Уважаемые участники обсуждения!
Настоящим сообщаем, что принятие предложений по проекту Указа Президента Республики Узбекистан "О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан" закончилось 28 января текущего года в 18-00.

Комментарии и ответы

Ишанкулов Акбарали Анваржонович28.01.2017 17:59

Мазкур масалани муҳокама қилинганда номзодларнинг моддий таъминотини ҳам эътибордан четда қолдириш керак эмас. Номзодликка топширганлар асосан оилалидир. Бир йил мобайнида ўқиётган номзодларга тегишли стипендиялар жорий этишни ҳам кўриб чиқиш зарур.

Перейти
Принято05.02.2017 11:07

Таклиф Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Xolov Aktam Xatamovich28.01.2017 17:58

Давлат хизматчиларини аттестациядан ўтказиш тизимини такомиллаштириш буйича электрон дастур ишлаб чиқариш

Перейти
Отклонено28.01.2017 18:30

Таклифингиз асослантирилмаган.

Karimov J 28.01.2017 17:57

Таклиф: давлат ҳокимияти органлари фаолиятига замонави ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш, "Электорн ҳукумат" тизими доирасида "Электрон ҳокимят"ни такомиллаштириш бўйича ҳокимлар ўринбосарларини тайинлаш ёки ижрочи котиблар лавозимини таъсис этишни назарда тутиш.

Перейти
Отклонено28.01.2017 18:31

Таклифингиз асослантирилмаган.

Ravshanov Olim Maxmudovich28.01.2017 17:57

Давлат хизматига замонавий фикрлайдиган, ташаббускор, масъулиятли, касбий тайёрланган кадрларни жалб этиш. Ушбу қарор Давлатимизни ривожланиши йўлида катта хизмат қилади, кадрлар масаласи ҳозирги даврда айни керакли масала, нега, Давлатимизнинг аҳолиси кундан кунга кўпайиб бормоқда, Давлатнинг зиммасида жуда катта масъулят турибди бу масъулят аҳолининг тинчлигини сақлаш, уни яшаш шароитини яхшилаш ва ҳ.к. Шу сабабдан етук еш кадрлар Давлатимизнинг ҳар бир соҳасида керак бўлади, чунки Давлатимизнинг келажаги ва унинг истиқболи шу кадрларга боғлиқдур. Шу сабабдан ҳозирги ривожланган давлатларда Фуқаролар эркинлиги биринчи ўринда, бизнинг Давлатимиз ҳам Фуқаролар эркинлигини биринчи ўринга қўйган, лекин баъзи бир қанча чекловлар бор, бу чекловлар балки Давлатимизнинг ривожланишига ҳисса қўшаетган бўлиши ҳам мумкин, бу чекловлар бўлгани ҳам яхшидур, ушбу чекловлар бўйича таклифларимни билдириб ўтмоқчиман, масалан Тошкент Давлат Юридик Университети, Тошкент Давлат Темир-йўллари Институти, Токент Давлат Техника Университетидаги Авиация соҳалари каби йўналишлар Республика бўйича фақат Тошкент шаҳрига келиб таълим олиши мумкун, агар ушбу соҳалар ва тор йўналишлар бўйича Илмий Педагог ходим бўлмоқчи бўлса ва ушбу тор соҳалар бўйича етук мутахасис бўлиш истагидаги фуқаро агар Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида доимий пропискаси булмаса ва Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида доимий рўйхати йўқлиги учун ишга қабул қилинмайди, ва юрагида шижоати бор ҳар қандай фуқаронинг шижоатлари сўниб ортига ўз юртига қайтиб кетади, буни қрнига ким келади ва ким илмий иш қилади? ва талабаларга ким дарс берад? албатта Тошкент шаҳрида доимий пропискаси бор ва у ўзи хохлаган ишга кираолмаган ва ноиложликдан магистртурани тугатиб ушбу таълим даргоҳида дарс беради, ҳеч қандай илмий ишлар ва ҳечқандай илмий ўзгариш ва илмий ютуқлар бўлмайди, ва бошқа яхшироқ бир жойдан таклиф бўлиши биланоқ таълим даргоҳини ташлаб кетади ва кадрлар етишмовчилиги бўлаверади... Бу борада жуда чуқур фикр юритиш керак, аввалом бор кадрларни яъни ўқитувчи бўлиш истагида бўлган ва илмий иш қиламан деган билимли ва теран фикрлайдиган ешларни, Бакалавр босқичида таълим олаетган еш талабаларни магистратурага қабул қилиш тартибини ўзгартириш керак, магистратурага кириш шартларини ўзгартириш керак, аввалом бор магистратурани тугатган талаба келажакда илмий педагог ўқитувчи бўлсин ва ушбу илмий даргоҳда дарс берсин ва бунинг учун керак бўлса Тошкент шаҳри еки Тошкент вилоятида доимий рўйхати булмаган тор соҳадаги еш олимларни Тошкент шаҳри еки Тошкент вилоятига доимий рўйхатга қўйиш имколари яратилса тақсимга сазовор бўларди, шунда рақобат бўлади, рақобат бўлган жойда янгиланиш ҳам булади ва Давлатимизни келажакда янги янги марраларга олиб чиқади... Мен албатта аминман бутаклифим Давлатимизни бир қанча марраларга олиб чиқади... илмий еш педагог ўқитувчиларга бизнинг барча таълим даргоҳларимизда талаб кучли ва бир қанча тор йўналишларда чет тилини мукаммал биладиган еш педагог кадрлар етишмовчилиги бор, Давлат манфаати, келажаги истиыборли учун еш педагог кадрларга имкониятларни очиб беришимиз керак, улар учун ҳар қандай чекловларни олиб ташлаш лозимдир...

Перейти
Принято06.02.2017 09:03

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Xolov Aktam Xatamovich28.01.2017 17:56

Давлат хизмати соҳасида фаолият юритувчи раҳбар ва ходимларнинг бошқарув жараёнида мулоқатманлик малкасини ошириш бўйича махсус тренинг марказини ташкил этиш

Перейти
Отклонено28.01.2017 18:31

Таклифингиз асослантирилмаган.

Xolov Aktam Xatamovich28.01.2017 17:55

Давлат хизматчиларининг бошқарув компетенцияларини аниқлаш, уларнинг хизмат хулқи, қарор қабул қилиш ва ишни ташкиллаштириш хусусиятларини давлат хизмати талабларига мослигини психологик баҳолаш бўйича замонавий татқиқот услбуларини жорий этиш.

Перейти
Для информации06.02.2017 09:02

Маълумот сифатида олинди.

Dilshod dilshod28.01.2017 17:55

Дилшоджон Каримов

Следует внедрить систему Обязательного страхования жизни, выезжающих за рубеж. Что это может дать?

-уменьшение расходной части госбюджета республики и нагрузки на пенсионный фонд (нелегальные трудовые мигранты)

-материальное обеспечение семей при потери кормильца или при наступлении инвалидности заграницей

-денежные средства, от этих поступлений могут быть направлены на долгосрочные проекты и такие цели, как развитие инфраструктуры и т.д.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:34
Маълумот сифатида олинди.
Махмудов Ибрагим Исмаилович28.01.2017 17:55

Аҳоли тиббий маданиятининг ривожланганлик даражасини мунтаазм ўрганиб бориш мақсадида аҳоли орасида социологик сўров тадқиқотларини ўтказиш ва уларнинг мониторингини олиб бориш

Перейти
Отклонено28.01.2017 18:32

Таклифингиз асослантирилмаган.

Xolov Aktam Xatamovich28.01.2017 17:55

Барча турдаги давлат бошқаруви органлари қошида кадрлар захирасини шакллантириш, кадрларни истиқболли ривожлантириш, уларни самарадорлигини баҳолаш мақсадида “Ассесмент марказ” ташкил этиш, мазкур марказлар фоалиятини методологик асосини Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси томонидан мувофиқлаштириб боришни таъминлаш

Перейти
Отклонено06.02.2017 09:01

Таклиф асослантирилмаган.

Akbarova Sanobar Narzikulovna28.01.2017 17:53

Айрим раҳбарлар эскича услубда ишлашга ўрганиб қолгани ва бу улар учун қулай бўлгани учун давлатимизда бўлаётган яхши ўзгаришлар бўйича буйруқларни юзаки "хоп" деб, ичидан эса буни онгли равишда амалга оширмасликка ҳаракат қилади. Буни "саботаж" дейишади. Саботажга қарши биргаликда курашайлик!

Перейти
Отклонено28.01.2017 18:32

Таклифингиз асослантирилмаган.

Karimov J 28.01.2017 17:52

Таклиф: Вилоят, шаҳар ва туман ҳокимларини сайлашни очиқ ошкоралигини таъминлаш мақсадида замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда электрон кўринишда ташкил этиш мақсадга мувофиқ бўлади

Перейти
Принято06.02.2017 09:07

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Xolov Aktam Xatamovich28.01.2017 17:52

Аҳолининг тиббий маданиятини юксалтиришга мулжалланган “соғлом оилани шакллантириш” рукнида маҳалларда давра суҳбатларини ташкил этиш.

Перейти
Отклонено28.01.2017 18:33

Таклифингиз асослантирилмаган.

Gulchekhra Malikova28.01.2017 17:52

Во-первых, необходимо, чтобы Академия готовила управленцев-системщиков. В связи с этим надо пересмотреть направления в сфере обучения, нужно соблюсти баланс между всеми отраслями государственного управления.

Во-вторых, необходимо разработать критерии отбора ППС, учитывая при этом опыт работы, учёную степень, опыт внедрения полученных ВУЗовских местных и зарубежных знаний в условиях Узбекистана (ППС академии должен быть в вопросах опыта и знаний на "две головы выше" слушателя академии).

В-третьих, полученная зарубежная литература в информационно ресурсный центр (библиотека) академии должна проходить экспертизу на соответствие нашему национальному курсу развития.

В-четвертых, необходимо принимать меры по развитию науки в стенах академии. В связи с этим, периодично проводить "неделю академических чтений" с привлечением ведущих специалистов теории и практики.

В-пятых, в процессе развития деятельности академии следует учитывать зарубежный опыт разных стран (а не слепо копировать опыт конкретно одного государства), т.е. надо взять самые положительные аспекты, которые соответствуют нашему менталитету и приоритетам развития. При этом надо помнить, что высокооплачиваемые нанимаемые зарубежные специалисты вместо нас наши проблемы не решат!!!


Перейти
Принято06.02.2017 09:22

Предложения будут рассмотрены в ходе реализации Программы.

Ишанкулов Акбарали Анваржонович28.01.2017 17:51

Судларда ўз вақтида электрон тарзда ахборот алмашувини таъминловчи корпоратив алоқани жорий этилганда судьянинг ўз иш юритувида мавжуд ишлариюзасидан казус ҳолатлар учраганда, мазкур корпоратив алоқада ташкиллаштирилган ихтисолашув бўйича гуруҳларда муҳокама қилиш имкониятини яратиш лозим. Бироқ, албатта бу муҳокамада маслаҳат сўраган ва иштирок этаётган судьяларни Ф.И.Ш. акс этмаслиги керак, акс ҳолатда судьялар фаол иштирок этишмаслиги ва ўз нуқтаи назарларни айтмасликлари мумкин. Мазкур механизмнинг йўлга қўйилиши барча судларда суд амалиётининг бир хиллигига эришилади ва ёш судьялар учун амалий ёрдам бўлади.

Перейти
Принято05.02.2017 10:46

Таклиф Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Jasur Nabijonov28.01.2017 17:51

Farzandlarimizda Vatanparvarlik ruhini shakllantirishda va o’z fikriga ega qatiyatli shaxs bo’lishi uchun maktablarimizda Psixalogiya va milliy g’oyaga darslariga ko’proq e’tibor qaratilishini taklif qilgan bo’lar edim.Albatta maktablarimizda juda yaxshi malakali o’qtuvchilamiz tomonidan o’tiladi. Shu fanlarni hafta davomida ko’proq va masulyat bilan qaralsa darslar 1- soatga qo’yilsa ya’ni Psixalogiya va Milliy g’oya fanlari Vatanparvar o’z fikriga ega shaxs bo’lib yetishsa bu O’zbek xalqini dunyoga tanita oladigan buyuk insonlar bo’ladi……

Перейти
Для информации02.02.2017 11:11

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Nozirbek Azimjonovich Muminov28.01.2017 17:51

Апелляция ва кассация инстанцияларида иш юритишни такомиллаштириш ва уларнинг ваколатларини қайта кўриб чиқиш, бу борада юқори инстанцияларда иш юритиш ваколати берилган судларнинг қуйи инстанцияларга ишни қайтариш амалиётини қисқартириш, биринчи инстанция суди ваколатли бўлган ҳужжатларни қабул қилиш ваколатини бериш, жиноят процессида жабрланувчининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ифода этиш нуқтаи назаридан апелляция ва кассация инстанцияларига айблов ҳукми чиқариш ваколатини бериш таклиф этилади. Ушбу ўзгариш апелляция ва кассация суд инстанцияларини амалга оширилган судлов бўйича масъулиятини кучайтиради ва суд хатоларини бартараф этишда тезкорликни таъминлайди.


Перейти
Принято05.02.2017 11:00

Таклиф Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Махмудов Ибрагим Исмаилович28.01.2017 17:51

1. Давлат хизматчиларининг бошқарув компетенцияларини аниқлаш, уларнинг хизмат хулқи, қарор қабул қилиш ва ишни ташкиллаштириш хусусиятларини давлат хизмати талабларига мослигини социологик ва психологик баҳолаш бўйича замонавий тадқиқот услубларини жорий этиш.

2. Давлат хизматида фаолият юритаётган кадрларни мунтазам баҳолаб бориш асосида раҳбардик лавозимларига номзодлар заҳирасини яратиш ва раҳбарлик лавозимларига номзодларни илмий асосланган тавсиялар асосида таклиф этиш амалиётини татбиқ этиш


Перейти
Принято06.02.2017 08:47

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Xolov Aktam Xatamovich28.01.2017 17:48

“Томорқа хўжалигини юритиш” бўйича тарғибот ташвиқот ишларни амалга ошириш орқали қишлоқ жойларда бўш турган ерлардан самарали фойдаланиш механизмини яратиш. Ёшларда тадбиркорлик ижтимоий масълуияти оширишга қаратилган тадбирлар, давра суҳбатлари, телекурсатувлар ўтказиб бориш

Перейти
Для информации06.02.2017 16:24
Маълумот сифатида олинди.
Xolov Aktam Xatamovich28.01.2017 17:45

Ёшларда тадбирокрлик масъулиятини шакллантириш, ёшларни тадбиркорликка жалб этишга (қизиқтиришга) қаратилган дарслик, ўқув-услубий қулланмаларни чоп этиш орқали уларни иқтисодий тафаккурини юксалтириш.

Перейти
Для информации06.02.2017 16:23
Маълумот сифатида олинди.
Махмудов Ибрагим Исмаилович28.01.2017 17:44

Оилалардаги низоларни камайтириш, оила ажримларини камайтириш ва умуман, оиладаги муҳитни соғломлаштириш мақсадида "Оилага психологик хизмат кўрсатиш" амалиётини кенг тарғиб қилиш ва ушбу соҳада амалий фаолият юритиш учун имтиёз ва қулайликлар яратиш. Хусусан, оилани психологик диагностика қилиш ва оиладаги муносабатларни коррекциялаш билан шуғулланувчи психологлар томонидан тузилган фирма ёки якка тартибдаги тадбиркорлик фаолиятига солиқ соҳасида имтиёзлар бериш (ёки солиқлдан озод қилиш). Айнан шу йўл орқали Республикада психологик хизмат амалиётини ривожлантириш имкониятини яратиш мумкин. Бугунги кунда психологик хизмат кўрсатиш соҳаси бошқа маиший хизмат ёки бизнес соҳалари билан тенглаштириб қўйилган, шунинг учун ушбу соҳада фаолият олиб боришга иштиёқ кам.

Перейти
Отклонено06.02.2017 14:26

Таклиф масалага алоқаси йўқ.

Baxtiyor Shodmonov28.01.2017 17:43

Bizning maqsadimiz ozod va obod vatan, erkin va farovon kelajak qurish ekan buning uchun avvalo chuqur bilimga ega, o'z sohasining ustasi bo'lgan yetuk kadrlarni tayyorlash ustuvor vazifadir. buning uchun ta'lim tizimining har bir bo'g'inida islohotlar o'tkazilishi darkor. Bugungi fan texnika rivojlangan dunyoda barcha sohalar ixtisoslashib bormoqda, ya'ni 3 yoki 4 ta sohani o'rtamiyona biladigan mutaxasisdan 1 ta sohani mukammal egallagan mutaxassis ko'proq foyda beradi. Buning uchun maktabdan (5-sinfdan) bolalarning qiziqish doirasiga va qobiliyatiga qarab guruhlash lozim. masalan:

- ijtimoiy gumanitar fanlar

- tabiiy fanlar

- aniq fanlar

- axborot texnologiyalari va texnika fanlari

kabi guruhlarga ajratib shu sohalar bo'yicha chuqur bilim berish lozim deb hisoblayman. Buni tajriba sinov tariqasida qo'llab ko'rilsa samarasini albatta ko'rsatadi.

Maktabdan so'ng o'quvchilar o'z sohalari bo'yicha o'qishni akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida davom ettirishadi.

Oliy ta'lim muassasalarida ham mutaxassislik fanlarga ko'proq dars soatlari ajratilib qolgan fanlar tanlov asosida bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman.

Oliy o'quv yurtini tugatib ishga joylashishda ham diplomdagi mutaxassiskikka qarab ishga olinsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. chunki hozirda ko'pgina kadrlar o'z mutaxassisliklaridan umuman uzoq bo'lgan sohalarda ham ishlamoqdalar bu - mehnat hajmini ortishiga va sifatini yaxshilanishiga xizmat qilmaydi.

Перейти
Отклонено02.02.2017 11:10

Таклифингиз асослантирилмаган.

Махмудов Ибрагим Исмаилович28.01.2017 17:42

Оилалардаги низоларни камайтириш, оила ажримларини камайтириш ва умуман, оиладаги муҳитни соғломлаштириш мақсадида "Оилага психологик хизмат кўрсатиш" амалиётини кенг тарғиб қилиш ва ушбу соҳада амалий фаолият юритиш учун имтиёз ва қулайликлар яратиш. Хусусан, оилани психологик диагностика қилиш ва оиладаги муносабатларни коррекциялаш билан шуғулланувчи психологлар томонидан тузилган фирма ёки якка тартибдаги тадбиркорлик фаолиятига солиқ соҳасида имтиёзлар бериш (ёки солиқлдан озод қилиш). Айнан шу йўл орқали Республикада психологик хизмат амалиётини ривожлантириш имкониятини яратиш мумкин. Бугунги кунда психологик хизмат кўрсатиш соҳаси бошқа маиший хизмат ёки бизнес соҳалари билан тенглаштириб қўйилган, шунинг учун ушбу соҳада фаолият олиб боришга иштиёқ кам.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:59

Маълумот сифатида олинди.

Nozirbek Azimjonovich Muminov28.01.2017 17:40

Жиноят процессида тортишув принципини кучайтириш ҳамда ҳимоя остидаги шахснинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш учун кенгроқ имконият яратиш мақсадида жиноят ишлари юритувида ҳимоячига далилларни тақдим этиш ҳуқуқини бериш масаласини кўриб чиқиш таклиф этилади.

Перейти
Принято05.02.2017 11:10

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Xolov Aktam Xatamovich28.01.2017 17:39

Давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасида ўзаро ҳамкорликни кўчайтириш, ижтимоий шериклик муносабатларини янги мехназимларини ишлаб чиқиш, фаолияти ёшларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган ННТлар фаолиятини такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар ишлаб чиқиш.

Перейти
Для информации06.02.2017 16:27
Маълумот сифатида олинди.
Ишанкулов Акбарали Анваржонович28.01.2017 17:37

5 йилда бир маротаба судьяларни уларнинг ваколати муддати доирасида туманлараро, вилоятлараро ротация қилиш учун ҳар бир судья учун барча ҳудадларда хизмат уйларни ташкил этиш лозим. Чунки, бир ҳудуддан бошқасига ротация қилинган судья уй-жой масаласини ҳал этиш учун ўз вақтини сарфламаслигни лозим, балки асосий вазифасини, яъни одил судловни амалга ошириши керак.

Перейти
Принято05.02.2017 10:33

Таклифингиз Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Nozirbek Azimjonovich Muminov28.01.2017 17:34

Жиноят процессида тортишув принципини кучайтириш ҳамда ҳимоя остидаги шахснинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш учун кенгроқ имконият яратиш мақсадида жиноят ишлари юритувида ҳимоячига далилларни тақдим этиш ҳуқуқини бериш масаласини кўриб чиқиш таклиф этилади.

Перейти
Отклонено05.02.2017 10:45

Таклиф муҳокама қилинаётган масалага тааллуқли эмас.

Махмудов Ибрагим Исмаилович28.01.2017 17:34

Ижтимоий соҳани янада самарали бошқариш учун ва ушбу соҳадаги ўхзгариш мониторингини таъминлаш мақсадида "Ҳаёт фаровонлиги индекси"ни киритиш. "Ҳаёт фаровонлиги индекси"ни доимо назорат қилиб бориш ва ОАВ орқали мунтазам эълон қилиб бориш.

Ушбу индекснинг асосий кўрсаткичлари сифтида қуйидаги меъзон ва кўрсаткичлар иштирок этиши мумкин:

1. Аҳоли даромади, инсон ҳаётининг моддий манбаи сифатида;

2. Бандлик соҳасидаги ўзгаришлар

3. Инсонлар саломатлиги

4. Уй жой билан таъминланганлик

5. Аҳоли маданияти (хулқ одоби, тиббий маданият, хуқуқий мпаданият, оилавий ҳаёт маданияти ва х.к.)

6. Таълим, аҳолининг таълимга жалб этилганлиги, узлуксиз таълим - олий таълимга қадар ўқишни давом эттираётганлар сони.

7. Атроф муҳит, экологик ҳолат

Перейти
Для информации06.02.2017 15:58

Маълумот сифатида олинди.

Akbarova Sanobar Narzikulovna28.01.2017 17:32

Таълимда машғулот олиб бориладиган барча хоналарга 2 тадан видеокамера ўрнатилса ва уни таълим муассасасининг махсус сайти орқали ҳамма кузатиши ва эшитиши мумкинлиги йўлга қўйилса яхши натижага эришиш мумкин. Ҳатто кириш имтиҳонларининг қандай бораётганлигини тўғридан-тўғри кузатишни (ота-оналар, кенг жамоатчилик вакиллари ва б. учун) ташкил этиш керак, деб ўйлайман.

Перейти
Отклонено02.02.2017 11:10

Таклифингиз асослантирилмаган.

Safarov Temur Uktamovich28.01.2017 17:31

Согласно ст. 20 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан, предусмотрено что виновным в преступлении может быть признано лицо, умышленно или по неосторожности совершившее общественно опасное деяние, предусмотренное Уголовным Кодексом Республики Узбекистан. То есть, только к уголовной ответственности можно привлечь физических лиц, а виновная ответственность юридических лиц не указывается. При внесения уголовной ответственности юридических лиц в уголовное законодательство, могло бы создать эффективный механизм в борьбе с коррупцией и дает возможность предпринимателям, поняв свои ошибки продолжать свою деятельность и расширению рабочих мест в предприятии в Республике Узбекистан. Данный опыт на данный момент эффективно практикуется во Франции, Латвии, Норвегии и других странах континентальной Европы.


Перейти
Принято05.02.2017 10:59

Ваши предложения будут рассмотрены при реализации данного пункта Программы.

Karimov J 28.01.2017 17:31

1.2 банди бўйича ("Электрон ҳукумат" тизимини такомиллаштириш) таклиф:

1. "Электрон ҳукумат" тизимини самарали жорий этиш ва янада такомиллаштириш бўйича Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари ҳамда уларнинг қуйи бўғинлари (вилоят, шаҳар ва туман бўлимлари)да алоҳида бўлим ташкил этиш ёки алоҳида штат ажратган ҳолда масъул шахсларни тайинлаш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президенти ёки Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамаси қорарини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

2. Аҳолига ва тадбиркорлик субъектларига кўрсатиладиган давлат хизматларини интерактив шаклда кўрсатиш имкониятларини янада кенгайтириш бўйича Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ҳокмиликлари ва Тошкент шаҳар ҳокимлиги, шаҳар ва туман ҳокимликларидаги масъул мутахассисларни масъулятини янада ошириш ва уларни малакасини ошириш чораларини назарда тутиш.


Перейти
Для информации31.01.2017 09:27

Ўзбекистон Республикасининг "Электрон ҳукумат тўғрисида" ги Қонуни қабул қилинган. Ушбу Қонуннинг ижроси бўйича давлат органлари томонидан бир қатор чоралар амалга оширилади. Келгусида аниқ таклифлар билан иштирок этишингизга умид қиламиз.

Xolov Aktam Xatamovich28.01.2017 17:31

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқарув академияси фаолиятини такомиллаштиришда мавжуд салоҳият ва кўп йиллик тўпланган тажрибани сақлаб қолган ҳолда бир қатор янги ўқув курс (дастур)ларни жорий этиш мақсадга мувофиқ:

 • 1.Тизимли таҳлил ва бошқарув” (Президентимиз Ш.М.Мирзиеёвнинг барча нутқларида муаммога тизимли ёндашиш, танқидий таҳлил, барча соҳаларда амалга оширилаётган ишларни сифат жиҳатдан янги босқичга кўтариш, мавжуд тизим самарадорлигини ошириш, давлат бошқаруви тизимини бугунги ва эртанги кун талабларидан келиб чиқиб сифат жиҳатидан замон талаблари даражасига кўтариш, кадрлар билан ишлашнинг бутун тизимини такомиллаштириш каби масалларга эътибор қаратилган. Шу нуқтаи назардан замонавий ҳар бир раҳбар муаммога тизимли ёндашиш, бошқарувни тизимли ташкил этиш мақсадга мувофиқ.)
 • 2.“Бошқарув ва раҳбар масъулияти (Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.А.Каримов асарлари асосида)” (Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримовнинг бизга қолдирган концептуал ўгитлари, илмий мероси - асарларини чуқур ўрганиш ва жаҳон ҳамжамиятига етказиш, 24 жилдлик асарлари ва бошқа китобларида раҳбарликка доир қарашларини чуқур ўрганиш).
 • 3. “Жамоатчилик билан алоқалар ва мулоқот маданияти” (Ёш раҳбар кадрлар халқ билан мулоқот қилиш, фуқаролар билан очиқ мулоқотни йўлга қўйишнинг янги самарали усул ва механизмларини билиши, кўникма ва малакаларига эга бўлиш мақсадга мувофиқ).
 • 4.“Бошқарув қарорлари самарадорлигини баҳолашнинг замонавий усуллари” (Замоанвий раҳбар кадрлар бошқарув қарорлари самарадорлигини баҳолашнинг замонавий усулларини билиши, ҳар бир фуқарога қабул қилаётган қарорларни реал фойда бераётганини кўрсата бера олиш имкониятига эга бўлиши лозим. Шунингдек, пухта ўйланган, ҳар томонлама тўғри қарорлар қабул қила оладиган, бошқарув қарорлари самарадорлигини баҳолаш мезонларини тўғри белгилаш тажрибаси ва малакасига эга бўлиши бугунги замон талаби).
 • 5.“Бошқарув қарорлари ва ижро назорати” (Раҳбар кадрлар қатъий тартиб-интизом, қарор натижасига шахсий жавобгарликни ҳис қила оладиган жиҳатларга эга бўлиши мақсадга мувофиқ. Шунингдек, бошқарув қарорлари ижросини таъминлаш механизмларини ва уни назорат қилишнинг замонавий усул ва услубларига доир билимларга эга бўлиши лозим).
Перейти
Принято06.02.2017 09:21

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Odilov Doniyor 28.01.2017 17:29

Iqtisodiyotimizni rivojlantirishda, xalqimizni yashash tarzini yaxshilashda o'zlari yetishtirgan maxsulotlari bilan fidokorona xizmat qilishmoqda. Men shuni taklif qilgan bo'lardimki dehqonlarimiz o'z yetishtirgan maxsulotlarini albatta birinchi navbatda milliy manfaatlar turadi shuning uchun ham xalqimizdan ortkan qismini chet davlatlariga sotishni qo'pol qilib aytkanda o'rtakashlarsiz amalga oshirsa yaxshi bo'lar edi. Yurtimizga valyuta kirgan bo'lardi shu orqali... Dehqonlarimiz ham qilgan mexnatlariga yarasha foyda olgan bo'lardi..... Intensiv bog'lar ham hozirgi kunda yaxshi samara bermoqda bo'sh yurgan xalqimizni ish bilan ta'minlab yaxshi haq to'lamoqda... Intensiv bog'lar uchun paxta, g'alla yaxshi unmaydigan yerlarni berilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Qarovsiz yerlar ham obod bo'lgan bo'lar edi. Ba'zi bir intensiv bog'larda tayyor unumdor yerlar berilgan.

Перейти
Отклонено31.01.2017 21:57

Таклифингиз асослантирилмаган.

Ишанкулов Акбарали Анваржонович28.01.2017 17:29

Бунда электрон тартибда суд ишини юритиш деганда нафақат суд мажлисини ўтказиш билан боғлиқ жараёнлар, балки судья томонидан ишни кўриш учун зарур бўлган ҳужжатларни талаб қилиб олиш механизмини соддалаштириш ва электронлаштириш зарур. Баъзи ҳолатларда, судья томонидан жиноий ва маъмурий ишларни кўриш жараёнида бошқа ҳудуддан суд қарорларини талаб қилиб олиш ва уларнинг ижроси юзасидан маълумотларни олишга кўп вақт сарфлаши мумкин. Бундан ташқари, шахснинг аввал жиноий ёки маъмурий жавобгарликка тортилганлигини текшириш учун судьяга имкониятлар яратиб бериш зарур. Айниқса бошқа ҳудудда туғилган судланувчилар хусусида маълумотлар тўлиқ бўлмаганлиги сабабли суд қарорлари бекор бўлган ҳолатлар ҳам учраб туради. Бундан тизим жорий этилганда суиистеъмол қилишга йўл қўймаслик мақсадида ҳар бир судьяга расмий электрон имзо тақдим этиш керак ва маълумотларни талаб қилиб олганда шу электрон имзодан фойдаланган ҳолда амалга ошириш механизмини жорий қилиш керак, шунда ишдан ташқари фойдаланиш ҳолатларни олдини олишга эришилади.

Перейти
Принято05.02.2017 10:53

Таклиф Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Ботирхўжа Жўраев28.01.2017 17:27

Юқорида тақдим этилган маълумотларни тақдим этишдан муқобил молиявий воситаларни ривожлантириш, уларни кенг тарғиб қилиш орқали мамлакатимиздаги инвестициявий муҳитни янада жозибадор қилишга кўмаклашиш, маблағлар сафарбарлигини ошириш мақсади кўзда тутилган.Бу мамлакатимизда мавжуд ички имкониятлардан фойдаланиш ҳисобига ҳам молиявий маблағларни жалб этиш ва аҳолининг маблағларга бўлган талабини қондиришга кўмак берган бўлур эди.Эътиборингиз учун раҳмат.

Перейти
Для информации31.01.2017 21:00

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Юлдашева Гавхар28.01.2017 17:25

Исходя из п.2.2. приоритетных направлений Стратегии действий Республика Узбекистан определяет защиту прав, свобод и законных интересов человека важнейшим приоритетом общественного развития и государственного строительства, основой всей своей внутренней и внешней политики.

Процессы глобализации и интеграции в мире приводят к активизация процессов миграции, в результате которого возрастает все большее число граждан, находящихся за рубежом. В связи с этим, возникает проблема защиты соотечественников за рубежом, причем это является актуальной проблемой для многих государств, включая Республику Узбекистан, выходцы из которой учатся, работают, живут в других странах. Одной из признанных и эффективных форм защиты прав и законных интересов граждан за рубежом является дипломатическая и консульская защита. Правовая база такой защиты у нас есть, это ст. 22 Конституции Республики Узбекистан, пункт 1 ст. 1, ст. 8 Закона о гражданстве Республики Узбекистан, ст. ст. 3 п.1, 23, 24 Консульского Устава Республики Узбекистан, в них закреплено, что Республика Узбекистан осуществляет защиту прав, свобод и интересов граждан на территории Республики Узбекистан и за ее пределами.

У нас не плохая практика в этом направлении, наши консульские учреждения защищают за границей права и интересы Республики Узбекистан, граждан и юридических лиц Республики Узбекистан, принимают меры к тому, чтобы они пользовались всеми правами и меры для восстановления нарушенных прав граждан и юридических лиц Республики Узбекистан.

Но, возникшие в мировом сообществе в конце XX и начале XXI вв. новые вызовы и угрозы, особенно угроза международного терроризма, религиозного экстремизма и фундаментализма, торговля людьми требуют дальнейшего совершенствования деятельности консульских учреждений и ее правовых основ, а также принятия радикальных мер защиты интересов своих граждан и государства.

В СМИ многих стран обсуждаются то что, в последние годы растет спрос на качественные и эффективные консульские услуги, которые связаны ростом числа взаимных поездок граждан и ростом числа трудовых мигрантов.

В связи с этим, правительства многих стран, своевременно реагируют на возрастающий спрос на качественные и эффективные консульские услуги и предпринимают определенные шаги в этом направлении. Они расширяют консульские функции в соответствии со спросом, управляют ожиданиями, чтобы повлиять на возрастающий спрос, внедряют новшества в сферу консульских услуг для удовлетворения спроса.

Поэтому необходимо: во-первых, пересмотреть законодательство Республики Узбекистан в сфере консульской деятельности, во-вторых, принять Консульский устав Республики Узбекистан в новой редакции, исходя из требований современных реалий и передовой практики деятельности консульских служб зарубежных стран, в-третьих, увеличить штат работников консульских учреждений хотя бы в тех странах, где объем консульских услуг и поездок наших граждан очень большой.

Это будет способствовать дальнейшему совершенствованию обеспечения гарантий надежной защиты прав, свобод и интересов наших граждан за рубежом.

Перейти
Для информации06.02.2017 12:05

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Махмудов Ибрагим Исмаилович28.01.2017 17:25

1. Академияда ўқишга кирган ва тахсил олаётган тингловчиларниннг бошқарув компетенцияларини баҳолаб бориш бўйича илғор диагностик услубларни (мас. Ассесмент Маркази услуби) татбиқ этиш ва бунинг асосида Академия қошида “Ассесмент Маркази” Республика диагностик тадқиқот марказини яратиш.

2. Алоҳида билимларни бериш, яъни турли хил фанлардан алоҳида (ўзаро боғлиқ бўлмаган) билимлар бериш усулидан "Лойиҳага асосланган ўқитиш" ва блокли таълим бериш услубига босқичма босқич ўтиш. Академияда тахсил олувчи тингловчилар, яъни катта ёшлиларни ўқитиш хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда блокли таълим услубларини қўллаш амалиётига ўтиш. Ўқув дастурларини "Лойиҳага асосланган таълим" қоидалари ва тамойиллари асосида тайёрлаш.

3. Таълимдаги тизимлилик орқали тарбиялаш, "таълимни ташкил этиш орқали раҳбарлик ва гуманистик қадриятларини шакллантириш" тамойилига риоя қилиш. Тизимли таълим, тингловчи манфаатига йўналганлик тамойиллари орқали ёш раҳбарларда ходимлар манфаатига йўналганлик қадриятини шакллантириш.


Перейти
Отклонено06.02.2017 09:18

Таклиф асослантирилмаган.

Nizomiddin O'rmonov28.01.2017 17:23

Тадбир номини қуйидагича ўзгартиришни таклиф қиламан:

Иқтисодиёт тармоқлари учун самарали рақобат муҳитини яратиш ҳамда маҳсулотлар ва хизматлар бозорида босқичма-босқич давлат аралашуви, монополияси ва монопсониясини(пахтахом ашёси,ғалла ) қисқартириш.

Перейти
Отклонено06.02.2017 14:03

Таклиф асосланмаган.

Botir Umarov28.01.2017 17:22

Бу масалага Вазирлар Маҳкамасининг алоҳида қарорини ишлаб чиқишга зарурат йўқ. Тегишли мутассади идоралар ўзининг қилиши зарур бўлган ишини қилишни ўрнига Вазирлар Маҳкамасига юклаши нотўғри менимча. Аниқ муддат ва вазифа белгилаш муҳим, масалан:

1) 2017 йил охиригача Ўзбекистоннинг суверен рейтингини олиш (хозир ўзи йўқ бўлса, нимани яхшилаш ҳақида гап кетаяпти?)

2) 2018 йил охиригача уни камида ХХ поғона кўтариш

Перейти
Отклонено06.02.2017 12:40

Таклиф асосланмаган.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 17:22

Судларнинг фаолиятини моддий-техника ва молиявий жиҳатидан таъминлаш соҳасида. Умумий юрисдикция судлари фаолиятини моддий-техника ва молиявий жиҳатдан таъминлаш самарадорлигини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Олий суди ҳузуридаги Умумий юрисдикция судлари фаолиятини моддий-техника ва молиявий жиҳатдан таъминлаш департаменти (Олий суд департаменти)ни ташкил этиш лозим. Шунингдек ушбу орган фаолиятини ҳуқуқий асоси бўлган Ўзбекистон Республикасининг “Олий суд департаменти тўғрисида”ги Низом дастлаб Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тасдиқланиши лозим. Бироқ суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ этишнинг навбатдаги босқичда эса, Ўзбекистон Республикасининг “Олий суд департаменти тўғрисида”ги алоҳида қонун қабул қилинса, мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Юқорида қайд этилаган Ўзбекистон Республикаси Олий суди ҳузуридаги Умумий юрисдикция судлари фаолиятини моддий-техника ва молиявий жиҳатдан таъминлаш департаментини ташкил этиш ушбу судлар фаолиятини ҳар томонлама моддий-техника ва молиявий жиҳатдан таъминлаш сифатини янада яхшиланишига ва унинг самарадорлигини оширишнинг муҳим омили бўлиб ҳисобланади.

Бундай Олий суд департаменти аксарият ШҲТга аъзо мамлакатлар тажрибасида ҳам кузатилади. Масалан, Россия Федерацияси, Қозоғистон Республикаси.

Перейти
Принято05.02.2017 10:37

Таклифингиз Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 17:14

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, Ўзбекистон Республикасининг “Судьяларнинг малака ҳайъатлари тўғрисида”ги Низомнинг 55-моддасига мувофиқ, судьяларга қуйидаги икки турадаги ҳайфсан ёки ўртача ойлик иш ҳақининг ўттиз фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорда жарима қўлланилиши назада тутилган. Бизнингча, мазкур интизомий жазо чоралари қандай ҳолатларда ва қайси асосларга кўра танланиб қўлланиши кўрсатилмаган. Энг муҳими, Ўзбекистон Републикасининг “Судлар тўғрисида”ги қонунининг 72-моддаси 1-қисми 3) бандида “судьяларнинг тегишли малака ҳайъати томонидан огоҳлантириш қилинганидан ёки ваколатлари тўхтатилганидан кейин у судья лавозимига зид фаолият билан шуғулланишни давом эттираверган тақдирда” деб мустаҳкамланган бўлса-да, қайд этилаган Низомнинг 55-моддасида эса интизомий жазо чоралар тизимида огоҳлантириш тариқасидаги интизоми таъсир чораси кўрсатилмаган. Бизнинг назаримизда интизомий жазо чорасининг мақсади келажакда жиддий ҳуқуқбузарликларини олдини олишга қаратилган экан, бу борада огоҳлантириш тарзидаги интизомий жазо чорасини интизомий жазолар тизимига киритиш нафақат жазолаш балки, унинг самарадорлигини янада ошишида ҳам муҳим омил бўлиб ҳисобланади. Шу билан бирга, судьяларга нисбатан қўлланиладиган интизомий жавобгарликнинг янда самарали ва таъсирчан бўлиши учун уни қўллаш соҳаси, доираси, турлари ҳамда шакллари ва усулларини кенгайтириш зарурлигини кўрсатмоқда. Бу борада айрим хорижий ва МДҲга аъзо мамлактлар тажрибасини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Жумладан, Тожикистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги қонунининг 127-моддаси 2-қисмига асосан, судьяларга нисбатан икки турдаги яъни танбеҳ ва ҳайфсан интизомий жазо назарда тутилган. Озарбайжон Республикасининг “Судлар ва судьялар тўғрисида”ги қонунининг 112-моддасида танбеҳ бериш ва ҳайфсан эълон қилиш белгиланган. Қирғизистон Республикасининг “Судьялар мақоми тўғрисида”ги Конституциявий қонунининг 28-моддасига асосан, ҳайфсан, судьяни эгаллаб турган лавозимидан муддатидан илгари озод этиш ҳамда кам аҳамиятли интизомий ҳатти-ҳаракат содир этилганда Судьялар Кенгаши огоҳлантириш билан челаниши назарда тутилаган. Россия Федерациясининг “Судьялар мақоми тўғрисида”ги қонунининг 12.1-моддаси 1-қисми 2-бандида судьяларни интизомий жавобгарлигининг 3 тури ўз ифодасини топган бўлиб улар танбеҳ, огоҳлантириш ва судьялар ваколатини муддатидан илгари тугатиш белгиланган. Беларусь Республикасининг “Суд тузилиши ва судьялар мақоми тўғрисида”ги Кодекснинг 112-моддасида 5 та турдаги интизомий жавобгарлик белгиланган. Уларга танбеҳ, ҳайфсан бериш, хизматга тўлиқсиз лойиқлиги тўғрисида огоҳлантириш, судьяларни малака даражасидан олти ой муддатга пасайтириш, эгаллаб турган лавозимидан озод этиш назарда тутилган. Юқорида қайд этилган давлатлардан фарқли равишда Молдова Республикасининг “Судьялар мақоми тўғрисида”ги қонунининг 23-моддаси 1-қисмига асосан, танбеҳ, ҳайфсан, қаттиқ ҳайфсан, лавозмдан озод этиш, раис ва раис ўринбосари лавозимидан озод этиш ўз ифодасини топган.

Бироқ миллий қонунчилигимизда судьяларни ваколатини муддатидан илгари тугатиш, суд раислари ва раис ўринбосарларини лавозимидан озод этиш интизомий жавобгарликнинг тури сифатида қўлланилмасада, судьянинг ваколатини муддатидан илгари тугатиш таъсир чораси сифатида қўлланилмоқда.

Судьяларнинг интизомий жавобгарлик институтининг мақсади судьянинг жиддий ҳуқуқбузарлик содир этилишини олдини олишга қаратилганлиги билан ҳам аҳамиятлидир. Бироқ жиддий интизомий қилмиш учун судьялар ваколатини муддатидан илгари тугатиш мақсадга мувофиқдир. Судьялар интизомий жавобгарликка тортиш асослари, тартиб-таомиллари ва жараёнларини такомиллаштириш долзарб масалалардандир.

Юқорида қайд этилганлардан келиб чиқиб, миллий қонунчилигимиздага интизомий жазо чораларига қўшимча равишда огоҳлантириш, судьялар малака даражасини 6 ойгача пасайтириш, судьянинг ваколатини муддатидан илгари тугатиш тариқасидаги интизомий жазо чоралари киритилса, мақсадга мувофиқ бўлар эди. Бундан ташқари, суд раислари ва раис ўринбосарларини лавозимидан озод этиш сифатида интизомий жавобгарликнинг тури сифатида қўллаш ҳам мақсадга муфофиқ. Бу эса ўз навбатида, судьяларга нисбатан тўғридан-тўғри ҳайфсан ва жарима тариқасидаги интизомий жазо чорасини қўлламасдан, балки олдин уларга огоҳлантириш тариқасидаги жазо чорасини қўллаш орқали, судья ўзининг айрим ҳато ва камчиликларини тушуниб тузалиш йўлига ўтса яхши бўлар эди. Сабаби ҳайфсан тариқасидаги жазо судьянинг келажакдаги профессионал фаолиятига, мустақиллигига муайян даражада таъсир этса, жарима жазоси эса судьяларни моддий шарт-шароитлари даражаси билан бевосита боғлиқдир.

Шунингдек Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги қонунида судьяларни интизомий ва маъмурий жавобгарликка тортиш масаласи қисман мустаҳкамланган бўлиб уларнинг тушунчаси, интизомий ва маъмурий жавобгарликка оид ишларни кўриб чиқиш тартиб-тамомиллари етрлича ҳамда алоҳида шаклдаги қонун билан тартибга солинмаган. Хусусан, Жанубий Корея Республикасида, Грузияда, Буюк Британияда, Исландия ва бошқалар. Бизнингча, келажакда Ўзбекистон Республикасининг “Судьялар интизомий жавобгарлиги ва уни кўриб чиқиш тартиби тўғрисида”ги алоҳида қонун қабул қилинса, мақсадага мувофиқ бўлар эди.

Перейти
Принято05.02.2017 10:36

Таклифингиз Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Botir Umarov28.01.2017 17:14

Марказий молиявий-иқтисодий ташкилотлар ўзи шундоқ ҳам қилаётган ишини Стратегиянинг алоҳида энг муҳим бўлими сифатида биринчи қилиб ёзишибди. Хўш, ушбу таҳлилий маълумотнома хозир хар чоракда тайёрланаётганидан нимаси билан фарқ қилади? Нимага буни айнан реформа сифатида кўришимиз керак? Бу ахир кўзбуямачилик учун қўйилган банд бўлиб қолмаяптими?

Перейти
Отклонено06.02.2017 12:40

Дастурда назарда тутилган маълумотнома кейинчалик соҳада амалга оширилиши лозим бўлган ислоҳотлар йўналишларини белгилашга кўмаклашади.

Ботирхўжа Жўраев28.01.2017 17:12

Кўчмас мулк инвестиция трастлари(КМИТ) – инвесторлар маблағларини умумий жамғармага жамловчи трастлар ёки ҳиссадорлик жамиятлари бўлиб, мазкур маблағлар кейин мулкларни сотиб олиш, ривожлантириш ёки ижарага бериш учун ишлатилади.Исломий КМИТ –шаръий рухсат берилган кўчмас мулкка жамоавий инвестиция қилиш усулидир.

Исломий КМИТ ўзи ишлатадиган барча инвестиция шакллари ва молиявий воситаларни шариат қоидаларига мувофиқлигини таъминлаши шарт.

Худди анъанавий КМИТлар сингари исломий КМИТлар ҳам қуйидаги умумий белгиларга эга:

- шариат қўмитаси ташкил этишни (мажбурий эмас!) ўз ичига олмаган ҳолда жамғарма эгалари, бошқарувчи компания, ишончли мулкдор, мулк бўйича менежер ва инспекторларлар КМИТ иштирокчилари(томонлари) ҳисобланади;

- КМИТни ташкил этишдан кўзланган мақсад – аҳолининг маблағларини сафарбар қилиш ва уларни кўчмас мулк бозорига олиб киришдир;

- жамғарма эгалари дивиденд ва капитал фойдаси кўринишида ўз инвестицияларидан молиявий манфаат оладилар.Лозим бўлган тақдирда улар ўз инвестицион сертификатларини қайта сотишлари мумкин;

- исломий КМИТлар фаолият механизми шариат томонидан буткул рухсат этилган бўлиши шарт;

- исломий КМИТлар мулки фаолияти шариатга мувофиқ келмайдиган ташкилотларга ижарага берилиши мумкин эмас.

Ижара жамғармаси исломий жамғармаларнинг яна бир шаклини ўзида ифодалайди. Ижара жамғармасида йиғилган маблағлар кўчмас мулк, автомашина ва бошқа асбоб-ускуналарни кейинчалик ижарага бериш мақсадида сотиб олиш учун ишлатилади.Ушбу активларга бўлган эгалик ҳуқуқи жамғармада қолади, фойдаланувчилардан эса ижара тўлови ундирилади. Мана шу ижара тўлови жамғарманинг даромади манбаини ўзида ифодалайди ва у иштирокчилар ўртасида мутаносиб тақсимланади.Жамғарманинг ҳар бир иштирокчисига ижарага олинган мулкка мутаносиб эгалик ҳуқуқини тасдиқловчи гувоҳнома берилади ва бу даромадларга унинг улуш ҳуқуқини кафолотлайди.Ушбу гувоҳномани анъанавий ислом фиқҳида қабул қилинган атама – “сукук” деб номланади. Мазкур сукуклар ликвидли миқдор(пуллар) ва қарзни эмас, балки унинг эгалари(сукук ушловчилар)га моддий активларга мутаносиб мулкдорликни ўзида акс эттиргани боис, улар буткул муомалага лаёқатли ҳисобланади ва иккиламчи бозорда сотилиши ҳамда сотиб олиниши мумкин.Ушбу ҳужжатни сотиб олган ҳар қандай шахс активларга улуш ҳуқуқи эгалигида сотувчининг ўрнини эгаллайди ҳамда унга асл мулкдорнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ўтади.Мазкур ҳужжатларнинг баҳоси одатда бозор омиллари ва уларнинг даромадлилиги асосида аниқланади.Лекин ижара битимлари шариат қоидаларига мувофиқ келиши лозимлигини эътиборга олиш керак ва у оддий молиявий ижара шартномалари тўғрисидаги келишувларда ишлатиладиган тартиб ва талаблардан жиддий фарқ қилади.Унинг асосий қоидалари қуйидагилардан иборат:

- ижарага олинган активлар бирон-бир фойдали хусусиятга эга бўлиши ва мазкур фойдали хусусиятлар ижара олувчига ўтказилган вақтдан бошлаб ижара тўлови ундирилиши лозим;

- ижарага олинган активлар улардан фойдаланишнинг жоиз(ҳалол) бўлишига имкон берувчи хусусиятга эга бўлиши шарт;

- ижарага берувчи активга бўлган эгалик ҳуқуқидан келиб чиқувчи барча мажбуриятларни ўз зиммасига олади;

- ижара тўлови белгиланган ва шартнома аввалидаёқ маълум бўлиши шарт.

Жамғармаларнинг мазкур шаклида бошқарув ўзида омонатчиларнинг агентини ифодалайди ва шунинг учун у ўз хизматлари учун тўлов олиш ҳуқуқига эга бўлади.Бошқариш учун тўлов ўрнатилган миқдор ёки олинган ижара тўловидан улуш шаклида бўлиши мумкин.Аксарият фиқҳшунослар бундай жамғармани муробаҳа битими асосида ташкил этиш мумкин эмас деб ҳисоблайдилар, чунки, уларнинг фикрича, муробаҳа битими товарлар сотиш билан чекланган ва хизматлар кўрсатиш ҳамда ижара бизнесига тадбиқ этилмайди.Лекин ҳанбалий мазҳабига кўра, муробаҳа ижара ва хизматлар кўрсатишга ҳам тадбиқ этилиши мумкин.

Олди-сотдининг ушбу шакли замонавий исломий банклар ва молиявий муассасалар томонидан қабул қилинган.Улар товарни ўз мижозлари учун сотиб оладилар, кейинчалик уни келишилган фойда меъёри бўйича тўлов муддатини узайтириш асосида мижозларга сотадилар.Агар жамғарма мана шундай олди-сотди шаклини амалга ошириш мақсадида ташкил этилса у ёпиқ жамғарма бўлиши шарт(унинг пайлари четдаги кишиларга ҳамда иккиламчи бозорда сотилиши мумкин эмас).Бунинг сабаби шуки, муробаҳа битимлари қўлланадиган амалдаги молиявий муассасаларда товарлар хариддан кейин мижозларга дарҳол берилади, шу билан бирга товар баҳоси тўланиши лозим бўлган қарзга айланади.Шунинг учун муробаҳа портфели ҳеч қандай моддий активларга эга бўлмайди.У нақд пуллар ёки қарзларни ўз ичига олади.Шу сабабли жамғарма пайлари(омонатлари) фақат пул ёки қарзларни ифодалайди ва ушбу икки нарса аввал ҳам айтиб ўтилганидек қайта сотилиши мумкин эмас.Агар улар пулларга алмаштириладиган бўлса ҳам, фақат номинали бўйича алиштирилиши мумкин.

Исломий жамғармаларнинг жоиз ҳисобланган яна бир шакли – товар жамғармаларидир.Мазкур шаклдаги жамғармада йиғилган миқдор турли товарларни қайта сотиш мақсадида сотиб олиш учун ишлатилади. Бунда олинган фойда жамғарма даромади ҳисобланади ва у омонатчилар ўртасида мутаносиб тақсимланади.Жамғарма фаолияти шариатга мувофиқлигини таъминлаш учун савдо битимларига қўйиладиган барча талабларга риоя этиш зарур:

- товар сотиш даврида сотувчига тегишли бўлиши шарт, шу сабабли киши ўзи товарга эгалик қилмаган ҳолда амалга ошириладиган қисқа сотувлар деб аталувчи савдоларга рухсат этилмайди;

- форвард(ҳали мавжуд бўлмаган товарларни) сотувлари ҳам рухсат этилмайди, салам ва истисноъ бундан мустанодир;

- товарлар шаръан рухсат этилган бўлиши лозим(масалан алкоголь, тамаки ва бошқа шариат тақиқлаган маҳсулотлар бўлмаслиги шарт);

- товар воқеликда ёки жисмоний жиҳатдан сотувчининг эгалигида бўлиши шарт( воқеликда эгалик қилиш деганда ҳар қандай ҳаракат ёрдамида товарга эгалик қилиш хатарининг харидорга ўтказилиши тушунилади);

- товар баҳоси белгиланган ва томонларга маълум бўлиши шарт.Шубҳали ҳодиса билан боғлиқ ёки гумонли ҳар қандай баҳо битимни қонуний кучидан маҳрум этади.

Исломий жамғарманинг яна бир шакли йиғилган маблағларни турли хилдаги масалан, акциялар, ижара, турли товарлар ва ҳк.сингари инвестицияларга йўналтириш мақсадида тикланиши мумкин.Уни аралаш шаклдаги жамғарма деб ҳам аташ мумкин.Бу ҳолатда жамғарманинг моддий активлари 51%дан ортиқни, шу билан бир вақтда ликвидли активлари 50%дан озроқни ташкил этади, жамғарманинг пай(омонат)лари айланма(жамғармага алоқадор бўлмаган кишиларга сотилиши мумкин) бўлиши мумкин.Лекин, ликвидлилик ва қарзлар мутаносиблиги 50%дан ошиб кетса, аксарият фиқҳшуносларнинг фикрича, жамғарма пайлари сотилиши мумкин эмас.Бу вазиятда жамғарма ёпиқ шаклдаги жамғарма бўлиши лозим(бунда жамғарма сертификатлари фақат унинг омонатчилари орасида тақсимланади).

Исломий инвестиция жамғармаларининг бошқариш самарадорлигини баҳолаш учун исломий фонд индексларидан фойдаланилади.

Перейти
Для информации31.01.2017 21:00

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Ботирхўжа Жўраев28.01.2017 17:11

Исломий инвестиция жамғармалари.

Ушбу инвестицион жамғармалар – мустақил инвестициявий компаниялар бўлиб, унда иштирокчилар компания активларига, унинг фойда ва зарарида улушга эгалик қилишда тенг ҳуқуққа эга бўладилар.

Инвестицион жамғармалар фаолиятининг асосий мақсади маблағларни йиғиш ва инвестициялар портфелини бошқариш ҳисобланади.

Исломий инвестиция жамғармаларининг турли тоифалари мавжуд: ҳиссадорлик капитали жамғармалари, мулк ва кўчмас мулк жамғармалари, товар жамғармалари, ижара жамғармалари, муробаҳа жамғармалари, шунингдек, аралаш жамғармалар.

Буларнинг ичида энг кўп тарқалгани ҳиссадорлик капитали жамғармалари ҳисобланиб, уларнинг жами активлари барча исломий жамғармалар активларининг 50%дан ортиғини ташкил этади.

Исломий инвестиция жамғармаларининг бошқа барча исломий муассасалари каби асосий хусусияти шариат қоидаларига мувофиқлиги ҳисобланади.

Шуни қайд этиш лозимки, исломий инвестиция жамғармалари ўз фаолиятини мос молиявий воситалар(муробаҳа, ижара, мушорака ва ҳк.)ни ишлатиш орқали амалга оширади.

“Исломий инвестиция жамғармалари” атамаси умумий касса(умумий жамғарма)ни англатади, инвесторлар шариат қоидаларига қатъий риоя этган ҳолда, ҳалол фойда олиш мақсадида ўзларининг ортиқча маблағларини унга киритадилар.Жамғарма иштирокчилари жамғармада иштирок этиш ва у томонидан амалда ишлаб топилган фойдадаги улушга эгаликни тасдиқлайдиган ҳужжатни олиш ҳуқуқини қўлга киритадилар.Ушбу ҳужжатларни “гувоҳнома”, “ акция” ва бошқа номлар билан аташ мумкин, уларнинг шариат нуқтаи-назаридан қонунийлиги икки асосий талабга мувофиқ келиши лозим.

Биринчидан, иштирокчилар ушбу сертификатларнинг белгиланган номинал қиймати ўрнига жамғарма амалда ишлаб топган мутаносиб нисбатдаги фойдага умид қилишлари мумкин.Шунинг учун бирон-бир фойда меъёри кафолотланмайди.Жамғарма иштирокчилари унга кирар эканлар, ўз сертификатлари даромадлилиги жамғарма ишлаб топган фойда ёки зарарга боғлиқ эканини аниқ тушуниб олмоқликлари керак.Агар жамғарма катта фойда олса, сертификат даромалилиги ушбу миқдорга ортади.

Агар жамғарма зарар кўрса, ушбу зарарлар иштирокчилар ўртасида мутаносиб тақсимланади, агар зарарлар жамғарма раҳбариятининг эътиборсизлиги ёки нўноқлик ила бошқаруви оқибатида юзага келса, у ҳолда иштирокчиларга қоплама тўлаб бериш лозим бўлади.

Иккинчидан, киритилган миқдор шариат рухсат этган бизнесга инвестиция қилиниши шарт.

Мана шу асосий талабларни эътиборга олган ҳолда, исломий инвестиция жамғармалари инвестиция қилишнинг кўплаб усулларидан фойдаланишлари мумкин.Исломий инвестиция жамғармаларининг таснифи 3.11-расмда келтирилган.

Ҳиссадорлик капитали жамғармаси(private equity).Мазкур жамғармада инвестициялар миқдори маълум бир компаниянинг акцияларига жойлаштирилади.Фойда асосан акцияларни сотиб олиш ва баҳонинг ортиши ҳисобига, уни сотишдан олинган фойда ҳисобига шаклланади.Фойда шунингдек, акциялари сотиб олинган мос компаниялардан келиб тушган дивидендлардан ҳам олиниши мумкин.

Аниқки, агар фирманинг асосий фаолияти шариат нуқтаи-назаридан ноқонуний бўлса, у ҳолда исломий жамғарма унинг акцияларини сотиб олиши, ушлаб туриши ва сотиши мумкин эмас, чунки, бу ҳиссадорларнинг ман этилган бизнесда иштирок этишига олиб келади.


Перейти
Для информации31.01.2017 20:58

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Ботирхўжа Жўраев28.01.2017 17:08

Исломий молиявий тизимнинг уч таркибий қисми ҳақида қисқача сўз юритмоқчимиз.

Банклар.

Сўнгги йилларда ўзининг фаолият механизмларига юқори даражада қизиқиш ҳамда глобаллашувнинг ўсиши билан боғлиқ ҳолда, исломий банкинг шиддатли ривожланишни бошдан кечирмоқда.500га яқин исломий молиявий муассасалар оддий чакана молиялаштиришдан тортиб, корпоратив таркибли қимматли қоғозларни чиқариш усуллари билан маблағ жалб этишга қадар бўлган кенг миқёсдаги хизматларни таклиф этмоқдалар.

Умуман, исломий банкларнинг фаолияти қуйидаги асос бўлувчи қоидаларга таянади:

- пул пулдан пайдо бўлмаслиги керак, яъни капиталнинг ўсиши соф пул айланмаси соҳасида амалга ошиши мумкин эмас;

- инвесторларнинг даромади савдо ва ишлаб чиқаришга қилинган инвестициялар билан боғлиқ бўлиши керак;

- битим иштирокчилари ўртасидаги муносабат шерикчилик асосида қурилиши лозим;

- пул товар ҳисобланмайди, улар фақат қиймат ўлчовидир.

Пул маблағларини сафарбар қилиш усуллари улушли иштирок(ҳиссадорлик капиталига инвестиция киритиш эвазига маблағларни жалб этиш) ва сукук сертификатлари ҳисобланади.Товар-пул айланмаси асосида фақат воқеликда мавжуд товар ва хизматларга тааллуқли битимлар ётади.

Исломий ва анъанавий банклар фаолиятининг умумий таърифи қуйидагилардан иборат:

- исломий ва анъанавий банкларнинг фаолият мақсади тижорий хусусиятга эга ҳамда фойда олишга қаратилган;

- банклар фаолияти қоидаси – молиявий воситачилик ҳисобланади;

- банклар тижорий, инвестицион ва универсал фаолиятга ихтисослашади;

- банклар бизнесининг стандарт йўналишлари корпоратив бўғим ва жисмоний шахслар бўғимларига ажралади;

- банк фаолиятидаги амалиёт шакллари: ҳисоб-китоб амалиётлари, пул ўтказмалари, валюта алмаштириш, документар амалиётлар, молиялаштириш амалиётлари ва инвестицион - банк амалиётлари;

- банклар фаолиятини ташкил этиш ва бошқариш: корпоратив бошқарув, хатар менежменти, ликвидлиликни бошқариш, комплайнс-назорат, ички назорат тизими.

Исломий банклар фаолияти хусусияти қуйидаги жиҳатлари билан таърифланади:

- ислом фиқҳига мувофиқ фаолият устидан ички назорат таркиби(шариат бўйича кузатув кенгаши, шариатга мувофиқликни таъминловчи ички аудит вазифаси) ила корпоратив бошқарувни қуриш;

- хатар-менежментининг вазифаси маҳсулот(хизмат)ларнинг хусусияти ва банк ҳамда мижоз ўртасидаги ўзаро муносабатларни ифодалайди;

- ликвидликни бошқариш вазифаси(ALM) шакллантириладиган банк активларининг айниқса, банкнинг қисқа муддатли(жорий) ликвидлилигини шариатга мувофиқлигини таъминлаш борасидаги тавсифини акс эттиради;

- мижоз ва омонатчилар фаолияти натижаси(фойда ва зарар)да банкнинг, банк фаолият натижаси(фойда ва зарар)да мижоз ва омонатчиларнинг иштироки;

- исломий банк маҳсулотлари ва хизматлари хусусиятини ифода этадиган банк амалиётлари ҳисоби стандартлари(AAOIFI стандартлари);

- банк фаолиятининг омонатчилар бохабарлиги учун буткул очиқлиги.Омонатчи банкнинг шерикларидан бири сифатида кўриб чиқилади.

Исломий банкингда банклар ва улар омонатчиларининг фойдаси турли лойиҳаларга киритилган маблағлар ҳисобига, воқеликдаги товар ва хизматларни яратувчи тадбиркорлик фаолияти жараёнида шаклланади.Капитал фақат савдо ва ишлаб чиқариш мақсадларига ишлайди.Банк асосан шерик(мушорака шартномаси) ёки траст жамғармаси(музораба шартномаси) сифатида иштирок этади.Ҳар икки томон - банк ҳам, мижоз ҳам шартномага кўра лойиҳадан келадиган фойда ва зарарни тақсимлаб оладилар ва шунга мувофиқ, фойда олиш учун сайъ-ҳаракат қиладилар.

Исломий банклар ўз фаолиятини икки шаклдаги банк тизимида амалга оширади:

1) ислом фиқҳи меъёрларига буткул мувофиқ тизим( Покистон, Судан, Эрон банк тизимлари);

2) давлат органи томонидан алоҳида тартибга солинадиган ва исломий банклар фаолияти анъанавий банклар билан бир қаторда фаолият юритадиган дуалистик тизим.

Тўлақонли исломий банклар учун банк фаолиятини шариат қоидаларига мувофиқлигини тартибга солиш марказий банк ва банк назорати органлари даражасида амалга оширилади.

Исломий банк қошида иш юритадиган шариат кенгаши банк битимларининг исломий молиялаштириш қоидаларига мувофиқлигини назорат қилади.Тадқиқотлар натижаси мижозлар маблағларини жалб этишнинг қўшимча воситаси бўлиб хизмат қилиши мумкин, яъни ушбу воситалардан фойдаланишда ислом меъёрларига риоя этишнинг кафолоти сифатида қатнашади.

Маҳсулотларнинг шариатга мувофиқлигини ички текширувидан ташқари банклар ташқи шариат аудити ҳам ўтказадилар, бу эса ҳалқаро саҳнада банкнинг рейтинги ва обрўсини ошириш воситаси бўлиб хизмат қилади.


Перейти
Для информации28.01.2017 18:34

Маълумотингиз учун рахмат.

Nizomiddin O'rmonov28.01.2017 17:05

ТАКЛИФ: Шаффофлик, холислик,очиқ-ойдинлик, ошкоралик,тўлиқлик ....... каби тамойилларга асосланган рақобатни чеклайдиган ҳар қандай шаклдаги харакат(битим....)ларни тақиқлашни ва монопол фаолиятни тартибга солишни таъминлайдиган механизмни барпо этиш бўйича LEXUZдаги меъёрий хужжатлар тўпламини тўлиқ қайта кўриб чиқиш талаб этилади.

Сабаб, 2012 йилдан кейинги ўзгартишлар туфайли Хатто РАҚОБАТ қонунининг 27 ва37 моддаларнинг номлари айнан бир тавсифланади.

Бундай номувофиқ ҳолатларни бошқа хужжатлар лардан ҳам топса бўлади.

Фикримча: Каримов Эркин Зикириллаевичнинг "...монполияга қарши кескин ва зудлик билан чоралар кўриш лозим....... ,

"........монопол корхона фақат ўзининг эгасини вақтинча бой қилади, давлатимиз нуфузига ва иқтисодиётига путур етказади....каби

ёндошувга қисман қўшилиш мумкин.

