Уважаемые участники обсуждения!
Настоящим сообщаем, что принятие предложений по проекту Указа Президента Республики Узбекистан "О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан" закончилось 28 января текущего года в 18-00.

Комментарии и ответы

Xolov Aktam Xatamovich28.01.2017 17:55

Давлат хизматчиларининг бошқарув компетенцияларини аниқлаш, уларнинг хизмат хулқи, қарор қабул қилиш ва ишни ташкиллаштириш хусусиятларини давлат хизмати талабларига мослигини психологик баҳолаш бўйича замонавий татқиқот услбуларини жорий этиш.

Перейти
Для информации06.02.2017 09:02

Маълумот сифатида олинди.

Dilshod dilshod28.01.2017 17:55

Дилшоджон Каримов

Следует внедрить систему Обязательного страхования жизни, выезжающих за рубеж. Что это может дать?

-уменьшение расходной части госбюджета республики и нагрузки на пенсионный фонд (нелегальные трудовые мигранты)

-материальное обеспечение семей при потери кормильца или при наступлении инвалидности заграницей

-денежные средства, от этих поступлений могут быть направлены на долгосрочные проекты и такие цели, как развитие инфраструктуры и т.д.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:34
Маълумот сифатида олинди.
Jasur Nabijonov28.01.2017 17:51

Farzandlarimizda Vatanparvarlik ruhini shakllantirishda va o’z fikriga ega qatiyatli shaxs bo’lishi uchun maktablarimizda Psixalogiya va milliy g’oyaga darslariga ko’proq e’tibor qaratilishini taklif qilgan bo’lar edim.Albatta maktablarimizda juda yaxshi malakali o’qtuvchilamiz tomonidan o’tiladi. Shu fanlarni hafta davomida ko’proq va masulyat bilan qaralsa darslar 1- soatga qo’yilsa ya’ni Psixalogiya va Milliy g’oya fanlari Vatanparvar o’z fikriga ega shaxs bo’lib yetishsa bu O’zbek xalqini dunyoga tanita oladigan buyuk insonlar bo’ladi……

Перейти
Для информации02.02.2017 11:11

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Xolov Aktam Xatamovich28.01.2017 17:48

“Томорқа хўжалигини юритиш” бўйича тарғибот ташвиқот ишларни амалга ошириш орқали қишлоқ жойларда бўш турган ерлардан самарали фойдаланиш механизмини яратиш. Ёшларда тадбиркорлик ижтимоий масълуияти оширишга қаратилган тадбирлар, давра суҳбатлари, телекурсатувлар ўтказиб бориш

Перейти
Для информации06.02.2017 16:24
Маълумот сифатида олинди.
Xolov Aktam Xatamovich28.01.2017 17:45

Ёшларда тадбирокрлик масъулиятини шакллантириш, ёшларни тадбиркорликка жалб этишга (қизиқтиришга) қаратилган дарслик, ўқув-услубий қулланмаларни чоп этиш орқали уларни иқтисодий тафаккурини юксалтириш.

Перейти
Для информации06.02.2017 16:23
Маълумот сифатида олинди.
Махмудов Ибрагим Исмаилович28.01.2017 17:42

Оилалардаги низоларни камайтириш, оила ажримларини камайтириш ва умуман, оиладаги муҳитни соғломлаштириш мақсадида "Оилага психологик хизмат кўрсатиш" амалиётини кенг тарғиб қилиш ва ушбу соҳада амалий фаолият юритиш учун имтиёз ва қулайликлар яратиш. Хусусан, оилани психологик диагностика қилиш ва оиладаги муносабатларни коррекциялаш билан шуғулланувчи психологлар томонидан тузилган фирма ёки якка тартибдаги тадбиркорлик фаолиятига солиқ соҳасида имтиёзлар бериш (ёки солиқлдан озод қилиш). Айнан шу йўл орқали Республикада психологик хизмат амалиётини ривожлантириш имкониятини яратиш мумкин. Бугунги кунда психологик хизмат кўрсатиш соҳаси бошқа маиший хизмат ёки бизнес соҳалари билан тенглаштириб қўйилган, шунинг учун ушбу соҳада фаолият олиб боришга иштиёқ кам.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:59

Маълумот сифатида олинди.

Xolov Aktam Xatamovich28.01.2017 17:39

Давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасида ўзаро ҳамкорликни кўчайтириш, ижтимоий шериклик муносабатларини янги мехназимларини ишлаб чиқиш, фаолияти ёшларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган ННТлар фаолиятини такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар ишлаб чиқиш.

Перейти
Для информации06.02.2017 16:27
Маълумот сифатида олинди.
Махмудов Ибрагим Исмаилович28.01.2017 17:34

Ижтимоий соҳани янада самарали бошқариш учун ва ушбу соҳадаги ўхзгариш мониторингини таъминлаш мақсадида "Ҳаёт фаровонлиги индекси"ни киритиш. "Ҳаёт фаровонлиги индекси"ни доимо назорат қилиб бориш ва ОАВ орқали мунтазам эълон қилиб бориш.

Ушбу индекснинг асосий кўрсаткичлари сифтида қуйидаги меъзон ва кўрсаткичлар иштирок этиши мумкин:

1. Аҳоли даромади, инсон ҳаётининг моддий манбаи сифатида;

2. Бандлик соҳасидаги ўзгаришлар

3. Инсонлар саломатлиги

4. Уй жой билан таъминланганлик

5. Аҳоли маданияти (хулқ одоби, тиббий маданият, хуқуқий мпаданият, оилавий ҳаёт маданияти ва х.к.)

6. Таълим, аҳолининг таълимга жалб этилганлиги, узлуксиз таълим - олий таълимга қадар ўқишни давом эттираётганлар сони.

7. Атроф муҳит, экологик ҳолат

Перейти
Для информации06.02.2017 15:58

Маълумот сифатида олинди.

Karimov J 28.01.2017 17:31

1.2 банди бўйича ("Электрон ҳукумат" тизимини такомиллаштириш) таклиф:

1. "Электрон ҳукумат" тизимини самарали жорий этиш ва янада такомиллаштириш бўйича Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари ҳамда уларнинг қуйи бўғинлари (вилоят, шаҳар ва туман бўлимлари)да алоҳида бўлим ташкил этиш ёки алоҳида штат ажратган ҳолда масъул шахсларни тайинлаш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президенти ёки Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамаси қорарини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

2. Аҳолига ва тадбиркорлик субъектларига кўрсатиладиган давлат хизматларини интерактив шаклда кўрсатиш имкониятларини янада кенгайтириш бўйича Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ҳокмиликлари ва Тошкент шаҳар ҳокимлиги, шаҳар ва туман ҳокимликларидаги масъул мутахассисларни масъулятини янада ошириш ва уларни малакасини ошириш чораларини назарда тутиш.


Перейти
Для информации31.01.2017 09:27

Ўзбекистон Республикасининг "Электрон ҳукумат тўғрисида" ги Қонуни қабул қилинган. Ушбу Қонуннинг ижроси бўйича давлат органлари томонидан бир қатор чоралар амалга оширилади. Келгусида аниқ таклифлар билан иштирок этишингизга умид қиламиз.

Ботирхўжа Жўраев28.01.2017 17:27

Юқорида тақдим этилган маълумотларни тақдим этишдан муқобил молиявий воситаларни ривожлантириш, уларни кенг тарғиб қилиш орқали мамлакатимиздаги инвестициявий муҳитни янада жозибадор қилишга кўмаклашиш, маблағлар сафарбарлигини ошириш мақсади кўзда тутилган.Бу мамлакатимизда мавжуд ички имкониятлардан фойдаланиш ҳисобига ҳам молиявий маблағларни жалб этиш ва аҳолининг маблағларга бўлган талабини қондиришга кўмак берган бўлур эди.Эътиборингиз учун раҳмат.

Перейти
Для информации31.01.2017 21:00

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Юлдашева Гавхар28.01.2017 17:25

Исходя из п.2.2. приоритетных направлений Стратегии действий Республика Узбекистан определяет защиту прав, свобод и законных интересов человека важнейшим приоритетом общественного развития и государственного строительства, основой всей своей внутренней и внешней политики.

Процессы глобализации и интеграции в мире приводят к активизация процессов миграции, в результате которого возрастает все большее число граждан, находящихся за рубежом. В связи с этим, возникает проблема защиты соотечественников за рубежом, причем это является актуальной проблемой для многих государств, включая Республику Узбекистан, выходцы из которой учатся, работают, живут в других странах. Одной из признанных и эффективных форм защиты прав и законных интересов граждан за рубежом является дипломатическая и консульская защита. Правовая база такой защиты у нас есть, это ст. 22 Конституции Республики Узбекистан, пункт 1 ст. 1, ст. 8 Закона о гражданстве Республики Узбекистан, ст. ст. 3 п.1, 23, 24 Консульского Устава Республики Узбекистан, в них закреплено, что Республика Узбекистан осуществляет защиту прав, свобод и интересов граждан на территории Республики Узбекистан и за ее пределами.

У нас не плохая практика в этом направлении, наши консульские учреждения защищают за границей права и интересы Республики Узбекистан, граждан и юридических лиц Республики Узбекистан, принимают меры к тому, чтобы они пользовались всеми правами и меры для восстановления нарушенных прав граждан и юридических лиц Республики Узбекистан.

Но, возникшие в мировом сообществе в конце XX и начале XXI вв. новые вызовы и угрозы, особенно угроза международного терроризма, религиозного экстремизма и фундаментализма, торговля людьми требуют дальнейшего совершенствования деятельности консульских учреждений и ее правовых основ, а также принятия радикальных мер защиты интересов своих граждан и государства.

В СМИ многих стран обсуждаются то что, в последние годы растет спрос на качественные и эффективные консульские услуги, которые связаны ростом числа взаимных поездок граждан и ростом числа трудовых мигрантов.

В связи с этим, правительства многих стран, своевременно реагируют на возрастающий спрос на качественные и эффективные консульские услуги и предпринимают определенные шаги в этом направлении. Они расширяют консульские функции в соответствии со спросом, управляют ожиданиями, чтобы повлиять на возрастающий спрос, внедряют новшества в сферу консульских услуг для удовлетворения спроса.

Поэтому необходимо: во-первых, пересмотреть законодательство Республики Узбекистан в сфере консульской деятельности, во-вторых, принять Консульский устав Республики Узбекистан в новой редакции, исходя из требований современных реалий и передовой практики деятельности консульских служб зарубежных стран, в-третьих, увеличить штат работников консульских учреждений хотя бы в тех странах, где объем консульских услуг и поездок наших граждан очень большой.

Это будет способствовать дальнейшему совершенствованию обеспечения гарантий надежной защиты прав, свобод и интересов наших граждан за рубежом.

Перейти
Для информации06.02.2017 12:05

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Ботирхўжа Жўраев28.01.2017 17:12

Кўчмас мулк инвестиция трастлари(КМИТ) – инвесторлар маблағларини умумий жамғармага жамловчи трастлар ёки ҳиссадорлик жамиятлари бўлиб, мазкур маблағлар кейин мулкларни сотиб олиш, ривожлантириш ёки ижарага бериш учун ишлатилади.Исломий КМИТ –шаръий рухсат берилган кўчмас мулкка жамоавий инвестиция қилиш усулидир.

Исломий КМИТ ўзи ишлатадиган барча инвестиция шакллари ва молиявий воситаларни шариат қоидаларига мувофиқлигини таъминлаши шарт.

Худди анъанавий КМИТлар сингари исломий КМИТлар ҳам қуйидаги умумий белгиларга эга:

- шариат қўмитаси ташкил этишни (мажбурий эмас!) ўз ичига олмаган ҳолда жамғарма эгалари, бошқарувчи компания, ишончли мулкдор, мулк бўйича менежер ва инспекторларлар КМИТ иштирокчилари(томонлари) ҳисобланади;

- КМИТни ташкил этишдан кўзланган мақсад – аҳолининг маблағларини сафарбар қилиш ва уларни кўчмас мулк бозорига олиб киришдир;

- жамғарма эгалари дивиденд ва капитал фойдаси кўринишида ўз инвестицияларидан молиявий манфаат оладилар.Лозим бўлган тақдирда улар ўз инвестицион сертификатларини қайта сотишлари мумкин;

- исломий КМИТлар фаолият механизми шариат томонидан буткул рухсат этилган бўлиши шарт;

- исломий КМИТлар мулки фаолияти шариатга мувофиқ келмайдиган ташкилотларга ижарага берилиши мумкин эмас.

Ижара жамғармаси исломий жамғармаларнинг яна бир шаклини ўзида ифодалайди. Ижара жамғармасида йиғилган маблағлар кўчмас мулк, автомашина ва бошқа асбоб-ускуналарни кейинчалик ижарага бериш мақсадида сотиб олиш учун ишлатилади.Ушбу активларга бўлган эгалик ҳуқуқи жамғармада қолади, фойдаланувчилардан эса ижара тўлови ундирилади. Мана шу ижара тўлови жамғарманинг даромади манбаини ўзида ифодалайди ва у иштирокчилар ўртасида мутаносиб тақсимланади.Жамғарманинг ҳар бир иштирокчисига ижарага олинган мулкка мутаносиб эгалик ҳуқуқини тасдиқловчи гувоҳнома берилади ва бу даромадларга унинг улуш ҳуқуқини кафолотлайди.Ушбу гувоҳномани анъанавий ислом фиқҳида қабул қилинган атама – “сукук” деб номланади. Мазкур сукуклар ликвидли миқдор(пуллар) ва қарзни эмас, балки унинг эгалари(сукук ушловчилар)га моддий активларга мутаносиб мулкдорликни ўзида акс эттиргани боис, улар буткул муомалага лаёқатли ҳисобланади ва иккиламчи бозорда сотилиши ҳамда сотиб олиниши мумкин.Ушбу ҳужжатни сотиб олган ҳар қандай шахс активларга улуш ҳуқуқи эгалигида сотувчининг ўрнини эгаллайди ҳамда унга асл мулкдорнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ўтади.Мазкур ҳужжатларнинг баҳоси одатда бозор омиллари ва уларнинг даромадлилиги асосида аниқланади.Лекин ижара битимлари шариат қоидаларига мувофиқ келиши лозимлигини эътиборга олиш керак ва у оддий молиявий ижара шартномалари тўғрисидаги келишувларда ишлатиладиган тартиб ва талаблардан жиддий фарқ қилади.Унинг асосий қоидалари қуйидагилардан иборат:

- ижарага олинган активлар бирон-бир фойдали хусусиятга эга бўлиши ва мазкур фойдали хусусиятлар ижара олувчига ўтказилган вақтдан бошлаб ижара тўлови ундирилиши лозим;

- ижарага олинган активлар улардан фойдаланишнинг жоиз(ҳалол) бўлишига имкон берувчи хусусиятга эга бўлиши шарт;

- ижарага берувчи активга бўлган эгалик ҳуқуқидан келиб чиқувчи барча мажбуриятларни ўз зиммасига олади;

- ижара тўлови белгиланган ва шартнома аввалидаёқ маълум бўлиши шарт.

Жамғармаларнинг мазкур шаклида бошқарув ўзида омонатчиларнинг агентини ифодалайди ва шунинг учун у ўз хизматлари учун тўлов олиш ҳуқуқига эга бўлади.Бошқариш учун тўлов ўрнатилган миқдор ёки олинган ижара тўловидан улуш шаклида бўлиши мумкин.Аксарият фиқҳшунослар бундай жамғармани муробаҳа битими асосида ташкил этиш мумкин эмас деб ҳисоблайдилар, чунки, уларнинг фикрича, муробаҳа битими товарлар сотиш билан чекланган ва хизматлар кўрсатиш ҳамда ижара бизнесига тадбиқ этилмайди.Лекин ҳанбалий мазҳабига кўра, муробаҳа ижара ва хизматлар кўрсатишга ҳам тадбиқ этилиши мумкин.

Олди-сотдининг ушбу шакли замонавий исломий банклар ва молиявий муассасалар томонидан қабул қилинган.Улар товарни ўз мижозлари учун сотиб оладилар, кейинчалик уни келишилган фойда меъёри бўйича тўлов муддатини узайтириш асосида мижозларга сотадилар.Агар жамғарма мана шундай олди-сотди шаклини амалга ошириш мақсадида ташкил этилса у ёпиқ жамғарма бўлиши шарт(унинг пайлари четдаги кишиларга ҳамда иккиламчи бозорда сотилиши мумкин эмас).Бунинг сабаби шуки, муробаҳа битимлари қўлланадиган амалдаги молиявий муассасаларда товарлар хариддан кейин мижозларга дарҳол берилади, шу билан бирга товар баҳоси тўланиши лозим бўлган қарзга айланади.Шунинг учун муробаҳа портфели ҳеч қандай моддий активларга эга бўлмайди.У нақд пуллар ёки қарзларни ўз ичига олади.Шу сабабли жамғарма пайлари(омонатлари) фақат пул ёки қарзларни ифодалайди ва ушбу икки нарса аввал ҳам айтиб ўтилганидек қайта сотилиши мумкин эмас.Агар улар пулларга алмаштириладиган бўлса ҳам, фақат номинали бўйича алиштирилиши мумкин.

Исломий жамғармаларнинг жоиз ҳисобланган яна бир шакли – товар жамғармаларидир.Мазкур шаклдаги жамғармада йиғилган миқдор турли товарларни қайта сотиш мақсадида сотиб олиш учун ишлатилади. Бунда олинган фойда жамғарма даромади ҳисобланади ва у омонатчилар ўртасида мутаносиб тақсимланади.Жамғарма фаолияти шариатга мувофиқлигини таъминлаш учун савдо битимларига қўйиладиган барча талабларга риоя этиш зарур:

- товар сотиш даврида сотувчига тегишли бўлиши шарт, шу сабабли киши ўзи товарга эгалик қилмаган ҳолда амалга ошириладиган қисқа сотувлар деб аталувчи савдоларга рухсат этилмайди;

- форвард(ҳали мавжуд бўлмаган товарларни) сотувлари ҳам рухсат этилмайди, салам ва истисноъ бундан мустанодир;

- товарлар шаръан рухсат этилган бўлиши лозим(масалан алкоголь, тамаки ва бошқа шариат тақиқлаган маҳсулотлар бўлмаслиги шарт);

- товар воқеликда ёки жисмоний жиҳатдан сотувчининг эгалигида бўлиши шарт( воқеликда эгалик қилиш деганда ҳар қандай ҳаракат ёрдамида товарга эгалик қилиш хатарининг харидорга ўтказилиши тушунилади);

- товар баҳоси белгиланган ва томонларга маълум бўлиши шарт.Шубҳали ҳодиса билан боғлиқ ёки гумонли ҳар қандай баҳо битимни қонуний кучидан маҳрум этади.

Исломий жамғарманинг яна бир шакли йиғилган маблағларни турли хилдаги масалан, акциялар, ижара, турли товарлар ва ҳк.сингари инвестицияларга йўналтириш мақсадида тикланиши мумкин.Уни аралаш шаклдаги жамғарма деб ҳам аташ мумкин.Бу ҳолатда жамғарманинг моддий активлари 51%дан ортиқни, шу билан бир вақтда ликвидли активлари 50%дан озроқни ташкил этади, жамғарманинг пай(омонат)лари айланма(жамғармага алоқадор бўлмаган кишиларга сотилиши мумкин) бўлиши мумкин.Лекин, ликвидлилик ва қарзлар мутаносиблиги 50%дан ошиб кетса, аксарият фиқҳшуносларнинг фикрича, жамғарма пайлари сотилиши мумкин эмас.Бу вазиятда жамғарма ёпиқ шаклдаги жамғарма бўлиши лозим(бунда жамғарма сертификатлари фақат унинг омонатчилари орасида тақсимланади).

Исломий инвестиция жамғармаларининг бошқариш самарадорлигини баҳолаш учун исломий фонд индексларидан фойдаланилади.

Перейти
Для информации31.01.2017 21:00

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Ботирхўжа Жўраев28.01.2017 17:11

Исломий инвестиция жамғармалари.

Ушбу инвестицион жамғармалар – мустақил инвестициявий компаниялар бўлиб, унда иштирокчилар компания активларига, унинг фойда ва зарарида улушга эгалик қилишда тенг ҳуқуққа эга бўладилар.

Инвестицион жамғармалар фаолиятининг асосий мақсади маблағларни йиғиш ва инвестициялар портфелини бошқариш ҳисобланади.

Исломий инвестиция жамғармаларининг турли тоифалари мавжуд: ҳиссадорлик капитали жамғармалари, мулк ва кўчмас мулк жамғармалари, товар жамғармалари, ижара жамғармалари, муробаҳа жамғармалари, шунингдек, аралаш жамғармалар.

Буларнинг ичида энг кўп тарқалгани ҳиссадорлик капитали жамғармалари ҳисобланиб, уларнинг жами активлари барча исломий жамғармалар активларининг 50%дан ортиғини ташкил этади.

Исломий инвестиция жамғармаларининг бошқа барча исломий муассасалари каби асосий хусусияти шариат қоидаларига мувофиқлиги ҳисобланади.

Шуни қайд этиш лозимки, исломий инвестиция жамғармалари ўз фаолиятини мос молиявий воситалар(муробаҳа, ижара, мушорака ва ҳк.)ни ишлатиш орқали амалга оширади.

“Исломий инвестиция жамғармалари” атамаси умумий касса(умумий жамғарма)ни англатади, инвесторлар шариат қоидаларига қатъий риоя этган ҳолда, ҳалол фойда олиш мақсадида ўзларининг ортиқча маблағларини унга киритадилар.Жамғарма иштирокчилари жамғармада иштирок этиш ва у томонидан амалда ишлаб топилган фойдадаги улушга эгаликни тасдиқлайдиган ҳужжатни олиш ҳуқуқини қўлга киритадилар.Ушбу ҳужжатларни “гувоҳнома”, “ акция” ва бошқа номлар билан аташ мумкин, уларнинг шариат нуқтаи-назаридан қонунийлиги икки асосий талабга мувофиқ келиши лозим.

Биринчидан, иштирокчилар ушбу сертификатларнинг белгиланган номинал қиймати ўрнига жамғарма амалда ишлаб топган мутаносиб нисбатдаги фойдага умид қилишлари мумкин.Шунинг учун бирон-бир фойда меъёри кафолотланмайди.Жамғарма иштирокчилари унга кирар эканлар, ўз сертификатлари даромадлилиги жамғарма ишлаб топган фойда ёки зарарга боғлиқ эканини аниқ тушуниб олмоқликлари керак.Агар жамғарма катта фойда олса, сертификат даромалилиги ушбу миқдорга ортади.

Агар жамғарма зарар кўрса, ушбу зарарлар иштирокчилар ўртасида мутаносиб тақсимланади, агар зарарлар жамғарма раҳбариятининг эътиборсизлиги ёки нўноқлик ила бошқаруви оқибатида юзага келса, у ҳолда иштирокчиларга қоплама тўлаб бериш лозим бўлади.

Иккинчидан, киритилган миқдор шариат рухсат этган бизнесга инвестиция қилиниши шарт.

Мана шу асосий талабларни эътиборга олган ҳолда, исломий инвестиция жамғармалари инвестиция қилишнинг кўплаб усулларидан фойдаланишлари мумкин.Исломий инвестиция жамғармаларининг таснифи 3.11-расмда келтирилган.

Ҳиссадорлик капитали жамғармаси(private equity).Мазкур жамғармада инвестициялар миқдори маълум бир компаниянинг акцияларига жойлаштирилади.Фойда асосан акцияларни сотиб олиш ва баҳонинг ортиши ҳисобига, уни сотишдан олинган фойда ҳисобига шаклланади.Фойда шунингдек, акциялари сотиб олинган мос компаниялардан келиб тушган дивидендлардан ҳам олиниши мумкин.

Аниқки, агар фирманинг асосий фаолияти шариат нуқтаи-назаридан ноқонуний бўлса, у ҳолда исломий жамғарма унинг акцияларини сотиб олиши, ушлаб туриши ва сотиши мумкин эмас, чунки, бу ҳиссадорларнинг ман этилган бизнесда иштирок этишига олиб келади.


Перейти
Для информации31.01.2017 20:58

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Ботирхўжа Жўраев28.01.2017 17:08

Исломий молиявий тизимнинг уч таркибий қисми ҳақида қисқача сўз юритмоқчимиз.

Банклар.

Сўнгги йилларда ўзининг фаолият механизмларига юқори даражада қизиқиш ҳамда глобаллашувнинг ўсиши билан боғлиқ ҳолда, исломий банкинг шиддатли ривожланишни бошдан кечирмоқда.500га яқин исломий молиявий муассасалар оддий чакана молиялаштиришдан тортиб, корпоратив таркибли қимматли қоғозларни чиқариш усуллари билан маблағ жалб этишга қадар бўлган кенг миқёсдаги хизматларни таклиф этмоқдалар.

Умуман, исломий банкларнинг фаолияти қуйидаги асос бўлувчи қоидаларга таянади:

- пул пулдан пайдо бўлмаслиги керак, яъни капиталнинг ўсиши соф пул айланмаси соҳасида амалга ошиши мумкин эмас;

- инвесторларнинг даромади савдо ва ишлаб чиқаришга қилинган инвестициялар билан боғлиқ бўлиши керак;

- битим иштирокчилари ўртасидаги муносабат шерикчилик асосида қурилиши лозим;

- пул товар ҳисобланмайди, улар фақат қиймат ўлчовидир.

Пул маблағларини сафарбар қилиш усуллари улушли иштирок(ҳиссадорлик капиталига инвестиция киритиш эвазига маблағларни жалб этиш) ва сукук сертификатлари ҳисобланади.Товар-пул айланмаси асосида фақат воқеликда мавжуд товар ва хизматларга тааллуқли битимлар ётади.

Исломий ва анъанавий банклар фаолиятининг умумий таърифи қуйидагилардан иборат:

- исломий ва анъанавий банкларнинг фаолият мақсади тижорий хусусиятга эга ҳамда фойда олишга қаратилган;

- банклар фаолияти қоидаси – молиявий воситачилик ҳисобланади;

- банклар тижорий, инвестицион ва универсал фаолиятга ихтисослашади;

- банклар бизнесининг стандарт йўналишлари корпоратив бўғим ва жисмоний шахслар бўғимларига ажралади;

- банк фаолиятидаги амалиёт шакллари: ҳисоб-китоб амалиётлари, пул ўтказмалари, валюта алмаштириш, документар амалиётлар, молиялаштириш амалиётлари ва инвестицион - банк амалиётлари;

- банклар фаолиятини ташкил этиш ва бошқариш: корпоратив бошқарув, хатар менежменти, ликвидлиликни бошқариш, комплайнс-назорат, ички назорат тизими.

Исломий банклар фаолияти хусусияти қуйидаги жиҳатлари билан таърифланади:

- ислом фиқҳига мувофиқ фаолият устидан ички назорат таркиби(шариат бўйича кузатув кенгаши, шариатга мувофиқликни таъминловчи ички аудит вазифаси) ила корпоратив бошқарувни қуриш;

- хатар-менежментининг вазифаси маҳсулот(хизмат)ларнинг хусусияти ва банк ҳамда мижоз ўртасидаги ўзаро муносабатларни ифодалайди;

- ликвидликни бошқариш вазифаси(ALM) шакллантириладиган банк активларининг айниқса, банкнинг қисқа муддатли(жорий) ликвидлилигини шариатга мувофиқлигини таъминлаш борасидаги тавсифини акс эттиради;

- мижоз ва омонатчилар фаолияти натижаси(фойда ва зарар)да банкнинг, банк фаолият натижаси(фойда ва зарар)да мижоз ва омонатчиларнинг иштироки;

- исломий банк маҳсулотлари ва хизматлари хусусиятини ифода этадиган банк амалиётлари ҳисоби стандартлари(AAOIFI стандартлари);

- банк фаолиятининг омонатчилар бохабарлиги учун буткул очиқлиги.Омонатчи банкнинг шерикларидан бири сифатида кўриб чиқилади.

Исломий банкингда банклар ва улар омонатчиларининг фойдаси турли лойиҳаларга киритилган маблағлар ҳисобига, воқеликдаги товар ва хизматларни яратувчи тадбиркорлик фаолияти жараёнида шаклланади.Капитал фақат савдо ва ишлаб чиқариш мақсадларига ишлайди.Банк асосан шерик(мушорака шартномаси) ёки траст жамғармаси(музораба шартномаси) сифатида иштирок этади.Ҳар икки томон - банк ҳам, мижоз ҳам шартномага кўра лойиҳадан келадиган фойда ва зарарни тақсимлаб оладилар ва шунга мувофиқ, фойда олиш учун сайъ-ҳаракат қиладилар.

Исломий банклар ўз фаолиятини икки шаклдаги банк тизимида амалга оширади:

1) ислом фиқҳи меъёрларига буткул мувофиқ тизим( Покистон, Судан, Эрон банк тизимлари);

2) давлат органи томонидан алоҳида тартибга солинадиган ва исломий банклар фаолияти анъанавий банклар билан бир қаторда фаолият юритадиган дуалистик тизим.

Тўлақонли исломий банклар учун банк фаолиятини шариат қоидаларига мувофиқлигини тартибга солиш марказий банк ва банк назорати органлари даражасида амалга оширилади.

Исломий банк қошида иш юритадиган шариат кенгаши банк битимларининг исломий молиялаштириш қоидаларига мувофиқлигини назорат қилади.Тадқиқотлар натижаси мижозлар маблағларини жалб этишнинг қўшимча воситаси бўлиб хизмат қилиши мумкин, яъни ушбу воситалардан фойдаланишда ислом меъёрларига риоя этишнинг кафолоти сифатида қатнашади.

Маҳсулотларнинг шариатга мувофиқлигини ички текширувидан ташқари банклар ташқи шариат аудити ҳам ўтказадилар, бу эса ҳалқаро саҳнада банкнинг рейтинги ва обрўсини ошириш воситаси бўлиб хизмат қилади.


Перейти
Для информации28.01.2017 18:34

Маълумотингиз учун рахмат.

Ботирхўжа Жўраев28.01.2017 17:02

Исломий молия саноати ўзининг нисбатан қисқа тарихи мобайнида узоқ ва машаққатли йўлни босиб ўтди.Исломий молиявий муассасалар амалиёти ушбу соҳада охирги ўн йилликда, энг аввало, жаҳон иқтисодиёти миқёсида жиддий тараққиётга эришди.Исломий молиялар тарихи ушбу тизимнинг капитализм доирасида самарадор ва яшовчанлиги кўрсатди.Жаҳондаги исломий банклар умумий активлари 1,46 трлн.долларни ташкил этмоқда.АҚШда 2013 йил бошида уларнинг йиллик ўсиши 18%дан ортиқни ташкил этди.Оддий банкинг билан таққослаганда муқобил секторнинг улуши ҳозирги вақтда у қадар катта бўлмасада, етакчи банк корпорациялари улкан имкониятларни ҳис этган ҳолда, ушбу бозорга қўшилмоқдалар.Шу билан боғлиқ равишда ушбу секторни ривожлантириш ва Исломий молиявий муассасалар учун бухгалтерия ҳисоби ва аудит ташкилоти(AAOIFI), Ҳалқаро исломий рейтинг агентлиги(IIRA), Исломий молиявий хизматлар бўйича кенгаш(IFSB), Ҳалқаро исломий молия бозори(IIFM), Ликвидлиликни бошқариш маркази(LMC) ва Исломий банк ва молиявий муассасалар Бош кенгаши(CIBAFI) сингари бир қатор қўллаб-қувватловчи ва тартибга солувчи ташкилотларни ташкил этишдаги ИТБнинг етакчи мавқеини эътироф этиш лозим.

Шу билан бирга 2007-2009-йиллардаги молиявий инқироз жаҳон иқтисодиёти рецессиясига олиб келган жаҳон молиявий тизимининг бир қатор муаммоларини юзага чиқарди. Мувофиқлаштирилмаган молиявий тизимни шакллантиришга оддий молиявий тизимнинг қадриятлари ҳисобланган қоидалар: юқори фойдага эришиш ва имкон қадар бозор муносабатларини чекланган тартибга солиш “ёрдам” берди.Шунга боғлиқ ҳолда, ҳозирги вақтда жаҳонда фақат реал активлар билан таъминланган ва жаҳон иқтисодиётининг реал сектори билан боғланган жиддий самарали молиявий тизимни яратиш зарурати муқаррар бўлиб қолди.Ушбу йўналишда ишлаб чиқариш жараёни билан бевосита боғлиқ ва мавжуд хатарларни бартараф этиш имконини берувчи исломий молиявий воситалар муҳим ўрин эгалламоқда.Перейти
Для информации31.01.2017 20:54

Таклифингиз кўриб чиқилади.

Gulchekhra Malikova28.01.2017 16:48

Прежде всего необходимо учесть, что в мире идет жесткая конкуренция за иностранного инвестора. В этом смысле, Узбекистану необходимо принять структурные изменения в этой отрасли. Например, необходимо создать Агентство по иностранным инвестициям, которое будет полностью отвечать за привлечение иностранных инвестиций и должен быть для потенциального иностранного инвестора "единым окном". Самая основная проблема в этой связи отсутствие необходимой информации, которая могла бы привлечь инвестора. Агентство должно готовить и распространять среди потенциальных иностранных инвесторов информацию об инвестиционном климате Узбекистана, предоставленных законодательных преференциях, льготах и т.д. В данное время этот вопрос упущен и нет системного подхода. За инвестора надо бороться и всячески рекламировать инвестиционные возможности Узбекистана.

Перейти
Для информации06.02.2017 14:09

Принято к сведению.

Vafoev Azizbek Ulug'bekovich28.01.2017 16:46

ТАКЛИФ

“НАЬМУНАВИЙ КИЧИК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОМПЛЕКСЛАРИ”

Республикамизнинг барча қишлоқ ҳудудларида ҳудудда этиштирадиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига қараб 20-50 та қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлайдиган, аҳоли учун зарур истеьмол товарларини ишлаб чиқарадиган арзон кичик ишлаб чиқариш комплекслари (50 млн., 100 млн. сўмлик) яратилиб кредитга сотиш орқали Республиканинг барча туман қишлоқларининг иқтисодиётини юқори сур`атда улкан ривожланишга олиб келса бўлади деб ўйлайман.

Мамлакатимизда ҳозирда кичик бизнес ва хусусий тадбирколикка кенг йўл очилганлиги билан бир қаторда ўз бизнесини бошлаш хоҳишидаги инсонлар олдида ўз ишлаб чиқариш, бизнесини бошлашга баьзи ноқулайликлар ва номутаносибликлар мавжуд.

Ишлаб чиқариш корхонаси учун жой топиш, корхонани ташкил этиш билан боғлиқ барча ҳужжатлар, ҳокимятдан рухсатнома олиш, электроенергия, иситиш ва бошқа коммунал хизматларни ўрнатиш, керакли ишлаб чиқариш ускуналарини четдан топиш, олиб келиб ўрнатиш, ишчи кучи, хом-ашё топиш ва бошқа турдаги ишлар 1-2 ой вақт, кўп машаққат, ортиқча кўплаб пул сарфланиши ва бошқа кичик қийинчиликлар кўплаб одамларнинг ўз ишлаб чиқариш, бизнесини бошлашга чўчитади ва аҳоли қўлида турган ортиқча пул маблағига автомошина, ўз уйларини қайтадан ҳашаматли қуриш каби даромад келтирмайдиган ишларга сарфлашмоқда.

Агар ишлаб чиқариш корхонаси маҳсулот ишлаб чиқаришга ТЎЛИҚ ТАЙЁР ҲОЛДА бир неча соат ичида расмийлаштириб сотилса, бу кўплаб тадбиркорлик билан шуғулланиш истагида бўлган одамлар учун, қолаверса бу корхоналарни маблағи йўқ ташаббускор ёшларга узоқ муддатли кредитга бериш орқали ҳам амалга ошириш, маблағи йўқ серғайрат инсонлар учун катта имкониятлар яратилади, қишлоқ аҳолисини иш билан таминлаб, қишлоқда етиштирилган маҳсулотлар қайта ишлаш, қишлоқ ва бошқа ҳудудлар учун арзон маҳсулотлар ишлаб чиқарилиб аҳоли исте`моли учун етарлисидан қолган катта қисмини марказлашган ҳолда вилоят марказларида махсус зоналарда жамланиб экспортга йўналтириш натижасида мамлакат иқтисодиётини кескин ривожлантиради деб ўйлайман.

Перейти
Для информации06.02.2017 09:45

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Botir Umarov28.01.2017 16:44

Хар бир қонунни қабул қилишда қайси депутат ёки сенатор қандай овоз берганини онлайн базада йиғиб бориш керак. Шунда кейинчалик ушбу депутатларга сайловчилар бемалол баҳо бера оладилар, қанчалик улар қўллаган қонунларини ижобий ёки салбий натижалари бўйича.

Перейти
Для информации30.01.2017 12:27

Таклифингиз Давлат дастури қабул қилингандан сўнг, унинг ижроси жараёнида кўриб чиқилади. Эътиборингиз учун рахмат.

Shahzoda Toirova28.01.2017 16:29

Har bir oliygohni bitirayotgan talaba o'z mutaxasisligi bo'yicha ishlashi va aynan shu soxada tajriba orttirishi lozim. shu yoshlar o'z sohalarini chuqurroq o'rganishlari uchun tajribali mutaxasislar bilan amaliyot o'tkazishlari lozim. shunday imkoniyatlar yaratib bershingizni biza yoshlar iltimos qilamiz. Rahmat

Перейти
Для информации06.02.2017 16:17

Маълумот учун қабул қилинди. Бу талабанинг ўзига ҳам боғлиқ

Dilshod Ostonov28.01.2017 16:17

Ўзбекистон Республикасининг “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”, “Археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида” “Музейлар тўғрисида” “Маданий бойликларнинг олиб чиқилиши ва олиб кирилиши тўғрисида” Қонунинингва мазкур соҳани тартибга соладиган қонун ости ҳужжатларнинг ижросини тўлақонли йўлга қўйиш мақсадида Ресбуликадаги барча музейлар фаолиятини мувофиқлаштирувчи ва ривожлантирувчи Ўзбекмузей давлат бирлашмасини ташкил қилиш лозим.

Ташкилий тузилмасида Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш илмий-ишлаб чиқариш бош бошқармасининг илмий-ишлаб чиқариш қисмини, Бадиий экспертиза бошқармаси ҳамда янги ташкил қилиниши режалаштирилган Реставрация марказини бирлаштириш яъни бошқарувни марказлаштириш лозим.

Юқоридаги ташкилотларнинг функционал вазифалари яъни бу ташкилотларнинг мақсадлари бир йўналишда.

Жумладан, археология ашёларининг сақланиш жойи музей, бадий экспертиза музей ашёлари ва музей коллекцияларини экспертизадан ўтказади, реставрация маркази музей ашёлари ва музей коллекцияларини реставрацияси билан шуғулланади, шунингдек, музейларимиз жойлашган бинолар маданий мерос ёдгорликларида жойлашган.

Бу бирлашма ташкил қилинса, энг асосийси Миллий музей фондининг Давлат каталоги юритилади ва мавжуд экспонатлар чинаккам маънода давлат назоратига олинади. Шунингдек, реставрация йўналишида мактаб яратилади. Экспозициялар малакали мутахассислар томонидан марказлашган тарзда доимий янгиланиб борилади.

Тузилмада Илмий кенгаш ташкил қилиниб, музей ашёлари ва коллекцияларини ва маданий ёдгорликларни илмий тадқиқ қилиб, илмий ишларни ривожлантириш ва китоб каталоглар яратиб, бир неча тилларга таржима қилдириб, бой тарихимизни жаҳон миқёсида тарғиб қилиш билан шуғулланади.

Тузилмада Жамғарма ташкил қилиниб, музейлар ва маданий мерос обидаларидан тушган маблағ жамланади. Жамғарма маблағи “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида” Қонунларининг 34-моддасига мувофиқ маданий мерос объектларига, уларнинг моддий техник базасини мустаҳкамлашга ва шу фаолиятда банд бўлган ходимларни рағбатлантириш, малакасини ошириш ва қонунчиликда чекланмаган бошқа мақсадларга йўналтирилади.

Вилоятлардаги ўлкашунослик музейлари, Ўзбекмузей давлат бирлашмасининг худудий бўлимларига айлантирилади. Ҳудудларда Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш илмий-ишлаб чиқариш бош бошқармасининг илмий-ишлаб чиқариш қисмини ҳудудий бўлими ва Бадиий экспертиза бошқармасининг ҳудудий бўлими ҳодимлари вилоят бўлимига қўшилади.

Натижада бу йўналишлар бўйича кучли марказлашган ташкилот ҳосил бўлиб, бой тарихимизнинг сақлаб қолиниши ва ривожланишига эришиб, ислоҳот ўз натижасини беради.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:14

Маълумот сифатида олинди.

Dilshod Ostonov28.01.2017 16:13

Ўзбекистон Республикасининг “Музейлар тўғрисида” Қонунининг

мувофиқ музей — музей ашёлари ва музей коллекцияларини сақлаш, ўрганиш ҳамда оммага намойиш этиш учун мулкдор томонидан ташкил этилган доимий фаолият юритувчи нотижорат маданият муассасасидир.

Мазкур қонундан келиб чиқиб, соҳада ниҳоятда муаммолар йиғилиб қолган.

Жумладан, музейларимизда илмий ходим штат бирликлари бўлсада, лекин илмий ходимларнинг, меҳнат хақи ва бошқа ижтимоий кафолатлари таълим муассасининг илмий ходимларига тенглаштирилмаган. “Музейлар тўғрисида” Қонунда илмий муассасалини белгилаб қўйиш лозим.

Қонунга мувофиқ Миллий музей фондининг Давлат каталоги — Миллий музей фонди таркибига киритилган ҳар бир музей ашёси ва ҳар бир музей коллекцияси тўғрисидаги асосий маълумотлар мавжуд бўлган ҳисобга олиш ҳужжати ҳисобланади.

Вазирлар Маҳкамасининг 2010 йил 12 апрелдаги 68-сон қарори
3-иловасининг 10-бандида Музей ашёлари ва музей коллекцияларини Давлат каталогига киритишда экспонатларнинг ҳар бири ҳақидаги зарур маълумотлар акс эттирилган ҳолда электрон ва босма (иккаласи ҳам юритилиши шарт) шаклларда уч нусхада тайёрланиши ва биринчи нусха — музейда, иккинчи нусха — юқори бошқарув органида, учинчи нусха — Ўзбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлигига Миллий музей фонди таркибига киритиш учун тақдим этилиши белгиланган.

Мазкур қарорнинг 12-бандига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлиги тақдим этилган ҳужжатлар асосида музей ашёлари ва музей коллекцияларини Давлат каталоги рўйхатига киритади ва мулкдорга 14-бандига мувофиқ Миллий музей фонди таркибига киритилганлиги ва рўйхатдан ўтказилганлик тўғрисида гувоҳнома берилиши белгиланган бўлса-да, ишлар хажмининг кўплиги сабабли бу ишлар йўлга оширилмаяпти ва бу билан салбий ҳуқуқий оқибатлар олиб келмоқда.

Натижада музейларимиздаги ашёлар лозим даражадаги билимга эга бўлмаган ходимлар томонидан қайси меъзонларга асосан ўз ҳужжатларида қайд қилган, рўйхатга олинганда мазкур экспонатлар асл ва хақиқиймиди, ваҳолангки бугун аксарият ранг тасвир асарлари қалбакилаштирилган деган ҳулоса берилмоқда. Қайд китобларидаги ёзувлар расмлардаги кўрсатмаларга тўғри келмайди.

Бадиий экспертиза бошқармасининг ходимлари ва малакали рассомлар ранг тасвир асарларини асл ёки асл эмаслиги тўғрисида ҳулоса бермоқда, бу хулоса лозим даражада асосланганми.

Бу ўринда нафақат ранг тасвир, балки, бошқа ашёларнинг ҳам асл ёки асл эмаслигини махсус химик лабаратория текширувлари ва асбоб ускуналари асосида амалга оширилса мақсадга мувофиқ бўлади.

Шунингдек, бугунги кунда ранг тасвир асарлари эмас балким ноёб қўлёзмалар, амалий санат, археология, нумизматика, сантарошлик в.ҳ.к асарларимиз тақдири қай ахволда булар ҳам хақиқийми ёки соҳтами деган савол туғилади. Сабаби ранг тасвир асарларимиз ХХ аср махсули. Музейларимиздаги аксарият экспонатлар милодгача бўлган ашёлардир. Уларнинг баҳоси ва тарихимизда тутган ўрни беқиёс. Бизнинг чуқур тарихга эга эканлигимиз мазкур асори атиқаларимиз билан исботланади.

Миллий музей фондининг Давлат каталоги бўлмаса, миллий музей фонди ҳолати устидан давлат назорати қандай амалга оширилади. Бу ҳаракатсизлигимиз билан тарихимизни ўз қўлларимиз билан йўқ қилмоқдамиз.

Миллий музей фондининг давлат каталоги бўлмагандан кейин Миллий музей фондининг давлатга ёки давлатга тегишли бўлмаган қисмларини аниқлаш тўғрисида гапирмаса ҳам бўлади.

Шунингдек, музейлардаги мавжуд маънан, мафкуравий эскирган ашёлар, экспонатларни тасарруфдан чиқариш тартибини йўлга қўйиш лозим;

Музей илмий ходимлари музей ашёлари ва экспозицияси тўғрисида мақолалар, телевидения орқали чиқишлар қилиши, илмий ишларни амалга ошириб қўлланма ва китоб каталоглар чиқариб рекламаси билан машғул бўлиши лозим.

Музейларимиз экспонатларни сақлаш учун лозим даражада иситиш, совутиш, ёртиш тизими билан жиҳозланган бўлиши лозим бўлса-да, бу талабларга аксарият музейлар мазкур талабларга жавоб бермаслиги оқибатида тиклаб бўлмайдиган йўқолишларга олиб келмоқда.

Бир қанча музейларимиздан ноёб ранг тасвир асарлари йўқолганини жиноят иши қўзғатилганини яхши биламиз, лекин лозим даражада сақланмай нобуд бўлган асарларимиз билан йўқолган асарлар ўртасидаги зарар билан қандай фарқ бор.

Ўзбекистон Республикасининг “Маданий бойликларнинг олиб чиқилиши ва олиб кирилиши тўғрисида” Қонуни ижроси Бадиий экспертиза бошқармаси томонидан амалга оширилади.

Республикамизнинг чегара ҳудудларининг божхона манзилгоҳларида бир кунда қанчадан қанча бой тарихимизга оид ашёларни ҳам экспертизаси
ХХ асрнинг эскирган меъзонлари асосида яъни кўз билан кўриб, хулоса берилади. Бадиий экспертиза бошқармасида ҳам ҳулоса бериш худди шу тарзда йўлга қўйилган. Бу бошқарманинг ҳулосаси инсон тақдирини ҳал қилади ахир.

Бадиий экспертиза бошқармаси ашёларнинг экспертизаси билан объектив эмас, субектив ёндашиши кундек равшан. Бу эса республика чегараларидан олиб чиқиб кетилаётган ашёлар ноёб ёки нодир эмаслиги кафолати йўқ.

Мусодара қилинган музей ашёси ва коллекцияси музейдарга топширилади. Бу ашёларнинг ичида маънан эскирган ва миллий мустақиллигимиз ғояларига тўғри келмайдиганлари ниҳоятда кўп ва буларни ҳам фонд тареибидан чиқариб бўлмайди сақлашда муаммолар чиқмоқда.

Шунингдек, Миллий музей фонди — Ўзбекистон Республикаси ҳудудида доимий турган музей ашёлари ва музей коллекциялари мажмуи дейилади демак нафақат музейларимиздаги ашёларни балки, республикамиз фуқароларининг қўлида турган ноёб асори атиқа, ашёларни ҳам рўйхатга олиб қўйиб сақлаш учун эгасига қайтариши лозим, лекин сақлаш ҳолатини назрат қилиб туриши шарт.

музей ашёси — сифати ёки алоҳида белгилари жамият манфаатлари учун сақлаш, ўрганиш ва оммага намойиш этиш заруратини тақозо этувчи маданий бойликдир - бу дегани фақат музейлардаги ашёлар тўғрисида гап кетгани йўқ;

музей коллекцияси — ўз келиб чиқиш хусусияти ёки шаклан яқинлиги туфайли ёхуд бошқа белгилари бўйича бирлаштирилгандагина музей ашёси хусусиятига эга бўладиган маданий бойликлар мажмуи

Юқоридагилардан келиб чиқиб, мазкур муаммоларни ҳал қилишда музейлар билан шуғулланувчи давлат ташкилоти ташкил қилиш лозим. Бу муаммоларни ҳал қилишда Маданият ва спорт ишлари вазирлигининг тегишли бошқармасининг имкониятлари ниҳоятда чекланган.

Мазкур ташкил қилинадиган ташкилот, музейлар, маданий мероснинг илмий тадқиқот ишлари, бадиий экспертиза, ашёларни реставрация қилиш, миллий музей фондининг давлат каталогини юритиш ва назорат қилиш фаолиятини амалга оширади. Шундагина музей иши тартибга келтирилади.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:13

Маълумот сифатида олинди.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 15:53

Ушбу ҳужжатдаги барча атамаларни унификациялаш лозим. Масалан оилавий бизнес атамасини оилавий тадбиркорли билан бир хиллаштириш лозим. ёки хорижий давлат атмасини чет эл давлат атамалари билан

Перейти
Для информации06.02.2017 15:40
Маълумот сифатида олинди.
Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 15:35

қонун шаклида битта ҳужжат ишлаб чиқиб, ушбу ҳужжат билан тадбиркорлик субъектларни рўйхатга олиш уларни фаолиятини назорат қилиш ва тугатишни тартибга солишни таклиф этаман. қонун бўлиши тадбиркорларнинг ҳуқуқларни қонун билан кафлатланган дегани.

"фаолият кўрсатмаётган" ва "молиявий-хўжалик фаолиятини амалга оширмаётган" тушунтириб ўтиш ва улар ўртасида фарқни ёритиб ўтиш лозим.


Перейти
Для информации28.01.2017 17:09

Таклифларингиз учун раҳмат. Ушбу таклифлар тадбиркорлик фаолиятига доир қонун лойиҳаларини ишлаб чиқишда инобатга олинади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 15:28

"давлат ва жамоат эҳтиёжлари учун ер участкаларининг олиб қўйилиши муносабати билан тадбиркорлик субъектларига етказилган зарарларни олдиндан қоплаб бериш" мана шу жараёнини тартибга солувчи қонун қабул қилишини таклиф этаман.

давлат ва жамоат эҳтиёжлари учун ер участкаларининг олиб қўйилиши фақат республика бюджетидан тўлаб бериш таритибини (кейинчалик махалий бюджет ҳисобидан қоплаган ҳолда) жорий қилишни таклиф қиламан. бу хусусий мулк дахлсизлигига ишончни оширади. маҳаллий бюджетда пул бўлмай қолиш мумкин.

Перейти
Для информации28.01.2017 17:05

Ушбу таклиф давлат дастури лойиҳасининг 164-бандида назарда тутилган.

xurshid nurullaev28.01.2017 15:13

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича ҳаракатлар стратегиясининг биринчи устувор йўналишига таклиф:

Сайлов тизими менталитетимизга мос такомиллаштирилса маъқул бўлармиди. Албатта ҳозирда давлат органлари ва ҳокимиятлар сайловга ўз таъсирини камайтирган - аралашмаяпти. Лекин сайловда номзоди қўйилган шахснинг жинси, миллати, касби, маълумоти эмас, унинг бошқа номзодлардан донолиги, фидойилиги, халқпарварлиги билан ажралиб туриши асосий ўринга қўйилиши керак.

Сайловга номзодларни кўрсатишни маҳалла амалга оширса яхши бўлади. Чунки ҳар бир фуқаро маълум бир маҳаллада истиқомат қилади. Маҳаллада сайланган депутатлар орасидан туманга, туман кенгаши депутатлари орасидан вилоятга, вилоят депутатлари орасидан эса Олий Мажлисга депутатлар сайланиши керак. Масалан туман кенгашига сайланган депутатлар ўз имкониятларини бир-бирига, ўзаро намоён этиб, вилоят депутатлигига ўз ичларидан муносибларини сайлайдилар ва шу тартиб буйича вилоят ҳамда Олий Мажлис депутатлари сайланади. Халқ депутатни бир бор сайлайди. Шундан сўнг унинг вакили сайлов жараёнига унинг номидан иштирок этади.

Перейти
Для информации31.01.2017 09:09

Таклифингиз учун раҳмат. Келгусида мазкур соҳани такомиллаштириш бўйича тегишли лойиҳалар ишлаб чиқилишида аниқ таклифлар билан иштирок этишингизга умид қиламиз

Iqboljon Odashev28.01.2017 15:06

Ассалому алейкум. Мен қуйидаги бўлим бўйича таклифимни билдирмоқчи эдим:

IV. Ижтимоий соҳани ривожлантиришнинг устувор йўналишлари

4.2. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш:

Мажбурий тиббий суғуртани ташкил этиш бўйича таклиф:

Мажбурий тиббий суғурта “Мажбурий оилавий тиббий суғурта” шаклида жорий қилиш;

Бунда, ҳар бир оилага битта мажбурий тиббий суғурта полиси тўғри келиб, ҳар бир фуқарони алоҳида-алоҳида суғурта қилиш шарт бўлмайди, бу суғурта қилиш жараёнини тезлаштиради, ахолининг қўшимча оворагарчиликларининг олдини олади ва суғурталанувчиларни оммавий жалб қилиш тезлашади; бу суғурта бўйича суғурта қилдирувчиларнинг суғурта ташкилотларига мурожаати оила-оила тарзда оммалашишига олиб келади. Шунингдек, бундай оммавий мурожаатлар Ўзбекистонда суғурта фаолияти истиқболида мухим стратегик босқич бўлади деб ҳисоблайман.

натижада,

-тиббиёт муассасалари молиявий манбаалари ошади;

-суғурта ташкилотларининг халқ билан ишлаш амалиёти юзага келади, ҳамда соғлиқни сақлаш тизими қўшимча молиявий дастаг шаклланади


Перейти
Для информации31.01.2017 22:20

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

AKbar ilhomov28.01.2017 14:53Для информации28.01.2017 15:06

Илтимос таклифингизни ёзинг.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 14:46

қонунларни бирлаштириш тўғри фикр қўшиламан.

Қонунчиликдаги мавжуд тафавутларни ёки номувофиқликларни бартараф этиш. Масалан, айрим қонунларда "хориж" сўзи ишлатилади, айрим жойда "чет эл" сўзи ишлатилади. "Хорижий инвестор" ёки "чет эллик инвестор".

Солиқ қонунчилиги "норизедент" тушунчасини бошқача тарифлайди, "ВАЛЮТАНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТЎҒРИСИДА " тўғрисида қонуни бошқача тарифлайди.

Хорижий инвестиция иштирокида ташкил этилган корхоналарининг бир хилларини Адлиядан рўйхатдан ўтказилиши, айримлари маҳаллий ҳокимликлардан рўйхатдан ўтказилиши бекор қилишини таклиф этаман. бир жойдан рўйхатдан ўтишсиз устав капитали суммаси қандай бўлишидан қатъий назар.


Перейти
Для информации06.02.2017 14:04

Маълумот сифатида олинди.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 14:37

шўъба корхона тушунчасини аниқлаштириш лозим. Шўъба корхонами (ФК 71-72-моддалар) ёки шўъба хўжалик жамиятларими (ФК 67-модда)?

"таъсисчи" атамаси ўрнига "муассис" атамасини ишлатиш лозим. Чунки қонунда муассис ишлатилган.

"улуш" сўзи фақат МЧЖ ва ҚМЖларга нисбатан ишлатилади. Акциядорлик жамиятларида эса "акция" сўзи ишлатилади. агар бу ерда АЖлар ҳам назарда тутилган бўлса унда улуш сўзи акция сўзи билан тўлдирилиши лозим.

Перейти
Для информации06.02.2017 14:02

Маълумот сифатида олинди.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 14:27

Тармоқлар ва хўжалик бирлашмалари ушбу тушунча ёритилиши лозим

Перейти
Для информации28.01.2017 15:08

Лойиҳада амалдаги қонун ҳужжатларида ёритилган атамаларни мазмунини кўрсатиш мақсадга мувофиқ эмас.

Mamur Mavlyanov28.01.2017 14:15

"мамлакат иқтисодий ривожланишининг замонавий талабларига жавоб бермайдиган ҳужжатларни бекор қилиш (, талабга жавоб бермайдиган қисмларига ўзгартиришлар киритиш ёки илғор хорижий банкларни миллий меёрий хужжатлари билан уйғунлаштириш ) ибораларини киритишни таклиф қиламан.

Перейти
Для информации28.01.2017 18:57

Таклифингиз учун рахмат. Сиз томонингиздан берилган таклифлар Марказий банк томонидан ишлаб чикилган 2017-2021 йилларда банк тизимини ислоҳ қилиш бўйича тайёрланган Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳасида кўзда тутилган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:56

Илтимос тезлаштирила. Сув ва ҳаводек зарур.

Перейти
Для информации28.01.2017 14:45

Таклифингизни ёритинг.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:48

"маҳаллий ижроия органларидаги" бу атамани тушунчаси қайси қонундан топса бўлади?

Перейти
Для информации28.01.2017 14:47

Мазкур сайтда фақат ўз таклифларингизни баён этишингиз сўралади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:39

социологик сўровлани ўтказишни мажбурий этиб белгилаб қўйиш. Социологик сўровнинг бюртмасичи бўлиб Вазирлар Маҳкамаси бўлиши лозим.

Социологик сўровдан ёмон натижа кўрсатган давлат органига мажбурий равишда текширув ўтказилиши белгилаб қўйилиши лозим.

Социологик сўровда сўраладиган саволлар рўйхатини тасдиқлаш ва эълон қилиш ҳамда ушбу рўйхатни тўлдириб бориш

социологик сўров натижалари мажбурий равишда эълон қилиб бориш лозим.

Социологик сўровларни фалсификация қилганлиги учун жавобгарлик кўрсатиб ўтиш мумкиндир?

Перейти
Для информации06.02.2017 08:54

Маълумот тариқаси қабул қилинди.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:29

Давлат унитар корхоналар сонини қандай қисқартишни ҳам ёзиб ўтиш лозим. Уларни очмаслик йўли биланми, уларни ташкилий ҳуқуқий шаклини ўзгартириш орқалими, уларни тугатиш орқалими?

Перейти
Для информации06.02.2017 08:53

Бу масала Дастур ижроси жараёнида ҳал қилинади.

Abdurashid Akbarov28.01.2017 12:59

Bizga ma'lumki O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganiga 25 yildan oshdi. Shu davr mobaynida hayotning barcha jabhasida keng islohotlar amalga oshirildi. Lekin, 1989-yilda O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga qaramasdan ko'plab sohalarda rus tili o'zning oldingi mavqeyini saqlab qolgan. Ba'zi o'rinlarda hattoki rus tili qo'llanishi o'zbek tilidan ham keng ko'lamda ishlatilmoqda. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ba'zi normativ-huquqiy hujjatlari faqat rus tilida chiqariladi va o'zbek tilida chiqarilmaydi. Mening taklifim shundan iboratki, kelgusida qabul qilinadigan barcha normativ-huquqiy hujjatlarning o'zbek tilidagi varianti ham qabul qilinsa yaxshi bo'lar edi.

Перейти
Для информации06.02.2017 11:21

Шарҳингиз учун рахмат. Таклифингиз ҳужжат қайта кўриб чиқилишида инобатга олинади.

Raximov Feruz Uyg`unovich28.01.2017 12:57

tekstil sohasi ayniqsa tayyor tekstil mahsulotlarini eksport qilishni rivojlantirish. Ushbu korxonalarni tashkil qilishni va Rossiya, Qozogiston kabi qushni davlarda xalqaro kurgazmalarda faol ishtirokini taminlash kk. Mashhur savdo belgilari (masalan: GAP, UniQlo, Zara, va boshqa lar) bilan franchising ishlab chiqarishlarni yulga quyish. Uzbek tekstil mahsulotlari uchun yagona xalqaro brand tashkil qilishni va ushbu brandni butun dunyo buyicha reklama qilishni, ushbu brand tagida turli ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlarini markazlashgan holds eksport qilishni. Xalqaro tekstil sifat sertifikatlarini olishga yordam kursatish.

Tekstil sohasi iqtisodiyotimizning asosiy va kup ish urni yaratadigan sohasi. Imkoniyatlar esa juda katta. Tekstil eksportida Turkiya, Hindustan va Bangladesh biznes modellarini chuqur urganib qullasa buladigan tomonlari juda kup.

Перейти
Для информации06.02.2017 12:46

Маълумот тариқасида олинди.

Umurzoqov Davrbek Elamonovich28.01.2017 12:55

Birinchi taklif: Tadbirkorlik sub'yeklarini ro'yxatdan o'tkazuvchi Yagona darcha markazi faolliyatini takomillashtirsih, ya'ni agar tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsang 2 kunda hal bo'lsayu, lekin keyinchalik ba'zi sabablarga ko'ra korxonani tugatmoqchi bo'lsang nega 2-9 oygacha ovora bo'lishing kerak? Tugatish bo'yicha ariza beruvchilarning huquq va manfaatlarini inobatga olgan holda tugatish uchun mas'ul tashkilotlar bilan hamkorlikda har oyning barcha uchun maqbul kuni joriy etilib ushbu kunda tugatish ishlari ko'rib chiqilsa hamda asosli tugatishlar tezlashtirilsa;

Ikkinchi taklif: Tadbirkorlik sub'ekti sifatida ro'yxatdan o'tgan barcha sub''ektning ham haqiqatda tadbirkorlik sub'ekti hisoblanishini nazorat qilish bo'yicha prokuratura qoshida maxsus bo'lim tashkil qilinsa: ya'ni fikrimni asoslashga harakat qiliman: Masalan ba'zilar faqat kredit olish uchungina korxona tashkil qiladilar hamda bank kreditidan maqsadsiz foydalanadilar, misol uchun tikuvchilik tashkil qilaman deb loyiha asosida korxona tashkil qilinadiyu bu kam foizlarda ajartilgan puldan maqsadsiz foydalanib o'z uy-joyi qurlishiga yoki mashina olish kabi shaxsiy xarajatlarga ishlatib yuboradilar. Natijada davlatning puli haqiqiy yurtga foydasi tegishi mumkin bo'lgan insonlargamas "tadbirkor"-"firibgarlarga" berib yuboriladi. Davlatning maqsadli pullarini bemaqsad ishlatgan insonlarni ham tadbirkor deb atash mumkinmi? Prezidentimiz Prokuratura xodimlari kunida ta'kidlagan faoliyat ko'rsatmayotgan korxonalar tarkibida nomigagina ochilgan shunday korxonalar yo'qligiga kim kafolat beradi? Bunday korxonalarning soliq yoki statistika hisobotlari topshirishiga kim ishonadi?

Перейти
Для информации28.01.2017 15:39

1. Таклифингиз учун раҳмат. Мазкур таклиф Давлат дастури лойиҳасининг 165-бандида ўз аксини топган.

Qurbon Raxmanov28.01.2017 12:52

Барчамизга маълумки юртимизда эркин иқтисодий зоналар яратилмоқда. Уларни осни ҳам ошиб бормоқда. Ушбу тажрибадан келиб чиққан ҳолда бирор бир туманни (пилотный) танлаб олган ҳолда ўша тумандаги "ягона дарча" марказларини фаолиятини тўлиқ автоматлаштириш лозим. Хизматлар сонини ҳам кескин оширган ҳолда. бунда албатта ўша "ягона дарча" марказига боғланадиган барча ташкилотлар ҳам ўз ишларини автоматлаштирилган тизим орқали олиб боришлари лозим. Ягона интерактив давлат хизмалари портали орқали олиб борса ҳам бўлади. Маълум бир муддатда катта кучни ана шу пилотний марказга ташлаган ҳолда иш олиб борилса, албатта жараёнларни реинжиниринг қилган ҳолда. Келиб чиқаётган камчиликларни оператив равишда амалга ошириб ва жараённи дастурини тузиб амалга тадбиқ этиш лозим. Бу тизим албатта ўз самарасини беради деб ўйлайман.

Перейти
Для информации06.02.2017 09:24

Маълумот учун олинди.

Raximov Feruz Uyg`unovich28.01.2017 12:40

Eng kup uqiladigan, ayniqsa yoshlar orasida keng tarqalgan blog va bloggerlar buyicha hech qanday malumotlar yuq. Yoshlar asosan bloglarni uqishga, ulardan urnak olishga urganib qolgan va boshqa rivojlangan davlatlar tajribasida asosiy tahlilchilar hisoblanadi bloggerlar. Bloggerlar huqulari va bloq yuritish buyicha tartiblar kiritib Kerak. Ular ham journalist bazi tarafdan qaraganda. Har Kim ham blogger bulib ketmasligi, shu bilan birga ushbu faoliyatni boshlashni juda soddalashtirish Kerak.

Перейти
Для информации06.02.2017 09:44

Маълумот сифатида олинди.

kaxarov ravshan shuxratovich28.01.2017 11:55

Дополнить пункт 1.1.:

"формирование системной оппозиции, способной объективно и критически оценивать проводимую социально-экономическую политику, осуществлять в правовом поле конструктивное и плодотворное сотрудничество на всех уровнях и ветвях власти для совершенствования политической системы и государственного управления."

Перейти
Для информации31.01.2017 09:17

В данному пункте имеется абзац, предусматривающий развитие политической системы, усиление роли политических партий

в жизни государства и общества, формирование среди них здоровой конкурентной среды.

