Уважаемые участники обсуждения!
Настоящим сообщаем, что принятие предложений по проекту Указа Президента Республики Узбекистан "О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан" закончилось 28 января текущего года в 18-00.

Комментарии и ответы

Ишанкулов Акбарали Анваржонович28.01.2017 17:59

Мазкур масалани муҳокама қилинганда номзодларнинг моддий таъминотини ҳам эътибордан четда қолдириш керак эмас. Номзодликка топширганлар асосан оилалидир. Бир йил мобайнида ўқиётган номзодларга тегишли стипендиялар жорий этишни ҳам кўриб чиқиш зарур.

Перейти
Принято05.02.2017 11:07

Таклиф Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Xolov Aktam Xatamovich28.01.2017 17:58

Давлат хизматчиларини аттестациядан ўтказиш тизимини такомиллаштириш буйича электрон дастур ишлаб чиқариш

Перейти
Отклонено28.01.2017 18:30

Таклифингиз асослантирилмаган.

Karimov J 28.01.2017 17:57

Таклиф: давлат ҳокимияти органлари фаолиятига замонави ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш, "Электорн ҳукумат" тизими доирасида "Электрон ҳокимят"ни такомиллаштириш бўйича ҳокимлар ўринбосарларини тайинлаш ёки ижрочи котиблар лавозимини таъсис этишни назарда тутиш.

Перейти
Отклонено28.01.2017 18:31

Таклифингиз асослантирилмаган.

Ravshanov Olim Maxmudovich28.01.2017 17:57

Давлат хизматига замонавий фикрлайдиган, ташаббускор, масъулиятли, касбий тайёрланган кадрларни жалб этиш. Ушбу қарор Давлатимизни ривожланиши йўлида катта хизмат қилади, кадрлар масаласи ҳозирги даврда айни керакли масала, нега, Давлатимизнинг аҳолиси кундан кунга кўпайиб бормоқда, Давлатнинг зиммасида жуда катта масъулят турибди бу масъулят аҳолининг тинчлигини сақлаш, уни яшаш шароитини яхшилаш ва ҳ.к. Шу сабабдан етук еш кадрлар Давлатимизнинг ҳар бир соҳасида керак бўлади, чунки Давлатимизнинг келажаги ва унинг истиқболи шу кадрларга боғлиқдур. Шу сабабдан ҳозирги ривожланган давлатларда Фуқаролар эркинлиги биринчи ўринда, бизнинг Давлатимиз ҳам Фуқаролар эркинлигини биринчи ўринга қўйган, лекин баъзи бир қанча чекловлар бор, бу чекловлар балки Давлатимизнинг ривожланишига ҳисса қўшаетган бўлиши ҳам мумкин, бу чекловлар бўлгани ҳам яхшидур, ушбу чекловлар бўйича таклифларимни билдириб ўтмоқчиман, масалан Тошкент Давлат Юридик Университети, Тошкент Давлат Темир-йўллари Институти, Токент Давлат Техника Университетидаги Авиация соҳалари каби йўналишлар Республика бўйича фақат Тошкент шаҳрига келиб таълим олиши мумкун, агар ушбу соҳалар ва тор йўналишлар бўйича Илмий Педагог ходим бўлмоқчи бўлса ва ушбу тор соҳалар бўйича етук мутахасис бўлиш истагидаги фуқаро агар Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида доимий пропискаси булмаса ва Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида доимий рўйхати йўқлиги учун ишга қабул қилинмайди, ва юрагида шижоати бор ҳар қандай фуқаронинг шижоатлари сўниб ортига ўз юртига қайтиб кетади, буни қрнига ким келади ва ким илмий иш қилади? ва талабаларга ким дарс берад? албатта Тошкент шаҳрида доимий пропискаси бор ва у ўзи хохлаган ишга кираолмаган ва ноиложликдан магистртурани тугатиб ушбу таълим даргоҳида дарс беради, ҳеч қандай илмий ишлар ва ҳечқандай илмий ўзгариш ва илмий ютуқлар бўлмайди, ва бошқа яхшироқ бир жойдан таклиф бўлиши биланоқ таълим даргоҳини ташлаб кетади ва кадрлар етишмовчилиги бўлаверади... Бу борада жуда чуқур фикр юритиш керак, аввалом бор кадрларни яъни ўқитувчи бўлиш истагида бўлган ва илмий иш қиламан деган билимли ва теран фикрлайдиган ешларни, Бакалавр босқичида таълим олаетган еш талабаларни магистратурага қабул қилиш тартибини ўзгартириш керак, магистратурага кириш шартларини ўзгартириш керак, аввалом бор магистратурани тугатган талаба келажакда илмий педагог ўқитувчи бўлсин ва ушбу илмий даргоҳда дарс берсин ва бунинг учун керак бўлса Тошкент шаҳри еки Тошкент вилоятида доимий рўйхати булмаган тор соҳадаги еш олимларни Тошкент шаҳри еки Тошкент вилоятига доимий рўйхатга қўйиш имколари яратилса тақсимга сазовор бўларди, шунда рақобат бўлади, рақобат бўлган жойда янгиланиш ҳам булади ва Давлатимизни келажакда янги янги марраларга олиб чиқади... Мен албатта аминман бутаклифим Давлатимизни бир қанча марраларга олиб чиқади... илмий еш педагог ўқитувчиларга бизнинг барча таълим даргоҳларимизда талаб кучли ва бир қанча тор йўналишларда чет тилини мукаммал биладиган еш педагог кадрлар етишмовчилиги бор, Давлат манфаати, келажаги истиыборли учун еш педагог кадрларга имкониятларни очиб беришимиз керак, улар учун ҳар қандай чекловларни олиб ташлаш лозимдир...

Перейти
Принято06.02.2017 09:03

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Xolov Aktam Xatamovich28.01.2017 17:56

Давлат хизмати соҳасида фаолият юритувчи раҳбар ва ходимларнинг бошқарув жараёнида мулоқатманлик малкасини ошириш бўйича махсус тренинг марказини ташкил этиш

Перейти
Отклонено28.01.2017 18:31

Таклифингиз асослантирилмаган.

Xolov Aktam Xatamovich28.01.2017 17:55

Давлат хизматчиларининг бошқарув компетенцияларини аниқлаш, уларнинг хизмат хулқи, қарор қабул қилиш ва ишни ташкиллаштириш хусусиятларини давлат хизмати талабларига мослигини психологик баҳолаш бўйича замонавий татқиқот услбуларини жорий этиш.

Перейти
Для информации06.02.2017 09:02

Маълумот сифатида олинди.

Dilshod dilshod28.01.2017 17:55

Дилшоджон Каримов

Следует внедрить систему Обязательного страхования жизни, выезжающих за рубеж. Что это может дать?

-уменьшение расходной части госбюджета республики и нагрузки на пенсионный фонд (нелегальные трудовые мигранты)

-материальное обеспечение семей при потери кормильца или при наступлении инвалидности заграницей

-денежные средства, от этих поступлений могут быть направлены на долгосрочные проекты и такие цели, как развитие инфраструктуры и т.д.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:34
Маълумот сифатида олинди.
Махмудов Ибрагим Исмаилович28.01.2017 17:55

Аҳоли тиббий маданиятининг ривожланганлик даражасини мунтаазм ўрганиб бориш мақсадида аҳоли орасида социологик сўров тадқиқотларини ўтказиш ва уларнинг мониторингини олиб бориш

Перейти
Отклонено28.01.2017 18:32

Таклифингиз асослантирилмаган.

Xolov Aktam Xatamovich28.01.2017 17:55

Барча турдаги давлат бошқаруви органлари қошида кадрлар захирасини шакллантириш, кадрларни истиқболли ривожлантириш, уларни самарадорлигини баҳолаш мақсадида “Ассесмент марказ” ташкил этиш, мазкур марказлар фоалиятини методологик асосини Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси томонидан мувофиқлаштириб боришни таъминлаш

Перейти
Отклонено06.02.2017 09:01

Таклиф асослантирилмаган.

Karimov J 28.01.2017 17:52

Таклиф: Вилоят, шаҳар ва туман ҳокимларини сайлашни очиқ ошкоралигини таъминлаш мақсадида замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда электрон кўринишда ташкил этиш мақсадга мувофиқ бўлади

Перейти
Принято06.02.2017 09:07

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Xolov Aktam Xatamovich28.01.2017 17:52

Аҳолининг тиббий маданиятини юксалтиришга мулжалланган “соғлом оилани шакллантириш” рукнида маҳалларда давра суҳбатларини ташкил этиш.

Перейти
Отклонено28.01.2017 18:33

Таклифингиз асослантирилмаган.

Gulchekhra Malikova28.01.2017 17:52

Во-первых, необходимо, чтобы Академия готовила управленцев-системщиков. В связи с этим надо пересмотреть направления в сфере обучения, нужно соблюсти баланс между всеми отраслями государственного управления.

Во-вторых, необходимо разработать критерии отбора ППС, учитывая при этом опыт работы, учёную степень, опыт внедрения полученных ВУЗовских местных и зарубежных знаний в условиях Узбекистана (ППС академии должен быть в вопросах опыта и знаний на "две головы выше" слушателя академии).

В-третьих, полученная зарубежная литература в информационно ресурсный центр (библиотека) академии должна проходить экспертизу на соответствие нашему национальному курсу развития.

В-четвертых, необходимо принимать меры по развитию науки в стенах академии. В связи с этим, периодично проводить "неделю академических чтений" с привлечением ведущих специалистов теории и практики.

В-пятых, в процессе развития деятельности академии следует учитывать зарубежный опыт разных стран (а не слепо копировать опыт конкретно одного государства), т.е. надо взять самые положительные аспекты, которые соответствуют нашему менталитету и приоритетам развития. При этом надо помнить, что высокооплачиваемые нанимаемые зарубежные специалисты вместо нас наши проблемы не решат!!!


Перейти
Принято06.02.2017 09:22

Предложения будут рассмотрены в ходе реализации Программы.

Ишанкулов Акбарали Анваржонович28.01.2017 17:51

Судларда ўз вақтида электрон тарзда ахборот алмашувини таъминловчи корпоратив алоқани жорий этилганда судьянинг ўз иш юритувида мавжуд ишлариюзасидан казус ҳолатлар учраганда, мазкур корпоратив алоқада ташкиллаштирилган ихтисолашув бўйича гуруҳларда муҳокама қилиш имкониятини яратиш лозим. Бироқ, албатта бу муҳокамада маслаҳат сўраган ва иштирок этаётган судьяларни Ф.И.Ш. акс этмаслиги керак, акс ҳолатда судьялар фаол иштирок этишмаслиги ва ўз нуқтаи назарларни айтмасликлари мумкин. Мазкур механизмнинг йўлга қўйилиши барча судларда суд амалиётининг бир хиллигига эришилади ва ёш судьялар учун амалий ёрдам бўлади.

Перейти
Принято05.02.2017 10:46

Таклиф Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Nozirbek Azimjonovich Muminov28.01.2017 17:51

Апелляция ва кассация инстанцияларида иш юритишни такомиллаштириш ва уларнинг ваколатларини қайта кўриб чиқиш, бу борада юқори инстанцияларда иш юритиш ваколати берилган судларнинг қуйи инстанцияларга ишни қайтариш амалиётини қисқартириш, биринчи инстанция суди ваколатли бўлган ҳужжатларни қабул қилиш ваколатини бериш, жиноят процессида жабрланувчининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ифода этиш нуқтаи назаридан апелляция ва кассация инстанцияларига айблов ҳукми чиқариш ваколатини бериш таклиф этилади. Ушбу ўзгариш апелляция ва кассация суд инстанцияларини амалга оширилган судлов бўйича масъулиятини кучайтиради ва суд хатоларини бартараф этишда тезкорликни таъминлайди.


Перейти
Принято05.02.2017 11:00

Таклиф Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Махмудов Ибрагим Исмаилович28.01.2017 17:51

1. Давлат хизматчиларининг бошқарув компетенцияларини аниқлаш, уларнинг хизмат хулқи, қарор қабул қилиш ва ишни ташкиллаштириш хусусиятларини давлат хизмати талабларига мослигини социологик ва психологик баҳолаш бўйича замонавий тадқиқот услубларини жорий этиш.

2. Давлат хизматида фаолият юритаётган кадрларни мунтазам баҳолаб бориш асосида раҳбардик лавозимларига номзодлар заҳирасини яратиш ва раҳбарлик лавозимларига номзодларни илмий асосланган тавсиялар асосида таклиф этиш амалиётини татбиқ этиш


Перейти
Принято06.02.2017 08:47

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Xolov Aktam Xatamovich28.01.2017 17:48

“Томорқа хўжалигини юритиш” бўйича тарғибот ташвиқот ишларни амалга ошириш орқали қишлоқ жойларда бўш турган ерлардан самарали фойдаланиш механизмини яратиш. Ёшларда тадбиркорлик ижтимоий масълуияти оширишга қаратилган тадбирлар, давра суҳбатлари, телекурсатувлар ўтказиб бориш

Перейти
Для информации06.02.2017 16:24
Маълумот сифатида олинди.
Xolov Aktam Xatamovich28.01.2017 17:45

Ёшларда тадбирокрлик масъулиятини шакллантириш, ёшларни тадбиркорликка жалб этишга (қизиқтиришга) қаратилган дарслик, ўқув-услубий қулланмаларни чоп этиш орқали уларни иқтисодий тафаккурини юксалтириш.

Перейти
Для информации06.02.2017 16:23
Маълумот сифатида олинди.
Махмудов Ибрагим Исмаилович28.01.2017 17:44

Оилалардаги низоларни камайтириш, оила ажримларини камайтириш ва умуман, оиладаги муҳитни соғломлаштириш мақсадида "Оилага психологик хизмат кўрсатиш" амалиётини кенг тарғиб қилиш ва ушбу соҳада амалий фаолият юритиш учун имтиёз ва қулайликлар яратиш. Хусусан, оилани психологик диагностика қилиш ва оиладаги муносабатларни коррекциялаш билан шуғулланувчи психологлар томонидан тузилган фирма ёки якка тартибдаги тадбиркорлик фаолиятига солиқ соҳасида имтиёзлар бериш (ёки солиқлдан озод қилиш). Айнан шу йўл орқали Республикада психологик хизмат амалиётини ривожлантириш имкониятини яратиш мумкин. Бугунги кунда психологик хизмат кўрсатиш соҳаси бошқа маиший хизмат ёки бизнес соҳалари билан тенглаштириб қўйилган, шунинг учун ушбу соҳада фаолият олиб боришга иштиёқ кам.

Перейти
Отклонено06.02.2017 14:26

Таклиф масалага алоқаси йўқ.

Махмудов Ибрагим Исмаилович28.01.2017 17:42

Оилалардаги низоларни камайтириш, оила ажримларини камайтириш ва умуман, оиладаги муҳитни соғломлаштириш мақсадида "Оилага психологик хизмат кўрсатиш" амалиётини кенг тарғиб қилиш ва ушбу соҳада амалий фаолият юритиш учун имтиёз ва қулайликлар яратиш. Хусусан, оилани психологик диагностика қилиш ва оиладаги муносабатларни коррекциялаш билан шуғулланувчи психологлар томонидан тузилган фирма ёки якка тартибдаги тадбиркорлик фаолиятига солиқ соҳасида имтиёзлар бериш (ёки солиқлдан озод қилиш). Айнан шу йўл орқали Республикада психологик хизмат амалиётини ривожлантириш имкониятини яратиш мумкин. Бугунги кунда психологик хизмат кўрсатиш соҳаси бошқа маиший хизмат ёки бизнес соҳалари билан тенглаштириб қўйилган, шунинг учун ушбу соҳада фаолият олиб боришга иштиёқ кам.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:59

Маълумот сифатида олинди.

Nozirbek Azimjonovich Muminov28.01.2017 17:40

Жиноят процессида тортишув принципини кучайтириш ҳамда ҳимоя остидаги шахснинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш учун кенгроқ имконият яратиш мақсадида жиноят ишлари юритувида ҳимоячига далилларни тақдим этиш ҳуқуқини бериш масаласини кўриб чиқиш таклиф этилади.

Перейти
Принято05.02.2017 11:10

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Xolov Aktam Xatamovich28.01.2017 17:39

Давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасида ўзаро ҳамкорликни кўчайтириш, ижтимоий шериклик муносабатларини янги мехназимларини ишлаб чиқиш, фаолияти ёшларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган ННТлар фаолиятини такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар ишлаб чиқиш.

Перейти
Для информации06.02.2017 16:27
Маълумот сифатида олинди.
Ишанкулов Акбарали Анваржонович28.01.2017 17:37

5 йилда бир маротаба судьяларни уларнинг ваколати муддати доирасида туманлараро, вилоятлараро ротация қилиш учун ҳар бир судья учун барча ҳудадларда хизмат уйларни ташкил этиш лозим. Чунки, бир ҳудуддан бошқасига ротация қилинган судья уй-жой масаласини ҳал этиш учун ўз вақтини сарфламаслигни лозим, балки асосий вазифасини, яъни одил судловни амалга ошириши керак.

Перейти
Принято05.02.2017 10:33

Таклифингиз Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Nozirbek Azimjonovich Muminov28.01.2017 17:34

Жиноят процессида тортишув принципини кучайтириш ҳамда ҳимоя остидаги шахснинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш учун кенгроқ имконият яратиш мақсадида жиноят ишлари юритувида ҳимоячига далилларни тақдим этиш ҳуқуқини бериш масаласини кўриб чиқиш таклиф этилади.

Перейти
Отклонено05.02.2017 10:45

Таклиф муҳокама қилинаётган масалага тааллуқли эмас.

Махмудов Ибрагим Исмаилович28.01.2017 17:34

Ижтимоий соҳани янада самарали бошқариш учун ва ушбу соҳадаги ўхзгариш мониторингини таъминлаш мақсадида "Ҳаёт фаровонлиги индекси"ни киритиш. "Ҳаёт фаровонлиги индекси"ни доимо назорат қилиб бориш ва ОАВ орқали мунтазам эълон қилиб бориш.

Ушбу индекснинг асосий кўрсаткичлари сифтида қуйидаги меъзон ва кўрсаткичлар иштирок этиши мумкин:

1. Аҳоли даромади, инсон ҳаётининг моддий манбаи сифатида;

2. Бандлик соҳасидаги ўзгаришлар

3. Инсонлар саломатлиги

4. Уй жой билан таъминланганлик

5. Аҳоли маданияти (хулқ одоби, тиббий маданият, хуқуқий мпаданият, оилавий ҳаёт маданияти ва х.к.)

6. Таълим, аҳолининг таълимга жалб этилганлиги, узлуксиз таълим - олий таълимга қадар ўқишни давом эттираётганлар сони.

7. Атроф муҳит, экологик ҳолат

Перейти
Для информации06.02.2017 15:58

Маълумот сифатида олинди.

Safarov Temur Uktamovich28.01.2017 17:31

Согласно ст. 20 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан, предусмотрено что виновным в преступлении может быть признано лицо, умышленно или по неосторожности совершившее общественно опасное деяние, предусмотренное Уголовным Кодексом Республики Узбекистан. То есть, только к уголовной ответственности можно привлечь физических лиц, а виновная ответственность юридических лиц не указывается. При внесения уголовной ответственности юридических лиц в уголовное законодательство, могло бы создать эффективный механизм в борьбе с коррупцией и дает возможность предпринимателям, поняв свои ошибки продолжать свою деятельность и расширению рабочих мест в предприятии в Республике Узбекистан. Данный опыт на данный момент эффективно практикуется во Франции, Латвии, Норвегии и других странах континентальной Европы.


Перейти
Принято05.02.2017 10:59

Ваши предложения будут рассмотрены при реализации данного пункта Программы.

Xolov Aktam Xatamovich28.01.2017 17:31

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқарув академияси фаолиятини такомиллаштиришда мавжуд салоҳият ва кўп йиллик тўпланган тажрибани сақлаб қолган ҳолда бир қатор янги ўқув курс (дастур)ларни жорий этиш мақсадга мувофиқ:

 • 1.Тизимли таҳлил ва бошқарув” (Президентимиз Ш.М.Мирзиеёвнинг барча нутқларида муаммога тизимли ёндашиш, танқидий таҳлил, барча соҳаларда амалга оширилаётган ишларни сифат жиҳатдан янги босқичга кўтариш, мавжуд тизим самарадорлигини ошириш, давлат бошқаруви тизимини бугунги ва эртанги кун талабларидан келиб чиқиб сифат жиҳатидан замон талаблари даражасига кўтариш, кадрлар билан ишлашнинг бутун тизимини такомиллаштириш каби масалларга эътибор қаратилган. Шу нуқтаи назардан замонавий ҳар бир раҳбар муаммога тизимли ёндашиш, бошқарувни тизимли ташкил этиш мақсадга мувофиқ.)
 • 2.“Бошқарув ва раҳбар масъулияти (Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.А.Каримов асарлари асосида)” (Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримовнинг бизга қолдирган концептуал ўгитлари, илмий мероси - асарларини чуқур ўрганиш ва жаҳон ҳамжамиятига етказиш, 24 жилдлик асарлари ва бошқа китобларида раҳбарликка доир қарашларини чуқур ўрганиш).
 • 3. “Жамоатчилик билан алоқалар ва мулоқот маданияти” (Ёш раҳбар кадрлар халқ билан мулоқот қилиш, фуқаролар билан очиқ мулоқотни йўлга қўйишнинг янги самарали усул ва механизмларини билиши, кўникма ва малакаларига эга бўлиш мақсадга мувофиқ).
 • 4.“Бошқарув қарорлари самарадорлигини баҳолашнинг замонавий усуллари” (Замоанвий раҳбар кадрлар бошқарув қарорлари самарадорлигини баҳолашнинг замонавий усулларини билиши, ҳар бир фуқарога қабул қилаётган қарорларни реал фойда бераётганини кўрсата бера олиш имкониятига эга бўлиши лозим. Шунингдек, пухта ўйланган, ҳар томонлама тўғри қарорлар қабул қила оладиган, бошқарув қарорлари самарадорлигини баҳолаш мезонларини тўғри белгилаш тажрибаси ва малакасига эга бўлиши бугунги замон талаби).
 • 5.“Бошқарув қарорлари ва ижро назорати” (Раҳбар кадрлар қатъий тартиб-интизом, қарор натижасига шахсий жавобгарликни ҳис қила оладиган жиҳатларга эга бўлиши мақсадга мувофиқ. Шунингдек, бошқарув қарорлари ижросини таъминлаш механизмларини ва уни назорат қилишнинг замонавий усул ва услубларига доир билимларга эга бўлиши лозим).
Перейти
Принято06.02.2017 09:21

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Ишанкулов Акбарали Анваржонович28.01.2017 17:29

Бунда электрон тартибда суд ишини юритиш деганда нафақат суд мажлисини ўтказиш билан боғлиқ жараёнлар, балки судья томонидан ишни кўриш учун зарур бўлган ҳужжатларни талаб қилиб олиш механизмини соддалаштириш ва электронлаштириш зарур. Баъзи ҳолатларда, судья томонидан жиноий ва маъмурий ишларни кўриш жараёнида бошқа ҳудуддан суд қарорларини талаб қилиб олиш ва уларнинг ижроси юзасидан маълумотларни олишга кўп вақт сарфлаши мумкин. Бундан ташқари, шахснинг аввал жиноий ёки маъмурий жавобгарликка тортилганлигини текшириш учун судьяга имкониятлар яратиб бериш зарур. Айниқса бошқа ҳудудда туғилган судланувчилар хусусида маълумотлар тўлиқ бўлмаганлиги сабабли суд қарорлари бекор бўлган ҳолатлар ҳам учраб туради. Бундан тизим жорий этилганда суиистеъмол қилишга йўл қўймаслик мақсадида ҳар бир судьяга расмий электрон имзо тақдим этиш керак ва маълумотларни талаб қилиб олганда шу электрон имзодан фойдаланган ҳолда амалга ошириш механизмини жорий қилиш керак, шунда ишдан ташқари фойдаланиш ҳолатларни олдини олишга эришилади.

Перейти
Принято05.02.2017 10:53

Таклиф Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Махмудов Ибрагим Исмаилович28.01.2017 17:25

1. Академияда ўқишга кирган ва тахсил олаётган тингловчиларниннг бошқарув компетенцияларини баҳолаб бориш бўйича илғор диагностик услубларни (мас. Ассесмент Маркази услуби) татбиқ этиш ва бунинг асосида Академия қошида “Ассесмент Маркази” Республика диагностик тадқиқот марказини яратиш.

2. Алоҳида билимларни бериш, яъни турли хил фанлардан алоҳида (ўзаро боғлиқ бўлмаган) билимлар бериш усулидан "Лойиҳага асосланган ўқитиш" ва блокли таълим бериш услубига босқичма босқич ўтиш. Академияда тахсил олувчи тингловчилар, яъни катта ёшлиларни ўқитиш хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда блокли таълим услубларини қўллаш амалиётига ўтиш. Ўқув дастурларини "Лойиҳага асосланган таълим" қоидалари ва тамойиллари асосида тайёрлаш.

3. Таълимдаги тизимлилик орқали тарбиялаш, "таълимни ташкил этиш орқали раҳбарлик ва гуманистик қадриятларини шакллантириш" тамойилига риоя қилиш. Тизимли таълим, тингловчи манфаатига йўналганлик тамойиллари орқали ёш раҳбарларда ходимлар манфаатига йўналганлик қадриятини шакллантириш.


Перейти
Отклонено06.02.2017 09:18

Таклиф асослантирилмаган.

Nizomiddin O'rmonov28.01.2017 17:23

Тадбир номини қуйидагича ўзгартиришни таклиф қиламан:

Иқтисодиёт тармоқлари учун самарали рақобат муҳитини яратиш ҳамда маҳсулотлар ва хизматлар бозорида босқичма-босқич давлат аралашуви, монополияси ва монопсониясини(пахтахом ашёси,ғалла ) қисқартириш.

Перейти
Отклонено06.02.2017 14:03

Таклиф асосланмаган.

Botir Umarov28.01.2017 17:22

Бу масалага Вазирлар Маҳкамасининг алоҳида қарорини ишлаб чиқишга зарурат йўқ. Тегишли мутассади идоралар ўзининг қилиши зарур бўлган ишини қилишни ўрнига Вазирлар Маҳкамасига юклаши нотўғри менимча. Аниқ муддат ва вазифа белгилаш муҳим, масалан:

1) 2017 йил охиригача Ўзбекистоннинг суверен рейтингини олиш (хозир ўзи йўқ бўлса, нимани яхшилаш ҳақида гап кетаяпти?)

2) 2018 йил охиригача уни камида ХХ поғона кўтариш

Перейти
Отклонено06.02.2017 12:40

Таклиф асосланмаган.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 17:22

Судларнинг фаолиятини моддий-техника ва молиявий жиҳатидан таъминлаш соҳасида. Умумий юрисдикция судлари фаолиятини моддий-техника ва молиявий жиҳатдан таъминлаш самарадорлигини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Олий суди ҳузуридаги Умумий юрисдикция судлари фаолиятини моддий-техника ва молиявий жиҳатдан таъминлаш департаменти (Олий суд департаменти)ни ташкил этиш лозим. Шунингдек ушбу орган фаолиятини ҳуқуқий асоси бўлган Ўзбекистон Республикасининг “Олий суд департаменти тўғрисида”ги Низом дастлаб Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тасдиқланиши лозим. Бироқ суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ этишнинг навбатдаги босқичда эса, Ўзбекистон Республикасининг “Олий суд департаменти тўғрисида”ги алоҳида қонун қабул қилинса, мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Юқорида қайд этилаган Ўзбекистон Республикаси Олий суди ҳузуридаги Умумий юрисдикция судлари фаолиятини моддий-техника ва молиявий жиҳатдан таъминлаш департаментини ташкил этиш ушбу судлар фаолиятини ҳар томонлама моддий-техника ва молиявий жиҳатдан таъминлаш сифатини янада яхшиланишига ва унинг самарадорлигини оширишнинг муҳим омили бўлиб ҳисобланади.

Бундай Олий суд департаменти аксарият ШҲТга аъзо мамлакатлар тажрибасида ҳам кузатилади. Масалан, Россия Федерацияси, Қозоғистон Республикаси.