Аслида монопол ва олигопол корхоналар улгуржи бозорни назорат қилади. Улар фаолиятига барҳам бериб бўлмайди. Дунёни транснационал компаниялар бошқаради. Хоҳласа, Ўзбекистонга ўхшаган мамлакатларнинг бир нечтасини ютиб юбораиши мумкин.Уларнинг товар айланмаси мамлакат ЯИМсидан бир неча баробар катта...............

Дунёни бойлар бошқаришини тан олиш ва улар билан ўзаро манфаатли келишишдан ўзга илож йўўўўўўўқ ...............

Перейти
Отклонено31.01.2017 21:24

Таклифингиз учун рахмат. Ушбу ҳужжат лойиҳасида кўрсатган масалалар юзасидан бир қатор чора-тадбирлар амалга оширилиши назарда тутилган.

Окилхон Носирхонов28.01.2017 17:04

Oliy o`quv yurtlarida talabalarga o`zlari tahsil olayotgan yo`nalish bo`yicha fanlarni qo`yishsa va aynan o`sha tegishli fanlar bo`yicha tahsil olsalar maqsadga muvofiq bolardi! aytib o`tish joizki ba`zi fanlar mutlaqo yo`nalishga aloqasi yoq holda kiritilgan. Va shu orinda talabalar oz bilimlarini keraksiz ya`ni sohaga aloqador bolmagan fanlar bilan chalgitish bilan ovora bolib qolishmoqda. Shu masalani yanada chuqurroq korib chiqishingizni sorayman! Raxmat!!!

Перейти
Принято06.02.2017 16:18

Таклифингиз асослантирилмаган.

Ботирхўжа Жўраев28.01.2017 17:02

Исломий молия саноати ўзининг нисбатан қисқа тарихи мобайнида узоқ ва машаққатли йўлни босиб ўтди.Исломий молиявий муассасалар амалиёти ушбу соҳада охирги ўн йилликда, энг аввало, жаҳон иқтисодиёти миқёсида жиддий тараққиётга эришди.Исломий молиялар тарихи ушбу тизимнинг капитализм доирасида самарадор ва яшовчанлиги кўрсатди.Жаҳондаги исломий банклар умумий активлари 1,46 трлн.долларни ташкил этмоқда.АҚШда 2013 йил бошида уларнинг йиллик ўсиши 18%дан ортиқни ташкил этди.Оддий банкинг билан таққослаганда муқобил секторнинг улуши ҳозирги вақтда у қадар катта бўлмасада, етакчи банк корпорациялари улкан имкониятларни ҳис этган ҳолда, ушбу бозорга қўшилмоқдалар.Шу билан боғлиқ равишда ушбу секторни ривожлантириш ва Исломий молиявий муассасалар учун бухгалтерия ҳисоби ва аудит ташкилоти(AAOIFI), Ҳалқаро исломий рейтинг агентлиги(IIRA), Исломий молиявий хизматлар бўйича кенгаш(IFSB), Ҳалқаро исломий молия бозори(IIFM), Ликвидлиликни бошқариш маркази(LMC) ва Исломий банк ва молиявий муассасалар Бош кенгаши(CIBAFI) сингари бир қатор қўллаб-қувватловчи ва тартибга солувчи ташкилотларни ташкил этишдаги ИТБнинг етакчи мавқеини эътироф этиш лозим.

Шу билан бирга 2007-2009-йиллардаги молиявий инқироз жаҳон иқтисодиёти рецессиясига олиб келган жаҳон молиявий тизимининг бир қатор муаммоларини юзага чиқарди. Мувофиқлаштирилмаган молиявий тизимни шакллантиришга оддий молиявий тизимнинг қадриятлари ҳисобланган қоидалар: юқори фойдага эришиш ва имкон қадар бозор муносабатларини чекланган тартибга солиш “ёрдам” берди.Шунга боғлиқ ҳолда, ҳозирги вақтда жаҳонда фақат реал активлар билан таъминланган ва жаҳон иқтисодиётининг реал сектори билан боғланган жиддий самарали молиявий тизимни яратиш зарурати муқаррар бўлиб қолди.Ушбу йўналишда ишлаб чиқариш жараёни билан бевосита боғлиқ ва мавжуд хатарларни бартараф этиш имконини берувчи исломий молиявий воситалар муҳим ўрин эгалламоқда.Перейти
Для информации31.01.2017 20:54

Таклифингиз кўриб чиқилади.

Botir Umarov28.01.2017 16:54

Мы давно уже говорим о "государственных услугах" вместо "административных процедур" так как это подразумевает упор на качество услуг. Поэтому целесообразно изменить название Закона на "Закон о государственных услугах".

Перейти
Отклонено05.02.2017 12:16

Административные процедуры и государственные услуги разные понятия.

Gulchekhra Malikova28.01.2017 16:48

Прежде всего необходимо учесть, что в мире идет жесткая конкуренция за иностранного инвестора. В этом смысле, Узбекистану необходимо принять структурные изменения в этой отрасли. Например, необходимо создать Агентство по иностранным инвестициям, которое будет полностью отвечать за привлечение иностранных инвестиций и должен быть для потенциального иностранного инвестора "единым окном". Самая основная проблема в этой связи отсутствие необходимой информации, которая могла бы привлечь инвестора. Агентство должно готовить и распространять среди потенциальных иностранных инвесторов информацию об инвестиционном климате Узбекистана, предоставленных законодательных преференциях, льготах и т.д. В данное время этот вопрос упущен и нет системного подхода. За инвестора надо бороться и всячески рекламировать инвестиционные возможности Узбекистана.

Перейти
Для информации06.02.2017 14:09

Принято к сведению.

Vafoev Azizbek Ulug'bekovich28.01.2017 16:46

ТАКЛИФ

“НАЬМУНАВИЙ КИЧИК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОМПЛЕКСЛАРИ”

Республикамизнинг барча қишлоқ ҳудудларида ҳудудда этиштирадиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига қараб 20-50 та қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлайдиган, аҳоли учун зарур истеьмол товарларини ишлаб чиқарадиган арзон кичик ишлаб чиқариш комплекслари (50 млн., 100 млн. сўмлик) яратилиб кредитга сотиш орқали Республиканинг барча туман қишлоқларининг иқтисодиётини юқори сур`атда улкан ривожланишга олиб келса бўлади деб ўйлайман.

Мамлакатимизда ҳозирда кичик бизнес ва хусусий тадбирколикка кенг йўл очилганлиги билан бир қаторда ўз бизнесини бошлаш хоҳишидаги инсонлар олдида ўз ишлаб чиқариш, бизнесини бошлашга баьзи ноқулайликлар ва номутаносибликлар мавжуд.

Ишлаб чиқариш корхонаси учун жой топиш, корхонани ташкил этиш билан боғлиқ барча ҳужжатлар, ҳокимятдан рухсатнома олиш, электроенергия, иситиш ва бошқа коммунал хизматларни ўрнатиш, керакли ишлаб чиқариш ускуналарини четдан топиш, олиб келиб ўрнатиш, ишчи кучи, хом-ашё топиш ва бошқа турдаги ишлар 1-2 ой вақт, кўп машаққат, ортиқча кўплаб пул сарфланиши ва бошқа кичик қийинчиликлар кўплаб одамларнинг ўз ишлаб чиқариш, бизнесини бошлашга чўчитади ва аҳоли қўлида турган ортиқча пул маблағига автомошина, ўз уйларини қайтадан ҳашаматли қуриш каби даромад келтирмайдиган ишларга сарфлашмоқда.

Агар ишлаб чиқариш корхонаси маҳсулот ишлаб чиқаришга ТЎЛИҚ ТАЙЁР ҲОЛДА бир неча соат ичида расмийлаштириб сотилса, бу кўплаб тадбиркорлик билан шуғулланиш истагида бўлган одамлар учун, қолаверса бу корхоналарни маблағи йўқ ташаббускор ёшларга узоқ муддатли кредитга бериш орқали ҳам амалга ошириш, маблағи йўқ серғайрат инсонлар учун катта имкониятлар яратилади, қишлоқ аҳолисини иш билан таминлаб, қишлоқда етиштирилган маҳсулотлар қайта ишлаш, қишлоқ ва бошқа ҳудудлар учун арзон маҳсулотлар ишлаб чиқарилиб аҳоли исте`моли учун етарлисидан қолган катта қисмини марказлашган ҳолда вилоят марказларида махсус зоналарда жамланиб экспортга йўналтириш натижасида мамлакат иқтисодиётини кескин ривожлантиради деб ўйлайман.

Перейти
Для информации06.02.2017 09:45

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Botir Umarov28.01.2017 16:46

Нима кераги бор яна бир ортиқча бюрократни? Олий Мажлис палаталари барибир Вазирлар Маҳкамасининг ижро аппаратини тегишли департаментлари билан ишлашади, аниқ бир белгилаб қўйилган "доимий" вакил қанчалик хар бир масалага чуқур кириб бориши мумкин?

Перейти
Отклонено04.02.2017 12:55

Вазирлар Маҳкамасининг Олий Мажлис палаталаридаги доимий вакили лавозимини таъсис этиш Парламент ва ижроия ҳокимияти органининг қонун ижодкорлиги соҳасидаги, ижро органлари фаолиятини устидан парламент назоратини ташкил этишда ўзаро ҳамкорлиги самарадорлигини ошириш мақсадида киритилмоқда. Вазирлар Маҳкамасининг доимий вакили бошқа вазифалардан озод бўлиши унинг хар бир масалага чуқур кириб бориши таъминлайди.

Botir Umarov28.01.2017 16:44

Хар бир қонунни қабул қилишда қайси депутат ёки сенатор қандай овоз берганини онлайн базада йиғиб бориш керак. Шунда кейинчалик ушбу депутатларга сайловчилар бемалол баҳо бера оладилар, қанчалик улар қўллаган қонунларини ижобий ёки салбий натижалари бўйича.

Перейти
Для информации30.01.2017 12:27

Таклифингиз Давлат дастури қабул қилингандан сўнг, унинг ижроси жараёнида кўриб чиқилади. Эътиборингиз учун рахмат.

Vafoev Azizbek Ulug'bekovich28.01.2017 16:36

ТАКЛИФ

“НАЬМУНАВИЙ КИЧИК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОМПЛЕКСЛАРИ”

Республикамизнинг барча қишлоқ ҳудудларида ҳудудда этиштирадиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига қараб 20-50 та қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлайдиган, аҳоли учун зарур истеьмол товарларини ишлаб чиқарадиган арзон кичик ишлаб чиқариш комплекслари яратилиб кредитга сотиш орқали Республиканинг барча туман қишлоқларининг иқтисодиётини юқори сур`атда улкан ривожланишга олиб келса бўлади деб ўйлайман.

Мамлакатимизда ҳозирда кичик бизнес ва хусусий тадбирколикка кенг йўл очилганлиги билан бир қаторда ўз бизнесини бошлаш хоҳишидаги инсонлар олдида ўз ишлаб чиқариш, бизнесини бошлашга баьзи ноқулайликлар ва номутаносибликлар мавжуд.

Ишлаб чиқариш корхонаси учун жой топиш, корхонани ташкил этиш билан боғлиқ барча ҳужжатлар, ҳокимятдан рухсатнома олиш, электроенергия, иситиш ва бошқа коммунал хизматларни ўрнатиш, керакли ишлаб чиқариш ускуналарини четдан топиш, олиб келиб ўрнатиш, ишчи кучи, хом-ашё топиш ва бошқа турдаги ишлар 1-2 ой вақт, кўп машаққат, ортиқча кўплаб пул сарфланиши ва бошқа кичик қийинчиликлар кўплаб одамларнинг ўз ишлаб чиқариш, бизнесини бошлашга чўчитади ва аҳоли қўлида турган ортиқча пул маблағига автомошина, ўз уйларини қайтадан ҳашаматли қуриш каби даромад келтирмайдиган ишларга сарфлашмоқда.

Агар ишлаб чиқариш корхонаси маҳсулот ишлаб чиқаришга ТЎЛИҚ ТАЙЁР ҲОЛДА бир неча соат ичида расмийлаштирилса, бу кўплаб тадбиркорлик билан шуғулланиш истагида бўлган одамлар учун, қолаверса бу корхоналарни маблағи йўқ ташаббускор ёшларга узоқ муддатли кредитга бериш орқали ҳам амалга ошириш, маблағи йўқ серғайрат инсонлар учун катта имкониятлар яратилади, қишлоқ аҳолисини иш билан таминлаб, қишлоқда етиштирилган маҳсулотлар қайта ишлаш, қишлоқ ва бошқа ҳудудлар учун арзон маҳсулотлар ишлаб чиқарилиб аҳоли исте`моли учун етарлисидан қолган катта қисмини марказлашган ҳолда вилоят марказларида махсус зоналарда жамланиб экспортга йўналтириш натижасида мамлакат иқтисодиётини кескин ривожлантиради деб ўйлайман.

Перейти
Отклонено28.01.2017 18:15

Ўзбекистон Республикасининг "Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида"ги Қонунининг 4-моддасига мувофиқ, давлат органлари, уларнинг мансабдор шахслари, шунингдек тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиши қонун ҳужжатларида ман этилган бошқа шахслар тадбиркорлик фаолияти субъектлари бўлиши мумкин эмас. Шунингдек мазкур қонунга кўра, тадбиркорлик фаолияти (тадбиркорлик) тадбиркорлик фаолияти субъектлари томонидан қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга ошириладиган, ўзи таваккал қилиб ва ўз мулкий жавобгарлиги остида даромад (фойда) олишга қаратилган ташаббускорлик фаолияти ҳисобланади.


Gulchekhra Malikova28.01.2017 16:32

Закон «О социальном партнёрстве» не оговаривает вопросы участия органов самоуправления в данном механизме, но, зачастую мы приходим к выводу, что нужна такая система, в рамках которой самоуправление граждан, бизнес и местные хокимияты могли бы эффективно работать для достижения единой цели – социально-экономического благополучия населения, при котором эффективность решения социальных проблем напрямую зависит от использования всех имеющихся ресурсов территории.

Рассмотрим каждый из секторов. Самоуправление граждан имеет собственные цели развития, зачастую более точно отражающие интересы местного населения.

Местные хокимияты заинтересованы в успешном реформировании социальной сферы. С органами самоуправления граждан они постоянно контактируют, но в силу бюджетных ограничений и нехватки штатных единиц местные хокимияты не в состоянии разрабатывать инновационные виды социальных услуг, они могут только рассмотреть, то или иное предложение и приложить усилия к его утверждению. Само собой разумеется, что местные хокимияты не обходятся без помощи представителей органов самоуправления граждан.

Но как привлечь бизнес сектор к взаимному партнёрству? Ведь к социальной сфере он имеет только опосредованное отношение, так как целью бизнеса всегда остается максимизация прибыли. Для субъектов предпринимательства социальные институты в виде органов самоуправления не являются приоритетными, так как вторые не входят в перечень прибыльных объектов.

Вместе с тем современное состояние деловой среды, условия ведения бизнеса (по мнению предпринимателей) еще не в полной мере отвечают требованиям и принципам свободной рыночной экономики, общепринятым международным нормам и стандартам. Можно ли в условиях существования неформальных платежей сотрудниками налоговых органов и местных хокимиятов заинтересовать коммерческий сектор в социальном партнёрстве? Ведь регулирование финансовых вопросов имеет важнейшее значение в ходе трансформации системы. Без новых бюджетных механизмов, налоговых послаблений бизнес сектор сложно привлечь, соответственно реализовать социальное партнёрство также будет нелегко.

Население махалли выступает по отношению к бизнес сектору внешней средой, от стабильности которой точно также зависят темпы развития предприятия и его устойчивость. Поэтому он заинтересован в стабильном социально-экономическом развитии территории махалли. Да и сами жители могут выступать как производители (или соисполнители) тех или иных местных услуг и как соучастники процесса управления на местах. Механизм социального партнерства даёт гражданам возможность участия в принятии решений, а значит, они разделяют долю ответственности за социально-экономическое состояние своей махалли. Следовательно, вовлеченность жителей в управление и оказание услуг в определенной мере позволяет сохранить и развивать в них «чувство привязанности к месту». Совершенно очевидно, что махалля, как никакая иная власть, живёт именно за счёт укоренения человека в данной местности и активного участия жителей в управлении. А значит сегодня, как никогда, актуальным является «вопрос о необходимости «удержать» своих жителей, и уж тем более, «завоевать» их в качестве соучастников процесса самоуправления». Так как, невозможность реализоваться в своём городе (кишлаке, ауле, поселке) в профессиональном плане, является одной из основных причин миграции в другие крупные города или за границу.

ОСГ также могут участвовать как бизнес партнёры, т.е. ОСГ могут быть учредителями и/или соучредителями субъектов предпринимательства на своей территории. Это ведет к поступлению средств на счета ОСГ, которые в последствии могут быть использованы для развития инфраструктуры и приведет к увеличению занятости населения на территории ОСГ.

Законодателям есть над чем задуматься.

Перейти
Принято06.02.2017 09:43

Предложения будут рассмотрены в ходе реализации Программы.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 16:31

Судьяга нисбатан белгиланган татибда интизомий жавобгарлик тўғрисида иш қўзатилганда унинг ваколатлари тўхтатилиши лозим. Бироқ Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги қонунининг “Судьяларнинг ваколатларини тўхтатиш” деб номланган 71-моддасида бу масала ўз ифодасини топмаган. Бизнингча, судьяга нисбатан белгиланган татибда интизомий жавобгарлик тўғрисида иш қўзатилганда унинг ваколатлари тўхтатилиши зарур. Бу эса ўз навбатида, бир томонидан судья ўз фалиятини ҳар томонлама назорат қилиш имконини берса, бошқа томондан эса судья нисбатан қўзғатилган интизомий ишни ҳар томонлама ҳаққоний кўриб чиқиш имконини беради. Қайд этилган таклиф кўплаб хорижий мамлакатлар қонунчилигида ҳам ўз ифодасини топган. Масалан, Франциянинг “Магистратура мақоми тўғрисида”ги қонунининг 47-моддасига асосан, магистартга нисбатан белгиланган тартибда интизомий иш кўриб чиқилиб, якуний қарор қабул қилингунга қадар ишдан вақтинчалик четлатилиши белгиланган.Перейти
Принято05.02.2017 10:36

Таклифингиз Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Safarov Temur Uktamovich28.01.2017 16:30

Исходя из опытов зарубежных стран, где функционирует данный вид органа судебного самоуправления (США, Франция, Сербия, Россия, Украина, Казахстан, Кыргызстан и др.) предлагается сформировать состав Высшего судебного совета судей следующем виде:

заместители председателя Верховного суда Республики Узбекистан - 2

заместители председателя Верховного судов по уголовным и гражданским делам Республики Каракалпакстан - 2

председатели областных судов и города Ташкента (13) по уголовным, гражданским и хозйственным делам (с каждого суда) - 39

председатель военной коллегии Верховного суда Республики Узбекистан - 1

заместитель Генерального прокурора Республики Узбекистан - 1

председатель Палаты адвокатов - 1

Министр юстиции Республики Узбекистан - 1

и из одного председателя избираемый Президентом Республики Узбекистан

Перейти
Принято05.02.2017 10:32

Таклифингиз Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Shahzoda Toirova28.01.2017 16:29

Har bir oliygohni bitirayotgan talaba o'z mutaxasisligi bo'yicha ishlashi va aynan shu soxada tajriba orttirishi lozim. shu yoshlar o'z sohalarini chuqurroq o'rganishlari uchun tajribali mutaxasislar bilan amaliyot o'tkazishlari lozim. shunday imkoniyatlar yaratib bershingizni biza yoshlar iltimos qilamiz. Rahmat

Перейти
Для информации06.02.2017 16:17

Маълумот учун қабул қилинди. Бу талабанинг ўзига ҳам боғлиқ

Dilshod dilshod28.01.2017 16:28

Дилшоджон Сабирджанович Каримов

Образование является социальным лифтом. С детства нам твердят: «учись и тебя ждет прекрасное будущие». Однако, как дефект переходного периода вместо того, что бы служит социальным лифтом, сфера образования стала коррумпированным и непрозрачным. У родителей, дети которых намереваются поступить вузы существует страх 1 августа:

-не потерять целый год,

-что скажут родственники и соседи, если не поступит,

- и иные мысли свойственные нашему менталитету.

Родители что бы защитит своих детей делают все возможное и невозможное что бы их дети поступили в ВУЗ. В странах ЕС существует не только на уровне Университетов, но также существует конкуренция и соответственно проводят конкурсы между факультетами Университета в целях осуществлять качественный набор одарённой молодежи. Но также эти вузы не забывают об экономической выгоде. Абитуриент подает заявление и оплачивает определённую сумму (В Чешской Республики Бакалавр оплачивает 550 крон – 25 долл.США, Магистр 600 крон -30 долл.США и докторант 650 крон -35 долл.США).

Представим, что будет если внедрить эту систему (отменить 1 августа) в Республике Узбекистан. 2016 году подано более 650 тыс. заявлений абитуриентов. Если бы каждый из не поступивших имел хотя бы один шанс, как бы горели бы глаза этих молодых людей от социальной справедливости. Подсчитаем ПТЭО данного предложение, 650 тыс. подают хотя бы 3 Университета (1.95 млн. заявлений) и если они будут платит за каждую подачу документов 1 мин.зарп. плату, сумма будет весьма внушительной (почти 150 млрд.сум). Какие социально-экономические эффекты могут нас ожидать от внедрения данной системы:

- ежегодно доходная часть гос. бюджета будет пополнятся на 150 млрд.сум

- резко сократится уровень коррупции в системе высшего образования (родители перестанут копить или продавать скот, тем самым создавая спрос на рынке, который тянет нашу экономику и общество вниз)

- будет обеспечены принципы социального лифта и социальной справедливости (дети обеспеченных семей поступают вузы – Вестмистр, МДИС, Туринский политехнический, ИНХА, МГУ, а дети мало обеспеченных семей ущемлены – не имеют средства оплачивать контракты)

-подготовка кадров для реального сектора экономики (молодые люди выбирают для себя гуманитарные направлении, что по их мнению является плацдармом красивого и обеспеченного будущего. Но реальный сектор экономики нуждается в кадрах технического характера).


Перейти
Отклонено06.02.2017 16:05

Отсутствуют конкретные предложения.

Abdurakhimov Muzaffar Daminjonovich28.01.2017 16:26

жисмоний шахслар учун архив тўловларини хам интерактив усулда амалга оширишни жорий этиш керак


Перейти
Отклонено06.02.2017 09:26

Таклиф асослантирилмаган. Қандай архив тўловлари ҳақида гап боряпти, тушунарсиз.

Dilshod Ostonov28.01.2017 16:17

Ўзбекистон Республикасининг “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”, “Археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида” “Музейлар тўғрисида” “Маданий бойликларнинг олиб чиқилиши ва олиб кирилиши тўғрисида” Қонунинингва мазкур соҳани тартибга соладиган қонун ости ҳужжатларнинг ижросини тўлақонли йўлга қўйиш мақсадида Ресбуликадаги барча музейлар фаолиятини мувофиқлаштирувчи ва ривожлантирувчи Ўзбекмузей давлат бирлашмасини ташкил қилиш лозим.

Ташкилий тузилмасида Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш илмий-ишлаб чиқариш бош бошқармасининг илмий-ишлаб чиқариш қисмини, Бадиий экспертиза бошқармаси ҳамда янги ташкил қилиниши режалаштирилган Реставрация марказини бирлаштириш яъни бошқарувни марказлаштириш лозим.

Юқоридаги ташкилотларнинг функционал вазифалари яъни бу ташкилотларнинг мақсадлари бир йўналишда.

Жумладан, археология ашёларининг сақланиш жойи музей, бадий экспертиза музей ашёлари ва музей коллекцияларини экспертизадан ўтказади, реставрация маркази музей ашёлари ва музей коллекцияларини реставрацияси билан шуғулланади, шунингдек, музейларимиз жойлашган бинолар маданий мерос ёдгорликларида жойлашган.

Бу бирлашма ташкил қилинса, энг асосийси Миллий музей фондининг Давлат каталоги юритилади ва мавжуд экспонатлар чинаккам маънода давлат назоратига олинади. Шунингдек, реставрация йўналишида мактаб яратилади. Экспозициялар малакали мутахассислар томонидан марказлашган тарзда доимий янгиланиб борилади.

Тузилмада Илмий кенгаш ташкил қилиниб, музей ашёлари ва коллекцияларини ва маданий ёдгорликларни илмий тадқиқ қилиб, илмий ишларни ривожлантириш ва китоб каталоглар яратиб, бир неча тилларга таржима қилдириб, бой тарихимизни жаҳон миқёсида тарғиб қилиш билан шуғулланади.

Тузилмада Жамғарма ташкил қилиниб, музейлар ва маданий мерос обидаларидан тушган маблағ жамланади. Жамғарма маблағи “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида” Қонунларининг 34-моддасига мувофиқ маданий мерос объектларига, уларнинг моддий техник базасини мустаҳкамлашга ва шу фаолиятда банд бўлган ходимларни рағбатлантириш, малакасини ошириш ва қонунчиликда чекланмаган бошқа мақсадларга йўналтирилади.

Вилоятлардаги ўлкашунослик музейлари, Ўзбекмузей давлат бирлашмасининг худудий бўлимларига айлантирилади. Ҳудудларда Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш илмий-ишлаб чиқариш бош бошқармасининг илмий-ишлаб чиқариш қисмини ҳудудий бўлими ва Бадиий экспертиза бошқармасининг ҳудудий бўлими ҳодимлари вилоят бўлимига қўшилади.

Натижада бу йўналишлар бўйича кучли марказлашган ташкилот ҳосил бўлиб, бой тарихимизнинг сақлаб қолиниши ва ривожланишига эришиб, ислоҳот ўз натижасини беради.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:14

Маълумот сифатида олинди.

Dilshod Ostonov28.01.2017 16:13

Ўзбекистон Республикасининг “Музейлар тўғрисида” Қонунининг

мувофиқ музей — музей ашёлари ва музей коллекцияларини сақлаш, ўрганиш ҳамда оммага намойиш этиш учун мулкдор томонидан ташкил этилган доимий фаолият юритувчи нотижорат маданият муассасасидир.

Мазкур қонундан келиб чиқиб, соҳада ниҳоятда муаммолар йиғилиб қолган.

Жумладан, музейларимизда илмий ходим штат бирликлари бўлсада, лекин илмий ходимларнинг, меҳнат хақи ва бошқа ижтимоий кафолатлари таълим муассасининг илмий ходимларига тенглаштирилмаган. “Музейлар тўғрисида” Қонунда илмий муассасалини белгилаб қўйиш лозим.

Қонунга мувофиқ Миллий музей фондининг Давлат каталоги — Миллий музей фонди таркибига киритилган ҳар бир музей ашёси ва ҳар бир музей коллекцияси тўғрисидаги асосий маълумотлар мавжуд бўлган ҳисобга олиш ҳужжати ҳисобланади.

Вазирлар Маҳкамасининг 2010 йил 12 апрелдаги 68-сон қарори
3-иловасининг 10-бандида Музей ашёлари ва музей коллекцияларини Давлат каталогига киритишда экспонатларнинг ҳар бири ҳақидаги зарур маълумотлар акс эттирилган ҳолда электрон ва босма (иккаласи ҳам юритилиши шарт) шаклларда уч нусхада тайёрланиши ва биринчи нусха — музейда, иккинчи нусха — юқори бошқарув органида, учинчи нусха — Ўзбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлигига Миллий музей фонди таркибига киритиш учун тақдим этилиши белгиланган.

Мазкур қарорнинг 12-бандига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлиги тақдим этилган ҳужжатлар асосида музей ашёлари ва музей коллекцияларини Давлат каталоги рўйхатига киритади ва мулкдорга 14-бандига мувофиқ Миллий музей фонди таркибига киритилганлиги ва рўйхатдан ўтказилганлик тўғрисида гувоҳнома берилиши белгиланган бўлса-да, ишлар хажмининг кўплиги сабабли бу ишлар йўлга оширилмаяпти ва бу билан салбий ҳуқуқий оқибатлар олиб келмоқда.

Натижада музейларимиздаги ашёлар лозим даражадаги билимга эга бўлмаган ходимлар томонидан қайси меъзонларга асосан ўз ҳужжатларида қайд қилган, рўйхатга олинганда мазкур экспонатлар асл ва хақиқиймиди, ваҳолангки бугун аксарият ранг тасвир асарлари қалбакилаштирилган деган ҳулоса берилмоқда. Қайд китобларидаги ёзувлар расмлардаги кўрсатмаларга тўғри келмайди.

Бадиий экспертиза бошқармасининг ходимлари ва малакали рассомлар ранг тасвир асарларини асл ёки асл эмаслиги тўғрисида ҳулоса бермоқда, бу хулоса лозим даражада асосланганми.

Бу ўринда нафақат ранг тасвир, балки, бошқа ашёларнинг ҳам асл ёки асл эмаслигини махсус химик лабаратория текширувлари ва асбоб ускуналари асосида амалга оширилса мақсадга мувофиқ бўлади.

Шунингдек, бугунги кунда ранг тасвир асарлари эмас балким ноёб қўлёзмалар, амалий санат, археология, нумизматика, сантарошлик в.ҳ.к асарларимиз тақдири қай ахволда булар ҳам хақиқийми ёки соҳтами деган савол туғилади. Сабаби ранг тасвир асарларимиз ХХ аср махсули. Музейларимиздаги аксарият экспонатлар милодгача бўлган ашёлардир. Уларнинг баҳоси ва тарихимизда тутган ўрни беқиёс. Бизнинг чуқур тарихга эга эканлигимиз мазкур асори атиқаларимиз билан исботланади.

Миллий музей фондининг Давлат каталоги бўлмаса, миллий музей фонди ҳолати устидан давлат назорати қандай амалга оширилади. Бу ҳаракатсизлигимиз билан тарихимизни ўз қўлларимиз билан йўқ қилмоқдамиз.

Миллий музей фондининг давлат каталоги бўлмагандан кейин Миллий музей фондининг давлатга ёки давлатга тегишли бўлмаган қисмларини аниқлаш тўғрисида гапирмаса ҳам бўлади.

Шунингдек, музейлардаги мавжуд маънан, мафкуравий эскирган ашёлар, экспонатларни тасарруфдан чиқариш тартибини йўлга қўйиш лозим;

Музей илмий ходимлари музей ашёлари ва экспозицияси тўғрисида мақолалар, телевидения орқали чиқишлар қилиши, илмий ишларни амалга ошириб қўлланма ва китоб каталоглар чиқариб рекламаси билан машғул бўлиши лозим.

Музейларимиз экспонатларни сақлаш учун лозим даражада иситиш, совутиш, ёртиш тизими билан жиҳозланган бўлиши лозим бўлса-да, бу талабларга аксарият музейлар мазкур талабларга жавоб бермаслиги оқибатида тиклаб бўлмайдиган йўқолишларга олиб келмоқда.

Бир қанча музейларимиздан ноёб ранг тасвир асарлари йўқолганини жиноят иши қўзғатилганини яхши биламиз, лекин лозим даражада сақланмай нобуд бўлган асарларимиз билан йўқолган асарлар ўртасидаги зарар билан қандай фарқ бор.

Ўзбекистон Республикасининг “Маданий бойликларнинг олиб чиқилиши ва олиб кирилиши тўғрисида” Қонуни ижроси Бадиий экспертиза бошқармаси томонидан амалга оширилади.

Республикамизнинг чегара ҳудудларининг божхона манзилгоҳларида бир кунда қанчадан қанча бой тарихимизга оид ашёларни ҳам экспертизаси
ХХ асрнинг эскирган меъзонлари асосида яъни кўз билан кўриб, хулоса берилади. Бадиий экспертиза бошқармасида ҳам ҳулоса бериш худди шу тарзда йўлга қўйилган. Бу бошқарманинг ҳулосаси инсон тақдирини ҳал қилади ахир.

Бадиий экспертиза бошқармаси ашёларнинг экспертизаси билан объектив эмас, субектив ёндашиши кундек равшан. Бу эса республика чегараларидан олиб чиқиб кетилаётган ашёлар ноёб ёки нодир эмаслиги кафолати йўқ.

Мусодара қилинган музей ашёси ва коллекцияси музейдарга топширилади. Бу ашёларнинг ичида маънан эскирган ва миллий мустақиллигимиз ғояларига тўғри келмайдиганлари ниҳоятда кўп ва буларни ҳам фонд тареибидан чиқариб бўлмайди сақлашда муаммолар чиқмоқда.

Шунингдек, Миллий музей фонди — Ўзбекистон Республикаси ҳудудида доимий турган музей ашёлари ва музей коллекциялари мажмуи дейилади демак нафақат музейларимиздаги ашёларни балки, республикамиз фуқароларининг қўлида турган ноёб асори атиқа, ашёларни ҳам рўйхатга олиб қўйиб сақлаш учун эгасига қайтариши лозим, лекин сақлаш ҳолатини назрат қилиб туриши шарт.

музей ашёси — сифати ёки алоҳида белгилари жамият манфаатлари учун сақлаш, ўрганиш ва оммага намойиш этиш заруратини тақозо этувчи маданий бойликдир - бу дегани фақат музейлардаги ашёлар тўғрисида гап кетгани йўқ;

музей коллекцияси — ўз келиб чиқиш хусусияти ёки шаклан яқинлиги туфайли ёхуд бошқа белгилари бўйича бирлаштирилгандагина музей ашёси хусусиятига эга бўладиган маданий бойликлар мажмуи

Юқоридагилардан келиб чиқиб, мазкур муаммоларни ҳал қилишда музейлар билан шуғулланувчи давлат ташкилоти ташкил қилиш лозим. Бу муаммоларни ҳал қилишда Маданият ва спорт ишлари вазирлигининг тегишли бошқармасининг имкониятлари ниҳоятда чекланган.

Мазкур ташкил қилинадиган ташкилот, музейлар, маданий мероснинг илмий тадқиқот ишлари, бадиий экспертиза, ашёларни реставрация қилиш, миллий музей фондининг давлат каталогини юритиш ва назорат қилиш фаолиятини амалга оширади. Шундагина музей иши тартибга келтирилади.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:13

Маълумот сифатида олинди.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 16:11

Дастурда назарда тутилаётган Судьялар олий кенгашига қуйидаги қўшимча ваколатлар бериш мақсадга мувофиқ:

судьялар корпусини шакллантириш;

судья ёрдамчисини танлаш ва уларни тайинлаш;

судьялар қасамёд қабул қилиш маросимини тантанали ташкил этиш;

судьяларни меҳнат таътилиги чиқиш жадвалини белгиланган тартибда тасдиқлаш;

судьяларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш;

судьялар ва суд раислари фаолиятини баҳолаш ва судьяларни рағбатлантириш;

судьяларни суд тизимида юқори мансаб лавозиларига тавсия этиш ва хулоса бериш;

судьялар мустақиллиги, дахлсизлиги ва хавфсизлигини таъминлаш бўйича зарур чоралар кўриш;

судьяларни маъмурий ва жиноий жавобгарликка тортишга розилик бериш ёки уни рад этиш масалаларни кўриб чиқиш;

Судьялар олий кенгаши ўз фаолияти бўйича 1 йилда камида бир маротаба Ўзбекистон Республикаси Президентига ва Олий Мажлис Сенатига ҳисобот бериш тартибини жорий этиш лозим.

Перейти
Принято05.02.2017 10:32

Таклифингиз Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 16:03

Банклардан имкорт контрактлари бўйича назорат қилиш функциясини олиш.

Перейти
Принято28.01.2017 18:51

Таклифингиз учун рахмат. Тегишли хужжатлар лойихалари тайёрланаётганда Сизнинг таклифингиз куриб чикилади.

Javohir Rahimboboyev28.01.2017 16:02

Assalomu aleykum qadrli yurtdoshlar! Meni taklifim shundan iborat: Iqtisodiyoyni rivojlantirish uchun avvalam bor kredit masalalarini hal qilish kerak deb o'ylayman. Har bir odam qarz olishdan oldin uni qaytarishni o'ylaydi shunday ekan aholi bankdan pul olishdan oldin uni qaytarishni o'ylaydi. Fuqarolar bankdan pul olishlari uchun uni foiz stavkalari ni meyyorga keltirish lozim deb hisoblayman. Negaki hozirgi kundagi bank kredit stavkalari fuqarolarga uni to'lashda bir qancha qiyinchilik tug'dirmoqda.

Shu qatorda bordiyu bankdan kredit olishni istab borsangiz sizni hujjatma-hujjat yugirtraverib oxiri kechib yuborishingizgacha olib borishadi. Ushbu holatlarni bartaraf etishni taklif etaman.

Перейти
Отклонено02.02.2017 11:47

Таклифингиз асослантирилмаган.

Otabek Safarov28.01.2017 15:54

1. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлигига қарашли А.Авлоний номидаги Халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институтида умумтаълим мактаблари раҳабар кадрларини тайёрлаш тизимини жорий этиш. Бу борада Малайзия Таълим вазирлиги билан ҳамкорликда ишлаш, айниқса директорларни ўқитиш методологияси ўқув режа ва дастурларини тузишда Малайзиянинг илғор тажрибасидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Чунки, Малайзия Таълим вазирлиги ҳузуридаги Амуниддин Баки илмий тадқиқот институтида бу механизм самарали йўлга қўйилган. Мазкур институт нафақат Таълим вазилигини бошқарув кадрлари билан таъминлаайди, балки олти ойлик мукаммал ўқув курси доирасида мактаб директорларини тайёрлайди. 2012 йилда республика миқёсида 206 та умумтаълим мактаблари ва 1006 нафар ўқитувчилар иштирокида ўтказилаган илмий тадқиқод натижасида умутаълим мактаби директорларининг салоҳияти таълим сифатига кучли таъсир этувчи муҳим факторлардан бири сифатида намоён бўлди. Яъни директорнинг бошқарув ва билим салоҳияти қанчалик юқори бўлса, айни мактабдаги ўқувчилар билими кўрсаткичлари даражаси яъни таълим сифати ҳам шу даражада юқори бўлиши аниқланди.Илғор хориж тажрибаларни ҳамда тадқиқод доирасида амалга оширилган статистик, коррелацион ва регрессион таҳлиллар натижасида таклиф этилаётган директорлар тизимини жорий этиш орқали мамлакатимизда узлуксиз таълимнинг мустаҳкам пойдевори ҳисобланган умтаълим сифатини янада оширишга эришилади.

2. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги, ҳудудий ўрта махсус ва касб ҳунар таълими бошқармалари, ҳудудий халқ таълими бошқармалари ҳамда туман халқ таълими бўлим (РайОНО)ларининг бошқарув структураларига тегишли ўзгартиришлар киритиш мақсадга мувофиқ. Юқорида қайд этилган вазирликларнинг “Стратегия, прогнозлаштириш ва аналитик таҳлил” бошқармаларини ташкил этиш ҳамда ҳудудидий таълим бошқармалари ва бўлимларида ҳам худди шундай бўлим ёки шўъбалар фаолиятини йўлга қўйиш керак. 1992 йилда “New Public managament” яъни Янги давлат маъмурчилиги мактабига асос солишган Дэвид Осборн ва Тед Геблер томонидан самарали давлат бошқарувининг 10 та тамойили ишлаб чиқилган бўлиб, шундан бири “Давлат бошқаруви органлари фаолиятида стратегик режалаштириш ва прогнозлаштириш усулларидан фойдаланишни жорий этиш” тамойилидир. Бугунги кунда таълим тизими ривожланган барча давлатлар (АҚШ, Германия, Япония) ҳаттоки ривожланаётган давлатлар (Россия Федерацияси ва бошқа МДҲ давлатлари)нинг Таълим вазирликлари ва ҳудудий таълим бошқармаларининг ташкилий тузилмаларида таклиф этилаётган бошқарма ва бўлимлар мавжуд бўлим бизда ҳам ушбу тавсияни жорий этадиган бўлсак, албатта таълим тизимидаги мавжуд муаммоларни аниқ ечими ҳамда соҳа ривожининг мукаммал режалари орқали таълим сифати ва самарадорлигига эришамиз.

3. Мамлакатимизда таълим тизими бошқарув кадрларини тайёрлаш тизимини жорий этиш. Тошкентдаги Сингапур менежментни ривожлантириш институти (MDIS)да “Educational Managament” яъни “Таълим менежменти” йўналиши бўйича бакалавр ва магистратура факултетини очиш мақсадаг мувофиқ. Факультетда Гарвард, Колумбия, Стедфорд, Ведербинг каби университетларнинг Таълим менежменти факультетларида бўлгани каби “Таълим сиёсати ва стратегияси”, “Таълим соҳасида халқаро қиёсий таҳлил”, “Таълим соҳасини самарали бошқариш” ва лидерлик, “Таълим соҳасини статистик ва аналитик таҳлил қилиш”, “Таълим юриспрудецияси” каби кафедраларни ташкил этиш лозим. Мазкур йўналишни битирган иқтидорли талабалар Ўзбекистон Республикасида таълим соҳасини бошқаришга масъул бўлган иккита вазирлик ҳамда вазирлик тасарруфидаги республика ва ҳудудий таълим марказ, бошқарма ва бўлимларида фаолият юритишлари мумкин бўлади. ЮНИСЕФнинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси вакилларидан олинган эксперт интервьюга кўра, айнан ушбу йўналишдаги тизимни ташкил этишни молиялаштириш учун кетадиган барча маблағларни ЮНИСЕФ халқаро болалар жамғармаси гранд сифатида тўлашга тайёр.Таълим тизимини ривожлантиришга, мамлакатда таълим сифати ва унинг мазмундорлигига муҳим таъсир этувчи омилларнинг энг муҳими бошқарув ва унда иштирок этувчи кадрлар эканлиги нуқтаи назаридан ушбу таклифни оширадиган бўлсак юқоридаги ютуқларга эришишимиз шубҳасиз. Шунингдек, ушбу тизимни жорий этишга бизда эҳтиёж мавжуд. Сабаби, таълим соҳасидаги бошқарув кадрларида фаолият юритаётган кадрларнинг аксарияти фан ўқитувчилари, педагоглар ёки турли турдош соҳасида бошқарув тизимида ишалб келган кадрларни такил этади. Бундан ташқари таълим тизими ривожланган қайси давлатни олиб қарамайлик уларнинг барчасининг эенг нуфузли олий таълим муассасаларида албатта Таълим менежменти факультети борлигига гувоҳ бўламиз.

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида “Таълим ва фан тизимини стратегик ривожлантириш илмий-тадқиқот марказини” ташкил этиш. Марказнинг асосий функция ва вазифалари қуйидагилардан иборат бўлади:

- Ўзбекистон Республикасида таълим тизимини ривожлантириш бўйича қисқа ва узоқ муддатли стратегияларни ишлаб чиқади ҳамда мазкур ҳужжат ижросининг дахлдор вазирлик ва идоралар томонидан қай даражада бажарилаётганлигини кузатиб боради.

- Ўзбекистон Республикасида таълим стандартларини тайёрлайди.

- Республиканинг таълим сифати бўйича орқада қолаётган ҳудудлари учун махсус стратегия ишлаб чиқади ва унинг ижросининг боришини марказ манфаатларидан келиб чиққан ҳолда, мувофиқлаштириб боради.

- Республикада илм ва фанни ривожлантириш бўйича илмий асосланган таклиф, инновацион лойиҳа ва стратегик тадбирлар режасини ишлаб чиқади;

- Мамлакат иқтисодиётини янада ривожлантиришда таълим ва фаннинг ролини ошириш бўйича илмий асосланган таклифлар тайёрлайди.

- Таълим тизимига сарфланаётган харажатга яраша натижа коефицентини ўлчаб, уни ошириб бориш юзасидан таклифлар тайёрлайди;

- Дунёдаги таълим ва фан тизимидаги тенденцияларни бу борадаги хорижий илғор тажрибаларни мунтазам кузатиб боради ҳамда таклифлар тайёрлашда улардан фойдаланади.

- Ўзбекистонда билимга ихтисослашган иқтисодиётни жорий этиш, инсон капиталини ҳамда иновацияларни, ривожлантириш бўйича муҳим стратегик ҳужжатлар ишлаб чиқиш бўйича асосли таклифлар тайёрлайди.

- Таълим ва фанга тааллуқли вазирлик ва идоралар ходимлари ҳамда ҳудудий таълим муассасаларининг раҳбар кадрлари учун тасдиқланган режа асосида 10 кунлик малака ошириш курсларини ташкил этади.

Марказда ишлайдиган кадарлар эконометрик ва математик моделлаштириш билмларига эга ва инглиз тилида қолаверса Стата, СПСС, Минитаб каби мукаммала компьютер дастурларда ишлай олишга қодир асосан иқтисодчилар бўлишлари лозим.Бундай кадрлар ҳозирда Тошкентдаги хорижий олий таълим муассасалари филиалларида ва бошқа ташкилотларда фаолият юритиб келишмоқда. Уларнинг кўпчилиги хорижда энг нуфузли олий таълим муассасаларини битиришган.

Марказ ташкил этилгач, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Таълим тизимини ривожлантириш маркази ҳамда Халқ таълим вазирлиги ҳузуридаги Қ.Ниёзий номли Педагогика илмий тадқиқот институтини фаолиятини тугатиш мақсадга мувофиқ.

Японияда Таълим, фан, маданият, спорт ва технологиялар вазирлиги мавжуд. Аммо, вазирлик ўз номи билан админстратив ташкилот сифатида асосан ижро билан шуғулланади. Япониянинг таълим ва фан тизимининг бу қадар ривожланиб боришига ҳамда Япониянинг билимга ихтисослашган иқтисодиётга ўтишига айнан ушбу вазирлик учун “Think-tank” (мозговой штурм) вазифасини бажарувчи “Япония Таълим КЕНГАШИ”нинг аҳамияти катта ҳисобланади. Чунки, айнан мазкур ташкилот юқорида қайд этилган вазирлик учун 5 та йўналиши бўйича стратегия ишлаб чиқади ва уни вазирлик ижро этади. Ўзбекистонда ҳам ушбу тажрибадан фойдаланиб, таклифни жорий этсак таълим ва фан тизими ривожланиши табиий.

Перейти
Принято06.02.2017 16:23

Таклифлариз Дастур ижроси жараенида кўрилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 15:53

Ушбу ҳужжатдаги барча атамаларни унификациялаш лозим. Масалан оилавий бизнес атамасини оилавий тадбиркорли билан бир хиллаштириш лозим. ёки хорижий давлат атмасини чет эл давлат атамалари билан

Перейти
Для информации06.02.2017 15:40
Маълумот сифатида олинди.
Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 15:44

Ахлатларини ахоли томонидан сараланган ҳолда ташлаш тизимини жорий қилиш

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:50

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 15:40

Фермер хўжалиги билан турили ташкилий ҳуқуқий шаклдаги юридик шахсларга ҳуқуқ бериш. масалан, оилавий корхоналарга!

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:50

Таклифингиз асослантирилмаган.

Gulchekhra Malikova28.01.2017 15:36

В вопросах эффективности закон следует учесть два индикатора:

Первый индикатор – это прогнозирование и целеполагание – старт движения, который должен благополучно добраться до своего финиша, путём использования второго индикатора.

Второй индикатор – это ни только государственные, но и иные институты. Например, предприниматели, бизнесмены. Их «вовлеченность» в рассматриваемый механизм как устойчивый нормативный ориентир деятельности позволит добиться высоких результатов. Другой институт – юридические службы, которые пока организованы и действуют как сумма автономных ячеек. Согласование их деятельности на всех уровнях будет способствовать повышению качества правовой работы. Здесь нужны серьёзные меры.

Какие инструменты следует использовать для управления вышеуказанным процессом? Речь идет, прежде всего, об эффективной экспертизе проектов законов и иных актов. Каждый принимаемый законопроект, согласно Регламенту Законодательной палаты (статья 119) в обязательном порядке подлежит правовой экспертизе. В принципе, Регламент допускает возможность проведения научной (118-статья) и независимой экспертизы (130-статья). НПА может быть подвергнут экономической, финансовой, экологической, а также иным видам экспертиз.

Проведение ее как официальными, так и независимыми структурами, в том числе из других государств и международных организаций требует прочной законодательной основы.

Следующим аспектом является проведение правового эксперимента в отношении законопроекта, который ещё не вступил силу. В принципе, Узбекистан имеет такую практику. 20 марта 2013 года было принято Распоряжение Президента Республики Узбекистан «О проведении правового эксперимента по апробации проекта Закона Республики Узбекистан «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления».

Помимо всего этого, нам кажется, наступил момент создания своего рода лаборатории при Законодательной палате Олий Мажлиса, которая могла бы моделировать возможные ситуации и развитие событий.Перейти
Принято05.02.2017 11:24

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 15:35

қонун шаклида битта ҳужжат ишлаб чиқиб, ушбу ҳужжат билан тадбиркорлик субъектларни рўйхатга олиш уларни фаолиятини назорат қилиш ва тугатишни тартибга солишни таклиф этаман. қонун бўлиши тадбиркорларнинг ҳуқуқларни қонун билан кафлатланган дегани.

"фаолият кўрсатмаётган" ва "молиявий-хўжалик фаолиятини амалга оширмаётган" тушунтириб ўтиш ва улар ўртасида фарқни ёритиб ўтиш лозим.


Перейти
Для информации28.01.2017 17:09

Таклифларингиз учун раҳмат. Ушбу таклифлар тадбиркорлик фаолиятига доир қонун лойиҳаларини ишлаб чиқишда инобатга олинади.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 15:30

Дастурга асосан, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Судьяларни танлаш ва лавозимларга тавсия этиш бўйича олий малака комиссияси негизида суд ҳокимияти органи сифатида Судьялар олий кенгашини ташкил қилиш, кенгаш таркибининг камида ярмини судьялар ҳисобидан шакллантириш белгиланмоқда. Бизнингча, мазкур Кенгаш таркибини доимий асосда профессионал фаолият юритишини ҳисобга олган ҳолда ташкил этиш лозим. Жумладан, Кенгаш таркибини умумий юрисдикция ва хўжалик судлари судьяларидан улар штат сонига мутаносиб равишда , адлия органларидан 2 нафар, прокуратура органларидан 2 нафар вакил, Ўзбекистон Судьялар ассоциациясидан 2 нафар вакил, адвокатлардан 2 нафар вакил, Тошкент давлат юридик университетидан 2 нафар вакил (ҳуқуқ соҳаси бўйича катта ҳаётий ва илмий-амалий иш тажрибасига эга бўлган ҳуқуқ профессорларидан) шакллантирилиш лозим. Бундай Кенгашлар таркибини шакллантириш амалиёти бир қатор хорижий мамлакатлар тажрибасида ҳам мавжуд. Масалан, Франция, Италия, Испания, Польша, Бельгия, Молдова қонунчилигида ўз ифодасини топган.

Перейти
Принято05.02.2017 10:31

Таклифингиз Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 15:28

"давлат ва жамоат эҳтиёжлари учун ер участкаларининг олиб қўйилиши муносабати билан тадбиркорлик субъектларига етказилган зарарларни олдиндан қоплаб бериш" мана шу жараёнини тартибга солувчи қонун қабул қилишини таклиф этаман.

давлат ва жамоат эҳтиёжлари учун ер участкаларининг олиб қўйилиши фақат республика бюджетидан тўлаб бериш таритибини (кейинчалик махалий бюджет ҳисобидан қоплаган ҳолда) жорий қилишни таклиф қиламан. бу хусусий мулк дахлсизлигига ишончни оширади. маҳаллий бюджетда пул бўлмай қолиш мумкин.

Перейти
Для информации28.01.2017 17:05

Ушбу таклиф давлат дастури лойиҳасининг 164-бандида назарда тутилган.

Gulchekhra Malikova28.01.2017 15:27

В этом плане следовало бы тщательно готовить концепции, полнее и точнее определять нормативную ориентацию для перехода в новое состояние, а также помнить, что объем регулирования не является эластичным: экономика страны должна находиться в том состоянии, чтобы их принять, а органы государственного управления воплотить их в жизнь.

Создаваемая правовая конструкция требует дать ответы на следующие вопросы:

в чем заключается основная проблема, требующая своего разрешения?

В чем состоит конкретная политическая задача, которую надо решить?

Какие существуют варианты решения данной задачи?

Механизм регулятивных мер должен быть задействован ещё до принятия нормативно правового акта.

Как это можно осуществить?

Во-первых, нельзя забывать, что должна работать вся система механизма, а значит необходимо присутствие системного подхода. В разработке того или иного проекта должны принимать участие не только профильные специалисты, но и психологи, социологи, экономисты, менеджеры и даже математики.

Данное обстоятельство будет способствовать разработке обоснованной (доказательной) политики, давая ответ на вопрос, является ли регулирование лучшим средством для решения возникшей проблемы.

Перейти
Принято05.02.2017 11:18

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 15:19

мулкдан жиноят ёки маъмурий ҳуқуқбузарликни содир этиш қуроли сифатида фойдаланишда мулкдорнинг айби бўлмаган ҳолларда мулкни мусодара қилиш ёки олиб қўйишни (вақтинчалик олиб қўйиш бундан мустасно) тақиқлаш мавҳумроқ ёзилган. агар мулк жисмоний шахсга тегишли бўлган бўлса-ю, у мулкини бировга ижарага берган бўлса ижарачи эса ўз ҳуқуқларни суистеъмол қилиб жиноят содир қилган бўлса унда ҳамма нарса тушунарли. лекин, мулкдор юридик шахс бўлса-ю, жиноятни юридик шахснинг директори содир қилган бўлса бунда нима бўлади? Чунки қонун ҳужжатлари бўйича бу ҳолатда мулкнинг мулкдори юридик шахс ва юридик шахсни айбдор эканлигини қандай исботласа бўлади? шунингдек, бу юридик шахс чет эл инвестицияси ҳисобига ташкил этилган бўлиши ва директор инвесторларни алдаб жиноят қилган бўлиши мумкин. Нима бу ҳоллатда инвесторларни инвестициясига путр етказиб Юридик шахсни мол-мулк тортиб олинадими?

Перейти
Принято06.02.2017 14:24

Мулкдор деганда жумладан юридик шахс - мулкдор ҳам тушунилади. Сиз кўтарган масала ҳам Дастур ижроси доирасида ҳал этилади.

Gulchekhra Malikova28.01.2017 15:18

Маликова Гульчехра Рихсиходжаевна

Для того, чтобы КНД различного уровня выполняли свою функциональную обязанность должным образом, необходимо:

20% от общего количества депутатов КНД областного, районного и городского уровней работали на постоянной основе, с получением заработной платы.

Ожидаемый результат:

во-первых, повестку дня сессий КНД будут формировать сами депутаты, а ни орготделы хокимиятов;

во-вторых, постоянно работающим в КНД депутатам удастся вовлечь должностных лиц, являющихся депутатами КНД в работу постоянных комиссий, тем самым использовать не использованный потенциал VIP депутатов;

в-третьих, это поможет разрушить "китайскую стену" между исполнительной и представительной властью на местном уровне. Ведь основной сутью теории разделения властей является не установление барьеров между ветвями, а согласование интересов, прежде всего, населения проживающего на данной территории.

Перейти
Принято05.02.2017 11:48
Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.
xurshid nurullaev28.01.2017 15:13

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича ҳаракатлар стратегиясининг биринчи устувор йўналишига таклиф:

Сайлов тизими менталитетимизга мос такомиллаштирилса маъқул бўлармиди. Албатта ҳозирда давлат органлари ва ҳокимиятлар сайловга ўз таъсирини камайтирган - аралашмаяпти. Лекин сайловда номзоди қўйилган шахснинг жинси, миллати, касби, маълумоти эмас, унинг бошқа номзодлардан донолиги, фидойилиги, халқпарварлиги билан ажралиб туриши асосий ўринга қўйилиши керак.

Сайловга номзодларни кўрсатишни маҳалла амалга оширса яхши бўлади. Чунки ҳар бир фуқаро маълум бир маҳаллада истиқомат қилади. Маҳаллада сайланган депутатлар орасидан туманга, туман кенгаши депутатлари орасидан вилоятга, вилоят депутатлари орасидан эса Олий Мажлисга депутатлар сайланиши керак. Масалан туман кенгашига сайланган депутатлар ўз имкониятларини бир-бирига, ўзаро намоён этиб, вилоят депутатлигига ўз ичларидан муносибларини сайлайдилар ва шу тартиб буйича вилоят ҳамда Олий Мажлис депутатлари сайланади. Халқ депутатни бир бор сайлайди. Шундан сўнг унинг вакили сайлов жараёнига унинг номидан иштирок этади.

Перейти
Для информации31.01.2017 09:09

Таклифингиз учун раҳмат. Келгусида мазкур соҳани такомиллаштириш бўйича тегишли лойиҳалар ишлаб чиқилишида аниқ таклифлар билан иштирок этишингизга умид қиламиз

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 15:11

Стратегиянинг ушбу бандида ишлатилган "оилавий тадбиркорлар" ва "деҳқон хўжаликлари" атамалари мавҳум. Масалан, бирорта МЧЖ деҳқончлик билан шуғулланмоқда. бу деҳқон хўжалиги ҳисобланадими? агар, ҳисобланса унда ушбу нормалар қўлланиладими? агар деҳқон хўжалиги дейилганида ушбу фаолияти билан шуғулланаётган ҳар қандай юридик шахс эмас, балки айнан бир тоифадаги, яъни ташкилий ҳуқуқий шакли "Деҳқон хўжалиги" назарда тутилган бўлса, нима учун унда тўғрисидан тўғри Деҳқон хўжалиги ташкилий ҳуқуқий шаклидаги тадбиркорлик субъектлари деб кўрсатиб ўтилмаган? Оилавий тадбиркорлар ва Оилавий корхона худди шундай.

Агар биз хусусий мулкни дахилсизлигини таъминлашни ва қонун устиворлигини таъминлашни истасак унда иккита ҳоллатда қонунда ва суд қарори билан чекланиши мумкинилиги қоидаларига риоя этиш лозим.

бундан буёғида мублағларини бир жойдан иккинчи жойга чиқишини чекловчи норма фақат қонун ёки суд қарори билан киритилиши мумкинли деган қоидани киритиш лозим.

Перейти
Отклонено06.02.2017 14:22

Қонун ҳужжатларида, хусусан "Деҳқон хўжалиги тўғрисида"ги, "Оилавий тадбиркорлик тўғрисида"ги қонунларда бу масала ўз аксини топган.

Iqboljon Odashev28.01.2017 15:06

Ассалому алейкум. Мен қуйидаги бўлим бўйича таклифимни билдирмоқчи эдим:

IV. Ижтимоий соҳани ривожлантиришнинг устувор йўналишлари

4.2. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш:

Мажбурий тиббий суғуртани ташкил этиш бўйича таклиф:

Мажбурий тиббий суғурта “Мажбурий оилавий тиббий суғурта” шаклида жорий қилиш;

Бунда, ҳар бир оилага битта мажбурий тиббий суғурта полиси тўғри келиб, ҳар бир фуқарони алоҳида-алоҳида суғурта қилиш шарт бўлмайди, бу суғурта қилиш жараёнини тезлаштиради, ахолининг қўшимча оворагарчиликларининг олдини олади ва суғурталанувчиларни оммавий жалб қилиш тезлашади; бу суғурта бўйича суғурта қилдирувчиларнинг суғурта ташкилотларига мурожаати оила-оила тарзда оммалашишига олиб келади. Шунингдек, бундай оммавий мурожаатлар Ўзбекистонда суғурта фаолияти истиқболида мухим стратегик босқич бўлади деб ҳисоблайман.

натижада,

-тиббиёт муассасалари молиявий манбаалари ошади;

-суғурта ташкилотларининг халқ билан ишлаш амалиёти юзага келади, ҳамда соғлиқни сақлаш тизими қўшимча молиявий дастаг шаклланади


Перейти
Для информации31.01.2017 22:20

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Iqboljon Odashev28.01.2017 15:02

Ассалому алейкум. Мен қуйидаги бўлимлар бўйича таклифларимни айтмоқчиман:

III. Иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишари

3.1. Макроиқтисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш
ва иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш:

-ҳаражатларнинг ижтимоий йўналтирилганлигини сақланган ҳолда Давлат бюджетининг барча миқёсларида мувозанатни сақлаш, маҳаллий бюджетларнинг даромад қисмини мустаҳкамлашга йўналтирилган бюджетлараро муносабатларни такомиллаштириш;

3.5. Вилоятлар, туманлар ва шаҳарларнинг комплекс ва мувозанатли ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, уларнинг салоҳиятидан самарали ва оптимал фойдаланиш:

-субвенцион туман ва шаҳарларни камайтириш, саноат ва хизматлар кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантириш ҳисобига маҳаллий бюджетларнинг даромад базасини кенгайтириш;


- Молия вазирлиги назорат тафтиш бош бошқармаси Республика, вилоятлар ва туманлар даражаларида,

- Ўзбекистон давлат солиқ инспекцияси Республика, вилоятлар ва туманлар даражаларида:

-Молия вазирлиги ғазначилиги Республика, вилоятлар ва туманлар даражаларида жойлардаги бюджет ташкилотлари ва бюджетдан маблағ олувчиларнинг ДЕБИТОРЛИК МАЖБУРИЯТЛАРИ билан ишловчи департамент ташкил қилиш туман ва шаҳарлардаги бюджет маблағларидан қарздорликни мунтазам молиявий назорат қилиш ва қарз суммаларининг камайишига ёрдам беради деб ўйлайман. Бу ерда юқоридаги уч молия муассасаларида ташкил этиладиган дебиторлик мажбуриятлари билан ишлаш департаментлари бир бири билан узвий ва боғлиқликда ишлаш талаб этилади. Бу бюджет маблағларининг ўзаро биргаликдаги назоратини янада кучайтиради, ҳамда Давлат бюджетининг барча миқёсларида мувозанатни сақлашдда, маҳаллий бюджетларнинг даромад қисмини мустаҳкамлашга йўналтирилган бюджетлараро муносабатларни такомиллаштиришда мухим молиявий ҳисоб тизими таъминланади;

шунингдек,

-дебиторлик мажбурияти мавжуд ташкилотлар учта молия органлари томонидан биргаликда ва муназам назорат остида бўлади;

-дебиторлик масаласида жойлардаги ташкилот ва муассаса раҳбарлари масъулияти ошади;

-дебиторлик мажбурияти мавжуд ташкилотларнинг қолдиқларига оид молиявий ҳисоботлар туман, вилоятлар ва республика даражасида тахлил қилиш ва тафтиш қилишни осонлаштиради;

-бюджет маблағлари самарали ижроси таминланади.

Перейти
Принято31.01.2017 21:58

Таклифингиз учун рахмат, инобатга олинади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 14:57

хусусий тадбиркорлик субъектлари тушунчасини аниқлаштириш лозим. "хусусий бўлмаган тадбиркорлик" субъектлари борми?

"Тадбикорлик фаолиятини" ҳам ёритиш лозим. бўлмаса қонунда тафталогия бўлиб қолган. "ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИ ЭРКИНЛИГИНИНГ КАФОЛАТЛАРИ
ТЎҒРИСИДА" қонунининг 3-моддасида Тадбиркорлик фаолияти (тадбиркорлик) тадбиркорлик фаолияти субъектлари томонидан қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга ошириладиган, ўзи таваккал қилиб ва ўз мулкий жавобгарлиги остида даромад (фойда) олишга қаратилган ташаббускорлик фаолиятидир деб кўрсатилган бўлиб, қонуннинг 4-моддасида Тадбиркорлик фаолияти субъектлари (тадбиркорлик субъектлари) белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтган ҳамда тадбиркорлик фаолиятини амалга ошираётган юридик ва жисмоний шахслардир деб кўрсатилган.


Перейти
Отклонено06.02.2017 14:16

Таклиф асосланмаган.

AKbar ilhomov28.01.2017 14:53Для информации28.01.2017 15:06

Илтимос таклифингизни ёзинг.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 14:53

Дастурда судья лавозимида бўлишнинг илк маротаба беш йиллик, кейин ўн йиллик муддатини ва шундан сўнг муддатсиз даврини белгилаш назарда тутилмоқда. Бизнингча, судьяларни юқорида қайд этилган ваколат муддатларига қолдиришда судлар, судьялар ва суд раислари фаолиятини баҳолашнинг ҳар томонлама самарали ва шаффоф мезонлари ва кўрсаткичлари (механизмлари)ни ишлаб чиқиш талаб этмоқда. Бундай баҳолашдан муваффақиятли ўтган судьялар ва суд раислари навбатдаги ваколат муддатига тайинланиши ёки сайланиши мақсадга мувофиқ.

Перейти
Отклонено05.02.2017 10:23

Судьялар фаолиятини баҳолаш бўйича мезонлар Судьяликка номзодларни танлаш ва тавсия этиш бўйича Олий малака комиссияси томонидан тасдиқланиб, қўлланиб келинмоқда. Бу мезонлар асосида ўтказиладиган баҳолаш натижаси бўйича судьяга билими ёки малакасини ошириш бўйича тавсия берилиши, уларни малакасини ошириш ташкил этилиши мумкин. Таклифингиз эса судьянинг мустақиллигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 14:49

тадбиркорлик субъектларини рўйхатга олиш инспекцияларини тугатиш ва барча тадбиркорлик субъектларини фақат солиқдан рўйхатдан ўтказиш тизимини жорий қилиш. шунда тадбиркорлик субъекти икки жойга бориши ва икки жойда ҳужжат расмийлаштириши зарур бўлмайди. ҳокимиятлар сунъий тадбиркорлик субъектларини яратиш билан эмас, балки бевасита уларга хизмат кўрсатиш билан шуғулланар эдилар.

Перейти
Отклонено05.02.2017 11:47

Мазкур масалада 2017 йил 1 февралда ПҚ-2750-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори қабул қилинди.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 14:46

қонунларни бирлаштириш тўғри фикр қўшиламан.

Қонунчиликдаги мавжуд тафавутларни ёки номувофиқликларни бартараф этиш. Масалан, айрим қонунларда "хориж" сўзи ишлатилади, айрим жойда "чет эл" сўзи ишлатилади. "Хорижий инвестор" ёки "чет эллик инвестор".

Солиқ қонунчилиги "норизедент" тушунчасини бошқача тарифлайди, "ВАЛЮТАНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТЎҒРИСИДА " тўғрисида қонуни бошқача тарифлайди.

