Уважаемые участники обсуждения!
Настоящим сообщаем, что принятие предложений по проекту Указа Президента Республики Узбекистан "О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан" закончилось 28 января текущего года в 18-00.

Комментарии и ответы

S. Kurbonov27.01.2017 22:53

Мурожаат қилувчини "ёзувчи" деб аташларидан, босим ўтказишларидан қўрқиб, мурожаат қила олмайди. Айтмоқчиманки, айримлар (раҳбар, ўринбосарлар)га алоҳида консултациялар ёки мурожаатларни кўриб чиқиш бўйича тарбиявий ва мурожаатга қандай ёндошиш бўйича кўрсатмалар берилган қўлланмалар ишлаб чиқиш лозим. Раҳбарларни мурожаатларга тўғри ва ижобий ёндошишларига ундовчи, ҳеч қандай шахсий адоват ва "ўч олиш" принципларига таянмаслигини уқтирувчи тавсиялар ишлаб чиқиш лозим. Ҳамма ҳам фикрини эркин ёза олмайди, раҳбарлар номардлигидан қўрқади.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:24

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li27.01.2017 21:21

Судларнинг фаолиятини моддий-техника ва молиявий жиҳатидан таъминлаш соҳасида. Умумий юрисдикция судлари фаолиятини моддий-техника ва молиявий жиҳатдан таъминлаш самарадорлигини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Олий суди ҳузуридаги Умумий юрисдикция судлари фаолиятини моддий-техника ва молиявий жиҳатдан таъминлаш департаменти (Олий суд департаменти)ни ташкил этиш лозим. Шунингдек ушбу орган фаолиятини ҳуқуқий асоси бўлган Ўзбекистон Республикасининг “Олий суд департаменти тўғрисида”ги Низом дастлаб Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тасдиқланиши лозим. Бироқ суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ этишнинг навбатдаги босқичда эса, Ўзбекистон Республикасининг “Олий суд департаменти тўғрисида”ги алоҳида қонун қабул қилинса, мақсадга мувофиқ бўлар эди.
Юқорида қайд этилаган Ўзбекистон Республикаси Олий суди ҳузуридаги Умумий юрисдикция судлари фаолиятини моддий-техника ва молиявий жиҳатдан таъминлаш департаментини ташкил этиш ушбу судлар фаолиятини ҳар томонлама моддий-техника ва молиявий жиҳатдан таъминлаш сифатини янада яхшиланишига ва унинг самарадорлигини оширишнинг муҳим омили бўлиб ҳисобланади.
Бундай Олий суд департаменти аксарият ШҲТга аъзо мамлакатлар тажрибасида ҳам кузатилади. Масалан, Россия Федерацияси, Қозоғистон Республикаси.

Перейти
Отклонено06.02.2017 12:04

Таклифингиз асослантирилмаган.

Xonkulov Muzaffar Soyibovich27.01.2017 18:00

Маҳаллалар маҳаллий ҳокимлик ҳисобланиб, улар томонидан олиб борилаётган ишлар самараси ҳудуддаги фуқаролар билан мулоқоти қамрови, уларнинг маънавий, ҳуқуқий ва иқтисодий салоҳиятининг даражаси билан чамбарчас боғлиқ. МФЙлар фаолияти самарадорлигини таъминлаш учун:

1) Уларни 4 йил муддатга бевосита сайлаш орқали тайинлаш;

2) Уларнинг ҳуқуқий, иқтисодий дунёқараши замон талабларига мос;

3) Ҳудуддаги тадбиркорлик субъектлари, ижтимоий муассасалар, иш билан таъминлаш ва солиқ нозирлари ишини мувофиқлаштириш ваколатига эга бўлишлари;

4) Энг асосийси ҳудуддаги ҳонадонлар сони 500-700 нафардан ошмаслиги (амалда кўп жойларда 800-1000 ёки унданда кўп) лозим.Акс ҳолда уларнинг фаолияти самарасиз бўлиб қолаверади.

Перейти
Отклонено06.02.2017 16:16

Таклифингиз асослантирилмаган.

Xonkulov Muzaffar Soyibovich27.01.2017 16:57

1.Тадбиркорлик субъектларининг тижорат банкларидаги ҳисоб рақамларига хизмат кўрсатиш таърифлари барча банкларда турлича кўринишда. Бу ўзаро шартномаларда назарда тутилган келишувлар доирасида олинмоқда. Бироқ д-б айланма учун 1-1.5% ҳақ ундирилмоқда ва ундан ташқари бошқа ҳисоб рақамини сақлаб турганлиги учун ойлик қаътий тўловлар кичик бизнес субъектларига салбий таъсир этмоқда. Хизмат ҳақини соддалаштириб фақат 1 хил шаклда ва энг кўп меъёрлари ўрнатилиши керак.

2. Шунингдек коллеж битрувчиларига тижорат банклари томонидан кредитлар ажратилишида талабаларни давлат рўйхатидан ўтказилиб, сўнгра кредит маблағлари ажратилиши тизими шакллантирилган. Коллеж битрувчиларини бизнес юритиш соҳасидаги етарли малакага эга эмаслиги сабабли ва солиқ. ижтимоий тўловларнинг ҳисобланиши улар фаолиятини синишига сабаб бўлмоқда. Натижада тижорат банклари томонидан ажратилаётган кредит ресурслари самараси сезилмасдан, аксинча муддати ўтган кредит, солиқ ва ижтимоий тўловлардан боқиманда қарздорликлар юзага келмоқда.

Бу нарсани олдини олиш учун коллеж битрувчаларига берилган кредит маблағларини олган талабаларга 3 йилгача қаътий солиқ ва ижтимоий тўловлардан 0%, 3-6 йилларда солиқ ва ЯИТнинг 50%и ва 6 йилдан сўнг амалдаги ставкаларда солиққа тортиш амалиётини тадбиқ этиш керак.

3.Ўз томорқаларида деҳқон хўжаликларини ташкил этган фуқаролар томонидан бир йилда энг кам иш ҳақини 4.5 баробари миқдорида ЯИТ тўлаш мажбурияти солиқ кодексида белгилаб берилган. Бу тартиб "деҳқон хўжалиги аъзолари муқим иш жойларига ёки ягона ижтимоий тўловларга эга бўлганда" тадбиқ этилмайди деб тўлдириш лозим.

Натижада деҳқон хўжаликлари фаолиятини тугатиш жараёни камаяди

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:29

Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг 28 бандига мувофиқ банк операциялари бўйича фоиз ставкалари ва воситачилик ҳақи миқдори банклар томонидан мустақил белгиланади.

2 ва 3 таклифларни республикамизнинг ҳар йили тасдиқланадиган асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва давлат бюджети параметрларини ишлаб чиқишда кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ.

Xonkulov Muzaffar Soyibovich27.01.2017 16:32

Ҳозирда амалиётда шаҳар ва қишлоқ жойларида Яттлар учун табақалаштирилган қаътий солиқ ставкалари қўлланилмоқда. Бироқ ушбу услуб замон талабига мутлақо талаб жавоб бермайди. Масалан шаҳарларда кўплаб супермаркетларда ЯТТлар шаклида чакана савдо билан шуғулланувчи тадбиркорлар ва кичик - кичик магазинларда фаолият юритувчи тадбиркорлик субъектлари ҳам бир ҳил солиқ ставкаси асосида солиққа тортилмоқда.

Бу ерда рақобат ва бизнес юритишнинг бир хил шароитлари таъминланмаяпти.

Юқоридагидан келиб чиққан ҳолда солиққа тортиш усулини табақалаштириш зарур. Бунинг учун қуйидагилар таклиф этилади:

1 Хар ой бошида ЯТТлар томонидан жорий ой учун қаътий солиқ ва бошқа тўловлар тўлаб берилади. Ой якунига кўра банкдаги ҳисоб рақамидаги тушумлар айланмасидан келиб чиқиб қўшимча солиқ ундириш манбаси ҳисобланади. Солиқ идораси ҳар уч ойда ЯТТга камерал таҳлиллар натижасида солиқ тўловчига қўшимча солиқ тўлаш бўйича хабарнома юборади. ЯТТ лар қўшимча солиқ тўловларини 5-кун муддатда тўланишини таъминлаши зарур. Натижада супер маркетдаги ЯТТ 1-1.5 млрд товар айланмасидан, кичик дўконлар эса 10-15 млн сўмлик ойлик айланмасидан келиб чиқиб солиққа тортилади.

Қўшимча солиқ ставкалари ва товар айланмалари чегаралари борасида қўшимча равишда ҳисоб китоблардан сўнг ҳар томонлама асосланган меъёрий ҳужжатлар қабул қилиниши лозим

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:31

Сизнинг таклифингизни республикамизнинг ҳар йили тасдиқланадиган асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва давлат бюджети параметрларини ишлаб чиқишда кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ.

Shuhrat Safar27.01.2017 16:11

Мамлакатимиз таълим тизими қайтадан ислоҳ этилиши зарур деб ўйлайман. Масалан вилоят, туман, шаҳар ва қишлоқ мактабларини олайлик - ҳафтасига 2 ёки нари борса 3 соат чет тили дарси ўтилади, литцей ва коллежда ҳам шу ахвол лекин олий ўқув юртига келганда талаб жуда юқори. Юридик университетнинг битирувчиларига ва ёзги сместир пайтида қолган талабаларга инглиз тилидан давлат имтиҳони мавжуд, бу нега керак, ҳуқуқшунос ўз ишини қилсин ахир у таржимон эмаску, унда таржимонларимиз нима иш қилишади, ҳуқуқшуносликни ўрганишадими. Бундан ташқари мактабларда дарсга мунтазам қатнашмайдиган ўқувчиларнинг (бу кўпроқ вилоятларда кузатилади) ота оналарига нисбатан интизомий, маъмурий керак бўлса жиноий жавобгарликни кучайтириш керак. Ахир бола мактабга бормаса, билим олмаса ундан эртага юрт учун, оиласи учун кандай фойда бўлади. Бизда аксинча мактаб, коллеж ва лицейда давомат масаласи олий ўқув юртидагидан анча суст юритилади. Шанба кунлари вилоятлар миқёсида ҳохлаган коллежга бориб текшириб кўриш мумкин. камида 30 % - ёки 50-60 % гача ўқувчилар дарсда қатнашмайди. Яна, жиноятчиликни олдини олиш учун мактабларда маҳалла раислари ва нозирлар тарғибот ишларини олиб бориши керак. Мактабга бориб сўрасангиз ўз маҳалласининг раисини ва нозирини умуман танишмайди ҳам, исмларини ҳам билишмайди. Бундан келиб чиқадики ўқувчилар қонун бузишганда бизни ҳеч ким назорат қилмайди деб ўйлайди, қисман.

Перейти
Отклонено06.02.2017 16:16

Таклифингиз асослантирилмаган.

Xonkulov Muzaffar Soyibovich27.01.2017 16:08

1) Коллеж битрувчиларини давоматини яхшилаш яхши ўқишга рағбатлантириш мақсадида коллеж давридаги ўзлаштириш даражасидан келиб чиққан ҳолда энг яхши ўқувчиларни олий ўқув юртига киришда маълум миқдорда балл ёки кафолатли иш ўринлари билан таъминлаш каби рағбатлантириш;

2) Ўқувчилар 2-босқични тугаллагандан сўнг истисно тариқасида (агар ҳоҳласа) олий ўқув юртига кириш имкониятини бериш. Бу коллеж ўқувчилариниолий ўқув юртларида таълим олишга интилишини рағбатлантириш бўлар эди. Бу айниқса ўқувчи қизларга қўшимча имконият бўлган бўлар эди.

Перейти
Отклонено06.02.2017 16:20

Таклифингиз асослантирилмаган.

Xonkulov Muzaffar Soyibovich27.01.2017 15:49

1.Тадбиркорлик субъектларининг тижорат банкларидаги ҳисоб рақамларига хизмат кўрсатиш таърифлари барча банкларда турлича кўринишда. Бу ўзаро шартномаларда назарда тутилган келишувлар доирасида олинмоқда. Бироқ д-б айланма учун 1-1.5% ҳақ ундирилмоқда ва ундан ташқари бошқа ҳисоб рақамини сақлаб турганлиги учун ойлик қаътий тўловлар кичик бизнес субъектларига салбий таъсир этмоқда. Хизмат ҳақини соддалаштириб фақат 1 хил шаклда ва энг кўп меъёрлари ўрнатилиши керак.

2. Шунингдек коллеж битрувчиларига тижорат банклари томонидан кредитлар ажратилишида талабаларни давлат рўйхатидан ўтказилиб, сўнгра кредит маблағлари ажратилиши тизими шакллантирилган. Коллеж битрувчиларини бизнес юритиш соҳасидаги етарли малакага эга эмаслиги сабабли ва солиқ. ижтимоий тўловларнинг ҳисобланиши улар фаолиятини синишига сабаб бўлмоқда. Натижада тижорат банклари томонидан ажратилаётган кредит ресурслари самараси сезилмасдан, аксинча муддати ўтган кредит, солиқ ва ижтимоий тўловлардан боқиманда қарздорликлар юзага келмоқда.

Бу нарсани олдини олиш учун коллеж битрувчаларига берилган кредит маблағларини олган талабаларга 3 йилгача қаътий солиқ ва ижтимоий тўловлардан 100%, 3-6 йилларда солиқ ва ЯИТнинг 50%и ва 6 йилдан сўнг амалдаги ставкаларда солиққа тортиш амалиётини тадбиқ этиш керак.

3.Ўз томорқаларида деҳқон хўжаликларини ташкил этган фуқаролар томонидан бир йилда энг кам иш ҳақини 4.5 баробари миқдорида ЯИТ тўлаш мажбурияти солиқ кодексида белгилаб берилган. Бу тартиб "деҳқон хўжалиги аъзолари муқим иш жойларига ёки ягона ижтимоий тўловларга эга бўлганда" тадбиқ этилмайди деб тўлдириш лозим.

Натижада деҳқон хўжаликлари фаолиятини тугатиш жараёни камаяди

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:33

Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг 28 бандига мувофиқ банк операциялари бўйича фоиз ставкалари ва воситачилик ҳақи миқдори банклар томонидан мустақил белгиланади.

2 ва 3 таклифларни республикамизнинг ҳар йили тасдиқланадиган асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва давлат бюджети параметрларини ишлаб чиқишда кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ.

Shuhrat Safar27.01.2017 15:03

Суд-ҳуқуқ тизимини мустақилиш қилиш учун аввало, уларнинг прокуратура таъсирадан қутқариш зарур. Масалан, жиноий ишни тергов қилаётган терговчи ишни судга оширгандан кейин, судяга тўғридан-тўғри келиб бу жиноят бўйича қуйидаги далилалар мавжуд, шу сабабли қайсидир моддага кўра ҳукмни сўрайман дейди. Терговчи аслида судядан сўрамайди, аксинча талаб қилади. Судяларимиз 70-80 % ҳолларда терговчи ва прокуратура ходимларининг талабани бажариб келмоқда (худдики суд тизими прокуратура тизимининг маълум бир бошқармасидек). Бу эса судялармизнинг тўлиқ мустақиллиги учун энг катта тўсиқдир.

Перейти
Отклонено06.02.2017 12:04

Мазкур масала бўйича махсус Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.10.2016й. ПФ-4850-сон Фармони қабул қилинган ва ушбу ҳужжат лойиҳасида ҳам бир қатор чора-тадбирлар кўрсатилган.

Xonkulov Muzaffar Soyibovich27.01.2017 12:52

1 Моддий ёрдам пулларини беришда фуқароларни аниқ ва манзилли қўллаб қуввватлаш ҳамда моддий ёрдамга муҳтож оилаларни кенгроқ қамровини таъминлаш мақсадида МФЙлар томонидан тайинланаётган моддий ёрдам пулларини 6 ойга эмас балки 1 марталик ҳамда миқдорини энг кам иш ҳақини 2.5 баравари миқдорида тайинланиши лозим. Бу аҳолини айрим қатламларини боқимандалик кайфиятидан чиқаради.

2. Нафақа пулларини тайинлашда ижтимоий адолатни ҳамда ошкораликни таъминлаш учун айрим оилаларда узоқ муддатли касал аъзолари, ногиронлари ва алоҳида шахсларнинг доимий парвариши лозим бўлган шахслар мавжуд ҳолларда ўртача жон бошига оила даромадини ҳисоблашда тузатувчи коэффицентлар тадбиқ этилиши керак. Чунки бундай оилалар аъзоларининг олаётган даромадлари мезондан юқори бўлиши мумкин бироқ айрим оиланинг бемор аъзоларини даволатиб туриш учун оиланинг даромадларини сезиларли сарфланиши ҳақиқатдир

Перейти
Отклонено06.02.2017 16:15

Таклифингиз асослантирилмаган.

Абдуразаков Султанходжа Суратович27.01.2017 11:15

Здравствуйте. Предлагаю внести несколько шагов для обеспечения высоких темпов роста экономики Узбекистана, а именно:

1. Подать заявку на вхождение в ЕврАЗЕС и Таможеннный Союз, что позволит продвижению и выхода товаров узбекских производителей на новые рынки и рубежи, даст толчок развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерского движения.;

2. Либерализация валютной политики, ввести свободную конвертацию валюты по рыночному курсу ЦБ Республики Узбекистан. Принять новую редакцию Закона "О валютном регулировании", которая позволит внести либерализацию валютного рынка, роста экономики нашей страны, даст толчок развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерского движения.;

3. Реформировать банковскую систему страны- исключить зависимость наших предпринимателей от банковских бюрократических проволочек;

4. Снизить НДС. Это позволит нашим местным производителям конкурировать на международном рынке, даст толчок развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерского движения.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:52

1. Данный вопрос требует комплексного подхода и тщательного анализа всех рисков с точки зрения обеспечения защиты экономических интересов республики и социально уязвимых слоев населения с привлечением широко круга академических, научных и бизнес структур.

2 и 3. Данные предложения предусмотрены в разделе 3.1 проекта программы в виде конкретных мероприятий.

4. Рассмотрение данного вопроса целесообразно при разработке налогово-бюджетной политик Республики Узбекистан на последующие годы.
Djuraev Nuriddin Amonovich26.01.2017 23:22
В целях поддержки малого и среднего бизнеса, предлагаю рассмотреть возможность активного участия страховых компаний и банков в деятельности предприятий. В частности страхование рисков предпринимателя от возникновения дебиторской задолженности, при наличие подписанных финансовых документов (счета-фактуры, акты выполненных работ). При этом на этапе заключения договоров, поставщик услуг/товаров может застраховать сделку (страховая компания, банк, предприниматель) на предмет дебиторской задолженности. При предъявлении предпринимателем документов на закрытие договоров (подписанные счета-фактуры, акты выполненных работ) Банк/страховая компания берет на себя обязательства по возмещению задолженности Заказчика. Данное предложение особенно касается сделок малых и средних предприятий с крупными организациями с большим риском своевременной неуплаты по договорам.
Перейти
Отклонено28.01.2017 15:51

Данный вопрос требует тщательного изучения с учетом всех имеющихся рисков и обеспечения исполнительной дисциплины.