Перейти
Принято05.02.2017 10:37

Таклифингиз Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 17:14

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, Ўзбекистон Республикасининг “Судьяларнинг малака ҳайъатлари тўғрисида”ги Низомнинг 55-моддасига мувофиқ, судьяларга қуйидаги икки турадаги ҳайфсан ёки ўртача ойлик иш ҳақининг ўттиз фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорда жарима қўлланилиши назада тутилган. Бизнингча, мазкур интизомий жазо чоралари қандай ҳолатларда ва қайси асосларга кўра танланиб қўлланиши кўрсатилмаган. Энг муҳими, Ўзбекистон Републикасининг “Судлар тўғрисида”ги қонунининг 72-моддаси 1-қисми 3) бандида “судьяларнинг тегишли малака ҳайъати томонидан огоҳлантириш қилинганидан ёки ваколатлари тўхтатилганидан кейин у судья лавозимига зид фаолият билан шуғулланишни давом эттираверган тақдирда” деб мустаҳкамланган бўлса-да, қайд этилаган Низомнинг 55-моддасида эса интизомий жазо чоралар тизимида огоҳлантириш тариқасидаги интизоми таъсир чораси кўрсатилмаган. Бизнинг назаримизда интизомий жазо чорасининг мақсади келажакда жиддий ҳуқуқбузарликларини олдини олишга қаратилган экан, бу борада огоҳлантириш тарзидаги интизомий жазо чорасини интизомий жазолар тизимига киритиш нафақат жазолаш балки, унинг самарадорлигини янада ошишида ҳам муҳим омил бўлиб ҳисобланади. Шу билан бирга, судьяларга нисбатан қўлланиладиган интизомий жавобгарликнинг янда самарали ва таъсирчан бўлиши учун уни қўллаш соҳаси, доираси, турлари ҳамда шакллари ва усулларини кенгайтириш зарурлигини кўрсатмоқда. Бу борада айрим хорижий ва МДҲга аъзо мамлактлар тажрибасини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Жумладан, Тожикистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги қонунининг 127-моддаси 2-қисмига асосан, судьяларга нисбатан икки турдаги яъни танбеҳ ва ҳайфсан интизомий жазо назарда тутилган. Озарбайжон Республикасининг “Судлар ва судьялар тўғрисида”ги қонунининг 112-моддасида танбеҳ бериш ва ҳайфсан эълон қилиш белгиланган. Қирғизистон Республикасининг “Судьялар мақоми тўғрисида”ги Конституциявий қонунининг 28-моддасига асосан, ҳайфсан, судьяни эгаллаб турган лавозимидан муддатидан илгари озод этиш ҳамда кам аҳамиятли интизомий ҳатти-ҳаракат содир этилганда Судьялар Кенгаши огоҳлантириш билан челаниши назарда тутилаган. Россия Федерациясининг “Судьялар мақоми тўғрисида”ги қонунининг 12.1-моддаси 1-қисми 2-бандида судьяларни интизомий жавобгарлигининг 3 тури ўз ифодасини топган бўлиб улар танбеҳ, огоҳлантириш ва судьялар ваколатини муддатидан илгари тугатиш белгиланган. Беларусь Республикасининг “Суд тузилиши ва судьялар мақоми тўғрисида”ги Кодекснинг 112-моддасида 5 та турдаги интизомий жавобгарлик белгиланган. Уларга танбеҳ, ҳайфсан бериш, хизматга тўлиқсиз лойиқлиги тўғрисида огоҳлантириш, судьяларни малака даражасидан олти ой муддатга пасайтириш, эгаллаб турган лавозимидан озод этиш назарда тутилган. Юқорида қайд этилган давлатлардан фарқли равишда Молдова Республикасининг “Судьялар мақоми тўғрисида”ги қонунининг 23-моддаси 1-қисмига асосан, танбеҳ, ҳайфсан, қаттиқ ҳайфсан, лавозмдан озод этиш, раис ва раис ўринбосари лавозимидан озод этиш ўз ифодасини топган.

Бироқ миллий қонунчилигимизда судьяларни ваколатини муддатидан илгари тугатиш, суд раислари ва раис ўринбосарларини лавозимидан озод этиш интизомий жавобгарликнинг тури сифатида қўлланилмасада, судьянинг ваколатини муддатидан илгари тугатиш таъсир чораси сифатида қўлланилмоқда.

Судьяларнинг интизомий жавобгарлик институтининг мақсади судьянинг жиддий ҳуқуқбузарлик содир этилишини олдини олишга қаратилганлиги билан ҳам аҳамиятлидир. Бироқ жиддий интизомий қилмиш учун судьялар ваколатини муддатидан илгари тугатиш мақсадга мувофиқдир. Судьялар интизомий жавобгарликка тортиш асослари, тартиб-таомиллари ва жараёнларини такомиллаштириш долзарб масалалардандир.

Юқорида қайд этилганлардан келиб чиқиб, миллий қонунчилигимиздага интизомий жазо чораларига қўшимча равишда огоҳлантириш, судьялар малака даражасини 6 ойгача пасайтириш, судьянинг ваколатини муддатидан илгари тугатиш тариқасидаги интизомий жазо чоралари киритилса, мақсадга мувофиқ бўлар эди. Бундан ташқари, суд раислари ва раис ўринбосарларини лавозимидан озод этиш сифатида интизомий жавобгарликнинг тури сифатида қўллаш ҳам мақсадга муфофиқ. Бу эса ўз навбатида, судьяларга нисбатан тўғридан-тўғри ҳайфсан ва жарима тариқасидаги интизомий жазо чорасини қўлламасдан, балки олдин уларга огоҳлантириш тариқасидаги жазо чорасини қўллаш орқали, судья ўзининг айрим ҳато ва камчиликларини тушуниб тузалиш йўлига ўтса яхши бўлар эди. Сабаби ҳайфсан тариқасидаги жазо судьянинг келажакдаги профессионал фаолиятига, мустақиллигига муайян даражада таъсир этса, жарима жазоси эса судьяларни моддий шарт-шароитлари даражаси билан бевосита боғлиқдир.

Шунингдек Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги қонунида судьяларни интизомий ва маъмурий жавобгарликка тортиш масаласи қисман мустаҳкамланган бўлиб уларнинг тушунчаси, интизомий ва маъмурий жавобгарликка оид ишларни кўриб чиқиш тартиб-тамомиллари етрлича ҳамда алоҳида шаклдаги қонун билан тартибга солинмаган. Хусусан, Жанубий Корея Республикасида, Грузияда, Буюк Британияда, Исландия ва бошқалар. Бизнингча, келажакда Ўзбекистон Республикасининг “Судьялар интизомий жавобгарлиги ва уни кўриб чиқиш тартиби тўғрисида”ги алоҳида қонун қабул қилинса, мақсадага мувофиқ бўлар эди.

Перейти
Принято05.02.2017 10:36

Таклифингиз Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Botir Umarov28.01.2017 17:14

Марказий молиявий-иқтисодий ташкилотлар ўзи шундоқ ҳам қилаётган ишини Стратегиянинг алоҳида энг муҳим бўлими сифатида биринчи қилиб ёзишибди. Хўш, ушбу таҳлилий маълумотнома хозир хар чоракда тайёрланаётганидан нимаси билан фарқ қилади? Нимага буни айнан реформа сифатида кўришимиз керак? Бу ахир кўзбуямачилик учун қўйилган банд бўлиб қолмаяптими?

Перейти
Отклонено06.02.2017 12:40

Дастурда назарда тутилган маълумотнома кейинчалик соҳада амалга оширилиши лозим бўлган ислоҳотлар йўналишларини белгилашга кўмаклашади.

Botir Umarov28.01.2017 16:54

Мы давно уже говорим о "государственных услугах" вместо "административных процедур" так как это подразумевает упор на качество услуг. Поэтому целесообразно изменить название Закона на "Закон о государственных услугах".

Перейти
Отклонено05.02.2017 12:16

Административные процедуры и государственные услуги разные понятия.

Gulchekhra Malikova28.01.2017 16:48

Прежде всего необходимо учесть, что в мире идет жесткая конкуренция за иностранного инвестора. В этом смысле, Узбекистану необходимо принять структурные изменения в этой отрасли. Например, необходимо создать Агентство по иностранным инвестициям, которое будет полностью отвечать за привлечение иностранных инвестиций и должен быть для потенциального иностранного инвестора "единым окном". Самая основная проблема в этой связи отсутствие необходимой информации, которая могла бы привлечь инвестора. Агентство должно готовить и распространять среди потенциальных иностранных инвесторов информацию об инвестиционном климате Узбекистана, предоставленных законодательных преференциях, льготах и т.д. В данное время этот вопрос упущен и нет системного подхода. За инвестора надо бороться и всячески рекламировать инвестиционные возможности Узбекистана.

Перейти
Для информации06.02.2017 14:09

Принято к сведению.

Botir Umarov28.01.2017 16:46

Нима кераги бор яна бир ортиқча бюрократни? Олий Мажлис палаталари барибир Вазирлар Маҳкамасининг ижро аппаратини тегишли департаментлари билан ишлашади, аниқ бир белгилаб қўйилган "доимий" вакил қанчалик хар бир масалага чуқур кириб бориши мумкин?

Перейти
Отклонено04.02.2017 12:55

Вазирлар Маҳкамасининг Олий Мажлис палаталаридаги доимий вакили лавозимини таъсис этиш Парламент ва ижроия ҳокимияти органининг қонун ижодкорлиги соҳасидаги, ижро органлари фаолиятини устидан парламент назоратини ташкил этишда ўзаро ҳамкорлиги самарадорлигини ошириш мақсадида киритилмоқда. Вазирлар Маҳкамасининг доимий вакили бошқа вазифалардан озод бўлиши унинг хар бир масалага чуқур кириб бориши таъминлайди.

Botir Umarov28.01.2017 16:44

Хар бир қонунни қабул қилишда қайси депутат ёки сенатор қандай овоз берганини онлайн базада йиғиб бориш керак. Шунда кейинчалик ушбу депутатларга сайловчилар бемалол баҳо бера оладилар, қанчалик улар қўллаган қонунларини ижобий ёки салбий натижалари бўйича.

Перейти
Для информации30.01.2017 12:27

Таклифингиз Давлат дастури қабул қилингандан сўнг, унинг ижроси жараёнида кўриб чиқилади. Эътиборингиз учун рахмат.

Gulchekhra Malikova28.01.2017 16:32

Закон «О социальном партнёрстве» не оговаривает вопросы участия органов самоуправления в данном механизме, но, зачастую мы приходим к выводу, что нужна такая система, в рамках которой самоуправление граждан, бизнес и местные хокимияты могли бы эффективно работать для достижения единой цели – социально-экономического благополучия населения, при котором эффективность решения социальных проблем напрямую зависит от использования всех имеющихся ресурсов территории.

Рассмотрим каждый из секторов. Самоуправление граждан имеет собственные цели развития, зачастую более точно отражающие интересы местного населения.

Местные хокимияты заинтересованы в успешном реформировании социальной сферы. С органами самоуправления граждан они постоянно контактируют, но в силу бюджетных ограничений и нехватки штатных единиц местные хокимияты не в состоянии разрабатывать инновационные виды социальных услуг, они могут только рассмотреть, то или иное предложение и приложить усилия к его утверждению. Само собой разумеется, что местные хокимияты не обходятся без помощи представителей органов самоуправления граждан.

Но как привлечь бизнес сектор к взаимному партнёрству? Ведь к социальной сфере он имеет только опосредованное отношение, так как целью бизнеса всегда остается максимизация прибыли. Для субъектов предпринимательства социальные институты в виде органов самоуправления не являются приоритетными, так как вторые не входят в перечень прибыльных объектов.

Вместе с тем современное состояние деловой среды, условия ведения бизнеса (по мнению предпринимателей) еще не в полной мере отвечают требованиям и принципам свободной рыночной экономики, общепринятым международным нормам и стандартам. Можно ли в условиях существования неформальных платежей сотрудниками налоговых органов и местных хокимиятов заинтересовать коммерческий сектор в социальном партнёрстве? Ведь регулирование финансовых вопросов имеет важнейшее значение в ходе трансформации системы. Без новых бюджетных механизмов, налоговых послаблений бизнес сектор сложно привлечь, соответственно реализовать социальное партнёрство также будет нелегко.

Население махалли выступает по отношению к бизнес сектору внешней средой, от стабильности которой точно также зависят темпы развития предприятия и его устойчивость. Поэтому он заинтересован в стабильном социально-экономическом развитии территории махалли. Да и сами жители могут выступать как производители (или соисполнители) тех или иных местных услуг и как соучастники процесса управления на местах. Механизм социального партнерства даёт гражданам возможность участия в принятии решений, а значит, они разделяют долю ответственности за социально-экономическое состояние своей махалли. Следовательно, вовлеченность жителей в управление и оказание услуг в определенной мере позволяет сохранить и развивать в них «чувство привязанности к месту». Совершенно очевидно, что махалля, как никакая иная власть, живёт именно за счёт укоренения человека в данной местности и активного участия жителей в управлении. А значит сегодня, как никогда, актуальным является «вопрос о необходимости «удержать» своих жителей, и уж тем более, «завоевать» их в качестве соучастников процесса самоуправления». Так как, невозможность реализоваться в своём городе (кишлаке, ауле, поселке) в профессиональном плане, является одной из основных причин миграции в другие крупные города или за границу.

ОСГ также могут участвовать как бизнес партнёры, т.е. ОСГ могут быть учредителями и/или соучредителями субъектов предпринимательства на своей территории. Это ведет к поступлению средств на счета ОСГ, которые в последствии могут быть использованы для развития инфраструктуры и приведет к увеличению занятости населения на территории ОСГ.

Законодателям есть над чем задуматься.

Перейти
Принято06.02.2017 09:43

Предложения будут рассмотрены в ходе реализации Программы.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 16:31

Судьяга нисбатан белгиланган татибда интизомий жавобгарлик тўғрисида иш қўзатилганда унинг ваколатлари тўхтатилиши лозим. Бироқ Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги қонунининг “Судьяларнинг ваколатларини тўхтатиш” деб номланган 71-моддасида бу масала ўз ифодасини топмаган. Бизнингча, судьяга нисбатан белгиланган татибда интизомий жавобгарлик тўғрисида иш қўзатилганда унинг ваколатлари тўхтатилиши зарур. Бу эса ўз навбатида, бир томонидан судья ўз фалиятини ҳар томонлама назорат қилиш имконини берса, бошқа томондан эса судья нисбатан қўзғатилган интизомий ишни ҳар томонлама ҳаққоний кўриб чиқиш имконини беради. Қайд этилган таклиф кўплаб хорижий мамлакатлар қонунчилигида ҳам ўз ифодасини топган. Масалан, Франциянинг “Магистратура мақоми тўғрисида”ги қонунининг 47-моддасига асосан, магистартга нисбатан белгиланган тартибда интизомий иш кўриб чиқилиб, якуний қарор қабул қилингунга қадар ишдан вақтинчалик четлатилиши белгиланган.Перейти
Принято05.02.2017 10:36

Таклифингиз Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Safarov Temur Uktamovich28.01.2017 16:30

Исходя из опытов зарубежных стран, где функционирует данный вид органа судебного самоуправления (США, Франция, Сербия, Россия, Украина, Казахстан, Кыргызстан и др.) предлагается сформировать состав Высшего судебного совета судей следующем виде:

заместители председателя Верховного суда Республики Узбекистан - 2

заместители председателя Верховного судов по уголовным и гражданским делам Республики Каракалпакстан - 2

председатели областных судов и города Ташкента (13) по уголовным, гражданским и хозйственным делам (с каждого суда) - 39

председатель военной коллегии Верховного суда Республики Узбекистан - 1

заместитель Генерального прокурора Республики Узбекистан - 1

председатель Палаты адвокатов - 1

Министр юстиции Республики Узбекистан - 1

и из одного председателя избираемый Президентом Республики Узбекистан

Перейти
Принято05.02.2017 10:32

Таклифингиз Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Dilshod dilshod28.01.2017 16:28

Дилшоджон Сабирджанович Каримов

Образование является социальным лифтом. С детства нам твердят: «учись и тебя ждет прекрасное будущие». Однако, как дефект переходного периода вместо того, что бы служит социальным лифтом, сфера образования стала коррумпированным и непрозрачным. У родителей, дети которых намереваются поступить вузы существует страх 1 августа:

-не потерять целый год,

-что скажут родственники и соседи, если не поступит,

- и иные мысли свойственные нашему менталитету.

Родители что бы защитит своих детей делают все возможное и невозможное что бы их дети поступили в ВУЗ. В странах ЕС существует не только на уровне Университетов, но также существует конкуренция и соответственно проводят конкурсы между факультетами Университета в целях осуществлять качественный набор одарённой молодежи. Но также эти вузы не забывают об экономической выгоде. Абитуриент подает заявление и оплачивает определённую сумму (В Чешской Республики Бакалавр оплачивает 550 крон – 25 долл.США, Магистр 600 крон -30 долл.США и докторант 650 крон -35 долл.США).

Представим, что будет если внедрить эту систему (отменить 1 августа) в Республике Узбекистан. 2016 году подано более 650 тыс. заявлений абитуриентов. Если бы каждый из не поступивших имел хотя бы один шанс, как бы горели бы глаза этих молодых людей от социальной справедливости. Подсчитаем ПТЭО данного предложение, 650 тыс. подают хотя бы 3 Университета (1.95 млн. заявлений) и если они будут платит за каждую подачу документов 1 мин.зарп. плату, сумма будет весьма внушительной (почти 150 млрд.сум). Какие социально-экономические эффекты могут нас ожидать от внедрения данной системы:

- ежегодно доходная часть гос. бюджета будет пополнятся на 150 млрд.сум

- резко сократится уровень коррупции в системе высшего образования (родители перестанут копить или продавать скот, тем самым создавая спрос на рынке, который тянет нашу экономику и общество вниз)

- будет обеспечены принципы социального лифта и социальной справедливости (дети обеспеченных семей поступают вузы – Вестмистр, МДИС, Туринский политехнический, ИНХА, МГУ, а дети мало обеспеченных семей ущемлены – не имеют средства оплачивать контракты)

-подготовка кадров для реального сектора экономики (молодые люди выбирают для себя гуманитарные направлении, что по их мнению является плацдармом красивого и обеспеченного будущего. Но реальный сектор экономики нуждается в кадрах технического характера).


Перейти
Отклонено06.02.2017 16:05

Отсутствуют конкретные предложения.

Abdurakhimov Muzaffar Daminjonovich28.01.2017 16:26

жисмоний шахслар учун архив тўловларини хам интерактив усулда амалга оширишни жорий этиш керак


Перейти
Отклонено06.02.2017 09:26

Таклиф асослантирилмаган. Қандай архив тўловлари ҳақида гап боряпти, тушунарсиз.

Dilshod Ostonov28.01.2017 16:17

Ўзбекистон Республикасининг “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”, “Археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида” “Музейлар тўғрисида” “Маданий бойликларнинг олиб чиқилиши ва олиб кирилиши тўғрисида” Қонунинингва мазкур соҳани тартибга соладиган қонун ости ҳужжатларнинг ижросини тўлақонли йўлга қўйиш мақсадида Ресбуликадаги барча музейлар фаолиятини мувофиқлаштирувчи ва ривожлантирувчи Ўзбекмузей давлат бирлашмасини ташкил қилиш лозим.

Ташкилий тузилмасида Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш илмий-ишлаб чиқариш бош бошқармасининг илмий-ишлаб чиқариш қисмини, Бадиий экспертиза бошқармаси ҳамда янги ташкил қилиниши режалаштирилган Реставрация марказини бирлаштириш яъни бошқарувни марказлаштириш лозим.

Юқоридаги ташкилотларнинг функционал вазифалари яъни бу ташкилотларнинг мақсадлари бир йўналишда.

Жумладан, археология ашёларининг сақланиш жойи музей, бадий экспертиза музей ашёлари ва музей коллекцияларини экспертизадан ўтказади, реставрация маркази музей ашёлари ва музей коллекцияларини реставрацияси билан шуғулланади, шунингдек, музейларимиз жойлашган бинолар маданий мерос ёдгорликларида жойлашган.

Бу бирлашма ташкил қилинса, энг асосийси Миллий музей фондининг Давлат каталоги юритилади ва мавжуд экспонатлар чинаккам маънода давлат назоратига олинади. Шунингдек, реставрация йўналишида мактаб яратилади. Экспозициялар малакали мутахассислар томонидан марказлашган тарзда доимий янгиланиб борилади.

Тузилмада Илмий кенгаш ташкил қилиниб, музей ашёлари ва коллекцияларини ва маданий ёдгорликларни илмий тадқиқ қилиб, илмий ишларни ривожлантириш ва китоб каталоглар яратиб, бир неча тилларга таржима қилдириб, бой тарихимизни жаҳон миқёсида тарғиб қилиш билан шуғулланади.

Тузилмада Жамғарма ташкил қилиниб, музейлар ва маданий мерос обидаларидан тушган маблағ жамланади. Жамғарма маблағи “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида” Қонунларининг 34-моддасига мувофиқ маданий мерос объектларига, уларнинг моддий техник базасини мустаҳкамлашга ва шу фаолиятда банд бўлган ходимларни рағбатлантириш, малакасини ошириш ва қонунчиликда чекланмаган бошқа мақсадларга йўналтирилади.

Вилоятлардаги ўлкашунослик музейлари, Ўзбекмузей давлат бирлашмасининг худудий бўлимларига айлантирилади. Ҳудудларда Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш илмий-ишлаб чиқариш бош бошқармасининг илмий-ишлаб чиқариш қисмини ҳудудий бўлими ва Бадиий экспертиза бошқармасининг ҳудудий бўлими ҳодимлари вилоят бўлимига қўшилади.

Натижада бу йўналишлар бўйича кучли марказлашган ташкилот ҳосил бўлиб, бой тарихимизнинг сақлаб қолиниши ва ривожланишига эришиб, ислоҳот ўз натижасини беради.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:14

Маълумот сифатида олинди.

Dilshod Ostonov28.01.2017 16:13

Ўзбекистон Республикасининг “Музейлар тўғрисида” Қонунининг

мувофиқ музей — музей ашёлари ва музей коллекцияларини сақлаш, ўрганиш ҳамда оммага намойиш этиш учун мулкдор томонидан ташкил этилган доимий фаолият юритувчи нотижорат маданият муассасасидир.

Мазкур қонундан келиб чиқиб, соҳада ниҳоятда муаммолар йиғилиб қолган.

Жумладан, музейларимизда илмий ходим штат бирликлари бўлсада, лекин илмий ходимларнинг, меҳнат хақи ва бошқа ижтимоий кафолатлари таълим муассасининг илмий ходимларига тенглаштирилмаган. “Музейлар тўғрисида” Қонунда илмий муассасалини белгилаб қўйиш лозим.

Қонунга мувофиқ Миллий музей фондининг Давлат каталоги — Миллий музей фонди таркибига киритилган ҳар бир музей ашёси ва ҳар бир музей коллекцияси тўғрисидаги асосий маълумотлар мавжуд бўлган ҳисобга олиш ҳужжати ҳисобланади.

Вазирлар Маҳкамасининг 2010 йил 12 апрелдаги 68-сон қарори
3-иловасининг 10-бандида Музей ашёлари ва музей коллекцияларини Давлат каталогига киритишда экспонатларнинг ҳар бири ҳақидаги зарур маълумотлар акс эттирилган ҳолда электрон ва босма (иккаласи ҳам юритилиши шарт) шаклларда уч нусхада тайёрланиши ва биринчи нусха — музейда, иккинчи нусха — юқори бошқарув органида, учинчи нусха — Ўзбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлигига Миллий музей фонди таркибига киритиш учун тақдим этилиши белгиланган.

Мазкур қарорнинг 12-бандига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлиги тақдим этилган ҳужжатлар асосида музей ашёлари ва музей коллекцияларини Давлат каталоги рўйхатига киритади ва мулкдорга 14-бандига мувофиқ Миллий музей фонди таркибига киритилганлиги ва рўйхатдан ўтказилганлик тўғрисида гувоҳнома берилиши белгиланган бўлса-да, ишлар хажмининг кўплиги сабабли бу ишлар йўлга оширилмаяпти ва бу билан салбий ҳуқуқий оқибатлар олиб келмоқда.

Натижада музейларимиздаги ашёлар лозим даражадаги билимга эга бўлмаган ходимлар томонидан қайси меъзонларга асосан ўз ҳужжатларида қайд қилган, рўйхатга олинганда мазкур экспонатлар асл ва хақиқиймиди, ваҳолангки бугун аксарият ранг тасвир асарлари қалбакилаштирилган деган ҳулоса берилмоқда. Қайд китобларидаги ёзувлар расмлардаги кўрсатмаларга тўғри келмайди.

Бадиий экспертиза бошқармасининг ходимлари ва малакали рассомлар ранг тасвир асарларини асл ёки асл эмаслиги тўғрисида ҳулоса бермоқда, бу хулоса лозим даражада асосланганми.

Бу ўринда нафақат ранг тасвир, балки, бошқа ашёларнинг ҳам асл ёки асл эмаслигини махсус химик лабаратория текширувлари ва асбоб ускуналари асосида амалга оширилса мақсадга мувофиқ бўлади.

Шунингдек, бугунги кунда ранг тасвир асарлари эмас балким ноёб қўлёзмалар, амалий санат, археология, нумизматика, сантарошлик в.ҳ.к асарларимиз тақдири қай ахволда булар ҳам хақиқийми ёки соҳтами деган савол туғилади. Сабаби ранг тасвир асарларимиз ХХ аср махсули. Музейларимиздаги аксарият экспонатлар милодгача бўлган ашёлардир. Уларнинг баҳоси ва тарихимизда тутган ўрни беқиёс. Бизнинг чуқур тарихга эга эканлигимиз мазкур асори атиқаларимиз билан исботланади.

Миллий музей фондининг Давлат каталоги бўлмаса, миллий музей фонди ҳолати устидан давлат назорати қандай амалга оширилади. Бу ҳаракатсизлигимиз билан тарихимизни ўз қўлларимиз билан йўқ қилмоқдамиз.

Миллий музей фондининг давлат каталоги бўлмагандан кейин Миллий музей фондининг давлатга ёки давлатга тегишли бўлмаган қисмларини аниқлаш тўғрисида гапирмаса ҳам бўлади.

Шунингдек, музейлардаги мавжуд маънан, мафкуравий эскирган ашёлар, экспонатларни тасарруфдан чиқариш тартибини йўлга қўйиш лозим;

Музей илмий ходимлари музей ашёлари ва экспозицияси тўғрисида мақолалар, телевидения орқали чиқишлар қилиши, илмий ишларни амалга ошириб қўлланма ва китоб каталоглар чиқариб рекламаси билан машғул бўлиши лозим.

Музейларимиз экспонатларни сақлаш учун лозим даражада иситиш, совутиш, ёртиш тизими билан жиҳозланган бўлиши лозим бўлса-да, бу талабларга аксарият музейлар мазкур талабларга жавоб бермаслиги оқибатида тиклаб бўлмайдиган йўқолишларга олиб келмоқда.

Бир қанча музейларимиздан ноёб ранг тасвир асарлари йўқолганини жиноят иши қўзғатилганини яхши биламиз, лекин лозим даражада сақланмай нобуд бўлган асарларимиз билан йўқолган асарлар ўртасидаги зарар билан қандай фарқ бор.

Ўзбекистон Республикасининг “Маданий бойликларнинг олиб чиқилиши ва олиб кирилиши тўғрисида” Қонуни ижроси Бадиий экспертиза бошқармаси томонидан амалга оширилади.

Республикамизнинг чегара ҳудудларининг божхона манзилгоҳларида бир кунда қанчадан қанча бой тарихимизга оид ашёларни ҳам экспертизаси
ХХ асрнинг эскирган меъзонлари асосида яъни кўз билан кўриб, хулоса берилади. Бадиий экспертиза бошқармасида ҳам ҳулоса бериш худди шу тарзда йўлга қўйилган. Бу бошқарманинг ҳулосаси инсон тақдирини ҳал қилади ахир.

Бадиий экспертиза бошқармаси ашёларнинг экспертизаси билан объектив эмас, субектив ёндашиши кундек равшан. Бу эса республика чегараларидан олиб чиқиб кетилаётган ашёлар ноёб ёки нодир эмаслиги кафолати йўқ.

Мусодара қилинган музей ашёси ва коллекцияси музейдарга топширилади. Бу ашёларнинг ичида маънан эскирган ва миллий мустақиллигимиз ғояларига тўғри келмайдиганлари ниҳоятда кўп ва буларни ҳам фонд тареибидан чиқариб бўлмайди сақлашда муаммолар чиқмоқда.

Шунингдек, Миллий музей фонди — Ўзбекистон Республикаси ҳудудида доимий турган музей ашёлари ва музей коллекциялари мажмуи дейилади демак нафақат музейларимиздаги ашёларни балки, республикамиз фуқароларининг қўлида турган ноёб асори атиқа, ашёларни ҳам рўйхатга олиб қўйиб сақлаш учун эгасига қайтариши лозим, лекин сақлаш ҳолатини назрат қилиб туриши шарт.