Umurzoqov Davrbek Elamonovich28.01.2017 11:45

Assalomu alaykum.Hozirgi tub islohotlar davri bizga ham jamiyatimizdagi har qanday muammoni qo'rqmay bayon qilish imkonini bermoqda. Buning uchun butun xalq nomidan Prezidentimizga, Hukumatimizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Men davlat tashkiloti xodimi sifatida budjet mablag'i hisobidan kun kechiraman. Ko'ndalang qo'ymoqchi bo'lganim asosiy masala bu budjetdan berilayotgan oylik maoshning kamligidir. Oladigan 800 ming so'm oyligimiz hisobidan yo'l xarajatlarini qoplashimiz, kundalik ovqatlanish uchun mablag' ajratishimiz, eng asosiysi ro'zg'or boqish uchun ishlatishimiz talab etiladi. Savol tug'iladi: bu maosh ehtiyojlarimizni qondira oladimi? Yo'q! O'zbek sifatida yana ertaga farzandlarimizni ziyoli qilib tarbiyalash, to'y qilib, uy-joyli qilish maqsadida zahira mablag' tejash haqida esa umuman gapirishga xojat yo'q. Maqsadim, budjetdan oylik oladigan hamda asosiy vaqtini davlat manfaati yo'lida ishda o'tkazadigan insonlarga ham munosib ish haqi tayinlansin. Hozir, mana Korruptsiya to'g'risidagi qonun qabul qiindi . Xo'sh, davlat tashkilotida korruptsiya asosan nimadan kelib chiqadi? Birinchi navbatda, moddiy yetishmovchilikdan deb hisoblayman. To'g'ri, bosar-tusarini bilmay qolgan, nafs yo'lida har qanday ishga tayyor xodimlar ham yo'q emas. Lekin, bu ishga qo'l urganlarning aksariyati o'z moddiy ehtiyojlarini qondirilmaganlardir. Tuman miqyosida istalgan sohadan misol olaman: masalan, oddiy soliq xodimi, hududlarga chiqib ishlashi uchun, yoki har haftada 2-3 martalab viloyat boshqarmasiga majlislarga qatnashi uchun safar xarajatlari, yoki bo'lmasam hech kimga sir bo'lmagan kechki soat 21:00-22:00, hattoki 00:00 lardagi ishdan so'ng uyiga qaytishi kerak bo'lgan xarajatlarini kim inobatga oladi?! (yarim kechada uyiga kelsayu na gaz , na ovqat, na dam olishni tayini bo'lmasa) Endi o'zbek millati sifatida Yuqoridan kelgan insonlarni mehmondo'stlik namunasi sifatida pir piyola choyga taklif qilib jo'natib yuborishni aytmadim deylik. Yana shuni ustiga oilamiz uchun va boshqa shaxsiy xarajatlarni qo'shaylik, Xo'sh, maosh bunga yetarmikin? Vijdonan yoki halol ishlashga xodimda yo'l qolarmikin? Xo'sh bunday vaziyatda oxir-oqibat birovning qo'liga qarab qolishga majbur bo'lib qoladimi inson? Natijada biz bilgan Korruptsiya! Matbuotda, televideniyada davlat xizmatchisi buncha pora oldi, mansabini su'iste'mol qildi deyishni bilamiz, lekin nega buning asl sabablarini bilishga qiziqmaymiz? O'zim bilgan tumandagi bir idora rahbari 300 ming so'm pulni deb olti yarim yilga qamaldi. Azbaroyi nafsi hakalak otganidan emas, o'zini ta'minlay olmaganidan qildi shu ishni. Uyini, yashash sharoitini ko'rsangiz bunga ishonch hosil qilasiz. Vaholanki, buyoqda milliardlab davlat mablag'larini yeb ketgan ba'zi amaldorlarga 3 yil moddiy javobgarlik lavozimlardan chetlatishmiyey, intizomiy jazolarmiyev berilganini TV da ko'rsatib yotishibdi. Natijada bunday holatlarni ko'rgan bilimli,o'ziga ishongan kadrlar yo chet elga ketadi yoki budjet sohasida ishlash uning manfaatlariga to'g'ri kelmasligini ongli ravishda anglagan holda yurtimizdagi faoliyat yuritayotgan chet el korxonalariga ishga kiradi.Demak, budjet tashkilotida ish haqi kamligi bois Korrupsiyadan tashqari kelib chiqadigan 2-masala Kadrlar masalasi! Nega endi ularning bilimidan davlat strukturasida foydalanmasligimiz kerak, nega ularga sharoit yaratib bermasligimiz kerak? Axir mukammal bilimli yoshlar bizning kelajagimiz deymizku? Nega davlatimiz kelajagini quradigan yoshlarning o'z kelajagini ta'minlamaymiz? (Kechagi ijtimoiy sohadagi savol javoblarda Iqtisodiyot vaziri o'rinbosari "yurtimizdagi chet el institutlarini tugatgan yoshlar yurtimizda ishlashi xohlamaydi, aynan xohlamaydi" dedilar. Buning asl sababi balki shu moddiy ta'minot masalasi emasmikin?)

Xudoga shukur yurtimiz tinch. Shu yurt uchun xizmat qilish har birimizning burchimizdir. Harbiylarimiz vatan tinchligini, organ xodimlarimiz yurt osoyishtaligini ta'minlaydilar. Ularga katta rahmat! Va albatta, buning uchun oddiy askardan tortib yuqori martabali amaldorgacha munosib maosh oladilar. Nega endi davlatning iqtisodiy yoki ijtimoiy xavfsizligini birdek ta'minlagan xodimlar bunday maoshga munosib emas? To'rt yil institutda bakalavrni, 2 yil magistraturani o'qib kelib ishga kirsangu arzimagan oylik berishsa? Buyoqda san ishga kirganingdan so'ng bir yil armiyaga borib kelgan qo'shning harbiyga oddiy safdor bo'lib ishga kirsayu sendan 2-3 barobar ko'p maosh olsa? Qani adolat? Qani diplomning qadri? Qani diplomlining jamiyatdagi o'rni? Nima, biz havas qilmaymizmi Hukumatimiz tomonidan qurilayotgan namunaviy uy joylarga ega bo'lishga? Qani, tuman miqyosida menga ko'rsating, necha yillardan beri bir sohada ishlayotgan moliya, g'azna, soliq, tuman hokimiyati, statistika yo boshqa bir budjet xodimining namunaviy uy olganini? Olgan bo'lsa demakki, bu yerda nimadir bor... Bu uylarga asosan tadbirkorlar, neft-gaz, yengil sanoat yoki boshqa bir budjetdan maosh olmaydigan yirik korxonalar xodimlari hamda organ yoki harbiy xodimlar egadirlar. Ushbu uylarga ega bo'lish uchun harbiylardan, budjetga katta miqdorda soliq to'laydigan tadbirkorlardan, ushbu mablag'larni o'rinli ishlatishni belgilaydigan, davlatning kelgusudagi iqtisodiy rejalarini tuzib beradigan budjet xodimlarining xizmati yoki uqtidori kammi? Bizku mayli, tuman hokimining 1,5-2 mln atrofidagi oyligiga nima deysiz? Tumanlardan saylangan deputatlar maosh hamda imtiyozlarining qay biri bor hokimda? Deputatlar hokimdan ko'ra o'zini saylagan aholi, tuman uchun nima qilibdiki, hokimdan ko'ra bir necha barobar ko'p oylik olsayu, zo'r infratuzilmada yashab yana ko'plab imtiyozlaga ega bo'lsa? Qani tenglik?

Ushbu takliflar ijobiy hal etilsa, ishonamanki, jamiyatda poraxo'rlik, korruptsiya ildiz tubdan kamayardi. Sharoit qilib bergandan so'ng, istalgancha ishni talab qiling! Shunday vaziyatda ham korruptsiya yuz bersa bu nonko'rlikdir. Kerak bo'lsa Xitoy tajribasi kabi o'lim jazosi berilsin, xato qilgan o'zidan ko'rsin! Yana ulardagi kabi mansabdor shaxslarni yilda 1-2 marta jazolash uylariga sayohatga oborish kerak, xulosa chiqarish uchun...

Yana bir taklifim shundan iboratki, ta'lim sohasida diniy ta'limotni kuchaytirishga alohida e'tibor berilsa. Ma'lumki, Kadrlar tayyorlash milliy tizimi ham Ta'lim to'g'risidagi huquqiy hujjatlar asosida ta'lim-tarbiya jarayonlari olib borilmoqda. O'ylashimcha, diniy ta'limotning boshlang'ich ta'limdan boshlab to oliy o'quv yurtlarining har bir boshqichida joriy etilishi foydadan xoli bo'lmasdi. Fikrimni asoslashga harakat qilaman:hozirgi din niqobi ostidagi terrorizm balosi xavfi hech kimga sir emas. Bolalikdan din nimaligini, savob-u gunohni, halol-u haromni, yaxshi-yu yomonni farqlashni, vatan nimaligini anglab o'sgan, farqlay oladigan insonning bunday ta'sirlar doirasiga tushib qolmasligi aniq. Hozirda mavjud Odobnoma, Dinshunoslik kabi fanlar bu tuyg'ularni tom ma'noda yoshlarga singdirolmaydi deb hisoblayman. Bunday tushunchalarga ega bo'lmagan yoshlar g'oyaviy bo'shliq natijasida tashqi ta'sirlarga tushib xatolarga yo'l qo'yishi ma'lum holat. Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, yoshlarimizni begona qo'llarga berib qo'ymaylik! Diniy ma'lumotga ega inson, ishonamanki, el-yurti, xalqi uchun vijdonan savob uchun borini berib ishlaydi!

Muhtaram hukumat a'zolari, aziz deputatlar, ushbu mulohazalarimni vaqt ajratib, sabr bilan o'qiganingiz uchun rahmat. Yaqin orada qabul qilinishi kutilayotgan Davlat xizmatchilari to'g'risidagi qonunda, avvalo, davlatimiz kelajagiga befarq bo'lmagan bir fuqaro hamda davlat tashkiloti xodimi sifatida bildirayotganim ushbu takliflarning ham inobatga olinishini istardim. Umid qilamanki, ushbu fikrlar o'zimga qarshi emas balki undan kelib chiqadigan xulosalar davlatimiz, jamiyatimiz ravnaqi yo'lida xizmat qiladi.

Перейти
Для информации06.02.2017 16:15

Иштирокингиз учун раҳмат. Таклифингиз маълумот учун қабул қилинди.

Болтаев Азизбек Атаевич28.01.2017 11:32

Добавить: Разработка и внедрение системы обязательного медицинского страхования для полной компенсации финансовых расходов граждан при получении медицинских услуг в учреждениях здравоохранения независимо от формы собственности.

Перейти
Для информации31.01.2017 22:27

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Nizomiddin O'rmonov28.01.2017 11:01

3.3.бандга янги хатбоши қўшиш керак. Бунда қуйидаги мазмун ўз аксини топиши керак:

Республикамизда чорва маҳсулотлари нархининг барқарор ўсиб боришини пасайтиришга қаратилган қарийб барча чорва маҳсулотларини етказиб бераётган қишлоқ аҳолисининг уй хўжаликларидаги чорва моллари ва паррандаларини қиммат бўлмаган(албатта арзон бўлса, янада яхши) сифатли (концентрланган, ширали, кўк ва қуруқ..... )озуқа билан таъминлаш тизимини шакллантириш ва қўллаб қувватлаш(Масалан озуқани ҳориждан келтириб бўлса ҳам) бўйича чора тадбирлар ишаб чиқиш ва амалга татбиқ этиш.....

Перейти
Для информации28.01.2017 17:14

Фикрингиз учун раҳмат.

Урмонов Жахонгир28.01.2017 10:03

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 27 декабрдаги ПҚ-2699-сонли қарорига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси 1,6%, Республика йўл жамғармаси 1,4% ҳамда Умумтаълим мактаблари, касб- ҳунар коллежлари, академик лицейлар ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, мукаммал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига 0,5% миқдоридги мажбурий ажратма лар солиш объектлари бир хил бўлганлиги сабабли, уларни унификация қилган ҳолда ягона “Мақсадли ажратма” сифатида 3,5% миқдорида белгилаш лозим.

Перейти
Для информации31.01.2017 20:53

Таклифингиз учун раҳмат.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 09:49

Мурожаатлар бу жамоат назоратининг бир элементи сифатида қаралиши лозим

Перейти
Для информации28.01.2017 15:02

Эътиборингиз учун рахмат.

Урмонов Жахонгир28.01.2017 09:48

Савдо ва умумий овқатланиш корхоналарида ялпи тушумни камайтиришларини олдини олиш ва нақд пул тушумини кўпайтириш учун ялпи тушумни ошишига мутаносиб ягона солиқ тўлови бўйича регрессив табақалаштирилган ставкаларини татбиқ этиш мақсадга мувофиқ. Бунда: ҳисобот даврида ялпи тушум 15% дан 30% гача оширилса ягона солиқ тўловининг ставкаси шу қисмига 20 фоизга камайтирилади, агар ҳисобот даврида ялпи тушум 30% ва ундан юқори бўлса ягона солиқ тўловининг ставкаси 30 фоизга камайтириш мақсадга мувофиқ бўлади.

Перейти
Для информации31.01.2017 20:49

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Dilshod Ostonov28.01.2017 00:29

Терма жамоаларимиз аъолари хар йили чет эл давлатларига тайёргарлик жараёнларини амалга оширишади. Давлатнинг ни=оятда кщп хорижий валютаси жалб ыилинади.

Валютани тежаш ва спорт самарадорлигини ошириш ҳамда худудларда спортни рағбатлантириш мақсадида Қорақалпоғистон Республикасининг Орлол бўйида, Қашқадарё вилоятининг йил 12 ой қор эримайдиган тоғли ҳудудида, Жиззах вилоятининг Зомин туманида, Наманган вилоятида, Тошкент вилоятида махсус спорт комплексларини қурилишини тавсия этаман.

Юритимизда тўрт фасл мужассам шунга эътибор қаратиш керак

Перейти
Для информации06.02.2017 15:12
Маълумот сифатида олинди.
S. Kurbonov27.01.2017 23:28

ҚОНУННИ ИШЛАБ ЧИҚИШ (КЎЧИРИШ, ҚАЙТАШ ИШЛАШ, МОСЛАШТИРИШ) ЖУДА ОСОН. ЛЕКИН

- ҚОНУН ТУШУНАРЛИ ЁЗИЛИШИ (ЧАЛКАШ, ИККИ ХИЛ ТУШУНЧАЛАР МАВЖУД БЎЛМАСЛИГИ)

- ҚОНУНЛАР ДАВЛАТ ТИЛИДА ЧИҚИШИ (БОШҚА ТИЛЛАРГА ТАРЖИМАСИ БИЛАН, АЛБАТТА) ВА ЖАМОАТЧИЛИК МУҲОКАМАСИ АСОСИДА ЧИҚАРИЛИШИ

- ҚОНУНЛАР МАТНИНИ (ЎЗГАРИШЛАРИНИ ҲАМ) ҲАР БИР ТУМАН ЁКИ ҚИШЛОҚ КУТУБХОНАСИДАН ОСОНЛИК БИЛАН ТОПА ОЛИНИШИ.


Перейти
Для информации28.01.2017 15:02

Эътиборингиз учун рахмат.

S. Kurbonov27.01.2017 23:13

Камолот ЁИҲ - бу фақат илғор ёшлар билан ишлайдиган ҳаракат бўлмаслиги лозим. Бу барчани қамраб олиши лозим. Бу учун университетда ёки коллежда ўқиш шарт бўлмаслиги лозим. Камолот ЁИҲ фақат тадбирлар ўтказиш билан чекланиб қолмаслиги, ёшларни бирлаштириши, Ватан туйғусини ҳис этишга ундаши, керак бўлса, Камолот сўзи ҳар бир инсонни юрагида қоладиган ташкилотга айланиши лозим.

Перейти
Для информации28.01.2017 15:03

Эътиборингиз учун рахмат.

S. Kurbonov27.01.2017 23:09

Ҳаммасини оиладан бошлаш керак. Кейин ислоҳонларни кетма-кетликдан қуйидагича давом эттириш лозим:

Биринчи - Туғруқхона,

Иккинчи - Боғча,

Учунчи - Мактаб,

Тўртинчи - Коллеж,

Бешинчи - Университет ...


Перейти
Для информации28.01.2017 15:03

Эътиборингиз учун рахмат.

S. Kurbonov27.01.2017 22:57

Таҳлиллар ва чиқарилаётган қонунлар ДАВЛАТ ТИЛИ - ЎЗБЕК ТИЛИДА чиқиши лозим. Аҳолини катта қисми олдингидек рус тилини билишмайди, қонунларнинг рус тилида чиқиши, ёки иловаси рус тилида бўлса, керак бўлса, таржима қилиб, ўзбек тилида ҳам чиқариш керак.

Перейти
Для информации28.01.2017 15:03

Эътиборингиз учун рахмат.

Жураев Кабулжон Сабирович27.01.2017 22:47

"давлат бошқаруви ва давлат хизматининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини ривожлантириш" jumlasiga "boshqarishda informatsion texnologiyaning samarali usullarini joriy qilish" jumlalarini qo'shishni taklif qilaman.

Перейти
Для информации28.01.2017 15:04

Эътиборингиз учун рахмат.

S. Kurbonov27.01.2017 22:45

Ассалому алайкум,

Азизлар, ижтимоий соҳани ривожлантиришга таклифларим:

1. Иш ҳақи, пенсия, стипендия ва нафақаларни истеъмол саватчасига қараб белгилаш. Истеъмол саватчасига нималар киритилиши ва нималар киритилмаслигини эса ХАЛҚ МУҲОКАМАСИга қўйиб кўришингиз мақсадга мувофиқ. Халқ кўп нарса ҳохламайди, керагини хохлайди, бунга ишонман.

2. Банкка пул тўлашга борсам, касса олдида пул тўлаш (жарима, коммунал тўловлар тўлаш) камида 3 та одам навбатда турган бўлади. Пулни тез санаб олиб, оборотга қўйиш ёки пенсионерга вақтида бериш шунчалик қийинми?!

3. Тошкент шаҳар хусусий уй-жой ширкатлари фаолияти нотўғри ўйлаб қилинган қарор деб ҳисоблайман. Ширкатлар умуман ишламайди, улар ҳокимиятга бўйсуниб, қоғозбозликдан ва соҳта ҳисоботлар тузиш билан овора. Бу соҳада ҳар бир туманда (ҳокимиятдан, буйруқбозликдан, маҳалла буруқбозлигидан мустақил) йирик хизмат кўрсатувчи ширкат ёки ташкилот ташкил этилиши ва тумандаги фаолиятида аҳолидан тушган коммунал тушумлар (ХУЖШ га тўланаётган маблағлар)ни мустақил ишлатиши, "пул йўқ, том ёполмаймиз, пул йўқ, труба алмаштира олмаймиз" каби муаммоси бўлмаслиги, юракдан ишлаши лозим.


Перейти
Для информации28.01.2017 15:04

Эътиборингиз учун рахмат.

Жураев Кабулжон Сабирович27.01.2017 22:34

kelajakda IT ni o'rni kuchayib boradi, shuning uchun "milliy internetni joriy qilish" - jumlasini qo'shish kerak deb taklif qilaman.

Перейти
Для информации28.01.2017 15:05

Эътиборингиз учун рахмат.

S. Kurbonov27.01.2017 22:22

Олий таълим - ўз номи билан ОЛИЙ бўлиши лозим. Бунда таклифларим қуйидагича:

1. Бюджет ва контракт асосида ўқиш тушунчаларини ўқишга киришдан эмас, балки 1-курсдан кейин белгилаш. Аввалига барча контракт асосида (Суммаси камроқ, аммо 100% талаба тўлайди). 1-курсни битиришганларидан сўнг, уларни саралаш (билими, қизиқиши, режалари, ... бўйича) сўнг, бюджет асосида ўқувчиларни белгилаб олиш лозим (Бу ҳолатни 2- ёки 3-курсдан кейин ҳам қилиш мумкин).

2. Талабалар интизомига эътибор қаратиш. Хулқи оғир талабаларга Олий таълимда ўрин бермасалик, ҳайдаш. Керак бўлса, жаримага тортиш.

3. Ўқитувчилар билими, савияси, шу соҳага ҳақиқатан ҳам қизиқишини ҳисобга олиш. Таниши ишлагани учун, ёки оилавий ночорлиги сабабли ишлаши лозимлиги, ёки кучли "юқоридаги танка"си ортидан ишлаб туриши, академик оиласига мансублигига қаралса, масалалар масалалигича қолаверади. Соҳага нолойиқ "ўқитувчилар"ни ҳайдаш, жарима, керак бўлса, жиноий жавобгарликка тортиш керак. Аммо ойлиги етарли ўқитувчи бошқа соҳага бош суқмай ўз устида ишлай олади, асосий масалалардан бири шунда.

4. Хорижда ўқиб келди дегани бу - билимли бўлди дегани эмас. Шундай хорижий университетлар борки, димломини ёки илмий даражасини олиш учун контракт пулини тўлаши ва қатнаб туриш кифоя. Аммо ҳақиқий билим берадиганлари ҳам жуда кўп.

5. Университет қўлланмалари ва дарсликлари жуда-жуда эътибор талаб. Асосийлари кўчирма ва таржималар. Соҳага оид ва соҳага мос, илмий асосланган ва мазмунли, тушунарли ва керакли билимларга бой қўлланма ва дарсликларга эҳтиёж юқори.

6. Талабаликка қабулда коррупция ва таниш-билишчиликдан йироқ бўлгани дуруст. ДТМ фаолиятига ишонганим билан, 1-августдаги имтиҳонлаш ўтиши шаффофлигига ишона олмайман. Тест тизими билимни тез ва осон аниқлай оладиган тизим деб ҳисобламайман, бошқа янаям аниқ усулдан фойдаланиш вақти етди.

7. Ҳар бир олий таълим ўқитувчисининг бугунги кундаги орзуси бу - Биринчи курсга билимли ва соҳасига қизиқувчан талабалар бўлиши. Бу мамлакат раҳбари ва халқ орзуси бўлиши ҳам мумкин.

8. Олий таълим дипломи бор кишини Олий маълумотли ёки олий маълумотли эмаслигини аниқлаб, кейин иш бериш даврига киришимиз керак. Дипломи бор бу билими бор дегани эмас.

Перейти
Для информации28.01.2017 15:05

Эътиборингиз учун рахмат.

Жураев Кабулжон Сабирович27.01.2017 22:18

"mustaqillik g'oysi bilan tarbiyalangan yosh avlod shakllandi" - mazmunidagi jumlani qo'shish kerak/

Перейти
Для информации28.01.2017 11:37

Ваше предложение будет учтено в ходе проработки проекта.

Abdurakhimov Muzaffar Daminjonovich27.01.2017 21:52

бу борада қуйидагиларни таклиф этаман:

бугунги кунда мамлактимиз архивдларида Ўзбекистон халқи хаётига таълуқли бўлган Миллий архив фонди хужжатлари яъни хужжат шаклидаги маданият ёдгорликлари сақланмоқда. мамлакатимиздаги архив хужжатлари кўп ривожланган давлатларнинг архив хужжатларидан сон жихатдан бой хисобланади. мамлактимиз архивлари Марказий Осиё давлатлари архивлари ичида энг кўп миллий архив фондига эга ҳисобланади. Ривожланган ва кўп давлатларнинг марказий архивлари Миллий архив статуси берилган . шу нуктаи назардан Ўзб респ марказий Давлат архивига Ўзбекистон Миллий архиви мақомини бериш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. бу унга бошқа мамлакатлар Миллий архивлари билан ўзаро бевосита тенг макомда хамкорлик ишларини амалга оширишга имкон беради. бу хеч кандай бюджет харажатлари талаб этмайди.

шунингдек, Миллий архив фонди хужжатлари дастлаб ташкилот ва муассасаларда яратилиши ва идоравий сақлов муддати давомида сақланади. Ривожланган давлатлар архив тажрибаси шуки бу даврда хужжатларга этиборсиз бўлиш ёки йўқотиб юборилиш ҳолатлари ва хужжатларни тўғри юритилиши устидан давлат назоратини олиб борувчи давлат инспекциялари фаолият олиб боради. Ўзархив агентлиги хузурида мана шундай инспекция фаолиятини жорий этиш хужжатларни сифатли яратилиши ва архивларга келиб тушиши самарадорлигини оширади деб хисоблаймиз.

Ўзбекистон архивларида сақланаётган хужжатларнинг жуда кам қисми илмий жиҳатдан ўрганилган ҳолос. бошқа ривожланган давлатларда ва қўшни давлатларда архившунослик ва хужжатшунослик илмий амалий марказлари фаолит олиб боради. Шундай илмий марказ очиш мамлакатимиз тарихига оид кимматли ахборотларни ўрганишга ва улардан кенг фойдаланишга олиб келади.

шунингдек нодавлат архивлар фаолитини кенгайтириш чора тадбирларини ишлаб чиқиш ва уларни амалга ошириш зарур хисобланади. сабаби вакт ўтиши билан давлат архивларини сақлов хоналарини сиғимдорлиги тўлиб қўшимча сақловхоналар қуриш ва янги иш ўринлари яратиш каби харажаталар давлат бюджет маблағлари хисобишга амалга ошади. нодавлат архивларни фаолиятини кенгайтириш ва ривожлантириш эса Миллий архив фондининг давлатга тегишли бўлмаган қисмига оид ҳужжатларни сақловини амалга ошириш имкониятини яратади. ривожланган давлатлар архив иши амалиётида нодавлат архивлар сегменти жуда ривожланган бўлиб, миллий архив фондининг давлатга тегишли бўлмаган хужжатларни сақловини амалга оширади.

электрон архивлар фаолиятини ривожлантириш ва кенгайтириш. бу хужжатларни фойдаланиш имкониятларини кенгайтириб, қидиришга сарфланадиган вактни тежалишига, жуда кам жой эгаллаши билан иқтисодий тежамкор архивлар хисобланади.

Перейти
Для информации01.02.2017 11:21

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich27.01.2017 21:48

Атабеков Азизбек Рахматович ning fikrlariga qo'shilaman. Vaqt va kuch ancha tejalardi shunda

Перейти
Для информации28.01.2017 15:27

Келгусида ўз таклифларингизни беришингизни сўраймиз.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich27.01.2017 21:43

Axolisi ko'p bo'lgan va nisbattan parrandachilik mahsulotlariga talabi katta bo'lgan har bir tumanda parrandachilik fermalari tashkil etilsa yaxshi bo'lardi. Bu bilan maxsulot narxlari orasida tafovut kamaygan bo'lardi. Masalan Toshkentda 350 so'm sotilayotgan tovuq tuxumi Boysun tumanida 600 so'm. Sababi bizning tumanda tovuq fermasi yoq. Tuxum Samarqand yoki Termez shaxridan olib kelinadi.

Перейти
Для информации06.02.2017 14:32

Маълумот сифатида олинди.

Abduqahhor Iminohunov27.01.2017 21:33

www.soliq.uz сайтида кичик бизнес субъектлари учун қўшимча қулайлик яратиш таклиф этилади, бунда корхона сайтга ҳар бир ходим СТИРини ва ҳисобот ойида унга ҳисобланган иш ҳақи суммасини киритади, дастур ўзи автоматик равишда барча солиқларни ҳисоблайди, тўлайди ва ҳисоботларни топширади.Иш ҳақи ведомостини ҳам шакллантиради.

Перейти
Для информации31.01.2017 21:09

Таклифингиз учун рахмат, келгусида инобатга олинади.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich27.01.2017 21:32

Ajoyib reja! Qo'shilaman!

Перейти
Для информации27.01.2017 21:47

Келгусида ўз таклифларингизни беришингизни сўраймиз.

Abduqahhor Iminohunov27.01.2017 21:27

Кичик бизнес субъектларини жамғариб бориладиган пенсия тизимига ажратларани ҳисоблаш, тўлаш, ҳисоботини топшириш мажбуриятидан озод этиш таклиф этилади. Ҳар бир шахсга ҳисобланган иш ҳақи солиқ ҳисоботида алоҳида кўрсатиляптику, ўша суммадан солиқ хизматлари дастурий таъминот ёрдамида ўзлари ИНПС суммасини ҳисоблаб, ажратмани амалга оширишлари мумкин.

Перейти
Для информации28.01.2017 17:58

Ушбу масала республикамизнинг ҳар йили тасдиқланадиган асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва давлат бюджети параметрларини ишлаб чиқишда кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich27.01.2017 21:27

Har bir hovlili uylarga mevali daraxtlar va sabzavotlar, mavsumli ekinlar ekishni targ'ib qilishsa ajoyib ish bo'lardi. Har bir hovlidan o'rtacha 50 kilogramdan meva sabzavot yetishib chiqsa vatanimizdagi to'kin sochinlik yanada yaxshilangan bo'lardi nazarimda

Перейти
Для информации06.02.2017 14:30

Маълумот сифатида олинди.

Abduqahhor Iminohunov27.01.2017 21:25

Кичик бизнес субъектларига ўз ихтиёрларига кўра, энг кўпи билан 3 йилгача вақтинчалик фаолият кўрсатмай туриш ҳуқуқини бериш,бу даврда уларни иш ҳақи ҳисоблаш ва солиқ тўлаш мажбурияидан озод этиш.

Бир квартал мобайнида реализация ҳажми 10 минимал иш ҳақи суммасидан кам бўлган кичик бизнес субъектларини 1 минимал иш ҳақи миқдорида қатъий белгиланган солиқ тўлаш шарти билан барча турдаги ҳисоботларни топшириш ва иш ҳақи ҳисоблаш мажбуриятидан озод қилиш таклиф этилади. Бир кварталда 1,5 млн.сўмдан кам суммага маҳсулот сотган корхона иш ҳақи ҳисоблаб нима қиладию, ҳисобот топшириб нима қилади? Бухгалтерни иш ҳақи ўзи шунга яқин суммага бориб қолади! Бухгалтерия ҳисобини юритиш учун кетган харажат бухгалтери ҳисобини юритиш эвазига олинган иқтисодий нафдан кўра кўп бўлса, бухгалтерия ҳисобини юритмаган афзал. Шунинг учун уларни ҳисобот топшириш ва иш ҳақи ҳисоблаш мажбуриятидан озод қилиш зарур.

Перейти
Для информации28.01.2017 17:55

Ушбу масала республикамизнинг ҳар йили тасдиқланадиган асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва давлат бюджети параметрларини ишлаб чиқишда кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich27.01.2017 21:22

Kerakli qaror!

Перейти
Для информации27.01.2017 21:48

Эътиборингиз учун рахмат.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich27.01.2017 21:19

Расулов Анвар Хамидович ning fikriga qo'shilaman.

Перейти
Для информации27.01.2017 21:49

Келгусида ўз таклифингизни беришингизни сўраймиз.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich27.01.2017 21:18

Xalqaro reytinglarda mamlakatimiz yuqori o'rinlarni olishiga ko'proq e'tibor qaratish kerak. Reytingdagi yuqori pog'onalar investorni o'ziga jalb etadi deb o'ylayman

Перейти
Для информации27.01.2017 21:50

Аниқ ва асослантирилган таклиф беришингизни сўраймиз.

Abduqahhor Iminohunov27.01.2017 21:11

давлат бошқаруви органлари фаолияти натижаларини баҳолашнинг аниқ мезонларини ишлаб чиқиш, тасдиқлаш ва амалиётга жорий этиш, бунда индикатив режалаштириш амалиётидан фойдаланиш. Масалан, туман, шаҳар ва вилоят ҳокимлари, уларнинг ўринбосарлари, бошқарма бошлиқлари ва бошқа мансабдор шахслар фаолияти натижасини миқдор ўлчовида ифода этувчи кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиқиш.

Перейти
Для информации31.01.2017 09:26

Мазкур ҳужжат лойиҳасида “Давлат хизмати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш назада тутилган бўлиб, уни ишлаб ишлаб чиқиш жараёнида ва унинг ижроси бўйича ишлаб чиқиладиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаси бўйича аниқ таклифлар билан иштирок этишингизга умид қиламиз.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich27.01.2017 21:09

газ таъминоти тизимини тартибга солишнинг ягона ташкилий-ҳуқуқий асосларини белгилаш:

қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишни рағбатлантириш

Har ikkalasini ham qo'llab quvvatlayman! To'g'ri qaror!!!

Перейти
Для информации27.01.2017 21:46

Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.

Abdurakhimov Muzaffar Daminjonovich27.01.2017 20:45

охирги хатбошига қўшимча : театр-тамоша, маданий-маърифий ташкилотлар ва музейлар ҳамда архивлар фаолиятини ривожлантириш ҳамда такомиллаштириш, уларнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш

Перейти
Для информации01.02.2017 11:16

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича ҳаракатлар стратегиясини “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили”да амалга оширишга оид Давлат дастурининг 218-бандида 2017-2027 йилларда музейларнинг фаолиятини такомиллаштириш ва моддий-техник базасини мустаҳкамлаш комплекс чора-тадбирлари дастури лойиҳасини ишлаб чиқиш ҳамда тасдиқлаш учун Вазирлар Маҳкамасига киритиш ва 219-бандида “2017-2021 йилларда Республика театрларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш ва уларнинг фаолиятини ривожлантиришга қаратилган чора-тадбирлар Дастурини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори лойиҳасини ишлаб чиқиш ва Вазирлар Маҳкамасига киритиш назарда тутилган.

Abdurakhimov Muzaffar Daminjonovich27.01.2017 20:20

Маълумки ривожланган давлатлар амалиётида Пенсия жамғармасига суғурта тўловлари алоҳида хисобланиб борилади ва пенция ёшида тўланаб берилади. кимдир умрига караб 1 кимдир 40 йил пенция олади. бунда одамларни хакки бир бириникига аралашиб кетади. буни бартараф этувчи принципларни ва механизмларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш максадга мувофиқ бўлади деб хисоблайман. Эътибор учун ташаккур


Перейти
Для информации06.02.2017 15:43

Маълумот сифатида олинди.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li27.01.2017 20:10

Судьялар корпусини шакллантиришнинг қонунчилик асослари ривожланишининг барча босқичларида судьяликка номзодлар захирасини шакллантириш, танлаш ва лавозимларга тавсия этишнинг тартиб-таомиллари низомлар билан тартибга солинган. Бироқ Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 107-моддаси 2-қисмида “судларни ташкил этиш ва уларнинг фаолият кўрсатиш тартиби қонун билан белгиланади”, деб мустаҳкамланган. Шу боис судьялар корпусини шакллантиришни тартибга соладиган ташкилий-ҳуқуқий тартиб-таомиллари ҳам қонун билан тартибга солиниши даркор. Бундан ташқари, хорижий мамлакатлар тажрибасини ўрганиш шуни кўрсатадики, судьялар корпусини шакллантириш тартиб-таомиллари ҳуқуқий асослари асосан қонун ва махсус кодекслар билан тартибга солинган. Бизнинг фикримизча, судьялар корпусини шакллантиришнинг энг мақбул қонунчилик манбаси бу биринчи босқичда, махсус қонунлар (“Судьялар мақоми тўғрисида”ги, “Судлар ҳамжамияти органлари тўғрисида”ги, “Судьялар олий кенгаши тўғрисида”ги, “Суд тизими тўғрисида”ги, “Ҳарбий судлар тўғрисида”ги, “Судьялар ва суд аппарати ходимларининг ижтимоий муҳофаза қилиш кафолатлари тўғрисида”ги, “Судларни молиялаштириш тўғрисида”ги) қабул қилишни тақозо этса, навбатдаги босқичда эса алоҳида Ўзбекистон Республикасининг “Суд кодекси”ни қабул қилиш лозим. Мазкур таклиф шу билан изоҳланадики, сўнгги йилларда судлар фаолиятини ташкил этиш ва судьялар корпусини шакллантириш соҳасига доир норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг салмоғи йилдан-йилга ортиб бормоқда. Бу эса мазкур соҳа қонунчилик асослари ва тизимини яхлит базасини шакллантириш масаласини кун тартибига қўймоқда.

Жумладан, АҚШда судьялар корпусини шакллантириш Конституция ва “Суд ва суд тартиб-таомиллари” деб номланган (U.S. Code: Title 28 - Judiciary and judicial procedure) Кодекс тўпламида ўз ифодасини топган. Қайд этилган кодекс тўпламининг “Судларни ташкил этиш” деб номланган бобида Олий суд, Апелляция судлари, округ судлари, Банкротлик судьялари, АҚШ Федерал даъво суди, Ташқи савдо бўйича суд, Судьяларни бошқа судларга тайинлаш, Судьялар конференциялари ва кенгашлари, Интизомий суд ва судьяларга нисбатан шикоят, Судьяларни судьялик сафидан чиқиши ва истеъфоси ва бошқа тегишли параграфлардан иборатдир. Бундай Суд кодекси айрим ШҲТга аъзо мамлакатлари тажрибасида ҳам учрайди.

Перейти
Для информации31.01.2017 11:45

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li27.01.2017 20:09

Судьялар корпусини шакллантиришнинг қонунчилик асослари ривожланишининг барча босқичларида судьяликка номзодлар захирасини шакллантириш, танлаш ва лавозимларга тавсия этишнинг тартиб-таомиллари низомлар билан тартибга солинган. Бироқ Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 107-моддаси 2-қисмида “судларни ташкил этиш ва уларнинг фаолият кўрсатиш тартиби қонун билан белгиланади”, деб мустаҳкамланган. Шу боис судьялар корпусини шакллантиришни тартибга соладиган ташкилий-ҳуқуқий тартиб-таомиллари ҳам қонун билан тартибга солиниши даркор. Бундан ташқари, хорижий мамлакатлар тажрибасини ўрганиш шуни кўрсатадики, судьялар корпусини шакллантириш тартиб-таомиллари ҳуқуқий асослари асосан қонун ва махсус кодекслар билан тартибга солинган. Бизнинг фикримизча, судьялар корпусини шакллантиришнинг энг мақбул қонунчилик манбаси бу биринчи босқичда, махсус қонунлар (“Судьялар мақоми тўғрисида”ги, “Судлар ҳамжамияти органлари тўғрисида”ги, “Судьялар олий кенгаши тўғрисида”ги, “Суд тизими тўғрисида”ги, “Ҳарбий судлар тўғрисида”ги, “Судьялар ва суд аппарати ходимларининг ижтимоий муҳофаза қилиш кафолатлари тўғрисида”ги, “Судларни молиялаштириш тўғрисида”ги) қабул қилишни тақозо этса, навбатдаги босқичда эса алоҳида Ўзбекистон Республикасининг “Суд кодекси”ни қабул қилиш лозим. Мазкур таклиф шу билан изоҳланадики, сўнгги йилларда судлар фаолиятини ташкил этиш ва судьялар корпусини шакллантириш соҳасига доир норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг салмоғи йилдан-йилга ортиб бормоқда. Бу эса мазкур соҳа қонунчилик асослари ва тизимини яхлит базасини шакллантириш масаласини кун тартибига қўймоқда.

Жумладан, АҚШда судьялар корпусини шакллантириш Конституция ва “Суд ва суд тартиб-таомиллари” деб номланган (U.S. Code: Title 28 - Judiciary and judicial procedure) Кодекс тўпламида ўз ифодасини топган. Қайд этилган кодекс тўпламининг “Судларни ташкил этиш” деб номланган бобида Олий суд, Апелляция судлари, округ судлари, Банкротлик судьялари, АҚШ Федерал даъво суди, Ташқи савдо бўйича суд, Судьяларни бошқа судларга тайинлаш, Судьялар конференциялари ва кенгашлари, Интизомий суд ва судьяларга нисбатан шикоят, Судьяларни судьялик сафидан чиқиши ва истеъфоси ва бошқа тегишли параграфлардан иборатдир. Бундай Суд кодекси айрим ШҲТга аъзо мамлакатлари тажрибасида ҳам учрайди.

Перейти
Для информации31.01.2017 11:33

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Bekova Sayyora Saidovna27.01.2017 20:06

Навоий вилояти архив иши ҳудудий бошқармаси ва унинг тизимидаги архив муассасалари "Ўзархив" агентлиги Бош директори А.Х.Абдуллаев томонидан "Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони лойиҳасининг 4-банди билан тасдиқланган Давлат дастурининг " IV-боб 4.2 бўлимига архив ишини такомиллаштириш бўйича 222-224-бандларини қўшиш юзасидан киритган таклифларини қўллаб-қувватлайди.
Миллий архив фонди ҳужжатларини кафолатли ва халқаро стандартларга мувофиқ сақловини таъминлаш мақсадида архивларни замонавий талабларга мувофиқ лойиҳавий ечимлар асосида қурилган бинолар билан таъминлаш бугунги кунда кўп йиллардан буён ўз ечимини кутаётган муаммолардан бири ҳисобланади. Хусусан, биргина Навоий вилоятининг ўзида Нурота, Хатирчи туманлари давлат архивлари 1920 йилда хом ғиштддан қурилган биноларда жойлашган. Зарафшон шаҳар ва Кармана тумани давлат архивларининг ўз балансида бинолари мавжуд эмаслиги, шулар жумласидандир.
Шунингдек, Агентлик раҳбари томонидан Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси лойиҳасига киритиш юзасидан берилган барча таклифлар Ўзбекистон Республикасида архив иши соҳасини янада такомиллаштиришга ва сифатли архив хизматларини кўрсатиш юзасидан зарур шарт шароитларни яратиб беради. Миллий бойлигимиз ва миллий қадриятларимиз ҳисобланган архив ҳужжатларининг жамлаш, сақлаш ва улардан фойдаланиш маданияти шаклланиши борасида муҳим аҳамиятга эга.
Зеро, ўзбек халқининг ўтган аждодлари томонидан яратилиб, мерос бўлиб қолган тарих зарварақлари ҳисобланган – архив ҳужжатлари бугунги кунда ёшларимизда ватанга садоқат туйғуларини ўстиришда ва камолатга интилишига ҳамда маънавий қадриятларимизни тиклашга хизмат қилмоқда.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:26

Маълумот сифатида олинди.

Abdurakhimov Muzaffar Daminjonovich27.01.2017 20:00

1.2. Давлат бошқаруви тизимини ислоҳ қилиш бандинг давлат бошқаруви ва давлат хизмати тизимини давлат бошқарувининг марказлаштиришдан чиқариш банди бўйича таклиф!

Номарказлаштиришни босқичма босқич амалга ошириш, яъни биринчи навбатда давлат хизмати кўрстаувчи муассасалардан бошлаш, мисол учун кўп ривожланган давлатларда архив муассасалари мустақил муассаса хисобланиб, махаллий бошқарув органларига қонун доирасида хисобдор ҳисобланади.

Мамлакатимизда Республика бўйича Ўзархив агентлиги архив иши соҳасида ягона давлат сиёсатини амалга оширади. Коракапоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шахри бўйича тегишли архив иши ҳудудий бошқармалари томонидан бошқарилади. Шунингдек, бундан ташқари ушбу ҳудудларда Вилоят Давлат архивлари хам фаолият кўрсатади. Бизнинг фикримизча архив ишини бошқаришни оптималлаштириш мақсадида ҳудудий архив иши бошқармаларини тугатиш ҳамда ҳудудлардаги архивларни бошқарувини фақатгина Вилоят давлат архивларига юклаш амалиётини жорий этиш мақсадга мувофиқ бўлади. бу эса ўз навбатида

 • кўп миқдорда давлат бюджет ҳаражатларини иқтисод қилинишига
 • самарали бошқарув тизими йўлга қўйилишига
 • архивларни олдида турган мақсадларни сифатли бажаришларига
 • архивларни бошқарувидаги кўп босқичли ёки поғанали эскича тизимдан воз кечилиб маълумот ва топшириқларни етказилишида тўғридан тўғри алоқа ўрнатилишига олиб келади.

Перейти
Для информации31.01.2017 09:25

Мазкур ҳужжат лойиҳасида “Давлат хизмати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш назада тутилган бўлиб, уни ишлаб ишлаб чиқиш жараёнида ва унинг ижроси бўйича ишлаб чиқиладиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаси бўйича аниқ таклифлар билан иштирок эитишингизга умид қиламиз.

Safarov Temur Uktamovich27.01.2017 19:56

Маҳалла фуқаролар йиғини ҳузурида “Мулоқот маркази”ни ташкил этишни таклиф қиламан, бунинг натижасида фуқароларнинг мурожаатлари мувофиқлашитирилади (ягона электрон марказ орқали фуқароларнинг мурожаатлари таълуқлиги бўйича масъул ижрочига етиб боради, шунигдек вақт ва ортиқча қоғозбозликка чек қўйилади); ижтимоий, иқтисодий, мехнат ва бошқа турдаги масалаларни ҳудудий давлат органлари томонидан самарали ва тезкор ҳал этилиши натижасида жойдаги давлат ҳокимияти органларининг мавқеи ошади; маҳалла фуқаролар йиғини электрон сайти очилиши натижасида, давлат ҳокимияти ва бошқа органлари ўртасидаги ташкилий ва иқтисодий масалаларни тартибга солади ва унинг шафофлигини таъминлайди; маҳалла ҳудудида истиқомат қилувчи фуқароларнинг, айниқса, ёшларнинг ҳуқуқий ва коммуникатив яъни ахборот-технологияларидан фойдаланиш маъданиятини оширишга хизмат қилади, уларни интернет орақали экстремистик оқимларга кириб кетиш ҳолатлари олди олинади; маҳалла фуқаролар йиғини сайтини тузишда, ушбу ҳудудда истиқомат қилувчи ёшларни жалб этган ҳолда, маҳалланинг тарихи, салоҳияти, экологияси, бандликни таъминлаш, оилавий тадбиркорлик оид бўлган мавзулар билан бойитилади; Ўзбекистон Республикасида 10 мингга яқин маҳалла фуқаролар йиғинида бир штат бирлигида иш жойи “Мулоқот маркази” ташкил этилиши натижасида, ёшлларимизнинг бир қисми иш билан таъминланади. Бу эса, ўз навбатида, миллий қадриятларимизга тўла мос келувчи тизимни ташкил қилишимиз мумкин. Бежиз "Маҳалла демократия мактаби" - деб айтишмайди.

Перейти
Для информации06.02.2017 09:46

Маълумот сифатида олинди.

Фаргона вилоят архив иши худудий бошкармаси27.01.2017 19:48

Камолов Юсуфжон Шамсиддинович

Фарғона вилоят архив иши ҳудудий бошқармаси Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси лойиҳасининг 4-банди билан тасдиқланадиган Давлат дастурининг IV боб, 4.2-бўлимига Архив ишини такомиллаштириш бўйича “Ўзархив” агентлиги томонидан билдирилган таклифлар бугунги кундаги муаммоларга мақбул ечим сифатида қабул қилиб, қуйидаги фикр мулоҳазаларни билдирамиз:

222-банднинг амалга ошириш механизмига қўшимча таклиф:

д) давлат архивлари ва уларнинг филиалларини замонавий рақамлаштириш қурилмалари билан жиҳозлаш ва Архив маълумотномаларини беришнинг интеграллаштирилган ахборот тизимини жорий этиш орқали фуқароларнинг ижтимоий-ҳуқуқий (йилига 400 мингдан ортиқ) сўровларини ижро этиш мақсадида:

1.Барча архивларнинг шахсий таркибга оид ҳужжатлари мавжуд корхоналарнинг ва ҳужжатлар рўйҳатларини ягона интекратив программа (дастур) асосида киритиш, “Ўзархив” агентлиги ва ҳар бир архив иши ҳудудий бошқармаларининг ВЕБ сайтларига излаш дастури асосида киритиш;

2.Яратилган программани андроид телефонларга махсус www.ishhaqi.uz сайти яратиб, шу асосида фуқароларга афзаллик яратиш ва йўл кира сарфлаб ортиқча харажат қилмаслик; (масалан, ҳужжат қаердалиги билиш учун вилоят марказига келиб юрмаслик.)

3.Оддий телефонлар учун СМС хабарномаси алмашинуви тизимини йўлга қўйиш; (Мисол, махсус 7777 рақамига ташкилот номи киритилиб, смс юборилса, ташкилот ҳужжатлари қайси архивда сақланаётгани ва унинг манзили хақида маълумот келиб тушади).

4.Яратилган программаларни оммавий ахборот воситалари орқали эълон сифатида тарқатилишини таклиф этамиз.

Бажариш муддати: 2018 йил

Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги, Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлиги

223-бандининг амалга ошириш механизмига таклиф:

2. Давлат архивларида архив ишини ривожлантириш, ҳужжатлардан фойдаланишни имкониятини янада кенг оммага етказиш мақсадида тарихий хужжатлари мавжуд давлат архивларида аҳоли ва чет эллик меҳмонлар, илмий делегациялар, тадқиқотчиларга экскурсиялар ташкил этиш орқали уларни миллий архив фондлар билан яқиндан таништириш.

Бажариш муддати: 2017-2018 йиллар

Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлиги, Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Туризм идоралари

3. “Архив ходимлари меҳнатига ҳақ тўлаш тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарорини ишлаб чиқиш:

Бунда:

- архив муассасалари бошқарма бошлиқлари, директорлар ва уларнинг ўринбосарларига, бухгалтерлар, иқтисодчи, инспектор, архивчи ва юрисконсультлар (юристлар)га ушбу лавозимларда ишлашнинг узлуксиз стажидан, шунингдек юкланган вазифаларнинг ўз вақтида ва сифатли бажарилишидан келиб чиқиб меҳнатга ҳақ тўлаш фонди доирасида лавозим маошининг (тариф ставкасининг) 40 фоизигача миқдорида устама белгилаш ҳуқуқини бериш;

- архив ходимларининг ойлик маошлари билан боғлиқ бюджет ташкилотларида ишлайдиган архив ходимлари ва архив соҳасидаги мутахассисларнинг касблари ва лавозимлари бўйича тариф разрядларини тасдиқлашни қайта кўриб чиқиш (илова);

илова

Ўзбекистон Республикасида архив ходимлари меҳнатига ҳақ тўлашнинг

ТАРИФ СЕТКАСИ

Меҳнатга ҳақ тўлаш разрядлари

Тариф коэффициентлари

1

3,148

2

3,464

3

3,809

4

4,191

5

4,609

6

5,07

7

5,578

8

6,191

9

6,872

10

7,629

11

8,39

12

9,229

13

10,15

14

11,17

15

12,28

16

13,51

17

14,86

18

16,35

19

17,98

20

19,78

21

21,76

22

23,94

Перейти
Для информации06.02.2017 15:24

Маълумот сифатида олинди.

Safarov Temur Uktamovich27.01.2017 19:44

Маҳалла фуқаролар йиғини ҳузурида “Мулоқот маркази”ни ташкил этишни таклиф қиламан, бунинг натижасида фуқароларнинг мурожаатлари мувофиқлашитирилади (ягона электрон марказ орқали фуқароларнинг мурожаатлари таълуқлиги бўйича масъул ижрочига етиб боради, шунигдек вақт ва ортиқча қоғозбозликка чек қўйилади); ижтимоий, иқтисодий, мехнат ва бошқа турдаги масалаларни ҳудудий давлат органлари томонидан самарали ва тезкор ҳал этилиши натижасида жойдаги давлат ҳокимияти органларининг мавқеи ошади; маҳалла фуқаролар йиғини электрон сайти очилиши натижасида, давлат ҳокимияти ва бошқа органлари ўртасидаги ташкилий ва иқтисодий масалаларни тартибга солади ва унинг шафофлигини таъминлайди; маҳалла ҳудудида истиқомат қилувчи фуқароларнинг, айниқса, ёшларнинг ҳуқуқий ва коммуникатив яъни ахборот-технологияларидан фойдаланиш маъданиятини оширишга хизмат қилади, уларни интернет орақали экстремистик оқимларга кириб кетиш ҳолатлари олди олинади; маҳалла фуқаролар йиғини сайтини тузишда, ушбу ҳудудда истиқомат қилувчи ёшларни жалб этган ҳолда, маҳалланинг тарихи, салоҳияти, экологияси, бандликни таъминлаш, оилавий тадбиркорлик оид бўлган мавзулар билан бойитилади; Ўзбекистон Республикасида 10 мингга яқин маҳалла фуқаролар йиғинида бир штат бирлигида иш жойи “Мулоқот маркази” ташкил этилиши натижасида, ёшлларимизнинг бир қисми иш билан таъминланади. Бу эса, ўз навбатида, миллий қадриятларимизга тўла мос келувчи тизимни ташкил қилишимиз мумкин. Бежиз "Маҳалла демократия мактаби" - деб айтишмайди.

Перейти
Для информации06.02.2017 09:41

Маълумот сифатида олинди.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich27.01.2017 19:27

Фуқаролик мурожаатлар тизимидан тадбиркорлик субъектларини чиқариш. Мурожаатлар фақат давлат органларига нисбатан қўлланилиши лозим. агар, тадбиркорлик субэектига мурожаат қилса мурожаат истеъмолчилар ҳуқуқини ҳимоя қилиш қонунчилиги билан тартибга солиниши лозим. Ҳозирги кунда мурожаатлар тадбиркорлик субъектларига ҳам жорий қилинган. Фуқаро мурожаатини жорий қилишдан асосий мақсад бу давлат органларини ўз вазифасини бажаришга ундаш. Тадбиркорлик субъектларига бу нарсани жорий қилмаслик тадбиркорлик субъекти ўз фойдасини ўйлайди ва мурожаат унга фойдалани бўлса мурожаат билан шуғуланади ва хизмат кўрсатади. тадбиркорлик сохасидаги мурожаатни кўриб чиқилишни рақобат тартибга солади.

Ишонч телефонларини мурожаатлар қонунчилиги билан тартибга солиш тизимидан ташқарига чиқариш керак ва корупцияга қарши кураш тизимига киритиш лозим. Ишонч телефони Корупцияга қарши кураш воситаси сифатида ишлатилиш лозим. шунинг учун ҳам у ишонч телефони!

Перейти
Для информации31.01.2017 11:45

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Odilov Doniyor 27.01.2017 19:24

O’zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug’aniyevich Karimov aytkanlaridek“Eng samarali investitsiya — bu ta’limga qilingan investitsiyadir. Chunki jamiyat taraqqiyotini, uning ertangi kunini yetuk malakali kadrlar belgilab beradi” albatta bugungi kunda ta’lim sohasiga juda katta e’tibor qaratilmoqda. Men shu yuksak e’tiborlar qatorida Oliy ta’limda amaliyotga alohida e’tibor qaratilishini taklif qilgan bo’lardim.Chunki nazariy berilgan ta’limga qaraganda amaliy olingan bilimlar ko’proq o’z samarasini beradi deb o’ylayman. Hozirda Oliy ta’lim muassasalarida ayrimlarida har bir bosqichni oxirida, ayrimlarida esa faqat 3-4-bosqichlarda qisqa muddatlarga(1 oy) amaliyot o’tishadi. Bu muddat o’z sohasini chuqur anglab yetishi, o’z ishining ustasi, malakali har tomonlama yetuk kadrlar yetishib chiqishi uchun kamlik qilmasmikin. Fikrimcha 70% nazariy bilimlar 30% amaliy,( 1-2-3- bosqichlar nazariy, 4-bosqich faqat amaliy) shunda nazariy olingan bilimlarni amaliyotda mustahkamlab olgan bo’lardi. Shu amaliyot orqali talaba kelajakda qanday kasb egasi bo’lishini anglab, o’z kasbiga Vataniga sadoqati ortib boshqa mamlakatlarga ketishini oldi olinardi.Chet davlatlariga chiqib ketayotgan bilimli, o’z fikriga ega mutaxassis kadrlarimizni o’zimizda olib qolish imkoni ko’proq ortgan bo’lardi.Hozirgi kunda chet elda juda bilimli kadrlarimiz boshqa mamlakatlar rivoji yo’lida ishlashmoqda….Ushbu kadrlar o’zimizda ish bilan ta’minlansa bizga chetellik mutaxasislarning umuman keragi bo'lmas edi.….

“I Love Uzbekistan”

Перейти
Для информации02.02.2017 11:09

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich27.01.2017 19:18

"фермер хўжаликлари" дейилганида "Фермер хўжалиги" ташкилий ҳуқуқий шаклидаги тадбиркорлик субъектлари назарда тутилганми ёки фермерлик фаолияти билан шуғулланувчи тадбиркорлик субъектлари назарда тутилганми? масалан, фермерлик билан шуғулланаётган ЯТТ назарда тутилганми?

Перейти
Для информации28.01.2017 15:35

Келгусида таклиф беришингиз сўралади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich27.01.2017 18:58

"Хусусий тадбиркор" атамаси керакми? Хусусий тадбиркор бўлмаганлар ҳам борми? Нега тадбиркор атмасини ўзини ишлатмаймиз.

кичик бизнесни ходимлар сонига қарам эмас, оборотига қарам белгиланишини таклиф этаман. агар имконияти йўл қўйса минглаб ходимларни ишга олавермайдими? Масалан, Ўзи ЯТТ бўлиб ўтган-у, лекин миллиардлар пул айлантиради.

Қонун ҳужжатларида тадбиркорлик субъектларининг фаолият тури билан ташкилий ҳуқуқий шакли тушунчаалари ажратилмаган. масалан, фермер хўжалиги ташкилий ҳуқуқий шакли киритилган. бу билан биз бошқа ташклий ҳуқуқий шаклидаги тадбиркорлик субъектларни фермерлик билан шуғуланишини чекламаяпмизми? Масалан, фермер хўжалиги МЧЖ шаклида бўлолмайдими ёки фермер хўжалиги МЧЖ қилган ишларини қила олмайдими? шу жумладан, Хусусий корхона, Деҳқон хўжалиги ва Оилавий корхона.

Статистикани ҳисоборида юридик шахсларни мулкчилик шакли деган сатрни чиқартириб ташлаш лозим. мулкчилик шакли фақат мулкда бўлади. мулк эса объект. Юридик шахс эса субъект. Субъект мулкчилик шакли бўлолмайди. Субъект фақат Юридик шахс, Жисмоний шахс ва Давлат бўла олади.


Перейти
Для информации31.01.2017 21:51

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich27.01.2017 18:25

Нотариат фаолиятини такомиллаштириш бу уларни қилган иши учун жавоб беришни жорий қилиш. Нотариус иккита нарсани қилади биринчиси бу имзо қўяётган шахс ҳақатдан ҳужжатдаги шахс эканлигини ва унинг имзо қўйишга ваколатлини. мана шу иккита нарса учун нотариус жавоб бериши керак. Нотарислардан шартномани тузиб бериш ҳуқуқини олиб ташлаш ва уни адвокатларга юклаш.

Перейти
Для информации31.01.2017 20:46

Мазкур ҳужжатда нотариат органлари фаолиятини ислоҳ қилиш бўйича қатор чоралар амалга ошириш кўзда тутилган.

SUPER AGENT INFINTY27.01.2017 18:12

Ko'p tibbiy muassasalarda "BIZDA TIBBIY XIZMAT BEPUL" degan yozuvga ko'zimiz tushadi, ammo qaysi eshikka kirmang pul bermasdan chiqmaysiz!
"TIBBIY XIZMAT BEPUL" deb nima nazarda tutilgan va kimlar uchun? Buni kim nazorat qiladi? shu masalalar bo'yicha kimga murojat qilish kerak???

Перейти
Для информации27.01.2017 21:19

Қайд этган масалангиз бўйича тегишли идораларга ёки pm.gov.uz сайтига мурожаат этишингиз мумкин.

SUPER AGENT INFINTY27.01.2017 18:08

Ko'p tibbiy muassasalar "BIZDA TIBBIY XIZMAT BEPUL" degan yozuvga ko'zimiz tushadi, ammo qaysi eshikka kirmang pul bermasdan chiqmaysiz!
"TIBBIY XIZMAT BEPUL" deb nima nazarda tutilgan va kimlar uchun? Buni kim nazorat qiladi? shu masalalar bo'yicha kimga murojat qilish kerak???

Перейти
Для информации28.01.2017 15:36

Мазкур масалаларда қонунчилик талабларига мувофиқ тегишли идораларга мурожаат этишингиз мумкин.

Mamanazarov Abduvali Ablakulovich27.01.2017 17:55

"Ўзархив" агентлиги Бош директори А.Х.Абдуллаев томонидан "Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони лойиҳасининг 4-банди билан тасдиқланган Давлат дастурининг " IV-боб 4.2 бўлимига архив ишини такомиллаштириш бўйича киритилган таклифларини Самарқанд вилоят архив иши ҳудудий бошқармаси ва унинг тизимидаги архив муассасалари раҳбарлари томонидан қуллаб-қувватланади.

Давлат архивларини замонавий рақамлаштириш қурилмалари билан жиҳозланиши иш самарадорлиги янада оширади.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:23

Маълумот сифатида олинди.

Suyunov Odil Xazratqulovich27.01.2017 17:52

Жисмоний ва юридик шахсларга масофавий тарзда архив хизматлари кўрсатишни таъминловчи технопарк ташкил этиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан биридир. Ушбу технопарк орқали жисмоний ва юридик шахслар масофадан туриб, тегишли ҳужжатлар билан танишиш имкониятига эга бўладилар. Бу барча архив муассасалари ва фойдаланувчилар учун қулайликлар яратади. Шу билан биргаликда кўрсатилган хизматлар учун тўловларни онлайн тарзда амалга оширишни жорий қилиниши мақсадга мувофиқ.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:22

Маълумот сифатида олинди.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich27.01.2017 17:50

суд процессида протокол аудио ва видео шаклда юритилиши лозим. қоғоз протоколни бекор қилиш лозим. Қоғозда фақат аудиео ва видео протоколдан стенографилар тикиб борилиши тизимини жорий қилиш.

Перейти
Для информации31.01.2017 12:47

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Zakirova Dilbar Taxirovna27.01.2017 17:49

Миллий архив фонди ҳужжатларини жамлаш, ҳисобини олиб бориш, сифатли сақлаш ҳамда фойдаланишда қулайликлар яратиш ҳозирги кундаги муҳим масалалардан биридир. Айниқса Давлат архивларининг моддий-техник базасини янада модернизация қилиш таклифи муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистон Республикаси кинофотофоно ҳужжатлари Марказий давлат архивида киноҳужжатларни рақамлаштириш учун мўлжалланган махсус техникаларнинг етарли эмаслиги сабабли ҳозирги кунда рақамлаштирилган киноҳужжатлар белгиланган талабларга тўлиқ жавоб бермайди. Киноҳужжатларни сифатли рақамлаштириш, уларнинг умрини узайтириш, киноҳужжатларнинг асл нусхаларига зарар етказмаслик (киноҳужжатларнинг асл нусхаларидан тез-тез фойдаланиш уларга ортиқча зиён келтиради) мақсадида 222-бандни киритиш мақсадга мувофиқ.

Алоҳида қимматли ва ноёб архив ҳужжатларининг суғурта нусхалари махсус фондини давомли шакллантириш бўйича микрофильмлаш лабораториясини ташкил этиш ўта мухим. Ушбу лабораторияни Ўзбекистон Республикаси кинофотофоно ҳужжатлари Марказий давлат архиви ҳудудида ташкил этиш мақсадга мувофиқ, чунки мазкур архив кинофотофоно ҳужжатлар билан ишлаш учун ихтисослашган махсус архивдир.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:21

Маълумот сифатида олинди.

Zuhriddinov Nodirbek Nosirbek o`gli27.01.2017 17:32

Андижон вилояти архив иши ҳудудий бошқармаси

Хайдаров Шахобидин Сирожиддинович

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича харакатлар стратегияси лойиҳасининг 4-банди билан тасдиқланган Давлат дастурининг 4-боб. 4-2 бўлимига 222-224-бандларини қўшиш хақида “Ўзархив” агентлиги томонидан берилган таклифлар Андижон вилояти архив иши ҳудудий бошқармаси томонидан мақулланади.

222-бандига давлат архивларини моддий-техник базасини янада модернизация қилиш фикри илгари сурилган, мустақиллик даврида республикамизда, хусусан вилоятимизда фаолият юритаётган давлат архивларининг моддий-техник базаси замонавий техник воситалар билан жихозланиши ҳисобига ривожланди. Лекин давлат архивларини фаолиятига йилдан йилга ўсиб бораётган талаб ва эхтиёж, давлат архивларини фаолиятини янада такомиллаштириш хозирги замон талаблари асосида моддий-техник базасини модернизация қилиш масаласини қўймоқда.

Чунки Андижон вилоятидаги давлат архивларидан Олтинкўл, Шахрихон, Қўрғонтепа каби давлат архивларининг бинолари эскирган, ҳужжатларни талаб даражасида сақлаш ва МАФ хужжатларини давлат сақловига қабул қилиш учун етарли шарт-шароитларга эга эмас. Давлат архивлари ҳужжатларни рақамлаштириш учун зарур бўлган замонавий техника жихозлари билан таъминланмаган.

Шунинг учун давлат архивларини моддий-техник базасини янада модернизация қилиш бандини қўшилиши мақсадга мувофиқдир.

Таклиф этилган 223-бандга асосан Давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг архив-ахборот ресурсларини ягона ахборот маконида унификациялашган тарзда жамлаш, ҳисобини юритиш, сақлаш ва фойдаланиш тизими яратилса электрон архивлар тарқоқ холда шаклланмайди, архив-ахборот ресурсларини марказлашган холда сақланиши самарали бўлади деб ҳисоблаймиз.

Таклиф этилган 224-бандга асосан Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архивига Миллий архив мақоми берилишини қўллаб қувватлаймиз.

Хақиқатдан хам, мустақиллик йилларида миллий бойлигимиз, миллий қадриятимизга эътибор беқиёс даражада юксалди. Давлат архив фонди ҳужжатлари миллий архив фонди ҳужжатлари деб номланди.

Миллатимизни тарихи акс этган ҳужжатлар миллий архив фондини асосини ташкил этади. Марказий давлат архивида миллатимизнинг узоқ ўтмишига оид тарихий ҳужжатларини аксариати Марказий давлат архивида сақланмоқда. Шуни эътиборга олиб, Марказий давлат архивига миллий архив мақомини бериш таклифини мақуллаймиз.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:21

Маълумот сифатида олинди.

berdiev qahramon nazarali o'gli27.01.2017 17:28

Қизиқ. Иқтисодиёт вазирлиги бу соҳада самарали дастур ишлаб чиқа оладими, қолаверса бу вазирликнинг таълим соҳасига қанақа алоқаси бор?

Перейти
Для информации28.01.2017 15:41

Сиздан таклиф беришингизни сўраймиз.