Кадиров Феруз Сабирович26.01.2017 21:02
"направленное на поэтапное повышение заработной платы, пенсий и пособий" - однако в последнее время данные повышения никак не затрагивают и никак не обязывают идти на такие шаги акционерные общества, не знаю как с ООО, ЗАО и др. "совершенствование системы социальной защиты населения и здравоохранения" - предусматривает ли это бесплатная медицина, образование и прекращения практики частных больниц, школ как никак эти области не совместимы с бизнесом в плане пользы населения.
Перейти
Отклонено06.02.2017 16:14

Предложение не обосновано

Аброр Абдуллаев26.01.2017 18:23
3. Мировой опыт показывает, что наиболее эффективной формой организации сельскохозяйственного бизнеса, является кооперативная форма. По поручению Премьер-министра Мирзиеева, в апреле 2015 года, в каждом районе республики созданы агрофирмы. Между тем, практически все агрофирмы образованы в форме ООО небольшими группами людей, которые являются учредителями, а значит, они же являются получателями всех дивидендов, хотя, поручением Премьер-министра предполагалось, что учредителями агрофирм будут все сельхозпроизводители, которые на ряду со всеми участниками должны были быть получателями дивидендов от конечной стоимости. В целях установления справедливости и эффективной организации бизнеса в сельскохозяйственном секторе, считаем целесообразным рекомендовать агрофирмам поменять организационно-правовую форму с ООО на кооперативную (Закон о кооперации имеется). В этом случае, все участники будут являться не учредителями, а членами кооператива, и дивиденды будут распределяться пропорционально их паям или в соответствии со сданной ими продукции. Кроме этого, в соответствии с Законом о кооперации, каждый член кооператива будет иметь только один голос, независимо от размера его пая, что обеспечит максимально демократичные отношения, а в целом и мотивацию для каждого участника кооператива.
Перейти
Отклонено28.01.2017 15:21

В соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан “О гарантиях свободы предпринимательской деятельности”, государственные органы, другие организации и их должностные лица не вправе вмешиваться в деятельность субъектов предпринимательской деятельности, осуществляемую в соответствии с законодательством.

Аброр Абдуллаев26.01.2017 18:20
1. Существующая практика показала, что очень много инновационных проектов, предлагаемых предпринимателями, в различные министерства и ведомства, остаются без должного внимания, в связи с чем предлагается создать площадку для обсуждения таковых, в виде инновационно - технического Совета. На наш взгляд, такой Совет мог бы быть создан под эгидой Академии наук и Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан. Как минимум и как максимум, при Премьер-министре республики. Вместе с тем для оценки проектов могут быть привлечены специалисты министерств и ведомств и независимые эксперты. Заключения Совета по проектам, должны носить обязательный характер для рассмотрения министерствами и ведомствами, с обратной связью с Советом, что позволит сократить проволочки и исключить вымогательство.
Перейти
Отклонено28.01.2017 16:15

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 15.07.2008г. №ПП-916 в рамках ежегодно проводимой Республиканской ярмарки инновационных идей, технологий и проектов обеспечивается взаимосвязь науки и производства.

Аброр Абдуллаев26.01.2017 18:18
1. Существующая практика показала, что очень много инновационных проектов, предлагаемых предпринимателями, в различные министерства и ведомства, остаются без должного внимания, в связи с чем предлагается создать площадку для обсуждения таковых, в виде инновационно - технического Совета. На наш взгляд, такой Совет мог бы быть создан под эгидой Академии наук и Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан. Как минимум и как максимум, при Премьер-министре республики. Вместе с тем для оценки проектов могут быть привлечены специалисты министерств и ведомств и независимые эксперты. Заключения Совета по проектам, должны носить обязательный характер для рассмотрения министерствами и ведомствами, с обратной связью с Советом, что позволит сократить проволочки и исключить вымогательство.
Перейти
Отклонено28.01.2017 15:20

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 15.07.2008г. №ПП-916 в рамках ежегодно проводимой Республиканской ярмарки инновационных идей, технологий и проектов обеспечивается взаимосвязь науки и производства.

Каримов Хайрулла Хабибуллаевич26.01.2017 17:00
Комментарии очень правильные. Дополнение - ННО, финансируемые из зарубежных источников надо запретить.
Перейти
Отклонено06.02.2017 11:38

Ваше предложение не обосновано.

Каримов Хайрулла Хабибуллаевич26.01.2017 16:57
Для реализации задач по приоритетным направлениям отраслей экономики требуется отойти от советского стереотипа мышления в оценке оплаты труда квалифицированного специалиста. В частности, наша страна богата одаренной молодежью. Оценка интеллектуального труда программиста, администратора баз данных должна быть с учетом мировых или хотя бы Российских уровней. Иначе отток интеллектуального персонала будет продолжаться и далее.
Перейти
Отклонено06.02.2017 11:30

Ваш комментарий не имеет конкретных предложений.

Каримов Хайрулла Хабибуллаевич26.01.2017 16:50
Комментарий гражданина Alimqulov Sobirjon Rahimqulovich весьма уместный. Пока будет разница в суммах номинала по пластику и наличных - будет искусственное завышение цен. По пластику покупаем на 10-20% дороже, чем тот же товар за наличные. Это, я думаю, многие заметили.
Перейти
Отклонено27.01.2017 20:45

Впредь просим давать только собственные предложения.

Каримов Хайрулла Хабибуллаевич26.01.2017 16:37
Также прошу рассмотреть возможность возврата к кириллице. Т.к. с применением латинской графики - резко увеличилось количество малограмотных молодых людей.
Перейти
Отклонено27.01.2017 20:24

Ваше предложение необоснованно.

Gayrat Gaziev26.01.2017 14:46
"Экономические преимущества метрологии Единство измерений является одним из важнейших условий эффективности исследования и разработок, управления производством и другими объектами, диагностики и лечения болезней, достоверного учета материальных и энергетических ресурсов, контроля качества продукции, условий безопасности труда и охраны окружающей среды, надежности работы связи и транспорта, обороны государства. УРОВЕНЬ развития государства, включая его торговлю, промышленность, медицину, науку, оборону, строительство, экологию и услуги в значительной мере определяется состоянием его метрологии и способностью государства обеспечивать ее непрерывное развитие. Измерениями в России занимаются десятки миллионов человек. По экспертным оценкам на деятельность, связанную с измерениями в России расходуется порядка 3,8% стоимости валового национального продукта. В таких странах как США, Япония, Англия, Германия эти затраты достигают 12% и имеется тенденция их постоянного роста, что связано с усложнением производства и выпуском наукоемкой продукции, внедрением современных технологий производства, в т.ч. нанотехнологий. Например, процедуры измерений по объему работ в стоимости достигают в электронной промышленности порядка 60-70%, а в общем объеме работ по обслуживанию вооружения и военной техники достигают 70-90%. Повышение точности измерений при учете энергоресурсов, сельскохозяйственной продукции и других материальных ценностей приводит к существенной экономии при их перевозке, хранении и расходовании. Повышение точности измерений качества нефти на 0,5% равносильно вовлечению в оборот ~2,25 млн. тонн нефти. При погрешности учета безводного спирта в алкогольной продукции, равной двум процентам, неучтенное количество бутылок на одной разливной линии производительностью 200 тыс. бутылок в смену составляет 3,5 тыс. бутылок. Это означает, что на каждых 100 линиях 2 линии работают мимо государства. От качества измерительной информации в медицине зависит правильность диагностики заболеваний и эффективность лечения. Более точные и надежные измерения в медицине обеспечивают огромные не только экономические,но и социальные выгоды. Исследования, проведенные в США, показали, что экономический эффект, связанный с измерением содержания холестерина за 13 лет, составил более 3,5 миллиардов долларов. Многие исследования показывают прямую и значительную выгоду от государственных вложений в метрологию. Экономические исследования влияния метрологии на экономику страны, проведенные в Великобритании, Канаде и США, показали, что государственные инвестиции в метрологию являются одними из наиболее рентабельных инвестиций и наиболее благоприятно сказываются на уровне благосостояния общества. Так, Департаментом торговли и промышленности Великобритании установлено, что экономический эффект от инвестиций в метрологию оценивается цифрой 0,8% от национального валового продукта (НВП), т. е. 5 миллиардов фунтов стерлингов в год. Экономические исследования, про-веденные Национальным Советом по исследованиям Канады, показали, что ежегодные инвестиции в 12 миллионов канадских долларов обеспечивают рентабельность метрологических работ, оцениваемую в соотношении 13:1. Исследования, проведенные Национальным институтом стандартов и технологий (NISТ) США также подтверждают высокую рентабельность инвестиций в метрологию. При этом экономия промышленности в результате работ, проведенных NIST в области метрологии, заключалась в более низкой стоимости сделок, сокращении потребления энергии, более эффективной научно-исследовательской деятельности, улучшении качества продукции и возможности выхода на новые рынки. Следует отметить важность измерений при совершении коммерческих сделок за счет экономии на издержках и уменьшении разногласий за счет применения измерений. Многие исследования показывают, что эффективная система измерений при совершении торговых операций может увеличить эффективность бизнеса по показателю «выгода/затраты». Эффективная система коммерческих измерений обеспечивает значительные экономические выгоды, в том числе: — защиту потребителей; — создание равных условий для всех участников коммерческих сделок; — эффективный контроль ресурсов; — выявление обмана; — уменьшение разногласий и издержек при заключении сделок; — получение максимальной выгоды для государства от экспорта сырья. Установление экономически оптимальных направлений развития метрологического обеспечения — одна из важнейших экономических проблем метрологии." Ушбу мақолада келтирилган рақамларга таянадиган бўлсак, Ўзбекистонда хам метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш сохасини ривожлантириш учун давлат томонидан молиялаштириш амалга оширилмас экан, "Ўзстандарт" агентлигининг маблағлари эвазига кутилаётган натижага эришиб бўлмайди. Шу сабабдан республикамизни янада ривожлантириш стратегиясида "Ўзстандарт" агентлиги тизимидаги лаборатория базасини ривожлантиришда давлат бюджетидан молиялаштиришни кўзда тутишни таклиф этаман. Акс холда иқтисодий хавфсизлик масаласида муаммоларга учрашимиз мумкин.
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:10
Маълумот учун қабул қилинди.
Абдуразаков Султанходжа Суратович26.01.2017 11:29
Здравствуйте. Предлагаю внести в ст.4 Конституции Республики Узбекистан изменения и дополнения, а именно: 1.Государственным языком Республики Узбекистан является узбекский язык. 2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с узбекским языком официально употребляется русский язык. 3.Республика Узбекистан гарантирует представителям всех этносов, образующих народ Узбекистана, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.
Перейти
Отклонено27.01.2017 20:28

Предложение необосновано.

Анвар Исомов25.01.2017 21:04
Мое предложение на счет заочно, очно - заочно или специализированный заочный обучение: Студенты колледжа по окончании поступают в высшие учебные заведения. Студенты очной формы обучения получают комплекс фундаментальных знаний. Очно форма обучении бакалавриата, возраст студента с 18 - до 23 или 24. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 июня 2004 года за № 294 «О приеме в высшие образовательные учреждения Республики Узбекистан в 2004/2005 учебном году», прием студентов на заочные отделения высших образовательных учреждений приостановлен. На основании пункта 5 и 6 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 июня 2004 года № 294 «О приеме в высшие учебные заведения Республики Узбекистан в 2004/2005 учебном году» Прием студентов специализированный заочный обучение. В Узбекистане сейчас специализированный заочные отделения функционируют в Кунградском филиале Ташкентского химико-технологического института и Ташкентском университете информационных технологий. Высшее образование в современном мире играет очень важную роль. Очень много нашей граждане по Республики Узбекистана ( молодые предприниматели, спортсмене, работники по банкам и производству)хочется учиться университете или институте и получить высший образования. По иной причине нашей граждане по окончании колледжа, идут работать по свой сфере, нектори начинает малой бизнесом заниматься. Но не у всех граждане есть возможность ежедневно посещать университет или институт( по график работе, по семейный обстоятельствам, по возрасту ). Прошу вас рассмотреть заочно, очно - заочно или специализированный заочный обучение, открытия всех областах! 1)Очно-заочная форма обучения - Учеба может производиться по нескольким группам. Например, через день, в понедельник, в среду и пятницу с 18 до 20 часов, по вторникам и четвергам с 19 до 21, по субботам – с 14 до 18 часов. Студенты oчно-заочная форма обучения, имеют возможность совмещать учебу с работой и сразу применять полученные знания и навыки на практике. Студенты очно-заочной формы получают доступ к электронным пособиям и имеют возможность участвовать в семинарских занятиях в режиме on-line. 2)Заочная форма обучения - Нормативный срок обучения на заочном отделении для бакалавра составляет 5 лет. Студенты проходят различные виды практик в своих организациях или на предприятиях по направлению выпускающей кафедры. 3)Специализированный заочный обучение - специализированный заочные отделения функционируют в Кунградском филиале Ташкентского химико-технологического института и Ташкентском университете информационных технологий. В области спорта, культури, музыкальный, рисованный открыть специализированный заочные отделения по всей Республики Узбекистана. С 2017 - 2018 надо открыть обучение заочно, очно - заочно или специализированный заочный отделение по вузов. Заочно, очно - заочно или специализированный заочный обученый может поступить и учится гражданин Узбекистана с 27 лет. Облегченный вариант поступления по сравнению с очной формой (вступительные испытания в форме комплексного тестирования - для выпускников колледжа и школы до 2009 года. Заочно, очно - заочно или специализированный заочный обученый на контракте, платный должен быть. Стоимость цена должен быть, одинаковый с очно обученный. С уважением Исамов. А.И
Перейти
Отклонено06.02.2017 16:11

Предложение не обосновано

Куйлиева Зебо Рустамовна25.01.2017 19:55
В проекте отсутствует одно из глобальных направлений стратегического развития – сфера информационно-коммуникационных технологий. Предлагается включить нормы, направленные на дальнейшее развитие и глобализацию рынка информационных технологий и телекоммуникаций, учитывая постоянный рост населения и спрос на услуги ИТ. Предусмотреть внедрение интеллектуальных устройств и интернет-сервисы, массовое оборудование социальных учреждений современными устройствами и их интеграцию и подключение к сетевой инфраструктуре, внедрение ИТ в управление бизнесом, автоматизацию государственного сектора, расширение и развитие услуг операторов связи и провайдеров цифрового телевидения, создание благоприятных условий для развития отечественного производства информационной техники, программного обеспечения и информационных услуг, а также отечественной науки в области ИКТ.
Перейти
Отклонено25.01.2017 23:35
Указанные Вами предложения учтены в проекте Программы.
Gadoev Jamshid Toshpulotovich25.01.2017 18:04
Пусть судьи декларируют свои годовые доходы!
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:01

Ваше предложение не обосновано.

Qwat Jollybekov25.01.2017 15:12
"Равшан Рахманов19.01.2017 10:22 На самом деле административно-командный метод управления сохранен практически во всех базовых отраслях экономики." Согласен. Предлагаю на тексте "Отказ от административно-командного управления...способствовали..." заменить на "способствует".
Перейти
Отклонено25.01.2017 23:14
Впредь просим давать только собственные предложения.
Сосина Валентина Николаевна25.01.2017 12:46
пример, как "выполняются" Мин Трудом вопросы трудоустройства! с нарушением моего права на труд ! Мин труда отказывается трудоустроить меня по направлению с Биржи труда! Зам министра труда Низомов Б Мотивирует свой отказ ТЕМ, ЧТО "МИНИСТЕРСТВО ТРУДА НЕ РАСПОЛАГАЕТ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И СПОСОБАМИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ -МНО РУз ДЛЯ МОЕГО ТРУДОУСТРОЙСТВА! Сам Министер Труда РУз скрывается от приёма меня уже 2-ой месяц. А его подчинённые с помощью сотрудников милиции ПОДВЕРГАЮТ МЕНЯ ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ И преследуют меня за мои жалобы на их действия и с помощью суда фабрикуют мне административные правонарушения! Министр Труда РУз поощряет своих сотрудников в систематическом нарушения законов РУз! Не дают ответы по существу заданных вопросов, не осуществляют проверки пересланных из других ведомств моих заявлению! вокруг круговая порука! суды отказывают принять документы и всё время пишут отписки! ПРЕДЛАГАЮ ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ОТКРЫТЬ ДЛЯ ВСЕОБЩЕГО ОБОЗРЕНИЯ НА САЙТАХ ВСЕХ МИНИСТЕРСТВ! ЧТОБЫ ПРОВЕРЯЮЩИМ ЖАЛОБЫ НЕ НАДО БЫЛО НИКУДА ХОДИТЬ: ЗАШЁЛ НА САЙТ МИНИСТЕРСТВА , ПЕРЕШЁЛ В ВЕДОМСТВО, ПОТОМ В РАЗДЕЛ ЖАЛОБЫ, ЗАЯВЛЕНИЯ И Т.Д. И ВСЕ ЛЮДИ СМОГЛА УВИДЕТЬ ВСЕ БЕЗОБРАЗИЯ ЧИНОВНИКОВ ДАННОГО МИНИСТЕРСТВА! ТОЧНО ТАК ЖЕ ОТКРЫТЬ ВСЕ СУДЕБНЫЕ ЖАЛОБЫ! ЧТОБЫ ВСЕ ВИДЕЛИ, КОГО НА САМОМ ДЕЛЕ И КАК ЗАЩИЩАЮТ В СУДАХ! ВОТ ТОГДА БЫ МЫ МОГЛИ ГОВОРИТЬ ЧТО - ЗАКОНЫ ЗАЩИЩАЮТ СОЦИАЛЬНЫЕ СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ! А ТО ДАЖЕ ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ОБЯЗАННОСТИ ЧИНОВНИКОВ РАЗНЫХ МИНИСТЕРСТВ НА САЙТАХ ЭТИХ САМЫХ МИНИСТЕРСТВ НЕ ИЗЛАГАЮТСЯ, ПРЯЧУТСЯ, ПРЯЧУТСЯ ВНУТРЕННИЕ ПРИКАЗЫ, КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЮТ НЕЗАКОННЫЕ ПРАВА ЧИНОВНИКОВ ЭТИХ САМЫХ МИНИСТЕРСТВ, НА ЯЗЫКИ НАРОДОВ РУЗ ЭТИ ЛОКАЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ НЕ ПЕРЕВОДЯТЬСЯ! РУСКОЯЗЫЧНЫМ ГРАЖДАНАМ ТЯЖЕЛО ПОНИМАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
Перейти
Отклонено06.02.2017 16:10

Предложение не обосновано

Сосина Валентина Николаевна25.01.2017 12:31
сначала нерадивые руководители банкротят госпредприятия, чтобы потом задарма продавать народную собственность! отменить приватизацию народной собственности ВООБЩЕ! а вместо этого сдавать внаем и здания и имущество с обязательным сохранением направления деятельности! нельзя продавать народное государственное имущество!
Перейти
Отклонено25.01.2017 23:46
Просим давать конкретные предложения.
Сосина Валентина Николаевна25.01.2017 12:26
Судьи сейчас используют Законы РУз по своему усмотрению! если бы было разрешено, даже надо говорить вменено, использование аудио-видио записи судебных заседаний, допросов потерпевших, обвиняемых, эти беседы видели бы все и можно было бы использовать их в виде доказательств без всяких оговорок, то судьи бы не нарушали закон! а ВВК при Президенте РУз. - это орган, прикрывающий нерадивых и безчестных судей!
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:00

Ваше предложение не обосновано.