музей ашёси — сифати ёки алоҳида белгилари жамият манфаатлари учун сақлаш, ўрганиш ва оммага намойиш этиш заруратини тақозо этувчи маданий бойликдир - бу дегани фақат музейлардаги ашёлар тўғрисида гап кетгани йўқ;

музей коллекцияси — ўз келиб чиқиш хусусияти ёки шаклан яқинлиги туфайли ёхуд бошқа белгилари бўйича бирлаштирилгандагина музей ашёси хусусиятига эга бўладиган маданий бойликлар мажмуи

Юқоридагилардан келиб чиқиб, мазкур муаммоларни ҳал қилишда музейлар билан шуғулланувчи давлат ташкилоти ташкил қилиш лозим. Бу муаммоларни ҳал қилишда Маданият ва спорт ишлари вазирлигининг тегишли бошқармасининг имкониятлари ниҳоятда чекланган.

Мазкур ташкил қилинадиган ташкилот, музейлар, маданий мероснинг илмий тадқиқот ишлари, бадиий экспертиза, ашёларни реставрация қилиш, миллий музей фондининг давлат каталогини юритиш ва назорат қилиш фаолиятини амалга оширади. Шундагина музей иши тартибга келтирилади.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:13

Маълумот сифатида олинди.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 16:11

Дастурда назарда тутилаётган Судьялар олий кенгашига қуйидаги қўшимча ваколатлар бериш мақсадга мувофиқ:

судьялар корпусини шакллантириш;

судья ёрдамчисини танлаш ва уларни тайинлаш;

судьялар қасамёд қабул қилиш маросимини тантанали ташкил этиш;

судьяларни меҳнат таътилиги чиқиш жадвалини белгиланган тартибда тасдиқлаш;

судьяларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш;

судьялар ва суд раислари фаолиятини баҳолаш ва судьяларни рағбатлантириш;

судьяларни суд тизимида юқори мансаб лавозиларига тавсия этиш ва хулоса бериш;

судьялар мустақиллиги, дахлсизлиги ва хавфсизлигини таъминлаш бўйича зарур чоралар кўриш;

судьяларни маъмурий ва жиноий жавобгарликка тортишга розилик бериш ёки уни рад этиш масалаларни кўриб чиқиш;

Судьялар олий кенгаши ўз фаолияти бўйича 1 йилда камида бир маротаба Ўзбекистон Республикаси Президентига ва Олий Мажлис Сенатига ҳисобот бериш тартибини жорий этиш лозим.

Перейти
Принято05.02.2017 10:32

Таклифингиз Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 16:03

Банклардан имкорт контрактлари бўйича назорат қилиш функциясини олиш.

Перейти
Принято28.01.2017 18:51

Таклифингиз учун рахмат. Тегишли хужжатлар лойихалари тайёрланаётганда Сизнинг таклифингиз куриб чикилади.

Otabek Safarov28.01.2017 15:54

1. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлигига қарашли А.Авлоний номидаги Халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институтида умумтаълим мактаблари раҳабар кадрларини тайёрлаш тизимини жорий этиш. Бу борада Малайзия Таълим вазирлиги билан ҳамкорликда ишлаш, айниқса директорларни ўқитиш методологияси ўқув режа ва дастурларини тузишда Малайзиянинг илғор тажрибасидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Чунки, Малайзия Таълим вазирлиги ҳузуридаги Амуниддин Баки илмий тадқиқот институтида бу механизм самарали йўлга қўйилган. Мазкур институт нафақат Таълим вазилигини бошқарув кадрлари билан таъминлаайди, балки олти ойлик мукаммал ўқув курси доирасида мактаб директорларини тайёрлайди. 2012 йилда республика миқёсида 206 та умумтаълим мактаблари ва 1006 нафар ўқитувчилар иштирокида ўтказилаган илмий тадқиқод натижасида умутаълим мактаби директорларининг салоҳияти таълим сифатига кучли таъсир этувчи муҳим факторлардан бири сифатида намоён бўлди. Яъни директорнинг бошқарув ва билим салоҳияти қанчалик юқори бўлса, айни мактабдаги ўқувчилар билими кўрсаткичлари даражаси яъни таълим сифати ҳам шу даражада юқори бўлиши аниқланди.Илғор хориж тажрибаларни ҳамда тадқиқод доирасида амалга оширилган статистик, коррелацион ва регрессион таҳлиллар натижасида таклиф этилаётган директорлар тизимини жорий этиш орқали мамлакатимизда узлуксиз таълимнинг мустаҳкам пойдевори ҳисобланган умтаълим сифатини янада оширишга эришилади.

2. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги, ҳудудий ўрта махсус ва касб ҳунар таълими бошқармалари, ҳудудий халқ таълими бошқармалари ҳамда туман халқ таълими бўлим (РайОНО)ларининг бошқарув структураларига тегишли ўзгартиришлар киритиш мақсадга мувофиқ. Юқорида қайд этилган вазирликларнинг “Стратегия, прогнозлаштириш ва аналитик таҳлил” бошқармаларини ташкил этиш ҳамда ҳудудидий таълим бошқармалари ва бўлимларида ҳам худди шундай бўлим ёки шўъбалар фаолиятини йўлга қўйиш керак. 1992 йилда “New Public managament” яъни Янги давлат маъмурчилиги мактабига асос солишган Дэвид Осборн ва Тед Геблер томонидан самарали давлат бошқарувининг 10 та тамойили ишлаб чиқилган бўлиб, шундан бири “Давлат бошқаруви органлари фаолиятида стратегик режалаштириш ва прогнозлаштириш усулларидан фойдаланишни жорий этиш” тамойилидир. Бугунги кунда таълим тизими ривожланган барча давлатлар (АҚШ, Германия, Япония) ҳаттоки ривожланаётган давлатлар (Россия Федерацияси ва бошқа МДҲ давлатлари)нинг Таълим вазирликлари ва ҳудудий таълим бошқармаларининг ташкилий тузилмаларида таклиф этилаётган бошқарма ва бўлимлар мавжуд бўлим бизда ҳам ушбу тавсияни жорий этадиган бўлсак, албатта таълим тизимидаги мавжуд муаммоларни аниқ ечими ҳамда соҳа ривожининг мукаммал режалари орқали таълим сифати ва самарадорлигига эришамиз.

3. Мамлакатимизда таълим тизими бошқарув кадрларини тайёрлаш тизимини жорий этиш. Тошкентдаги Сингапур менежментни ривожлантириш институти (MDIS)да “Educational Managament” яъни “Таълим менежменти” йўналиши бўйича бакалавр ва магистратура факултетини очиш мақсадаг мувофиқ. Факультетда Гарвард, Колумбия, Стедфорд, Ведербинг каби университетларнинг Таълим менежменти факультетларида бўлгани каби “Таълим сиёсати ва стратегияси”, “Таълим соҳасида халқаро қиёсий таҳлил”, “Таълим соҳасини самарали бошқариш” ва лидерлик, “Таълим соҳасини статистик ва аналитик таҳлил қилиш”, “Таълим юриспрудецияси” каби кафедраларни ташкил этиш лозим. Мазкур йўналишни битирган иқтидорли талабалар Ўзбекистон Республикасида таълим соҳасини бошқаришга масъул бўлган иккита вазирлик ҳамда вазирлик тасарруфидаги республика ва ҳудудий таълим марказ, бошқарма ва бўлимларида фаолият юритишлари мумкин бўлади. ЮНИСЕФнинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси вакилларидан олинган эксперт интервьюга кўра, айнан ушбу йўналишдаги тизимни ташкил этишни молиялаштириш учун кетадиган барча маблағларни ЮНИСЕФ халқаро болалар жамғармаси гранд сифатида тўлашга тайёр.Таълим тизимини ривожлантиришга, мамлакатда таълим сифати ва унинг мазмундорлигига муҳим таъсир этувчи омилларнинг энг муҳими бошқарув ва унда иштирок этувчи кадрлар эканлиги нуқтаи назаридан ушбу таклифни оширадиган бўлсак юқоридаги ютуқларга эришишимиз шубҳасиз. Шунингдек, ушбу тизимни жорий этишга бизда эҳтиёж мавжуд. Сабаби, таълим соҳасидаги бошқарув кадрларида фаолият юритаётган кадрларнинг аксарияти фан ўқитувчилари, педагоглар ёки турли турдош соҳасида бошқарув тизимида ишалб келган кадрларни такил этади. Бундан ташқари таълим тизими ривожланган қайси давлатни олиб қарамайлик уларнинг барчасининг эенг нуфузли олий таълим муассасаларида албатта Таълим менежменти факультети борлигига гувоҳ бўламиз.

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида “Таълим ва фан тизимини стратегик ривожлантириш илмий-тадқиқот марказини” ташкил этиш. Марказнинг асосий функция ва вазифалари қуйидагилардан иборат бўлади:

- Ўзбекистон Республикасида таълим тизимини ривожлантириш бўйича қисқа ва узоқ муддатли стратегияларни ишлаб чиқади ҳамда мазкур ҳужжат ижросининг дахлдор вазирлик ва идоралар томонидан қай даражада бажарилаётганлигини кузатиб боради.

- Ўзбекистон Республикасида таълим стандартларини тайёрлайди.

- Республиканинг таълим сифати бўйича орқада қолаётган ҳудудлари учун махсус стратегия ишлаб чиқади ва унинг ижросининг боришини марказ манфаатларидан келиб чиққан ҳолда, мувофиқлаштириб боради.

- Республикада илм ва фанни ривожлантириш бўйича илмий асосланган таклиф, инновацион лойиҳа ва стратегик тадбирлар режасини ишлаб чиқади;

- Мамлакат иқтисодиётини янада ривожлантиришда таълим ва фаннинг ролини ошириш бўйича илмий асосланган таклифлар тайёрлайди.

- Таълим тизимига сарфланаётган харажатга яраша натижа коефицентини ўлчаб, уни ошириб бориш юзасидан таклифлар тайёрлайди;

- Дунёдаги таълим ва фан тизимидаги тенденцияларни бу борадаги хорижий илғор тажрибаларни мунтазам кузатиб боради ҳамда таклифлар тайёрлашда улардан фойдаланади.

- Ўзбекистонда билимга ихтисослашган иқтисодиётни жорий этиш, инсон капиталини ҳамда иновацияларни, ривожлантириш бўйича муҳим стратегик ҳужжатлар ишлаб чиқиш бўйича асосли таклифлар тайёрлайди.

- Таълим ва фанга тааллуқли вазирлик ва идоралар ходимлари ҳамда ҳудудий таълим муассасаларининг раҳбар кадрлари учун тасдиқланган режа асосида 10 кунлик малака ошириш курсларини ташкил этади.

Марказда ишлайдиган кадарлар эконометрик ва математик моделлаштириш билмларига эга ва инглиз тилида қолаверса Стата, СПСС, Минитаб каби мукаммала компьютер дастурларда ишлай олишга қодир асосан иқтисодчилар бўлишлари лозим.Бундай кадрлар ҳозирда Тошкентдаги хорижий олий таълим муассасалари филиалларида ва бошқа ташкилотларда фаолият юритиб келишмоқда. Уларнинг кўпчилиги хорижда энг нуфузли олий таълим муассасаларини битиришган.

Марказ ташкил этилгач, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Таълим тизимини ривожлантириш маркази ҳамда Халқ таълим вазирлиги ҳузуридаги Қ.Ниёзий номли Педагогика илмий тадқиқот институтини фаолиятини тугатиш мақсадга мувофиқ.

Японияда Таълим, фан, маданият, спорт ва технологиялар вазирлиги мавжуд. Аммо, вазирлик ўз номи билан админстратив ташкилот сифатида асосан ижро билан шуғулланади. Япониянинг таълим ва фан тизимининг бу қадар ривожланиб боришига ҳамда Япониянинг билимга ихтисослашган иқтисодиётга ўтишига айнан ушбу вазирлик учун “Think-tank” (мозговой штурм) вазифасини бажарувчи “Япония Таълим КЕНГАШИ”нинг аҳамияти катта ҳисобланади. Чунки, айнан мазкур ташкилот юқорида қайд этилган вазирлик учун 5 та йўналиши бўйича стратегия ишлаб чиқади ва уни вазирлик ижро этади. Ўзбекистонда ҳам ушбу тажрибадан фойдаланиб, таклифни жорий этсак таълим ва фан тизими ривожланиши табиий.

Перейти
Принято06.02.2017 16:23

Таклифлариз Дастур ижроси жараенида кўрилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 15:53

Ушбу ҳужжатдаги барча атамаларни унификациялаш лозим. Масалан оилавий бизнес атамасини оилавий тадбиркорли билан бир хиллаштириш лозим. ёки хорижий давлат атмасини чет эл давлат атамалари билан

Перейти
Для информации06.02.2017 15:40
Маълумот сифатида олинди.
Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 15:44

Ахлатларини ахоли томонидан сараланган ҳолда ташлаш тизимини жорий қилиш

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:50

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 15:40

Фермер хўжалиги билан турили ташкилий ҳуқуқий шаклдаги юридик шахсларга ҳуқуқ бериш. масалан, оилавий корхоналарга!

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:50

Таклифингиз асослантирилмаган.

Gulchekhra Malikova28.01.2017 15:36

В вопросах эффективности закон следует учесть два индикатора:

Первый индикатор – это прогнозирование и целеполагание – старт движения, который должен благополучно добраться до своего финиша, путём использования второго индикатора.

Второй индикатор – это ни только государственные, но и иные институты. Например, предприниматели, бизнесмены. Их «вовлеченность» в рассматриваемый механизм как устойчивый нормативный ориентир деятельности позволит добиться высоких результатов. Другой институт – юридические службы, которые пока организованы и действуют как сумма автономных ячеек. Согласование их деятельности на всех уровнях будет способствовать повышению качества правовой работы. Здесь нужны серьёзные меры.

Какие инструменты следует использовать для управления вышеуказанным процессом? Речь идет, прежде всего, об эффективной экспертизе проектов законов и иных актов. Каждый принимаемый законопроект, согласно Регламенту Законодательной палаты (статья 119) в обязательном порядке подлежит правовой экспертизе. В принципе, Регламент допускает возможность проведения научной (118-статья) и независимой экспертизы (130-статья). НПА может быть подвергнут экономической, финансовой, экологической, а также иным видам экспертиз.

Проведение ее как официальными, так и независимыми структурами, в том числе из других государств и международных организаций требует прочной законодательной основы.

Следующим аспектом является проведение правового эксперимента в отношении законопроекта, который ещё не вступил силу. В принципе, Узбекистан имеет такую практику. 20 марта 2013 года было принято Распоряжение Президента Республики Узбекистан «О проведении правового эксперимента по апробации проекта Закона Республики Узбекистан «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления».

Помимо всего этого, нам кажется, наступил момент создания своего рода лаборатории при Законодательной палате Олий Мажлиса, которая могла бы моделировать возможные ситуации и развитие событий.Перейти
Принято05.02.2017 11:24

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 15:35

қонун шаклида битта ҳужжат ишлаб чиқиб, ушбу ҳужжат билан тадбиркорлик субъектларни рўйхатга олиш уларни фаолиятини назорат қилиш ва тугатишни тартибга солишни таклиф этаман. қонун бўлиши тадбиркорларнинг ҳуқуқларни қонун билан кафлатланган дегани.

"фаолият кўрсатмаётган" ва "молиявий-хўжалик фаолиятини амалга оширмаётган" тушунтириб ўтиш ва улар ўртасида фарқни ёритиб ўтиш лозим.


Перейти
Для информации28.01.2017 17:09

Таклифларингиз учун раҳмат. Ушбу таклифлар тадбиркорлик фаолиятига доир қонун лойиҳаларини ишлаб чиқишда инобатга олинади.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 15:30

Дастурга асосан, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Судьяларни танлаш ва лавозимларга тавсия этиш бўйича олий малака комиссияси негизида суд ҳокимияти органи сифатида Судьялар олий кенгашини ташкил қилиш, кенгаш таркибининг камида ярмини судьялар ҳисобидан шакллантириш белгиланмоқда. Бизнингча, мазкур Кенгаш таркибини доимий асосда профессионал фаолият юритишини ҳисобга олган ҳолда ташкил этиш лозим. Жумладан, Кенгаш таркибини умумий юрисдикция ва хўжалик судлари судьяларидан улар штат сонига мутаносиб равишда , адлия органларидан 2 нафар, прокуратура органларидан 2 нафар вакил, Ўзбекистон Судьялар ассоциациясидан 2 нафар вакил, адвокатлардан 2 нафар вакил, Тошкент давлат юридик университетидан 2 нафар вакил (ҳуқуқ соҳаси бўйича катта ҳаётий ва илмий-амалий иш тажрибасига эга бўлган ҳуқуқ профессорларидан) шакллантирилиш лозим. Бундай Кенгашлар таркибини шакллантириш амалиёти бир қатор хорижий мамлакатлар тажрибасида ҳам мавжуд. Масалан, Франция, Италия, Испания, Польша, Бельгия, Молдова қонунчилигида ўз ифодасини топган.

Перейти
Принято05.02.2017 10:31

Таклифингиз Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 15:28

"давлат ва жамоат эҳтиёжлари учун ер участкаларининг олиб қўйилиши муносабати билан тадбиркорлик субъектларига етказилган зарарларни олдиндан қоплаб бериш" мана шу жараёнини тартибга солувчи қонун қабул қилишини таклиф этаман.

давлат ва жамоат эҳтиёжлари учун ер участкаларининг олиб қўйилиши фақат республика бюджетидан тўлаб бериш таритибини (кейинчалик махалий бюджет ҳисобидан қоплаган ҳолда) жорий қилишни таклиф қиламан. бу хусусий мулк дахлсизлигига ишончни оширади. маҳаллий бюджетда пул бўлмай қолиш мумкин.

Перейти
Для информации28.01.2017 17:05

Ушбу таклиф давлат дастури лойиҳасининг 164-бандида назарда тутилган.

Gulchekhra Malikova28.01.2017 15:27

В этом плане следовало бы тщательно готовить концепции, полнее и точнее определять нормативную ориентацию для перехода в новое состояние, а также помнить, что объем регулирования не является эластичным: экономика страны должна находиться в том состоянии, чтобы их принять, а органы государственного управления воплотить их в жизнь.

Создаваемая правовая конструкция требует дать ответы на следующие вопросы:

в чем заключается основная проблема, требующая своего разрешения?

В чем состоит конкретная политическая задача, которую надо решить?

Какие существуют варианты решения данной задачи?

Механизм регулятивных мер должен быть задействован ещё до принятия нормативно правового акта.

Как это можно осуществить?

Во-первых, нельзя забывать, что должна работать вся система механизма, а значит необходимо присутствие системного подхода. В разработке того или иного проекта должны принимать участие не только профильные специалисты, но и психологи, социологи, экономисты, менеджеры и даже математики.

Данное обстоятельство будет способствовать разработке обоснованной (доказательной) политики, давая ответ на вопрос, является ли регулирование лучшим средством для решения возникшей проблемы.

Перейти
Принято05.02.2017 11:18

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 15:19

мулкдан жиноят ёки маъмурий ҳуқуқбузарликни содир этиш қуроли сифатида фойдаланишда мулкдорнинг айби бўлмаган ҳолларда мулкни мусодара қилиш ёки олиб қўйишни (вақтинчалик олиб қўйиш бундан мустасно) тақиқлаш мавҳумроқ ёзилган. агар мулк жисмоний шахсга тегишли бўлган бўлса-ю, у мулкини бировга ижарага берган бўлса ижарачи эса ўз ҳуқуқларни суистеъмол қилиб жиноят содир қилган бўлса унда ҳамма нарса тушунарли. лекин, мулкдор юридик шахс бўлса-ю, жиноятни юридик шахснинг директори содир қилган бўлса бунда нима бўлади? Чунки қонун ҳужжатлари бўйича бу ҳолатда мулкнинг мулкдори юридик шахс ва юридик шахсни айбдор эканлигини қандай исботласа бўлади? шунингдек, бу юридик шахс чет эл инвестицияси ҳисобига ташкил этилган бўлиши ва директор инвесторларни алдаб жиноят қилган бўлиши мумкин. Нима бу ҳоллатда инвесторларни инвестициясига путр етказиб Юридик шахсни мол-мулк тортиб олинадими?

Перейти
Принято06.02.2017 14:24

Мулкдор деганда жумладан юридик шахс - мулкдор ҳам тушунилади. Сиз кўтарган масала ҳам Дастур ижроси доирасида ҳал этилади.

Gulchekhra Malikova28.01.2017 15:18

Маликова Гульчехра Рихсиходжаевна

Для того, чтобы КНД различного уровня выполняли свою функциональную обязанность должным образом, необходимо:

20% от общего количества депутатов КНД областного, районного и городского уровней работали на постоянной основе, с получением заработной платы.

Ожидаемый результат:

во-первых, повестку дня сессий КНД будут формировать сами депутаты, а ни орготделы хокимиятов;

во-вторых, постоянно работающим в КНД депутатам удастся вовлечь должностных лиц, являющихся депутатами КНД в работу постоянных комиссий, тем самым использовать не использованный потенциал VIP депутатов;

в-третьих, это поможет разрушить "китайскую стену" между исполнительной и представительной властью на местном уровне. Ведь основной сутью теории разделения властей является не установление барьеров между ветвями, а согласование интересов, прежде всего, населения проживающего на данной территории.

Перейти
Принято05.02.2017 11:48
Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.
Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 15:11

Стратегиянинг ушбу бандида ишлатилган "оилавий тадбиркорлар" ва "деҳқон хўжаликлари" атамалари мавҳум. Масалан, бирорта МЧЖ деҳқончлик билан шуғулланмоқда. бу деҳқон хўжалиги ҳисобланадими? агар, ҳисобланса унда ушбу нормалар қўлланиладими? агар деҳқон хўжалиги дейилганида ушбу фаолияти билан шуғулланаётган ҳар қандай юридик шахс эмас, балки айнан бир тоифадаги, яъни ташкилий ҳуқуқий шакли "Деҳқон хўжалиги" назарда тутилган бўлса, нима учун унда тўғрисидан тўғри Деҳқон хўжалиги ташкилий ҳуқуқий шаклидаги тадбиркорлик субъектлари деб кўрсатиб ўтилмаган? Оилавий тадбиркорлар ва Оилавий корхона худди шундай.

Агар биз хусусий мулкни дахилсизлигини таъминлашни ва қонун устиворлигини таъминлашни истасак унда иккита ҳоллатда қонунда ва суд қарори билан чекланиши мумкинилиги қоидаларига риоя этиш лозим.

бундан буёғида мублағларини бир жойдан иккинчи жойга чиқишини чекловчи норма фақат қонун ёки суд қарори билан киритилиши мумкинли деган қоидани киритиш лозим.

Перейти
Отклонено06.02.2017 14:22

Қонун ҳужжатларида, хусусан "Деҳқон хўжалиги тўғрисида"ги, "Оилавий тадбиркорлик тўғрисида"ги қонунларда бу масала ўз аксини топган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 14:57

хусусий тадбиркорлик субъектлари тушунчасини аниқлаштириш лозим. "хусусий бўлмаган тадбиркорлик" субъектлари борми?

"Тадбикорлик фаолиятини" ҳам ёритиш лозим. бўлмаса қонунда тафталогия бўлиб қолган. "ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИ ЭРКИНЛИГИНИНГ КАФОЛАТЛАРИ
ТЎҒРИСИДА" қонунининг 3-моддасида Тадбиркорлик фаолияти (тадбиркорлик) тадбиркорлик фаолияти субъектлари томонидан қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга ошириладиган, ўзи таваккал қилиб ва ўз мулкий жавобгарлиги остида даромад (фойда) олишга қаратилган ташаббускорлик фаолиятидир деб кўрсатилган бўлиб, қонуннинг 4-моддасида Тадбиркорлик фаолияти субъектлари (тадбиркорлик субъектлари) белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтган ҳамда тадбиркорлик фаолиятини амалга ошираётган юридик ва жисмоний шахслардир деб кўрсатилган.


Перейти
Отклонено06.02.2017 14:16

Таклиф асосланмаган.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 14:53

Дастурда судья лавозимида бўлишнинг илк маротаба беш йиллик, кейин ўн йиллик муддатини ва шундан сўнг муддатсиз даврини белгилаш назарда тутилмоқда. Бизнингча, судьяларни юқорида қайд этилган ваколат муддатларига қолдиришда судлар, судьялар ва суд раислари фаолиятини баҳолашнинг ҳар томонлама самарали ва шаффоф мезонлари ва кўрсаткичлари (механизмлари)ни ишлаб чиқиш талаб этмоқда. Бундай баҳолашдан муваффақиятли ўтган судьялар ва суд раислари навбатдаги ваколат муддатига тайинланиши ёки сайланиши мақсадга мувофиқ.

Перейти
Отклонено05.02.2017 10:23

Судьялар фаолиятини баҳолаш бўйича мезонлар Судьяликка номзодларни танлаш ва тавсия этиш бўйича Олий малака комиссияси томонидан тасдиқланиб, қўлланиб келинмоқда. Бу мезонлар асосида ўтказиладиган баҳолаш натижаси бўйича судьяга билими ёки малакасини ошириш бўйича тавсия берилиши, уларни малакасини ошириш ташкил этилиши мумкин. Таклифингиз эса судьянинг мустақиллигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 14:49

тадбиркорлик субъектларини рўйхатга олиш инспекцияларини тугатиш ва барча тадбиркорлик субъектларини фақат солиқдан рўйхатдан ўтказиш тизимини жорий қилиш. шунда тадбиркорлик субъекти икки жойга бориши ва икки жойда ҳужжат расмийлаштириши зарур бўлмайди. ҳокимиятлар сунъий тадбиркорлик субъектларини яратиш билан эмас, балки бевасита уларга хизмат кўрсатиш билан шуғулланар эдилар.

Перейти
Отклонено05.02.2017 11:47

Мазкур масалада 2017 йил 1 февралда ПҚ-2750-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори қабул қилинди.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 14:46

қонунларни бирлаштириш тўғри фикр қўшиламан.

Қонунчиликдаги мавжуд тафавутларни ёки номувофиқликларни бартараф этиш. Масалан, айрим қонунларда "хориж" сўзи ишлатилади, айрим жойда "чет эл" сўзи ишлатилади. "Хорижий инвестор" ёки "чет эллик инвестор".

Солиқ қонунчилиги "норизедент" тушунчасини бошқача тарифлайди, "ВАЛЮТАНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТЎҒРИСИДА " тўғрисида қонуни бошқача тарифлайди.

Хорижий инвестиция иштирокида ташкил этилган корхоналарининг бир хилларини Адлиядан рўйхатдан ўтказилиши, айримлари маҳаллий ҳокимликлардан рўйхатдан ўтказилиши бекор қилишини таклиф этаман. бир жойдан рўйхатдан ўтишсиз устав капитали суммаси қандай бўлишидан қатъий назар.


Перейти
Для информации06.02.2017 14:04

Маълумот сифатида олинди.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 14:39

Суд тизимида коррупция ва таниш-билишчиликни олдини олиш бўйича Дастур лойиҳасида бир қатор зарур чоралар кўриш белгиланган. Хусусан, судьялар ва суд раислари ротациясини жорий этиш, назарда тутилмоқда. Бироқ халқаро андозаларда ва хорижий ва миллий суд қонунчилигида судьялар алмаштирилмаслиги бу улар мустақиллигининг муҳим принципи эканлиги эътироф этилган. Бизнингча, юқоридаги халқаро андозаларда ва суд қонунчилигида белгиланган талабларга сўзсиз риоя этиш учун судьялар ва суд раислари ротациясини улар розилиги асосида амалга ошириш тартибини Ўзбекистон Республикасининг "Судлар тўғрисида"ги Қонунида қатъий мустаҳкамлаш зарур. Бу эса ўз навбатида, улар мустақиллигини таъминлашнинг муҳим кафолати бўлиб ҳисобланади.

Перейти
Принято05.02.2017 10:19

Таклифингиз Дастур ижроси давомида инобатга олинади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 14:37

шўъба корхона тушунчасини аниқлаштириш лозим. Шўъба корхонами (ФК 71-72-моддалар) ёки шўъба хўжалик жамиятларими (ФК 67-модда)?

"таъсисчи" атамаси ўрнига "муассис" атамасини ишлатиш лозим. Чунки қонунда муассис ишлатилган.