Sultanov Muzaffar Mirrahimovich27.01.2017 17:18

Расмий идоравий веб-сайтларга давлат хизматларини кўрсатишни тартибга солувчи, шу жумладан юридик ва жисмоний шахслар билан ҳамкорлик қилиш чекланиб қолмасдан «Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепция»да қўйилган вазифаларни амалга ошириш ҳамда Ўзбекистон Республикаси «Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида»ги қонунида белгиланган асосий вазифалар - давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг фаолияти тўғрисида ахборот олиш ҳуқуқининг кафолатларини таъминлаш ҳамда давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг ҳамда улар мансабдор шахсларининг қабул қилинаётган қарорлар учун масъулиятини ошириш каби асосий вазифаларни амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси давлат дастурлари порталини dd.gov.uz юритиш. Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари ўз соҳаси йўналишида қабул қилган давлат дастурларини ижроси юзасидан аҳолига ҳисобот бериш.

Перейти
Для информации06.02.2017 08:52

Таклиф қўшимча ўрганиб чиқилади.

Турсунов Шухрат Хамидович27.01.2017 17:12

"Ўзархив" агентлиги Бош директори А.Х.Абдуллаев томонидан "Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони лойиҳасининг 4-банди билан тасдиқланган Давлат дастурининг " IV-боб 4.2 бўлимига архив ишини такомиллаштириш бўйича киритилган таклифларини Қашқадарё вилоят архив иши ҳудудий бошқармаси томонидан қуллаб-қувватлайди.

Замонавий рақамлаштириш қурилмалари билан ҳудудлардаги давлат архивлари ҳам жиҳозланса ишлар самарадорлиги янада ошади..

Перейти
Для информации06.02.2017 15:17

Маълумот сифатида олинди.

Луццатто Григорий Львович27.01.2017 17:04

Как принято считать правильно поставленная задача является 50% решением той или иной проблемы. Поэтому возникают вопросы возможно ли решить все возникшие проблемы в сфере газофикации, электрофикации и т.д. за счет только законодательства. Тем более эти законы предлагаются написать не профильными организациями и получится как «сломанный телефон» дали задание и что бы его выполнить сделают что нибудь и получится «хотелось как лучше, а получилось как всегда».

Для проведения расчетов по тарифам (дифференцированного подхода), упрощения порядка реализации и т.д. предлагаю увеличить исполнителей специализированными органами такими как теплоэнерго, проектные институты и т.д.

Перейти
Для информации06.02.2017 14:01

Принято к сведению.

sherzod almatov27.01.2017 16:34

Ҳозирги кунда давлат шифохоналарида кўрсатилаётган тиббий ҳизматлар сифати қонақарли даражада эмас. Ўз соғлиғини шифокорга топшириб шу шифокорнинг малакасини фақат ўз жонидан ўтқазиб бўлганидан кейин билиши тўғри ҳолат эмас. Агар давлат шифохоналарида JCI каби халқаро тиббиёт сифат стандартлари ўрнатилса мақсадга мувофиқ бўларди. Халқаро бўлгани учун унга ишонч юқори бўларди, нодавлат бўлгани учун манфаатлар тўқнашуви юзага келмайди ва тиббий ҳизматларнинг сифати ошади. JCI сертификатини қўлдан бой бермаслик учун шифохоналар сифатни тизимли равишда таъминлаб туришарди. Халқаро сертификатларнинг ташкилот фаолиятига ижобий таъсир қилишига ёрқин мисол бу ИСО 9001:2008 стандарти. Худди шундай ўзгаришларни тиббиёт сохасига JCI стандарти олиб келиши мумкин.


Перейти
Для информации06.02.2017 15:49
Маълумот сифатида олинди.
Abdullaev Nodir 27.01.2017 16:13

Президентимиз 2016 йил бўйича ўтказган йиғилишларида улар бош вазир ўринбосари яна бир қанча давлат раҳбарига, кейин молия вазиригаям юртимизнинг туманларини субвенциядан чиқариш кераклигини айтдилар. Лекин бу бандда молия вазирлиги яна четда қолиб кетябти. Эртага бу нарсаларни натижасига ким жавобгар булади?. Умуман бошқа органми? Кимдан эртага туманимизни молиявий аҳволини яхшилашини кутамиз? Яна уша эски муаммолар ичида юраверамизми?

Перейти
Для информации28.01.2017 15:24

Муҳокама этилаётган мазкур стратегия дастурининг ушбу банди ижроси учун масъуллари этиб, Иқтисодиёт вазирлиги, Давлат солиқ Қўмитаси, Ташқи иқтисодий алоқалар, инвестиция ва савдо вазирлиги, Давлат рақобат қўмитаси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан бир қаторда Молия вазирлиги хам масъул этиб белгиланганлигини маълум қиламиз.

Rahimov Abdulla Rustamovich27.01.2017 16:04

Ҳозирги вақта ривожланган давлатларда экологик тоза маҳсулотни ишлаб чиқариш йўлга қўйилган бўлиб, бундай маҳсулотларнинг тан-нархи юқори бўлади. Мамлакатимизда ҳол экологик тоза маҳсулотларни етиштиришни йўлга қўйиш керак. Бу келажакда аҳолининг саломатлигини яхшилаш ва асрашда жуда муҳим. Фақатгина маҳаллий ўғитлардан фойдаланиб маҳсулот етиштириш иқтисодий жиҳатдан фермер хўжаликлари учун қимматга тушади. Шунинг учун экологик тоза маҳсулот етиштираётган фермер хўжалиги маҳсулотларини экспортга йўналтириш мақсадга мувофиқ бўлади. Бундан ташқари ўсимлик касалликлари, зараркунандалари ва бегона ўтларига қарши курашишда пестицидлардан кам дозада фойдаланиш ёки умуман фойдаланмаслик туфайли айрим агротехнологик тадбирлар қўл меҳнати билан амалга оширилади. Ҳудудлар бўйича экологик тоза қишлоқ хўжалик маҳсулоти етиштиришга ихтисослашган фермер хўжаликларини ташкил этиб, уларга имтиёзлар жорий этиш керак. Солиқлар тўловини фермер хўжаликлари учун камайтиришни ўйлаб кўриш керак. Чунки глобал иқлим ўзгаришлари туфайли кейинги йилларда қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш қийинлашиб бормоқда.

Перейти
Для информации28.01.2017 17:12

Фикрингиз учун раҳмат.

Shuhrat Safar27.01.2017 15:48

Ҳозирда Ўзбекистон бюджетининг кўп қисмини қишлоқ хўжалиги ташкил этади. Шу ўринда фермерлик тизимини қайтадан кўриш зарур ёки мавжуд ишлаб чиқилган тизимга оид қабул қилинган қонунлар ижросини кучли назоратга олиш керак. Фермернинг энг катта муаммоси бу-пул. Фермер ўз ҳисобидаги маблағни мустақил бошқариши, нақт пул ёки пластик карталарда олишни ўзи хал этиши зарур. Пахта даласида бир кунлик ёнланган пахта чопиқчиларига пластик карталарда ҳақ тўлай олмайдику ахир.

Перейти
Для информации28.01.2017 15:26

Сизнинг таклифингиз ҳаракатлар стратегиясининг 3.3 бандида ўз аксини топган. Шунингдек, корхоналар томонидан ўз ҳисоб рақамларидаги пулларни эркин тасарруф этиш масаласи ҳужжат лойиҳасида назарда тутилган.

Xonkulov Muzaffar Soyibovich27.01.2017 14:58

Аҳолини намунавий уй-жой билан таъминлаш давлатимизнинг муҳим ижтимоий сиёсати бўлиб, ушбу уйларни харид қилган фуқароларга (айниқса ёш оилаларга) кредит тўловларини қоплашда иш ҳақидан даромад солиғини қўшган ҳолда ўтказиши белгилаб берилган.

Кўплаб фуқароларимиз бу имтиёзлардан фойдаланмоқдалар. Мазкур имтиёзни уй-жой харид қилган якка тартибдаги тадбиркорлик субъектларига ҳам тадбиқ этиш лозим.

Шунингдек айрим фуқаролар томонидан фарзандлари ёки турмуш ўртоқаларининг ўқиши учун контракт пулларини тўлашда ҳам юқоридаги имтиёз ЯТТларга нисбатан жорий этилиши мақсадга мувофиқ


Перейти
Для информации28.01.2017 16:50

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан кўриб чиқилади

Атабеков Азизбек Рахматович27.01.2017 14:51

Биламизки чет эл валютасини биржа оркали сотиб олиш курси хам мавжуд (бу курс бозор курсидан бир оз юкорирок). Худди шу курсга якинрок яъни бозор курсидан пастрок ахолига сотиб курсини ишлаб чикиш ва банк муассасалари конверсион бўлим оркали чет эл валютасини сотиб олиш бўйича янада соддарок тизим (ягона тизимга эга база яратиш керак у ерда ким каердан канча микдорда сотиб олганлиги хакидаги маълумот киритилиши шарт) ишлаб чикиш ва керак бўладиган хужжатларни ихчамлаштириш.

Перейти
Для информации28.01.2017 15:37

Таклифингиз учун рахмат. Мазкур масала “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар Стратегияси”нинг иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишларида шу жумладан эркин конвертацияни таъминловчи валютага оид муносабатларни тартибга солиш, миллий валюта курсини шакллантиришда замонавий бозор механизмларини босқичма-босқич жорий этиш бандларида кўзда тутилган ва Сиз кўтарган масалалар ўз ечимини топади.

To'raev G'ayrat Halimjonovich27.01.2017 13:15

Сиёсий партиялар депутатлик гуруҳларининг маҳаллий ижро ҳокимияти органлари фаолияти устидан назорат қилишдаги ҳуқуқ ва ваколатларини кенгайтириш ва умуман депутатлик гуруҳлари фаолиятини янада самарали ташкил қилишда тегишли ҳудуддаги партия ташкилотларининг нуфузини янада ошириш мақсадга мувофиқ деб хисоблайман. Нуфуз эса кўп ҳолларда ҳудудий партия ташкилоти раҳбарига бевосита боғлиқ. Бунинг учун, амалиётда вилоятдаги юқори ташкилот, бошқарма раҳбарлари ҳудудий партия ташкилоти раислигига сайланиб (кўп ҳолларда жамоатчилик асосида) келинмоқда. Аммо бу раислар ҳам вилоят ҳокимидан ўтиб халқ депутатлари Кенгашларига танқидий таклифлар, мулоҳазалар беролмайди. Умуман олганда халқ депутатлари Кенгашларига ва ундаги ўз партияси гуруҳларига таъсири сезиларли эмас.

Таклифим шундан иборатки - ҳудудий партия ташкилотлари раисининг битта ўринбосари тегишли ҳудуддан сайланган Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари орасидан сайланса (жамоатчилик асосида) ўйлайманки мақсадга мувофиқ бўлади.

Ана шунда депутатлар ҳудудлардаги вазиятдан хабардор бўлибгина қолмай ушбу жараёнларда бевосита иштирок этишади (2-банддаги мақсадга ҳам мувофиқ) ҳамда халқ депутатлари вилоят, туман Кенгашлари фаолиятида мутаносиблик, соғлом рақобат кузатилади деб ўйлайман.

Эътиборингиз учун раҳмат!


Перейти
Для информации30.01.2017 12:28

Таклифингиз Давлат дастури қабул қилингандан сўнг, унинг ижроси жараёнида кўриб чиқилади. Эътиборингиз учун рахмат.

Firdavs Kutliev27.01.2017 12:51

1. Объединить МНО и МВССО, видение об образовании должно быть единым и непрерывным.

2. Если СоцЗащита не перешла бы в МинФин, то детсады можно было бы передать МинТруду( и СоцЗащиты) так как это можно связать с пособиями малоимущим которые не всегда могут оплачивать детсады.

3. Поставить целью вхождение узбекских ВУЗов в различные мировые рейтинги. Хорошее образование, включая высшее и профессиональное, приносит огромные деньги - только от зарубежных студентов в бюджет Австралии - $20 млрд, США - $30 млрд, Великобритании - $7 млрд. Хорошая репутация ВУЗов привлечёт иностранцев на учёбу к нам. Основные критерии дающие наибольшее количество баллов в рейтингах это как часто ссылаются на работу учённых и цитируют профессоров ВУЗа зарубежные ВУЗы. Только по этому критерию все Ташкентские ВУЗы обречены на провал, потому-что даже если их цитируют то количества цитат просто мизерное на каждый отдельный университет в Ташкенте готовящего специалистов по одному узкому направлению. Увелечить количество цитат и публикаций можно за счёт объединения институтов и университетов под одним или двум ВУЗом (в Ташкенте) и увеличения направлений. Создать супер университеты.

Первый суперВУЗ, Национальный Университет - состоит из таких факультетов как - Юридический (ТГЮУ), Факультет бизнеса, экономики и финансов (ТГЭУ, ТФИ, менеджмент направление ТУИТа), Медицинский (объединяет Мед.Академию, Стом.Институт, САМПИ, ФАРМИ), Искусств и Общественных Наук (объединяет ГосИнститут Искусств и Культуры, НацИнститут Художеств и Дизайна, Институт Востоковедения, ТИУ, Политология, Журналистика, УзГУМЯ, Философия, Социология, История), Естественных наук (Физика, Математика, Химия, География/Геология, Биология).

Второй суперВУЗ, Ташкентский Политехнический Институт имени И.А.Каримова - кроме своих факультетов, расширяется за счёт открытия факультетов - Информационных Технологий (ТУИТ), Автодорожный (ТАДИ), Лёгкой промышленности (ТИТЛП), Архитектурный (ТАСИ), Химико-технологический (ТХТИ), Аграрный (ТГАУ), Авиационный. Увеличение общего бюджета этих двух (супер)ВУЗов в Ташкенте также может повлиять на их рейтинг.

Ректоры остаются директорами институтов в которых ведётся и обучение и наука, первые проректоры станут деканами, институты сохраняют свою подведомственность различным министерствам и ведомствам.

4. Открыть некоторые другие факультеты в регионах с целью повышения их значимости и профиля (студенты не будут делать огромные раходы на проживание в Ташкенте как это сейчас происходит). Например, Юридические факультуте должны быть открыты, как минимум в Намангане и Бухаре. Это создаст также конкуренцию между ВУЗами что в образовании и науке должно приветствоваться.

5. Заново открыть факультеты политологии, их закрытие было редкостным событием в сфере высшего образования в мире.

Перейти
Для информации06.02.2017 16:03

Приняты к сведению.

Bahodirov Bobur Bahodir o`gli27.01.2017 12:06

Ривожланган мамлакатлар тажрибасини инобатга олган ҳолда Ўзбекистон Республикасининг "Парламент назорати тўғрисида" қонуни 5-моддасига қўшимча киритиш Ўзбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати Раиси ҳисоботларини тинглаш, Алоҳида ҳолларда Ўзбекистоннинг хорижий мамлакатлардаги дипломатик миссиялари раҳбарлари ҳисоботларини тинглаш.

Перейти
Для информации30.01.2017 12:08

Таклифингиз Давлат дастури қабул қилингандан сўнг, унинг ижроси жараёнида кўриб чиқилади. Эътиборингиз учун рахмат.

Kutupov Erkinjon Bokijonovich27.01.2017 12:01

Жаҳоннинг энг таниқли ёзувчи ва олимлари томонидан яратилган энг сўнгги илмий ва бадиий адабиётларни, Илмий оммабоп газета ва журналларни, бестселлер китобларни, психологик рисолаларни Ўзбек тилидаги вариантлари ва таржималарини ишлаб чиқиш, Юртимизда жойлашган олийгоҳларнинг кўпчилигида шарқ ва ғарб мамлакатлари тиллари бўйича таржимонлик мутаҳассислиги дипломга эга бўлган ёшлар ҳозирги кунга келиб иш топишда қийинчиликларга учрамоқдалар, агарда ҳукумат томонидан юқорида санаб ўтган китоб ва журналларни Ўзбекча версиясини тайёрлашда ушбу таржимон кадрлардан фойдаланилса ва уларга моддий рағбат кўрсатилса, ёшларимиз дунёнинг энг сўнгги илмий ва оммабоп ахборот ресурслардан биринчилардан бўлиб хабардор бўлар эдилар. Маълумки, олийгоҳларимизда жаҳон тилларидан кўпчилиги ўқитилади. Тилни ўртамиёна билган инсон илмий рисолаларни тушинишга қийналиши табиий ҳол. Хориж адабиётларини тўлиқлигича тушиниш учун профессионал таржимон бўлиш керак ёки ўша китобларни ўз она тилида ўқиш лозим. ХХИ асрда энг муҳим тенденция бу – “Кимки ахборатга эга бўлса, у дунёга эгадир” ҳисобланади. Демак Жаҳоннинг номдор илмий ва оммабоп рисолаларни ёшларимиз ўзбек тилида ўқишса, самарадорлик юқори бўлар эди.

Перейти
Для информации02.02.2017 11:08

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Abdurakhimov Muzaffar Daminjonovich27.01.2017 11:40

дастурнинг 308 бандига таклиф:

Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳасини ишлаб чиқишда Республика ахборот хафсизлигини таъминлаш идоралараро комиссиясини тузиш ва фаолиятини ташкил этишни назарда тутиш соҳада янада самарадорликка эришишга ҳизмат қилади.

Бундан ташқари электрон ҳужжатлар юритилиши натижасида электрон архивлар фаолияти ривожланиб бормоқда. Электрон архивларни сақловини таъминлаш, улардаги ахборот хавфсизлигини таъминлаш ҳам долзарблашиб бормоқда. Электрон архивлардаги ахборот хавфизлигини таъминлаш вазифаси ваколатини O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi га норматив ҳужжат билан бириктириб қўйиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Перейти
Для информации06.02.2017 10:17

Маълумот сифатида олинди.

Djunaydullaev Doniyor A.27.01.2017 11:21

исправлено:Целесообразно учесть в строительстве и реконструкции дорожной инфраструктуры строительство многоэтажных парковочных мест для авто, так как с каждым годом в больших городах республики, в частности в г.Ташкент увеличивается число автомобилей, и это создаёт неудобства особенно рядом с торговыми центрами, рынками и в спальных кварталах где отсутствуют места для парковок или гаражей

Перейти
Для информации01.02.2017 11:12

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Djunaydullaev Doniyor A.27.01.2017 11:20

Целесообразно учесть в строительстве и реконструкции дорожной инфраструктуры строительство многоэтажных паковочных мест для авто, так как с каждым годом в больших городах республики, в частности в г.Ташкент увеличивается число автомобилей, и это создаёт неудобства особенно рядом с торговыми центрами, рынками и в спальных кварталах где отсутствуют места для парковок или гаражей

Перейти
Для информации01.02.2017 11:10

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Djunaydullaev Doniyor A.27.01.2017 11:00

Республикада таълим ва фан соҳасида олиб борилаётган ислоҳотлар аввалам бор бирор стратегик мақсадга йўналтирилган бўлиши зарур. Бу борада ушбу соҳада бугунги кунда дунёнинг ривожланган ва етакчи ривожланаётган мамлакатларида жорий этилаётган “Билимлар учбурчаги” моделини (knowledge triangle) ташкил этишга қаратилиши зарур:

олий таълим муассалари - илмий тадқиқот институтлари – бизнес

Бу ўз навбатида қуйидагиларга таъсир қилади:

 • таълим сифатини ошишига
 • инновацион ишлаб чиқариш жараёнининг жадаллашувига
 • меҳнат бозорининг мувозанатлашувига ва ҳ.к.

Ушбу моделни жорий қилишда бугунги кунда бир қатор масалалар ечимига эътибор қаратилиши лозим:

Олий таълим тизимида

 • 1.Давлат бошқаруви самарадорлигини ошириш соҳасида:
 • 1.2.Квоталар белгилашда республика вилоятларидаги олий малакали кадрларга бўлган талабдан келиб чиққан ҳолда, ажратилган жойлар айнан шу минтақа вакилларининг киришига мўлжалланиши керак.
 • 1.3.Олий тълим муассасалари квоталарини босқичма-босқич кўпайтириб бориш, бунда қуйидаги жиҳатларга алоҳида эътибор қаратилиши лозим:
 • - Квотани оширишдан олдин олий таълим муассалари салоҳиятини баҳолаш ҳамда уларнинг рейтингларини чиқариш мақсадга мувофиқ
 • - Кадрларга бўлган талабни аниқлаш – бунда қўшимча квотага бўлган талабни аниқлашда ҳар бир таълим муассаси ўзи тайёрлаётган кадрлар бўйича меҳнат бозори талабини, яъни унинг сони ва сифатига қандай талаб қўйилишидан келиб чиқиб белгилашлари лозим.
 • - Олий таълим квоталарини ошириш билан бир қаторда 2 курсдан кейин имтихон утказиш оркали талабаларни кейинги босқичларга ўтказиш. Билимларга қўйилган талаб даражасидан ўта олмаган талабалар талабалик сафидан чиқарилиб, уларга базавий билимларни ўзлаштирганлик ҳақида сертификат бериш амалиётини қўллаш мақсадга мувофиқ. Бундай ёндашув олий таълимда сифат даражасининг янада ошишига хизмат қилади.
 • 1.4. Халқаро олий таълим муассасалари рейтингидаги биринчи 1000 та университет, шу билан бирга, соҳалар бўйича етакчи бўлган халқаро университетларнинг бакалавр, магистр ҳамда докторлик даражалари дипломларини автоматик тарзда нострификация қилиш тизимини жорий этиш.
 • 2. Таълим сифатини ошириш:

2.1. Давлат таълим стандартларини ҳамда таълим сифатини назорат қилувчи мустақил орган бўлиши мақсадга мувофиқ

2.2. Давлат таълим стандартларини такомиллаштириш, ўқув режа ва дастурларининг сифатини ошириш мақсадида босқичма босқич модуль таълим турига ўтказиш мақсадга мувофиқ.

2.2. Давлат таълим стандартларини ишлаб чиқишда алоҳида йўналишлар бўйича жаҳон тажрибасига мувофиқ компетенция моделларини инобатга олиш муҳим ҳисобланади.

2.3. Олий таълимнинг барча соҳалари бўйича дунёнинг етакчи мамлакатларида ўқитиладиган асосий адабиётларни ўзбек тилига таржима қилиб, таълим тизимига жорий этиш.

2.3. Таълим сифатини баҳолаш ҳамда миллий таълимнинг рақобатдошлик даражасини ошириш мақсадида PISA халқаро баҳолаш рейтингига аъзо бўлиш мақсадга мувофиқ.

2.4. Олий таълимга қабул қилиш жараёнида тест саволларига мантиқий ва креатив фикрлаш даражасини аниқловчи саволлар блокини қўшиш мақсадга мувофиқ.

Шу билан бирга, тест натижаларининг асосий улуши ўқувчининг ўрта ва ўрта махсус таълим тизимида олган билими натижаларига – баҳоларига боғлиқ бўлиши керак. Бу баҳолар ўз навбатида ўқувчиларнинг ижодий, мантиқий, танқидий ва комплекс фикрлаш қобилиятларини баҳолаш имкониятини бериши керак.

Ушбу натижаларни олишда имтихонлар тизимини Россиянинг ягона давлат имтиҳони, АҚШнинг GMAT, GRE, ҳамда инглиз тили буйича IELTS ва TOEFL каби имтиҳонлар тизимига ўхшаш тизимни шакллантиришга эришиш мақсадга мувофиқ.

2.5. Олий таълим тизимида “икки даражали” (double degree) таълим турларини қўллаш

 • 3. Кадрлар салоҳиятини ошириш:

3.1. Чет давлатларнинг етук университетларида магистрлик ва докторлик даражаларига ўқиб келаётган талабаларнинг информацион базасини ташкил қилиш ва доимий мониторинг қилиш механизмини жорий этиш мақсадга мувофиқ. Улар учун турли рағбатлантирувчи дастурларни ишлаб чиқиш асосида олий таълим тизими ва фан соҳаларига жалб этиш.

Шу билан бирга, дунёнинг турли мамлакатларида дарс бераётган ўзбекистонлик профессор ва ўқитувчиларни турли дарс ва курсларга жалб этиб туриш амалиётини қўллаш.

Ўрта ва ўрта махсус таълим тизимида

1. Ҳар 2 йилда ҳар бир туман ва шаҳар хокимликлари даражасида касб-ҳунар коллежларининг йўналишларини меҳнат бозори талабларига мувофиқ равишда кўриб чиқиш ҳамда уларни вилоят даражасида мувофиқлаштириш, касбга тайёрлаш йўналишларини 2 йилдан кўп бўлмаган муддатда ротация қилиш мақсадга мувофиқ.

2. Касб ҳунар таълим тизимида бирламчи ва иккиламчи касблар реестрини тузиш, бунда касбий тайёргарлиги кўп муддат талаб қилинмайдиган йўналишларни иккиламчи касб сифатида киритиш лозим. Жумладан, сартарош, фотограф ва ҳоказо. Ушбу йўналишларни хусусий таълим, иккинчи касб ёки колледж доирасида пуллик таълим кўринишида оммалаштириш мақсадга мувофиқ.

3. Ўрта таълим тизимида мавжуд табиий фанларни чуқур ўзлаштириш бўйича ихтисослаштирилган мактаб ва синф ўқувчиларининг 9 синфдан кейин тарқалиб кетиши уларнинг кейинги босқичларда олган билимларининг саёзлашишига ҳамда илмий ядронинг йўқолиб кетишига сабаб бўлмоқда. Ушбу холатларни олдини олиш, иқтидорли ёшларни тўғри йўналишда таълим олишини таъминлаш ва натижада инновацион ривожланиш жараёнини жадаллаштириш мақсадида, STEM (science, technology, engineering, mathematics) модели асосида ихтисослаштирилган мактаб ва синфларни кўпайтириш лозим, уларнинг битирувчиларини кейинги босқичда ихтисослаштирилган 3 йиллик таълим тизимида – гимназияларни ташкил этиш орқали давом эттириш мақсадга мувофиқ.

5. Бугунги кунда олий таълимга кира олмаётган академик лицей битирувчилари касбий таълим даражасига эга эмас. Бу эса уларнинг кейинги хаётий даврида ишга жойлашишда турли муаммоларни келтириб чиқармоқда. Бундай вазиятда купроқ қизлар мушкул вазиятда қолмоқда. Шу мақсадда, лицей тизимида ҳам, касбий махорат курсларини киритиш ҳамда битирувчиларига сертификат бериш мақсадга мувофиқ.

Перейти
Для информации02.02.2017 11:07

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Абдуллаев Абдушукур Хамидович27.01.2017 10:51

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси лойиҳасининг 4-банди билан тасдиқланаган Давлат дастурининг IV боб, 4.2-бўлимига Архив ишини такомиллаштириш бўйича “Ўзархив” агентлиги томонидан қуйидагича таклифлар берилади:


Давлат дастурининг IV боб, 4.2-бандига Архив ишини такомиллаштириш бўйича 222-224-бандлар қўшилиши мақсадга мувофиқ ва ушбу бандларда қуйидагилар акс эттирилиши лозим деб ҳисоблаймиз:


222-банд. Давлат архивларининг моддий-техник базасини янада модернизация қилиш, актив сақлов майдонларидан фойдаланишни оптималлаштириш йўли билан Миллий архив фонди ҳужжатларини кафолатли ва халқаро стандартларга мувофиқ сақловини таъминлаш


Амалга ошириш механизми

1. Миллий архив фонди ҳужжатлари ва шахсий таркиб ҳужжатларини миграция қилиш ва уларга нисбатан туркумлашган тарзда сақловни жорий этиш билан Ўзбекистон Республикаси Миллий архив фонди ҳужжатларини марказлашган сақловини таъминлаш ҳамда давлат архивларининг фаолиятини оптималлаштириш бўйича таҳлилий материалларни тайёрлаш.

Бажариш муддати: 2017 йил
Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги


2. Қуйидагиларни кўзда тутадиган Ўзбекистон Республикасида 2025 йилгача архив иши ва иш юритишни ривожлантириш тўғрисидаги давлат дастурини қабул қилиш:

Бажариш муддати: 2017 й.
Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги


а) архивларни замонавий талабларга мувофиқ лойиҳавий ечимлар асосида қурилган бинолар билан таъминлаш, жумладан, 3 та марказий давлат архиви ва 14 та ҳудудий давлат архивлари учун 6 та 1 млн. сақлов бирлиги сиғимли, 8 та 600 минг сақлов бирлиги сиғимидаги қўшимча сақловхоналар ҳамда бинолари фойдаланишга яроқли эмас деб ҳисобланган 16 та туман давлат архивлари учун 100 минг сақлов бирлиги ҳажмида янги архив бинолари қуриш;

Бажариш муддати: 2017-2025 йиллар
Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги, Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлиги


б) давлат архивлари ва уларнинг филиалларининг замонавий рақамлаштириш қурилмалари билан жиҳозлаш ва Архив маълумотномаларини беришнинг интеграллаштирилган ахборот тизимини жорий этиш орқали фуқароларнинг ижтимоий-ҳуқуқий (йилига 400 мингдан ортиқ) сўровларини ижро этиш муддатини бир ойгача муддатдан 10 кунгача камайтириш ва фуқароларнинг сўровларини қабул қилиш ҳамда маълумотномаларни бериш иш кунларини ҳафтасига 3 кундан 5 кунгача ошириш;

Бажариш муддати: 2018 йил
Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги, Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлиги


в) алоҳида қимматли ва ноёб архив ҳужжатларининг суғурта нусхалари махсус фондини давомли шакллантириш бўйича микрофильмлаш лабораториясини ташкил этиш;

Маълумот учун: бутун дунё архив амалиётига мувофиқ архив маълумотларининг энг ишончли ва кафолатли сақловини халқаро тан олинган усули сифатида бу маълумотларни микропленкаларда сақлаш белгиланган (пленкалардаги ахборотлар оддий сақлов шароитларида 500 йилдан ортиқ сақланади, бундан бошқа ишончли жисмоний асос шу кунга қадар белгиланмаган).

Республикамизда мазкур йўналишдаги ишлар олдинги аср 90-йилларидан бошлаб тегишли қурилмаларнинг жисмоний эскирганлиги ҳамда тегишли бутлаш воситалари бўлмаганлиги сабабли тўҳтаб қолган. Ҳужжатларнинг рақамли шаклдаги электрон образлари ахборот ташувчи жисмоний асоснинг ишончлилиги илмий асосланмаганлиги сабабли суғурта фондга яроқли деб халқаро тан олинмаган.

Бажариш муддати: 2018-2019 йиллар
Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги, Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлиги


г) жисмоний ва юридик шахсларга масофавий тарзда архив хизматлари кўрсатишни таъминловчи технопарк ташкил этиш ва шу орқали биринчи навбатда узоқ муддатли (75 йилгача) сақловга олинган 4 млн. сақлов бирлигидаги архив ҳужжатларининг умумий фойдаланишга мўлжалланган электрон базасини шакллантириш ва шу орқали 64 млрд.сўм ҳажмидаги бюджет буюртмасини ҳамда ҳар йили 4,6 млрд.сўмлик бюджет маблағларини тежашга эришиш.

Бажариш муддати: 2018-2019 йиллар
Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги, Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлиги


223-банд. Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг архив-ахборот ресурсларини ягона ахборот маконида унификациялашган тарзда жамлаш, ҳисобини юритиш, сақлаш ва фойдаланиш тизимини яратиш


Амалга ошириш механизми

Ўзбекистон Рспубликаси Марказий давлат архиви базасида давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари ҳамда хўжалик бошқаруви органларининг архив-ахборот ресурсларини (электрон ҳужжатлар ва электрон шаклдаги бошқа ҳужжатларни) ягона ахборот макони ва муҳитида сақлаш ва фойдаланиш бўйича марказлашган Репозиторийни ташкил этиш

Маълумот учун: Амалда белгиланган талабларга мувофиқ барча бошқарув органлари ўзларининг электрон архивларини шакллантиришлари ва идоравий сақлов муддатлари тугагандан сўнг ўз ахборот ресурсларини давлат архивларига топширишлари лозим этиб белгиланган. Марказлашган Репозиторий воситасида давлат органларининг архив-ахборот ресурсларини ягона ахборот маконидан жамлаш ва сақловни ташкил этиш, улардан масофавий сегментлашган тарзда фойдаланишни ташкил этиш орқали тарқоқлашган электрон архивлар яратилишини олди олинади ва ушбу орқали ташкилий йўналишда дастлаб сарфланадиган 55 млрд.сўмлик ҳамда ҳар йиллик 4,1 млрд.сўмлик жорий ҳаражатлар тежалади.

Бажариш муддати: 2017-2018 йиллар
Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлиги, Иқтиодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги


224-банд. Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архивига Миллий архив мақомини бериш


Амалга ошириш механизми

Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архивига “Ўзбекистон Миллий архиви” мақомини бериш тўғрисидаги қарор лойиҳасини ўрнатилган тартибда ишлаб чиқиш ва Вазирлар Маҳкамасига киритиш

Маълумот учун: Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архиви Марказий Осиёдаги энг бой ва йирик архив ҳисобланади. “Миллий архив” мақоми берилиши мазкур архивнинг, шу жумладан республиками архив хизматининг халқаро нуфузи янада мустаҳкамланишига, халқаро архив, шу жумладан молия институтларига давлат архивларини кенгроқ жалб этиш, уларнинг мавжуд ўқув-услубий, ахборот ва моддий ресурсларидан самарали фойдаланишга имкон яратади.

Бажариш муддати: 2017 йил
Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги

Перейти
Для информации06.02.2017 15:17

Маълумот сифатида олинди.

Abdurakhimov Muzaffar Daminjonovich27.01.2017 10:25

Хаммага маълумки, фуқаролар мурожаатларининг кўриб чиқилиши жараёнида ҳужжатларни тўғри ва сифатли юритиш амалиёти муҳим жиҳатлардан ҳисобланади, Амалдаги қонунчиликка мувофиқ Республикамизда иш юритиш соҳасида ягона давлат сиёсатини ВМ хузуридаги Ўзархив агентлиги амалга оширади. Шу муносабат билан масъул ходимлари малакасини ошириш тизимини ишлаб чиқиш жараёнига Ижрочи маъсул идоралар қаторига Ўзархив агентлигини ҳам киритиш яхши самара беради деб ишонамиз. Эътиборингиз учун рахмат.


Перейти
Для информации06.02.2017 09:31

Маълумот сифатида олинди.

Х. Т. 27.01.2017 09:50

В целях реформирования и развития науки, системы образования и, что особенно важно, народного образования предлагаю ряд мер: 1) более внимательно и требовательно отнестись к СМИ, требовать от них больше образовательной и культурно-просветительской информации, а не бесконечного потока новостей со всего мира (кто где кого убил, кто что одел или сделал и тд), развлечения (музыка, фильмы и тд) и футбола/бокса! Для этого предлагаю законодательно установить лимит для различных видов информации и чтобы образовательная и культурно-просветительская информация преобладала над развлекательной/информационной. Особенно в прайм тайм! 2) создать общенациональную образовательную платформу (как в сети интернет так и в специализированных центрах на местах (городах и селах), чтобы любой желающий от мала до велика мог изучать что-то новое и интересное для себя (иностранные языки, компьютерная грамотность, основы предпринимательства, современные ИКТ и тд). Будет особенно хорошо если эти центры будут расположены в/рядом существующих образовательных учреждений системы народного образования (школы, колледжи и тд). Это послужит укреплению материально-технической базы и человеческих ресурсов данных учреждений. 3) укрепление финансово-материального обеспечения учителей, наставников и преподователей. Предоставление им дополнительных льгот и преференций, чтобы данная профессия была и считалась хорошей не только по морально-этическим соображениям, но и с точки зрения финансов была привлекательна! 4) ОСОБО ВАЖНОЕ! Уменьшить бюрократическую волокиту и очковтирательство в образовательной сфере (особенно в школах и колледжах). Пологаю, что бюрократизм является очень сильным тормозом развития образовательной системы и препятствием для профессионального развития учителей. Для этого для начала предлагаю: а) перевести весь документооборот (журнал посещения и оценок учащихся, план-график учебного процесса и тд) в электронный вариант. б) обеспечить каждого преподователя ПК и свободным доступом к образовательным ресурсам в сети интернет. в) проводить оценку полученных знаний учащимися (в первую очередь школ и колледжей) по точным наукам через специализированную компьютерную систему. 5) НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЕ! Реформировать детские сады! Так как именно в возрасте 2-6 лет в ребенке закладываются основы будущей личности, прививаются навыки самообучения и тд. Поэтому считаю очень важным: а) усилить требования к уровню образования и профессиональной подготовленности работников дет.садов (тех кто непосредственно работает с детьми). Систематически обучать и развивать их педагогические навыки , профессионализм и тд. Повысить посредством дополнительного финансово-материального поощрения их к саморазвитию и повышению уровня профессионализма. б) уделить особое внимание материально-техническому обеспечению дет.садов. Особенно в плане образовательных средств и материалов. 6) Возможно необходимо ввести систему, при которой определенная часть заработной платы учителя будет зависеть от успеваемости его учеников по его предмету, чтобы у учителя была мотивация для более качественного и доступного объяснения образовательного материала своим ученикам.

Перейти
Для информации02.02.2017 11:05

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Safarov Azamat Raxmatovich27.01.2017 08:35

Газеталарнинг ижтимоий аҳамиятидан келиб чиқққан ҳолда уларни қўллаб-қувватлашнинг табақавий механизмини аратиш;

Масалан, баъзи бир хорижий далвтлардагидек обунада ташкилотларга мажбурият бериш.

Оммавий ахборот воситаларининг жамоатчилик назоратидаги иштирокининг аниқ механизмлари акс этиши зарур.

Журналистик суриштирувнинг ҳам қонуности ҳуқуқий асослари яратилмаган.

Перейти
Для информации06.02.2017 09:44

Маълумот сифатида олинди.

Mavlutdin Narzullaev27.01.2017 07:44

Предложения (Таклифлар):

1) Как одна из основных подсистем геологической информационной системы Республики Узбекистан необходимо разработать географическую информационную систему слежения за опасными геологическими последствиями (ГИСС ОГП). С помощью данной системы должна обеспечиваться on-line мониторинг ОГП по всей территории РУз созданием ситуационных центров в таких структурах, как МЧС, Госкомгеология, Госкомземгеодезкадастр, Госкомприроды и конечно в Кабинете Министров. По результатам функционирования ГИСС ОГП будет обеспечиваться также выдача заключений о целесообразности или не целесообразности осуществления строительных работ на конкретных участках, где были запланированы строительство объектов различного назначения.

2) Госкомземгеодезкадастр должен выступать в качестве Заказчика и ни как в качестве ответственного исполнителя проекта (у них нет специалистов в области информационно-коммуникационных технологий и тем более в сфере ГИС-технологий.).

3) В не зависимости от источника финансирования разработкой национальной ГИС РУз, в том числе ГИСС ОГП, должны заниматься отечественные разработчики. У нас для этого имеется достаточный потенциал, только необходимо правильно и целенаправленно управлять проектом с привлечением высококвалифицированных ИТ-менеджеров и системных аналитиков.

Перейти
Для информации06.02.2017 09:29

Приняты к сведению.

al-Orifxōja Sayyid Jamolxon Sayyid Azizxon ōḡli27.01.2017 07:05

Модераторы, не обессудьте, по существу проекта документа конкретики в данном моем посте нет, но в целом, не сказать не мог, гражданская позиция не позволила бы… Заранее благодарен за понимание.

Скромность всегда отличала элиту узбекской государственной власти как систему, не в силу человеческих качеств индивидов эту систему составляющих, а именно как свойство системы. У нас нет ни прижизненных памятников, ни прижизненных печатаний портретов на банкнотах, ни попыток прижизненных переименований столиц. И вроде за годы Независимости так никогда и не было, даже считалось и считается за некий «уят бўлади» предлагать такое. У нас в школах заслуженно и закономерно висят лишь портреты «Основателя государства» (жойлари жаннатда бўлсин) как элемент воспитания преданности (вафодорлик) у подрастающего поколения в ряду уже заслуженно «Буюк аждодларимиз». «Андишалик», наверное, природное свойство народа, привито и у национальной (в смысле нация=государство) элиты. Однако признание заслуг тоже есть элемент той же «андиша».

Я горд просто от мысли, что являюсь современником таких эпохальных преобразований. Это не просто «зуд одасочинительства», не «пахтакорлик», отнюдь.

Всенародно избранный Президент Шавкат Миромонович Мирзиёев начал продуманную и целеустремленную программу реформ. Глубоко ошибаются те, кто считает, что это вынужденный шаг. Никоем разе. Если бы у этого Человека была иная, не технократическая, а более бюрократическая, что ли, закваска, не такое широкое и мыслящее в категориях системности и по-процессного построения достижения целей мироощущение – то ему достаточно было бы просто продолжить во главе государства движение по инерции. Амплитуда движения в развитии от простого факта обретения независимости, создания собственного национальной государственности, мирного и стабильного развития хватило бы еще на полвека безмятежного, незамысловатого бытия. Кто бы что-то сделал бы?!

Сейчас в ежедневных реально активных сопереживаниях глобальным преобразованиям в стране как бы само собой разумеющимся прошел факт того, что в Узбекистане транзит власти произошел на высоком уровне, на одном дыхании. Почему на высоком уровне? Потому что такого не ожидал никто: ни хулители и «каркуши», ни вроде бы уравновешенные эксперты. А ведь для народной генетической памяти и опыта развития узбекской государственности – это было первым опытом.

Шавкат Миромонович принцип реального диалога с народом начал применять задолго до официального объявления таковым 2017 года, задолго до разных концепций и программ, соответственно задолго до избрания Президентом. Его президентские выборы, я повторяю первые чрезвычайные (досрочные) президентские выборы в истории Узбекистана целиком основывались именно на диалоге с народом. Именно отсюда и эйфория, и демонстрация единения «слова и дела» (мы сидя у телевизоров «завидовали» жителям Каракалпакстана). Вынужден ли он был это делать? Ни в коим разе! Только со середины предвыборной гонки население отошло от «культур-шока» от непривычной искренности и реальности происходящего. Если бы этот Человек имел другой, не демонстрируемый сегодня ежедневно, а вот другой формат мышления, разве он не мог из элементарного и свойственного любому организму чувство самосохранения просто подстраховаться? Подстраховаться и провести выборы в более привычных для населения форматах? Конечно мог, и кто бы что-то сделал бы?!

За один лишь момент по постановке вопроса и волевое решение по именно в таком виде реализации задач данного вопроса, да, хотя бы на примере: всенародного (!) обсуждения Стратегии дальнейшего развития (!-просто вчитайтесь, коллеги-комментаторы (каментщики), в название документа (вернее в пакет документов) которые мы с вами – простые и разные люди «облагораживаем» своими комментариями по мере своих сил и разумений) в режиме реального времени (!) со свободной самоидентификацией (! – можно через айдиточкауз идентификацию, а можно анонимос через аккаунты в соцсетях), с прикреплением целой команды (скорее всего посредством пересылки высказанных комментариев к конкретным обозначенным организациям-исполнителям) высокопрофессиональных модераторов – за всего лишь одно это наш Президент достоин не просто восхвалений в стиле «яшасин-уррэ-гулдирос қарсаклар» (явственно ощущается, что этому Человеку такое притворство просто противно), а признания того простого факта – Президент Мирзиёев комплексно и по-процессно (кусок к куску) предвидел все это заблаговременно. Президент всем этим комплексом мер по децентрализации, либерализации, субсидиарности дает смысл и воплощение принципу «От сильного государства к сильному обществу» элементарным приданием тому самому безликому обществу конкретного лица – моего, твоего, его и ее. Он призывает меня, тебя, его и ее стать тем самым сильным саморазвивающимся, себя уважающим обществом. Обществом диалога

Перейти
Для информации27.01.2017 21:29

Спасибо за Ваш комментарий.

Qurbonov G'ayrat Komiljon o'g'li27.01.2017 06:31

Plastikga savdo bo'lmayaptimi.?

Bunda ayb faqat sotuvchi emas.! balki bunga siz, yani xaridor, bank va aloqa xizmatini sifatida.

Aloqa sifati past qishloq joylarda internet past va sifatsiz ishlashi tufayli terminallar ishlash holati sust va ishlamay qolish hollarni uchrab turibdi, buni oldini olish uchun yangi texnologiyalarni o'rnatish va yangilsh shart deb o'ylayman.!

Перейти
Для информации27.01.2017 21:30

Фикр ва эътиборингиз учун рахмат.

Qurbonov G'ayrat Komiljon o'g'li27.01.2017 06:28

Bizda elektron to'lovlar juda qulay, sifatli va tezkor ishlamoqda, yana biz kelajakda bu tizmni yanada takomillashtirishni chora tadbirlarini ishlab chiqishimiz kerak deb o'ylayman.!

Перейти
Для информации27.01.2017 21:22

Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.

al-Orifxōja Sayyid Jamolxon Sayyid Azizxon ōḡli27.01.2017 05:11

Благодарю кодеров Узинфоком за добавлении опции форматирования текста. Это говорит о серъезности вашего подхода к беспрецедентному всенародному обсуждению Стратегии, это указывает на ваш высокий профессионализм. есть маленькое предложение: господа, учитывая что конкретно данное всенародное онлайн обсуждение Стратегии в принципе одноразовое явление, можно заснять фильмец (в жанре документальки) для презентационных (нет, не для телевизионного вещания, а именно для презентационных и обучающих) нужд с фиксированием появления, развития проекта. вы молодцы!

Перейти
Для информации06.02.2017 09:17

Спасибо за внимание.

Усмонов Нурбек Улугбек угли27.01.2017 03:37

Узбекистонда янги купюралар чикариб иложи булса 1 сум 1акш доларга тенг булса ва ойлик хакимиз 100-200 сум булса ва чет элдагидек хамма жойга банкоматлар куйилса, накд пул чикариб берадигон, пластик корупциясидан кутилган булар эдик, куп чекка жойларда пластик картага савдо йук, иложсиз фоизга наклашга тугри келади, бу хакикат

Перейти
Для информации27.01.2017 21:33

Эътиборингиз ва фикрингиз учун рахмат.

Ravshanov Olim Maxmudovich27.01.2017 01:12

Ушбу лойиҳа бўйича мени бир қанча таклифларим бор, тўғри бу лойиҳа анча мунча давлат архитектурасининг ривожланиша катта ҳиса қўшади, ва, Тошкент шаҳрини ва Давлатимизни ҳам ривожлантиршда яхшигина ўз ҳиссасини қўшади, лекин ушбу лойиҳага яна бир қатор қўшимчалар критилса аҳоли учун яъни "Ўзбекистон Фуқаролари" учун ва унинг турмуш даражасини оширишда жуда ҳам катта ёрдам ва қулайликлар яратилади. Бу бир қатор қўшимчалар нималардан иборат: - Тошкент шаҳри ва вилоятида доимий яшовчи фуқаро ўзига тегишли бўлган кўчмас мулк яъни уй-жой ни биринчи, иккинчи ва ҳ.к. даражали яқин қариндошларига совға тариқасида ўзига тегишли бўлган кўчмас мулник яъни уй-жой ни биринчи, иккинчи ва х.к. даражали яқин қариндошларининг номига расмийлаштириш ҳуқуқини бериш, (Фуқаролик Кодекси бўйича ўзига тегишли бўлган уй-жойни совға қилиш фақат Тошкентда доимий руйхатдан ўтган шахсларга совға қилиш рухсати берилган), ўзига тегишли бўлган уй-жойни совға қилиш нафақат Тошкентда доимий руйхатдан ўтган шахсларга совға қилиш рухсати берилиши керак балки бошқа вилоят фуқаросига ҳам совға қилиш ваколатини бериш керак, ҳақиқатдан ҳам агар биринчи, иккинчи ва ҳ.к. даражали яқин қариндошлари бўлса, ва шу қаторда энг кам ойлик иш ҳаққининг 50 -100 бараваригача бўлган давлат божини ҳам тўлаган ҳолда... Бу қўшимча агар киритилса аҳолини албатта бахтли қилади ва аҳолига бир қанча енгилликлар ва имкониятлар яратилади, ва Датлатимизга ҳам қўшимча даромад олиб келади.

Перейти
Для информации27.01.2017 19:25

Маълумот учун.

Хван Леонид Борисович27.01.2017 00:51
Б) возникает еще один аспект оказания правовой помощи в такой форме. И его следует обязательно учесть. Веб-сайты органов государственной власти и управления по закону имеют официальный статус. Это значит любая информация, исходящая с данного сайта, в т.ч. через структуры при данном сайте, будет представлять официальную позицию данного органа государственного управления. К реализации данного мероприятия привлечена Палата адвокатов и ее территориальные подразделения (судя по колонке). Значит логично предположить, что члены палат будут привлечены к подготовке ответов на запросы правовой поддержки через указанный официальный сайт органа власти, а может даже лично отвечать за э-вопросы. Иначе зачем среди привлеченных лиц указаны палаты адвокатов? Но в этом-то и проблема. Официальную позицию могут формировать только должностные лица данного органа власти и то не все, а уполномоченные, чаще всего ответственные должностные лица, и даже не всегда юрисконсульт, а как минимум начальник юридической службы. Т.о. упоминание палаты адвокатов ставит реализацию данного пункта под сомнение, если учесть, что ответ с/или через сайт госоргана всегда официален. По нашему мнению, идея может и хорошая, однако ее реализация возможна только силами штатных работников госоргана власти, имеющих при этом соответствующие полномочия.
Перейти
Для информации27.01.2017 18:57

Спасибо Вам за комментарий.

Mamatqulov Nabi Farhodovich27.01.2017 00:40
Академия фаолиятини тубдан қайта кўриб чиқиш ва ислох қилиш , Академияга тингловчиларни қабул жараёнига академияга умуман талуқли  бўлмаган мутахасисларни жалб қилиш хамда қариндош уруғчиликка бархам бериш, қабул квотасини   вилоятлар кесимида тенг тақсимлаш, Академияга профессор-ўқитувчиларни жалб қилишда нафақат ғарб талимотини олган балки олган б илимларини Ўзбекистон шароитида тадбиқ қила оладиган   профессионал кадрларни танлаб олиш зарур. Ўқув жараёнини ташкил қилишда дастур ва режаларни бугунги кун талабларига мос келадиган,  аниқ мақсадларни  шакллантириш мақсадга мувовфиқдир. Академияда сифатли таълим жараёнини шакиллантиришда  ўқув сифатини, таълим бериш услубини тубдан ўзгартириш лозим. Таълим бериш жараёнида профессор ўқитувчилар томонидан  тайёрланган слайдлар ёки бир иккита кўргазмали қуроллар билан эмас балки фан ва мавзуга оид масалаларни хозирги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар жараёни билан боғлаб ўтилса, бундан ташқари профессор-ўқитувчилар тингловчиларни қўрқитиш эмас балки устоз –шогирд ананалари асосида таълим тарбия беришни йўлга қўйса. Таълим сифатини оширишни мақсад қилиб уни ортидан бошқа мақсадларини амалга оширган академиянинг ректор ва проректорларини хамда улар  томонидан ташкиллаштирилган ва кашф қилинган эскича қарашга эга экспертларини ўзини давлат атестатциясидан ўтказиш лозим. Ўзбекистон Республикаси молия вазирлиги томонидан максадли сарфланган маблағлар хамда Банк томонидан кредет олиб Ўзбекистон келажаги учун хизмат қилишни мақсад қилган, Академия ректори томонидан нохақ тингловчилар сафидан чиқарилган 43 нафар ёш раҳбар кадрларни келажаги билан қизиқиш хамда уларни ўқишини академияда қайта тиклаш учун махсус комиссия тузиш мақсадга мувофиқ.  
Перейти
Для информации06.02.2017 09:12

Маълумот сифатида олинди.

Kamal Sharipov27.01.2017 00:23
Хорошее новое начало для нашей страны и народа в целом, очень четкие и важные цели! Осталось пожелать и всем народом стремиться к тому, чтобы все это постепенно воплощалось в реальность!
Перейти
Для информации27.01.2017 21:09

Спасибо за Ваш комментарий.

Sherzod Norbekov26.01.2017 23:57
Солик имтиёзларини бериш уйли билан товар ва хизматлар экспортини рагбатлантириш кк. шунда валюта тушуми купаяди.
Перейти
Для информации27.01.2017 20:57

Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.

Dilshod Ostonov26.01.2017 23:43
Кадрлар соҳаси фаолиятининг автоматлаштирилган Fkadr (http://fkadr.uz) номли электрон дастур кадрлар соҳасида ягона ва мукаммал бўлиб, маълумотларни марказлашган ҳолда мувофиқлаштиради, юртимизнинг энг чекка худудларида доимий интернет тармоғисиз ҳамда кадрлар соҳасида тажрибага эга бўлмаган ходимларнинг ҳам ишлашлари учун енгил фойдаланишга мўлжалланган. Дастурда муассасанинг ҳамда тасарруфидаги барча корхона ва ташкилотларнинг ходимлари тўғрисида 100 дан ортиқ маълумотлар бўйича World, Exel, PDF шаклида ҳисоботлар олиш ҳамда таққослаш имкони мавжуд, яъни вакант лавозимлар (лавозимнинг номи ва жойи бўйича), ҳарбий (махсус) унвонлар, эркаклар, аёллар, ёш бўйича, мукофотланганлар, республика ва халқаро миқёсда хизмат сафарига ва малака оширишда бўлганлар, бошқарув, техник, хизмат кўрсатувчилар, миллатлар, таълим муассасаси бўйича, паспорт маълумотларининг барча тури бўйича, ИНН, диплом, лавозим, Ф.И.Ш., туғилган йил, кун, ой, ҳудуд бўйича, мутахассислик коди бўйича, иш стажлари бўйича, меҳнат таътили, кадрлар заҳираси, хизмат сафари, номутахассис, ноқонуний бир неча лавозимда ишлаш, яқин қариндошларнинг бир давлат корхонасида бирининг назорати остида ишлаш, ишга бормасдан иш хақи олиш, илмий даража, илмий унвон, судланганлик ҳолати ва бошқа муҳим параметрлар бўйича. Шунингдек, дастурда ходимларнинг ишга келиб кетиши турникет ва веб камераларга (ходимнинг юз тузилишидан аниқлаш, таниш орқали) боғланган ҳолда автоматик тарзда мониторинг юритилиши мумкин. Дастур ортиқча қоғозбозликка, тизимдан маълумотларни, ҳисоботларни топшириш учун марказга келиб кетишга барҳам бериб, барча маълумотлар марказлашган серверда сақланиши ва ҳисобот бир шахс томонидан бир неча сонияда дастур орқали тайёрланиши, шунингдек, дастур офлайн ва онлайн тарзда ишлаш имконияти мавжудлиги натижасида маълумотларнинг аниқлиги ва оперативлийлиги таъминланади, иш унумдорлиги оширилади, шунингдек ноинсоф иш берувчилар ва ноинсоф ходимларнинг мақсадсиз, зарарли ҳаракатларига барҳам берилади. Fkadr дастури - энг замонавий ахборот хавфсизлиги воситаларидан бири рақамли электрон имзо воситасидан фойдаланиш имкониятига эга
Перейти
Для информации06.02.2017 09:05

Маълумот сифатида олинди.

Dilshod Ostonov26.01.2017 23:36
FKadr номли махсус дастур бор. Малакали мутахассислар бўлса тунишиб чиқишсин. СНГ да йўқ 100 дан ортиқ талабни қамраб олган.
Перейти
Для информации06.02.2017 09:04

Маълумот сифатида олинди.

Рамиль Рафиков26.01.2017 23:35
Очень хотелось бы прочитать пункты государственной программы на русском языке. Как это возможно сделать? Сайт предлагает только на узбекском языке, вне зависимости от выбранного языка.
Перейти
Для информации27.01.2017 18:06

Спасибо за ваш комментарий.

Dilshodbek Ismattullaevich Bosimbekov26.01.2017 23:30
Men talabaman Yurtboshimiz ko'p majlislarda aytib o'tayotganlaridek yonib ishlash kerak yonib ishlaydiganlar kam deyabdi men ko'pincha shunaqa yoshlarni ko'ramanki ko'zi yonib turadi shunaqangi ishga masuliyatli talabalar orasida qanaqadur yangilik qilishga intiladigan yoshlar kop ammo bir tarafi bor shuncha ishlab yonib harakat qiladiyu rag'bat etibor berilmaydi ko'p voqda anashundan so'ng ishtiyoq olov so'nadi bunday holatga bormaslik uchun davlat tomonidan guruh tuzilib shunday iqtidorli yoshlar izlab topilsa bu yoshlar yanada o'zini sohasi boyicha mukkamal o'qitilib mutaxasis qilib barcha sohalarga yuborilsa bu kattakon yutuq bolardi.
Перейти
Для информации02.02.2017 11:19

Маълумот учун қабул қилинди

Ботирхўжа Жўраев26.01.2017 23:17
Мавжуд банк тизими фаолиятини такомиллаштириш учун ҳалқаро амалиётда кенг қўлланаётган яна бир андозани тавсия этган бўлар эдим. Дуалистик моделнинг хусусиятлари. Дуалистик модель қуйидаги муҳим белгилари билан таърифланади: 1. Давлат исломий банклар ва бошқа исломий молиявий муассасаларга сиёсий ва турли кўмак беради. 2.Исломий ва анъанавий молиявий секторлар ёнма-ён мавжуд бўлади. 3. Исломий банкларнинг фаолияти қоидага кўра, махсус қонун билан тартибга солинади.Шу билан бир вақтда исломий банклар ва суғурта компаниялари анъанавий банклар ва суғурта компаниялари билан бир ҳуқуқий майдонда ҳаракат қилади. 4.Анъанавий банклар ва суғурта компаниялари мижозларга исломий молиявий маҳсулотларни таклиф этади, исломий “ойна”ларни очади. Дуалистик модель самарали ишлаши учун мамлакатда турли шаклдаги исломий молиявий муассасалар ва воситалардан иборат исломий молиявий инфратузилмалар ташкил этилиши лозим.Ривожланган банклараро бозорни ташкил этишга катта эътибор қаратиш лозим. Дуалистик тизим тўлақонли амалга тадбиқ этилган мамлакат тимсоли Малайзия ҳисобланади.Кейинчалик дуалистик модель кўплаб мамлакатларда кенг тарқалди: Баҳрайн, Қозоғистон, Қирғизистон ва бошқалар.Янги минг йиллик бошида Покистон монистик моделни қўллашга уринишдан буткул воз кечди ва дуалистик моделни қабул қилди.Туркиянинг банк қонунчилигига бир қатор ўзгартиришлар киритилгач ва исломий банклар ортидан ҳуқуқий даражада махсус мавқени эътироф этилган, ушбу давлатда ҳам дуалистик модель устун бўлиб қолди. Дуалистик модель монистик ва анъанавий моделлар билан таққослаганда умуман олганда ўзининг анча самарали эканини кўрсатди.Унинг амалда қўлланиши исломий ва анъанавий молиявий муассасалар фаолияти учун тенг бўлган шароитларни яратади ва улар ўртасидаги рақобатни рағбатлантиради. Малайзия мисолида шуни гувоҳи бўлиш мумкинки, бундай рақобат инновацион маҳсулотлар ва воситаларнинг пайдо бўлишига олиб келади.
Перейти
Для информации28.01.2017 18:42

Таклифингиз учун рахмат. Бугунги кунда тижорат банклари томонидан Ислом банкларининг кредит линияларидан фойдаланиб келинмоқда. Шунингдек, тижорат банклари томонидан исломий молиялаш усуллари мавжуд. (Мисол учун Мурабаха, Истесна ва бошқалар. Ипак Йўли банки, Ҳамкорбанк, Қишлоқ қурилиш банк).

Бундан ташқари, таклифингизда келтирилган моделларнинг ижобий ва салбий жиҳатлари чуқур таҳлил қилинган ҳолда, кўриб чиқилади.

Dilshod Ostonov26.01.2017 22:57
Малака ошириш ишларини доимий назарда тутиш лозим. Номзод кимнинг қўлида ишлаши ҳам жуда муҳим. Бошлиқ қайсидир маънода устозлик қилади яъни устозининг ҳислатлари кадрларга таъсири катта бўлади. Шу жиҳатларига эътибор қаратиш ҳам ўринли...
Перейти
Для информации06.02.2017 08:59

Маълумот сифатида қабул қилинди.

Xudoyshukurov Bahrom Adbiqayumovich26.01.2017 22:21
Академия фаолиятини тизимли қайта куриб чиқиш, профессор-ўқитувчилар профессионал базасини кучайтириш. Ўқув дастур ва режаларни бугунги кун талабларидан келиб чиқиб қайта аниқ мақсадли тарзда шакллантириш. Академияда таълим сифатини ошириш мақсадида ўқув сифатини, таълим бериш методикасини ўзгартириш (ҳозирда тингловчилар профессор-ўқитувчилар томонидан тайёрланган 10-15 та слайдни ёдлаш ва ҳар 2 ҳафта слайддан сўзма-сўз тушадиган тестларни ёдлаш билан овора). Реал ҳаётда мамлакат Президенти томонидан ўзининг аниқ таклифларига эга, ўзининг фуқаролик позицияси эга, ватанпарвар кадрларни тайёрлаш масаласи кун тартибига қуйилмоқда. Баҳолаш мезонлари ДТС асосида белгилаш мақсадга мувофиқ. Академия раҳбарияти “ўзини алоҳида давлат” сифатида ўтиш балларини 55 балл эмас, балки 65 балл қилиб белгилаган бу эса қонунчиликка тўғри келмайди. “Пахта плани” каби академияни натижасини кўрсатиш мақсадида тингловчилар сафидан чиқарилган 40 нафар ёш раҳбар кадрларни ўқишини академияда қайта тиклаш учун махсус комиссия тузиш мақсадга мувофиқ. Амалдаги академия раҳбарияти қайта тиклаш сўзини эшитгиси келмайди, сабаби бу уларнинг “сиёсатига тўғри келмайди”. Аслида Ўзбекистонда ягона таълим сиёсати, яъни баркамол авлодни тарбиялаш, Ўзбекистон истиқболига хизмат қиладиган раҳбар кадрлар заҳирасини яратишдан иборат.
Перейти
Для информации06.02.2017 09:11

Маълумот сифатида олинди.

Ibragimov Bahodir Yusupalievich26.01.2017 21:52
Mamlakatimiz 25 yilda erishgan yutuqlar tahsinga sazovor, buni butun jahon e'tirof rtmoqda. Qurilish sohasi: Bu sohada ham ko'plab islohotlar olib borilmoqda. lekin ishlab chiqarilayotgan qurilish materiallarini ko'pchiligi sifatsiz chiqmoqda. bunga mutasaddi shahslar menimcha etarlicha e'tibor berishmayapti.
Перейти
Для информации27.01.2017 20:26

Келгусида таклифларингизни баён этишингизни сўраймиз.

Кадиров Феруз Сабирович26.01.2017 21:19
"внедрение в практику системы отчетности должностных лиц перед населением" - думаю это лишнее, т.к. их работа и есть отчет (качество, эффективность), самое главное чьи интересы они стоят в основе их работы - их задача благие начинания, именно это и есть самое сложное - менять все к лучшему. Отчетность - возврат к бюрократии. Результативность и ассоциативность с положительными изменениями в вверенной должностному лицу сфере и есть его отчет.
Перейти
Для информации27.01.2017 21:12

Впредь просим давать обоснованные предложения.

Кадиров Феруз Сабирович26.01.2017 21:04
"модернизацию и активную диверсификацию ведущих отраслей экономики" - затрагивает ли данный часть из текста поддержка и восстановление промышленности - заводов и фабрик, возвращение престижа работы в промышленности?
Перейти
Для информации28.01.2017 15:49

Модернизация и активная диверсификация ведущих отраслей экономики также предусматривает создание новых производственных мощностей, внедрение современных технологий по производству конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции и др.

Abdurakhimov Muzaffar Daminjonovich26.01.2017 20:59
Хар бир фуқаронинг пенция жамғармаси ва ижтимоий суғуртаси индивидуал жамғарилиб ва ҳисобланиб борилиши керак. Амалиётда 40 йил ишлаб пенция чиқади ва кимдир 90 йил умр кўраиб 30 пенция олади кимдир камроқ яъни 1 йил пенция олади ва вафот этади . 40 иш хакисидан ижтимоий суғурта бадаллари тўлаган фуқаронинг колган пуллари умумий жамғармада қолиб кетади. Бу адолатли бўлиши учун ходимнинг тўлананиб борилаётган ижтимоий суғурта бадаллари шахсий ҳисобланиб борилиши ва тўлани лозим бўлади. Пенциянер вафот этгандан сўнг колган жамғармадаги пенци пули меросхурларга тўланиши лозим бўлади. шунда хеч ким бир бирини хакини емайди.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:14

Маълумот учун қабул қилинди.

Abdurakhimov Muzaffar Daminjonovich26.01.2017 20:29
Давлат хизматлари, умуман хизмат кўрсатилиши учун талаб этиладиган ҳужжатлар рўйхатини кескин кискартириш. Айникса ушбу рўйҳатлардан "ва бошқа ҳужжатлар талаб қилиниши мумкин" деган қисмларни умуман чиқариб ташлашни таклиф қиламан. Мисол учун Эр ва хотин фуқаролик паспортини махсус бетида никох кайд этилганлиги тўғрисида белги бор, лекин никоҳ тузилганлиги тўғрисидаги гувоҳномани талаб этиш, доимий прописка тўғрисида белиги бўла туриб яшаш жойидан яшаяпди деган маълумотнома талаб этиш каби ҳолатларини тугатиш ортиқча овворагарчилик ва қоғозвозликни олдини олади.
Перейти
Для информации31.01.2017 09:24

Мазкур ҳужжат лойиҳасида “Давлат хизмати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш назада тутилган бўлиб, уни ишлаб ишлаб чиқиш жараёнида ва унинг ижроси бўйича ишлаб чиқиладиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаси бўйича аниқ таклифлар билан иштирок эитишингизга умид қиламиз.