Хорижий инвестиция иштирокида ташкил этилган корхоналарининг бир хилларини Адлиядан рўйхатдан ўтказилиши, айримлари маҳаллий ҳокимликлардан рўйхатдан ўтказилиши бекор қилишини таклиф этаман. бир жойдан рўйхатдан ўтишсиз устав капитали суммаси қандай бўлишидан қатъий назар.


Перейти
Для информации06.02.2017 14:04

Маълумот сифатида олинди.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 14:39

Суд тизимида коррупция ва таниш-билишчиликни олдини олиш бўйича Дастур лойиҳасида бир қатор зарур чоралар кўриш белгиланган. Хусусан, судьялар ва суд раислари ротациясини жорий этиш, назарда тутилмоқда. Бироқ халқаро андозаларда ва хорижий ва миллий суд қонунчилигида судьялар алмаштирилмаслиги бу улар мустақиллигининг муҳим принципи эканлиги эътироф этилган. Бизнингча, юқоридаги халқаро андозаларда ва суд қонунчилигида белгиланган талабларга сўзсиз риоя этиш учун судьялар ва суд раислари ротациясини улар розилиги асосида амалга ошириш тартибини Ўзбекистон Республикасининг "Судлар тўғрисида"ги Қонунида қатъий мустаҳкамлаш зарур. Бу эса ўз навбатида, улар мустақиллигини таъминлашнинг муҳим кафолати бўлиб ҳисобланади.

Перейти
Принято05.02.2017 10:19

Таклифингиз Дастур ижроси давомида инобатга олинади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 14:37

шўъба корхона тушунчасини аниқлаштириш лозим. Шўъба корхонами (ФК 71-72-моддалар) ёки шўъба хўжалик жамиятларими (ФК 67-модда)?

"таъсисчи" атамаси ўрнига "муассис" атамасини ишлатиш лозим. Чунки қонунда муассис ишлатилган.

"улуш" сўзи фақат МЧЖ ва ҚМЖларга нисбатан ишлатилади. Акциядорлик жамиятларида эса "акция" сўзи ишлатилади. агар бу ерда АЖлар ҳам назарда тутилган бўлса унда улуш сўзи акция сўзи билан тўлдирилиши лозим.

Перейти
Для информации06.02.2017 14:02

Маълумот сифатида олинди.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 14:27

Тармоқлар ва хўжалик бирлашмалари ушбу тушунча ёритилиши лозим

Перейти
Для информации28.01.2017 15:08

Лойиҳада амалдаги қонун ҳужжатларида ёритилган атамаларни мазмунини кўрсатиш мақсадга мувофиқ эмас.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 14:21

Юридик шахсларни ўз пул маблағларини бир ҳисобварақдан иккинчисига пул ўтказишдаги чекловларини бекор қилиниши юридик шахслар томонидан ўз маблағларини нақдлаштиришга ва эркин тасаруф этилишини камайтирган бўлар эди.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:08

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 14:20

Давлат хизматлари кўрсатилганидан нақд пулни қабул қилиншини тақиқлаб қўйишни таклиф этмаган. Бу қайсидир маънода нақд пулга бўлган талабни камайтиради ва суистеъмолликларни олдини олади. масалан, боғчаларда фонд пуллари деган нарсаларга пул йиғилади шу пулларни нақд пулсиз ҳисоб китоб шаклида йиғилса назоратни ҳам таъминлаган бўлар эди.

Нақд пулларни ишлатилишини назоарт қилиниши қийин бўлганлиги учун нақд пулни коммунал хизматлар томонидан қабул қилинишини тақиқлаб қўйиш лозим.

Перейти
Принято28.01.2017 18:49

Таклифингиз учун рахмат ва улар тегишли норматив хужжатлар тайёрланаётганда куриб чикилади.

Mamur Mavlyanov28.01.2017 14:15

"мамлакат иқтисодий ривожланишининг замонавий талабларига жавоб бермайдиган ҳужжатларни бекор қилиш (, талабга жавоб бермайдиган қисмларига ўзгартиришлар киритиш ёки илғор хорижий банкларни миллий меёрий хужжатлари билан уйғунлаштириш ) ибораларини киритишни таклиф қиламан.

Перейти
Для информации28.01.2017 18:57

Таклифингиз учун рахмат. Сиз томонингиздан берилган таклифлар Марказий банк томонидан ишлаб чикилган 2017-2021 йилларда банк тизимини ислоҳ қилиш бўйича тайёрланган Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳасида кўзда тутилган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 14:08

қонунчилиги тушунчаси киритишни таклиф этаман. шунда қонунчилик (законодетельство) қонун ҳужжатлари (законодателные акты) ва қонун ости ҳужжатларидан (подзаконодателные акты) ташкил топади деган тушунча бўлади.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:31

Шарҳингиз учун рахмат. Бироқ, таклифингиз асослантирилмаган.

Отахонов Фозилжон Хайдарович28.01.2017 14:00

Считаем целесообразным в проекте Закона Республики Узбекистан «Об общественном контроле» закрепить в отдельной главе нормы о проведении общественной экспертизы нормативно-прововых актов и их проектов, предусмотрев в ней цели, задачи. понятие, виды, объекты, субъекты общественной экспертизы НПА и (или) их проектов, а также вопросы создания Координационного совета субъектов общественной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов с определением рабочего органа.

Перейти
Принято06.02.2017 09:32

Предложения будут рассмотрены в ходе реализации Программы.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:59

хўжалик бошқарув органлари атамаси ёритилиб кетса яхши бўлар эди.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:43

Қонун ҳужжатларида фақат расмий атамалардан фойдаланилиши ҳамда мазкур атама тегишли норматив ҳуқуқий ҳужжатларда ёритилганлиги сабабли лойиҳада қайд этилган масалангиз ёритилиши мақсадга мувофиқ эмас.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:56

Илтимос тезлаштирила. Сув ва ҳаводек зарур.

Перейти
Для информации28.01.2017 14:45

Таклифингизни ёритинг.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:48

"маҳаллий ижроия органларидаги" бу атамани тушунчаси қайси қонундан топса бўлади?

Перейти
Для информации28.01.2017 14:47

Мазкур сайтда фақат ўз таклифларингизни баён этишингиз сўралади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:47

бу ерда нимагадир "Давлат бошқаруви ва ижроия органлари" атамаси ишлатилган? Стратегиядаги атамаларни қайта кўриб чиқиб мувофиқлаштириш таклиф этаман

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:44

Таклифингизни асослантириш лозим.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:44

Барча давлат органлари бўйича қабул қилинган тариф сеткалари қайта кўриб чиқиб, битта ягона унификациялашган ҳужжат сифатида, иложи бўлса қонун шаклида қабул қилса яхши бўлар эди.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:48

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:43

Нимагадир стратегиянинг ҳар хил жойларида ҳар хил атамалар ишлатилмоқда. масалан, бу ерда "давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари" бошқа жойда эса "давлат бошқарув органлари", яна бир жойда "давлат ва хўжалик бошқарув органлари". Стратегияда ишлатилган атамаларни қонун ҳужжатларига мувофиқлаштиришни таклиф этман. масалан, давлат бошқарув органлири тушунчаси билан давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари тушунчасини нима фарқи бор? нима учун бу ерда айнан шу атама ишлатилганлигини ўрганиб кўриш лозим.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:51

Қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ "давлат ҳокимияти органлари" ҳамда "давлат бошқарув органлари" ва "хўжалик бошқаруви органлари" алоҳида органлар ҳисобланади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:39

социологик сўровлани ўтказишни мажбурий этиб белгилаб қўйиш. Социологик сўровнинг бюртмасичи бўлиб Вазирлар Маҳкамаси бўлиши лозим.

Социологик сўровдан ёмон натижа кўрсатган давлат органига мажбурий равишда текширув ўтказилиши белгилаб қўйилиши лозим.

Социологик сўровда сўраладиган саволлар рўйхатини тасдиқлаш ва эълон қилиш ҳамда ушбу рўйхатни тўлдириб бориш

социологик сўров натижалари мажбурий равишда эълон қилиб бориш лозим.

Социологик сўровларни фалсификация қилганлиги учун жавобгарлик кўрсатиб ўтиш мумкиндир?

Перейти
Для информации06.02.2017 08:54

Маълумот тариқаси қабул қилинди.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:34

Шуни мажбурий қилиб қўйиш ва ОАВ ёки идоравий интернет сайтлари қанча томошабин кузатиб борганлигига қараб ахборат хизматига баҳо бериш ва давлат органини фаолиятини баҳолаш.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:09

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:31

хусусий секторни қандай жалб қилиш ёзиб ўтилмаган.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:53

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:29

Давлат унитар корхоналар сонини қандай қисқартишни ҳам ёзиб ўтиш лозим. Уларни очмаслик йўли биланми, уларни ташкилий ҳуқуқий шаклини ўзгартириш орқалими, уларни тугатиш орқалими?

Перейти
Для информации06.02.2017 08:53

Бу масала Дастур ижроси жараёнида ҳал қилинади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:27

Давлат контракталарини тузиш тизимини такомиллаштирши деган сўзларини қўшишни таклиф этаман.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:09

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:25

Сўровлар ўтказиш керак қайси ташкилотнинг ахборот хизмати яхши ишлавотганлиги бўйича.

мажбурий равишда ҳамма иштимоий тармоқларда ўз сахифлари очиб, ишини юритишлари лозимлиги ҳақида норма киритиш лозим.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:53

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:22

Давлат хизматчиларга ички меъёрий ҳужжатларни ижро қилмаганлиги учун жавобгарликда озод қилиш. Давлат хизматчиларининг жавобгарлиги ушбу қонун билан белгиланиши лозим.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:53

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:16

Меҳнат кодексига Юридик шахс доирасида ойлик иш ҳақи тўланишида юридик шахсдаги энг кам ойлик олувчи ходимнинг энг кўп ойлик олувчи ходимнинг ойликлари ўртасида бирор бир нисбат киритиб қўйиши мумкин. Бу ерда ойлик деганида ойлик маошларни ўзи назарда тутилган. окладлар. ойликни ўзгармайдиган қисми.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:54

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:12

Ягона тариф сеткаси тушунчасини меҳнат кодексидан чиқариб ташлаш лозим ва уни бюджет кодексига ўтказиш лозим. Тўловлар эса шартнома билан белгиланиши лозим. Кимга қанача пул тўлаш давлат органларида бюджет кодексига асосан белгиланиши, тадбиркорлик субъектларида эса уларнинг ички сиёсатлари билан белгиланиши лозим.

Меҳнат кодекси кимга нечи пул бериш кераклиги масалани эмас, кимга қачон ва нима учун пул тўланиши кераклиги масаласини тартибга солиши лозим

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:54

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 12:59

Фаолиятни тартибга солишдан олдин ушбу фаолият субъекти Давлат унитар корхоналар тўғрисида алоҳида қонун қабул қилинишини таклиф этаман. Ушбу қонунда уларни ташкил этиш тартиби ва рўйхатдан ўтказиш тартибини киритишни таклиф этаман. Унитар корхоналар давлат мулкини бошқарганлиги учун уларни ҳокимиятлардан рўйхатдан ўтказиш ўрнига Адлиядан рўйхатдан ўтказишни таклиф этаман.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:10

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abdurashid Akbarov28.01.2017 12:59

Bizga ma'lumki O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganiga 25 yildan oshdi. Shu davr mobaynida hayotning barcha jabhasida keng islohotlar amalga oshirildi. Lekin, 1989-yilda O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga qaramasdan ko'plab sohalarda rus tili o'zning oldingi mavqeyini saqlab qolgan. Ba'zi o'rinlarda hattoki rus tili qo'llanishi o'zbek tilidan ham keng ko'lamda ishlatilmoqda. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ba'zi normativ-huquqiy hujjatlari faqat rus tilida chiqariladi va o'zbek tilida chiqarilmaydi. Mening taklifim shundan iboratki, kelgusida qabul qilinadigan barcha normativ-huquqiy hujjatlarning o'zbek tilidagi varianti ham qabul qilinsa yaxshi bo'lar edi.

Перейти
Для информации06.02.2017 11:21

Шарҳингиз учун рахмат. Таклифингиз ҳужжат қайта кўриб чиқилишида инобатга олинади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 12:57

"Давлат мулкини бошқариш тўғрисида" қонун ўрнига "Оммавий мулкни бошқариш тўғрисида" қонун қабул қилишни таклиф этаман. Оммавий мулк икки қисмдан давлат ва муниципал мулкдан ташкил топади. шунда бу қонун нафақат Репбуликага тегишли мулкларни балки вилоят ва туманларга тегишли мулкларни бошқариш тизимини жорий қилган бўлар эди. бу эса халқ бойлигини бошқаришни кенг қамровлигини таъминлаган бўлар эди.

Перейти
Отклонено05.02.2017 11:49

Таклиф асослантирилмаган.

Raximov Feruz Uyg`unovich28.01.2017 12:57

tekstil sohasi ayniqsa tayyor tekstil mahsulotlarini eksport qilishni rivojlantirish. Ushbu korxonalarni tashkil qilishni va Rossiya, Qozogiston kabi qushni davlarda xalqaro kurgazmalarda faol ishtirokini taminlash kk. Mashhur savdo belgilari (masalan: GAP, UniQlo, Zara, va boshqa lar) bilan franchising ishlab chiqarishlarni yulga quyish. Uzbek tekstil mahsulotlari uchun yagona xalqaro brand tashkil qilishni va ushbu brandni butun dunyo buyicha reklama qilishni, ushbu brand tagida turli ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlarini markazlashgan holds eksport qilishni. Xalqaro tekstil sifat sertifikatlarini olishga yordam kursatish.

Tekstil sohasi iqtisodiyotimizning asosiy va kup ish urni yaratadigan sohasi. Imkoniyatlar esa juda katta. Tekstil eksportida Turkiya, Hindustan va Bangladesh biznes modellarini chuqur urganib qullasa buladigan tomonlari juda kup.

Перейти
Для информации06.02.2017 12:46

Маълумот тариқасида олинди.

Umurzoqov Davrbek Elamonovich28.01.2017 12:55

Birinchi taklif: Tadbirkorlik sub'yeklarini ro'yxatdan o'tkazuvchi Yagona darcha markazi faolliyatini takomillashtirsih, ya'ni agar tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsang 2 kunda hal bo'lsayu, lekin keyinchalik ba'zi sabablarga ko'ra korxonani tugatmoqchi bo'lsang nega 2-9 oygacha ovora bo'lishing kerak? Tugatish bo'yicha ariza beruvchilarning huquq va manfaatlarini inobatga olgan holda tugatish uchun mas'ul tashkilotlar bilan hamkorlikda har oyning barcha uchun maqbul kuni joriy etilib ushbu kunda tugatish ishlari ko'rib chiqilsa hamda asosli tugatishlar tezlashtirilsa;

Ikkinchi taklif: Tadbirkorlik sub'ekti sifatida ro'yxatdan o'tgan barcha sub''ektning ham haqiqatda tadbirkorlik sub'ekti hisoblanishini nazorat qilish bo'yicha prokuratura qoshida maxsus bo'lim tashkil qilinsa: ya'ni fikrimni asoslashga harakat qiliman: Masalan ba'zilar faqat kredit olish uchungina korxona tashkil qiladilar hamda bank kreditidan maqsadsiz foydalanadilar, misol uchun tikuvchilik tashkil qilaman deb loyiha asosida korxona tashkil qilinadiyu bu kam foizlarda ajartilgan puldan maqsadsiz foydalanib o'z uy-joyi qurlishiga yoki mashina olish kabi shaxsiy xarajatlarga ishlatib yuboradilar. Natijada davlatning puli haqiqiy yurtga foydasi tegishi mumkin bo'lgan insonlargamas "tadbirkor"-"firibgarlarga" berib yuboriladi. Davlatning maqsadli pullarini bemaqsad ishlatgan insonlarni ham tadbirkor deb atash mumkinmi? Prezidentimiz Prokuratura xodimlari kunida ta'kidlagan faoliyat ko'rsatmayotgan korxonalar tarkibida nomigagina ochilgan shunday korxonalar yo'qligiga kim kafolat beradi? Bunday korxonalarning soliq yoki statistika hisobotlari topshirishiga kim ishonadi?

Перейти
Для информации28.01.2017 15:39

1. Таклифингиз учун раҳмат. Мазкур таклиф Давлат дастури лойиҳасининг 165-бандида ўз аксини топган.

Qurbon Raxmanov28.01.2017 12:52

Барчамизга маълумки юртимизда эркин иқтисодий зоналар яратилмоқда. Уларни осни ҳам ошиб бормоқда. Ушбу тажрибадан келиб чиққан ҳолда бирор бир туманни (пилотный) танлаб олган ҳолда ўша тумандаги "ягона дарча" марказларини фаолиятини тўлиқ автоматлаштириш лозим. Хизматлар сонини ҳам кескин оширган ҳолда. бунда албатта ўша "ягона дарча" марказига боғланадиган барча ташкилотлар ҳам ўз ишларини автоматлаштирилган тизим орқали олиб боришлари лозим. Ягона интерактив давлат хизмалари портали орқали олиб борса ҳам бўлади. Маълум бир муддатда катта кучни ана шу пилотний марказга ташлаган ҳолда иш олиб борилса, албатта жараёнларни реинжиниринг қилган ҳолда. Келиб чиқаётган камчиликларни оператив равишда амалга ошириб ва жараённи дастурини тузиб амалга тадбиқ этиш лозим. Бу тизим албатта ўз самарасини беради деб ўйлайман.

Перейти
Для информации06.02.2017 09:24

Маълумот учун олинди.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 12:50

нотариуслар иккита иш қилади биринчиси шартномага қўл қўяётган шахс ҳаққатдан ўзи эканлигини ва ушбу шахс ҳужжатга қўл қўйишга ваколатли эканлигига. Нима учун нотариуслар тарафларнинг шартнома шартларига аралашишади? Нима учун тарафлар келишган шартда эмас, ўзларига қўлай бўлган шаклда қабул қилишни нотариал ҳаракат олиб боришнинг бир шарти сифатида қўйишади.

Шартнома тарафлар ёзма равишда шартнома шартини Нотариус тузиб беришга қарши эмаслигини тасдиқлаганидан сўнг нотариус шартнома шартларига аралаш тизимини жорий қилиш

агар нотариус томонидан тузилган битим ФКнинг 116-моддасига асосан ҳақиқий эмас деб топилса, яъни қонун ҳужжатлари мазмунига зид шартнома сифатида ушбу битим ҳақиқиий эмас деб топилиши натижасида кўрилган зарар давлат бюджетидан тўлаб берилсин.

Нотариуслар сонини кўпайтириш лозим ва уларни рағбатлантириш тизимини қилинган иш хажмига боғлаб қўйиш лозим.

нотариуслар даромодларига ва харажатларига молиявий назорат ўрнатиш лозим. Декларация топшириш тизимини жорий қилиш лозим.

Нотариуслар ҳаркатлари устидан шикоят келиб тушган тақдирда нотариус айбсизлигини исботлашга мажбур бўлсин.

нотариусларни жойлашган ҳудуд ўзгариб турилиши лозим. энг марказдаги жойларни конкур ва ротация асосида тақсимлаб туриш.

нотариуслар орасида корупция ҳолатини олдини олиш учун ички хафсизлик тизимини жорий қилиш.

нотариал идоралардаги тақиқлар базасини бекор қилиш. Автотранспорт тақиқи Гаида, кўчмас мулк тақиқлар базаси Кадастрда бошқа мол-мулклар базаси гаров реестирида бўлиши лозим. ёки фақат гаровдан ташқари тақиқлар базасини қолдириш лозим. ҳозирги кунда тадбиркорлик субъектлари тақиқни иккита жойдан ечишга тўғри келмоқда биттаси нотариус иккинчиси ГАИ ёки Кадастр.

Перейти
Принято05.02.2017 11:14

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Raximov Feruz Uyg`unovich28.01.2017 12:40

Eng kup uqiladigan, ayniqsa yoshlar orasida keng tarqalgan blog va bloggerlar buyicha hech qanday malumotlar yuq. Yoshlar asosan bloglarni uqishga, ulardan urnak olishga urganib qolgan va boshqa rivojlangan davlatlar tajribasida asosiy tahlilchilar hisoblanadi bloggerlar. Bloggerlar huqulari va bloq yuritish buyicha tartiblar kiritib Kerak. Ular ham journalist bazi tarafdan qaraganda. Har Kim ham blogger bulib ketmasligi, shu bilan birga ushbu faoliyatni boshlashni juda soddalashtirish Kerak.

Перейти
Для информации06.02.2017 09:44

Маълумот сифатида олинди.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 12:34

"адвокатлик тузилмаларининг янги ташкилий-ҳуқуқий шаклларини жорий этиш"ни нима кераги бор? Ушбу таркибий тузилмаларни рўйхатга олиш тизимни такомиллаштириш лозим халос.

Нима учун адвокат албатда қайсидир адвокатлик таркибий тузилмага яратиши лозим. нима учун адвокат тадбиркорларга ўхшаб ЯТТ тариқасида, ҳеч қандай юридик шахс ташкил этмасдан ишлай олмайди.

Нима учун адвокат адвокатлик Бюроси ҳисобидан тўлаган солиқлардан кейин ушбу бюродан ўзига пул олса даромад солиғини тўлаши керак. Бу икки марта солиқ тўлаш эмасми? Агар адвокат ўзи учун ўзи ишлаганида эди ҳеч қандай адвокатлик тузилмаларини яратмасдан икки мартадан солиқ тўлашдан озод бўлар эди.

Перейти
Отклонено05.02.2017 11:12

Мазкур банд чет эллик адвокатлар фаолият юритиши учун уларнинг ваколатхонаси ёки филиали шаклида адвокатлик тузилмасини жорий этиш ҳақида. Солиқ масаласида таклифлар кўриб чиқилади.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 12:18

Судьяликка илк бор тайёрланаётган номзодларни ўқитиш учун амалдаги 3 ойлик курсларни 1 йил этиб белгилаш лозим. Бунда 4 ойдан кам бўлмаган муддат назарий тайёргарлик учун, тегишли судларда стажировка ўташ эса, 8 ой этиб белгилаш лозим. Якуний имтихонларидан етарлича балл тўплаган тингловчиларни судьяликка тавсия этиш амалиётини жорий этиш мақсадга мувофиқ. Энг муҳими, фақатгина судьялик лавозимига тайинлаш учун ҳар томонлама муносиб номзодлар танлов асосида танланиб олганидан сўнггина ўқишга жалб этилиши лозим.

Перейти
Принято05.02.2017 11:06

Таклиф Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 12:14

даъвогар томонидан жавобгар билан низони судгача ҳал қилиш тартибига риоя қилинмаган бўлса, агар қонун ёки шартномада мазкур тоифадаги низолар учун бундай тартиб назарда тутилган бўлса, даъвони қабул қилишни рад этиш тартибини киритиш;

ХПКда эса ушбу ҳоллатда уч хил ҳаракат амалга оширилиши мумкин, иш юритилиши тугатилиши, иш кўрмасдан қолдирилиши ва даъво аризаси қайтарилиши (86-м 1 қисм 8-бандида, 88-м 1 қисм 5-банди, 118-м 1-қисм 6-банди) номувофиқликларни бартараф этиш лозим

Перейти
Принято05.02.2017 10:59

Таклиф Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 12:04

Судья кадрларнинг малакасини ошириш шу жумладан, судьяликка номзодларни қайта тайёрлаш Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Юристлар малакасини ошириш марказида амалга оширилмоқда. Бу нафақат давлат ҳокимиятининг бўлиниши тамойилига зид бўлиб қолмай, балки бугунги кунда суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилишнинг замонавий талабларига ҳам мос келмайди. Шу боис хорижий давлатларнинг илғор тажрибасини инобатга олиб, алоҳида ихтисослашган мустақил муассаса сифатида Одил судлов Академиясини ташкил этиш мақсадга мувофиқ. Шу боис бундай суд инфратузилмасининг вужудга келиши мамлакатимизда суд таълимини ривожлантиришда янги тарихий босқични бошлаб беради. Одил судлов Академиясининг ҳуқуқий мақомини белгилаб, унинг фаолият юритиши учун шарт-шароит яратилиши суд таълими борасидаги ислоҳотларни сифат ва мазмун жиҳатдан тамомила янги шаклда амалга ошириш имкониятини яратади. Чунки бундай алоҳида муассасаларга мисол қилиб, АҚШ федерал судьялик мактаби, Франция магистратура миллий мактаби, Нидерландия судьяларни ўқитиш маркази, Испания судьялар мактаби, Португалия судьяларни ўқитиш маркази, Германия судьялар академияси, Россия, Қозоғистон каби давлатларда одил судлов академияси, Таиланд судьялар малакасини ошириш маркази кабиларни келтириш мумкин.

Перейти
Принято05.02.2017 11:06

Таклиф Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 12:00

"Хўжалик юритувчи субъектлар шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги қонунни бекор қилиш. чунки у тўлиқ фуқаролик кодексини такрорлаган.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:55

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:57

"хатлаш" тизимини такомиллаштирилса ҳам яхши бўлар эди. Терговда жисмоний шахс содир қилган қилмиш учун юридик шахснинг мол-мулкни хатлаб қўйиш орқали Юридик шахсни мол-мулкни тасаруф этиш ҳуқуқи чекланмоқда. "хатлаш", "банд солиш" ва "тақиқ қўйиш" тушунчаларини аниқлаштирилиб ёритиб кетилса яхши бўлар эди.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:56

Таклифингиз асослантирилмаган.

kaxarov ravshan shuxratovich28.01.2017 11:55

Дополнить пункт 1.1.:

"формирование системной оппозиции, способной объективно и критически оценивать проводимую социально-экономическую политику, осуществлять в правовом поле конструктивное и плодотворное сотрудничество на всех уровнях и ветвях власти для совершенствования политической системы и государственного управления."

Перейти
Для информации31.01.2017 09:17

В данному пункте имеется абзац, предусматривающий развитие политической системы, усиление роли политических партий

в жизни государства и общества, формирование среди них здоровой конкурентной среды.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 11:55

Судьялар ҳаёти ва соғлиғини суғурта қилиш уларни ижтимоий ҳимоялаш чораларида муҳим ўрин тутади. Шунинг учун судьянинг ҳаёти ва соғлиғи давлат томонидан алоҳида муҳофаза қилиниши ва республика бюджети ҳисобидан суғурта қилиниши шарт. Бироқ таҳлиллар шуни кўрсатадики, суғурта шартномасини тузиш Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги қонунининг 76-моддасида назарда тутилган бўлиб, судьяларни ҳаёти ва соғлиғини давлат томонидан суғурта қилиш қоидалари ва унинг тартиб-таомиллари мустаҳкамланмаган. Бу борада судьяларнинг ижтимоий ҳимоялашни амалга оширишга доир махсус Низом ҳанузгача ишлаб чиқилмаган бўлиб, бу турдаги давлат мажбурий суғуртасини бир хилда амалга оширилишида тегишлича муаммоларни келтириб чиқармоқда. Назаримизча, келажакда биринчи босқич сифатида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан Судьяларнинг ҳаёти ва соғлиғини давлат томонидан мажбурий суғурта қилиш тартиби тўғрисидаги Низом ишлаб чиқиш лозим бўлса, навбатдаги босқич сифатида эса, бу масалалар алоҳида Қонун билан ҳуқуқий тартибга солинса, мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Перейти
Отклонено05.02.2017 10:43

Таклиф муҳокама қилинаётган масалага тааллуқли эмас.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:54

ЖПКни қайта кўриб чиқиш ва у ердан терговчилар ва суруштирувчиларни чиқариш. ЖПК фақат судлар учун процессуал ҳужжат бўлиб қолиши лозим. Терговчиларнинг ва суриштурувчиларнинг ваколати ва вазифлари алоҳида тергов ва суриштурув ҳақида қонуни билан тартибга солишини таклиф этман.

Бу билан терговчи, суруштурувчиларни суддан ҳуқуқий жиҳатдан ажратилади.

Перейти
Принято05.02.2017 10:57

Таклиф Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Safarov Temur Uktamovich28.01.2017 11:51

Диний экстремизм, терроризм ва уюшган жиноятчиликнинг бошқа шаклларига қарши курашишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тизимида фаолият кўрсатувчи бошқармаларни ягона тизимлашган мустақил Диний экстремизм, терроризм ва уюшган жиноятчиликнинг бошқа шаклларига қарши курашиш бўйича Қўмита сифатида шакллантириш лозим. Бунинг натижасида, эса ҳалқаро ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ташкилотлар билан Диний экстремизм, терроризм ва уюшган жиноятчиликнинг бошқа шаклларига қарши курашишда ҳуқуқий ва ташклий муносабатларни тезкор ва самарали олиб борилишига хизмат қилади. Бу борада, Европа давлатлари ва АҚШ амалиётини мисол қилиб кўрсатишимиз мумкин.

Перейти
Отклонено05.02.2017 11:02

Таклиф етарли асосланмаган. Юртимизда бу масала билан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар бошқа тузилмалар билан биргаликда шуғулланиб келмоқда. Янги бир идора ташкил этиш масаланинг ечимини бермайди.

Umurzoqov Davrbek Elamonovich28.01.2017 11:45

Assalomu alaykum.Hozirgi tub islohotlar davri bizga ham jamiyatimizdagi har qanday muammoni qo'rqmay bayon qilish imkonini bermoqda. Buning uchun butun xalq nomidan Prezidentimizga, Hukumatimizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Men davlat tashkiloti xodimi sifatida budjet mablag'i hisobidan kun kechiraman. Ko'ndalang qo'ymoqchi bo'lganim asosiy masala bu budjetdan berilayotgan oylik maoshning kamligidir. Oladigan 800 ming so'm oyligimiz hisobidan yo'l xarajatlarini qoplashimiz, kundalik ovqatlanish uchun mablag' ajratishimiz, eng asosiysi ro'zg'or boqish uchun ishlatishimiz talab etiladi. Savol tug'iladi: bu maosh ehtiyojlarimizni qondira oladimi? Yo'q! O'zbek sifatida yana ertaga farzandlarimizni ziyoli qilib tarbiyalash, to'y qilib, uy-joyli qilish maqsadida zahira mablag' tejash haqida esa umuman gapirishga xojat yo'q. Maqsadim, budjetdan oylik oladigan hamda asosiy vaqtini davlat manfaati yo'lida ishda o'tkazadigan insonlarga ham munosib ish haqi tayinlansin. Hozir, mana Korruptsiya to'g'risidagi qonun qabul qiindi . Xo'sh, davlat tashkilotida korruptsiya asosan nimadan kelib chiqadi? Birinchi navbatda, moddiy yetishmovchilikdan deb hisoblayman. To'g'ri, bosar-tusarini bilmay qolgan, nafs yo'lida har qanday ishga tayyor xodimlar ham yo'q emas. Lekin, bu ishga qo'l urganlarning aksariyati o'z moddiy ehtiyojlarini qondirilmaganlardir. Tuman miqyosida istalgan sohadan misol olaman: masalan, oddiy soliq xodimi, hududlarga chiqib ishlashi uchun, yoki har haftada 2-3 martalab viloyat boshqarmasiga majlislarga qatnashi uchun safar xarajatlari, yoki bo'lmasam hech kimga sir bo'lmagan kechki soat 21:00-22:00, hattoki 00:00 lardagi ishdan so'ng uyiga qaytishi kerak bo'lgan xarajatlarini kim inobatga oladi?! (yarim kechada uyiga kelsayu na gaz , na ovqat, na dam olishni tayini bo'lmasa) Endi o'zbek millati sifatida Yuqoridan kelgan insonlarni mehmondo'stlik namunasi sifatida pir piyola choyga taklif qilib jo'natib yuborishni aytmadim deylik. Yana shuni ustiga oilamiz uchun va boshqa shaxsiy xarajatlarni qo'shaylik, Xo'sh, maosh bunga yetarmikin? Vijdonan yoki halol ishlashga xodimda yo'l qolarmikin? Xo'sh bunday vaziyatda oxir-oqibat birovning qo'liga qarab qolishga majbur bo'lib qoladimi inson? Natijada biz bilgan Korruptsiya! Matbuotda, televideniyada davlat xizmatchisi buncha pora oldi, mansabini su'iste'mol qildi deyishni bilamiz, lekin nega buning asl sabablarini bilishga qiziqmaymiz? O'zim bilgan tumandagi bir idora rahbari 300 ming so'm pulni deb olti yarim yilga qamaldi. Azbaroyi nafsi hakalak otganidan emas, o'zini ta'minlay olmaganidan qildi shu ishni. Uyini, yashash sharoitini ko'rsangiz bunga ishonch hosil qilasiz. Vaholanki, buyoqda milliardlab davlat mablag'larini yeb ketgan ba'zi amaldorlarga 3 yil moddiy javobgarlik lavozimlardan chetlatishmiyey, intizomiy jazolarmiyev berilganini TV da ko'rsatib yotishibdi. Natijada bunday holatlarni ko'rgan bilimli,o'ziga ishongan kadrlar yo chet elga ketadi yoki budjet sohasida ishlash uning manfaatlariga to'g'ri kelmasligini ongli ravishda anglagan holda yurtimizdagi faoliyat yuritayotgan chet el korxonalariga ishga kiradi.Demak, budjet tashkilotida ish haqi kamligi bois Korrupsiyadan tashqari kelib chiqadigan 2-masala Kadrlar masalasi! Nega endi ularning bilimidan davlat strukturasida foydalanmasligimiz kerak, nega ularga sharoit yaratib bermasligimiz kerak? Axir mukammal bilimli yoshlar bizning kelajagimiz deymizku? Nega davlatimiz kelajagini quradigan yoshlarning o'z kelajagini ta'minlamaymiz? (Kechagi ijtimoiy sohadagi savol javoblarda Iqtisodiyot vaziri o'rinbosari "yurtimizdagi chet el institutlarini tugatgan yoshlar yurtimizda ishlashi xohlamaydi, aynan xohlamaydi" dedilar. Buning asl sababi balki shu moddiy ta'minot masalasi emasmikin?)

Xudoga shukur yurtimiz tinch. Shu yurt uchun xizmat qilish har birimizning burchimizdir. Harbiylarimiz vatan tinchligini, organ xodimlarimiz yurt osoyishtaligini ta'minlaydilar. Ularga katta rahmat! Va albatta, buning uchun oddiy askardan tortib yuqori martabali amaldorgacha munosib maosh oladilar. Nega endi davlatning iqtisodiy yoki ijtimoiy xavfsizligini birdek ta'minlagan xodimlar bunday maoshga munosib emas? To'rt yil institutda bakalavrni, 2 yil magistraturani o'qib kelib ishga kirsangu arzimagan oylik berishsa? Buyoqda san ishga kirganingdan so'ng bir yil armiyaga borib kelgan qo'shning harbiyga oddiy safdor bo'lib ishga kirsayu sendan 2-3 barobar ko'p maosh olsa? Qani adolat? Qani diplomning qadri? Qani diplomlining jamiyatdagi o'rni? Nima, biz havas qilmaymizmi Hukumatimiz tomonidan qurilayotgan namunaviy uy joylarga ega bo'lishga? Qani, tuman miqyosida menga ko'rsating, necha yillardan beri bir sohada ishlayotgan moliya, g'azna, soliq, tuman hokimiyati, statistika yo boshqa bir budjet xodimining namunaviy uy olganini? Olgan bo'lsa demakki, bu yerda nimadir bor... Bu uylarga asosan tadbirkorlar, neft-gaz, yengil sanoat yoki boshqa bir budjetdan maosh olmaydigan yirik korxonalar xodimlari hamda organ yoki harbiy xodimlar egadirlar. Ushbu uylarga ega bo'lish uchun harbiylardan, budjetga katta miqdorda soliq to'laydigan tadbirkorlardan, ushbu mablag'larni o'rinli ishlatishni belgilaydigan, davlatning kelgusudagi iqtisodiy rejalarini tuzib beradigan budjet xodimlarining xizmati yoki uqtidori kammi? Bizku mayli, tuman hokimining 1,5-2 mln atrofidagi oyligiga nima deysiz? Tumanlardan saylangan deputatlar maosh hamda imtiyozlarining qay biri bor hokimda? Deputatlar hokimdan ko'ra o'zini saylagan aholi, tuman uchun nima qilibdiki, hokimdan ko'ra bir necha barobar ko'p oylik olsayu, zo'r infratuzilmada yashab yana ko'plab imtiyozlaga ega bo'lsa? Qani tenglik?

Ushbu takliflar ijobiy hal etilsa, ishonamanki, jamiyatda poraxo'rlik, korruptsiya ildiz tubdan kamayardi. Sharoit qilib bergandan so'ng, istalgancha ishni talab qiling! Shunday vaziyatda ham korruptsiya yuz bersa bu nonko'rlikdir. Kerak bo'lsa Xitoy tajribasi kabi o'lim jazosi berilsin, xato qilgan o'zidan ko'rsin! Yana ulardagi kabi mansabdor shaxslarni yilda 1-2 marta jazolash uylariga sayohatga oborish kerak, xulosa chiqarish uchun...

Yana bir taklifim shundan iboratki, ta'lim sohasida diniy ta'limotni kuchaytirishga alohida e'tibor berilsa. Ma'lumki, Kadrlar tayyorlash milliy tizimi ham Ta'lim to'g'risidagi huquqiy hujjatlar asosida ta'lim-tarbiya jarayonlari olib borilmoqda. O'ylashimcha, diniy ta'limotning boshlang'ich ta'limdan boshlab to oliy o'quv yurtlarining har bir boshqichida joriy etilishi foydadan xoli bo'lmasdi. Fikrimni asoslashga harakat qilaman:hozirgi din niqobi ostidagi terrorizm balosi xavfi hech kimga sir emas. Bolalikdan din nimaligini, savob-u gunohni, halol-u haromni, yaxshi-yu yomonni farqlashni, vatan nimaligini anglab o'sgan, farqlay oladigan insonning bunday ta'sirlar doirasiga tushib qolmasligi aniq. Hozirda mavjud Odobnoma, Dinshunoslik kabi fanlar bu tuyg'ularni tom ma'noda yoshlarga singdirolmaydi deb hisoblayman. Bunday tushunchalarga ega bo'lmagan yoshlar g'oyaviy bo'shliq natijasida tashqi ta'sirlarga tushib xatolarga yo'l qo'yishi ma'lum holat. Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, yoshlarimizni begona qo'llarga berib qo'ymaylik! Diniy ma'lumotga ega inson, ishonamanki, el-yurti, xalqi uchun vijdonan savob uchun borini berib ishlaydi!

Muhtaram hukumat a'zolari, aziz deputatlar, ushbu mulohazalarimni vaqt ajratib, sabr bilan o'qiganingiz uchun rahmat. Yaqin orada qabul qilinishi kutilayotgan Davlat xizmatchilari to'g'risidagi qonunda, avvalo, davlatimiz kelajagiga befarq bo'lmagan bir fuqaro hamda davlat tashkiloti xodimi sifatida bildirayotganim ushbu takliflarning ham inobatga olinishini istardim. Umid qilamanki, ushbu fikrlar o'zimga qarshi emas balki undan kelib chiqadigan xulosalar davlatimiz, jamiyatimiz ravnaqi yo'lida xizmat qiladi.

Перейти
Для информации06.02.2017 16:15

Иштирокингиз учун раҳмат. Таклифингиз маълумот учун қабул қилинди.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:44

Солиқ қонунчилигида ва валюта қонунчилигида резидент ва норезидент тушунчалари ҳар хил ишлатилади. Ушбу ҳужжатда ишлатилган "резидент" атамасини аниқлаштириш лозим.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:56

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:41

"Судлар фаолиятига оид маълумот билан фуқароларни таъминлашни" иборасида "фуқаролар" сўзини ўрнига барча суд процесси иштирокчиларини қамраб оладиган атама ишлатиши мақсадга мувофиқ бўлади

Перейти
Отклонено05.02.2017 10:54

Суд процесси иштирокчиси бўлмаган фуқаролар ҳам суд фаолияти тўғрисида ахборот олиш ҳуқуқига эга.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 11:39

Судьяларга ҳар йили ўттиз олти иш кунидан иборат ҳақ тўланадиган таътил олиш ҳуқуқи берилади. Бироқ бизнингча, судьяларга уларнинг юридик касб бўйича иш стажини инобатга олган ҳолда ҳар йиллик ҳақ тўланадиган меҳнат таътили олиш ҳуқуқи берилса, мақсадга мувофиқ бўлар эди. Масалан, 5 йилдан 10 йилгача иш стажига эга бўлган судьяларга ва суд аппарати ходимларига 5 календарь кун, 10 йилдан 15 йилгача иш стажига эга бўлган судьяларга ва суд аппарати ходимларига 10 календарь кун, 15 йил ва ундан юқори иш стажига эга бўлган судьяларга ва суд аппарати ходимларига 15 календарь кун. Айни пайтда бунга ўхшаш тажриба Ўзбекистон Республикаси Прокуратура органларининг ходимларига нисбатан татбиқ этилади.

Юқорида қайд этилган таклиф бир қатор хорижий мамлакатлар ва ШҲТга аъзо мамлакаталар суд қонунчилигида ўз ифодасини топган.

Перейти
Принято05.02.2017 10:41

Таклифингиз асослантирилмаган. Меҳнат таътили масаласида судьялик лавозимини ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлардаги фаолият билан солиштириш мақсадга мувофиқ эмас.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:37

Агар, давлат божлари камайтирадиган бўлинса унда давлат божи тўлаш институтининг зарурияти қолмас экан-да! Балки давлат божини кайтириш ўрнига уни бўлиб-бўлиб тўлаш тизими чорий қилинар

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:56

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:36

Давлат божини бошқа шахслар томонидан ўрнига тўлаш мумкинлик масаласига ойдинлик киритиб кетилса яхши бўлар эди. Масалан мен мурожаат қилсам-у, ўрнимга бошқа биров давлат божини тўласа!

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:57

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:34

"Фуқароларнинг мурожаатлари энг кўп тушадиган соҳалар, улардаги тўсиқлар, фуқароларни ўйлантирадиган бошқа эҳтиёжлар аниқланиб, муаммолар бартараф этилади." гапни қуйидаги ифодалашни таклиф этаман: "Мурожаатлари энг кўп тушадиган соҳалар, улардаги тўсиқлар, жисмоний ва юридик шахслар ўйлантирадиган бошқа эҳтиёжлар аниқланиб, муаммолар бартараф этилади."

Перейти
Принято05.02.2017 10:52

Таклиф кўриб чиқилади.

Болтаев Азизбек Атаевич28.01.2017 11:32

Добавить: Разработка и внедрение системы обязательного медицинского страхования для полной компенсации финансовых расходов граждан при получении медицинских услуг в учреждениях здравоохранения независимо от формы собственности.

Перейти
Для информации31.01.2017 22:27

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:32

Давлат ва хўжалик бошқаруви органларининг мурожаатлар билан ишлаш борасидаги фаолияти бўйича аҳолининг фикрини ижтимоий сўров ўтказиш,гапида "аҳолининг фикрини" сўзларини чиқариб ташлашни таклиф этаман.

давлат органи аҳолига эмас, балки юридик шахсларга ҳам хизмат кўрсатар. бу ҳолатда юридик шахсларнинг фикри ўрганиб қолинмайдими?


Перейти
Принято05.02.2017 10:52

Таклиф кўриб чиқилади.

Nizomiddin O'rmonov28.01.2017 11:29

3.3 бандга Янги банд қўшиш керак. Унда қуйидагилар ҳисобга олиниши лозим.

" Мустақилликнинг дастлабки йилларида қишлоқ хўжалик ва бошқа корхоналарни кичик хусусийлаштириш пайтида мансаби ёки "қўли узунлиги"дан фойдаланиб ўзлаштириб олгач, ханузгача мазкур иншоот ва бошқа обьектларни фақат "Кўчмас мулк" ҳолида сақлаб турган сохта тадбиркор-фермер мулкдорликка чек қўйишга қаратилган меъёрий хужжат( Масалан: мулкни ишлатишга мажбур қиладиган юқори мулк солиғи ёки реал иш билан бандлик ошишига хизмат қиладиган бошқа чоралар) ишлаб чиқиш.........

Перейти
Отклонено31.01.2017 21:27

Таклифингиз етарлича асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:21

"Аҳоли ва тадбиркорларнинг" атамасини чиқариб ташлашни таклиф этаман. чунки аҳоли ва тадбиркорлик субъекти турли талқин қилиниши мумкин. қонун ҳужжатларида "аҳоли" тушунчаси ёритилмаган.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:57

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:17

ушбу таркибий доирасида иш юритиш тартинибини белгиланса ҳам яхши бўлар эди. мурожаатни қабул қилинганидан бўлинма томонидан қилинадиган ҳаракатлар кетма-кетлиги (алгаритми).

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:57

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 11:15

Мамлакатимизда Судьяларнинг ижтимоий муҳофазасини изчил амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Судьяларни ижтимоий муҳофаза қилишни ва ушбу лавозимга номзодларни ўқитишнинг ташкилий асосларини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги (2.08.2013) 216-сон қарорининг 1-банди “Олий суд, Олий хўжалик суди судьяларига ва уларнинг оила аъзоларига тиббий хизмат кўрсатиш Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Тиббиёт-санитария бирлашмаси муассасаларида таъминланади” деб мустаҳкамаланган. Бизнингча, ушбу имтиёздан нафақат юқорида қайд этилган судлар судьяларига балки барча суд тизими судьяларига татбиқ этилиши лозим. Бу эса ўз навбатида, Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги қонунининг “...судьялар бир хил мақомга эга” деган 60-моддаси 2-қисмига ҳамда “Судьяларнинг ҳаёти ва соғлиғи давлатнинг махсус муҳофазасида бўлади...” деб номланган 76-моддаси 1-қисмига мувофиқ келади.

Перейти
Принято05.02.2017 10:44

Таклиф муҳокама қилинаётган масалага тааллуқли эмас.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:15

"хўжалик бошқаруви органлари" атамасини аниқлаштириб ўтиш лозим

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:57

Таклифингиз асослантирилмаган.

Nizomiddin O'rmonov28.01.2017 11:14

Фикримча:3.3. банднинг 8-хатбоши охиридаги "фойдаланиш" деган сўзидан кейин:

"....учун барча турдаги қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши учун зарур бўлган техника ва бошқа ускуналарни ҳарид қилишда, эгалик қилиш, фойдаланиш ва тасрруф этишда ҳар қандай жисмоний ёки юридик субьектга 5(балки ундан кўпроқ аниқ муддатга) йиллик муддатга турли тўловлардан озод қилиш бўйича КАНИКУЛ жорий қилиш" деб тўлдириш керак деб ҳиссоблайман.


Перейти
Отклонено28.01.2017 15:12

Таклифингиз стратегия лойиҳаси доирасига тўғри келмайди.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:14

"фаолияти очиқлигини" атамасини ўрнига "ошкоралигини" атамасини ишлатилса тўғри бўлмайдими?

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:58

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:13

"бўлим" сўзи ўрнига "бўлинма" сўзини ишлатиш чалкашмовчиликларни олдини олган бўлар эди. бўлим сўзи икки хил манода ишлатилиши мумкин бўлганлиги учун ҳуқуқий ҳужжатни икки хил талқин қилинишига олиб келиши мумкин.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:58

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:10

депуталар ушбу қонун лойиҳасида кўрсатилган талабни бузсалар уларга қандай чора кўрилади? Депутатлар фақат сайловчилари олдида жавоб беришлари керак.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:59

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 11:07

Суд ҳокимияти чинакам мустақиллигини таъминлаш учун аввало судьялар ва суд аппарати ходимларининг ижтимоий ҳимоя қилиш кафолатларини янада самарали таъминлашнинг таъсирчан механизмларини ишлаб чиқиш ва Ўзбекистон Республикасининг “Судьялар ва суд аппарати ходимларининг ижтимоий ҳимоя қилиш кафолатлари тўғрисида”ги Қонунини қабул қилиш мақсадга мувофиқ. Бугунги кунда нафақат судьяларни ижтимоий ҳимоя қилиш балки суд аппарати ходимларининг ҳам моддий ва ижтимоий муҳофаза этиш самарадорлигини ошириш зарурати мавжудлигини кўрсатса, бошқа томондан ушбу соҳадаги тартиб-таомиллар кўплаб қонун ости ҳужжатлари билан тартибга солиниб келинмоқдаки, бизнингча, бундай масалаларни яхлит қонун билан тартибга солиниши лозимлигини кўрсатади. Мазкур қонун қабул қилинса, унда албатта, Конституциявий суд, умумий юрисдикция судлари, шунингдек хўжалик судлари судьялари ва мазкур суд аппаратти ходимларининг ижтимоий ҳимоя қилиш билан боғлиқ ҳуқуқий масалалар яхлит бир қонунда ҳуқуқий жиҳатдан кафолатланишга хизмат қилади. Бундай қонун бир қатор хорижий мамлакатларда хусусан, Буюк Британияда “Судьяларнинг пенсияси тўғрисида”ги (Judicial Pensions Act), Германия “Федерация ва федерал ерларнинг мансабдор шахслари ва судьяларининг пенсия таъминоти тўғрисида”ги қонунларда ўз ифодасини топган. Шунингдек бу борада ШҲТга аъзо давлатларнинг суд қонунчилигида учрайди. Масалан, Россия Федерациясининг “Судьялар, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат қилувчи органлар мансабдор шахсларининг давлат ҳимояси тўғрисида”ги, “Судьялар ва суд аппарати ходимларининг ижтимоий ҳимоясининг қўшимча кафолатлари тўғрисида”ги ҳамда “Россия Федерациясининг судларни молиялаштириш тўғрисида”ги қонунлари қабул қилинган.

Перейти
Принято05.02.2017 10:39

Таклифингиз Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Safarov Temur Uktamovich28.01.2017 11:05

Если обратить внимание, на практике инспектора профилактики проводят ряд мероприятий, где основная проблема действующего механизма - это человеческий фактор. Дежурный не в состоянии долгое время одновременно отслеживать поступающую, постоянно меняющуюся информацию на телефон, что в свою очередь приводит к увеличению процента пропуска внештатной ситуации и как следствие отсутствую своевременного реагирования со стороны правоохранительных органов. В целях сокращения влияния человеческого фактора необходимо разработать единую информационно-наблюдательную систему (видеокамер, на улицах входящих участкового инспектора по профилактики правонарушений), вследствие чего участковые инспекторы могут оперативно реагировать на правонарушения и предотвращению преступлений. В связи, с этим, необходимо разработать программа мер по информационно-аналитической профилактики преступности Республики Узбекистан. Создание развитой информационно-аналитической системы по формированию ведомственной и государственной статистической отчетности, анализу состояния преступности, результатов административной практики и профилактической работы обеспечит принятие адекватных управленческих решений руководством МВД Узбекистана.

Перейти
Принято05.02.2017 11:04

Таклиф Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:04

"видеоконференцалоқа ёрдамида фуқароларни масофавий қабул қилишни ташкил этиш" гапида "фуқароларни" сўзини чиқариб ташлашни таклиф этаман. чунки бу атамани ишлатилиши юридик шахсларни ёки унинг вакилларини четда қолдиради

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:59

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:01

"нашр этиб бориш" сўзи ўрнига "ошкор этиб бориш" сўзини киритишни таклиф этаман. интернет сахифасига жойлаштирилиши нашр сўзи билан қамраб олинмайди

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:59

Таклифингиз асослантирилмаган.

Nizomiddin O'rmonov28.01.2017 11:01

3.3.бандга янги хатбоши қўшиш керак. Бунда қуйидаги мазмун ўз аксини топиши керак:

Республикамизда чорва маҳсулотлари нархининг барқарор ўсиб боришини пасайтиришга қаратилган қарийб барча чорва маҳсулотларини етказиб бераётган қишлоқ аҳолисининг уй хўжаликларидаги чорва моллари ва паррандаларини қиммат бўлмаган(албатта арзон бўлса, янада яхши) сифатли (концентрланган, ширали, кўк ва қуруқ..... )озуқа билан таъминлаш тизимини шакллантириш ва қўллаб қувватлаш(Масалан озуқани ҳориждан келтириб бўлса ҳам) бўйича чора тадбирлар ишаб чиқиш ва амалга татбиқ этиш.....

Перейти
Для информации28.01.2017 17:14

Фикрингиз учун раҳмат.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 10:59

Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги қонуннинг 84-моддасида “Судьялар суд мажлисини махсус кийимда олиб борадилар” деб мустаҳкамланган. Бироқ бугунги кунга қадар, судьяларнинг махсус кийими намунаси белгиланган тартибда тасдиқланмаган. Фикримизча, судьяларга махсус кийим масаласини ҳал этиш керак. Энг муҳими, судьяларни махсус кийими намунасини ишлаб чиқишда нафақат халқаро андозаларга балки миллий қадриятларимизни ҳам инобатга олган ҳолда тайёрлаш лозим. Шу билан бирга, судьяларнинг махсус кийими намунаси ва унинг ранги судлар ва судьяларнинг ихтисослашуви, тегишли суд инстанцияларини инобатга олган ҳолда тайёрланиши лозим. Юқорида қайд этилган, масала бир қатор хорижий мамлакатларда, масалан, АҚШ, Германияда, Франция, Англия ва бошқаларда мавжуд.

Перейти
Отклонено05.02.2017 10:39

Таклифингиз муҳокама қилинаётган масалага тааллуқли эмас.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:58

Нима учун бу матнда "аҳолини ва тадбиркорлик субъектини" атамаси ишлатилмоқда? Нима учун "жисмоний ва юридик шахслар" мурожаати атмаси ишлатилмаяпди? "аҳолини ва тадбиркорлик субъектини" атамаси олиб ташлашни ва фақат мурожаатлар деган сўзни қолдиришни таклиф этаман.

Перейти
Принято05.02.2017 10:49

Таклиф кўриб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:50

суд баённомалар аудео ва видиео шаклда ёзиб бориш ва қоғозда уларни стенографиясини тушуриб бориш тизимини жорий қилиш

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:00

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:47

Бу бино иншоотлар иложи бўлса Маъмурий ҳудудий марказлардан узоқроқда бўлиши лозим. бу билан Судяъларнинг ўша ҳудудга тегишли эканлиги хисини камайтиради ва суд жойлашган ҳудуднинг ривожланишига туртки беради

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:00

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:44

Судларни ҳокимлар тазйиқидан холи қилиш учун суднинг маъмурий ҳудудий бўлинишларини қайта кўриб чиқиш ва ушбу бўлиниши мавжуд маъмурий ҳудудий бўлинишни такрорламаслиги лозим. яни бир ҳудудда иккита ёки уста суд бўлиши керак ёки битта суд ҳудудида иккита-учта маъмурий ҳудуд бўлиши керак.

судъялар ўзини бирор бир ҳудудга тегишли эканлигини ҳис этмасликлари керак. бу уларни ушбу ҳудуд ҳокими таъсиридан ҳоли қилади.

иложи бўлса судлар ҳудуд марказларидан узоқда жойлашиши керак.

Перейти
Отклонено05.02.2017 10:30

Таклиф асослантирилмаган ва амалиётда ҳозирги кунга қадар судлар ҳокимлар томонидан ҳеч қандай тазйиққа дуч келгани ҳолати аниқлангани йўқ.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 10:39

Давлат дастурида Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Судьяларни танлаш ва лавозимларга тавсия этиш бўйича олий малака комиссияси негизида суд ҳокимияти органи сифатида Судьялар олий кенгашини ташкил қилиш белгиланган. Бизнингча, мазкур Кенгашнинг мақоми ва судьялар корпусини шакллантиришдаги ўта муҳим вазифа ва функциясини инобатга олиб истиқболда унинг фаолияти алоҳида Ўзбекистон Республикасининг “Судьялар олий кенгаши тўғрисида”ги Қонуни қабул қилиниши мақсадга мувофиқ. Мазкур Судьялар олий кенгаши судьялар корпусини шакллантириш; судьяликка номзодларни малака имтиҳонлардан ўтказиш; судьяларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш; судьялар фаолиятини баҳолаш ва судьяларни рағбатлантириш; судьялар мустақиллиги, дахлсизлиги ва хавфсизлигини таъминлаш бўйича зарур чоралар кўриш; судьяларни жавобгарликка тортиш каби масалаларни кўриб чиқиш ваколатига эга бўлиши лозим. Бундан ташқари, судьяларни маъмурий ва жиноий жавобгарликка тортишга роизилик бериш фақатгина Судьялар олий кенгаши қарори ёҳуд Ўзбекистон Республикаси Президенти рухсатномаси асосидагина амалга оширилиши лозим. Шунингдек, судьяларга нисбатан тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши ҳам қайд этилган, Кенгаш ваколати доирасига киритилиши лозим. Бу эса ўз навбатида, судьялар мустақиллигини таъминлашнинг муҳим омили бўлиб ҳисобланади.

Хорижий мамлакатлар тажрибасида ҳам юқорида қайд этилган Кенгашлар фаолияти махсус қонунлар билан тартибга солинган. Масалан, Франция, Италия, Испания, Польша, Бельгия, Молдова суд қонунчилигида мавжуд.

Перейти
Принято05.02.2017 10:27

Таклифингиз Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:37

Суд раисларини вилоятлараро ротация қилиш таклиф этилган, нега суднниг ичида эмас ва нега бир йил ичида эмас. Бир суд доирасида судялар галма гал суд раиси вазифасини бажариб чиқишсин. шунда судлар ўртасида тенглик бузилмайди. чунки ҳар бир судя эртага суд раиси бўлиши билади.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:00

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:35

Суд раиси тизимини бекор қилиш. Нима учун суд раиси керак? ишни ташкил этиш учун-ми? Агар, иш жараёнини автоматлаштирилса ишни компютерлар ташкил этвуради! Қайси ишни қайси судя кўриши кераклигини ким ҳал этади? Суд раисими? Бу корупциягенлик ва тазйиқ ўтказиш инструментику!

Суд котиблари, канцелярия ва архив билан шартнома тузадими? буни олий суд қилса бўлади ёки бу ваколатни адлияга берса бўлади. Шунда суд котиблари адлия ходимлари ҳисобланади!

Перейти
Отклонено05.02.2017 10:26

Судда ишни ташкиллаштириш, суд аппаратига раҳбарлик қилиш, улар томонидан меҳнат интизомига риоя этилишини назорат қилиш ва бошқа бир қатор маъмурий функцияларни бажариш учун суд раиси лавозими зарур. Адлия тизимига суд котибларни ўтказиш суд мустақиллиги тамойилига зид бўлади.

Nizomiddin O'rmonov28.01.2017 10:34

3.4.бандаги 5-хатбоши-корпоратив бошқарувининг замонавий стандартлар ва усулларни жорий этиш, корхонларни стратегик бошқаришда акциядорларнинг ролини кучайтириш; сўзлари ЎЗбекистон Республикаси Конституциясининг 53- моддасига асосланган ҳолда

қуйидагича таҳрирлаш талаб этилади: "корпоратив бошқарувнинг замонавий стандартлар ва усулларини жорий этиш, корхонларни стратегик бошқаришда акциядорларнинг ролини кучайтириш таъминлашни ҳисобга оладиган Мулкий ислоҳотларни такомиллаштириш бўйича ДАСТУР тайёрлаш ва амалга ошириш" .Перейти
Принято31.01.2017 21:55

Таклифингиз инобатга олинади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:30

судъяларнинг рағбатлантириш бошқа шахсга боғлиқ бўлмаслиги керак. бу судъяни бировни қўлига қараб қолишга мажбур қилади. Рағбатлантириш фақат битта бўлиши керак бу ҳам бўлса халқа хизмат қилаётганлиги.

Аммо ойликлари ва иштимоий таъминоти жудда катта бўлиши керак. Осон эмас инсон тақдирини ҳал этиш.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:22

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:23

Давлат органларида юридик хизмат асосан иккита муаммога дуч келади бу малакасизлик ва тазйиқ. Малакасизлиги малакали кадрларни жалб қилишга моддий маблағлар етарли эмаслигидан юзага келади.

тазйиқ эса норматив ҳужжат қабул қилинаётганида идора раҳбари ўзининг идоравий манфаатларини ўтказиш мақсадида юридик хизматга таъсир ўтказади. масалан, ҳоким қарор қабул қилмоқда. ҳоким қарори бу норматив ҳужжат. юрист қаршилик қилиб кўрсаинчи?!!


Перейти
Принято05.02.2017 11:09

Масала бўйича 2017 йил 19 январь куни ПҚ-2733-сонли Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори қабул қилинди.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:18

Хўжалик бошқарув органлари тушунчачини ёритиш лозим. агар иложи бўлса бу тушунчани умуман қонунчиликдан чиқариб ташлаш лозим. Давлат ўз вазифаларини фақат давлат органлари орқали бажариши керак. Хўжалик бошқарув органларининг мақоми мавхум!

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:00

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:16

малакасини оширишда ностандарт фикрлашга ундаш ва олдин бўлмаган жавобларни қидиришга йўналтириш. Ҳар бир жавобни тўғри ёки нотўғри эканлиги билан баҳоламасдан жавоб бераётган шахсни ўз фикрини қандай асослашга ҳаракат қилаётганлигини баҳолаш тизимини жорий қилиш. бу қуруқ ёдлашдан кўра, қонун моҳиятини тушунишга ундайди. бу эса ўз ўрнида қонунларни формал қўловчи талабаларини ўрнига моҳиятан ёндашадиган кадрларни кўпайишига олиб келади

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:22

Таклифингиз асослантирилмаган.

Nizomiddin O'rmonov28.01.2017 10:14

3.3. банднинг 3-хатбошидаги “озиқ-овқат и мойли экинларни” сўзлари,

“чорва учун озуқа и мойли экинларни” сўзлари билан алмаштириш керак.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:00

Таклифингиз асослантирилмаган.

Nizomiddin O'rmonov28.01.2017 10:13

3.2. банднинг 3-хатбошидаги “юқори қўшимча қийматли тайёр маҳсулот” сўзлар “юқори қўшилган қийматли тайёр маҳсулот” сўзлари билан алмаштирилши керак. Шунда русчадаги маъно билан бирҳил талқин қилинади.

Умуман олганда бундай таҳрирталаб жумлалар бошқа жойларда ҳам мавжуд.

Бунинг учун лойиха муаллифлари билан албатта асослаш учун мулоқот керак.

Перейти
Принято28.01.2017 17:07

Фикрингиз учун раҳмат.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:13

Номзодларни ишла тайинлашда мажбурий равишда уларни ўқитган камида тўртда мактаб ва институт ўқитувчиларининг тавсифномасини олиш.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:00

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:09

интизомий жазони қўллаш ваколани фақат парламентга бериш. яъни интизомий жазога асос бўлган хатти-ҳаракатни содир этганми ёки йўқлигини кенгаш кўриб чиқсин, лекин жазони фақат парламент қўлласин.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:01

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:08

Судъялар фаолиятига аралашганлик учун айбалнаётган шахсларга айбдорлик презумциясини қўллаш. яни айбланувчи судъяни фаолиятига аралашмаганлигини исботлаб бермаса жавобгарликка тортилади.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:01

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:04

битта интизомий жазо бўлиши керак (агар бўлса) бу ҳам бўлса судъялик мақомидан махрум этиш. чунки бир нечта жазо бўлса бу корупциягенликни келтириб чиқаради. масалан, судъя юмшоқроқ жазо олиш учун ўз таниш билишларини ишга солади.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:23

Таклифингиз асослантирилмаган.

Урмонов Жахонгир28.01.2017 10:03

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 27 декабрдаги ПҚ-2699-сонли қарорига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси 1,6%, Республика йўл жамғармаси 1,4% ҳамда Умумтаълим мактаблари, касб- ҳунар коллежлари, академик лицейлар ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, мукаммал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига 0,5% миқдоридги мажбурий ажратма лар солиш объектлари бир хил бўлганлиги сабабли, уларни унификация қилган ҳолда ягона “Мақсадли ажратма” сифатида 3,5% миқдорида белгилаш лозим.

Перейти
Для информации31.01.2017 20:53

Таклифингиз учун раҳмат.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:02

Жавобгарликка тортиш механизими иккита қисмдан ташкил топган бўлиши лозим биринчиси бу моддий норма, яъни қайси хатти-ҳаракатлар учун жавобгарлик ва иккинчиси процессуал норма ушбу хатти-ҳаракатлар учун қандай тартибда жавобгарлик қўлланилади. (жазо қўллаш жараёни)

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:23

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 09:59

Судъяларни интизомий жазога тортиш институтини аниқлаштириш лозим судъяларни интизомий жазога тортиш эмас этика қоидаларини бажармагарлиги учун судъялик мақомидан махрум этиш лозим.

масалан, процесуал нормаларда шундай нормалар борки уларни асоссиз қўлланиши суд жараёнини чўзилишига олиб келади. Тадбиркорлик субъектига вақт жуда қадрли. Бу ҳолатда тадбиркорлик субъекти ушбу асоссиз хатти-ҳаракат устидан шикоят қилиши мумкин, лекин бунда унинг иш кўрилиши яна чўзилади. бу эса уни шикот қилишдан ўзини тийишга ва мажбуран асоссиз талабларни бажаришга мажбур этади.

Мазкур ҳоллатларда асоссиз қабул қилиниб чўзилган ишлар учун судъяларни интизомий жазога тортмасдан маълум бир миқдорда жабр кўрган тарафга компенсация тўловларни тўлаб берилса, тадбиркорлик субъектлари ушбу асоссиз ҳаракатлар устидан шикоят қилишдан ўзини тиймас эди ва вақтдан ютказганида ҳам компенсация олишини билар эди. Судъяларнинг мустақиллиги таъминланар эди.


Перейти
Отклонено05.02.2017 10:35

Таклифингиз суд мустақиллиги тамойилига зид. Қасддан қонунбузилишга йўл қўйган судьяларни эса жавобгарликка тортиш механизмлари қонунчиликда етарли белгиланган ва амалда қўлланиб келинмоқда.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 09:49

Мурожаатлар бу жамоат назоратининг бир элементи сифатида қаралиши лозим

Перейти
Для информации28.01.2017 15:02

Эътиборингиз учун рахмат.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 09:48

ишонч телефони мурожаатлар қонунчилигидан ташқарига чиқариш керак. ишонч телефони мурожаатларни қабул қилиш воситаси сифатида эмас, балки корупцияга қарши кураш воситаси сифатида қаралиши лозим. ишонч телефони бўйича мурожаатга жавоб бермаганлик учун жавобгарлик белгиланса унда мурожаат этувчи ўзини шахсини очиши керак бўлади. бу эса уни тақиб қилинишидан қўрқиб шахсни этмасликка ёки корупция ҳолатларини хабар бермаслика ундайди. бу ҳолатда "ишонч телефони" сўзидаги "ишонч" сўзи олиб ташланиши керак бўлади.