Сосина Валентина Николаевна25.01.2017 12:18
ВО ВСЁМ МИРЕ ЛЮДИ БОЯТЬСЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ, Т.Е. ОТКАЗА ОТ СВОИХ СУВЕРЕННЫХ ПРАВ! ЗАЧЕМ УЗБЕКИСТАНУ ТЕРЯТЬ СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ! ЧТОБЫ ВСЕ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ ЗАХВАТИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНС КОРПОРАЦИИ? ТОГДА НАДО СРАЗУ ГОВОРИТЬ, ЧТО НАРОД УЗБЕКИСТАНА - РАБ ЭТИХ САМЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ И ДЕЙСТВУЮТ ВОЛЧЬИ ЗАКОНЫ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА!!! ЗАЧЕМ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ЗА КОПЕЙКИ НАРОДНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, ЕСЛИ ЕЁ МОЖНО СДАВАТЬ? ВСЕМ БУДЕТ ПОЛЬЗА! ФРС США СТАВКА 4%, А В УЗБЕКИСТВНЕ - 24% ПОЧЕМУ?
Перейти
Отклонено25.01.2017 23:21
Впредь просим давать конкретные предложения.
Shoxrux Soliyev25.01.2017 12:02
Про.фермерство:,1-е.надо.освободит.от.подоход.налога.и.земелного.налога.фермера.на.тот.год.которий.он.выполнял.свой.годовой.контракт.по.продаже.хлопка.и.зерна.или.фруктов.,2-е.обязать.фемера.у.которого.больше.10,га.земли.обеспечит.минимум.1-го.человека.не.входяший.в.состав.своей.семьии.постоянной.работой..и.далее.на.каждий.20,га.-2,чел..30,га,-3,чел..и.т.д.
Перейти
Отклонено27.01.2017 21:22

Ваше предложение противоречит требованиям действующего законодательства.

Mardonov Kamoliddin 25.01.2017 11:53
Таклиф: Давлат ташкилотида ишловчи ходимларнинг кунлик озиқ овқат ва яшаш жойидан иш хонасигача қатнаши, Иш вақтида хизмат вазифалари юзасидан шахсий автомобилдан фойдаланганлиги (сарфланган ёқилғи, эскириш ва х.к.з) учун компенсация тўловларни тўлаш тизимини жорий қилиш Натижада: Давлат хизматчиларини мехнат самадорлигини оширишга эришилади.
Перейти
Отклонено06.02.2017 16:09

Таклифингиз асослантирилмаган.

Mardonov Kamoliddin 25.01.2017 11:52
Таклиф: Давлат хизматчиларига юклатилган вазифа ва топшириқларни ижросини кунлик мониторинг тизимини (электрон дастур) жорий қилиш. Натижада: Давлат хизматчиларининг иш режасини электрон тизими яратиш асосида ходимлари томонидан амалга оширилган ишларнинг самарадорлиги ва натижалилиги аниқланади. Ходимларнинг ижро интизоми баҳоланади.
Перейти
Отклонено06.02.2017 11:04

Мазкур ҳужжатда давлат хизматини такомиллаштириш бўйича бир қатор чора-тадбирлар белгиланган.

Mardonov Kamoliddin 25.01.2017 11:50
Таклиф: Давлат хизматчиларини ишга қабул қилишда бўйича Ягона давлат идорасини (Ўзбекистон Республикаси Президенти аппарати қошида) ташкил этиш ҳамда ушбу муассаса негизида малакали кадрларни саралаб олиш механизмни жорий этиш. Натижада: Ягона давлат идорасини ташкил этилиши натижасида жисмоний шахсларни реал билим салоҳиятини (3 та йўналиш бўйича: мутахассислиги, чет тилларни билиши; ИКТда фойдаланиш ўқуви) аниқланиб, давлат бошқарув органларига ишга қабул қилиниши бўйича йўланмалар асосида ушбу жисмоний шахсларни ишга қабул қилиш тизими жорий қилинади. Давлат бошқарув органларида фаолият юритаётган ходимларни мустақил равишда Ягона давлат идорасида бахолов имтихонларидан ўтказиш орқали Республикадаги ягона малакали ва юқори интелектуал салохиятлар кадрлар базасини яратилади.
Перейти
Отклонено06.02.2017 10:55

Мазкур ҳужжатда давлат хизматини такомиллаштириш бўйича бир қатор чора-тадбирлар белгиланган.

Махмудов Лазизжон25.01.2017 11:13
Целесообразно также рассмотреть вопрос совершенствования деятельности Информационного центра МВД, учитывая что на практике многие граждане при поступлении на работу сталкиваются проблемой судимости. (устанавливать конкретные случае по предоставлению информации из ИЦ, либо др... )
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:26

Просим давать конкретные предложения.

Ботирхўжа Жўраев25.01.2017 10:21
Молия-банк тизимининг ҳозирги фаолияти шаффоф эмас.Аҳолининг қарийб 50%и қишлоқ жойларида яшашига қарамай, банклар ўз бўлинмаларини шаҳар жойларида очади.Чунки, зарар билан ишловчи банк бўлинмаси(майли, мини-банк бўлса ҳам) банк раҳбарлари учун керак эмас.Бу ҳалқимизнинг банк маданияти даражасига салбий таъсирини ўтказиб келмоқда.Банкларда ресурслар етишмовчилиги масаласи ҳеч кимга сир эмас,соҳага дахлдор банкларни қишлоқ жойларида фаолият юритишга ундаш керак,Банк нафақат молиялаштирувчи, балки малакали молиявий маслаҳатчи, йўл кўрсатувчи бўла олсин,Қишлоқда яшовчи аҳолига турли ускуналарни етказиб берувчи имтиёзли маблағларга эга махсус лизинг компанияларини ташкил этиш керак(Қишлоқхўжаликмашлизинг каби), Бюджетни табақалаштириш ҳисобига маҳаллий бюджет оладиган маблағларни ошириш имкониятини яратиш лозим,Бу эса бюджет маблағлари ҳисобига қишлоқ аҳолисини зарур жиҳозлар, уруғлик, минерал ўғитлар билан таъминлашга имкон беради,Шу йўл билан аҳолининг бандлиги таъминланади,Қишлоқ хўжалигида энг катта муаммо - ёқилғи масаласи ҳисобланади,Жаҳон бозорида нефть нархи тушгани сари, Ўзбекистонда ёқилғи нархи ошиб боради,Буни қандай изоҳлаш мумкин,Маҳсулот таннархида энг юқори кўрсаткични ташкил этувчи компонентлар қачон таҳлил қилинади?Яна ҳаммаси миллий валюта курси ва бошқа омилларга тақалади,Ечим нимада? Шу ерда ўта муҳим масала тўғрисида икки оғиз сўз юритмоқчиман,Қишлоқ хўжалигини молиялаштиришда қўлланилаётган ҳозирги усул давлат харид баҳолари тартибга солинмас экан, ҳеч қачон ўзининг мевасини бермайди,Чунки, фермерда ҳосилни етиштириш учун рағбат омили йўқ, у ҳар қандай вазиятда зиёнга киришга маҳкум,Фермернинг молиявий ҳолати яхши бўлса, ана ўшанда янги иш ўринлари ҳақида сиёсат унга ўз таъсирини ўтказиши мумкин,
Перейти
Отклонено28.01.2017 18:50

Бугунги кунда Республика ҳудудларида тижорат банкларининг 855 та филиаллари, 4 299 та мини банк ва махсус кассалари тўлақонли банк хизматлари кўрсатиб, улардан 2 221 таси қишлоқ жойларида жойлашган ҳамда ушбу инфратузилмалар тармоғини янада кенгайтириш ва улар томонидан кўрсатилаётган хизматлар турлари ва кўлами кенгайтирилади.

Замонавий технологиялар ривожланиши билан тижорат банклари томонидан ҳисоб рақамларига масофадан хизмат кўрсатувчи «СМС-банкинг, «Интернет-банкинг», «Мобил-банкинг» каби дастурий таъминотлар тармоғи кенгаймокда.

Тижорат банкларининг ресурс базасини ошириш ишларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хусусан, тижорат банклари томонидан аҳоли ва хўжалик юритувчи субъектларининг бўш пул маблағларини банк депозитларига жалб қилиш ишлари янада фаоллаштирилмоқда. Шунингдек, тижорат банкларининг капиталлашув даражаси оширилиб, хорижий кредит линияларини жалб қилиш бўйича тегишли ишлар олиб борилмоқда.

Бундан ташқари, Давлатимиз Раҳбари ташаббуслари билан Республикамизнинг барча аҳолиси, шу жумладан, қишлоқ жойлардаги аҳолини тадбиркорга айлантириш максадида, банк ходимлари ҳар бир хонадонга ташриф буюриб, банк хизматлари, хусусан кредитлаш, бизнес режалар ишлаб чиқиш бўйича маслаҳат ва амалий ёрдамларини кўрсатиб келмоқдалар.

Х. Т. 25.01.2017 09:03
Одной из мер для реализации этого пункта предлагаю создать открытую платформу по судебным разбирательствам (для каждого из направлений судов РУз) в сети интернет с авторизованным доступом. Цель - чтобы любой гражданин РУз мог просмотреть процесс судебного рзбирательства по тому или иному делу. Пологаю, что это позволит увеличить персональную ответсвенность как судей, так и прокуроров и юристов. В дополнении к этому предлагаю реализовать возможность оценки как специалистами (т.е. другими специалистами судебно-правовой системы) так и обычными гражданами каким-либо (дать комментарий или оценку) образом оценивать как вынесенное решение так и профессионализм судей, прокуроров и юристов.
Перейти
Отклонено06.02.2017 11:59

Ваше предложение не обосновано.

Хамедов Ахлиман Мусаевич24.01.2017 23:18
В июне месяце 2015 года Генеральным прокурором, Председателем СНБ, Министром МВД и Председателем Верховного суда. было подписано письменное указание относительно соблюдение норм уголовного, уголовного - процессуального законодательства и обеспечение верховенства закона при расследовании преступлений против порядка функционирование органов власти, управление и общественных объединений, в частности расследование уголовных дел по ст. 210 УК РУз. (получение взятки). Однако, данное письменное указание нет имеет статуса официального документа и на него нельзя ссылатся как на законодательный акт, соблюдение которого обязательно для всех в том числе для работников судебной системы и правоохранительных органов, которые в нарушение принципов законности приследуют корыстные цели и лоббируют чужие интересы. В случае придания вышеуказанному письменному указанию статуса законодательного акта, он также послужил укреплению принципа законности в уголовном, уголовно - процессуальном законодательстве и оградил бы граждан от злоупотреблений сотрудников правоохранительных органов.
Перейти
Отклонено06.02.2017 11:59

Ваше предложение не обосновано.

Махмудов Нажмиддин Ибрагимович24.01.2017 18:08
Қишлоқ жойларида кўпчилик аҳолининг томорқаси катта. 1.Ишчи гурух тузиб катта томорқаси бор оиланинг меҳнатсеварлигини ўрганган ҳолда ишчи гурух тавсиясига асосан табий ресурслардан фойдаланмайдиган замонавий иссиқхоналар қуриш учун 10 йил муддатга 3 йиллик имтиёзли давр билан камроқ фоиз билан кредитлар ажратиш. 2.Тузилган ишчи гурух ишлашида таниш билишчиликка йўл қўймасликни қаттиқ назорат қилиш Мехнатсевар оила бўлгани билан катта миқдорда маблағга эга эмас оилалар мавжуд, давлат томонидан берилган маблағлардан бундай оилалар оқилона фойдаланиши мумкин.
Перейти
Отклонено27.01.2017 20:39

Аниқ ва асослантирилган таклиф беришингиз сўралади.

Акмаль Акмаль24.01.2017 16:02
Отменить степени докторов наук полученных с 2013 года как несоответствующие уровню докторов наук за редчайшим исключением. Вернуть двух-ступенчатую систему подготовки ученых и инженерных кадров кандидат наук-доктор наук. Следует отменить полученные степени докторов наук практически по всем специальностям без исключения. Пусть защищаются заново - по старой системе проверенной временем
Перейти
Отклонено06.02.2017 16:02

Предложение не обосновано

Акмаль Акмаль24.01.2017 15:51
Следует понимать происходящий в мире процесс изменения сознания человечества. Человечество деградирует. Способы внедрения раковой опухоли в сознание зомбированных людей известны и контролируются спецслужбами мировых держав. Выход из мирового финансового кризиса запланирован за счет уничтожения и полной деградации РФ, раздела ее минерально-сырьевых и природных ресурсов. Необходимо понимать данные тенденции и в противовес ставить собственные глобальные цели - создание экономически мощного Государства, Туркестанского Союза со столицей в г.Ташкент.
Перейти
Отклонено24.01.2017 17:27
Ваш комментарий не имеет конкретных предложений.
Donyor Rixsiyev24.01.2017 15:51
Elektron to'lovlar to'grisidagi qonunning 12-modda bilan To'lov tizimidan foydalanuvchilar o'z hisobvaraqlarida turgan pul mablag'larini mustaqil tasarruf etishga va o'z hisobvaraqlari bo'yicha pul mablag'larining harakati to'g'risida axborot olishga haqlidir. deb ko'rsatilgan. Biroq hozirgi kunda mavjud bo'lgan online to'lov tizimi(UzCard) jismoniy yoki yuridik shaxsning to'lovlar bo'yicha monitoringgi to'girisida ma'lumotlarni olib uchun har oyda 1000 so'mdan to'lash kerak. Qonun hujjatlarida esa bu holatning aksi ya'ni foydalanuvchi o'z hisob varaqalaridagi pul mablag'lari harakatini to'g'risidagi axborotlarni olishga haqlidir deb ko'rsatilgan. Yuqoridagilardan kelib chiqib mazkur pulli xizmat turini bekor qilish taklifini beraman.
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:09

Таклифингиз асослантирилмаган.

Alimqulov Sobirjon Rahimqulovich24.01.2017 13:07
Нақд пул билан пластик карточкалардан тўловлар тўланганда орасидаги фарқни йўқотмагунча ва банкларга фуқароларнинг Банкларга бўлган ишончини қайта тикламагунча тадбиркорлик ривожланмайди. "12 % ли тилла заём" билан бўлган махинацияни эслайлик, одамлар умуман банкларга ишончи йўқолган ҳозир. ўзинг топширган пулни банкдан устига % тўлаб қайтариб олсанг! Бу қандай "ТИЖОРАТ"!?
Перейти
Отклонено25.01.2017 23:10
Аниқ ва асослантирилган таклиф беришингизни сўраймиз.
Насиров Лазизхон Фархадович24.01.2017 12:00
Мурожаатлар жавобини жисмони ёки юридик шахс олгандан кейин унга баҳо бериш тизимини жорий этиш керак. Берилган баҳога қараб тегишли раҳбарларга интизомий чора кўриш керак. Чунки жавобларни аксарияти ҳал этилмай юзаки ёпилади!!!
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:45

Таклифингиз асослантирилмаган.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich24.01.2017 11:40
Biror tashkilot ustidan virtual qabulxonaga murojaat qilsangiz o'sha tashkilotni ishchilari kelib muammoni hal qilish o'rniga tezroq tilxat yozdirib olishga harakat qilishadi. Muammo hal bo'ladimi yoqmi ularga qizig'i yoq. TIlxat olishsa bo'lgani. Fuqorolardan tushgan shikoyatlarni hal etilishini qattiq nazoratga olish kerak. Kerak bo'lsa shu shikoyat muallifiga telefon qilib so'rishtirish kerak muammosi hal bo'lgan bo'lmaganini.
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:45

Таклифингиз асослантирилмаган.

Diana Mustafaeva24.01.2017 09:37
Параграф ни о чем, если его вообще опустить, смысл указа не потеряется. Зачем лить столько воды в государственный документ?
Перейти
Отклонено24.01.2017 17:08
Уточните пожалуйста в чем суть Вашего предложения.
Baxtiyor Mamasoliyev23.01.2017 22:57
O'zbekistonda erkin raqobat rivojlanib borayotganligini hamma sezmoqda.Birgina oyoq kiyim ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatiga bir nazar solsak. Poayabzallar sifatligi narxlarni esa ortamiyonalashayotganligi hammani quvontiradi. Yangi mustaqillik yilarida oyoq kiyimlarga bo'lgan ehtiyoj sifatli oyoq kiyimlarga bo'lgan ehtiyojlarni aytmasak ham bo'ladi..... Erkin raqobatni oliy ma'lumotli kadrlar yetishtirib chiqaruvchi oliy oquv yurtlari ortasida ham kadrlar raqobati bo'lsa manimcha maqsadga muvofiq bo'lardi.... Birgina yuridik universitettini olsak....
Перейти
Отклонено26.01.2017 12:11
Шарҳингизда таклифингизни аниқ баён этинг.
Baxtiyor Mamasoliyev23.01.2017 22:51
Assalomu aleykum! Bugungi kunda hukumatimmiz tomonidan kichik biznes va hususiy tadbirkorlaikka keng yo'l ochib berilayotgani ayniqsa quvonarli. Kichik biznes va hususiy tadbirkorlar faoliyati qonun tomonidan shaxsan Prezident tomonidan e'tibor qilib kelinayotgani bejiz emas. ko'p mehnat qilgan albatta yaxshi daromad olishi bu adolatdan bo'ladide.... Tadbirkorlikni rivojlantirish uchun hukumat Respublikamizning viloyat olis tumanlarda faoliyat yuritib kelayotgan bank filial xodimlarini savodhonligini oshirishlari kerakligi to'grisidayam ko'rsatma berishsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Toshkent shahridagi tijorat banklari hodimlari alla qachonlar tushunib yetishmoqda tadbirkorlar ertangi kun xaqiqiy hamkori bo'lgan tijorat banklari keljagi ham porloqligi to'g'risida. Viloyat olis tumanlar banklarida ishlayotgan xodimlar tadbirkorlar ularni aldagamni yoki bugungi hukumat e'tibor qilayotgani uchun erkalanib kelayotgan erkatoy bolalarga qaragandek muomlada bolishayotgani achinarli. Ular o'rnatilgan tartibda o'zlarini ichki buyruqlari asosida ularga murojaat qilib kelgan tadbirkorni har qanaqasiga murojatini qondirishga harakat qilishsa va unga yaqindan yordamchi bo'lishsa, ana shu tadbirkor rivojlanganidan keyin ham shu bankni mijozi bo'lib qolaveradi.... rivojlangan tadbirkorga takliflar bilan bank yana boshqa tadbirkorlar faoliyatini rivojlantirish uchun hamkorlikni yo'lga qoyisha olishsa man ishonaman hech kim uyida pul saqlameydi hamma o'z mablagini ozi ishongan banklarda saqlaydi..... Tadbirkorlikni rivojlantirish naqd pul muomlasini nazorat qilishni hohlasa banklarni insonl;ar uchun xizmat qilinishi kerakligini xodimlarga tushuntirish yetarlidir.... Viloyatlar olis tumoanlarda banklarga kirish u yerda biron jo'yali maslahat olish u yoqda tursin biron ma'lumot olish qiyinligi muommolarga olib kelayapti.... bular albatta mani fikrim....
Перейти
Отклонено27.01.2017 20:38

Аниқ ва асослантирилган таклиф беришингиз сўралади.