Djalilov Komil Qudratovich26.01.2017 19:57
1. Барча таълим муаасасаларида 5 кунлик иш жорий қилиш керак (шанба-якшанба дам олиш), чунки бир кунда ўқитувчи ҳам, ўқувчи (талаба) ҳам дам олиб улгурмайди ва чарчоқ йиғилиб боравериб, таълим сифатига салбий таъсир кўрсатади. 2. Ўрта махсус ва олий таълимда ўқув йили давомийлигини камайтириб, семестрни хорижий таълим муаасалари каби 13-14 ҳафта қилиб белгилаш керак. 3. Болонья таълим системасига қўшилиш ва ўқув дастурларини Болонья тизитига мослаб қайта кўриб чиқиш керак.
Перейти
Для информации02.02.2017 11:04

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Зафар Аскаров26.01.2017 19:47
Бу лойиха албатта тошкент шахрида ишлаб юрган бошка вилоят фукароларига катта кулайлик яратади, лекин уртача 1-2млн оладиган давлат ишчиси нархи 2000 мин.иш хакидан юкори булган уй сотиб олишини кийин булади. Вахоланки иккаламчи бозорда уйлар нархи, бирламчи бозордагидан 2 баробар арзон. Биз фукароларга эркинлик яратмокчи булсак унда бу каби чеклов нотугри булиши мумкин. Яни бу табакаланишга олиб келди, шароити урта миенада булган оила бу имтиездан фойдаланолмай, узига тук яна уша тадбиркорлар бу уйларни сотиб олиши мумкин. Шу билан бирга, вилоятлардан келган фермер ва тадбиркорлар бу уйларни сотиб олиб яна ижарага бериб узи истикомат килишмайди чунки тадбиркорлик фаолиятини уз вилоятида олиб боради. Бу каби сабаблар уй жой нархларини бирламча бозорда кутарилишига ва яна уша урта хол, оликга ишонган фукаролар пул йигиш билан чекланиб колаверишади. Яна бир савол. Бу уйлар сотиб олингандан кейин, уй эгаси умри давомида вактинчалик руйхатда утиб умр курадими, уй узиники булсада?
Перейти
Для информации27.01.2017 19:26

Шарҳингизда таклиф ёритилмаган.

Нодир Худайкулов26.01.2017 18:59
хукуматнинг айрим хужжатларида экспорт килиниши таъкикланган махсулотлар мавжуд. масалан товук гўшти. Лекин гушт махсулотларини хукуматнинг розилиги билан экспорт килишга рухсат берилган. бу розилик қандай тартибда олиниши кўрсатилмаган. Тадбиркорга ишлаб чикарган махсулотидан 5-10% экспорт килишга рухсат берилса ёки тадбиркорга хар ойлик ички бозорга канчадир махсулот сотгандан сўнг экспорт килишга рухсат берилса тадбиркор ўз валютага бўлган ихтиёжини бир оз бўлса хам кондирган бўлар эди. Бунда солик органига назоратни топшириш лозим. Чунки тадбиркор махсулотни ички бозорга сотмасдан факат экспорт килиши ва ички бозор тақчил бўлишини олдини олиш максадида солик органи олдида ички ва ташки савдолари хакида хисобот топширса. бу маълумотларни тўғрилигини тасдиклаш максадида хисобот даврида сотилган махсулотни таққослаб солик органи маълумотларни қанчалик тўғрилигини назоратга олади хамда тадбиркорни хам валютага бўлган ихтиёжи ўзини ўзи таъминлаш йўли қондирилади шу билан бирга мажбурий сотилиши лозим бўлган валюта давлатга сотилади.
Перейти
Для информации28.01.2017 15:23

Фикрингиз учун раҳмат.

Uzlidep Uz26.01.2017 18:54
Тадбиркорлик субъектлари учун барча турдаги рўйхатдан ўтказиш, рухсат бериш ва лицензиялаш, шунингдек ташқи иқтисодий фаолиятни амалга ошириш билан боғлиқ тартиб таомилларни янада соддалаштирилди. Бу йўналишда туман шаҳар ҳокимликлари ҳузурида тадбиркорларга “бир дарча” тамойили бўйича давлат хизматлари кўрсатиш ягона марказлари ташкил этилди. Бироқ, ушбу йўналишда қабул қилинган қонун ҳужжатларида фақатгина тадбиркорлик субъектларига хизмат кўрсатиш назарда тутилган бўлиб, фуқароларга ёки мулкдорларга хизмат кўрсатиш назарда тутилмаган. Ушбу тизимда ҳам ўзгартириш критилиб, фуқароларга ва мулкдорларга ҳам хизмат кўрсатиш мақсадга мувофиқ бўлади.
Перейти
Для информации28.01.2017 16:45

Таклиф этилаётган механизм ҳаракатлар Давлат дастури лойиҳасининг 37-бандида кўзда тутилган.

Uzlidep Uz26.01.2017 18:53
Тадбиркорлик фаолиятида ишлаб чиқариш учун зарур бўлган хом-ашё ресурсларини олиш имкониятини барчага бирдай яратиш асосида соғлом рақобат муҳитини шакллантириш лозим. Шунингдек, солиқлар ва йиғимларни ўз вақтида тўлаб борадиган, ишлаб чиқариш суръатлари ва рентабелликни сақлаб турган, ишлаб чиқариш ва хизматлар ҳажмини муттасил ошириб борадиган, сўнгги 5 йил ичида молиявий жиноятларга қўл урмаган тадбиркорлик субъектлари учун тижорат банклари томонидан кам фоизли узоқ муддатли мақсадли кредитлар ажратишни таъминлаш лозим.
Перейти
Для информации28.01.2017 17:21

Фикрингиз учун раҳмат.

tashbaev daniyar nazirjanovich26.01.2017 18:52
ЎЗБЕКИСТОН «МИЛЛИЙ ТИКЛАНИШ» ДЕМОКРАТИК ПАРТИЯСИ ФРАКЦИЯСИНИНГ ТАКЛИФЛАРИ Жамиятда тиббий маданиятни юксалтириш Миллий дастури лойиҳасини тайёрлаш. Соғлом болани вояга етказишнинг муҳим шарти бўлган репродуктив саломатликни яхшилаш, туғма нуқсон ва хасталиклар билан туғилишларнинг олдини олиш, тиббиёт масканларининг моддий-техник базаси ва кадрлар салоҳиятини янада мустаҳкамлаш учун тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Мамлакатимиздаги тиббиёт муассасаларини замонавий диагностика ва даволаш ускуналари билан жиҳозлаш давлатимизнинг доимо диққат марказида бўлади. Шу билан бирга аҳолини тиббий маданиятини юксалтириш, соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, соғлом овқатланиш орқали соғлиқни асраш мақсадида профилактика ишларини янада кучайтириш учун амалга ошириладиган фаолиятни тизимлаштирувчи дастур зарурати юзага келмоқда. Дастур жамиятда соғлом турмуш тарзи ва соғлом овқатланишни такомиллаштиришга, касалликларни, айниқса давосиз ёки даволаниши қийин бўлган касалликларни олдини олиш уларни профилиактикасига оид тизимли чора тадбирларни ишлаб чиқишга хизмат қилади.
Перейти
Для информации31.01.2017 22:22

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади

Uzlidep Uz26.01.2017 18:52
. Божхона кодексига тегишли ўзгартиришлар киритиш. Божхона қонунчилигини тубдан либераллаштирмасдан туриб, четдан инвестиция олиб келиш ёки четга экспорт қилишни оптималлаштириш қийин. Масалан, асбоб-ускуналарни Ўзбекистон Республикасига олиб кириш учун унинг келиб чиқиш сертификати ёки сифат сертификати мавжуд бўлишининг ўзи кифоядир. Бироқ, медицина соҳасидаги асбоб-ускуналарни олиб кириш учун Соғлиқни сақлаш вазирлигнинг розилиги ёки шу идорадан рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳнома мавжуд бўлиши керак. Мазкур талаб, замонавий асбоб-ускуналарни мамлакатга киритишда қўшимча оворагарчиликни олиб келади. Шу боис, ушбу талабни бекор қилиб, Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан киритилган асбоб-ускуналарнинг фойдаланилиши устидан назорат ўрнатиш ваколатини сақлаб қолиш мақсадга мувофиқдир.
Перейти
Для информации28.01.2017 16:45

Мазкур таклиф ҳаракатлар Давлат дастури лойиҳасининг 34 ва 156-бандлари доирасида кўриб чиқилади.

tashbaev daniyar nazirjanovich26.01.2017 18:47
ЎЗБЕКИСТОН «МИЛЛИЙ ТИКЛАНИШ» ДЕМОКРАТИК ПАРТИЯСИ ФРАКЦИЯСИНИНГ ТАКЛИФЛАРИ Маъмурий судлов соҳасига ярашув институтини жорий этишга қаратилган «Ўзбекистон Республикасининг маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш. Қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи асосида депутатлар томонидан қонун лойиҳаси ишлаб чиқилади ва Қонунчилик палатасига киритилади. Бугунги кунда жиноят ишлари бўйича ярашув институти қўлланилмоқда ва йилдан йилга уни қўллаш кенгайиб бормоқда. Ушбу ижобий амалиётни маъмурий судлов жараёнига ҳам тадбиқ этилиши инсон манфаатлари устуворлигини, жабрланувчиларнинг ҳуқуқларини тикланишига ва ҳуқуқбузарлик натижасида етказилган зарарни ўз вақтида ундиришга, ишларни соддалаштирилган тартибда кўришга имконият беради.
Перейти
Для информации31.01.2017 17:15

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

tashbaev daniyar nazirjanovich26.01.2017 18:46
ЎЗБЕКИСТОН «МИЛЛИЙ ТИКЛАНИШ» ДЕМОКРАТИК ПАРТИЯСИ ФРАКЦИЯСИНИНГ ТАКЛИФЛАРИ Барча сиёсий партиялар: тузилмаларида аҳолининг, тадбиркорлик субъектларининг мурожаатларини қабул қилиш ва кўриб чиқишнинг интерактив усулларини кенгайтириш; тузилмаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлайдиган мутахассислар фаолиятларини такомиллаштириш; Бундай чораларнинг амалга оширилиши сиёсий партиялар фаолиятида ошкораликни таъминлашга, мурожаатлар билан ишлашни такомиллаштиришга хизмат қилади.
Перейти
Для информации31.01.2017 11:44

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Аброр Абдуллаев26.01.2017 18:25
4. Политика реформ и открытости, которая активно осуществляется в нашей стране, по мнению международных экспертов, в значительной степени повысит и укрепит международный авторитет республики, создаст благоприятный имидж Узбекистана на мировой арене. В этой связи, считаем целесообразным и предлагаем организовать постоянно действующий международный общественно-политический Клуб деловых встреч "ЗОМИН" (аналог российского Клуба "Валдай"). Местом проведения встреч Клуба, могла бы быть одна из живописнейших зон отдыха на территорий Зоминского района Джизакской области или зона отдыха "Бельдерсай" в Бостанлыкском районе Ташкентской области Республики Узбекистан (По согласованию). Основными задачи Клуба могут быть: - организацию встреч с представителями политических и деловых кругов, депутатами, сенаторами, руководителями комитетов палат Олий Мажлиса, правительства, министерств и ведомств, политических партий и движений, молодежной организации Республики Узбекистан, представителями иностранного дипломатического корпуса, международных организаций и миссий, аккредитованных в республике; - для участия в заседаниях Клуба будут приглашаться как действующие, так и бывшие видные государственные, политические и общественные деятели, представители учащейся и студенческой молодежи, журналисты, политические обозреватели и телеведущие Узбекистана и иностранных государств, известные представители творческой и научной интеллигенции, ученые с мировым именем, отечественные и зарубежные бизнесмены, политики, сенаторы и конгрессмены США, депутаты Европарламента и другие; - обсуждение насущных, животрепещущих вопросов современности, политической и экономической жизни страны и мира. - повышение политического и делового кругозора молодежи, привлечение их к активной общественной, политической, экономической и научной жизни, воспитания у них чувства патриотизма и гордости за свою Родину. Для повышения авторитета и расширения географии деятельности Клуба, в качестве его постоянных ведущих, можно пригласить иностранных политических деятелей, бывших руководителей государств Европы и стран Азиатского региона. Генератором идей проведения заседаний Клуба, встреч и их тематических планов, на наш взгляд, может стать совместная с иностранными партнерами компания, которая на регулярной основе будет обеспечивать участие в мероприятиях Клуба иностранных участников, оказывать материальную и иную финансовую поддержку в организации мероприятий Клуба. Выдавать поощрительные стипендии и гранты для учебы и стажировки за рубежом, постоянным и активным членам, участникам Клуба, из числа, политически наиболее подготовленной и одаренной части молодежи, которая, в будущем, должна стать политической элитой узбекской интеллигенции, достойно представлять Республику Узбекистан на мировой политической арене. В качестве мер по реализации настоящего проекта, предлагается следующее: а) определить организационно - правовую форму, статус, состав учредителей, членов, участников Клуба, в т.ч. зарубежных. Разработать Положение о международном общественно-политическом Клубе, Устав и Учредительный договор. Подготовить пакет документов для регистрации Клуба; б) подготовить для рассмотрения проект Концепции международного общественно-политического Клуба; в) внести предложения о создании международного общественно - политического Клуба деловых встреч, в Правительство республики. Принять необходимые меры для подготовки и подписания соответствующего постановления Президента.
Перейти
Для информации06.02.2017 12:29

Ваше предложение принято к сведению.

Аброр Абдуллаев26.01.2017 18:20
2. Для обеспечения занятости населения, в первую очередь, молодежи, окончивших различные учебные заведения, и создания дополнительных рабочих мест, считаем необходимым пересмотреть всю систему работы фонда занятости минтруда, а также формирование средств фонда и их использование. Существующее положение показывает, что все предприятия делают отчисления в этот фонд, но практически ни одна компания не получает компенсации за вновь созданные рабочие места. Предлагается, в первую очередь, предусмотреть преференции за созданные рабочие места, а также обеспечить порядок компенсации из средств фонда, компаниям за каждое вновь созданное рабочее место.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:13

Ваше предложение принято к сведению.

Агзамов Авазхон Талгатович26.01.2017 18:08
Жисмоний шахсларнинг жами йиллик даромадлари ва харажатлари бўйича декларациялаш тизими (2002 йилдан ишга тушиши керак эди)ни амалга киритиш керак. Айниқса бунда амалдорлар, санъат аҳли ва юқори даромадга эга қатламни даромадлари ва харажатлари тўғрисида иқтисодий ҳужжатни назарда тутувчи декларациялаш тизимини жорий қилиш керак. Босқичма босқич бошқа аҳоли қатламларини ҳам шундай декларация топширишга жалб қиладиган меъёрий ҳуқуқий ҳужжат қабул қилиш керак. албатта буни интерактив усулда электрон кўринишда топширишни назарда тутиш керак.
Перейти
Для информации28.01.2017 16:44

Мазкур таклиф ҳаракатлар дастури лойиҳасининг 90-банди доирасида кўриб чиқилади.

Салиев Козимбек Шухратович26.01.2017 17:45
Йирик ижтимоий, сиёсий ва маданий-оммавий тадбирлар ўтказилишидан аввал хар доим автомобил хайдовчиларига ва фуқароларга ноқулайликлар туғдирмаслик мақсадида ёпиладиган кўчалар хақида олдиндан маьлумот берилиши зарур.
Перейти
Для информации06.02.2017 10:15

Маълумот сифатида олинди.

Rashidov Anvarjon Shavkatjon o'g'li26.01.2017 17:38
натаруслар фалолиятини тубдан ислох қилиш лозим. бир тадбиркор натарус хузурида соатлаб эмас балки кунлар иш битиришга навбатга турмоқда
Перейти
Для информации31.01.2017 20:45

Мазкур ҳужжатда нотариат органлари фаолиятини ислоҳ қилиш бўйича қатор чоралар амалга ошириш кўзда тутилган.

Rustambekov Islambek Rustambekovich26.01.2017 17:33
Инвестиция соҳасидаги қонун ҳужжатларини танқидий қайта кўриб чиқиш, жумладан: - ривожланган хорижий мамлакатларники каби (Масалан, Германия) инвестицияга доир муносабатларни тартибга солувчи нормаларни битта қонунда бирлаштириб акс эттириш, яъни Инвестицияга оид 3 та қонун ва бир қатор қонун соти ҳужжатларини битта янги қонун кўринишида қабул қилиш; - чет эл инвесторлари қаторига чет элда доимий яшовчи Ўзбекистон фуқароларини қайтадан қўшиш; - ички инвестицияларни иқтисодиётга жалб этиш мақсадида, маълум миқдордаги суммада (масалан 1 млн АҚШ долл) иқтисодиётга жалб этилаётган тадбиркорлик субъектлари ёки жисмоний шахсларга, чет эл инвесторлари / чет эл корхонаси/қўшма корхонага бериладиган имтиёзлардан фойдаланиш имконини бериш. (чет эл инвестори ва миллий инвестор ўртасидаги маълум нотенгликни йўқотиш, чунки амалда миллий инвестор даромадини репатриация қилиб олиб чиқиб кетмайди, балки яна фаолиятига жалб этади).
Перейти
Для информации28.01.2017 15:15

Ушбу таклиф ҳужжат лойиҳаси “Хорижий инвесторларни жалб этиш мақсадида инвестициявий жозибадорлигини ошириш.” бандида назарда тутилган.

Салиев Козимбек Шухратович26.01.2017 17:29
Қонун асосида МТМ да бир гурухда кўпи билан 25 бола бўлиши мумкин, лекин хозирги кунда бир гурухда камида 35 бола жойлаштирилади, Марказий халқ таьлими бошқармаси томонидан МТМда жой бўлмаса хам коррупция асосида ёки таниш билишчилик орқали болани боғчага жойлаштиришга справка берилаверади. Таклиф: МТМни қурилишини кескин кўпайтириш зарур.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:07
Маълумот сифатида олинди.
Rashidov Anvarjon Shavkatjon o'g'li26.01.2017 17:27
Суд қарорларини электрон базасини ташкил этиш лозим. ушбу базадан суд ижрочилари уларга келган суд қарорларини кўра олиши ва ушбу қарорларни ижросини ўз вақтида таминлашлари керак бўлиши лозим. ўз вақтида бажарилмаган қарорлар устидан суд ўз вақтида хабардор бўлади ва назоратга олади. шунда суд ижрочиси деган одамларнинг орқасидан ортиқча югариб юришлар бартараф этилармиди. мисол учун банклар бирор мижоз қарздорлиги устидан судга мурожат қилиб суд қарори чиқаради ва қарор кучга киргандан сўнг хам суд ижрочисини орқасидан югуришига мажбур бўлмоқда. хуллас суд ижрочиларини ва суд қарорларини ишини ягона база орқали бажара олиш имконини бериш лозим
Перейти
Для информации31.01.2017 11:34

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Каримов Хайрулла Хабибуллаевич26.01.2017 17:13
Согласен с комментарием Qwat Jollybekov. От Болонской конвенции постепенно надо отказываться. Болонская конвенция обеспечивает занятость времени молодежи, но считаю, что себя не оправдала. Также безмерно благодарен нашему Президенту Шавкат Миромоновичу за то, что он действительно работает на благо нашего народа! С ним у нас большое, процветающее будущее!
Перейти
Для информации06.02.2017 16:13

Ваше предложение принято к сведению.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:08
6. Янги туристик маршрутларни яратиш, туризмнинг замонавий турларини ривожлантириш, уларнинг жозибадорлигини кучайтириш. Ҳудуднинг хусусиятларидан келиб чикиб, янги туристик маршрутларини ишлаб чикиш (экологик, агро, этнографик, гастрономик, спорт, даволаш-согломлаштириш), туризмнинг янги турлари буйича электрон йул бошловчиларни ишлаб чикиш, Экотуризмни ривожлантириш мақсадида Жомбой туманидаги «Зарафшон» қўриқхонасини сайёҳлар ташриф буюрадиган масканга айлантириш. Агротуризмни янада ривожлантириш мақсадида вилоят туманларидаги мавжуд интенсив боғлар ва бошқа мева-сабзавот етиштиришга ихтисослаштирилган хўжаликларда сайёҳларга хизмат кўрсатиш учун мўлжалланган янги сайёҳлик объектларини барпо этиш.
Перейти
Для информации31.01.2017 22:08

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:08
5. Туризм соҳасида бизнесни юритиш бўйича қулай шароитларни яратиш, жаҳон тан олган брендларни, хорижий инвесторларни фаол жалб этиш. - хорижий туроператорлар, ОАВ ва бошқа тегишли ташкилотлар иштирокида инфотурларни (ахборот турлари – мамлакат туризм имкониятларини таништирувчи тур) ўтказиш тажрибасини кенгайтириш; - туризмнинг ривожланган турлари тўғрисида мультимедиа тақдимотларини ишлаб чиқиш ва ОАВда, жумладан ижтимоий тармоқларда жойлаштириш; - Самарқанд шаҳри ва вилоятнинг бошқа диққатга сазовор объектларининг 3D моделини яратиш ва GoogleeEarth онлайн интерактив харитасига жойлаштириш; - хорижий ОАВда Самарқанднинг тарихий-маданий мероси ва бой туристик имкониятларини доимий ва самарали илгари суриш ва тарғиб этишни янада кучайтириш, хусусан бу борада “БиБиСи”, Виасат Эксплорер, “Нейшнл Джеографик Чанел”, Тревл чанел” каби хорижий телеканналлар билан шартнома асосида реклама компаниясини тизимли олиб бориш.
Перейти
Для информации31.01.2017 22:08

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:07
4. Аэропорт ва вокзалларда хизмат кўрсатиш сифатини тубдан яхшилаш. Самарқандга ташриф буюрувчи туристлар учун аэропорт ва вокзалда комплекс хизмат кўрсатишни яхшилаш бўйича таклифлар: - Самарқанд халқаро аэропортида замонавий ахборот-коммуникациялар технологияси ва рискни бошқариш тизимини қўллаш орқали иккиталик, яъни “яшил” ва “қизил” йўлаклар тизимини жорий қилиш; - паспорт назоратидан ўтишда қўшимча қулайлик яратиш ва бу жараёндан ўтишни тезлаштириш мақсадида резидент ва норезидентлар учун алоҳида паспорт назоратидан ўтишни таъминлаш; - ички ва халқаро қатновлар учун авиа ва темирйўл билетларни онлайн брон ва харид қилиш тизимини амалиётда тўлақонли жорий қилиш; - аэропорт ва вокзалда туристлар ва туристлар гуруҳларига сервис хизмат кўрсатишни яхшилаш, хорижий валюталар айирбошлаш нуқталарининг сутка давомида фаолият юритишини таъминлаш, уларда таксилар хизматлари фаолиятини тартибга солиш; - хавфсизлик чораларини кўрган ҳолда турист ва туристлар гуруҳини кутиб олувчи шахсларни аэропорт ва вокзал биноларига киришларига рухсат бериш тартибини кўриб чиқиш;
Перейти
Для информации31.01.2017 22:07

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:07
3. Туризм соҳасида виза тартиботини соддалаштириш. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 24 мартдаги “Ўзбекистон Республикасининг чет эллардаги ваколатхоналари тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида”ги қарорига асосан, Ўзбекистоннинг хориждаги элчихоналари туристик вакиллик функцияларини бажариб келмоқда. Мамлакатнинг туристик салоҳиятини илгари суриш ва тарғиб қилиш бўйича хорижий мамлакатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда, ҳар бир мамлакат ўзининг хорижий мамлакатлардаги элчихоналари штат жадвалида миллий туризм салоҳиятини тарғиб қилувчи, туристик компаниялар ва тармоқ ОАВлари билан ҳамкорликни ривожлантириш, туристик кўргазма ва ярмаркаларда иштирок этиш билан бевосита шуғулланувчи туризм бўйича мутахассис лавозимини жорий этиш мақсадга мувофиқ. - визани расмийлаштириш ва бериш жараёнида замонавий ахборот коммуникция технологиялаарнини қўллаш, шу жумладан, виза учун талаб қилинган ҳужжатларни дипломатик ваколатхоналарга келмасдан онлайн сўровнома тўлдириш тизими орқали топшириш амалиётини кенгайтириш; - босқичма-босқич электрон визалар тизимини киритиш; - барча мамлакатлар фуқаролари учун Ўзбекистон Республикасининг халқаро аэропортларида транзит визаларни бериш тартибини соддалаштириш; - хорижий туристлар учун виза олиш давлат божи ва йиғимлари ҳажмини 2 мартага қисқартириш; - туристлар гуруҳлари учун визани расмийлаштиришнинг энг кам миқдорини 10 кишидан 5 кишига тушириш каби чора-тадбирларни амалга ошириш.
Перейти
Для информации31.01.2017 22:08

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:07
2. “Туризм тўғрисида”ги Қонуннинг янги таҳририни ишлаб чиқиш. Янги таҳрирдаги “Туризм тўғрисида”ги Қонун лойиҳасини қуйидаги жиҳатларни назарда тутган ҳолда ишлаб чиқиш тавсия этилади: - Туризм фалияти субъектлари ва туристларнинг ҳуқуқ ҳамда мажбуриятларини,шунингдек, туризм соҳасидаги ваколатли давлат органи ва маҳаллий давлат ҳокимиятининг ваколатини аниқ белгилаб қўйиш; - Илғор хорижий тажрибани ўрганиш асосида туризм соҳасини ривожлантиришнинг замонавий ташкилий-ҳуқуқий механизмларини ишлаб чиқиш.
Перейти
Для информации31.01.2017 22:07

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:07
1. Ўрта муддатли истиқболда Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш концепциясини, шунингдек 2017-2021 йилларда Концепцияни амалга оширишга доир аниқ чора-тадбирлар Дастурини ишлаб чиқиш. Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш концепциясини, шунингдек 2017-2021 йилларда Концепцияни амалга оширишга доир аниқ чора-тадбирлар Дастурини ишлаб чиқиш муносабати билан муаммоли масалалар, таклиф ва тавсиялар юзасидан амалиётдаги ҳолат мисолида ҳудудий бошқарма томонидан Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш Давлат қўмитастга тегишли лойиҳа тақдим этилди(илова қилинади.)
Перейти
Для информации28.01.2017 16:32

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 2 декабрдаги ПФ-4861 – сонли “Ўзбекистон Республикасининг туризм соҳасинин жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони асосан, Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ташқи иқтисодий алоқалар, инвестициялар ва савдо вазирлиги, Ташқи ишлар вазирлиги, Маданият ва спорт ишлари вазирлиги, Адлия вазирлиги, Давлат божхона қўмитаси, Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси, Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари, бошқа манфаатдор вазирликлар, идоралар, ташкилотлар билан биргаликда уч ой муддатда ушбу Фармонда белгиланган туризм соҳасидаги давлат сиёсатининг мақсадлари ва устувор вазифаларидан келиб чиқиб, ўрта муддатли истиқболда Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш концепциясини, шунингдек 2017-2021 йилларда Концепцияни амалга оширишга доир аниқ чора-тадбирлар Дастурини Вазирлар Маҳкамасига киритиш топшириғи берилган.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:06
6. Янги туристик маршрутларни яратиш, туризмнинг замонавий турларини ривожлантириш, уларнинг жозибадорлигини кучайтириш. Ҳудуднинг хусусиятларидан келиб чикиб, янги туристик маршрутларини ишлаб чикиш (экологик, агро, этнографик, гастрономик, спорт, даволаш-согломлаштириш), туризмнинг янги турлари буйича электрон йул бошловчиларни ишлаб чикиш, Экотуризмни ривожлантириш мақсадида Жомбой туманидаги «Зарафшон» қўриқхонасини сайёҳлар ташриф буюрадиган масканга айлантириш. Агротуризмни янада ривожлантириш мақсадида вилоят туманларидаги мавжуд интенсив боғлар ва бошқа мева-сабзавот етиштиришга ихтисослаштирилган хўжаликларда сайёҳларга хизмат кўрсатиш учун мўлжалланган янги сайёҳлик объектларини барпо этиш.
Перейти
Для информации31.01.2017 22:20

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:06
5. Туризм соҳасида бизнесни юритиш бўйича қулай шароитларни яратиш, жаҳон тан олган брендларни, хорижий инвесторларни фаол жалб этиш. - хорижий туроператорлар, ОАВ ва бошқа тегишли ташкилотлар иштирокида инфотурларни (ахборот турлари – мамлакат туризм имкониятларини таништирувчи тур) ўтказиш тажрибасини кенгайтириш; - туризмнинг ривожланган турлари тўғрисида мультимедиа тақдимотларини ишлаб чиқиш ва ОАВда, жумладан ижтимоий тармоқларда жойлаштириш; - Самарқанд шаҳри ва вилоятнинг бошқа диққатга сазовор объектларининг 3D моделини яратиш ва GoogleeEarth онлайн интерактив харитасига жойлаштириш; - хорижий ОАВда Самарқанднинг тарихий-маданий мероси ва бой туристик имкониятларини доимий ва самарали илгари суриш ва тарғиб этишни янада кучайтириш, хусусан бу борада “БиБиСи”, Виасат Эксплорер, “Нейшнл Джеографик Чанел”, Тревл чанел” каби хорижий телеканналлар билан шартнома асосида реклама компаниясини тизимли олиб бориш.
Перейти
Для информации31.01.2017 22:19

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:05
4. Аэропорт ва вокзалларда хизмат кўрсатиш сифатини тубдан яхшилаш. Самарқандга ташриф буюрувчи туристлар учун аэропорт ва вокзалда комплекс хизмат кўрсатишни яхшилаш бўйича таклифлар: - Самарқанд халқаро аэропортида замонавий ахборот-коммуникациялар технологияси ва рискни бошқариш тизимини қўллаш орқали иккиталик, яъни “яшил” ва “қизил” йўлаклар тизимини жорий қилиш; - паспорт назоратидан ўтишда қўшимча қулайлик яратиш ва бу жараёндан ўтишни тезлаштириш мақсадида резидент ва норезидентлар учун алоҳида паспорт назоратидан ўтишни таъминлаш; - ички ва халқаро қатновлар учун авиа ва темирйўл билетларни онлайн брон ва харид қилиш тизимини амалиётда тўлақонли жорий қилиш; - аэропорт ва вокзалда туристлар ва туристлар гуруҳларига сервис хизмат кўрсатишни яхшилаш, хорижий валюталар айирбошлаш нуқталарининг сутка давомида фаолият юритишини таъминлаш, уларда таксилар хизматлари фаолиятини тартибга солиш; - хавфсизлик чораларини кўрган ҳолда турист ва туристлар гуруҳини кутиб олувчи шахсларни аэропорт ва вокзал биноларига киришларига рухсат бериш тартибини кўриб чиқиш;
Перейти
Для информации31.01.2017 22:19

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:05
3. Туризм соҳасида виза тартиботини соддалаштириш. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 24 мартдаги “Ўзбекистон Республикасининг чет эллардаги ваколатхоналари тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида”ги қарорига асосан, Ўзбекистоннинг хориждаги элчихоналари туристик вакиллик функцияларини бажариб келмоқда. Мамлакатнинг туристик салоҳиятини илгари суриш ва тарғиб қилиш бўйича хорижий мамлакатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда, ҳар бир мамлакат ўзининг хорижий мамлакатлардаги элчихоналари штат жадвалида миллий туризм салоҳиятини тарғиб қилувчи, туристик компаниялар ва тармоқ ОАВлари билан ҳамкорликни ривожлантириш, туристик кўргазма ва ярмаркаларда иштирок этиш билан бевосита шуғулланувчи туризм бўйича мутахассис лавозимини жорий этиш мақсадга мувофиқ. - визани расмийлаштириш ва бериш жараёнида замонавий ахборот коммуникция технологиялаарнини қўллаш, шу жумладан, виза учун талаб қилинган ҳужжатларни дипломатик ваколатхоналарга келмасдан онлайн сўровнома тўлдириш тизими орқали топшириш амалиётини кенгайтириш; - босқичма-босқич электрон визалар тизимини киритиш; - барча мамлакатлар фуқаролари учун Ўзбекистон Республикасининг халқаро аэропортларида транзит визаларни бериш тартибини соддалаштириш; - хорижий туристлар учун виза олиш давлат божи ва йиғимлари ҳажмини 2 мартага қисқартириш; - туристлар гуруҳлари учун визани расмийлаштиришнинг энг кам миқдорини 10 кишидан 5 кишига тушириш каби чора-тадбирларни амалга ошириш.
Перейти
Для информации31.01.2017 22:19

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:05
2. “Туризм тўғрисида”ги Қонуннинг янги таҳририни ишлаб чиқиш. Янги таҳрирдаги “Туризм тўғрисида”ги Қонун лойиҳасини қуйидаги жиҳатларни назарда тутган ҳолда ишлаб чиқиш тавсия этилади: - Туризм фалияти субъектлари ва туристларнинг ҳуқуқ ҳамда мажбуриятларини,шунингдек, туризм соҳасидаги ваколатли давлат органи ва маҳаллий давлат ҳокимиятининг ваколатини аниқ белгилаб қўйиш; - Илғор хорижий тажрибани ўрганиш асосида туризм соҳасини ривожлантиришнинг замонавий ташкилий-ҳуқуқий механизмларини ишлаб чиқиш.
Перейти
Для информации31.01.2017 22:19

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:04
1. Ўрта муддатли истиқболда Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш концепциясини, шунингдек 2017-2021 йилларда Концепцияни амалга оширишга доир аниқ чора-тадбирлар Дастурини ишлаб чиқиш. Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш концепциясини, шунингдек 2017-2021 йилларда Концепцияни амалга оширишга доир аниқ чора-тадбирлар Дастурини ишлаб чиқиш муносабати билан муаммоли масалалар, таклиф ва тавсиялар юзасидан амалиётдаги ҳолат мисолида ҳудудий бошқарма томонидан Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш Давлат қўмитастга тегишли лойиҳа тақдим этилди(илова қилинади.)
Перейти
Для информации31.01.2017 22:18

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:03
1. Ўрта муддатли истиқболда Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш концепциясини, шунингдек 2017-2021 йилларда Концепцияни амалга оширишга доир аниқ чора-тадбирлар Дастурини ишлаб чиқиш. Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш концепциясини, шунингдек 2017-2021 йилларда Концепцияни амалга оширишга доир аниқ чора-тадбирлар Дастурини ишлаб чиқиш муносабати билан муаммоли масалалар, таклиф ва тавсиялар юзасидан амалиётдаги ҳолат мисолида ҳудудий бошқарма томонидан Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш Давлат қўмитастга тегишли лойиҳа тақдим этилди(илова қилинади.) 2. “Туризм тўғрисида”ги Қонуннинг янги таҳририни ишлаб чиқиш. Янги таҳрирдаги “Туризм тўғрисида”ги Қонун лойиҳасини қуйидаги жиҳатларни назарда тутган ҳолда ишлаб чиқиш тавсия этилади: - Туризм фалияти субъектлари ва туристларнинг ҳуқуқ ҳамда мажбуриятларини,шунингдек, туризм соҳасидаги ваколатли давлат органи ва маҳаллий давлат ҳокимиятининг ваколатини аниқ белгилаб қўйиш; - Илғор хорижий тажрибани ўрганиш асосида туризм соҳасини ривожлантиришнинг замонавий ташкилий-ҳуқуқий механизмларини ишлаб чиқиш. 3. Туризм соҳасида виза тартиботини соддалаштириш. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 24 мартдаги “Ўзбекистон Республикасининг чет эллардаги ваколатхоналари тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида”ги қарорига асосан, Ўзбекистоннинг хориждаги элчихоналари туристик вакиллик функцияларини бажариб келмоқда. Мамлакатнинг туристик салоҳиятини илгари суриш ва тарғиб қилиш бўйича хорижий мамлакатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда, ҳар бир мамлакат ўзининг хорижий мамлакатлардаги элчихоналари штат жадвалида миллий туризм салоҳиятини тарғиб қилувчи, туристик компаниялар ва тармоқ ОАВлари билан ҳамкорликни ривожлантириш, туристик кўргазма ва ярмаркаларда иштирок этиш билан бевосита шуғулланувчи туризм бўйича мутахассис лавозимини жорий этиш мақсадга мувофиқ. - визани расмийлаштириш ва бериш жараёнида замонавий ахборот коммуникция технологиялаарнини қўллаш, шу жумладан, виза учун талаб қилинган ҳужжатларни дипломатик ваколатхоналарга келмасдан онлайн сўровнома тўлдириш тизими орқали топшириш амалиётини кенгайтириш; - босқичма-босқич электрон визалар тизимини киритиш; - барча мамлакатлар фуқаролари учун Ўзбекистон Республикасининг халқаро аэропортларида транзит визаларни бериш тартибини соддалаштириш; - хорижий туристлар учун виза олиш давлат божи ва йиғимлари ҳажмини 2 мартага қисқартириш; - туристлар гуруҳлари учун визани расмийлаштиришнинг энг кам миқдорини 10 кишидан 5 кишига тушириш каби чора-тадбирларни амалга ошириш. 4. Аэропорт ва вокзалларда хизмат кўрсатиш сифатини тубдан яхшилаш. Самарқандга ташриф буюрувчи туристлар учун аэропорт ва вокзалда комплекс хизмат кўрсатишни яхшилаш бўйича таклифлар: - Самарқанд халқаро аэропортида замонавий ахборот-коммуникациялар технологияси ва рискни бошқариш тизимини қўллаш орқали иккиталик, яъни “яшил” ва “қизил” йўлаклар тизимини жорий қилиш; - паспорт назоратидан ўтишда қўшимча қулайлик яратиш ва бу жараёндан ўтишни тезлаштириш мақсадида резидент ва норезидентлар учун алоҳида паспорт назоратидан ўтишни таъминлаш; - ички ва халқаро қатновлар учун авиа ва темирйўл билетларни онлайн брон ва харид қилиш тизимини амалиётда тўлақонли жорий қилиш; - аэропорт ва вокзалда туристлар ва туристлар гуруҳларига сервис хизмат кўрсатишни яхшилаш, хорижий валюталар айирбошлаш нуқталарининг сутка давомида фаолият юритишини таъминлаш, уларда таксилар хизматлари фаолиятини тартибга солиш; - хавфсизлик чораларини кўрган ҳолда турист ва туристлар гуруҳини кутиб олувчи шахсларни аэропорт ва вокзал биноларига киришларига рухсат бериш тартибини кўриб чиқиш; 5. Туризм соҳасида бизнесни юритиш бўйича қулай шароитларни яратиш, жаҳон тан олган брендларни, хорижий инвесторларни фаол жалб этиш. - хорижий туроператорлар, ОАВ ва бошқа тегишли ташкилотлар иштирокида инфотурларни (ахборот турлари – мамлакат туризм имкониятларини таништирувчи тур) ўтказиш тажрибасини кенгайтириш; - туризмнинг ривожланган турлари тўғрисида мультимедиа тақдимотларини ишлаб чиқиш ва ОАВда, жумладан ижтимоий тармоқларда жойлаштириш; - Самарқанд шаҳри ва вилоятнинг бошқа диққатга сазовор объектларининг 3D моделини яратиш ва GoogleeEarth онлайн интерактив харитасига жойлаштириш; - хорижий ОАВда Самарқанднинг тарихий-маданий мероси ва бой туристик имкониятларини доимий ва самарали илгари суриш ва тарғиб этишни янада кучайтириш, хусусан бу борада “БиБиСи”, Виасат Эксплорер, “Нейшнл Джеографик Чанел”, Тревл чанел” каби хорижий телеканналлар билан шартнома асосида реклама компаниясини тизимли олиб бориш. 6. Янги туристик маршрутларни яратиш, туризмнинг замонавий турларини ривожлантириш, уларнинг жозибадорлигини кучайтириш. Ҳудуднинг хусусиятларидан келиб чикиб, янги туристик маршрутларини ишлаб чикиш (экологик, агро, этнографик, гастрономик, спорт, даволаш-согломлаштириш), туризмнинг янги турлари буйича электрон йул бошловчиларни ишлаб чикиш, Экотуризмни ривожлантириш мақсадида Жомбой туманидаги «Зарафшон» қўриқхонасини сайёҳлар ташриф буюрадиган масканга айлантириш. Агротуризмни янада ривожлантириш мақсадида вилоят туманларидаги мавжуд интенсив боғлар ва бошқа мева-сабзавот етиштиришга ихтисослаштирилган хўжаликларда сайёҳларга хизмат кўрсатиш учун мўлжалланган янги сайёҳлик объектларини барпо этиш
Перейти
Для информации31.01.2017 22:18

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Safarov Azamat Raxmatovich26.01.2017 16:57
Туризмни ривожлантиришда идоралараро мувофиқликни шакллантириш; бунда барча кўргазмалар, кўрик-танловлар, халқ сайллари, фестиваллар туризм ривожига хизмат қилиши лозим. Туризм инфратузилмасини жаҳон стандартлари даражасига кўтариш;
Перейти
Для информации31.01.2017 22:07

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Салиев Козимбек Шухратович26.01.2017 16:52
Россия, Корея, Япония ва яна бир қатор давлаталарнинг Меҳнат вазирлиги билан биргаликда Ўзбекистон худудида юқоридаги давлатларнинг мехнат йўналиши бўйича бўлимларини очиш зарур. Бу бўлимлар орқали чет эл давлат органлари иш билан таминланмаган фуқароларимизга ўз таклифларини билдирадилар. Шу ернинг ўзида конкурс орқали бу шахсларни ишга қабул қилиб ишга чет давлатига жўнатилади. Бу йўл орқали биринчидан фуқароларимиз нима иш ва қайси жойда иш билан шуғулланишлари аниқ. иккинчидан ойлик иш хақи кафолатланади ва иш хаққидан давлатимизга солиқ тўланади.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:33
Маълумот сифатида олинди.
Abbos Yunusov26.01.2017 16:52
Инсон капитали ютуқларидан унумли фойдаланиш ва уни ривожлантириш учун инвестициялар киритиш ҳажмини босқичма-босқич ошириб бориш
Перейти
Для информации28.01.2017 16:41

Таклиф этилаётган механизм ҳаракат дастури лойиҳасининг 279-бандида кўзда тутилган.

Abbos Yunusov26.01.2017 16:49
Туризм соҳаси мамлакатимиз тараққиётининг узоқ муддатли стратегиясида энг истиқболли йўналиш эканлигини эътиборга олган ҳолда туризм инфраструктурасини янада яхшилаш бўйича босқичма босқич амалга оширилиш лозим бўлган ишларнинг аниқ механизмларини ишлаб чиқиш.
Перейти
Для информации28.01.2017 16:31

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 2 декабрдаги ПФ-4861 – сонли “Ўзбекистон Республикасининг туризм соҳасинин жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони асосан, Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ташқи иқтисодий алоқалар, инвестициялар ва савдо вазирлиги, Ташқи ишлар вазирлиги, Маданият ва спорт ишлари вазирлиги, Адлия вазирлиги, Давлат божхона қўмитаси, Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси, Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари, бошқа манфаатдор вазирликлар, идоралар, ташкилотлар билан биргаликда уч ой муддатда ушбу Фармонда белгиланган туризм соҳасидаги давлат сиёсатининг мақсадлари ва устувор вазифаларидан келиб чиқиб, ўрта муддатли истиқболда Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш концепциясини, шунингдек 2017-2021 йилларда Концепцияни амалга оширишга доир аниқ чора-тадбирлар Дастурини Вазирлар Маҳкамасига киритиш топшириғи берилган.

Агзамов Авазхон Талгатович26.01.2017 16:47
Амалдаги жисмоний шахслар даромадларини солиққа тортиш тизимидаги мавжуд солиқ ставкалари шароитида даромад даражасига қараб солиқ юкининг тақсимланишида номутаносибликлар кузатилмоқда. Масалан, 1 млн. сўм даромад олувчи жисмоний шахс учун ўртача солиқ юки 10,5 фоизни ташкил қилаётган бўлса, 3 млн. сўм даромад олувчи жисмоний шахс зиммасидаги солиқ юки 18,5 %ни ташкил қилмоқда. Бундан шуни кузатиш мумкинки, даромаднинг ортиши 3 баробарни ташкил этмоқда. Лекин солиқ юки 2 баробарга ҳам ортмаётганлигини кузатишимиз мумкин. Шунинг учун ҳам фикримизча белгиланган солиқ ставкаларини такомиллаштириш бўйича ислоҳотларни давом эттириш ва бунда даромад даражасига қараб солиқ юкини тенг тақсимлаш имконияти ставкаларни такомиллаштиришда асосий мезон сифатида танлаб олиниши зарур. Таҳлиллар натижасида аҳолининг истеъмол талабини рағбатлантириш мақсадида жисмоний шахслар даромадларидан олинадиган солиқнинг 2 шкаласи бўйича белгиланган солиқ ставкасини 7,5 %дан 7 %га тушириш ва юқори шкала бўйича белгиланган солиқ ставкасини 25 %га кўтариш мақсадга мувофиқ. Ушбу таклифни қуйидагича изоҳлаш мумкин: Биринчидан, қуйи солиқ ставкасини туширилиши, аҳолининг нисбатан кам таъминланган қатламининг шахсий тасарруфидаги даромадларини ортишига олиб келади. Бу ўз навбатида макрокўламда истеъмол талабини ортишида “акселератор” вазифасини бажаради. Нисбатан бой аҳоли қатламининг даромадларига солиқ юкининг ортиши уларнинг истеъмол талабига нисбатан нейтрал бўлиши фанда исботланган. Қолаверса, аҳолининг юқори бой қатлами истеъмол савати (корзинаси)да маҳаллий товарлардан кўра импорт товарларнинг улуши юқоридир. Биз учун импорт маҳсулотларига бўлган истеъмолни рағбатлантиришга йўналтирилган солиққа тортиш тизимида мантиқнинг ўзи мавжуд эмас. Иккинчидан, таҳлилларга кўра 3,0 млн. сўмгача даромад олувчилар учун белгиланган солиқ ставкаси шароитида солиқ юки максимал 18,5 %ни ташкил қилмоқда. Демак, миллий иқтисодиётдаги 19-20 %дан юқори солиқ юки шароитида жисмоний шахслар даромадларига солиқ солишда солиқ юкини кўтариш бўйича заҳиралар мавжуд.
Перейти
Для информации28.01.2017 15:19

Ушбу масала республикамизнинг ҳар йили тасдиқланадиган асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва давлат бюджети параметрларини ишлаб чиқишда кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ. 2017 йилги Давлат бюджет параметрлари Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2016 йил 27 декабрдаги ПҚ-2699-сонли Қарори билан тасдиқланди.

Алимов Боту Бабирович26.01.2017 16:45
1.Олий Мажлис қуйи палатасига сайлов натижасига кўра, энг кўп ўрин олган сиёсий партия белгиланган муддат ичида Бош вазир номзодини таклиф қилиш ҳуқуқидан фойдалана олмаса, ушбу ҳуқуқ кейинги ўриндаги партияга берилишига оид нормани қонунчиликка киритиш лозим. Бу хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибасини миллий ҳуқуқ тизимимизда қўллаган ҳолда сиёсий партияларнинг масъулиятини янада оширишга ва уларнинг ҳокимият учун қонуний йўл билан курашишларининг жонланишига хизмат қилади. 2.«Давлат бошқарувини янгилаш ва янада демократлаштириш ҳамда мамлакатни модернизация қилишда сиёсий партияларнинг ролини кучайтириш тўғрисида»ги Конституциявий Қонунда парламент сайлови натижасига кўра, тенг миқдордаги энг кўп депутатлик ўринларини қўлга киритган бир неча сиёсий партия томонидан Бош вазир номзодини кўрсатиш тартибини белгилаш лозим. Бу Вазирлар Маҳкамаси таркибини шакллантириш жараёнида сиёсий партияларнинг иштирокини ҳуқуқий жиҳатдан батафсил тартибга солиш ва миллий қонунчиликнинг янада оптималлашишига замин яратади. 3.Вазирлар Маҳкамаси аъзоларини лавозимга тайинлаш (тасдиқлаш) жараёнига олий вакиллик органи ва ундаги сиёсий партияларни жалб қилиш масаласига эътибор қаратиш фурсати етди. Сабаби мамлакатимизда давлат ҳокимияти ва бошқаруви соҳасида амалга оширилаётган демократик ислоҳотлар халқ ҳокимиятчилиги конституциявий принципини ҳаётга тадбиқ қилиш, давлат ҳокимияти тизимида парламентаризм концепциясининг амалий ифодасини янада мустаҳкамлаш эканлигини инобатга олган ҳолда, мазкур чора тадбирлар Ҳукуматнинг парламент олдидаги жавобгарлигини кенгайтириб, ушбу орган аъзолигига парламент томонидан қўллаб-қувватланган ва унинг ишончини қозонган шахсларнинг тасдиқланишига, парламент назорати механизмининг такомиллашишига, Вазирлар Маҳкамаси аъзоларининг парламент аъзолари билан ўзаро муносабатларининг мустаҳкамланишига, шу билан бирга қонунчилик ва ижро ҳокимияти органлари ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг янада барқарорлашишига қаратилган. 4.«Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг Регламенти тўғрисида»ги Қонуннинг 331-моддаси ва «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Регламенти тўғрисида»ги Қонуннинг 321-моддасида Олий Мажлис палаталарининг Вазирлар Маҳкамаси муайян аъзосини зарур бўлганда истеъфога чиқариш тўғрисида давлат бошлиғи кўриб чиқиши учун таклиф киритиш ҳуқуқини мустаҳкамлаш ва унинг тартибини белгилаш лозим. Сабаби «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тўғрисида»ги Қонуннинг 8-моддаси тўртинчи қисмида парламент палаталарининг бундай ҳуқуқи белгилаб қўйилган. Бироқ ушбу ҳуқуқни амалга ошириш механизми юқоридаги Қонунларда назарда тутилмаган. Мазкур қоиданинг киритилиши айнан бир ҳуқуқий муносабат юзасидан турли қонун ҳужжатларидаги нормаларнинг унификацияланишига хизмат қилиб, Ҳукумат аъзосининг ахборотини эшитиш сингари парламент назорати институтининг самарадорлигига ижобий таъсир кўрсатади.
Перейти
Для информации30.01.2017 17:22

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Kadirov Anvarxodja Asatullayevich26.01.2017 16:27
Бошланишига хаммаёкка лазер считывателлар урнатиш албатта кимматлик килса керак, бунинг устига кондукторларнинг ишидан махрум булиши хам узок муддат микесида тугри йуналиш булсада киска муддатда негатив холатдир. Тошкент шахрида айнан кандай жорий килиниши деталларидан хабаримиз йук, лекин 2021 йилгача барча йирик шахарларда барча кондукторларнинг кулига считывателлар билан жихозлаб тулик накд пулсиз транспортда юришни жорий килишни режалаштиришни таклиф этаман. Шунда ишнинг катта кисми амалга оширилади, яъни автоматлаштирилган биллинг тизими ташкил этилади, чипли карталар жорий этилади, автобусларни кондукторсиз юрадиган даражада жихозлаш кейин хам молиявий имкониятга караб булаверади.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:01
Маълумот сифатида олинди.
Safarov Temur Uktamovich26.01.2017 16:21
Необходимо отметить, что в трудовом законодательстве, хотя установлено порядок разрешения коллективных трудовых споров по поводу установления новых или изменения существующих условий труда устанавливается з а к о н о м (ч.2 ст. 281 Трудового кодекса Республики Узбекистан), но до сегодняшнего дня не было разработано единого консолидированного нормативно-правового акта, который регламентировало бы в достаточной степени порядок разрешения данного вида спора. Необходимость данного введения востребовано тем, что в период интеграционного развития экономики и создании больших условий так для отечественных и зарубежных предпринимателей (свободные экономические индустриальные зоны). Решением данного возникшего вопроса может быть, только принятие Закона Республики Узбекистан «О порядке разрешения трудовых споров (конфликтов)». На сегодняшний день, как показывает зарубежный опыт в особенности стран СНГ , уже имеются специальные законодательные акты, которые направлены на разрешения таких споров. Основу правового регулирования коллективных трудовых споров составляют нормы и принципы международного трудового права, в особенности, положения, предусмотренные в конвенциях и рекомендациях Международной организации труда (КОНВЕНЦИЯ 154 Конвенция о содействии коллективным переговорам, Рекомендации № 92, 135, 143, 154, 158, 163 и др. ). В связи с этим, институт разрешения коллективных споров (конфликтов), требует отдельного законодательного рассмотрения. Так как, защита интересов прав трудящихся является обязанностью не только государства, но институтов гражданского общества, путем которого обеспечивается общественный контроль.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:28

Принято к сведению.

эргашев восиджон ёкубович26.01.2017 16:15
Мамлакатимиз фанини тараққий эттириш, илмий потенциални сақлаб қолиш ва ривожлантириш мақсадида қуйидагиларни таклиф этаман: 1.Амалдаги тизим бўйича тайёрланаётган докторлик диссертациялари ва магистрлик диссертациялари ўртасида ҳам мазмун, ҳам шакл борасида аҳамиятли тавофутлар мавжуд. Бир қатор объектив ва субъектив сабабларга кўра магистрлик диссертацияси том маънода фан доктори даражасини олишга бўлган талабгорларни тайёрлаш вазифасини бажаролмаяпти. Ҳозирги кунда докторлик диссертацияларни ҳимоя қилувчиларнинг аксарияти фан номзодлари эканлиги туфайли юқоридаги ҳолат яққол кўзга ташланмаяпти. Лекин, кейинчалик докторантлар контингентини асосан магистрлар ташкил этиши докторлик диссертацияни бажариш ва ҳимоя қилиш сифатининг янада пасайишига олиб келиши мумкин. Пировардида, мазкур ҳолат жамиятда фан доктори илмий даражаси тўғрисида нотўғри ва юзаки дунёқарашни юзага келтиради. Шу боис, магистратура ва докторантура ўртасида оралиқ продокторантура босқичини жорий этиш таклиф этилмоқда. 2. Ҳозирда ОТМ ва ИТИларда амалдаги тартиб-таомил бўйича докторлик диссертациясини расмийлаштирмаган бўлса-да, лекин самарали илмий-тадқиқот фаолият билан шуғулланаётган ва эътиборга молик натижаларга эга бўлган соҳанинг кўзга кўринарли олимлар фаолият юритмоқда. Шундай гуруҳга мансуб мутахассисларнинг аксарияти докторлик илмий даражасини олиш бўйича мавжуд тартибларнинг мураккаблиги, уларни бажариш учун вақт ва моддий имкониятларнинг чекланганлиги ва айримларининг пенсия ёшида эканлиги ёки унга яқинлашганлиги туфайли докторлик диссертациясини бажариш орқали фан доктори даражасини олишга ҳаракат қилишмаяпти. Мамлакатимизда айрим фан соҳалари бўйича фан доктори даражасига эга бўлган мутахассисларни етишмаслиги, табиий омилларга кўра улар сонининг йилдан-йилга камайиб бораётганлиги келажакда шу мутахассисликлар бўйича илмий-педагогик кадрлар тайёрланиш жараёнини тўхтаб қолишига, илмий-тадқиқотларни камайишига ва сифатини тушиб кетишига олиб келиши мумкин. Шу боис, гарчи диссертация бажармаган бўлса-да, лекин бошқа лойиҳалар доирасида бажарган илмий-тадқиқотлари бўйича муҳим илмий натижаларга эга бўлган фан номзодларига бажарган ишлари асосида илмий кенгашда ҳимоя қилиш имкониятини бериш мақсадга мувофиқ бўлади.
Перейти
Для информации02.02.2017 11:04

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Kadirov Anvarxodja Asatullayevich26.01.2017 16:14
Экспорт хажмини ошириш учун табийки экспортга мулжалланган махсулот ва хизмат ишлаб чикарувчиларнинг сонини ва куламини кенгайтириш зарур. Бундай корхоналарни очиш учун эса якин ва узок кушниларимизнинг бозорини, у бозорлардаги истеъмолчиларнинг диди, талабини, у бозорларда амал килувчи конунларни, у бозорларнинг статистик курсаткичларини урганиш керак. Яъни, аввало чет эл бозорлари ва уларга махсулот олиб чикиш тартиби тугрисидаги максимал даражада тулик ахборот таъминотини ташкил этиш лозим. Балки махсус структуралар ташкил килинар, балки махсус маълумотлар базалари ташкил килинар ва тадбиркорлик субъектларига у маълумотлардан фойдаланиш ва тахлил килиш буйича методик кумак берилар. Хуллас, шу йуналишда хам чора-тадбирлар комплексини амалга ошириш лозим деб хисоблайман. Бундай маълумотларни чет мамлакатларнинг расмий манбаларидан, ишончли шаклда йигиш, узбек тилида тахлилий материалларни купайтириш, бу борада чет мамлакатлар билан хам хамкорликни йулга куйиш керак
Перейти
Для информации06.02.2017 14:11

Маълумот сифатида олинди.

Kadirov Anvarxodja Asatullayevich26.01.2017 16:00
Агар товарларни ишлаб чикаришда ишлатилувчи импорт килинувчи бутловчи кисмлар сифати лозим даражада назорат килинмаса, охир-окибат ушбу товар сифатига салбий таъсир килади.
Перейти
Для информации26.01.2017 17:33
Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.
Gayrat Gaziev26.01.2017 16:00
Юртимизда тадбиркорлик фаолиятини олиб боришда яратилаётган имкониятлар тақсинга сазовордир. "Товарларни ишлаб чиқариш учун бутловчи қисмларни импорт қилишда мувофиқлик сертификатини бериш муддатини, илгари худди шундай товар учун сертификат олган тақдирда 10 кундан уч кунгача қисқартириш" механизмини ишлаб чиқиш қисмида қуйидаги қўшимчани киритишни таклиф этаман: "синов бўйича меъёрий хужжатларда кўзда тутилган муддатларни инобатга олган холда 3 кундан кўп бўлмаган муддатда мувофиқлик сертификатларини бериш". Бу таклифни киритилиши айрим турдаги маҳсулотларни синаш муддатлари ҳар хил муддатни ташкил этишини кўзда тутган холда киритилмоқда ва бу орқали бутловчи қисмларни тўлиқ синамасдан туриб мувофиқлик сертификатини бериб юбориш холатлари олди олиниб республикамизга сифатсиз ва хавфли бўлган товарларни кириб келишининг олди олинади.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:12

Маълумот сифатида олинди.

Kadirov Anvarxodja Asatullayevich26.01.2017 15:58
Сертификация муддатини 3 кунгача кискартириш махсулотни сифат жихатидан тулаконли синаш имкониятларини чеклаб куяди, юкори технологияли ускуналарни сертификатлашни 3 кунда амалга оширишнинг умуман иложи йук. Бир турдаги махсулотга аввал сертификат олинди дегани, бу турдаги махсулотнинг кейинги партиясини синамаса хам булади дегани эмас, кайтадан алохида синаш керак урнатилган тартибга мувофик. Бу экспорт махсулотлари сифатига салбий таъсир курсатиб, келажакда экспорт ракобатдошлигига салбий таъсир килиши аник. Барча махсулот турларига бир хил муддат белгилаш тугри эмас, махсулотни синашга ва сертификация процедураларига сарфланадиган вакт махсулот турига, унинг мураккаблигига, турли хусусиятларига боглик.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:10

Маълумот сифатида олинди.

Ro'zimboyev Ulug'bek Komulovich26.01.2017 15:55
Shu band yuzasida shaxsiy fikrlarimni aytib o'tmoqchi edim. Agar xato yoki kamchiliklari bo'lsa aybga buyurmaysizlar. Albatta, bu yerda aytib o'tilgan "fuqaro o'z nomiga mulk sotib olishi va o'zi egalik qilishi mumkin" - bu fikr juda yaxshi, chunki Toshkent shahar va Toshkent viloyatidan boshqa hududda yashovchi fuqarolar orasida uchrab turadigan ko'ngilsiz xolatlardan biri (birovning nomiga uy olib, va ertaga esa o'sha birov uy egaligiga davo qilish holati) bartaraf qilish ko'zda tutilgan. Lekin "резидентлари томонидан қиймати энг кам ойлик иш ҳақи 2 минг бараваридан кам бўлмаган" degan joyi faqat yoqmadi... Ha, gap narxda. Bu summani topish tadbirkorlarga oson bo'lishi mumkindir, lekin u davlat ishchilari ancha qiynab qo'yadi, sababi oyida 2 millondan pul ortiqcha topgan davlat xizmatchisi 150 oy(inflyatsiyani hisobga olsak mayli 10 yil bo'lsin)da shu pulni to'lab bo'lishi mumkin. Bunaqa holatda xizmatchilarning kamida yarmi tammagir, poraxor kabi "tadbirkor"ga aylanadi. Yana bir tarafdan, bu yangi qurilayotgan uylar narxini oshishiga olib keladi.
Перейти
Для информации27.01.2017 19:21

Фикрингиз учун рахмат.

Исламходжаев Хасан Суратович26.01.2017 15:48
В настоящее время в экономике ряда развитых и развивающихся стран широкое распространение принимает новая особая форма взаимодействия государства и частного бизнеса - государственно-частное партнёрство. Эта особая форма партнерства обозначается обычно термином Public Private Partnership (PPP). Государственно-частное партнёрство представляет собой организационное и институциональное объединение государства и частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в масштабе всей страны или отдельных территорий. Значительные изменения происходят в формах и методах управления производственной и социальной инфраструктурой, по традиции находящейся в государственной собственности: это коммунальные и энергетические сети, морские и речные порты, аэропорта; сферы здравоохранения и образования, правоохранительная и военная области. Данная форма основывается на ослаблении прямого воздействия государства в экономике, передаче функциональных полномочий частному сектору и одновременном сохранении и усилении государственного регулирования. Учитывая интенсивное развитие многообразных форм государственно-частного партнёрства во всех регионах мира и применение в различных отраслях экономики, эту форму взаимодействия можно трактовать как характерную черту современной смешанной экономики. Каждый участник проекта вносит свой вклад в развитие общего проекта. К примеру, бизнес обеспечивает финансовые ресурсы, профессиональный опыт, гибкость, быструю адаптацию и оперативность в принятии решений, проявляет эффективное управление, новаторские способности. При этом внедряются «ноу-хау» в технологиях и способах управления при реализации проектов и налаживаются связи с поставщиками и подрядчиками, что повышает спрос высококвалифицированных работников на рынке труда. Государство же обеспечивает правомочия собственности, предоставляет льготы и гарантии, а также финансовые ресурсы. При государственно-частном партнёрстве государство развивает свои основные функции - контроль, регулирование, соблюдение общественных интересов. Интерес бизнеса в государственно-частном партнёрстве обусловлен, во-первых, заинтересованностью в максимизации прибыли от реализации проектов, т.к. обладая хозяйственной свободой в проектах, предоставляемой государством, частный сектор стремится к увеличению производительности труда и нововведениям. Во- вторых, бизнес, при неудачном стечении обстоятельств при реализации проекта, получает достаточные гарантии возврата вложенных средств в реализацию проекта, т.к государство несёт определенные риски (согласно договоренностям сторон). В некоторых случаях, при высококачественном обслуживании государство доплачивает своему партнёру. И последнее, частный сектор получает в долговременное управление активы государства на льготных условиях платы. Заинтересованность же государства состоит в том, что оно может переложить часть расходов по содержанию и инвестированию имущества на частный сектор. Также, за счет арендных и концессионных платежей, государственные структуры получают дополнительный источник доходов в бюджет. В число положительных сторон партнёрства для населения относится повышение качества товаров и услуг, а также решение социально-экономических проблем. Кроме того, теперь уже высвобожденные средства государство может потратить на решение других более значимых задач и выполнение своих первоочередных функций. Государственно-частное партнёрство в современном мире при грамотном и рациональном поведении - это механизм, который может стать основой создания высокотехнологических корпоративных структур, призванных обеспечить ориентацию бизнеса и государства на решение задач, связанных с модернизацией экономики.
Перейти
Для информации31.01.2017 09:23

Ваши предложения будут рассмотрены в рамках разработки соответствующего проекта Закона «О государственно-частном партнерстве», предусмотренного в данном проекте. Надеемся на Ваши активные отзывы и предложения по данному направлению в дальнейшем.

Abbos Yunusov26.01.2017 15:44
Давлат хизматчиларининг номенклатураси ва уларнинг ижтимоий кафолатлаш тизимини яратиш керак. Давлат хизматида фаолият кўрсатувчи ходимларнинг вазифаларни амалга ошириш малакаси, билими ва шу асосда лавозим бўйича ўсишини акс эттирувчи баҳолаш механизми ишлаб чиқилиши керак. Бунда давлат хизматчиларини лавозимга тайинлашда субъектив хулосаларга таянишни максимал даражада чеклаш зарур.
Перейти
Для информации31.01.2017 09:20

Мазкур ҳужжат лойиҳасида “Давлат хизмати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш назада тутилган бўлиб, уни ишлаб ишлаб чиқиш жараёнида ва унинг ижроси бўйича ишлаб чиқиладиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаси бўйича аниқ таклифлар билан иштирок эитишингизга умид қиламиз..

Исламходжаев Хасан Суратович26.01.2017 15:43
В условиях дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в Узбекистане возрастает роль и значение государственной службы как правового инструмента, призванного обеспечивать реализацию функции суверенного государства, эффективная деятельность которого в значительной мере зависит от персонала государственных органов. Высокую степень развитости правового регулирования государственно-служебных отношений доказывает тот факт, что нормативная база государственной службы за годы независимости значительно обновилась и расширилась. Разработка и принятие комплекса законодательных актов, регулирующих государственную службу, потребует: - на первом этапе, ускорения разработки и принятия базового закона о государственной службе в Республике Узбекистан. В нём с учётом национальных традиций, национальной специфики и демократических начал должны быть закреплены понятие государственной службы, её виды, понятия и категории государственных служащих, принципы, на которых основывается государственная служба в Республике Узбекистан, а также порядок его прохождения. - на втором этапе, подготовки ряда специальных актов по вопросам государственной службы: дисциплинарного кодекса государственных служащих; положений о прохождении государственной службы, о денежном содержании государственных служащих. - на третьем этапе, подготовки нормативных актов о порядке рассмотрения споров и конфликтов по делам государственной службы, принятия стандартов государственной службы. Введение единообразных критериев, требований к государственным служащим (от вопроса о том, кто может быть государственным служащим, до вопросов кадровых перемещений и увольнений со службы) и единообразной классификации государственных служащих, установление единой эффективной системы оценки деятельности государственных служащих на предмет их служебного соответствия также прямо повлияет на вопросы их профессиональной этики. Отдельные специальные вопросы государственной службы могут найти своё разрешение в смежных законодательных актах, например в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах, Кодексе об административной ответственности в части ответственности должностных лиц. Реализация мер по совершенствованию правового обеспечения государственной службы позволит: - ввести строгую типологию государственных должностей с необходимым организационным, профессиональным, правовым и методологическим обеспечением; строгую определенность должностных обязанностей; - отбор (преимущественно конкурсный в установленных законом случаях), продвижение и удержание на государственной службе наиболее квалифицированных, добросовестных людей; - создание режима, обеспечивающего, с одной стороны, жёсткую ответственность государственных служащих, с другой, - их правовую защищенность от произвола и некомпетентности; - ориентировать государственных служащих на содействие, в первую очередь, реализации прав и законных интересов граждан.
Перейти
Для информации30.01.2017 19:05

Спасибо за Ваши предложения Хасан Суратович. В рамках данного документа предусмотрены ряд конкретных мер по совершенствованию государственной службы. Надеемся на предоставление Вами конкретных предложений в рамках разработки соответствующих проектов по данному направлению.