Перейти
Принято05.02.2017 10:51

Таклиф Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Урмонов Жахонгир28.01.2017 09:48

Савдо ва умумий овқатланиш корхоналарида ялпи тушумни камайтиришларини олдини олиш ва нақд пул тушумини кўпайтириш учун ялпи тушумни ошишига мутаносиб ягона солиқ тўлови бўйича регрессив табақалаштирилган ставкаларини татбиқ этиш мақсадга мувофиқ. Бунда: ҳисобот даврида ялпи тушум 15% дан 30% гача оширилса ягона солиқ тўловининг ставкаси шу қисмига 20 фоизга камайтирилади, агар ҳисобот даврида ялпи тушум 30% ва ундан юқори бўлса ягона солиқ тўловининг ставкаси 30 фоизга камайтириш мақсадга мувофиқ бўлади.

Перейти
Для информации31.01.2017 20:49

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 09:44

Мурожаатлар қонуни тадбиркорлик субъектларига жорий қилманглар. Тадбиркорлик субъектлари пуллик хизмат кўрсатади. Улар мурожаатга жавоб бермаса рақобат натижасида синишади. Шунинг учун улар мурожаатни кўриб чиқиш талабларни жорий қилиш шарт эмас. Давлат органлари эса бюджетдан таъминланади ва рақобатда иштирок этмайди. шунинг учун мурожаатга жавоб бермаслик уларга таъсир этмайди. шунинг учун мурожаат қонунчилиги қабул қилинган.

Перейти
Отклонено05.02.2017 10:48

Бу масала Дастурда назарда тутилмаган.

Хайитов Хушвакт28.01.2017 08:50

Давлат дастури лойиҳасида таклиф этилган “Давлат бошқаруви асослари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси номланиши қонунчилик техникаси талабларига мос эмас. Чунки, мазкур ном нафақат давлат бошқарув органларининг институционал ташкилий-ҳуқуқий асосларини балки унинг кенг маънодаги барча жиҳатларини ўзида ифода этади. Масалан, давлат бошқаруви асослари сифатида қуйидагиларни тушунишимиз мумкин:

 • 1.Барча турдаги ташкилий асослар;
 • 2.Иқтисодий, ижтимоий асослар;
 • 3.Маънавий асос;
 • 4.Ҳуқуқий асос ва бошқалар.
Мазкур номланишни аниқлаштириш ва давлат бошқарувини амалга оширадиган ижро тизимидаги барча органлар фаолиятини махсус қонунлар асосида тартибга солиш лозим. Шунингдек, бунда давлат ва хўжалик бошқарув органларини бир биридан фарқлаш ва алоҳида қонунлар асосида ҳуқуқий тартибга солиниши мақсадга мувофиқ. Шу сабабли “Давлат бошқаруви органлари тўғрисида”ги ва “Хўжалик бошқаруви органлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунлари лойиҳаларини тайёрлаш

мақсадга мувофиқ.

Перейти
Отклонено05.02.2017 12:01

Таклиф этилаётган қонунда давлат бошқарувининг умумий тамойилларини белгилаш, давлат бошқаруви органларини таснифлаш ва уларнинг шаклларни аниқлаштириш назарда тутилган.

Хайитов Хушвакт28.01.2017 08:48

Мамлакатимизда олиб борилаётган ислоҳотларнинг самараси бевосита қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар сифати билан бевосита боғлиқ. Мазкур жараёнда экспертлик хизматлари кўрсатилишини янги босқичга кўтариш мақсадида мазкур йўналишни тизимли тартибга соладиган махсус қонун қабул қилиниши лозим. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларининг ҳуқуқий, иқтисодий, техник, юридик-лингвистик ва бошқа турдаги экспертизалар қайси давлат органи томонидан ва уни қандай тартибда ўтказилиши, экспертиза хулосалари ва уларнинг юридик мақоми каби масалалар жорий қонунчилигимизда етарлича ўз ифодасини топмаган. Мазкур йўналишда махсус қонуннинг қабул қилиниши норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг экспертиза амалиётида ягона талабларни белгилайди. Қонун ва норма ижодкорлигида холис ҳамда янада ихтисослашган экспертлик хизматлари кўрсатилишига ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади. Шу боис Ўзбекистон Республикаси “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари экспертизаси тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқишни таклиф этамиз.

Перейти
Отклонено05.02.2017 11:20

Бу масалада "Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида"ги, "Қонунлар лойиҳаларини тайёрлаш ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасига киритиш тўғрисида"ги ва бошқа қонун ҳужжатларида тегишли қоидалар ўрнатилган.

Хайитов Хушвакт28.01.2017 08:47

Қонунлар сифатини таъминлашда қонун ижодкорлиги жараёнинг экспертлик таъминоти муҳим ўрин тутади. Айниқса қабул қилинаётган қонунларнинг илмий асосларини чуқур ўрганадиган махсус тузилмаларнинг фаолият юритиши қонун лойаҳаларининг чуқур илмий асослантирилган ҳолда қабул қилинишига хизмат қилади. Бу эса мамлакатимизда қонун устуворлиги ва юксак ҳуқуқий маданият шаклланишига самарали таъсир кўрсатади. Шу сабабли, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг Илмий-тадқиқот маркази фаолиятини йўлга қуйиш лозим. Мазкур марказ таркибида бир қатор ихтосослашган бўлимларни тузиш лозим. Айниқса, Ҳуқуқий экспертиза, Иқтисодий экспертиза ва Тил хизмати бўлимлари фаолиятини йўлга қуйиш лозим деб уйлаймиз.

Перейти
Принято05.02.2017 11:18

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Гульнора Норбекова28.01.2017 08:25

Здравствуйте, уже то, что даётся возможность купить жильё в Ташкенте иногородним за цену 2000 МРЗП является хоть какой-то возможностью официально прописаться и быть законным хозяином своего жилья.Это уже очень хорошо,что государство предоставляет людям,которые хотят на самом деле жить и работать в Ташкенте не для того чтобы зарабатывать на сдаче квартир в аренду,а именно для тех кто хочет чтобы их дети и внуки жили в Ташкенте и можно сказать служили Отечеству. От себя хочу попросить Вас как-то ещё более упростить и облегчить этот вопрос и пресекать действия коррумпированных элементов в этом деле.Нужно разработать такие действия , которые конкретно будут помогать честным гражданам приобрести жильё и прописку в Ташкенте, при этом полностью пресекая это для коррупции. Пожалуйста , дайте ещё какие-нибудь возможности для прописки в Ташкенте, кроме как покупка жилья за 2000 МРЗП. И Ещё вопрос: госпошлина входит в сумму 2000 МРЗП? Сразу всю сумму на до платить ?Если можно,то сделайте пожалуйста так,чтобы допустим заплатить первоначально например 30-50% от стоимости квартиры,а остальное выплачивать как кредит на несколько лет..Всё таки честному народу так будте легче .Очень хочу чтобы этот вопрос был серьёзно рассмотрен,потому что сын в Ташкенте ,а я здесь.Долгие годы жду когда будет такая возможность,чтобы сделать всё это именно по Закону.Пожалуйста не оставляйте без внимания мою просьбу,потому что такие законопослушные как я, которые ждут долгие годы люди наверное есть ещё.Спасибо.

Перейти
Принято05.02.2017 10:56

Спасибо за предложения, они будут рассмотрены при реализации Программы.

Dilshod Ostonov28.01.2017 00:29

Терма жамоаларимиз аъолари хар йили чет эл давлатларига тайёргарлик жараёнларини амалга оширишади. Давлатнинг ни=оятда кщп хорижий валютаси жалб ыилинади.

Валютани тежаш ва спорт самарадорлигини ошириш ҳамда худудларда спортни рағбатлантириш мақсадида Қорақалпоғистон Республикасининг Орлол бўйида, Қашқадарё вилоятининг йил 12 ой қор эримайдиган тоғли ҳудудида, Жиззах вилоятининг Зомин туманида, Наманган вилоятида, Тошкент вилоятида махсус спорт комплексларини қурилишини тавсия этаман.

Юритимизда тўрт фасл мужассам шунга эътибор қаратиш керак

Перейти
Для информации06.02.2017 15:12
Маълумот сифатида олинди.
S. Kurbonov27.01.2017 23:28

ҚОНУННИ ИШЛАБ ЧИҚИШ (КЎЧИРИШ, ҚАЙТАШ ИШЛАШ, МОСЛАШТИРИШ) ЖУДА ОСОН. ЛЕКИН

- ҚОНУН ТУШУНАРЛИ ЁЗИЛИШИ (ЧАЛКАШ, ИККИ ХИЛ ТУШУНЧАЛАР МАВЖУД БЎЛМАСЛИГИ)

- ҚОНУНЛАР ДАВЛАТ ТИЛИДА ЧИҚИШИ (БОШҚА ТИЛЛАРГА ТАРЖИМАСИ БИЛАН, АЛБАТТА) ВА ЖАМОАТЧИЛИК МУҲОКАМАСИ АСОСИДА ЧИҚАРИЛИШИ

- ҚОНУНЛАР МАТНИНИ (ЎЗГАРИШЛАРИНИ ҲАМ) ҲАР БИР ТУМАН ЁКИ ҚИШЛОҚ КУТУБХОНАСИДАН ОСОНЛИК БИЛАН ТОПА ОЛИНИШИ.


Перейти
Для информации28.01.2017 15:02

Эътиборингиз учун рахмат.

S. Kurbonov27.01.2017 23:13

Камолот ЁИҲ - бу фақат илғор ёшлар билан ишлайдиган ҳаракат бўлмаслиги лозим. Бу барчани қамраб олиши лозим. Бу учун университетда ёки коллежда ўқиш шарт бўлмаслиги лозим. Камолот ЁИҲ фақат тадбирлар ўтказиш билан чекланиб қолмаслиги, ёшларни бирлаштириши, Ватан туйғусини ҳис этишга ундаши, керак бўлса, Камолот сўзи ҳар бир инсонни юрагида қоладиган ташкилотга айланиши лозим.

Перейти
Для информации28.01.2017 15:03

Эътиборингиз учун рахмат.

S. Kurbonov27.01.2017 23:09

Ҳаммасини оиладан бошлаш керак. Кейин ислоҳонларни кетма-кетликдан қуйидагича давом эттириш лозим:

Биринчи - Туғруқхона,

Иккинчи - Боғча,

Учунчи - Мактаб,

Тўртинчи - Коллеж,

Бешинчи - Университет ...


Перейти
Для информации28.01.2017 15:03

Эътиборингиз учун рахмат.

S. Kurbonov27.01.2017 22:57

Таҳлиллар ва чиқарилаётган қонунлар ДАВЛАТ ТИЛИ - ЎЗБЕК ТИЛИДА чиқиши лозим. Аҳолини катта қисми олдингидек рус тилини билишмайди, қонунларнинг рус тилида чиқиши, ёки иловаси рус тилида бўлса, керак бўлса, таржима қилиб, ўзбек тилида ҳам чиқариш керак.

Перейти
Для информации28.01.2017 15:03

Эътиборингиз учун рахмат.

S. Kurbonov27.01.2017 22:53

Мурожаат қилувчини "ёзувчи" деб аташларидан, босим ўтказишларидан қўрқиб, мурожаат қила олмайди. Айтмоқчиманки, айримлар (раҳбар, ўринбосарлар)га алоҳида консултациялар ёки мурожаатларни кўриб чиқиш бўйича тарбиявий ва мурожаатга қандай ёндошиш бўйича кўрсатмалар берилган қўлланмалар ишлаб чиқиш лозим. Раҳбарларни мурожаатларга тўғри ва ижобий ёндошишларига ундовчи, ҳеч қандай шахсий адоват ва "ўч олиш" принципларига таянмаслигини уқтирувчи тавсиялар ишлаб чиқиш лозим. Ҳамма ҳам фикрини эркин ёза олмайди, раҳбарлар номардлигидан қўрқади.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:24

Таклифингиз асослантирилмаган.

Жураев Кабулжон Сабирович27.01.2017 22:47

"давлат бошқаруви ва давлат хизматининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини ривожлантириш" jumlasiga "boshqarishda informatsion texnologiyaning samarali usullarini joriy qilish" jumlalarini qo'shishni taklif qilaman.

Перейти
Для информации28.01.2017 15:04

Эътиборингиз учун рахмат.

S. Kurbonov27.01.2017 22:45

Ассалому алайкум,

Азизлар, ижтимоий соҳани ривожлантиришга таклифларим:

1. Иш ҳақи, пенсия, стипендия ва нафақаларни истеъмол саватчасига қараб белгилаш. Истеъмол саватчасига нималар киритилиши ва нималар киритилмаслигини эса ХАЛҚ МУҲОКАМАСИга қўйиб кўришингиз мақсадга мувофиқ. Халқ кўп нарса ҳохламайди, керагини хохлайди, бунга ишонман.

2. Банкка пул тўлашга борсам, касса олдида пул тўлаш (жарима, коммунал тўловлар тўлаш) камида 3 та одам навбатда турган бўлади. Пулни тез санаб олиб, оборотга қўйиш ёки пенсионерга вақтида бериш шунчалик қийинми?!

3. Тошкент шаҳар хусусий уй-жой ширкатлари фаолияти нотўғри ўйлаб қилинган қарор деб ҳисоблайман. Ширкатлар умуман ишламайди, улар ҳокимиятга бўйсуниб, қоғозбозликдан ва соҳта ҳисоботлар тузиш билан овора. Бу соҳада ҳар бир туманда (ҳокимиятдан, буйруқбозликдан, маҳалла буруқбозлигидан мустақил) йирик хизмат кўрсатувчи ширкат ёки ташкилот ташкил этилиши ва тумандаги фаолиятида аҳолидан тушган коммунал тушумлар (ХУЖШ га тўланаётган маблағлар)ни мустақил ишлатиши, "пул йўқ, том ёполмаймиз, пул йўқ, труба алмаштира олмаймиз" каби муаммоси бўлмаслиги, юракдан ишлаши лозим.


Перейти
Для информации28.01.2017 15:04

Эътиборингиз учун рахмат.

Жураев Кабулжон Сабирович27.01.2017 22:34

kelajakda IT ni o'rni kuchayib boradi, shuning uchun "milliy internetni joriy qilish" - jumlasini qo'shish kerak deb taklif qilaman.

Перейти
Для информации28.01.2017 15:05

Эътиборингиз учун рахмат.

S. Kurbonov27.01.2017 22:22

Олий таълим - ўз номи билан ОЛИЙ бўлиши лозим. Бунда таклифларим қуйидагича:

1. Бюджет ва контракт асосида ўқиш тушунчаларини ўқишга киришдан эмас, балки 1-курсдан кейин белгилаш. Аввалига барча контракт асосида (Суммаси камроқ, аммо 100% талаба тўлайди). 1-курсни битиришганларидан сўнг, уларни саралаш (билими, қизиқиши, режалари, ... бўйича) сўнг, бюджет асосида ўқувчиларни белгилаб олиш лозим (Бу ҳолатни 2- ёки 3-курсдан кейин ҳам қилиш мумкин).

2. Талабалар интизомига эътибор қаратиш. Хулқи оғир талабаларга Олий таълимда ўрин бермасалик, ҳайдаш. Керак бўлса, жаримага тортиш.

3. Ўқитувчилар билими, савияси, шу соҳага ҳақиқатан ҳам қизиқишини ҳисобга олиш. Таниши ишлагани учун, ёки оилавий ночорлиги сабабли ишлаши лозимлиги, ёки кучли "юқоридаги танка"си ортидан ишлаб туриши, академик оиласига мансублигига қаралса, масалалар масалалигича қолаверади. Соҳага нолойиқ "ўқитувчилар"ни ҳайдаш, жарима, керак бўлса, жиноий жавобгарликка тортиш керак. Аммо ойлиги етарли ўқитувчи бошқа соҳага бош суқмай ўз устида ишлай олади, асосий масалалардан бири шунда.

4. Хорижда ўқиб келди дегани бу - билимли бўлди дегани эмас. Шундай хорижий университетлар борки, димломини ёки илмий даражасини олиш учун контракт пулини тўлаши ва қатнаб туриш кифоя. Аммо ҳақиқий билим берадиганлари ҳам жуда кўп.

5. Университет қўлланмалари ва дарсликлари жуда-жуда эътибор талаб. Асосийлари кўчирма ва таржималар. Соҳага оид ва соҳага мос, илмий асосланган ва мазмунли, тушунарли ва керакли билимларга бой қўлланма ва дарсликларга эҳтиёж юқори.

6. Талабаликка қабулда коррупция ва таниш-билишчиликдан йироқ бўлгани дуруст. ДТМ фаолиятига ишонганим билан, 1-августдаги имтиҳонлаш ўтиши шаффофлигига ишона олмайман. Тест тизими билимни тез ва осон аниқлай оладиган тизим деб ҳисобламайман, бошқа янаям аниқ усулдан фойдаланиш вақти етди.

7. Ҳар бир олий таълим ўқитувчисининг бугунги кундаги орзуси бу - Биринчи курсга билимли ва соҳасига қизиқувчан талабалар бўлиши. Бу мамлакат раҳбари ва халқ орзуси бўлиши ҳам мумкин.

8. Олий таълим дипломи бор кишини Олий маълумотли ёки олий маълумотли эмаслигини аниқлаб, кейин иш бериш даврига киришимиз керак. Дипломи бор бу билими бор дегани эмас.

Перейти
Для информации28.01.2017 15:05

Эътиборингиз учун рахмат.

Жураев Кабулжон Сабирович27.01.2017 22:18

"mustaqillik g'oysi bilan tarbiyalangan yosh avlod shakllandi" - mazmunidagi jumlani qo'shish kerak/

Перейти
Для информации28.01.2017 11:37

Ваше предложение будет учтено в ходе проработки проекта.

Abdurakhimov Muzaffar Daminjonovich27.01.2017 21:52

бу борада қуйидагиларни таклиф этаман:

бугунги кунда мамлактимиз архивдларида Ўзбекистон халқи хаётига таълуқли бўлган Миллий архив фонди хужжатлари яъни хужжат шаклидаги маданият ёдгорликлари сақланмоқда. мамлакатимиздаги архив хужжатлари кўп ривожланган давлатларнинг архив хужжатларидан сон жихатдан бой хисобланади. мамлактимиз архивлари Марказий Осиё давлатлари архивлари ичида энг кўп миллий архив фондига эга ҳисобланади. Ривожланган ва кўп давлатларнинг марказий архивлари Миллий архив статуси берилган . шу нуктаи назардан Ўзб респ марказий Давлат архивига Ўзбекистон Миллий архиви мақомини бериш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. бу унга бошқа мамлакатлар Миллий архивлари билан ўзаро бевосита тенг макомда хамкорлик ишларини амалга оширишга имкон беради. бу хеч кандай бюджет харажатлари талаб этмайди.

шунингдек, Миллий архив фонди хужжатлари дастлаб ташкилот ва муассасаларда яратилиши ва идоравий сақлов муддати давомида сақланади. Ривожланган давлатлар архив тажрибаси шуки бу даврда хужжатларга этиборсиз бўлиш ёки йўқотиб юборилиш ҳолатлари ва хужжатларни тўғри юритилиши устидан давлат назоратини олиб борувчи давлат инспекциялари фаолият олиб боради. Ўзархив агентлиги хузурида мана шундай инспекция фаолиятини жорий этиш хужжатларни сифатли яратилиши ва архивларга келиб тушиши самарадорлигини оширади деб хисоблаймиз.

Ўзбекистон архивларида сақланаётган хужжатларнинг жуда кам қисми илмий жиҳатдан ўрганилган ҳолос. бошқа ривожланган давлатларда ва қўшни давлатларда архившунослик ва хужжатшунослик илмий амалий марказлари фаолит олиб боради. Шундай илмий марказ очиш мамлакатимиз тарихига оид кимматли ахборотларни ўрганишга ва улардан кенг фойдаланишга олиб келади.

шунингдек нодавлат архивлар фаолитини кенгайтириш чора тадбирларини ишлаб чиқиш ва уларни амалга ошириш зарур хисобланади. сабаби вакт ўтиши билан давлат архивларини сақлов хоналарини сиғимдорлиги тўлиб қўшимча сақловхоналар қуриш ва янги иш ўринлари яратиш каби харажаталар давлат бюджет маблағлари хисобишга амалга ошади. нодавлат архивларни фаолиятини кенгайтириш ва ривожлантириш эса Миллий архив фондининг давлатга тегишли бўлмаган қисмига оид ҳужжатларни сақловини амалга ошириш имкониятини яратади. ривожланган давлатлар архив иши амалиётида нодавлат архивлар сегменти жуда ривожланган бўлиб, миллий архив фондининг давлатга тегишли бўлмаган хужжатларни сақловини амалга оширади.

электрон архивлар фаолиятини ривожлантириш ва кенгайтириш. бу хужжатларни фойдаланиш имкониятларини кенгайтириб, қидиришга сарфланадиган вактни тежалишига, жуда кам жой эгаллаши билан иқтисодий тежамкор архивлар хисобланади.

Перейти
Для информации01.02.2017 11:21

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich27.01.2017 21:48

Атабеков Азизбек Рахматович ning fikrlariga qo'shilaman. Vaqt va kuch ancha tejalardi shunda

Перейти
Для информации28.01.2017 15:27

Келгусида ўз таклифларингизни беришингизни сўраймиз.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich27.01.2017 21:43

Axolisi ko'p bo'lgan va nisbattan parrandachilik mahsulotlariga talabi katta bo'lgan har bir tumanda parrandachilik fermalari tashkil etilsa yaxshi bo'lardi. Bu bilan maxsulot narxlari orasida tafovut kamaygan bo'lardi. Masalan Toshkentda 350 so'm sotilayotgan tovuq tuxumi Boysun tumanida 600 so'm. Sababi bizning tumanda tovuq fermasi yoq. Tuxum Samarqand yoki Termez shaxridan olib kelinadi.

Перейти
Для информации06.02.2017 14:32

Маълумот сифатида олинди.

Abduqahhor Iminohunov27.01.2017 21:33

www.soliq.uz сайтида кичик бизнес субъектлари учун қўшимча қулайлик яратиш таклиф этилади, бунда корхона сайтга ҳар бир ходим СТИРини ва ҳисобот ойида унга ҳисобланган иш ҳақи суммасини киритади, дастур ўзи автоматик равишда барча солиқларни ҳисоблайди, тўлайди ва ҳисоботларни топширади.Иш ҳақи ведомостини ҳам шакллантиради.

Перейти
Для информации31.01.2017 21:09

Таклифингиз учун рахмат, келгусида инобатга олинади.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich27.01.2017 21:32

Ajoyib reja! Qo'shilaman!

Перейти
Для информации27.01.2017 21:47

Келгусида ўз таклифларингизни беришингизни сўраймиз.

Abduqahhor Iminohunov27.01.2017 21:27

Кичик бизнес субъектларини жамғариб бориладиган пенсия тизимига ажратларани ҳисоблаш, тўлаш, ҳисоботини топшириш мажбуриятидан озод этиш таклиф этилади. Ҳар бир шахсга ҳисобланган иш ҳақи солиқ ҳисоботида алоҳида кўрсатиляптику, ўша суммадан солиқ хизматлари дастурий таъминот ёрдамида ўзлари ИНПС суммасини ҳисоблаб, ажратмани амалга оширишлари мумкин.

Перейти
Для информации28.01.2017 17:58

Ушбу масала республикамизнинг ҳар йили тасдиқланадиган асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва давлат бюджети параметрларини ишлаб чиқишда кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich27.01.2017 21:27

Har bir hovlili uylarga mevali daraxtlar va sabzavotlar, mavsumli ekinlar ekishni targ'ib qilishsa ajoyib ish bo'lardi. Har bir hovlidan o'rtacha 50 kilogramdan meva sabzavot yetishib chiqsa vatanimizdagi to'kin sochinlik yanada yaxshilangan bo'lardi nazarimda

Перейти
Для информации06.02.2017 14:30

Маълумот сифатида олинди.

Abduqahhor Iminohunov27.01.2017 21:25

Кичик бизнес субъектларига ўз ихтиёрларига кўра, энг кўпи билан 3 йилгача вақтинчалик фаолият кўрсатмай туриш ҳуқуқини бериш,бу даврда уларни иш ҳақи ҳисоблаш ва солиқ тўлаш мажбурияидан озод этиш.

Бир квартал мобайнида реализация ҳажми 10 минимал иш ҳақи суммасидан кам бўлган кичик бизнес субъектларини 1 минимал иш ҳақи миқдорида қатъий белгиланган солиқ тўлаш шарти билан барча турдаги ҳисоботларни топшириш ва иш ҳақи ҳисоблаш мажбуриятидан озод қилиш таклиф этилади. Бир кварталда 1,5 млн.сўмдан кам суммага маҳсулот сотган корхона иш ҳақи ҳисоблаб нима қиладию, ҳисобот топшириб нима қилади? Бухгалтерни иш ҳақи ўзи шунга яқин суммага бориб қолади! Бухгалтерия ҳисобини юритиш учун кетган харажат бухгалтери ҳисобини юритиш эвазига олинган иқтисодий нафдан кўра кўп бўлса, бухгалтерия ҳисобини юритмаган афзал. Шунинг учун уларни ҳисобот топшириш ва иш ҳақи ҳисоблаш мажбуриятидан озод қилиш зарур.

Перейти
Для информации28.01.2017 17:55

Ушбу масала республикамизнинг ҳар йили тасдиқланадиган асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва давлат бюджети параметрларини ишлаб чиқишда кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich27.01.2017 21:22

Kerakli qaror!

Перейти
Для информации27.01.2017 21:48

Эътиборингиз учун рахмат.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li27.01.2017 21:21

Судларнинг фаолиятини моддий-техника ва молиявий жиҳатидан таъминлаш соҳасида. Умумий юрисдикция судлари фаолиятини моддий-техника ва молиявий жиҳатдан таъминлаш самарадорлигини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Олий суди ҳузуридаги Умумий юрисдикция судлари фаолиятини моддий-техника ва молиявий жиҳатдан таъминлаш департаменти (Олий суд департаменти)ни ташкил этиш лозим. Шунингдек ушбу орган фаолиятини ҳуқуқий асоси бўлган Ўзбекистон Республикасининг “Олий суд департаменти тўғрисида”ги Низом дастлаб Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тасдиқланиши лозим. Бироқ суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ этишнинг навбатдаги босқичда эса, Ўзбекистон Республикасининг “Олий суд департаменти тўғрисида”ги алоҳида қонун қабул қилинса, мақсадга мувофиқ бўлар эди.
Юқорида қайд этилаган Ўзбекистон Республикаси Олий суди ҳузуридаги Умумий юрисдикция судлари фаолиятини моддий-техника ва молиявий жиҳатдан таъминлаш департаментини ташкил этиш ушбу судлар фаолиятини ҳар томонлама моддий-техника ва молиявий жиҳатдан таъминлаш сифатини янада яхшиланишига ва унинг самарадорлигини оширишнинг муҳим омили бўлиб ҳисобланади.
Бундай Олий суд департаменти аксарият ШҲТга аъзо мамлакатлар тажрибасида ҳам кузатилади. Масалан, Россия Федерацияси, Қозоғистон Республикаси.

Перейти
Отклонено06.02.2017 12:04

Таклифингиз асослантирилмаган.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich27.01.2017 21:19

Расулов Анвар Хамидович ning fikriga qo'shilaman.

Перейти
Для информации27.01.2017 21:49

Келгусида ўз таклифингизни беришингизни сўраймиз.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich27.01.2017 21:18

Xalqaro reytinglarda mamlakatimiz yuqori o'rinlarni olishiga ko'proq e'tibor qaratish kerak. Reytingdagi yuqori pog'onalar investorni o'ziga jalb etadi deb o'ylayman

Перейти
Для информации27.01.2017 21:50

Аниқ ва асослантирилган таклиф беришингизни сўраймиз.

Abduqahhor Iminohunov27.01.2017 21:11

давлат бошқаруви органлари фаолияти натижаларини баҳолашнинг аниқ мезонларини ишлаб чиқиш, тасдиқлаш ва амалиётга жорий этиш, бунда индикатив режалаштириш амалиётидан фойдаланиш. Масалан, туман, шаҳар ва вилоят ҳокимлари, уларнинг ўринбосарлари, бошқарма бошлиқлари ва бошқа мансабдор шахслар фаолияти натижасини миқдор ўлчовида ифода этувчи кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиқиш.

Перейти
Для информации31.01.2017 09:26

Мазкур ҳужжат лойиҳасида “Давлат хизмати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш назада тутилган бўлиб, уни ишлаб ишлаб чиқиш жараёнида ва унинг ижроси бўйича ишлаб чиқиладиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаси бўйича аниқ таклифлар билан иштирок этишингизга умид қиламиз.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich27.01.2017 21:09

газ таъминоти тизимини тартибга солишнинг ягона ташкилий-ҳуқуқий асосларини белгилаш:

қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишни рағбатлантириш

Har ikkalasini ham qo'llab quvvatlayman! To'g'ri qaror!!!

Перейти
Для информации27.01.2017 21:46

Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.

Abdurakhimov Muzaffar Daminjonovich27.01.2017 20:45

охирги хатбошига қўшимча : театр-тамоша, маданий-маърифий ташкилотлар ва музейлар ҳамда архивлар фаолиятини ривожлантириш ҳамда такомиллаштириш, уларнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш

Перейти
Для информации01.02.2017 11:16

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича ҳаракатлар стратегиясини “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили”да амалга оширишга оид Давлат дастурининг 218-бандида 2017-2027 йилларда музейларнинг фаолиятини такомиллаштириш ва моддий-техник базасини мустаҳкамлаш комплекс чора-тадбирлари дастури лойиҳасини ишлаб чиқиш ҳамда тасдиқлаш учун Вазирлар Маҳкамасига киритиш ва 219-бандида “2017-2021 йилларда Республика театрларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш ва уларнинг фаолиятини ривожлантиришга қаратилган чора-тадбирлар Дастурини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори лойиҳасини ишлаб чиқиш ва Вазирлар Маҳкамасига киритиш назарда тутилган.

Abdurakhimov Muzaffar Daminjonovich27.01.2017 20:42

икикинчи бандга қўшимча таклиф : электрон архивлар сақланаётган ахборотларни хавфсизлигини таъминлаш механизмларини такомиллаштириш,

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:32

Ахборот хавфсизлиги масалалари тегишли идоравий меёърий ҳужжатларда белгиланган.

Акбаров Алишер Аъзамжонович27.01.2017 20:38

"банк тизимини ислоҳ қилиш, банклар депозит базасининг капитализациясини чуқурлаштириш ва барқарорлигини ошириш, уларнинг молиявий барқарорлигини ва ишончлигини мустаҳкамлаш, истиқболли инвестицион лойиҳалар ҳамда кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларини кредитлаштиришни янада кенгайтириш"-банк тизимини ислох қилишда хусусан уларнинг ресурс баъзасини мустахкамлаш ва бунинг натижасида кичик бизнес субъектларини кредитлашни кенгайтириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Қонунлари билан кредитларнинг муддатларини тижорат банклари мустақил равишда белгилашлари мумкинлиги белгилаб қуйилиши керак. Кредит маблағларидан узлуксиз ва даврий равишда фойдаланиш имконини берувчи қайта тикланадиган кредит линияларини очиш масаласига кенг йўл қўйиш керак.

Инвестиция лойихаларини банклар ташқи бозордан жалб қилган инвестиция ресурслари, хорижий кредит линиялари ва бошқа ташқи маблағлар ҳисобига шакллантирилган ресурслар ҳисобига молиялаштирганда ва бу инвестиция лойихалари янги иш ўринлари яратиш, экспортбоп махсулот ишлаб чиқаришга йўналтирилганда бир қарз олувчига тўғри келувчи таваккалчиликнинг максимал миқдорини ҳисобга олмасликка қонун йўли билан рухсат бериш керак.

Жисмоний шахсларга, жисмоний ва юридик шахлар кафиллиги асосида тадбиркорликни бошлаши учун (корхоналар ташкил этиш, техник иқтисодий асослар, дастлабки реклама ва маркентинг тадбирлари ўтказиш ва бошқа шу каби асослантирилган зарурий харажатлар учун) кредитлар бериш тартибини жорий қилиш керак. (чунки тадбиркорлик субъекти давлат рўйхатидан ўтган кундан бошлаб солиқ тўловчи сифатида рўйхатга олиниб ҳисобот тақдим этиш ва солиқларни тўлашга махкум бўлмоқда. Бу холат унинг ғояларини эркин реализация қилишига тўсқинлик қилиб, якунда фаолиятнинг ташаббускор тадбиркор томонидан мажбуран тугатилишига олиб келмоқда. куп холларда бундай корхоналарга берилган кредитлар муамммога айланиб, кредитлардан мақсадсиз фойдаланиш юзага келмоқда.)

Ахолининг истеъмол талабини қондириш ва тўлов лаёқатини таъминлаш мақсадида жисмоний шахсларга ойлик даромадлари ҳисобидан келиб чиқадиган миқдордаги "эхтиёж кредитлари"ни банк пластик карталари орқали бериш тизими жорий этилиши керак. Бу мамлакатимзда истеъмолчиларнинг харид қобилиятини ошириб, нақд пулга бўлган талабни камайтиради ва савдо айламаларининг банк орқали айланиш хажмини ошишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида солиқ баъзасининг ортишига ва бюджет тушумларининг кўпайишига омил бўлади.
Перейти
Отклонено28.01.2017 18:46

Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонунига асосан банклар банк операцияларини амалга оширишга доир қарорлар қабул қилишда мустақиликдирлар. Тижорат банклари мижозлар такдим этилган лойихалар буйича тайёрланган бизнес режалардан келиб чикиб, кредит муддатлари белгиланади.

Республикамизда банк конунчилиги билан урнатилган иктисодий меъёрлар ҳалқаро банк назорати бўйича Базель қўмитасининг талабаларидан келиб чиккан холда урнатилган булиб, банклар томонидан ташқи бозордан инвестиция ресурслари, хусусан хорижий кредит линияларини жалб килишда ушбу меъёрларга риоя этилиши мухим ахамият касб этади. Бундан ташкари, хорижий кредит линиялари маблаглари хисобидан молиялаштириш учун банк кафолатларини берилиши, ушбу йуналишда белгиланган меъёрдан истисно килинган.

Шу билан бирга, йирик инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш мақсадида тижорат банклари томонидан синдикатлашган (икки ёки ундан ортиқ тижорат банклари иштирокида) кредитлаш тизими жорий этилган.

Кичик бизнес субъектларига дастлабки сармояни шакллантириш, жисмоний шахсларга юридик шахс ташкил этмасдан туриб тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш бўйича кредитлаш тартиблари мавжуд.

Бугунги кунда тижорат банклари томонидан аҳолига, шу жумладан пенсионерларга банк пластик карталари оркали “овердрафт” кредитлари ажратилиши кенг йўлга кўйилган. Ушбу кредит турини янада таккомиллаштириш чора-тадбирлари Марказий банк томонидан ишлаб чиқилган 2017-2021 йилларда банк тизимини ислоҳ қилиш бўйича тайёрланган Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳасида кўзда тутилган.

Акбаров Алишер Аъзамжонович27.01.2017 20:33

"банк тизимини ислоҳ қилиш, банклар депозит базасининг капитализациясини чуқурлаштириш ва барқарорлигини ошириш, уларнинг молиявий барқарорлигини ва ишончлигини мустаҳкамлаш, истиқболли инвестицион лойиҳалар ҳамда кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларини кредитлаштиришни янада кенгайтириш"-банк тизимини ислох қилишда хусусан уларнинг ресурс баъзасини мустахкамлаш ва бунинг натижасида кичик бизнес субъектларини кредитлашни кенгайтириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Қонунлари билан кредитларнинг муддатларини тижорат банклари мустақил равишда белгилашлари мумкинлиги белгилаб қуйилиши керак. Кредит маблағларидан узлуксиз ва даврий равишда фойдаланиш имконини берувчи қайта тикланадиган кредит линияларини очиш масаласига кенг йўл қўйиш керак.

Инвестиция лойихаларини банклар ташқи бозордан жалб қилган инвестиция ресурслари, хорижий кредит линиялари ва бошқа ташқи маблағлар ҳисобига шакллантирилган ресурслар ҳисобига молиялаштирганда ва бу инвестиция лойихалари янги иш ўринлари яратиш, экспортбоп махсулот ишлаб чиқаришга йўналтирилганда бир қарз олувчига тўғри келувчи таваккалчиликнинг максимал миқдорини ҳисобга олмасликка қонун йўли билан рухсат бериш керак. (чунки тадбиркорлик субъекти давлат рўйхатидан ўтган кундан бошлаб солиқ тўловчи сифатида рўйхатга олиниб ҳисобот тақдим этиш ва солиқларни тўлашга махкум бўлмоқда. Бу холат унинг ғояларини эркин реализация қилишига тўсқинлик қилиб, якунда фаолиятнинг ташаббускор тадбиркор томонидан мажбуран тугатилишига олиб келмоқда. куп холларда бундай корхоналарга берилган кредитлар муамммога айланиб, кредитлардан мақсадсиз фойдаланиш юзага келмоқда.)

Жисмоний шахсларга, жисмоний ва юридик шахлар кафиллиги асосида тадбиркорликни бошлаши учун (корхоналар ташкил этиш, техник иқтисодий асослар, дастлабки реклама ва маркентинг тадбирлари ўтказиш ва бошқа шу каби асослантирилган зарурий харажатлар учун) кредитлар бериш тартибини жорий қилиш керак.

Ахолининг истеъмол талабини қондириш ва тўлов лаёқатини таъминлаш мақсадида жисмоний шахсларга ойлик даромадлари ҳисобидан келиб чиқадиган миқдордаги "эхтиёж кредитлари"ни банк пластик карталари орқали бериш тизими жорий этилиши керак. Бу мамлакатимзда истеъмолчиларнинг харид қобилиятини ошириб, нақд пулга бўлган талабни камайтиради ва савдо айламаларининг банк орқали айланиш хажмини ошишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида солиқ баъзасининг ортишига ва бюджет тушумларининг кўпайишига омил бўлади.

Перейти
Отклонено28.01.2017 18:45

Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонунига асосан банклар банк операцияларини амалга оширишга доир қарорлар қабул қилишда мустақиликдирлар. Тижорат банклари мижозлар такдим этилган лойихалар буйича тайёрланган бизнес режалардан келиб чикиб, кредит муддатлари белгиланади.

Республикамизда банк конунчилиги билан урнатилган иктисодий меъёрлар ҳалқаро банк назорати бўйича Базель қўмитасининг талабаларидан келиб чиккан холда урнатилган булиб, банклар томонидан ташқи бозордан инвестиция ресурслари, хусусан хорижий кредит линияларини жалб килишда ушбу меъёрларга риоя этилиши мухим ахамият касб этади. Бундан ташкари, хорижий кредит линиялари маблаглари хисобидан молиялаштириш учун банк кафолатларини берилиши, ушбу йуналишда белгиланган меъёрдан истисно килинган.

Шу билан бирга, йирик инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш мақсадида тижорат банклари томонидан синдикатлашган (икки ёки ундан ортиқ тижорат банклари иштирокида) кредитлаш тизими жорий этилган.

Кичик бизнес субъектларига дастлабки сармояни шакллантириш, жисмоний шахсларга юридик шахс ташкил этмасдан туриб тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш бўйича кредитлаш тартиблари мавжуд.

Бугунги кунда тижорат банклари томонидан аҳолига, шу жумладан пенсионерларга банк пластик карталари оркали “овердрафт” кредитлари ажратилиши кенг йўлга кўйилган. Ушбу кредит турини янада таккомиллаштириш чора-тадбирлари Марказий банк томонидан ишлаб чиқилган 2017-2021 йилларда банк тизимини ислоҳ қилиш бўйича тайёрланган Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳасида кўзда тутилган.

Abdurakhimov Muzaffar Daminjonovich27.01.2017 20:20

Маълумки ривожланган давлатлар амалиётида Пенсия жамғармасига суғурта тўловлари алоҳида хисобланиб борилади ва пенция ёшида тўланаб берилади. кимдир умрига караб 1 кимдир 40 йил пенция олади. бунда одамларни хакки бир бириникига аралашиб кетади. буни бартараф этувчи принципларни ва механизмларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш максадга мувофиқ бўлади деб хисоблайман. Эътибор учун ташаккур


Перейти
Для информации06.02.2017 15:43

Маълумот сифатида олинди.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li27.01.2017 20:10

Судьялар корпусини шакллантиришнинг қонунчилик асослари ривожланишининг барча босқичларида судьяликка номзодлар захирасини шакллантириш, танлаш ва лавозимларга тавсия этишнинг тартиб-таомиллари низомлар билан тартибга солинган. Бироқ Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 107-моддаси 2-қисмида “судларни ташкил этиш ва уларнинг фаолият кўрсатиш тартиби қонун билан белгиланади”, деб мустаҳкамланган. Шу боис судьялар корпусини шакллантиришни тартибга соладиган ташкилий-ҳуқуқий тартиб-таомиллари ҳам қонун билан тартибга солиниши даркор. Бундан ташқари, хорижий мамлакатлар тажрибасини ўрганиш шуни кўрсатадики, судьялар корпусини шакллантириш тартиб-таомиллари ҳуқуқий асослари асосан қонун ва махсус кодекслар билан тартибга солинган. Бизнинг фикримизча, судьялар корпусини шакллантиришнинг энг мақбул қонунчилик манбаси бу биринчи босқичда, махсус қонунлар (“Судьялар мақоми тўғрисида”ги, “Судлар ҳамжамияти органлари тўғрисида”ги, “Судьялар олий кенгаши тўғрисида”ги, “Суд тизими тўғрисида”ги, “Ҳарбий судлар тўғрисида”ги, “Судьялар ва суд аппарати ходимларининг ижтимоий муҳофаза қилиш кафолатлари тўғрисида”ги, “Судларни молиялаштириш тўғрисида”ги) қабул қилишни тақозо этса, навбатдаги босқичда эса алоҳида Ўзбекистон Республикасининг “Суд кодекси”ни қабул қилиш лозим. Мазкур таклиф шу билан изоҳланадики, сўнгги йилларда судлар фаолиятини ташкил этиш ва судьялар корпусини шакллантириш соҳасига доир норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг салмоғи йилдан-йилга ортиб бормоқда. Бу эса мазкур соҳа қонунчилик асослари ва тизимини яхлит базасини шакллантириш масаласини кун тартибига қўймоқда.

Жумладан, АҚШда судьялар корпусини шакллантириш Конституция ва “Суд ва суд тартиб-таомиллари” деб номланган (U.S. Code: Title 28 - Judiciary and judicial procedure) Кодекс тўпламида ўз ифодасини топган. Қайд этилган кодекс тўпламининг “Судларни ташкил этиш” деб номланган бобида Олий суд, Апелляция судлари, округ судлари, Банкротлик судьялари, АҚШ Федерал даъво суди, Ташқи савдо бўйича суд, Судьяларни бошқа судларга тайинлаш, Судьялар конференциялари ва кенгашлари, Интизомий суд ва судьяларга нисбатан шикоят, Судьяларни судьялик сафидан чиқиши ва истеъфоси ва бошқа тегишли параграфлардан иборатдир. Бундай Суд кодекси айрим ШҲТга аъзо мамлакатлари тажрибасида ҳам учрайди.

Перейти
Для информации31.01.2017 11:45

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li27.01.2017 20:09

Судьялар корпусини шакллантиришнинг қонунчилик асослари ривожланишининг барча босқичларида судьяликка номзодлар захирасини шакллантириш, танлаш ва лавозимларга тавсия этишнинг тартиб-таомиллари низомлар билан тартибга солинган. Бироқ Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 107-моддаси 2-қисмида “судларни ташкил этиш ва уларнинг фаолият кўрсатиш тартиби қонун билан белгиланади”, деб мустаҳкамланган. Шу боис судьялар корпусини шакллантиришни тартибга соладиган ташкилий-ҳуқуқий тартиб-таомиллари ҳам қонун билан тартибга солиниши даркор. Бундан ташқари, хорижий мамлакатлар тажрибасини ўрганиш шуни кўрсатадики, судьялар корпусини шакллантириш тартиб-таомиллари ҳуқуқий асослари асосан қонун ва махсус кодекслар билан тартибга солинган. Бизнинг фикримизча, судьялар корпусини шакллантиришнинг энг мақбул қонунчилик манбаси бу биринчи босқичда, махсус қонунлар (“Судьялар мақоми тўғрисида”ги, “Судлар ҳамжамияти органлари тўғрисида”ги, “Судьялар олий кенгаши тўғрисида”ги, “Суд тизими тўғрисида”ги, “Ҳарбий судлар тўғрисида”ги, “Судьялар ва суд аппарати ходимларининг ижтимоий муҳофаза қилиш кафолатлари тўғрисида”ги, “Судларни молиялаштириш тўғрисида”ги) қабул қилишни тақозо этса, навбатдаги босқичда эса алоҳида Ўзбекистон Республикасининг “Суд кодекси”ни қабул қилиш лозим. Мазкур таклиф шу билан изоҳланадики, сўнгги йилларда судлар фаолиятини ташкил этиш ва судьялар корпусини шакллантириш соҳасига доир норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг салмоғи йилдан-йилга ортиб бормоқда. Бу эса мазкур соҳа қонунчилик асослари ва тизимини яхлит базасини шакллантириш масаласини кун тартибига қўймоқда.

Жумладан, АҚШда судьялар корпусини шакллантириш Конституция ва “Суд ва суд тартиб-таомиллари” деб номланган (U.S. Code: Title 28 - Judiciary and judicial procedure) Кодекс тўпламида ўз ифодасини топган. Қайд этилган кодекс тўпламининг “Судларни ташкил этиш” деб номланган бобида Олий суд, Апелляция судлари, округ судлари, Банкротлик судьялари, АҚШ Федерал даъво суди, Ташқи савдо бўйича суд, Судьяларни бошқа судларга тайинлаш, Судьялар конференциялари ва кенгашлари, Интизомий суд ва судьяларга нисбатан шикоят, Судьяларни судьялик сафидан чиқиши ва истеъфоси ва бошқа тегишли параграфлардан иборатдир. Бундай Суд кодекси айрим ШҲТга аъзо мамлакатлари тажрибасида ҳам учрайди.

Перейти
Для информации31.01.2017 11:33

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Bekova Sayyora Saidovna27.01.2017 20:06

Навоий вилояти архив иши ҳудудий бошқармаси ва унинг тизимидаги архив муассасалари "Ўзархив" агентлиги Бош директори А.Х.Абдуллаев томонидан "Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони лойиҳасининг 4-банди билан тасдиқланган Давлат дастурининг " IV-боб 4.2 бўлимига архив ишини такомиллаштириш бўйича 222-224-бандларини қўшиш юзасидан киритган таклифларини қўллаб-қувватлайди.
Миллий архив фонди ҳужжатларини кафолатли ва халқаро стандартларга мувофиқ сақловини таъминлаш мақсадида архивларни замонавий талабларга мувофиқ лойиҳавий ечимлар асосида қурилган бинолар билан таъминлаш бугунги кунда кўп йиллардан буён ўз ечимини кутаётган муаммолардан бири ҳисобланади. Хусусан, биргина Навоий вилоятининг ўзида Нурота, Хатирчи туманлари давлат архивлари 1920 йилда хом ғиштддан қурилган биноларда жойлашган. Зарафшон шаҳар ва Кармана тумани давлат архивларининг ўз балансида бинолари мавжуд эмаслиги, шулар жумласидандир.
Шунингдек, Агентлик раҳбари томонидан Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси лойиҳасига киритиш юзасидан берилган барча таклифлар Ўзбекистон Республикасида архив иши соҳасини янада такомиллаштиришга ва сифатли архив хизматларини кўрсатиш юзасидан зарур шарт шароитларни яратиб беради. Миллий бойлигимиз ва миллий қадриятларимиз ҳисобланган архив ҳужжатларининг жамлаш, сақлаш ва улардан фойдаланиш маданияти шаклланиши борасида муҳим аҳамиятга эга.
Зеро, ўзбек халқининг ўтган аждодлари томонидан яратилиб, мерос бўлиб қолган тарих зарварақлари ҳисобланган – архив ҳужжатлари бугунги кунда ёшларимизда ватанга садоқат туйғуларини ўстиришда ва камолатга интилишига ҳамда маънавий қадриятларимизни тиклашга хизмат қилмоқда.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:26

Маълумот сифатида олинди.

Abdurakhimov Muzaffar Daminjonovich27.01.2017 20:00

1.2. Давлат бошқаруви тизимини ислоҳ қилиш бандинг давлат бошқаруви ва давлат хизмати тизимини давлат бошқарувининг марказлаштиришдан чиқариш банди бўйича таклиф!

Номарказлаштиришни босқичма босқич амалга ошириш, яъни биринчи навбатда давлат хизмати кўрстаувчи муассасалардан бошлаш, мисол учун кўп ривожланган давлатларда архив муассасалари мустақил муассаса хисобланиб, махаллий бошқарув органларига қонун доирасида хисобдор ҳисобланади.

Мамлакатимизда Республика бўйича Ўзархив агентлиги архив иши соҳасида ягона давлат сиёсатини амалга оширади. Коракапоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шахри бўйича тегишли архив иши ҳудудий бошқармалари томонидан бошқарилади. Шунингдек, бундан ташқари ушбу ҳудудларда Вилоят Давлат архивлари хам фаолият кўрсатади. Бизнинг фикримизча архив ишини бошқаришни оптималлаштириш мақсадида ҳудудий архив иши бошқармаларини тугатиш ҳамда ҳудудлардаги архивларни бошқарувини фақатгина Вилоят давлат архивларига юклаш амалиётини жорий этиш мақсадга мувофиқ бўлади. бу эса ўз навбатида

 • кўп миқдорда давлат бюджет ҳаражатларини иқтисод қилинишига
 • самарали бошқарув тизими йўлга қўйилишига
 • архивларни олдида турган мақсадларни сифатли бажаришларига
 • архивларни бошқарувидаги кўп босқичли ёки поғанали эскича тизимдан воз кечилиб маълумот ва топшириқларни етказилишида тўғридан тўғри алоқа ўрнатилишига олиб келади.

Перейти
Для информации31.01.2017 09:25

Мазкур ҳужжат лойиҳасида “Давлат хизмати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш назада тутилган бўлиб, уни ишлаб ишлаб чиқиш жараёнида ва унинг ижроси бўйича ишлаб чиқиладиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаси бўйича аниқ таклифлар билан иштирок эитишингизга умид қиламиз.

Safarov Temur Uktamovich27.01.2017 19:56

Маҳалла фуқаролар йиғини ҳузурида “Мулоқот маркази”ни ташкил этишни таклиф қиламан, бунинг натижасида фуқароларнинг мурожаатлари мувофиқлашитирилади (ягона электрон марказ орқали фуқароларнинг мурожаатлари таълуқлиги бўйича масъул ижрочига етиб боради, шунигдек вақт ва ортиқча қоғозбозликка чек қўйилади); ижтимоий, иқтисодий, мехнат ва бошқа турдаги масалаларни ҳудудий давлат органлари томонидан самарали ва тезкор ҳал этилиши натижасида жойдаги давлат ҳокимияти органларининг мавқеи ошади; маҳалла фуқаролар йиғини электрон сайти очилиши натижасида, давлат ҳокимияти ва бошқа органлари ўртасидаги ташкилий ва иқтисодий масалаларни тартибга солади ва унинг шафофлигини таъминлайди; маҳалла ҳудудида истиқомат қилувчи фуқароларнинг, айниқса, ёшларнинг ҳуқуқий ва коммуникатив яъни ахборот-технологияларидан фойдаланиш маъданиятини оширишга хизмат қилади, уларни интернет орақали экстремистик оқимларга кириб кетиш ҳолатлари олди олинади; маҳалла фуқаролар йиғини сайтини тузишда, ушбу ҳудудда истиқомат қилувчи ёшларни жалб этган ҳолда, маҳалланинг тарихи, салоҳияти, экологияси, бандликни таъминлаш, оилавий тадбиркорлик оид бўлган мавзулар билан бойитилади; Ўзбекистон Республикасида 10 мингга яқин маҳалла фуқаролар йиғинида бир штат бирлигида иш жойи “Мулоқот маркази” ташкил этилиши натижасида, ёшлларимизнинг бир қисми иш билан таъминланади. Бу эса, ўз навбатида, миллий қадриятларимизга тўла мос келувчи тизимни ташкил қилишимиз мумкин. Бежиз "Маҳалла демократия мактаби" - деб айтишмайди.

Перейти
Для информации06.02.2017 09:46

Маълумот сифатида олинди.

Фаргона вилоят архив иши худудий бошкармаси27.01.2017 19:48

Камолов Юсуфжон Шамсиддинович

Фарғона вилоят архив иши ҳудудий бошқармаси Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси лойиҳасининг 4-банди билан тасдиқланадиган Давлат дастурининг IV боб, 4.2-бўлимига Архив ишини такомиллаштириш бўйича “Ўзархив” агентлиги томонидан билдирилган таклифлар бугунги кундаги муаммоларга мақбул ечим сифатида қабул қилиб, қуйидаги фикр мулоҳазаларни билдирамиз:

222-банднинг амалга ошириш механизмига қўшимча таклиф:

д) давлат архивлари ва уларнинг филиалларини замонавий рақамлаштириш қурилмалари билан жиҳозлаш ва Архив маълумотномаларини беришнинг интеграллаштирилган ахборот тизимини жорий этиш орқали фуқароларнинг ижтимоий-ҳуқуқий (йилига 400 мингдан ортиқ) сўровларини ижро этиш мақсадида:

1.Барча архивларнинг шахсий таркибга оид ҳужжатлари мавжуд корхоналарнинг ва ҳужжатлар рўйҳатларини ягона интекратив программа (дастур) асосида киритиш, “Ўзархив” агентлиги ва ҳар бир архив иши ҳудудий бошқармаларининг ВЕБ сайтларига излаш дастури асосида киритиш;

2.Яратилган программани андроид телефонларга махсус www.ishhaqi.uz сайти яратиб, шу асосида фуқароларга афзаллик яратиш ва йўл кира сарфлаб ортиқча харажат қилмаслик; (масалан, ҳужжат қаердалиги билиш учун вилоят марказига келиб юрмаслик.)

3.Оддий телефонлар учун СМС хабарномаси алмашинуви тизимини йўлга қўйиш; (Мисол, махсус 7777 рақамига ташкилот номи киритилиб, смс юборилса, ташкилот ҳужжатлари қайси архивда сақланаётгани ва унинг манзили хақида маълумот келиб тушади).

4.Яратилган программаларни оммавий ахборот воситалари орқали эълон сифатида тарқатилишини таклиф этамиз.

Бажариш муддати: 2018 йил

Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги, Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлиги

223-бандининг амалга ошириш механизмига таклиф:

2. Давлат архивларида архив ишини ривожлантириш, ҳужжатлардан фойдаланишни имкониятини янада кенг оммага етказиш мақсадида тарихий хужжатлари мавжуд давлат архивларида аҳоли ва чет эллик меҳмонлар, илмий делегациялар, тадқиқотчиларга экскурсиялар ташкил этиш орқали уларни миллий архив фондлар билан яқиндан таништириш.

Бажариш муддати: 2017-2018 йиллар

Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлиги, Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Туризм идоралари

3. “Архив ходимлари меҳнатига ҳақ тўлаш тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарорини ишлаб чиқиш:

Бунда:

- архив муассасалари бошқарма бошлиқлари, директорлар ва уларнинг ўринбосарларига, бухгалтерлар, иқтисодчи, инспектор, архивчи ва юрисконсультлар (юристлар)га ушбу лавозимларда ишлашнинг узлуксиз стажидан, шунингдек юкланган вазифаларнинг ўз вақтида ва сифатли бажарилишидан келиб чиқиб меҳнатга ҳақ тўлаш фонди доирасида лавозим маошининг (тариф ставкасининг) 40 фоизигача миқдорида устама белгилаш ҳуқуқини бериш;

- архив ходимларининг ойлик маошлари билан боғлиқ бюджет ташкилотларида ишлайдиган архив ходимлари ва архив соҳасидаги мутахассисларнинг касблари ва лавозимлари бўйича тариф разрядларини тасдиқлашни қайта кўриб чиқиш (илова);

илова

Ўзбекистон Республикасида архив ходимлари меҳнатига ҳақ тўлашнинг

ТАРИФ СЕТКАСИ

Меҳнатга ҳақ тўлаш разрядлари

Тариф коэффициентлари

1

3,148

2

3,464

3

3,809

4

4,191

5

4,609

6

5,07

7

5,578

8

6,191

9

6,872

10

7,629

11

8,39

12

9,229

13

10,15

14

11,17

15

12,28

16

13,51

17

14,86

18

16,35

19

17,98

20

19,78

21

21,76

22

23,94

Перейти
Для информации06.02.2017 15:24

Маълумот сифатида олинди.

Safarov Temur Uktamovich27.01.2017 19:44

Маҳалла фуқаролар йиғини ҳузурида “Мулоқот маркази”ни ташкил этишни таклиф қиламан, бунинг натижасида фуқароларнинг мурожаатлари мувофиқлашитирилади (ягона электрон марказ орқали фуқароларнинг мурожаатлари таълуқлиги бўйича масъул ижрочига етиб боради, шунигдек вақт ва ортиқча қоғозбозликка чек қўйилади); ижтимоий, иқтисодий, мехнат ва бошқа турдаги масалаларни ҳудудий давлат органлари томонидан самарали ва тезкор ҳал этилиши натижасида жойдаги давлат ҳокимияти органларининг мавқеи ошади; маҳалла фуқаролар йиғини электрон сайти очилиши натижасида, давлат ҳокимияти ва бошқа органлари ўртасидаги ташкилий ва иқтисодий масалаларни тартибга солади ва унинг шафофлигини таъминлайди; маҳалла ҳудудида истиқомат қилувчи фуқароларнинг, айниқса, ёшларнинг ҳуқуқий ва коммуникатив яъни ахборот-технологияларидан фойдаланиш маъданиятини оширишга хизмат қилади, уларни интернет орақали экстремистик оқимларга кириб кетиш ҳолатлари олди олинади; маҳалла фуқаролар йиғини сайтини тузишда, ушбу ҳудудда истиқомат қилувчи ёшларни жалб этган ҳолда, маҳалланинг тарихи, салоҳияти, экологияси, бандликни таъминлаш, оилавий тадбиркорлик оид бўлган мавзулар билан бойитилади; Ўзбекистон Республикасида 10 мингга яқин маҳалла фуқаролар йиғинида бир штат бирлигида иш жойи “Мулоқот маркази” ташкил этилиши натижасида, ёшлларимизнинг бир қисми иш билан таъминланади. Бу эса, ўз навбатида, миллий қадриятларимизга тўла мос келувчи тизимни ташкил қилишимиз мумкин. Бежиз "Маҳалла демократия мактаби" - деб айтишмайди.

Перейти
Для информации06.02.2017 09:41

Маълумот сифатида олинди.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich27.01.2017 19:36

Қонун ҳужжатларини қонун ости ҳужжатисиз қабул қилинишига тизимини жорий қилиш. қонунни ижро қилиш механизими қонуннинг ўзида акс этиши лозим. ижро этувчи ҳокимият тармоғи уни ижро этилишини таъминлаши керак халос.

ҳар қандай қонун ости ҳужжати қабул қилинаётганида битта саволга албатта жавоб олиниши лозим. нима учун бу қонун ости ҳужжат ташклида қабул қилинмоқда нима учун қоун шаклида эмас.

қонун ости ҳужжатларни бузганлик учун жавобгарликни умуман бекор қилиш. қонун ости ҳужжатлари билан жавобгарлик белгилан ва жавобгар қилиш тизимини бекор қилиш.

қонун ости ҳужжатини ижро қилмаганлиги учун энг узоғи билан ишдан олиш тизимини жорий қилиш.

Перейти
Отклонено31.01.2017 11:31

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich27.01.2017 19:29

Давлат органлари мурожаатга жавоб берганида жавоб хатидаги хулосасига асос бўлган сабабини кўрсатиши лозимлигини қонунда кўрсатиб қўйиш таклиф этаман. Масалан, нима учун деган савобга жавоб бўлиши лозим!

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:35

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich27.01.2017 19:27

Фуқаролик мурожаатлар тизимидан тадбиркорлик субъектларини чиқариш. Мурожаатлар фақат давлат органларига нисбатан қўлланилиши лозим. агар, тадбиркорлик субэектига мурожаат қилса мурожаат истеъмолчилар ҳуқуқини ҳимоя қилиш қонунчилиги билан тартибга солиниши лозим. Ҳозирги кунда мурожаатлар тадбиркорлик субъектларига ҳам жорий қилинган. Фуқаро мурожаатини жорий қилишдан асосий мақсад бу давлат органларини ўз вазифасини бажаришга ундаш. Тадбиркорлик субъектларига бу нарсани жорий қилмаслик тадбиркорлик субъекти ўз фойдасини ўйлайди ва мурожаат унга фойдалани бўлса мурожаат билан шуғуланади ва хизмат кўрсатади. тадбиркорлик сохасидаги мурожаатни кўриб чиқилишни рақобат тартибга солади.

Ишонч телефонларини мурожаатлар қонунчилиги билан тартибга солиш тизимидан ташқарига чиқариш керак ва корупцияга қарши кураш тизимига киритиш лозим. Ишонч телефони Корупцияга қарши кураш воситаси сифатида ишлатилиш лозим. шунинг учун ҳам у ишонч телефони!

Перейти
Для информации31.01.2017 11:45

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Odilov Doniyor 27.01.2017 19:24

O’zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug’aniyevich Karimov aytkanlaridek“Eng samarali investitsiya — bu ta’limga qilingan investitsiyadir. Chunki jamiyat taraqqiyotini, uning ertangi kunini yetuk malakali kadrlar belgilab beradi” albatta bugungi kunda ta’lim sohasiga juda katta e’tibor qaratilmoqda. Men shu yuksak e’tiborlar qatorida Oliy ta’limda amaliyotga alohida e’tibor qaratilishini taklif qilgan bo’lardim.Chunki nazariy berilgan ta’limga qaraganda amaliy olingan bilimlar ko’proq o’z samarasini beradi deb o’ylayman. Hozirda Oliy ta’lim muassasalarida ayrimlarida har bir bosqichni oxirida, ayrimlarida esa faqat 3-4-bosqichlarda qisqa muddatlarga(1 oy) amaliyot o’tishadi. Bu muddat o’z sohasini chuqur anglab yetishi, o’z ishining ustasi, malakali har tomonlama yetuk kadrlar yetishib chiqishi uchun kamlik qilmasmikin. Fikrimcha 70% nazariy bilimlar 30% amaliy,( 1-2-3- bosqichlar nazariy, 4-bosqich faqat amaliy) shunda nazariy olingan bilimlarni amaliyotda mustahkamlab olgan bo’lardi. Shu amaliyot orqali talaba kelajakda qanday kasb egasi bo’lishini anglab, o’z kasbiga Vataniga sadoqati ortib boshqa mamlakatlarga ketishini oldi olinardi.Chet davlatlariga chiqib ketayotgan bilimli, o’z fikriga ega mutaxassis kadrlarimizni o’zimizda olib qolish imkoni ko’proq ortgan bo’lardi.Hozirgi kunda chet elda juda bilimli kadrlarimiz boshqa mamlakatlar rivoji yo’lida ishlashmoqda….Ushbu kadrlar o’zimizda ish bilan ta’minlansa bizga chetellik mutaxasislarning umuman keragi bo'lmas edi.….

“I Love Uzbekistan”

Перейти
Для информации02.02.2017 11:09

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich27.01.2017 19:18

"фермер хўжаликлари" дейилганида "Фермер хўжалиги" ташкилий ҳуқуқий шаклидаги тадбиркорлик субъектлари назарда тутилганми ёки фермерлик фаолияти билан шуғулланувчи тадбиркорлик субъектлари назарда тутилганми? масалан, фермерлик билан шуғулланаётган ЯТТ назарда тутилганми?

Перейти
Для информации28.01.2017 15:35

Келгусида таклиф беришингиз сўралади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich27.01.2017 19:14

текшириш самарадорликни ошириш яна бир йўли текшириш усусларини такомиллаштириш. Масалан, текшириш бор ҳужжатларни текшириш, текшириш бор молиявий ҳужжатларни текшириш, текшириш бор бирор бир ҳуқуқ бузарлик содир этилганми ёки йўқлигини текшириш. Текшириш методологиясини такомиллаштириш

Перейти
Отклонено31.01.2017 17:18

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich27.01.2017 19:09

Даромод солиғ тизимини ўзгартириш лозим. Солиқни ишлаб топилган суммадан эмас, солиқ солиш вақтида солиқ тўловчида бўлган қолдиқ суммадан олишни таклиф этаман.

Перейти
Отклонено28.01.2017 17:49

Жисмоний шахсларнининг даромадларига солиқ солишнинг амалдаги тизими халқаро тажрибага тўлиқ мос келади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich27.01.2017 19:01

Қишлоқ врачлик пунктларини молиялаштириш улар хизмат кўрсатаётган ҳудуд аҳолисига ва йил давомида даволанган шахслар сонига қараб белгилашни таклиф этаман. ҚВПларга улар олган пулни эркин ишлатиш ҳуқуқини бериш лозим.

Перейти
Отклонено31.01.2017 22:26

Таклифингиз ушбу ҳужжат лойиҳасида инобатга олинган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich27.01.2017 18:58

"Хусусий тадбиркор" атамаси керакми? Хусусий тадбиркор бўлмаганлар ҳам борми? Нега тадбиркор атмасини ўзини ишлатмаймиз.

кичик бизнесни ходимлар сонига қарам эмас, оборотига қарам белгиланишини таклиф этаман. агар имконияти йўл қўйса минглаб ходимларни ишга олавермайдими? Масалан, Ўзи ЯТТ бўлиб ўтган-у, лекин миллиардлар пул айлантиради.