"улуш" сўзи фақат МЧЖ ва ҚМЖларга нисбатан ишлатилади. Акциядорлик жамиятларида эса "акция" сўзи ишлатилади. агар бу ерда АЖлар ҳам назарда тутилган бўлса унда улуш сўзи акция сўзи билан тўлдирилиши лозим.

Перейти
Для информации06.02.2017 14:02

Маълумот сифатида олинди.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 14:27

Тармоқлар ва хўжалик бирлашмалари ушбу тушунча ёритилиши лозим

Перейти
Для информации28.01.2017 15:08

Лойиҳада амалдаги қонун ҳужжатларида ёритилган атамаларни мазмунини кўрсатиш мақсадга мувофиқ эмас.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 14:21

Юридик шахсларни ўз пул маблағларини бир ҳисобварақдан иккинчисига пул ўтказишдаги чекловларини бекор қилиниши юридик шахслар томонидан ўз маблағларини нақдлаштиришга ва эркин тасаруф этилишини камайтирган бўлар эди.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:08

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 14:20

Давлат хизматлари кўрсатилганидан нақд пулни қабул қилиншини тақиқлаб қўйишни таклиф этмаган. Бу қайсидир маънода нақд пулга бўлган талабни камайтиради ва суистеъмолликларни олдини олади. масалан, боғчаларда фонд пуллари деган нарсаларга пул йиғилади шу пулларни нақд пулсиз ҳисоб китоб шаклида йиғилса назоратни ҳам таъминлаган бўлар эди.

Нақд пулларни ишлатилишини назоарт қилиниши қийин бўлганлиги учун нақд пулни коммунал хизматлар томонидан қабул қилинишини тақиқлаб қўйиш лозим.

Перейти
Принято28.01.2017 18:49

Таклифингиз учун рахмат ва улар тегишли норматив хужжатлар тайёрланаётганда куриб чикилади.

Mamur Mavlyanov28.01.2017 14:15

"мамлакат иқтисодий ривожланишининг замонавий талабларига жавоб бермайдиган ҳужжатларни бекор қилиш (, талабга жавоб бермайдиган қисмларига ўзгартиришлар киритиш ёки илғор хорижий банкларни миллий меёрий хужжатлари билан уйғунлаштириш ) ибораларини киритишни таклиф қиламан.

Перейти
Для информации28.01.2017 18:57

Таклифингиз учун рахмат. Сиз томонингиздан берилган таклифлар Марказий банк томонидан ишлаб чикилган 2017-2021 йилларда банк тизимини ислоҳ қилиш бўйича тайёрланган Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳасида кўзда тутилган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 14:08

қонунчилиги тушунчаси киритишни таклиф этаман. шунда қонунчилик (законодетельство) қонун ҳужжатлари (законодателные акты) ва қонун ости ҳужжатларидан (подзаконодателные акты) ташкил топади деган тушунча бўлади.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:31

Шарҳингиз учун рахмат. Бироқ, таклифингиз асослантирилмаган.

Отахонов Фозилжон Хайдарович28.01.2017 14:00

Считаем целесообразным в проекте Закона Республики Узбекистан «Об общественном контроле» закрепить в отдельной главе нормы о проведении общественной экспертизы нормативно-прововых актов и их проектов, предусмотрев в ней цели, задачи. понятие, виды, объекты, субъекты общественной экспертизы НПА и (или) их проектов, а также вопросы создания Координационного совета субъектов общественной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов с определением рабочего органа.

Перейти
Принято06.02.2017 09:32

Предложения будут рассмотрены в ходе реализации Программы.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:59

хўжалик бошқарув органлари атамаси ёритилиб кетса яхши бўлар эди.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:43

Қонун ҳужжатларида фақат расмий атамалардан фойдаланилиши ҳамда мазкур атама тегишли норматив ҳуқуқий ҳужжатларда ёритилганлиги сабабли лойиҳада қайд этилган масалангиз ёритилиши мақсадга мувофиқ эмас.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:56

Илтимос тезлаштирила. Сув ва ҳаводек зарур.

Перейти
Для информации28.01.2017 14:45

Таклифингизни ёритинг.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:48

"маҳаллий ижроия органларидаги" бу атамани тушунчаси қайси қонундан топса бўлади?

Перейти
Для информации28.01.2017 14:47

Мазкур сайтда фақат ўз таклифларингизни баён этишингиз сўралади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:47

бу ерда нимагадир "Давлат бошқаруви ва ижроия органлари" атамаси ишлатилган? Стратегиядаги атамаларни қайта кўриб чиқиб мувофиқлаштириш таклиф этаман

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:44

Таклифингизни асослантириш лозим.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:44

Барча давлат органлари бўйича қабул қилинган тариф сеткалари қайта кўриб чиқиб, битта ягона унификациялашган ҳужжат сифатида, иложи бўлса қонун шаклида қабул қилса яхши бўлар эди.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:48

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:43

Нимагадир стратегиянинг ҳар хил жойларида ҳар хил атамалар ишлатилмоқда. масалан, бу ерда "давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари" бошқа жойда эса "давлат бошқарув органлари", яна бир жойда "давлат ва хўжалик бошқарув органлари". Стратегияда ишлатилган атамаларни қонун ҳужжатларига мувофиқлаштиришни таклиф этман. масалан, давлат бошқарув органлири тушунчаси билан давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари тушунчасини нима фарқи бор? нима учун бу ерда айнан шу атама ишлатилганлигини ўрганиб кўриш лозим.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:51

Қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ "давлат ҳокимияти органлари" ҳамда "давлат бошқарув органлари" ва "хўжалик бошқаруви органлари" алоҳида органлар ҳисобланади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:39

социологик сўровлани ўтказишни мажбурий этиб белгилаб қўйиш. Социологик сўровнинг бюртмасичи бўлиб Вазирлар Маҳкамаси бўлиши лозим.

Социологик сўровдан ёмон натижа кўрсатган давлат органига мажбурий равишда текширув ўтказилиши белгилаб қўйилиши лозим.

Социологик сўровда сўраладиган саволлар рўйхатини тасдиқлаш ва эълон қилиш ҳамда ушбу рўйхатни тўлдириб бориш

социологик сўров натижалари мажбурий равишда эълон қилиб бориш лозим.

Социологик сўровларни фалсификация қилганлиги учун жавобгарлик кўрсатиб ўтиш мумкиндир?

Перейти
Для информации06.02.2017 08:54

Маълумот тариқаси қабул қилинди.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:34

Шуни мажбурий қилиб қўйиш ва ОАВ ёки идоравий интернет сайтлари қанча томошабин кузатиб борганлигига қараб ахборат хизматига баҳо бериш ва давлат органини фаолиятини баҳолаш.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:09

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:31

хусусий секторни қандай жалб қилиш ёзиб ўтилмаган.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:53

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:29

Давлат унитар корхоналар сонини қандай қисқартишни ҳам ёзиб ўтиш лозим. Уларни очмаслик йўли биланми, уларни ташкилий ҳуқуқий шаклини ўзгартириш орқалими, уларни тугатиш орқалими?

Перейти
Для информации06.02.2017 08:53

Бу масала Дастур ижроси жараёнида ҳал қилинади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:27

Давлат контракталарини тузиш тизимини такомиллаштирши деган сўзларини қўшишни таклиф этаман.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:09

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:25

Сўровлар ўтказиш керак қайси ташкилотнинг ахборот хизмати яхши ишлавотганлиги бўйича.

мажбурий равишда ҳамма иштимоий тармоқларда ўз сахифлари очиб, ишини юритишлари лозимлиги ҳақида норма киритиш лозим.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:53

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:22

Давлат хизматчиларга ички меъёрий ҳужжатларни ижро қилмаганлиги учун жавобгарликда озод қилиш. Давлат хизматчиларининг жавобгарлиги ушбу қонун билан белгиланиши лозим.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:53

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:16

Меҳнат кодексига Юридик шахс доирасида ойлик иш ҳақи тўланишида юридик шахсдаги энг кам ойлик олувчи ходимнинг энг кўп ойлик олувчи ходимнинг ойликлари ўртасида бирор бир нисбат киритиб қўйиши мумкин. Бу ерда ойлик деганида ойлик маошларни ўзи назарда тутилган. окладлар. ойликни ўзгармайдиган қисми.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:54

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 13:12

Ягона тариф сеткаси тушунчасини меҳнат кодексидан чиқариб ташлаш лозим ва уни бюджет кодексига ўтказиш лозим. Тўловлар эса шартнома билан белгиланиши лозим. Кимга қанача пул тўлаш давлат органларида бюджет кодексига асосан белгиланиши, тадбиркорлик субъектларида эса уларнинг ички сиёсатлари билан белгиланиши лозим.

Меҳнат кодекси кимга нечи пул бериш кераклиги масалани эмас, кимга қачон ва нима учун пул тўланиши кераклиги масаласини тартибга солиши лозим

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:54

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 12:59

Фаолиятни тартибга солишдан олдин ушбу фаолият субъекти Давлат унитар корхоналар тўғрисида алоҳида қонун қабул қилинишини таклиф этаман. Ушбу қонунда уларни ташкил этиш тартиби ва рўйхатдан ўтказиш тартибини киритишни таклиф этаман. Унитар корхоналар давлат мулкини бошқарганлиги учун уларни ҳокимиятлардан рўйхатдан ўтказиш ўрнига Адлиядан рўйхатдан ўтказишни таклиф этаман.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:10

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 12:57

"Давлат мулкини бошқариш тўғрисида" қонун ўрнига "Оммавий мулкни бошқариш тўғрисида" қонун қабул қилишни таклиф этаман. Оммавий мулк икки қисмдан давлат ва муниципал мулкдан ташкил топади. шунда бу қонун нафақат Репбуликага тегишли мулкларни балки вилоят ва туманларга тегишли мулкларни бошқариш тизимини жорий қилган бўлар эди. бу эса халқ бойлигини бошқаришни кенг қамровлигини таъминлаган бўлар эди.

Перейти
Отклонено05.02.2017 11:49

Таклиф асослантирилмаган.

Raximov Feruz Uyg`unovich28.01.2017 12:57

tekstil sohasi ayniqsa tayyor tekstil mahsulotlarini eksport qilishni rivojlantirish. Ushbu korxonalarni tashkil qilishni va Rossiya, Qozogiston kabi qushni davlarda xalqaro kurgazmalarda faol ishtirokini taminlash kk. Mashhur savdo belgilari (masalan: GAP, UniQlo, Zara, va boshqa lar) bilan franchising ishlab chiqarishlarni yulga quyish. Uzbek tekstil mahsulotlari uchun yagona xalqaro brand tashkil qilishni va ushbu brandni butun dunyo buyicha reklama qilishni, ushbu brand tagida turli ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlarini markazlashgan holds eksport qilishni. Xalqaro tekstil sifat sertifikatlarini olishga yordam kursatish.

Tekstil sohasi iqtisodiyotimizning asosiy va kup ish urni yaratadigan sohasi. Imkoniyatlar esa juda katta. Tekstil eksportida Turkiya, Hindustan va Bangladesh biznes modellarini chuqur urganib qullasa buladigan tomonlari juda kup.

Перейти
Для информации06.02.2017 12:46

Маълумот тариқасида олинди.

Qurbon Raxmanov28.01.2017 12:52

Барчамизга маълумки юртимизда эркин иқтисодий зоналар яратилмоқда. Уларни осни ҳам ошиб бормоқда. Ушбу тажрибадан келиб чиққан ҳолда бирор бир туманни (пилотный) танлаб олган ҳолда ўша тумандаги "ягона дарча" марказларини фаолиятини тўлиқ автоматлаштириш лозим. Хизматлар сонини ҳам кескин оширган ҳолда. бунда албатта ўша "ягона дарча" марказига боғланадиган барча ташкилотлар ҳам ўз ишларини автоматлаштирилган тизим орқали олиб боришлари лозим. Ягона интерактив давлат хизмалари портали орқали олиб борса ҳам бўлади. Маълум бир муддатда катта кучни ана шу пилотний марказга ташлаган ҳолда иш олиб борилса, албатта жараёнларни реинжиниринг қилган ҳолда. Келиб чиқаётган камчиликларни оператив равишда амалга ошириб ва жараённи дастурини тузиб амалга тадбиқ этиш лозим. Бу тизим албатта ўз самарасини беради деб ўйлайман.

Перейти
Для информации06.02.2017 09:24

Маълумот учун олинди.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 12:50

нотариуслар иккита иш қилади биринчиси шартномага қўл қўяётган шахс ҳаққатдан ўзи эканлигини ва ушбу шахс ҳужжатга қўл қўйишга ваколатли эканлигига. Нима учун нотариуслар тарафларнинг шартнома шартларига аралашишади? Нима учун тарафлар келишган шартда эмас, ўзларига қўлай бўлган шаклда қабул қилишни нотариал ҳаракат олиб боришнинг бир шарти сифатида қўйишади.

Шартнома тарафлар ёзма равишда шартнома шартини Нотариус тузиб беришга қарши эмаслигини тасдиқлаганидан сўнг нотариус шартнома шартларига аралаш тизимини жорий қилиш

агар нотариус томонидан тузилган битим ФКнинг 116-моддасига асосан ҳақиқий эмас деб топилса, яъни қонун ҳужжатлари мазмунига зид шартнома сифатида ушбу битим ҳақиқиий эмас деб топилиши натижасида кўрилган зарар давлат бюджетидан тўлаб берилсин.

Нотариуслар сонини кўпайтириш лозим ва уларни рағбатлантириш тизимини қилинган иш хажмига боғлаб қўйиш лозим.

нотариуслар даромодларига ва харажатларига молиявий назорат ўрнатиш лозим. Декларация топшириш тизимини жорий қилиш лозим.

Нотариуслар ҳаркатлари устидан шикоят келиб тушган тақдирда нотариус айбсизлигини исботлашга мажбур бўлсин.

нотариусларни жойлашган ҳудуд ўзгариб турилиши лозим. энг марказдаги жойларни конкур ва ротация асосида тақсимлаб туриш.

нотариуслар орасида корупция ҳолатини олдини олиш учун ички хафсизлик тизимини жорий қилиш.

нотариал идоралардаги тақиқлар базасини бекор қилиш. Автотранспорт тақиқи Гаида, кўчмас мулк тақиқлар базаси Кадастрда бошқа мол-мулклар базаси гаров реестирида бўлиши лозим. ёки фақат гаровдан ташқари тақиқлар базасини қолдириш лозим. ҳозирги кунда тадбиркорлик субъектлари тақиқни иккита жойдан ечишга тўғри келмоқда биттаси нотариус иккинчиси ГАИ ёки Кадастр.

Перейти
Принято05.02.2017 11:14

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Raximov Feruz Uyg`unovich28.01.2017 12:40

Eng kup uqiladigan, ayniqsa yoshlar orasida keng tarqalgan blog va bloggerlar buyicha hech qanday malumotlar yuq. Yoshlar asosan bloglarni uqishga, ulardan urnak olishga urganib qolgan va boshqa rivojlangan davlatlar tajribasida asosiy tahlilchilar hisoblanadi bloggerlar. Bloggerlar huqulari va bloq yuritish buyicha tartiblar kiritib Kerak. Ular ham journalist bazi tarafdan qaraganda. Har Kim ham blogger bulib ketmasligi, shu bilan birga ushbu faoliyatni boshlashni juda soddalashtirish Kerak.

Перейти
Для информации06.02.2017 09:44

Маълумот сифатида олинди.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 12:34

"адвокатлик тузилмаларининг янги ташкилий-ҳуқуқий шаклларини жорий этиш"ни нима кераги бор? Ушбу таркибий тузилмаларни рўйхатга олиш тизимни такомиллаштириш лозим халос.

Нима учун адвокат албатда қайсидир адвокатлик таркибий тузилмага яратиши лозим. нима учун адвокат тадбиркорларга ўхшаб ЯТТ тариқасида, ҳеч қандай юридик шахс ташкил этмасдан ишлай олмайди.

Нима учун адвокат адвокатлик Бюроси ҳисобидан тўлаган солиқлардан кейин ушбу бюродан ўзига пул олса даромад солиғини тўлаши керак. Бу икки марта солиқ тўлаш эмасми? Агар адвокат ўзи учун ўзи ишлаганида эди ҳеч қандай адвокатлик тузилмаларини яратмасдан икки мартадан солиқ тўлашдан озод бўлар эди.

Перейти
Отклонено05.02.2017 11:12

Мазкур банд чет эллик адвокатлар фаолият юритиши учун уларнинг ваколатхонаси ёки филиали шаклида адвокатлик тузилмасини жорий этиш ҳақида. Солиқ масаласида таклифлар кўриб чиқилади.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 12:18

Судьяликка илк бор тайёрланаётган номзодларни ўқитиш учун амалдаги 3 ойлик курсларни 1 йил этиб белгилаш лозим. Бунда 4 ойдан кам бўлмаган муддат назарий тайёргарлик учун, тегишли судларда стажировка ўташ эса, 8 ой этиб белгилаш лозим. Якуний имтихонларидан етарлича балл тўплаган тингловчиларни судьяликка тавсия этиш амалиётини жорий этиш мақсадга мувофиқ. Энг муҳими, фақатгина судьялик лавозимига тайинлаш учун ҳар томонлама муносиб номзодлар танлов асосида танланиб олганидан сўнггина ўқишга жалб этилиши лозим.

Перейти
Принято05.02.2017 11:06

Таклиф Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 12:14

даъвогар томонидан жавобгар билан низони судгача ҳал қилиш тартибига риоя қилинмаган бўлса, агар қонун ёки шартномада мазкур тоифадаги низолар учун бундай тартиб назарда тутилган бўлса, даъвони қабул қилишни рад этиш тартибини киритиш;

ХПКда эса ушбу ҳоллатда уч хил ҳаракат амалга оширилиши мумкин, иш юритилиши тугатилиши, иш кўрмасдан қолдирилиши ва даъво аризаси қайтарилиши (86-м 1 қисм 8-бандида, 88-м 1 қисм 5-банди, 118-м 1-қисм 6-банди) номувофиқликларни бартараф этиш лозим

Перейти
Принято05.02.2017 10:59

Таклиф Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 12:04

Судья кадрларнинг малакасини ошириш шу жумладан, судьяликка номзодларни қайта тайёрлаш Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Юристлар малакасини ошириш марказида амалга оширилмоқда. Бу нафақат давлат ҳокимиятининг бўлиниши тамойилига зид бўлиб қолмай, балки бугунги кунда суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилишнинг замонавий талабларига ҳам мос келмайди. Шу боис хорижий давлатларнинг илғор тажрибасини инобатга олиб, алоҳида ихтисослашган мустақил муассаса сифатида Одил судлов Академиясини ташкил этиш мақсадга мувофиқ. Шу боис бундай суд инфратузилмасининг вужудга келиши мамлакатимизда суд таълимини ривожлантиришда янги тарихий босқични бошлаб беради. Одил судлов Академиясининг ҳуқуқий мақомини белгилаб, унинг фаолият юритиши учун шарт-шароит яратилиши суд таълими борасидаги ислоҳотларни сифат ва мазмун жиҳатдан тамомила янги шаклда амалга ошириш имкониятини яратади. Чунки бундай алоҳида муассасаларга мисол қилиб, АҚШ федерал судьялик мактаби, Франция магистратура миллий мактаби, Нидерландия судьяларни ўқитиш маркази, Испания судьялар мактаби, Португалия судьяларни ўқитиш маркази, Германия судьялар академияси, Россия, Қозоғистон каби давлатларда одил судлов академияси, Таиланд судьялар малакасини ошириш маркази кабиларни келтириш мумкин.

Перейти
Принято05.02.2017 11:06

Таклиф Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 12:00

"Хўжалик юритувчи субъектлар шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги қонунни бекор қилиш. чунки у тўлиқ фуқаролик кодексини такрорлаган.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:55

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:57

"хатлаш" тизимини такомиллаштирилса ҳам яхши бўлар эди. Терговда жисмоний шахс содир қилган қилмиш учун юридик шахснинг мол-мулкни хатлаб қўйиш орқали Юридик шахсни мол-мулкни тасаруф этиш ҳуқуқи чекланмоқда. "хатлаш", "банд солиш" ва "тақиқ қўйиш" тушунчаларини аниқлаштирилиб ёритиб кетилса яхши бўлар эди.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:56

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 11:55

Судьялар ҳаёти ва соғлиғини суғурта қилиш уларни ижтимоий ҳимоялаш чораларида муҳим ўрин тутади. Шунинг учун судьянинг ҳаёти ва соғлиғи давлат томонидан алоҳида муҳофаза қилиниши ва республика бюджети ҳисобидан суғурта қилиниши шарт. Бироқ таҳлиллар шуни кўрсатадики, суғурта шартномасини тузиш Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги қонунининг 76-моддасида назарда тутилган бўлиб, судьяларни ҳаёти ва соғлиғини давлат томонидан суғурта қилиш қоидалари ва унинг тартиб-таомиллари мустаҳкамланмаган. Бу борада судьяларнинг ижтимоий ҳимоялашни амалга оширишга доир махсус Низом ҳанузгача ишлаб чиқилмаган бўлиб, бу турдаги давлат мажбурий суғуртасини бир хилда амалга оширилишида тегишлича муаммоларни келтириб чиқармоқда. Назаримизча, келажакда биринчи босқич сифатида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан Судьяларнинг ҳаёти ва соғлиғини давлат томонидан мажбурий суғурта қилиш тартиби тўғрисидаги Низом ишлаб чиқиш лозим бўлса, навбатдаги босқич сифатида эса, бу масалалар алоҳида Қонун билан ҳуқуқий тартибга солинса, мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Перейти
Отклонено05.02.2017 10:43

Таклиф муҳокама қилинаётган масалага тааллуқли эмас.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:54

ЖПКни қайта кўриб чиқиш ва у ердан терговчилар ва суруштирувчиларни чиқариш. ЖПК фақат судлар учун процессуал ҳужжат бўлиб қолиши лозим. Терговчиларнинг ва суриштурувчиларнинг ваколати ва вазифлари алоҳида тергов ва суриштурув ҳақида қонуни билан тартибга солишини таклиф этман.

Бу билан терговчи, суруштурувчиларни суддан ҳуқуқий жиҳатдан ажратилади.

Перейти
Принято05.02.2017 10:57

Таклиф Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Safarov Temur Uktamovich28.01.2017 11:51

Диний экстремизм, терроризм ва уюшган жиноятчиликнинг бошқа шаклларига қарши курашишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тизимида фаолият кўрсатувчи бошқармаларни ягона тизимлашган мустақил Диний экстремизм, терроризм ва уюшган жиноятчиликнинг бошқа шаклларига қарши курашиш бўйича Қўмита сифатида шакллантириш лозим. Бунинг натижасида, эса ҳалқаро ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ташкилотлар билан Диний экстремизм, терроризм ва уюшган жиноятчиликнинг бошқа шаклларига қарши курашишда ҳуқуқий ва ташклий муносабатларни тезкор ва самарали олиб борилишига хизмат қилади. Бу борада, Европа давлатлари ва АҚШ амалиётини мисол қилиб кўрсатишимиз мумкин.

Перейти
Отклонено05.02.2017 11:02

Таклиф етарли асосланмаган. Юртимизда бу масала билан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар бошқа тузилмалар билан биргаликда шуғулланиб келмоқда. Янги бир идора ташкил этиш масаланинг ечимини бермайди.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:44

Солиқ қонунчилигида ва валюта қонунчилигида резидент ва норезидент тушунчалари ҳар хил ишлатилади. Ушбу ҳужжатда ишлатилган "резидент" атамасини аниқлаштириш лозим.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:56

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:41

"Судлар фаолиятига оид маълумот билан фуқароларни таъминлашни" иборасида "фуқаролар" сўзини ўрнига барча суд процесси иштирокчиларини қамраб оладиган атама ишлатиши мақсадга мувофиқ бўлади

Перейти
Отклонено05.02.2017 10:54

Суд процесси иштирокчиси бўлмаган фуқаролар ҳам суд фаолияти тўғрисида ахборот олиш ҳуқуқига эга.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 11:39

Судьяларга ҳар йили ўттиз олти иш кунидан иборат ҳақ тўланадиган таътил олиш ҳуқуқи берилади. Бироқ бизнингча, судьяларга уларнинг юридик касб бўйича иш стажини инобатга олган ҳолда ҳар йиллик ҳақ тўланадиган меҳнат таътили олиш ҳуқуқи берилса, мақсадга мувофиқ бўлар эди. Масалан, 5 йилдан 10 йилгача иш стажига эга бўлган судьяларга ва суд аппарати ходимларига 5 календарь кун, 10 йилдан 15 йилгача иш стажига эга бўлган судьяларга ва суд аппарати ходимларига 10 календарь кун, 15 йил ва ундан юқори иш стажига эга бўлган судьяларга ва суд аппарати ходимларига 15 календарь кун. Айни пайтда бунга ўхшаш тажриба Ўзбекистон Республикаси Прокуратура органларининг ходимларига нисбатан татбиқ этилади.

Юқорида қайд этилган таклиф бир қатор хорижий мамлакатлар ва ШҲТга аъзо мамлакаталар суд қонунчилигида ўз ифодасини топган.

Перейти
Принято05.02.2017 10:41

Таклифингиз асослантирилмаган. Меҳнат таътили масаласида судьялик лавозимини ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлардаги фаолият билан солиштириш мақсадга мувофиқ эмас.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:37

Агар, давлат божлари камайтирадиган бўлинса унда давлат божи тўлаш институтининг зарурияти қолмас экан-да! Балки давлат божини кайтириш ўрнига уни бўлиб-бўлиб тўлаш тизими чорий қилинар

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:56

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:36

Давлат божини бошқа шахслар томонидан ўрнига тўлаш мумкинлик масаласига ойдинлик киритиб кетилса яхши бўлар эди. Масалан мен мурожаат қилсам-у, ўрнимга бошқа биров давлат божини тўласа!

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:57

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:34

"Фуқароларнинг мурожаатлари энг кўп тушадиган соҳалар, улардаги тўсиқлар, фуқароларни ўйлантирадиган бошқа эҳтиёжлар аниқланиб, муаммолар бартараф этилади." гапни қуйидаги ифодалашни таклиф этаман: "Мурожаатлари энг кўп тушадиган соҳалар, улардаги тўсиқлар, жисмоний ва юридик шахслар ўйлантирадиган бошқа эҳтиёжлар аниқланиб, муаммолар бартараф этилади."

Перейти
Принято05.02.2017 10:52

Таклиф кўриб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:32

Давлат ва хўжалик бошқаруви органларининг мурожаатлар билан ишлаш борасидаги фаолияти бўйича аҳолининг фикрини ижтимоий сўров ўтказиш,гапида "аҳолининг фикрини" сўзларини чиқариб ташлашни таклиф этаман.

давлат органи аҳолига эмас, балки юридик шахсларга ҳам хизмат кўрсатар. бу ҳолатда юридик шахсларнинг фикри ўрганиб қолинмайдими?


Перейти
Принято05.02.2017 10:52

Таклиф кўриб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:21

"Аҳоли ва тадбиркорларнинг" атамасини чиқариб ташлашни таклиф этаман. чунки аҳоли ва тадбиркорлик субъекти турли талқин қилиниши мумкин. қонун ҳужжатларида "аҳоли" тушунчаси ёритилмаган.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:57

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:17

ушбу таркибий доирасида иш юритиш тартинибини белгиланса ҳам яхши бўлар эди. мурожаатни қабул қилинганидан бўлинма томонидан қилинадиган ҳаракатлар кетма-кетлиги (алгаритми).

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:57

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 11:15

Мамлакатимизда Судьяларнинг ижтимоий муҳофазасини изчил амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Судьяларни ижтимоий муҳофаза қилишни ва ушбу лавозимга номзодларни ўқитишнинг ташкилий асосларини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги (2.08.2013) 216-сон қарорининг 1-банди “Олий суд, Олий хўжалик суди судьяларига ва уларнинг оила аъзоларига тиббий хизмат кўрсатиш Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Тиббиёт-санитария бирлашмаси муассасаларида таъминланади” деб мустаҳкамаланган. Бизнингча, ушбу имтиёздан нафақат юқорида қайд этилган судлар судьяларига балки барча суд тизими судьяларига татбиқ этилиши лозим. Бу эса ўз навбатида, Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги қонунининг “...судьялар бир хил мақомга эга” деган 60-моддаси 2-қисмига ҳамда “Судьяларнинг ҳаёти ва соғлиғи давлатнинг махсус муҳофазасида бўлади...” деб номланган 76-моддаси 1-қисмига мувофиқ келади.