Алимов Боту Бабирович26.01.2017 15:38
По-прежнему одной из главных задач развития законодательства является совершенствование организации исполнительной власти, более чёткое определение правового статуса органов государственного управления, как в центре, так и на местах. Процесс формирования системы законодательства об органах государственного управления происходит под влиянием двух главных факторов: разграничения предметов ведения между республикой в целом и органами государственной власти на местах; обеспечения единства в определении правового статуса однотипных по функциям органов и повышения степени управляемости в разных сферах государственной и общественной жизни. Определение компетенции всех этих органов имеет свои особенности, что обусловлено спецификой и характером их управленческой деятельности. В то же время существует немало общих моментов, требующих единообразного регулирования для каждой группы указанных органов государственного управления (министерств, государственных комитетов). Представляется целесообразным принятие общего правового акта о государственном управлении, в котором предлагается уточнить полномочия органов исполнительной власти, что позволит сделать систему государственного управления более стабильной, а все изменения в ней обоснованными. В нем необходимо определить порядок и критерии создания, ликвидации и реорганизации республиканских органов государственного управления: министерств, государственных комитетов, комитетов, агентств, а также образуемых при них и Кабинете Министров республики структур государственного управления. Эти критерии должны зависеть от функций и полномочий, которыми наделены государственные органы. Крайне важно установить законодательным путем принципы, на которых бы основывался механизм координации и взаимодействия государственных органов, отвечающих за регулирование экономики. Эти принципы должны исключить всякие проявления ведомственности, соответствовать здравому смыслу и ориентироваться исключительно на реализацию интересов многочисленных экономических субъектов.
Перейти
Для информации30.01.2017 18:45

Ваши предложения будут изучены рабочей группой.

Bahodirov Bobur Bahodir o`gli26.01.2017 15:32
"Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистон ўртасида "Фарғона водийсида жойлашган анклавлар мақоми тўғрисидаги конвенция" лойиҳасини ишлаб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида Президент қарори". Мазкур уч тарафлама конвенцияда анклавларнинг ҳуқуқий мақоми, уларга ўтиш зангори коридорлар, анклавлар ҳудудида истиқомат қилувчи аҳолига тақдим этилувчи махсус режим каби тушунчаларни акс эттириш лозим.
Перейти
Для информации06.02.2017 10:16

Маълумот сифатида олинди.

Abbos Yunusov26.01.2017 15:24
Халқ депутатлари вилоят ва туман кенгашлари депутатларига маълум миқдорда ҳақ тўлаш тизимини жорий қилиш керак.
Перейти
Для информации30.01.2017 17:20

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Bahodirov Bobur Bahodir o`gli26.01.2017 15:08
Ўзбекистон Республикасининг "Йиғилишлар, митинглар, кўча юришлари ёки намойишлар уюштириш, ўтказиш тўғрисида" қонуни лойиҳасини ишлаб-чиқиш тўғрисида Президент қарори. Мазкур норматив-ҳуқуқий ҳужжатда жамоат тартиби, йиғилиш, митинг, кўча юришлари ва намойиш тушунчаларига таъриф бериб ўтиш лозим. Шунингдек ушбу муносабатлар иштирок етувчиларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, уларни ташкил етишга рухсат берувчи мутасадди ташкилотлар рўйхати ва тартиби белгилаб ўтиш лозим.
Перейти
Для информации06.02.2017 10:03

Маълумот сифатида олинди.

Dadajonov Abdumutal Karimovich26.01.2017 14:53
Давлат ҳокимяти, бошқарув органлари ва хўжалик юритувчи субъектлар юридик хизмати фаолияти самарадорлигини ошириш лозим деб ҳисоблайман. Шунки иқтисодий секторда малакали ҳуқуқшуносларга талаб катта ўз навбатда ташкилот ва муассасаларда малакали юқори савияли ҳуқуқшунослар етишмайди. Бу борада хўжалик юритувчи субъектларда ишлайдиган юридик хизмат ҳодимларини малакасини ошириш, аттестациядан ўтказиш ишларини амалга ошириш керак ҳамда уларнинг маошини оширишга эътибор қаратиш лозим.
Перейти
Для информации31.01.2017 18:52

Берилган таклифларингиз юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 19.01.2017 й. ПҚ-2733-сонли "Юридик хизмат фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарори қабул қилинганлигини маълум қиламиз.

Станислав Пак26.01.2017 14:50
Мною 24.012017г. в 21:23 в данном пункте было представлено предложение, которое отклонено ответственными разработчиками по причине того, что предложение противоречит сущности настоящего пункта. Прошу повторно рассмотреть мое предложение так как если оно не подходит в данном пункте тогда его можно учесть в других или новых пунктах, кроме того не приведены основания по которым данный механизм нельзя внедрить хотя бы в размерах сумм, которые сами предприниматели инкассируют НАЛИЧНО. Это приведет к снижению цен на товары и услуги , а также будет стимулировать предпринимателей к полной инкассации наличной выручки, взамен ее сокрытия (как это не редко происходит на практике). Прошу подробнее изучить вопрос!
Перейти
Для информации26.01.2017 16:00
Спасибо за комментарий.
Dadajonov Abdumutal Karimovich26.01.2017 14:45
Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасининг Бозорлар ва савдо комплекслари фаолиятини назорат қилиш бош бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлимлари фаолиятини тугатиш лозим. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 5 октябрдаги ПФ-4848-сон Фармонига асосан барча турдаги режадан ташқари текширишларни бекор қилиниши белгиланган. Ҳозирги кунда бозорлар ва савдо комплекслари ҳудудида фаолият юритувчи тадбиркорлик субъектларининг фаолиятига ассосиз аралашувлар кўпайиб кетгалигидан уларнинг норозилигини келтириб чиқармоқда. Юқоридаларга кўра бошқарма ва унинг ҳудудий бўлимлари тугатилиши коррупциоген ҳолатларни йўқ қилиш, норасмий текширувларга чек қўйиш, тадбиркорлик фаолиятига ассосиз равишда аралашувларни бартараф этишга олиб келади деб хисоблайман. Маълумки аксарият тадбиркорлик субъектлари бозорлар ва савдо комплекслари ҳудудида ўз фаолиятларини олиб борадилар уларнинг фаолиятига доимий равишда аралашиш, баъзи ҳолатларда ўз ваколат доирасидан четга чиқиб норасмий текширувлардан тадбиркорлик фаолиятини ривожига салбий таъсир кўрсатмоқда.
Перейти
Для информации31.01.2017 21:50

Хурматли, Abdumutal Karimovich, таклифингиз учун рахмат, бироқ, таклифингиз етарли даражада асослантирилмаган.

Gayrat Gaziev26.01.2017 14:30
Юқорида келтирилган танловлар билан бир қаторда "Йилнинг энг сифатли маҳсулоти" номли номинацияда хам тановларни ўтказиш мақсад мувофиқ.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:25

Маълумот сифатида олинди.

Rustam Pulatov26.01.2017 13:55
Эркин иқтисодий зоналар, технопарклар ва кичик саноат зоналарни ташкил этиш, амалдаги зоналарнинг самарадорлигини ошириш борасида амалда ташкил этилган технопарклар ва кичик саноат зоналарининг фаолиятини максадли йуналишларда фойдаланиб,фойдаланилмаётганлигини чукур назорат килинса максадга мувофик буларди. Жумладан Тошкент шахрининг Яккасарой, Юнусобод ва Сергели туманларида ташкил этилган технопарклар ва кичик саноат зоналарининг аксарият кисми белгиланган максад йулида фойдаланиш урнига ажратилган майдонлардан омборхона сифатида фойдаланилмокда. Ушбу кичик саноат зоналаридан унумли фойдаланиб махаллий ишлаб чикарувчиларга берилса хар-холда кушимча иш уринлари яратилиб ишлаб чикарилаётган махсулот турлари кенгаярди, бу эса уз навбатида махаллий ишлаб чикариш саноатини ривожланишда ижобий таъсир курсатар эди.
Перейти
Для информации28.01.2017 17:05

Таклиф этилаётган механизм Давлат дастури лойиҳасининг 37-бандида кўзда тутилган.

Аскаров Музаффар Турсунбоевич26.01.2017 13:44
Ўзбекистон Республикасининг «Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида доимий прописка қилиниши лозим бўлган шахслар—Ўзбекистон Республикаси фуқаролари тоифаларининг рўйхати тўғрисида»ги Қонуни ИЛОВАсининг 1-бандига қуйидаги тартибда ўзгартириш киритиш лозим: Қонун ҳужжатларига мувофиқ олинган уй-жойга эга бўлган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари (бундан буён матнда фуқаролар деб юритилади) — хусусий мулк қилиб олинган уй-жойга, шу жумладан якка тартибда уй-жой қуриш учун мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик қилиш ҳуқуқи асосида сотиб олинган, берилган ёки хусусийлаштирилган ер участкасиларида қурилган уй-жойга (ушбу уй-жой давлат рўйхатидан ўтгазилганидан сўнгра).
Перейти
Для информации27.01.2017 19:20

Таклифларингиз Дастурнинг 80-бандида накўрсатилган тадбир ижроси доирасида кўриб чиқилади.

Safarov Azamat Raxmatovich26.01.2017 13:37
Ижтимоий шериклик тўғрисидаги шартномаларнинг бажарилишини таъминлашнинг самарали механизмини яратиш ва уларда халқ депутатлари маҳаллий Кенгашларининг ролини ошириш; Халқ билан мулоқотнинг самарали мехзанизмини жорий этишда маҳалла институтларининг имкониятларидан кенг фойдаланиш; Жамоатчилик назоратини ўрнатишнинг тизимли ва самарали механизмларини ишлаб чиқиш ва ҳаётга татбиқ этиш; Оммавий ахборот воситаларининг миллий мафкурани шаклллантиришдаги рлини ошириш, журналистик суриштирув ўтказишнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш; Жамоатчилик назоратини ўрнатишда оддий халқнинг иштироки ва ижтимоий фаоллигини ошириш.
Перейти
Для информации31.01.2017 10:57

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Safarov Azamat Raxmatovich26.01.2017 13:29
«Электрон ҳукумат» тизимини такомиллаштириш, давлат хизматлари кўрсатишнинг самараси, сифатиНИ ЯХШИЛАШ ва аҳоли ҳамда тадбиркорлик субъектлари томонидан фойдаланиш имкониятини ошириш.
Перейти
Для информации30.01.2017 18:40

Ўзбекистон Республикасининг "Электрон ҳукумат тўғрисида" ги Қонуни қабул қилинган. Ушбу Қонуннинг ижроси бўйича давлат органлари томонидан бир қатор чоралар амалга оширилади

Palvanov Khusanboy Atabayevich26.01.2017 12:16
Необходимо разработать и утвердить логотип городов Республики Узбекистан – Хива, Бухара, Самарканд, Карши и др. Логотипы необходимо активно использовать для сувенирной продукции, в оформлении города, на роликах, которые будут показываться, использовать в разных международных ярмарках/выставках, социальных сетях и web сайтах для туристов/путешественников. Другими словами, логотипы будет использоваться в туристических целях. Для каждого города необходимо разработать и утвердить: - свой Туристический бренд города (визитная карточка) с учетом сохранением культурно-исторических традиций; - эмблема/герб и флаг для привлечения туристов и повышение узнаваемости городов.
Перейти
Для информации31.01.2017 22:06

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Акмаль Акмаль26.01.2017 11:52
Лада Онежская ваш комментарий не правильный. В России множество частных, мошеннических "универститетов", особенно в таких горадах как Омск. Если Ваш товарищ окончил Государственный Российский университет, тогда другое дело. И то, знаю лично, что уровень образования в России также оставляют желать лучшего. Получивших зарубежный диплом надо тестировать и проверять, для этого настрификация и придумана. Другое дело выпускники всемирно известных ВУЗов - оксфорд, гарвард, йельский универ, кэмбридж и т.п. Необходимо создавать филиалы лучших университетов мира, в том числе и России.
Перейти
Для информации26.01.2017 14:39
Убедительная просьба давать собственные предложения.
Umarov Baxtiyor Zulfiqorovich26.01.2017 11:09
Турар жой ва прописка масаласи бўйича таклиф: 1. Конституциявий ҳуқуқни инобатга олган ҳолда, Ўзбекистон фуқароларини хоҳлаган жойда яшаш бўйича ҳар қандай чекловни олиб ташлаш керак. Агар бунинг имкони бўлмаса, бошланғич этапда соддалаштириш керак. 2. Тошкент шаҳрида 5 йилдан ортиқ муддатда меҳнат фаолиятини (нологовый резедент города Ташкента) юритаётган шахсларга уй-жой сотиб олиш ҳуқуқи билан шу жойга прописка қилиниши керак. Бунда у тенг ҳуқуқли бўлиши ва ҳеч қанақа қўшимча божлар талаб қилинмаслиги керак. Акс ҳолда бу нарса дискриминация деб баҳоланиши мумкин. Чет эл фуқаролари бўлса, бошқа гап.Дастлабки этапда чеклов ташкилотлар рўйхати билан амалга оширилиб, унинг рўйхатига 200-500 та ташкилот киритилиши мумкин. Ходатайство деган нарсани умуман олиб ташлаш даркор.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:12

Маълумот учун қабул қилинди.

Абдушакир Абдурахимов26.01.2017 10:01
Мактаб ёшидаги болаларни дарсдан бўш вақтларини турли тўгаракларга жалб қилиш учун барча пуллик тўгаракларни бекор қилиш лозим. Чунки кўплаб оилаларнинг фарзандлари моддий молиявий шароити кўтара олмаганлиги сабабли мактабдан бўш вақтларида ўзлари қизиққан спорт ва бошқа тўгаракларга бориша олишмайди. Бизнинг ёшлик ва болалик давримизда мактабдан кейин "Пионерлар уйи"даги тўгараклар пулсиз эди, худди шундай турли спорт тўгараклари ҳам.
Перейти
Для информации02.02.2017 11:18

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Урмонов Жахонгир26.01.2017 09:35
Бугунги кунда илмий изланувчилар ва тадқиқотчиларга докторлик диссертацияни бажариш бўйича талаблар қўйилган. Хусусан 10 та махаллий журналларда мақола ва 2 та хорижда чиқариш белгиланган. Масалан иқтисодиёт сохасида республикада атига 10 га яқин илмий журналлар мавжуд. Лекин, уларнинг аксарияти пуллик бўлиб, битта мақола ўртача 200-300 минг сўмга чоп этилади. Хорижда эса 200-600 АҚШ доллари миқдорида. Бу эса тадқиқотчининг даромадига ва оилавий шароитига таъсир этмоқда. Россия Федерациясида докторантлар ва мустақил тадқиқотчиларга конференцияларда мақола чоп этиш бепул белгиланган ва журналларда мақола чоп этишга ҳам имтиёзлар қўлланилади. Илмий тадқиқот фаолияти билан шуғулланувчи катта илмий ходим изланувчилар ва мустақил изланувчилар томонидан халқаро ва ОАК эътироф этган республика илмий журналларида чоп этиладиган илмий мақолаларни бепул ёки имтиёзли чоп эттириш тизимини йўлга қўйиш. Шунингдек, мақола чоп этиш учун уларнинг иш хақидан йўналтирилган суммаларига нисбатан даромад солиғидан озод қилиш каби имтиёз бериш тартибини жорий этиш лозим.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:21
Маълумот сифатида олинди.
Абдураимов Расул Соипжонович26.01.2017 07:46
Қишлоқлардаги МТМ аллақачонлар сотиб юборилган қишлоқ ахолисига қачон МТМ қурилиши мўлжалланмоқда? Таклифингизни асослантириб берсангиз. Қишлоқ жойлардаги МТМ биноларини назарда тутган эдим. Собиқ иттифоқ даврида Сирдарё тумани “Шоликор” ҚФЙ худудида 2 та болалар боғчаси бўлган ва барча гурухлар тўлалигича фаолият кўрсатган. Бугунги кунда бу бинолар шахсий турар жойлар сифатида сотиб юборилган лекин эгалари томонидан қаровсиз ётибди ёки қисман мақсадсиз фойдаланиб келинмоқда. Хозирги кунда “Шоликор” ҚФЙ худудида 670 та оилада қарийиб 3000 нафар фуқаролар яшаб истиқомат қилиб келмоқда. Шулардан 467 нафар болалар боғчаси ёки мактабгача таълим муассасаси тарбияланувчиси ёшидаги 2 ёшдан 6 ёшгача бўлган болажонлардир. 40 га яқин оилалар ўз фарзандлари камолини ўйлаб узоқ бўлсада, қимматли вақтларини ва йўлкира учун маблағларини аямасдан 20-30 км олисдаги шахар боғча ва мактабгача таълим муассасаларига хар куни фарзандларини олиб келиб, олиб кетишади. Бу холат кунига қанчадан-қанча овворагарчилик ва ноқулайликларни юзага келтирмоқда. Ахолининг асосий қисмида кунига шахарга фарзандини болалар боғчасига олиб бориб-келиш учун на вақти ва на йўлкира учун ошиқча маблағи мавжуд. Келажак авлодни соғлом, илмли, таълим-тарбияли, одоб-ахлоқли, маънавий етук, зехнли бўлиб ўсишида мактабгача таълим муассасаларининг ўрни бағоят каттадир. Бундай масканларда тарбия олган болажонлар 1 синфга қадам қўйганларида интелектуал жихатдан ўз тенгқурларидан ер-билан осмончалик фарқ қилиши хеч кимга сир эмас. Бундан ташқари ёшликда, айниқса болаликда берилган илм, таълим-тарбия, тошга ўйиб ёзилган битикдай боқий-ўчмас эканлигини унутмаслигимиз лозим. Турмуш қийинчиликлари ва тирикчилик деб фарзандларига таълим тарбия беришдай ота-оналик бурчини унутиб қўйган ота-оналар жуда кўп . Асосий вазифа пул топиш, кун кечириш ёки моддий бойлик йиғиш деб билиб, фарзандининг таълим-тарбияси эса кейинги ўринларга қўйилган. Бундай оилада ўсган фарзанд хам худбин, очкўз, жамиятимизга сариқ чақачалик хам нафи тегмайдиган инсон бўлиб етишмаслигига ким кафолат беради? Бу борада менинг фикрим шундай: тинч, адолатли, демократик жамиятда яшаётган эканмиз аввалом бор келажак авлод тарбиясида жамиятимиз жуда катта роль ўйнаши зарур деб биламан. Сабаби махаллада 670 та оила бўласа 670 та оилавий мухит, 670 та адолат, тенглик, таълим-тарбия, ва ҳ.к. тушинчалари мавжуд бўлади. Хамма ўз қаричи билан улчайди. Ўзбекистон Республикаси хуқуқий демократик давлат бўлиб умумэътироф этган нормалар асосида яратилган бош қомусимиз ва қонунларимиз мавужуд. Шундай экан бизга хар хил оилавий мухитда тарбияланиб, хар нарсани ўз қаричлари билан ўлчайдиган, озчилик бўлса хам калтафахм ёки худбин инсонлар эмас, умумэътироф этган нормалар асосида тенглик хамда адолат мезонларига, қонунларга хурмат ва итоат рухида тарбияланган ватан учун, жамиятимиз учун жонини фидо этувчи фарзандлар тарбиялашимиз зарур. Бу борада мактабгача таълим-тарбия муассасаларининг хам роли беқиёсдир. Илм олишлари қаторида миллий менталитетимизга хос, одоб-ахлоқли, тарбияли, зехнли, умумэътироф этилган меъзонлар асосида тарбияланишадилар. Қишлоқ жойларда МТМларини бир кун хам кечиктирмай қайта тиклаш ЗАРУР ва ШАРТ
Перейти
Для информации06.02.2017 16:06
Маълумот сифатида олинди.
Dilshod Ostonov26.01.2017 03:15
Аввало таниқли шахсларимизни Республикамизнинг илғор музейлари билан таништириш ва у ердаги муҳитни кўриб, қалбларидан ўтказиб олишлари лозим. Санъатимиз дарғаларини тарихимиз, истиқлол йўллари ва кечинмалари билан таништиришимиз ва қуроллантиришимиз зарур. Натижа юқорироқ бўлади
Перейти
Для информации06.02.2017 16:25
Маълумот сифатида олинди.
Dilshod Ostonov26.01.2017 02:28
Соҳалар бўйича конструкторларни тайёрлаш лозим, шунингдек, металга ишлов бериш йўналишида кадрлар тақчиллиги кўп
Перейти
Для информации06.02.2017 15:39

Маълумот сифатида олинди.

Muxammedov Ilyos Sultanovich26.01.2017 01:02
Эътиборингиз учун рахмат.
Перейти
Для информации26.01.2017 17:21
Ахборот учун
Askary Madraimov25.01.2017 22:48
Считаю, что многие предложения Жураева Элдора конструктивны и имеют право на существования например: Для повышения уровня управления системой образования, а также формирования единого и непрерывного механизма получения знаний, включающего в себя все виды образования в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об образовании» целесообразно объединить Министерство высшего и среднего специального образования с Министерством народного образования. Думаю нецелесообразно их общединять. Это большой аппарат управление и требует координации. Предложил бы объединить Министерство Труда. Для мониторинга потребностей в кадрах и для подготовки именно востребованных специалистов. Соглашусь что: "Для слаженной работы вузов, снижения рабочей нагрузки на персонал, а также сокращения уровня бумажной работы, отчётности, формальных согласований и ряда других работ, необходимо сократить функциональные обязанности Министерства высшего и среднего специального образования и направить его деятельность в большей степени на методическое руководство деятельностью вузов. Указания министерства должны носить рекомендательный характер." Также предложение Жураева Элдора: Для эффективного управления учебными ресурсами, материально-технической базой вузов, целесообразно в областях упразднить вузы и создать региональные вузы (1 вуз на 3 области). Это позволит мобилизовать лучших преподавателей в один вуз и повысит качество образования. Наряду с этим, в г.Ташкент также важное значение имеет вопрос рационального использования учебных ресурсов, труда профессорско-преподавательского состава и других ресурсов. В этой связи, целесообразно объединить профильные вузы г.Ташкент. Так, например, Ташкентский государственный институт востоковедения следует объединить с Узбекским государственным университетом мировых языков, а Ташкентский государственный экономический университет объединить с Ташкентским финансовым институтом. Согласен, но не совсем. Ташкентский государственный институт востоковедения нельзя объединять с Узбекским государственным университетом мировых языков профиль его чуть отличается, там готовят не только филологов, но и политологов, экономистов, историков и дипломатов. Все остальные предложения конструктивные В целях качественного поиска и приёма эрудированных лиц в вузы, необходимо кардинально пересмотреть систему приёма в вузы. В данном вопросе, основополагающим элементов является вопрос упрощения процедуры квотирования мест. Надо постепенно повышать квоту приёма студентов, исходя из возможностей и потребностей самих вузов. Вместе с тем, необходимо создать коммерческий приём, то есть приём в вуз лиц по существенно повышенной стоимости контракта. Эта мера сократит коррупцию, позволит вузу законно зарабатывать деньги, что в итоге положительно отразится на материальном положении персонала вуза. Необходимо создать механизм стимулирования труда профессорско-преподавательского состава как по направлению учебной, так и научно-исследовательской деятельности. Данная мера, существенно повысит заинтересованность персонала вуза двигаться вперёд и повышать качество своей работы. В целях внедрения международных стандартов высшего образования, необходимо присоединиться к Болонскому процессу. Это позволит повысить качество высшего образования, обеспечить академическую мобильность студентов и преподавателей, а также признать учебные программы и дипломы о высшем образовании вузов Республики Узбекистан на территории государств – участниц Болонского процесса. Необходимо внедрить Европейскую систему зачетных единиц трудоемкости дисциплин (European Credit Transfer System – ECTS) в качестве средства, способствующего академической мобильности студентов, свободному доступу ко всем образовательным услугам. В настоящее время 48 стран являются участницами Болонского процесса, включая страны ближнего зарубежья как Россия, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Молдавия, Украина. С учётом зарубежного опыта, необходимо сократить объём учебной работы на уровне бакалавриата и магистратуры, в т.ч. аудиторных занятий, за счет уменьшения доли теоретического обучения. В частности, надо сократить продолжительность теоретического обучения до 12-14 недель в семестр. Распределение высвобождаемого времени следует распределить на дополнительный период аттестации, а также внедрение в общий объем учебного времени недель самостоятельной подготовки. В этой связи, следует внести соответствующие изменения в постановление Кабинета Министров от 16 августа 2001 года № 343 «Об утверждении государственных образовательных стандартов высшего образования» в части оптимизации объема учебной нагрузки. Более того, необходимо критически пересмотреть учебные планы по всем направлениям и специальностям высшего образования с целью сокращения общего количества дисциплин, а также повышения доли специализированных дисциплин. Необходимо упразднить требование о том, что индивидуальный план работы профессорско-преподавательского состава исходит из суммарного учета рабочего времени в количестве 1540 часов. Данное требование законодательства негативно влияет на качество учебной и учебно-методической деятельности. В этой связи, необходимо внести соответствующие изменения в постановление Кабинета Министров от 1 августа 2008 года №164 «Об утверждении усовершенствованной системы оплаты труда работников высших образовательных учреждений республики». Необходимо упростить процедуру согласования выезда на стажировку за рубеж профессорско-преподавательского состава, а также внедрить практику финансирования стажировки со стороны крупного бизнеса. Необходимо вузы перевести на 5 дневную рабочую неделю как для студентов, так и для персонала вуза по аналогии зарубежных государств. Министерства и ведомства в Узбекистане работают 5 дней в неделю, но вузы 6 дней. Это не стимулирует труд и негативно отражается на уровне эффективности показателей студентов и деятельности преподавателей. Уважаемый модератор включите смайлики "нравится", "не нравится" или "за", "против". Интересно и легче будет мониторинг предложений проводить.
Перейти
Для информации02.02.2017 11:02

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Собир Мухамедов25.01.2017 20:56
По абзацу п.1.3 - повышение значения и эффективности деятельности института махалли в общественном управлении хочу внести следующее предложение. Дальнейшее развитие и закрепление в нашем обществе восточной (коллективистской) демократии, основанной на коммунитарном образе жизни, прообразом которой является махалля. В этом направлении сделан большой шаг, но далеко не окончательный, ибо, на мой взгляд, махалля, олицетворяя сход граждан, как орган самоуправления граждан, может представлять собой гораздо более весомое и сильное образование, нежели чем его нынешнее состояние. Чем и каким, сегодня и завтра, может и должна быть махалля? Опираясь на нынешний фундамент самоуправления граждан, наработанный опыт, законодательную базу в виде Конституции Республики Узбекистан, законов «Об органах самоуправления граждан», «О выборах председателя (аксакала) схода граждан и его советников», на мой взгляд, махалля в дальнейшим должна быть: - первичным местным органом власти, ибо считающиеся таковыми хокимияты местного уровня (города и района) при всей своей укомплектованности не могут охватить все процессы, происходящие в обществе. Хокимияты необходимо, на мой взгляд, сделать своего рода централизованным аналитическим центром, руководящим ядром, куда будут стекаться вся информационная и деятельная база с мест. - первичным институтом гражданского общества, реализуя принцип не только “От сильного государства — к сильному гражданскому обществу”, но и “От сильного гражданского общества к сильному государству”; - через махаллю, государство, делегируя ей определенные полномочия и функции, могло бы осуществлять сочетание принципов демократии с принципами централизованного управления; - центром притяжения общества, где должны решаться 99 % всех проблем людей на местах. Чтобы достичь этого в полной мере необходимо, на мой взгляд: 1. Наделение махалли не просто отдельными разрозненными функциями (ст.ст. 10-11 Закона «Об органах самоуправления граждан»), а систематизированными основными направлениями его деятельности по управлению внутренней жизнью общества. В этих функциях должно выражатся роль и назначение махалли в обществе. Основные функции махалли могут подразделятся на следующие направления: - Экономическая функция - выражается в выработке и в планомерном внедрении стратегических направлений развития экономики махалли, создании базиса экономики, приоритетных направлений, стимулировании предпринимательской деятельности, организации производств, создании рабочих мест. Особо хотел бы подчеркнуть возможную роль махалли в обеспечении притока капитала и развитие бизнеса на подчиненной территории с целью получения больших средств для местного бюджета. Поддерживая предпринимательство, привлекая на свою территорию новые компании и фирмы, махалля, таким образом, развивало бы инфраструктуру, решало бы проблему безработицы. - Социальная функция - призвана обеспечить социальную защищенность личности, нормальные условия жизни для всех членов общества вне зависимости от их непосредственного участия в производстве благ. Особое внимание при этом махалля должно уделять жизненному уровню социально наименее обеспеченных слоев населения, охране здоровья населения махалли, охране детства, материнства, отцовства . - Культурно-просветительская функция - должна быть направлена на подъем культуры и образовательного уровня граждан, создание условий их участия в культурной жизни, спорте, науке, искусстве. - Идеологическая функция - направленная на пропаганду и защиту господствующих идеологических ценностей и непосредственно само идеологическое воспитание общества. - Финансово-контрольная функция - выражается в выявлении и учете доходов всех физических лиц, проживающих в махалле, производителей, работающих на территорий махалли, сборе налогов и иных обязательных платежей в бюджет региона и страны. - Экологическая функция - направленная на создание рационального использования природных ресурсов, охране природы, регулирования природопользования, обеспечения экологической безопасности. Экологическая функция должна способствовать оздоровлению и улучшению качества окружающей среды. - Правоохранительная функция - направлена на обеспечение точного и полного осуществления законодательства всеми участниками общественных отношений в махалле, охрану ее правопорядка, общественной безопасности, прав и свобод граждан и соблюдение законности, профилактика преступлений и порождающих ее явлений. - Благоустройство - одно из важнейших функций махалли, переплетающийся с функциями экологического содержания, направленное на облагораживание территорий, создание современного дизайнерского вида махалли, озеленение местности. 2. Для осуществления вышеуказанных функции, необходимо создание, на мой взгляд, не просто органа схода граждан с кенгашем, комиссиями по основным направлениям деятельности схода граждан, а более укомплектованного отвечающего современным требованиям управления и менеджмента органа, возглавляемого не просто председателем (аксакалом) и его советниками, а профессионально подготовленными, на базе, возможно, вновь созданного Национального института управления, специалистами. Согласно выполняемым функциям у каждого руководителя махалли должны быть четкие обозначенные параметры деятельности - общепризнанные мировые стандарты (их два десятка), по которым можно будет судить об успехах махалли в целом. По этим же параметрам махалля будет отчитываться, а руководители конкурировать с другими себе подобными, создавая класс управленцев по принципу снизу вверх. Эти новые руководители, конкурируя между собой, могут не на словах, а на деле, показанными результатами в махалле, составлять кандидатуры будущих окимов районов, городов, областей. Такова была "пекинская весна" в начале 80-х в Китае, откуда вышли нынешние руководители страны, которые тогда представляя собой нижний слой управленцев, конкурируя между собой, создавали в течении тридцати лет облик современного Китая. Именно тогда, многие нужные и важные реформы были разработаны и реализованы провинциальными молодыми руководителями, иногда без согласия центрального правительства. Если реформы удавались, то они применялись на более обширных территориях, перерастая в реформы общегосударственного масштаба. 3. Организационно-структурная перестройка института махалли, где наряду с укомплектованием состава махалли, требуется, на мой взгляд, его укрупнение, где более маленькие махалли будут вбираться более крупными (это один принцип). Или же укрупнять махалли в зависимости от количества населения города. К примеру, в городе с населением 100.000 человек, вместо 8 махаллей, оставить, по новому принципу, 4 махалли. Таково в общем виде предложение, требующее, если понадобиться, более детализированной разработки.
Перейти
Для информации31.01.2017 10:57

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Sklyarevskiy Yevgeniy Semenovich25.01.2017 20:45
Запретить госорганам (в том числе и нотариальным конторам и Пенсионному фонду) требовать от граждан справки, предоставляемые другими госорганами или хозяйствующими субъектами (в том числе архивами, кадастром и поставщиками жилищно-коммунальных услуг). Получать все справки через запросы между госорганами, в том числе и в электронном виде.
Перейти
Для информации30.01.2017 18:34

В рамках реформ по созданию "Электронное правительство" будут приняты соответствующие меры.

Asrorbek Mahkamov25.01.2017 19:03
Фаргона вилояти дчегараларидаги муаммоларни бартараф этиш лозим. Шохимардон кишлоги ва сух туманларини богловчийулларда фукароларимизни эркин юришларини таминлаш лозим
Перейти
Для информации02.02.2017 11:46

Иштирокингиз учун раҳмат. Таклифингиз маълумот учун қабул қилинди.

Erkinjon Sabirov25.01.2017 18:29
Судьяликка илк бор тайёрланаётган номзодларни ўқитиш учун амалдаги 3 ойлик курсларни 9 ойгача узайтириш орқали ушбу курсларга амалиётдан кўпроқ машғулотларни кучайтириш зарур, ушбу курсларнинг якуний имтихонларида етарлича балл тўплаган тингловчиларни судьяликка тавсия этиш амалиётини жорий этиш мақсадга мувофиқ. Чунки , ҳозирда кўплаб номзодлар Марказда 3 ойлик курсларини тамомлаган кўплаб номзодлар сухбатга бирор маротаба ҳам чақирилмаяпти. Ўқишга фақат судьяликка ўтишга монелик қилувчи ҳолатлари йўқ бўлган номзодларни қабул қилиш лозим деб ҳисоблайман.
Перейти
Для информации27.01.2017 20:08

Билдирилган таклифингиз суд-ҳуқуқ қонунчилигини янада такомиллаштириш доирасида кўриб чиқилади.

Урмонов Жахонгир25.01.2017 18:22
Таълим муассасалари битирувчилари тадбиркорлик билан шуғулланса давлат рўйхатидан ўтказишда ундириладиган давлат божини 50 фоиз миқдорини қўллаш
Перейти
Для информации28.01.2017 17:19

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 26 октябрдаги ПФ-2646-сонли қарорига мувофиқ, электрон шаклда рўйхатдан ўтадиган тадбиркорлик субъектлари учун давлат божи 50 фоизга қисқартириш кўзда тутилган.

Asqarbek Sobirov25.01.2017 18:12
Танлов очиқ-ошкора тарзда ва икки босқичда ўтказилиши таклиф этилади. Биринчи босқичда олдиндан берилган эълон бўйича талабгорларнинг аниқ соҳа ва мутахассислик бўйича билимлари компьютерда махсус дастур ёрдамида аниқланиши, компьютер аниқлаган натижалар асосида талабгорлар саралаб олиниши, иккинчи босқичда эса, сараланган талабгорлар билан уларнинг кенг сиёсий дунёқарашини ва одоб-ахлоқини ўрганиш учун комиссия томонидан улар билан алоҳида суҳбат ўтказилиши керак.
Перейти
Для информации26.01.2017 17:23
Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.
Атабеков Азизбек Рахматович25.01.2017 18:11
Банкларда амалда бўлаётган норматив хукукий хужжатларни хозирги замон талабларига асосан тубдан ўзгартириш, Республика ахоли тўғрисидаги тўлиқ маълумотларни ўз ичига олган ягона база ташкил этиш керак. Яъни кредит олиш учун бир канча хужжатлар талаб этмай оддийгина Республика базасидан ўша фуқаро маълумотлари тортиб олинади ва бошка ташкилотларга борган такдирда хам унинг кредит карздорлиги мавжудлиги базада куринади.
Перейти
Для информации28.01.2017 15:46

Ушбу таклиф Давлат дастури лойиҳасининг 129-бандида назарда тутилган.

Бундан ташқари,Кредиторларнинг ҳуқуқларини ҳимоялаш мақсадида “Гаров реестри тўғрисида”ги қарор қабул қилинган. Гаров реестрида барча қарздорлар бўйича маълумотлар акс эттирилади.

Атабеков Азизбек Рахматович25.01.2017 18:06
республика ҳудудида Ўзбекистон Республикасининг юридик ва жисмоний шахслари учун барча маҳсулотлар ва хизматларнинг нархларини хорижий валютада белгилаш амалиётини босқичма – босқич бекор қилиш учун чет элдан импорт килинадиган махсулотлар ва ярим тайёр махсулотларни ишлаб чикаришни махаллийлаштиришни молиялаштириш керак. Ишлаб чикаришдаги махсулотни таннархига таъсир этадиган ортикча тўловларни камайтириш керак
Перейти
Для информации26.01.2017 02:16
Изоҳингиз учун рахмат.
Uztelecom Fargona TR va EQ bo'limi25.01.2017 17:47
Қарор лойиҳасида ўзбек тилида “фуқаро”, рус тилида “физическое лицо” сўзлари бир маънода ишлатилмоқда. Шу муносабат билан мазкур сўзларни ҳар икки тилда бир хил ишлатиш мақсадида “физическое лицо – жисмоний шахс” ёки “фуқаро - граждан” сўзларини ишлатиш мақсадга мувофиқ бўлади.
Перейти
Для информации25.01.2017 22:43
Эътиборингиз учун рахмат.
Аскаров Музаффар Турсунбоевич25.01.2017 17:36
Ўзбекистон Республикаси фуқароларини Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида доимий прописка қилиш тартиби тўғрисидаги Йўриқноманинг (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2012 йил 4 майда рўйхатдан ўтказилган, рўйхат рақами 2358) 4- бандига қуйидаги тартибда ўзгартириш киритиш мақсадга мувофиқ: Қонун кучга киргунга қадар, яъни 2011 йил 15 сентябргача олди-сотди, ҳадя, айирбошлаш шартномалари асосида, қонун ҳужжатларига мувофиқ мерос, якка тартибда уй-жой қуриш учун мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик қилиш ҳуқуқи асосида сотиб олинган, берилган ёки хусусийлаштирилган ер участкасиларида қурилган уй-жойга (ушбу уй-жой давлат рўйхатидан ўтгазилганидан сўнгра), хусусийлаштириш асосида ва суд қарорига кўра, шунингдек мазкур Йўриқномага мувофиқ уй-жой олган фуқаролар Рўйхатнинг 1-бандига асосан прописка қилинади. Ҳозирда фуқаролар якка тартибда уй-жой қуриш учун мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик қилиш ҳуқуқи асосида сотиб олинган, берилган ёки хусусийлаштирилган ер участкасиларини «Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида доимий прописка қилиниши лозим бўлган шахслар — Ўзбекистон Республикаси фуқаролари тоифаларининг рўйхати тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни кучга киргунга қадар, яъни 2011 йил 15 сентябргача олишган бўлсада, мазкур ер участкаларида қурилган уй-жой давлат рўйхатидан Қонун кучга кирганидан кейин расмийлаштирилган бўлса - фуқаролар Ички ишлар органи томонидан Рўйхатнинг 1-бандига асосан прописка қилинмаяпти. Мазкур ўзгартириш киритилиши Ўзбекистон Республикаси фуқароларини Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида доимий прописка қилиш тартиби тўғрисидаги Йўриқноманинг амалдаги қонунга мувофиқлаштиришга имконият яратади.
Перейти
Для информации27.01.2017 19:20

Таклифларингиз Дастурнинг 80-бандида кўрсатилган тадбир ижроси доирасида кўриб чиқилади.

эргашев восиджон ёкубович25.01.2017 17:33
Жамоатчилик муҳокамасига қуйилган Ҳаракатлар стратегияси лойиҳаси мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ривожланишини янги сифат босқичига чиқишига хизмат қилувчи ўзига хос "йўл харитаси" ҳисобланади. Мазкур лойиҳада ҳақиқатдан ҳам мамлакатимиз ривожи учун муҳим бўлган усутвор йўналишлар ўз ифодасини топган бўлиб, уларнинг тўлиқ амалга оширилиши халқимиз фаровонлигини янада ошишига, юртимизни барқарор ривожланишига хизмат қилади. Албатта, мазкур йўналишларнинг барчасини самарали амалга оширилишини шиддат билан ўзгариб бораётган ҳозирги замон талабларига тўлиқ жавоб берувчи миллий ҳуқуқий тизимисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Ҳар қандай ислоҳотлар ҳам факат ва факат конунлар воситасидагина амалга оширилиши азалий хақиқатдир. Шу нуқтаи назардан, замонавий талабларга жавоб берадиган қонун ижодкорлигини тизимини шакллантириш ушбу стратегияда энг муҳим вазифалардан бири сифатида эътироф этилиши керак. Айнан шу йўналиш бўйича айрим таклифлар билдирмоқчи эдим: 1. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси қонун ижодкорлиги жараёнини янада такомиллаштириш, назорат-таҳлил фаолияти самарадорлигини ошириш мақсадида қўмиталар ихтисослашувини кучайтириш лозим. Бугунги кунда палата қўмиталари бир вақтнинг ўзида жуда кўплаб ҳуқуқ соҳалари ва тармоқлар бўйича фаолият кўрсатишга мажбур. Масалан, палата томонидан кўриб чиқилаётган қонун лойиҳаларининг асосий қисми қонунчилик ва суд-ҳуқуқ масалалари қўмитаси ҳиссасига тўғри келади. Қўмита бир вақтнинг ўзида миллий қонунчиликнинг барча соҳалари билан ишлашга мажбур. Бир сўз билан айтганда, иш юкламаси жуда катта. Иккинчи томондан, муҳим аҳамиятга эга бўлган иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳалар битта қўмитага бирлаштирилган. Масалан, саноат, савдо, транспорт масалалари бўйича қўмитаси таркибига иқтисодиётнинг энг муҳим тармоқлари бирлаштирилган. Юқоридагиларни эътиборга олиб, Қонунчилик палатаси қўмиталар ихтисослашувини чуқурлаштириш мақсадида уларнинг сонини ошириш таклиф этилади. Масалан, бошқа давлатлар тажрибасида бўлгани сингари қонунчиликнинг муҳим соҳалари бўйича, масалан давлат қурилиши ва бошқаруви, фуқаролик, жиноят ва процессуал қонунчилик ва ҳ.к. 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳам қонунчилик ташаббуси ҳуқуқидан фаол фойдаланувчи субъект ҳисобланади. Парламент томонидан қабул қилинаётган қонунлар таркибида бевосита Президент ташаббуси билан давлат ва жамият ҳаёти билан боғлиқ бўлганлари салмоқли қисмини ташкил этади. Бундан ташқари, Президент давлат ҳокимияти органлари фаолиятини мувофиқлаштириш функцияси доирасида ҳам парламент палаталарининг ўзаро баҳамжиҳат ишлашини таъминлайди. Шунингдек, бир қатор давлат ҳокимияти органлари раҳбарларини лавозимига тайинлаш ва озод этишга доир масалаларини парламент юқори палатаси тасдиғига киритади. Айнан шу йўналишлар бўйича Президентнинг парламент палаталари билан алоқаларини амалга оширишга масъул бўлган Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисдаги ваколатли вакили институтини жорий этиш мақсадга мувофиқ бўлади.
Перейти
Для информации30.01.2017 17:17

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Isayev Javlon Shoyatovich25.01.2017 17:26
Ҳукумат томонидан қабул қилинаётган ижтимоий соҳага оид қарор ва қонун ҳужжатларининг амалда қай даражада бажарилишини халқ томонидан электрон тарзда баҳолаш механизмини яратиш.
Перейти
Для информации31.01.2017 11:44

Таклифингиз учун раҳмат.

Isayev Javlon Shoyatovich25.01.2017 17:18
Ўзбекистон Республикасида рақамли телевидениега босқичма-босқич ўтилиши муносабати билан, рақамли (DVB-T2 стандартидаги) сигналларни қабул қилувчи қурилмаларни (тюнер, cammodul) ишлаб чиқариш ва сотиш бўйича тадбиркорлик субъектларини ташкил этиш ва имтиёзлар бериш йўли билан қўллаб қувватлаш механизмини яратиш.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:01
Маълумот сифатида олинди.
Eldor Juraev25.01.2017 16:40
Следует разработать отдельное Положение по нотариальному оформлению сделок с участием иностранных компаний (нерезидентов), поскольку требования к резидентам и нерезидентам отождествлены, хотя за рубежом таких требований нет. Невозможность нотариально оформить сделки и другие действия нерезидентами способствует оттоку инвестиций из Узбекистана.
Перейти
Для информации31.01.2017 18:39

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Eldor Juraev25.01.2017 16:40
Необходимо унифицировать Постановления Кабинета Министров № 533 и № 423 по Государственной пошлине, поскольку есть дублирование и неясность в понимании.
Перейти
Для информации31.01.2017 18:36

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Eldor Juraev25.01.2017 16:39
В судах следует создать комнату для адвокатов. В настоящее время комната есть только у прокурора.
Перейти
Для информации31.01.2017 17:14

Предложение необоснованно.

Eldor Juraev25.01.2017 16:39
Все судебные дела должны записываться на аудио и видео и такие записи должны быть доступны для сторон процесса.
Перейти
Для информации31.01.2017 17:13

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Eldor Juraev25.01.2017 16:38
Необходимо разработать критерии оценки деятельности судей, а также внедрить механизм позволяющий оценивать работу судей и оставлять отзывы. Более того, по аналогии с зарубежными судами следует установить онлайн рейтинг судей исходя из количества рассмотренных дел, отменённых и удовлетворённых решений.
Перейти
Для информации31.01.2017 17:11

Предложение необоснованно.

Rizokulov Sarvar Axatkulovich25.01.2017 16:32
Бугунги кунда мамлакатимизда таълим сохасида кўп ютуқларга эришилган. Аммо шу қатори бир қанча камчилик ва хатоликлар мавжуд бўлиб, афсуски улар жамиятимиз энг кичик аъзоларини комил инсон бўлиб шакилланишига тўсиқинлик қилмоқда. Мактабгача таълим муассасалари тарбиячилари ва уларнинг ёрдамчилари тарбияланувчи болаларга салбий психологик, ҳатто жисмоний тазйиқ ўтказилишига қарши чоралар қабул қилиниши зарурдир. Аксарият ҳолларда тарбияланувчи болаларнинг мактабгача таълим муассасасига боришни хоҳламаслиги, болаларнинг истеъдодини намоён қила олмаслиги ва бошқа нохушликлар келиб чиқишига сабаб бўлмоқда. Ёш бола психологиясидан келиб чиқсак бола тазйиққа учраганини ота-онасидан яширади. Бу борада қуйидагиларни ўз ичига олган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва тадбиқ этишни лозим деб ўйлайман: 1. Мактабгача таълим муассасалари тарбиячилари ва уларнинг ёрдамчилари бола билан муносабат олиб бориш жараёнида уларга мос психологик ва жисмоний юкламаларни тўғри тақсимлаш борасида ҳозирги замон шароитидан ва керак бўлса хар бир тарбиячи ва тарбияланувчиларнинг ҳолатидан келиб чиқиб меъёрлар ўрнатилиши ва уларни доимий такомиллаштириб бориш тизимини жорий қилиш. 2. Мактабгача таълим муассасалари тарбиячилари ва уларнинг ёрдамчилари тарбия бериш (дарслар ўтилаётганда тушунтириш, болалар шўхлик қилишганда тинчлантириш, уларнинг ҳатти-ҳаракатларини (айниқса хожатга чиқиш холларида) тартибга солиш ва х.к.)да шахсий психологик позициясидан (“гапимга қулоқ солмайсанми ҳали!?...” приципига ўхшаш) келиб чиқиб эмас, балки болаларнинг психикасидан келиб чиқиб иш тутиши бўйича йўриқномаларни такомиллаштириш ва улар асосида танловлар ўтказиш (масалан, гуруҳдаги болаларнинг неча фоизи боғчага келишни интизорлик билан кутади ва х.к.). 3. Малакали ва юқори натижаларга эришилган “боғча опа”лар учун рағбатлантириш чораларини жорий этиш (фахрий ёрлиқ, болаларнинг бутун умри мобайнида эсда қоладиган “боғча опаси” номидан эсдалик совғаларини ташкиллаштиш, “туман, шаҳар, вилоят, республиканинг энг ... табиячиси” унвонини бериш ва х.к.). 4. Мактабгача таълим муассасаларининг болалар майдончаларида ва гуруҳнинг хар бир хонасида максимал даражада майдонни акс эттирадиган видео кузатув тизимини жорий қилиш.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:06
Маълумот сифатида олинди.
Eldor Juraev25.01.2017 16:30
Необходима либерализация уголовно-исполнительного законодательства, без которого демократизация и гуманизация уголовного законодательства в целом была бы незавершенной, а судебно – правовая система – частичной, нарушающей всю целостность основ гражданского общества. Следует внести ряд изменений и дополнений, связанных с либерализацией порядка и условий отбывания наказания в виде лишения свободы, которые позволят «обеспечить реализацию принципов справедливости и гуманности законодательства за счет сужения и сокращения репрессивных, карательных функций системы наказаний»; - для достижения больших гарантий защиты прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, исключения фактов применения к ним незаконных методов при производстве предварительного следствия необходимо осуществить постепенную передачу следственных изоляторов и других мест содержания задержанных и заключенных под стражу, а затем и всей системы пенитенциарных учреждений, в ведение Министерства юстиции Республики Узбекистан. Нахождение следственных изоляторов, изоляторов временного содержания в ведении органа, осуществляющего дознание и предварительное следствие, создает возможности для различного рода злоупотреблений.
Перейти
Для информации31.01.2017 11:43

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Eldor Juraev25.01.2017 16:27
Исключить из гражданско-процессуального кодекса Узбекистана возможность принимать решения заочным способом, т.е. без участия должника. Это правило противоречит конституционным основам нашего общества, в которых установлено, что каждый имеет право на защиту собственных интересов. Со стороны хозяйственных судов, такие случаи регламентируются возможностью принятия судебного приказа, в котором обязательно требуется наличие недавно подписанного акта-сверки взаиморасчетов, однако, в гражданских судах такого регулирования нет. В результате, судьи гражданских судов повсеместно нарушают права субъектов предпринимательства и обычных граждан проводя судебные заседания без участия должников и вынося судебные решения основываясь исключительно на данных, предоставленных истцом.
Перейти
Для информации31.01.2017 11:43

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Eldor Juraev25.01.2017 16:26
В закон «Об исполнении судебных актов и актов иных органов» внести четкие положения о порядке возбуждения исполнительного производства и привлечения должника к ответственности, в том числе с ограничением передвижения за пределы республики. Отсутствие четких регламентов, отсутствие четкого требования в законе об обязательности надлежащего уведомления должника о возбужденном исполнительном производстве позволяет исполнителям повсеместно злоупотреблять служебными полномочиями и привлекать к ответственности в случаях, когда должник ни когда не получал либо элементарно не успел отреагировать на обращение исполнителя. Отмечаю, что исполнители, как правило, присылают свои требования задним числом. Таким образом, к моменту прихода должника к исполнителю его уже автоматически ждет штрафная санкция.
Перейти
Для информации31.01.2017 11:42

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Eldor Juraev25.01.2017 16:26
Внести в Хозяйственный процессуальный кодекс положения четко регламентирующие порядок и сроки разрешения споров с участием иностранных компаний. В настоящее время таких положений нет, судьи руководствуются несколькими постановлениями Президиума Высшего Хозяйственного Суда.
Перейти
Для информации31.01.2017 11:41

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Eldor Juraev25.01.2017 16:25
Ускорить принятие Закона «О международных коммерческих арбитражных судах». Прошло более пяти лет как ТПП РУз внесла проект закона в Кабинет Министров, однако, до сих пор судьба этого важного закона не известна. Таким образом, целая отрасль права, которая является наиболее актуальной в международной торговле и инвестиционной деятельности остается в подвешенном состоянии. В Узбекистан нет ни единого международного коммерческого арбитража суда.
Перейти
Для информации31.01.2017 11:41

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Samandarov Uchqun Уктамович25.01.2017 15:51
сотувчилар томонидан бозорларда нарх-наволарнинг сунъий равишда оширилиб юборилиши, фақатгина "хўжакўрсинга" эмас, яъни текшириш келганда нархларни пасайтириш, балки ҳақиқатдан ҳам бир хил нарх-наво бўлишини қаттиқ назоратга олиниши ва унинг янги механизмлари жорий этилиши мақсадга мувофиқ. Бу Давлат рақобат қўмитаси ва бошқа назорат қилувчи органларнинг зиммасидаги вазифаларини қайта кўриб чиқилиши, масъулиятларини оширилишини тақазо этади.
Перейти
Для информации28.01.2017 17:03

Ушбу таклифлар ҳаракат Давлат дастури стратегиясининг 1 ва 3 бўлимлар доирасида кўриб чиқлади.

Samandarov Uchqun Уктамович25.01.2017 15:44
вилоятлараро ва шаҳарлараро йўловчи ташувчи автомашиналарда (таксилар ва бошқа йўловчиларни ташувчи автомашиналар) йўл кира нархларини ягона тарификация асосида амалга оширилишини ҳамда уларда тўлов терминаллари билан ҳисоб-китоб қилиш жрий қилиб қаттиқ назоратга олиниши жудаям муҳим ҳисобланади. Сабаби, йил давомида ёки фаслларга қараб йўл ҳақлари сунъий равишда кескин ошиб кетиши ва тўлов терминалларининг йўқлиги аҳолига кўп қийинчиликларни олиб келмоқда.
Перейти
Для информации28.01.2017 17:02

Мазкур таклиф ҳаракат Давлат дастури лойиҳасининг 187 ва 200-бандлари доирасида кўриб чиқилади.

Umarov Baxtiyor Zulfiqorovich25.01.2017 15:42
Бахтиёр Умаров: Мен 1994 йил муомалага киритилган миллий валютамизни деноминация қилишни таклиф этаман. Бунинг натижасида: 1. Пулнинг миқдорий бирлиги камаяди. Пул қоплаб олиб юрилмайди. 2. Жамиятда банкдан ташқарида мавжуд назорат қилиб бўлмайдиган пул массаси тартибга солинади. 3 ой муддатда берилса, ҳамма тадбиркор уйида сақлаётган пулларини банкка олиб топширади ва янги пул эквиваленти унинг пластик картасига ўтказилади. Шунда биз анчадан буён назоратдан чиқиб кетган ҳақиқий пул массасини назоратга оламиз. Бу нарса бевосита қорабозордаги хорижий валюта курси билан боғлиқ ноқонуний ҳаракатларга ўз таъсирини ўтказади. 2- таклиф: Таъқиқланган хорижий валюта муомаласини қаттиқ назоратга олиш керак. Жавобгарлик оширилиши керак. Хорижий валютага нисбатан нима учун талаб бор деган масала чуқур ўрганилиши керак. Шу талабни асл келиб чиқиш сабаблари чуқур ўрганилиб, сўнг тартибга солинса уни (АҚШ доллари) ҳеч кимга кераги бўлмайди.
Перейти
Для информации28.01.2017 16:21

Таклифингиз учун рахмат. Деноминация (пул бирлигидан ноллар сонини камайтириш) асосан статистик ва бошқа ҳисоб-китобларни соддалаштириш мақсадида, техник аҳамиятга эга жараён бўлиб, у пулнинг харид қобилияти, инфляция, валюта курси, нархлар, иш ҳақи даражаси ва бошқа кўрсаткичларга таъсир кўрсатмайди. Мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг ҳозирги босқичида миллий валютамизни деноминация қилиш мақсадга мувофиқ эмас. Шу билан бирга валюта амалиётларига оид масалалар “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар Стратегияси”нинг иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишларида шу жумладан эркин конвертацияни таъминловчи валютага оид муносабатларни тартибга солиш, миллий валюта курсини шакллантиришда замонавий бозор механизмларини босқичма-босқич жорий этиш бандларини ижроси жараёнида ўз ечимини топади.

Каримов Эркин Зикириллаевич25.01.2017 15:25
Коррупцияга қарщи курашишдан кўра уни олдини олиш афзалдир. Шу сабаб коррупцияни олдини олишга қаратилган қатор самарали чора тадбирларни амалга ошириш зарур. 1. Шу даврга қадар Республикамизда, давлат бошқарув органларида, ижтимоий иқтисодий тармоқларни ривожлантиришга масъул Вазирликлар, шунингдек Республика, вилоят ва туман ва шахарлар миқёсидаги мансабдор шахсларнинг коррупцион жиноятлари оқибатида, Республика бюджетига етказган тўғридан-тўғри зарарнинг ва унинг оқибатларидан келиб чиқадиган унданда катта зарарларни, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Олий суд, Молия вазирлиги ва Иқтисодиёт Вазирлиги билан хамкорликда ўраниб чиқиш ва аниқлаш, тахлил қилиш лозим. Бу аниқланган сўмма хам тўғри бўлмайди, сабаби хали аниқланмаган тўғрсини айитганда фош қилинмаган коррупцион холатлар талайгина. Коррупция фақатгина давлат бюджетига миллардлаб АҚШ долларида зарар етказибгина қолмай. Ватанимизнинг тараққиёти ва иқтисодиётимизнинг ривожини бир неча 10 йилларга ёки унданда кўпроқ даврга суриб юбориши ёки унга мутлақо тўсиқ бўлиши мумкин. Коррупция, ахоли турмуш фаровонлигига салбий таъсир қилади. Бунга бир мисол, Республикамиздаги йўл қурилиш сохаси, бугунги кунда янги қуриб битказилган йўлларимиз 1 ой хаттоки 1 хафтанинг ўзида бузилиб кетмоқда, қанча ахолининг хаётига хавф солмоқда. Аммо йўл қурилиши сифатсиз бўлсада, мутасадди органлар яроқли деб хисоблаб, уни фойдаланишга қабул қилишмоқда, айрим холларда бу жиноятлар фош қилиниб, айибдорлар жавобгарликка тортилмоқда, аммо сифатсиз йўл сифатсизлигича қолиб кетмоқда. Йўлларнинг сифатли бўлиши Давлатимиз нуфузини ошириб, иқтисодиётимизга катта фойда келтиради, бунга оддий бир мисол, халқаро юк ташувчи компанияларнинг Ўзбекистон худудидан юриб, авваломбор тегишли божлар тўлаши, йўллардаги хизмат кўрсатиш сервис тармоқларидан фойдаланиб, ахолимизнинг хам даромадлари ўсишига хизмат қилади ва х.к. Икккинчи Мисол, Сўнги 10 йилда Республикамизда айниқса, вилоятлар, Хусусан мен яшайдиган Самарқанд вилоят, Каттақўрғон тумани, Пайшанба шахахарчасида хам электр-энерия муаммоси сабаб, (тақчиллиги десак юмшоқроқ бўлади, йўқлиги десак тўғрироқ бўлади) шахарчамизнинг ижтимоий иқтисодий халқ хўжалигининг барча тармоқлари, маориф, тиббиёт, иқтисодиёт, банк, тадбиркорлик ва х.к. сохалари фаолияти тўхтаб қолмоқда. Шу давргача мутасадди рахбарларнинг ахоли ва иқтисодий ижтимоий тармоқларнинг эхтиёжини ўрганмаганлиги бефарқлиги, ўз мансабини суистеъмол қилганлиги оқибатида электр-энергия сохасида масъул бўлган орган “Ўзбекэнерго” АЖ томонидан ўз вақтида иқтисодий ижтимоий тармоқларнинг электр энергияга бўлган эхтиёжи ўрганилмаган, маблағлар электр энергия сохасини ривожлантиришга, давр талаби билан хамнафас бўлиб ишлаб чиқариш хажмлари оширишга йўналтирилмаганлигини, бугунги кунда тасдиғини кўриб турибмиз. Бунинг оқибатида, кўпгина худудларда корхоналар фаолият кўрсатмаяпди, ишсизлик суръатлари кескин ўсиб, кўпчилик ахоли ўзга юртларга ишлашга кетишга мажбур бўлмоқда. Фақатгина айрим шахарлар ва худудларгина бугунги кунда нормал фаолият кўрсатиб, ахолиси чиройли яшаяпди. Бизнинг худудга Пайшанба шахарчасига ўхшаган жойларда нафақат ишлаш балки, яшаш шароити хам оғирлашиб, мутасадди рахбарларнинг харкатсизлиги Ва келажакда яхши бўлмаслиги тўғрисидаги билдиришлари оқибатида ахолимиз, шароити яхши бўлган Тошкентга кўчиб кетиш харакати бошланган. Иқтисодиётинг асоси бу ишлаб чиқариш, ишлаб чиқаришни эса энерго ресурсларсиз тасаввур хам қилиб бўлмайди. Бунинг оқибатида, ишсизлик суръатлари кескин ўсиб кетди. Бу эса ахолининг даромадларини пасайишига, айни кунда хаттоки, кундалик эхтиёжлари ва комунал тўловлар бўйича хам қарздорлигининг кескин ўсиб кетишига сабабчи бўлди. Давлатимизни бутун бир организм деб хисобласак, Биргина органнинг, ўз вазифасини бажармаслиги сохамизнинг оқсаганлиги, занжирли реякция юз бериб бутун бир жамиятимизга, организмимизга салбий таъсир қилишига олиб келиб, бошқа сохаларни хам яъни бутун бир бир организмни босқичма босқич тўтаб қолишига сабабчи бўлишини кўриб турибмиз. Бунга мисоллар кўп... 2. Коррупция хисобига хисобига миллардлаб АҚШ доллари миқдорида бюджетга зарар етишини аниқланди дейлик. Бу билан бундан кейин бу зарарлар етказилмайди деган хулосага кела олмаймиз. Шу сабаб корупцияни олдини олиш мақсадида. Коррупция хисобига Етказилиши мумкин бўлган зарарлар хисобидан, халқ хўжалигинг барча тармоқларида банд бўлган ахолимизга уларнинг, мехнатлари, жамиятга келтирадиган фойдаси, ва уларнинг эхтиёжи ва орзуларидан келиб чиқиб муносиб Иш хақилар билан таъминлаш чоралари кўриш зарур. Бу чора тадбир, корупцияга 100% тўлиқ бархам бермаслиги мумкин, “гуруч курмаксиз бўлмайди” дейишади доно халқимиз. Аммо бу чора-тадбир салмоқли ва сезиларли тарзда коррупцияни кескин камайишига хизмат қилади. Чунки икки хил сабабга кўра коррупцияга қўл урилади. Биринчиси: Кимдир мажбурликдан, яъни мехнат қилиб, олаётган мехнати хақи, ўзининг ва оиласининг кундалик заруриятига эхтиёжига етмаслигидан, бу ишга кўл уришга мажбур бўлади. Ўзимиз касал бўлсак, ўтиб кетади, деб сабр қиламиз, дори олмаймизда уйга 1 кг гўшт олиб борсам деймиз, Ота-онамиз, ёки фарзандларимиз, ёки жигарларимиз касал бўлиб, қолсачи..., катта пул керак бўлсаю, ёки фарзандингизга ёки Сизни кўз қорачиғидек асраб катта қилган ота-онаггизга зарур эхтиёжалари учун керакли нарсани олиб беролмасангиз нима бўлади. Шундай холатда, кўзингизга хамма нарса қоронғу бўлиб кетади. Шу сабаб мажбурликдан корупцияга қўл уриб қўйишади. Бу холатга Молия вазирлиги, Иқтисодиёт вазирлигининг хам айби бор. Сабаби Минимил иш хақини белгилашда қўпол хатоллика йўл қўйилмоқда. Аслида 1 минимал иш хақи миқдори(149 775) 1 инсони 1 ой давомида нормал яшаш учун зарур бўлган “Истеъмол савати” киритилган барча турдаги товар ва хизматларни истеъмол қилиши имкониятини берадиган миқдор бўлиши керак. Бироқ 1-тариф сеткаси бўйича Иш хақи хам(371 143) нормал яшаш учун етарли эмас. Минимал иш хақи оширилаяпди, лекин товар ва хизматлар нарх наволари, иш хақи ўсиш сураътларидан ўзиб кетган. Кўп тармоқларда иш билан банд ахоли даромадларининг реал тўлов қобилияти ўсиш сураътлари сезиларли даражада эмас. Кўп тармоқларда 1 инсон 1 иш жойидан ўзининг ва оиласининг орзуларини у ёқда турсин эхтиёжларини хам баъзир қондиради ёки йўқ. Шу сабаб 1 нечта жойда ишлашга мажбур бўлади. Мехнатига яраша муносиб, хақ олмаслик, хақли равишда кишида, ишига нисбатан мехрни йўқолишига, маъсулиятсизлиги лоқайдлиги кучайишига, олиб келиб, провардида мехнат унумдорлиги йўқолади шу тармоқ жамиятимиз кутаётган натижаларни бермайди. Шу сабаб, Бу турдаги коррупция, халқ хўжалигининг кўпгина тармоқларида кенг тарқалган бўлади. Бу коррупцияга муносиб Иш хақиларни жорий қилиш билан бархам берилади. Иккинчиси. Нафси бузуқликдан, Тўқликка шўхликдан келиб чиқади. Буниси ўта хавфли, давлат ва жамият учун катта зарарлар етказади ва давлат бошқарув органларида, кенг тарқалади. Барча эхтиёжлари ва орзуларини рўёбга чиқара олдадиган мехнат хақи олса хам, бу уларни жамиятмизга, давлатимизга ва халқимизга хиёнат қилиб, бойлик ортириш йўлидан қайтара олмайди. Бундай коррупцияга фақатгина кескин жазо чоралари қўллабгина бархам бериш мумкин. Мисол. учун, ўз мансаб мавқейидан фойдаланиб, давлатимиз жамиятимиз ва халқимиз манфаатига путур етказган мансабдорни мулкини мусодара қилиш, яъни фақат ўзининг номидагисини эмас, балки, амалиётда кенг тарқалган, яқин одамларининг номига расмийлаштирган мулкини хам аниқлаб, уларни хам мусодара қилиш, сўнгра, “Қора рўйхат базасини” ташкил қилиб, қора рўйхатга тушган мансабдорлар оила аъзолари, фарзандалари, ака укалари, қуда андаларини, маълум мудатга мисол учун 20-50 йил муддатга юқори мансабдаги лавозимларга тайинланмаслиги, ишлаётганлари бўлса ишдан олиш чоралари кўрилиши жорий қилиниб, бу мансабдор шахснинг ўзини амнистия актига тушмаслик шарти билан, сўнги иш жойи худудидаги “ободонлаштириш бошқармаси” га ойлик маошдан махрум қилиниб, яқинлар билан 1-3 ойда 1 марта учрашиш имкониятини берган холда, 10-20 йил муддатга оддий ишчи қилиб шу ерда, ишлаш, яшаш ва тарк этмаслик ва мажбурияти юклайдиган жазо чораларини жорий қилишни таклиф қиламан. Бундай жазо хар қандай хулқи ва нафси бузуқ мансабдорни, ўз жиноятини қилишдан олдин, ўз фарзандлари, қудасининг уйидаги фарзандлари , ака-укалари, қуда андарининг хам хаёт тарзига, бир умр путур етиши, бу эса, барча яқинларининг ундан юз ўгиришини ўйлаб кўришига сабаб бўлиб, оила аъзоларининг хам бундай шахсни тергаб, коррупцияга йўл қўйши, бутун оиласи ва қариндошларига катта путур етишини, эслатадиган танбехлари, огохлантиришлари, мансабдор шахснинг рухиятига, онгига сингиб кетишига ва коррупцияга йўл қўймаслига сабабчи бўлади. Шу сабабдан коррупциянинг бу турига онгига ва рухиятига таъсир қиладиган кескин жазо чораларини кўриш самарали натижа беришига ишонаман. Шу сабаб авваломбор, Мехнатига яраша, барча орзу ва эхтиёжаларига эришишини таъминлайдиган “Муносиб иш хақи” жорий қилиниб, коррупция учун амнистия акти қўлланилмайдиган кескин жазо чоралари қўлланиланилсагина коррупцияга бархам берилиши мумкин деб ўйлайман. Акс холда барча чора тадбирлар самарасиз кетиши ва кутилган натижага эришилмаслиги мумкин.
Перейти
Для информации31.01.2017 17:05

Таклифларингиз, фуқаролик позициянгиз учун миннатдорчилик билдирамиз. Шу билан бирга, мамлакатимизда "Коррупцияга қарши кураш тўғрисида"ги Қонун қабул қилинган бўлиб, унинг доирасида тизимли, изчил чора-тадбирлар амалга оширилади. Коррупцияга қарши курашда, шубҳасиз, Сиз сингари инсонларнинг ҳар қандай коррупциявий ҳолатлар бўйича давлат органлари билан фаол ҳамкорлик қилиши билан бирга, унинг хавфли оқибатлари тўғрисида бунга мойил бўлган шахсларни огоҳлантириб бориши муҳим аҳамият касб этади.