Қонун ҳужжатларида тадбиркорлик субъектларининг фаолият тури билан ташкилий ҳуқуқий шакли тушунчаалари ажратилмаган. масалан, фермер хўжалиги ташкилий ҳуқуқий шакли киритилган. бу билан биз бошқа ташклий ҳуқуқий шаклидаги тадбиркорлик субъектларни фермерлик билан шуғуланишини чекламаяпмизми? Масалан, фермер хўжалиги МЧЖ шаклида бўлолмайдими ёки фермер хўжалиги МЧЖ қилган ишларини қила олмайдими? шу жумладан, Хусусий корхона, Деҳқон хўжалиги ва Оилавий корхона.

Статистикани ҳисоборида юридик шахсларни мулкчилик шакли деган сатрни чиқартириб ташлаш лозим. мулкчилик шакли фақат мулкда бўлади. мулк эса объект. Юридик шахс эса субъект. Субъект мулкчилик шакли бўлолмайди. Субъект фақат Юридик шахс, Жисмоний шахс ва Давлат бўла олади.


Перейти
Для информации31.01.2017 21:51

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich27.01.2017 18:25

Нотариат фаолиятини такомиллаштириш бу уларни қилган иши учун жавоб беришни жорий қилиш. Нотариус иккита нарсани қилади биринчиси бу имзо қўяётган шахс ҳақатдан ҳужжатдаги шахс эканлигини ва унинг имзо қўйишга ваколатлини. мана шу иккита нарса учун нотариус жавоб бериши керак. Нотарислардан шартномани тузиб бериш ҳуқуқини олиб ташлаш ва уни адвокатларга юклаш.

Перейти
Для информации31.01.2017 20:46

Мазкур ҳужжатда нотариат органлари фаолиятини ислоҳ қилиш бўйича қатор чоралар амалга ошириш кўзда тутилган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich27.01.2017 18:22

Молийвий санкциялар, иқтисоий санкциялар тунушчаларини қонунчиликдан чиқариш. уларнинг ўрнига маъмурий кодексга юридик шахсларни субъект сифатида киритиш ва моливий санкцияларни маъмурий жазо сифати қўллаш

Перейти
Отклонено31.01.2017 17:16

Таклифингиз асослантирилмаган.

SUPER AGENT INFINTY27.01.2017 18:12

Ko'p tibbiy muassasalarda "BIZDA TIBBIY XIZMAT BEPUL" degan yozuvga ko'zimiz tushadi, ammo qaysi eshikka kirmang pul bermasdan chiqmaysiz!
"TIBBIY XIZMAT BEPUL" deb nima nazarda tutilgan va kimlar uchun? Buni kim nazorat qiladi? shu masalalar bo'yicha kimga murojat qilish kerak???

Перейти
Для информации27.01.2017 21:19

Қайд этган масалангиз бўйича тегишли идораларга ёки pm.gov.uz сайтига мурожаат этишингиз мумкин.

SUPER AGENT INFINTY27.01.2017 18:08

Ko'p tibbiy muassasalar "BIZDA TIBBIY XIZMAT BEPUL" degan yozuvga ko'zimiz tushadi, ammo qaysi eshikka kirmang pul bermasdan chiqmaysiz!
"TIBBIY XIZMAT BEPUL" deb nima nazarda tutilgan va kimlar uchun? Buni kim nazorat qiladi? shu masalalar bo'yicha kimga murojat qilish kerak???

Перейти
Для информации28.01.2017 15:36

Мазкур масалаларда қонунчилик талабларига мувофиқ тегишли идораларга мурожаат этишингиз мумкин.

Xonkulov Muzaffar Soyibovich27.01.2017 18:00

Маҳаллалар маҳаллий ҳокимлик ҳисобланиб, улар томонидан олиб борилаётган ишлар самараси ҳудуддаги фуқаролар билан мулоқоти қамрови, уларнинг маънавий, ҳуқуқий ва иқтисодий салоҳиятининг даражаси билан чамбарчас боғлиқ. МФЙлар фаолияти самарадорлигини таъминлаш учун:

1) Уларни 4 йил муддатга бевосита сайлаш орқали тайинлаш;

2) Уларнинг ҳуқуқий, иқтисодий дунёқараши замон талабларига мос;

3) Ҳудуддаги тадбиркорлик субъектлари, ижтимоий муассасалар, иш билан таъминлаш ва солиқ нозирлари ишини мувофиқлаштириш ваколатига эга бўлишлари;

4) Энг асосийси ҳудуддаги ҳонадонлар сони 500-700 нафардан ошмаслиги (амалда кўп жойларда 800-1000 ёки унданда кўп) лозим.Акс ҳолда уларнинг фаолияти самарасиз бўлиб қолаверади.

Перейти
Отклонено06.02.2017 16:16

Таклифингиз асослантирилмаган.

Mamanazarov Abduvali Ablakulovich27.01.2017 17:55

"Ўзархив" агентлиги Бош директори А.Х.Абдуллаев томонидан "Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони лойиҳасининг 4-банди билан тасдиқланган Давлат дастурининг " IV-боб 4.2 бўлимига архив ишини такомиллаштириш бўйича киритилган таклифларини Самарқанд вилоят архив иши ҳудудий бошқармаси ва унинг тизимидаги архив муассасалари раҳбарлари томонидан қуллаб-қувватланади.

Давлат архивларини замонавий рақамлаштириш қурилмалари билан жиҳозланиши иш самарадорлиги янада оширади.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:23

Маълумот сифатида олинди.

Suyunov Odil Xazratqulovich27.01.2017 17:52

Жисмоний ва юридик шахсларга масофавий тарзда архив хизматлари кўрсатишни таъминловчи технопарк ташкил этиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан биридир. Ушбу технопарк орқали жисмоний ва юридик шахслар масофадан туриб, тегишли ҳужжатлар билан танишиш имкониятига эга бўладилар. Бу барча архив муассасалари ва фойдаланувчилар учун қулайликлар яратади. Шу билан биргаликда кўрсатилган хизматлар учун тўловларни онлайн тарзда амалга оширишни жорий қилиниши мақсадга мувофиқ.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:22

Маълумот сифатида олинди.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich27.01.2017 17:50

суд процессида протокол аудио ва видео шаклда юритилиши лозим. қоғоз протоколни бекор қилиш лозим. Қоғозда фақат аудиео ва видео протоколдан стенографилар тикиб борилиши тизимини жорий қилиш.

Перейти
Для информации31.01.2017 12:47

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Zakirova Dilbar Taxirovna27.01.2017 17:49

Миллий архив фонди ҳужжатларини жамлаш, ҳисобини олиб бориш, сифатли сақлаш ҳамда фойдаланишда қулайликлар яратиш ҳозирги кундаги муҳим масалалардан биридир. Айниқса Давлат архивларининг моддий-техник базасини янада модернизация қилиш таклифи муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистон Республикаси кинофотофоно ҳужжатлари Марказий давлат архивида киноҳужжатларни рақамлаштириш учун мўлжалланган махсус техникаларнинг етарли эмаслиги сабабли ҳозирги кунда рақамлаштирилган киноҳужжатлар белгиланган талабларга тўлиқ жавоб бермайди. Киноҳужжатларни сифатли рақамлаштириш, уларнинг умрини узайтириш, киноҳужжатларнинг асл нусхаларига зарар етказмаслик (киноҳужжатларнинг асл нусхаларидан тез-тез фойдаланиш уларга ортиқча зиён келтиради) мақсадида 222-бандни киритиш мақсадга мувофиқ.

Алоҳида қимматли ва ноёб архив ҳужжатларининг суғурта нусхалари махсус фондини давомли шакллантириш бўйича микрофильмлаш лабораториясини ташкил этиш ўта мухим. Ушбу лабораторияни Ўзбекистон Республикаси кинофотофоно ҳужжатлари Марказий давлат архиви ҳудудида ташкил этиш мақсадга мувофиқ, чунки мазкур архив кинофотофоно ҳужжатлар билан ишлаш учун ихтисослашган махсус архивдир.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:21

Маълумот сифатида олинди.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich27.01.2017 17:47

Хўжалик процессидан прокуратура иштироки олиб ташлаш. Хўжалик судида прокурорлар алоҳида тараф сифатида иштрок этиш ортиқча. давлат ташкилотлари ва органлари иштирок этган ишларда тараф сифатида иштирок этиши лозим

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:40

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich27.01.2017 17:43

Суд тизимидаги ходимларини ишлаши учун ажратиладиган пул маблағлари давлат бюджетини камида нечидир фоизи такшил этилган бўлиб, бу фоиз ўзгаришсиз бўлиши ва уни ҳар йилги бюджетдан сўзсиз кўзда тутилиб кетилиши лозим.

Судларда суд раиси лавозимини бекор қилиш. Ёки суд раисилари ҳар уч ойда алмашинадиган қилиш. шунда оддий судя суд раисига бўйсуниб қолиш ҳолати бартараф этилади.

Суд котиблари адлия билан меҳнат шартномасини тузадиган ва Адлия ходими бўлиб ҳисобланадиган тизимини жорий қилиш.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг этика кодексига судга норасий мурожаат қилишни тақиқлаш нормалари киритиш.

Жиноят процессуал кодексни қайта кўриб чиқиб, у ердан тергов ва суриштирув нормаларини чиқариш. ушбу нормаларни тезкор фаолиятга доир алоҳида қонунда кўрсатиб ўтиш.

Олий суд ва Олий хўжалик судларини қўшиб юбориш.

Олий суд таркибида судяларни моддий таъминлаш билан шуғулланадиган алоҳида унитар корхона очиш.

Судяларнинг хатти ҳаракатлари натижасида етказилган зарарни суд тизимига ажратилган бюджет ҳисобидан тўлаб бериш

Судяларни рейтингини жорий қилиш. бу улар ҳақида фикрни ўрганишга сабаб бўлади.

фуқаролик ва хўжалик Судяларни сайлаш тизимида адвокатларни иштирокини таъминлаш.

Перейти
Отклонено31.01.2017 11:31

Дастур лойиҳасида тегишли чора-тадбирлар назарда тутилган.

Жамолиддин Рахматуллаев27.01.2017 17:39

Прокуратура идорларига юридик хизмат ходимларини ишга қабул қилиниши такшкил қилинса мақсада мувофиқ ҳисобланади.

Юридик хизмат ходими фаолияти кенг қамровли бўлиб, фаолиятида 40 ортиқ функцияларни бажаради.

Яъний ҳуқуқ ижодкорлиги ва ҳуқуқни қўллаш фаолияти, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг тизимлаштирилган ҳисобини белгиланган талабларга мувофиқ юритиш, давлат органи ходимларининг ҳуқуқий маданияти ва ҳуқуқий саводхонлигини оширишда, қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мазмуни ва моҳиятини уларга етказишда қатнашиш, мансабдор шахслари фаолиятида қонунийликни таъминлаш, шартномавий-ҳуқуқий ва талабнома-даъво ишларини юритиш, судларда ва бошқа идораларда давлат органининг мулкий ва бошқа манфаатларини ҳимоя қилиш, давлат органи ваколатига кирадиган масалалар бўйича, қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш, экспертизадан ўтказиш ва давлат органи билан келишиш учун тақдим этилган қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини мустақил ҳуқуқий экспертизадан ўтказиш, меҳнат ҳақидаги қонунга риоя этилишини таъминлаш, меҳнат муносабатларини тартибга солувчи ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқишда қатнашиш ва бошқалар.

Юридик хизмат мазкур фунцияларни амалга ошириш жараёнида деярли барча қонун ҳужжатлари билан танишиш, уларни амалда қўллаш, нима сабабдан қонун бузилиши содир қилиниши юзага келиши мумкинлиги, қонун бузилишини олдини олиш усуллари ва бошқаларга дуч келади.

Бугунги кунда, кунда давлатимиз томонидан юридик хизматга алоҳида эътибор қартилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 19 январь, “Юридик хизмат фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-2733-сон қарори қабул қилиниб, мазкур қарор билан юридик хизмат кўплаб имтиёзлар, мажбуриятлар ва ҳуқуқлар белгиланди.

Юқоридагиларга кўра, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 йил 12 сентябрдаги ПҚ-2036-сонли қарори тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Прокуратураси органлари ва муассасаларида хизматни ўташ тўғрисида”низомга қуйидаги таҳирдаги банд киритиш таклиф:

“Прокуратура органларига давлат бошқаруви органлари юридик хизматида ками 3 йил ишлаган, олий юридик маълумотли ёши қирқ ёшдан ошмаган, зарур малакага эга бўлган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари давлат бошқаруви органини тавсиясига асосан, махсус комиссияни хулосасига асосан ишга қабул қилиниши мумкин” деган бандлар билан тўлдирилиши.

Перейти
Отклонено27.01.2017 20:07

Таклифингиз асослантирилмаган.

Zuhriddinov Nodirbek Nosirbek o`gli27.01.2017 17:32

Андижон вилояти архив иши ҳудудий бошқармаси

Хайдаров Шахобидин Сирожиддинович

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича харакатлар стратегияси лойиҳасининг 4-банди билан тасдиқланган Давлат дастурининг 4-боб. 4-2 бўлимига 222-224-бандларини қўшиш хақида “Ўзархив” агентлиги томонидан берилган таклифлар Андижон вилояти архив иши ҳудудий бошқармаси томонидан мақулланади.

222-бандига давлат архивларини моддий-техник базасини янада модернизация қилиш фикри илгари сурилган, мустақиллик даврида республикамизда, хусусан вилоятимизда фаолият юритаётган давлат архивларининг моддий-техник базаси замонавий техник воситалар билан жихозланиши ҳисобига ривожланди. Лекин давлат архивларини фаолиятига йилдан йилга ўсиб бораётган талаб ва эхтиёж, давлат архивларини фаолиятини янада такомиллаштириш хозирги замон талаблари асосида моддий-техник базасини модернизация қилиш масаласини қўймоқда.

Чунки Андижон вилоятидаги давлат архивларидан Олтинкўл, Шахрихон, Қўрғонтепа каби давлат архивларининг бинолари эскирган, ҳужжатларни талаб даражасида сақлаш ва МАФ хужжатларини давлат сақловига қабул қилиш учун етарли шарт-шароитларга эга эмас. Давлат архивлари ҳужжатларни рақамлаштириш учун зарур бўлган замонавий техника жихозлари билан таъминланмаган.

Шунинг учун давлат архивларини моддий-техник базасини янада модернизация қилиш бандини қўшилиши мақсадга мувофиқдир.

Таклиф этилган 223-бандга асосан Давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг архив-ахборот ресурсларини ягона ахборот маконида унификациялашган тарзда жамлаш, ҳисобини юритиш, сақлаш ва фойдаланиш тизими яратилса электрон архивлар тарқоқ холда шаклланмайди, архив-ахборот ресурсларини марказлашган холда сақланиши самарали бўлади деб ҳисоблаймиз.

Таклиф этилган 224-бандга асосан Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архивига Миллий архив мақоми берилишини қўллаб қувватлаймиз.

Хақиқатдан хам, мустақиллик йилларида миллий бойлигимиз, миллий қадриятимизга эътибор беқиёс даражада юксалди. Давлат архив фонди ҳужжатлари миллий архив фонди ҳужжатлари деб номланди.

Миллатимизни тарихи акс этган ҳужжатлар миллий архив фондини асосини ташкил этади. Марказий давлат архивида миллатимизнинг узоқ ўтмишига оид тарихий ҳужжатларини аксариати Марказий давлат архивида сақланмоқда. Шуни эътиборга олиб, Марказий давлат архивига миллий архив мақомини бериш таклифини мақуллаймиз.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:21

Маълумот сифатида олинди.

berdiev qahramon nazarali o'gli27.01.2017 17:28

Қизиқ. Иқтисодиёт вазирлиги бу соҳада самарали дастур ишлаб чиқа оладими, қолаверса бу вазирликнинг таълим соҳасига қанақа алоқаси бор?

Перейти
Для информации28.01.2017 15:41

Сиздан таклиф беришингизни сўраймиз.

berdiev qahramon nazarali o'gli27.01.2017 17:24

Жуда долзарб масала кўтарилган. Бу механизм амалиётда жорий этилса вилоятларда таълим муассасалари етарли кадрлар билан таъминланади. Соғлиқни сақлаш, қишлоқ ва сув ҳўжалиги йўналишлари четда қолиши керак эмас.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:41

Таклифингиз асослантирилмаган.

berdiev qahramon nazarali o'gli27.01.2017 17:20

Ташқи савдо соҳасида бир қатор ислоҳотлар олиб борилиши керак. Бунинг учун эса бу масалаларга жавоб берадиган аниқ давлат органини белгилаб, қарорларнинг ижросини қаттиқ талаб қилиш керак!

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:41

Таклифингиз асослантирилмаган.

Sultanov Muzaffar Mirrahimovich27.01.2017 17:18

Расмий идоравий веб-сайтларга давлат хизматларини кўрсатишни тартибга солувчи, шу жумладан юридик ва жисмоний шахслар билан ҳамкорлик қилиш чекланиб қолмасдан «Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепция»да қўйилган вазифаларни амалга ошириш ҳамда Ўзбекистон Республикаси «Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида»ги қонунида белгиланган асосий вазифалар - давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг фаолияти тўғрисида ахборот олиш ҳуқуқининг кафолатларини таъминлаш ҳамда давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг ҳамда улар мансабдор шахсларининг қабул қилинаётган қарорлар учун масъулиятини ошириш каби асосий вазифаларни амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси давлат дастурлари порталини dd.gov.uz юритиш. Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари ўз соҳаси йўналишида қабул қилган давлат дастурларини ижроси юзасидан аҳолига ҳисобот бериш.

Перейти
Для информации06.02.2017 08:52

Таклиф қўшимча ўрганиб чиқилади.

Турсунов Шухрат Хамидович27.01.2017 17:12

"Ўзархив" агентлиги Бош директори А.Х.Абдуллаев томонидан "Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони лойиҳасининг 4-банди билан тасдиқланган Давлат дастурининг " IV-боб 4.2 бўлимига архив ишини такомиллаштириш бўйича киритилган таклифларини Қашқадарё вилоят архив иши ҳудудий бошқармаси томонидан қуллаб-қувватлайди.

Замонавий рақамлаштириш қурилмалари билан ҳудудлардаги давлат архивлари ҳам жиҳозланса ишлар самарадорлиги янада ошади..

Перейти
Для информации06.02.2017 15:17

Маълумот сифатида олинди.

Луццатто Григорий Львович27.01.2017 17:04

Как принято считать правильно поставленная задача является 50% решением той или иной проблемы. Поэтому возникают вопросы возможно ли решить все возникшие проблемы в сфере газофикации, электрофикации и т.д. за счет только законодательства. Тем более эти законы предлагаются написать не профильными организациями и получится как «сломанный телефон» дали задание и что бы его выполнить сделают что нибудь и получится «хотелось как лучше, а получилось как всегда».

Для проведения расчетов по тарифам (дифференцированного подхода), упрощения порядка реализации и т.д. предлагаю увеличить исполнителей специализированными органами такими как теплоэнерго, проектные институты и т.д.

Перейти
Для информации06.02.2017 14:01

Принято к сведению.

Xonkulov Muzaffar Soyibovich27.01.2017 16:57

1.Тадбиркорлик субъектларининг тижорат банкларидаги ҳисоб рақамларига хизмат кўрсатиш таърифлари барча банкларда турлича кўринишда. Бу ўзаро шартномаларда назарда тутилган келишувлар доирасида олинмоқда. Бироқ д-б айланма учун 1-1.5% ҳақ ундирилмоқда ва ундан ташқари бошқа ҳисоб рақамини сақлаб турганлиги учун ойлик қаътий тўловлар кичик бизнес субъектларига салбий таъсир этмоқда. Хизмат ҳақини соддалаштириб фақат 1 хил шаклда ва энг кўп меъёрлари ўрнатилиши керак.

2. Шунингдек коллеж битрувчиларига тижорат банклари томонидан кредитлар ажратилишида талабаларни давлат рўйхатидан ўтказилиб, сўнгра кредит маблағлари ажратилиши тизими шакллантирилган. Коллеж битрувчиларини бизнес юритиш соҳасидаги етарли малакага эга эмаслиги сабабли ва солиқ. ижтимоий тўловларнинг ҳисобланиши улар фаолиятини синишига сабаб бўлмоқда. Натижада тижорат банклари томонидан ажратилаётган кредит ресурслари самараси сезилмасдан, аксинча муддати ўтган кредит, солиқ ва ижтимоий тўловлардан боқиманда қарздорликлар юзага келмоқда.

Бу нарсани олдини олиш учун коллеж битрувчаларига берилган кредит маблағларини олган талабаларга 3 йилгача қаътий солиқ ва ижтимоий тўловлардан 0%, 3-6 йилларда солиқ ва ЯИТнинг 50%и ва 6 йилдан сўнг амалдаги ставкаларда солиққа тортиш амалиётини тадбиқ этиш керак.

3.Ўз томорқаларида деҳқон хўжаликларини ташкил этган фуқаролар томонидан бир йилда энг кам иш ҳақини 4.5 баробари миқдорида ЯИТ тўлаш мажбурияти солиқ кодексида белгилаб берилган. Бу тартиб "деҳқон хўжалиги аъзолари муқим иш жойларига ёки ягона ижтимоий тўловларга эга бўлганда" тадбиқ этилмайди деб тўлдириш лозим.

Натижада деҳқон хўжаликлари фаолиятини тугатиш жараёни камаяди

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:29

Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг 28 бандига мувофиқ банк операциялари бўйича фоиз ставкалари ва воситачилик ҳақи миқдори банклар томонидан мустақил белгиланади.

2 ва 3 таклифларни республикамизнинг ҳар йили тасдиқланадиган асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва давлат бюджети параметрларини ишлаб чиқишда кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ.

sherzod almatov27.01.2017 16:34

Ҳозирги кунда давлат шифохоналарида кўрсатилаётган тиббий ҳизматлар сифати қонақарли даражада эмас. Ўз соғлиғини шифокорга топшириб шу шифокорнинг малакасини фақат ўз жонидан ўтқазиб бўлганидан кейин билиши тўғри ҳолат эмас. Агар давлат шифохоналарида JCI каби халқаро тиббиёт сифат стандартлари ўрнатилса мақсадга мувофиқ бўларди. Халқаро бўлгани учун унга ишонч юқори бўларди, нодавлат бўлгани учун манфаатлар тўқнашуви юзага келмайди ва тиббий ҳизматларнинг сифати ошади. JCI сертификатини қўлдан бой бермаслик учун шифохоналар сифатни тизимли равишда таъминлаб туришарди. Халқаро сертификатларнинг ташкилот фаолиятига ижобий таъсир қилишига ёрқин мисол бу ИСО 9001:2008 стандарти. Худди шундай ўзгаришларни тиббиёт сохасига JCI стандарти олиб келиши мумкин.


Перейти
Для информации06.02.2017 15:49
Маълумот сифатида олинди.
Xonkulov Muzaffar Soyibovich27.01.2017 16:32

Ҳозирда амалиётда шаҳар ва қишлоқ жойларида Яттлар учун табақалаштирилган қаътий солиқ ставкалари қўлланилмоқда. Бироқ ушбу услуб замон талабига мутлақо талаб жавоб бермайди. Масалан шаҳарларда кўплаб супермаркетларда ЯТТлар шаклида чакана савдо билан шуғулланувчи тадбиркорлар ва кичик - кичик магазинларда фаолият юритувчи тадбиркорлик субъектлари ҳам бир ҳил солиқ ставкаси асосида солиққа тортилмоқда.

Бу ерда рақобат ва бизнес юритишнинг бир хил шароитлари таъминланмаяпти.

Юқоридагидан келиб чиққан ҳолда солиққа тортиш усулини табақалаштириш зарур. Бунинг учун қуйидагилар таклиф этилади:

1 Хар ой бошида ЯТТлар томонидан жорий ой учун қаътий солиқ ва бошқа тўловлар тўлаб берилади. Ой якунига кўра банкдаги ҳисоб рақамидаги тушумлар айланмасидан келиб чиқиб қўшимча солиқ ундириш манбаси ҳисобланади. Солиқ идораси ҳар уч ойда ЯТТга камерал таҳлиллар натижасида солиқ тўловчига қўшимча солиқ тўлаш бўйича хабарнома юборади. ЯТТ лар қўшимча солиқ тўловларини 5-кун муддатда тўланишини таъминлаши зарур. Натижада супер маркетдаги ЯТТ 1-1.5 млрд товар айланмасидан, кичик дўконлар эса 10-15 млн сўмлик ойлик айланмасидан келиб чиқиб солиққа тортилади.

Қўшимча солиқ ставкалари ва товар айланмалари чегаралари борасида қўшимча равишда ҳисоб китоблардан сўнг ҳар томонлама асосланган меъёрий ҳужжатлар қабул қилиниши лозим

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:31

Сизнинг таклифингизни республикамизнинг ҳар йили тасдиқланадиган асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва давлат бюджети параметрларини ишлаб чиқишда кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ.

sherzod almatov27.01.2017 16:28

Маълум дориларнинг нархларини пастроқ даражада ушлаб туриш учун нархларни ҳаммага қатъий белгилашдан кўра бозор механизмларига яқинроқ чораларни қўллашни маъқул деб ўйлайман. Маълум бўлмоқдаки маълум дориларни пастроқ нархда ушлаб туриш учун дорихоналар бошқа дориларнинг нархларини ошириб юбормоқда. Ҳар бир мавжуд дорихонада белгиланган дориларнинг борлигини ва уларнинг нархлари пастлигини назорат қилиш учун анчагина маблағ ва ишчи кучини талаб қилмоқда. Ундан кўра Дори Дармон АКга шу белгиланган дориларнинг улугуржи савдосини тақиқлаб шу белгиланган дориларни белгиланган нархларда ҳар бир Дори Дармон дорихонасида таъминлаб беришни тапширса бўлмайдими? Дори Дармоннинг 1300 дан ортиқ дорихонаси Ўзбекистонда ишлаётган дорихоналарнинг 20% ташкил қилади. Агар халқнинг ўзи арзонроқ деб белгиланган дориларни Дори Дармондан олса бошқа дорихоналар ҳам рақобат туфайли шу белгиланган дориларга нархни тушуради. Дори Дармон марказлашган ташкилот бўлгани учун уни назорат қилиш онсон ва қимматга тушмайди. Агар шундай қилинса Дори Дармон фойдасини йўқотади деган ҳавф бўлса, бу ҳавф ноўрин, чунки Дори Дармон йўқотган фойдасини бошқа дориларнинг улгуржи савдосини ошириш орқали тиклаб олиши мумкин.

Перейти
Отклонено06.02.2017 15:42

Таклиф асосланмаган.

Abdullaev Nodir 27.01.2017 16:13

Президентимиз 2016 йил бўйича ўтказган йиғилишларида улар бош вазир ўринбосари яна бир қанча давлат раҳбарига, кейин молия вазиригаям юртимизнинг туманларини субвенциядан чиқариш кераклигини айтдилар. Лекин бу бандда молия вазирлиги яна четда қолиб кетябти. Эртага бу нарсаларни натижасига ким жавобгар булади?. Умуман бошқа органми? Кимдан эртага туманимизни молиявий аҳволини яхшилашини кутамиз? Яна уша эски муаммолар ичида юраверамизми?

Перейти
Для информации28.01.2017 15:24

Муҳокама этилаётган мазкур стратегия дастурининг ушбу банди ижроси учун масъуллари этиб, Иқтисодиёт вазирлиги, Давлат солиқ Қўмитаси, Ташқи иқтисодий алоқалар, инвестиция ва савдо вазирлиги, Давлат рақобат қўмитаси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан бир қаторда Молия вазирлиги хам масъул этиб белгиланганлигини маълум қиламиз.

Shuhrat Safar27.01.2017 16:11

Мамлакатимиз таълим тизими қайтадан ислоҳ этилиши зарур деб ўйлайман. Масалан вилоят, туман, шаҳар ва қишлоқ мактабларини олайлик - ҳафтасига 2 ёки нари борса 3 соат чет тили дарси ўтилади, литцей ва коллежда ҳам шу ахвол лекин олий ўқув юртига келганда талаб жуда юқори. Юридик университетнинг битирувчиларига ва ёзги сместир пайтида қолган талабаларга инглиз тилидан давлат имтиҳони мавжуд, бу нега керак, ҳуқуқшунос ўз ишини қилсин ахир у таржимон эмаску, унда таржимонларимиз нима иш қилишади, ҳуқуқшуносликни ўрганишадими. Бундан ташқари мактабларда дарсга мунтазам қатнашмайдиган ўқувчиларнинг (бу кўпроқ вилоятларда кузатилади) ота оналарига нисбатан интизомий, маъмурий керак бўлса жиноий жавобгарликни кучайтириш керак. Ахир бола мактабга бормаса, билим олмаса ундан эртага юрт учун, оиласи учун кандай фойда бўлади. Бизда аксинча мактаб, коллеж ва лицейда давомат масаласи олий ўқув юртидагидан анча суст юритилади. Шанба кунлари вилоятлар миқёсида ҳохлаган коллежга бориб текшириб кўриш мумкин. камида 30 % - ёки 50-60 % гача ўқувчилар дарсда қатнашмайди. Яна, жиноятчиликни олдини олиш учун мактабларда маҳалла раислари ва нозирлар тарғибот ишларини олиб бориши керак. Мактабга бориб сўрасангиз ўз маҳалласининг раисини ва нозирини умуман танишмайди ҳам, исмларини ҳам билишмайди. Бундан келиб чиқадики ўқувчилар қонун бузишганда бизни ҳеч ким назорат қилмайди деб ўйлайди, қисман.

Перейти
Отклонено06.02.2017 16:16

Таклифингиз асослантирилмаган.

Xonkulov Muzaffar Soyibovich27.01.2017 16:08

1) Коллеж битрувчиларини давоматини яхшилаш яхши ўқишга рағбатлантириш мақсадида коллеж давридаги ўзлаштириш даражасидан келиб чиққан ҳолда энг яхши ўқувчиларни олий ўқув юртига киришда маълум миқдорда балл ёки кафолатли иш ўринлари билан таъминлаш каби рағбатлантириш;

2) Ўқувчилар 2-босқични тугаллагандан сўнг истисно тариқасида (агар ҳоҳласа) олий ўқув юртига кириш имкониятини бериш. Бу коллеж ўқувчилариниолий ўқув юртларида таълим олишга интилишини рағбатлантириш бўлар эди. Бу айниқса ўқувчи қизларга қўшимча имконият бўлган бўлар эди.

Перейти
Отклонено06.02.2017 16:20

Таклифингиз асослантирилмаган.

Rahimov Abdulla Rustamovich27.01.2017 16:04

Ҳозирги вақта ривожланган давлатларда экологик тоза маҳсулотни ишлаб чиқариш йўлга қўйилган бўлиб, бундай маҳсулотларнинг тан-нархи юқори бўлади. Мамлакатимизда ҳол экологик тоза маҳсулотларни етиштиришни йўлга қўйиш керак. Бу келажакда аҳолининг саломатлигини яхшилаш ва асрашда жуда муҳим. Фақатгина маҳаллий ўғитлардан фойдаланиб маҳсулот етиштириш иқтисодий жиҳатдан фермер хўжаликлари учун қимматга тушади. Шунинг учун экологик тоза маҳсулот етиштираётган фермер хўжалиги маҳсулотларини экспортга йўналтириш мақсадга мувофиқ бўлади. Бундан ташқари ўсимлик касалликлари, зараркунандалари ва бегона ўтларига қарши курашишда пестицидлардан кам дозада фойдаланиш ёки умуман фойдаланмаслик туфайли айрим агротехнологик тадбирлар қўл меҳнати билан амалга оширилади. Ҳудудлар бўйича экологик тоза қишлоқ хўжалик маҳсулоти етиштиришга ихтисослашган фермер хўжаликларини ташкил этиб, уларга имтиёзлар жорий этиш керак. Солиқлар тўловини фермер хўжаликлари учун камайтиришни ўйлаб кўриш керак. Чунки глобал иқлим ўзгаришлари туфайли кейинги йилларда қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш қийинлашиб бормоқда.

Перейти
Для информации28.01.2017 17:12

Фикрингиз учун раҳмат.

Xonkulov Muzaffar Soyibovich27.01.2017 15:49

1.Тадбиркорлик субъектларининг тижорат банкларидаги ҳисоб рақамларига хизмат кўрсатиш таърифлари барча банкларда турлича кўринишда. Бу ўзаро шартномаларда назарда тутилган келишувлар доирасида олинмоқда. Бироқ д-б айланма учун 1-1.5% ҳақ ундирилмоқда ва ундан ташқари бошқа ҳисоб рақамини сақлаб турганлиги учун ойлик қаътий тўловлар кичик бизнес субъектларига салбий таъсир этмоқда. Хизмат ҳақини соддалаштириб фақат 1 хил шаклда ва энг кўп меъёрлари ўрнатилиши керак.

2. Шунингдек коллеж битрувчиларига тижорат банклари томонидан кредитлар ажратилишида талабаларни давлат рўйхатидан ўтказилиб, сўнгра кредит маблағлари ажратилиши тизими шакллантирилган. Коллеж битрувчиларини бизнес юритиш соҳасидаги етарли малакага эга эмаслиги сабабли ва солиқ. ижтимоий тўловларнинг ҳисобланиши улар фаолиятини синишига сабаб бўлмоқда. Натижада тижорат банклари томонидан ажратилаётган кредит ресурслари самараси сезилмасдан, аксинча муддати ўтган кредит, солиқ ва ижтимоий тўловлардан боқиманда қарздорликлар юзага келмоқда.

Бу нарсани олдини олиш учун коллеж битрувчаларига берилган кредит маблағларини олган талабаларга 3 йилгача қаътий солиқ ва ижтимоий тўловлардан 100%, 3-6 йилларда солиқ ва ЯИТнинг 50%и ва 6 йилдан сўнг амалдаги ставкаларда солиққа тортиш амалиётини тадбиқ этиш керак.

3.Ўз томорқаларида деҳқон хўжаликларини ташкил этган фуқаролар томонидан бир йилда энг кам иш ҳақини 4.5 баробари миқдорида ЯИТ тўлаш мажбурияти солиқ кодексида белгилаб берилган. Бу тартиб "деҳқон хўжалиги аъзолари муқим иш жойларига ёки ягона ижтимоий тўловларга эга бўлганда" тадбиқ этилмайди деб тўлдириш лозим.

Натижада деҳқон хўжаликлари фаолиятини тугатиш жараёни камаяди

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:33

Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг 28 бандига мувофиқ банк операциялари бўйича фоиз ставкалари ва воситачилик ҳақи миқдори банклар томонидан мустақил белгиланади.

2 ва 3 таклифларни республикамизнинг ҳар йили тасдиқланадиган асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва давлат бюджети параметрларини ишлаб чиқишда кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ.

Shuhrat Safar27.01.2017 15:48

Ҳозирда Ўзбекистон бюджетининг кўп қисмини қишлоқ хўжалиги ташкил этади. Шу ўринда фермерлик тизимини қайтадан кўриш зарур ёки мавжуд ишлаб чиқилган тизимга оид қабул қилинган қонунлар ижросини кучли назоратга олиш керак. Фермернинг энг катта муаммоси бу-пул. Фермер ўз ҳисобидаги маблағни мустақил бошқариши, нақт пул ёки пластик карталарда олишни ўзи хал этиши зарур. Пахта даласида бир кунлик ёнланган пахта чопиқчиларига пластик карталарда ҳақ тўлай олмайдику ахир.

Перейти
Для информации28.01.2017 15:26

Сизнинг таклифингиз ҳаракатлар стратегиясининг 3.3 бандида ўз аксини топган. Шунингдек, корхоналар томонидан ўз ҳисоб рақамларидаги пулларни эркин тасарруф этиш масаласи ҳужжат лойиҳасида назарда тутилган.

Abdullaev Nodir 27.01.2017 15:35

Ҳозирги кундаги энг ачинарли ҳолат бу – тадбиркорлар ўзларининг муаммоларини ҳал қилиш мақсадида давлат идоралар орасида сансоларликкка учрашмоқда. Виртиул приёмнийга ёзсак хам, хокимиятга ёзсак хам, довлат ташкилотларига ёзсак хам кимларгадир жунатиб юборишади.

Савдо саноат палатаси довлат органи ҳисобланмайди. Шунинг учун Палатанинг бу соҳадаги роли унча ҳам сезилмайди. Унинг устига Палата фақатгина ўзининг аъзолари хуқуқларини химоя қилади.

Тадбиркорликнинг қайсидир масалалари бўйича адлия, яна қайсидирлари бўйича прокуратура шуғилланишади.

Довлатимизда тадбиркорлик билан боғлиқ масалалар билан доимий шуғилланувчи, уларни қўллаб қувватловчи, хуқуқларини химоя қилувчи, умуман тадбиркорлик соҳасига оид довлат сиёсатини олиб борувчи ягона давлат органи йўқ.

Ҳужжатда бундай муаммоларни, қандай ечиш тўғрисида умуман сўз юритилмаган.

Қачонгача телевизор, радио ва интернетларда тадбиркорларга у қилиб бердик, буни бекор қилдик, шуни йўлга қўямиз дейиладию, лекин уларни ҳақиқий дардини ким эшитади??? Улар кимни эшигини бориб тақиллитишади???

Шунинг учун АЛОҲИДА ДОВЛАТ ИДОРАСИ ТАШКИЛ ЭТИШ КЕРАК деб ўйлеман.
Перейти
Принято28.01.2017 17:21

Ушбу таклиф ҳужжатни қайта ишлаш жараёнида кўриб чиқилади.

Bahodirov Bobur Bahodir o`gli27.01.2017 15:08

Мазкур концепсияда Ўзбекистон Республикасининг "Маъмурий процедура тўғрисида" қонуни ва Маъмурий процессуал қодекс лойиҳаларини ишлаб чиқишни ҳам қамраб олса мақсадга мувофиқ бўлади.
Шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 14 июндаги "Нодавлат таълим муассасаларининг чет тилларни ўрганиш бўйича ўқув курсларини ташкил этиш соҳасидаги фаолиятини лицензиялаш тартиби тўғрисида низом" тўғрисидаги 169-сон қарори ёки бекор қилиниши керак ёки амалиётга киритиш лозим, сабаби мазкур низомнинг 2-бандига кўра "Лицензияларни бериш, лицензиянинг амал қилишини тўхтатиб туриш ёки тўхтатиш, шунингдек уни бекор қилиш ва қайта расмийлаштириш тўғрисидаги қарорлар Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари ҳузуридаги ҳудудий комиссиялар (кейинги ўринларда ҳудудий комиссия деб аталади) томонидан қабул қилинади" амалиётда эса ҳалигача лицензиялар Давлат тест маркази томонидан берилмоқда. Низомда таъкидланган комиссиялар мавжуд эмас.

Перейти
Принято05.02.2017 11:44

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Shuhrat Safar27.01.2017 15:03

Суд-ҳуқуқ тизимини мустақилиш қилиш учун аввало, уларнинг прокуратура таъсирадан қутқариш зарур. Масалан, жиноий ишни тергов қилаётган терговчи ишни судга оширгандан кейин, судяга тўғридан-тўғри келиб бу жиноят бўйича қуйидаги далилалар мавжуд, шу сабабли қайсидир моддага кўра ҳукмни сўрайман дейди. Терговчи аслида судядан сўрамайди, аксинча талаб қилади. Судяларимиз 70-80 % ҳолларда терговчи ва прокуратура ходимларининг талабани бажариб келмоқда (худдики суд тизими прокуратура тизимининг маълум бир бошқармасидек). Бу эса судялармизнинг тўлиқ мустақиллиги учун энг катта тўсиқдир.

Перейти
Отклонено06.02.2017 12:04

Мазкур масала бўйича махсус Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.10.2016й. ПФ-4850-сон Фармони қабул қилинган ва ушбу ҳужжат лойиҳасида ҳам бир қатор чора-тадбирлар кўрсатилган.

Атабеков Азизбек Рахматович27.01.2017 14:59

Бюджет ташкилотларининг самарадорлигини яна бир бор инвентаризациядан ўтказиш зарур. Баъзи бир бюджет ташкилотлари эски тузим билан ишлаб келмокда. Буларнинг ўрнига кичик лекин самарали ишларни ташкил этиш зарур. Оддийгина Фаргона Катталар стоматологияси биноси жуда катта ва хар йили уни саклаш учун бюджетдан бир канча маблағ ажратилади. Аслида хусусий стоматология клиникалари билан ракобатлаша оладиган ихчамрок лекин зарур техника ва воситалар билан жихозланган клиники ташкил этилса кифоя. Сон эмас сифат зарур!!

Перейти
Принято28.01.2017 18:03

Бюджет ташкилотларининг самарадорлиги ва уларни инвентаризациядан ўтказиш, баъзи бир бюджет ташкилотлари эски тизим шароитида ишлаб келаётганлиги, шунингдек кичик ва самарали ташкилотларни ташкил этиш бўйича, ҳамда айрим медицина муассасаларини бюджет ҳисобидан сақлаш қанчалик ўринли эканлиги тўғрисидаги фикрингизга тўлиқ қўшиламиз. Мазкур ишлар бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқилмоқда.

Xonkulov Muzaffar Soyibovich27.01.2017 14:58

Аҳолини намунавий уй-жой билан таъминлаш давлатимизнинг муҳим ижтимоий сиёсати бўлиб, ушбу уйларни харид қилган фуқароларга (айниқса ёш оилаларга) кредит тўловларини қоплашда иш ҳақидан даромад солиғини қўшган ҳолда ўтказиши белгилаб берилган.

Кўплаб фуқароларимиз бу имтиёзлардан фойдаланмоқдалар. Мазкур имтиёзни уй-жой харид қилган якка тартибдаги тадбиркорлик субъектларига ҳам тадбиқ этиш лозим.

Шунингдек айрим фуқаролар томонидан фарзандлари ёки турмуш ўртоқаларининг ўқиши учун контракт пулларини тўлашда ҳам юқоридаги имтиёз ЯТТларга нисбатан жорий этилиши мақсадга мувофиқ


Перейти
Для информации28.01.2017 16:50

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан кўриб чиқилади

Оганесян Юрий Григорьевич27.01.2017 14:54

Совершенствование деятельности предприятий экспортеров свежей и переработанной плодоовощной продукции (фруктов и овощей) из нашей страны, то самое направление на которое в последние годы государство не обращало должного внимания. Принимаемые из года в год порой и изощренные порядки осуществления экспорта, привели к снижению (мягко говоря) репутации узбекских экспортеров в глазах инопартнеров-покупателей.

В целях предоставления нашим предпринимателям, фермерам и дехканам реально действующей помощи в развитии бизнеса, считаю необходимым МВЭСИТ при разработке Правительственного документа обратить особое внимание на следующие проблемы:

 • 1.Отсутствие постоянства и стабильности деятельности предприятий экспортеров по вине государственных органов (экспорт открыт-экспорт закрыт – а как же контракт на поставку, договоренность по срокам, сохранение качества груза на таможенных постах).
 • 2.Постоянное изменение цен на продукцию, в том числе установление цен сотрудниками государственных органов, которые поля и сады где выращиваются фрукты и овощи
  «в глаза не видели» (бывают случаи когда экспортеру поступает валюта выше фактической стоимости партии товара, приходится уплачивать излишний налог и соответственно вести скрытую бухгалтерию).
 • 3.Какую реальную помощь оказывает частным экспортерам Образованная в 2016 году СВТК «Узагроэкспорт»??? Почему экспортеры с поставленной на лад деятельностью должны платить проценты и тратить свое драгоценное время, учитывая резко изменчивую конъектуру рынка фруктов и овощей.
Перейти
Отклонено27.01.2017 21:50

В данном пункте Государственной программы предусмотрена разработка проекта решения Президента Республики Узбекистан, включающего: предоставление права всем хозяйствующим субъектам экспорта плодоовощной продукции по прямым договорам (барча хўжалик юритувчи субъектларга мева-сабзавот маҳсулотларини тўғридан-тўғри экспорт шартномалари тузиш орқали экспорт қилиш ҳуқуқини бериш;).

Оганесян Юрий Григорьевич27.01.2017 14:52

Я долгое время занимался предпринимательством в сфере внешней торговли, стоит отметить, что и на сегодняшний день не устранены проблемы в данном направлении, принимаются новые документы, правительственные решения которые, можно сказать не дают должного эффекта по облегчению деятельности, а порой и усложняют порядок ведения бизнеса.

Исходя из этого предлагаю:

1. Основными исполнителями по разработке постановления необходимо указать Центральный банк и Министерство финансов Республики Узбекистан - причем тут Министерство экономики?. Органы государственной власти ответственные за регулирование данной отрасли сами должны готовить проекты правительственных решений, принимая внимание имеющейся опыт и знание действующих порядков и существующих проблем в данной сфере.

2. Пересмотреть все разрешительные и лицензионные процедуры в данной сфере, в организации ювелирной деятельности присутствует колосальная бюрократия и регламентация.

Перейти
Отклонено27.01.2017 21:20

1. Центральный банк и Министерство финансов, не являются органами осуществляющими регулирование в ювелирной отрасли, а имеют контрольные функции как органы валютного контроля. В связи с этим, с учетом задач и функций Министерства экономики, представляется целесообразным определить его в качестве органа, ответственного за разработку проектов нормативно-правовых актов.

2. Данным пунктом Государственной программы предусмотрена задача по упрощению порядка обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

Атабеков Азизбек Рахматович27.01.2017 14:51

Биламизки чет эл валютасини биржа оркали сотиб олиш курси хам мавжуд (бу курс бозор курсидан бир оз юкорирок). Худди шу курсга якинрок яъни бозор курсидан пастрок ахолига сотиб курсини ишлаб чикиш ва банк муассасалари конверсион бўлим оркали чет эл валютасини сотиб олиш бўйича янада соддарок тизим (ягона тизимга эга база яратиш керак у ерда ким каердан канча микдорда сотиб олганлиги хакидаги маълумот киритилиши шарт) ишлаб чикиш ва керак бўладиган хужжатларни ихчамлаштириш.

Перейти
Для информации28.01.2017 15:37

Таклифингиз учун рахмат. Мазкур масала “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар Стратегияси”нинг иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишларида шу жумладан эркин конвертацияни таъминловчи валютага оид муносабатларни тартибга солиш, миллий валюта курсини шакллантиришда замонавий бозор механизмларини босқичма-босқич жорий этиш бандларида кўзда тутилган ва Сиз кўтарган масалалар ўз ечимини топади.

Bahodirov Bobur Bahodir o`gli27.01.2017 14:29

Палаталар йиғилишлари ва ялпи йиғилишни онлайн тарзда (жонли эфирда) бериб бориш, шунингдек депутатлар ва фракциялар томонидан муаян масала юзасидан қандай таклифлар киритилаётганини олдиндан бериб бориш. Шунингдек, палаталарнинг йиғилишларида кўриб чиқилиши режалаштирилган масалаларни олдиндан расмий веб-сайт орқали фойдаланувчилар эътиборига ҳавола этиш. Йиғилиш натижасида шунчаки пресс-релиз тарзида емас балки қайси депутат ёки сенатор қандай таклифни баён этганини расмий веб-сайтда бериб бориш лозим.

Перейти
Принято30.01.2017 12:26

Благодарим за внимание. Ваше предложение будет учтено проработки Госпрограммы.

Bahodirov Bobur Bahodir o`gli27.01.2017 14:07

Ўзбекистон Республикасининг "Чет давлатлардаги дипломатия ваколатхоналари бошлиқларини тайинлаш ҳамда чақириб олиш тартиби тўғрисида" қонунини янги таҳрирда қабул қилиш лозим. Сабаби мазкур қонун Ўз,Респ. Конституциясининг 93-моддаси 6-банди ва 80-модда 8-бандига зиддир, яъни ҳозирда дипломатик ваколатхона раҳбарлари Президент тақдимига кўра Сенат томонидан тайинланади. Дастлаб қонун номланишини "Ҳорижий давлатлардаги дипломатик ваколатхоналар раҳбарларини тайинлаш ҳамда чақириб олиш тартиби тўғрисида" сифатида ўзгартириш лозим. Сўнгра дипломатик ваколатхоналар раҳбарлари тушунчасига таъриф бериш ва мазкур таърифда Ўзбекистоннинг халқаро ташкилотлар ҳузуридаги вакиллик институтлари раҳбарларини киритиш керак. Бундан ташқари қонунда дипломатик ваколатхона раҳбарларини тайинланиш ва чақириб олиш механизмини такомиллаштириш мақсадида Сенат номзодни рад этиш асослари, рад этилгандан сўнгги жараён, чақириб олиш учун Вена конвециясида кўрсатилмаган аммо долзарб бўлган асосларни киритиш лозим.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:42

Таклифингиз асослантирилмаган.

To'raev G'ayrat Halimjonovich27.01.2017 13:15

Сиёсий партиялар депутатлик гуруҳларининг маҳаллий ижро ҳокимияти органлари фаолияти устидан назорат қилишдаги ҳуқуқ ва ваколатларини кенгайтириш ва умуман депутатлик гуруҳлари фаолиятини янада самарали ташкил қилишда тегишли ҳудуддаги партия ташкилотларининг нуфузини янада ошириш мақсадга мувофиқ деб хисоблайман. Нуфуз эса кўп ҳолларда ҳудудий партия ташкилоти раҳбарига бевосита боғлиқ. Бунинг учун, амалиётда вилоятдаги юқори ташкилот, бошқарма раҳбарлари ҳудудий партия ташкилоти раислигига сайланиб (кўп ҳолларда жамоатчилик асосида) келинмоқда. Аммо бу раислар ҳам вилоят ҳокимидан ўтиб халқ депутатлари Кенгашларига танқидий таклифлар, мулоҳазалар беролмайди. Умуман олганда халқ депутатлари Кенгашларига ва ундаги ўз партияси гуруҳларига таъсири сезиларли эмас.

Таклифим шундан иборатки - ҳудудий партия ташкилотлари раисининг битта ўринбосари тегишли ҳудуддан сайланган Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари орасидан сайланса (жамоатчилик асосида) ўйлайманки мақсадга мувофиқ бўлади.

Ана шунда депутатлар ҳудудлардаги вазиятдан хабардор бўлибгина қолмай ушбу жараёнларда бевосита иштирок этишади (2-банддаги мақсадга ҳам мувофиқ) ҳамда халқ депутатлари вилоят, туман Кенгашлари фаолиятида мутаносиблик, соғлом рақобат кузатилади деб ўйлайман.

Эътиборингиз учун раҳмат!


Перейти
Для информации30.01.2017 12:28

Таклифингиз Давлат дастури қабул қилингандан сўнг, унинг ижроси жараёнида кўриб чиқилади. Эътиборингиз учун рахмат.

Xonkulov Muzaffar Soyibovich27.01.2017 13:01

Иш ҳақи ва бошқа тўловларни пластик карточкаларга ўтказилиши иқтисодиётдаги яширин айланмаларни банклар орқали ўтишини таъминлаши натижасида солиқ базасини кўпайтириши аниқ. Шунингдек пластик карточкалар тўловларда нақд пул массасини олиб юришдаги ноқулайликни бартараф этмоқда. Аммо ҳозирда тижорат банклардаги пластик карточкаларни нақдлаштиришдаги айрим ноҳолисликар аҳолини норозиликларини келтириб чиқариши мумкин. Шунинг учун СПКларнинг ижобий томонларидан иқтисодиётмиз олдидаги муаммоларни бартараф қилишда фойдаланиш учун ҳамма фуқароларни бирдек олаётган тўловларини 50/50,40/60 ёки 30/70 нисбатта СПК ва нақд пулда берилиши борасида меъёрий ҳужжат қабул қилиниши талаб этилмоқда

Перейти
Принято28.01.2017 17:08

Ушбу масала мазкур стратегиянинг нақд пул муомаласи механизмларини такомиллаштириш бандида кўзда тутилган бўлиб, унинг ечими бўйича тегишли чора-тадбирлар амалга оширилади.

Xonkulov Muzaffar Soyibovich27.01.2017 12:52

1 Моддий ёрдам пулларини беришда фуқароларни аниқ ва манзилли қўллаб қуввватлаш ҳамда моддий ёрдамга муҳтож оилаларни кенгроқ қамровини таъминлаш мақсадида МФЙлар томонидан тайинланаётган моддий ёрдам пулларини 6 ойга эмас балки 1 марталик ҳамда миқдорини энг кам иш ҳақини 2.5 баравари миқдорида тайинланиши лозим. Бу аҳолини айрим қатламларини боқимандалик кайфиятидан чиқаради.

2. Нафақа пулларини тайинлашда ижтимоий адолатни ҳамда ошкораликни таъминлаш учун айрим оилаларда узоқ муддатли касал аъзолари, ногиронлари ва алоҳида шахсларнинг доимий парвариши лозим бўлган шахслар мавжуд ҳолларда ўртача жон бошига оила даромадини ҳисоблашда тузатувчи коэффицентлар тадбиқ этилиши керак. Чунки бундай оилалар аъзоларининг олаётган даромадлари мезондан юқори бўлиши мумкин бироқ айрим оиланинг бемор аъзоларини даволатиб туриш учун оиланинг даромадларини сезиларли сарфланиши ҳақиқатдир

Перейти
Отклонено06.02.2017 16:15

Таклифингиз асослантирилмаган.

Firdavs Kutliev27.01.2017 12:51

1. Объединить МНО и МВССО, видение об образовании должно быть единым и непрерывным.

2. Если СоцЗащита не перешла бы в МинФин, то детсады можно было бы передать МинТруду( и СоцЗащиты) так как это можно связать с пособиями малоимущим которые не всегда могут оплачивать детсады.

3. Поставить целью вхождение узбекских ВУЗов в различные мировые рейтинги. Хорошее образование, включая высшее и профессиональное, приносит огромные деньги - только от зарубежных студентов в бюджет Австралии - $20 млрд, США - $30 млрд, Великобритании - $7 млрд. Хорошая репутация ВУЗов привлечёт иностранцев на учёбу к нам. Основные критерии дающие наибольшее количество баллов в рейтингах это как часто ссылаются на работу учённых и цитируют профессоров ВУЗа зарубежные ВУЗы. Только по этому критерию все Ташкентские ВУЗы обречены на провал, потому-что даже если их цитируют то количества цитат просто мизерное на каждый отдельный университет в Ташкенте готовящего специалистов по одному узкому направлению. Увелечить количество цитат и публикаций можно за счёт объединения институтов и университетов под одним или двум ВУЗом (в Ташкенте) и увеличения направлений. Создать супер университеты.

Первый суперВУЗ, Национальный Университет - состоит из таких факультетов как - Юридический (ТГЮУ), Факультет бизнеса, экономики и финансов (ТГЭУ, ТФИ, менеджмент направление ТУИТа), Медицинский (объединяет Мед.Академию, Стом.Институт, САМПИ, ФАРМИ), Искусств и Общественных Наук (объединяет ГосИнститут Искусств и Культуры, НацИнститут Художеств и Дизайна, Институт Востоковедения, ТИУ, Политология, Журналистика, УзГУМЯ, Философия, Социология, История), Естественных наук (Физика, Математика, Химия, География/Геология, Биология).

Второй суперВУЗ, Ташкентский Политехнический Институт имени И.А.Каримова - кроме своих факультетов, расширяется за счёт открытия факультетов - Информационных Технологий (ТУИТ), Автодорожный (ТАДИ), Лёгкой промышленности (ТИТЛП), Архитектурный (ТАСИ), Химико-технологический (ТХТИ), Аграрный (ТГАУ), Авиационный. Увеличение общего бюджета этих двух (супер)ВУЗов в Ташкенте также может повлиять на их рейтинг.

Ректоры остаются директорами институтов в которых ведётся и обучение и наука, первые проректоры станут деканами, институты сохраняют свою подведомственность различным министерствам и ведомствам.

4. Открыть некоторые другие факультеты в регионах с целью повышения их значимости и профиля (студенты не будут делать огромные раходы на проживание в Ташкенте как это сейчас происходит). Например, Юридические факультуте должны быть открыты, как минимум в Намангане и Бухаре. Это создаст также конкуренцию между ВУЗами что в образовании и науке должно приветствоваться.

5. Заново открыть факультеты политологии, их закрытие было редкостным событием в сфере высшего образования в мире.

Перейти
Для информации06.02.2017 16:03

Приняты к сведению.

Firdavs Kutliev27.01.2017 12:29

1. По вебсайту. На фейсбуке дали линк на общую стратегию потому все комментарии и предложения пишут тут. Было бы хорошо если когда на других страницах скролить вниз мышкой, шапка сверху (проект, стратегия, пункты..) оставалась видна, как бы следовала с вами до низа документа.

2. Объединить МНО и МВССО, видение об образовании должно быть единым и непрерывным.

3. Если СоцЗащита не перешла бы в МинФин, то детсады можно было бы передать МинТруду( и СоцЗащиты) так как это нужно связать с пособиями малоимущим которые не всегда могут оплачивать детсады.

3. Поставить целью появление узбекских ВУЗов в различных (пусть иногда и спорных) мировых рейтингах. Хорошее образование, включая высшее и профессиональное, приносит огромные деньги только от зарубежных студентов в бюджет государств таких как Австралия ($20 млрд), США ($30 млрд), Великобритания ($7 млрд). Хорошая репутация ВУЗов привлечёт иностранцев на учёбу к нам. Основные критерии дающие наибольшее количество баллов в рейтингах это как часто ссылаются на работу профессоров ВУЗа другие зарубежные ВУЗы, т.е. цитируют и количество публикаций профессоров. По только этому критерию все Ташкентские ВУЗы, к примеру, провалятся потому что даже если их цитируют то количества цитат просто мизерное на каждый отдельный университет. Увелечение цитат и публикаций можно за счёт объединения институтов и университетов под одним или двум ВУЗам (в Ташкенте). Создание супер университетов. Первый суперВУЗ, Национальный Университет - состоит из таких факультетов как - Юридический (ТГЮУ), Факультет бизнеса, экономики и финансов (ТГЭУ, ТФИ, менеджмент направление ТУИТа), Медицинский (объединяет Мед.Академию, Стом.Институт, САМПИ, ФАРМИ), Искусств и Общественных Наук (объединяет ГосИнститут Искусств и Культуры, НацИнститут Художеств и Дизайна, Институт Востоковедения, ТИУ, Политология, Журналистика, УзГУМЯ, Философия, Социология, История), Естественных наук (Физика, Математика, Химия, География/Геология, Биология). Второй суперВУЗ, Ташкентский Политехнический Институт имени И.А.Каримова - кроме своих факультетов, расширяется за счёт открытия факультетов - Информационных Технологий (ТУИТ), Автодорожный (ТАДИ), Лёгкой промышленности (ТИТЛП), Архитектурный (ТАСИ), Химико-технологический (ТХТИ), Аграрный (ТГАУ), Авиационный. Увеличение общего бюджета этих двух (супер)ВУЗов также повлияет на рейтинг.

Ректоры остаются директорами институтов, первые проректоры станут деканами, институты сохраняют свою подведомственность различным министерствам и ведомствам


4. Также рассмотреть открытие некоторых других факультетов в регионах с целью повышения их значимости и профиля (не весь поток студентов хлынет в Ташкент). Юридические факультуте должны быть открыты , как минимум в Намангане и Бухаре. Это создаст также конкуренцию между ВУЗами что в образовании и науке должно приветствоваться.


5. Открытие факультета политологии как науки.

6. Основной целью должно быть качество обучения.


Перейти
Отклонено02.02.2017 11:08

Предложение не обосновано

Хван Леонид Борисович27.01.2017 12:16

4. В пункте 9 октябрьского Указа Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата» было закреплено следующее положение: «Высшему хозяйственному суду Республики Узбекистан в трехмесячный срок в целях обеспечения прозрачности и объективности, надежной судебной защиты прав предпринимателей обеспечить разработку программы, предусматривающей поэтапное внедрение механизмов аудио- и видеофиксации судебных заседаний, а также публикацию на веб-сайтах принятых решений судов».

В этом пункте Указа Президента Республики Узбекистан нет никаких оговорок, которые неожиданно появились в проекте госпрограммы (пункт 68). Две оговорки, которые не имеют под собой правового основания применительно к поставленной задаче Президента. Очень кратко покажем, что эти оговорки надуманны и не могут быть приняты в рамках реализации Стратегии («шахсий ҳаёт дахлсизлигини таъминлаган ҳолда ва суд иштирокчиларининг розилиги билан»).

А) Вопрос о деперсонификации судебных актов стоял давно, еще с конца 90-х годов, когда в СНГ по инициативе Совета Европы стала и впервые обсуждаться проблема открытости и прозрачности судопроизводства в контексте доступа к правовой информации. Однако никогда она не рассматривалась как основание, препятствующее или как-то иначе не дающая возможности для публикации акта. Речь в основном шла о т.н. превентивных технических способах или методах, исключающих какое-либо влияние на человека (любого участника процесса) в части его статуса или его ощущений или его страха и т.п. Среди первых вариантов, получивших развитие и стал способ выведения из акта т.н. идентификационных данных (пр.вс. ФИО, данных паспорта, его места работы и жительства, состава семьи, национальности, даже таких редко встречающихся в акте данных, как номер телефона, болезней или номер машины участника процесса). Но решение полностью публиковалось, а отсутствие указанных данных позволяло видеть всю суть-канву дела, мотивы суда, последовательность действий участников, тактику прокурора или адвоката и т.п. важные аспекты акта описательного свойства. Только данные судей и иных участников процесса, задействованных как представителей государственных органов власти – прокуроры, чиновники, эксперты государственных учреждений и т.п. не скрывались в акте, т.к. они представители власти и общественность должна видеть их поведение и решения. Более того даже этот способ скрытия данных был подвергнут серьезной критике и имел негативные аспекты, кстати не имеющих какого-либо отношения к обеспечению интересов участника процесса в т.ч. его безопасности.

Не публиковать допустимо решения т.н. закрытых процессов, по которому вынесено определение судьи. Но таких случаев совсем немного. И даже в таком варианте – «решение суда во всех случаях оглашается публично». Т.е. оно может быть доступно в резолютивной части неопределенному кругу лиц, а значит опубликовано, озвучено.

Предполагается, что в том случае если заседание проходит в открытом судебном разбирательстве, то и результаты этого разбирательства доступны всем без каких-либо ограничений (никакой деперсонификации, например, любой журналист придет на суд и опубликует суть принятого решения). А если разбирательство закрытое, то и его результаты, доступны в соответствии с ограничениями, принятыми согласно ГПК в этом судебном процессе.

Нет никакой логики в том, чтобы получать согласие участников процесса на размещение текстов судебных актов в открытых базах данных. Законодатель давно разрешил этот вопрос, предоставив им как участникам процесса право решать, какой тип судебного разбирательства должен быть открытый и закрытый.

Более того, законодатель установил ограничения в этом вопросе, сформулировав их в ст.10 ГПК РУз: закрытое судебное разбирательство допускается в целях предотвращения разглашения сведений о частной жизни участвующих в деле лиц, а также обеспечения тайны усыновления и тайны переписки. Пусть суд вынесет мотивированное определение о придании судебному разбирательству закрытого и в таком случае доступ к судебному акту будет также ограничен. Но даже в этом случае, решение суда оглашается публично, а значит и даже в этой части должен быть публично доступен. Ограничения могут быть наложены на иные части акта, например, описательную. См., например: ст.19 УПК РУз «Приговоры, определения и постановления судов во всех случаях провозглашаются публично», даже если речь идет о закрытом судебном рассмотрении.

Обратим внимание авторов пункта на следующее. Используется неофициальное понятие «суд иштирокчиларининг розилиги билан». Что такое «участники суда»? В тексте процессуальных кодексов, речь идет о «лицах, участвующих в деле» или об «участниках уголовного (гражданского) процесса», «участниках судебного процесса» или «участниках судебного заседания»? А может авторы пункта имели ввиду только истца и ответчика или подсудимого или потерпевшего? Но во всех этих случаях, публикация судебного акта не может быть увязана с желанием или волеизъявлением указанных лиц. К ним (лица, участвующие в деле, а не участники суда) обычно относят: стороны, третьи лица, их представители, прокурор, органы государственного управления, организации и отдельные граждане, участвующие в процессе в защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц и еще многие другие.

Введение указанной оговорки - это полная парализация идеи обеспечения прозрачности правосудия в Узбекистане (а это настолько важно, что и было отдельно указано в одном из первых Указов Президента Республики Узбекистан!!!). Например, как будет разрешен вопрос получения согласия участников (а их как видим в отдельных случаях может быть от 8 до 20-30 человек), как он будет доступен для общественности, чтобы не давать повода для мнения/слухов о сокрытии фактов и обстоятельств дела…. Придется вносить существенные поправки в процессуальные кодексы. Но и это не поможет, т.к. нельзя будет разрешить такой конфликт как наличие согласия от одного из участников при наличии отказа от иных…. Т.о. нет никакой правовой или организационной логики в использовании такой оговорки.

Авторы этих оговорок не учитывают, что это не третейские суды, где действует принцип конфиденциальности, а суды, выносящие решения от имени страны, точнее государственные институты. Суды – это публично-правовой институт. Пределы публичности процесса были установлены процессуальными кодексами. Публичность гарантирует не только права его участников, но и права всего общества, которое содержит судебную систему! Об этом не следует забывать.

Практически все научные специалисты в СНГ в своих материалах подчеркивают основную идею публикации актов судов - публичность правосудия это возможности для общественного контроля и средство от злоупотреблений в судебной системе. Ознакомившись с актом судьи, все увидят каково реальное наполнение принципов правосудия – независимость, компетентность, справедливость, законность и др.

Да, ведь понятно, что многие судьи окажутся неспособными работать в таких условиях публичности процесса. Но в таком случае все пункты раздела программы и Стратегии в части судебной реформы станут бесполезными.
Перейти
Принято27.01.2017 18:28

Ваше предложение будет рассмотрено в ходе проработки Программы.

Bahodirov Bobur Bahodir o`gli27.01.2017 12:06

Ривожланган мамлакатлар тажрибасини инобатга олган ҳолда Ўзбекистон Республикасининг "Парламент назорати тўғрисида" қонуни 5-моддасига қўшимча киритиш Ўзбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати Раиси ҳисоботларини тинглаш, Алоҳида ҳолларда Ўзбекистоннинг хорижий мамлакатлардаги дипломатик миссиялари раҳбарлари ҳисоботларини тинглаш.