Перейти
Принято05.02.2017 10:44

Таклиф муҳокама қилинаётган масалага тааллуқли эмас.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:15

"хўжалик бошқаруви органлари" атамасини аниқлаштириб ўтиш лозим

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:57

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:14

"фаолияти очиқлигини" атамасини ўрнига "ошкоралигини" атамасини ишлатилса тўғри бўлмайдими?

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:58

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:13

"бўлим" сўзи ўрнига "бўлинма" сўзини ишлатиш чалкашмовчиликларни олдини олган бўлар эди. бўлим сўзи икки хил манода ишлатилиши мумкин бўлганлиги учун ҳуқуқий ҳужжатни икки хил талқин қилинишига олиб келиши мумкин.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:58

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:10

депуталар ушбу қонун лойиҳасида кўрсатилган талабни бузсалар уларга қандай чора кўрилади? Депутатлар фақат сайловчилари олдида жавоб беришлари керак.

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:59

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 11:07

Суд ҳокимияти чинакам мустақиллигини таъминлаш учун аввало судьялар ва суд аппарати ходимларининг ижтимоий ҳимоя қилиш кафолатларини янада самарали таъминлашнинг таъсирчан механизмларини ишлаб чиқиш ва Ўзбекистон Республикасининг “Судьялар ва суд аппарати ходимларининг ижтимоий ҳимоя қилиш кафолатлари тўғрисида”ги Қонунини қабул қилиш мақсадга мувофиқ. Бугунги кунда нафақат судьяларни ижтимоий ҳимоя қилиш балки суд аппарати ходимларининг ҳам моддий ва ижтимоий муҳофаза этиш самарадорлигини ошириш зарурати мавжудлигини кўрсатса, бошқа томондан ушбу соҳадаги тартиб-таомиллар кўплаб қонун ости ҳужжатлари билан тартибга солиниб келинмоқдаки, бизнингча, бундай масалаларни яхлит қонун билан тартибга солиниши лозимлигини кўрсатади. Мазкур қонун қабул қилинса, унда албатта, Конституциявий суд, умумий юрисдикция судлари, шунингдек хўжалик судлари судьялари ва мазкур суд аппаратти ходимларининг ижтимоий ҳимоя қилиш билан боғлиқ ҳуқуқий масалалар яхлит бир қонунда ҳуқуқий жиҳатдан кафолатланишга хизмат қилади. Бундай қонун бир қатор хорижий мамлакатларда хусусан, Буюк Британияда “Судьяларнинг пенсияси тўғрисида”ги (Judicial Pensions Act), Германия “Федерация ва федерал ерларнинг мансабдор шахслари ва судьяларининг пенсия таъминоти тўғрисида”ги қонунларда ўз ифодасини топган. Шунингдек бу борада ШҲТга аъзо давлатларнинг суд қонунчилигида учрайди. Масалан, Россия Федерациясининг “Судьялар, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат қилувчи органлар мансабдор шахсларининг давлат ҳимояси тўғрисида”ги, “Судьялар ва суд аппарати ходимларининг ижтимоий ҳимоясининг қўшимча кафолатлари тўғрисида”ги ҳамда “Россия Федерациясининг судларни молиялаштириш тўғрисида”ги қонунлари қабул қилинган.

Перейти
Принято05.02.2017 10:39

Таклифингиз Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Safarov Temur Uktamovich28.01.2017 11:05

Если обратить внимание, на практике инспектора профилактики проводят ряд мероприятий, где основная проблема действующего механизма - это человеческий фактор. Дежурный не в состоянии долгое время одновременно отслеживать поступающую, постоянно меняющуюся информацию на телефон, что в свою очередь приводит к увеличению процента пропуска внештатной ситуации и как следствие отсутствую своевременного реагирования со стороны правоохранительных органов. В целях сокращения влияния человеческого фактора необходимо разработать единую информационно-наблюдательную систему (видеокамер, на улицах входящих участкового инспектора по профилактики правонарушений), вследствие чего участковые инспекторы могут оперативно реагировать на правонарушения и предотвращению преступлений. В связи, с этим, необходимо разработать программа мер по информационно-аналитической профилактики преступности Республики Узбекистан. Создание развитой информационно-аналитической системы по формированию ведомственной и государственной статистической отчетности, анализу состояния преступности, результатов административной практики и профилактической работы обеспечит принятие адекватных управленческих решений руководством МВД Узбекистана.

Перейти
Принято05.02.2017 11:04

Таклиф Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:04

"видеоконференцалоқа ёрдамида фуқароларни масофавий қабул қилишни ташкил этиш" гапида "фуқароларни" сўзини чиқариб ташлашни таклиф этаман. чунки бу атамани ишлатилиши юридик шахсларни ёки унинг вакилларини четда қолдиради

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:59

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 11:01

"нашр этиб бориш" сўзи ўрнига "ошкор этиб бориш" сўзини киритишни таклиф этаман. интернет сахифасига жойлаштирилиши нашр сўзи билан қамраб олинмайди

Перейти
Отклонено28.01.2017 14:59

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 10:59

Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги қонуннинг 84-моддасида “Судьялар суд мажлисини махсус кийимда олиб борадилар” деб мустаҳкамланган. Бироқ бугунги кунга қадар, судьяларнинг махсус кийими намунаси белгиланган тартибда тасдиқланмаган. Фикримизча, судьяларга махсус кийим масаласини ҳал этиш керак. Энг муҳими, судьяларни махсус кийими намунасини ишлаб чиқишда нафақат халқаро андозаларга балки миллий қадриятларимизни ҳам инобатга олган ҳолда тайёрлаш лозим. Шу билан бирга, судьяларнинг махсус кийими намунаси ва унинг ранги судлар ва судьяларнинг ихтисослашуви, тегишли суд инстанцияларини инобатга олган ҳолда тайёрланиши лозим. Юқорида қайд этилган, масала бир қатор хорижий мамлакатларда, масалан, АҚШ, Германияда, Франция, Англия ва бошқаларда мавжуд.

Перейти
Отклонено05.02.2017 10:39

Таклифингиз муҳокама қилинаётган масалага тааллуқли эмас.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:58

Нима учун бу матнда "аҳолини ва тадбиркорлик субъектини" атамаси ишлатилмоқда? Нима учун "жисмоний ва юридик шахслар" мурожаати атмаси ишлатилмаяпди? "аҳолини ва тадбиркорлик субъектини" атамаси олиб ташлашни ва фақат мурожаатлар деган сўзни қолдиришни таклиф этаман.

Перейти
Принято05.02.2017 10:49

Таклиф кўриб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:50

суд баённомалар аудео ва видиео шаклда ёзиб бориш ва қоғозда уларни стенографиясини тушуриб бориш тизимини жорий қилиш

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:00

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:47

Бу бино иншоотлар иложи бўлса Маъмурий ҳудудий марказлардан узоқроқда бўлиши лозим. бу билан Судяъларнинг ўша ҳудудга тегишли эканлиги хисини камайтиради ва суд жойлашган ҳудуднинг ривожланишига туртки беради

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:00

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:44

Судларни ҳокимлар тазйиқидан холи қилиш учун суднинг маъмурий ҳудудий бўлинишларини қайта кўриб чиқиш ва ушбу бўлиниши мавжуд маъмурий ҳудудий бўлинишни такрорламаслиги лозим. яни бир ҳудудда иккита ёки уста суд бўлиши керак ёки битта суд ҳудудида иккита-учта маъмурий ҳудуд бўлиши керак.

судъялар ўзини бирор бир ҳудудга тегишли эканлигини ҳис этмасликлари керак. бу уларни ушбу ҳудуд ҳокими таъсиридан ҳоли қилади.

иложи бўлса судлар ҳудуд марказларидан узоқда жойлашиши керак.

Перейти
Отклонено05.02.2017 10:30

Таклиф асослантирилмаган ва амалиётда ҳозирги кунга қадар судлар ҳокимлар томонидан ҳеч қандай тазйиққа дуч келгани ҳолати аниқлангани йўқ.

Abduraxmonxojayev Jamoliddin Xusanxon o`g`li28.01.2017 10:39

Давлат дастурида Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Судьяларни танлаш ва лавозимларга тавсия этиш бўйича олий малака комиссияси негизида суд ҳокимияти органи сифатида Судьялар олий кенгашини ташкил қилиш белгиланган. Бизнингча, мазкур Кенгашнинг мақоми ва судьялар корпусини шакллантиришдаги ўта муҳим вазифа ва функциясини инобатга олиб истиқболда унинг фаолияти алоҳида Ўзбекистон Республикасининг “Судьялар олий кенгаши тўғрисида”ги Қонуни қабул қилиниши мақсадга мувофиқ. Мазкур Судьялар олий кенгаши судьялар корпусини шакллантириш; судьяликка номзодларни малака имтиҳонлардан ўтказиш; судьяларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш; судьялар фаолиятини баҳолаш ва судьяларни рағбатлантириш; судьялар мустақиллиги, дахлсизлиги ва хавфсизлигини таъминлаш бўйича зарур чоралар кўриш; судьяларни жавобгарликка тортиш каби масалаларни кўриб чиқиш ваколатига эга бўлиши лозим. Бундан ташқари, судьяларни маъмурий ва жиноий жавобгарликка тортишга роизилик бериш фақатгина Судьялар олий кенгаши қарори ёҳуд Ўзбекистон Республикаси Президенти рухсатномаси асосидагина амалга оширилиши лозим. Шунингдек, судьяларга нисбатан тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши ҳам қайд этилган, Кенгаш ваколати доирасига киритилиши лозим. Бу эса ўз навбатида, судьялар мустақиллигини таъминлашнинг муҳим омили бўлиб ҳисобланади.

Хорижий мамлакатлар тажрибасида ҳам юқорида қайд этилган Кенгашлар фаолияти махсус қонунлар билан тартибга солинган. Масалан, Франция, Италия, Испания, Польша, Бельгия, Молдова суд қонунчилигида мавжуд.

Перейти
Принято05.02.2017 10:27

Таклифингиз Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:37

Суд раисларини вилоятлараро ротация қилиш таклиф этилган, нега суднниг ичида эмас ва нега бир йил ичида эмас. Бир суд доирасида судялар галма гал суд раиси вазифасини бажариб чиқишсин. шунда судлар ўртасида тенглик бузилмайди. чунки ҳар бир судя эртага суд раиси бўлиши билади.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:00

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:35

Суд раиси тизимини бекор қилиш. Нима учун суд раиси керак? ишни ташкил этиш учун-ми? Агар, иш жараёнини автоматлаштирилса ишни компютерлар ташкил этвуради! Қайси ишни қайси судя кўриши кераклигини ким ҳал этади? Суд раисими? Бу корупциягенлик ва тазйиқ ўтказиш инструментику!

Суд котиблари, канцелярия ва архив билан шартнома тузадими? буни олий суд қилса бўлади ёки бу ваколатни адлияга берса бўлади. Шунда суд котиблари адлия ходимлари ҳисобланади!

Перейти
Отклонено05.02.2017 10:26

Судда ишни ташкиллаштириш, суд аппаратига раҳбарлик қилиш, улар томонидан меҳнат интизомига риоя этилишини назорат қилиш ва бошқа бир қатор маъмурий функцияларни бажариш учун суд раиси лавозими зарур. Адлия тизимига суд котибларни ўтказиш суд мустақиллиги тамойилига зид бўлади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:30

судъяларнинг рағбатлантириш бошқа шахсга боғлиқ бўлмаслиги керак. бу судъяни бировни қўлига қараб қолишга мажбур қилади. Рағбатлантириш фақат битта бўлиши керак бу ҳам бўлса халқа хизмат қилаётганлиги.

Аммо ойликлари ва иштимоий таъминоти жудда катта бўлиши керак. Осон эмас инсон тақдирини ҳал этиш.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:22

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:23

Давлат органларида юридик хизмат асосан иккита муаммога дуч келади бу малакасизлик ва тазйиқ. Малакасизлиги малакали кадрларни жалб қилишга моддий маблағлар етарли эмаслигидан юзага келади.

тазйиқ эса норматив ҳужжат қабул қилинаётганида идора раҳбари ўзининг идоравий манфаатларини ўтказиш мақсадида юридик хизматга таъсир ўтказади. масалан, ҳоким қарор қабул қилмоқда. ҳоким қарори бу норматив ҳужжат. юрист қаршилик қилиб кўрсаинчи?!!


Перейти
Принято05.02.2017 11:09

Масала бўйича 2017 йил 19 январь куни ПҚ-2733-сонли Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори қабул қилинди.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:18

Хўжалик бошқарув органлари тушунчачини ёритиш лозим. агар иложи бўлса бу тушунчани умуман қонунчиликдан чиқариб ташлаш лозим. Давлат ўз вазифаларини фақат давлат органлари орқали бажариши керак. Хўжалик бошқарув органларининг мақоми мавхум!

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:00

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:16

малакасини оширишда ностандарт фикрлашга ундаш ва олдин бўлмаган жавобларни қидиришга йўналтириш. Ҳар бир жавобни тўғри ёки нотўғри эканлиги билан баҳоламасдан жавоб бераётган шахсни ўз фикрини қандай асослашга ҳаракат қилаётганлигини баҳолаш тизимини жорий қилиш. бу қуруқ ёдлашдан кўра, қонун моҳиятини тушунишга ундайди. бу эса ўз ўрнида қонунларни формал қўловчи талабаларини ўрнига моҳиятан ёндашадиган кадрларни кўпайишига олиб келади

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:22

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:13

Номзодларни ишла тайинлашда мажбурий равишда уларни ўқитган камида тўртда мактаб ва институт ўқитувчиларининг тавсифномасини олиш.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:00

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:09

интизомий жазони қўллаш ваколани фақат парламентга бериш. яъни интизомий жазога асос бўлган хатти-ҳаракатни содир этганми ёки йўқлигини кенгаш кўриб чиқсин, лекин жазони фақат парламент қўлласин.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:01

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:08

Судъялар фаолиятига аралашганлик учун айбалнаётган шахсларга айбдорлик презумциясини қўллаш. яни айбланувчи судъяни фаолиятига аралашмаганлигини исботлаб бермаса жавобгарликка тортилади.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:01

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:04

битта интизомий жазо бўлиши керак (агар бўлса) бу ҳам бўлса судъялик мақомидан махрум этиш. чунки бир нечта жазо бўлса бу корупциягенликни келтириб чиқаради. масалан, судъя юмшоқроқ жазо олиш учун ўз таниш билишларини ишга солади.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:23

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 10:02

Жавобгарликка тортиш механизими иккита қисмдан ташкил топган бўлиши лозим биринчиси бу моддий норма, яъни қайси хатти-ҳаракатлар учун жавобгарлик ва иккинчиси процессуал норма ушбу хатти-ҳаракатлар учун қандай тартибда жавобгарлик қўлланилади. (жазо қўллаш жараёни)

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:23

Таклифингиз асослантирилмаган.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 09:59

Судъяларни интизомий жазога тортиш институтини аниқлаштириш лозим судъяларни интизомий жазога тортиш эмас этика қоидаларини бажармагарлиги учун судъялик мақомидан махрум этиш лозим.

масалан, процесуал нормаларда шундай нормалар борки уларни асоссиз қўлланиши суд жараёнини чўзилишига олиб келади. Тадбиркорлик субъектига вақт жуда қадрли. Бу ҳолатда тадбиркорлик субъекти ушбу асоссиз хатти-ҳаракат устидан шикоят қилиши мумкин, лекин бунда унинг иш кўрилиши яна чўзилади. бу эса уни шикот қилишдан ўзини тийишга ва мажбуран асоссиз талабларни бажаришга мажбур этади.

Мазкур ҳоллатларда асоссиз қабул қилиниб чўзилган ишлар учун судъяларни интизомий жазога тортмасдан маълум бир миқдорда жабр кўрган тарафга компенсация тўловларни тўлаб берилса, тадбиркорлик субъектлари ушбу асоссиз ҳаракатлар устидан шикоят қилишдан ўзини тиймас эди ва вақтдан ютказганида ҳам компенсация олишини билар эди. Судъяларнинг мустақиллиги таъминланар эди.


Перейти
Отклонено05.02.2017 10:35

Таклифингиз суд мустақиллиги тамойилига зид. Қасддан қонунбузилишга йўл қўйган судьяларни эса жавобгарликка тортиш механизмлари қонунчиликда етарли белгиланган ва амалда қўлланиб келинмоқда.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 09:49

Мурожаатлар бу жамоат назоратининг бир элементи сифатида қаралиши лозим

Перейти
Для информации28.01.2017 15:02

Эътиборингиз учун рахмат.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 09:48

ишонч телефони мурожаатлар қонунчилигидан ташқарига чиқариш керак. ишонч телефони мурожаатларни қабул қилиш воситаси сифатида эмас, балки корупцияга қарши кураш воситаси сифатида қаралиши лозим. ишонч телефони бўйича мурожаатга жавоб бермаганлик учун жавобгарлик белгиланса унда мурожаат этувчи ўзини шахсини очиши керак бўлади. бу эса уни тақиб қилинишидан қўрқиб шахсни этмасликка ёки корупция ҳолатларини хабар бермаслика ундайди. бу ҳолатда "ишонч телефони" сўзидаги "ишонч" сўзи олиб ташланиши керак бўлади.

Перейти
Принято05.02.2017 10:51

Таклиф Дастурни амалга ошириш жараёнида кўриб чиқилади.

Abduqahhorov Aziz To'lqinovich28.01.2017 09:44

Мурожаатлар қонуни тадбиркорлик субъектларига жорий қилманглар. Тадбиркорлик субъектлари пуллик хизмат кўрсатади. Улар мурожаатга жавоб бермаса рақобат натижасида синишади. Шунинг учун улар мурожаатни кўриб чиқиш талабларни жорий қилиш шарт эмас. Давлат органлари эса бюджетдан таъминланади ва рақобатда иштирок этмайди. шунинг учун мурожаатга жавоб бермаслик уларга таъсир этмайди. шунинг учун мурожаат қонунчилиги қабул қилинган.

Перейти
Отклонено05.02.2017 10:48

Бу масала Дастурда назарда тутилмаган.

Хайитов Хушвакт28.01.2017 08:50

Давлат дастури лойиҳасида таклиф этилган “Давлат бошқаруви асослари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси номланиши қонунчилик техникаси талабларига мос эмас. Чунки, мазкур ном нафақат давлат бошқарув органларининг институционал ташкилий-ҳуқуқий асосларини балки унинг кенг маънодаги барча жиҳатларини ўзида ифода этади. Масалан, давлат бошқаруви асослари сифатида қуйидагиларни тушунишимиз мумкин:

 • 1.Барча турдаги ташкилий асослар;
 • 2.Иқтисодий, ижтимоий асослар;
 • 3.Маънавий асос;
 • 4.Ҳуқуқий асос ва бошқалар.
Мазкур номланишни аниқлаштириш ва давлат бошқарувини амалга оширадиган ижро тизимидаги барча органлар фаолиятини махсус қонунлар асосида тартибга солиш лозим. Шунингдек, бунда давлат ва хўжалик бошқарув органларини бир биридан фарқлаш ва алоҳида қонунлар асосида ҳуқуқий тартибга солиниши мақсадга мувофиқ. Шу сабабли “Давлат бошқаруви органлари тўғрисида”ги ва “Хўжалик бошқаруви органлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунлари лойиҳаларини тайёрлаш

мақсадга мувофиқ.

Перейти
Отклонено05.02.2017 12:01

Таклиф этилаётган қонунда давлат бошқарувининг умумий тамойилларини белгилаш, давлат бошқаруви органларини таснифлаш ва уларнинг шаклларни аниқлаштириш назарда тутилган.

Хайитов Хушвакт28.01.2017 08:48

Мамлакатимизда олиб борилаётган ислоҳотларнинг самараси бевосита қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар сифати билан бевосита боғлиқ. Мазкур жараёнда экспертлик хизматлари кўрсатилишини янги босқичга кўтариш мақсадида мазкур йўналишни тизимли тартибга соладиган махсус қонун қабул қилиниши лозим. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларининг ҳуқуқий, иқтисодий, техник, юридик-лингвистик ва бошқа турдаги экспертизалар қайси давлат органи томонидан ва уни қандай тартибда ўтказилиши, экспертиза хулосалари ва уларнинг юридик мақоми каби масалалар жорий қонунчилигимизда етарлича ўз ифодасини топмаган. Мазкур йўналишда махсус қонуннинг қабул қилиниши норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг экспертиза амалиётида ягона талабларни белгилайди. Қонун ва норма ижодкорлигида холис ҳамда янада ихтисослашган экспертлик хизматлари кўрсатилишига ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади. Шу боис Ўзбекистон Республикаси “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари экспертизаси тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқишни таклиф этамиз.

Перейти
Отклонено05.02.2017 11:20

Бу масалада "Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида"ги, "Қонунлар лойиҳаларини тайёрлаш ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасига киритиш тўғрисида"ги ва бошқа қонун ҳужжатларида тегишли қоидалар ўрнатилган.

Хайитов Хушвакт28.01.2017 08:47

Қонунлар сифатини таъминлашда қонун ижодкорлиги жараёнинг экспертлик таъминоти муҳим ўрин тутади. Айниқса қабул қилинаётган қонунларнинг илмий асосларини чуқур ўрганадиган махсус тузилмаларнинг фаолият юритиши қонун лойаҳаларининг чуқур илмий асослантирилган ҳолда қабул қилинишига хизмат қилади. Бу эса мамлакатимизда қонун устуворлиги ва юксак ҳуқуқий маданият шаклланишига самарали таъсир кўрсатади. Шу сабабли, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг Илмий-тадқиқот маркази фаолиятини йўлга қуйиш лозим. Мазкур марказ таркибида бир қатор ихтосослашган бўлимларни тузиш лозим. Айниқса, Ҳуқуқий экспертиза, Иқтисодий экспертиза ва Тил хизмати бўлимлари фаолиятини йўлга қуйиш лозим деб уйлаймиз.

Перейти
Принято05.02.2017 11:18

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Гульнора Норбекова28.01.2017 08:25

Здравствуйте, уже то, что даётся возможность купить жильё в Ташкенте иногородним за цену 2000 МРЗП является хоть какой-то возможностью официально прописаться и быть законным хозяином своего жилья.Это уже очень хорошо,что государство предоставляет людям,которые хотят на самом деле жить и работать в Ташкенте не для того чтобы зарабатывать на сдаче квартир в аренду,а именно для тех кто хочет чтобы их дети и внуки жили в Ташкенте и можно сказать служили Отечеству. От себя хочу попросить Вас как-то ещё более упростить и облегчить этот вопрос и пресекать действия коррумпированных элементов в этом деле.Нужно разработать такие действия , которые конкретно будут помогать честным гражданам приобрести жильё и прописку в Ташкенте, при этом полностью пресекая это для коррупции. Пожалуйста , дайте ещё какие-нибудь возможности для прописки в Ташкенте, кроме как покупка жилья за 2000 МРЗП. И Ещё вопрос: госпошлина входит в сумму 2000 МРЗП? Сразу всю сумму на до платить ?Если можно,то сделайте пожалуйста так,чтобы допустим заплатить первоначально например 30-50% от стоимости квартиры,а остальное выплачивать как кредит на несколько лет..Всё таки честному народу так будте легче .Очень хочу чтобы этот вопрос был серьёзно рассмотрен,потому что сын в Ташкенте ,а я здесь.Долгие годы жду когда будет такая возможность,чтобы сделать всё это именно по Закону.Пожалуйста не оставляйте без внимания мою просьбу,потому что такие законопослушные как я, которые ждут долгие годы люди наверное есть ещё.Спасибо.

Перейти
Принято05.02.2017 10:56

Спасибо за предложения, они будут рассмотрены при реализации Программы.

Dilshod Ostonov28.01.2017 00:29

Терма жамоаларимиз аъолари хар йили чет эл давлатларига тайёргарлик жараёнларини амалга оширишади. Давлатнинг ни=оятда кщп хорижий валютаси жалб ыилинади.

Валютани тежаш ва спорт самарадорлигини ошириш ҳамда худудларда спортни рағбатлантириш мақсадида Қорақалпоғистон Республикасининг Орлол бўйида, Қашқадарё вилоятининг йил 12 ой қор эримайдиган тоғли ҳудудида, Жиззах вилоятининг Зомин туманида, Наманган вилоятида, Тошкент вилоятида махсус спорт комплексларини қурилишини тавсия этаман.

Юритимизда тўрт фасл мужассам шунга эътибор қаратиш керак

Перейти
Для информации06.02.2017 15:12
Маълумот сифатида олинди.
S. Kurbonov27.01.2017 22:57

Таҳлиллар ва чиқарилаётган қонунлар ДАВЛАТ ТИЛИ - ЎЗБЕК ТИЛИДА чиқиши лозим. Аҳолини катта қисми олдингидек рус тилини билишмайди, қонунларнинг рус тилида чиқиши, ёки иловаси рус тилида бўлса, керак бўлса, таржима қилиб, ўзбек тилида ҳам чиқариш керак.

Перейти
Для информации28.01.2017 15:03

Эътиборингиз учун рахмат.

S. Kurbonov27.01.2017 22:22

Олий таълим - ўз номи билан ОЛИЙ бўлиши лозим. Бунда таклифларим қуйидагича:

1. Бюджет ва контракт асосида ўқиш тушунчаларини ўқишга киришдан эмас, балки 1-курсдан кейин белгилаш. Аввалига барча контракт асосида (Суммаси камроқ, аммо 100% талаба тўлайди). 1-курсни битиришганларидан сўнг, уларни саралаш (билими, қизиқиши, режалари, ... бўйича) сўнг, бюджет асосида ўқувчиларни белгилаб олиш лозим (Бу ҳолатни 2- ёки 3-курсдан кейин ҳам қилиш мумкин).

2. Талабалар интизомига эътибор қаратиш. Хулқи оғир талабаларга Олий таълимда ўрин бермасалик, ҳайдаш. Керак бўлса, жаримага тортиш.

3. Ўқитувчилар билими, савияси, шу соҳага ҳақиқатан ҳам қизиқишини ҳисобга олиш. Таниши ишлагани учун, ёки оилавий ночорлиги сабабли ишлаши лозимлиги, ёки кучли "юқоридаги танка"си ортидан ишлаб туриши, академик оиласига мансублигига қаралса, масалалар масалалигича қолаверади. Соҳага нолойиқ "ўқитувчилар"ни ҳайдаш, жарима, керак бўлса, жиноий жавобгарликка тортиш керак. Аммо ойлиги етарли ўқитувчи бошқа соҳага бош суқмай ўз устида ишлай олади, асосий масалалардан бири шунда.

4. Хорижда ўқиб келди дегани бу - билимли бўлди дегани эмас. Шундай хорижий университетлар борки, димломини ёки илмий даражасини олиш учун контракт пулини тўлаши ва қатнаб туриш кифоя. Аммо ҳақиқий билим берадиганлари ҳам жуда кўп.

5. Университет қўлланмалари ва дарсликлари жуда-жуда эътибор талаб. Асосийлари кўчирма ва таржималар. Соҳага оид ва соҳага мос, илмий асосланган ва мазмунли, тушунарли ва керакли билимларга бой қўлланма ва дарсликларга эҳтиёж юқори.

6. Талабаликка қабулда коррупция ва таниш-билишчиликдан йироқ бўлгани дуруст. ДТМ фаолиятига ишонганим билан, 1-августдаги имтиҳонлаш ўтиши шаффофлигига ишона олмайман. Тест тизими билимни тез ва осон аниқлай оладиган тизим деб ҳисобламайман, бошқа янаям аниқ усулдан фойдаланиш вақти етди.

7. Ҳар бир олий таълим ўқитувчисининг бугунги кундаги орзуси бу - Биринчи курсга билимли ва соҳасига қизиқувчан талабалар бўлиши. Бу мамлакат раҳбари ва халқ орзуси бўлиши ҳам мумкин.

8. Олий таълим дипломи бор кишини Олий маълумотли ёки олий маълумотли эмаслигини аниқлаб, кейин иш бериш даврига киришимиз керак. Дипломи бор бу билими бор дегани эмас.

Перейти
Для информации28.01.2017 15:05

Эътиборингиз учун рахмат.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich27.01.2017 21:48

Атабеков Азизбек Рахматович ning fikrlariga qo'shilaman. Vaqt va kuch ancha tejalardi shunda

Перейти
Для информации28.01.2017 15:27

Келгусида ўз таклифларингизни беришингизни сўраймиз.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich27.01.2017 21:43

Axolisi ko'p bo'lgan va nisbattan parrandachilik mahsulotlariga talabi katta bo'lgan har bir tumanda parrandachilik fermalari tashkil etilsa yaxshi bo'lardi. Bu bilan maxsulot narxlari orasida tafovut kamaygan bo'lardi. Masalan Toshkentda 350 so'm sotilayotgan tovuq tuxumi Boysun tumanida 600 so'm. Sababi bizning tumanda tovuq fermasi yoq. Tuxum Samarqand yoki Termez shaxridan olib kelinadi.