Павел Басалаефф23.01.2017 17:12
почему отмечены только такие слои общества как население и предприниматели?? почему отдельно нельзя отметить гос. служащих, таких как врачи учителя - это самые уязвимые слои общества, так как они как раз напрямую и зависят от экономического курса страны.
Перейти
Отклонено23.01.2017 17:58
Спасибо Вам за Ваш комментарий. Однако разъясняем Вам, что в данном случае в слове "население" предусматриваются отмеченные Вами государственные служащие. Вместе с тем, сообщаем, что вопросы относительно социального обеспечения государственных служащих предусмотрены в 4-направлении Государственной программы.
Лазиза Толкунова23.01.2017 16:34
Большое значение имеют ВУЗЫ с которыми есть проблемы. Дополнить учебники, которые с каждые 4 года теряют некоторую информацию. Пожалуйста пересмотрите всю систему образования.
Перейти
Отклонено24.01.2017 16:07
Спасибо Вам за комментарий. Однако реформирование образования предусмотрено 4-направлением программы.
Лазиза Толкунова23.01.2017 16:17
В соответствии с верховенством законов очень важно учитывать проблему коррупции. Наиболее важно ужесточить законы для жертв и тех граждан, которые позволяют это во всех аспектах нашего государства. Тогда будет действительно Верховенством законов. И конечно усилить доверие к судам, т.е только судья обязан решать судьбу физических или юридических лиц. Судья должен иметь свое независимое решение в рамках закона.
Перейти
Отклонено06.02.2017 11:56

Ваше предложение не обосновано.

Салиев Алишер Зафарович23.01.2017 15:32
Бюджет ташкилотлари ходимларини иш хаклари, стипендия, пенсия ва ижтимоий туловларни ва энг кам иш хаки микдорини хар йили оширишни тухтатиш керак. Энг кам иш хаки узгармаган холатда, иш хаки ва хоказолар индексация килиниши керак деб уйлайман
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:44

Таклифингиз асослантирилмаган.

Салиев Алишер Зафарович23.01.2017 15:00
Адлия вазирлигини Прокуратура билан бирлаштиришни. Прокуратура кошида Тергов Кумитаси ташкил килишни. Ички ишлар вазирлигида факат дастлабки тергов тизимини колдиришни. Тергов факат Тергов Кумитаси томонидан амалга оширилишини (МХХ тасарруфидаги ишлар бундан мустасно) таклиф киламан
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:44

Таклифингиз асослантирилмаган.

Салиев Алишер Зафарович23.01.2017 14:56
Давлат Ёнгинга карши курашиш Хизматини Фавкулодда вазиятлар вазирлигига утказишни хамда Мудофаа вазирлиги билан Фавкулодда вазиятлар вазирлигини бирлаштиришни таклиф киламан
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:43

Таклифингиз асослантирилмаган.

Зокиров Латиф Хамидуллаевич23.01.2017 14:00
Как известно одним из причин многих недопониманий и проблем является низникая правовая грамотность (возможно самая главная). В связи с этим название одного из оставшихся 4-х лет целесообразно связать с развитием правовой грамотности.
Перейти
Отклонено26.01.2017 14:45
Повышение правовой грамотности учтено в проекте Программы.
Зокиров Латиф Хамидуллаевич23.01.2017 13:59
Как известно одним из причин многих недопониманий и проблем является низникая правовая грамотность (возможно самая главная). В связи с этим название одного из оставшихся 4-х лет целесообразно связать с развитием правовой грамотности.
Перейти
Отклонено26.01.2017 14:43
Повышение правовой грамотности учтено в проекте Программы.
Салиев Алишер Зафарович23.01.2017 13:53
бу таклифим маърифат назаридан нотугридур, лекин, киморхона ва фохишахоналарни конунийлаштиришни таклиф киламан. Чет давлатларга ухшаб Казинолар очилса, биринчидан тартибли булади, иккинчидан Давлатимиз бюджетига соликлар туланади. Конуний публичный домлар очилса, биринчидан унча мунча одам у ерларга боришдан тийилади чунки уялиш келиб чикади, иккинчидан соликлар туланади, учинчидан хар хил юкумли касалликларни олдини олиш осон булади. ва албаттаки ноконуний тартибда фаолият олиб борилса жуда хам каттик жазолар мукаррар булиши шарт. Узр олдиндан бу таклифим учун
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:42

Таклифингиз асослантирилмаган.

Салиев Алишер Зафарович23.01.2017 13:44
Республикамиз электр энергия таъминотини яхшилаш учун Атом Электр Станциясини куришни таклиф киламан.
Перейти
Отклонено28.01.2017 15:53

Таклифингиз асослантирилмаган.

Салиев Алишер Зафарович23.01.2017 13:43
Шахар ва кишлокларимизни ободонлаштириш ишларига Давлат бюджетидан купрок маблаг ажратиш керак. Замонавий техника, етарлича ишчи-ходимлар билан таъминлаш керак.
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:42

Таклифингиз асослантирилмаган.

Салиев Алишер Зафарович23.01.2017 13:40
Йул харакати хавфсизлиги сохаси буйича. Йул коидаларини бузганлик учун жарима микдорлари жуда катта килиб белгиланган, ва бунинг натижасида Йул харакати хавфсизлиги сохасида коррупция авжига чиккан, коида бузган хайдовчилар Давлатимиз бюджетига жарима тулашдан кочиб ЙХХБ ходимларига уша жаримани 10-20-30-40-50 фоизи микдорида пора пулларини таклиф этишадида, натижада инсон нафси кучли келиб пора олиш холатлари келиб чикади, буни олдини олиш учун куйидагича таклиф билдираман. Агар йул харакати коидаларини бузган хайдовчи авария холатини келтириб чикармаган булса, айбини тан олса, белгиланган жаримани факатгина 10 фоизи микдоридаги суммани 5 банк иш кунида тулаб бериши шарт булади. Агарда 5 банк иш кунидан ошиб кетса унда 20 фоизини ва хоказо. Мисол учун, 74888 сум жарима тулаши керак булган хайдовчи 7488 сум 80 тийин жарима тулайди.
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:41

Таклифингиз асослантирилмаган.

Салиев Алишер Зафарович23.01.2017 13:33
Хукукни мухофаза килувчи ва мудофаа органларга ишга кабул килишни жахон андозалари асосида реформация килиш керак (Давлатимиз химоячилари жисмонан энг бакувват, психологик жихатдан мустахкам, органларда ишлаш шахсий манфааат эмас, балки Ватанимиз учун Халкимиз учун хизмат килиш эканлигини хис килишлари керак)
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:41

Таклифингиз асослантирилмаган.

Салиев Алишер Зафарович23.01.2017 13:27
Солик тизимини тубдан ислох килиш керак, хусусан, юридик шахс ташкил этмасдан тадбиркорлик фаолияти билан шугулланувчиларнинг соликлар сеткасини кайта куриб чикиб кенгайтириш керак. Масалан: Кичкинагина магазин хам каттагина магазин хам тадбиркор булиб бир хил солик тулайди, бу нотугри.
Перейти
Отклонено28.01.2017 17:03

Амалдаги солиқ қонунчилигига асосан юридик шахслар билан тадбиркорлик фаолиятини юрутувчи жисмоний шахслар учун ҳар ҳил солиқ тизими белгиланган. Масалан, савдо фаолиятини юритувчи юридик шахслар товар айланмасидан келиб чиқиб ягона солиқ тўлови ва иш ҳақи фондидан ягона ижтимоий тўловларини тўласалар, тадбиркорлик фаолиятини юритувчи жисмоний шахслар (якка тартибдаги тадбиркорлар) қатъий белгиланган солиқ ва суғурта бадаллари тўлайдилар.

Салиев Алишер Зафарович23.01.2017 13:26
Умумий урта таълим тизимини кисман пуллик килиш керак. Таълим бепул булсин, лекин мактаблар моддий-техника базасини мустахкамлаш, таъмирлаш ишлари кисман ота-оналар хисобидан коплансин.
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:40

Таклифингиз асослантирилмаган.

уткир кенжаев23.01.2017 12:46
Граждане Республики Узбекистан делятся на три слоя, 1-нижний слой 2-средний слой 3-верхний слой, нижний слой населения всегда по количеству больше чем 1-2 слой населения, то подтверждает основное граждане относятся к нижнему слою населения, ниж ному слою населению что нужно 1-рабочая место 2-рабочий инструмент 3-достойное зарплата которое выдается воврема. Ўзбекистон Республикаси фуқаролари 3та қатламга бўлинишади, 1-қуйи қатлам 2-ўрта қатлам 3-юқори қатлам, Ўзбекистон Республикасини асосан қуйи қатламга мансуб фуқаролар ташкил этади. Қуйи қатлам фуқароларга асосан 3та нарса мухим 1- иш жойлари, 2-иш қуроллари, 3-ўз вақтида бериладиган ойлик маош.
Перейти
Отклонено24.01.2017 17:06
Уточните пожалуйста в чем суть Вашего предложения.
Салиев Алишер Зафарович23.01.2017 12:22
Узбекистон учун энг катта бало бу: 1, Коррупция (порахурлик, таъмагирлик, пул йигди-йигди, катта Давлат курсиларида утирганларнинг узлари ва/ёки кариндош уруглари оркали йирик бизнесларни юритиши ва кимлардандир тортиб олиши) Барча сохаларда!!! 2. Валюта кора бозори мавжудлиги!!! 3, Перечисление, Пластик карта ва Накд пул уртасида мавжуд 5-10-15-20-25-30-40-50 фоизгача булган тафовут. Шу балолар булмаганда эди Узбекистонимиз бунча имкониятлари билан аллакачон ривожланган Давлатга айланар эди, лекин афсус....
Перейти
Отклонено28.01.2017 12:24

З. Масала юзасидан.

Мазкур масала “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар Стратегияси”нинг иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишларида шу жумладан илғор халқаро тажрибага мувофиқ инструментлардан фойдаланиш ҳисобига пул-кредит сиёсатини янада такомиллаштириш, миллий валютанинг ва ички бозордаги нархларнинг барқарорлигини таъминлаш ҳамда эркин конвертацияни таъминловчи валютага оид муносабатларни тартибга солиш, миллий валюта курсини шакллантиришда замонавий бозор механизмларини босқичма-босқич жорий этиш, нақд ва нақд пулсиз ҳисоб-китобларда нархлардаги фарқни бартараф этиш учун нақд пул муомаласи механизмларини такомиллаштириш бандларини ижроси жараёнида ўз ечимини топади.

Mashkhur Sharipov22.01.2017 11:54
Davlat ulushi yuqori bo'lgan mamlakat iqtisodiyoti uchun muhim rol o'ynaydigan strategik ahamiyatga ega kompaniyalar (O'zbekenergo, O'zbekneftegaz, O'zavtosanoat va hkz) da korporativ boshqaruv tizimini joriy etish, bu kompaniyalar boshqaruvida yuksak tajribali zamonaviy menejerlarni tanlov asosida tayinlash, kompaniyalarning yillik moliyaviy bayonot (financial statements) larinig yil yakunida ommaviy ravishda jamoatchilikka e'lon qilish tizimini yaratish lozim. Bu kompaniyalar ulushlarining (ma'lum bir qismini davlat o'z hissasiga saqlab qolgan holda) ma'lum bir qismini Toshkent va xalqaro fond birjalarida sotish va xarid qilish imkoniyati yaratilishi kerak. Moliyaviy bayonotlardagi raqamlarning shaffofligini ta'minlashda xalqaro miqyosdagi auditorlik kompaniyalari (Ernst & Young, Pricewaterhousecoopers, Deloitte va hkz.) tomonidan doimiy ravishda tekshiruvlar amalga oshirib borilishi lozim.
Перейти
Отклонено23.01.2017 17:31
Сизга таклифингиз ва эътиборингиз учун рахмат. Бироқ, Сиз таклиф қилаётган ўзгаришлар, яъни давлат муассасалари ва корхоналари фаолиятининг шаффофлигини таъминлаш бўйича талаблар "Ҳаракатлар стратегия"си Дастурида назарда тутилган. Дастурни келгусида қўлланилишида мазкур таклифингиз инобатга олиниши мумкин.
Shoxrux Soliyev22.01.2017 10:07
Obrazovanie..1-e.uvilichet.zarplatu.uchiteley.obsheorazovatelnix.shkol.na.15%.vne.zavisimosti.ot.kategory.i.staja.raboti.ili.povisit.ix.tarifnuyu.setku.vne.zavisimosti.ot.kategoriy.2-e.nakazovat.roditeley.tex.uchenikov.kotorie.ne.vipolnyayut.ili.ne.xocheshix.vipolnyat.zadanie..tem.chtobi.otpravlyat.na.mesto.raboti.roditelya.vigovor.so.storoni.shkoli.gde.uchatsya.ix.rebenok..3-e.Otkazatsya.ot.Akademicheskix.litseyev.vmesto.ix.perekvalifitsirovat.Ix.na.spetsializirovaniy.na.tu.ili.iniyu.otrasli.professionalniy.kolleja..4-otkrit.v.VUZax.Zaochniy.formu.obucheniya.na.otrasli.i.profesiy.kotoriy.ne.svyazanniy.s.fundamentalnoy.naukoy..5-e.podpisat.dogovor."O.vzaimnom.priznaniy.diplomov.VUZax.".Uzb-na.so.stranami.SNG.i.ES.ili.ASEAN.
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:38

Ваше предложение не обосновано.

Алишер Ишматов22.01.2017 06:56
Заменить слово «народа к» словами «народа ко всем ветвям» далее по тексту.
Перейти
Отклонено25.01.2017 11:09
В данном случае уместно "к государственной власти".
Bakhtiyor Tursunov22.01.2017 06:52
1. Постепенно, поэтапно начать приватизацию ВУЗов и колледжей, ввести рыночные механизмы в сферу образования, когда будет конкуренция между учебными заведениями будет и прогресс. 2. Полностью реформировать дошкольные учреждения
Перейти
Отклонено06.02.2017 15:59

Предложение не обосновано

Алишер Ишматов22.01.2017 06:52
Заменить слово «идей» на слово «концепций»
Перейти
Отклонено23.01.2017 17:34
В данном случае слово "концепций" не подходит по смыслу проекта
Алишер Ишматов22.01.2017 06:51
После слов «малого» дополнить словами «и среднего», после слов «предпринимательства, » словами «становлению» далее по тексту.
Перейти
Отклонено23.01.2017 16:56
В данном случае слова "среднего" и "становлению" не подходят по смыслу текста проекта
Алишер Ишматов22.01.2017 06:49
После слов «малого» дополнить словами «и среднего», после слов «предпринимательства, » словами «становлению» далее по тексту.
Перейти
Отклонено24.01.2017 17:03
В данном случае слова "среднего" и "становлению" не подходят по смыслу текста проекта
Алишер Ишматов22.01.2017 06:47
После слов «правопорядка, » дополнить словами «обороноспособности и» далее по тексту
Перейти
Отклонено24.01.2017 17:00
В данном случае подразумевается только слово "правопорядка".
Shoxrux Soliyev22.01.2017 06:17
Pro.Ekonomiku.1-e.otkrit.konver-yu.SKV.dlya..Yur.Lits.kotoroe.Ekspotiruet.svoy.tovar.na.vneshniy.rinok.2-takje.razreshid.chastichnoe.konver-yu.dlya.Yur.Lits.kotoroe.importiruyut.tovar.kotoroe.ne.proizvoditsya.v.nashey.strane.ili.proizvoditsya.v.malim.kolichestve..3-e.Snizit.stavku.Refinansirovanie.SB(sentro.bank)a.s.9%.na.5%.godovix.4-dat.kredit.dlya.nachenayushix.svoy.dela.predprinimateley.do.12.mln.sumov.bez.obizatelnogo.zaloga.na.kredit.5-e.Ne.oblagat.podoxodnim.nalogom.nachinaeshim.predprinimatelem.pervie..2(dva).goda.svoego.dela..6-e.Sozdat.edinoe.gos.kompaniyu."Uzmaxsulotimport".kotoriy.zanimalsya.importom.tovarov.kotoroe.ne.proizvoditsya.v.nashey.strane.ili.proizvoditsya.no.v.malim.kolichestve.i.nekachestvennim.obrazom..7-e.dat.razrisheniya.turistam.bez.vizi.poseshat.nashu.stranu.tem.turistam.kotorie.priobreli.Turisticheskoe.Vaucher.iz.ofitsialnix.Turfirm.i.Turoperatorov.imeyushiy.2-x.storonniy.dogovor.s.Goskomturizmom.Uzb-na..I.kolichestvo.turistov.i.pritok.invalyuti.v.vrazi.uvilichetsya.i.bezopastnost.budet.obespechina.
Перейти
Отклонено28.01.2017 12:28

Проектом «Стратегий действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах», утверждаемым настоящим проектом Указа, предусматривается углубление реформирования и повышение устойчивости банковской системы, уровня капитализации и депозитной базы банков, укрепление их финансовой устойчивости и надежности, дальнейшее расширение кредитования перспективных инвестиционных проектов, а также субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, дальнейшее совершенствование денежно-кредитной политики путем применения инструментов в соответствии с передовым международным опытом, обеспечение стабильности национальной валюты и цен на внутреннем рынке, а также поэтапное внедрение передовых рыночных механизмов валютного регулирования, формирования курса национальной валюты, обеспечивающих ее свободную конвертируемость.

bahramov sardor akramovich22.01.2017 05:29
fuqarolar tomonidan sodir etilgan jinoyat ishlarni agar u otab bolsa yoki aybiga iqror bolsa. oqlansa. tizimli ravishda joniyat sodir etgan shaxslar haqidagi malumotlar omboridan toliq chiqarib tashlash. gumonlanuvchi jismoniy shaxslarni tergov jarayonlarida advokat ishtirokisiz soroq qilshni toliq man etish. jismoniy shaxslarni huquqini toliq himoya qilish. sudlarda jismoniy shaxs tomonidan sodir etilgan jinoyat ishlarni korib chiqishda. mazkur jinoyat ishlarni sodir etishdan oldin huquqni muxofaza qiluvchi organlar tomonidan jinoyat qilinayotgan shaxs yashayotgan hududdda mazkur jinoyatni oldini olish boyicha korilgan vhora ochiq davra suxbatlari , profilaktika ishlarini olib borilganmi yoki yoqmi, shularni ham etiborga olish, ular tomonidan qanday ishlar chora-tafbirlar korilganligiga qarab odil sud qarorini chiqarish. jinoyat kodeksining 241- moddasiga jiddiy ozgartirishlar kirgazish husususan jinoyatni aniq bilgani holda deyilgan. qandan holda fuqaro biror bir jinoyatchi sherigi qolga olinsa va u bilan birga oitrgan dosti tanishi va ortogi ham bu yerda javobgarligiga tortilishi mumkun. biroq osha 2ki kimsa osha shaxsning qilmishiga sherik bolganligi yoki aniq bilganligi holatlarining turlari aniq keltirilmagan. yoki qaysi holatlarda mazku bandni buzishi yoki shunga kirishi korsatb otilgan. bu band orqali hech qanday aybi bolmagan , jinoyatchiga sherik bolmagan lekin u bilan suxbat qurgan har qanday odam jinoyatchi bolib qolayapti. qatiy ravishda ozgartirish taklifni yoki mazku bandni butkul olib tashlash taklifni beraman
Перейти
Отклонено06.02.2017 11:51