Ro`ziqulov Abdulla Aliqulovich25.01.2017 15:17
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенатидаги қўмиат ёки комиссия ҳузурида "Жамоатчилик назорати" фаолиятини мувофиқлаштирувчи комиссия ёки ишчи гуруҳ тузулса ва улардан ҳар бир вилоятга 1тадан вакил келиб уша вилоятдаги мажуд нодавлат-нотижорат ташкилотларнинг ўрганилаётган масала ёки соҳага яқин бўлганларидан вакилларни ажратиб олиш орқали уша ҳудуддаги реал ҳолатни ўрганиш имконини беради.Шунингдек, (вақтинчалик ёки бир мартталик тузулган ишчи гуруҳлар)уша ҳудуддаги барча соҳани тушунмайди (шу сабабли улар фаолияти доирасидаги ишларга жалб этиш) ҳамда турли ҳил тушунмовчиликллар ва ён босишларга олиб келмайди
Перейти
Для информации31.01.2017 10:56

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Eldor Juraev25.01.2017 15:08
Необходимо вузы перевести на 5 дневную рабочую неделю как для студентов, так и для персонала вуза по аналогии зарубежных государств. Министерства и ведомства в Узбекистане работают 5 дней в неделю, но вузы 6 дней. Это не стимулирует труд и негативно отражается на уровне эффективности показателей студентов и деятельности преподавателей.
Перейти
Для информации02.02.2017 10:59

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Sharipov Feruz Ibragimovich25.01.2017 15:05
Необходимо коренной пересмотр деятельности общественных советов, созданных при Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгашах народных депутатов областей и города Ташкента, на предмет превращения общественных советов в действующие органы общественного контроля за деятельностью местных органов власти и органов государственного и хозяйственного управления.
Перейти
Для информации06.02.2017 09:41

Принято к сведению.

Eldor Juraev25.01.2017 15:04
Необходимо создать электронную межведомственную интегрированную базу, включающую в себя информацию о вакансиях, а также резервных кадрах из числа выпускников вузов для создания удобства работодателям в поиске нужных работников и для МВССО для мониторинга трудоустройства выпускников вузов.
Перейти
Для информации02.02.2017 10:58

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Sharipov Feruz Ibragimovich25.01.2017 14:49
Необходимо предусмотреть обязательную публикацию в открытых источниках, включая на официальных ведомственных веб-сайтах и ЕПИГУ обобщённых материалов с изложением внесённых предложений, их обоснований, а также мнения соответствующих ведомств об их принятии/непринятии с представлением необходимых обоснований и обеспечение эффективной системы обратной связи между физическими, юридическими лицами и государственными органами.
Перейти
Для информации06.02.2017 08:50

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Николай Дываденко25.01.2017 14:28
- Если уменьшить налоговую нагрузку, откуда брать деньги на социальную сферу, безопасность и пр.? - Если вы сокращаете число налогов, уменьшаете налоговые ставки, упрощаете налоговое администрирование, то тем самым стимулируете предпринимателей расширять бизнес и выходить из «тени». Международная практика показывает, что в этом случае налоговые поступления не уменьшаются а возрастают! Очень хороший пример - налоговая реформа 2005-09 гг. в Грузии. Число налогов было сокращено с 22 до 6, существенно упрощено налоговое администрирование. При этом по сохранившимся налогам были снижены ставки: по подоходному налогу - с 12-20 (прогрессивная шкала налогообложения) до 12% («плоская» шкала), по социальному налогу - с 33 до 20%, затем подоходный и социальный налоги были объединены, с единой ставкой в 20% (!), по НДС – с 20 до 18%, по налогу на прибыль - с 20 до 15%. При этом налоговые поступления в бюджет не только не упали, а возросли: за 4 года – в 2,7 раза в реальном выражении! Доля налогов в ВВП выросла с 7% в 2003 г. до 23,8% в 2008 г., и это при том, что за указанные годы ВВП на душу населения в стране увеличился с 922 долл. (2003) до 2919 долл. (2008) – более чем в 3 раза за 5 лет. Вообще опыт грузинских реформ (не только налоговой реформы) весьма актуален для Узбекистана. За короткий срок была радикально реформирована вся система государственного управления экономикой, что позволило добиться просто замечательных результатов. Третье. Реформа системы денежного обращения и банковского сектора. Денежное обращение – это «кровеносная система» рыночной экономики. Представьте себе, что у человека функционируют две параллельные кровеносные системы, которые подпитывают кровью одни и те же органы и клетки, но свободного обращения крови между ними нет из-за множества заторов и тромбов. Примерно так и выглядит денежная система Узбекистана, фактически состоящая из двух почти независимых подсистем: наличного и безналичного обращения. Получить наличные деньги как предприятиям, так и населению очень сложно, отсюда существенная разница в стоимости этих фактически двух разных денежных единиц. Экономика от такого «кардиологического» хаоса несет огромные потери, что неизбежно снижает ее конкурентоспособность. Так называемые «коммерческие банки» коммерческими являются только по названию. На самом деле это де-факто государственные структуры, выдающие государственные деньги по процентам, установленным Центральным банком. К тому же они выполняют другие государственные функции: фискальную, контрольную. Как результат «коммерческие банки» очень плохо выполняют свою основную функцию: концентрация сбережений населения и бизнеса и их инвестирование в экономику посредством кредитования. Кредиты коммерческих банков составляют лишь очень небольшую долю источников инвестиций (чуть больше 10%). Некоторое время назад функции коммерческих банков в Узбекистане худо-бедно выполняли кредитные союзы, но их благополучно закрыли, как ненужных конкурентов. Соответственно, необходимо снять административные ограничения на наличное денежное обращение и провести коммерциализацию банковской системы. Банки наконец должны стать настоящими коммерческими организациями, нацеленными на работу с населением и бизнесом, конкурирующие друг с другом за вклады населения и выдающие кредиты по рыночным (а не назначенным) процентным ставкам. Необходимо также устранить барьеры на пути развития микрофинансового сектора. - Снятие ограничений на наличное обращение не грозит усилением инфляции? - Еще один антинаучный миф. Темпы инфляции зависят от изменения общего количества денег в обращении: и наличных и безналичных, а не только от объема наличной денежной массы. Но даже если бы этот миф был справедливым, то все равно нельзя использовать административное ограничение наличного обращения как инструмент борьбы с инфляцией. Я уже говорил, что денежное обращение – это своеобразная кровеносная система рыночной экономики. Продолжая аналогию, такие действия были бы равносильны тому, что пытаясь остановить кровь из носа, вы перекроите поступление крови через шею путем удушения. Кровь из носа конечно течь перестанет, но какой ценой? Еще более нелепый миф заключается в том, что нежелание печатать денежные купюры крупных номиналов (в Узбекистане самая крупная купюра по стоимости меньше одного доллара!) также оберегает страну от инфляции. Бумажные купюры изнашиваются и обновляются каждые несколько месяцев. Если 100 изношенных однотысячных купюр заменить не 100 новыми однотысячными купюрами, а одной новой стотысячной, как это может усилить инфляцию? Да ни как. Зато экономия бумаги, времени на пересчитывание, сил на перетаскивание буквально мешков денег огромна. Давным-давно надо было выпустить десятитысячные, пятидесятитысячные, стотысячные и т.д. купюры и освободить население и приезжих иностранцев от никому ненужных тяжестей, сэкономив при этом огромные средства. В рыночной экономике для борьбы с инфляцией используется стандартный набор инструментов: ставка рефинансирования (процентная ставка, по которой коммерческие банки получают кредиты от Центрального банка), операции на открытом рынке (покупка-продажа ценных бумаг и валюты Центральным банком). В этот набор не входят административное ограничение денежного обращения и, тем более, отказ от эмиссии купюр больших номиналов. Четвертое. Административная реформа и снижение административных барьеров ведения бизнеса. Ключевая задача реформ – резкое сокращение вмешательства государства в экономику, отказ от использования административных (не совместимых с работой рыночных механизмов) методов государственного регулирования. Для этого нужно перестроить всю систему государственного управления экономикой: лишить государственные структуры функций и полномочий, не совместимых с рыночной экономикой, резко сократить число получаемых разрешений, лицензий, обязательных сертификатов и стандартов и пр., существенно упростить разрешительные процедуры, которые будут сохранены, упростить структуру управления экономических ведомств и сократить число служащих. Также очень важны усиление прозрачности, подотчетности и подконтрольности исполнительной власти (в том числе посредством развития «электронного правительства»), развитие независимой судебной системы, укрепление институтов парламентаризма, независимых СМИ, гражданского общества. Пятое. Аграрная реформа. Сельское хозяйство – один из самых зарегулированных секторов экономики Узбекистана. Фермеры обязаны выделять значительную части своих земель под посевы пшеницы и хлопчатника, а затем продавать собранный с этих земель урожай по заниженным ценам государству. В этом году ввели еще и госзаказ на плодоовощную продукцию. Это крайне неэффективный механизм изъятия доходов из аграрного сектора, разоряющий фермеров, дестимулирующий их продуктивную деятельность и ухудшающий плодородие почв. Фермеров необходимо освободить от обязательного государственного заказа (не обязательно одномоментно, можно поэтапно), дав возможность заниматься той деятельностью, которая приносит наибольшую прибыль. При этом очень важно укрепить права фермеров, которые сегодня чувствуют себя временщиками, так как землю у них могут отобрать в любой момент. А это очень опасно для сохранения качества земли. Я указал только на самые первоочередные, на мой взгляд, меры. Есть сектора, где необходимы реформы более долгосрочного плана: так называемые естественные монополии (прежде всего сектор коммунальных услуг – в регионах очень сложная ситуация с доступом к электроэнергии и газоснабжению), водохозяйственный сектор, корпоративный сектор и фондовый рынок, пенсионная система, образование, здравоохранение и пр. Необходима радикальная корректировка всего хозяйственного законодательства (прежде всего огромного количества ведомственных подзаконных актов) на предмет сокращения барьеров ведения бизнеса и упрощения экономической деятельности физических лиц, защиты их прав. И в заключении хочу сказать, что я большой оптимист. Уверен, у экономики Узбекистана имеется огромный нереализованный потенциал и сейчас у нас появился шанс этот потенциал реализовать. Опыт многих стран мира показывает, что для ускорения экономического развития часто необходимо провести самые простые базовые реформы, улучшающие условия ведения бизнеса и формирующие жесткую конкурентную среду. Главная задача этих реформ – активизация возможностей широких слоев населения. Ничего нет созидательней личной инициативы и предприимчивости. Просто дайте людям шанс, освободите их от удушающей опеки государства и они сами поднимут экономику страны!
Перейти
Для информации06.02.2017 09:43

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Николай Дываденко25.01.2017 14:27
- Что же делать? Какие реформы необходимо проводить? - Реформированию подлежат почти все элементы экономической системы. Самые важные и неотложные меры следующие. Первое. Реформа внешнеторговой политики и валютного регулирования. Огромные размеры таможенных платежей (пошлины, акцизы на импорт) нацелены на то, чтобы «защитить отечественных производителей» от конкуренции с импортом. Но, во-первых, своей «защитной» функции они все равно не выполняют: подавляющая часть импортной потребительской продукции завозится либо контрабандой либо в льготном режиме (без уплаты таможенных платежей). Так что защиты на самом деле нет, это фикция. Во-вторых, отсутствие свободной конвертации (точнее, доступ к конвертации по официальному курсу избранных импортеров), сочетание очень высоких таможенных платежей с наличием огромного числа льгот, позволяющих эти платежи не платить, буквально разрушают конкурентную среду, что крайне негативно сказывается на конкурентоспособности всей экономики страны. Без конкуренции невозможно развитие! Это давным-давно доказано и в теории и в практике. Убивать конкуренцию – значит, лишать страну шансов на будущее развитие! Поэтому крайне необходимы: а) девальвация официального курса национальной валюты, вплоть до выравнивания официального и черного курсов, и устранение ограничений на свободную конвертацию национальной валюты в иностранную, б) существенное уменьшение размеров таможенных платежей, в том числе посредством отказа от так называемых акцизов на импорт. - А разве введение конвертации и уменьшение размеров таможенных платежей не убьет местных производителей, тем более, Вы сами говорите, что они не конкурентоспособны? - Это такой миф: откроем границы и к нам придут китайские товары, по сравнению с которыми наши товары не конкурентоспособны, наши производители разоряться и наступит конец света. Во-первых, я уже говорил, что никакой существенной защиты таможенные платежи не обеспечивают. Потребительские импортные товары завозятся преимущественно контрабандой или по льготам. И никакого массового разорения отечественных производителей из-за этого не происходит. Настоящей защитой местных производителей является рыночный обменный курс, по которому импортные товары собственно говоря на рынках и продаются. Если бы они продавались по официальному курсу, то стоили в 2-3 раза дешевле! Тогда бы наши предприятия точно разорились бы. То есть истинную защиту местным производителям обеспечивают рыночные механизмы, действующие вопреки практике государственного регулирования. И после либерализации данные механизмы продолжат защищать местный бизнес. Во-вторых, не будет никакого массированного увеличения импорта по очень простой причине: объем импорта не может превышать объема поступлений валюты в страну. А у Узбекистана два основных валютных источника: доходы от экспорта и то, что присылают в страну внешние трудовые мигранты. Все. Сколько валюты поступило, настолько импортных товаров и можно закупить. Если открыть конвертацию и убрать таможенные барьеры, валюты от этого не прибавится. А, следовательно, объем импорта не увеличится. В-третьих, посмотрите на соседние страны – Казахстан и Кыргызстан. Там нет проблем с конвертацией, таможенные платежи относительно низки. Но при этом работают тысячи производственных предприятий, многие из которых экспортируют свою продукцию. Почему им внешняя открытость не мешает (а, наоборот, помогает, так расширяет рынки сбыта), а узбекистанских предпринимателей она должна убить? Они что из какого-то другого теста сделаны? Так что не надо пугать либерализацией внешней торговли. Конечно при либерализации возникнут определенные сложности. Необходимо, например, учитывать, что от девальвации официального обменного курса пострадают заемщики, взявшие кредит в иностранной валюте и имевшие возможность конвертировать сумы в валюту по официальному курсу (для возврата кредита). Для таких заемщиков можно применить компенсационные механизмы. То есть все эти вопросы в принципе решаемы. И конечно же по мере ужесточения конкуренции будут уходить с рынка неконкурентоспособные предприятия. Но если они не конкурентоспособны, зачем они нужны? Пусть на их место придут конкурентоспособные, в этом смысл очищающей рыночной конкуренции: выживают сильнейшие. Сколько сейчас работают предприятий, «взращиваемых» (посредством доступа к конвертации, льготным кредитам, освобождений от налогов) в период первой волны импортозамещения (1996-2002 гг.)? Почти никого нет, хотя создавались в свое время сотнями, тысячами. Куда они все делись? Их же так защищали, такие льготы давали… Эта ситуация лишний раз доказывает уже давно общеизвестную истину: невозможно «взрастить» конкурентоспособный бизнес в «тепличных» условиях. Это утопия, причем чреватая потерей значительных материальных ресурсов и времени (самый важный ресурс в современную быстроменяющуюся эпоху)… Конкурентоспособный бизнес может появиться только в условиях жесткой конкуренции! Так что не «защищать» надо отечественных производителей, а создавать жесткую конкурентную среду и устранять («выжигать каленным железом») барьеры на пути развития бизнеса, большую часть которых создает само государство своим вмешательством в экономические процессы. Кстати, в недавней истории Узбекистана уже была проведена частичная либерализация экономики – в 2004-2007 гг.: официальный сум был девальвирован и обменные курсы (официальный и рыночный) фактически сравнялись, были существенно сокращены издержки ведения бизнеса, уменьшилось давление государства и чиновников на экономику. И что было массовое разорение отечественных предприятий? Ничего подобного! В стране наконец начался реальный (а не нарисованный) экономический рост, экспорт за короткий промежуток времени увеличился в 5 раз! Плохо только, что эта экономическая «оттепель» продлилась только 4 года. В 2008 году страна опять вернулась к модели импортозамещения на основе ускоренной индустриализации. - А как Вы определяете, когда был рост, а когда он был только на бумаге? - По косвенным признакам. Например, посмотрите, как и когда менялись цены на недвижимость. В 2005-2008 гг. цены возросли в разы. Это верный признак экономического роста. А до этого и после 2008 г. они или падали или не росли. - Какие еще нужны реформы? - Второе. Налоговая реформа. В Узбекистане сложилась уникальная налоговая система, такой действительно нет нигде в мире. Налоговая система, которая ежесекундно уничтожает конкурентоспособность экономики. Причем ее никто не придумывал таковой, она сложилась стихийно, зачастую «кирпичики» закладывались туда из самых лучших побуждений. В чем недостатки налоговой системы Узбекистана? Очень много налогов, многие из которых имеют одну и ту же налогооблагаемую базу, очень сложное налоговое администрирование. Но это даже не беда, пол беды. Настоящая беда в том, что некоторые налоги просто убивают стимулы и возможности для роста конкурентоспособности. Таковыми являются налоги с выручки (отчисления в различные фонды и единый налоговый платеж), которые де факто представляют собой налоги на общественное разделение труда: чем глубже разделение труда меду предприятиями, чем длиннее цепочка создания добавленной стоимости, тем больше налогов платится! Налоги с выручки не позволяют развивать в Узбекистане длинные цепочки создания добавленной стоимости, обрекая страну на роль сырьевого придатка мировой экономики. Альтернативой налогам с выручки являются НДС (Европа) и налоги с розничных продаж (США и Япония), которые лишены этого ужасного недостатка налогов с выручки. Узбекистан вроде бы принял модель уплаты НДС, но при этом предприятия – плательщики НДС должны платить еще и налоги с выручки. Верх абсурда! Более того, учитывая, что плательщиков НДС в стране очень мало (предприниматели предпочитают упрощенный режим налогообложения), сам НДС зачастую превращается в налог с выручки, так как имеют место постоянные разрывы в уплате этого налога и он фактически уплачивается не с добавленной стоимости, а опять-таки с выручки. Другой пример дестимулирующих налогов – высокие налоги на труд (подоходный, социальные отчисления), которые отбивают желание у предпринимателей нанимать больше работников. И это в условиях трудоизбыточности! Высокие налоги на труд – одна из важных причин высокого уровня внешней трудовой миграции. Еще одна беда - в огромном разрыве в уровне налоговой нагрузки для разных режимов налогообложения. Налоговая нагрузка при общеустановленном режиме налогообложения абсолютно не подъемна. Налоги при этом режимы могут платить только предприятия извлекающие природную ренту (добывающая промышленность) и предприятия, имеющие налоговые или какие-либо другие (например, конвертационные) льготы. Разница в налоговой нагрузке для малых и крупных предприятий различается в 3-5 раз, в зависимости от отрасли экономики! Это фактический запрет на рост масштабов бизнеса! Предприниматели просто не могут позволить себе переход от упрощенного режима налогообложения к общеустановленному, так как налоги при последнем просто убьют их бизнес. Возникает парадоксальная ситуация. Налоги с выручки не позволяют формировать кооперационные связи между предприятиями, создавать цепочки добавленной стоимости, потому что это налоги на общественное разделение труда. Соответственно, в этой ситуации должны возникать крупные вертикальные корпорации, объединяющие все стадии создания товаров с значительной добавленной стоимостью, типа южнокорейских чеболей. Но этого не происходит, так как такие корпорации будут платить просто непосильные налоги. Налоговая система Узбекистана обрекает местных предпринимателей на существование в рамках небольших универсальных производств, которые не могут использовать для повышения конкурентоспособности ни узкую специализацию, ни экономию на масштабах. Поэтому стране крайне необходима радикальная налоговая реформа, которая обеспечит, сокращение числа налогов, упрощение налогового администрирования, отказ от налогов с выручки, резкое уменьшение налоговой нагрузки при общеустановленном режиме налогообложения, а также уменьшения налогов на труд.
Перейти
Для информации06.02.2017 09:43

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Николай Дываденко25.01.2017 14:26
- И международные организации? - Они не имеют возможности самостоятельно оценивать экономический рост, просто повторяют данные официальной статистики. - Хорошо, в чем же, по Вашему, причины низкой конкурентоспособности экономики Узбекистана? - Ключевым годом стал 1996 г. Именно тогда началась реализация политики массированных инвестиций для ускоренной индустриализации. Вроде бы цель не плохая. Но в условиях рыночной экономики инвестиции должен осуществлять преимущественно развитый частный сектор, работающий в условиях жесткой конкуренции. Только тогда инвестиции будут эффективными. Но в 1996 г. ни развитого частного сектора, ни жесткой конкурентной среды в Узбекистане не было, да и сейчас их нет. Массированные инвестиции могло осуществлять только государство (или частные компании, получающие значительные льготы от государства), что делало неизбежным усиление роли государства в экономике в ущерб рыночным реформам, которые были фактически прекращены. Кроме того, на вооружение была взята модель импортозамещения, предполагающая развитие собственного производства в широком круге отраслей экономики, независимо от того, есть ли у страны сравнительные преимущества в производстве данной продукции или нет. Логика модели проста: зачем нам импортировать то, что мы можем производить сами? - И что здесь неправильного? - Все неправильно. Модель импортозамещения использовали до этого многие страны и ничего кроме растранжиривания ресурсов и бедности она не приносила. Современные экономики не могут быть изолированными от мировой экономики, а основная форма интеграции в мировую экономику – участие в международном разделении труда. Не надо все самим производить, нужно специализироваться на тех товарах и услугах, по которым наша экономика имеет сравнительные преимущества. Мы должны создавать те товары, производство которых у нас лучше всего получается (и приносит, соответственно, наибольшие доходы), а на вырученную валюту можно покупать на мировых рынках остальные товары. Очень простой принцип, от которого выигрывают все. Модель импортозамещения этот принцип игнорирует, фактически нацеливая национальную экономику на закрытость. Все современные закрытые экономики не эффективны, так как они не используют преимущества международного разделения труда, плюс ограничивают рынки сбыта своих производителей преимущественно национальными рынками. Ограниченность же рынков сбыта не позволяет использовать преимущества от так называемой «экономии на масштабах» (чем больше масштабы производства, тем ниже издержки на единицу продукции), а, следовательно, обрекает местных производителей на неконкурентоспособность. Таким образом, низкая конкурентоспособность узбекистанских производителей – очевидное следствие а) очень высокого уровня вмешательства государства в рыночную экономику и незавершенности рыночных реформ, б) реализации крайне неэффективной, давно уже выброшенной на «свалку истории» модели импортозамещения
Перейти
Для информации06.02.2017 09:42

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Николай Дываденко25.01.2017 14:26
- Я предполагаю и очень надеюсь, что она претерпит изменения и весьма существенные. В экономике страны накопилось множество весьма важных, я бы сказал, системных проблем, которые долгие годы не решались, а «загонялись вглубь». Новому правительству неизбежно придется их решать. - Что это за проблемы? - Это целый комплекс проблем, основной формой проявления которых является относительно низкая конкурентоспособность национальной экономики, что в свою очередь проявляется в: относительно низком уровне доходов населения (так ВВП на душу населения в Узбекистане в 2015 г. составил 2100 долл., причем это по официальному обменному курсу; для сравнения в соседнем Казахстане – 10500 долл.); высоком уровне внешней трудовой миграции (что связанно с трудностями в трудоустройстве внутри страны), в том числе высококвалифицированных специалистов; сырьевой направленности экспорта (основными статьями экспорта остаются товары с низкой добавленной стоимостью: природный газ, металлы, уран, хлопок и пряжа, не переработанная плодоовощная продукция); в относительно низких темпах экономического развития. - Подождите, официальная статистика говорит о стабильных 8% экономического роста! Это по Вашему «относительно низкие темпы экономического развития»? - Нет ничего более далекого от реальности чем статистика экономического роста Узбекистана. Очень простые цифры, которые это доказывают. В 1992 г. ВВП Казахстана превышал ВВП Узбекистана в 1,9 раза (24,9 млрд. долл. США против 12,9 млрд.). Согласно официальной статистике совокупные темпы экономического роста за все эти годы в Узбекистане были выше. Соответственно, следует ожидать сокращения данного разрыва. Однако он не только не сократился, а, напротив увеличился, составив в 2013 г. 4,3 раза (243,8 против 56,8 млрд.). К 2015 г. этот разрыв стал поменьше (2,8 раза), но за счет того, что казахстанская тенге сильно девальвировалась, а официальный курс сума – нет. Но мы то знаем, что на черном рынке курс сума также упал, соответственно, разрыв в 4 с лишним раза сохранился (если посчитать по черному курсу). Если экономика Узбекистана развивалась быстрее, чем экономика Казахстана, каким образом разрыв в размерах экономики увеличился? Это противоречит элементарным правилам арифметики. Так что нет никаких 8% экономического роста. Увы. - А какой рост в реальности? - Боюсь, этого никто не знает.
Перейти
Для информации26.01.2017 12:18
Просим Вас давать конкретные предложения.
Николай Дываденко25.01.2017 14:24
У экономики Узбекистана имеется огромный нереализованный потенциал и сейчас у нас появился шанс этот потенциал реализовать. Опыт многих стран мира показывает, что для ускорения экономического развития часто необходимо провести самые простые базовые реформы, улучшающие условия ведения бизнеса и формирующие жесткую конкурентную среду. Главная задача этих реформ – активизация возможностей широких слоев населения. Просто дайте людям шанс, освободите их от удушающей опеки государства и они сами поднимут экономику страны
Перейти
Для информации25.01.2017 23:31
Ваш комментарий не имеет предложений.
Maxmudov Maqsudxon Ma`rufxonovich25.01.2017 14:10
Orol dengizini qutqarish bo`yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqish va amalga oshirish, qishloq xo`jaligidagi suv tanqis bo`lgan hududlarda yer osti suvlaridan foydalanish bo`ychia dastur ishlab chiqish lozim!
Перейти
Для информации28.01.2017 17:12

Мазкур Давлат дастури лойиҳасида тегишли бандларида ўз аксини топган.

Салиев Алишер Зафарович25.01.2017 13:43
Жахоннинг ривожланган давлатларида мавжуд булган тиббий сугурта йуналишини бизнинг Республикага амалга киритишни урганиб чикишни таклиф этаман
Перейти
Для информации06.02.2017 15:48

Маълумот сифатида олинди.

Х. Т. 25.01.2017 13:18
Одной из мер по реализации этого пункта предлагаю созадать общественную платформу в сети интернет, где граждане смогут: 1) отправить заявку/запрос по тем или иным проблемам в ЖКХ и приложить к нему фото/аудио/видое материал, чтобы затем ответсвенные за данный вопрос в данном регионе хозяйствующие органы приняли меры по решению данного вопроса/проблемы. При этом усилиться гражданский надзор за всем этим! 2) граждане смогут получать актуальную информацию по интересующим их вопросам/проблемам в данной сфере.
Перейти
Для информации31.01.2017 10:53

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Azizbek Qayumov25.01.2017 12:55
Кичик тадбиркорлик фаолиятини янада ривожлантириш мақсадида ўз корпоратив карта маблагларини эркин фойдаланиш ва банк кредит маблағларини корпоратив карталарига ўтказган холда фойдаланиш имкониятини бериш керак
Перейти
Для информации06.02.2017 14:19

Маълумот сифатида олинди.

Nodir Hudayberdiyev25.01.2017 12:38
болалар ва ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш, уларни жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб этиш мақсадида мактаб ва касб-хунар коллежларда турли спорт турлари бўйича мактаб (коллеж) жамоаларини ташкил этиш (футбол, воллейбол, гандбол, баскетбол) ва мунтазам равишда мактаблар (коллежлар) ўртасида мактаб лигалари кўринишида мусобақалар ташкил этиш таклифи берилмоқда. Бу ўз навбатида ўқувчиларни 100% спортга жалб қилинишига, болаларда соғлом спорт руҳини шаклланишига, жамоада ишлай билишига, сабрга, дисциплинага, мақсадга жамоа билан бирга эришишга ўргатади. Шу билан бирга индивидуал спорт турлари билан шуғулланиш учун хам мактаб (коллеж) ўқувчилари учун имкониятлар яратиш (енгил атлетика, стол тенниси, сузиш, кураш, бадминтон, шаҳмат) Ушбу мусобақалар дастлаб туман, шаҳар, вилоят ва республика миқёсида ташкиллаштирилиши мумкин. Ушбу мусобақаларни ташкиллаштирадиган ва болалар спортини тартибга соладиган “Ўрта-махсус ўқув юртларининг миллий спорт ассоциациаси” тузиш таклифи берилмоқда. (АҚШ тажрибаси) Ушбу ва бошқа спорт турлари бўйича мусобақаларда юқори спорт натижаларини кўрсата олган, ўқувчи ва талабаларга спорт стипендияларини тақдим қилиш, олий ўқув юртларига имтихонсиз қабул қилиш таклифи берилмоқда. Истаган олий ўқув юртларига имтихонсиз кириш имконияти коллеж битирувчиларида спорт билан шуғулланиш учун жуда катта мотивация туғдиради. Бу эса ўз навбатида мактаб (коллеж) ўқувчилари орасида оммавий спорт билан шуғулланиш жадаллашига олиб келади. Олий ўқув юртлари спорт бўйича иқтидорли мактаб ва коллеж лигаларида юқори натижаларни қайд этган талабаларни қабул қилишлари учун талабалар спортини ҳам ислоҳ қилиш керак. Юқорида айтиб ўтилган мусобақалар олий ўқув юртлари даражасида ҳам давом эттирилиши керак.(олий ўқув юртлари ўртасида турли спорт турлари бўйича лига кўринишида мунтазам равишдаги мусобақалар) Буни тартибга соладиган “Талабалар миллий спорт ассоциациаси” тузиш таклифи берилмоқда. (АҚШ тажрибаси) Олий ўқув юртлари лигаларида ва умуман спорт соҳасида юқори натижаларни қайд этган талабаларга спорт стипендияси, грандлар ва контракт тўловларини тўлаб бериш имкониятларини яратиш таклифи берилмоқда. Бу ўз навбатида талабаларни спорт билан профессионал шуғулланиш, миллий олимпия заҳирасига қабул қилиниши ва олимпия ўйинларида иштирок этиш учун мотивация туғдиради. Умуман олганда бундай лигаларни, мусобақаларни ташкил этилиши болаларни оммавий спорт билан шуғулланишига, жисмонан ва руҳан соғлом бўлиб вояга етишишига ва шу билан ёшлар ўртасида жиноятчиликни камайишига олиб келади. Нега айнан АҚШ тажрибасини қўллаш мақсадга мувофиқ деган саволга қуйидаги статистика маълумотларини тақдим қиламан: 1. Ёзги олимпия ўйинларида давлатлар бўйича энг кўп олтин медалларни қўлга киритадиган учта давлатнинг бири мунтазам равишда АҚШ. Риодаги ёзги олимпия ўйинларида 46 та олтин медал. (1 ўрин) Бунинг сабаби спортнинг мактаб даражасидан оммавийлиги ва спортчиларнинг кўплари аввалига мактаб, кейин олий ўқув юртларида тарбия олганлиги (Тайгер Вудс, Майкл Джордан, Джон Иснер, Райн Лохте, Ребека Сони) 2. Олий ўқув юртларида 400 000 дан ортиқ талабалар спорт билан шуғулланади. 3. Талаба спортчи билан профессионал спортчилар ўртасида деярли фарқ йўқ.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:25

Маълумот сифатида олинди.

Мансур Ибрагимов25.01.2017 12:26
Бундан ташқари, суд биноларини хавфсизлигини таъминлаш борасида судларнинг ихтисослаштирилишидан келиб чиқиб, Ички Ишлар вазирлигининг соха бўйича (жамоат тартибини сақлаш, жазоларни ижро этиш бошқармаси) мутахассислари билан хамкорликда қайта жихозлаш. Бунда қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланган ёки суд залидан қамоққа олинган шахсларни суд биносидан қочишларини ва бошқа фавқулотда холатларни келиб чиқмаслиги ҳамда олдини олишга қаратилган жихозлар билан таъминланишига алоҳида эътибор қаратиш, ИИБ меъёрий ҳужжатларига мос равишда қуриқлаш, кузатув камералари, ёнғинга қарши кураш анжомлари билан таъминлаш мақсадга мувофиқ бўлади деб ўйлаймиз.
Перейти
Для информации27.01.2017 18:16

Дастурнинг 64-бандида суд ҳокимияти нуфузига ва одил судловни амалга ошириш вазифаларига мос, қулай ва хавфсизлик, шунингдек моддий-техник жиҳатдан жиҳозланиш талабларига жавоб берадиган 2018-2021 йиллар учун мўлжалланган “Одил судлов уйлари” судларнинг намунавий биноларини қуриш дастури лойиҳасини ишлаб чиқиш кўрсатилган. Шу боис, таклифда кўрсатилган масала ушбу бандда назарда тутилган Дастурни ишлаб чиқиш жараёнида кўриб чиқилади.

Мансур Ибрагимов25.01.2017 12:15
Замонавий суд биноларини янгиларини қуриш, мавжудларини қайта таъмирлашда илғор хорижий тажриба билан миллий менталитетимиз ва миллий меъморчилигимизни уйғунлаштирган холда қайта қуриш. Суд биносида судга ташриф буюрувчилар учун қулай бўлган санитария-гигиена хоналари, тез тиббий ёрдам пункти, она ва бола, нуронийлар, жисмоний имконияти чекланганлар учун алоҳида хоналар, жисноний ва юридик шахсларни қабул қилиш хонасини албатта мавжуд бўлишига эътибор қаратиш. Суд мажлислари залларини ихтисослаштириш, бурда якка тартибда ёки халқ маслахатчиларидан иборат таркибда кўриалдиган ишлар учун залларни алохида жихозлаш. Суд залларини илғор хорижий тажрибани ва миллий менталитетни инобатга олган жихозлаш, бунда прокурор, адвокатлар, жабрланувчилар, судланувчилар, фуқаровий даъвогар, фуқаровий жавобгар, таржимон, мутахиссис ва бошқалар учун алохида стол-стул, судга ташриф буюрган бошқа шахслар учун қулай ўриндиқлар, видео-аудио ёзувларни кўриш ва тинглаш учун махсус қурилмалар (монитор), суд жараёнини ёзиб бориш учун қурилмалар ва шу кабиларни бўлишинига эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ бўлиди. Зеъро суд давлат номидан фақат қонунга буйсуниб иш кўради, шу нуқтаий назарда судга ташриф буюрувчилар суднинг биносида ва одил суд олдида давлатнинг олдида қонун билан юзма-юз туриб сухбатлашади, савол-жавобларда қатнашади, ўз фикрларини баён қилади. Шу сабабли суднинг биноси, унда яратилган шарт-шароит, судьялар ва суд аппарати ходимлари шундай юксак мақомга мос бўлиши керак деб ўйлаймиз.
Перейти
Для информации27.01.2017 18:15

Дастурнинг 64-бандида суд ҳокимияти нуфузига ва одил судловни амалга ошириш вазифаларига мос, қулай ва хавфсизлик, шунингдек моддий-техник жиҳатдан жиҳозланиш талабларига жавоб берадиган 2018-2021 йиллар учун мўлжалланган “Одил судлов уйлари” судларнинг намунавий биноларини қуриш дастури лойиҳасини ишлаб чиқиш кўрсатилган. Шу боис, таклифда кўрсатилган масала ушбу бандда назарда тутилган Дастурни ишлаб чиқиш жараёнида кўриб чиқилади.

Сосина Валентина Николаевна25.01.2017 12:01
Полная либерализация - это беспредел во всех сферах жизни людей! а толерантность - это убийство людей! толерантность в Европе и по миру ведут к вырождению людей в этих частях света! ведут к разрушению морали в обществе! РАЗВЕ ЭТО НАДО УЗБЕКИСТАНУ!
Перейти
Для информации25.01.2017 22:40
Просим Вас давать конкретные предложения по проекту.
asli bax25.01.2017 12:00
маълумки китоб билим булоғи таклиф шундан иборатки хар бир китоб МP3 шаклида уқувчига таклиф этилса уқиш учун қулай ва осонлашади бу билан уқувчи купроқ шуғилланди мисол учун тарих фани китобининг овозли нусхаси булса уқувчи уни кўпроқ ўқийди деган фикирдаман.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:16

Маълумот сифатида олинди.

Botirov Salohiddin Baxtiyorovich25.01.2017 11:53
Биринчи, Хизмат кўрсатиш соҳаларида тўловни тўлиқ пластик карточка орқали тўлашни жорий қилиш. Бунда Ёқилғи ва газ қуйиш шаҳобчалари, коммунал хизматлар, жамоат транспорти, умумий овқатланиш шахобчалари ва супермаркетлар ва бошқа пуллик хизмат кўрсатиш жойларида тўлов фақат пластик карточкалар орқали тўлашни жорий қилиш. (Қозоғистон Республикасида коммунал тўловларни нақд пулда қабул қилиш бекор қилинган. Бу коммунал соҳа вакиллари ва аҳоли ўртасидаги турли хил тушинмовчиликларни бартараф қилинади. Шунинг билан бирга коммунал соха тўлов тизими тўлиқ автоматлаштирилади. Натижада Савдо точкаларида ноқонуний ишлаётган ходимларни (официант, қоровул, ёқилғи ва газ қуйиш шаҳобчаларида буйруқсиз ишлаётган ходимлар мажбурий тарзда буйруқ билан ишга қабул қилинади. Ишсизлик камаяди. Давлат бюджетига тушумлар ортади.) Бу давлат сиёсатини давом эттириш ва оборотдаги пул маблағини камайтириш имконини беради. Иккинчи, барча савдо дўконларида тўлов терминали мажбурий ишлашини назорат қилувчи Солиқ қўмитаси ходимларини жавобгарлигини ошириш керак. Учинчи, 2020 йил 1 январдан бошлаб накд пул билан боглик барча тўловларни пластик карточка оркали амалга оширилишини жорий қилиш.
Перейти
Для информации28.01.2017 16:38

Билдирилган таклифлар харакатлар Давлат дастури лойиҳасининг 129 ва 132-бандларда ўз аксини топган.

Махмудов Лазизжон25.01.2017 11:52
В качестве одной из мер направленных на дальнейшее совершенствование форм диалога с населением и учета мнения граждан при установке дорожных знаков, дорожной разметки и других знаков регулирующих дорожное движение предлагается установить порядок в соответствии с которым, государственный орган осуществляющий установку или изменение знаков регулирующих движение должен получить соответствующее согласие от органа самоуправления на территории которой проводятся вышеназванные процедуры и от ННО занимающихся деятельностью в данной сфере.
Перейти
Для информации06.02.2017 12:28

Ваше предложение принято к сведению.

Mardonov Kamoliddin 25.01.2017 11:51
Таклиф: Давлат бошқарув органларида белгиланган иш вақти нормалардан ташқари вақтларда қўшимча ишга жалб қилинган ходимларнинг меҳнатига хақ тўлаш жамғармасини муассасаларнинг штат жадвалига қўшиш. Муаммо: Меҳнат кодексига асосан белгиланган иш вақти нормалардан ташқари вақтларда қўшимча ишга жалб қилинган ходимларнинг меҳнатига хақ тўлаш белгиланганлигига қарамасдан, Давлат бошқарув органларида тасдиқланган штат жадвалдарида ушбу маблағларни тўлаб бериш манбааси мавжуд эмас. Натижада: Давлат хизматчиларининг ишдан ташқари вақтларда ишга жалб қилиш ҳамда самарали иш ташкил қилишга эришилади.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:09

Маълумот учун қабул қилинди.

Mardonov Kamoliddin 25.01.2017 11:51
Таклиф: Бюджет ташкилотлари (мактаб, МТМ, ҚВП лар) бўйича юридик хизматни амалга оширувчи тузилма ташкил этиш. Муаммо: Хозирги кунда мактаб, МТМ, ҚВПларнинг штат жадвалларида юрист штат бирлиги мавжуд бўлмаганлиги сабабли уларда юридик хизмат тизими мавжуд эмас. Натижада: Бюджет ташкилотлари (мактаб, богча, ҚВП лар) бўйича юридик хизматни амалга оширувчи тузилма (туман ва шаҳарлардаги мактаб, МТМ, ҚВПларнинг сонидан келиб чиқган ҳолда юрист штат бирликлари ажратилиши кўзда тутилган ҳолда) ташкил этиш натижасида бюджет ташкилотларининг юридик хуқуқлари кафолатланишига ҳамда бюджет маблағларининг мақсадли ишлатилишига эришилади.
Перейти
Для информации28.01.2017 16:59

Амалий таклифингиз учун миннатдорчилигимизни билдирамиз. Кўтарилган масалалар юзасидан ҳозирда тизимни такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилмоқда.

Jamal DL25.01.2017 11:50
На примере России быстрого роста экономики и пополнение бюджета. Налоговая реформа является одним из важнейших достижений, стимулировавших экономический рост в России, начавшийся с 2000 года. Основные задачи налоговой реформы — снижение налоговой нагрузки на предприятия, усиление значения добывающих отраслей как источника налоговых поступлений, а также упрощение налогообложения малого бизнеса. В отношении населения была введена «плоская» шкала по налогу на доходы физических лиц — ставка налога для граждан с любыми доходами была установлена в размере 13 %. Бюджет в результате существенно пополнился налогами с доходов, «вышедших из тени». В 2001 году произошла полная отмена налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы. Был отменён налог на приобретение автомобилей. Единый социальный налог (ЕСН) заменил страховые взносы во внебюджетные фонды. Эта мера также способствовала частичному выводу заработной платы из тени, хотя ставка ЕСН продолжала оставаться высокой. В 2002 году была снижена ставка налога на прибыль предприятий до 24 % (в 2001 году она могла доходить до 35 %). Налог на добычу полезных ископаемых стал зависеть от цен на сырьё на мировом рынке, что существенно пополнило бюджет России. Замена в 2003 году налога на пользователей автомобильных дорог и налога с владельцев транспортных средств на транспортный налог, а также отмена налога на покупку валюты существенно сократили доходы регионов. Однако изменение схемы распределения акцизов — на алкогольную продукцию в пользу федерального бюджета, на нефтепродукты в пользу регионального — стабилизировало ситуацию. В сфере малого бизнеса также произошли изменения, в частности были снижены ставки налогов для предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения. На федеральном уровне утверждён список предпринимателей, имеющих право платить единый налог на вменённый доход. В 2004 году был отменён налог с продаж, однако выпадающие доходы бюджетов регионов были компенсированы очередным увеличением норматива отчислений от налога на прибыль организаций. Параллельно с изменениями в налоговом законодательстве были осуществлены попытки улучшения налогового администрирования. Так, в 2003 году был введён принцип «одного окна», что позволяло зарегистрировать предприятие, подав документы в налоговый орган. Однако в налоговой сфере продолжали оставаться серьёзные проблемы, связанные в первую очередь с криминальными поборами, которые осуществляют нечистоплотные налоговики в отношении предпринимателей, иногда даже разоряя компании. Множество проблем доставляли запутанные формы отчётности, заполнить которые под силу только профессиональным бухгалтерам, что создавало серьёзные препятствия для ведения малого бизнеса. Несмотря на неоднозначные результаты налоговой реформы, положительным является тот факт, что в России в отличие от предыдущего периода появилась работоспособная (пусть и несовершенная) налоговая система. Это:  снижение избыточной налоговой нагрузки, создающей стимулы к уклонению от уплаты налогов;  ослабление фискальных интересов государства в пользу стимулирующих функций налоговой системы;  снижение неравномерности распределения налоговой нагрузки;  сокращение количества и изменение направленности налоговых льгот. В области межбюджетных отношений — перераспределение налоговых поступлений в пользу доходов федерального бюджета по отношению к доходам региональных бюджетов. Цель налоговой реформы в настоящее время не в том, чтобы собирать больше налогов и решить проблему бюджетного кризиса, а в том, чтобы:  по мере снижения обязательств государства снизить уровень налоговых изъятий;  сделать налоговую систему более справедливой для налогоплательщиков, находящихся в различных экономических условиях;  повысить уровень её нейтральности по отношению к экономическим решениям фирм и потребителей (налоги должны вносить минимум искажений в систему относительных цен, в процессы формирования сбережений и т. д.);  снизить уровень издержек исполнения налогового законодательства как для государства, так и для налогоплательщиков. Во исполнение поставленных целей налоговой реформы с 1 января 2001 года были введены четыре главы части второй Налогового кодекса Российской Федерации: «Налог на добавленную стоимость» (глава 21), «Акцизы» (глава 22), «Налог на доходы физических лиц» (глава 23), «Единый социальный налог» (глава 24). Согласно положению новой главы 23, была введена единая ставка налога на доходы физических лиц в размере 13 %. Эта ставка объединила в себе существовавшую ранее прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц (при уплате подоходного налога, ставка зависела от доходов и колебалась в пределах от 12 до 45 %) и 1 %, перечисляемого работниками со своей заработной платы в Пенсионный фонд РФ. Уже в 2001—2002 г. наметился рост поступления доходов в бюджет, что дает основание говорить о прямой взаимосвязи между либерализацией налогообложения и ростом доходных поступлений. Кроме того, среди новых моментов уплаты налога была введена система четких и носящих всеобщий характер налоговых вычетов — стандартных, социальных, профессиональных и имущественных. Был также введен новый порядок предоставления налоговых декларации о доходах физических лиц в налоговые инспекции. Введённый Единый социальный налог (ЕСН) заменил существовавшие ранее взносы в государственные социальные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд — 28 %; Фонд социального страхования — 5,4 %; Фонд занятости населения — 1,5 %; Фонд медицинского страхования — 3,6 %). Это позволило установить для плательщиков унифицированный порядок исчисления налоговой базы в виде выплат и иных вознаграждений, начисляемых работодателями в пользу работников. Введенный ЕСН одной из своих целью преследовал увеличение заработной платы работников путем установления регрессивной шкалы налогообложения и, как следствие, легализацию расходов предприятия на оплату труда. Предполагалось, что чем больше фонд оплаты труда предприятия, тем ниже ставка данного налога. Но несмотря на то, что изначально ставка ЕСН была снижена с 39,5 до 35,6 %, её размер остается пока очень высоким, что является сдерживающим фактором для легализации расходов на оплату труда. Очевидно, что должно быть снижено налоговое бремя по ЕСН или вообще пересмотрена база налогообложения данного налога. Глава 21 НК РФ определила новый порядок исчисления НДС. Именно в 2001 г. произошло резкое сокращение льгот по НДС, упорядочены правила налогообложения. Однако до сих пор не решен вопрос о возмещении экспортного НДС. Серьёзные изменения в рамках налоговой реформы произошли по акцизам, особенно в отношении акцизов на нефтепродукты. В связи с отменой с 1 января 2001 г. налога на реализацию горюче-смазочных материалов (ГСМ), в перечень подакцизных товаров были включены дизельное топливо и автомобильные масла, а с 1 января 2003 г. — прямогонный бензин. В течение 2001—2002 гг. была произведена повышенная индексация ставок акцизов на нефтепродукты, а с 2003 г. изменился порядок их уплаты (по месту потребления). Кроме того, с 1 января 2001 года отменён налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы с одновременным увеличением ставки налога на прибыль предприятий и организаций до 5 % по решению представительных органов местного самоуправления. Также с 2001 г. снижена ставка налога на пользователей автомобильных дорог с 2,5 % до 1 % от выручки, полученной от реализации продукции (работ, услуг), а с 2003 г. этот налог отменен полностью. В этом же году был отменен и налог на реализацию горюче-смазочных материалов, налог на приобретение автотранспортных средств и налог на отдельные виды транспортных средств. С 1 января 2002 года вступили в действие очередные новые главы части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, регулирующие порядок исполнения и уплаты налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых, налога с продаж. Введение новых глав второй части Налогового кодекса РФ в действие позволило обеспечить снижение налоговой нагрузки примерно на 3 — 4 %. Кардинальные изменения произошли в налоге на прибыль, что нашло отражение в главе 25 НК РФ. С 1 января 2002 г. была снижена совокупная ставка налога с 35 % до 24 % с одновременной отменой льгот. Эта ставка по новому режиму налогообложения едина для всех хозяйствующих субъектов. Реформирование действующего порядка налогообложения прибыли организаций включает либерализацию амортизационной политики для целей налогообложения, изменение правил переноса убытков на будущее, вычеты необходимых деловых расходов, осуществляемые для производства, продвижения на рынок и реализации товаров, снимаются ограничения на расходы по рекламе, по отдельным видам добровольного страхования, по отнесению процентов по заемным средствам, полученным как от банков, так и от других организаций, увеличивается норматив по вычету из налоговой базы расходов на подготовку и переподготовку кадров на договорной основе с образовательными учреждениями. Реализация мер, предусмотренных в рамках данной главы, позволила снизить налоговое бремя налогоплательщиков по данному налогу в сумме около 197,8 млрд рублей, что составляет 1,9 % к ВВП. В целях совершенствования налогообложения пользования природными ресурсами, расширения практики применения рентных принципов налогообложения в этой сфере деятельности с 1 января 2002 г. введен налог на добычу полезных ископаемых (глава 26 НК РФ) с одновременной отменой действовавших налогов за пользование недрами, отчислений на воспроизводство минеральносырьевой базы и акциза на нефть. Кроме того, в 2002 году введена в действие глава части второй Налогового кодекса Российской Федерации: 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (Единый сельскохозяйственный налог)». Таким образом, созданным специальным режимом смогли воспользоваться те хозяйства, выручка которых не менее чем на 70 % обеспечена за счет реализации сельскохозяйственной продукции. Отдельным вопросом реформирования налоговой системы России стало налогообложение субъектов малого предпринимательства. Отмена гл. 25 НК РФ льгот по налогу на прибыль организаций вызвало отрицательную реакцию со сторону представителей малого бизнеса. Летом 2002 г. по инициативе Президента РФ был утвержден и подписан федеральный закон «О внесении дополнений и изменений в часть вторую НК РФ», который ввел две главы: 26.2 «Упрощенная система налогообложения для субъектов малого предпринимательства» и 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности». Цели реформирования системы налогообложения малого бизнеса в России предусматривают сокращение объема отчетной документации, снижение налоговой нагрузки, сохранение социальных гарантий для предпринимателей малого бизнеса в части пенсионного обеспечения и ряд других мер. Глава 26.2 НК РФ вступила в силу с 1 января 2003 года, создав существенные преимущества налогоплательщикам. Хозяйствующим субъектам по новому режиму предоставлено право не только добровольно переходить на данный режим, но и самостоятельно выбирать объект налогообложения. Законодательством предусмотрено два объекта налогообложения: доходы, облагаемые по ставке 6 % (данная схема будет действовать до 1 января 2005 г.) и прибыль, облагаемая по ставке 15 %. Кроме того, введение данной главы позволило не только упростить систему налогообложения субъектов малого бизнеса, но и упростить их систему бухгалтерской и налоговой отчетности. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) (глава 26.3 НК РФ) также касается деятельности малых предприятий, осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг, розничной торговли и общественного питания, автотранспортных услуг. Порядок расчета налогооблагаемой базы строится на значении «базовой доходности». С 1 января 2003 г. была снижена ставка налога с 20 % до 15 %. Однако реального уменьшения налогового бремени на практике не произошло по ряду причин и это, прежде всего, связано с дублированием платежей по ЕСН и по внебюджетным фондам. Был также определен новый порядок уплаты вмененного налога, установивший место уплаты налога по принципу осуществления деятельности всех плательщиков. Теперь плательщики ЕНВД уплачивают налог по месту своего жительства, что позволило упорядочить уплату налога между бюджетами Субъектов Федерации. С 1 января 2003 г. введен транспортный налог (глава 28 НК РФ) и отменены налог на пользователей автомобильных дорог и налог с владельцев транспортных средств. Транспортный налог устанавливается законами субъектов Российской Федерации, которые определяют ставки налога в пределах, установленных Кодексом (шкала ставок дифференцирована в зависимости от мощности двигателя транспортного средства). В этом же году начали действие главы Налогового кодекса Российской Федерации, регулирующие порядок уплаты налогов и платежей, связанных с использованием природных ресурсов; внесена очередная серия поправок в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации, направленных на повышение эффективности налогового администрирования. Параллельно с работой по принятию новых глав Налогового кодекса вносятся изменения в действующие главы. В связи с принятием поправок к части второй Налогового кодекса Российской Федерации в Министерстве продолжается работа по уточнению налоговых деклараций, инструкций и методических указаний по их заполнению. На заседании Правительства РФ 23 апреля 2003 г. были приняты основные предложения Министерства финансов РФ в области реформирования налоговой системы на 2004—2006 гг. Так, с 1 января 2004 г. отменен налог с продаж, взимавшийся субъектами Федерации в размере до 5 % от валового оборота. Отменен ряд федеральных, региональных и местных сборов (курортный сбор и др.). Снижена ставка НДС с 20 % до 18 %, при оставшейся пониженной ставке — 10 % для социальнозначимых товаров. Введены новые главы второй части НК РФ, регулирующие систему региональных налогов и сборов: 29 НК РФ «Налог на игорный бизнес», 30 НК РФ «Налог на имущество организаций». Глава 30 НК РФ существенно изменила объект налогообложения данного налога. Согласно новому режиму, из-под налогообложения были выведены нематериальные активы, вложения во внебюджетные активы, запасы и затраты предприятия. Изменился также механизм расчета среднегодовой стоимости имущества. Введен новый размер ставки — 2,2 % (ранее 2 %). Дальнейшие шаги по реформированию налоговой системы на 2005 г. предполагают осуществлять по следующим направлениям:  снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда за счет уменьшения ставки единого социального налога (предполагается снизить ставку ЕСН и установить её в размере 26 % для доходов до 300 тыс. рублей, 10 % для доходов от 300 до 600 тыс. рублей и 2 % с доходов свыше 600 тыс. рублей);  реформирование режима налогообложения НДС: снижение ставки до 16 % и пересмотр возврата НДС экспортерам. В плане дальнейшего реформирования НДС активно обсуждается возможность предоставления налогоплательщиками счетов-фактур в электронном виде для налоговых органов;  реформирование имущественных налогов путем замены налогом на недвижимость существующих налога на имущество предприятий, налога на имущество физических лиц и земельного налога (практика внедрения налога на недвижимость осуществляется сегодня в Тверской области, на будущий год предполагается перевод на данный налог еще ряда регионов);  установление льготного налогового режима для организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории особых экономических зон, с целью стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности. Реформа налоговой системы России затрагивает не только изменение системы обязательных взносов и платежей, но и процессы их сбора и контроля. Реформирование налогового администрирования в РФ направлено на упрощение, сокращение документооборота, прозрачность и гибкость. Ведь достижение целей налоговой реформы предполагает снижение налоговой нагрузки не только за счет фискальной части нагрузки (уменьшение размера платежа, который зависит от ставки и налоговой базы), но и от административной части (то есть расходов, которые несет налогоплательщик и налоговые органы в связи с исполнением налогового законодательства). Практика показала, что снижение фискальной нагрузки по ряду налогов произошло с одновременным ростом административной нагрузки налогоплательщиков: вырос объем отчетности, усложнилась система учета финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, увеличился объем контрольных мероприятий, проводимых государственными органами в отношении налогоплательщиков. На современном этапе налоговое администрирование в рамках налоговой реформы России осуществляется по следующим направлениям: 1. Изменение организационной структуры налоговых органов (2002—2005 годы). 2. Развитие информационных технологий. 3. Совершенствование техники налогового администрирования. Стратегия проведенной налоговой реформы в отношении отдельных налогов Налогообложение доходов физических лиц Подробнее см. также: Налогообложение доходов физических лиц в России На момент начала налоговой реформы в России существовала прогрессивная шкала ставок подоходного налога. При этом основными плательщиками данного налога являлись и являются до сих пор лица, которые получает легальную заработную плату. Административные и институциональные условия ведения экономической деятельности в России таковы, что для лиц с высоким уровнем доходов в условиях прогрессивной шкалы ставок использование целого ряда возможностей для уклонения от налогообложения гораздо выгоднее исполнения в полном объеме налоговых обязательств. Среди таких возможностей на момент начала налоговой реформы можно назвать трансформацию заработной платы в проценты по вкладам и страховые выплаты, маскировку доходов под корпоративные издержки, осуществление оплаты труда неучтенными наличными деньгами, и др. В результате, подоходное налогообложение носило регрессивный характер при прогрессивных налоговых ставках. Преодолеть такое положение путем повышения степени прогрессивности шкалы подоходного налога было невозможно. В качестве решения проблемы повышения эффективности подоходного налога было выбран подход перехода к пропорциональному налогообложению доходов физических лиц, то есть отказаться от прогрессивной шкалы ставок. При этом необходимая степень прогрессивности подоходного налогообложения была достигнута с помощью установления высоких значений стандартных налоговых вычетов для лиц с низким уровнем доходов. На момент обсуждения проекта Налогового кодекса в Государственной Думе не существовало полной уверенности в необходимости отказа от прогрессивной шкалы ставок подоходного налога, однако такое решение все же было принято с осознанием всех связанных с ним рисков для бюджета. При рассмотрении результатов налоговой реформы и ее влияния на принимаемые хозяйственные решения налог на доходы физических лиц нельзя рассматривать в отрыве от других налогов, базой которых является фонд оплаты труда. Эти налоги практически идентичны по своей экономической сути, даже несмотря на то обстоятельство, что формально плательщиками таких налогов являются разные лица — работники и работодатели. Чрезмерная налоговая нагрузка на фонд оплаты труда побуждает работодателя и работника к сговору о разделении реальной заработной платы на легальную и нелегальную составляющие, к использованию депозитных и страховых схем минимизации налогов. Такие сравнительно дешевые для их участников схемы были широко известны и официально предлагались банками и страховщиками своим клиентам. Барьеры, которые появились в законодательстве о подоходном налоге в конце 1990-х годов, несколько усложнили применение подобных схем и сделали их доходность несколько меньшей, но не решили проблему в принципиальном плане. Результатом такого положения стала ситуация, при которой в 2000 году поступления подоходного налога практически не рассматривались в качестве серьёзного доходного источника бюджетной системы. Подоходным налогом и отчислениями в государственные социальные внебюджетные фонды реально облагались лишь доходы, выплачиваемые в виде легальной заработной платы, причем эта заработная плата была близка к совокупному доходу физического лица лишь для сравнительно низкооплачиваемых категорий населения. Острота проблемы подтолкнула к тому, чтобы начать налоговую реформу с совершенствования налогов на заработную плату, в рамках чего было решено объединить все взносы и отчисления в государственные социальные внебюджетные фонды в единый социальный налог, контролируемый налоговыми органами, унифицировать его базу с базой подоходного налога, снизить размеры платежей в эти фонды и предельной ставки муниципального налога на прибыль с установлением единой ставки, ввести потолок доходов физических лиц в целях исчисления социального налога, по достижении которого применялась бы нулевая или иная достаточно низкая налоговая ставка, перевести уплату социального налога на персонифицированную (по каждому работнику) основу и упразднить все остальные налоги на фонд оплаты труда, которые существовали в то время. Особым вопросом являлось предоставление льгот по подоходному налогу. До проведения налоговой реформы законодательство предусматривало множество налоговых льгот. Была также введена система четких и носящих всеобщий характер стандартных, социальных, имущественных и профессиональных налоговых вычетов, каждый из которых был бы направлен на поддержку определенной категории, а также повышение степени прогрессивности налоговой системы. В результате проведенных преобразований, основанных на описанных предложениях, в настоящее время в России взимается налог на доходы физических лиц по единой 13-процентной ставке, применяется единый социальный налог по регрессивной ставке с максимальной ставкой в 26 %, а поступления этих налогов значительно выросли на фоне снижения ставок. Это, в частности, позволило сделать поступления налога на доходы физических лиц одним из существенных источников доходной базы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. Налог на прибыль организаций Подробнее см. также: Налог на прибыль организаций в России Именно в отношении этого налога, который ранее назывался налогом на прибыль предприятий и организаций, к 2001 году накопились наибольшие проблемы, требующие своего неотложного решения. В частности, серьезные проблемы вызывало несоответствие между режимом учета расходов, связанных с ведением экономической деятельности, в бухгалтерском учете и при налогообложении. В конце 1990-х годов налог на прибыль являлся единственным из федеральных налогов, регулируемый помимо федерального закона рядом постановлений Правительства об особенностях отнесения тех или иных расходов организаций на себестоимость товаров (работ, услуг). Было принято решение о принципиальном изменении подхода к формированию налоговой базы этого налога с тем, чтобы она в большей степени соответствовала реально полученному в налоговом периоде доходу. К вычету из налоговой базы было решено принимать все необходимые, обоснованные и документально подтвержденные расходы, осуществляемые для производства, продвижения на рынок и реализации товаров (работ, услуг). Тот факт, что по мере перехода на новые стандарты бухгалтерского учета все больше увеличивается разрыв между правилами отражения отдельных операций и существенных обстоятельств в финансовой отчетности организаций и потребностями учета этих операций и обстоятельств в налоговых целях, заставило разработать новые правила, по существу формирующие самостоятельный налоговый учет. Однако при разработке правил налогового учета предполагалось избегать противопоставления налогового и бухгалтерского учета для того, чтобы не возлагать на налогоплательщиков обязанности вести два независимых вида учета. Налоговый учет планировалось основывать на данных бухгалтерского учета, а расхождения между этими двумя видами учета следовало достаточно легко формализовать, что было достигнуто не в полной мере. Целью реформы являлось также достижение максимальной нейтральности налога на прибыль. Мерой, которая была реализована на первом этапе реформы, являлось снятие существовавших ограничений на возможность отнесения на расходы при формировании налоговой базы «деловых расходов», связанных с извлечением прибыли, в частности, расходов: на рекламу; на имущественное страхование и страхование коммерческих рисков; на выплату процентов по заемным средствам, полученным как от банков, так и от других организаций; на обучение персонала. Был изменен порядок амортизации основных средств и нематериальных активов в целях налогообложения. Вместо дифференцированной системы амортизационных норм, действовавшей до реформы, было предложено использовать укрупненные амортизационные 15 группы. При этом предлагался механизм ускоренной и нелинейной амортизации, предоставляющей предприятиям возможность в первые месяцы и годы эксплуатации амортизируемого имущества относить на расходы значительную часть его стоимости. При осуществлении налоговой реформы была создана такая конструкция налога на прибыль, при которой налогоплательщик получает возможность в разумные сроки компенсировать все свои расходы на расширение производства, внедрение результатов научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ, на природоохранные мероприятия и некоторые другие цели. В ходе налоговой реформы был реализован переход к исчислению налога на прибыль организаций в соответствии с общепринятым в мировой практике методом начисления, были сняты существовавшие после введения в действие главы 25 Налогового кодекса ограничения на перенос понесенных убытков на будущие периоды, была введена т. н. «амортизационная премия» — возможность единовременно относить на расходы, уменьшающие налоговую базу, до 10 процентов стоимости приобретенных основных средств и прочих затрат на капитальные вложения. В последние годы также был либерализован подход к отнесению на расходы затрат на научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы вне зависимости от их результативности. Кроме того в законодательство были введены отсутствовавшие правила налогообложения организаций и акционеров при реорганизациях и ликвидациях, продаже (приобретении) бизнеса, при передаче имущества в доверительное управление и в других случаях, характерных для новой реальности и правоотношений. В частности, особое внимание было уделено налогообложению операций с ценными бумагами и доходов от таких операций или владения ценными бумагами. Налоговая база по таким доходам стала определяться отдельно от «основной» налоговой базы, а убытки по таким операция — переноситься на будущие доходы от подобных операций. В таком сложном налоге, каким является налог на прибыль организаций, налоговая ставка не имеет решающего значения, в случае если она установлена на разумном уровне (в частности, при таком порядке вычета расходов из налоговой базы, который позволяет учитывать в этих целях широкий круг затрат, даже очень высокая налоговая ставка может означать низкий уровень налоговых изъятий). Ставку налога на доходы организаций на первом этапе реформы было признано целесообразным значительно уменьшить по сравнению с уровнем, существовавшем в 2001 году (35 процентов), унифицировав ее для всех видов деятельности (банки, страховщики, посредники и организации, занятые в прокате аудио- и видеопродукции, уплачивали налог по повышенным ставкам). 16 Внесение в законодательство даже всех перечисленных нововведений (а если рассматривать этот вопрос в деталях, изменений в режим налога на прибыль было гораздо больше, чем перечисленных выше) по существу означало введение в России нового налога с отменой старого. Поэтому осуществление реформы потребовало введения специальных правил, направленных против возможных злоупотреблений, а также множества переходных положений, направленных на адаптацию к новому порядку и новому объему налоговых обязательств). Также по этой причине были предложены меры по внедрению правил предотвращения недостаточной капитализации и вытекающие из них особенности применения общих правил, правила в отношении контролируемых компаний и некоторые другие, многие из которых (в отношении предотвращения недостаточной капитализации) были реализованы на практике. Одновременно с описанными нововведениями было принято решение о сокращении перечня налоговых льгот, что в большей степени обеспечивало нейтральность налога и приводило к снижению рисков для бюджетных доходов. В результате, за исключением перечня доходов, не увеличивающих налоговую базу, в России в настоящее время при относительно низкой налоговой ставке не применяются налоговые льготы по налогу на прибыль организаций. Налог на добавленную стоимость Подробнее см. также: Налог на добавленную стоимость в России При начале налоговой реформы этот налог являлся основным и наиболее стабильным источником налоговых поступлений федерального бюджета. Было признано, что любые резкие изменения в НДС вряд ли будут оправданы, поэтому из серьезных нововведений предлагалось ограничиться только приближением конструкции российского НДС к международным аналогам. В рамках этой задачи модернизация налога на добавленную стоимость при проведении налоговой реформы была проведена по следующим направлениям: — приближение основных понятий и структуры законодательства о налоге на добавленную стоимость к европейским требованиям — введение понятий места реализации товаров и услуг, нулевой ставки, прочих стандартных для НДС технических понятий; — включение в число налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей; — введение режима освобождения от обязанностей налогоплательщика НДС; — переход к взиманию НДС на основании единой налоговой ставки (не учитывая ставку 0 %); — переход к взиманию налога на добавленную стоимость на основании метода начислений, когда как момент возникновения налоговых обязательств, так и момент возникновения права на налоговый вычет определяется как наиболее ранний из трех моментов — получение (выставление) счета-фактуры, получение (осуществление) оплаты, отгрузка (получение) товара; — сокращение освобождений от уплаты налога до перечня стандартных освобождений, применяющегося в международной практике; — переход к единым правилам территориальности при взимании НДС — предлагалось перейти на взимание данного налога по ставкам страны назначения товаров вне зависимости от страны внешнеторгового партнера (до реформы НДС во внешней торговле со странами СНГ взимался по ставкам страны происхождения товаров); — переход к предоставлению права на налоговый вычет при осуществлении капитального строительства в момент осуществления соответствующих расходов и отказа от принятия к вычету указанных сумм в момент постановки на учет соответствующих объектов основных средств (в 1990-х годах действовал порядок, предполагающий своеобразное «амортизирование» сумм НДС, уплаченных поставщикам и подрядчикам при осуществлении капитального строительства, в части их принятия к вычету); — переход к заявительному порядку возмещения налога на добавленную стоимость и единой налоговой декларации операциям, облагаемым по ставке 0 процентов, и прочим операциям; — детальная регламентация прочих вопросов в налоговом законодательстве, включая порядок возмещения налога на добавленную стоимость. Все эти нововведения были реализованы на практике на протяжении периода проведения налоговой реформы. Вместе с тем, существующие в настоящее время проблемы с администрированием НДС во многом связаны не с проблемами налогового законодательства, а с необходимостью совершенствования методов налогового администрирования, порядка регистрации лиц в качестве налогоплательщиков, налогового контроля и т. д. Акцизы Подробнее см. также: Акцизы в России При осуществлении налоговой реформы значительные изменения были внесены в действовавший порядок применения акцизов. В частности, дополнительно, в связи с отменой оборотного налога на пользователей автомобильных дорог, были введены акцизы на дизельное топливо и на автомобильные масла. В целях некоторого снижения налогового бремени для производителей алкогольной продукции и стимулирования ее легального производства, а также более справедливого распределения доходов от 18 акцизов между бюджетами субъектов Федерации, представлялось возможным расширение круга налогоплательщиков акцизов по алкогольную продукцию с высоким содержанием спирта путем перенесения обязанности по уплате части акциза с производителей на аккредитованные организации оптовой торговли, реализующие такую продукцию. Впоследствии такой порядок был отменен. В настоящее время рассматриваются вопросы отмены действующих льгот по акцизам на спиртосодержащую продукцию. В целях улучшения администрирования акцизов в начале налоговой реформы был разработан подход к развитию системы гарантирования платежей по акцизу аккредитованными кредитными и страховыми учреждениями при предоставлении отсрочек по уплате налога, в случае использования давальческого сырья при изготовлении алкогольной продукции, а также в случае использования этилового спирта для производства неподакцизных товаров. Также в последний год были приняты изменения в налоговом законодательстве, направленные на изменение порядка акцизного налогообложения и его приближения к правилам, действующим в Европейском союзе и иных государствах с развитой налоговой системой. Так, с 2007 года акциз на табачные изделия взимается не только по комбинированной ставке, включающей специфическую и адвалорную компоненты, но адвалорная компонента акцизной ставки исчисляется от максимальной розничной цены, определяемой производителем. [править]Налогообложение добычи полезных ископаемых Подробнее см. также: Налогообложение добычи полезных ископаемых в России При осуществлении налоговой реформы особое внимание было уделено модификации налогообложения углеводородного сырья. В период до проведения налоговой реформы занятые в этой сфере компании дополнительно к общим для всех налогоплательщиков оборотным налогам уплачивали оборотные налоги, характерные только для этой области экономической деятельности. К этим налогам относились роялти, то есть налог на пользователей природных ресурсов (взимался по ставкам от 6 до 16 процентов в зависимости от месторождений), платежи на воспроизводство минерально-сырьевой базы (по ставке 10 %) и акцизы. Такая структура налогов заставляла компании использовать трансфертное ценообразование, реализуя всю сырую нефть внутри вертикально интегрированных компаний, поскольку дополнительные оборотные налоги уплачивались только предприятиями, непосредственно задействованными в добыче нефти. Изначально предполагалось отменить в течение пяти лет платежи на воспроизводство минерально-сырьевой базы, а также снизить общие размеры роялти. При этом часть роялти предлагалось «перебросить» в состав акцизов на нефтепродукты с целью увеличения федеральной составляющей налоговых платежей. Впоследствии был избран иной подход. Следует отметить, что акциз на нефть, по существу, выполнял функции, которые в мировой практике выполняют роялти. В то же время этот акциз не имел под собой достаточного объективного механизма учета горно-геологических и экономических условий добычи, что допускало значительный субъективизм при установлении ставок. Также он не реагировал на изменение горно-геологических условий в процессе эксплуатации месторождения, а также на изменение внешних экономических условий производства (мировых цен). Предполагалось, что автоматический механизм расчета данного налога существенно повысит объективность налогообложения, так как правила его исчисления учитывают горно-геологические и экономические условия добычи углеводородов, стимулируют инвестиции в освоение новых месторождений. В то же время акциз был заменен на с
Перейти
Для информации06.02.2017 11:36

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Mardonov Kamoliddin 25.01.2017 11:49
Таклиф: Давлат миқёсидаги муаммоларни ечими бўйича аниқ таклифлар ишлаб чиқиб, ушбу таклифларни (Проектлар) давлат миқёсида тадбиқ этилиши натижасида эрилишган натижалар асосида таклифни ишлаб чиққан бир гуруҳ ходимларга йирик миқдорда мукофотлаш. Натижада: Давлат хизматчиларини иқтисодиётнинг реал секторини ривожлантириш ва жахон тажрибаларини амалда тадбиқ қилиш бўйича асосли таклифларни ишлаб чиқилишига эришилади ҳамда ходимларнинг моддий рағбатлантириш.
Перейти
Для информации26.01.2017 14:45
Мазкур таклифингиз Дастурда назарда тутилган.
Mardonov Kamoliddin 25.01.2017 11:48
Таклиф: Давлат хизматчиларини ижтимоий қўллаб қувватлаш мақсадида ҳар бир ходимни тегишли худудлардаги ихтисослаштирилган тиббиёт муассасаларида тиббий кўрикдан ўтказилиши ва бир йилда бир маротаба бепул даволанишини ташкил этиш. Натижада: Давлат хизматчиларини соғлиғини доимий назорат қилиш ва мехнат самадорлигини оширишга эришилади.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:08

Маълумот учун қабул қилинди.