Перейти
Для информации06.02.2017 14:32

Маълумот сифатида олинди.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich27.01.2017 21:32

Ajoyib reja! Qo'shilaman!

Перейти
Для информации27.01.2017 21:47

Келгусида ўз таклифларингизни беришингизни сўраймиз.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich27.01.2017 21:27

Har bir hovlili uylarga mevali daraxtlar va sabzavotlar, mavsumli ekinlar ekishni targ'ib qilishsa ajoyib ish bo'lardi. Har bir hovlidan o'rtacha 50 kilogramdan meva sabzavot yetishib chiqsa vatanimizdagi to'kin sochinlik yanada yaxshilangan bo'lardi nazarimda

Перейти
Для информации06.02.2017 14:30

Маълумот сифатида олинди.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich27.01.2017 21:22

Kerakli qaror!

Перейти
Для информации27.01.2017 21:48

Эътиборингиз учун рахмат.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich27.01.2017 21:19

Расулов Анвар Хамидович ning fikriga qo'shilaman.

Перейти
Для информации27.01.2017 21:49

Келгусида ўз таклифингизни беришингизни сўраймиз.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich27.01.2017 21:18

Xalqaro reytinglarda mamlakatimiz yuqori o'rinlarni olishiga ko'proq e'tibor qaratish kerak. Reytingdagi yuqori pog'onalar investorni o'ziga jalb etadi deb o'ylayman

Перейти
Для информации27.01.2017 21:50

Аниқ ва асослантирилган таклиф беришингизни сўраймиз.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich27.01.2017 21:09

газ таъминоти тизимини тартибга солишнинг ягона ташкилий-ҳуқуқий асосларини белгилаш:

қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишни рағбатлантириш

Har ikkalasini ham qo'llab quvvatlayman! To'g'ri qaror!!!

Перейти
Для информации27.01.2017 21:46

Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.

Abdurakhimov Muzaffar Daminjonovich27.01.2017 20:20

Маълумки ривожланган давлатлар амалиётида Пенсия жамғармасига суғурта тўловлари алоҳида хисобланиб борилади ва пенция ёшида тўланаб берилади. кимдир умрига караб 1 кимдир 40 йил пенция олади. бунда одамларни хакки бир бириникига аралашиб кетади. буни бартараф этувчи принципларни ва механизмларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш максадга мувофиқ бўлади деб хисоблайман. Эътибор учун ташаккур


Перейти
Для информации06.02.2017 15:43

Маълумот сифатида олинди.

Bekova Sayyora Saidovna27.01.2017 20:06

Навоий вилояти архив иши ҳудудий бошқармаси ва унинг тизимидаги архив муассасалари "Ўзархив" агентлиги Бош директори А.Х.Абдуллаев томонидан "Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони лойиҳасининг 4-банди билан тасдиқланган Давлат дастурининг " IV-боб 4.2 бўлимига архив ишини такомиллаштириш бўйича 222-224-бандларини қўшиш юзасидан киритган таклифларини қўллаб-қувватлайди.
Миллий архив фонди ҳужжатларини кафолатли ва халқаро стандартларга мувофиқ сақловини таъминлаш мақсадида архивларни замонавий талабларга мувофиқ лойиҳавий ечимлар асосида қурилган бинолар билан таъминлаш бугунги кунда кўп йиллардан буён ўз ечимини кутаётган муаммолардан бири ҳисобланади. Хусусан, биргина Навоий вилоятининг ўзида Нурота, Хатирчи туманлари давлат архивлари 1920 йилда хом ғиштддан қурилган биноларда жойлашган. Зарафшон шаҳар ва Кармана тумани давлат архивларининг ўз балансида бинолари мавжуд эмаслиги, шулар жумласидандир.
Шунингдек, Агентлик раҳбари томонидан Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси лойиҳасига киритиш юзасидан берилган барча таклифлар Ўзбекистон Республикасида архив иши соҳасини янада такомиллаштиришга ва сифатли архив хизматларини кўрсатиш юзасидан зарур шарт шароитларни яратиб беради. Миллий бойлигимиз ва миллий қадриятларимиз ҳисобланган архив ҳужжатларининг жамлаш, сақлаш ва улардан фойдаланиш маданияти шаклланиши борасида муҳим аҳамиятга эга.
Зеро, ўзбек халқининг ўтган аждодлари томонидан яратилиб, мерос бўлиб қолган тарих зарварақлари ҳисобланган – архив ҳужжатлари бугунги кунда ёшларимизда ватанга садоқат туйғуларини ўстиришда ва камолатга интилишига ҳамда маънавий қадриятларимизни тиклашга хизмат қилмоқда.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:26

Маълумот сифатида олинди.

Safarov Temur Uktamovich27.01.2017 19:56

Маҳалла фуқаролар йиғини ҳузурида “Мулоқот маркази”ни ташкил этишни таклиф қиламан, бунинг натижасида фуқароларнинг мурожаатлари мувофиқлашитирилади (ягона электрон марказ орқали фуқароларнинг мурожаатлари таълуқлиги бўйича масъул ижрочига етиб боради, шунигдек вақт ва ортиқча қоғозбозликка чек қўйилади); ижтимоий, иқтисодий, мехнат ва бошқа турдаги масалаларни ҳудудий давлат органлари томонидан самарали ва тезкор ҳал этилиши натижасида жойдаги давлат ҳокимияти органларининг мавқеи ошади; маҳалла фуқаролар йиғини электрон сайти очилиши натижасида, давлат ҳокимияти ва бошқа органлари ўртасидаги ташкилий ва иқтисодий масалаларни тартибга солади ва унинг шафофлигини таъминлайди; маҳалла ҳудудида истиқомат қилувчи фуқароларнинг, айниқса, ёшларнинг ҳуқуқий ва коммуникатив яъни ахборот-технологияларидан фойдаланиш маъданиятини оширишга хизмат қилади, уларни интернет орақали экстремистик оқимларга кириб кетиш ҳолатлари олди олинади; маҳалла фуқаролар йиғини сайтини тузишда, ушбу ҳудудда истиқомат қилувчи ёшларни жалб этган ҳолда, маҳалланинг тарихи, салоҳияти, экологияси, бандликни таъминлаш, оилавий тадбиркорлик оид бўлган мавзулар билан бойитилади; Ўзбекистон Республикасида 10 мингга яқин маҳалла фуқаролар йиғинида бир штат бирлигида иш жойи “Мулоқот маркази” ташкил этилиши натижасида, ёшлларимизнинг бир қисми иш билан таъминланади. Бу эса, ўз навбатида, миллий қадриятларимизга тўла мос келувчи тизимни ташкил қилишимиз мумкин. Бежиз "Маҳалла демократия мактаби" - деб айтишмайди.

Перейти
Для информации06.02.2017 09:46

Маълумот сифатида олинди.

Фаргона вилоят архив иши худудий бошкармаси27.01.2017 19:48

Камолов Юсуфжон Шамсиддинович

Фарғона вилоят архив иши ҳудудий бошқармаси Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси лойиҳасининг 4-банди билан тасдиқланадиган Давлат дастурининг IV боб, 4.2-бўлимига Архив ишини такомиллаштириш бўйича “Ўзархив” агентлиги томонидан билдирилган таклифлар бугунги кундаги муаммоларга мақбул ечим сифатида қабул қилиб, қуйидаги фикр мулоҳазаларни билдирамиз:

222-банднинг амалга ошириш механизмига қўшимча таклиф:

д) давлат архивлари ва уларнинг филиалларини замонавий рақамлаштириш қурилмалари билан жиҳозлаш ва Архив маълумотномаларини беришнинг интеграллаштирилган ахборот тизимини жорий этиш орқали фуқароларнинг ижтимоий-ҳуқуқий (йилига 400 мингдан ортиқ) сўровларини ижро этиш мақсадида:

1.Барча архивларнинг шахсий таркибга оид ҳужжатлари мавжуд корхоналарнинг ва ҳужжатлар рўйҳатларини ягона интекратив программа (дастур) асосида киритиш, “Ўзархив” агентлиги ва ҳар бир архив иши ҳудудий бошқармаларининг ВЕБ сайтларига излаш дастури асосида киритиш;

2.Яратилган программани андроид телефонларга махсус www.ishhaqi.uz сайти яратиб, шу асосида фуқароларга афзаллик яратиш ва йўл кира сарфлаб ортиқча харажат қилмаслик; (масалан, ҳужжат қаердалиги билиш учун вилоят марказига келиб юрмаслик.)

3.Оддий телефонлар учун СМС хабарномаси алмашинуви тизимини йўлга қўйиш; (Мисол, махсус 7777 рақамига ташкилот номи киритилиб, смс юборилса, ташкилот ҳужжатлари қайси архивда сақланаётгани ва унинг манзили хақида маълумот келиб тушади).

4.Яратилган программаларни оммавий ахборот воситалари орқали эълон сифатида тарқатилишини таклиф этамиз.

Бажариш муддати: 2018 йил

Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги, Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлиги

223-бандининг амалга ошириш механизмига таклиф:

2. Давлат архивларида архив ишини ривожлантириш, ҳужжатлардан фойдаланишни имкониятини янада кенг оммага етказиш мақсадида тарихий хужжатлари мавжуд давлат архивларида аҳоли ва чет эллик меҳмонлар, илмий делегациялар, тадқиқотчиларга экскурсиялар ташкил этиш орқали уларни миллий архив фондлар билан яқиндан таништириш.

Бажариш муддати: 2017-2018 йиллар

Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлиги, Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Туризм идоралари

3. “Архив ходимлари меҳнатига ҳақ тўлаш тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарорини ишлаб чиқиш:

Бунда:

- архив муассасалари бошқарма бошлиқлари, директорлар ва уларнинг ўринбосарларига, бухгалтерлар, иқтисодчи, инспектор, архивчи ва юрисконсультлар (юристлар)га ушбу лавозимларда ишлашнинг узлуксиз стажидан, шунингдек юкланган вазифаларнинг ўз вақтида ва сифатли бажарилишидан келиб чиқиб меҳнатга ҳақ тўлаш фонди доирасида лавозим маошининг (тариф ставкасининг) 40 фоизигача миқдорида устама белгилаш ҳуқуқини бериш;

- архив ходимларининг ойлик маошлари билан боғлиқ бюджет ташкилотларида ишлайдиган архив ходимлари ва архив соҳасидаги мутахассисларнинг касблари ва лавозимлари бўйича тариф разрядларини тасдиқлашни қайта кўриб чиқиш (илова);

илова

Ўзбекистон Республикасида архив ходимлари меҳнатига ҳақ тўлашнинг

ТАРИФ СЕТКАСИ

Меҳнатга ҳақ тўлаш разрядлари

Тариф коэффициентлари

1

3,148

2

3,464

3

3,809

4

4,191

5

4,609

6

5,07

7

5,578

8

6,191

9

6,872

10

7,629

11

8,39

12

9,229

13

10,15

14

11,17

15

12,28

16

13,51

17

14,86

18

16,35

19

17,98

20

19,78

21

21,76

22

23,94

Перейти
Для информации06.02.2017 15:24

Маълумот сифатида олинди.

Safarov Temur Uktamovich27.01.2017 19:44

Маҳалла фуқаролар йиғини ҳузурида “Мулоқот маркази”ни ташкил этишни таклиф қиламан, бунинг натижасида фуқароларнинг мурожаатлари мувофиқлашитирилади (ягона электрон марказ орқали фуқароларнинг мурожаатлари таълуқлиги бўйича масъул ижрочига етиб боради, шунигдек вақт ва ортиқча қоғозбозликка чек қўйилади); ижтимоий, иқтисодий, мехнат ва бошқа турдаги масалаларни ҳудудий давлат органлари томонидан самарали ва тезкор ҳал этилиши натижасида жойдаги давлат ҳокимияти органларининг мавқеи ошади; маҳалла фуқаролар йиғини электрон сайти очилиши натижасида, давлат ҳокимияти ва бошқа органлари ўртасидаги ташкилий ва иқтисодий масалаларни тартибга солади ва унинг шафофлигини таъминлайди; маҳалла ҳудудида истиқомат қилувчи фуқароларнинг, айниқса, ёшларнинг ҳуқуқий ва коммуникатив яъни ахборот-технологияларидан фойдаланиш маъданиятини оширишга хизмат қилади, уларни интернет орақали экстремистик оқимларга кириб кетиш ҳолатлари олди олинади; маҳалла фуқаролар йиғини сайтини тузишда, ушбу ҳудудда истиқомат қилувчи ёшларни жалб этган ҳолда, маҳалланинг тарихи, салоҳияти, экологияси, бандликни таъминлаш, оилавий тадбиркорлик оид бўлган мавзулар билан бойитилади; Ўзбекистон Республикасида 10 мингга яқин маҳалла фуқаролар йиғинида бир штат бирлигида иш жойи “Мулоқот маркази” ташкил этилиши натижасида, ёшлларимизнинг бир қисми иш билан таъминланади. Бу эса, ўз навбатида, миллий қадриятларимизга тўла мос келувчи тизимни ташкил қилишимиз мумкин. Бежиз "Маҳалла демократия мактаби" - деб айтишмайди.

Перейти
Для информации06.02.2017 09:41

Маълумот сифатида олинди.

Mamanazarov Abduvali Ablakulovich27.01.2017 17:55

"Ўзархив" агентлиги Бош директори А.Х.Абдуллаев томонидан "Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони лойиҳасининг 4-банди билан тасдиқланган Давлат дастурининг " IV-боб 4.2 бўлимига архив ишини такомиллаштириш бўйича киритилган таклифларини Самарқанд вилоят архив иши ҳудудий бошқармаси ва унинг тизимидаги архив муассасалари раҳбарлари томонидан қуллаб-қувватланади.

Давлат архивларини замонавий рақамлаштириш қурилмалари билан жиҳозланиши иш самарадорлиги янада оширади.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:23

Маълумот сифатида олинди.

Suyunov Odil Xazratqulovich27.01.2017 17:52

Жисмоний ва юридик шахсларга масофавий тарзда архив хизматлари кўрсатишни таъминловчи технопарк ташкил этиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан биридир. Ушбу технопарк орқали жисмоний ва юридик шахслар масофадан туриб, тегишли ҳужжатлар билан танишиш имкониятига эга бўладилар. Бу барча архив муассасалари ва фойдаланувчилар учун қулайликлар яратади. Шу билан биргаликда кўрсатилган хизматлар учун тўловларни онлайн тарзда амалга оширишни жорий қилиниши мақсадга мувофиқ.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:22

Маълумот сифатида олинди.

Zakirova Dilbar Taxirovna27.01.2017 17:49

Миллий архив фонди ҳужжатларини жамлаш, ҳисобини олиб бориш, сифатли сақлаш ҳамда фойдаланишда қулайликлар яратиш ҳозирги кундаги муҳим масалалардан биридир. Айниқса Давлат архивларининг моддий-техник базасини янада модернизация қилиш таклифи муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистон Республикаси кинофотофоно ҳужжатлари Марказий давлат архивида киноҳужжатларни рақамлаштириш учун мўлжалланган махсус техникаларнинг етарли эмаслиги сабабли ҳозирги кунда рақамлаштирилган киноҳужжатлар белгиланган талабларга тўлиқ жавоб бермайди. Киноҳужжатларни сифатли рақамлаштириш, уларнинг умрини узайтириш, киноҳужжатларнинг асл нусхаларига зарар етказмаслик (киноҳужжатларнинг асл нусхаларидан тез-тез фойдаланиш уларга ортиқча зиён келтиради) мақсадида 222-бандни киритиш мақсадга мувофиқ.

Алоҳида қимматли ва ноёб архив ҳужжатларининг суғурта нусхалари махсус фондини давомли шакллантириш бўйича микрофильмлаш лабораториясини ташкил этиш ўта мухим. Ушбу лабораторияни Ўзбекистон Республикаси кинофотофоно ҳужжатлари Марказий давлат архиви ҳудудида ташкил этиш мақсадга мувофиқ, чунки мазкур архив кинофотофоно ҳужжатлар билан ишлаш учун ихтисослашган махсус архивдир.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:21

Маълумот сифатида олинди.

Жамолиддин Рахматуллаев27.01.2017 17:39

Прокуратура идорларига юридик хизмат ходимларини ишга қабул қилиниши такшкил қилинса мақсада мувофиқ ҳисобланади.

Юридик хизмат ходими фаолияти кенг қамровли бўлиб, фаолиятида 40 ортиқ функцияларни бажаради.

Яъний ҳуқуқ ижодкорлиги ва ҳуқуқни қўллаш фаолияти, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг тизимлаштирилган ҳисобини белгиланган талабларга мувофиқ юритиш, давлат органи ходимларининг ҳуқуқий маданияти ва ҳуқуқий саводхонлигини оширишда, қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мазмуни ва моҳиятини уларга етказишда қатнашиш, мансабдор шахслари фаолиятида қонунийликни таъминлаш, шартномавий-ҳуқуқий ва талабнома-даъво ишларини юритиш, судларда ва бошқа идораларда давлат органининг мулкий ва бошқа манфаатларини ҳимоя қилиш, давлат органи ваколатига кирадиган масалалар бўйича, қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш, экспертизадан ўтказиш ва давлат органи билан келишиш учун тақдим этилган қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини мустақил ҳуқуқий экспертизадан ўтказиш, меҳнат ҳақидаги қонунга риоя этилишини таъминлаш, меҳнат муносабатларини тартибга солувчи ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқишда қатнашиш ва бошқалар.

Юридик хизмат мазкур фунцияларни амалга ошириш жараёнида деярли барча қонун ҳужжатлари билан танишиш, уларни амалда қўллаш, нима сабабдан қонун бузилиши содир қилиниши юзага келиши мумкинлиги, қонун бузилишини олдини олиш усуллари ва бошқаларга дуч келади.

Бугунги кунда, кунда давлатимиз томонидан юридик хизматга алоҳида эътибор қартилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 19 январь, “Юридик хизмат фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-2733-сон қарори қабул қилиниб, мазкур қарор билан юридик хизмат кўплаб имтиёзлар, мажбуриятлар ва ҳуқуқлар белгиланди.

Юқоридагиларга кўра, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 йил 12 сентябрдаги ПҚ-2036-сонли қарори тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Прокуратураси органлари ва муассасаларида хизматни ўташ тўғрисида”низомга қуйидаги таҳирдаги банд киритиш таклиф:

“Прокуратура органларига давлат бошқаруви органлари юридик хизматида ками 3 йил ишлаган, олий юридик маълумотли ёши қирқ ёшдан ошмаган, зарур малакага эга бўлган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари давлат бошқаруви органини тавсиясига асосан, махсус комиссияни хулосасига асосан ишга қабул қилиниши мумкин” деган бандлар билан тўлдирилиши.

Перейти
Отклонено27.01.2017 20:07

Таклифингиз асослантирилмаган.

Zuhriddinov Nodirbek Nosirbek o`gli27.01.2017 17:32

Андижон вилояти архив иши ҳудудий бошқармаси

Хайдаров Шахобидин Сирожиддинович

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича харакатлар стратегияси лойиҳасининг 4-банди билан тасдиқланган Давлат дастурининг 4-боб. 4-2 бўлимига 222-224-бандларини қўшиш хақида “Ўзархив” агентлиги томонидан берилган таклифлар Андижон вилояти архив иши ҳудудий бошқармаси томонидан мақулланади.

222-бандига давлат архивларини моддий-техник базасини янада модернизация қилиш фикри илгари сурилган, мустақиллик даврида республикамизда, хусусан вилоятимизда фаолият юритаётган давлат архивларининг моддий-техник базаси замонавий техник воситалар билан жихозланиши ҳисобига ривожланди. Лекин давлат архивларини фаолиятига йилдан йилга ўсиб бораётган талаб ва эхтиёж, давлат архивларини фаолиятини янада такомиллаштириш хозирги замон талаблари асосида моддий-техник базасини модернизация қилиш масаласини қўймоқда.

Чунки Андижон вилоятидаги давлат архивларидан Олтинкўл, Шахрихон, Қўрғонтепа каби давлат архивларининг бинолари эскирган, ҳужжатларни талаб даражасида сақлаш ва МАФ хужжатларини давлат сақловига қабул қилиш учун етарли шарт-шароитларга эга эмас. Давлат архивлари ҳужжатларни рақамлаштириш учун зарур бўлган замонавий техника жихозлари билан таъминланмаган.

Шунинг учун давлат архивларини моддий-техник базасини янада модернизация қилиш бандини қўшилиши мақсадга мувофиқдир.

Таклиф этилган 223-бандга асосан Давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг архив-ахборот ресурсларини ягона ахборот маконида унификациялашган тарзда жамлаш, ҳисобини юритиш, сақлаш ва фойдаланиш тизими яратилса электрон архивлар тарқоқ холда шаклланмайди, архив-ахборот ресурсларини марказлашган холда сақланиши самарали бўлади деб ҳисоблаймиз.

Таклиф этилган 224-бандга асосан Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архивига Миллий архив мақоми берилишини қўллаб қувватлаймиз.

Хақиқатдан хам, мустақиллик йилларида миллий бойлигимиз, миллий қадриятимизга эътибор беқиёс даражада юксалди. Давлат архив фонди ҳужжатлари миллий архив фонди ҳужжатлари деб номланди.

Миллатимизни тарихи акс этган ҳужжатлар миллий архив фондини асосини ташкил этади. Марказий давлат архивида миллатимизнинг узоқ ўтмишига оид тарихий ҳужжатларини аксариати Марказий давлат архивида сақланмоқда. Шуни эътиборга олиб, Марказий давлат архивига миллий архив мақомини бериш таклифини мақуллаймиз.

Перейти
Для информации06.02.2017 15:21

Маълумот сифатида олинди.

berdiev qahramon nazarali o'gli27.01.2017 17:28

Қизиқ. Иқтисодиёт вазирлиги бу соҳада самарали дастур ишлаб чиқа оладими, қолаверса бу вазирликнинг таълим соҳасига қанақа алоқаси бор?

Перейти
Для информации28.01.2017 15:41

Сиздан таклиф беришингизни сўраймиз.

berdiev qahramon nazarali o'gli27.01.2017 17:24

Жуда долзарб масала кўтарилган. Бу механизм амалиётда жорий этилса вилоятларда таълим муассасалари етарли кадрлар билан таъминланади. Соғлиқни сақлаш, қишлоқ ва сув ҳўжалиги йўналишлари четда қолиши керак эмас.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:41

Таклифингиз асослантирилмаган.

berdiev qahramon nazarali o'gli27.01.2017 17:20

Ташқи савдо соҳасида бир қатор ислоҳотлар олиб борилиши керак. Бунинг учун эса бу масалаларга жавоб берадиган аниқ давлат органини белгилаб, қарорларнинг ижросини қаттиқ талаб қилиш керак!

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:41

Таклифингиз асослантирилмаган.

Sultanov Muzaffar Mirrahimovich27.01.2017 17:18

Расмий идоравий веб-сайтларга давлат хизматларини кўрсатишни тартибга солувчи, шу жумладан юридик ва жисмоний шахслар билан ҳамкорлик қилиш чекланиб қолмасдан «Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепция»да қўйилган вазифаларни амалга ошириш ҳамда Ўзбекистон Республикаси «Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида»ги қонунида белгиланган асосий вазифалар - давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг фаолияти тўғрисида ахборот олиш ҳуқуқининг кафолатларини таъминлаш ҳамда давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг ҳамда улар мансабдор шахсларининг қабул қилинаётган қарорлар учун масъулиятини ошириш каби асосий вазифаларни амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси давлат дастурлари порталини dd.gov.uz юритиш. Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари ўз соҳаси йўналишида қабул қилган давлат дастурларини ижроси юзасидан аҳолига ҳисобот бериш.

Перейти
Для информации06.02.2017 08:52

Таклиф қўшимча ўрганиб чиқилади.

Турсунов Шухрат Хамидович27.01.2017 17:12

"Ўзархив" агентлиги Бош директори А.Х.Абдуллаев томонидан "Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони лойиҳасининг 4-банди билан тасдиқланган Давлат дастурининг " IV-боб 4.2 бўлимига архив ишини такомиллаштириш бўйича киритилган таклифларини Қашқадарё вилоят архив иши ҳудудий бошқармаси томонидан қуллаб-қувватлайди.

Замонавий рақамлаштириш қурилмалари билан ҳудудлардаги давлат архивлари ҳам жиҳозланса ишлар самарадорлиги янада ошади..

Перейти
Для информации06.02.2017 15:17

Маълумот сифатида олинди.

Луццатто Григорий Львович27.01.2017 17:04

Как принято считать правильно поставленная задача является 50% решением той или иной проблемы. Поэтому возникают вопросы возможно ли решить все возникшие проблемы в сфере газофикации, электрофикации и т.д. за счет только законодательства. Тем более эти законы предлагаются написать не профильными организациями и получится как «сломанный телефон» дали задание и что бы его выполнить сделают что нибудь и получится «хотелось как лучше, а получилось как всегда».

Для проведения расчетов по тарифам (дифференцированного подхода), упрощения порядка реализации и т.д. предлагаю увеличить исполнителей специализированными органами такими как теплоэнерго, проектные институты и т.д.

Перейти
Для информации06.02.2017 14:01

Принято к сведению.

sherzod almatov27.01.2017 16:34

Ҳозирги кунда давлат шифохоналарида кўрсатилаётган тиббий ҳизматлар сифати қонақарли даражада эмас. Ўз соғлиғини шифокорга топшириб шу шифокорнинг малакасини фақат ўз жонидан ўтқазиб бўлганидан кейин билиши тўғри ҳолат эмас. Агар давлат шифохоналарида JCI каби халқаро тиббиёт сифат стандартлари ўрнатилса мақсадга мувофиқ бўларди. Халқаро бўлгани учун унга ишонч юқори бўларди, нодавлат бўлгани учун манфаатлар тўқнашуви юзага келмайди ва тиббий ҳизматларнинг сифати ошади. JCI сертификатини қўлдан бой бермаслик учун шифохоналар сифатни тизимли равишда таъминлаб туришарди. Халқаро сертификатларнинг ташкилот фаолиятига ижобий таъсир қилишига ёрқин мисол бу ИСО 9001:2008 стандарти. Худди шундай ўзгаришларни тиббиёт сохасига JCI стандарти олиб келиши мумкин.


Перейти
Для информации06.02.2017 15:49
Маълумот сифатида олинди.
sherzod almatov27.01.2017 16:28

Маълум дориларнинг нархларини пастроқ даражада ушлаб туриш учун нархларни ҳаммага қатъий белгилашдан кўра бозор механизмларига яқинроқ чораларни қўллашни маъқул деб ўйлайман. Маълум бўлмоқдаки маълум дориларни пастроқ нархда ушлаб туриш учун дорихоналар бошқа дориларнинг нархларини ошириб юбормоқда. Ҳар бир мавжуд дорихонада белгиланган дориларнинг борлигини ва уларнинг нархлари пастлигини назорат қилиш учун анчагина маблағ ва ишчи кучини талаб қилмоқда. Ундан кўра Дори Дармон АКга шу белгиланган дориларнинг улугуржи савдосини тақиқлаб шу белгиланган дориларни белгиланган нархларда ҳар бир Дори Дармон дорихонасида таъминлаб беришни тапширса бўлмайдими? Дори Дармоннинг 1300 дан ортиқ дорихонаси Ўзбекистонда ишлаётган дорихоналарнинг 20% ташкил қилади. Агар халқнинг ўзи арзонроқ деб белгиланган дориларни Дори Дармондан олса бошқа дорихоналар ҳам рақобат туфайли шу белгиланган дориларга нархни тушуради. Дори Дармон марказлашган ташкилот бўлгани учун уни назорат қилиш онсон ва қимматга тушмайди. Агар шундай қилинса Дори Дармон фойдасини йўқотади деган ҳавф бўлса, бу ҳавф ноўрин, чунки Дори Дармон йўқотган фойдасини бошқа дориларнинг улгуржи савдосини ошириш орқали тиклаб олиши мумкин.

Перейти
Отклонено06.02.2017 15:42

Таклиф асосланмаган.