Таклифингиз асослантирилмаган.

bahramov sardor akramovich22.01.2017 05:07
davlat xizmatlarni barchasini toliq elektron ko'rinishga o'tkazish. hamda shaxs va davlat xodimining uchrashishini to'liq yo'q qilish. hususan ichki ishlar vazirligi tomonidan tomonidan taqdim etilayotgan barcha xizmatlarni toliq korishinishga elektron korinishga otkazish. davlat organlari tomonidan barcha xizmatlarni masofiy tarzda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan xolda taqdim etish. Bir inson haqida barcha malumotlarni o'z ichiga olgan ID karta joriy etish. qaysiki mazkur karta bilan banklarga turli davlat organlari va boshqa tegishli joylarga kirish chiqish va malumot topshirish jarayonida mazkur kartadan foydalanish yohud ID karta raqami etish bilan malum bir shaxs haqida davlat organlari tomonidan toliq malumot olish tizimini toliq joriy etish. jismoniy va yuridik shaxslar malumotlar omborini barcha davlat organlariga joriy etish. jismoniy va yuridik shaxslardan qayta qayta shaxsiy malumotlarni sorashni toliq bartaraf etish.
Перейти
Отклонено06.02.2017 10:21

"Электрон ҳукумат тўғрисида"ги Қонун доирасида изчиллик билан тегишли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Shoxrux Soliyev22.01.2017 04:26
To.Gadoev.Jamshid.vash.odnobokoe.rasujdenie.pro.otmeni.kupyur.i.100%.vedenie.plastika.vezde.i.na.vsem..prividet.MSBiznes.k.upadku.predprinimatelstva.i.urovnya.jizni.prostogo.naseleniya..daje.sverx.razvitix.stranax.kak..S.Sh.A.ili.ES..ispolzuyut.bumajnix.kupyur.i.plastik.odnovremenno...I.u.nas.v.srane.ispolzovaniya.plastika.i.kupyur.doljen.sushestvovat.odnovremenno..
Перейти
Отклонено25.01.2017 23:06
Просим дать конкретное предложение.
Shoxrux Soliyev22.01.2017 03:29
Ya.stolko.pisal.vchera.admini.gde.moi.komenti.?
Перейти
Отклонено24.01.2017 17:23
Ваш комментарий не имеет предложений.
Валерий Гарифьянов22.01.2017 03:02
Даже комментировать не могу. Отклонить однозначно. Кто писал проект!?
Перейти
Отклонено24.01.2017 17:24
Ваш комментарий не имеет предложений.
Валерий Гарифьянов22.01.2017 02:55
Да перестать уже надо себя нахваливать, заложили "прочный фундааент", бла бла бла. Всегда начинать с фразы, в связи ... или в целях... коротко, ясно и понятно.
Перейти
Отклонено24.01.2017 17:05
Просим Вас впредь давать только корректные комментарии.
Akmaljon Karimov21.01.2017 21:12
Ish haqi pensiya va nafaqalarni oshirishni minimum darajaga tushirish darkor. Umuman kerak emas. Bugungi eng dolzarb muammo naqd pul taqchilligi ekanligini hisobga olsak u yana muammo tug'diradi. Aslini olganda milliy valyutamiz juda qadrsizlangan. (Misol uchun: 1 AQSH dollarini rasmiy kursda 3200 deb olsak e'tibor bering hurmatli iqtisodiyot va moliya vazirliklari 100 AQSH dollori 320.000 so'm. Bu 650 dona 500 so'mlik kupyura yoki yarim kg qog'oz degani.) Ustuvor vazifa oylik yoki maoshlarni ko'tarish emas balki milliy valyutani mustahkamlash bo'lishi kerak. Masalan denominatsiya. 1997 yillardagi so'm qadri yana qaytar. Oylik va maoshlarni ko'tarib ortidan soliq va ijtimoiy to'lovlarni oshirishga endi nuqta qo'yaylik. Baribir banklar vaqtida naqd pul bilan hozir ta'minlay olmayapti keyin ta'minlay oladimi...?!
Перейти
Отклонено28.01.2017 12:21

Деноминация (пул бирлигидан ноллар сонини камайтириш) асосан статистик ва бошқа ҳисоб-китобларни соддалаштириш мақсадида, техник аҳамиятга эга жараён бўлиб, у пулнинг харид қобилияти, инфляция, валюта курси, нархлар, иш ҳақи даражаси ва бошқа кўрсаткичларга таъсир кўрсатмайди. Мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг ҳозирги босқичида миллий валютамизни деноминация қилиш мақсадга мувофиқ эмас.

Хасанов Эльдар Ринатович21.01.2017 18:40
Что касается системы образования, то тут хотелось бы согласиться с некоторыми вышеизложенными предложениями. В частности, что система приёма в ВУЗы полностью изжила себя и вступительные тесты необходимо заменить или же добавить к ним письменные и устные экзамены и сделать это как можно быстрее. В процессе сдачи вступительных тестов систематически происходят нарушения закона и студентами становятся не всегда достойные абитуриенты, а те кто на самом деле обладает знаниями, остаются "за воротами ВУЗа", так и не получив возможность на высшее образование. Можно в качестве эксперимента внедрить следующее: по результатам 1 - го семестра студента, обучающегося по гос гранту, если средняя его успеваемость ниже 71% переводить на платно-контрактную основу.
Перейти
Отклонено06.02.2017 15:58

Предложение не обосновано

Mirafzal Nazarov21.01.2017 16:34
Davlat organlari, har bir tashkilotlarning xalqqa ko'rsatayotgan xizmatini qay darajada ekanligini aniqlashni xaqqoniyligini ko'rsatish maqsadida quyidagi taklifni kiritmoqchiman: Aholiga xizmat ko'rsatuvchi har bir tashkilot, davlat organlarining kirish zaliga baholash elektron panellarini o'rnatish taklif qilaman. Qo'yilgan elektron panellar 5 baholi shkalada amalga oshiriladi va xizmat ko'rsatgan tashkilotga qo'yilgan Baholar elektron tarzda to'g'ridan-to'g'ri xalq qabulxonalarining maxsus elektron dasturida aks etib boriladi. Qoyilgan va yigilgan ballar bo'yicha Har oyda va chorakda kerakli ishlar olib borilari.
Перейти
Отклонено27.01.2017 20:23

Билдирилган таклифларигиз маъмурий ислоҳотлар билан боғлиқ, бу соҳага тааллуқли эмас.

farruh irgashev21.01.2017 15:25
Naqd pulni kupaytirish kerak,chunki tadbirkorlar qiynalyapti.narx-navo shunga qarab qolyapti.plastikka qimmatroq,naqdga arzon.valyutaga oid qonunga xam ozgartirish kiritish kerak.xamma narsa dollarga qarab qoldi.somimizni qadri tushib ketyapti
Перейти
Отклонено25.01.2017 23:05
Сиз қайд этган масала Дастурда назарда тутилган.
Игорь Пугач21.01.2017 08:41
Абзац первый пункта 4 исключить, как не информативный и не устанавливающий какой либо нормы. Абзац 2 изложить в следующей редакции: "Утвердить Государственную программу по реализации Стратегии действий на 2017 год, объявленный «Годом диалога с народом и интересов человека» (далее – Государственная программа)". Смысл не меняется, а место экономится.
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:25

Ваше предложение не обосновано.

Олим Ниятов21.01.2017 08:03
необходимо пересмотреть требования к кандидату в судьи. Поднять его возрастной ценз выше 40 лет, чтобы он обладал не только большим опытом работы в юриспруденции и но имел богатый жизненный опыт. К тому же многие качества человека как принципиальность, справедливость, милосердие формируется у человека после 40 лет. Во вторых для обеспечения состязательности в судебном процессе необходимо, внедрить механизм рассмотрения в суде тяжких и особо тяжких преступлений судами присяжных. Также на сегодня большой проблемой остаётся открытость судебного процесса, а именно на судебные процессы не допускаются СМИ, не разрешается фиксация хода судебного процесса на аудио и видеоносители, даже не разрешают сторонам и адвокатам снимать копии с протокола судебного заседания, который является основным процессуальным документом и в котором должен быть отражён весь процесс судебного разбирательства. Ввиду чего целесообразно внести изменения в УПК, предусматривающие обязательную видеофиксацию судебного процесса, с возможностью продоставления сторонам данной записи. Также необходимо пересмотреть механизм допуска адвоката к участию в делах. На сегодняшний день адвокат допускается к участию в деле после предоставления ордера адвоката на участие в деле, после чего следователь выносит постановление. Однако, для того чтобы выписать ордер, адвокат сперва должен заключить договор на оказание юридической помощи. Если подзащитный задержан и сообщил адвокату о своём местонахождении, то как адвокат может с ним заключить договор? Для этого он сперва должен увидится с подзащитным, узнать сущность дела, а потом заключить с ним договор, а после этого предоставить ордер на защиту. В связи с этим необходимо пересмотреть нормы УПК, КоАО, предусматривающие порядок допуска адвоката на участие в деле. Кроме этого, очень часто даже после того как адвокат выписывает ордер на участие в деле, он не может попасть в административное здание ОВД или прокуратуры, где находиться его подзащитный, пока следователь не разрешит ему зайти в здание. Что также порождает возможности следователям для злоупотребления своими возможностями по не допущению адвоката к своему подзащитному. Помимо этого, при входе в административные здания у адвокатов изымают все средства фиксации, которые он может использовать для защиты интересов своего подзащитного. Ввиду чего необходимо расширить полномочия адвокатов по допуску в административные здания гос. органов.
Перейти
Отклонено06.02.2017 11:50

Ваше предложение не обосновано.

Гурман Усманов21.01.2017 08:02
Шахар хонадонларида касаначилик хунарманчилик килишга котта имкониятлар тугилди.фукороларимиз уз фаолиятларини уйда бошласа хам булади.аммо муаммо шундаки махсулот ишлаб чикараман десанг свет газ узликсиз булиши керак. Махсулотни бозорга олиб борсанг.бозорда накд пул йуклиги тусайли совдолар 90фойизга тушиб кетган.бу котта муаммо иктисодиётимизни усишида котта тускинлик килмокда.совдогарларимиз накт пулни муомалага чикарилишини кутмокда.савдогарлари сабри колмай уз фаолиятларини тухтатишларинга тугри келяпди.чикимларни кирим копламаяпди.дуконларга ишлаб чикарилган махсулотлар топширилса Накд пул бериша олмаяпди.ахир массалликлар накд пулга арзонрок. ушбу муаммоларни зудлик билан хал килиш керак деб уйлайман. бизнинг халкимиз хунарманд халк. шу туфайли накд пулни мумалага кайтариш керак.шунда тан нархни хам 20фойизга арзон булишига эришамиз.иш урни хам 1000 эмас миллионларга купайтиршга эришамиз.мисол учун мани узим шароит килиб берилса мингта иш урни очган булар эдим.маблаг йуклиги туфайли бошланган лоиха тухтаб колди.муаммо лоихани суммаси купрок булгани учун кредит олиш учун залог масаласи кийнаяпди. бу борада хам биз тадбиркорларга давлат томонидан амалий ёрдамлар керак.чет эл брендлари билан хам беллаша оламиз.одам килган ишни одам кила олади.
Перейти
Отклонено27.01.2017 20:37

Аниқ ва асослантирилган таклиф беришингиз сўралади.

Игорь Пугач21.01.2017 04:40
Согласен с предыдущим комментраием. Направлений должно быть не пять, а шесть. пятое направление надо разделить на два 5. Обеспечение безопасности общественного взаимопонимания межнационального согласия и религиозной толерантности. и 6. Внешняя политика и продвижение имиджа Узбекистана на мировой арене. Потому что обеспечение безопасности эта работа во многом внутренняя и очень приоритетная. А внешняя политика - отдельная функция государства.
Перейти
Отклонено06.02.2017 09:38

Предложение не обосновано

Qwat Jollybekov20.01.2017 19:56
Umid Sadatov Когда то один официоз на эти вопросы ответил так: Никто не имеет право ущемлять других прав бла-бла. Если в Ташкент идут с провинции, значит они ущемляют права ташкентцев, так как они захватывают рынок труда исконных ташкентцев. Один из слушателей задавал вопрос, если так называемый ташкентец придет в провинцию жить и работать, значит он не ущемляет права провинциала? Весь зал дружно хохотали. А этот официоз был одним из шишек конституционного суда. Вот такие дела.
Перейти
Отклонено26.01.2017 00:17
Просим давать конкретные предложения.
al-Orifxōja Sayyid Jamolxon Sayyid Azizxon ōḡli20.01.2017 19:06
Будет ли предусмотрена "вертикаль" корректировочных решений по ежеквартально принимаемой аппаратом Президента РУз обобщенной информации на ежеквартальной основе. Два пункта выше определяют: за Кабмином - координация деятельности всех и вся в рамках программы, обобщенка сливается ежеквартально в Аппарат. Дальше что? Опять потенциальная возможность отписок и победных реляций. Необходимо указать, что высшая власть в лице президента или его аппарата в текущем порядке на основе обобщенки пусть выдает или выставляет промежуточные те самые "рейтинги". Тогда смысл появится построения такой вертикали.
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:32

Ваше предложение не обосновано.

Малахов Алексей Николаевич20.01.2017 18:39
К выдержке "...совершенствование системы социальной защиты населения и здравоохранения...", хочу сказать что необходимо при проведении аттестаций мед.персонала учитывать мнение населения, которое обслуживается в поликлиниках. Сплошь и рядом происходит так: у одного кабинета (например процедурного )нескончаемая очередь, а у другого где оказываются те же самые услуги-никого. Вопрос -почему? Можно выяснить у населения(неумение,некомпетентность медика или ненадлежащее обслуживание и т.д.) Однако оба специалиста проходят аттестование и получают одинаковую зарплату. Только количество обслуженных больных разное. Это несправедливо. Мне кажется нужно вводить систему оплаты труда отдельных категорий мед.персонала (терапевты,ЛОР, процедурных кабинетов и пр) в соответствии с обслуженным населением. Ведь есть какие-то нормы обслуживания больных. А все что выше установленной нормы оплачиваться соответственно сверх оклада. Вот тогда появится стимул работать как положено.
Перейти
Отклонено06.02.2017 15:53