Перейти
Для информации30.01.2017 12:08

Таклифингиз Давлат дастури қабул қилингандан сўнг, унинг ижроси жараёнида кўриб чиқилади. Эътиборингиз учун рахмат.

Kutupov Erkinjon Bokijonovich27.01.2017 12:01

Жаҳоннинг энг таниқли ёзувчи ва олимлари томонидан яратилган энг сўнгги илмий ва бадиий адабиётларни, Илмий оммабоп газета ва журналларни, бестселлер китобларни, психологик рисолаларни Ўзбек тилидаги вариантлари ва таржималарини ишлаб чиқиш, Юртимизда жойлашган олийгоҳларнинг кўпчилигида шарқ ва ғарб мамлакатлари тиллари бўйича таржимонлик мутаҳассислиги дипломга эга бўлган ёшлар ҳозирги кунга келиб иш топишда қийинчиликларга учрамоқдалар, агарда ҳукумат томонидан юқорида санаб ўтган китоб ва журналларни Ўзбекча версиясини тайёрлашда ушбу таржимон кадрлардан фойдаланилса ва уларга моддий рағбат кўрсатилса, ёшларимиз дунёнинг энг сўнгги илмий ва оммабоп ахборот ресурслардан биринчилардан бўлиб хабардор бўлар эдилар. Маълумки, олийгоҳларимизда жаҳон тилларидан кўпчилиги ўқитилади. Тилни ўртамиёна билган инсон илмий рисолаларни тушинишга қийналиши табиий ҳол. Хориж адабиётларини тўлиқлигича тушиниш учун профессионал таржимон бўлиш керак ёки ўша китобларни ўз она тилида ўқиш лозим. ХХИ асрда энг муҳим тенденция бу – “Кимки ахборатга эга бўлса, у дунёга эгадир” ҳисобланади. Демак Жаҳоннинг номдор илмий ва оммабоп рисолаларни ёшларимиз ўзбек тилида ўқишса, самарадорлик юқори бўлар эди.

Перейти
Для информации02.02.2017 11:08

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Abdurakhimov Muzaffar Daminjonovich27.01.2017 11:40

дастурнинг 308 бандига таклиф:

Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳасини ишлаб чиқишда Республика ахборот хафсизлигини таъминлаш идоралараро комиссиясини тузиш ва фаолиятини ташкил этишни назарда тутиш соҳада янада самарадорликка эришишга ҳизмат қилади.

Бундан ташқари электрон ҳужжатлар юритилиши натижасида электрон архивлар фаолияти ривожланиб бормоқда. Электрон архивларни сақловини таъминлаш, улардаги ахборот хавфсизлигини таъминлаш ҳам долзарблашиб бормоқда. Электрон архивлардаги ахборот хавфизлигини таъминлаш вазифаси ваколатини O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi га норматив ҳужжат билан бириктириб қўйиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Перейти
Для информации06.02.2017 10:17

Маълумот сифатида олинди.

Erkinjon Sabirov27.01.2017 11:24

Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ходимларини иш ҳақларини ошириш зарур. Бундан ташқари, фуқаролар йиғини раислари лавозимига мажбурий талаб сифатида олий маълумотни, давлат органларидаги узоқ йиллик узлуксиз иш стажини ва ижобий тавсифланган шахсий фазилатларининг мавжудлигини қўйиш керак деб ҳисоблайман.

Перейти
Отклонено27.01.2017 19:49

Билдирилган таклифларигиз маъмурий ислоҳотлар билан боғлиқ, бу соҳага тааллуқли эмас.

Djunaydullaev Doniyor A.27.01.2017 11:21

исправлено:Целесообразно учесть в строительстве и реконструкции дорожной инфраструктуры строительство многоэтажных парковочных мест для авто, так как с каждым годом в больших городах республики, в частности в г.Ташкент увеличивается число автомобилей, и это создаёт неудобства особенно рядом с торговыми центрами, рынками и в спальных кварталах где отсутствуют места для парковок или гаражей

Перейти
Для информации01.02.2017 11:12

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Djunaydullaev Doniyor A.27.01.2017 11:20

Целесообразно учесть в строительстве и реконструкции дорожной инфраструктуры строительство многоэтажных паковочных мест для авто, так как с каждым годом в больших городах республики, в частности в г.Ташкент увеличивается число автомобилей, и это создаёт неудобства особенно рядом с торговыми центрами, рынками и в спальных кварталах где отсутствуют места для парковок или гаражей

Перейти
Для информации01.02.2017 11:10

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Абдуразаков Султанходжа Суратович27.01.2017 11:15

Здравствуйте. Предлагаю внести несколько шагов для обеспечения высоких темпов роста экономики Узбекистана, а именно:

1. Подать заявку на вхождение в ЕврАЗЕС и Таможеннный Союз, что позволит продвижению и выхода товаров узбекских производителей на новые рынки и рубежи, даст толчок развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерского движения.;

2. Либерализация валютной политики, ввести свободную конвертацию валюты по рыночному курсу ЦБ Республики Узбекистан. Принять новую редакцию Закона "О валютном регулировании", которая позволит внести либерализацию валютного рынка, роста экономики нашей страны, даст толчок развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерского движения.;

3. Реформировать банковскую систему страны- исключить зависимость наших предпринимателей от банковских бюрократических проволочек;

4. Снизить НДС. Это позволит нашим местным производителям конкурировать на международном рынке, даст толчок развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерского движения.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:52

1. Данный вопрос требует комплексного подхода и тщательного анализа всех рисков с точки зрения обеспечения защиты экономических интересов республики и социально уязвимых слоев населения с привлечением широко круга академических, научных и бизнес структур.

2 и 3. Данные предложения предусмотрены в разделе 3.1 проекта программы в виде конкретных мероприятий.

4. Рассмотрение данного вопроса целесообразно при разработке налогово-бюджетной политик Республики Узбекистан на последующие годы.
Абдуразаков Султанходжа Суратович27.01.2017 11:11

Здравствуйте. Предлагаю внести несколько шагов для обеспечения высоких темпов роста экономики Узбекистана, а именно:

1)В ст.4 Конституции Республики Узбекистан внести изменения и дополнения, а именно: 1.Государственным языком Республики Узбекистан является узбекский язык. 2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с узбекским языком официально употребляется русский язык. 3.Республика Узбекистан гарантирует представителям всех этносов, образующих народ Узбекистана, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. - Данные изменения дадут положительный эффект во всех сферах.

2. Подать заявку на вхождение в ЕврАЗЕС и Таможеннный Союз, что позволит продвижению и выхода товаров узбекских производителей на новые рынки и рубежи, даст толчок развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерского движения.;

3. Либерализация валютной политики, ввести свободную конвертацию валюты по рыночному курсу ЦБ Республики Узбекистан. Принять новую редакцию Закона "О валютном регулировании", которая позволит внести либерализацию валютного рынка, роста экономики нашей страны, даст толчок развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерского движения.;

4. Реформировать банковскую систему страны- исключить зависимость наших предпринимателей от банковских бюрократических проволочек;

5. Снизить НДС. Это позволит нашим местным производителям конкурировать на международном рынке, даст толчок развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерского движения.

Перейти
Принято27.01.2017 20:30

Ваше предложение будет учтено в ходе проработки проекта.

Djunaydullaev Doniyor A.27.01.2017 11:00

Республикада таълим ва фан соҳасида олиб борилаётган ислоҳотлар аввалам бор бирор стратегик мақсадга йўналтирилган бўлиши зарур. Бу борада ушбу соҳада бугунги кунда дунёнинг ривожланган ва етакчи ривожланаётган мамлакатларида жорий этилаётган “Билимлар учбурчаги” моделини (knowledge triangle) ташкил этишга қаратилиши зарур:

олий таълим муассалари - илмий тадқиқот институтлари – бизнес

Бу ўз навбатида қуйидагиларга таъсир қилади:

 • таълим сифатини ошишига
 • инновацион ишлаб чиқариш жараёнининг жадаллашувига
 • меҳнат бозорининг мувозанатлашувига ва ҳ.к.

Ушбу моделни жорий қилишда бугунги кунда бир қатор масалалар ечимига эътибор қаратилиши лозим:

Олий таълим тизимида

 • 1.Давлат бошқаруви самарадорлигини ошириш соҳасида:
 • 1.2.Квоталар белгилашда республика вилоятларидаги олий малакали кадрларга бўлган талабдан келиб чиққан ҳолда, ажратилган жойлар айнан шу минтақа вакилларининг киришига мўлжалланиши керак.
 • 1.3.Олий тълим муассасалари квоталарини босқичма-босқич кўпайтириб бориш, бунда қуйидаги жиҳатларга алоҳида эътибор қаратилиши лозим:
 • - Квотани оширишдан олдин олий таълим муассалари салоҳиятини баҳолаш ҳамда уларнинг рейтингларини чиқариш мақсадга мувофиқ
 • - Кадрларга бўлган талабни аниқлаш – бунда қўшимча квотага бўлган талабни аниқлашда ҳар бир таълим муассаси ўзи тайёрлаётган кадрлар бўйича меҳнат бозори талабини, яъни унинг сони ва сифатига қандай талаб қўйилишидан келиб чиқиб белгилашлари лозим.
 • - Олий таълим квоталарини ошириш билан бир қаторда 2 курсдан кейин имтихон утказиш оркали талабаларни кейинги босқичларга ўтказиш. Билимларга қўйилган талаб даражасидан ўта олмаган талабалар талабалик сафидан чиқарилиб, уларга базавий билимларни ўзлаштирганлик ҳақида сертификат бериш амалиётини қўллаш мақсадга мувофиқ. Бундай ёндашув олий таълимда сифат даражасининг янада ошишига хизмат қилади.
 • 1.4. Халқаро олий таълим муассасалари рейтингидаги биринчи 1000 та университет, шу билан бирга, соҳалар бўйича етакчи бўлган халқаро университетларнинг бакалавр, магистр ҳамда докторлик даражалари дипломларини автоматик тарзда нострификация қилиш тизимини жорий этиш.
 • 2. Таълим сифатини ошириш:

2.1. Давлат таълим стандартларини ҳамда таълим сифатини назорат қилувчи мустақил орган бўлиши мақсадга мувофиқ

2.2. Давлат таълим стандартларини такомиллаштириш, ўқув режа ва дастурларининг сифатини ошириш мақсадида босқичма босқич модуль таълим турига ўтказиш мақсадга мувофиқ.

2.2. Давлат таълим стандартларини ишлаб чиқишда алоҳида йўналишлар бўйича жаҳон тажрибасига мувофиқ компетенция моделларини инобатга олиш муҳим ҳисобланади.

2.3. Олий таълимнинг барча соҳалари бўйича дунёнинг етакчи мамлакатларида ўқитиладиган асосий адабиётларни ўзбек тилига таржима қилиб, таълим тизимига жорий этиш.

2.3. Таълим сифатини баҳолаш ҳамда миллий таълимнинг рақобатдошлик даражасини ошириш мақсадида PISA халқаро баҳолаш рейтингига аъзо бўлиш мақсадга мувофиқ.

2.4. Олий таълимга қабул қилиш жараёнида тест саволларига мантиқий ва креатив фикрлаш даражасини аниқловчи саволлар блокини қўшиш мақсадга мувофиқ.

Шу билан бирга, тест натижаларининг асосий улуши ўқувчининг ўрта ва ўрта махсус таълим тизимида олган билими натижаларига – баҳоларига боғлиқ бўлиши керак. Бу баҳолар ўз навбатида ўқувчиларнинг ижодий, мантиқий, танқидий ва комплекс фикрлаш қобилиятларини баҳолаш имкониятини бериши керак.

Ушбу натижаларни олишда имтихонлар тизимини Россиянинг ягона давлат имтиҳони, АҚШнинг GMAT, GRE, ҳамда инглиз тили буйича IELTS ва TOEFL каби имтиҳонлар тизимига ўхшаш тизимни шакллантиришга эришиш мақсадга мувофиқ.

2.5. Олий таълим тизимида “икки даражали” (double degree) таълим турларини қўллаш

 • 3. Кадрлар салоҳиятини ошириш:

3.1. Чет давлатларнинг етук университетларида магистрлик ва докторлик даражаларига ўқиб келаётган талабаларнинг информацион базасини ташкил қилиш ва доимий мониторинг қилиш механизмини жорий этиш мақсадга мувофиқ. Улар учун турли рағбатлантирувчи дастурларни ишлаб чиқиш асосида олий таълим тизими ва фан соҳаларига жалб этиш.

Шу билан бирга, дунёнинг турли мамлакатларида дарс бераётган ўзбекистонлик профессор ва ўқитувчиларни турли дарс ва курсларга жалб этиб туриш амалиётини қўллаш.

Ўрта ва ўрта махсус таълим тизимида

1. Ҳар 2 йилда ҳар бир туман ва шаҳар хокимликлари даражасида касб-ҳунар коллежларининг йўналишларини меҳнат бозори талабларига мувофиқ равишда кўриб чиқиш ҳамда уларни вилоят даражасида мувофиқлаштириш, касбга тайёрлаш йўналишларини 2 йилдан кўп бўлмаган муддатда ротация қилиш мақсадга мувофиқ.

2. Касб ҳунар таълим тизимида бирламчи ва иккиламчи касблар реестрини тузиш, бунда касбий тайёргарлиги кўп муддат талаб қилинмайдиган йўналишларни иккиламчи касб сифатида киритиш лозим. Жумладан, сартарош, фотограф ва ҳоказо. Ушбу йўналишларни хусусий таълим, иккинчи касб ёки колледж доирасида пуллик таълим кўринишида оммалаштириш мақсадга мувофиқ.

3. Ўрта таълим тизимида мавжуд табиий фанларни чуқур ўзлаштириш бўйича ихтисослаштирилган мактаб ва синф ўқувчиларининг 9 синфдан кейин тарқалиб кетиши уларнинг кейинги босқичларда олган билимларининг саёзлашишига ҳамда илмий ядронинг йўқолиб кетишига сабаб бўлмоқда. Ушбу холатларни олдини олиш, иқтидорли ёшларни тўғри йўналишда таълим олишини таъминлаш ва натижада инновацион ривожланиш жараёнини жадаллаштириш мақсадида, STEM (science, technology, engineering, mathematics) модели асосида ихтисослаштирилган мактаб ва синфларни кўпайтириш лозим, уларнинг битирувчиларини кейинги босқичда ихтисослаштирилган 3 йиллик таълим тизимида – гимназияларни ташкил этиш орқали давом эттириш мақсадга мувофиқ.

5. Бугунги кунда олий таълимга кира олмаётган академик лицей битирувчилари касбий таълим даражасига эга эмас. Бу эса уларнинг кейинги хаётий даврида ишга жойлашишда турли муаммоларни келтириб чиқармоқда. Бундай вазиятда купроқ қизлар мушкул вазиятда қолмоқда. Шу мақсадда, лицей тизимида ҳам, касбий махорат курсларини киритиш ҳамда битирувчиларига сертификат бериш мақсадга мувофиқ.

Перейти
Для информации02.02.2017 11:07

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Абдуллаев Абдушукур Хамидович27.01.2017 10:51

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси лойиҳасининг 4-банди билан тасдиқланаган Давлат дастурининг IV боб, 4.2-бўлимига Архив ишини такомиллаштириш бўйича “Ўзархив” агентлиги томонидан қуйидагича таклифлар берилади:


Давлат дастурининг IV боб, 4.2-бандига Архив ишини такомиллаштириш бўйича 222-224-бандлар қўшилиши мақсадга мувофиқ ва ушбу бандларда қуйидагилар акс эттирилиши лозим деб ҳисоблаймиз:


222-банд. Давлат архивларининг моддий-техник базасини янада модернизация қилиш, актив сақлов майдонларидан фойдаланишни оптималлаштириш йўли билан Миллий архив фонди ҳужжатларини кафолатли ва халқаро стандартларга мувофиқ сақловини таъминлаш


Амалга ошириш механизми

1. Миллий архив фонди ҳужжатлари ва шахсий таркиб ҳужжатларини миграция қилиш ва уларга нисбатан туркумлашган тарзда сақловни жорий этиш билан Ўзбекистон Республикаси Миллий архив фонди ҳужжатларини марказлашган сақловини таъминлаш ҳамда давлат архивларининг фаолиятини оптималлаштириш бўйича таҳлилий материалларни тайёрлаш.

Бажариш муддати: 2017 йил
Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги


2. Қуйидагиларни кўзда тутадиган Ўзбекистон Республикасида 2025 йилгача архив иши ва иш юритишни ривожлантириш тўғрисидаги давлат дастурини қабул қилиш:

Бажариш муддати: 2017 й.
Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги


а) архивларни замонавий талабларга мувофиқ лойиҳавий ечимлар асосида қурилган бинолар билан таъминлаш, жумладан, 3 та марказий давлат архиви ва 14 та ҳудудий давлат архивлари учун 6 та 1 млн. сақлов бирлиги сиғимли, 8 та 600 минг сақлов бирлиги сиғимидаги қўшимча сақловхоналар ҳамда бинолари фойдаланишга яроқли эмас деб ҳисобланган 16 та туман давлат архивлари учун 100 минг сақлов бирлиги ҳажмида янги архив бинолари қуриш;

Бажариш муддати: 2017-2025 йиллар
Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги, Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлиги


б) давлат архивлари ва уларнинг филиалларининг замонавий рақамлаштириш қурилмалари билан жиҳозлаш ва Архив маълумотномаларини беришнинг интеграллаштирилган ахборот тизимини жорий этиш орқали фуқароларнинг ижтимоий-ҳуқуқий (йилига 400 мингдан ортиқ) сўровларини ижро этиш муддатини бир ойгача муддатдан 10 кунгача камайтириш ва фуқароларнинг сўровларини қабул қилиш ҳамда маълумотномаларни бериш иш кунларини ҳафтасига 3 кундан 5 кунгача ошириш;

Бажариш муддати: 2018 йил
Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги, Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлиги


в) алоҳида қимматли ва ноёб архив ҳужжатларининг суғурта нусхалари махсус фондини давомли шакллантириш бўйича микрофильмлаш лабораториясини ташкил этиш;

Маълумот учун: бутун дунё архив амалиётига мувофиқ архив маълумотларининг энг ишончли ва кафолатли сақловини халқаро тан олинган усули сифатида бу маълумотларни микропленкаларда сақлаш белгиланган (пленкалардаги ахборотлар оддий сақлов шароитларида 500 йилдан ортиқ сақланади, бундан бошқа ишончли жисмоний асос шу кунга қадар белгиланмаган).

Республикамизда мазкур йўналишдаги ишлар олдинги аср 90-йилларидан бошлаб тегишли қурилмаларнинг жисмоний эскирганлиги ҳамда тегишли бутлаш воситалари бўлмаганлиги сабабли тўҳтаб қолган. Ҳужжатларнинг рақамли шаклдаги электрон образлари ахборот ташувчи жисмоний асоснинг ишончлилиги илмий асосланмаганлиги сабабли суғурта фондга яроқли деб халқаро тан олинмаган.

Бажариш муддати: 2018-2019 йиллар
Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги, Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлиги


г) жисмоний ва юридик шахсларга масофавий тарзда архив хизматлари кўрсатишни таъминловчи технопарк ташкил этиш ва шу орқали биринчи навбатда узоқ муддатли (75 йилгача) сақловга олинган 4 млн. сақлов бирлигидаги архив ҳужжатларининг умумий фойдаланишга мўлжалланган электрон базасини шакллантириш ва шу орқали 64 млрд.сўм ҳажмидаги бюджет буюртмасини ҳамда ҳар йили 4,6 млрд.сўмлик бюджет маблағларини тежашга эришиш.

Бажариш муддати: 2018-2019 йиллар
Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги, Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлиги


223-банд. Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг архив-ахборот ресурсларини ягона ахборот маконида унификациялашган тарзда жамлаш, ҳисобини юритиш, сақлаш ва фойдаланиш тизимини яратиш


Амалга ошириш механизми

Ўзбекистон Рспубликаси Марказий давлат архиви базасида давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари ҳамда хўжалик бошқаруви органларининг архив-ахборот ресурсларини (электрон ҳужжатлар ва электрон шаклдаги бошқа ҳужжатларни) ягона ахборот макони ва муҳитида сақлаш ва фойдаланиш бўйича марказлашган Репозиторийни ташкил этиш

Маълумот учун: Амалда белгиланган талабларга мувофиқ барча бошқарув органлари ўзларининг электрон архивларини шакллантиришлари ва идоравий сақлов муддатлари тугагандан сўнг ўз ахборот ресурсларини давлат архивларига топширишлари лозим этиб белгиланган. Марказлашган Репозиторий воситасида давлат органларининг архив-ахборот ресурсларини ягона ахборот маконидан жамлаш ва сақловни ташкил этиш, улардан масофавий сегментлашган тарзда фойдаланишни ташкил этиш орқали тарқоқлашган электрон архивлар яратилишини олди олинади ва ушбу орқали ташкилий йўналишда дастлаб сарфланадиган 55 млрд.сўмлик ҳамда ҳар йиллик 4,1 млрд.сўмлик жорий ҳаражатлар тежалади.

Бажариш муддати: 2017-2018 йиллар
Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлиги, Иқтиодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги


224-банд. Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архивига Миллий архив мақомини бериш


Амалга ошириш механизми

Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архивига “Ўзбекистон Миллий архиви” мақомини бериш тўғрисидаги қарор лойиҳасини ўрнатилган тартибда ишлаб чиқиш ва Вазирлар Маҳкамасига киритиш

Маълумот учун: Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архиви Марказий Осиёдаги энг бой ва йирик архив ҳисобланади. “Миллий архив” мақоми берилиши мазкур архивнинг, шу жумладан республиками архив хизматининг халқаро нуфузи янада мустаҳкамланишига, халқаро архив, шу жумладан молия институтларига давлат архивларини кенгроқ жалб этиш, уларнинг мавжуд ўқув-услубий, ахборот ва моддий ресурсларидан самарали фойдаланишга имкон яратади.

Бажариш муддати: 2017 йил
Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги

Перейти
Для информации06.02.2017 15:17

Маълумот сифатида олинди.

Abdurakhimov Muzaffar Daminjonovich27.01.2017 10:25

Хаммага маълумки, фуқаролар мурожаатларининг кўриб чиқилиши жараёнида ҳужжатларни тўғри ва сифатли юритиш амалиёти муҳим жиҳатлардан ҳисобланади, Амалдаги қонунчиликка мувофиқ Республикамизда иш юритиш соҳасида ягона давлат сиёсатини ВМ хузуридаги Ўзархив агентлиги амалга оширади. Шу муносабат билан масъул ходимлари малакасини ошириш тизимини ишлаб чиқиш жараёнига Ижрочи маъсул идоралар қаторига Ўзархив агентлигини ҳам киритиш яхши самара беради деб ишонамиз. Эътиборингиз учун рахмат.


Перейти
Для информации06.02.2017 09:31

Маълумот сифатида олинди.

Abdurakhimov Muzaffar Daminjonovich27.01.2017 09:59

Ташкилотларда ҳужжатларни идоравий сақлов муддати тугаши билан ҳужжатлар тегишли архив муассасаларига топширилади. Шунда жисмоний ва юридик шахсларга алоқадор ахборотларни тақдим этиш Архив муассасалари зиммасига тушади. Шуни ҳисобга олган ҳолда Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ўзархив агентлигини Ижро учун маъсуллар қаторига киритиш ва унинг фаолиятини янада такомиллаштириш мақсадга мувофиқ бўлади.

Перейти
Отклонено06.02.2017 08:51

Таклиф асослантирилмаган.

Х. Т. 27.01.2017 09:50

В целях реформирования и развития науки, системы образования и, что особенно важно, народного образования предлагаю ряд мер: 1) более внимательно и требовательно отнестись к СМИ, требовать от них больше образовательной и культурно-просветительской информации, а не бесконечного потока новостей со всего мира (кто где кого убил, кто что одел или сделал и тд), развлечения (музыка, фильмы и тд) и футбола/бокса! Для этого предлагаю законодательно установить лимит для различных видов информации и чтобы образовательная и культурно-просветительская информация преобладала над развлекательной/информационной. Особенно в прайм тайм! 2) создать общенациональную образовательную платформу (как в сети интернет так и в специализированных центрах на местах (городах и селах), чтобы любой желающий от мала до велика мог изучать что-то новое и интересное для себя (иностранные языки, компьютерная грамотность, основы предпринимательства, современные ИКТ и тд). Будет особенно хорошо если эти центры будут расположены в/рядом существующих образовательных учреждений системы народного образования (школы, колледжи и тд). Это послужит укреплению материально-технической базы и человеческих ресурсов данных учреждений. 3) укрепление финансово-материального обеспечения учителей, наставников и преподователей. Предоставление им дополнительных льгот и преференций, чтобы данная профессия была и считалась хорошей не только по морально-этическим соображениям, но и с точки зрения финансов была привлекательна! 4) ОСОБО ВАЖНОЕ! Уменьшить бюрократическую волокиту и очковтирательство в образовательной сфере (особенно в школах и колледжах). Пологаю, что бюрократизм является очень сильным тормозом развития образовательной системы и препятствием для профессионального развития учителей. Для этого для начала предлагаю: а) перевести весь документооборот (журнал посещения и оценок учащихся, план-график учебного процесса и тд) в электронный вариант. б) обеспечить каждого преподователя ПК и свободным доступом к образовательным ресурсам в сети интернет. в) проводить оценку полученных знаний учащимися (в первую очередь школ и колледжей) по точным наукам через специализированную компьютерную систему. 5) НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЕ! Реформировать детские сады! Так как именно в возрасте 2-6 лет в ребенке закладываются основы будущей личности, прививаются навыки самообучения и тд. Поэтому считаю очень важным: а) усилить требования к уровню образования и профессиональной подготовленности работников дет.садов (тех кто непосредственно работает с детьми). Систематически обучать и развивать их педагогические навыки , профессионализм и тд. Повысить посредством дополнительного финансово-материального поощрения их к саморазвитию и повышению уровня профессионализма. б) уделить особое внимание материально-техническому обеспечению дет.садов. Особенно в плане образовательных средств и материалов. 6) Возможно необходимо ввести систему, при которой определенная часть заработной платы учителя будет зависеть от успеваемости его учеников по его предмету, чтобы у учителя была мотивация для более качественного и доступного объяснения образовательного материала своим ученикам.

Перейти
Для информации02.02.2017 11:05

Ваши предложения будут дополнительно изучены рабочей группой.

Safarov Azamat Raxmatovich27.01.2017 08:35

Газеталарнинг ижтимоий аҳамиятидан келиб чиқққан ҳолда уларни қўллаб-қувватлашнинг табақавий механизмини аратиш;

Масалан, баъзи бир хорижий далвтлардагидек обунада ташкилотларга мажбурият бериш.

Оммавий ахборот воситаларининг жамоатчилик назоратидаги иштирокининг аниқ механизмлари акс этиши зарур.

Журналистик суриштирувнинг ҳам қонуности ҳуқуқий асослари яратилмаган.

Перейти
Для информации06.02.2017 09:44

Маълумот сифатида олинди.

Mavlutdin Narzullaev27.01.2017 08:29

“Электрон ҳукумат” ахборот тизимлари комплекслари ва маълумотлар базаларининг ахборот хавфсизлиги талабларига мувофиқлиги мониторингини олиб бориш тизимини яратиш, албатта долзарб масалалар қаторига киради. Аммо бу тизим ёрдамида ҳозирги кунда “Электрон ҳукумат” тизими лойихаси доирасида ишлаб чиқилаётган комплекс интеграллашган ахборот тизимлари ва маълумотлар базаларини мониторинг қилиш аввалдан маълум натижага олиб келади, яъни ишлаб чиқилаётган ахборот тизимларининг биронтаси ахборот хавфсизлиги талабларига тўлиқ жавоб бермайди Бундан келиб чиқиб қуйидаги таклиф дастурга киритилса мақсадга мувофиқ бўлар эди:

Республикада “Электрон ҳукумат” лойихаси доирасида ишлаб чиқилаётган комплекс интеграллашган ахборот тизимлари ва маълумотлар базаларини ахборот хавфсизлигини таъминлаш ва уларнинг ҳимояланганлик даражаси бўйича аттестация қилишни йўлга қўйиш мақсадида миллий дастурий ва аппарат-дастурий ахборотни криптографик ва техник ҳимоя қилиш воситаларини (национальные средства криптографической и технической защиты информации) ишлаб чиқишни йўлга қўйиш.

Бундай воситалар ёрдамида республикада ҳимояланган ахборот тизимларини ишлаб чиқишни йўлга қўйиш ва уларни ҳимояланганлик даражаси бўйича аттестация қилишни амалга ошириш мумкин.

Бугунги кунда Давлат солиқ қўмитаси ва UNIKON.UZ томонидан ишлаб чиқилган махсулотлар билан бу масаланинг 10 фоизини ҳам ҳал қилиш мумкин эмас. Республикада ахборот технологиялари сохасида ва жумладан дастурий воситалар ишлаб чиқиш йўналишида фаолият юритаётган кўплаб фирма ва компанияларни бу лойихани амалга оширишга жалб қилиш лозим. Ва буни ўз навбатида ахборотни криптографик ва техник химоя қилиш сохасидаги фаолият турларини лицензиялаш, хамда ишлаб чиқилган махсулотларни сертификациялаш тизимлари орқали мувофиқлаштириш мумкин (Ўзбекистон Республикаси Президентининг 03.04.2007 йилдаги ПҚ-614-сонли Қарори ва Вазирлар Маҳкамасининг 21.11.2007 йилдаги 242-сонли Қарори талаблари асосида).

Перейти
Принято06.02.2017 09:30

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Mavlutdin Narzullaev27.01.2017 07:44

Предложения (Таклифлар):

1) Как одна из основных подсистем геологической информационной системы Республики Узбекистан необходимо разработать географическую информационную систему слежения за опасными геологическими последствиями (ГИСС ОГП). С помощью данной системы должна обеспечиваться on-line мониторинг ОГП по всей территории РУз созданием ситуационных центров в таких структурах, как МЧС, Госкомгеология, Госкомземгеодезкадастр, Госкомприроды и конечно в Кабинете Министров. По результатам функционирования ГИСС ОГП будет обеспечиваться также выдача заключений о целесообразности или не целесообразности осуществления строительных работ на конкретных участках, где были запланированы строительство объектов различного назначения.

2) Госкомземгеодезкадастр должен выступать в качестве Заказчика и ни как в качестве ответственного исполнителя проекта (у них нет специалистов в области информационно-коммуникационных технологий и тем более в сфере ГИС-технологий.).

3) В не зависимости от источника финансирования разработкой национальной ГИС РУз, в том числе ГИСС ОГП, должны заниматься отечественные разработчики. У нас для этого имеется достаточный потенциал, только необходимо правильно и целенаправленно управлять проектом с привлечением высококвалифицированных ИТ-менеджеров и системных аналитиков.

Перейти
Для информации06.02.2017 09:29

Приняты к сведению.

al-Orifxōja Sayyid Jamolxon Sayyid Azizxon ōḡli27.01.2017 07:05

Модераторы, не обессудьте, по существу проекта документа конкретики в данном моем посте нет, но в целом, не сказать не мог, гражданская позиция не позволила бы… Заранее благодарен за понимание.

Скромность всегда отличала элиту узбекской государственной власти как систему, не в силу человеческих качеств индивидов эту систему составляющих, а именно как свойство системы. У нас нет ни прижизненных памятников, ни прижизненных печатаний портретов на банкнотах, ни попыток прижизненных переименований столиц. И вроде за годы Независимости так никогда и не было, даже считалось и считается за некий «уят бўлади» предлагать такое. У нас в школах заслуженно и закономерно висят лишь портреты «Основателя государства» (жойлари жаннатда бўлсин) как элемент воспитания преданности (вафодорлик) у подрастающего поколения в ряду уже заслуженно «Буюк аждодларимиз». «Андишалик», наверное, природное свойство народа, привито и у национальной (в смысле нация=государство) элиты. Однако признание заслуг тоже есть элемент той же «андиша».

Я горд просто от мысли, что являюсь современником таких эпохальных преобразований. Это не просто «зуд одасочинительства», не «пахтакорлик», отнюдь.

Всенародно избранный Президент Шавкат Миромонович Мирзиёев начал продуманную и целеустремленную программу реформ. Глубоко ошибаются те, кто считает, что это вынужденный шаг. Никоем разе. Если бы у этого Человека была иная, не технократическая, а более бюрократическая, что ли, закваска, не такое широкое и мыслящее в категориях системности и по-процессного построения достижения целей мироощущение – то ему достаточно было бы просто продолжить во главе государства движение по инерции. Амплитуда движения в развитии от простого факта обретения независимости, создания собственного национальной государственности, мирного и стабильного развития хватило бы еще на полвека безмятежного, незамысловатого бытия. Кто бы что-то сделал бы?!

Сейчас в ежедневных реально активных сопереживаниях глобальным преобразованиям в стране как бы само собой разумеющимся прошел факт того, что в Узбекистане транзит власти произошел на высоком уровне, на одном дыхании. Почему на высоком уровне? Потому что такого не ожидал никто: ни хулители и «каркуши», ни вроде бы уравновешенные эксперты. А ведь для народной генетической памяти и опыта развития узбекской государственности – это было первым опытом.

Шавкат Миромонович принцип реального диалога с народом начал применять задолго до официального объявления таковым 2017 года, задолго до разных концепций и программ, соответственно задолго до избрания Президентом. Его президентские выборы, я повторяю первые чрезвычайные (досрочные) президентские выборы в истории Узбекистана целиком основывались именно на диалоге с народом. Именно отсюда и эйфория, и демонстрация единения «слова и дела» (мы сидя у телевизоров «завидовали» жителям Каракалпакстана). Вынужден ли он был это делать? Ни в коим разе! Только со середины предвыборной гонки население отошло от «культур-шока» от непривычной искренности и реальности происходящего. Если бы этот Человек имел другой, не демонстрируемый сегодня ежедневно, а вот другой формат мышления, разве он не мог из элементарного и свойственного любому организму чувство самосохранения просто подстраховаться? Подстраховаться и провести выборы в более привычных для населения форматах? Конечно мог, и кто бы что-то сделал бы?!

За один лишь момент по постановке вопроса и волевое решение по именно в таком виде реализации задач данного вопроса, да, хотя бы на примере: всенародного (!) обсуждения Стратегии дальнейшего развития (!-просто вчитайтесь, коллеги-комментаторы (каментщики), в название документа (вернее в пакет документов) которые мы с вами – простые и разные люди «облагораживаем» своими комментариями по мере своих сил и разумений) в режиме реального времени (!) со свободной самоидентификацией (! – можно через айдиточкауз идентификацию, а можно анонимос через аккаунты в соцсетях), с прикреплением целой команды (скорее всего посредством пересылки высказанных комментариев к конкретным обозначенным организациям-исполнителям) высокопрофессиональных модераторов – за всего лишь одно это наш Президент достоин не просто восхвалений в стиле «яшасин-уррэ-гулдирос қарсаклар» (явственно ощущается, что этому Человеку такое притворство просто противно), а признания того простого факта – Президент Мирзиёев комплексно и по-процессно (кусок к куску) предвидел все это заблаговременно. Президент всем этим комплексом мер по децентрализации, либерализации, субсидиарности дает смысл и воплощение принципу «От сильного государства к сильному обществу» элементарным приданием тому самому безликому обществу конкретного лица – моего, твоего, его и ее. Он призывает меня, тебя, его и ее стать тем самым сильным саморазвивающимся, себя уважающим обществом. Обществом диалога

Перейти
Для информации27.01.2017 21:29

Спасибо за Ваш комментарий.

Qurbonov G'ayrat Komiljon o'g'li27.01.2017 06:42

Assalomu alaykum hurmatli forum qatnashchilari.!

Men o'z taklifimda quyidagilarni taklif etaman:

Birinchi navbatda qishloda vrachlik punkitlarini tekshirish va uning talablarga javob berishi haqida o'rganishlar bo'lsa, bizning qishloqlarda qishloq vrachlik punkiti yo'q, Xudo ko'rsatmasin-u agarda bemor chiqib qolsa bizga 10 km uzozlikga borib kelishga to'g'ri keladi, bunday hollada bemorga juda katta jabr bo'lishini o'zingiz ham bilasizlar, shu sababdan qishloqdagi vrachlik punkitlar bazasini yangilash va qaytadan qurishni qishloq joylarda birinchi bo'lib ko'rib chiqsalaringiz.!


Перейти
Отклонено31.01.2017 22:24

Таклифингиз Дастур лойиҳасида инобатга олинган.

Qurbonov G'ayrat Komiljon o'g'li27.01.2017 06:31

Plastikga savdo bo'lmayaptimi.?

Bunda ayb faqat sotuvchi emas.! balki bunga siz, yani xaridor, bank va aloqa xizmatini sifatida.

Aloqa sifati past qishloq joylarda internet past va sifatsiz ishlashi tufayli terminallar ishlash holati sust va ishlamay qolish hollarni uchrab turibdi, buni oldini olish uchun yangi texnologiyalarni o'rnatish va yangilsh shart deb o'ylayman.!

Перейти
Для информации27.01.2017 21:30

Фикр ва эътиборингиз учун рахмат.

Qurbonov G'ayrat Komiljon o'g'li27.01.2017 06:28

Bizda elektron to'lovlar juda qulay, sifatli va tezkor ishlamoqda, yana biz kelajakda bu tizmni yanada takomillashtirishni chora tadbirlarini ishlab chiqishimiz kerak deb o'ylayman.!

Перейти
Для информации27.01.2017 21:22

Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.

al-Orifxōja Sayyid Jamolxon Sayyid Azizxon ōḡli27.01.2017 05:11

Благодарю кодеров Узинфоком за добавлении опции форматирования текста. Это говорит о серъезности вашего подхода к беспрецедентному всенародному обсуждению Стратегии, это указывает на ваш высокий профессионализм. есть маленькое предложение: господа, учитывая что конкретно данное всенародное онлайн обсуждение Стратегии в принципе одноразовое явление, можно заснять фильмец (в жанре документальки) для презентационных (нет, не для телевизионного вещания, а именно для презентационных и обучающих) нужд с фиксированием появления, развития проекта. вы молодцы!

Перейти
Для информации06.02.2017 09:17

Спасибо за внимание.

al-Orifxōja Sayyid Jamolxon Sayyid Azizxon ōḡli27.01.2017 05:05

Ранее на данной ветке я выразил сарказм, и получил саркастическую «благодарность за внимание».

Но далее собираюсь предложить некоторые соображения по существу вопроса п/н 31 из графы 1.2. Госпрограммы.

Я отдаю себе отчет, что все эти: ОваЎМТВ, Адлия вазирлиги, Меҳнат вазирлиги, Молия вазирлиги, ТИВ, ДТМ, ДБА, вазирлик ва идоралар в качестве исполнителей точно в сроки представят совместный проект УП по усовершенствованию деятельности АГУ при Президенте РУз, и соответственно, особой нужды в поиске и сборе идей не должно быть. Однако такой «иждивенческий» подход уже не соответствует духу времени, темп и векторы которого задает Лидер нации – Президент Ш.М.Мирзиёев. За сим как говорится я рискну и заранее приношу извинения у модераторов ветки за отнимание времени и внимания…

Во-первых, Лидер нации очень целенаправленно поставил вопрос совершенствования системы госуправления в обновлении жизнедеятельности страны во главу угла (второй из первых задач: глава №1.2. Госпрограммы). И естественно, центральное учреждение призванное заниматься формированием и подготовкой нацрезерва управленческих кадров непременно должно быть подвергнутым реформированию. Поэтому как процесс подготовки, так и процесс утверждения должен быть освещен и преподнесен в соответствии с общими радикальными (в смысле радикально реформирующими нашу жизнь) усилиями Президента РУз по реформированию социально-экономического развития страны. То есть не должно это (конкретно этот НПА) a чисто формальном, для галочки духе.

Во-вторых, очень симптоматично, что образующий руководящий нормативный акт - Указ Президента Республики Узбекистан от 10 апреля 2012 г. № УП-4435 «О мерах по дальнейшему совершенствованию подготовки кадров в сфере государственного управления» отсутствует в публичном доступе. Непосредственного текста НПА невозможно найти ни в архивах, ни собраниях законодательных актов РУз, ни даже на сайте АГУ (и это первейший образующий нормативный акт! Хотя на их сайте отсутствует даже ссылка на устав, и это целого и единственного в своем роде учреждения с названием академия с заглавной буквой – вот почему).В чем причина? Этот документ на основе которого всенародно объявлены целый ряд важных и весомых актов, например, ПКМ-160 от 01.06.2012 или ПКМ-182 от 22.06.2012, принципиально не может быть «закрытым». Может корень упущений именно в этом?

В-третьих, именно поэтому далее буду оперировать традиционными формулировками без конкретной ссылки на образующие нормативные акты (УП-4435 от 10.10.2012 или новый устав АГУ) по причине их не доступности, соответственно отсутствия. Ибо на данный момент все что есть и предназначено для обнародования (за исключением спец.документов) доступно в плане информации.

В-четвертых, если верно, что традиционно АГУ (далее Академия) является головным образовательным учреждением по подготовке, переподготовке и повышению квалификации руководящих работников органов власти и управления, руководителей общественных организаций и объединений, хозяйственных структур, а также по проведению научных исследований в области кадровой политики Республики Узбекистан – то необходимо в проекте НПА конкретно акцентировать внимание на том, что Академия является также национальным координирующим центром по формированию базы данных по резерву управленческих кадров. Таким образом ее задача в области кадровой политике расшириться с науч.исследований (которые не имеют прикладного веса, и это факт, в ином случае, за четверть века – за срок формирования целого поколения в стране не был бы ощутим кадровой кризис, была бы оправдавшая себя методология формирования резерва, оптимального его использования, переформатирования его ресурсов) уже на практическое применение. Соответственно, сфера формирования резерва управ.кадров в стенах Академии перестанет быть простой картотекой лишь бывших ее слушателей, а станет целым полигоном, оперирующим с данными по кадрам со всех ключевых сегментов для формирования резерва управ.кадров. Тут одной штатной единицей особиста в звании капитана максимум не обойтись. Тут уже должен работать полноценный центр со всеми HR, методологическими, IT, службистскими ресурсами.

В-пятых, если верно, что традиционно Академия является ведущим в Республике Узбекистан учебно-методическим и научным центром в области дополнительного образования и оказывает необходимую научно-методическую и информационно-аналитическую помощь образовательным учреждениям подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров – то это ныне (в свете подготовки и принятия Закона о госслужбе) лишнее! Нельзя быть далее «не рыбой, не мясом». Академия должна концентрировать свое внимание не на пед.деятельности, а на прикладных значениях своей деятельности. Раз она при президенте страны, значит перво-наперво все ее усилия должны служить ежедневным нуждам именно формирования важнейшего составляющего всей госслужбы. Ибо «государство – это кадры и учет».

В-шестых, деятельность Академии должна иметь меру ответственности за результаты. Если она готовит кадры управленческого звена (среднего и выше уровня), и ее этот кадр (кадет, выпускник или слушатель не суть) непосредственно на управленческой должности (посту) не оправдал доверие Президента, облажался, грубо говоря, то меру ответственности должна нести и Академия. Данный момент увязки необходимо законодательно предусмотреть. Ведь есть в народе традиция ругаться «Эх, сани ўша тарбия берганингни (устозингни) бошига дўппи и так далее». Не зря ведь. И это естественным образом будет происходит, когда академия из непонятно чего (то ли уч.заведение, то ли НИИ, но однозначно статусное) превратиться в общенациональный центр формирования резерва управленческих кадров страны. И будет давать соответствующее обоснованные рекомендации при назначениях своих воспитанников при принятии руководством страны орг.-кадровых решений. И отвечать за эти самые свои рекомендации.

В-седьмых, если верно, что есть практика приравнивать по статусу, условиям оплаты труда, социально-бытового обеспечения, медицинского и транспортного обслуживания ректора Академии к Государственному советнику Президента Республики Узбекистан, а проректоров Академии — к главному консультанту Аппарата Президента Республики Узбекистан – однако существует и денно-нощно трудится оправданно целая служба госсоветника Президента по организационно-кадровой политике – то получается казус. Поэтому необходимо приравнивать ректора Академии не к госсоветнику, а конкретно указать, что ректор Академии по статусу является заместителем именно Госсоветника по организационно-кадровой политике. Вроде из статуса «при Президенте» давно должно было вытекать, что Академия целиком на подчинении Аппарата Президента, что она является неким науч.центром, а также полигоном именно для целей и задач Аппарата Президента. Однако непонятные интеллигентные (псевдоинтеллигентные) рефлексии на уровне «то ли уч.заведение, то ли НИИ, то ли хозрасчетное предприятие по отправке на зарубежные краткосрочные бизнес-туры (есть такое понятие: business trips, или кто-то в серьёз кроме некоторых нынешних тщеславных слушателей Академии верят, что целый эм-би-эй-диплом даже самого заштатного корейского ВУЗа можно получить за полтора месяца?!), но однозначно номенклатурное».

В-восьмых, внедрить правило, что для всей номенклатуре управленческих кадров страны Академия является «лицензированным» сосредоточением проведения госаттестаций на соответствие. Для высшего управленческого звена (министры и хокимы) под эгидой и с участием службы Госсоветника по организационно-кадровой политике, а начиная со среднего звена Академия самостоятельно при координации и патронаже службы Госсоветника по организационно-кадровой политике. Это важно, ведь мы стали свидетелями первых в истории реально межпартийных выборов Президента, кабинет министров у нас по закону будет формироваться на основе межпартийных выборов в высший представительский орган страны (парламент). Далее на повестке выборность глав местных органов власти, они также будут на межпартийной основе. Так что ничего зазорно в проверке знаний и квалификации целого хокима нет, ведь он до избрания хокимом мог быть просто учителем-партийцем. Этот момент также увязывается с ответственностью Академии за подготовленные ею или рекомендованные (разве результаты аттестации не те же рекомендации от нее) управленческие кадры.

В-девятых, прекращение набора по разнарядкам. Это должно стать элитарным заведением. Нельзя для ИБД (имитации бурной деятельности) обучать в одном потоке замхокимов и председателей ферм. Это есть юридический и понятийный нонсенс. Фермер – это частное лицо предпринимательское, у него цели лишь предпринимательские. По умолчанию в развивающейся стадии жизненного цикла бизнеса, предприниматель не стремиться все бросить и стать управленческим госслужащим на окладе. А заниматься бизнесом госслужащему тоже по умолчанию запрещено. Необходимо до набора в Академии вести учет потенциальных слушателей. Например, с постановкой задачи вроде творческого экзамена: в групповом составе (скажем из 3 районов/областей одного региона) из 10 человек получают задачу выявить наиболее кризисные моменты в социально-экономической жизнедеятельности определенной админ.территор.единицы. И сделать обоснованные доклад (аналитическую записку) со схемами, раскладками. Без решений, и рекомендаций. Одни лишь проблемы реальные и выпукло представленные в разрезе отраслей и территорий. А вот в качестве дипломной работы эта же группа должна разработать реальный план по решению ранее выявленной проблемы. Но, а в течении обучения, этой же группе поручать моделировать и первую часть (выявление проблемы) и заключительную часть (решение проблемы). И должны они будут (представить решение проблемы) исходя из собственных должностей: замхокимы как замхокимы (без посягательств на компетенции тех же своих непосредственных начальников - хокимов), а управляющие райбанка как управляющие райбанка, но не более.

В-десятых, с точки зрения номенклатурности и статусности Академии с префиксом «при Президенте РУз» прекратить практику отправки якобы на обучение за рубеж. Ведь во всех руководящих НПА ясно указано, что из госбюджета ежегодно выделяются необходимые ассигнования на содержание Академии, в том числе на заработную плату, оснащение и капитальный ремонт находящихся на ее балансе зданий и сооружений, выпуск учебно-методических пособий и трудов согласно представляемым расчетам. Значит «хозрасчет» при всяких «Олий бизнес-мактаби» с довеском получения после короткого бизнес-тура (про сущность business trips см. выше в пункте «в-седьмых») не должно являться самоцелью. Зачем плодить агентов влияния зарубежных стран в коридорах узбекской госвласти и госуправления?! Или мы единственная в мире страна ни разу не столкнувшаяся с явлением «перебежчиков» и «невозвращенцев»?! И зачем стране управленческий кадр, хвалящийся иностранным дипломом (который как указал выше и не диплом даже)?! Зачем стране исходя из генерального принципа «Биз хеч кимдан кам эмасмиз» вообще нужда уезжая туда (! я это подчеркиваю, ибо тут никоим образом не касаюсь международного обмена опытом вообще) набираться ихнего зарубежного опыта?! Намного экономичнее с интенсивными промежутками приглашать в Академию на лекции, мастер-классы и т.д. тех же зарубежных ученых и специалистов.

Перейти
Принято06.02.2017 09:16

Ваше предложения будут рассмотрены при подготовке проекта нормативно-правового акта по данному пункту.

Усмонов Нурбек Улугбек угли27.01.2017 03:37

Узбекистонда янги купюралар чикариб иложи булса 1 сум 1акш доларга тенг булса ва ойлик хакимиз 100-200 сум булса ва чет элдагидек хамма жойга банкоматлар куйилса, накд пул чикариб берадигон, пластик корупциясидан кутилган булар эдик, куп чекка жойларда пластик картага савдо йук, иложсиз фоизга наклашга тугри келади, бу хакикат

Перейти
Для информации27.01.2017 21:33

Эътиборингиз ва фикрингиз учун рахмат.

Ravshanov Olim Maxmudovich27.01.2017 01:12

Ушбу лойиҳа бўйича мени бир қанча таклифларим бор, тўғри бу лойиҳа анча мунча давлат архитектурасининг ривожланиша катта ҳиса қўшади, ва, Тошкент шаҳрини ва Давлатимизни ҳам ривожлантиршда яхшигина ўз ҳиссасини қўшади, лекин ушбу лойиҳага яна бир қатор қўшимчалар критилса аҳоли учун яъни "Ўзбекистон Фуқаролари" учун ва унинг турмуш даражасини оширишда жуда ҳам катта ёрдам ва қулайликлар яратилади. Бу бир қатор қўшимчалар нималардан иборат: - Тошкент шаҳри ва вилоятида доимий яшовчи фуқаро ўзига тегишли бўлган кўчмас мулк яъни уй-жой ни биринчи, иккинчи ва ҳ.к. даражали яқин қариндошларига совға тариқасида ўзига тегишли бўлган кўчмас мулник яъни уй-жой ни биринчи, иккинчи ва х.к. даражали яқин қариндошларининг номига расмийлаштириш ҳуқуқини бериш, (Фуқаролик Кодекси бўйича ўзига тегишли бўлган уй-жойни совға қилиш фақат Тошкентда доимий руйхатдан ўтган шахсларга совға қилиш рухсати берилган), ўзига тегишли бўлган уй-жойни совға қилиш нафақат Тошкентда доимий руйхатдан ўтган шахсларга совға қилиш рухсати берилиши керак балки бошқа вилоят фуқаросига ҳам совға қилиш ваколатини бериш керак, ҳақиқатдан ҳам агар биринчи, иккинчи ва ҳ.к. даражали яқин қариндошлари бўлса, ва шу қаторда энг кам ойлик иш ҳаққининг 50 -100 бараваригача бўлган давлат божини ҳам тўлаган ҳолда... Бу қўшимча агар киритилса аҳолини албатта бахтли қилади ва аҳолига бир қанча енгилликлар ва имкониятлар яратилади, ва Датлатимизга ҳам қўшимча даромад олиб келади.

Перейти
Для информации27.01.2017 19:25

Маълумот учун.

Ravshanov Olim Maxmudovich27.01.2017 00:59
Ушбу лойиҳа бўйича мени бир қанча таклифларим бор, тўғри бу лойиҳа анча мунча давлат архитектурасининг ривожланиша катта ҳиса қўшади, ва, Тошкент шаҳрини ва Давлатимизни ҳам ривожлантиршда яхшигина ўз ҳиссасини қўшади, лекин ушбу лойиҳага яна бир қатор қўшимчалар критилса аҳоли учун яъни "Ўзбекистон Фуқаролари" учун ва унинг турмуш даражасини оширишда жуда ҳам катта ёрдам ва қулайликлар яратилади. Бу бир қатор қўшимчалар нималардан иборат: - Тошкент шаҳри ва вилоятида доимий яшовчи фуқаро ўзига тегишли бўлган кўчмас мулк яъни уй-жой ни биринчи, иккинчи ва ҳ.к. даражали яқин қариндошларига совға тариқасида ўзига тегишли бўлган кўчмас мулник яъни уй-жой ни биринчи, иккинчи ва х.к. даражали яқин қариндошларининг номига расмийлаштириш ҳуқуқини бериш, (Фуқаролик Кодекси бўйича ўзига тегишли бўлган уй-жойни совға қилиш фақат Тошкентда доимий руйхатдан ўтган шахсларга совға қилиш рухсати берилган), ўзига тегишли бўлган уй-жойни совға қилиш нафақат Тошкентда доимий руйхатдан ўтган шахсларга совға қилиш рухсати берилиши керак балки бошқа вилоят фуқаросига ҳам совға қилиш ваколатини бериш керак, ҳақиқатдан ҳам агар биринчи, иккинчи ва ҳ.к. даражали яқин қариндошлари бўлса, ва шу қаторда 5%-10% бўлган давлат божини ҳам тўлаган ҳолда... Бу қўшимча агар киритилса аҳолини албатта бахтли қилади ва аҳолига бир қанча енгилликлар ва имкониятлар яратилади.
Перейти
Отклонено27.01.2017 19:24

Шарҳингиз учун рахмат. Таклиф этаётган масалангиз амалдаги қонунчилик талабларига мос келмайди.

Хван Леонид Борисович27.01.2017 00:51
Б) возникает еще один аспект оказания правовой помощи в такой форме. И его следует обязательно учесть. Веб-сайты органов государственной власти и управления по закону имеют официальный статус. Это значит любая информация, исходящая с данного сайта, в т.ч. через структуры при данном сайте, будет представлять официальную позицию данного органа государственного управления. К реализации данного мероприятия привлечена Палата адвокатов и ее территориальные подразделения (судя по колонке). Значит логично предположить, что члены палат будут привлечены к подготовке ответов на запросы правовой поддержки через указанный официальный сайт органа власти, а может даже лично отвечать за э-вопросы. Иначе зачем среди привлеченных лиц указаны палаты адвокатов? Но в этом-то и проблема. Официальную позицию могут формировать только должностные лица данного органа власти и то не все, а уполномоченные, чаще всего ответственные должностные лица, и даже не всегда юрисконсульт, а как минимум начальник юридической службы. Т.о. упоминание палаты адвокатов ставит реализацию данного пункта под сомнение, если учесть, что ответ с/или через сайт госоргана всегда официален. По нашему мнению, идея может и хорошая, однако ее реализация возможна только силами штатных работников госоргана власти, имеющих при этом соответствующие полномочия.
Перейти
Для информации27.01.2017 18:57

Спасибо Вам за комментарий.

Хван Леонид Борисович27.01.2017 00:51
3. А) употребление в пункте 74 термина «юридическая клиника» в пункте, где предполагается ведение на сайтах отраслевых органов государственного управления «онлайн юридической клиники» по тематике работы соответствующего государственного органа власти, является искажением смысла природы юридической помощи, оказываемой «юридической клиникой». Мы не против существования системы бесплатной юридической помощи при министерствах и госкомитетах, однако следует внимательно относиться к термину «юридическая клиника», имеющим более чем вековую историю и традиции, среди которых понимание того, что клиника всегда была частью НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ системы юридической помощи. Гражданин имеет право свободного выбора государственной или негосударственной системы бесплатной юридической помощи. Однако при этом нельзя вводить его в заблуждение термином «юридическая клиника», который всегда ассоциировался с НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ системой юридической поддержки. А государство, создавая свою систему, может применять иные формы, например, «центр бесплатной юридической помощи», «группа бесплатной юридической помощи» и т.п. Присвоение статуса «юридической клиники» пусть и в онлайн-формате государственными органами власти будет способствовать искажению природы юридической помощи. Как подчеркивает проф. Екатерина Шугрина «каждый термин должен использоваться правильно и к месту. Иначе происходит невольное выхолащивание содержания», «для юридической клиники одна из обязательных составляющих - учебная или образовательная. А все иное и называться должно иначе». Проф.Шугрина Е.С. (МГЮУ им.Кутафина) – была у истоков юридического клинического образования в СНГ и выработки стандартов юридических клиник для СНГ. Стоит прислушаться к этому мнению, данному именно в связи с этим пунктом госпрограммы. Конечно, законодательного запрета именовать такие формы оказания правовой помощи при органе государственной власти как «онлайн юридическая клиника» нет, однако полагаю, что авторы этого предложения проявят щепетильность и уважение, используя эту замечательную правовую идею в надлежащем классическом формате (где база - университеты). Коллеги из Центра развития юридических клиник России и Ассоциации юридических клиник Украины не разделяют данную идею применения классической формы оказания правовой помощи.
Перейти
Принято27.01.2017 19:13

Спасибо за комментарий. Ваше предложение будет учтено при дальнейшей проработке Программы.

Хван Леонид Борисович27.01.2017 00:45
Будет неплохо, если здесь же отразить одно важное обстоятельство – проведение правового эксперимента по данному закону. В последней колонке написано так, что якобы закон предназначен для граждан. Если это так, то следует внести поправку - закон также рассчитан на реализацию прав и интересов юридическими лицами.
Перейти
Принято05.02.2017 12:05

Ваше предложение будет рассмотрено при реализации Программы.

Хван Леонид Борисович27.01.2017 00:44
2. Принятие законопроекта было перенесено на 4 квартал 2017г. Это конечно небольшая отсрочка, но в целом верное решение, если учесть особую сложность работы по его имплементации как на уровне подготовки соответствующей доктрины, так и практического комментария к нему. Нам всем необходимо время и в отработке формулировок и особенно в адаптации закона, подготовки среды его применения. В прошлом году в Минюст РУз передавались наши общие замечания по природе и характеру закона в правовой системе страны, абсолютно меняющего принципы публичного права в стране, а также предопределяющего кардинальное изменение всех иных кодексов и законов, регулирующих административно-правовые отношения. Подчеркивалось, что закон намного сложнее, чем Налоговый, Таможенный и иные акты публичного права вместе взятые! Также подчеркнем, что этот закон во сто крат сложнее, чем подготовить проекты упоминаемых в программе законов (о госслужбе и общественном контроле и основах государственного управления и т.п.). Этот закон не имеет отношения к административным регламентам, что также надо учитывать в процессе работы и создания должного восприятия в обществе данного законопроекта. Учитывая невероятную сложность его понимания, рекомендуется внести дополнение к данному пункту в виде отдельного предложения – «создание исследовательской группы по подготовке Комментария к закону». Обычно такая задача возникает на другой стадии, в период правоприменения, однако в данной ситуации требуются нестандартные решения. Т.е. уже сегодня необходимо продумать его подготовку, формально рассчитанной на 3 года, вкл. 2-х летний срок вступления в силу. Для информации: ни одна страна в СНГ, из принявших аналогичный закон еще со времен начала 2000 г.г., не смогла на сегодня подготовить комментарий к закону, даже близко подойти к его решению (кроме Эстонии; в Белоруссии есть краткий комментарий, принятый в 2016 г.). Причин много, в т.ч. сложность теории административных процедур и необъятность практики применения закона как на уровне административных органов, так и в судах. Нам необходимо все учитывать и задолго до принятия закона закладывать прочную основу для более продуманной тактики и широкой стратегии его принятия, чем это было сделано (делается), например, в странах Южного Кавказа или Центральной Азии. Это предложение не несет финансовых обязательств для бюджета страны, однако его упоминание в таком важном документе позволит показать глубину нашего правопонимания и иной уровень ответственности не только за принятие закона, но и за эффективное его применение. Именно это указывалось в выступлениях главы государства Мирзиеева Ш.М. применительно к задачам парламента, правительства и иных сопричастных к законотворчеству структур. Нет и никаких научных препятствий в реализации данной задачи, т.к. примеры подготовки комментария к закону до его принятия уже имелись в СНГ. В данном случае государство приняло на себя обязательство принять закон как часть государственной программы, значит нет сомнений в том, что закон будет принят. Приняв это предложение, мы лишь даем возможность серьезно подготовиться к его адаптации в правовой системе страны. Упоминание в госпрограмме об этом аспекте применения закона – есть важный сигнал для общественности быть готовыми к совместному взаимодействию с законодателем. Очень просим, прежде чем отклонить данное предложение, продумать тактические плюсы, которые мы получаем в результате его принятия. Очень хотелось бы не только принять закон, но и принять его в совершенно иной инфраструктуре решений и степени готовности, чем это имеет место у соседей в странах региона и СНГ.
Перейти
Принято05.02.2017 12:06

Ваше предложение будет рассмотрено при реализации Программы.

Хван Леонид Борисович27.01.2017 00:44
1. Было бы правильным вернуться к старому наименованию закона - “Маъмурий процедуралар тўғрисида”. Термин «процедура» применяется в научной литературе и законодательстве сотню лет и в странах мира со сложившейся богатой правовой культурой административного права он звучит именно как процедура. Слово происходит от франц. «procédure», и далее восходит к латинскому «procedere». Русское слово «процедура» заимствовано через старо-нем. «prozedur». Лет 9-10 назад при обсуждении понятия «административная юстиция» в узбекском переводе как «маъмурий юстиция», была сделана попытка изменить его на сочетание «маъмурий адлияси». Однако, спохватившись многие поняли, что при таком подходе утрачивается внутреннее богатство термина, веками звучащего именно как «юстиция» (justiz, justice), за которым как известно скрыто особое предназначение и глубина административного правосудия как ветви, служащей гражданам, а не государственным органам, как ветви правосудия, где нет места применению мер административной ответственности. Ведь надо предполагать, что содержание термина должно как можно ближе соответствовать его изначальному смыслу в условиях, когда оно только начинает внедряться в правовую систему страны. Поэтому после завершения дискуссии, поддержку получил вариант «маъмурий юстиция». С учетом изложенного предлагается оставить прежнее название «маъмурий процедуралар», учитывая этимологию термина, а также достаточно широкое и устойчивое восприятие данного зарубежного правового института под наименованием «процедура» (procedure, procédure, procedura, procedimiento; англ., франц., итал., исп.). Тем самым будет подчеркнуто содержательно-прямое отношение национального закона к законам, регулирующим аналогичные правоотношения в европейских юрисдикциях. А нам важно это особо показать, т.к. данный закон как нельзя глубоко имеет своими корнями именно европейскую природу, а значит нашей страной был выбран именно этот путь реформы публичного права. Особо укажем, что этот термин в юридическом языке не создан, а именно заимствован из иностранного для выражения специальных и очень глубоких понятий и идей, который несет в себе термин «процедура». У термина, который звучит как «процедура», нет адекватного русского термина. И переводить его так, как вольно сделали в проекте программы не надо. У этого термина даже нет синонимической замены. У него сложнейшая семантика. Этим термином пытаются обозначать реалии иностранной правовой действительности Германии и США, Австрии и Швейцарии, отсутствующие в действительности стран СНГ и потому не имеющие общепринятых национальных терминологических эквивалентов. И ведь потому все говорят, что в странах СНГ никогда у нас не было того понимания, что стоит за термином «процедура» применительно к административно-правовой. Термин, предложенный в проекте программы, стирает специфику реалий данного иностранного правового института. Можно ведь просто передать звуки иноязычного слова (procedure, procédure, procedura, procedimiento) при помощи букв латинского алфавита (т.е. применить транскрипцию). Не «тартиб-таомиллар», а «prozeduralar» («prozedurasi», «prozedura» и т.д. по контексту). И уж точно это не «тартиб» (по-русски - «порядок»), т.к. в административном регулировании «порядок» у нас был всегда, а вот «нового отношения административного органа к человеку» не было. А «(procedure, procédure, procedura, procedimiento)» - это и есть новое отношение на новых неизвестным нам принципах в т.ч. справедливости, нравственности и морали управления (good governance). Потому даже в названии закона очень важно это отразить!!!
Перейти
Отклонено05.02.2017 12:13

Понятие "маъмурий тартиб-тамойиллар" уже в нескольких программах и нормативно-правовых актах использовано, и менять его на другое понятие нецелесообразно. Это может привести к непониманию и различным толкованиям.

Mamatqulov Nabi Farhodovich27.01.2017 00:40
Академия фаолиятини тубдан қайта кўриб чиқиш ва ислох қилиш , Академияга тингловчиларни қабул жараёнига академияга умуман талуқли  бўлмаган мутахасисларни жалб қилиш хамда қариндош уруғчиликка бархам бериш, қабул квотасини   вилоятлар кесимида тенг тақсимлаш, Академияга профессор-ўқитувчиларни жалб қилишда нафақат ғарб талимотини олган балки олган б илимларини Ўзбекистон шароитида тадбиқ қила оладиган   профессионал кадрларни танлаб олиш зарур. Ўқув жараёнини ташкил қилишда дастур ва режаларни бугунги кун талабларига мос келадиган,  аниқ мақсадларни  шакллантириш мақсадга мувовфиқдир. Академияда сифатли таълим жараёнини шакиллантиришда  ўқув сифатини, таълим бериш услубини тубдан ўзгартириш лозим. Таълим бериш жараёнида профессор ўқитувчилар томонидан  тайёрланган слайдлар ёки бир иккита кўргазмали қуроллар билан эмас балки фан ва мавзуга оид масалаларни хозирги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар жараёни билан боғлаб ўтилса, бундан ташқари профессор-ўқитувчилар тингловчиларни қўрқитиш эмас балки устоз –шогирд ананалари асосида таълим тарбия беришни йўлга қўйса. Таълим сифатини оширишни мақсад қилиб уни ортидан бошқа мақсадларини амалга оширган академиянинг ректор ва проректорларини хамда улар  томонидан ташкиллаштирилган ва кашф қилинган эскича қарашга эга экспертларини ўзини давлат атестатциясидан ўтказиш лозим. Ўзбекистон Республикаси молия вазирлиги томонидан максадли сарфланган маблағлар хамда Банк томонидан кредет олиб Ўзбекистон келажаги учун хизмат қилишни мақсад қилган, Академия ректори томонидан нохақ тингловчилар сафидан чиқарилган 43 нафар ёш раҳбар кадрларни келажаги билан қизиқиш хамда уларни ўқишини академияда қайта тиклаш учун махсус комиссия тузиш мақсадга мувофиқ.  
Перейти
Для информации06.02.2017 09:12

Маълумот сифатида олинди.