Abdullaev Nodir 27.01.2017 16:13

Президентимиз 2016 йил бўйича ўтказган йиғилишларида улар бош вазир ўринбосари яна бир қанча давлат раҳбарига, кейин молия вазиригаям юртимизнинг туманларини субвенциядан чиқариш кераклигини айтдилар. Лекин бу бандда молия вазирлиги яна четда қолиб кетябти. Эртага бу нарсаларни натижасига ким жавобгар булади?. Умуман бошқа органми? Кимдан эртага туманимизни молиявий аҳволини яхшилашини кутамиз? Яна уша эски муаммолар ичида юраверамизми?

Перейти
Для информации28.01.2017 15:24

Муҳокама этилаётган мазкур стратегия дастурининг ушбу банди ижроси учун масъуллари этиб, Иқтисодиёт вазирлиги, Давлат солиқ Қўмитаси, Ташқи иқтисодий алоқалар, инвестиция ва савдо вазирлиги, Давлат рақобат қўмитаси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан бир қаторда Молия вазирлиги хам масъул этиб белгиланганлигини маълум қиламиз.

Bahodirov Bobur Bahodir o`gli27.01.2017 15:08

Мазкур концепсияда Ўзбекистон Республикасининг "Маъмурий процедура тўғрисида" қонуни ва Маъмурий процессуал қодекс лойиҳаларини ишлаб чиқишни ҳам қамраб олса мақсадга мувофиқ бўлади.
Шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 14 июндаги "Нодавлат таълим муассасаларининг чет тилларни ўрганиш бўйича ўқув курсларини ташкил этиш соҳасидаги фаолиятини лицензиялаш тартиби тўғрисида низом" тўғрисидаги 169-сон қарори ёки бекор қилиниши керак ёки амалиётга киритиш лозим, сабаби мазкур низомнинг 2-бандига кўра "Лицензияларни бериш, лицензиянинг амал қилишини тўхтатиб туриш ёки тўхтатиш, шунингдек уни бекор қилиш ва қайта расмийлаштириш тўғрисидаги қарорлар Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари ҳузуридаги ҳудудий комиссиялар (кейинги ўринларда ҳудудий комиссия деб аталади) томонидан қабул қилинади" амалиётда эса ҳалигача лицензиялар Давлат тест маркази томонидан берилмоқда. Низомда таъкидланган комиссиялар мавжуд эмас.

Перейти
Принято05.02.2017 11:44

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Атабеков Азизбек Рахматович27.01.2017 14:59

Бюджет ташкилотларининг самарадорлигини яна бир бор инвентаризациядан ўтказиш зарур. Баъзи бир бюджет ташкилотлари эски тузим билан ишлаб келмокда. Буларнинг ўрнига кичик лекин самарали ишларни ташкил этиш зарур. Оддийгина Фаргона Катталар стоматологияси биноси жуда катта ва хар йили уни саклаш учун бюджетдан бир канча маблағ ажратилади. Аслида хусусий стоматология клиникалари билан ракобатлаша оладиган ихчамрок лекин зарур техника ва воситалар билан жихозланган клиники ташкил этилса кифоя. Сон эмас сифат зарур!!

Перейти
Принято28.01.2017 18:03

Бюджет ташкилотларининг самарадорлиги ва уларни инвентаризациядан ўтказиш, баъзи бир бюджет ташкилотлари эски тизим шароитида ишлаб келаётганлиги, шунингдек кичик ва самарали ташкилотларни ташкил этиш бўйича, ҳамда айрим медицина муассасаларини бюджет ҳисобидан сақлаш қанчалик ўринли эканлиги тўғрисидаги фикрингизга тўлиқ қўшиламиз. Мазкур ишлар бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқилмоқда.

Оганесян Юрий Григорьевич27.01.2017 14:54

Совершенствование деятельности предприятий экспортеров свежей и переработанной плодоовощной продукции (фруктов и овощей) из нашей страны, то самое направление на которое в последние годы государство не обращало должного внимания. Принимаемые из года в год порой и изощренные порядки осуществления экспорта, привели к снижению (мягко говоря) репутации узбекских экспортеров в глазах инопартнеров-покупателей.

В целях предоставления нашим предпринимателям, фермерам и дехканам реально действующей помощи в развитии бизнеса, считаю необходимым МВЭСИТ при разработке Правительственного документа обратить особое внимание на следующие проблемы:

 • 1.Отсутствие постоянства и стабильности деятельности предприятий экспортеров по вине государственных органов (экспорт открыт-экспорт закрыт – а как же контракт на поставку, договоренность по срокам, сохранение качества груза на таможенных постах).
 • 2.Постоянное изменение цен на продукцию, в том числе установление цен сотрудниками государственных органов, которые поля и сады где выращиваются фрукты и овощи
  «в глаза не видели» (бывают случаи когда экспортеру поступает валюта выше фактической стоимости партии товара, приходится уплачивать излишний налог и соответственно вести скрытую бухгалтерию).
 • 3.Какую реальную помощь оказывает частным экспортерам Образованная в 2016 году СВТК «Узагроэкспорт»??? Почему экспортеры с поставленной на лад деятельностью должны платить проценты и тратить свое драгоценное время, учитывая резко изменчивую конъектуру рынка фруктов и овощей.
Перейти
Отклонено27.01.2017 21:50

В данном пункте Государственной программы предусмотрена разработка проекта решения Президента Республики Узбекистан, включающего: предоставление права всем хозяйствующим субъектам экспорта плодоовощной продукции по прямым договорам (барча хўжалик юритувчи субъектларга мева-сабзавот маҳсулотларини тўғридан-тўғри экспорт шартномалари тузиш орқали экспорт қилиш ҳуқуқини бериш;).

Оганесян Юрий Григорьевич27.01.2017 14:52

Я долгое время занимался предпринимательством в сфере внешней торговли, стоит отметить, что и на сегодняшний день не устранены проблемы в данном направлении, принимаются новые документы, правительственные решения которые, можно сказать не дают должного эффекта по облегчению деятельности, а порой и усложняют порядок ведения бизнеса.

Исходя из этого предлагаю:

1. Основными исполнителями по разработке постановления необходимо указать Центральный банк и Министерство финансов Республики Узбекистан - причем тут Министерство экономики?. Органы государственной власти ответственные за регулирование данной отрасли сами должны готовить проекты правительственных решений, принимая внимание имеющейся опыт и знание действующих порядков и существующих проблем в данной сфере.

2. Пересмотреть все разрешительные и лицензионные процедуры в данной сфере, в организации ювелирной деятельности присутствует колосальная бюрократия и регламентация.

Перейти
Отклонено27.01.2017 21:20

1. Центральный банк и Министерство финансов, не являются органами осуществляющими регулирование в ювелирной отрасли, а имеют контрольные функции как органы валютного контроля. В связи с этим, с учетом задач и функций Министерства экономики, представляется целесообразным определить его в качестве органа, ответственного за разработку проектов нормативно-правовых актов.

2. Данным пунктом Государственной программы предусмотрена задача по упрощению порядка обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

Атабеков Азизбек Рахматович27.01.2017 14:51

Биламизки чет эл валютасини биржа оркали сотиб олиш курси хам мавжуд (бу курс бозор курсидан бир оз юкорирок). Худди шу курсга якинрок яъни бозор курсидан пастрок ахолига сотиб курсини ишлаб чикиш ва банк муассасалари конверсион бўлим оркали чет эл валютасини сотиб олиш бўйича янада соддарок тизим (ягона тизимга эга база яратиш керак у ерда ким каердан канча микдорда сотиб олганлиги хакидаги маълумот киритилиши шарт) ишлаб чикиш ва керак бўладиган хужжатларни ихчамлаштириш.

Перейти
Для информации28.01.2017 15:37

Таклифингиз учун рахмат. Мазкур масала “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар Стратегияси”нинг иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишларида шу жумладан эркин конвертацияни таъминловчи валютага оид муносабатларни тартибга солиш, миллий валюта курсини шакллантиришда замонавий бозор механизмларини босқичма-босқич жорий этиш бандларида кўзда тутилган ва Сиз кўтарган масалалар ўз ечимини топади.

Bahodirov Bobur Bahodir o`gli27.01.2017 14:29

Палаталар йиғилишлари ва ялпи йиғилишни онлайн тарзда (жонли эфирда) бериб бориш, шунингдек депутатлар ва фракциялар томонидан муаян масала юзасидан қандай таклифлар киритилаётганини олдиндан бериб бориш. Шунингдек, палаталарнинг йиғилишларида кўриб чиқилиши режалаштирилган масалаларни олдиндан расмий веб-сайт орқали фойдаланувчилар эътиборига ҳавола этиш. Йиғилиш натижасида шунчаки пресс-релиз тарзида емас балки қайси депутат ёки сенатор қандай таклифни баён этганини расмий веб-сайтда бериб бориш лозим.

Перейти
Принято30.01.2017 12:26

Благодарим за внимание. Ваше предложение будет учтено проработки Госпрограммы.

Bahodirov Bobur Bahodir o`gli27.01.2017 14:07

Ўзбекистон Республикасининг "Чет давлатлардаги дипломатия ваколатхоналари бошлиқларини тайинлаш ҳамда чақириб олиш тартиби тўғрисида" қонунини янги таҳрирда қабул қилиш лозим. Сабаби мазкур қонун Ўз,Респ. Конституциясининг 93-моддаси 6-банди ва 80-модда 8-бандига зиддир, яъни ҳозирда дипломатик ваколатхона раҳбарлари Президент тақдимига кўра Сенат томонидан тайинланади. Дастлаб қонун номланишини "Ҳорижий давлатлардаги дипломатик ваколатхоналар раҳбарларини тайинлаш ҳамда чақириб олиш тартиби тўғрисида" сифатида ўзгартириш лозим. Сўнгра дипломатик ваколатхоналар раҳбарлари тушунчасига таъриф бериш ва мазкур таърифда Ўзбекистоннинг халқаро ташкилотлар ҳузуридаги вакиллик институтлари раҳбарларини киритиш керак. Бундан ташқари қонунда дипломатик ваколатхона раҳбарларини тайинланиш ва чақириб олиш механизмини такомиллаштириш мақсадида Сенат номзодни рад этиш асослари, рад этилгандан сўнгги жараён, чақириб олиш учун Вена конвециясида кўрсатилмаган аммо долзарб бўлган асосларни киритиш лозим.

Перейти
Отклонено28.01.2017 15:42

Таклифингиз асослантирилмаган.

To'raev G'ayrat Halimjonovich27.01.2017 13:15

Сиёсий партиялар депутатлик гуруҳларининг маҳаллий ижро ҳокимияти органлари фаолияти устидан назорат қилишдаги ҳуқуқ ва ваколатларини кенгайтириш ва умуман депутатлик гуруҳлари фаолиятини янада самарали ташкил қилишда тегишли ҳудуддаги партия ташкилотларининг нуфузини янада ошириш мақсадга мувофиқ деб хисоблайман. Нуфуз эса кўп ҳолларда ҳудудий партия ташкилоти раҳбарига бевосита боғлиқ. Бунинг учун, амалиётда вилоятдаги юқори ташкилот, бошқарма раҳбарлари ҳудудий партия ташкилоти раислигига сайланиб (кўп ҳолларда жамоатчилик асосида) келинмоқда. Аммо бу раислар ҳам вилоят ҳокимидан ўтиб халқ депутатлари Кенгашларига танқидий таклифлар, мулоҳазалар беролмайди. Умуман олганда халқ депутатлари Кенгашларига ва ундаги ўз партияси гуруҳларига таъсири сезиларли эмас.

Таклифим шундан иборатки - ҳудудий партия ташкилотлари раисининг битта ўринбосари тегишли ҳудуддан сайланган Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари орасидан сайланса (жамоатчилик асосида) ўйлайманки мақсадга мувофиқ бўлади.

Ана шунда депутатлар ҳудудлардаги вазиятдан хабардор бўлибгина қолмай ушбу жараёнларда бевосита иштирок этишади (2-банддаги мақсадга ҳам мувофиқ) ҳамда халқ депутатлари вилоят, туман Кенгашлари фаолиятида мутаносиблик, соғлом рақобат кузатилади деб ўйлайман.

Эътиборингиз учун раҳмат!


Перейти
Для информации30.01.2017 12:28

Таклифингиз Давлат дастури қабул қилингандан сўнг, унинг ижроси жараёнида кўриб чиқилади. Эътиборингиз учун рахмат.

Firdavs Kutliev27.01.2017 12:51

1. Объединить МНО и МВССО, видение об образовании должно быть единым и непрерывным.

2. Если СоцЗащита не перешла бы в МинФин, то детсады можно было бы передать МинТруду( и СоцЗащиты) так как это можно связать с пособиями малоимущим которые не всегда могут оплачивать детсады.

3. Поставить целью вхождение узбекских ВУЗов в различные мировые рейтинги. Хорошее образование, включая высшее и профессиональное, приносит огромные деньги - только от зарубежных студентов в бюджет Австралии - $20 млрд, США - $30 млрд, Великобритании - $7 млрд. Хорошая репутация ВУЗов привлечёт иностранцев на учёбу к нам. Основные критерии дающие наибольшее количество баллов в рейтингах это как часто ссылаются на работу учённых и цитируют профессоров ВУЗа зарубежные ВУЗы. Только по этому критерию все Ташкентские ВУЗы обречены на провал, потому-что даже если их цитируют то количества цитат просто мизерное на каждый отдельный университет в Ташкенте готовящего специалистов по одному узкому направлению. Увелечить количество цитат и публикаций можно за счёт объединения институтов и университетов под одним или двум ВУЗом (в Ташкенте) и увеличения направлений. Создать супер университеты.

Первый суперВУЗ, Национальный Университет - состоит из таких факультетов как - Юридический (ТГЮУ), Факультет бизнеса, экономики и финансов (ТГЭУ, ТФИ, менеджмент направление ТУИТа), Медицинский (объединяет Мед.Академию, Стом.Институт, САМПИ, ФАРМИ), Искусств и Общественных Наук (объединяет ГосИнститут Искусств и Культуры, НацИнститут Художеств и Дизайна, Институт Востоковедения, ТИУ, Политология, Журналистика, УзГУМЯ, Философия, Социология, История), Естественных наук (Физика, Математика, Химия, География/Геология, Биология).

Второй суперВУЗ, Ташкентский Политехнический Институт имени И.А.Каримова - кроме своих факультетов, расширяется за счёт открытия факультетов - Информационных Технологий (ТУИТ), Автодорожный (ТАДИ), Лёгкой промышленности (ТИТЛП), Архитектурный (ТАСИ), Химико-технологический (ТХТИ), Аграрный (ТГАУ), Авиационный. Увеличение общего бюджета этих двух (супер)ВУЗов в Ташкенте также может повлиять на их рейтинг.

Ректоры остаются директорами институтов в которых ведётся и обучение и наука, первые проректоры станут деканами, институты сохраняют свою подведомственность различным министерствам и ведомствам.

4. Открыть некоторые другие факультеты в регионах с целью повышения их значимости и профиля (студенты не будут делать огромные раходы на проживание в Ташкенте как это сейчас происходит). Например, Юридические факультуте должны быть открыты, как минимум в Намангане и Бухаре. Это создаст также конкуренцию между ВУЗами что в образовании и науке должно приветствоваться.

5. Заново открыть факультеты политологии, их закрытие было редкостным событием в сфере высшего образования в мире.

Перейти
Для информации06.02.2017 16:03

Приняты к сведению.

Хван Леонид Борисович27.01.2017 12:16

4. В пункте 9 октябрьского Указа Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата» было закреплено следующее положение: «Высшему хозяйственному суду Республики Узбекистан в трехмесячный срок в целях обеспечения прозрачности и объективности, надежной судебной защиты прав предпринимателей обеспечить разработку программы, предусматривающей поэтапное внедрение механизмов аудио- и видеофиксации судебных заседаний, а также публикацию на веб-сайтах принятых решений судов».

В этом пункте Указа Президента Республики Узбекистан нет никаких оговорок, которые неожиданно появились в проекте госпрограммы (пункт 68). Две оговорки, которые не имеют под собой правового основания применительно к поставленной задаче Президента. Очень кратко покажем, что эти оговорки надуманны и не могут быть приняты в рамках реализации Стратегии («шахсий ҳаёт дахлсизлигини таъминлаган ҳолда ва суд иштирокчиларининг розилиги билан»).

А) Вопрос о деперсонификации судебных актов стоял давно, еще с конца 90-х годов, когда в СНГ по инициативе Совета Европы стала и впервые обсуждаться проблема открытости и прозрачности судопроизводства в контексте доступа к правовой информации. Однако никогда она не рассматривалась как основание, препятствующее или как-то иначе не дающая возможности для публикации акта. Речь в основном шла о т.н. превентивных технических способах или методах, исключающих какое-либо влияние на человека (любого участника процесса) в части его статуса или его ощущений или его страха и т.п. Среди первых вариантов, получивших развитие и стал способ выведения из акта т.н. идентификационных данных (пр.вс. ФИО, данных паспорта, его места работы и жительства, состава семьи, национальности, даже таких редко встречающихся в акте данных, как номер телефона, болезней или номер машины участника процесса). Но решение полностью публиковалось, а отсутствие указанных данных позволяло видеть всю суть-канву дела, мотивы суда, последовательность действий участников, тактику прокурора или адвоката и т.п. важные аспекты акта описательного свойства. Только данные судей и иных участников процесса, задействованных как представителей государственных органов власти – прокуроры, чиновники, эксперты государственных учреждений и т.п. не скрывались в акте, т.к. они представители власти и общественность должна видеть их поведение и решения. Более того даже этот способ скрытия данных был подвергнут серьезной критике и имел негативные аспекты, кстати не имеющих какого-либо отношения к обеспечению интересов участника процесса в т.ч. его безопасности.

Не публиковать допустимо решения т.н. закрытых процессов, по которому вынесено определение судьи. Но таких случаев совсем немного. И даже в таком варианте – «решение суда во всех случаях оглашается публично». Т.е. оно может быть доступно в резолютивной части неопределенному кругу лиц, а значит опубликовано, озвучено.

Предполагается, что в том случае если заседание проходит в открытом судебном разбирательстве, то и результаты этого разбирательства доступны всем без каких-либо ограничений (никакой деперсонификации, например, любой журналист придет на суд и опубликует суть принятого решения). А если разбирательство закрытое, то и его результаты, доступны в соответствии с ограничениями, принятыми согласно ГПК в этом судебном процессе.

Нет никакой логики в том, чтобы получать согласие участников процесса на размещение текстов судебных актов в открытых базах данных. Законодатель давно разрешил этот вопрос, предоставив им как участникам процесса право решать, какой тип судебного разбирательства должен быть открытый и закрытый.

Более того, законодатель установил ограничения в этом вопросе, сформулировав их в ст.10 ГПК РУз: закрытое судебное разбирательство допускается в целях предотвращения разглашения сведений о частной жизни участвующих в деле лиц, а также обеспечения тайны усыновления и тайны переписки. Пусть суд вынесет мотивированное определение о придании судебному разбирательству закрытого и в таком случае доступ к судебному акту будет также ограничен. Но даже в этом случае, решение суда оглашается публично, а значит и даже в этой части должен быть публично доступен. Ограничения могут быть наложены на иные части акта, например, описательную. См., например: ст.19 УПК РУз «Приговоры, определения и постановления судов во всех случаях провозглашаются публично», даже если речь идет о закрытом судебном рассмотрении.

Обратим внимание авторов пункта на следующее. Используется неофициальное понятие «суд иштирокчиларининг розилиги билан». Что такое «участники суда»? В тексте процессуальных кодексов, речь идет о «лицах, участвующих в деле» или об «участниках уголовного (гражданского) процесса», «участниках судебного процесса» или «участниках судебного заседания»? А может авторы пункта имели ввиду только истца и ответчика или подсудимого или потерпевшего? Но во всех этих случаях, публикация судебного акта не может быть увязана с желанием или волеизъявлением указанных лиц. К ним (лица, участвующие в деле, а не участники суда) обычно относят: стороны, третьи лица, их представители, прокурор, органы государственного управления, организации и отдельные граждане, участвующие в процессе в защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц и еще многие другие.

Введение указанной оговорки - это полная парализация идеи обеспечения прозрачности правосудия в Узбекистане (а это настолько важно, что и было отдельно указано в одном из первых Указов Президента Республики Узбекистан!!!). Например, как будет разрешен вопрос получения согласия участников (а их как видим в отдельных случаях может быть от 8 до 20-30 человек), как он будет доступен для общественности, чтобы не давать повода для мнения/слухов о сокрытии фактов и обстоятельств дела…. Придется вносить существенные поправки в процессуальные кодексы. Но и это не поможет, т.к. нельзя будет разрешить такой конфликт как наличие согласия от одного из участников при наличии отказа от иных…. Т.о. нет никакой правовой или организационной логики в использовании такой оговорки.

Авторы этих оговорок не учитывают, что это не третейские суды, где действует принцип конфиденциальности, а суды, выносящие решения от имени страны, точнее государственные институты. Суды – это публично-правовой институт. Пределы публичности процесса были установлены процессуальными кодексами. Публичность гарантирует не только права его участников, но и права всего общества, которое содержит судебную систему! Об этом не следует забывать.

Практически все научные специалисты в СНГ в своих материалах подчеркивают основную идею публикации актов судов - публичность правосудия это возможности для общественного контроля и средство от злоупотреблений в судебной системе. Ознакомившись с актом судьи, все увидят каково реальное наполнение принципов правосудия – независимость, компетентность, справедливость, законность и др.

Да, ведь понятно, что многие судьи окажутся неспособными работать в таких условиях публичности процесса. Но в таком случае все пункты раздела программы и Стратегии в части судебной реформы станут бесполезными.
Перейти
Принято27.01.2017 18:28

Ваше предложение будет рассмотрено в ходе проработки Программы.

Bahodirov Bobur Bahodir o`gli27.01.2017 12:06

Ривожланган мамлакатлар тажрибасини инобатга олган ҳолда Ўзбекистон Республикасининг "Парламент назорати тўғрисида" қонуни 5-моддасига қўшимча киритиш Ўзбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати Раиси ҳисоботларини тинглаш, Алоҳида ҳолларда Ўзбекистоннинг хорижий мамлакатлардаги дипломатик миссиялари раҳбарлари ҳисоботларини тинглаш.

Перейти
Для информации30.01.2017 12:08

Таклифингиз Давлат дастури қабул қилингандан сўнг, унинг ижроси жараёнида кўриб чиқилади. Эътиборингиз учун рахмат.

Abdurakhimov Muzaffar Daminjonovich27.01.2017 11:40

дастурнинг 308 бандига таклиф:

Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳасини ишлаб чиқишда Республика ахборот хафсизлигини таъминлаш идоралараро комиссиясини тузиш ва фаолиятини ташкил этишни назарда тутиш соҳада янада самарадорликка эришишга ҳизмат қилади.

Бундан ташқари электрон ҳужжатлар юритилиши натижасида электрон архивлар фаолияти ривожланиб бормоқда. Электрон архивларни сақловини таъминлаш, улардаги ахборот хавфсизлигини таъминлаш ҳам долзарблашиб бормоқда. Электрон архивлардаги ахборот хавфизлигини таъминлаш вазифаси ваколатини O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi га норматив ҳужжат билан бириктириб қўйиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Перейти
Для информации06.02.2017 10:17

Маълумот сифатида олинди.

Erkinjon Sabirov27.01.2017 11:24

Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ходимларини иш ҳақларини ошириш зарур. Бундан ташқари, фуқаролар йиғини раислари лавозимига мажбурий талаб сифатида олий маълумотни, давлат органларидаги узоқ йиллик узлуксиз иш стажини ва ижобий тавсифланган шахсий фазилатларининг мавжудлигини қўйиш керак деб ҳисоблайман.

Перейти
Отклонено27.01.2017 19:49

Билдирилган таклифларигиз маъмурий ислоҳотлар билан боғлиқ, бу соҳага тааллуқли эмас.

Абдуллаев Абдушукур Хамидович27.01.2017 10:51

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси лойиҳасининг 4-банди билан тасдиқланаган Давлат дастурининг IV боб, 4.2-бўлимига Архив ишини такомиллаштириш бўйича “Ўзархив” агентлиги томонидан қуйидагича таклифлар берилади:


Давлат дастурининг IV боб, 4.2-бандига Архив ишини такомиллаштириш бўйича 222-224-бандлар қўшилиши мақсадга мувофиқ ва ушбу бандларда қуйидагилар акс эттирилиши лозим деб ҳисоблаймиз:


222-банд. Давлат архивларининг моддий-техник базасини янада модернизация қилиш, актив сақлов майдонларидан фойдаланишни оптималлаштириш йўли билан Миллий архив фонди ҳужжатларини кафолатли ва халқаро стандартларга мувофиқ сақловини таъминлаш


Амалга ошириш механизми

1. Миллий архив фонди ҳужжатлари ва шахсий таркиб ҳужжатларини миграция қилиш ва уларга нисбатан туркумлашган тарзда сақловни жорий этиш билан Ўзбекистон Республикаси Миллий архив фонди ҳужжатларини марказлашган сақловини таъминлаш ҳамда давлат архивларининг фаолиятини оптималлаштириш бўйича таҳлилий материалларни тайёрлаш.

Бажариш муддати: 2017 йил
Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги


2. Қуйидагиларни кўзда тутадиган Ўзбекистон Республикасида 2025 йилгача архив иши ва иш юритишни ривожлантириш тўғрисидаги давлат дастурини қабул қилиш:

Бажариш муддати: 2017 й.
Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги


а) архивларни замонавий талабларга мувофиқ лойиҳавий ечимлар асосида қурилган бинолар билан таъминлаш, жумладан, 3 та марказий давлат архиви ва 14 та ҳудудий давлат архивлари учун 6 та 1 млн. сақлов бирлиги сиғимли, 8 та 600 минг сақлов бирлиги сиғимидаги қўшимча сақловхоналар ҳамда бинолари фойдаланишга яроқли эмас деб ҳисобланган 16 та туман давлат архивлари учун 100 минг сақлов бирлиги ҳажмида янги архив бинолари қуриш;

Бажариш муддати: 2017-2025 йиллар
Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги, Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлиги


б) давлат архивлари ва уларнинг филиалларининг замонавий рақамлаштириш қурилмалари билан жиҳозлаш ва Архив маълумотномаларини беришнинг интеграллаштирилган ахборот тизимини жорий этиш орқали фуқароларнинг ижтимоий-ҳуқуқий (йилига 400 мингдан ортиқ) сўровларини ижро этиш муддатини бир ойгача муддатдан 10 кунгача камайтириш ва фуқароларнинг сўровларини қабул қилиш ҳамда маълумотномаларни бериш иш кунларини ҳафтасига 3 кундан 5 кунгача ошириш;

Бажариш муддати: 2018 йил
Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги, Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлиги


в) алоҳида қимматли ва ноёб архив ҳужжатларининг суғурта нусхалари махсус фондини давомли шакллантириш бўйича микрофильмлаш лабораториясини ташкил этиш;

Маълумот учун: бутун дунё архив амалиётига мувофиқ архив маълумотларининг энг ишончли ва кафолатли сақловини халқаро тан олинган усули сифатида бу маълумотларни микропленкаларда сақлаш белгиланган (пленкалардаги ахборотлар оддий сақлов шароитларида 500 йилдан ортиқ сақланади, бундан бошқа ишончли жисмоний асос шу кунга қадар белгиланмаган).

Республикамизда мазкур йўналишдаги ишлар олдинги аср 90-йилларидан бошлаб тегишли қурилмаларнинг жисмоний эскирганлиги ҳамда тегишли бутлаш воситалари бўлмаганлиги сабабли тўҳтаб қолган. Ҳужжатларнинг рақамли шаклдаги электрон образлари ахборот ташувчи жисмоний асоснинг ишончлилиги илмий асосланмаганлиги сабабли суғурта фондга яроқли деб халқаро тан олинмаган.

Бажариш муддати: 2018-2019 йиллар
Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги, Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлиги


г) жисмоний ва юридик шахсларга масофавий тарзда архив хизматлари кўрсатишни таъминловчи технопарк ташкил этиш ва шу орқали биринчи навбатда узоқ муддатли (75 йилгача) сақловга олинган 4 млн. сақлов бирлигидаги архив ҳужжатларининг умумий фойдаланишга мўлжалланган электрон базасини шакллантириш ва шу орқали 64 млрд.сўм ҳажмидаги бюджет буюртмасини ҳамда ҳар йили 4,6 млрд.сўмлик бюджет маблағларини тежашга эришиш.