Махмудов Лазизжон25.01.2017 11:29
Рассмотреть вопрос, либо разработать проект нормативно-правового акта, предусматривающего обязательного медицинского страхования сотрудников государственных органов, так как на практике мед учреждениями страны в основном в семейных поликлиниках и в центрах неотложной помощи предоставляется бесплатная мед. помощь. А в других случаях, к примеру в частных клиниках (которые имеют самые передовое оборудование по диагностированию) и в большинстве больницах (которые осуществляют хирургические процедуры) установлена оплата за мед. услуги. При этом, установленные цены намного превышают среднемесячную заработную плату работников гос.органов по республике.
Перейти
Для информации06.02.2017 12:27

Ваше предложение принято к сведению.

Samandarov Uchqun Уктамович25.01.2017 11:28
МЖТК нинг 297-моддаси 3-қисмига қуйидаги матн киритилиши лозим: Маъмурий ҳуқуқбузарлик ишида адвокат иштирок этиши шарт бўлган ҳолатларга қуйидагилар кирада: 1) вояга етмаганлар; 2) жисмоний нуқсонлари бор шахслар; 3) руҳий касаллар; 4) суднинг қарорига асосан адвокат иштирок этиши мажбурий деб топилган бошқа ҳоллар. МЖТКнинг 296-моддаси номи ва маззмуни бекор қилиниши ҳамда қуйидагича бўлиши лозим. 296-модда. Вакил Маъмурий ҳуқуқбузарлик ишлари бўйича вакил сифатида қуйидагилар иштирок этишлари мумкин: 1) ҳуқуқбузарнинг қонуний вакиллари (ота-оналари, эр ёки хотинлари, вояга етган болалари, фарзандликка олувчилар, васийлар, ҳомийлар) 2) ихтиёрий вакил сифатида адвокатлар 3) насл-насаб шажараси бўйича тўғри туташган ёки ён шажара бўйича қариндошлар, шунингдек эр (хотин) ёхуд унинг қариндошлари ( қариндошлик алоқаси нотариал тасдиқланган ҳолда бўлиши керак ) Юқоридаги ўзгартиришлардан мақсад, хозирги вақтда кўп фуқароларимиз томонидан ўз ҳуқуқларини сифатли ва самарали рўёбга чиқарилиши ва бунда давлат органлари мансабдор шахслари томонидан ўз вазифаларини оғишмай бажаришига катта туртки бўлади. Масалан: бир шахс маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этди. Адвокат ёллашга моддий тарафдан қийналади. Лекин унинг оиласида юридик сохада ўқиган ва ишлайдиган ёки умуман юридик сохани яхши тушунадиган яқин қариндоши бор. Нимага у ўзининг яқин қариндошини ваколатларини судда ёки бошқа органда ҳимоя қилолмаскан. Албатта, иштирок этиб ишни ҳуқуқбузарга нисбатан самаралироқ ҳал қилади.
Перейти
Для информации31.01.2017 12:30

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Мансур Ибрагимов25.01.2017 11:28
Зеъро, судьяларнинг одил судловни амалга ошириш борасидаги фаолиятига бирон-бир тарзда аралашганлик ёки судьяларнинг дахлсизлигини бузганлик учун жавобгарликнинг муқаррарлигини таъминламай туриб, том маънодаги судьяларнинг мустақиллиги ва уларнинг фақат қонунга бўйсунишини таъминлаб бўлмайди.
Перейти
Для информации26.01.2017 18:03
Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.
Azizbek Qayumov25.01.2017 11:23
Давлат дастурини муаффакиятли амалга ошириш, давлатимиз фуқароларини тадбиркорликка кенг жалб қилиш мақсадида тижорат банкларига марказлаштирилган республика фондларидан арзон ресурслар такдим этилиши даркор. Хусусий акциядорлик тижорат банкларида жалб қилинган ресурс таннархи Марказий банк кайта молиялаш ставкасидан ортиб кетиши натижасида илтиёзли кредит маблагларини фукаро ва тадбиркорларга ажратишда муаммолар юзага келмоқда. Тадбиркорликни кредит маблаглари хисобига йулга куйиш ва ривожлантириш кўп жихатдан кредит фоиз ставкасининг миқдорига бориб тақалади. Тижорат банклари хам минимал фойда хисобига бўлса хам ўз харажатларини қоплаган холда кредит маблагларини ажратиши керак. Шунинг учун, тижорат банкларига республика тараккиёт фонди ёки бошқа манбалар орқали йилига 3 % лик 10 йил муддатга ресурслар ажратилса мақсадга мувофиқ бўлар эди.
Перейти
Для информации06.02.2017 12:41

Маълумот учун олинди.

Azamat Kurultaev25.01.2017 11:18
Ibodov Jaloliddin Karomiddinovich-нинг фикрларига қўшилмайман, "сансалорлик" сўзи матнда тўғри ёзилган.
Перейти
Для информации31.01.2017 11:46

Изоҳ учун раҳмат

Gayrat Gaziev25.01.2017 10:54
Пластик карталардан тўловларни амалга оширишда ўзаро ишончни таъминлаш мақсадида, оила аъзоларининг пластик карталардан тўсиқсиз фойдаланишини амалга жорий этиш мақсадида Адлия Вазирлигидан рўйхатдан ўтган 1344 ва 2528-сонли Низомга ўзгартириш киритишни таклиф этаман. Яъни, пластик картадан фойдаланганда савдо ва бошқа пунктларда картанинг эгаси (паспорти билан) томонидан тўлов амалга оширилиши талаб этилмайди, шу холатни барча тўлов кассаларида хам жорий қилиш (масалан, ГАИда тўловларни амалга ошириш жараёнида оила аъзоларимнинг тўлов картасидан фойдаланиш учун уларни хам бирга "сарсон" бўлиб юриши мантиққа тўғри келмайди) мақсадга мувофиқ. Ушбу ўзгартиришлар халқ манфаатлари йўлида қилинаётган эзгу ишларнинг мантиқий давоми сифатида халқимиз томонидан ижобий қабул қилинишига аминман.
Перейти
Для информации28.01.2017 19:17

Мазкур дастурда белгиланган вазифалар юзасидан тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритилишида Сизнинг таклифингизда кўтарилган масала кўриб чиқилади.

Ботирхўжа Жўраев25.01.2017 10:51
Юқорида Бобохужаев Шухрат Исмоилович томонидан келтирилган важларни асосли деб ҳисоблайман,Виртуал қабулхонада мурожаатлар "Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаати тўғрисида"ги Қонун талабларини бузилган ҳолда, ҳаракати(ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилинган шахсларга йўлланаётгани маълум, яъни аризачининг мурожаатига устидан шикоят қилинган давлат органи жавоб бермоқда,Бу билан қонун талаблари қўпол тарзда бузилмоқда,Бунга кимдир жавоб бериши керак,Еки конуннинг ана шу моддасини тахрир қилиш лозим булади,
Перейти
Для информации06.02.2017 12:34

Таклифингиз маълумот учун қабул қилинди.

Mehmonov Qambariddin Miradhamovich25.01.2017 10:34
Мазкур Инновация маркази фаолиятининг ҳуқуқий асослари аниқланиши лозим. Бунда Россия Федерациясида мавжуд бўлган "Сколково" лойиҳаси қўлланиладими? ёки "Кремний водийси" технологияси? Фикримча, Инновация Маркази ҳуқуқий мақомини белгилаш билан бирга айнан дастурий маҳсулотлар бозорини ривожлантириш, рақобатбардош ва дунёда рақобатлаша оладиган дастурий маҳсулотлар ишлаб чиқариш имконини берадиган ҳуқуқий механизмлар борасида фикр юритиш лозим. Фақатгина солиқ ва мажбурий тўловлардан озод қилиш етарли эмас. Асосийси дунё бозорига йўналтириш, маҳаллий буюртмаларда рақобат шаффофлигини таъминлаш, бу борада стратегик ёндашув бўлиши лозим. Бошқа шарҳларни илмий мақолаларимда бериб бораман.
Перейти
Для информации26.01.2017 17:30
Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.
Gayrat Gaziev25.01.2017 10:21
Давлат бошқаруви академиясига ўқишга кирган хар бир тингловчининг кейинги иш фаолияти юзасидан (қайси ташкилот ёки идорага ишга юборилади, унга қайси вазифалар юклатилади ва х.к.) ЎзР Президенти Аппаратининг аниқ режаси ишлаб чиқилиб, тингловчининг амалиётини (практикаси) шу вазифа тараққий этган мамлакатда ўташ тизимини жорий этиш. Хозирда тингловчининг кейинги тақдирини мониторинг қилиш тизими ўз самарасини бермаяпти. (Бошқача қилиб этганда давлат бошқаруви сохасида “ёнаётган” нуқталарга давлат бошқарувчилари “десант”ларни тайёрлаш тизимини жорий этиш керак). Бунда академия тингловчиларининг моддий-ижтимоий холатлари академияга қабул қилингунгача бўлган холатдан кам бўлмаслиги (ўртача иш хақи ва бошқа ижтимоий пакетлар сақланган холда таъминланиши)
Перейти
Для информации06.02.2017 09:10

Маълумот сифатида олинди.

Kadirov Anvarxodja Asatullayevich25.01.2017 10:09
Қишлоқ жойлардаги телекоммуникация инфраструктурасини кам ҳаражат билан ривожлантириш мақсадида қишлоқ жойларда қурилажак янги уйларнинг намунавий лойиҳаларда телекоммуникация инфраструктурасини албатта кўзда тутиш керак. Телефон линиялари, ва камида оптик кабел учун шахталар кўзда тутилиши керак. Хаммаси битганидан кейин эртага оптика олиб келаман деса хамма ёкни кавлашга, бузиб қайта қуришга тўғри келади, бу жуда қимматга тушганлиги учун кейин бу ишни ҳеч ким қилмайди. Бу қишлоқ жойларидаги инфраструктура ривожланиши учун муҳим.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:02
Маълумот сифатида олинди.
Eldor Juraev25.01.2017 10:04
Необходимо упростить процедуру нострафикации для выпускников международно-признанных вузов, таких стран как США, Европа, Япония и т.д. Например, для лиц проучившихся бакалавриат в узбекском вузе, а магистратуру в зарубежном вузе нострафикация должна быть осуществлена после экспертизы документов об образовании полученных за рубежом. В отношении бакалавров проучившихся за рубежом, целесообразно нострафицировать диплом по прохождению годичного интенсивного курса в узбекском вузе.
Перейти
Для информации02.02.2017 10:55

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Х. Т. 25.01.2017 10:04
В целях реформирования и развития науки, системы образования и, что особенно важно, народного образования предлагаю ряд мер: 1) более внимательно и требовательно отнестись к СМИ, требовать от них больше образовательной и культурно-просветительской информации, а не бесконечного потока новостей со всего мира (кто где кого убил, кто что одел или сделал и тд), развлечения (музыка, фильмы и тд) и футбола/бокса! Для этого предлагаю законодательно установить лимит для различных видов информации и чтобы образовательная и культурно-просветительская информация преобладала над развлекательной/информационной. Особенно в прайм тайм! 2) создать общенациональную образовательную платформу (как в сети интернет так и в специализированных центрах на местах (городах и селах), чтобы любой желающий от мала до велика мог изучать что-то новое и интересное для себя (иностранные языки, компьютерная грамотность, основы предпринимательства, современные ИКТ и тд). Будет особенно хорошо если эти центры будут расположены в/рядом существующих образовательных учреждений системы народного образования (школы, колледжи и тд). Это послужит укреплению материально-технической базы и человеческих ресурсов данных учреждений. 3) укрепление финансово-материального обеспечения учителей, наставников и преподователей. Предоставление им дополнительных льгот и преференций, чтобы данная профессия была и считалась хорошей не только по морально-этическим соображениям, но и с точки зрения финансов была привлекательна! 4) ОСОБО ВАЖНОЕ! Уменьшить бюрократическую волокиту и очковтирательство в образовательной сфере (особенно в школах и колледжах). Пологаю, что бюрократизм является очень сильным тормозом развития образовательной системы и препятствием для профессионального развития учителей. Для этого для начала предлагаю: а) перевести весь документооборот (журнал посещения и оценок учащихся, план-график учебного процесса и тд) в электронный вариант. б) обеспечить каждого преподователя ПК и свободным доступом к образовательным ресурсам в сети интернет. в) проводить оценку полученных знаний учащимися (в первую очередь школ и колледжей) по точным наукам через специализированную компьютерную систему. 5) НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЕ! Реформировать детские сады! Так как именно в возрасте 2-6 лет в ребенке закладываются основы будущей личности, прививаются навыки самообучения и тд. Поэтому считаю очень важным: а) усилить требования к уровню образования и профессиональной подготовленности работников дет.садов (тех кто непосредственно работает с детьми). Систематически обучать и развивать их педагогические навыки , профессионализм и тд. Повысить посредством дополнительного финансово-материального поощрения их к саморазвитию и повышению уровня профессионализма. б) уделить особое внимание материально-техническому обеспечению дет.садов. Особенно в плане образовательных средств и материалов. 6) Возможно необходимо ввести систему, при которой определенная часть заработной платы учителя будет зависеть от успеваемости его учеников по его предмету, чтобы у учителя была мотивация для более качественного и доступного объяснения образовательного материала своим ученикам.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:05

В нормативно-правовых актах, применяемых в рамках данного акта, будет уделено внимание на решение поднятых вопросов.

Kadirov Anvarxodja Asatullayevich25.01.2017 10:00
Трансформатор пунктларини қуришда ва қайта қуришда инобатга олиниши керак бўлган жиҳат: бизнинг қуёшли иқлимимизда, айниқса ёзги мавсумда трансформаторлар қизиб кетади, қизиганда қаршилик ортади ва электр энергиясининг йўқотилиши ортади. Хисоб-китоб қилиб кўриш керак, балки трансформатор пунктларининг атрофини ғишт ёки пахса қилиб ўраб, томини ёпиш энергетик самара олиб келар?
Перейти
Для информации06.02.2017 14:37

Маълумот сифатида олинди.

Eldor Juraev25.01.2017 09:58
Необходимо исключить из постановления Кабинета Министров от 10 февраля 2006 года № 20 «Об утверждении Положения о порядке приёма педагогических работников на работу в высшие образовательные учреждения на конкурсной основе» норму, предоставляющую право на замещение должности преподавателя лицам с высшим образованием исключительно со степенью магистра. Принятие данной меры позволит привлечь в учебный процесс большое количество бакалавров, имеющих практический опыт работы. Необходимо учитывать, что лица со степенью бакалавра на сегодняшний день могут занимать более ответственные должности, чем преподаватели вузов.
Перейти
Для информации02.02.2017 10:48

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Eldor Juraev25.01.2017 09:58
Необходимо упразднить требование о том, что индивидуальный план работы профессорско-преподавательского состава исходит из суммарного учета рабочего времени в количестве 1540 часов. Данное требование законодательства негативно влияет на качество учебной и учебно-методической деятельности. В этой связи, необходимо внести соответствующие изменения в постановление Кабинета Министров от 1 августа 2008 года №164 «Об утверждении усовершенствованной системы оплаты труда работников высших образовательных учреждений республики».
Перейти
Для информации02.02.2017 10:47

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Eldor Juraev25.01.2017 09:58
С учётом зарубежного опыта, необходимо сократить объём учебной работы на уровне бакалавриата и магистратуры, в т.ч. аудиторных занятий, за счет уменьшения доли теоретического обучения. В частности, надо сократить продолжительность теоретического обучения до 12-14 недель в семестр. Распределение высвобождаемого времени следует распределить на дополнительный период аттестации, а также внедрение в общий объем учебного времени недель самостоятельной подготовки. В этой связи, следует внести соответствующие изменения в постановление Кабинета Министров от 16 августа 2001 года № 343 «Об утверждении государственных образовательных стандартов высшего образования» в части оптимизации объема учебной нагрузки. Более того, необходимо критически пересмотреть учебные планы по всем направлениям и специальностям высшего образования с целью сокращения общего количества дисциплин, а также повышения доли специализированных дисциплин.
Перейти
Для информации02.02.2017 10:47

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Eldor Juraev25.01.2017 09:57
В целях внедрения международных стандартов высшего образования, необходимо присоединиться к Болонскому процессу. Это позволит повысить качество высшего образования, обеспечить академическую мобильность студентов и преподавателей, а также признать учебные программы и дипломы о высшем образовании вузов Республики Узбекистан на территории государств – участниц Болонского процесса. Необходимо внедрить Европейскую систему зачетных единиц трудоемкости дисциплин (European Credit Transfer System – ECTS) в качестве средства, способствующего академической мобильности студентов, свободному доступу ко всем образовательным услугам. В настоящее время 48 стран являются участницами Болонского процесса, включая страны ближнего зарубежья как Россия, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Молдавия, Украина.
Перейти
Для информации02.02.2017 10:43

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Eldor Juraev25.01.2017 09:57
Необходимо предоставить вузам определённый уровень финансовой автономности в вопросах финансирования научно-исследовательских работ, издания учебной литературы, стажировки преподавателей, улучшения материально-технической базы, а также представительских расходов.
Перейти
Для информации02.02.2017 10:11

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Eldor Juraev25.01.2017 09:56
Необходимо упразднить ряд документов негативно влияющих на объективность учебного процесса. В первую очередь, следует упразднить рейтинговую книжку, которая порождает субъективизм при оценивании и ведёт к искусственному завышению оценки студента.
Перейти
Для информации02.02.2017 10:11

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Eldor Juraev25.01.2017 09:56
Необходимо создать механизм стимулирования труда профессорско-преподавательского состава как по направлению учебной, так и научно-исследовательской деятельности. Данная мера, существенно повысит заинтересованность персонала вуза двигаться вперёд и повышать качество своей работы.
Перейти
Для информации02.02.2017 10:10

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Eldor Juraev25.01.2017 09:55
В целях качественного поиска и приёма эрудированных лиц в вузы, необходимо кардинально пересмотреть систему приёма в вузы. В данном вопросе, основополагающим элементов является вопрос упрощения процедуры квотирования мест. Надо постепенно повышать квоту приёма студентов, исходя из возможностей и потребностей самих вузов. Вместе с тем, необходимо создать коммерческий приём, то есть приём в вуз лиц по существенно повышенной стоимости контракта. Эта мера сократит коррупцию, позволит вузу законно зарабатывать деньги, что в итоге положительно отразится на материальном положении персонала вуза.
Перейти
Для информации02.02.2017 10:05

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Eldor Juraev25.01.2017 09:54
Для развития вуза также необходима оптимизация его внутренней структуры управления. В частности, для повышения уровня учебной, учебно-методической деятельности, целесообразно упразднить такие подразделения как деканат, отдел маркетинга, отдел работы с лицеями и колледжами. Упразднение вызвано причиной дублирования некоторых функций. Вместо данных подразделений, необходимо усилить штат и роль Учебно-методического отдела, а также для полноценного содействия выпускникам в поиске места работы, необходимо создать отдел по трудоустройству выпускников.
Перейти
Для информации02.02.2017 10:03

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Eldor Juraev25.01.2017 09:53
Для слаженной работы вузов, снижения рабочей нагрузки на персонал, а также сокращения уровня бумажной работы, отчётности, формальных согласований и ряда других работ, необходимо сократить функциональные обязанности Министерства высшего и среднего специального образования и направить его деятельность в большей степени на методическое руководство деятельностью вузов. Указания министерства должны носить рекомендательный характер.
Перейти
Для информации02.02.2017 10:02

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Eldor Juraev25.01.2017 09:52
Для повышения эффективности управления системой высшего образования необходимо кардинально оптимизировать структуру управления министерством высшего и среднего специального образования. Кроме того, следует аттестовать весь персонал и привлечь к работе лиц с современными взглядами, с иностранным образованием и практическим опытом работы в вузе.
Перейти
Для информации02.02.2017 10:02

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Салиев Алишер Зафарович25.01.2017 09:32
оммавий тадбирларда ва умуман кундалик хаётда ушбу диний кийимларни умуман таъкиклаш эмас балки маълум бир принциплар асосида булишини таклиф киламан. Масалан Аёлларимизни юзи ёпик булиши мумкин эмас, кора рангдаги либос мумкин эмас, миллий урф одатларимиздан келиб чикиб маълум бир кийим фасонлари булса ва хоказо. Диний либосларни умуман таъкиклаш нотугри деб уйламан, чунки бу холат ижтимоий норозили келтириб чикаради
Перейти
Для информации06.02.2017 10:02

Маълумот сифатида олинди.

Салиев Алишер Зафарович25.01.2017 09:24
Мактаб синфларида 35-40-45 хаттоки 50 укувчига булиб кетган, бу жуда кулгули холат, ушбу холатда укувчи 45 дакика давомида кандай билим олади? Бир синфда укувчи сони 25 кишидан ошмаслиги керак деб уйлайман.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:14
Маълумот сифатида олинди.
Салиев Алишер Зафарович25.01.2017 09:23
Барча вилоятларда факатгина Тошкент шахрида жойлашган университет ва институтларни филиалларини очиш керак деб уйламан. Шунда ижтимоий тенглик булади. Масалан. Нега энди вилоятдаги фукаро банк сохасида олий маълумот олиш учун Тошкент шахрига укишга боришга мажбур булади?
Перейти
Для информации06.02.2017 16:08

Маълумот сифатида олинди.

Салиев Алишер Зафарович25.01.2017 09:20
Шу Карор чиккани яхши, лекин ижросичи? Куни кеча Бепантен детский мазь олдим, нархи 47000 сум экан, худди шу дори воситасини 2016 йил декабрь ойини урталарида 37000 сумга олган эдим. Буёги кизик булди-ку
Перейти
Для информации06.02.2017 15:41

Маълумот сифатида олинди.

Х. Т. 25.01.2017 09:14
Прошу Сенат и Законодательную палату с большой осторожностью "пустить узбекский сум" в свободное плавание, а также к свободной конвертации иностранной валюты. Хоть это даст определенные преимущества, но может сильно ударить по бюджету простых граждан, а тем более малоимущих! Для начала предлагаю ввести свободную конвертацию только в электронных платежных системах, чтобы государство (финансовые, фискальные и правоохранительные органы) видели истенные потоки денег. Как говориться Что?, Где? и Когда? Затем исходя из полученных данных, проведя их тщательный анализ вводить это полномасштабно во всех платежных системах (наличный и без наличный)
Перейти
Для информации28.01.2017 16:11

Проектом «Стратегий действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах» предусматривается дальнейшее совершенствование денежно-кредитной политики путем применения инструментов в соответствии с передовым международным опытом, обеспечение стабильности национальной валюты и цен на внутреннем рынке, поэтапное внедрение передовых рыночных механизмов валютного регулирования, формирования курса национальной валюты, обеспечивающих ее свободную конвертируемость, а также дальнейшее совершенствование наличного денежного обращения и реализация этих пунктов позволит положительно решить изложенные Вами проблемы.

Samandarov Uchqun Уктамович25.01.2017 09:10
"ахоли" эмас "аҳоли" (юмшоқ ҳ)
Перейти
Для информации26.01.2017 00:50
Эътиборингиз учун рахмат.
Атабеков Азизбек Рахматович25.01.2017 09:10
Шундай Йирик ижтимоий, сиёсий ва маданий-оммавий тадбирлар ўтказилаётганда баъзи бир расмий фуқароларга диний кийим ва ибодат кийимлари тўғрисида аниқ тушунча берилиши керак.
Перейти
Для информации06.02.2017 10:01

Маълумот сифатида олинди.

Samandarov Uchqun Уктамович25.01.2017 09:09
"ҳўжалик ишларини" эмас "хўжалик ишларини". (қаттиқ х ҳарфи)
Перейти
Для информации26.01.2017 00:45
Эътиборингиз учун рахмат.
Eldor Ruziyev25.01.2017 04:53
Boshqaruv(tuman hokimligi, va boshqa shunga tenglashtirilgan) organlari ustidan jamoatchilik nazoratni amalga oshirishda. 1- tadbirkorlar guruxini tuzish (shu hudutdagi) 2 -siyosiy partiya hududiy a'zolari dan tuzilgan komisiya bolishi lozim. masalan tadbirkorlar gurixidan tuzilgan 100 tami ( tizimli ravishda hudutga qarab) o'zaro komisiya tuzilib, tuman boshqaruv organlari ustidan jamoatchilik nazorat bolishi kerak , har oyda ular yegilishlar otkazib hokimlikning bajaryatgan ishiga baxo berish kerak, kerak bosa qandaydur "veto" ga oxshgan qarorlarmi berish , yoki bomasam ishiga qarab yaxshi ba'xo berish, (huquqiy asosda) bolishi lozim ,, bu komisiyalar ozgarib borishi lozim, taklifim shunga oxshash
Перейти
Для информации30.01.2017 18:30

Шарҳ учун раҳмат

Хожиакбар Жавлонов24.01.2017 23:35
Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексининг 773-моддасида мижознинг банкдаги ҳисобварақда турган пул маблағлари Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда нақд пул шаклида олиниши мумкинлиги кўрсатилган. Бироқ шу ўринда, шу кодекснинг 790-моддасида юридик шахслар ўртасидаги ҳисоб-китоблар, шунингдек фуқароларнинг тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириши билан боғлиқ ҳолда улар иштирокидаги ҳисоб-китоблар нақд пулсиз тартибда амалга оширилади деб белгиланган. Сиздан мазкур дастурга тадбиркорлар ҳам нақд пул шаклида ҳисоб-китобларни амалга ошириши учун шарт-шароитлар яратиб беришни назарда тутувчи банд киритишни таклиф қиламан. Бунда нақд пул шаклида ҳисоб-китобларни хохлаганича эмас, балки фақатгина ушбу тадбиркорнинг ўзи бундан олдинги даврда қанча пулни нақд кўринишда инкассация қилган бўлса шу суммадан ортмаган қийматда амалга оширишини белгилаш лозим.
Перейти
Для информации28.01.2017 16:37

Билдирилган таклифлар харакатлар Давлат дастури лойиҳасининг 129 ва 132-бандларда ўз аксини топган.

Sharipov Abduhakimjon Ziyoitdinovich24.01.2017 22:58
Олий таълимнинг ўқув режаларини тубдан ислоҳ қилиш керак. Бир-бирини мазмунан такрорловчи фанлар ниҳоятда кўп. Ҳақиқий ўз сохаси бўйича мутахассис кадр чиқармоқчи бўлсак, уларни иш фаолиятларида керак бўладиган фанларга алоҳида эътибор бериш керак. Танлов фанларидан унумли фойдаланишни йўлга қўйиш учун замонавий ижтимоий-иқтисодий тараққиётга хизмат қилувчи фанларни ўргатиш зарур. Бугун тадбиркорлик муҳитини шакллантиришга хизмат қиладиган, илғор хорижий тажрибаларни таҳлил этадиган, Чет тиллари ва ИКТни ўргатишга қаратилган фанларни чуқурроқ ва кўпроқ ўқитиш мақсадга мувофиқ.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:02
Маълумот сифатида олинди.
Sharipov Abduhakimjon Ziyoitdinovich24.01.2017 22:47
Социал стратификациянинг замонавий назарияларини ўрганиш орқали турли гуруҳ ва қатламлар ўртасидаги муносабатлар, миллатлараро муносабатларнинг ҳамжиҳатлигини, ўзаро ҳамкорлиги, консенсусга эришувини таъминлаш зарур. Бу борада Миллий ғоямизнинг таркибий қисмлари бўлган ижтимоий ҳамкорлик, миллатларо тотувлик тамойилларини таълим тизимига кенгроқ жорий этиш учун илмий асосланган даллилардан фойдаланиш аҳамиятга эга.
Перейти
Для информации06.02.2017 12:32

Маълумот тариқасида олинди.

Sharipov Abduhakimjon Ziyoitdinovich24.01.2017 22:27
Юқоридаги фикрларга қўшиламан. ОАКнинг илмий даража ва унвон олиш талабларини қайта кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ. Чет элларда Ph.D жорий этилган. Бу талабгорнинг олий таълим муассасида фаолият олиб боришга лаёқатини намоён қилади. бундан ташқари ҳақиқий фан докторлиги мавжуд бўлиб, у фан соҳасига тегишли ўзгартиришлар, ишлаб чиқаришда инновация яратган шахсга берилади. илмий унвонлар фақат фан соҳасида маълум ютуқларга эришган шахсларга эмас, илмий-педагогик фаолиятига қараб берилиши мақсадга мувофиқ. чунки, илмий унвон ОТМда талабгорнинг дарс бериш сифати, фанни ўзлаштирганлик даражасини белгилайди. Фаннинг фақат аниқ бир йўналишида, ихтисослгида янгилик яратган, ўзгартириш киритган ходим илмий даражага талабгор бўлиши мумкин. демак илмий даража фан ва унга ўзгартиришлар, янгиликлар киритган, илмий унвон фанни ўқитиш, янги сифатлар билан бойитган шахсларга берилиши мақсадга мувофиқ.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:17

Маълумот сифатида олинди.

Собир Мухамедов24.01.2017 22:23
Предложения, реализация которых требует государственного участия на законодательном и исполнительном уровне. Тонны отходов, разрастаемая загаженность территорий, заражение почвы, болезни - далеко не полный перечень всех проблем связанных с бездумным выбросом пищевого и бытового мусора. Отсутствие концентрированного внимания к данной проблеме, наряду с урбанизацией и увеличением населения, проблему токсичности отходов только усугубляет, превращаясь в угрозу нарастания вспышек всевозможных эпидемиологических заболеваний, недовольства населения и т.д. Проблемой утилизации отходов, как правило, занимаются отдельные разнонаправленные конторы, которые не решают проблемы, о которой не имеют никакого понятия. Все их усилия связаны с вывозом отходов, их сбросом и закапыванием в землю. Каково решение, на мой взгляд, данной проблемы ? Международная тенденция развития экономики мира такова, что постепенно происходит переход к выработке экологической, так называемой, "зеленой энергии", за которой несомненное будущее. Потенциал т.н. "зеленой энергии" в Республике Узбекистан, как известно, огромен и безграничен. На разработке и развитии одного из направлений т.н. "зеленой энергии" строится мое предложение, которое заключается в создании систематизированной глубоко продуманной цепочки производств по сбору, вывозу, сортировки, утилизации и переработки мусора (их более сорока основных направлений), которые, в свою очередь, порождают другие направления в пищевой, потребительских сферах, при этом, одновременно, решая проблему занятости населения, примерно так, как это разработано и действует на государственном уровне в Швеции, единственной на планете стране, которая обеспечивает себя теплом и светом за счет утилизации отходов, не завися от мировых углеводородов, сохраняя при этом чистоту своего государства в прямом смысле этого слова.
Перейти
Для информации28.01.2017 17:01

Ваше предложение будет рассмотрены в рамках пункта 191 проекта Программы.

Salimov Golib Qosimboyevich24.01.2017 22:15
“Инвестиция сиёсати самарадорлигини ошириш, иқтисодиётга инвестиция оқимини кучайтиришни таъминлаш ва инвестиция мухитини жозибардорлигини ошириш юзасидан, корхоналар (бизнеси) қийматини халқаро стандартлар асосида баҳолаш ва халқаро миқёсда тарғиб қилиш”. Сабаби, корхона (бизнес) қиймати - капитални киритмоқчи бўлган хорижий инвестор учун бирламчи маълумот манбаи ҳисобланди. Бундан ташқари, миллий корхоналарнинг (бизнес) қиймати унинг нуфузини ҳам белгилайди.
Перейти
Для информации28.01.2017 16:36

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 январдаги ПФ-4933-сонли Фармонининг 1-бандига асосан, таклиф этилаётган механизм 2017 йил 1 июлидан жорий этилади

Yuriy Naumov24.01.2017 22:13
Стимулирование кооперации между различными предприятий путем разработки закона "О кооперации". Данный закон и положение по его реализации должны определять порядок кооперации между различными хозяйствующими субъектами и стимулировать усилия хозяйствующих субъектов по кооперации в области совместного производства и маркетинга выпускаемой продукции. Система налогооболожения данных "кооперативов" должна стимулировать выпуск готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Пример, предприятие А производит пряжу, предприятие Б производит ткани, а предприятие В - одежду. В действующей системе: А заплатит налог, когда продаст свой товар Б. Б заплатит налог, когда продаст свой товар В.... Если принять закон о кооперации, то А, Б и В - смогут создать кооператив, внутри которого будет свободное движение продукции по цепочке ценностей. В результате, у В будет более конкурентоспособная по цене продукция на выходе, у него будет больше доход и шансов для реализации своей продукции на внешних рынках. Следовательно увеличится доля продукции с высокой добавленной стоимостью.
Перейти
Для информации28.01.2017 16:01

Для принятия данного предложения необходимо проработать данный вопрос учетом международного опыта, влияние предлагаемого порядка на доходную базу бюджета, а также на обеспечение простоты и налогообложения и налогового администрирования.

Yuriy Naumov24.01.2017 21:54
В новом законе надо учесть, что туристы - это не только те, кто в графе цель визита в декларации по прибытии указал "туризм", но и те кто приехал в деловую командировку, в гости к родственникам, с частным визитом, на соревнования или на учебу. Именно так туризм определяется международной ассоциацией туризма. Все, кто приезжает в страну, не с целью ПМЖ или работы - являются туристами и они все оставляют в стране свои деньги (в той или иной степени). Поэтому стратегия развития туризма и новый закон о туризме должны учитывать этот факт тоже и создать благоприятные условия и туристический продукт в т.ч. и для вышеуказанных категорий граждан.
Перейти
Для информации26.01.2017 03:14
Благодарим за Ваш комментарий. Он будет более подробно рассмотрен при разработке законопроекта и других нормативно-правовых актов в данной сфере.
Собир Мухамедов24.01.2017 21:39
Как показывает мировой опыт, для достижения точки роста и дальнейшего развития, необходимо пройти, как минимум, четыре комплексных этапа, пройденные теми странами, где сильно развито сельское хозяйство и углубить направлениями на перспективу. Необходимо построение взаимосвязанной Концепции развития сельского хозяйства республики, основанные на этих этапах. Самые важные: 1 этап - особое отношение к почве земли на территории Республики Узбекистан, ее плодородию. 2 этап - организация форм хозяйств. 3 этап - специализация хозяйств. 4 этап - организация сбыта на внутреннем рынке и на экспорт Коротко об этапах. Первый этап - особое отношение к почве Земли, ее плодородию Признавая почву земли главным ресурсом в обеспечении продовольственной безопасности и сокращении бедности, 68-я Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2015 год Международным годом почв. Кроме того, ежегодно 5 декабря отмечается как Всемирный день почв. Откуда такое внимание? По данным ООН, на сегодняшний день, примерно 33% мировых глобальных почвенных ресурсов уничтожены вследствие эрозии, уплотнения и засоления, вымывания органических и питательных веществ, подкисления, загрязнения. Ежегодно теряется без малого один процент сельскохозяйственных почв согласно мировому земельному кадастру. Такими темпами лет через сто с небольшим мир буквально останется без пахотной земли. Поэтому возникает острая необходимость в сохранении почв для обеспечения продовольственной безопасности и устойчивости будущего человечества. Это особенно важно при тех условиях, когда в мире более 805 млн. человек сталкиваются с голодом и недоеданием. Рост численности населения в последующие 35 лет потребует увеличения производства продуктов питания примерно на 60%. При этом производство продовольствия во многом зависит от почв, поэтому важно, чтобы они были здоровыми и продуктивными. Кроме того, уже предрекаются экономические, политические, вооруженные войны за этот самый, наряду с водой, базисный ресурс планеты. (Борьба за пахотные земли идет полным ходом. Новой формой этой борьбы в мире стал захват земель (land grabbing). Этим понятием обозначается покупка или аренда больших посевных площадей в развивающихся странах при помощи частных или подконтрольных государству инвестиций из богатых стран. Согласно данным организации Oxfam, с 2001 г. в Африке, Латинской Америке и Азии таким способом были захвачены земли, равные по площади Западной Европе. На очереди Украина с ее плодородными угодьями). Откуда такие беды? Настоящим виновником долгосрочных потерь почв в мире стало неразумное ведение сельского хозяйства и другие процессы, связанные с нестабильной практикой управления земельными ресурсами, связанные с традиционным земледелием, в основе которого глубокая перекопка и вспышка с оборотом пласта земли. По мнению большинства ученых, глубокая перекопка даёт хороший результат при обработке почвы на земле первые три года, а затем плодородие почв надо поддерживать применением минеральных удобрений, ядохимикатов, что приводит к заражению почвы, воды, воздуха и, следовательно, продуктов питания, употребляя которые человек заболевает. Кроме того, традиционное земледелие, которое идёт вопреки с природными законами, как показывает практика, весьма затратна и мало результативна (чем больше урожая, тем больше затрат), учитывая сколько денежных средств уходит на удобрения, ядохимикаты от вредителей, болезней и сорняков, а тем, кто использует технику, также на топливо, запчасти, обслуживание. Решаются краткосрочные перспективы в виде посева, получения культур и продуктов, в то время как в отдаленной перспективе может наступить суровая расплата, ибо деградация почв, как один из самых недооцененных экологических кризисов, процесс медленный. А самые медленные изменения порой труднее всего остановить. Именно роль почвы оказалась решающей в крушении различных обществ в разное время: от античности до современности. Все вышеупомянутые признаки, к сожалению, присутствуют и в нашем хозяйстве, а значить все вероятные опасности будущего могут быть и у нас. Мысля масштабно на десятилетия вперед, не растрачивая земельные ресурсы быстрее, чем они формируются, чтобы нашим потомкам не остались истощенные земли и, как следствие, обнищание и голод, а значить и унижения, которое испытывают многие народы, при необходимости только поесть, необходимо принятие, на мой взгляд, стратегической Концепции развития почв на территории Республики Узбекистан, выраженное, возможно, в Законе Республики Узбекистан "О почве на территории Республики Узбекистан", где необходимо четко обозначить следующие четыре тезиса: 1. Рассматривать почву, отношение к почве, как главному источнику жизни на Земле, как самый недооцененный важнейший природный стратегический ресурс всех будущих поколений республики, как природный капитал, который нужно рачительно использовать. (ведь от процветания до разорения – всего 70 сантиметров почвенного слоя). 2. Взглянуть на почву земли по-иному – перестать видеть в ней только источник для выращивания растений и культур, а признать почву, экологической системой, ибо почвы играют значительную роль не только в мировом производстве продовольствия, но и в углеродном цикле, хранении и фильтрации вод, повышении устойчивости к наводнениям и засухам. 3. Соответственно, рассматривать использование почвы под призмой только природного земледелия, как естественного процесса создания плодородной почвы, ее питания, обмена веществ, называемом кругооборотом в природе. 4. Признать единственной истинной целью природного земледелия – не только выращивание растений и культур, а культивирование и совершенствование самого человека. Сюда можно соотнести понятия человек-природа; человек-питание, ибо здоровье человека во многом зависит от качества питания, чистоты воздуха и питьевой воды. Исходя из вышеизложенных тезисов, реализовать на законодательном и исполнительном уровне главную задачу: 1. Сохранение почвенного плодородия, для чего необходимо - - Внедрить и распространить альтернативные методы, такие как почвозащитное и ресурсосберегающее земледелие, органическое сельское хозяйство, мало затратное без пахотные методы земледелия; - Адаптировать сельское хозяйство к почве как к экосистеме, а не пытаться приспособить саму почву к агротехнике. Соответственно, государства должно инвестировать средства в такие сельскохозяйственные исследования, целью которых было бы взаимодействие с почвенными экосистемами, а не противодействие им. Это только общий подход, но и этот подход позволит решить нынешние экологические проблемы, а также совершить революцию в сельском хозяйстве республики, и избежать участи тех стран, которые погубив почву, погубили самих себя. Решение этих проблем позволит создать новую экономику сельского хозяйства, новую экономику сельхозпредприятия, которая будет основа на фундаменте новой агронауки природного земледелия, применяемая в различных странах мира, таких как, Канада, США, Бразилия, Аргентина, Новая Зеландия, Австралия, частично Россия, занимающих лидирующие позиции в области производства сельскохозяйственной продукции, взявшие за основы методы пермакультуры, технологий No-Till и Mini-Till, нулевой обработки земли, земледелие без вспашки и др.. Второй этап - организация форм хозяйств Все страны мира, занимающие лидирующие позиции в области производства сельскохозяйственной продукции, имеют многоукладную организацию форм хозяйств в аграрной экономике, основанную на развитии фермерства (США), крупных специализированных ферм (Канада, Новая Зеландия), своеобразном гибриде частных и кооперативных хозяйств (Израиль), сельскохозяйственных поселений, где каждая семья ведёт собственное хозяйство и обрабатывает собственную землю, индивидуальных фермерских хозяйствах, семейном подряде (Китай) и т.д. Необходимо, на мой взгляд, изучить весь мировой опыт, внедрить все передовое и приемлемое в наш опыт. Государство должно приступить к давно назревшей модернизации организация хозяйств в сельском хозяйстве, ибо без заинтересованности лица, работающего на земле, все достижения будут временными. Третий этап - специализация хозяйств Обращаясь к опыту стран, занимающих лидирующие позиции в области производства сельскохозяйственной продукции, нужно отметить, что каждая страна, с учетом размеров угодий, почвенных и климатических условий определяло для себя долгосрочную специализацию своих хозяйств. По примеру государства Израиль, по размерам, крупные земельные участки, где трудоемкие виды деятельности, наибольшее развитие получили полеводство (злаковые и технические культуры), молочное и мясное животноводство. На меньших по размеру земельных участках, преобладают выращивание трудоемких культур (цитрусовые, овощи, бахчевые), молочное животноводство, а в горных районах, где существует дефицит пригодных для обработки площадей, - птицеводство. Частные фермерские хозяйства, заняты в виноградарстве и садоводстве и на 2/3 обеспечивают национальное производство винограда, яблок и груш. То есть, с учетом мирового опыта, необходимо определить долгосрочную перспективу закрепления земель за тем или иным видом сельскохозяйственной деятельности, выгодное почве и лицу, ее обрабатывающему. Четвертый этап - организация сбыта на внутреннем рынке и на экспорт Учитывая многогранность освещаемого материала и проработку огромного количества источников, позвольте только обозначить проблему, с последующим изложением своих предложений. Важно не только сохранение почвы, организация и специализация хозяйств, но и сбыт того, что посеяно, посажено, выращено до внутреннего и внешнего потребителя (экспорт). Работы непочатый край, учитывая как организованы рынки, т.н. дехканские базары, где основным является не удовлетворение потребностей населения за счет снижения себестоимости продукции, и укрепления национальной валюты за счет этого, а максимальная накрутка цен за счет искусно созданных цепочек посредников-продавцов, не имеющих никакого отношения к тем, кто выращивает продукцию. Особого внимания и рассмотрения подлежат вопросы экспорта, осуществляемые предприятиями "Узагроэкспорт". На перспективу: 5, 6, 7, этапы на перспективу - применение передовых технологии в сельском хозяйстве (5), возрождение роли агронауки в аграрном секторе (6), диверсификация сельскохозяйственного предприятия как шаг приближения сельской местности к городским условиям (7).
Перейти
Для информации28.01.2017 17:11

Спасибо за Ваше мнение. Данное предложение требует глубокого изучения с учетом всех особенности, имеющегося потенциала настоящего этапа развития экономики с привлечением широкого круга специалистов в данной области.

Yuriy Naumov24.01.2017 21:20
1. Внедрение системы народного контроля за ценами. Еженедельные публикация на официальном сайте госкомстата цен на утвержденный перечень основных продуктов питания, товаров и услуг в разрезе регионов 2. Внедрения механизма отчетности (объяснения) ответственных лиц перед вышестоящими органами и населением за повышение цен на товары из перечня на более чем установленный процент в течении квартала. 3. Принятие закона о минимальной потребительской корзине.
Перейти
Для информации28.01.2017 15:36

Спасибо за Ваше предложение. Ваше предложение будет учтено при доработке проекта документа.

Кроме того, сообщаем что, в условиях рыночной экономики цены формируются исходя из спроса и предложения, а в командно-административной экономики цены могут контролироваться государственными органами. При этом, в проекте документа предусматривается постепенное сокращение декларирование цен на товары и услуги.

trainer PM24.01.2017 20:03
Я бы дополнил пункт 3.2. следующим обзацем: "создание в отраслях с высокой добавленной стоимостью конкурентоспособных на мировом рынке финансово-промышленных групп с преобладающей долей частного капитала"
Перейти
Для информации28.01.2017 17:00

Данное предложение требует глубокого изучения с учетом всех особенности, имеющегося потенциала настоящего этапа развития экономики с привлечением широкого круга специалистов в данной области.

Ruslan Ahmedov24.01.2017 19:59
Aniq mehanizmlarni ham byurokratiyasiz ishlab chiqilsa yashi bo'lar edi.
Перейти
Для информации26.01.2017 01:51
Мазкур банднинг ижроси доирасида аник механизмларни жорий этиш албатта назарда тутилади.
Мансур Ибрагимов24.01.2017 19:14
Амалдаги ЖПК принципларига кўра, ишлар судларда кўрилаётганда иш юритиш тарафларнинг ўзаро тортишуви ва тенглиги асосида олиб борилади. ЖПК 50-бобида мустаҳкамланган суд муҳокамасининг умумий шартларида суд муҳокамасида прокурор иштироки учун алоҳида модда (409-модда) ажратилиб, унинг ваколатлари белгиланган. Адвокат учун эса алоҳида модда белгиланмаган. Келгусида ушбу қонунга тегишли ўзгартиши ва қўшимча киритиш орқали суд муҳокамасида тарафоарнинг ҳақиқий тенглигини таъминлаш, бунда прокурор ва адвокат учун тенг бўлган ҳуқуқ ва мажбурият белгилаш (амалдаги нормада прокурорнинг ваколатлари белгиланган) лозим, токи прокурор ҳам одил суднинг олдида ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлсин. Ана шунда тарафларнинг қонун ва одил суд тенглиги ва тортишувчилик принципи тўлақонли таъминланади. Чунки суд амалиётида ишда қатнашаётган прокурорлар исталган вақтда суд муҳокамасида қатнашада ёки қатнашмайди, далилларни текширишда тўла иштирок этмайди, оқибатда айблов хулосаси доирасида ўз музокара нутқини баён қилади. Бу эса ўз навбатида фуқаролар, судланувчилар, жабрланувчи ва бошқа иштирокчиларнинг ҳақли эътирозига сабаб бўлиб келмоқда.
Перейти
Для информации27.01.2017 18:17

Билдирилган таклифларингиз қонун ҳужжжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича лойиҳалар тайёрлашда кўриб чиқилиши маълум қилинади.

DVV International Uzbekistan Tashkent24.01.2017 18:50
Уважаемые дамы и господа, Разрешите поблагодарить инициаторов общественного обсуждения Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана на 2017-2021 годы за предоставленную возможность принять участие в этом процессе. Разработка Стратегии развития страны путём активного вовлечения сообщества экспертов и широких слоёв населения, является особенно важным для обеспечения гражданского единства и транспарентности формирования среднесрочных целей развития страны. Ознакомившись с проектом документа, позвольте внести наш скромный вклад в его обсуждение, а именно, в раздел, касающийся развития сферы образования. Современные мировые вызовы и требование времени предполагают выстраивание национальных систем образования, ориентирующихся на Концепцию обучения на протяжении всей жизни (ОПВЖ). Это подтвердилось при принятии в 2015 году Целей устойчивого развития, где цель номер 4 напрямую требует от стран участниц «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». В условиях глобальной конкуренции успешными станут общества только тех стран, где различные слои населения, в том числе, уязвимые, имеют свободный доступ к получению образования. Если говорить об ОПВЖ, то часто в национальных системах образования не хватает ещё одного важного звена -структурированного подсектора сферы образования – Образования Взрослых. Обязательства по Целям устойчивого развития подчеркивают необходимость трансформации предоставления образования вне рамок формального образования - возможность (неформального) обучения в любое время и в любом месте, в любых формах. Предлагаем на рассмотрение несколько предложений, которые, по нашему мнению, способствовали бы дальнейшему продвижению страны на пути к выстраиванию современной системы ОПВЖ: 1. Разработка Национальной стратегии ОПВЖ, в которой определены приоритеты направления политики в этой сфере, расписаны краткосрочные и среднесрочные цели и задачи, индикаторы реализации, а также определены ответственные органы (министерства, ведомства) для реализации стратегии. 2. Формирование национальной сети местных Центров образования/обучения на базе Центров культуры и досуга при Министерстве по делам культуры и спорта Республики Узбекистан. Это расширило бы мандат этих учреждений, предусматривало бы оснащение соответствующим оборудованием, переподготовку персонала, а главное, расширило доступ к образовательным услугам всех слоев населения в разных регионах страны на местном уровне. 3. Более эффективное использование высших учебных заведений для распространения качественного образования в обществе и охвата новых целевых групп. Например, создание Центров ОПВЖ при ВУЗах, которые, используя компетенции преподавателей академического направления, могли бы предлагать краткосрочные образовательные и просветительские предложения, в том числе, на коммерческой основе, что положительно влияло бы на укрепление финансовой устойчивости вузов. 4. Более широкий охват курсами профессионального обучения взрослых, незанятого населения и всех тех, кто желает обновить, развить или получить новые навыки и компетенции используя ресурсы ННО, НОУ и колледжей. 5. Пересмотр существующей Национальной концепции непрерывного обучения с акцентом на то, чтобы предусмотренные курсы повышения квалификации стали более гибкими с предоставлением частичной возможности целевым группам самим определять содержание обучения. 6. Пилотирование и внедрение системы признания и валидации неформально полученных знаний и компетенций с присвоением формальной квалификации, и выдачи документа государственного образца кандидатам. С уважением, Филиал DVV в Узбекистане
Перейти
Для информации02.02.2017 09:51

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Ruslan Ahmedov24.01.2017 18:39
Рустамов Зафар Шавкатович, Xmd Xmd fikirlariga qo'shilgan holda, yuqoridagi takliflarga qo'shimza izoh va maqullashni taklif qilish: 1. Horijga chiqish uchun joriy chiqish vizasini (stiker) bekor qilib, joriy - biometrik passportlarni (10 yillik muddatli) saqlab qolishni taklif qilaman. Bu quyidagi yengillik va imkoniyatlarni keltirib chiqaradi: a) Hozirda horijda yurgan O'zbekiston fuqorolari avtomatik tarzda qonuniy(legalniy) holatini saqlab qolishadi, yani yangi uylab topilgan passport yoki hujjatlarni qaytadan rasmilashtirish tashvish va chiqimlarini oldini oladi ; b) Tashqi ishlar vazirligi qo'shimcha keraksiz chiqish hujjatni yaratish natijasida, qolgan davlatlarni ogohlantirish va ortiqcha amallarni bajarishini oldini olinadi, yani joriy biometrik passport bo'yicha bunday amallar qilib bo'lingan!!; c) dunyo davlatlardagi elchihonalarimizda biometrik passportni berish tartibi va jarayonlari yulga qoyib bo'lingan!!!; d) millionlab horijda yurgan o'zbekiston fuqorolarini vaqtini, sarmoyasini tejash imkoniyati; e) davlat vaqtini va sarmoyasini tejash imkoniyati; f) jahon andozalariga mos tushishi va tajribalaridan o'tib bo'lgan amaliyot (isbot talab qilinmaydigan); 2) Davlat ichki nazoratni yanada tartibga keltirish, byuroktratik amallarni maksimal kamaytirish, fuqorolardan ortiqcha hujjatlarni tegishli joylardan so'rovlarni kamaytishni oldini olish va boshqa qo'shimcha qulayliklarni yaratish maqsadida: a) Fuqoro ID kartasini joriy etish maqsadga muvofiqdir; b) Ushbu kartada fuqoro haqidagi hamma axborot saqlanishi kupgina qulayliklarni yaratadi, yani mahallalardan har hil malumotnomalarni surashni kamaytirish va oldini olish, soliq identifikaciya nomeri, turar joyi, tugilganlik sanasi, barmoq izlari, oilaviy holati va hokozolar. c) kredit olsih uchun ortiqcha hujjatlarni talab qilmaslikni keltirib chiqaradi, yani bankka fuqorolik ID kartasi bn borishning uzi kifoya hisoblanadi, bu esa tadbirkorlikka yana yul ochadi. Va kupgina qulayliklar ....
Перейти
Для информации27.01.2017 19:32

Таклифларингиз Дастурнинг 79 ва 80-бандларида кўрсатилган тадбир ижроси доирасида кўриб чиқилади.

arifbaev alisher abdurasulovich24.01.2017 18:39
Мазкур бандга Телекоммуникация инфратузилмаси жумласини қўшиш.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:07

Маълумот сифатида олинди.

arifbaev alisher abdurasulovich24.01.2017 18:35
DVB-T2 стандартида ишловчи юқори қувватли ва кам қувватли рақамли телевидение узаткичларини ўрнатиш ва ишга тушириш.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:00
Маълумот сифатида олинди.
Низомиддин Бахридинов Шахобиддинович24.01.2017 18:31
Дастурнинг 308 бандига қуйидаги қўшимчалар киритиш таклиф этилади: “Ахборот хавфсизлигига жавобгар мутахассисларни малакасини ошириш тартибини белгилаш, ахборот хавфсизлигини таъминлаш бўйича чора тадбирларни амалга оширмаган, эътиборсизлик билан ёндашаётган ходимларни ҳамда раҳбарларни жавобгарлиги масалаларини ўзида акс эттирувчи алоҳида ҳукумат қарори лойиҳасини тайёрлаш”
Перейти
Для информации06.02.2017 10:17

Маълумот сифатида олинди.

arifbaev alisher abdurasulovich24.01.2017 18:30
База станцияларини Республикамизнинг алоқа қамрови етарли даражада бўлмаган чекка тоғолди ҳудудлари ва чекка қишлоқларига ўрнатиш мақсадга мувофиқ.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:58

Маълумот сифатида олинди.

arifbaev alisher abdurasulovich24.01.2017 18:26
Республикамизнинг барча аҳоли яшаш масканларигача оптик толали алоқа кабелларини тортиш ва белгиланган сифатдаги охирги қурилмаларни ўрнатиш.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:54

Маълумот сифатида олинди.

DILMUROD Жавлиев24.01.2017 18:21
294-бандини Мобил интернет фойдаланувчиларига мўлжалланган, ёшларни юксак ахлоқий тарбиялаш, уларни интеллектуал салоҳияти ва ижтимоий фаоллигини янада оширишга хизмат қиладиган миллий ўйинларни ишлаб чиқиш, Мобил алоқа операторлари томонидан ушбу миллий ўйинларни бепул тақдим этиш ва тармоқ орқали ўйинлар учун алоҳида нарх ва трафиклар белгилаш(TAS-IX) чораларини кўриш деб ўқилиши
Перейти
Для информации06.02.2017 16:27

Маълумот сифатида олинди.

DILMUROD Жавлиев24.01.2017 18:16
208-бандини Республика ҳудудларида DVB-T2 стандартида ишловчи 66 та юқори қувватли ва 328 та кам қувватли рақамли телевидение узаткичларини ўрнатиш ва ишга тушириш деб ёзилиши
Перейти
Для информации06.02.2017 14:59

Маълумот сифатида олинди.

arifbaev alisher abdurasulovich24.01.2017 18:13
Туризм соҳасини ривожлантириш мақсадида Археология қазишма ишларини жадал ривожлантириш, мамлакатимизнинг қадимий топилмалари ва археологик музейларини жахонга танитиш.
Перейти
Для информации31.01.2017 22:05

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Хидоятов Алишер Гиёсжон угли24.01.2017 17:44
1.3 банди 4- хатбоши бўйича (ОАВ ролини кучайтириш) • Оммавий ахборот воситалари ходимлари (асосан журналистлар учун) жавобгарлик тизимини янада кучайтириш, яъни нотўғри ёки бўрттирилган маълумотлар учун махсус жазо чораларини қўллаш; • Интернет тизимида фаолият олиб борувчи “журналист”лар фаолиятини чеклаш ёки назоратга олиш; • Ижтимоий сайтлар ёрдамида тақдим этилаётган оммавий ахборотларни (телеграм тармоғидаги гурухлар хабарлари, фейсбук тармоғида фаолият олиб борувчи гурухлар фаолиятини чеклаш ёки уларни назорат килиб бориш);
Перейти
Для информации31.01.2017 10:50

Кўтарган масалалрингиз бўйича тегишли қонун ҳужжатлари мавжуд. Шу билан бирга келгусида бу йўналишда ислоҳотлар давом эттирилади.