Kamal Sharipov27.01.2017 00:23
Хорошее новое начало для нашей страны и народа в целом, очень четкие и важные цели! Осталось пожелать и всем народом стремиться к тому, чтобы все это постепенно воплощалось в реальность!
Перейти
Для информации27.01.2017 21:09

Спасибо за Ваш комментарий.

Жамолиддин Рахматуллаев26.01.2017 23:58
Бугунги кунда бир қанча соҳа ходимларини аттестациядан ўтиш, малака ошириш мезонлар норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибда солинган, масалан, ҳуқуқшунос, тибиёт, таълим ва бошқа. лекин вазирлик ва идораларнинг асосий 30% ташкил қилувчи молия, бухгалтерия соҳаси аттестациясини аниқ мезоналари белгиланмаган. Шу сабабли қуйидагиларни таклиф қиламан: давлат идорлари (вазирлик, қўмита ва бошқа бюджетдан молиялаштириладиган муассасалар) бухгалтерия ва иқтисод, молия бошқармаларини ходимларини оптималлаштириш, штат бирликларини аниқ мезонлар асосида ташкил қилиниши, уларни ҳар уч йилда малака оширишини ташкил қилиниши, шунингдек, Адлия вазирлиги, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар малкали мутахассислари ҳамда молия ва бошқа вазирликларнинг масъул ходимларидан иборат таркибда доимий фаолият юритувчи комиссия томонидан аттестациядан ўтказилса, мазкур соҳада фаолитият юритувчи кадрларни муносиблигини аниқлашни мукаммал ҳуқуқий асослари яратилган ҳисобланди
Перейти
Принято06.02.2017 08:46

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Sherzod Norbekov26.01.2017 23:57
Солик имтиёзларини бериш уйли билан товар ва хизматлар экспортини рагбатлантириш кк. шунда валюта тушуми купаяди.
Перейти
Для информации27.01.2017 20:57

Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.

Dilshod Ostonov26.01.2017 23:54
Олий таълим муассасасига ўқишга кириш механизмини соддалаштириш лозим. Хатто ўқитувчилар ҳам билмайдиган тест саволларини қўйиш қанчалик тўғри. Шунингдек, бу тест синовларидан ўтган болларга биринчи ярим йилликда нима учун мактаб, коллеж дастурини қайтаришади. Дарсларни ўзлаштира олмаганларни талабалар сафидан албатта чиқариш лозим. Кадрлар сифати ҳам зўр бўлади ва таълим муассасасининг ҳам мавқейи ошади.
Перейти
Отклонено06.02.2017 16:10

Амалдаги тизим ўзини оқлаб келмоқда.

Dilshod Ostonov26.01.2017 23:43
Кадрлар соҳаси фаолиятининг автоматлаштирилган Fkadr (http://fkadr.uz) номли электрон дастур кадрлар соҳасида ягона ва мукаммал бўлиб, маълумотларни марказлашган ҳолда мувофиқлаштиради, юртимизнинг энг чекка худудларида доимий интернет тармоғисиз ҳамда кадрлар соҳасида тажрибага эга бўлмаган ходимларнинг ҳам ишлашлари учун енгил фойдаланишга мўлжалланган. Дастурда муассасанинг ҳамда тасарруфидаги барча корхона ва ташкилотларнинг ходимлари тўғрисида 100 дан ортиқ маълумотлар бўйича World, Exel, PDF шаклида ҳисоботлар олиш ҳамда таққослаш имкони мавжуд, яъни вакант лавозимлар (лавозимнинг номи ва жойи бўйича), ҳарбий (махсус) унвонлар, эркаклар, аёллар, ёш бўйича, мукофотланганлар, республика ва халқаро миқёсда хизмат сафарига ва малака оширишда бўлганлар, бошқарув, техник, хизмат кўрсатувчилар, миллатлар, таълим муассасаси бўйича, паспорт маълумотларининг барча тури бўйича, ИНН, диплом, лавозим, Ф.И.Ш., туғилган йил, кун, ой, ҳудуд бўйича, мутахассислик коди бўйича, иш стажлари бўйича, меҳнат таътили, кадрлар заҳираси, хизмат сафари, номутахассис, ноқонуний бир неча лавозимда ишлаш, яқин қариндошларнинг бир давлат корхонасида бирининг назорати остида ишлаш, ишга бормасдан иш хақи олиш, илмий даража, илмий унвон, судланганлик ҳолати ва бошқа муҳим параметрлар бўйича. Шунингдек, дастурда ходимларнинг ишга келиб кетиши турникет ва веб камераларга (ходимнинг юз тузилишидан аниқлаш, таниш орқали) боғланган ҳолда автоматик тарзда мониторинг юритилиши мумкин. Дастур ортиқча қоғозбозликка, тизимдан маълумотларни, ҳисоботларни топшириш учун марказга келиб кетишга барҳам бериб, барча маълумотлар марказлашган серверда сақланиши ва ҳисобот бир шахс томонидан бир неча сонияда дастур орқали тайёрланиши, шунингдек, дастур офлайн ва онлайн тарзда ишлаш имконияти мавжудлиги натижасида маълумотларнинг аниқлиги ва оперативлийлиги таъминланади, иш унумдорлиги оширилади, шунингдек ноинсоф иш берувчилар ва ноинсоф ходимларнинг мақсадсиз, зарарли ҳаракатларига барҳам берилади. Fkadr дастури - энг замонавий ахборот хавфсизлиги воситаларидан бири рақамли электрон имзо воситасидан фойдаланиш имкониятига эга
Перейти
Для информации06.02.2017 09:05

Маълумот сифатида олинди.

Dilshod Ostonov26.01.2017 23:36
FKadr номли махсус дастур бор. Малакали мутахассислар бўлса тунишиб чиқишсин. СНГ да йўқ 100 дан ортиқ талабни қамраб олган.
Перейти
Для информации06.02.2017 09:04

Маълумот сифатида олинди.

Рамиль Рафиков26.01.2017 23:35
Очень хотелось бы прочитать пункты государственной программы на русском языке. Как это возможно сделать? Сайт предлагает только на узбекском языке, вне зависимости от выбранного языка.
Перейти
Для информации27.01.2017 18:06

Спасибо за ваш комментарий.

Dilshodbek Ismattullaevich Bosimbekov26.01.2017 23:30
Men talabaman Yurtboshimiz ko'p majlislarda aytib o'tayotganlaridek yonib ishlash kerak yonib ishlaydiganlar kam deyabdi men ko'pincha shunaqa yoshlarni ko'ramanki ko'zi yonib turadi shunaqangi ishga masuliyatli talabalar orasida qanaqadur yangilik qilishga intiladigan yoshlar kop ammo bir tarafi bor shuncha ishlab yonib harakat qiladiyu rag'bat etibor berilmaydi ko'p voqda anashundan so'ng ishtiyoq olov so'nadi bunday holatga bormaslik uchun davlat tomonidan guruh tuzilib shunday iqtidorli yoshlar izlab topilsa bu yoshlar yanada o'zini sohasi boyicha mukkamal o'qitilib mutaxasis qilib barcha sohalarga yuborilsa bu kattakon yutuq bolardi.
Перейти
Для информации02.02.2017 11:19

Маълумот учун қабул қилинди

Dilshod Ostonov26.01.2017 23:22
Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ташкилий кадрлар хизмати бўйича давлат маслаҳатчиси - Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви Академияси ректори. Шундай ташкил қилишни таклиф қиламан...
Перейти
Отклонено27.01.2017 20:05

Таклифингиз асослантирилмаган.

Djuraev Nuriddin Amonovich26.01.2017 23:22
В целях поддержки малого и среднего бизнеса, предлагаю рассмотреть возможность активного участия страховых компаний и банков в деятельности предприятий. В частности страхование рисков предпринимателя от возникновения дебиторской задолженности, при наличие подписанных финансовых документов (счета-фактуры, акты выполненных работ). При этом на этапе заключения договоров, поставщик услуг/товаров может застраховать сделку (страховая компания, банк, предприниматель) на предмет дебиторской задолженности. При предъявлении предпринимателем документов на закрытие договоров (подписанные счета-фактуры, акты выполненных работ) Банк/страховая компания берет на себя обязательства по возмещению задолженности Заказчика. Данное предложение особенно касается сделок малых и средних предприятий с крупными организациями с большим риском своевременной неуплаты по договорам.
Перейти
Отклонено28.01.2017 15:51

Данный вопрос требует тщательного изучения с учетом всех имеющихся рисков и обеспечения исполнительной дисциплины.

Ботирхўжа Жўраев26.01.2017 23:17
Мавжуд банк тизими фаолиятини такомиллаштириш учун ҳалқаро амалиётда кенг қўлланаётган яна бир андозани тавсия этган бўлар эдим. Дуалистик моделнинг хусусиятлари. Дуалистик модель қуйидаги муҳим белгилари билан таърифланади: 1. Давлат исломий банклар ва бошқа исломий молиявий муассасаларга сиёсий ва турли кўмак беради. 2.Исломий ва анъанавий молиявий секторлар ёнма-ён мавжуд бўлади. 3. Исломий банкларнинг фаолияти қоидага кўра, махсус қонун билан тартибга солинади.Шу билан бир вақтда исломий банклар ва суғурта компаниялари анъанавий банклар ва суғурта компаниялари билан бир ҳуқуқий майдонда ҳаракат қилади. 4.Анъанавий банклар ва суғурта компаниялари мижозларга исломий молиявий маҳсулотларни таклиф этади, исломий “ойна”ларни очади. Дуалистик модель самарали ишлаши учун мамлакатда турли шаклдаги исломий молиявий муассасалар ва воситалардан иборат исломий молиявий инфратузилмалар ташкил этилиши лозим.Ривожланган банклараро бозорни ташкил этишга катта эътибор қаратиш лозим. Дуалистик тизим тўлақонли амалга тадбиқ этилган мамлакат тимсоли Малайзия ҳисобланади.Кейинчалик дуалистик модель кўплаб мамлакатларда кенг тарқалди: Баҳрайн, Қозоғистон, Қирғизистон ва бошқалар.Янги минг йиллик бошида Покистон монистик моделни қўллашга уринишдан буткул воз кечди ва дуалистик моделни қабул қилди.Туркиянинг банк қонунчилигига бир қатор ўзгартиришлар киритилгач ва исломий банклар ортидан ҳуқуқий даражада махсус мавқени эътироф этилган, ушбу давлатда ҳам дуалистик модель устун бўлиб қолди. Дуалистик модель монистик ва анъанавий моделлар билан таққослаганда умуман олганда ўзининг анча самарали эканини кўрсатди.Унинг амалда қўлланиши исломий ва анъанавий молиявий муассасалар фаолияти учун тенг бўлган шароитларни яратади ва улар ўртасидаги рақобатни рағбатлантиради. Малайзия мисолида шуни гувоҳи бўлиш мумкинки, бундай рақобат инновацион маҳсулотлар ва воситаларнинг пайдо бўлишига олиб келади.
Перейти
Для информации28.01.2017 18:42

Таклифингиз учун рахмат. Бугунги кунда тижорат банклари томонидан Ислом банкларининг кредит линияларидан фойдаланиб келинмоқда. Шунингдек, тижорат банклари томонидан исломий молиялаш усуллари мавжуд. (Мисол учун Мурабаха, Истесна ва бошқалар. Ипак Йўли банки, Ҳамкорбанк, Қишлоқ қурилиш банк).

Бундан ташқари, таклифингизда келтирилган моделларнинг ижобий ва салбий жиҳатлари чуқур таҳлил қилинган ҳолда, кўриб чиқилади.

Dilshod Ostonov26.01.2017 23:15
Ёш масаласига алоҳида этибор қаратилса. 30 ёшлан юқориларни ҳам олиш масаласи кўрилса. Бошқа соҳаларда банд бўлган юридик маълумотга эга ходимларни ҳам муддатли шартнома асосида ишга қабул қилиш механизмини йўлга қўйишса...
Перейти
Отклонено27.01.2017 19:50

Билдирилган таклифларигиз маъмурий ислоҳотлар билан боғлиқ, бу соҳага тааллуқли эмас.

Dilshodbek Ismattullaevich Bosimbekov26.01.2017 23:14
ijtimoiy faolligini oshirish yani yoshlar orasida bir talaba yigit Fond ochish masalasida qayoqqa murojat qilishini bilmayabdi fondga mablag' kerak albatda mablag'ni o'zini stependiyasi orqali to'ldirib boradi toma toma ko'l bo'lur ahir oliy o'quv yurtlarida moddiy yordamga muhtoj talabalar yetarlicha kam taminlangan boquvchisini yo'qotgan yosharga yordam berish asosiy maqsad shu masalada qayerga murojat qilsa boladi fond ochish bo'yicha oldindan rahmat
Перейти
Отклонено02.02.2017 11:19

Таклифингиз асослантирилмаган.

Dilshod Ostonov26.01.2017 23:11
Мазкур қонун доирасида жиноий жавобгарликка тортилганларга нисбатан амнистия актини қўлламасликни таклиф қиламан.
Перейти
Отклонено27.01.2017 19:41

Қайд этган масалангиз Стратегия лойиҳаси доирасига тўғри келмайди.

Dilshod Ostonov26.01.2017 22:57
Малака ошириш ишларини доимий назарда тутиш лозим. Номзод кимнинг қўлида ишлаши ҳам жуда муҳим. Бошлиқ қайсидир маънода устозлик қилади яъни устозининг ҳислатлари кадрларга таъсири катта бўлади. Шу жиҳатларига эътибор қаратиш ҳам ўринли...
Перейти
Для информации06.02.2017 08:59

Маълумот сифатида қабул қилинди.

Хамедов Ахлиман Мусаевич26.01.2017 22:56
Считаю необходимо внести изменения в ст. 375 УПК РУз. (Обеспечение права ознакомиться с материалами уголовного дела по его окончании), так как в ней указано, что защитник и др. участники процесса могут ознакомится и взять копии с материалов уголовного дело, только после обявление об окончании следствия, что осложняет защитникам (адвокатам) своевременно предоставление доказательств.Предлагая внести изменения указав, что участники процесса могут знакомится с материалами уголовного дела и брать с них копии на любой стадии предварительного следствия. Кроме этого, прелагая внести изменения в ст. 66 прим.1 УПК РУз. указав, что адвокат свидетеля имеет права знакомится с материалами уголовного дела и брать с них копии на любой стадии предварительного следствия.
Перейти
Принято06.02.2017 16:31

Предложение будет рассмотрено в ходе реализации Программы.

Dilshod Ostonov26.01.2017 22:50
Бош вазирнинг кадарлар билан ишлаш бўйича ўринбосари лавозимини киритишни таклиф қиламан. Таълимни, кадрларни иш билан таъминлашни, захира ходимларини шакллантириш ва улар билан доимо ишлаш, Илмий ишларни рағбатлантириш, амалдаги кадрлар фаолиятини таҳлил қилиш. Соҳаларнинг функционал вазифасидан келиб чиқиб, ютуқ ва муаммоларни ўрганиш, муаммоларга қарши самарали чоралар ишлаб чиқиш. Бу йўналишда асосан амалий иш тажрибага эга юридик маълумотли мутахассислар фаолият юритишса.... Масъулиятли лавозимларга Номзодларни танлашда объективлик таъминланади.
Перейти
Отклонено05.02.2017 11:43

Таклиф асослантирилмаган.

Xudoyshukurov Bahrom Adbiqayumovich26.01.2017 22:21
Академия фаолиятини тизимли қайта куриб чиқиш, профессор-ўқитувчилар профессионал базасини кучайтириш. Ўқув дастур ва режаларни бугунги кун талабларидан келиб чиқиб қайта аниқ мақсадли тарзда шакллантириш. Академияда таълим сифатини ошириш мақсадида ўқув сифатини, таълим бериш методикасини ўзгартириш (ҳозирда тингловчилар профессор-ўқитувчилар томонидан тайёрланган 10-15 та слайдни ёдлаш ва ҳар 2 ҳафта слайддан сўзма-сўз тушадиган тестларни ёдлаш билан овора). Реал ҳаётда мамлакат Президенти томонидан ўзининг аниқ таклифларига эга, ўзининг фуқаролик позицияси эга, ватанпарвар кадрларни тайёрлаш масаласи кун тартибига қуйилмоқда. Баҳолаш мезонлари ДТС асосида белгилаш мақсадга мувофиқ. Академия раҳбарияти “ўзини алоҳида давлат” сифатида ўтиш балларини 55 балл эмас, балки 65 балл қилиб белгилаган бу эса қонунчиликка тўғри келмайди. “Пахта плани” каби академияни натижасини кўрсатиш мақсадида тингловчилар сафидан чиқарилган 40 нафар ёш раҳбар кадрларни ўқишини академияда қайта тиклаш учун махсус комиссия тузиш мақсадга мувофиқ. Амалдаги академия раҳбарияти қайта тиклаш сўзини эшитгиси келмайди, сабаби бу уларнинг “сиёсатига тўғри келмайди”. Аслида Ўзбекистонда ягона таълим сиёсати, яъни баркамол авлодни тарбиялаш, Ўзбекистон истиқболига хизмат қиладиган раҳбар кадрлар заҳирасини яратишдан иборат.
Перейти
Для информации06.02.2017 09:11

Маълумот сифатида олинди.

Ibragimov Bahodir Yusupalievich26.01.2017 21:52
Mamlakatimiz 25 yilda erishgan yutuqlar tahsinga sazovor, buni butun jahon e'tirof rtmoqda. Qurilish sohasi: Bu sohada ham ko'plab islohotlar olib borilmoqda. lekin ishlab chiqarilayotgan qurilish materiallarini ko'pchiligi sifatsiz chiqmoqda. bunga mutasaddi shahslar menimcha etarlicha e'tibor berishmayapti.
Перейти
Для информации27.01.2017 20:26

Келгусида таклифларингизни баён этишингизни сўраймиз.

Кадиров Феруз Сабирович26.01.2017 21:47
"обеспечение обязательных социальных гарантий населению" - НДФЛ, ИНПС, взнос во внебюджетный Пенсионный фонд, возможно ли рассмотреть дополнительную статью удержания с дохода физ лиц с целью создания абсолютно бесплатной медицины, финансируемой этими средствами, что и будет отвечать пункту - "на повышение доступности и качества медицинского и социально-медицинского обслуживания населению".
Перейти
Отклонено31.01.2017 22:23

Предложение полностью не обосновано.

Safarov Temur Uktamovich26.01.2017 21:43
Ёки уларни "Мулоқот маркази" , деб номлаш ҳам мумкин.
Перейти
Отклонено27.01.2017 18:52

Таклифингиз учун миннатдорчилик билдирамиз. Қайд этган масалангиз жорий этилаётган "Халқ қабулхона"лари институти ваколатларига кириши маълум қилинади.

Safarov Temur Uktamovich26.01.2017 21:41
Маҳалла фуқаролар йиғини ҳузурида “Ахборот маркази”ни ташкил этишни таклиф қиламан, бунинг натижасида фуқароларнинг мурожаатлари мувофиқлашитирилади (ягона электрон марказ орқали фуқароларнинг мурожаатлари таълуқлиги бўйича масъул ижрочига етиб боради, шунигдек вақт ва ортиқча қоғозбозликка чек қўйилади); ижтимоий, иқтисодий, мехнат ва бошқа турдаги масалаларни ҳудудий давлат органлари томонидан самарали ва тезкор ҳал этилиши натижасида жойдаги давлат ҳокимияти органларининг мавқеи ошади; маҳалла фуқаролар йиғини электрон сайти очилиши натижасида, давлат ҳокимияти ва бошқа органлари ўртасидаги ташкилий ва иқтисодий масалаларни тартибга солади ва унинг шафофлигини таъминлайди; маҳалла ҳудудида истиқомат қилувчи фуқароларнинг, айниқса, ёшларнинг ҳуқуқий ва коммуникатив яъни ахборот-технологияларидан фойдаланиш маъданиятини оширишга хизмат қилади, уларни интернет орақали экстремистик оқимларга кириб кетиш ҳолатлари олди олинади; маҳалла фуқаролар йиғини сайтини тузишда, ушбу ҳудудда истиқомат қилувчи ёшларни жалб этган ҳолда, маҳалланинг тарихи, салоҳияти, экологияси, бандликни таъминлаш, оилавий тадбиркорлик оид бўлган мавзулар билан бойитилади; Ўзбекистон Республикасида 10 мингга яқин маҳалла фуқаролар йиғинида бир штат бирлигида иш жойи “Ахборот маркази” ташкил этилиши натижасида, ёшлларимизнинг бир қисми иш билан таъминланади. Бу эса, ўз навбатида, миллий қадриятларимизга тўла мос келувчи тизимни ташкил қилишимиз мумкин. Бежиз "Маҳалла демократия мактаби" - деб айтишмайди.
Перейти
Отклонено27.01.2017 18:52

Таклифингиз учун миннатдорчилик билдирамиз. Қайд этган масалангиз жорий этилаётган "Халқ қабулхона"лари институти ваколатларига кириши маълум қилинади.

Кадиров Феруз Сабирович26.01.2017 21:19
"внедрение в практику системы отчетности должностных лиц перед населением" - думаю это лишнее, т.к. их работа и есть отчет (качество, эффективность), самое главное чьи интересы они стоят в основе их работы - их задача благие начинания, именно это и есть самое сложное - менять все к лучшему. Отчетность - возврат к бюрократии. Результативность и ассоциативность с положительными изменениями в вверенной должностному лицу сфере и есть его отчет.
Перейти
Для информации27.01.2017 21:12

Впредь просим давать обоснованные предложения.

Кадиров Феруз Сабирович26.01.2017 21:04
"модернизацию и активную диверсификацию ведущих отраслей экономики" - затрагивает ли данный часть из текста поддержка и восстановление промышленности - заводов и фабрик, возвращение престижа работы в промышленности?
Перейти
Для информации28.01.2017 15:49

Модернизация и активная диверсификация ведущих отраслей экономики также предусматривает создание новых производственных мощностей, внедрение современных технологий по производству конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции и др.

Кадиров Феруз Сабирович26.01.2017 21:02
"направленное на поэтапное повышение заработной платы, пенсий и пособий" - однако в последнее время данные повышения никак не затрагивают и никак не обязывают идти на такие шаги акционерные общества, не знаю как с ООО, ЗАО и др. "совершенствование системы социальной защиты населения и здравоохранения" - предусматривает ли это бесплатная медицина, образование и прекращения практики частных больниц, школ как никак эти области не совместимы с бизнесом в плане пользы населения.
Перейти
Отклонено06.02.2017 16:14

Предложение не обосновано

Abdurakhimov Muzaffar Daminjonovich26.01.2017 20:59
Хар бир фуқаронинг пенция жамғармаси ва ижтимоий суғуртаси индивидуал жамғарилиб ва ҳисобланиб борилиши керак. Амалиётда 40 йил ишлаб пенция чиқади ва кимдир 90 йил умр кўраиб 30 пенция олади кимдир камроқ яъни 1 йил пенция олади ва вафот этади . 40 иш хакисидан ижтимоий суғурта бадаллари тўлаган фуқаронинг колган пуллари умумий жамғармада қолиб кетади. Бу адолатли бўлиши учун ходимнинг тўлананиб борилаётган ижтимоий суғурта бадаллари шахсий ҳисобланиб борилиши ва тўлани лозим бўлади. Пенциянер вафот этгандан сўнг колган жамғармадаги пенци пули меросхурларга тўланиши лозим бўлади. шунда хеч ким бир бирини хакини емайди.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:14

Маълумот учун қабул қилинди.

Abdurakhimov Muzaffar Daminjonovich26.01.2017 20:29
Давлат хизматлари, умуман хизмат кўрсатилиши учун талаб этиладиган ҳужжатлар рўйхатини кескин кискартириш. Айникса ушбу рўйҳатлардан "ва бошқа ҳужжатлар талаб қилиниши мумкин" деган қисмларни умуман чиқариб ташлашни таклиф қиламан. Мисол учун Эр ва хотин фуқаролик паспортини махсус бетида никох кайд этилганлиги тўғрисида белги бор, лекин никоҳ тузилганлиги тўғрисидаги гувоҳномани талаб этиш, доимий прописка тўғрисида белиги бўла туриб яшаш жойидан яшаяпди деган маълумотнома талаб этиш каби ҳолатларини тугатиш ортиқча овворагарчилик ва қоғозвозликни олдини олади.
Перейти
Для информации31.01.2017 09:24

Мазкур ҳужжат лойиҳасида “Давлат хизмати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш назада тутилган бўлиб, уни ишлаб ишлаб чиқиш жараёнида ва унинг ижроси бўйича ишлаб чиқиладиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаси бўйича аниқ таклифлар билан иштирок эитишингизга умид қиламиз.

Djalilov Komil Qudratovich26.01.2017 19:57
1. Барча таълим муаасасаларида 5 кунлик иш жорий қилиш керак (шанба-якшанба дам олиш), чунки бир кунда ўқитувчи ҳам, ўқувчи (талаба) ҳам дам олиб улгурмайди ва чарчоқ йиғилиб боравериб, таълим сифатига салбий таъсир кўрсатади. 2. Ўрта махсус ва олий таълимда ўқув йили давомийлигини камайтириб, семестрни хорижий таълим муаасалари каби 13-14 ҳафта қилиб белгилаш керак. 3. Болонья таълим системасига қўшилиш ва ўқув дастурларини Болонья тизитига мослаб қайта кўриб чиқиш керак.
Перейти
Для информации02.02.2017 11:04

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Зафар Аскаров26.01.2017 19:47
Бу лойиха албатта тошкент шахрида ишлаб юрган бошка вилоят фукароларига катта кулайлик яратади, лекин уртача 1-2млн оладиган давлат ишчиси нархи 2000 мин.иш хакидан юкори булган уй сотиб олишини кийин булади. Вахоланки иккаламчи бозорда уйлар нархи, бирламчи бозордагидан 2 баробар арзон. Биз фукароларга эркинлик яратмокчи булсак унда бу каби чеклов нотугри булиши мумкин. Яни бу табакаланишга олиб келди, шароити урта миенада булган оила бу имтиездан фойдаланолмай, узига тук яна уша тадбиркорлар бу уйларни сотиб олиши мумкин. Шу билан бирга, вилоятлардан келган фермер ва тадбиркорлар бу уйларни сотиб олиб яна ижарага бериб узи истикомат килишмайди чунки тадбиркорлик фаолиятини уз вилоятида олиб боради. Бу каби сабаблар уй жой нархларини бирламча бозорда кутарилишига ва яна уша урта хол, оликга ишонган фукаролар пул йигиш билан чекланиб колаверишади. Яна бир савол. Бу уйлар сотиб олингандан кейин, уй эгаси умри давомида вактинчалик руйхатда утиб умр курадими, уй узиники булсада?
Перейти
Для информации27.01.2017 19:26

Шарҳингизда таклиф ёритилмаган.

Нодир Худайкулов26.01.2017 18:59
хукуматнинг айрим хужжатларида экспорт килиниши таъкикланган махсулотлар мавжуд. масалан товук гўшти. Лекин гушт махсулотларини хукуматнинг розилиги билан экспорт килишга рухсат берилган. бу розилик қандай тартибда олиниши кўрсатилмаган. Тадбиркорга ишлаб чикарган махсулотидан 5-10% экспорт килишга рухсат берилса ёки тадбиркорга хар ойлик ички бозорга канчадир махсулот сотгандан сўнг экспорт килишга рухсат берилса тадбиркор ўз валютага бўлган ихтиёжини бир оз бўлса хам кондирган бўлар эди. Бунда солик органига назоратни топшириш лозим. Чунки тадбиркор махсулотни ички бозорга сотмасдан факат экспорт килиши ва ички бозор тақчил бўлишини олдини олиш максадида солик органи олдида ички ва ташки савдолари хакида хисобот топширса. бу маълумотларни тўғрилигини тасдиклаш максадида хисобот даврида сотилган махсулотни таққослаб солик органи маълумотларни қанчалик тўғрилигини назоратга олади хамда тадбиркорни хам валютага бўлган ихтиёжи ўзини ўзи таъминлаш йўли қондирилади шу билан бирга мажбурий сотилиши лозим бўлган валюта давлатга сотилади.
Перейти
Для информации28.01.2017 15:23

Фикрингиз учун раҳмат.

Uzlidep Uz26.01.2017 18:54
Тадбиркорлик субъектлари учун барча турдаги рўйхатдан ўтказиш, рухсат бериш ва лицензиялаш, шунингдек ташқи иқтисодий фаолиятни амалга ошириш билан боғлиқ тартиб таомилларни янада соддалаштирилди. Бу йўналишда туман шаҳар ҳокимликлари ҳузурида тадбиркорларга “бир дарча” тамойили бўйича давлат хизматлари кўрсатиш ягона марказлари ташкил этилди. Бироқ, ушбу йўналишда қабул қилинган қонун ҳужжатларида фақатгина тадбиркорлик субъектларига хизмат кўрсатиш назарда тутилган бўлиб, фуқароларга ёки мулкдорларга хизмат кўрсатиш назарда тутилмаган. Ушбу тизимда ҳам ўзгартириш критилиб, фуқароларга ва мулкдорларга ҳам хизмат кўрсатиш мақсадга мувофиқ бўлади.
Перейти
Для информации28.01.2017 16:45

Таклиф этилаётган механизм ҳаракатлар Давлат дастури лойиҳасининг 37-бандида кўзда тутилган.

Uzlidep Uz26.01.2017 18:53
Тадбиркорлик фаолиятида ишлаб чиқариш учун зарур бўлган хом-ашё ресурсларини олиш имкониятини барчага бирдай яратиш асосида соғлом рақобат муҳитини шакллантириш лозим. Шунингдек, солиқлар ва йиғимларни ўз вақтида тўлаб борадиган, ишлаб чиқариш суръатлари ва рентабелликни сақлаб турган, ишлаб чиқариш ва хизматлар ҳажмини муттасил ошириб борадиган, сўнгги 5 йил ичида молиявий жиноятларга қўл урмаган тадбиркорлик субъектлари учун тижорат банклари томонидан кам фоизли узоқ муддатли мақсадли кредитлар ажратишни таъминлаш лозим.
Перейти
Для информации28.01.2017 17:21

Фикрингиз учун раҳмат.

tashbaev daniyar nazirjanovich26.01.2017 18:52
ЎЗБЕКИСТОН «МИЛЛИЙ ТИКЛАНИШ» ДЕМОКРАТИК ПАРТИЯСИ ФРАКЦИЯСИНИНГ ТАКЛИФЛАРИ Жамиятда тиббий маданиятни юксалтириш Миллий дастури лойиҳасини тайёрлаш. Соғлом болани вояга етказишнинг муҳим шарти бўлган репродуктив саломатликни яхшилаш, туғма нуқсон ва хасталиклар билан туғилишларнинг олдини олиш, тиббиёт масканларининг моддий-техник базаси ва кадрлар салоҳиятини янада мустаҳкамлаш учун тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Мамлакатимиздаги тиббиёт муассасаларини замонавий диагностика ва даволаш ускуналари билан жиҳозлаш давлатимизнинг доимо диққат марказида бўлади. Шу билан бирга аҳолини тиббий маданиятини юксалтириш, соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, соғлом овқатланиш орқали соғлиқни асраш мақсадида профилактика ишларини янада кучайтириш учун амалга ошириладиган фаолиятни тизимлаштирувчи дастур зарурати юзага келмоқда. Дастур жамиятда соғлом турмуш тарзи ва соғлом овқатланишни такомиллаштиришга, касалликларни, айниқса давосиз ёки даволаниши қийин бўлган касалликларни олдини олиш уларни профилиактикасига оид тизимли чора тадбирларни ишлаб чиқишга хизмат қилади.
Перейти
Для информации31.01.2017 22:22

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади

Uzlidep Uz26.01.2017 18:52
. Божхона кодексига тегишли ўзгартиришлар киритиш. Божхона қонунчилигини тубдан либераллаштирмасдан туриб, четдан инвестиция олиб келиш ёки четга экспорт қилишни оптималлаштириш қийин. Масалан, асбоб-ускуналарни Ўзбекистон Республикасига олиб кириш учун унинг келиб чиқиш сертификати ёки сифат сертификати мавжуд бўлишининг ўзи кифоядир. Бироқ, медицина соҳасидаги асбоб-ускуналарни олиб кириш учун Соғлиқни сақлаш вазирлигнинг розилиги ёки шу идорадан рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳнома мавжуд бўлиши керак. Мазкур талаб, замонавий асбоб-ускуналарни мамлакатга киритишда қўшимча оворагарчиликни олиб келади. Шу боис, ушбу талабни бекор қилиб, Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан киритилган асбоб-ускуналарнинг фойдаланилиши устидан назорат ўрнатиш ваколатини сақлаб қолиш мақсадга мувофиқдир.
Перейти
Для информации28.01.2017 16:45

Мазкур таклиф ҳаракатлар Давлат дастури лойиҳасининг 34 ва 156-бандлари доирасида кўриб чиқилади.

tashbaev daniyar nazirjanovich26.01.2017 18:50
ЎЗБЕКИСТОН «МИЛЛИЙ ТИКЛАНИШ» ДЕМОКРАТИК ПАРТИЯСИ ФРАКЦИЯСИНИНГ ТАКЛИФЛАРИ «Кичик саноат зоналари тўғрисида» қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш. Қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи асосида депутатлар томонидан қонун лойиҳаси ишлаб чиқилади ва Қонунчилик палатасига киритилади. Бугунги кунда «Эркин иқтисодий зоналар тўғрисида»ги қонун мамлакатнинг белгиланган ҳудудларида маҳаллий ва хорижий инвесторлар иштирокида экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқариш мақсадларига қаратилган. Айни пайтда эса, ҳудудлардаги чекланган молиявий ва инфратузилма таъминоти шароитида кичик тадбиркорлик субъектларини маълум бир ҳудудда, тизимли равишда инфратузилма билан таъминлаш ва шаҳар, туманларда саноат ишлаб чиқаришини ривожлантириш учун хизмат қилади. Қонунни қабул қилиниши Ўзбекистонни барча ҳудудларида, шаҳар ва туманларда саноатни тизимлаштириш ва ҳудудларни иқтисодий ривожлантириш учун хуқуқий шароит яратади.
Перейти
Отклонено28.01.2017 17:06

Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 31 декабрдаги 378-сонли қарорига мувофиқ, кичик саноат зоналарини ташкил этиш ва фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатлар тўлиқ акс эттирилган.

Uzlidep Uz26.01.2017 18:50
Ижтимоий муҳофазага муҳтож шахсларга, яъни ногиронларга тадбиркорлик фолиятини юритишлари учун имконият яратиш. Яъни давлат томонидан қонунда белгиланган тартибда ногиронлар учун алоҳида солиқ, нақд пул олиш банклардан кредит олиш соҳасида ва бошқа соҳаларда махсус қарорлар қабул қилиш. Имконияти чекланган шахсларни соғлом турмуш тарзига жалб қилиш орқали уларнинг ҳаётда ўз ўрнига эга бўлишини таъминлаш ва молиявий аҳволини яхшиланишига ҳисса қўшиш лозим
Перейти
Принято28.01.2017 17:20

Ушбу таклиф ҳужжатни қайта ишлаш жараёнида кўриб чиқилади.

tashbaev daniyar nazirjanovich26.01.2017 18:47
ЎЗБЕКИСТОН «МИЛЛИЙ ТИКЛАНИШ» ДЕМОКРАТИК ПАРТИЯСИ ФРАКЦИЯСИНИНГ ТАКЛИФЛАРИ Маъмурий судлов соҳасига ярашув институтини жорий этишга қаратилган «Ўзбекистон Республикасининг маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш. Қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи асосида депутатлар томонидан қонун лойиҳаси ишлаб чиқилади ва Қонунчилик палатасига киритилади. Бугунги кунда жиноят ишлари бўйича ярашув институти қўлланилмоқда ва йилдан йилга уни қўллаш кенгайиб бормоқда. Ушбу ижобий амалиётни маъмурий судлов жараёнига ҳам тадбиқ этилиши инсон манфаатлари устуворлигини, жабрланувчиларнинг ҳуқуқларини тикланишига ва ҳуқуқбузарлик натижасида етказилган зарарни ўз вақтида ундиришга, ишларни соддалаштирилган тартибда кўришга имконият беради.
Перейти
Для информации31.01.2017 17:15

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

tashbaev daniyar nazirjanovich26.01.2017 18:46
ЎЗБЕКИСТОН «МИЛЛИЙ ТИКЛАНИШ» ДЕМОКРАТИК ПАРТИЯСИ ФРАКЦИЯСИНИНГ ТАКЛИФЛАРИ Барча сиёсий партиялар: тузилмаларида аҳолининг, тадбиркорлик субъектларининг мурожаатларини қабул қилиш ва кўриб чиқишнинг интерактив усулларини кенгайтириш; тузилмаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлайдиган мутахассислар фаолиятларини такомиллаштириш; Бундай чораларнинг амалга оширилиши сиёсий партиялар фаолиятида ошкораликни таъминлашга, мурожаатлар билан ишлашни такомиллаштиришга хизмат қилади.
Перейти
Для информации31.01.2017 11:44

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Аброр Абдуллаев26.01.2017 18:25
4. Политика реформ и открытости, которая активно осуществляется в нашей стране, по мнению международных экспертов, в значительной степени повысит и укрепит международный авторитет республики, создаст благоприятный имидж Узбекистана на мировой арене. В этой связи, считаем целесообразным и предлагаем организовать постоянно действующий международный общественно-политический Клуб деловых встреч "ЗОМИН" (аналог российского Клуба "Валдай"). Местом проведения встреч Клуба, могла бы быть одна из живописнейших зон отдыха на территорий Зоминского района Джизакской области или зона отдыха "Бельдерсай" в Бостанлыкском районе Ташкентской области Республики Узбекистан (По согласованию). Основными задачи Клуба могут быть: - организацию встреч с представителями политических и деловых кругов, депутатами, сенаторами, руководителями комитетов палат Олий Мажлиса, правительства, министерств и ведомств, политических партий и движений, молодежной организации Республики Узбекистан, представителями иностранного дипломатического корпуса, международных организаций и миссий, аккредитованных в республике; - для участия в заседаниях Клуба будут приглашаться как действующие, так и бывшие видные государственные, политические и общественные деятели, представители учащейся и студенческой молодежи, журналисты, политические обозреватели и телеведущие Узбекистана и иностранных государств, известные представители творческой и научной интеллигенции, ученые с мировым именем, отечественные и зарубежные бизнесмены, политики, сенаторы и конгрессмены США, депутаты Европарламента и другие; - обсуждение насущных, животрепещущих вопросов современности, политической и экономической жизни страны и мира. - повышение политического и делового кругозора молодежи, привлечение их к активной общественной, политической, экономической и научной жизни, воспитания у них чувства патриотизма и гордости за свою Родину. Для повышения авторитета и расширения географии деятельности Клуба, в качестве его постоянных ведущих, можно пригласить иностранных политических деятелей, бывших руководителей государств Европы и стран Азиатского региона. Генератором идей проведения заседаний Клуба, встреч и их тематических планов, на наш взгляд, может стать совместная с иностранными партнерами компания, которая на регулярной основе будет обеспечивать участие в мероприятиях Клуба иностранных участников, оказывать материальную и иную финансовую поддержку в организации мероприятий Клуба. Выдавать поощрительные стипендии и гранты для учебы и стажировки за рубежом, постоянным и активным членам, участникам Клуба, из числа, политически наиболее подготовленной и одаренной части молодежи, которая, в будущем, должна стать политической элитой узбекской интеллигенции, достойно представлять Республику Узбекистан на мировой политической арене. В качестве мер по реализации настоящего проекта, предлагается следующее: а) определить организационно - правовую форму, статус, состав учредителей, членов, участников Клуба, в т.ч. зарубежных. Разработать Положение о международном общественно-политическом Клубе, Устав и Учредительный договор. Подготовить пакет документов для регистрации Клуба; б) подготовить для рассмотрения проект Концепции международного общественно-политического Клуба; в) внести предложения о создании международного общественно - политического Клуба деловых встреч, в Правительство республики. Принять необходимые меры для подготовки и подписания соответствующего постановления Президента.
Перейти
Для информации06.02.2017 12:29

Ваше предложение принято к сведению.

Аброр Абдуллаев26.01.2017 18:23
3. Мировой опыт показывает, что наиболее эффективной формой организации сельскохозяйственного бизнеса, является кооперативная форма. По поручению Премьер-министра Мирзиеева, в апреле 2015 года, в каждом районе республики созданы агрофирмы. Между тем, практически все агрофирмы образованы в форме ООО небольшими группами людей, которые являются учредителями, а значит, они же являются получателями всех дивидендов, хотя, поручением Премьер-министра предполагалось, что учредителями агрофирм будут все сельхозпроизводители, которые на ряду со всеми участниками должны были быть получателями дивидендов от конечной стоимости. В целях установления справедливости и эффективной организации бизнеса в сельскохозяйственном секторе, считаем целесообразным рекомендовать агрофирмам поменять организационно-правовую форму с ООО на кооперативную (Закон о кооперации имеется). В этом случае, все участники будут являться не учредителями, а членами кооператива, и дивиденды будут распределяться пропорционально их паям или в соответствии со сданной ими продукции. Кроме этого, в соответствии с Законом о кооперации, каждый член кооператива будет иметь только один голос, независимо от размера его пая, что обеспечит максимально демократичные отношения, а в целом и мотивацию для каждого участника кооператива.
Перейти
Отклонено28.01.2017 15:21

В соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан “О гарантиях свободы предпринимательской деятельности”, государственные органы, другие организации и их должностные лица не вправе вмешиваться в деятельность субъектов предпринимательской деятельности, осуществляемую в соответствии с законодательством.

Аброр Абдуллаев26.01.2017 18:20
2. Для обеспечения занятости населения, в первую очередь, молодежи, окончивших различные учебные заведения, и создания дополнительных рабочих мест, считаем необходимым пересмотреть всю систему работы фонда занятости минтруда, а также формирование средств фонда и их использование. Существующее положение показывает, что все предприятия делают отчисления в этот фонд, но практически ни одна компания не получает компенсации за вновь созданные рабочие места. Предлагается, в первую очередь, предусмотреть преференции за созданные рабочие места, а также обеспечить порядок компенсации из средств фонда, компаниям за каждое вновь созданное рабочее место.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:13

Ваше предложение принято к сведению.

Аброр Абдуллаев26.01.2017 18:20
1. Существующая практика показала, что очень много инновационных проектов, предлагаемых предпринимателями, в различные министерства и ведомства, остаются без должного внимания, в связи с чем предлагается создать площадку для обсуждения таковых, в виде инновационно - технического Совета. На наш взгляд, такой Совет мог бы быть создан под эгидой Академии наук и Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан. Как минимум и как максимум, при Премьер-министре республики. Вместе с тем для оценки проектов могут быть привлечены специалисты министерств и ведомств и независимые эксперты. Заключения Совета по проектам, должны носить обязательный характер для рассмотрения министерствами и ведомствами, с обратной связью с Советом, что позволит сократить проволочки и исключить вымогательство.
Перейти
Отклонено28.01.2017 16:15

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 15.07.2008г. №ПП-916 в рамках ежегодно проводимой Республиканской ярмарки инновационных идей, технологий и проектов обеспечивается взаимосвязь науки и производства.

Аброр Абдуллаев26.01.2017 18:18
1. Существующая практика показала, что очень много инновационных проектов, предлагаемых предпринимателями, в различные министерства и ведомства, остаются без должного внимания, в связи с чем предлагается создать площадку для обсуждения таковых, в виде инновационно - технического Совета. На наш взгляд, такой Совет мог бы быть создан под эгидой Академии наук и Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан. Как минимум и как максимум, при Премьер-министре республики. Вместе с тем для оценки проектов могут быть привлечены специалисты министерств и ведомств и независимые эксперты. Заключения Совета по проектам, должны носить обязательный характер для рассмотрения министерствами и ведомствами, с обратной связью с Советом, что позволит сократить проволочки и исключить вымогательство.
Перейти
Отклонено28.01.2017 15:20

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 15.07.2008г. №ПП-916 в рамках ежегодно проводимой Республиканской ярмарки инновационных идей, технологий и проектов обеспечивается взаимосвязь науки и производства.

Агзамов Авазхон Талгатович26.01.2017 18:08
Жисмоний шахсларнинг жами йиллик даромадлари ва харажатлари бўйича декларациялаш тизими (2002 йилдан ишга тушиши керак эди)ни амалга киритиш керак. Айниқса бунда амалдорлар, санъат аҳли ва юқори даромадга эга қатламни даромадлари ва харажатлари тўғрисида иқтисодий ҳужжатни назарда тутувчи декларациялаш тизимини жорий қилиш керак. Босқичма босқич бошқа аҳоли қатламларини ҳам шундай декларация топширишга жалб қиладиган меъёрий ҳуқуқий ҳужжат қабул қилиш керак. албатта буни интерактив усулда электрон кўринишда топширишни назарда тутиш керак.
Перейти
Для информации28.01.2017 16:44

Мазкур таклиф ҳаракатлар дастури лойиҳасининг 90-банди доирасида кўриб чиқилади.

Агзамов Авазхон Талгатович26.01.2017 17:57
Амалдаги жисмоний шахслар даромадларини солиққа тортиш тизимидаги мавжуд солиқ ставкалари шароитида даромад даражасига қараб солиқ юкининг тақсимланишида номутаносибликлар кузатилмоқда. Масалан, 1 млн. сўм даромад олувчи жисмоний шахс учун ўртача солиқ юки 10,5 фоизни ташкил қилаётган бўлса, 3 млн. сўм даромад олувчи жисмоний шахс зиммасидаги солиқ юки 18,5 %ни ташкил қилмоқда. Бундан шуни кузатиш мумкинки, даромаднинг ортиши 3 баробарни ташкил этмоқда. Лекин солиқ юки 2 баробарга ҳам ортмаётганлигини кузатишимиз мумкин. Шунинг учун ҳам фикримизча белгиланган солиқ ставкаларини такомиллаштириш бўйича ислоҳотларни давом эттириш ва бунда даромад даражасига қараб солиқ юкини тенг тақсимлаш имконияти ставкаларни такомиллаштиришда асосий мезон сифатида танлаб олиниши зарур. Таҳлиллар натижасида аҳолининг истеъмол талабини рағбатлантириш мақсадида жисмоний шахслар даромадларидан олинадиган солиқнинг 2 шкаласи бўйича белгиланган солиқ ставкасини 7,5 %дан 7 %га тушириш ва юқори шкала бўйича белгиланган солиқ ставкасини 25 %га кўтариш мақсадга мувофиқ. Ушбу таклифни қуйидагича изоҳлаш мумкин: Биринчидан, қуйи солиқ ставкасини туширилиши, аҳолининг нисбатан кам таъминланган қатламининг шахсий тасарруфидаги даромадларини ортишига олиб келади. Бу ўз навбатида макрокўламда истеъмол талабини ортишида “акселератор” вазифасини бажаради. Нисбатан бой аҳоли қатламининг даромадларига солиқ юкининг ортиши уларнинг истеъмол талабига нисбатан нейтрал бўлиши фанда исботланган. Қолаверса, аҳолининг юқори бой қатлами истеъмол савати (корзинаси)да маҳаллий товарлардан кўра импорт товарларнинг улуши юқоридир. Биз учун импорт маҳсулотларига бўлган истеъмолни рағбатлантиришга йўналтирилган солиққа тортиш тизимида мантиқнинг ўзи мавжуд эмас. Иккинчидан, таҳлилларга кўра 3,0 млн. сўмгача даромад олувчилар учун белгиланган солиқ ставкаси шароитида солиқ юки максимал 18,5 %ни ташкил қилмоқда. Демак, миллий иқтисодиётдаги 19-20 %дан юқори солиқ юки шароитида жисмоний шахслар даромадларига солиқ солишда солиқ юкини кўтариш бўйича заҳиралар мавжуд.
Перейти
Отклонено28.01.2017 16:43

Ушбу масала республикамизнинг ҳар йили тасдиқланадиган асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва давлат бюджети параметрларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ. 2017 йилги Давлат бюджет параметрлари Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2016 йил 27 декабрдаги ПҚ-2699-сонли Қарори билан тасдиқланди.

Агзамов Авазхон Талгатович26.01.2017 17:55
Солиққа тортиш базасини кенгайтириш бўйича амалий чора-тадбирларни ишлаб чиқишда ҳамда маҳаллий бюджетлар даромад қисмини мустаҳкамлаш мақсадида жисмоний шахсларни мол-мулкларини солиққа тортишда қуйидаги бир нечта ставка (усул)лардан фойдаланишни тавсия этамиз: 1. Жисмоний шахсларнинг мол-мулкини қайта баҳоланган (бозор баҳосига яқинлаштирилган) қийматидан олинадиган мол-мулк солиғининг прогрессив ставкаси: т/р Мол-мулк қиймати (минг сўм) Солиқ ставкаси 1. 5000,0 гача 0 % 2. 5000,0 дан – 10000,0 гача 1 % 3. 10000,0 дан – 20000,0 гача 1,5 % 4. 20000,0 дан – 25000,0 гача 2,0 % 5. 25000,0 дан – 50000,0 гача 2,5 % 6. 50000,0 дан – 100000,0 гача 3,0 % 7. 100000,0 дан юқори 3,5 % 2. Ёки амалдаги мол-мулк солиғи ставкасига мол-мулк жойлашган худуддаги ер участкаси зонасидан келиб чиқиб коэффициент қўллаш усули: мисол учун Тошкент шаҳри бўйича ер участкасини солиққа тортиш мақсадида 5 та зонага бўлинган. Шундан келиб чиқиб: - умумий майдони 200 кв.м.гача бўлган “Турар жойлар, квартиралар учун мол-мулк солиғи ставкаси (2017 йил учун 1,7%)га 1-зона бўйича 0,6; 2-зона бўйича 0,4; 3-зона бўйича 0,3; 4-зона бўйича 0,2 ва 5-зона бўйича 0,1 коэффициентини қўллаш; - умумий майдони 200 кв.м.дан 500 кв.м.гача бўлган “Турар жойлар, квартиралар учун мол-мулк солиғи ставкаси (2017 йил учун 2,1%)га 1-зона бўйича 0,7; 2-зона бўйича 0,6; 3-зона бўйича 0,5; 4-зона бўйича 0,4 ва 5-зона бўйича 0,3 коэффициентини қўллаш; - умумий майдони 500 кв.м.дан ошиқ бўлган “Турар жойлар, квартиралар учун мол-мулк солиғи ставкаси (2017 йил учун 2,9%)га 1-зона бўйича 0,9; 2-зона бўйича 0,8; 3-зона бўйича 0,7; 4-зона бўйича 0,6 ва 5-зона бўйича 0,5 коэффициентини қўллаш амалиётини жорий қилиш керак. 3. Ёки турар жойлар, квартираларда яшовчилар сонидан келиб чиқиб жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқни ҳисоблашда қўлланиладиган солиқ ставкаси (мисол учун Тошкент шаҳри бўйича): - умумий майдони 200 кв.м.гача бўлган ҳамда: 8-10 кишигача яшовчи бўлган “Турар жойлар, квартиралар учун мол-мулк солиғи ставкаси (2017 йил учун 1,7%)га 0,6; 5-7 кишигача яшовчи бўлганларга 0,4; 3-4 кишигача яшовчи бўлганларга 0,3; 1-2 кишигача яшовчи бўлганларга 0,2 ва рўйхатда хеч ким йўқ хонадонларга 0,1 коэффициентини қўллаш; - умумий майдони 200 кв.м.дан 500 кв.м.гача бўлган ҳамда 8-10 кишигача яшовчи бўлган “Турар жойлар, квартиралар учун мол-мулк солиғи ставкаси (2017 йил учун 2,1%)га 0,7; 5-7 кишигача яшовчи бўлганларга 0,6; 3-4 кишигача яшовчи бўлганларга 0,5; 1-2 кишигача яшовчи бўлганларга 0,4 ва рўйхатда хеч ким йўқ хонадонларга 0,3 коэффициентини қўллаш; - умумий майдони 500 кв.м.дан ошиқ бўлган ҳамда 8-10 кишигача яшовчи бўлган “Турар жойлар, квартиралар учун мол-мулк солиғи ставкаси (2017 йил учун 2,9%)га 0,9; 5-7 кишигача яшовчи бўлганларга 0,8; 3-4 кишигача яшовчи бўлганларга 0,7; 1-2 кишигача яшовчи бўлганларга 0,6 ва рўйхатда хеч ким йўқ хонадонларга 0,5 коэффициентини қўллаш амалиётини жорий қилиш керак.
Перейти
Отклонено28.01.2017 16:42

Ушбу масала республикамизнинг ҳар йили тасдиқланадиган асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва давлат бюджети параметрларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ. 2017 йилги Давлат бюджет параметрлари Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2016 йил 27 декабрдаги ПҚ-2699-сонли Қарори билан тасдиқланди.

Салиев Козимбек Шухратович26.01.2017 17:50
Диний экстремизм ва миссионерлик фаолияти билан шуғулланган чет-эл ва ўз фуқароларимизга умрбод қамоқ жазоси хақида қонун қабул қилиш зарур.
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:31

Таклиф асослантирилмаган.

Салиев Козимбек Шухратович26.01.2017 17:45
Йирик ижтимоий, сиёсий ва маданий-оммавий тадбирлар ўтказилишидан аввал хар доим автомобил хайдовчиларига ва фуқароларга ноқулайликлар туғдирмаслик мақсадида ёпиладиган кўчалар хақида олдиндан маьлумот берилиши зарур.
Перейти
Для информации06.02.2017 10:15

Маълумот сифатида олинди.

Qurbanov Jumanazar Omonovich26.01.2017 17:40
"Юридик ва жисмоний шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ҳозирги кунда фақат давлат органларига тадбиқ этилган. Ушбу қонун нодавлат ва нотижорат ташкилотлари ёки тадбиркорлик субъектларига тадбиқ этилмаган. Яъни Жисмоний ва юридик шахслар ёки уларнинг вакиллари томонидан нодавлат ва нотижорат ташкилотларига ёки бошқа ташкилотларга мурожаат қилганда қонунда белгиланган муддат жавоб берилмаган тақдирдаям уларни жавобгарликка тортиб бўлмайди. Шунинг учун ушбу қонунга фақат давлат органлари эмас балки белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтган барча ташкилотларга тадбиқ этилса мақсадга мувофиқ.
Перейти
Принято27.01.2017 18:42

Таклифингиз кўриб чиқилади.

Rashidov Anvarjon Shavkatjon o'g'li26.01.2017 17:38
натаруслар фалолиятини тубдан ислох қилиш лозим. бир тадбиркор натарус хузурида соатлаб эмас балки кунлар иш битиришга навбатга турмоқда
Перейти
Для информации31.01.2017 20:45

Мазкур ҳужжатда нотариат органлари фаолиятини ислоҳ қилиш бўйича қатор чоралар амалга ошириш кўзда тутилган.

Rustambekov Islambek Rustambekovich26.01.2017 17:33
Инвестиция соҳасидаги қонун ҳужжатларини танқидий қайта кўриб чиқиш, жумладан: - ривожланган хорижий мамлакатларники каби (Масалан, Германия) инвестицияга доир муносабатларни тартибга солувчи нормаларни битта қонунда бирлаштириб акс эттириш, яъни Инвестицияга оид 3 та қонун ва бир қатор қонун соти ҳужжатларини битта янги қонун кўринишида қабул қилиш; - чет эл инвесторлари қаторига чет элда доимий яшовчи Ўзбекистон фуқароларини қайтадан қўшиш; - ички инвестицияларни иқтисодиётга жалб этиш мақсадида, маълум миқдордаги суммада (масалан 1 млн АҚШ долл) иқтисодиётга жалб этилаётган тадбиркорлик субъектлари ёки жисмоний шахсларга, чет эл инвесторлари / чет эл корхонаси/қўшма корхонага бериладиган имтиёзлардан фойдаланиш имконини бериш. (чет эл инвестори ва миллий инвестор ўртасидаги маълум нотенгликни йўқотиш, чунки амалда миллий инвестор даромадини репатриация қилиб олиб чиқиб кетмайди, балки яна фаолиятига жалб этади).
Перейти
Для информации28.01.2017 15:15

Ушбу таклиф ҳужжат лойиҳаси “Хорижий инвесторларни жалб этиш мақсадида инвестициявий жозибадорлигини ошириш.” бандида назарда тутилган.

Салиев Козимбек Шухратович26.01.2017 17:29
Қонун асосида МТМ да бир гурухда кўпи билан 25 бола бўлиши мумкин, лекин хозирги кунда бир гурухда камида 35 бола жойлаштирилади, Марказий халқ таьлими бошқармаси томонидан МТМда жой бўлмаса хам коррупция асосида ёки таниш билишчилик орқали болани боғчага жойлаштиришга справка берилаверади. Таклиф: МТМни қурилишини кескин кўпайтириш зарур.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:07
Маълумот сифатида олинди.
Rashidov Anvarjon Shavkatjon o'g'li26.01.2017 17:27
Суд қарорларини электрон базасини ташкил этиш лозим. ушбу базадан суд ижрочилари уларга келган суд қарорларини кўра олиши ва ушбу қарорларни ижросини ўз вақтида таминлашлари керак бўлиши лозим. ўз вақтида бажарилмаган қарорлар устидан суд ўз вақтида хабардор бўлади ва назоратга олади. шунда суд ижрочиси деган одамларнинг орқасидан ортиқча югариб юришлар бартараф этилармиди. мисол учун банклар бирор мижоз қарздорлиги устидан судга мурожат қилиб суд қарори чиқаради ва қарор кучга киргандан сўнг хам суд ижрочисини орқасидан югуришига мажбур бўлмоқда. хуллас суд ижрочиларини ва суд қарорларини ишини ягона база орқали бажара олиш имконини бериш лозим
Перейти
Для информации31.01.2017 11:34

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Салиев Козимбек Шухратович26.01.2017 17:19
Тадбиркорлик билан шуғулланмохчи бўлган битирувчиларга қандай қилиб кредит берилади? Ахир битирувчи кредитни тўлай олмаса зарарни қоплайдиган хеч нарсаси йўқку.
Перейти
Отклонено06.02.2017 15:36

Таклиф йўқ.

Каримов Хайрулла Хабибуллаевич26.01.2017 17:13
Согласен с комментарием Qwat Jollybekov. От Болонской конвенции постепенно надо отказываться. Болонская конвенция обеспечивает занятость времени молодежи, но считаю, что себя не оправдала. Также безмерно благодарен нашему Президенту Шавкат Миромоновичу за то, что он действительно работает на благо нашего народа! С ним у нас большое, процветающее будущее!
Перейти
Для информации06.02.2017 16:13

Ваше предложение принято к сведению.

