Уважаемые участники обсуждения!
Настоящим сообщаем, что принятие предложений по проекту Указа Президента Республики Узбекистан "О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан" закончилось 28 января текущего года в 18-00.

1.2. Давлат бошқаруви тизимини ислоҳ қилиш

Т/р16
Амалга ошириладиган тадбир“Давлат бошқаруви асослари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш.
Бажариш муддати2017 йил
III чорак
Ижро учун масъулларВазирлар Маҳкамаси, Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Адлия вазирлиги, ДБА, вазирлик
ва идоралар
Сарф-харажатлар (млн. сўм)-
Молиялаштириш манбалари-
Тақдим этиладиган ҳужжат шакли, амалга ошириш механизми, кутилаётган натижаЎзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси.
Лойиҳада давлат бошқаруви асослари, давлат бошқаруви органлари турлари (вазирлик, давлат қўмитаси, агентлик, инспекция, марказ), уларнинг вазифа
ва ваколатларини белгилаш мезонлари тартибга солинади.

Комментарии и ответы

Хайитов Хушвакт28.01.2017 08:50

Давлат дастури лойиҳасида таклиф этилган “Давлат бошқаруви асослари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси номланиши қонунчилик техникаси талабларига мос эмас. Чунки, мазкур ном нафақат давлат бошқарув органларининг институционал ташкилий-ҳуқуқий асосларини балки унинг кенг маънодаги барча жиҳатларини ўзида ифода этади. Масалан, давлат бошқаруви асослари сифатида қуйидагиларни тушунишимиз мумкин:

  • 1.Барча турдаги ташкилий асослар;
  • 2.Иқтисодий, ижтимоий асослар;
  • 3.Маънавий асос;
  • 4.Ҳуқуқий асос ва бошқалар.
Мазкур номланишни аниқлаштириш ва давлат бошқарувини амалга оширадиган ижро тизимидаги барча органлар фаолиятини махсус қонунлар асосида тартибга солиш лозим. Шунингдек, бунда давлат ва хўжалик бошқарув органларини бир биридан фарқлаш ва алоҳида қонунлар асосида ҳуқуқий тартибга солиниши мақсадга мувофиқ. Шу сабабли “Давлат бошқаруви органлари тўғрисида”ги ва “Хўжалик бошқаруви органлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунлари лойиҳаларини тайёрлаш

мақсадга мувофиқ.

Отклонено05.02.2017 12:01

Таклиф этилаётган қонунда давлат бошқарувининг умумий тамойилларини белгилаш, давлат бошқаруви органларини таснифлаш ва уларнинг шаклларни аниқлаштириш назарда тутилган.