Уважаемые участники обсуждения!
Настоящим сообщаем, что принятие предложений по проекту Указа Президента Республики Узбекистан "О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан" закончилось 28 января текущего года в 18-00.

5.1. Хавфсизлик, диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувликни таъминлаш соҳасидаги устувор йўналишлар

Т/р312
Амалга ошириладиган тадбирМиллатлараро муносабатлар соҳасидаги сиёсатнинг устувор йўналишлари концепцияси лойиҳасини ҳамда бугунги кун талабларини инобадга олган холда Республика байналмилал миллий маданий маркази фаолиятини такомиллаштириш бўйича таклифлар тайёрлаш
ва киритиш.
Бажариш муддати2017 йил
IV чорак
Ижро учун масъулларРеспублика байналмилал миллий маданий маркази, Адлия вазирлиги, СМТИ,
вазирлик ва идоралар
Сарф-харажатлар (млн. сўм)-
Молиялаштириш манбалари-
Тақдим этиладиган ҳужжат шакли, амалга ошириш механизми, кутилаётган натижаКонцепция.
Ушбу Концепцияда мамлакатимиздаги кўпмиллатли халқимизнинг ўзига хос фазилатларидан келиб чиқиб, миллатлараро тотувликни, ҳамжиҳатликни таъминлашга қаратилган, миллатларнинг ўзаро бир-бирини ҳурмат қилиши тамойилига асосланган миллатлараро муносабатлар соҳасидаги сиёсатнинг энг муҳим устувор йўналишлари назарда тутилади.

Комментарии и ответы

Sharipov Abduhakimjon Ziyoitdinovich24.01.2017 22:47
Социал стратификациянинг замонавий назарияларини ўрганиш орқали турли гуруҳ ва қатламлар ўртасидаги муносабатлар, миллатлараро муносабатларнинг ҳамжиҳатлигини, ўзаро ҳамкорлиги, консенсусга эришувини таъминлаш зарур. Бу борада Миллий ғоямизнинг таркибий қисмлари бўлган ижтимоий ҳамкорлик, миллатларо тотувлик тамойилларини таълим тизимига кенгроқ жорий этиш учун илмий асосланган даллилардан фойдаланиш аҳамиятга эга.
Для информации06.02.2017 12:32

Маълумот тариқасида олинди.