Предложение не обосновано

Карина Отдачикова20.01.2017 15:41
Давно пора!
Перейти
Отклонено24.01.2017 17:31
Ваш комментарий не имеет предложений.
Gulnora Ishanhanova20.01.2017 14:44
Предлагаю изложить в следующей редакции: СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах Проведенные за годы независимости реформы заложили прочный фундамент национальной государственности и суверенитета, обеспечения безопасности и правопорядка, неприкосновенности государственных границ, верховенства закона, надежной системы защиты прав и свобод человека, межнационального согласия и религиозной толерантности в обществе, создали достойные условия для жизни и реализации потенциала наших граждан. Отказ от административно-командного управления экономикой, поэтапная реализация рыночных реформ и взвешенная денежно-кредитная политика способствовали обеспечению макроэкономической стабильности, высоких темпов роста экономики, удержанию инфляции в прогнозных пределах, созданию широких возможностей и благоприятных условий для развития малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерского движения. Вместе с тем, всесторонний анализ пройденного этапа развития страны, изменяющаяся конъюнктура мировой экономики в условиях глобализации требуют выработки и реализации кардинально новых идей и принципов дальнейшего устойчивого и опережающего развития страны. Для решения задач по дальнейшему развитию страны в 2017-2021 годах Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям определить: I. Приоритетные направления совершенствования системы государственного и общественного строительства 1.1. Дальнейшее усиление роли Олий Мажлиса, политических партий в углублении демократических реформ и модернизации страны: усиление роли Олий Мажлиса в системе государственной власти, дальнейшее расширение его полномочий в решении важнейших задач внутренней и внешней политики страны, а также в осуществлении парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти; коренное повышение качества законотворческой деятельности, направленное на усиление влияния принимаемых законов на ход общественно-политических, социально-экономических, судебно-правовых реформ; развитие политической системы, усиление роли политических партий в жизни государства и общества, формирование среди них здоровой конкурентной среды. 1.2. Реформирование системы государственного управления: реформирование системы государственного управления и государственной службы посредством децентрализации государственного управления, повышения уровня профессиональной подготовки, материального и социального обеспечения государственных служащих, а также поэтапного сокращения государственного регулирования экономики; внедрение современных механизмов государственно-частного партнерства, направленных на повышение эффективности взаимовыгодного сотрудничества в реализации задач общественно-политического и социально-экономического развития страны; обеспечение открытости деятельности органов государственной власти и управления, внедрение современных форм предоставления информации, касающейся прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц; совершенствование системы «Электронное правительство», повышение эффективности, качества оказания и доступности государственных услуг для населения и субъектов предпринимательства. 1.3.Совершенствование системы общественного управления: внедрение эффективных механизмов диалога с народом; развитие современных форм осуществления общественного контроля, повышение эффективности социального партнерства; развитие институтов гражданского общества, повышение их общественной и политической активности; повышение значения и эффективности деятельности института махалли в общественном управлении; усиление роли средств массовой информации, защита профессиональной деятельности журналистов. II. Приоритетные направления обеспечения верховенства закона и дальнейшего реформирования судебно-правовой системы 2.1. Обеспечение подлинной независимости судебной власти, повышение авторитета суда, демократизация и совершенствование судебной системы: повышение статуса, уровня материального стимулирования и социального обеспечения судей и работников аппарата суда, укрепление материально-технической базы судов; принятие действенных мер по недопущению неправомерного воздействия на судей; всемерная реализация принципов независимости и беспристрастности суда, состязательности и равноправия сторон судебного процесса, справедливого судебного разбирательства; расширение сферы применения и совершенствование института «Хабеас корпус», усиление судебного контроля за следствием; дальнейшая специализация судов, укрепление их аппарата; внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность судов. 2.2. Обеспечение гарантий надежной защиты прав и свобод граждан: своевременное рассмотрение обращений граждан, обеспечение неотвратимости ответственности за допущение фактов волокиты, бюрократизма и безразличного отношения к рассмотрению обращений, а также принятие всех необходимых мер по соблюдению прав и законных интересов человека и восстановлению нарушенных прав; обеспечение гарантий надежной защиты прав и свобод граждан в деятельности судебных, правоохранительных и контролирующих органов; укрепление гарантий реализации прав граждан на частную собственность; обеспечение беспрепятственного доступа граждан к правосудию; обеспечение права граждан на справедливое судебное разбирательство; повышение эффективности исполнения судебных актов и актов иных органов. 2.3. Совершенствование административного, уголовного, гражданского и хозяйственного законодательства: совершенствование и либерализация норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, декриминализация отдельных уголовных деяний, гуманизация уголовных наказаний и порядка их исполнения; повышение эффективности и качества отправления правосудия, совершенствование процессуальных основ административного, уголовного, гражданского и хозяйственного судопроизводства; совершенствование порядка рассмотрения уголовных, гражданских и хозяйственных дел, сокращение дублирующих полномочий и инстанций; внедрение современных форм и методов электронного судопроизводства и исполнительного производства. 2.4. Совершенствование системы противодействия преступности и профилактики правонарушений: повышение эффективности координации деятельности по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений; усиление организационно-практических мер по борьбе с религиозным экстремизмом, терроризмом и другими формами организованной преступности; совершенствование организационно-правовых механизмов противодействия коррупции и повышение эффективности антикоррупционных мер; повышение правовой культуры и правосознания населения, организация эффективного взаимодействия в данном направлении государственных структур с институтами гражданского общества, средствами массовой информации. 2.5. Дальнейшее укрепление законности в судебно-правовой системе: эффективное планирование и анализ итогов работы правоохранительных и контролирующих органов, выявление и устранение причин и условий системных нарушений; совершенствование системы обучения, подбора, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, ротации работников судебных, правоохранительных и контролирующих органов; внедрение современных механизмов ведомственного контроля по предупреждению, профилактике и пресечению правонарушений среди работников правоохранительных и контролирующих органов; повышение эффективности механизмов общественного контроля за деятельностью правоохранительных и контролирующих органов, укрепление доверия граждан к правоохранительной системе. 2.6. Совершенствование системы оказания юридической помощи и услуг: повышение эффективности деятельности юридических служб государственных органов; дальнейшее реформирование и развитие института адвокатуры, обеспечение институциональной независимости адвокатуры в соответствии с международными стандартами, повышение роли адвоката в рассмотрении уголовных, гражданских, административных и хозяйственных дел; реформирование системы нотариата и органов ЗАГС. III. Приоритетные направления развития и либерализации экономики 3.1. Дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности и сохранение высоких темпов роста экономики: обеспечение устойчиво высоких темпов роста валового внутреннего продукта за счет сохранения макроэкономической сбалансированности, углубления структурных и институциональных преобразований на основе реализации принятых среднесрочных программ; обеспечение сбалансированности Государственного бюджета на всех уровнях с сохранением социальной направленности расходов, совершенствование межбюджетных отношений, направленные на укрепление доходной части местных бюджетов; дальнейшее совершенствование денежно-кредитной политики путем применения инструментов в соответствии с передовым международным опытом, обеспечение стабильности национальной валюты и цен на внутреннем рынке; поэтапное внедрение передовых рыночных механизмов валютного регулирования, формирования курса национальной валюты, обеспечивающих ее свободную конвертируемость; продолжение курса на снижение налогового бремени и упрощения системы налогообложения, совершенствование налогового администрирования и расширение мер соответствующего стимулирования; углубление реформирования и повышение устойчивости банковской системы, уровня капитализации и депозитной базы банков, укрепление их финансовой устойчивости и надежности, дальнейшее расширение кредитования перспективных инвестиционных проектов, а также субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства; расширение объемов страховых, лизинговых и иных видов финансовых услуг за счет внедрения их новых видов и повышения качества, а также развитие фондового рынка как альтернативного источника привлечения капиталов и размещения свободных ресурсов предприятий, финансовых институтов и населения; дальнейшее развитие международного экономического сотрудничества, в том числе путем расширения связей с ведущими международными и зарубежными финансовыми институтами, продолжение проведения взвешенной политики внешних заимствований, эффективное использование привлеченных иностранных инвестиций и кредитов; 3.2. Повышение конкурентоспособности национальной экономики за счет углубления структурных преобразований, модернизации и диверсификации ее ведущих отраслей: обеспечение сбалансированности и устойчивости национальной экономики, увеличение в ее структуре доли промышленности, сферы услуг, малого бизнеса и частного предпринимательства; проведение активной инвестиционной политики, направленной на модернизацию, технического и технологического обновления производства, реализации проектов производственной, транспортно-коммуникационной и социальной инфраструктуры; дальнейшая модернизация и диверсификация промышленности путем перевода его на качественно новый уровень, направленного на опережающее развитие высокотехнологичных обрабатывающих отраслей, прежде всего по производству готовой продукции с высокой добавленной стоимостью на базе глубокой переработки местных сырьевых ресурсов; создание эффективной конкурентной среды для отраслей экономики и поэтапное снижение монополии на рынках товаров и услуг, освоение выпуска принципиально новых видов продукции и технологий, обеспечение на этой основе конкурентоспособности отечественных товаров на внешних и внутренних рынках; продолжение политики стимулирования локализации производства и импортозамещение, прежде всего потребительских товаров и комплектующих изделий, расширение межотраслевой промышленной кооперации; сокращение энергоемкости и ресурсоемкости экономики, широкого внедрения в производство энергосберегающих технологий, расширение использования возобновляемых источников энергии, повышение производительности труда в отраслях экономики; создание новых и повышение эффективности действующих свободных экономических зон, технопарков, малых промышленных зон; ускоренное развитие сферы услуг, повышение роли и доли услуг в формировании валового внутреннего продукта, кардинальное изменение структуры предоставляемых услуг, прежде всего за счет современных высокотехнологичных видов услуг; либерализация и упрощение экспортной деятельности, диверсификация структуры и географии экспорта, расширение и мобилизация экспортного потенциала отраслей экономики и территорий; дальнейшее развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, внедрение информационно-коммуникационных технологий в экономику, социальную сферу, системы управления. 3.3. Модернизация и интенсивное развитие сельского хозяйства: углубление структурных реформ и динамичное развитие сельскохозяйственного производства, дальнейшее укрепление продовольственной безопасности страны, расширение производства экологически чистой продукции, значительное повышение экспортного потенциала аграрного сектора; дальнейшая оптимизация посевных площадей, направленная на сокращение посевных площадей под хлопчатник и зерновые колосовые культуры, с размещением на высвобождаемых землях картофеля, овощей, кормовых и масличных культур, а также новых интенсивных садов и виноградников; расширение научно-исследовательских работ по созданию и внедрению в производство новых селекционных сортов сельскохозяйственных культур и пород животных, обладающих высокой продуктивностью, устойчивостью к болезням и вредителям, адаптированных к местным почвенно-климатическим и экологическим условиям; стимулирование и создание благоприятных условий для развития фермерских хозяйств, прежде всего многопрофильных, занимающихся как производством сельскохозяйственной продукции, так и переработкой, заготовкой, хранением, сбытом, строительными работами и оказанием услуг; реализация инвестиционных проектов по строительству новых, реконструкции и модернизации действующих перерабатывающих предприятий, оснащенных самым современным высокотехнологичным оборудованием по более глубокой переработке сельхозпродукции, производству полуфабрикатов и готовой пищевой продукции, а также тароупаковочных изделий; дальнейшее расширение инфраструктуры по хранению, транспортировке и сбыту сельскохозяйственной продукции, оказанию агрохимических, финансовых и других современных рыночных услуг; дальнейшее улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, развитие сети мелиоративных и ирригационных объектов, широкое внедрение в сельскохозяйственное производство интенсивных методов, прежде всего современных водо- и ресурсосберегающих агротехнологий, использование высокопроизводительной сельскохозяйственной техники; принятие системных мер по смягчению негативного воздействия глобального изменения климата и высыхания Аральского моря на развитие сельского хозяйства и жизнедеятельности населения. 3.4. Продолжение институциональных и структурных реформ, направленных на сокращение присутствия государства в экономике, дальнейшее усиление защиты прав и приоритетной роли частной собственности, стимулирование развития малого бизнеса и частного предпринимательства: обеспечение надежной защиты прав и гарантий частной собственности, устранение всех преград и ограничений, предоставление полной свободы на пути развития частного предпринимательства и малого бизнеса, реализация на практике принципа «Если богат народ, то и государство будет богатым и сильным»; создание благоприятной деловой среды для широкого развития малого бизнеса и частного предпринимательства, строгое пресечение незаконного вмешательства государственных, контролирующих и правоохранительных органов в деятельность предпринимательских структур; дальнейшее расширение и упрощение процедур приватизации государственной собственности, сокращение участия государства в уставных фондах хозяйствующих субъектов, создание благоприятных условий для развития частного предпринимательства на базе приватизированных объектов государственной собственности; внедрение современных международных стандартов и методов корпоративного управления, усиление роли акционеров в стратегическом управлении предприятиями; совершенствование механизма и упрощение процедур подключения субъектов предпринимательства к инженерным сетям; сокращение роли государства в регулировании социально-экономического развития страны, децентрализация и демократизация системы государственного управления, расширение государственно-частного партнерства, повышение роли негосударственных, общественных организаций и местных органов самоуправления. 3.5. Комплексное и сбалансированное социально-экономическое развитие регионов, районов и городов, оптимального и эффективного использования их потенциала: обеспечение комплексного и эффективного использования природного, минерально-сырьевого, промышленного, сельскохозяйственного, туристского и трудового потенциала каждого региона для ускорения социально-экономического развития, повышения уровня занятости и доходов населения; сокращение дифференциации в уровне социально-экономического развития регионов за счет расширения масштабов модернизации и диверсификации экономики территорий, ускоренное развитие сравнительно отстающих районов и городов, прежде всего посредством наращивания их промышленного и экспортного потенциала; активное развитие малых городов и поселков городского типа за счет создания в них новых промышленных производств и сервисных центров, создание малых промышленных зон, привлечение средств крупных хозяйственных объединений, кредитов банков и частных иностранных инвестиций; сокращение субвенционных районов и городов, расширение доходной базы местных бюджетов за счет ускоренного развития в них промышленности и сферы услуг; дальнейшее развитие и модернизация производственной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры территорий в целях создания благоприятных условий для размещения промышленных и других производственных объектов, широкого развития частного предпринимательства и улучшения условий жизни населения. 3.6. Развитие сферы туризма: ускоренное развитие туристской отрасли, совершенствование системы управления туристской сферой; совершенствование визовой политики, лицензионных и разрешительных процедур в туристской сфере; активное привлечение иностранных инвестиций, мировых брендов, создание благоприятных условий для ведения бизнеса в сфере туризма; создание новых туристических маршрутов, развитие современных видов туризма, повышение их привлекательности. IV. Приоритетные направления развития социальной сферы 4.1. Последовательное повышение реальных доходов и занятости населения: повышение реальных денежных доходов и покупательской способности населения, дальнейшее сокращение малообеспеченных семей и уровня дифференциации населения по доходам; последовательное повышение размеров заработной платы работников бюджетных учреждений, пенсий, стипендий и социальных пособий в размерах, опережающих темпы инфляции; создание новых рабочих мест и обеспечение рациональной занятости населения, прежде всего выпускников средних специальных и высших учебных заведений, обеспечение сбалансированности и развитие инфраструктуры рынка труда, сокращение уровня безработицы; создание условий трудоспособному населению для полной реализации их трудовой и предпринимательской активности, повышение качества рабочей силы, расширение системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, нуждающихся в трудоустройстве. 4.2. Совершенствование системы социальной защиты населения и охраны здоровья: обеспечение обязательных социальных гарантий населению, усиление социальной защиты уязвимых слоев населения и государственной поддержки пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями, улучшение социального обслуживания, развитие государственно-частного партнерства в предоставлении социальных услуг населению; дальнейшее реформирование сферы здравоохранения, прежде всего первичного звена, скорой и экстренной медицинской помощи, направленное на повышение доступности и качества медицинского и социально-медицинского обслуживания населению, формирование здорового образа жизни населения, укрепление материально-технической базы медицинских учреждений; дальнейшая реализация комплексных мер по укреплению здоровья семьи, охране материнства и детства, расширению доступа матерей и детей к качественным медицинским услугам, оказанию им специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, снижению младенческой и детской смертности; дальнейшее развитие и совершенствование системы медико-социальной помощи пенсионерам, инвалидам, одиноким престарелым и другим уязвимым категориям населения для обеспечения их полноценной жизнедеятельности; дальнейшее развитие фармацевтической промышленности и улучшение обеспеченности населения и медицинских учреждений доступными, качественными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, реализация мер по недопущению необоснованного роста цен на них; обеспечение снижения показателей заболеваемости населения и повышения продолжительности жизни населения. 4.3. Реализация целевых программ по строительству доступного жилья, развитию и модернизации дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры, обеспечивающих улучшение условий жизни населения: дальнейшее улучшение жилищных условий населения, прежде всего молодым семьям, жителям ветхих жилых домов и другим категориям граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления ипотечных кредитов на льготных условиях и строительства доступного жилья в городах и сельской местности; повышение уровня обеспеченности коммунально-бытовыми услугами, прежде всего кардинальное улучшение обеспечения населения в сельской местности чистой питьевой водой путем строительства новых водопроводных линий, последовательного внедрения современных экономичных и эффективных технологий; обеспечение экологической безопасности проживания людей, строительство и модернизация комплексов переработки бытовых отходов, укрепление их материально-технической базы, обеспечение населения современными объектами утилизации отходов; коренное улучшение транспортного обслуживания населения, повышение безопасности пассажирских перевозок и сокращение вредных выбросов в атмосферу, приобретение новых комфортабельных автобусов, строительство и реконструкция автовокзалов и автостанций; дальнейшее строительство и реконструкция дорожной инфраструктуры, прежде всего развития региональных автомобильных дорог, капитальный и текущий ремонт межхозяйственных сельских автомобильных дорог, улиц населенных пунктов; улучшение обеспечения населения электрической энергией на основе строительства новых и модернизации действующих электрогенерирующих мощностей, обновление низковольтных электрических сетей и трансформаторных пунктов, а также реализация мер по улучшению обеспечения населения другими топливно-энергетическими ресурсами и расширение использования возобновляемых источников энергии; развитие и совершенствование деятельности театрально-зрелищных, культурно-просветительных организаций и музеев, укрепление их материально-технической базы. 4.4. Развитие сферы образования и науки: продолжение курса дальнейшего совершенствования системы непрерывного образования, повышения доступности качественных образовательных услуг, подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с современными потребностями рынка труда; осуществление целенаправленных мер по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений путем проведения работ по их строительству, реконструкции и капитальному ремонту, оснащение современным учебным и лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, учебно-методическими пособиями; расширение сети дошкольных образовательных учреждений, коренное улучшение условий в дошкольных образовательных учреждениях для всестороннего интеллектуального, эстетического и физического развития детей, обеспечение доступности и значительного повышения охвата детей дошкольным образованием, повышение уровня квалификации педагогов и специалистов; кардинальное повышение качества общего среднего образования, углубленное изучение иностранных языков, информатики, других важных и востребованных предметов, включая математику, физику, химию, биологию; строительство новых, реконструкция существующих объектов детского спорта и детских школ музыки и искусства в целях привлечения детей к массовым занятиям спортом, приобщению их к миру музыки и искусства; совершенствование работ по подготовке и трудоустройству учащихся профессиональных колледжей по специальностям, отвечающим требованиям рыночной экономики и потребностям работодателей; повышение качества и эффективности деятельности высших образовательных учреждений на основе внедрения международных стандартов обучения и оценки качества преподавания, поэтапное увеличение квоты приема в высшие образовательные учреждения; стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности, создание эффективных механизмов внедрения научных и инновационных достижений в практику, создание при вузах и НИИ научно-экспериментальных специализированных лабораторий, центров высоких технологий, технопарков. 4.5. Совершенствование государственной молодежной политики: воспитание физически здоровой, духовно и интеллектуально развитой, самостоятельно мыслящей, преданной Родине молодежи с твердыми жизненными взглядами, повышение его социальной активности в процессе углубления демократических реформ и развития гражданского общества; трудоустройство и привлечение в сферу частного предпринимательства выпускников средних специальных, профессиональных и высших образовательных учреждений; поддержка и реализация творческого и интеллектуального потенциала молодого поколения, формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи, широкое привлечение их к физической культуре и спорту; социальная защита молодежи, создание для молодых семей достойных жилищных и социально-бытовых условий; организация эффективной деятельности органов государственной власти и управления, образовательных учреждений, молодежных и иных организаций в реализации государственной молодежной политики. V. Приоритетные направления в сфере обеспечения безопасности, религиозной толерантности и межнационального согласия, а также осуществления взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики 5.1. Приоритетные направления в сфере обеспечения безопасности, религиозной толерантности и межнационального согласия: защита конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности Республики Узбекистан; совершенствование системы обеспечения информационной безопасности и защиты информации, своевременное и адекватное противодействие угрозам в информационной сфере; укрепление гражданского, межнационального, межконфессионального мира и согласия; укрепление обороноспособности государства, повышение боевой мощи и боеспособности Вооруженных Сил Республики Узбекистан; предотвращение экологических проблем, наносящих урон состоянию окружающей среды, здоровью и генофонду населения; совершенствование системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 5.2. Приоритетные направления в сфере осуществления взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики: укрепление независимости и суверенитета государства, дальнейшее укрепление места и роли страны в качестве полноправного субъекта международных отношений, вхождение в число развитых демократических государств, создание вокруг Узбекистана пояса безопасности, стабильности и добрососедства; укрепление международного имиджа Республики Узбекистан, доведение до мирового сообщества объективной информации о проводимых в стране реформах; совершенствование нормативно-правовой базы внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, а также договорно-правовой основы международного сотрудничества; урегулирование вопросов делимитации и демаркации Государственной границы Республики Узбекистан.
Перейти
Отклонено28.01.2017 14:24

В стратегии сформулировано то же самое, но несколько в другой редакции. В комментариях необходимо изложить новые идеи и предложения.

Ilham Eminov20.01.2017 09:52
Или хотя бы пересмотреть все законы и нормы и инструкции на соответствие Конституции Республики Узбекистан.
Перейти
Отклонено28.01.2017 14:49

Проект стратегии сформирован в увязке с основными положениями Конституции Республики Узбекистан.

kurbanova zinat kurbanovna20.01.2017 09:00
«Таълим тизими бошқаруви сифатини ошириш» - бу масала Узбекистонда жуда кучли булган коррупцияни йукотмасдан амалга ошириб булмайдиган ислохот деб уйлайман. Оддий Фан олимпиадаларини олсак, туманга чикиш мумкин, вилоятга хам чикиш мумкин, лекин шахар ва республикада таниш-билиш ёки пулинг булмаса бола хеч качон ютмайди. Укувчилар буни жуда яхши билишади ва олимпиадаларга боришни хохлашмайди. Олий таълим муассасалари имтихонларида эса, аудиторияда 30та бола утирибди, 6дан -10 тагача боланинг тест савол китобини шунча боланинг куз унгида олиб чикиб кетиб, ечиб кайтиб олиб кириб беришади, бу нима деган гап, ота-оналарнинг ва укувчиларнинг вой-додларини хеч ким эшитмайди. Нима учун Олийгохга билимли боланинг жойига-урнига пули бор ота-онанинг боласи кириши керак. Хакикат каерда? Болаларнинг хафсаласи пир булиб нима килишини билмай билимли болалар хам узини бошка ишларга уришга мажбур, мана шу бизнинг келажагимиз-ми? Таълим тизими энг огрийдиган жойимиз. Менимча сиртки укиш тизимини хам кайтадан жорий килиш керак. Билимли фукароларимиз купайса, халкимиз хеч качон хор булмайди.
Перейти
Отклонено06.02.2017 15:30

Таклифингиз асослантирилмаган.

Ilham Eminov20.01.2017 08:32
Нужно кардинально пересмотреть все законодательство на соответствие демократическим нормам развитых стран, нынешнее законодательство это наследие советского тоталитарного законодательства, нельзя развиваться и стремиться к уровню развитых стран и при этом иметь законодательство вымершего государства. Предлагаю внедрить институт суда присяжных.
Перейти
Отклонено06.02.2017 11:49

Ваше предложение не обосновано.