Салиев Козимбек Шухратович26.01.2017 17:10
Хозирги кунда олий таьлим муассасини битираётган талабага (бюджет ва шартнома асосида ўқиётганлар) институт ёки университет томонидан уч томонлама шартномани имзолашга хужжат берилмоқда. Бу хужжатни имзолаб келгандан сўнгина диплом берилмоқда. Аслида бу хужжат фақатгина олий таьлим муассасида давлат бюджети асосида ўқиётган талабаларга имзолашга берилиши зарур. Барча талабаларни иш билан таминладик деган хужжатларни олий таьлим муассаси Мехнат вазирлигига юборади. Мехнат вазирлиги эса Хукуматга ва Олий мажлисга жўнатилади ва нотўғри маьлумотлар асосида хар йили 1 миллионга якин одам иш билан таьминланди деган ёлғон маьлумотлар келтирилади.
Перейти
Отклонено06.02.2017 15:36

Таклифни мазкур бандга алоқаси йўқ.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:08
6. Янги туристик маршрутларни яратиш, туризмнинг замонавий турларини ривожлантириш, уларнинг жозибадорлигини кучайтириш. Ҳудуднинг хусусиятларидан келиб чикиб, янги туристик маршрутларини ишлаб чикиш (экологик, агро, этнографик, гастрономик, спорт, даволаш-согломлаштириш), туризмнинг янги турлари буйича электрон йул бошловчиларни ишлаб чикиш, Экотуризмни ривожлантириш мақсадида Жомбой туманидаги «Зарафшон» қўриқхонасини сайёҳлар ташриф буюрадиган масканга айлантириш. Агротуризмни янада ривожлантириш мақсадида вилоят туманларидаги мавжуд интенсив боғлар ва бошқа мева-сабзавот етиштиришга ихтисослаштирилган хўжаликларда сайёҳларга хизмат кўрсатиш учун мўлжалланган янги сайёҳлик объектларини барпо этиш.
Перейти
Для информации31.01.2017 22:08

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:08
5. Туризм соҳасида бизнесни юритиш бўйича қулай шароитларни яратиш, жаҳон тан олган брендларни, хорижий инвесторларни фаол жалб этиш. - хорижий туроператорлар, ОАВ ва бошқа тегишли ташкилотлар иштирокида инфотурларни (ахборот турлари – мамлакат туризм имкониятларини таништирувчи тур) ўтказиш тажрибасини кенгайтириш; - туризмнинг ривожланган турлари тўғрисида мультимедиа тақдимотларини ишлаб чиқиш ва ОАВда, жумладан ижтимоий тармоқларда жойлаштириш; - Самарқанд шаҳри ва вилоятнинг бошқа диққатга сазовор объектларининг 3D моделини яратиш ва GoogleeEarth онлайн интерактив харитасига жойлаштириш; - хорижий ОАВда Самарқанднинг тарихий-маданий мероси ва бой туристик имкониятларини доимий ва самарали илгари суриш ва тарғиб этишни янада кучайтириш, хусусан бу борада “БиБиСи”, Виасат Эксплорер, “Нейшнл Джеографик Чанел”, Тревл чанел” каби хорижий телеканналлар билан шартнома асосида реклама компаниясини тизимли олиб бориш.
Перейти
Для информации31.01.2017 22:08

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:07
4. Аэропорт ва вокзалларда хизмат кўрсатиш сифатини тубдан яхшилаш. Самарқандга ташриф буюрувчи туристлар учун аэропорт ва вокзалда комплекс хизмат кўрсатишни яхшилаш бўйича таклифлар: - Самарқанд халқаро аэропортида замонавий ахборот-коммуникациялар технологияси ва рискни бошқариш тизимини қўллаш орқали иккиталик, яъни “яшил” ва “қизил” йўлаклар тизимини жорий қилиш; - паспорт назоратидан ўтишда қўшимча қулайлик яратиш ва бу жараёндан ўтишни тезлаштириш мақсадида резидент ва норезидентлар учун алоҳида паспорт назоратидан ўтишни таъминлаш; - ички ва халқаро қатновлар учун авиа ва темирйўл билетларни онлайн брон ва харид қилиш тизимини амалиётда тўлақонли жорий қилиш; - аэропорт ва вокзалда туристлар ва туристлар гуруҳларига сервис хизмат кўрсатишни яхшилаш, хорижий валюталар айирбошлаш нуқталарининг сутка давомида фаолият юритишини таъминлаш, уларда таксилар хизматлари фаолиятини тартибга солиш; - хавфсизлик чораларини кўрган ҳолда турист ва туристлар гуруҳини кутиб олувчи шахсларни аэропорт ва вокзал биноларига киришларига рухсат бериш тартибини кўриб чиқиш;
Перейти
Для информации31.01.2017 22:07

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:07
3. Туризм соҳасида виза тартиботини соддалаштириш. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 24 мартдаги “Ўзбекистон Республикасининг чет эллардаги ваколатхоналари тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида”ги қарорига асосан, Ўзбекистоннинг хориждаги элчихоналари туристик вакиллик функцияларини бажариб келмоқда. Мамлакатнинг туристик салоҳиятини илгари суриш ва тарғиб қилиш бўйича хорижий мамлакатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда, ҳар бир мамлакат ўзининг хорижий мамлакатлардаги элчихоналари штат жадвалида миллий туризм салоҳиятини тарғиб қилувчи, туристик компаниялар ва тармоқ ОАВлари билан ҳамкорликни ривожлантириш, туристик кўргазма ва ярмаркаларда иштирок этиш билан бевосита шуғулланувчи туризм бўйича мутахассис лавозимини жорий этиш мақсадга мувофиқ. - визани расмийлаштириш ва бериш жараёнида замонавий ахборот коммуникция технологиялаарнини қўллаш, шу жумладан, виза учун талаб қилинган ҳужжатларни дипломатик ваколатхоналарга келмасдан онлайн сўровнома тўлдириш тизими орқали топшириш амалиётини кенгайтириш; - босқичма-босқич электрон визалар тизимини киритиш; - барча мамлакатлар фуқаролари учун Ўзбекистон Республикасининг халқаро аэропортларида транзит визаларни бериш тартибини соддалаштириш; - хорижий туристлар учун виза олиш давлат божи ва йиғимлари ҳажмини 2 мартага қисқартириш; - туристлар гуруҳлари учун визани расмийлаштиришнинг энг кам миқдорини 10 кишидан 5 кишига тушириш каби чора-тадбирларни амалга ошириш.
Перейти
Для информации31.01.2017 22:08

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:07
2. “Туризм тўғрисида”ги Қонуннинг янги таҳририни ишлаб чиқиш. Янги таҳрирдаги “Туризм тўғрисида”ги Қонун лойиҳасини қуйидаги жиҳатларни назарда тутган ҳолда ишлаб чиқиш тавсия этилади: - Туризм фалияти субъектлари ва туристларнинг ҳуқуқ ҳамда мажбуриятларини,шунингдек, туризм соҳасидаги ваколатли давлат органи ва маҳаллий давлат ҳокимиятининг ваколатини аниқ белгилаб қўйиш; - Илғор хорижий тажрибани ўрганиш асосида туризм соҳасини ривожлантиришнинг замонавий ташкилий-ҳуқуқий механизмларини ишлаб чиқиш.
Перейти
Для информации31.01.2017 22:07

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:07
1. Ўрта муддатли истиқболда Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш концепциясини, шунингдек 2017-2021 йилларда Концепцияни амалга оширишга доир аниқ чора-тадбирлар Дастурини ишлаб чиқиш. Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш концепциясини, шунингдек 2017-2021 йилларда Концепцияни амалга оширишга доир аниқ чора-тадбирлар Дастурини ишлаб чиқиш муносабати билан муаммоли масалалар, таклиф ва тавсиялар юзасидан амалиётдаги ҳолат мисолида ҳудудий бошқарма томонидан Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш Давлат қўмитастга тегишли лойиҳа тақдим этилди(илова қилинади.)
Перейти
Для информации28.01.2017 16:32

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 2 декабрдаги ПФ-4861 – сонли “Ўзбекистон Республикасининг туризм соҳасинин жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони асосан, Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ташқи иқтисодий алоқалар, инвестициялар ва савдо вазирлиги, Ташқи ишлар вазирлиги, Маданият ва спорт ишлари вазирлиги, Адлия вазирлиги, Давлат божхона қўмитаси, Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси, Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари, бошқа манфаатдор вазирликлар, идоралар, ташкилотлар билан биргаликда уч ой муддатда ушбу Фармонда белгиланган туризм соҳасидаги давлат сиёсатининг мақсадлари ва устувор вазифаларидан келиб чиқиб, ўрта муддатли истиқболда Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш концепциясини, шунингдек 2017-2021 йилларда Концепцияни амалга оширишга доир аниқ чора-тадбирлар Дастурини Вазирлар Маҳкамасига киритиш топшириғи берилган.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:06
6. Янги туристик маршрутларни яратиш, туризмнинг замонавий турларини ривожлантириш, уларнинг жозибадорлигини кучайтириш. Ҳудуднинг хусусиятларидан келиб чикиб, янги туристик маршрутларини ишлаб чикиш (экологик, агро, этнографик, гастрономик, спорт, даволаш-согломлаштириш), туризмнинг янги турлари буйича электрон йул бошловчиларни ишлаб чикиш, Экотуризмни ривожлантириш мақсадида Жомбой туманидаги «Зарафшон» қўриқхонасини сайёҳлар ташриф буюрадиган масканга айлантириш. Агротуризмни янада ривожлантириш мақсадида вилоят туманларидаги мавжуд интенсив боғлар ва бошқа мева-сабзавот етиштиришга ихтисослаштирилган хўжаликларда сайёҳларга хизмат кўрсатиш учун мўлжалланган янги сайёҳлик объектларини барпо этиш.
Перейти
Для информации31.01.2017 22:20

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:06
5. Туризм соҳасида бизнесни юритиш бўйича қулай шароитларни яратиш, жаҳон тан олган брендларни, хорижий инвесторларни фаол жалб этиш. - хорижий туроператорлар, ОАВ ва бошқа тегишли ташкилотлар иштирокида инфотурларни (ахборот турлари – мамлакат туризм имкониятларини таништирувчи тур) ўтказиш тажрибасини кенгайтириш; - туризмнинг ривожланган турлари тўғрисида мультимедиа тақдимотларини ишлаб чиқиш ва ОАВда, жумладан ижтимоий тармоқларда жойлаштириш; - Самарқанд шаҳри ва вилоятнинг бошқа диққатга сазовор объектларининг 3D моделини яратиш ва GoogleeEarth онлайн интерактив харитасига жойлаштириш; - хорижий ОАВда Самарқанднинг тарихий-маданий мероси ва бой туристик имкониятларини доимий ва самарали илгари суриш ва тарғиб этишни янада кучайтириш, хусусан бу борада “БиБиСи”, Виасат Эксплорер, “Нейшнл Джеографик Чанел”, Тревл чанел” каби хорижий телеканналлар билан шартнома асосида реклама компаниясини тизимли олиб бориш.
Перейти
Для информации31.01.2017 22:19

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:05
4. Аэропорт ва вокзалларда хизмат кўрсатиш сифатини тубдан яхшилаш. Самарқандга ташриф буюрувчи туристлар учун аэропорт ва вокзалда комплекс хизмат кўрсатишни яхшилаш бўйича таклифлар: - Самарқанд халқаро аэропортида замонавий ахборот-коммуникациялар технологияси ва рискни бошқариш тизимини қўллаш орқали иккиталик, яъни “яшил” ва “қизил” йўлаклар тизимини жорий қилиш; - паспорт назоратидан ўтишда қўшимча қулайлик яратиш ва бу жараёндан ўтишни тезлаштириш мақсадида резидент ва норезидентлар учун алоҳида паспорт назоратидан ўтишни таъминлаш; - ички ва халқаро қатновлар учун авиа ва темирйўл билетларни онлайн брон ва харид қилиш тизимини амалиётда тўлақонли жорий қилиш; - аэропорт ва вокзалда туристлар ва туристлар гуруҳларига сервис хизмат кўрсатишни яхшилаш, хорижий валюталар айирбошлаш нуқталарининг сутка давомида фаолият юритишини таъминлаш, уларда таксилар хизматлари фаолиятини тартибга солиш; - хавфсизлик чораларини кўрган ҳолда турист ва туристлар гуруҳини кутиб олувчи шахсларни аэропорт ва вокзал биноларига киришларига рухсат бериш тартибини кўриб чиқиш;
Перейти
Для информации31.01.2017 22:19

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:05
3. Туризм соҳасида виза тартиботини соддалаштириш. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 24 мартдаги “Ўзбекистон Республикасининг чет эллардаги ваколатхоналари тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида”ги қарорига асосан, Ўзбекистоннинг хориждаги элчихоналари туристик вакиллик функцияларини бажариб келмоқда. Мамлакатнинг туристик салоҳиятини илгари суриш ва тарғиб қилиш бўйича хорижий мамлакатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда, ҳар бир мамлакат ўзининг хорижий мамлакатлардаги элчихоналари штат жадвалида миллий туризм салоҳиятини тарғиб қилувчи, туристик компаниялар ва тармоқ ОАВлари билан ҳамкорликни ривожлантириш, туристик кўргазма ва ярмаркаларда иштирок этиш билан бевосита шуғулланувчи туризм бўйича мутахассис лавозимини жорий этиш мақсадга мувофиқ. - визани расмийлаштириш ва бериш жараёнида замонавий ахборот коммуникция технологиялаарнини қўллаш, шу жумладан, виза учун талаб қилинган ҳужжатларни дипломатик ваколатхоналарга келмасдан онлайн сўровнома тўлдириш тизими орқали топшириш амалиётини кенгайтириш; - босқичма-босқич электрон визалар тизимини киритиш; - барча мамлакатлар фуқаролари учун Ўзбекистон Республикасининг халқаро аэропортларида транзит визаларни бериш тартибини соддалаштириш; - хорижий туристлар учун виза олиш давлат божи ва йиғимлари ҳажмини 2 мартага қисқартириш; - туристлар гуруҳлари учун визани расмийлаштиришнинг энг кам миқдорини 10 кишидан 5 кишига тушириш каби чора-тадбирларни амалга ошириш.
Перейти
Для информации31.01.2017 22:19

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:05
2. “Туризм тўғрисида”ги Қонуннинг янги таҳририни ишлаб чиқиш. Янги таҳрирдаги “Туризм тўғрисида”ги Қонун лойиҳасини қуйидаги жиҳатларни назарда тутган ҳолда ишлаб чиқиш тавсия этилади: - Туризм фалияти субъектлари ва туристларнинг ҳуқуқ ҳамда мажбуриятларини,шунингдек, туризм соҳасидаги ваколатли давлат органи ва маҳаллий давлат ҳокимиятининг ваколатини аниқ белгилаб қўйиш; - Илғор хорижий тажрибани ўрганиш асосида туризм соҳасини ривожлантиришнинг замонавий ташкилий-ҳуқуқий механизмларини ишлаб чиқиш.
Перейти
Для информации31.01.2017 22:19

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:04
1. Ўрта муддатли истиқболда Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш концепциясини, шунингдек 2017-2021 йилларда Концепцияни амалга оширишга доир аниқ чора-тадбирлар Дастурини ишлаб чиқиш. Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш концепциясини, шунингдек 2017-2021 йилларда Концепцияни амалга оширишга доир аниқ чора-тадбирлар Дастурини ишлаб чиқиш муносабати билан муаммоли масалалар, таклиф ва тавсиялар юзасидан амалиётдаги ҳолат мисолида ҳудудий бошқарма томонидан Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш Давлат қўмитастга тегишли лойиҳа тақдим этилди(илова қилинади.)
Перейти
Для информации31.01.2017 22:18

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Safarov Azamat Raxmatovich26.01.2017 17:03
Иккинчи банд қуйидагича тўлдирилиши лозим: ахборот хавфсизлигини таъминлаш ва ахборотни ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш, ахборот соҳасидаги таҳдидларга ўз вақтида ва мутаносиб равишда қарши ҳаракатларни ташкил этиш, оммавий ахборот воситалари билан доимий ҳамкорлик олиб борувчи ижтимоий-сиёсий, илмий-услубий марказлар фаолиятини такомиллаштириш;
Перейти
Принято02.02.2017 11:32

Иштирокингиз учун раҳмат.

Uzlidep Uz26.01.2017 17:03
1. Ўрта муддатли истиқболда Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш концепциясини, шунингдек 2017-2021 йилларда Концепцияни амалга оширишга доир аниқ чора-тадбирлар Дастурини ишлаб чиқиш. Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш концепциясини, шунингдек 2017-2021 йилларда Концепцияни амалга оширишга доир аниқ чора-тадбирлар Дастурини ишлаб чиқиш муносабати билан муаммоли масалалар, таклиф ва тавсиялар юзасидан амалиётдаги ҳолат мисолида ҳудудий бошқарма томонидан Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш Давлат қўмитастга тегишли лойиҳа тақдим этилди(илова қилинади.) 2. “Туризм тўғрисида”ги Қонуннинг янги таҳририни ишлаб чиқиш. Янги таҳрирдаги “Туризм тўғрисида”ги Қонун лойиҳасини қуйидаги жиҳатларни назарда тутган ҳолда ишлаб чиқиш тавсия этилади: - Туризм фалияти субъектлари ва туристларнинг ҳуқуқ ҳамда мажбуриятларини,шунингдек, туризм соҳасидаги ваколатли давлат органи ва маҳаллий давлат ҳокимиятининг ваколатини аниқ белгилаб қўйиш; - Илғор хорижий тажрибани ўрганиш асосида туризм соҳасини ривожлантиришнинг замонавий ташкилий-ҳуқуқий механизмларини ишлаб чиқиш. 3. Туризм соҳасида виза тартиботини соддалаштириш. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 24 мартдаги “Ўзбекистон Республикасининг чет эллардаги ваколатхоналари тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида”ги қарорига асосан, Ўзбекистоннинг хориждаги элчихоналари туристик вакиллик функцияларини бажариб келмоқда. Мамлакатнинг туристик салоҳиятини илгари суриш ва тарғиб қилиш бўйича хорижий мамлакатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда, ҳар бир мамлакат ўзининг хорижий мамлакатлардаги элчихоналари штат жадвалида миллий туризм салоҳиятини тарғиб қилувчи, туристик компаниялар ва тармоқ ОАВлари билан ҳамкорликни ривожлантириш, туристик кўргазма ва ярмаркаларда иштирок этиш билан бевосита шуғулланувчи туризм бўйича мутахассис лавозимини жорий этиш мақсадга мувофиқ. - визани расмийлаштириш ва бериш жараёнида замонавий ахборот коммуникция технологиялаарнини қўллаш, шу жумладан, виза учун талаб қилинган ҳужжатларни дипломатик ваколатхоналарга келмасдан онлайн сўровнома тўлдириш тизими орқали топшириш амалиётини кенгайтириш; - босқичма-босқич электрон визалар тизимини киритиш; - барча мамлакатлар фуқаролари учун Ўзбекистон Республикасининг халқаро аэропортларида транзит визаларни бериш тартибини соддалаштириш; - хорижий туристлар учун виза олиш давлат божи ва йиғимлари ҳажмини 2 мартага қисқартириш; - туристлар гуруҳлари учун визани расмийлаштиришнинг энг кам миқдорини 10 кишидан 5 кишига тушириш каби чора-тадбирларни амалга ошириш. 4. Аэропорт ва вокзалларда хизмат кўрсатиш сифатини тубдан яхшилаш. Самарқандга ташриф буюрувчи туристлар учун аэропорт ва вокзалда комплекс хизмат кўрсатишни яхшилаш бўйича таклифлар: - Самарқанд халқаро аэропортида замонавий ахборот-коммуникациялар технологияси ва рискни бошқариш тизимини қўллаш орқали иккиталик, яъни “яшил” ва “қизил” йўлаклар тизимини жорий қилиш; - паспорт назоратидан ўтишда қўшимча қулайлик яратиш ва бу жараёндан ўтишни тезлаштириш мақсадида резидент ва норезидентлар учун алоҳида паспорт назоратидан ўтишни таъминлаш; - ички ва халқаро қатновлар учун авиа ва темирйўл билетларни онлайн брон ва харид қилиш тизимини амалиётда тўлақонли жорий қилиш; - аэропорт ва вокзалда туристлар ва туристлар гуруҳларига сервис хизмат кўрсатишни яхшилаш, хорижий валюталар айирбошлаш нуқталарининг сутка давомида фаолият юритишини таъминлаш, уларда таксилар хизматлари фаолиятини тартибга солиш; - хавфсизлик чораларини кўрган ҳолда турист ва туристлар гуруҳини кутиб олувчи шахсларни аэропорт ва вокзал биноларига киришларига рухсат бериш тартибини кўриб чиқиш; 5. Туризм соҳасида бизнесни юритиш бўйича қулай шароитларни яратиш, жаҳон тан олган брендларни, хорижий инвесторларни фаол жалб этиш. - хорижий туроператорлар, ОАВ ва бошқа тегишли ташкилотлар иштирокида инфотурларни (ахборот турлари – мамлакат туризм имкониятларини таништирувчи тур) ўтказиш тажрибасини кенгайтириш; - туризмнинг ривожланган турлари тўғрисида мультимедиа тақдимотларини ишлаб чиқиш ва ОАВда, жумладан ижтимоий тармоқларда жойлаштириш; - Самарқанд шаҳри ва вилоятнинг бошқа диққатга сазовор объектларининг 3D моделини яратиш ва GoogleeEarth онлайн интерактив харитасига жойлаштириш; - хорижий ОАВда Самарқанднинг тарихий-маданий мероси ва бой туристик имкониятларини доимий ва самарали илгари суриш ва тарғиб этишни янада кучайтириш, хусусан бу борада “БиБиСи”, Виасат Эксплорер, “Нейшнл Джеографик Чанел”, Тревл чанел” каби хорижий телеканналлар билан шартнома асосида реклама компаниясини тизимли олиб бориш. 6. Янги туристик маршрутларни яратиш, туризмнинг замонавий турларини ривожлантириш, уларнинг жозибадорлигини кучайтириш. Ҳудуднинг хусусиятларидан келиб чикиб, янги туристик маршрутларини ишлаб чикиш (экологик, агро, этнографик, гастрономик, спорт, даволаш-согломлаштириш), туризмнинг янги турлари буйича электрон йул бошловчиларни ишлаб чикиш, Экотуризмни ривожлантириш мақсадида Жомбой туманидаги «Зарафшон» қўриқхонасини сайёҳлар ташриф буюрадиган масканга айлантириш. Агротуризмни янада ривожлантириш мақсадида вилоят туманларидаги мавжуд интенсив боғлар ва бошқа мева-сабзавот етиштиришга ихтисослаштирилган хўжаликларда сайёҳларга хизмат кўрсатиш учун мўлжалланган янги сайёҳлик объектларини барпо этиш
Перейти
Для информации31.01.2017 22:18

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Safarov Azamat Raxmatovich26.01.2017 17:01
Иккинчи банд қуйидагича тўлдирилиши лозим: ўрта махсус, касб-ҳунар ва олий таълим муассасалари битирувчиларини ишга жойлаштириш ТИЗИМИНИ ЯРАТИШ ҳамда хусусий тадбиркорлик соҳасига жалб қилишДА УЛАРНИНГ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИ ЯРАТИШ;
Перейти
Отклонено02.02.2017 11:18

Таклифингиз асослантирилмаган.

Каримов Хайрулла Хабибуллаевич26.01.2017 17:00
Комментарии очень правильные. Дополнение - ННО, финансируемые из зарубежных источников надо запретить.
Перейти
Отклонено06.02.2017 11:38

Ваше предложение не обосновано.

Каримов Хайрулла Хабибуллаевич26.01.2017 16:57
Для реализации задач по приоритетным направлениям отраслей экономики требуется отойти от советского стереотипа мышления в оценке оплаты труда квалифицированного специалиста. В частности, наша страна богата одаренной молодежью. Оценка интеллектуального труда программиста, администратора баз данных должна быть с учетом мировых или хотя бы Российских уровней. Иначе отток интеллектуального персонала будет продолжаться и далее.
Перейти
Отклонено06.02.2017 11:30

Ваш комментарий не имеет конкретных предложений.

Safarov Azamat Raxmatovich26.01.2017 16:57
Туризмни ривожлантиришда идоралараро мувофиқликни шакллантириш; бунда барча кўргазмалар, кўрик-танловлар, халқ сайллари, фестиваллар туризм ривожига хизмат қилиши лозим. Туризм инфратузилмасини жаҳон стандартлари даражасига кўтариш;
Перейти
Для информации31.01.2017 22:07

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Safarov Azamat Raxmatovich26.01.2017 16:54
Адвокатлик фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш;
Перейти
Отклонено02.02.2017 01:16

Таклифингизни тушунарлироқ ва изоҳи билан беришгизни сўраймиз.

Safarov Azamat Raxmatovich26.01.2017 16:52
биринчи банд қуйидагича тўлдирилиши лозим: жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш борасидаги фаолиятни мувофиқлаштиришнинг самарадорлигини ошириш, бунда манфаатдор ва мутасадди ташкилотларнинг масъуллигини кучайтириш;
Перейти
Принято31.01.2017 17:06

Таклифингиз инобатга олинади.

Салиев Козимбек Шухратович26.01.2017 16:52
Россия, Корея, Япония ва яна бир қатор давлаталарнинг Меҳнат вазирлиги билан биргаликда Ўзбекистон худудида юқоридаги давлатларнинг мехнат йўналиши бўйича бўлимларини очиш зарур. Бу бўлимлар орқали чет эл давлат органлари иш билан таминланмаган фуқароларимизга ўз таклифларини билдирадилар. Шу ернинг ўзида конкурс орқали бу шахсларни ишга қабул қилиб ишга чет давлатига жўнатилади. Бу йўл орқали биринчидан фуқароларимиз нима иш ва қайси жойда иш билан шуғулланишлари аниқ. иккинчидан ойлик иш хақи кафолатланади ва иш хаққидан давлатимизга солиқ тўланади.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:33
Маълумот сифатида олинди.
Abbos Yunusov26.01.2017 16:52
Инсон капитали ютуқларидан унумли фойдаланиш ва уни ривожлантириш учун инвестициялар киритиш ҳажмини босқичма-босқич ошириб бориш
Перейти
Для информации28.01.2017 16:41

Таклиф этилаётган механизм ҳаракат дастури лойиҳасининг 279-бандида кўзда тутилган.

Каримов Хайрулла Хабибуллаевич26.01.2017 16:50
Комментарий гражданина Alimqulov Sobirjon Rahimqulovich весьма уместный. Пока будет разница в суммах номинала по пластику и наличных - будет искусственное завышение цен. По пластику покупаем на 10-20% дороже, чем тот же товар за наличные. Это, я думаю, многие заметили.
Перейти
Отклонено27.01.2017 20:45

Впредь просим давать только собственные предложения.

Odilov Murod Elibayvich26.01.2017 16:49
Тошкент шаҳрида доимий пропискаси бўлмаган шахсларга ҳам уй-жой сотиб олиш ҳуқуқи берилаётгани яхши. Лекин энг кам иш ҳаққининг 2000 бароборидан юқори нархдаги уйни сотиб олиш тўғрисидаги қисмини ўйлаб кўриш керак. Давлат ва жамоат ташкилотларида ишлайдиган фуқаролар ойлик маошга бу уйни олиш имконияти йўқ. Бундай уйларни тадбиркорларгина олиш имконига эга бўлади. Тадбиркорлар бир кун Тошкентда бўлса бир кун қишлоқда бўлади. Давлат ва жамоат ташкилотларида ишлайдиган фуқаролар ҳар доим Тошкентда бўлади, шу ерда яшайди ва фарзандли бўлади. Айтмоқчи бўлганим, давлат ва жамоат ташкилотларида ишлайдиган фуқароларга уй-жой сотиб олиш нархини энг камида уч (3) баробар камайтириш керак ҳамда уларни давлат ва жамоат ташкилотида ишлашини инобатга олиб сотиб олинган уйга доимий прописка қилинишини ҳам таъминлаш керак. Чунки давлат ва жамоат ташкилотида ишлаётган фуқаро Тошкентда ишлаб шу ерда фарзандли бўлади ва шу ерга мослашади. Доимий прописка қилинмаса бир неча ўн йил ишлагандан кейин унинг олдида бир қанча муаммолар пайдо бўлади, фарзандининг боғчаси, мактаби, ўқиши, поликлиника хизматлари, фарзандининг доимий пропискаси қаерда бўлади ва шу кабилар. Ахир ходим 10 йил олдин Тошкентга келган бўлса шу ерда яшаган бўлса унинг қишлоқда на уй-жойи на макони бўлади. Давлат ва жамоат ташкилотларида ишлайдиган фуқароларга уй-жой сотиб олиш нархини пасайтириш ва доимий-прописка қилиниш имкониятини яратиб бериш керак.
Перейти
Отклонено27.01.2017 19:28

Шарҳингиз учун рахмат. Таклиф этаётган масалангиз амалдаги қонунчилик талабларига мос келмайди.

Abbos Yunusov26.01.2017 16:49
Туризм соҳаси мамлакатимиз тараққиётининг узоқ муддатли стратегиясида энг истиқболли йўналиш эканлигини эътиборга олган ҳолда туризм инфраструктурасини янада яхшилаш бўйича босқичма босқич амалга оширилиш лозим бўлган ишларнинг аниқ механизмларини ишлаб чиқиш.
Перейти
Для информации28.01.2017 16:31

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 2 декабрдаги ПФ-4861 – сонли “Ўзбекистон Республикасининг туризм соҳасинин жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони асосан, Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ташқи иқтисодий алоқалар, инвестициялар ва савдо вазирлиги, Ташқи ишлар вазирлиги, Маданият ва спорт ишлари вазирлиги, Адлия вазирлиги, Давлат божхона қўмитаси, Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси, Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари, бошқа манфаатдор вазирликлар, идоралар, ташкилотлар билан биргаликда уч ой муддатда ушбу Фармонда белгиланган туризм соҳасидаги давлат сиёсатининг мақсадлари ва устувор вазифаларидан келиб чиқиб, ўрта муддатли истиқболда Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш концепциясини, шунингдек 2017-2021 йилларда Концепцияни амалга оширишга доир аниқ чора-тадбирлар Дастурини Вазирлар Маҳкамасига киритиш топшириғи берилган.

Агзамов Авазхон Талгатович26.01.2017 16:47
Амалдаги жисмоний шахслар даромадларини солиққа тортиш тизимидаги мавжуд солиқ ставкалари шароитида даромад даражасига қараб солиқ юкининг тақсимланишида номутаносибликлар кузатилмоқда. Масалан, 1 млн. сўм даромад олувчи жисмоний шахс учун ўртача солиқ юки 10,5 фоизни ташкил қилаётган бўлса, 3 млн. сўм даромад олувчи жисмоний шахс зиммасидаги солиқ юки 18,5 %ни ташкил қилмоқда. Бундан шуни кузатиш мумкинки, даромаднинг ортиши 3 баробарни ташкил этмоқда. Лекин солиқ юки 2 баробарга ҳам ортмаётганлигини кузатишимиз мумкин. Шунинг учун ҳам фикримизча белгиланган солиқ ставкаларини такомиллаштириш бўйича ислоҳотларни давом эттириш ва бунда даромад даражасига қараб солиқ юкини тенг тақсимлаш имконияти ставкаларни такомиллаштиришда асосий мезон сифатида танлаб олиниши зарур. Таҳлиллар натижасида аҳолининг истеъмол талабини рағбатлантириш мақсадида жисмоний шахслар даромадларидан олинадиган солиқнинг 2 шкаласи бўйича белгиланган солиқ ставкасини 7,5 %дан 7 %га тушириш ва юқори шкала бўйича белгиланган солиқ ставкасини 25 %га кўтариш мақсадга мувофиқ. Ушбу таклифни қуйидагича изоҳлаш мумкин: Биринчидан, қуйи солиқ ставкасини туширилиши, аҳолининг нисбатан кам таъминланган қатламининг шахсий тасарруфидаги даромадларини ортишига олиб келади. Бу ўз навбатида макрокўламда истеъмол талабини ортишида “акселератор” вазифасини бажаради. Нисбатан бой аҳоли қатламининг даромадларига солиқ юкининг ортиши уларнинг истеъмол талабига нисбатан нейтрал бўлиши фанда исботланган. Қолаверса, аҳолининг юқори бой қатлами истеъмол савати (корзинаси)да маҳаллий товарлардан кўра импорт товарларнинг улуши юқоридир. Биз учун импорт маҳсулотларига бўлган истеъмолни рағбатлантиришга йўналтирилган солиққа тортиш тизимида мантиқнинг ўзи мавжуд эмас. Иккинчидан, таҳлилларга кўра 3,0 млн. сўмгача даромад олувчилар учун белгиланган солиқ ставкаси шароитида солиқ юки максимал 18,5 %ни ташкил қилмоқда. Демак, миллий иқтисодиётдаги 19-20 %дан юқори солиқ юки шароитида жисмоний шахслар даромадларига солиқ солишда солиқ юкини кўтариш бўйича заҳиралар мавжуд.
Перейти
Для информации28.01.2017 15:19

Ушбу масала республикамизнинг ҳар йили тасдиқланадиган асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва давлат бюджети параметрларини ишлаб чиқишда кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ. 2017 йилги Давлат бюджет параметрлари Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2016 йил 27 декабрдаги ПҚ-2699-сонли Қарори билан тасдиқланди.

Алимов Боту Бабирович26.01.2017 16:45
1.Олий Мажлис қуйи палатасига сайлов натижасига кўра, энг кўп ўрин олган сиёсий партия белгиланган муддат ичида Бош вазир номзодини таклиф қилиш ҳуқуқидан фойдалана олмаса, ушбу ҳуқуқ кейинги ўриндаги партияга берилишига оид нормани қонунчиликка киритиш лозим. Бу хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибасини миллий ҳуқуқ тизимимизда қўллаган ҳолда сиёсий партияларнинг масъулиятини янада оширишга ва уларнинг ҳокимият учун қонуний йўл билан курашишларининг жонланишига хизмат қилади. 2.«Давлат бошқарувини янгилаш ва янада демократлаштириш ҳамда мамлакатни модернизация қилишда сиёсий партияларнинг ролини кучайтириш тўғрисида»ги Конституциявий Қонунда парламент сайлови натижасига кўра, тенг миқдордаги энг кўп депутатлик ўринларини қўлга киритган бир неча сиёсий партия томонидан Бош вазир номзодини кўрсатиш тартибини белгилаш лозим. Бу Вазирлар Маҳкамаси таркибини шакллантириш жараёнида сиёсий партияларнинг иштирокини ҳуқуқий жиҳатдан батафсил тартибга солиш ва миллий қонунчиликнинг янада оптималлашишига замин яратади. 3.Вазирлар Маҳкамаси аъзоларини лавозимга тайинлаш (тасдиқлаш) жараёнига олий вакиллик органи ва ундаги сиёсий партияларни жалб қилиш масаласига эътибор қаратиш фурсати етди. Сабаби мамлакатимизда давлат ҳокимияти ва бошқаруви соҳасида амалга оширилаётган демократик ислоҳотлар халқ ҳокимиятчилиги конституциявий принципини ҳаётга тадбиқ қилиш, давлат ҳокимияти тизимида парламентаризм концепциясининг амалий ифодасини янада мустаҳкамлаш эканлигини инобатга олган ҳолда, мазкур чора тадбирлар Ҳукуматнинг парламент олдидаги жавобгарлигини кенгайтириб, ушбу орган аъзолигига парламент томонидан қўллаб-қувватланган ва унинг ишончини қозонган шахсларнинг тасдиқланишига, парламент назорати механизмининг такомиллашишига, Вазирлар Маҳкамаси аъзоларининг парламент аъзолари билан ўзаро муносабатларининг мустаҳкамланишига, шу билан бирга қонунчилик ва ижро ҳокимияти органлари ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг янада барқарорлашишига қаратилган. 4.«Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг Регламенти тўғрисида»ги Қонуннинг 331-моддаси ва «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Регламенти тўғрисида»ги Қонуннинг 321-моддасида Олий Мажлис палаталарининг Вазирлар Маҳкамаси муайян аъзосини зарур бўлганда истеъфога чиқариш тўғрисида давлат бошлиғи кўриб чиқиши учун таклиф киритиш ҳуқуқини мустаҳкамлаш ва унинг тартибини белгилаш лозим. Сабаби «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тўғрисида»ги Қонуннинг 8-моддаси тўртинчи қисмида парламент палаталарининг бундай ҳуқуқи белгилаб қўйилган. Бироқ ушбу ҳуқуқни амалга ошириш механизми юқоридаги Қонунларда назарда тутилмаган. Мазкур қоиданинг киритилиши айнан бир ҳуқуқий муносабат юзасидан турли қонун ҳужжатларидаги нормаларнинг унификацияланишига хизмат қилиб, Ҳукумат аъзосининг ахборотини эшитиш сингари парламент назорати институтининг самарадорлигига ижобий таъсир кўрсатади.
Перейти
Для информации30.01.2017 17:22

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Каримов Хайрулла Хабибуллаевич26.01.2017 16:37
Также прошу рассмотреть возможность возврата к кириллице. Т.к. с применением латинской графики - резко увеличилось количество малограмотных молодых людей.
Перейти
Отклонено27.01.2017 20:24

Ваше предложение необоснованно.

Qurbanov Jumanazar Omonovich26.01.2017 16:29
1. Ҳар бир Олий мажлис Қонунчилик палатаси депутати ва Сенат аъзосининг ўзи сайланган окрукдаги сайловчилар доимий алоқа ўрнатиш учун электрон алоқа тизими жорий этиш ҳам мақсадга мувофиқ. 2. Маҳаллий ҳокимят томонидан қабул қилинадиган қарорни қабул қилмасдан олдин депутат ёки сента аъзоси амалдаги қонунчиликка мос ёки мос эмаслигини аниқлик киритиш керак.
Перейти
Отклонено26.01.2017 17:10
Қайд этган масалангиз Дастур доирасида белгиланган.
Abbos Yunusov26.01.2017 16:27
Маҳалл фуқаролар йиғини раиси ва диний маърифат ва маънавий - ахлоқий тарбия масалалари бўйича маслаҳатчиси лавозимига сайланишга қўйилган ёш чегарасини камида 35-40 ёш этиб белгилаш мақсадга мувофиқ бўларди. Чунки бу пайтга келиб киши анча мунча ҳаётий тажрибага ҳам эга бўлган бўлади. Шу билан бирга Маҳалл фуқаролар йиғини раиси ва диний маърифат ва маънавий - ахлоқий тарбия масалалари бўйича маслаҳатчиси учун сайловларни ўтказишда бошқа вакиллик органларида бўлгани каби умумий, тенг, тўғридан - тўғри сайлов ҳуқуқи асосида яширин овоз бериш йўли билан сайланишини қатъий белгилаб қўйиш лозим. Шунда МФЙ раисларида фуқаролар олдидаги масъуллиги ошади. Очиқ овоз бериш орқали амалга оширилган сайловларда эса айрим ҳолларда "андиша", "мабодо сайланиб қолса, мендан хафа бўлиб юради", "қўни қўшничилик", "ошна-оғайничилик" деган мулоҳазалар ҳақиқий номзодни танлашга тўсиқ бўлиб қолади.
Перейти
Отклонено31.01.2017 10:58

Таклифингиз асослантирилмаган.

Kadirov Anvarxodja Asatullayevich26.01.2017 16:27
Бошланишига хаммаёкка лазер считывателлар урнатиш албатта кимматлик килса керак, бунинг устига кондукторларнинг ишидан махрум булиши хам узок муддат микесида тугри йуналиш булсада киска муддатда негатив холатдир. Тошкент шахрида айнан кандай жорий килиниши деталларидан хабаримиз йук, лекин 2021 йилгача барча йирик шахарларда барча кондукторларнинг кулига считывателлар билан жихозлаб тулик накд пулсиз транспортда юришни жорий килишни режалаштиришни таклиф этаман. Шунда ишнинг катта кисми амалга оширилади, яъни автоматлаштирилган биллинг тизими ташкил этилади, чипли карталар жорий этилади, автобусларни кондукторсиз юрадиган даражада жихозлаш кейин хам молиявий имкониятга караб булаверади.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:01
Маълумот сифатида олинди.
Safarov Temur Uktamovich26.01.2017 16:21
Необходимо отметить, что в трудовом законодательстве, хотя установлено порядок разрешения коллективных трудовых споров по поводу установления новых или изменения существующих условий труда устанавливается з а к о н о м (ч.2 ст. 281 Трудового кодекса Республики Узбекистан), но до сегодняшнего дня не было разработано единого консолидированного нормативно-правового акта, который регламентировало бы в достаточной степени порядок разрешения данного вида спора. Необходимость данного введения востребовано тем, что в период интеграционного развития экономики и создании больших условий так для отечественных и зарубежных предпринимателей (свободные экономические индустриальные зоны). Решением данного возникшего вопроса может быть, только принятие Закона Республики Узбекистан «О порядке разрешения трудовых споров (конфликтов)». На сегодняшний день, как показывает зарубежный опыт в особенности стран СНГ , уже имеются специальные законодательные акты, которые направлены на разрешения таких споров. Основу правового регулирования коллективных трудовых споров составляют нормы и принципы международного трудового права, в особенности, положения, предусмотренные в конвенциях и рекомендациях Международной организации труда (КОНВЕНЦИЯ 154 Конвенция о содействии коллективным переговорам, Рекомендации № 92, 135, 143, 154, 158, 163 и др. ). В связи с этим, институт разрешения коллективных споров (конфликтов), требует отдельного законодательного рассмотрения. Так как, защита интересов прав трудящихся является обязанностью не только государства, но институтов гражданского общества, путем которого обеспечивается общественный контроль.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:28

Принято к сведению.

эргашев восиджон ёкубович26.01.2017 16:15
Мамлакатимиз фанини тараққий эттириш, илмий потенциални сақлаб қолиш ва ривожлантириш мақсадида қуйидагиларни таклиф этаман: 1.Амалдаги тизим бўйича тайёрланаётган докторлик диссертациялари ва магистрлик диссертациялари ўртасида ҳам мазмун, ҳам шакл борасида аҳамиятли тавофутлар мавжуд. Бир қатор объектив ва субъектив сабабларга кўра магистрлик диссертацияси том маънода фан доктори даражасини олишга бўлган талабгорларни тайёрлаш вазифасини бажаролмаяпти. Ҳозирги кунда докторлик диссертацияларни ҳимоя қилувчиларнинг аксарияти фан номзодлари эканлиги туфайли юқоридаги ҳолат яққол кўзга ташланмаяпти. Лекин, кейинчалик докторантлар контингентини асосан магистрлар ташкил этиши докторлик диссертацияни бажариш ва ҳимоя қилиш сифатининг янада пасайишига олиб келиши мумкин. Пировардида, мазкур ҳолат жамиятда фан доктори илмий даражаси тўғрисида нотўғри ва юзаки дунёқарашни юзага келтиради. Шу боис, магистратура ва докторантура ўртасида оралиқ продокторантура босқичини жорий этиш таклиф этилмоқда. 2. Ҳозирда ОТМ ва ИТИларда амалдаги тартиб-таомил бўйича докторлик диссертациясини расмийлаштирмаган бўлса-да, лекин самарали илмий-тадқиқот фаолият билан шуғулланаётган ва эътиборга молик натижаларга эга бўлган соҳанинг кўзга кўринарли олимлар фаолият юритмоқда. Шундай гуруҳга мансуб мутахассисларнинг аксарияти докторлик илмий даражасини олиш бўйича мавжуд тартибларнинг мураккаблиги, уларни бажариш учун вақт ва моддий имкониятларнинг чекланганлиги ва айримларининг пенсия ёшида эканлиги ёки унга яқинлашганлиги туфайли докторлик диссертациясини бажариш орқали фан доктори даражасини олишга ҳаракат қилишмаяпти. Мамлакатимизда айрим фан соҳалари бўйича фан доктори даражасига эга бўлган мутахассисларни етишмаслиги, табиий омилларга кўра улар сонининг йилдан-йилга камайиб бораётганлиги келажакда шу мутахассисликлар бўйича илмий-педагогик кадрлар тайёрланиш жараёнини тўхтаб қолишига, илмий-тадқиқотларни камайишига ва сифатини тушиб кетишига олиб келиши мумкин. Шу боис, гарчи диссертация бажармаган бўлса-да, лекин бошқа лойиҳалар доирасида бажарган илмий-тадқиқотлари бўйича муҳим илмий натижаларга эга бўлган фан номзодларига бажарган ишлари асосида илмий кенгашда ҳимоя қилиш имкониятини бериш мақсадга мувофиқ бўлади.
Перейти
Для информации02.02.2017 11:04

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Kadirov Anvarxodja Asatullayevich26.01.2017 16:14
Экспорт хажмини ошириш учун табийки экспортга мулжалланган махсулот ва хизмат ишлаб чикарувчиларнинг сонини ва куламини кенгайтириш зарур. Бундай корхоналарни очиш учун эса якин ва узок кушниларимизнинг бозорини, у бозорлардаги истеъмолчиларнинг диди, талабини, у бозорларда амал килувчи конунларни, у бозорларнинг статистик курсаткичларини урганиш керак. Яъни, аввало чет эл бозорлари ва уларга махсулот олиб чикиш тартиби тугрисидаги максимал даражада тулик ахборот таъминотини ташкил этиш лозим. Балки махсус структуралар ташкил килинар, балки махсус маълумотлар базалари ташкил килинар ва тадбиркорлик субъектларига у маълумотлардан фойдаланиш ва тахлил килиш буйича методик кумак берилар. Хуллас, шу йуналишда хам чора-тадбирлар комплексини амалга ошириш лозим деб хисоблайман. Бундай маълумотларни чет мамлакатларнинг расмий манбаларидан, ишончли шаклда йигиш, узбек тилида тахлилий материалларни купайтириш, бу борада чет мамлакатлар билан хам хамкорликни йулга куйиш керак
Перейти
Для информации06.02.2017 14:11

Маълумот сифатида олинди.

Kadirov Anvarxodja Asatullayevich26.01.2017 16:00
Агар товарларни ишлаб чикаришда ишлатилувчи импорт килинувчи бутловчи кисмлар сифати лозим даражада назорат килинмаса, охир-окибат ушбу товар сифатига салбий таъсир килади.
Перейти
Для информации26.01.2017 17:33
Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.
Gayrat Gaziev26.01.2017 16:00
Юртимизда тадбиркорлик фаолиятини олиб боришда яратилаётган имкониятлар тақсинга сазовордир. "Товарларни ишлаб чиқариш учун бутловчи қисмларни импорт қилишда мувофиқлик сертификатини бериш муддатини, илгари худди шундай товар учун сертификат олган тақдирда 10 кундан уч кунгача қисқартириш" механизмини ишлаб чиқиш қисмида қуйидаги қўшимчани киритишни таклиф этаман: "синов бўйича меъёрий хужжатларда кўзда тутилган муддатларни инобатга олган холда 3 кундан кўп бўлмаган муддатда мувофиқлик сертификатларини бериш". Бу таклифни киритилиши айрим турдаги маҳсулотларни синаш муддатлари ҳар хил муддатни ташкил этишини кўзда тутган холда киритилмоқда ва бу орқали бутловчи қисмларни тўлиқ синамасдан туриб мувофиқлик сертификатини бериб юбориш холатлари олди олиниб республикамизга сифатсиз ва хавфли бўлган товарларни кириб келишининг олди олинади.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:12

Маълумот сифатида олинди.

Kadirov Anvarxodja Asatullayevich26.01.2017 15:58
Сертификация муддатини 3 кунгача кискартириш махсулотни сифат жихатидан тулаконли синаш имкониятларини чеклаб куяди, юкори технологияли ускуналарни сертификатлашни 3 кунда амалга оширишнинг умуман иложи йук. Бир турдаги махсулотга аввал сертификат олинди дегани, бу турдаги махсулотнинг кейинги партиясини синамаса хам булади дегани эмас, кайтадан алохида синаш керак урнатилган тартибга мувофик. Бу экспорт махсулотлари сифатига салбий таъсир курсатиб, келажакда экспорт ракобатдошлигига салбий таъсир килиши аник. Барча махсулот турларига бир хил муддат белгилаш тугри эмас, махсулотни синашга ва сертификация процедураларига сарфланадиган вакт махсулот турига, унинг мураккаблигига, турли хусусиятларига боглик.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:10

Маълумот сифатида олинди.

Ro'zimboyev Ulug'bek Komulovich26.01.2017 15:55
Shu band yuzasida shaxsiy fikrlarimni aytib o'tmoqchi edim. Agar xato yoki kamchiliklari bo'lsa aybga buyurmaysizlar. Albatta, bu yerda aytib o'tilgan "fuqaro o'z nomiga mulk sotib olishi va o'zi egalik qilishi mumkin" - bu fikr juda yaxshi, chunki Toshkent shahar va Toshkent viloyatidan boshqa hududda yashovchi fuqarolar orasida uchrab turadigan ko'ngilsiz xolatlardan biri (birovning nomiga uy olib, va ertaga esa o'sha birov uy egaligiga davo qilish holati) bartaraf qilish ko'zda tutilgan. Lekin "резидентлари томонидан қиймати энг кам ойлик иш ҳақи 2 минг бараваридан кам бўлмаган" degan joyi faqat yoqmadi... Ha, gap narxda. Bu summani topish tadbirkorlarga oson bo'lishi mumkindir, lekin u davlat ishchilari ancha qiynab qo'yadi, sababi oyida 2 millondan pul ortiqcha topgan davlat xizmatchisi 150 oy(inflyatsiyani hisobga olsak mayli 10 yil bo'lsin)da shu pulni to'lab bo'lishi mumkin. Bunaqa holatda xizmatchilarning kamida yarmi tammagir, poraxor kabi "tadbirkor"ga aylanadi. Yana bir tarafdan, bu yangi qurilayotgan uylar narxini oshishiga olib keladi.
Перейти
Для информации27.01.2017 19:21

Фикрингиз учун рахмат.

Исламходжаев Хасан Суратович26.01.2017 15:48
В настоящее время в экономике ряда развитых и развивающихся стран широкое распространение принимает новая особая форма взаимодействия государства и частного бизнеса - государственно-частное партнёрство. Эта особая форма партнерства обозначается обычно термином Public Private Partnership (PPP). Государственно-частное партнёрство представляет собой организационное и институциональное объединение государства и частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в масштабе всей страны или отдельных территорий. Значительные изменения происходят в формах и методах управления производственной и социальной инфраструктурой, по традиции находящейся в государственной собственности: это коммунальные и энергетические сети, морские и речные порты, аэропорта; сферы здравоохранения и образования, правоохранительная и военная области. Данная форма основывается на ослаблении прямого воздействия государства в экономике, передаче функциональных полномочий частному сектору и одновременном сохранении и усилении государственного регулирования. Учитывая интенсивное развитие многообразных форм государственно-частного партнёрства во всех регионах мира и применение в различных отраслях экономики, эту форму взаимодействия можно трактовать как характерную черту современной смешанной экономики. Каждый участник проекта вносит свой вклад в развитие общего проекта. К примеру, бизнес обеспечивает финансовые ресурсы, профессиональный опыт, гибкость, быструю адаптацию и оперативность в принятии решений, проявляет эффективное управление, новаторские способности. При этом внедряются «ноу-хау» в технологиях и способах управления при реализации проектов и налаживаются связи с поставщиками и подрядчиками, что повышает спрос высококвалифицированных работников на рынке труда. Государство же обеспечивает правомочия собственности, предоставляет льготы и гарантии, а также финансовые ресурсы. При государственно-частном партнёрстве государство развивает свои основные функции - контроль, регулирование, соблюдение общественных интересов. Интерес бизнеса в государственно-частном партнёрстве обусловлен, во-первых, заинтересованностью в максимизации прибыли от реализации проектов, т.к. обладая хозяйственной свободой в проектах, предоставляемой государством, частный сектор стремится к увеличению производительности труда и нововведениям. Во- вторых, бизнес, при неудачном стечении обстоятельств при реализации проекта, получает достаточные гарантии возврата вложенных средств в реализацию проекта, т.к государство несёт определенные риски (согласно договоренностям сторон). В некоторых случаях, при высококачественном обслуживании государство доплачивает своему партнёру. И последнее, частный сектор получает в долговременное управление активы государства на льготных условиях платы. Заинтересованность же государства состоит в том, что оно может переложить часть расходов по содержанию и инвестированию имущества на частный сектор. Также, за счет арендных и концессионных платежей, государственные структуры получают дополнительный источник доходов в бюджет. В число положительных сторон партнёрства для населения относится повышение качества товаров и услуг, а также решение социально-экономических проблем. Кроме того, теперь уже высвобожденные средства государство может потратить на решение других более значимых задач и выполнение своих первоочередных функций. Государственно-частное партнёрство в современном мире при грамотном и рациональном поведении - это механизм, который может стать основой создания высокотехнологических корпоративных структур, призванных обеспечить ориентацию бизнеса и государства на решение задач, связанных с модернизацией экономики.
Перейти
Для информации31.01.2017 09:23

Ваши предложения будут рассмотрены в рамках разработки соответствующего проекта Закона «О государственно-частном партнерстве», предусмотренного в данном проекте. Надеемся на Ваши активные отзывы и предложения по данному направлению в дальнейшем.

Abbos Yunusov26.01.2017 15:44
Давлат хизматчиларининг номенклатураси ва уларнинг ижтимоий кафолатлаш тизимини яратиш керак. Давлат хизматида фаолият кўрсатувчи ходимларнинг вазифаларни амалга ошириш малакаси, билими ва шу асосда лавозим бўйича ўсишини акс эттирувчи баҳолаш механизми ишлаб чиқилиши керак. Бунда давлат хизматчиларини лавозимга тайинлашда субъектив хулосаларга таянишни максимал даражада чеклаш зарур.
Перейти
Для информации31.01.2017 09:20

Мазкур ҳужжат лойиҳасида “Давлат хизмати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш назада тутилган бўлиб, уни ишлаб ишлаб чиқиш жараёнида ва унинг ижроси бўйича ишлаб чиқиладиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаси бўйича аниқ таклифлар билан иштирок эитишингизга умид қиламиз..

Исламходжаев Хасан Суратович26.01.2017 15:43
В условиях дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в Узбекистане возрастает роль и значение государственной службы как правового инструмента, призванного обеспечивать реализацию функции суверенного государства, эффективная деятельность которого в значительной мере зависит от персонала государственных органов. Высокую степень развитости правового регулирования государственно-служебных отношений доказывает тот факт, что нормативная база государственной службы за годы независимости значительно обновилась и расширилась. Разработка и принятие комплекса законодательных актов, регулирующих государственную службу, потребует: - на первом этапе, ускорения разработки и принятия базового закона о государственной службе в Республике Узбекистан. В нём с учётом национальных традиций, национальной специфики и демократических начал должны быть закреплены понятие государственной службы, её виды, понятия и категории государственных служащих, принципы, на которых основывается государственная служба в Республике Узбекистан, а также порядок его прохождения. - на втором этапе, подготовки ряда специальных актов по вопросам государственной службы: дисциплинарного кодекса государственных служащих; положений о прохождении государственной службы, о денежном содержании государственных служащих. - на третьем этапе, подготовки нормативных актов о порядке рассмотрения споров и конфликтов по делам государственной службы, принятия стандартов государственной службы. Введение единообразных критериев, требований к государственным служащим (от вопроса о том, кто может быть государственным служащим, до вопросов кадровых перемещений и увольнений со службы) и единообразной классификации государственных служащих, установление единой эффективной системы оценки деятельности государственных служащих на предмет их служебного соответствия также прямо повлияет на вопросы их профессиональной этики. Отдельные специальные вопросы государственной службы могут найти своё разрешение в смежных законодательных актах, например в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах, Кодексе об административной ответственности в части ответственности должностных лиц. Реализация мер по совершенствованию правового обеспечения государственной службы позволит: - ввести строгую типологию государственных должностей с необходимым организационным, профессиональным, правовым и методологическим обеспечением; строгую определенность должностных обязанностей; - отбор (преимущественно конкурсный в установленных законом случаях), продвижение и удержание на государственной службе наиболее квалифицированных, добросовестных людей; - создание режима, обеспечивающего, с одной стороны, жёсткую ответственность государственных служащих, с другой, - их правовую защищенность от произвола и некомпетентности; - ориентировать государственных служащих на содействие, в первую очередь, реализации прав и законных интересов граждан.
Перейти
Для информации30.01.2017 19:05

Спасибо за Ваши предложения Хасан Суратович. В рамках данного документа предусмотрены ряд конкретных мер по совершенствованию государственной службы. Надеемся на предоставление Вами конкретных предложений в рамках разработки соответствующих проектов по данному направлению.

Kadirov Anvarxodja Asatullayevich26.01.2017 15:39
Ахолига куёш ёки шамол энергиясидан олинган энергиянинг ортиб колган кисмини сотиш хукукини бериш, масалан кушниларга. Натижада курилишда, уйларнинг томларида куёш панелларидан фойдаланишга рагбат пайдо булади. Куёшли улкамизда бу сохада катта потенциал мавжуд булиши мумкин. Халкаро тажрибани урганиш керак. Хозирда Франция ва Россияда куёш панелларига асосланган автомобиль йуллари курилмокда, бизда бу йуллар янада катта самара бериши мумкин.
Перейти
Принято06.02.2017 12:50

Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Алимов Боту Бабирович26.01.2017 15:38
По-прежнему одной из главных задач развития законодательства является совершенствование организации исполнительной власти, более чёткое определение правового статуса органов государственного управления, как в центре, так и на местах. Процесс формирования системы законодательства об органах государственного управления происходит под влиянием двух главных факторов: разграничения предметов ведения между республикой в целом и органами государственной власти на местах; обеспечения единства в определении правового статуса однотипных по функциям органов и повышения степени управляемости в разных сферах государственной и общественной жизни. Определение компетенции всех этих органов имеет свои особенности, что обусловлено спецификой и характером их управленческой деятельности. В то же время существует немало общих моментов, требующих единообразного регулирования для каждой группы указанных органов государственного управления (министерств, государственных комитетов). Представляется целесообразным принятие общего правового акта о государственном управлении, в котором предлагается уточнить полномочия органов исполнительной власти, что позволит сделать систему государственного управления более стабильной, а все изменения в ней обоснованными. В нем необходимо определить порядок и критерии создания, ликвидации и реорганизации республиканских органов государственного управления: министерств, государственных комитетов, комитетов, агентств, а также образуемых при них и Кабинете Министров республики структур государственного управления. Эти критерии должны зависеть от функций и полномочий, которыми наделены государственные органы. Крайне важно установить законодательным путем принципы, на которых бы основывался механизм координации и взаимодействия государственных органов, отвечающих за регулирование экономики. Эти принципы должны исключить всякие проявления ведомственности, соответствовать здравому смыслу и ориентироваться исключительно на реализацию интересов многочисленных экономических субъектов.
Перейти
Для информации30.01.2017 18:45

Ваши предложения будут изучены рабочей группой.

Bahodirov Bobur Bahodir o`gli26.01.2017 15:32
"Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистон ўртасида "Фарғона водийсида жойлашган анклавлар мақоми тўғрисидаги конвенция" лойиҳасини ишлаб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида Президент қарори". Мазкур уч тарафлама конвенцияда анклавларнинг ҳуқуқий мақоми, уларга ўтиш зангори коридорлар, анклавлар ҳудудида истиқомат қилувчи аҳолига тақдим этилувчи махсус режим каби тушунчаларни акс эттириш лозим.
Перейти
Для информации06.02.2017 10:16

Маълумот сифатида олинди.

Qurbanov Jumanazar Omonovich26.01.2017 15:25
Орол бўйи ҳудудлари Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида доимий истиқомат қилувчи аҳолисининг ҳаёти сифати ва шароитларни яхшилаш мақсадида Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятидан уй-жой сотиб олиш бўйича (яъни доимий прописка қилишда) имтиёзлар берилса мақсадга мувофиқ бўларди. 2. Ушбу ҳудудларда тадбиркорлик фаолиятини олиб бораётган тадбиркорлик субъектларини ривожлантириш мақсадида Марказий банк қайта молиялаштириш ставкасидан юқори бўлмаган ҳамда имтиёзли даври 6 ойдан кам бўлмаган кредитни тақдим этиш керак.
Перейти
Отклонено06.02.2017 14:35

Таклиф асосланмаган.

Abbos Yunusov26.01.2017 15:24
Халқ депутатлари вилоят ва туман кенгашлари депутатларига маълум миқдорда ҳақ тўлаш тизимини жорий қилиш керак.
Перейти
Для информации30.01.2017 17:20

Таклифингиз ишчи гуруҳ томонидан қўшимча ўрганиб чиқилади.

Karshiev Mirzoxid Erkinovich26.01.2017 15:10
Суд ишларини рўйхатга, ҳисобга ва назоратга олишни тўлиқ автоматлаштирилган ишларни бошқариш тизимини (case management system) жорий этиш орқали судларнинг самарали фаолиятини йўлга қўйиш
Перейти
Отклонено27.01.2017 18:26

Ушбу бандда Судлар фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий қилиш. Хусусан:

судьялар ўртасида ишларни автоматик равишда тақсимлаш тартибини жорий қилиш;

судларда ўз вақтида электрон тарзда ахборот алмашувини таъминловчи корпоратив алоқани жорий этиш, суд фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация тизимини киритиш;

суд қарорларининг ахборот-ҳуқуқий электрон базасини юритиш, шахсий ҳаёт дахлсизлигини таъминлаган ҳолда ва суд иштирокчиларининг розилиги билан барча суд қарорларини чоп этиш тартибини жорий қилиш (ёпиқ суд жараёнида кўриб чиқилганларидан ташқари) назарда тутилган.

Bahodirov Bobur Bahodir o`gli26.01.2017 15:08
Ўзбекистон Республикасининг "Йиғилишлар, митинглар, кўча юришлари ёки намойишлар уюштириш, ўтказиш тўғрисида" қонуни лойиҳасини ишлаб-чиқиш тўғрисида Президент қарори. Мазкур норматив-ҳуқуқий ҳужжатда жамоат тартиби, йиғилиш, митинг, кўча юришлари ва намойиш тушунчаларига таъриф бериб ўтиш лозим. Шунингдек ушбу муносабатлар иштирок етувчиларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, уларни ташкил етишга рухсат берувчи мутасадди ташкилотлар рўйхати ва тартиби белгилаб ўтиш лозим.
Перейти
Для информации06.02.2017 10:03

Маълумот сифатида олинди.

Dadajonov Abdumutal Karimovich26.01.2017 14:53
Давлат ҳокимяти, бошқарув органлари ва хўжалик юритувчи субъектлар юридик хизмати фаолияти самарадорлигини ошириш лозим деб ҳисоблайман. Шунки иқтисодий секторда малакали ҳуқуқшуносларга талаб катта ўз навбатда ташкилот ва муассасаларда малакали юқори савияли ҳуқуқшунослар етишмайди. Бу борада хўжалик юритувчи субъектларда ишлайдиган юридик хизмат ҳодимларини малакасини ошириш, аттестациядан ўтказиш ишларини амалга ошириш керак ҳамда уларнинг маошини оширишга эътибор қаратиш лозим.
Перейти
Для информации31.01.2017 18:52

Берилган таклифларингиз юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 19.01.2017 й. ПҚ-2733-сонли "Юридик хизмат фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарори қабул қилинганлигини маълум қиламиз.

Станислав Пак26.01.2017 14:50
Мною 24.012017г. в 21:23 в данном пункте было представлено предложение, которое отклонено ответственными разработчиками по причине того, что предложение противоречит сущности настоящего пункта. Прошу повторно рассмотреть мое предложение так как если оно не подходит в данном пункте тогда его можно учесть в других или новых пунктах, кроме того не приведены основания по которым данный механизм нельзя внедрить хотя бы в размерах сумм, которые сами предприниматели инкассируют НАЛИЧНО. Это приведет к снижению цен на товары и услуги , а также будет стимулировать предпринимателей к полной инкассации наличной выручки, взамен ее сокрытия (как это не редко происходит на практике). Прошу подробнее изучить вопрос!
Перейти
Для информации26.01.2017 16:00
Спасибо за комментарий.
Gayrat Gaziev26.01.2017 14:46
"Экономические преимущества метрологии Единство измерений является одним из важнейших условий эффективности исследования и разработок, управления производством и другими объектами, диагностики и лечения болезней, достоверного учета материальных и энергетических ресурсов, контроля качества продукции, условий безопасности труда и охраны окружающей среды, надежности работы связи и транспорта, обороны государства. УРОВЕНЬ развития государства, включая его торговлю, промышленность, медицину, науку, оборону, строительство, экологию и услуги в значительной мере определяется состоянием его метрологии и способностью государства обеспечивать ее непрерывное развитие. Измерениями в России занимаются десятки миллионов человек. По экспертным оценкам на деятельность, связанную с измерениями в России расходуется порядка 3,8% стоимости валового национального продукта. В таких странах как США, Япония, Англия, Германия эти затраты достигают 12% и имеется тенденция их постоянного роста, что связано с усложнением производства и выпуском наукоемкой продукции, внедрением современных технологий производства, в т.ч. нанотехнологий. Например, процедуры измерений по объему работ в стоимости достигают в электронной промышленности порядка 60-70%, а в общем объеме работ по обслуживанию вооружения и военной техники достигают 70-90%. Повышение точности измерений при учете энергоресурсов, сельскохозяйственной продукции и других материальных ценностей приводит к существенной экономии при их перевозке, хранении и расходовании. Повышение точности измерений качества нефти на 0,5% равносильно вовлечению в оборот ~2,25 млн. тонн нефти. При погрешности учета безводного спирта в алкогольной продукции, равной двум процентам, неучтенное количество бутылок на одной разливной линии производительностью 200 тыс. бутылок в смену составляет 3,5 тыс. бутылок. Это означает, что на каждых 100 линиях 2 линии работают мимо государства. От качества измерительной информации в медицине зависит правильность диагностики заболеваний и эффективность лечения. Более точные и надежные измерения в медицине обеспечивают огромные не только экономические,но и социальные выгоды. Исследования, проведенные в США, показали, что экономический эффект, связанный с измерением содержания холестерина за 13 лет, составил более 3,5 миллиардов долларов. Многие исследования показывают прямую и значительную выгоду от государственных вложений в метрологию. Экономические исследования влияния метрологии на экономику страны, проведенные в Великобритании, Канаде и США, показали, что государственные инвестиции в метрологию являются одними из наиболее рентабельных инвестиций и наиболее благоприятно сказываются на уровне благосостояния общества. Так, Департаментом торговли и промышленности Великобритании установлено, что экономический эффект от инвестиций в метрологию оценивается цифрой 0,8% от национального валового продукта (НВП), т. е. 5 миллиардов фунтов стерлингов в год. Экономические исследования, про-веденные Национальным Советом по исследованиям Канады, показали, что ежегодные инвестиции в 12 миллионов канадских долларов обеспечивают рентабельность метрологических работ, оцениваемую в соотношении 13:1. Исследования, проведенные Национальным институтом стандартов и технологий (NISТ) США также подтверждают высокую рентабельность инвестиций в метрологию. При этом экономия промышленности в результате работ, проведенных NIST в области метрологии, заключалась в более низкой стоимости сделок, сокращении потребления энергии, более эффективной научно-исследовательской деятельности, улучшении качества продукции и возможности выхода на новые рынки. Следует отметить важность измерений при совершении коммерческих сделок за счет экономии на издержках и уменьшении разногласий за счет применения измерений. Многие исследования показывают, что эффективная система измерений при совершении торговых операций может увеличить эффективность бизнеса по показателю «выгода/затраты». Эффективная система коммерческих измерений обеспечивает значительные экономические выгоды, в том числе: — защиту потребителей; — создание равных условий для всех участников коммерческих сделок; — эффективный контроль ресурсов; — выявление обмана; — уменьшение разногласий и издержек при заключении сделок; — получение максимальной выгоды для государства от экспорта сырья. Установление экономически оптимальных направлений развития метрологического обеспечения — одна из важнейших экономических проблем метрологии." Ушбу мақолада келтирилган рақамларга таянадиган бўлсак, Ўзбекистонда хам метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш сохасини ривожлантириш учун давлат томонидан молиялаштириш амалга оширилмас экан, "Ўзстандарт" агентлигининг маблағлари эвазига кутилаётган натижага эришиб бўлмайди. Шу сабабдан республикамизни янада ривожлантириш стратегиясида "Ўзстандарт" агентлиги тизимидаги лаборатория базасини ривожлантиришда давлат бюджетидан молиялаштиришни кўзда тутишни таклиф этаман. Акс холда иқтисодий хавфсизлик масаласида муаммоларга учрашимиз мумкин.
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:10
Маълумот учун қабул қилинди.
Dadajonov Abdumutal Karimovich26.01.2017 14:45
Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасининг Бозорлар ва савдо комплекслари фаолиятини назорат қилиш бош бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлимлари фаолиятини тугатиш лозим. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 5 октябрдаги ПФ-4848-сон Фармонига асосан барча турдаги режадан ташқари текширишларни бекор қилиниши белгиланган. Ҳозирги кунда бозорлар ва савдо комплекслари ҳудудида фаолият юритувчи тадбиркорлик субъектларининг фаолиятига ассосиз аралашувлар кўпайиб кетгалигидан уларнинг норозилигини келтириб чиқармоқда. Юқоридаларга кўра бошқарма ва унинг ҳудудий бўлимлари тугатилиши коррупциоген ҳолатларни йўқ қилиш, норасмий текширувларга чек қўйиш, тадбиркорлик фаолиятига ассосиз равишда аралашувларни бартараф этишга олиб келади деб хисоблайман. Маълумки аксарият тадбиркорлик субъектлари бозорлар ва савдо комплекслари ҳудудида ўз фаолиятларини олиб борадилар уларнинг фаолиятига доимий равишда аралашиш, баъзи ҳолатларда ўз ваколат доирасидан четга чиқиб норасмий текширувлардан тадбиркорлик фаолиятини ривожига салбий таъсир кўрсатмоқда.
Перейти
Для информации31.01.2017 21:50

Хурматли, Abdumutal Karimovich, таклифингиз учун рахмат, бироқ, таклифингиз етарли даражада асослантирилмаган.

Dadajonov Abdumutal Karimovich26.01.2017 14:43
Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаменти ва унинг жойлардаги бўлинмаларини фаолиятини тугатиш лозим. Департаментга юклатилган вазифаларнинг аксарият қисми солиқ органлари томонидан ҳам амалга оширилади. Шу боис солиқ органларига валюта соҳасидаги жиноятлар юзасидан суриштирув ўтказиш ваколатини берилиши бир-бирини такрорловчи функцияларни амалга оширувчи органларни қисқартирилишига олиб келади. Шунингдек, Ҳаракатлар стратегиясида тадбиркорлик фаолиятидаги барча турдаги тўсиқларни ва чекланишларни бартараф этиш, хусусий тадбиркорлик ва кичик бизнесни ривожлантириш йўлида тўлиқ эркинлик бериш назарда тутилган. Департамент томонидан ўзларининг статистикасини яхшилаш учун кўпинча тадбиркорлик субъектларига нисбатан жиноят ишлари қўзғатилб тўлиқ ва холисона ўрганиб чиқмасдан тадбиркорлик субъектларини жавобгарликка тортилиши уларнинг асосли эътирозларига сабаб бўлмоқда, юқоридагиларга кўра ушбу масалани кўриб чиқиш лозим бўлади деб ҳисоблайман
Перейти
Отклонено31.01.2017 21:39

Таклифингиз етарли асослантирилмаган.

Dadajonov Abdumutal Karimovich26.01.2017 14:38
“Ягона ойна” тамойили бўйича давлат хизматларини кўрсатиш тизимини кенг жорий этишда, фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларига қулайлик яратиш мақсадида юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказиш бўйича ягона давлат идорасига бериш лозим. Тадбиркорлик субъектлари(шу жумладан якка тартибдаги тадбиркорлар, хорижий инвестиция иштирокидаги корхоналар), нодавлат нотижорат ташкилотлари ва бошқа юридик шахсларни давлат рўйхати ўтказишда ягона давлат идораси фаолият юритиши керак. Юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказиш ягона реестри шакллантирилиши лозим. Ушбу механизмга асосан ишлайдиган идора Адлия вазирлиги тизимида ташкил этилиши мақсадга мувофиқ бўлади.
Перейти
Принято06.02.2017 11:05

Мазкур масала бўйича тегишли ҳужжат қабул қилинди.

Gayrat Gaziev26.01.2017 14:30
Юқорида келтирилган танловлар билан бир қаторда "Йилнинг энг сифатли маҳсулоти" номли номинацияда хам тановларни ўтказиш мақсад мувофиқ.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:25

Маълумот сифатида олинди.

Karshiev Mirzoxid Erkinovich26.01.2017 14:25
Ушбу дастур ўз ичига давлат хизмати бўйича махсус ваколатли орган ташкил этиш, давлат хизматчиларининг ишга қабул қилиш, фаолиятини баҳолаш, уларга иш ҳақи тўлаш, лавозимда кўтариш, кадрлар заҳирасини ташкил этиш ва ишдан бўшатиш масалалари бўйича аниқ процедуралар белгиланган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиш, давлат хизматчилари ва уларнинг оила аъзолар