Хидоятов Алишер Гиёсжон угли24.01.2017 17:43
1.2 банди 4- хатбоши бўйича (Электрон хукумат тизимини янада такомиллаштириш бўйича) • Онлайн лицензиялаш тизими янада такомиллаштириш, яъни лицензия олиш учун талаб этиладиган хужжатларни онлайн тарзда махсус порталга жойлаштириш ва хужжатлар қабул қилингани бўйича онлайн тарзда маълумот олиш; • Интерактив хизматлар турларини янада кўпайтириш, уларнинг қаторига онлайн тарзда рахбар қабулига ёзилиш, маълумотномалар олиш, тўловлар амалга ошириш каби хизматларни киритиш; • Давлат божларини учун тўловлар, махсус маълумотномалар (судланмаганлик тўғрисида) учун тўловларни онлайн тарзда амалга ошириш; • Солиқлар, жарималар (ДАН жарималари)ни онлайн тарзда амалга ошириш;
Перейти
Для информации30.01.2017 18:28

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Qurbanbaev Qahramon Jumabaevich24.01.2017 17:34
Ҳозирда мавжуд бўлган база станцияни кенгайтириш модернизация қилиш эмас, балки ҳозирги кунда база станция мавжуд (мобил алоқа сигнали камрови етарли даражада) бўлмаган маҳаллалар (аҳоли яшаш пунктлари) да ўрнатилса мақсадга мувофиқ бўлар эди
Перейти
Для информации06.02.2017 14:57

Маълумот сифатида олинди.

Отахонов Фозилжон Хайдарович24.01.2017 17:33
Было бы целесообразно включить в данный пункт следующее предложение: "совершенствование деятельности третейских судов и создание правовых основ медиации и международного коммерческого арбитража"
Перейти
Для информации31.01.2017 18:26

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Begaliyev O'tkirbek Murodqosimovich24.01.2017 17:16
ушбу ўрнатилаётган база станциялар асосан қишлоқ жойларга ҳамда бугунги кунда фамрови мавжуд бўлмаган ҳудудларга қўйилса мақсадга мувофиқ бўлади.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:56

Маълумот сифатида олинди.

Абдуганиев Абдуазиз Абдурахимович24.01.2017 17:15
Мазкур бўлимга “болаларни мактабгача таълим муассасаларига қабул қилишдан бошлаб, олий таълим муассасаларини битиргунга қадар бўлган жараённи автоматлаштириш, ҳар бир таълим олувчининг маълумотлар базасини яратиш” бандини қўшиш таклифини бераман.
Перейти
Для информации02.02.2017 09:49

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

saidov kozim kasimovich24.01.2017 17:14
- мазкур зоналарда қурилган заводларда нафақат бутловчи қисмлар хисобига махсулот ишлаб чиқариш, махсулотни тўлиқ ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш. Масалан: Рақамли телевидение хизматларини қабул қилувчи DVB-T2 стандартдаги тюнерларни бутловчиларини хориждан харид қилмасдан республика ҳудудида ишлаб чиқариш учун техник қурилмаларни олиб кириш ва тайёр махсулот ишлаб чиқариш.
Перейти
Для информации28.01.2017 16:58

Фикрингиз учун раҳмат.

Абдуганиев Абдуазиз Абдурахимович24.01.2017 17:10
"янги туризм йўналишларини яратиш, туризмнинг замонавий турларини ривожлантириш" сўзларидан кейин “интернет тармоғи ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда туризм соҳасининг” сўзларини қўшиш.
Перейти
Для информации31.01.2017 22:05

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Begaliyev O'tkirbek Murodqosimovich24.01.2017 17:10
Фақат оптик толали алоқа кабеллари тортилса, юқори тезликдаги интернетга уланиш, мультимедиа ва IPTV хизматларидан фойдаланишнинг имкони мавжуд эмас. Шу сабабли охирги қурилмаларни ҳам ўрнатиш бўйича аниқ режалар киритилиши лозим. Оптик алоқа кабелларини тортилсаю охирги қурилмалар бўлмас бефойда.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:38

Маълумот сифатида олинди.

Абдуганиев Абдуазиз Абдурахимович24.01.2017 17:06
Мазкур бўлимга “иссиқлик электр станцияларининг иссиқлик ресурсларидан самарали фойдаланиш мақсадида ИЭСлар атрофида сабзавот маҳсулотларини етиштириш учун иссиқхоналар қуриш” бандини қўшиш таклифини бераман.
Перейти
Для информации28.01.2017 17:11

Фикрингиз учун раҳмат.

Begaliyev O'tkirbek Murodqosimovich24.01.2017 17:04
Ушбу бандга, барпо этилаётган намунавий массивларни телекоммуникация хизматлари билан таъминлаш учун оптик толали алоқа кабелларини тортиш ва телекоммуникация қурилмаларини ҳам ўрнатилиши инобатга олишингизни сўрайман. Чунки ҳамма хизмат кўрсатилиб, фақат алоқа хизмати четда қолиб кетиши керак эмас.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:05
Маълумот сифатида олинди.
Shayzakov Anvar Muxammadovich24.01.2017 17:04
Аҳолига сифатли телекоммуникация хизматларини кўрсатиш мақсадида қишлоқ жойларда барпо этилаётган намунавий массивларга FTTH (GPON) технологиясини қўллаган ҳолда телекоммуникация обьектларини қуришни қурилиш смета ҳужжатларига киритиш.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:04

Маълумот сифатида олинди.

Абдуганиев Абдуазиз Абдурахимович24.01.2017 17:03
“банк тизимини ислоҳ қилиш, банклар депозит базасининг капитализациясини чуқурлаштириш ва барқарорлигини ошириш, уларнинг молиявий барқарорлигини ва ишончлигини мустаҳкамлаш,” сўзларидан кейин “очиқлиги ва ошкоралигини таъминлаш, банк томонидан кўрсатилаётган электрон банк хизматлари сонини ошириш,” сўзларини қўшиш таклифини бераман
Перейти
Для информации28.01.2017 18:41

Таклифингиз учун рахмат. Сиз томонингиздан берилган таклифлар Марказий банк томонидан ишлаб чиқилган 2017-2021 йилларда банк тизимини ислоҳ қилиш бўйича тайёрланган Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳасида кўзда тутилган.

Султанов Усмон Джумакулович 24.01.2017 16:13
Юкоридаги келтирилган Ilham Eminov, Рустамов Зафар Шавкатович, Xmd Xmd, S. Kurbonov фикрлари жуда асосли, яъни: 1) Хозирги фукаро паспорти хориж давлатларига чикиш учун колдирилиши керак деб уйлайман. 2) Узбекистон худудида ID карта (Персонал айди карта) жорий этиш зарурдир. Ушбу ID карта фукарони тасдикловчи хужжат сифатида ишлатилиши, Ягона интерактив давлат хизмат порталига (my.gov.uz) кириш учун ва узини шахсини онлайн тизимда тасдиклаш, сайловларда овоз бериш, (келажакда онлайн тизимда овоз бериш) хамда электрон тарзда имзо чекиш учун жуда кулайдир. Барча маълумотлат карта чипида ёзилади. 1) ва 2) хисобга олганда, кушимча алохида ички-паспортни жорий этишни уринсиздир. ID карта киритиш Давлатимизнинг замонавий ахборотлаштириш тизимларини ривожлантиришига катта туртки буларди.
Перейти
Для информации27.01.2017 19:31

Таклифларингиз Дастурнинг 79 ва 80-бандларида кўрсатилган тадбир ижроси доирасида кўриб чиқилади.

Акмаль Акмаль24.01.2017 16:00
Целесообразно повышать заработную плату инженерным специальностям сокращая моду поступления абитуриентов в финансово-экономические и юридические ВУЗы нашей страны. Сегодня уровень образования в ведущих ВУЗах нашей страны оставляет желать лучшего. Профессорско-преподавательского состава просто не хватает. Преподавательской деятельностью занимаются вчерашние магистры и двоечники, не умеющие писать и читать грамотно. Многие заведующие кафедр не соответствуют занимаемой должности. Ректора и деканы коррумпированы. Как результат стимул поступления в ВУЗы по инженерным специальностям оплеван, сведен на нет. На выходе получаем полуграмотных студентов. Отсюда необходимо пристальное внимание обратить подготовке инженерных кадров и стимулированию их труда. Ученый, инженер-производственник занимающиеся важными исследованиями не должны думать 24 часа в сутки о способах как прокормить семью. А должны заниматься профессиональной деятельностью. Наши ВУЗы сегодня не способны готовить грамотные инженерные кадры. Необходимо открывать филиалы лучших зарубежных учебных заведений.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:02

Ваше предложение принято к сведению.

Акмаль Акмаль24.01.2017 15:42
За годы независимости Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич создал все необходимые предпосылки для будущего нашей Родины. Все, что изложено в настоящем Указе - это слова Ученика Великого Человека. Спасибо за настоящее Обсуждение будущего нашего общего дома под названием Узбекистан. Президент И.А.Каримов укреплял безопасность, строил школы, колледжи и дороги, копил наше золотовалютные резервы, мы достигли продовольственной независимости и безопасности, создали сильную армию, построили макроэкономику, создавали предприятия и стимулировали бизнес, инвесторов и многое многое другое. Теперь настала очередь за наукой и научной мыслью. Искоренить околонаучные исследования, внедрять поистине научные инновационные разработки, строить электростанции (атомные) и начаинать решение проблемы засухи Арала. Собирать вокруг себя друзей, единомышленников и соратников. Искоренять коррупцию, клановость и землячество. Развивать все сферы социальной и культурной жизни найше страны. Возродить истинные ценности духовно (не путать с религиозность) мощного Государства, духа нации. Терпимость, толерантность, Дружба Народов - всегда, были и есть в нашей стране. Грамотная внешняя политика и внутренний контроль. Нельзя допускать полную либерализацию, как это сделано в РФ. Государство и только Государство должно контролировать свое богатство.
Перейти
Для информации25.01.2017 22:39
Спасибо за Ваш комментарий.
Акмаль Акмаль24.01.2017 15:31
Предложение к Стратегии действий по развитию Узбекистана. Халилов Акмаль, геолог, кандидат геолого-минералогических наук. Необходим полный контроль за фанатично настроенными верующими. Не должна молодежь проводить время за молитвами. Джихад – священная борьба с самим собой, с собственной ленью, с собственной глупостью во имя процветания Родины и никак иначе. Молодежь Узбекистана должна быть целеустремленной, заниматься спортом и боевыми искусствами, читать литературу, расширять свои кругозор и мировоззрение, поднимать нашу страну вместе с ее Президентом. Слово Узбекистан должно звучать на Международной Арене и звучать на устах с добрыми пожеланиями мира и спокойствия. Полное искоренение на местах немыслящих, коррумпированных чиновников тормозящих наше всеобщее процветание – должно быть приоритетным направлением. Возможно настало время возрождения таких суфийских, истинно научных школ как академия Аль-Мамуна. В суфийских центрах Гиждуваний и Накшбандийа целесообразно обучать склонных к науке людей в духе патриотизма. Орден Ходжагон – переродившийся в Накшбандийа является одним из центров мировой духовности и истинным носителем культуры и знаний. Выпускники данной школы должны занимать лидирующие позиции в правящей элите, по всей вертикали власти нашей Родины. Мыслители родившиеся и жившие на территории Маверраунахра славились своей любовью к Родине, патриотизмом, глубиной мысли, своим духом, своими сверхчеловеческими умственными способностями, своей честностью и порядочностью, атеизмом. В настоящее время талантливые молодые кадры замалчиваются, поливаются грязью, затираются, уничтожаются коррумпированными руководителями, дабы не освобождать свои кресла, куда они приросли корнями. А на места в отраслях промышленности и науки, если молодые кадры и назначаются, то зачастую бездарные серые личности имеющие связи и деньги. Контроль за ультраправыми религиозными течениями обеспечит безопасность в Центрально Азиатском регионе. Усиление роли СНБ в религиозном вопросе. Мной проведены исследования касательно Стратегии развития будущего Узбекистана, опирающейся на восполнение минерально-сырьевой базы урана, золота, нефти и газа и др, развития атомной энергетики, могущие привести к формированию мощной экономически сильной державы как того хотел Первый Президент Республики Узбекистан – наш Отец Ислам Абдуганиевич Каримов. Формирование мощного Государства, далее Туранского Союза со столицей в городе Ташкенте приведет к возрождению и процветанию тюркской цивилизации. Стратегия будет направлена Президенту, если данный комментарий в Обсуждении будет направлен лично Мирзиееву Шавкату Миромоновичу. Одним из основных приоритетов стратегии развития должны быть также полный контроль информационно-коммуникационных ресурсов, социальных сетей Facebook, Twitter, Телеграмм, Инстаграмм, Одноклассники, Вконтакте и др. Мировая информационная война идет в интернете, влияя на политическую ситуацию во всем мире. Следует усилить подготовку и стимулирование труда отечественных хаккеров любящих свою Родину. Месяц назад компания Билайн (Узбекистан) начала отправлять рассылку игры «Кетмонгоу», аналога всемирно известного ресурса ЦРУ – «Покемонгоу». Следует искоренить и тщательно проверять интернет ресурсы и подобные телекоммуникационные компании. Полный контроль отечественных СМИ и масса-медиа. Искоренение культа животного поведения подрастающего поколения (наркотики, алкоголь, музыкальные произведения нацеленные на разрушение сознания, книги, культ интимной жизни и т.п. антидуховные «ценности»). Заставить всех чиновников вне зависимости от их положения выполнять свои непосредственные и прямые обязанности. Взяточничество, коррупция, мошенничество, казнокрадство должны Строго пресекаться Законом Республики Узбекистан. За воровство в особо крупных размерах возможно внедрить систему пожизненных исправительных работ на месторождениях полезных ископаемых Республики Узбекистан. Шавкат Миромович! Спасибо Вам за то, что вы продолжаете дело нашего Отца и Вашего Учителя Ислама Абдуганиевича. Узбекистан поистине Государство с Величайшим будущим!!! Мы с Вами Шавкат Миромонович!
Перейти
Для информации06.02.2017 12:16

Спасибо за предложение

Xamidullo Kobilov24.01.2017 14:43
Фукоролар маош, пенсия ва накд пулга тенглашттрилган маблагларини пластикга утказиб берилиши еки накд шакилда олишни узи хал килиши кк. Чунки мехнат килиб топган пулини хохлаган шакилда олишга хакки бор. Фукороларни сарсон килиш еки мехнат хаккини кадирсизлантириш эвазига иктосодни сунъий ушлаб турилиши мумкун эмас. Оддий фукоро ун валюта курси нима булиши еки конвертация нима булишини умуман кизиги йук. У маошини оладида бозордан картошка пиез олади, кассобдан гушт, нонвойдан нон оладида уйига бола чакаси олдига югиради. Уни банкма банк юришга вакти хам салохияти хам йук.
Перейти
Для информации28.01.2017 19:23

Таклифингизда кўтарилган масала, мазкур фармони билан тасдиқланаётган стратегия ва дастурда ўз аксини топган.

Suhrob Kadirov24.01.2017 14:40
хурмадли Шавкат Миромонович бугунги муаммолардан бири нақд пул ва нақд пулсиз хисоб китоблардаги 15-20 % фарқ ишсизлик фоиз ва сон жихатдан фарқи кескин ўсиши бу давлат ташқилотлардаги кадрларни СОКРАШЕНИЯ қилиниши ойлик маош хаётга тўғри келмаслиги масалан бандликка кўмаклашиш ташкилоти берган вакациялар улардаги белгиланган ойлик иш хақига ишлашни ўзи уят хозир бозор иқтисодиёти даврида биз очиқ иқтисодиётни йўлини танлашимиз керак дунё харитасига қаранг биз энг йириқ иқтисодий кучга эга бўлган мамлакат орасидамиз РОССИЯ ва ХИТОЙ манашу давлатлар билан эркин умумий иқтисодий фаолият олиб боришимиз керак яни 1.без визавой отношения, 2.организация эканомический саюзга қўшилишимиз керак . Бу ташкилотга қўшилсак ўзбек халқига катта фойда беради масалан четда ишлаётганлар учун катта муаммо турдавой патент ва унга тўланадиган хар ойлик бож жуда катта сумма , организация эканомический саюзга кўшилгандан кейин бу бюрократик тўсиқлар йўқолади.Савдода фақат миллий валютада олиб борилиши керак нега шундай , нега долларда савдо қилиш мумкин эмас ахир бутун дунё тан олганку хорижий валюта сифатида .ДОЛЛАР ва СЎМНИ бир хил қўлашимиз керак ўзингиз айтяпсизку тадбиркор бой бўлса давлат халқ бой бўлади деб ,ахир четдан кириб келган хом ашё ёки товар ДОЛЛАРга кириб келади биз уни қора бозор курси бўйича айирбошлаймиз қарабсизки ўз ўзидан қимматлашади чунки ўзбекистон банклари давлат курсида доллар бермайди биз мажбур бўламиз қора бозорга мурожат қилишга лек қора бозорда доллар 2 баробар қиммат қарабсанки четда кириб келган хом ашё товар ёки ускина унга тўланадиган бож КАРГО буларни хаммаси ДОЛЛАРДА хисобланадику кўриб турибсанки хамма нарса қимматлашади бу деган яна ўша қора халқ эзилади.иложи бўлса энг кам ойлик иш хақини оширманг 15%фоизга оширганингиз билан нарх-наво 1га-1 ошади солиқлар камунал тўловлари хам, нима фойдаси бор халқа, ундан кўра энг кам ойлик иш хақини оширмасдан нарх-навони тушириш керак .
Перейти
Для информации28.01.2017 17:07

Мазкур масалалар “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар Стратегияси”нинг иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишларида шу жумладан илғор халқаро тажрибага мувофиқ инструментлардан фойдаланиш ҳисобига пул-кредит сиёсатини янада такомиллаштириш, миллий валютанинг ва ички бозордаги нархларнинг барқарорлигини таъминлаш ҳамда эркин конвертацияни таъминловчи валютага оид муносабатларни тартибга солиш, миллий валюта курсини шакллантиришда замонавий бозор механизмларини босқичма-босқич жорий этиш, нақд ва нақд пулсиз ҳисоб-китобларда нархлардаги фарқни бартараф этиш учун нақд пул муомаласи механизмларини такомиллаштириш бандларида кўзда тутилган ва Сиз кўтарган масалалар ўз ечимини топади.

Asrorbek Mahkamov24.01.2017 14:39
Ахолини газ билан мунтазам таъминлаш лозим, агарда ахоли газ билан таъминланса элекрт энергияга булган талаб уз узидан камаяди. Мисол учун, хозирда ахоли киш кунлари уйни иситиш учун электр энергиядан купрок фойдаланади, яъни бир уйни иситишга соатига 2 квт электр энергия сарфлайди. 3 та 4 та уйни иситиш учун эса 6-8 квт энергия сарфланади. Бу дегани бир суткада 72-96 квт электр энергия сарфланмокда. Газ булса шу 3-4 уйга отопления килинади ва сарфланаётган 72-96 квт энергия урнига 5-10 квт энергия ишлатади холос. Ракамлардан куриниб турибдики электр энергия 8- 10 баробар озрок сарфланади.бу дегани электр энергияни кам учиришликка ва кичик подстансияларни алмаштиришга эхтиёж йуклиги курсатмокда
Перейти
Для информации01.02.2017 10:51

Стратегия доирасида ишлаб чиқиладиган ҳужжатларда мазкур масалага эътибор қаратилади.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 14:27
Якка Тадбиркорлар учун солик ставкасини нафакат фаолият курсатиш жойлари балки яна фаолият тури, маълум бир нормативлар асосида белгилаш керак. Каттагина мини-маркет ва кичкинагина дуконча хам бир хил солик туламаслиги керак
Перейти
Для информации28.01.2017 15:45

Энг юқори оборот суммасини белгилаган ҳолда, ушбу оборотга етганда, солиқнинг юқори ставкасини тўлашни назарда тутиб, чакана савдодаги якка тартибдаги тадбиркор учун киритилишини қўллаб-қувватлаймиз.

Khamdamov Firdaus Djurabekovich24.01.2017 14:25
Valyuta muammosini yo'qotish uchun esa valyuta bozorini liberallashtiribgina qolmay, balki, fuqarolarning valyutaga bo'lgan talabini ham kamaytirish kerak. Fuqarolar esa valyutani asosan: 1) uy joy sotib olish uchun; 2) texnika (ko'proq avtomobil) sotib olish uchun; 3) boylikni saqlash uchun kerak. Bundan kelib chiqadiki avtomobil savdosi bozoridan "posredniklarni" chiqarib "shapka" muammosini kerak hal qilish kerak
Перейти
Для информации28.01.2017 15:25

Эътиборингиз учун рахмат. Валюта амалиётлари масалалари бўйича Сиз кўтарган масалалар юзасидан Мазкур масала “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар Стратегияси”нинг иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишларида шу жумладан илғор халқаро тажрибага мувофиқ инструментлардан фойдаланиш ҳисобига пул-кредит сиёсатини янада такомиллаштириш, миллий валютанинг ва ички бозордаги нархларнинг барқарорлигини таъминлаш ҳамда эркин конвертацияни таъминловчи валютага оид муносабатларни тартибга солиш, миллий валюта курсини шакллантиришда замонавий бозор механизмларини босқичма-босқич жорий этиш, нақд ва нақд пулсиз ҳисоб-китобларда нархлардаги фарқни бартараф этиш учун нақд пул муомаласи механизмларини такомиллаштириш бандларида кўзда тутилган ва Сиз кўтарган масалалар ўз ечимини топади.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 14:24
Вилоятларда Иссиклик манбай тизимини янада кайта жонлантириш керак!!!
Перейти
Для информации26.01.2017 17:21
Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.
Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 14:11
ККС ва Акциз солигини Республика Бюджетига, колган барча солик ва йигимларни эса махаллий бюджетларда колдириш керак. Йул фондига ажратмаларни хам озрок кисмини Республикага, купрок кисмини махаллий бюджетга бериш керак. Шунда хар бир худуд уз имкониятларидан келиб чикиб ривожланади. Керак булса бир вилоятда укитувчи 1000 сум ойлик олса, иккинчи ривожланганрок вилоятда худди шунака укитувчи 1200 сум ойлик олсин. Энг кам ойлик иш хаки хам ривожланган вилоятда Республика белгилаб берган даражадан ошикрок хам булиши мумкин булади.
Перейти
Для информации28.01.2017 16:32

Даромадлари ўз ҳаражатларини қапламайдиган ҳудудларнинг солиқ ва бошқа мажбурий тўловлари, шу жумладан ҚҚС ва Акциз солиқлари ўша ҳудудларда қолдирилади. Ҳудудларда даромадлар базасини шакллантириш мақсадида 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг 3.5. бандида ҳудудлар даромадлари базасини шакллантириш масалаларига қаратилган.

Asrorbek Mahkamov24.01.2017 14:10
Кишлоклар инфратузилмасини яхшилаш керак. Хозирда курилаётган янги уй жойларни кишлокларга куриш керак ва инкубатцияни бекор килиш керак. Ахолига томорка участааларини олдингидака холатда, яьни курук ерни узини беришни йулга куйиш керак шунда одамлар узига екадиган услубда куришади. Кишлокларда одамларнинг аксарияти дехкончилик билан кун куради, бу янги курилаятган 2 сотихли уйларда кайси кишлоклик дехкончилик кила олади. Янги курилаётган уйларни курби етган оляпти, лекин курби етмаган олаолмаяпти. Уларга хеч булмаса курук ерни бериш лозим улар шу ердан даромад олиб уй жой килиб олади
Перейти
Для информации28.01.2017 17:24

Фикрингиз учун раҳмат.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 13:58
менинг фикримча, миллий валютамизни баркарорлигига салбий таъсир курсатувчи биринчи омил бу хар йил Президент томонидан 1-2-3 маротабадан бюджет ташкилотлари ходимларини иш хаклари, стипендия ва пенсияларнинг хамда энг кам иш хакининг маълум бир фоизга оширилиб борилиши, бундай оширилишдан воз кечиб, иш хакларни индексация килиш керак, энг кам иш хаки эса оширилмаслиги керак
Перейти
Для информации28.01.2017 15:24

Иш ҳақини оширишдан асосий мақсад аҳолининг турмуш даражасини яхшилашдан иборат. Иш ҳақи миқдорини оширишда мамлакатдаги инфляция даражаси ҳисобга олинади. Шу билан бирга, энг кам иш ҳақи ҳозирги кунда фақат муайян бож тўловларига боғланган.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 13:55
Жуда яхши лойиха. Кора бозорни умуман йук килиш керак!
Перейти
Для информации25.01.2017 16:50
Шарҳингиз учун рахмат.
Makhmudov Farkhod Bakhodirovich24.01.2017 13:13
Маънан ва жисмонан эскирган ускуналарни янгилаш ҳамда модернизация қилиш, ишлаб чиқаришда энергия самарадорлигини ошириш, технологик жараёнларни оптималлаштиришни назарда тутувчи комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш. Шу жумладан 2017-2018 йилларда саноат тармоқларидаги йирик корхоналарда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг таннархини ўртача 8 фоизга қисқартириш.
Перейти
Для информации28.01.2017 15:27

Ўзбекситон Республикасининг Президентининг 2016 йил 22 декабрдаги ПҚ-2692-сонли қарорида маънан ва жисмонан эскирган ускуналарни янгилаш, модернизация қилиш, ишлаб чиқаришда энергия ва материал сарфини камайтириш ҳамда технологик жараёнларни оптималлаштириш бўйича саноат тармоғидаги йирик корхоналар кесимида таннархни пасайтириш кўзда тутилган ва бугунги кунда ушбу корхоналар томонидан таннархни пасайтириш бўйича ишлаб чиқилган чора-тадбирлар тегишли вазирликлар билан келишиш учун киритилмоқда.

Бехзодбек Турамирзаев24.01.2017 13:06
Ўзбекистон Республикаси аҳолисининг демографик ўсиши уй-жойга бўлган талабнинг ҳам ортиб боришига сабаб бўляпти. Мазкур ҳолатдан келиб чиқан ҳолда, шаҳарларда ва қишлоқларда истиқомат қилаётган аҳолининг ўрта ва кам даромадли, шу билан бирга серфарзанд оилалар манфаатлари алоҳида эътиборга олиниши лозим. Шу масала бўйича ҳар бир маҳалла қошида алоҳида уй-жой комиссиялари ташкил этилиши лозим
Перейти
Для информации06.02.2017 15:12

Маълумот сифатида олинди.

Sulaymonov Jahongir G'iyazovich24.01.2017 12:48
Жамоатчилик бошқаруви тизимини такомиллаштириш: халк билан самарали мулоқот механизмларини жорий қилишда аҳолининг барча қатламларида АКТ бўйича билимини ошириш. Ушбу орқали жорий этилган механизмлардан унумли фойдаланилади.
Перейти
Для информации31.01.2017 10:48

Шарҳ учун миннатдорчилик билдирамиз

Сарвар Абдуллаев24.01.2017 12:46
ижтимоий сохаларнинг хар бири (таълим, согликни саклаш каби) буйича республика жамоатчилик кенгашларини ташкил этиш
Перейти
Для информации26.01.2017 17:35
Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.
Sulaymonov Jahongir G'iyazovich24.01.2017 12:45
«Электрон ҳукумат» тизимини такомиллаштириш, давлат хизматлари кўрсатишнинг самараси, сифати ва аҳоли ҳамда тадбиркорлик субъектлари томонидан фойдаланиш имкониятини ошириш учун давлат бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ва хўжалик юритувчи субъектлар ўртасида ахборот алмашувини жорий этишда ахборот алмашиш механизмини ишлаб чиқиш (протокол). Шунингдек, давлат бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ва хўжалик юритувчи субъектлар рўйхатини шакллантириш.
Перейти
Для информации26.01.2017 15:43
Дубликат
Xoliqov Elbek Mustafoyevich24.01.2017 12:37
Ўзбекистон дунёга тарихий ёдгорликлари билан машҳур. Айни пайтда республика замонавий қиёфаси ва инфратузилмаси билан ҳам диққатга сазовор жой ҳисобланади. Менимча, туристларга мўлжалланган алоҳида Интернет порталини ташкил этиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.
Перейти
Для информации28.01.2017 16:28

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 2 декабрдаги ПФ-4861 – сонли “Ўзбекистон Республикасининг туризм соҳасинин жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони асосан, ўрта муддатли истиқболда туризм соҳасидаги давлат сиёсатининг мақсадли вазифалари ва устувор йўналишлари белгиланган, шу жумладан, халқаро туризм ривожланиши тенденцияларини ва замонавий маркетинг воситалари қўлланилишини ҳисобга олган ҳолда, рақобатбардош туризм маҳсулотлари ва хизматларини ишлаб чиқиш, уларни ички ва халқаро туризм бозорларида тарғибот қилиш бўйича стратегияни ишлаб чиқиш, қулай туризм ахборот муҳитини ташкил этиш ва ривожлантириш, кенг реклама-ахборот фаолиятини амалга ошириш, мамлакат ҳудудларида туризм ахборот марказлари ва чет элда туризм ваколатхоналари очиш, Интернет тармоғидан фаол фойдаланиш, ҳар йили Тошкент халқаро туризм ярмаркасини ўтказиш йўли билан туризм соҳасида мамлакатимизнинг ижобий қиёфасини шакллантириш.

Alleyov Hojalepes Sarsenbayevish24.01.2017 12:32
Наториат органлари ишларини тубдан қайта кўриб чиқиш ва мустаҳкам тартиб ўрнатиш. Бугинги кунда нотариусга бориб тўғилганлик ҳақидаги гувоҳнома нусқасини олиш учун навбатда камида 2-4 соат туриш керак. Бугинги кунда оддий фуқаро, тадбиркор, қонун, кодекслар,меъёрий ҳужжатлар билан танишиш, фойдаланиш учун натариусларга бориб (натариусларда norma.uz, Lex.uz норматив ҳужжатлар базалари мавжуд) олиш имконияти яратилганлиги айтилмоқда. Бугинги кунда аслида бир маротаба нотариусга борган одамда иккинчи маротаба у ерга бориш истаги йўқолади.
Перейти
Для информации31.01.2017 17:45

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich24.01.2017 12:09
Tumanlarda yer serob. Aksaryat aholi hovlilarda yashashadi. Lekin hovlisiga bir jo'ya pomidor ekmaydi. Mahalla fuqarolari yig'ini raislarini bo'yniga qo'yish kerak: Idorasida spravka yozib o'tirishni bas qilib hovlima-hovli yurib har bir hovlisi bor oilani majbur qilsin bog' yaratishga. 1 quloch yer ham bo'sh yotmasin. Ko'chani bekorchi bosib ketgan. Ertadan kechgacha ko'chada karta o'ynaydi. Ana shularni qo'ymasin ko'chada bekor yurgani. Ishla desin. Bog' qil, Parnik qil desin.
Перейти
Для информации06.02.2017 12:44

Маълумот тариқасида олинди.

Sardor Nmmm24.01.2017 11:56
Poytaxt mintaqasida turar joy oldi sotdisini notarial tasdiqlashda doimiy propiska zarurligi haqidagi talabni ham qayta kurib chiqish kerak. Chunki amalda doimiy propiskasi bulmagan odam paytaxt mintaqasidan turar joy olishni istasa baribir boshqa birovni nomiga rasmiylashtirib bulsayam olyapti. Yani bu yul bilan uy joy bozorini yoki bu yerga kuchib kelishni kamaytib bulmaydi. Aksincha uy joyni boshqa birovning nomiga olish natijasida bu joy bilan bogliq nizolar, uyni nomiga olgan odam bu uy meniki deb talab qilishi kabi holatlar paydo bulmoqda. Shu sababli doimiy propiskasi bulmasayam turar sotib olish masalasini bu borada sudlarga kelib tushgan davolarmi tahlil qilgan holda kurib chiqish kerak.
Перейти
Для информации27.01.2017 19:30

Таклифларингиз Дастурнинг 79 ва 80-бандларида кўрсатилган тадбир ижроси доирасида кўриб чиқилади.

Кондюкова Марина Викторовна24.01.2017 11:55
Предлагаю абзац 6 в следующей формулировке: углубление реформирования и повышение устойчивости банковской системы, внедрение банками в электронный документооборот проведение валютных операций между резидентами Республики Узбекистан, обязательной продажи валютной выручки и внутренних перебросок валютных средств на банковских счетах одного резидента без предоставления платежных документов в бумажном варианте, уровня капитализации и депозитной базы банков, укрепление их финансовой устойчивости и надежности, дальнейшее расширение кредитования перспективных инвестиционных проектов, а также субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства;
Перейти
Для информации28.01.2017 12:52

Проектом «Стратегий действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах», утверждаемым настоящим проектом Указа, предусматривается углубление реформирования и повышение устойчивости банковской системы, уровня капитализации и депозитной базы банков, укрепление их финансовой устойчивости и надежности, дальнейшее расширение кредитования перспективных инвестиционных проектов, а также субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, дальнейшее совершенствование денежно-кредитной политики путем применения инструментов в соответствии с передовым международным опытом, обеспечение стабильности национальной валюты и цен на внутреннем рынке, поэтапное внедрение передовых рыночных механизмов валютного регулирования, формирования курса национальной валюты, обеспечивающих ее свободную конвертируемость, а также дальнейшее совершенствование наличного денежного обращение.

Ваши предложения будут рассмотрены в ходе подоготовки соответствующих проектов решений, разрабатываемых во исполнение вышеуказанной Стратегии действий.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich24.01.2017 11:50
Nazorat organlarini tartibga olmay turib naqdsiz va naqd pul orasidagi tafovutni yoqotib bo'lmaydi deb o'ylayman. Sotuvchilar naqd pulga 400 so'm turgan sementni plastik kartochkaga 520 so'm (ya'ni 30% qimmat) narxda bemalol hech qanaqa qo'rquvsiz sotmoqda. Departament ham Soliq idorasi xodimlari ham buni ko'rib turib ko'rmaganlikga olib o'tishadi. Qachonki qonun ustuvor bo'lsa, qonun ximoyachilari qonunni ximoya qilsa faqatgina ana shunda hukumat ko'zlagan maqsadiga yetadi.
Перейти
Для информации26.01.2017 02:09
Мазкур Давлат дастури лойиҳасининг 128-бандида нақд пулсиз кўринишда товар ва хизматлар сотишда сунъий юқори нархлар ўрнатганлик учун жавобгарликни ошириш орқали, ички бозорда нархнинг шаклланиш тартибини бошқаришда бозор механизмларини жорий қилишни назарда тутувчи Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳасини ишлаб чиқиш назарда тутилган.
Кондюкова Марина Викторовна24.01.2017 11:32
Предлагаю адвокатуру усилить за счет обязательной практики молодых специалистов после окончания юридического обучения и получения диплома. Должность судьи является наивысшей в юридической практике, соответственно судья должен иметь личный опыт во всех сферах юриспруденции, а если у него нет опыта работы адвокатом, значит он не может квалифицировать защиту как равноправную обвинению. Судья должен иметь личный стаж в адвокатуре, обвинении, судебном исполнении и следственной процедуре, чтобы полностью соответствовать своему статусу. Аналогично должны иметь практику по восходящим ступеням все работники юриспруденции в следственно-судебной системе. в настоящий момент роль адвокатов в нашей судебной системе сводится к заведомо проигрышному варианту. Если судья сам будет иметь адвокатскую практику, он более серьезно отнесется к роли адвоката на судебном разбирательстве, точно так же, как и следователь не сможет воспринимать безусловными все косвенные улики или признания под действием давления как установленную истину. Соответственно и судебные исполнители получат возможность выбора для дальнейшей своей деятельности. Обвинитель, имея собственную практику адвоката, не сможет делать не полностью обоснованные обвинения. Если применить данную практику, судебно-правовая система начнет развиваться в соответствии с развитием общества. При этом необходимо установить категории сложности разбирательств для проведения оценки профессионализма всех занятых в данном производстве служащих: судья, адвокат, обвинитель и следователь. Положительная обязательная адвокатская практика дает возможность дальнейшему совершенствованию работников юриспруденции, тогда как отрицательная не допустит неквалифицированного юриста для дальнейшей работы, что существенно увеличит качество правовой структуры общества.
Перейти
Для информации31.01.2017 17:40

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Quryozov Dilshod Ismailovich24.01.2017 11:31
Юртимизда нақд ва нақдсиз пул тўловларини қабул қилишдаги аҳолига хизмат кўрсатиш жойларидаги банклар кичик шаҳобчаларидаги иш режалари ва ички меъёрий ҳужатларини қайта кўриб чиқилиши таклифини бераман. Бундай ҳолатлар айниқса банкларнинг ўзида пластик карталар очиш учун тўловни амалга ошиишда нақд пул талаб қилиниши пластик очиш учун аризачининг яқин қариндошлари (ота онаси, ака-укаси, эр-хотин) пластик карталаридан тўлаш имконияти яритилса мақсадга мувофиқ бўлади. Давлат нотариал идоралари олдида банк шаҳобчалари иш вақти айрим жойларда соат 16:00гача айрим жойларда 17:00гача деб белгиланган бўлиб ундан кейинги тўловларни нақд булда тўлаш талаб қилинади, шуни инобатга олиб банк шаҳобчаларининг иш вақтини узайтириш чорасини кўриш таклифларини бераман.
Перейти
Для информации28.01.2017 12:43

Эътиборингиз учун рахмат. Амалдаги қонунчилик ҳужжатларига асосан пластик карточкалар олиш учун ҳисобрақам очиш фуқароларнинг ёзма аризаси ва уларнинг паспорти ёки шахсни тасдиқловчи ҳужжатларига асосан амалга оширилади.

Шу билан бирга мазкур Ҳаракатлар Стратегияси ижроси юзасидан ишлаб чиқиладиган тегишли карор лойиҳаларида таклифларингиз инобатга олинишини маълум қиламиз.

Isroilov Jaxongir Obbosxonovich24.01.2017 11:24
3. Юртимизда дунёда ўхшаши йўқ, миллий урф-одатларга тўлиқ жавоб берадиган жамоат институти - махалла фуқаролар йиғинлари ташкил қилинган. Лекин, мазкур ўзини-ўзи бошқариш идораларидаги диний ишлар бўйича мутахассиларнинг савияси пастлиги сабабли, хотин-қизлар бўйича ишлар умуман талабга жавоб бермайди. Айниқса, аёлларнинг миллий рўмол ўрашлари масаласи хозирги кунгача муаммо бўлиб келмоқда. Аёллар тамоғини остидан рўмол ўраса, бундай ўраш мумкин эмас, рўмолни бошни орқасига ўранг деб, рўмолларини ечтираётганлиги хақидаги гаплар қулоқларимизга чалинмоқда. Улар хаттоки оддий рўмол ўраш билан хижобни фарқига боришмайди. Ахир эна ва момоларимиз шундай ўранишганку. Рўмолни тамоғини остидан ўралганда юзи тўлик очик бўладики, унда нима муаммо бор? Менинг фикримча, бу хусусда хаттто хуқуқ-тартибод идораларида хам аниқ тушунча йўқ. Агар рўмолни тамоғини тагидан ўрашида бирор муаммо бўлса, хавони совуқ кунларида ёки азадор аёлларнинг деярли барчалари шундай ўранишади-ку!? Айниқса, Тошкент шахрида аёл ва қизларнинг рўмолларини тамоғини тагидан бемалол ўраб юришларини кўриб, бошқа вилоятдагилар хавас қилишади. Чунки, вилоятларда вазият умуман тескариси. Менинг таклифим шундан иборатки, Хукумат миқёсида аёлларни қандай холатда ўраниши мумкину, қандай холатда мумкин эмаслиги бўйича аниқ бир қарор қабул қилинса. Биз фуқаролар бу қарорга тўлиқ бўйсунсак хамда барчада аниқ ва ягона тушунча пайдо бўлса.
Перейти
Для информации02.02.2017 11:29

Маълумот учун қабул қилинди.

Bekzodjon Tuychiyev24.01.2017 11:18
farg`ona shahridagi norentabel yirik va eski zavodlarni tugatib yirik turistik zonalar tashkil qilish. buning uchun Shohimardonga yo`lni ochish va infratuzilmasini yaxshilash, farg`onada innovatsion texnologiyalar turistik markazini tashkil qilish ham foydali
Перейти
Для информации31.01.2017 22:04

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Karshiev Mirzoxid Erkinovich24.01.2017 11:16
Янги тадбир таклиф қилинмоқда. Телекоммуникация хизматлари бозорида рақобат муҳитини такомиллаштириш мақсадида, "Ўзбектелеком" АЖнинг махсус таркибий қисмлари сифатида иш юритаётган Узонлайн интернет-провайдери, Узмобайл мобил операторини алоҳида юридик шахс сифатида ташкил этиш. Мавжуд тартибга кўра, Ўзбектелеком интернет хизматлари (ташқи канал) кўрсатувчи ягона монопол хисобланади, ва шу жиҳатдан бу компаниянинг ҳам улгурчи (провайдерларга) ҳам чакана (истеъмолчиларга) хизматлар кўрсатиши, манфаатлар тўқнашувини келтириб чиқаради.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:38

Маълумот сифатида олинди.

Bekzodjon Tuychiyev24.01.2017 11:14
Naqd pul va plastik kartochka muammosini hal qilish uchun oylik maoshlarning yarmini naqd pulda to`lash va ko`p miqdorda bankomatlar o`rnatib ulardan kuniga limit joriy qilgan holatda (masalan kuniga 50 mingdan ko`p emas) istalgan vaqtda pul olish imkoniyatini hosil qilish. ishoning bu 2 oy ichida samarasini beradi! Konvertatsiya muammosini hal qilish uchun pulni huddi qozog`iston kabi erkin suzishga qo`yib berish kerak. mayli, pul qadrsizlansin, lekin, bir necha oy ichida pulimiz aslida qanday pulsa shunday kursga tenglashadi va bozor stabillashadi. bugungi kunda so`mning real kursi mani hisobim bo`yicha 10 ming so`m. Agar shu yo`lga qo`yilsa tadbirkorlarimizga yaxshi va ichki bozorimiz chet el tovarlaridan to`liq himoyalanadi, tashqi bozorlarda esa tadbirkorlarimizning tovari arzonligi sababli raqobatbardoshliligi oshadi
Перейти
Для информации28.01.2017 12:42

Мазкур масала “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар Стратегияси”нинг иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишларида шу жумладан илғор халқаро тажрибага мувофиқ инструментлардан фойдаланиш ҳисобига пул-кредит сиёсатини янада такомиллаштириш, миллий валютанинг ва ички бозордаги нархларнинг барқарорлигини таъминлаш ҳамда нақд ва нақд пулсиз ҳисоб-китобларда нархлардаги фарқни бартараф этиш учун нақд пул муомаласи механизмларини такомиллаштириш бандларида кўзда тутилган ва Сизнинг таклифларингиз ҳам ўз ечимини топади.

Bekzodjon Tuychiyev24.01.2017 11:06
Oliy majlis va siyosiy partiyalarning rolini oshirish uchun bundan keyingi saylovlarda, u prezidentlik bo`ladimi yoki deputatlik, to`gridan to`g`ri jonli debatlar, xalq bilan savol javoblar tashkil qilinishi shart. ana o`shanda deputatlar ma`suliyatni xis qilishni o`rganishadi
Перейти
Для информации30.01.2017 17:13

Амалиётда шундай бўлаяпти.

Bekzodjon Tuychiyev24.01.2017 11:04
Xalq bilan muloqotni amalga oshirish uchun Shaxsan yurtboshimiz Shavkat Miromonovich 1 yilda kamida 1 marta televideniye orqali xalq bilan to`g`ridan-to`g`ri jonli muloqot o`tkazishlari kerak. ana o`shanda xech narsani yashirishning iloji bo`lmay qoladi.amaldorlar xalq bilan hisoblashishga, xalq bilan muloqot qilishga majbur bo`lishadi
Перейти
Для информации31.01.2017 10:47

Таклифингиз учун раҳмат

Akbar Yusupov24.01.2017 11:03
Проводя экономические реформы надо учесть один важный момент- экологию. Мы не должны повторить ошибку Китая, где экологическая ситуация в городах невыносимая. В попытках индустриализовать экономику, мы не должны обречь себя и своих детей жить в невыносимых экологических условиях. Для этого надо выработать программу по развитию "Зелёной экономики", выработать жесткие экологические нормы, развивать возобновляемые источники энергии, отказаться от угольной промышленности (она является наиболее загрязняющей), приучать население к экологической культуре, бережно относиться к ресурсам, особенно к воде. Рубить деревья, поджигать листья- имеет огромное влияние на здоровье всех людей, вне зависимости от положения.
Перейти
Для информации28.01.2017 16:34

Ваше предложения предусмотрены в соответствующих пунктах проекта Программы

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 10:46
Давлат Пенсия тизимини тубдан ислох килиш керак. Масалан хозирда, органда 13-15 йил ишлаб пенсияга чикишяпти ва узок йиллар давомида юкори микдорда пенсия олишяпти, бошкалар эса 25-30-35 йил ишлаб 5-10-15-20 йил уртача пенсия оляпти. Бу нотугри менимча. Шундай пенсия тизими жорий килиш керакки, хар бир фукаро уз иш фаолиятидан келиб чикиб хар ойда Пенсия жамгармасига тулаган ажратмалари шахсий пуллари хисобланиб пенсияга чиккандан сунг маълум бир давр оралигида шу пулларини ишлатиши мумкин булса, ёки унинг меросхурлари! Яъни, Халк банкида жамгариб бориладигон пенсия тизимини умумдавлат пенсия тизими холатига узгартириш керак
Перейти
Для информации27.01.2017 20:03

Билдирилган таклифингиз Дастурнинг пенсия қонунчилигини янада такомиллаштиришни назарда тутадиган бандлари доирасида кўриб чиқилади.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 10:44
Йул харакати хавфсизлиги сохаси буйича. Йул коидаларини бузганлик учун жарима микдорлари жуда катта килиб белгиланган, ва бунинг натижасида Йул харакати хавфсизлиги сохасида коррупция авжига чиккан, коида бузган хайдовчилар Давлатимиз бюджетига жарима тулашдан кочиб ЙХХБ ходимларига уша жаримани 10-20-30-40-50 фоизи микдорида пора пулларини таклиф этишадида, натижада инсон нафси кучли келиб пора олиш холатлари келиб чикади, буни олдини олиш учун куйидагича таклиф билдираман. Агар йул харакати коидаларини бузган хайдовчи авария холатини келтириб чикармаган булса, айбини тан олса, белгиланган жаримани факатгина 10 фоизи микдоридаги суммани 5 банк иш кунида тулаб бериши шарт булади. Агарда 5 банк иш кунидан ошиб кетса унда 20 фоизини ва хоказо. Мисол учун, 74888 сум жарима тулаши керак булган хайдовчи 7488 сум 80 тийин жарима тулайди.
Перейти
Для информации27.01.2017 20:01

Таклифингиз Дастурнинг 91 ва 94-бандларида кўрсатилган чора-тадбирларни амалга ошириш доирасида кўриб чиқилади.

Samandarov Uchqun Уктамович24.01.2017 10:29
1. Айрим ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тизимига ишга қабул қилинишида 30 ёшдан кейин ишга қабул қилишни рад этилиши ҳолатларини бартараф этилишининг вақти келди назаримда. Буни қуйидаги билан изох бериш мумкин: Масалан: Шахс Тошкент Давлат юридик университетига кечроқ кириб, ёши 30дан ошганда битирди. Енди у ўзи хоҳлаган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тизимига ҳужжат топшириб ишга кира олмайди. Ва бу ҳолат эса унинг Конституцияда белгилаб қўйилган еркин касб танлаш ҳуқуқларининг бузилишига олиб келмоқда. Яъни малакали кадр ўзи танлаган касбга эмас бошқа соҳада ишлашга мажбур бўлмоқда. 2. Кўп ҳолларда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тизимига ишга кирилишида яқин қариндошларнинг судланганлик ҳолати муддати ўтиб кетган бўлсада, илгари судланганлиги ёки яқин қариндошларининг илгари ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тизимига ишлагани ёҳуд умуман яқин қариндош ҳисобланмаган бошқа қариндошларнинг илгари судланганлиги ҳолати билан боғлиқ сабабларга кўра малакали кадрнинг ишсиз қолиб кетиши ёки ўзи танлаган ва таълим олган саҳага ишга кира олмаслиги ҳоллари жудаям кўплигини тан олишимиз даркор. Бу ҳолат нафақат Конституциямиз балки, халқаро ҳуқуқий нормаларга ҳам зид ҳисобланади. 3. Кўп ҳолларда малакали кадрлар ҳуқуқни мухофаза қилувчи органларга ҳужжат ва имтихонларни топшириб чиққач, уларни ишга қабул қилиниши рад этилганлиги сабаби на ёзма на оғзаки равишда эълон қилинади. Оддий жавоб: "Танловдан ўтолмадингиз". Лекин сабаби айтилмайди. Бунинг тагида нима ётган бўлиши мумкинлигини тушуниб етгандирсиз. Бундай чекловлар билан Давлат раҳбарларимиз ҳар бир сўзларида таъкидлаган, Демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятини қура олмаймиз. Давлатнинг куч-қудрати, шубҳасиз малкали кадрлар ҳисобланади.
Перейти
Для информации31.01.2017 17:09

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Самадов Фуркатжон 24.01.2017 10:19
Бугунги кунда Республикамизда илмий фаолият соҳасини, унинг бугунги ҳолати ва истиқболини янада ривожлантириш давлатимиз сиёсатининг асосий йўналишларидан биридир ва бу жараёнга бефарк булмасдан, хар бир илмий соха вакиллари оз булсада уз хиссларини кушиш мухим ахамиятга эга деб хисоблайман. Маълумки, хар бир олиб борилган илмий фаолият натижалари мамлакатмизнинг ёки чет элда жорий килинган махсус илмий маколаларда чоп этилиши ёки укув кулланма, дастур ва хисобот шаклида такдим этилиши шарт. Ушбу жараёнда, яъни илмий махсулот натижаларини чоп этиш учун куйилган талаблардан бири, шу ишга соха вакилларидан такриз (рецензия) олиш талаб этилади. Минг афсуски, хозирги кунда бирор илмий махсулотга такриз олиш, шунчаки расмиятчилик даражасига кутарилиб колган. Масалан, узингиз ёзган бирор маколангизга такриз олиш учун, узингиз аввалдан унга такриз ёзиб, тайёрлаб бирор соха вакилига олиб бориб «имзо» куйдириб келасиз. Ундан хам ачинарлиси, баъзи имзо куйиб бераетган «олимлар», бу макола узи нима хакида?, Талабларга жавоб берадими? Тугри ёзилганми? Такризда нималар ёзилган? каби саволлар билан кизикишмайди хам. Бирор ишга такриз бериш учун, такризчи шу ишни аввалдан урганиб чикиши, камчиликлари булса муаллифга ёки тахририятга хабар бериши, кейингина такриз бериши керак эмасми? Худди шу холат укув кулланма, монография, диссертация ва илмий лойиха хисоботларида хам кузатилади. Албатта ман хамма жойда ва барча такризчилар шунака демокчи эмасман, лекин аксарият холатлар шуни курсатиб турибди. Мамалакатимизда фаолият юритаётган илмий журналларнинг талабларидан бири хам, маколангизга 2 та такриз кушиб топширишингиз керак. Ундай булса, илмий журнал таркибидаги тахририят аъзолари (ред.коллегия)нинг вазифалари нимадан иборат? Хеч булмаганда 1 йилда 4 маротаба чикадиган журнал маколаларига жиддий ёндошиб, соха мутахассислари танкидий такриз берсалар булмайдими? Бу кетишда качон мамлакатимиздаги журналлар жахоннинг нуфузли журналлари каторига киради? Качон «импакт-фактор»га эга булади? Качон Web of Science, Scopus каби маълумотлар базасига киритилади. Халқаро¬ микёсда фаолият юритаётган илмий журналлар тажрибаларидан файдаланган холда куйидагиларни таклиф киламан: 1. Илмий фаолиятни бахолаш тизимидаги «Такриз» бериш жараёнини тубдан куриб чикиш; 2. Мамлакатимизда фаолият юритаётган илмий журналларга макола бериш талабларини узгартириб, маколани «такриз» билан бирга топшириш жараёнига чек куйиш, халқаро¬ микёсда фаолият юритаётган илмий журналлардан андоза олиш; 3. Хар бир илмий махсулотга (макола, монография, хисобот) унинг муаллифлари ва бажарилган такшилот курсатилмган холда тахририят ёки муассасалардан мустакил (независимый) такризчиларни жалб килиш. Хулоса килиб айтганда, мамлакатимизда илмий фаолият соҳасидаги ислоҳотлар, энг аввало, бажарилган тадқиқот¬ ишларининг сифатини янада ошириш, юртимизда фаолият юритаётган илмий журналларни илмий салохиятини юкорига кутаришда такриз бериш жараёни мухим ахамиятга эга деб хисоблайман.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:16

Маълумот сифатида олинди.

Diana Mustafaeva24.01.2017 09:49
Предлагаю разработать онлайн систему, регистрирующую мнение предпринимателей по поводу работы гос. органов. Например, в какой срок они отвечают на обращения и довольны ли предприниматели собственно ответом. Считаю это необходимым, так как в настоящий момент многие гос.органы практикуют "отписки" на обращения предпринимателей, которые не разъясняют суть обращения и вынуждают обращаться повторно.
Перейти
Для информации31.01.2017 10:53

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Roziqov Bobojon Xalloq o'g'li24.01.2017 09:48
Қишлоқ жойларда барпо этилаётган намунавий массивларда аҳоли учун сифатли яшаш шароитлари ва қулайликлар яратиш мақсадида телекоммуникация инфратузилмаси объектлари (юқори тезликдаги интернет, симли телефон тармоғи, IP-TV технологияси асосида ишловчи телевидение) билан таъминланишини инобатга олиш.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:03
Маълумот сифатида олинди.
Roziqov Bobojon Xalloq o'g'li24.01.2017 09:33
DVB-T2 стандартидаги ишловачи рақамли телевидение узаткичларини ўрнатиш ва ишга тушириш.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:59

Маълумот сифатида олинди.

Mubashshir Ahmad24.01.2017 01:14
Мен исломий фанлар мутахассиси сифатида яқинда эълон қилинган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИ V-банди бўйича ўз ТАКЛИФларимни билдирсам. Давлатимизнинг аксар қисми мусулмон миллатлардан ташкил топганлигини ҳисобга олиб; Ҳозирда жаҳонда мафкуравий ва ахборий урушлар авжига чиққанини эътиборга олиб; Миллатимиз мафкура ва маънавиятини ёт қарашлардан ҳимоя қилиш жуда долзарб масала эканини чуқур англаб; Ислом динининг асосий принциплари мўътадиллик ва васатийлик (ҳамма ишда ўрта йўлни тутиш) тамойилларига асосланишини назарда тутиб қуйидагиларини таклиф қиламан: 1. Давлатнинг динга ва диндорларга бўлган муносабатини тубдан ўзгартириш керак. Бу ишни мусулмонларни давлат хавфсизлиги учун потенциал хавф ва хатар деб эмас, балки бу соҳада ишончли ҳамкор ва фидойи қатлам дея эътибор қилиш билан бошлаш лозим. Чунки ислом динимиз доимо зўравонликка қарши бўлган ва ватан, ҳамда дин ҳимоясини қилиш фарз ишлардан дея таълим берган. Ушбу таълимотларни кенг оммага етказиш ва уни халқимизнинг қон-қонига сингдиришда диний омилнинг олдига тушадиган мафкура йўқ. 2. Биринчи бандда айтилган таклифни амалга ошириш учун исломнинг асл мўътадил таълимотларини тарғиб этадиган олимларни жамлаш керак. Янги мадрасалар, масжидлар очиб, кўпроқ оммавий ахборот воситаларида ўрин бериш билан бу олимлардан фойдаланиш лозим. Динимизнинг асл таълимотлари инсон ва оламга мўътадил, инсонпарварлик ва бағрикенглик сифатлари билан муносабатда бўлишини чуқур англаган бу олимлар жамиятда барқарорлик, тотувлик ва олийжаноблик ғояларини ёядилар. Давлат ва ҳукуматга хайрихоҳ жамиятни тарбиялашга ўз ҳиссалирини қўшадилар. Замонавий дунёни ўз гирдобига тортаётган терроризм балосидан халқимизни, хусусан ёшларни асраб қолишда жонбозлик кўрсатадилар. Қолаверса, ота-боболаримиздан қўлма-қўл ўтиб келаётган соф исломий тарғиботни амалга ошириш билан улар жамиятимизда радикал ва ёт ғояларнинг тарқашини олдини олишда олдинги сафларда бўладилар. Ва бу билан давлат ва миллат хавфсизлигига масъул ташкилобтлар ишини енгиллаштирадилар. 3. Диний бағрикенглик муҳитида биз таклиф қилаётган васатий-мўътадил ислом, динлараро ва конфессиялар аро тотувлик, ҳатто атеистларга ҳам муносабатда ўзаро фикрларни ҳурмат қилиш позициясини тутади. Исломий ва инсоний биродарлик ғояларини тарғиб этади. 4. Юқоридаги бандларда олдинга қўйилган мақсадлар учун диний соҳада ислоҳотлар ўтказиш даркор. Ўзбекистон мусулмонлари идораси ва унинг вилоятларидаги вакилликларига дини ва ватанини севадиган ёш, ғайратли ва асосийси илмли кадрларни жалб қилиш керак. Кейинги пайтларда бу тизимдаги мадрасалар таълим дастурлари ва кадрлар таркибида нотўғри ўзгаришлар амалга оширилган бўлиб, бу ўзгаришлар халқимизнинг давлат ва ҳукуматга нисбатан салбий муносабатга етакламоқда. Масжидлар турғунлик, савиясиз ваъзлар ва (жума тезислари, жумадан бошқа вақтларда қавмга ваъз-насиҳат таъқиқлангани каби) одамларга динни етказишдаги айрим тўсиқлар мавжуд. Халқимизнинг, хусусан ёшларнинг диний ва мафкуравий иммунитетини ошириш учун мадраса ва масжидлар имкониятларидан тўлиқ фойдаланиш керак. Бу учун бизда дастур ва таклифлар мавжуд. Бу дастурларга мувофиқ диёнатли, чуқур билимли ва ватанпарвар олимлар тайёрлашни, масжидларда миллатимизнинг эътиқоди, онги ва ахлоқини ўстиришга хизмат қиладиган жараённи йўлга қўйса бўлади. 5. Халқимиз Сизнинг ҳозирда барча жабҳаларда олиб бораётган ислоҳотларингиздан мамнун ва умидвор. Мен ва бошқа мусулмонлар ҳам бу ишда собитқадам бўлишингизни ва кўзлаган мақсадларингизга эришишингизни сўраб Яратгандан доим дуодамиз. Қолаверса сизга бу шарафли ишларда холис ёрдамчи бўлишга доимо тайёрмиз. Ҳурмат ва эҳтиром ила Мубашшир Аҳмад (Алишер Турсунов)
Перейти
Для информации02.02.2017 11:28

Иштирокингиз учун раҳмат. Таклифингиз маълумот учун қабул қилинди.

Mubashshir Ahmad24.01.2017 00:53
Мен исломий фанлар мутахассиси сифатида яқинда эълон қилинган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИ V-банди бўйича ўз ТАКЛИФларимни билдирсам. Давлатимизнинг аксар қисми мусулмон миллатлардан ташкил топганлигини ҳисобга олиб; Ҳозирда жаҳонда мафкуравий ва ахборий урушлар авжига чиққанини эътиборга олиб; Миллатимиз мафкура ва маънавиятини ёт қарашлардан ҳимоя қилиш жуда долзарб масала эканини чуқур англаб; Ислом динининг асосий принциплари мўътадиллик ва васатийлик (ҳамма ишда ўрта йўлни тутиш) тамойилларига асосланишини назарда тутиб қуйидагиларини таклиф қиламан: 1. Давлатнинг динга ва диндорларга бўлган муносабатини тубдан ўзгартириш керак. Бу ишни мусулмонларни давлат хавфсизлиги учун потенциал хавф ва хатар деб эмас, балки бу соҳада ишончли ҳамкор ва фидойи қатлам дея эътибор қилиш билан бошлаш лозим. Чунки ислом динимиз доимо зўравонликка қарши бўлган ва ватан, ҳамда дин ҳимоясини қилиш фарз ишлардан дея таълим берган. Ушбу таълимотларни кенг оммага етказиш ва уни халқимизнинг қон-қонига сингдиришда диний омилнинг олдига тушадиган мафкура йўқ. 2. Биринчи бандда айтилган таклифни амалга ошириш учун исломнинг асл мўътадил таълимотларини тарғиб этадиган олимларни жамлаш керак. Янги мадрасалар, масжидлар очиб, кўпроқ оммавий ахборот воситаларида ўрин бериш билан бу олимлардан фойдаланиш лозим. Динимизнинг асл таълимотлари инсон ва оламга мўътадил, инсонпарварлик ва бағрикенглик сифатлари билан муносабатда бўлишини чуқур англаган бу олимлар жамиятда барқарорлик, тотувлик ва олийжаноблик ғояларини ёядилар. Давлат ва ҳукуматга хайрихоҳ жамиятни тарбиялашга ўз ҳиссалирини қўшадилар. Замонавий дунёни ўз гирдобига тортаётган терроризм балосидан халқимизни, хусусан ёшларни асраб қолишда жонбозлик кўрсатадилар. Қолаверса, ота-боболаримиздан қўлма-қўл ўтиб келаётган соф исломий тарғиботни амалга ошириш билан улар жамиятимизда радикал ва ёт ғояларнинг тарқашини олдини олишда олдинги сафларда бўладилар. Ва бу билан давлат ва миллат хавфсизлигига масъул ташкилотлар ишини енгиллаштирадилар. 3. Диний бағрикенглик муҳитида биз таклиф қилаётган васатий-мўътадил ислом, динлараро ва конфессиялар аро тотувлик, ҳатто атеистларга ҳам муносабатда ўзаро фикрларни ҳурмат қилиш позициясини тутади. Исломий ва инсоний биродарлик ғояларини тарғиб этади. 4. Юқоридаги бандларда олдинга қўйилган мақсадлар учун диний соҳада ислоҳотлар ўтказиш даркор. Ўзбекистон мусулмонлари идораси ва унинг вилоятларидаги вакилликларига дини ва ватанини севадиган ёш, ғайратли ва асосийси илмли кадрларни жалб қилиш керак. Кейинги пайтларда бу тизимдаги мадрасалар таълим дастурлари ва кадрлар таркибида нотўғри ўзгаришлар амалга оширилган бўлиб, бу ўзгаришлар халқимизнинг давлат ва ҳукуматга нисбатан салбий муносабатга етакламоқда. Масжидлар турғунлик, савиясиз ваъзлар ва (жума тезислари, жумадан бошқа вақтларда қавмга ваъз-насиҳат таъқиқлангани каби) одамларга динни етказишдаги айрим тўсиқлар мавжуд. Халқимизнинг, хусусан ёшларнинг диний ва мафкуравий иммунитетини ошириш учун мадраса ва масжидлар имкониятларидан тўлиқ фойдаланиш керак. Бу учун бизда дастур ва таклифлар мавжуд. Бу дастурларга мувофиқ диёнатли, чуқур билимли ва ватанпарвар олимлар тайёрлашни, масжидларда миллатимизнинг эътиқоди, онги ва ахлоқини ўстиришга хизмат қиладиган жараённи йўлга қўйса бўлади.
Перейти
Для информации06.02.2017 12:30

Таклифингиз маълумот учун қабул қилинди.

Nigora Safarova24.01.2017 00:49
Кадрлар сиёсатига қаратилиши лозим. Бунда ўз ишида компитентли, фикрлаб, муаммони таҳлил этиб тўғри қарор қабул қилувчи, раҳбар кадрларнинг янги авлодини шакллантириш мақсадга мувофиқ. Шуннгдек халқаро меҳнат бозорида харидоргир кадрларни тайёрлаш ушбу стратегиянинг таркибий қисмидир. Ҳозирги кунда бериладиган вазифаларнинг ижро механизмида адашиш, хато қилиш куплаб кузатиш мумкин. Бу эса кадрлар савиясига берилган баҳодир
Перейти
Для информации30.01.2017 18:27

Стратегияда давлат хизматини такомиллаштиришга қаратилган бир қатор чоралар кўрсатилган

Nigora Safarova24.01.2017 00:38
Инновацион ва нано технологияларнинг тизимли ривожлантириш стратегиясига каратиш лозим. Замонавий иннавацион илмий тадкикот комплексллари яратиш оркали фан ва ишлаб чикариш интеграцияси таъминланади .Фаннинг ишлаб чикариш махсулдорлигини (продуктивность науки)оширишга акцент килинади. Илмий даражали ва унвонли профессор ўқитувчиларнинг маошини диференциал иш ҳаққида тўланса яхши булар эди. Рахмат.
Перейти
Для информации02.02.2017 09:05

Тизимда ислоҳотлар изчиллик билан давом эттирилади

Djalilov Komil Qudratovich24.01.2017 00:13
Ўзбекистон таълим тизимини (нафақат олий таълим, балки таълимнинг барча босқичлари) орқага тортаётган бир қанча фундаментал муаммолар борки, улар ҳал қилинмагунча ҳеч қандай сифат ўзгаришига эришилмайди: 1. Муаммо: Таълимнинг барча босқичларида ўқитувчиларнинг юкламасининг ҳаддан ташқари катталиги (ўртача ҳафтасига 20 соат ўқув юкламаси, педагогик юклама, 1540 соат деган нарсалар), бундан ташқари ҳеч кимга керак бўлмаган, фақат комиссия учун қилинадиган ва таълим сифатига умуман алоқаси бўлмаган қоғозлар тўлдириш, ҳокимиятнинг буйруғи билан ўқитувчиларнинг касбига алоқадор бўлмаган ҳар хил ҳашар ишларига жалб қилиниши. Бунинг натижасида билимли, ўзини ҳурмат қиладиган ўқитувчилар давлат таълим тизимини тарк этиб, хусусий ишга ўзини урмоқда, давлат таълимида қолганларганларнинг эса ўз устида ишлашига вақти йўқ. Таклиф: Ўқитувчиларнинг аудитория юкламасини камайтириш, ортиқча қоғозбозликлардан озод қилиш, педагог фаолиятига баҳо бериш бериш ва ҳақ тўлашнинг бутунлай бошқача механизмини ишлаб чиқиш,