Белан Алексей Борисович20.01.2017 07:39
А сотрудникам работающим в государственных учереждениях, в органах власти , и работающих с документами, надо повышать грамотность , и не делать глупых ошибок при заполнении документов , исправить которые иногда и не представляется возможным.
Перейти
Отклонено26.01.2017 14:43
Повышение правовой грамотности учтено в проекте Программы.
Бондарь Евгений Ефимович20.01.2017 06:58
Стратегический план отличный хоть и обобщенный! Благодаря виртуальным приемных народ высказал все от проблем до предложений. Спасибо за возможность прокомментировать этот план развития! Хочу подметить что все новое обсуждается быстро и разрабатывается тоже, но вот до конечного внедрения или завершения доходит очень долго! Один из примеров — это внедрение иностранной (Китайской) платежной системы и объединение с уз кард для совершения покупок за рубежом. С момента начала разработки и внедрение этой системы уже прошло более полугода, а новостей и какой-либо информации, и самой системы как след простыл. А ведь на сегодняшний день набирает популярность интернет покупки и в некоторых странах они уже на должном уровне, а в нашей только начинает развиваться и то только внутренние только для обладателей уз карт. Для того чтобы делать покупки за рубежом нужно приобретать карту международного формата и покупать валюту на нее в банке. Пока что это возможно только для тех, кто собирается уехать, а те, кто не хочет покупать, делать переводы и т.д. не имеют к этому доступа. Внедрение пластиковых карт в массовое использование прошло быстро, а вот подключение к ним всех оставляет желать лучшего. Так же очень медленно решается проблема снятие денег с пластиковых карт в любое время и любую сумму. Ответ сотрудников банка: денег нет или закончились. Что касается гос учреждений, таких как больницы, сады и школы, работники получают зарплату 100% на свои карты. То есть при "получении" заработной платы наличные деньги вообще на руки не выдаются. Из обещанных ранее (и написанных на эту услугу заявлениях) 30%, от зарплаты, наличных денег, люди получают по 100 или 50 тысяч сум и то, только в том случае если в банке имеются деньги. В данное время хоть и покупки, и многие банковские операции доступны к оплате с карты, тем не менее "живые" деньги нужны.
Перейти
Отклонено28.01.2017 12:27

Реализация изложенных в «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах» как раз позволят решить изложенные Вами проблемы.

Кроме того, в настоящее время уполномоченными банками эмитируются различные международные платежные карты (VISA, Master card, China Union Pay) в связи с чем для проведения соответствующих платежей по данным картам вам необходимо открыть удобную для вас международную карту и пополнить необходимой иностранной валютой.

Белан Алексей Борисович20.01.2017 06:42
Пришлось столкнуться с судебными действиями наших судов, но простому смертному не найти у них справедливости и исполнения законов. Они защищают себе подобных в замкнутом круге. Очень хотелось чтобы судья соответсвовали знаниям своей профессии, и знали, что правда и законность для всех одинакова. И за неправильные действия, судья тоже должны нести наказание.
Перейти
Отклонено06.02.2017 11:48

Ваше предложение не обосновано.

Bakhtiyor Namazov20.01.2017 06:09
Таълим тизими бошқаруви самарасини ва сифатини ошириш, бюджет маблағларини мақсадли ва тежамкорлигини кучайтириш, таълимнинг бир бўғинида мавжуд камчиликларига бошқа бўғинни сабабчи қилмаслик (коллеж ва лицей талабаларининг ўзлаштириши даражаси пастлигига халқ таълими тизими сабабчи, ёки Университет талабалари ўзлаштиришига ўрта махсус таълими тизимини айблаш), таълим узвийлигини таъминлаш ва ўқиш-ўрганиш имкониятларини катта ёшдаги аҳоли қатламига ҳам кенгайтириш, таълимда илм-фан ва тадқиқот ишларини мазмунли ва самарали жорий этилишини таъминлаш йўлида Халқ таълими вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Ўрта махсус касб-ҳунар таълими марказини бирлаштирган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Таълим ва фан вазирлигини ташкил этиш. Совет даврининг мероси бўлган хозирги таълим бошқаруви тизимини такомиллаштириш, сифат ва коррупция каби муаммоларни ечишда энг муҳим қадам бўлади.
Перейти
Отклонено06.02.2017 15:27

Таклифингиз асослантирилмаган.

Davron Akramov20.01.2017 05:27
привести национальное законодательство в соответствии с международно-правовыми принципами, с привлечением международных консультантов, привести национальные стандарты фин отчетности и налогообложение в понятный инвесторам формат, предоставить льготы международным аудиторским и консалтинговым компаниям, участвующим в реализации инвестиционных проектов, шире использовать английский язык в деловой документации, названиях улиц и населенных пунктов
Перейти
Отклонено28.01.2017 14:55

Не поддерживается вопрос предоставления льгот международным аудиторским и консалтинговым компаниям.

Davron Akramov20.01.2017 05:11
Касательно комментария о Сингапуре: Куан Ли принял английское право за основу права Сингапура. Принимая во внимание, что большинство сделок в мире совершается по английскому праву, для привлечения иностранных инвесторов, было бы полезно в нашем законодательстве отразить базовые понятия английского права и опубликовать наше законодательство на английском языке. Еще важно, чтобы судьи владели принципами международного права и иностранными языками.
Перейти
Отклонено06.02.2017 11:45

В Республике Узбекистан действует иная система права.

Sherzodbek Safarov20.01.2017 05:01
Yagona Oyna tamoyili bo'yicha davlat tashkilotlarini aholiga xizmat qilinishini yanada takomillashtirish uchun, o'ylaymanki nafaqat har bir viloyat, shahar, yoki tuman hokimiyatlarida balki har bir mahalla fuqarolar yig'ini markazlarida aholining murojaatlarini joylarda o'rganish va zudlik bilan kerakli chora-tadbirlarni ko'rish uchun alohida davlat tashkilotlari va organlari nomidan ish ko'ruvchi komissiya guruhi tuzulishi kerak. Arizalar agar to'g'ridan to'g'ri davlat tashkilotlariga tushadigan bo'lsa, fuqarolar tomonidan qilingan murojaatlarni o'rganish uchun ko'p vaqt sarflanishi mumkin. Agarda birgina kichik muammo hal bo'linishi uchun oylab vaqt ketadigan bo'lsa, aholining davlat tashkilot va organlariga, va o'sha joylarda ishlovchi hodimlarga bo'lgan ishonchi va tayanchi sinadi. Murojaat kelib tushgan vaqtdan toki o'sha masalani yakunlovchi kerakli chora-tadbirlarni ko'rishga bo'lgan vaqt orasidagi bo'shliqni iloji boricha kamaytirish va kerak bo'lsa olib tashlash kerak. Amaldagi prezidentimiz Shavkat Miromonovich bekorga 2017 yilni 'Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili' deb qaror qilmadilar.
Перейти
Отклонено06.02.2017 09:57

Таклифингиз асослантирилмаган.

Бахром Арипов20.01.2017 01:57
В целях усиления социальной защиты граждан,необходимо рассчитать реальный прожиточный минимум на одного человека в месяц, и с учетом этого,приравнять минимальную заработную плату и пенсию,к прожиточному минимуму.
Перейти
Отклонено06.02.2017 15:10

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Mashkhur Sharipov19.01.2017 21:00
Yuqorida aytilgan fikrlarga qo'shilgan holda banv moliya tizimi to'liq bozor iqtisodiyotiga o'tishi kerak deb o'ylayman. Banklar o'zaro raqobatda ishlashlari lozim. Tijorat banklarining davlat ulushlari xalqaro moliyaviy institutlar maslahatlari asosida asta sekinlik bilan kamaytirilishi, ular mustaqil akcionerlik jamiyatlariga aylantirilishi yoki transmilliy banklarga sotilishi lozim deb o'ylayman. Va eng muhimi tijorat banklar faoliyatiga markaziy banklarning bosim darajasi minimallashtirilishi lozim. Bu jarayonni hech qanday tahlikalarsiz amalga oshirishda jahonning yetuk moliyaviy institutlari (Jahon banki, Xalqaro monetar fondi, Osiyo tiklanish va taraqqiyo banki va hkz.) bilan mustahkam hamkorliklar hamda rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarning sohada yillar mobaynida orttirgan tajribalarini chuqur tahlil etish asosida bosqichma bosqich amalga oshirish kerak.
Перейти
Отклонено28.01.2017 12:19

Мазкур таклифда келтирилган масалалар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Акциядорлик жамиятларига хорижий инвесторларни жалб қилиш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2015 йил 21 декабрдаги ПҚ-2454-сонли қарори қабул қилинган бўлиб, ушбу қарорга мувофиқ, акциядорлик жамиятларига хорижий инвестор ва менежерларни кенг жалб этиш, корпоратив бошқарувда, ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик қайта жиҳозлашда, сифатли, рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқаришни ташкил этиш ҳамда уни ташқи бозорларга олиб чиқишда уларнинг фаол иштирок этишлари учун қулай шарт-шароитлар яратиш, шунингдек акциядорлик жамиятларининг устав капиталларида давлат активлари ва улушларини қисқартириш ҳисобидан иқтисодиётда давлатнинг иштирокини тубдан камайтириш мақсадида акциядорлик жамиятларининг (банкларнинг) устав капиталининг камида 15 фоизи миқдоридаги улушлари хорижий инвесторларга сотилмоқда.

Адлия вазирлигида рўйхатдан ўтган “Тижорат банкларида корпоратив бошқарув тўғрисида”ги Низом (рўйхат рақами 943, 05.07.2000й.) талабларига мувофиқ, банки фаолиятини бошқаришда Кенгаш аъзолари ва бошқа раҳбар ходимлар томонидан амалга оширилиши белгиланган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Иқтисодиётда хусусий мулкнинг улуши ва аҳамиятини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2015 йил 28 апрелдаги ПҚ-2340-сонли Қарорига асосан “Туронбанк” ва “Алоқабанк” акциядорлик тижорат банклар устав капиталидаги давлат улушини (мос равишда 63,1 ва 47,6 фоиз) хорижий инвесторларга сотилиши белгиланган бўлиб, мазкур қарор талабларидан келиб чиқиб, тегишли ишлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ, банклар банк операцияларини амалга оширишга доир қарорлар қабул қилишда мустақилдирлар. Шулар билан бирга, Марказий банк омонатчилар ва кредиторлар манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда ҳалқаро банк назорати бўйича Базель қўмитасининг талабаларига риоя қилинишини ўз ваколатлари доирасида назорат қилади.

Ирина Сушкова19.01.2017 18:27
Указ поддерживаю по всем направлениям. при этом хочу обратить внимание на необходимость выплачивать 100% пенсии работающим пенсионерам. Выплачивая им 50% ущемляются их права. Пенсия заработана, так на каком основании 50% забирают. Предлагаю изменить соответствующее постановление. На мое обращение в Виртуальную приемную Премьер-министра Республики Узбекистан получила ответ от внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов о том , что только отдельным категориям пенсионеров разрешено работая получать полную пенсию , а почему все остальные оказываются ущемленными. Разве пенсионеры трудились не на благо Узбекистана? И предложили, если я не согласна обратиться в суд, при чем тут суд? Пояснили, что бюджет целевых фондов сформирован на 2017г. Обещали внести на рассмотрение мое предложение, на что я очень надеюсь. Прошу не забыть про работающих пенсионеров и внести изменение в постановление и востановить справедливость, дать возможность получать 100% пенсии и зарабатываемую зарплату. Зарплату платит предприятие для которого выполняется работа, а пенсию Пенсионный фонд. Пенсионеры тоже хотят жить лучше и если есть возможность работать на благо Узбекистана.
Перейти
Отклонено06.02.2017 15:10

Предложение не обосновано

Qwat Jollybekov19.01.2017 17:18
Один из опыта борьбы с коррупцией в сфере медицины, мед учреждения приватизировать и отказаться финансировать медицину из бюджета. Освобожденные средства направить на финансирование самих больных пациентов для погашения задолженности за лечения. В итоге получим усиленную конкуренцию мед учреждения и приведет это к кардинальному улучшению качества мед услуг.
Перейти
Отклонено06.02.2017 15:07

Предложение не обосновано

Shuhrat Kuchimov19.01.2017 17:11
Банк тизимида жиддий ислохотлар зарур. Тадбиркорлар ривожланиши учун улар банклардаги уз маблагларидан эркин фойдаланишлари керак. Накд пул тушуми хамда терминал оркали тушум тушунчалари бир хил маънони англатиши керак. Чет эл валюталари (рубль, доллар, тенге ва х.к.) савдолари билан факат банклар айирбошлаш шахобчалари оркали шугулланишлари мумкин. Шунда тадбиркорлар хеч кандай муаммосиз накд пул тушумларини банкларга олиб келишади.
Перейти
Отклонено28.01.2017 12:17

Мазкур масала “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар Стратегияси”нинг иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишларида шу жумладан илғор халқаро тажрибага мувофиқ инструментлардан фойдаланиш ҳисобига пул-кредит сиёсатини янада такомиллаштириш, миллий валютанинг ва ички бозордаги нархларнинг барқарорлигини таъминлаш ҳамда эркин конвертацияни таъминловчи валютага оид муносабатларни тартибга солиш, миллий валюта курсини шакллантиришда замонавий бозор механизмларини босқичма-босқич жорий этиш, нақд ва нақд пулсиз ҳисоб-китобларда нархлардаги фарқни бартараф этиш учун нақд пул муомаласи механизмларини такомиллаштириш бандларида кўзда тутилган.

Qwat Jollybekov19.01.2017 17:09
Вернуть 11 летнюю общеобразовательную школу . Советская система образования, в частности средняя школа была лучшей в мире. Не стоит нам отказаться от такой богатой практики. Лучше восстановим тот опыт.
Перейти
Отклонено06.02.2017 15:07

Предложение не обосновано

Qwat Jollybekov19.01.2017 16:18
Что мешает нам принять Сингапурский вариант реформы? Себя реформа оправдала и весь мир признал эффективность работы. На судейскую должность привлекается лучший результативный адвокат определенного периода. Зарплата очень высокая. Есть ведь у нас возможность опубликовать на вебсайте результаты каждого лицензированного адвоката по каждому делу. Каждый житель сможет мониторить результаты того или иного адвоката. Будет в итоге мало шансов попасть "пройдохам" и карьеристам на должность.
Перейти
Отклонено06.02.2017 11:38
Предложение не обосновано
Abdulaziz Safiy19.01.2017 16:09
Судяларнинг маоши масъулиятига лойиқ миқдорда белгиланса (масалан йилига 60 минг доллар) пора олишга эхтиёжи йўқолади (камаяди), пора олмаса тили қисиқ бўлмайди, демак ишни кўраётганда нафсини четга суриб адолатни қўлга олади, одил судлов фуқароларнинг масъулиятини оширади (ишончини ҳам), одам бировни хаққини олмайди, давлатни ўмармайди, чунки билади жиноий жазодан пора қутқариб қололмаслигини, ўзига тўқ немисни мошинасида юрадиган судя бир маротабали пора деб келажагини таваккалга қўймаслигини. Порахўр судяларни 90%га камайиши одил судлов 90%га кўпайтиради. Табиийки судяликка соғлом рақобат кучаяди, ғолиб бўлган аълочи мутахассислар бир неча иккичи судялардан кўпроқ ишни қисқароқ муддатда сифатлироқ кўради ва олаётган маошини ҳам оқлайди. Бу жараён адвокатурани ривожланишига тўғридан тўғри таъсир кўрсатади, қонунчиликнитакомиллаштиради ва хаказо хаказо.
Перейти
Отклонено06.02.2017 11:36

Мазкур масала бўйича махсус Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.10.2016й. ПФ-4850-сон Фармони қабул қилинган ва ушбу ҳужжат лойиҳасида ҳам бир қатор чора-тадбирлар кўрсатилган.

Rahimov Doniyor Bahtiyorjonovich19.01.2017 13:10
Таълимда давлат ихтисослаштирилган мактабларини битираётган укувчиларни хам кейинчалик бошка сохаларга йуналиш олаётганлигини хисобга олиб, давлат таълим стандартларига амал килган холда унинг нормаларидан чикмаган холда Шахмат мактаблари, гимнастика мактаблари, Кимё мактаблари, Математика мактаблари, Физика мактабларини ва шу каби турдаги мактаблар тизимини яратиш буйича таклифлар тайёрлаш
Перейти
Отклонено06.02.2017 16:19

Таклифингиз асослантирилмаган.

Rahimov Doniyor Bahtiyorjonovich19.01.2017 13:06
Шахсга боглик муаммоларни худудлар кесимида нима сабабдан келиб чикаётгани буйича фукароларга ахборот берилиши тизимини яратиш хар бир соха буйича
Перейти
Отклонено26.01.2017 00:12
Мазкур таклиф Дастур лойиҳасининг 24-бандида назарда тутилган.
Rahimov Doniyor Bahtiyorjonovich19.01.2017 12:45
Кадрлар тайёрлаш миллий дастури амалиётга тадбик этилиши окибатида , укув йилларини дастлабки боскичида 9 синфни битирган мактаб укувчиларининг маълум бир кисми таълимни кейинги боскичига тортилмай колиб, урта махсус асосида бериладиган коллеж ёки Академик лицейга камраб олинмаганлини хисобга олган холда уларни барчасини таълимни кейинги боскичларига камраб олиниши буйича чора тадбирлар дастурини ишлаб чикиш
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:18

Таклифингиз асослантирилмаган.

Rahimov Doniyor Bahtiyorjonovich19.01.2017 12:36
Кадрларни сохалари буйича ишларга йуналтириш тизимини назоратга олиш, олий маълумотли кадрларни кушимча тарзда замонавий иннавация асосида кириб келаётган касблар, мутахассисликлардан келиб чиккан холда 1 ёки 2 йиллик укув тизимларини амалиётга тадбик этиш, бу оркали эса хар бир сохада оксаётган мутахассисликларни тажрибали кадрлар хисобига мунтазам равишда хамда узвийлик асосида тулдириб бориш вазифаларини амалга ошириш
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:17

Таклифингиз асослантирилмаган.

