Уважаемые участники обсуждения!
Настоящим сообщаем, что принятие предложений по проекту Указа Президента Республики Узбекистан "О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан" закончилось 28 января текущего года в 18-00.

2.5. Суд-ҳуқуқ тизимида қонунийликни янада мустаҳкамлаш

Т/р111
Амалга ошириладиган тадбирЮксак ахлоқий-иродавий
ва касбий фазилатларга эга, юклатилган вазифаларни ва амалга оширилаётган ислоҳотларни самарали бажарилишини таъминлашга қодир бўлган кадрларни шаффоф танлов асосида ишга қабул қилиш тизимини такомиллаштириш.
Бажариш муддати2017 йил
II чорак
Ижро учун масъулларБош прокуратура, Адлия вазирлиги, ИИВ,  ДБҚ, ДСҚ
Сарф-харажатлар (млн. сўм)-
Молиялаштириш манбалари-
Тақдим этиладиган ҳужжат шакли, амалга ошириш механизми, кутилаётган натижаНорматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари.
Ислоҳотларни тўлиқ ва кўзда тутилганидек рўёбга чиқариш суд, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва давлат назорати органларини кадрлар билан таъминлаш тизимини қайта кўриб чиқишни тақозо этади.

Комментарии и ответы

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 10:43
Хукукни мухофаза килувчи органларида коррупцияга карши курашишни янада кучайтириш, керак булса орган ходимлари коррупцияга аралашгани учун улар учун алохида тартибда жиноят кодексида кучайтирилган жазо чораларини киритишни таклиф киламан. Жиноят содир этган орган ходимлари алохида ажратилган эмас балки умумий камокхоналарда жазони уташи керак деб уйлайман
Отклонено27.01.2017 20:01

Дастурнинг 89-бандида “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш назарда тутилган.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 10:44
Йул харакати хавфсизлиги сохаси буйича. Йул коидаларини бузганлик учун жарима микдорлари жуда катта килиб белгиланган, ва бунинг натижасида Йул харакати хавфсизлиги сохасида коррупция авжига чиккан, коида бузган хайдовчилар Давлатимиз бюджетига жарима тулашдан кочиб ЙХХБ ходимларига уша жаримани 10-20-30-40-50 фоизи микдорида пора пулларини таклиф этишадида, натижада инсон нафси кучли келиб пора олиш холатлари келиб чикади, буни олдини олиш учун куйидагича таклиф билдираман. Агар йул харакати коидаларини бузган хайдовчи авария холатини келтириб чикармаган булса, айбини тан олса, белгиланган жаримани факатгина 10 фоизи микдоридаги суммани 5 банк иш кунида тулаб бериши шарт булади. Агарда 5 банк иш кунидан ошиб кетса унда 20 фоизини ва хоказо. Мисол учун, 74888 сум жарима тулаши керак булган хайдовчи 7488 сум 80 тийин жарима тулайди.
Для информации27.01.2017 20:01

Таклифингиз Дастурнинг 91 ва 94-бандларида кўрсатилган чора-тадбирларни амалга ошириш доирасида кўриб чиқилади.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 10:46
бу таклифим маърифат назаридан нотугридур, лекин, киморхона ва фохишахоналарни конунийлаштиришни таклиф киламан. Чет давлатларга ухшаб Казинолар очилса, биринчидан тартибли булади, иккинчидан Давлатимиз бюджетига соликлар туланади. Конуний публичный домлар очилса, биринчидан унча мунча одам у ерларга боришдан тийилади чунки уялиш келиб чикади, иккинчидан соликлар туланади, учинчидан хар хил юкумли касалликларни олдини олиш осон булади. ва албаттаки ноконуний тартибда фаолият олиб борилса жуда хам каттик жазолар мукаррар булиши шарт. Узр олдиндан бу таклифим учун. Ушбу таклифим хам ички ишлар ходимларига айнан тегишли, айникса профилактика инспекторлари, ППХ ходимлари орасида коррупция боткогига ботиш холатлари айнан шу сохаларда жуда куп
Отклонено27.01.2017 20:03

Таклифингиз 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича ҳаракатлар стратегияси мақсад ва вазифаларга тўсқинлиқ қилади. Бундан ташқари, миллий манфаатларимиз, урф ва одатларимизга ҳам тўғри келмайди.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 10:46
Давлат Пенсия тизимини тубдан ислох килиш керак. Масалан хозирда, органда 13-15 йил ишлаб пенсияга чикишяпти ва узок йиллар давомида юкори микдорда пенсия олишяпти, бошкалар эса 25-30-35 йил ишлаб 5-10-15-20 йил уртача пенсия оляпти. Бу нотугри менимча. Шундай пенсия тизими жорий килиш керакки, хар бир фукаро уз иш фаолиятидан келиб чикиб хар ойда Пенсия жамгармасига тулаган ажратмалари шахсий пуллари хисобланиб пенсияга чиккандан сунг маълум бир давр оралигида шу пулларини ишлатиши мумкин булса, ёки унинг меросхурлари! Яъни, Халк банкида жамгариб бориладигон пенсия тизимини умумдавлат пенсия тизими холатига узгартириш керак
Для информации27.01.2017 20:03

Билдирилган таклифингиз Дастурнинг пенсия қонунчилигини янада такомиллаштиришни назарда тутадиган бандлари доирасида кўриб чиқилади.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 10:46
Давлат Ёнгинга карши курашиш Хизматини Фавкулодда вазиятлар вазирлигига утказишни хамда Мудофаа вазирлиги билан Фавкулодда вазиятлар вазирлигини бирлаштиришни таклиф киламан
Отклонено27.01.2017 20:04

Таклифингиз асослантирилмаган.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 10:46
Адлия вазирлигини Прокуратура билан бирлаштиришни. Прокуратура кошида Тергов Кумитаси ташкил килишни. Ички ишлар вазирлигида факат дастлабки тергов тизимини колдиришни. Тергов факат Тергов Кумитаси томонидан амалга оширилишини (МХХ тасарруфидаги ишлар бундан мустасно) таклиф киламан
Отклонено27.01.2017 20:04

Таклифингиз асослантирилмаган.

Dilshod Ostonov26.01.2017 23:22
Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ташкилий кадрлар хизмати бўйича давлат маслаҳатчиси - Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви Академияси ректори. Шундай ташкил қилишни таклиф қиламан...
Отклонено27.01.2017 20:05

Таклифингиз асослантирилмаган.