Namoz Normumin19.01.2017 10:45
БУ ҲУЖЖАТНИ МУҲИМ ДЕЙИШ МУМКИНМИ? ИСМИ МУҲИМ, АММО МОҲИЯТИЧИ? МАСАЛАН: V. Хавфсизлик, диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувликни таъминлаш ҳамда чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий ташқи сиёсат соҳасидаги устувор йўналишлар 5.1. Хавфсизлик, диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувликни таъминлаш соҳасидаги устувор йўналишлар: Ўзбекистон Республикасининг конституциявий тузуми, суверенитети, ҳудудий яхлитлигини муҳофаза қилиш; ахборот хавфсизлигини таъминлаш ва ахборотни ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш, ахборот соҳасидаги таҳдидларга ўз вақтида ва мутаносиб равишда қарши ҳаракатларни ташкил этиш; фуқаролик, миллатлар ва конфессиялараро тинчлик ва тотувликни мустаҳкамлаш; давлатнинг мудофаа салоҳиятини мустаҳкамлаш, Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг жанговар қудрати ва қобилиятини ошириш; атроф-табиий муҳит, аҳоли соғлиғи ва генофондига путур етказувчи экологик муаммоларнинг олдини олиш; фавқулодда вазиятларни олдини олиш ва бартараф этиш тизимини такомиллаштириш. ҲУЖЖАТНИ ТАЙЁРЛАГАНЛАРГА САВОЛЛАР: 1. Диний бағрикенглик, дегани нима ва у қандай амалга ошади? 2. Давлат номидан эълон қилинган ҳужжатда "чуқур ўйланган" иборасини қўлланишнинг ўзи бу ҳужжатнинг чуқур ўйланмасдан ҳозирланганига ишорат эмасми? 3. Бу ҳужжат ҳам Ўзбкекистон ҳукумати 25 йилдир эълон қилиб келаётган ҳужжатлардан, шу жумладан Ўзбекистон Конституцияси ҳам, умумий гаплардан, баъзи жойлари яхши гаплардан иборат. Аммо унга амал қилиш қандай бўлади? Ёки бу ҳужжатга ҳам амал қилинмай қолиб кетаверадими? 4. Ҳужжатда жамият ва давлат ҳаётини ислоҳ қилишнинг бошланғич нуқталаридан бири бўлган матбуот, сўз ва фикр эркинлиги, ижод эркинлиги, мухолифлик эркинлиги, тинч намойишлар ўтказиш эркинлиги ҳақида ҳеч нарса, дейилмаган. Демак, бу ҳужжатни ўқиганларда у аслида ислоҳотларни амалга оширишга эмас, мавжуд режимни оёқда тутиб туришга қаратилган, деган тушунча бўлиши табиийдир Намоз НОРМЎМИН, Мухолиф сиёсатчи 19.01.2017
Перейти
Отклонено25.01.2017 11:16
Ўзбекистон Президенти Фармони лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасига қўйилиб, исталган шахс ўз фикрини билдиришига имконият яратилиши ўзбек халқининг давлат ва жамият ҳаётида иштирок этишга бўлган конституциявий ҳуқуқини амалга ошириши учун Президент ва Ҳукумат томонидан кенг шароит яратилганидан далолат беради. Бу ҳужжатни ҳаётга тадбиқ этиш механизмлари ва муддатлари эса 4-бандда келтирилган 8-иловада кўрсатилган.
Равшан Рахманов19.01.2017 10:22
На самом деле административно-командный метод управления сохранен практически во всех базовых отраслях экономики. На самом деле руководители предприятий не вольны в своих (так или иначе обоснованных и оправданных) бизнес-решениях и обязаны согласовывать свои шаги с "вышестоящими" организациями, те, в свою очередь - с соответствующими ИАД КМ, службами МЭ и МФ... пока все согласуют уже и спрос проходит
Перейти
Отклонено25.01.2017 23:00
Просим Вас давать конкретные предложения.
Dima Niyazov19.01.2017 07:21
Юкоридаги юрдошимниг гапига кушимча тарзда:кичик тадбиркорликни куллаб куватлаш учун Банкларда имтиёзли кредитлар ташкил килиш керак (микрокредит банкидаги 3% ли кредитни яна кайта йулга куйиш керак)
Перейти
Отклонено25.01.2017 22:59
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни кредитлаш кўламини янада ошириш масаласи Дастурнинг 129-бандида қайд этилган.
Alexey Volkov19.01.2017 06:41
Имея юридическое образование, но не практикуя юриспруденцию, я несколько раз сталкивался с судебынми процессам для личных целей. И меня поражала юридическая безграмотность и надменность судей. Некоторые судьи, с которыми я столкнулся, не знают элементарных юридических понятий и принципов. Вообще непонятно, ка кони стали судьями и как они будут внедрять верховенство закона. Я думаю, что должна быть прозрачная система проверки квалификации судей, чтобы было видно людям, что их вопросы решает юридически грамотные люди. Кроме того, неприкосновенность судей и отсутствие каких-либо рычагов воздействия на них, приводит к тому, что судьи чувствуют себя "богами". Они очень высокомерно ведут себя (как и нотариусы), и зачастую сами становятся "вершителями" судеб, не опираясь на высеченные в законе нормы. Поэтому я думаю, что какой-то механизм проверки грамотности и моральных устоев судей всё-таки должен быть.
Перейти
Отклонено06.02.2017 11:35

Имеется соответствующий иеханизм

Насиров Лазизхон Фархадович19.01.2017 06:37
Кичик тадбиркорларни қўллаб қуватлашда банк томонидан бериладиган кредитлар учун кўйиладиган талабларни камайтириш керак масалан: 15 000 000 сўм кредит олишим учун кредит таъминот бўлиши керак масалан Трансорт, кўчмас мулк ва х.з. шуларни 15 000 000 сўмгача кредит таъминот қўйилмаслик керак чунки кичик бизнесга камида 15 000 000 сўм сарфлаш керак.
Перейти
Отклонено25.01.2017 22:58
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни кредитлаш кўламини янада ошириш масаласи Дастурнинг 129-бандида қайд этилган.
Juraev Nodirjon 19.01.2017 06:27
мазкур лойиҳа 4-бандида кўрсатилган илованинг 2-бўлими суд-ҳуқуқ ислоҳотларига бағишланган. Танишиб, ҳар бир масала бўйича фикр билдириш мумкин.
Перейти
Отклонено24.01.2017 18:49
мазкур лойиҳа 4-бандида кўрсатилган илованинг 2-бўлими суд-ҳуқуқ ислоҳотларига бағишланган. Танишиб, ҳар бир масала бўйича фикр билдириш мумкин.
Juraev Nodirjon 19.01.2017 06:17
Мероприятия по реформированию денежно-валютной системы предусмотрены в разделе 3 приложения №8 к данному документу. Можете рассмотреть приложение №8 пройдя по ссылке в пункте 4 документа и представить предложения.
Перейти
Отклонено24.01.2017 18:38
Мероприятия по реформированию денежно-валютной системы предусмотрены в п. 127 раздела 3 Программы. Можете рассмотреть приложение пройдя по ссылке в пункте 127 документа и представить предложения.
Erkinjon Sabirov19.01.2017 06:05
Cуд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлаш учун энг аввало судьяларнинг назарий билимларини ва амалий иш кўникмаларини сифат жиҳатидан юксалтириш лозим, бунинг учун судьялик лавозимларига илк бор тайинлашда асосий эътиборни суд аппарати ходимлари ва янги ташкил этилиши назарда тутилаётган судья ёрдамчиси лавозимларида ишлаган, иш фаолияти ижобий тавсифланган кадрлар орасидан танлашга қаратиш муҳим. Чунки, улар ўз иш фаолияти давомида судда иш юритиш, процессуал қонун нормаларига оғишмай амал қилиш ва шу каби ҳолатларга жиддий эътибор қаратиладиган мухитда ишлаб, жиноий, хўжалик ва фуқаролик қонун ҳужжатлари соҳасида моддий ва процессуал нормаларини ҳамда амалий иш кўникмаларини шакллантириб улгуришган. Бошқа соҳадан илк бор тайинланган судьяда суднинг иш фаолияти бўйича кўникма хосил қилиши учун бирмунча вақт талаб қилинади. Бу эса маълум маънода ишларни ўз вақтида ва сифатли кўришга, фуқароларнинг қонун билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш борасидаги фаолиятга қисман бўлсада ўзининг салбий таъсирини кўрсатади ва фуқароларнинг сарсон бўлишига ва ҳақли норозилигига сабаб бўлади.
Перейти
Отклонено24.01.2017 18:49
мазкур лойиҳа 4-бандида кўрсатилган илованинг 2-бўлими суд-ҳуқуқ ислоҳотларига бағишланган. Танишиб, ҳар бир масала бўйича фикр билдириш мумкин.
Бондарь Евгений Ефимович19.01.2017 05:23
Ознакомившись со стратегией развития нашей страны, хочу подчеркнуть важное знание СМИ. СМИ являются важнейшим источником, откуда большинство узнает о том, что происходит в стране! Ежедневно средствами массовой информации освещается происходящее в стране. Было бы хорошо увеличить количество информации по разным тематикам для максимальной освещённости того что изменяется и происходит в нашей стране и публичность представителей власти для диалога с народом! Так же делать опрос среди граждан для максимальной эффективности проделанной работы или сбора мнений о проделанной работе и выявление недочетов. Было бы хорошо если у нас в стране появился аналог канала Россия 24 на русском и узбекском языках.
Перейти
Отклонено26.01.2017 00:08
Вышеуказанные предложения включены в п.24 проекта Программы.
Ibodov Jaloliddin Karomiddinovich19.01.2017 05:15
Kadrlar tayyorlash tizimida o'zgarishlar xaqida gap ketganda, avvalambor kirish test sinovlarining xaqqoniyligini taminlash (bu tizimda korrupsiyani yo'qotish) va xaqiqatdan ham o'z bilimi bilan talaba nomini oqlab bera oladigan yoshlarni qabul qilish kerak. Shundagina universitetlar, ularning ota onalari yoki davlat ular bitirishiga yaqin qayerga ishga joylashar ekan digan savol bilan qiynalishmaydi. Aksincha, ish beruvchilar ularning oldilariga taklif bilan kelishadi, yaxshi kadr hammaga kerak!
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:16

Таклифингиз асослантирилмаган.

Бахром Арипов19.01.2017 05:12
ne vozmogno sdelat kovventariy
Перейти
Отклонено24.01.2017 18:52
В данном приложении Вы можете дать комментарий.
Abdullajonov Umidjon G'ulomjon o'g'li 19.01.2017 05:04
фуқароларни замонавий ва арзон уй-жойлар билан таъминлаш билан бир қаторда давлат ишида маълум давр ишлаётган ёшларга (масалан 40 ешгача) "камолот уйлари бериш шартлари" асосида уй-жойларни беришни назарда тутиш лозим. Давлат ишида ишлаётган ешлар учун маълум давр ишлагандан кейин уй-жой олиш имконияти таъминланса, улар томонидан ҳар хил мансаб ваколатини суъистемол қилиш, тамагирлик, каби иллатлар олди олинади.
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:15

Таклифингиз асослантирилмаган.

Бахром Арипов19.01.2017 05:03
Вношу предложение в пункт 4 основных направлений развития,связанных с реформой системы здравоохранения.По данным Всемирной организации здравоохранения (http://www.who.int/ru/), 70% смертей на планете, прямо или косвенно связаны c небезопасным и некачественным питанием. Небезопасные продукты питания, содержащие болезнетворные бактерии, вирусы, паразитов или вредные химические вещества, являются причиной более 200 заболеваний от диареи до онкологических заболеваний.(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs399/ru/).Все развитые страны мира(США,Канада,Европейские страны,Япония,Ю.Корея),более 100 лет,производят продукты питания согласно Кодекса Алиментариус- http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codexhome/ru/. Кодекс Алиментариус – это залог качественных и безопасных продуктов для людей. Более 20 лет назад, Минздрав РУ подписал,договор о вступлении(присоединение) к Кодекс Алиментариус. Исходя из предстоящей реформы системы здравоохранения, предлагаю создать в системе Минздрава ,структуру по контролю качества и безопасности продуктов питания- Узозик-овкатназорат.В системе Министерства сельского хозяйства-Узагроназорат, или один единый государственный орган-Госкомитет по контролю качества и безопасности продуктов питания РУ.
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:14

Ваше предложение не обосновано.

Oybek Muratov19.01.2017 05:03
У нас, очень низкая система оказания юридической помощи!!!! надо реформировать эту сферу!!!! самая молчаливая должность!!! не активные они ка то.
Перейти
Отклонено25.01.2017 23:43
Просим дать конкретные предложения.
Sobirjon Babayev19.01.2017 04:46
Тўғриси бундан 20 йил олдин хаёт тарзи ва инсонлар фикрлаш тарзи билан хозирги вақт хаёт ва инсонлар фикрлаш орасида катта фарқ бор. Булар асосан истемолчиларнинг харид қобиляти махсулотларнинг бозорда турли туманлиги ва ўзимизда ишлаб чиқарилганлиги хамда ахборот технологияларининг жадал ривожлиниб бораятгани ҳаммамизни қувонтирадию Айниқса маиший техника воститалири , озиқ- овқат ва уни қайта ишлаш автомобильсозлик жадал ривожланмоқда ахолининг харид қобиляти 15 -20 йилда 6 марта ўсган
Перейти
Отклонено25.01.2017 22:32
Шарҳингизда таклиф мавжуд эмас.
Ибадов Азамат Диярбекович19.01.2017 04:13
Предлагается дать полномочия Верховному суду Республики Узбекистан о представлении Президенту Республики Узбекистан кандидатуру на должность Судьи, упразднив Высшею квалификационную комиссию по отбору и рекомендации на должности судей при Президенте Республики Узбекистан, (статья 11. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов, Закон Республики Узбекистан "О СУДАХ" в новом редакции №162-II от 14 декабря 2000 г.).
Перейти
Отклонено26.01.2017 04:57
В пункте 58 проекта Государственной программы предусмотрено создание Высшего судейского совета на базе Высшей квалификационной комиссии по отбору и рекомендации на должности судей при Президенте Республики Узбекистан, наделив его в том числе правом внесения представления Президенту Республики Узбекистан кандидатуры на должность судьи.
Fahriddin Radjabov19.01.2017 04:09
Узбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги ПФ-4720 согли Фармонининг тулик ижрочини таъминлаш максадида ушбу банддаги "иктисодиетнинг очиклиги ва ракобатдошлигини ошириш, иктисодий мустакиликни кучайтириш" сцзларидан сунг корпоратив бошкарув услубларини жорий этишни жадаллаштириш" деган сузлар билан туллиришни таклиф этаман. Рахмат.
Перейти
Отклонено25.01.2017 16:42
Корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш билан боғлиқ чора-тадбирлар Стратегия ва Давлат дастурининг хусусий мулк ва тадбиркорликни ҳар томонлама ҳимоя қилишга бағишланган бўлимларида ўз аксини топган.
Umar Burkhan19.01.2017 00:27
Қарор лойиҳаси жуда умумий. Амалга оширилиши жуда зарур бўлган чора-тадбирлар тўғрисида бўлсада, ушбу чора-тадбирларни амалга ошириш бўйича амалда жуда кўп қарорлар ҳам мавжуд. Шу сабабдан, ушбу қарор худдики аввал чиқарилган қарорларни такрорига ўхшайди ва шу сабабли, уни ижросида таъсирчанлик руҳи паст бўлади. Балки, ушбуни кейинги беш йиллик учун Ривожланиш концепцияси сифатида қабул қилиб, уни асосида бир-қанча аниқ чора-тадбирларни қамраб оладиган Қарорлар қабул қилинса, маъқул бўларди. Назаримда, ушбу лойиҳада бажарилиш вақти, натижани ўлчаш (баҳолаш) каби мезонлар йўқ. Минг афсуски, ҳозирги кадрлар билан ҳар қандай чиройли ёзилган қарорларни самарли ижросини таъминлаш қийин. Ҳурматли Президентимиз айтганларидек, Қонун ва Қарорларни қабул қилавериш мумкин, лекин уни амалдаги ижросини таъминлаш энг муҳим ва ниҳоятда масуълиятли вазифа. Ҳозир, фикримча, биринчи навбатда, Кадрлар масаласи бўйича жиддий тизимли ёндашув ишлаб чиқилмаса, чиройли қарорлар қоғозда қолиб кетиш хавфи юқорилигича қолаверади.
Перейти
Отклонено25.01.2017 11:14
Лойиҳанинг 4-бандида Ҳаракатлар стратегиясини “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили”да амалга оширишга оид Давлат дастурини тасдиқлаш назарда тутилган ва 8-иловада бу борада жорий йилда амалга ошириладиган аниқ тадбирлар белгиланган.
Бехзод Т.С.19.01.2017 00:05
Государственным органам и организациям, ответственным за реализацию мероприятий нужно установить сроки и отчетность перед вышестоящими организациями /управлениями , а также перед населением РУз.
Перейти
Отклонено26.01.2017 00:10
Вышеуказанные предложения учтены в п.24 проекта Программы.
Jumagul Umarova18.01.2017 21:12
Aholini sog'lomligini oshirish maqsadida har bir viloyat, tumanlar shifoxonalarini zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta'minlash, xizmat korsatish sifatini oshirish, qolaversa, har bir tumanda sport komplekslari, zamonaviy yopiq basseynlarni qurish kerak
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:11

Таклифингиз асослантирилмаган.

Jumagul Umarova18.01.2017 21:08
Aholimizning taxminan 55%i qishloqlarda yashashini hisobga olgan holda, qishloq joylarda yangi ish orinlarini yaratishga etibor qaratishimiz lozim. Qishloq joylarda kichik korxonalar, zavodlar qurish kerak. Uning uchun qishloq joylar infrastrukturasini yaxshilash kerak.
Перейти
Отклонено26.01.2017 12:36
Сиз қайд этган масала Дастурнинг 178-бандида назарда тутилган.
Jumagul Umarova18.01.2017 20:36
Birinchi orinda, moliyaviy tizimimizni yaxshilashimiz uchun keng islohotlar olib borishimiz kerak. Masalan, valyuta bozorini liberallashtirishga erishishimiz kerak. Chunki erkin xorijiy valyuta konvertatsiyasining yoqligi iqtisodiyotimizga xorijiy togridan togri investitsiyalarni kirishiga katta to'sqinlik yaratmoqda. Uzbek somimizning xorijiy valyutalarga nisbatan qiymati faqatgina bozor mexanizmlari (talab va taklif) asosidagina o'rnatilishi zarur.
Перейти
Отклонено28.01.2017 12:16

Мазкур масала “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар Стратегияси”нинг иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишлари деб шу жумладан илғор халқаро тажрибага мувофиқ инструментлардан фойдаланиш ҳисобига пул-кредит сиёсатини янада такомиллаштириш, миллий валютанинг ва ички бозордаги нархларнинг барқарорлигини таъминлаш ҳамда эркин конвертацияни таъминловчи валютага оид муносабатларни тартибга солиш, миллий валюта курсини шакллантиришда замонавий бозор механизмларни жорий этилиши бандларида кўзда тутилган.

Rustam Normuradov18.01.2017 20:25
Необходимо повысить доверие людей к судебным органам. Предоставлять консультации юристов бесплатно, а некоторым категориям лиц защиту на льготной основе.
Перейти
Отклонено06.02.2017 11:06

Предложение не обосновано

Rustam Normuradov18.01.2017 20:20
Необходимо новый подход к валютной политики. Открытие конвертации поможет улучшить деловой и инвестиционный климат в стране.
Перейти
Отклонено24.01.2017 18:37
Мероприятия по реформированию денежно-валютной системы предусмотрены в п. 127 раздела 3 Программы. Можете рассмотреть приложение пройдя по ссылке в пункте 127 документа и представить предложения.
Safar Isaev18.01.2017 18:26
Необходимо проработать механизмы которые позволят создать независимые и объективные региональные средства массовой информации. Которые в свою очередь будут отражать действительную работу власти в регионах и даст возможность центральному руководству получать объективную информацию о ходе работы на местах.
Перейти
Отклонено25.01.2017 23:38
В п. 24 проекта Программы данные предложения учтены.
Rikhsiyev Elbek Raximberdi18.01.2017 17:08
В тексте упоминаются Приложения, а тут их не видно
Перейти
Отклонено19.01.2017 14:25
На верху страницы были указаны прилагаемые документы. Для удобства навигации в тексте также вставлены гиперссылки на приложения (кроме составов рабочих групп)