Бажариш муддати: 2018-2019 йиллар
Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги, Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлиги


223-банд. Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг архив-ахборот ресурсларини ягона ахборот маконида унификациялашган тарзда жамлаш, ҳисобини юритиш, сақлаш ва фойдаланиш тизимини яратиш


Амалга ошириш механизми

Ўзбекистон Рспубликаси Марказий давлат архиви базасида давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари ҳамда хўжалик бошқаруви органларининг архив-ахборот ресурсларини (электрон ҳужжатлар ва электрон шаклдаги бошқа ҳужжатларни) ягона ахборот макони ва муҳитида сақлаш ва фойдаланиш бўйича марказлашган Репозиторийни ташкил этиш

Маълумот учун: Амалда белгиланган талабларга мувофиқ барча бошқарув органлари ўзларининг электрон архивларини шакллантиришлари ва идоравий сақлов муддатлари тугагандан сўнг ўз ахборот ресурсларини давлат архивларига топширишлари лозим этиб белгиланган. Марказлашган Репозиторий воситасида давлат органларининг архив-ахборот ресурсларини ягона ахборот маконидан жамлаш ва сақловни ташкил этиш, улардан масофавий сегментлашган тарзда фойдаланишни ташкил этиш орқали тарқоқлашган электрон архивлар яратилишини олди олинади ва ушбу орқали ташкилий йўналишда дастлаб сарфланадиган 55 млрд.сўмлик ҳамда ҳар йиллик 4,1 млрд.сўмлик жорий ҳаражатлар тежалади.

Бажариш муддати: 2017-2018 йиллар
Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлиги, Иқтиодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги


224-банд. Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архивига Миллий архив мақомини бериш


Амалга ошириш механизми

Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архивига “Ўзбекистон Миллий архиви” мақомини бериш тўғрисидаги қарор лойиҳасини ўрнатилган тартибда ишлаб чиқиш ва Вазирлар Маҳкамасига киритиш

Маълумот учун: Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архиви Марказий Осиёдаги энг бой ва йирик архив ҳисобланади. “Миллий архив” мақоми берилиши мазкур архивнинг, шу жумладан республиками архив хизматининг халқаро нуфузи янада мустаҳкамланишига, халқаро архив, шу жумладан молия институтларига давлат архивларини кенгроқ жалб этиш, уларнинг мавжуд ўқув-услубий, ахборот ва моддий ресурсларидан самарали фойдаланишга имкон яратади.

Бажариш муддати: 2017 йил
Масъуллар: “Ўзархив” агентлиги

Перейти
Для информации06.02.2017 15:17

Маълумот сифатида олинди.

Abdurakhimov Muzaffar Daminjonovich27.01.2017 10:25

Хаммага маълумки, фуқаролар мурожаатларининг кўриб чиқилиши жараёнида ҳужжатларни тўғри ва сифатли юритиш амалиёти муҳим жиҳатлардан ҳисобланади, Амалдаги қонунчиликка мувофиқ Республикамизда иш юритиш соҳасида ягона давлат сиёсатини ВМ хузуридаги Ўзархив агентлиги амалга оширади. Шу муносабат билан масъул ходимлари малакасини ошириш тизимини ишлаб чиқиш жараёнига Ижрочи маъсул идоралар қаторига Ўзархив агентлигини ҳам киритиш яхши самара беради деб ишонамиз. Эътиборингиз учун рахмат.


Перейти
Для информации06.02.2017 09:31

Маълумот сифатида олинди.

Abdurakhimov Muzaffar Daminjonovich27.01.2017 09:59

Ташкилотларда ҳужжатларни идоравий сақлов муддати тугаши билан ҳужжатлар тегишли архив муассасаларига топширилади. Шунда жисмоний ва юридик шахсларга алоқадор ахборотларни тақдим этиш Архив муассасалари зиммасига тушади. Шуни ҳисобга олган ҳолда Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ўзархив агентлигини Ижро учун маъсуллар қаторига киритиш ва унинг фаолиятини янада такомиллаштириш мақсадга мувофиқ бўлади.

Перейти
Отклонено06.02.2017 08:51

Таклиф асослантирилмаган.

Safarov Azamat Raxmatovich27.01.2017 08:35

Газеталарнинг ижтимоий аҳамиятидан келиб чиқққан ҳолда уларни қўллаб-қувватлашнинг табақавий механизмини аратиш;

Масалан, баъзи бир хорижий далвтлардагидек обунада ташкилотларга мажбурият бериш.

Оммавий ахборот воситаларининг жамоатчилик назоратидаги иштирокининг аниқ механизмлари акс этиши зарур.

Журналистик суриштирувнинг ҳам қонуности ҳуқуқий асослари яратилмаган.

Перейти
Для информации06.02.2017 09:44

Маълумот сифатида олинди.

Mavlutdin Narzullaev27.01.2017 08:29

“Электрон ҳукумат” ахборот тизимлари комплекслари ва маълумотлар базаларининг ахборот хавфсизлиги талабларига мувофиқлиги мониторингини олиб бориш тизимини яратиш, албатта долзарб масалалар қаторига киради. Аммо бу тизим ёрдамида ҳозирги кунда “Электрон ҳукумат” тизими лойихаси доирасида ишлаб чиқилаётган комплекс интеграллашган ахборот тизимлари ва маълумотлар базаларини мониторинг қилиш аввалдан маълум натижага олиб келади, яъни ишлаб чиқилаётган ахборот тизимларининг биронтаси ахборот хавфсизлиги талабларига тўлиқ жавоб бермайди Бундан келиб чиқиб қуйидаги таклиф дастурга киритилса мақсадга мувофиқ бўлар эди:

Республикада “Электрон ҳукумат” лойихаси доирасида ишлаб чиқилаётган комплекс интеграллашган ахборот тизимлари ва маълумотлар базаларини ахборот хавфсизлигини таъминлаш ва уларнинг ҳимояланганлик даражаси бўйича аттестация қилишни йўлга қўйиш мақсадида миллий дастурий ва аппарат-дастурий ахборотни криптографик ва техник ҳимоя қилиш воситаларини (национальные средства криптографической и технической защиты информации) ишлаб чиқишни йўлга қўйиш.

Бундай воситалар ёрдамида республикада ҳимояланган ахборот тизимларини ишлаб чиқишни йўлга қўйиш ва уларни ҳимояланганлик даражаси бўйича аттестация қилишни амалга ошириш мумкин.

Бугунги кунда Давлат солиқ қўмитаси ва UNIKON.UZ томонидан ишлаб чиқилган махсулотлар билан бу масаланинг 10 фоизини ҳам ҳал қилиш мумкин эмас. Республикада ахборот технологиялари сохасида ва жумладан дастурий воситалар ишлаб чиқиш йўналишида фаолият юритаётган кўплаб фирма ва компанияларни бу лойихани амалга оширишга жалб қилиш лозим. Ва буни ўз навбатида ахборотни криптографик ва техник химоя қилиш сохасидаги фаолият турларини лицензиялаш, хамда ишлаб чиқилган махсулотларни сертификациялаш тизимлари орқали мувофиқлаштириш мумкин (Ўзбекистон Республикаси Президентининг 03.04.2007 йилдаги ПҚ-614-сонли Қарори ва Вазирлар Маҳкамасининг 21.11.2007 йилдаги 242-сонли Қарори талаблари асосида).

Перейти
Принято06.02.2017 09:30

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Mavlutdin Narzullaev27.01.2017 07:44

Предложения (Таклифлар):

1) Как одна из основных подсистем геологической информационной системы Республики Узбекистан необходимо разработать географическую информационную систему слежения за опасными геологическими последствиями (ГИСС ОГП). С помощью данной системы должна обеспечиваться on-line мониторинг ОГП по всей территории РУз созданием ситуационных центров в таких структурах, как МЧС, Госкомгеология, Госкомземгеодезкадастр, Госкомприроды и конечно в Кабинете Министров. По результатам функционирования ГИСС ОГП будет обеспечиваться также выдача заключений о целесообразности или не целесообразности осуществления строительных работ на конкретных участках, где были запланированы строительство объектов различного назначения.

2) Госкомземгеодезкадастр должен выступать в качестве Заказчика и ни как в качестве ответственного исполнителя проекта (у них нет специалистов в области информационно-коммуникационных технологий и тем более в сфере ГИС-технологий.).

3) В не зависимости от источника финансирования разработкой национальной ГИС РУз, в том числе ГИСС ОГП, должны заниматься отечественные разработчики. У нас для этого имеется достаточный потенциал, только необходимо правильно и целенаправленно управлять проектом с привлечением высококвалифицированных ИТ-менеджеров и системных аналитиков.

Перейти
Для информации06.02.2017 09:29

Приняты к сведению.

al-Orifxōja Sayyid Jamolxon Sayyid Azizxon ōḡli27.01.2017 05:11

Благодарю кодеров Узинфоком за добавлении опции форматирования текста. Это говорит о серъезности вашего подхода к беспрецедентному всенародному обсуждению Стратегии, это указывает на ваш высокий профессионализм. есть маленькое предложение: господа, учитывая что конкретно данное всенародное онлайн обсуждение Стратегии в принципе одноразовое явление, можно заснять фильмец (в жанре документальки) для презентационных (нет, не для телевизионного вещания, а именно для презентационных и обучающих) нужд с фиксированием появления, развития проекта. вы молодцы!

Перейти
Для информации06.02.2017 09:17

Спасибо за внимание.

al-Orifxōja Sayyid Jamolxon Sayyid Azizxon ōḡli27.01.2017 05:05

Ранее на данной ветке я выразил сарказм, и получил саркастическую «благодарность за внимание».

Но далее собираюсь предложить некоторые соображения по существу вопроса п/н 31 из графы 1.2. Госпрограммы.

Я отдаю себе отчет, что все эти: ОваЎМТВ, Адлия вазирлиги, Меҳнат вазирлиги, Молия вазирлиги, ТИВ, ДТМ, ДБА, вазирлик ва идоралар в качестве исполнителей точно в сроки представят совместный проект УП по усовершенствованию деятельности АГУ при Президенте РУз, и соответственно, особой нужды в поиске и сборе идей не должно быть. Однако такой «иждивенческий» подход уже не соответствует духу времени, темп и векторы которого задает Лидер нации – Президент Ш.М.Мирзиёев. За сим как говорится я рискну и заранее приношу извинения у модераторов ветки за отнимание времени и внимания…

Во-первых, Лидер нации очень целенаправленно поставил вопрос совершенствования системы госуправления в обновлении жизнедеятельности страны во главу угла (второй из первых задач: глава №1.2. Госпрограммы). И естественно, центральное учреждение призванное заниматься формированием и подготовкой нацрезерва управленческих кадров непременно должно быть подвергнутым реформированию. Поэтому как процесс подготовки, так и процесс утверждения должен быть освещен и преподнесен в соответствии с общими радикальными (в смысле радикально реформирующими нашу жизнь) усилиями Президента РУз по реформированию социально-экономического развития страны. То есть не должно это (конкретно этот НПА) a чисто формальном, для галочки духе.

Во-вторых, очень симптоматично, что образующий руководящий нормативный акт - Указ Президента Республики Узбекистан от 10 апреля 2012 г. № УП-4435 «О мерах по дальнейшему совершенствованию подготовки кадров в сфере государственного управления» отсутствует в публичном доступе. Непосредственного текста НПА невозможно найти ни в архивах, ни собраниях законодательных актов РУз, ни даже на сайте АГУ (и это первейший образующий нормативный акт! Хотя на их сайте отсутствует даже ссылка на устав, и это целого и единственного в своем роде учреждения с названием академия с заглавной буквой – вот почему).В чем причина? Этот документ на основе которого всенародно объявлены целый ряд важных и весомых актов, например, ПКМ-160 от 01.06.2012 или ПКМ-182 от 22.06.2012, принципиально не может быть «закрытым». Может корень упущений именно в этом?

В-третьих, именно поэтому далее буду оперировать традиционными формулировками без конкретной ссылки на образующие нормативные акты (УП-4435 от 10.10.2012 или новый устав АГУ) по причине их не доступности, соответственно отсутствия. Ибо на данный момент все что есть и предназначено для обнародования (за исключением спец.документов) доступно в плане информации.

В-четвертых, если верно, что традиционно АГУ (далее Академия) является головным образовательным учреждением по подготовке, переподготовке и повышению квалификации руководящих работников органов власти и управления, руководителей общественных организаций и объединений, хозяйственных структур, а также по проведению научных исследований в области кадровой политики Республики Узбекистан – то необходимо в проекте НПА конкретно акцентировать внимание на том, что Академия является также национальным координирующим центром по формированию базы данных по резерву управленческих кадров. Таким образом ее задача в области кадровой политике расшириться с науч.исследований (которые не имеют прикладного веса, и это факт, в ином случае, за четверть века – за срок формирования целого поколения в стране не был бы ощутим кадровой кризис, была бы оправдавшая себя методология формирования резерва, оптимального его использования, переформатирования его ресурсов) уже на практическое применение. Соответственно, сфера формирования резерва управ.кадров в стенах Академии перестанет быть простой картотекой лишь бывших ее слушателей, а станет целым полигоном, оперирующим с данными по кадрам со всех ключевых сегментов для формирования резерва управ.кадров. Тут одной штатной единицей особиста в звании капитана максимум не обойтись. Тут уже должен работать полноценный центр со всеми HR, методологическими, IT, службистскими ресурсами.

В-пятых, если верно, что традиционно Академия является ведущим в Республике Узбекистан учебно-методическим и научным центром в области дополнительного образования и оказывает необходимую научно-методическую и информационно-аналитическую помощь образовательным учреждениям подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров – то это ныне (в свете подготовки и принятия Закона о госслужбе) лишнее! Нельзя быть далее «не рыбой, не мясом». Академия должна концентрировать свое внимание не на пед.деятельности, а на прикладных значениях своей деятельности. Раз она при президенте страны, значит перво-наперво все ее усилия должны служить ежедневным нуждам именно формирования важнейшего составляющего всей госслужбы. Ибо «государство – это кадры и учет».

В-шестых, деятельность Академии должна иметь меру ответственности за результаты. Если она готовит кадры управленческого звена (среднего и выше уровня), и ее этот кадр (кадет, выпускник или слушатель не суть) непосредственно на управленческой должности (посту) не оправдал доверие Президента, облажался, грубо говоря, то меру ответственности должна нести и Академия. Данный момент увязки необходимо законодательно предусмотреть. Ведь есть в народе традиция ругаться «Эх, сани ўша тарбия берганингни (устозингни) бошига дўппи и так далее». Не зря ведь. И это естественным образом будет происходит, когда академия из непонятно чего (то ли уч.заведение, то ли НИИ, но однозначно статусное) превратиться в общенациональный центр формирования резерва управленческих кадров страны. И будет давать соответствующее обоснованные рекомендации при назначениях своих воспитанников при принятии руководством страны орг.-кадровых решений. И отвечать за эти самые свои рекомендации.

В-седьмых, если верно, что есть практика приравнивать по статусу, условиям оплаты труда, социально-бытового обеспечения, медицинского и транспортного обслуживания ректора Академии к Государственному советнику Президента Республики Узбекистан, а проректоров Академии — к главному консультанту Аппарата Президента Республики Узбекистан – однако существует и денно-нощно трудится оправданно целая служба госсоветника Президента по организационно-кадровой политике – то получается казус. Поэтому необходимо приравнивать ректора Академии не к госсоветнику, а конкретно указать, что ректор Академии по статусу является заместителем именно Госсоветника по организационно-кадровой политике. Вроде из статуса «при Президенте» давно должно было вытекать, что Академия целиком на подчинении Аппарата Президента, что она является неким науч.центром, а также полигоном именно для целей и задач Аппарата Президента. Однако непонятные интеллигентные (псевдоинтеллигентные) рефлексии на уровне «то ли уч.заведение, то ли НИИ, то ли хозрасчетное предприятие по отправке на зарубежные краткосрочные бизнес-туры (есть такое понятие: business trips, или кто-то в серьёз кроме некоторых нынешних тщеславных слушателей Академии верят, что целый эм-би-эй-диплом даже самого заштатного корейского ВУЗа можно получить за полтора месяца?!), но однозначно номенклатурное».

В-восьмых, внедрить правило, что для всей номенклатуре управленческих кадров страны Академия является «лицензированным» сосредоточением проведения госаттестаций на соответствие. Для высшего управленческого звена (министры и хокимы) под эгидой и с участием службы Госсоветника по организационно-кадровой политике, а начиная со среднего звена Академия самостоятельно при координации и патронаже службы Госсоветника по организационно-кадровой политике. Это важно, ведь мы стали свидетелями первых в истории реально межпартийных выборов Президента, кабинет министров у нас по закону будет формироваться на основе межпартийных выборов в высший представительский орган страны (парламент). Далее на повестке выборность глав местных органов власти, они также будут на межпартийной основе. Так что ничего зазорно в проверке знаний и квалификации целого хокима нет, ведь он до избрания хокимом мог быть просто учителем-партийцем. Этот момент также увязывается с ответственностью Академии за подготовленные ею или рекомендованные (разве результаты аттестации не те же рекомендации от нее) управленческие кадры.

В-девятых, прекращение набора по разнарядкам. Это должно стать элитарным заведением. Нельзя для ИБД (имитации бурной деятельности) обучать в одном потоке замхокимов и председателей ферм. Это есть юридический и понятийный нонсенс. Фермер – это частное лицо предпринимательское, у него цели лишь предпринимательские. По умолчанию в развивающейся стадии жизненного цикла бизнеса, предприниматель не стремиться все бросить и стать управленческим госслужащим на окладе. А заниматься бизнесом госслужащему тоже по умолчанию запрещено. Необходимо до набора в Академии вести учет потенциальных слушателей. Например, с постановкой задачи вроде творческого экзамена: в групповом составе (скажем из 3 районов/областей одного региона) из 10 человек получают задачу выявить наиболее кризисные моменты в социально-экономической жизнедеятельности определенной админ.территор.единицы. И сделать обоснованные доклад (аналитическую записку) со схемами, раскладками. Без решений, и рекомендаций. Одни лишь проблемы реальные и выпукло представленные в разрезе отраслей и территорий. А вот в качестве дипломной работы эта же группа должна разработать реальный план по решению ранее выявленной проблемы. Но, а в течении обучения, этой же группе поручать моделировать и первую часть (выявление проблемы) и заключительную часть (решение проблемы). И должны они будут (представить решение проблемы) исходя из собственных должностей: замхокимы как замхокимы (без посягательств на компетенции тех же своих непосредственных начальников - хокимов), а управляющие райбанка как управляющие райбанка, но не более.

В-десятых, с точки зрения номенклатурности и статусности Академии с префиксом «при Президенте РУз» прекратить практику отправки якобы на обучение за рубеж. Ведь во всех руководящих НПА ясно указано, что из госбюджета ежегодно выделяются необходимые ассигнования на содержание Академии, в том числе на заработную плату, оснащение и капитальный ремонт находящихся на ее балансе зданий и сооружений, выпуск учебно-методических пособий и трудов согласно представляемым расчетам. Значит «хозрасчет» при всяких «Олий бизнес-мактаби» с довеском получения после короткого бизнес-тура (про сущность business trips см. выше в пункте «в-седьмых») не должно являться самоцелью. Зачем плодить агентов влияния зарубежных стран в коридорах узбекской госвласти и госуправления?! Или мы единственная в мире страна ни разу не столкнувшаяся с явлением «перебежчиков» и «невозвращенцев»?! И зачем стране управленческий кадр, хвалящийся иностранным дипломом (который как указал выше и не диплом даже)?! Зачем стране исходя из генерального принципа «Биз хеч кимдан кам эмасмиз» вообще нужда уезжая туда (! я это подчеркиваю, ибо тут никоим образом не касаюсь международного обмена опытом вообще) набираться ихнего зарубежного опыта?! Намного экономичнее с интенсивными промежутками приглашать в Академию на лекции, мастер-классы и т.д. тех же зарубежных ученых и специалистов.

Перейти
Принято06.02.2017 09:16

Ваше предложения будут рассмотрены при подготовке проекта нормативно-правового акта по данному пункту.

Ravshanov Olim Maxmudovich27.01.2017 01:12

Ушбу лойиҳа бўйича мени бир қанча таклифларим бор, тўғри бу лойиҳа анча мунча давлат архитектурасининг ривожланиша катта ҳиса қўшади, ва, Тошкент шаҳрини ва Давлатимизни ҳам ривожлантиршда яхшигина ўз ҳиссасини қўшади, лекин ушбу лойиҳага яна бир қатор қўшимчалар критилса аҳоли учун яъни "Ўзбекистон Фуқаролари" учун ва унинг турмуш даражасини оширишда жуда ҳам катта ёрдам ва қулайликлар яратилади. Бу бир қатор қўшимчалар нималардан иборат: - Тошкент шаҳри ва вилоятида доимий яшовчи фуқаро ўзига тегишли бўлган кўчмас мулк яъни уй-жой ни биринчи, иккинчи ва ҳ.к. даражали яқин қариндошларига совға тариқасида ўзига тегишли бўлган кўчмас мулник яъни уй-жой ни биринчи, иккинчи ва х.к. даражали яқин қариндошларининг номига расмийлаштириш ҳуқуқини бериш, (Фуқаролик Кодекси бўйича ўзига тегишли бўлган уй-жойни совға қилиш фақат Тошкентда доимий руйхатдан ўтган шахсларга совға қилиш рухсати берилган), ўзига тегишли бўлган уй-жойни совға қилиш нафақат Тошкентда доимий руйхатдан ўтган шахсларга совға қилиш рухсати берилиши керак балки бошқа вилоят фуқаросига ҳам совға қилиш ваколатини бериш керак, ҳақиқатдан ҳам агар биринчи, иккинчи ва ҳ.к. даражали яқин қариндошлари бўлса, ва шу қаторда энг кам ойлик иш ҳаққининг 50 -100 бараваригача бўлган давлат божини ҳам тўлаган ҳолда... Бу қўшимча агар киритилса аҳолини албатта бахтли қилади ва аҳолига бир қанча енгилликлар ва имкониятлар яратилади, ва Датлатимизга ҳам қўшимча даромад олиб келади.

Перейти
Для информации27.01.2017 19:25

Маълумот учун.

Ravshanov Olim Maxmudovich27.01.2017 00:59
Ушбу лойиҳа бўйича мени бир қанча таклифларим бор, тўғри бу лойиҳа анча мунча давлат архитектурасининг ривожланиша катта ҳиса қўшади, ва, Тошкент шаҳрини ва Давлатимизни ҳам ривожлантиршда яхшигина ўз ҳиссасини қўшади, лекин ушбу лойиҳага яна бир қатор қўшимчалар критилса аҳоли учун яъни "Ўзбекистон Фуқаролари" учун ва унинг турмуш даражасини оширишда жуда ҳам катта ёрдам ва қулайликлар яратилади. Бу бир қатор қўшимчалар нималардан иборат: - Тошкент шаҳри ва вилоятида доимий яшовчи фуқаро ўзига тегишли бўлган кўчмас мулк яъни уй-жой ни биринчи, иккинчи ва ҳ.к. даражали яқин қариндошларига совға тариқасида ўзига тегишли бўлган кўчмас мулник яъни уй-жой ни биринчи, иккинчи ва х.к. даражали яқин қариндошларининг номига расмийлаштириш ҳуқуқини бериш, (Фуқаролик Кодекси бўйича ўзига тегишли бўлган уй-жойни совға қилиш фақат Тошкентда доимий руйхатдан ўтган шахсларга совға қилиш рухсати берилган), ўзига тегишли бўлган уй-жойни совға қилиш нафақат Тошкентда доимий руйхатдан ўтган шахсларга совға қилиш рухсати берилиши керак балки бошқа вилоят фуқаросига ҳам совға қилиш ваколатини бериш керак, ҳақиқатдан ҳам агар биринчи, иккинчи ва ҳ.к. даражали яқин қариндошлари бўлса, ва шу қаторда 5%-10% бўлган давлат божини ҳам тўлаган ҳолда... Бу қўшимча агар киритилса аҳолини албатта бахтли қилади ва аҳолига бир қанча енгилликлар ва имкониятлар яратилади.
Перейти
Отклонено27.01.2017 19:24

Шарҳингиз учун рахмат. Таклиф этаётган масалангиз амалдаги қонунчилик талабларига мос келмайди.

Хван Леонид Борисович27.01.2017 00:51
Б) возникает еще один аспект оказания правовой помощи в такой форме. И его следует обязательно учесть. Веб-сайты органов государственной власти и управления по закону имеют официальный статус. Это значит любая информация, исходящая с данного сайта, в т.ч. через структуры при данном сайте, будет представлять официальную позицию данного органа государственного управления. К реализации данного мероприятия привлечена Палата адвокатов и ее территориальные подразделения (судя по колонке). Значит логично предположить, что члены палат будут привлечены к подготовке ответов на запросы правовой поддержки через указанный официальный сайт органа власти, а может даже лично отвечать за э-вопросы. Иначе зачем среди привлеченных лиц указаны палаты адвокатов? Но в этом-то и проблема. Официальную позицию могут формировать только должностные лица данного органа власти и то не все, а уполномоченные, чаще всего ответственные должностные лица, и даже не всегда юрисконсульт, а как минимум начальник юридической службы. Т.о. упоминание палаты адвокатов ставит реализацию данного пункта под сомнение, если учесть, что ответ с/или через сайт госоргана всегда официален. По нашему мнению, идея может и хорошая, однако ее реализация возможна только силами штатных работников госоргана власти, имеющих при этом соответствующие полномочия.
Перейти
Для информации27.01.2017 18:57

Спасибо Вам за комментарий.

Хван Леонид Борисович27.01.2017 00:51
3. А) употребление в пункте 74 термина «юридическая клиника» в пункте, где предполагается ведение на сайтах отраслевых органов государственного управления «онлайн юридической клиники» по тематике работы соответствующего государственного органа власти, является искажением смысла природы юридической помощи, оказываемой «юридической клиникой». Мы не против существования системы бесплатной юридической помощи при министерствах и госкомитетах, однако следует внимательно относиться к термину «юридическая клиника», имеющим более чем вековую историю и традиции, среди которых понимание того, что клиника всегда была частью НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ системы юридической помощи. Гражданин имеет право свободного выбора государственной или негосударственной системы бесплатной юридической помощи. Однако при этом нельзя вводить его в заблуждение термином «юридическая клиника», который всегда ассоциировался с НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ системой юридической поддержки. А государство, создавая свою систему, может применять иные формы, например, «центр бесплатной юридической помощи», «группа бесплатной юридической помощи» и т.п. Присвоение статуса «юридической клиники» пусть и в онлайн-формате государственными органами власти будет способствовать искажению природы юридической помощи. Как подчеркивает проф. Екатерина Шугрина «каждый термин должен использоваться правильно и к месту. Иначе происходит невольное выхолащивание содержания», «для юридической клиники одна из обязательных составляющих - учебная или образовательная. А все иное и называться должно иначе». Проф.Шугрина Е.С. (МГЮУ им.Кутафина) – была у истоков юридического клинического образования в СНГ и выработки стандартов юридических клиник для СНГ. Стоит прислушаться к этому мнению, данному именно в связи с этим пунктом госпрограммы. Конечно, законодательного запрета именовать такие формы оказания правовой помощи при органе государственной власти как «онлайн юридическая клиника» нет, однако полагаю, что авторы этого предложения проявят щепетильность и уважение, используя эту замечательную правовую идею в надлежащем классическом формате (где база - университеты). Коллеги из Центра развития юридических клиник России и Ассоциации юридических клиник Украины не разделяют данную идею применения классической формы оказания правовой помощи.
Перейти
Принято27.01.2017 19:13

Спасибо за комментарий. Ваше предложение будет учтено при дальнейшей проработке Программы.

Хван Леонид Борисович27.01.2017 00:45
Будет неплохо, если здесь же отразить одно важное обстоятельство – проведение правового эксперимента по данному закону. В последней колонке написано так, что якобы закон предназначен для граждан. Если это так, то следует внести поправку - закон также рассчитан на реализацию прав и интересов юридическими лицами.
Перейти
Принято05.02.2017 12:05

Ваше предложение будет рассмотрено при реализации Программы.

Хван Леонид Борисович27.01.2017 00:44
2. Принятие законопроекта было перенесено на 4 квартал 2017г. Это конечно небольшая отсрочка, но в целом верное решение, если учесть особую сложность работы по его имплементации как на уровне подготовки соответствующей доктрины, так и практического комментария к нему. Нам всем необходимо время и в отработке формулировок и особенно в адаптации закона, подготовки среды его применения. В прошлом году в Минюст РУз передавались наши общие замечания по природе и характеру закона в правовой системе страны, абсолютно меняющего принципы публичного права в стране, а также предопределяющего кардинальное изменение всех иных кодексов и законов, регулирующих административно-правовые отношения. Подчеркивалось, что закон намного сложнее, чем Налоговый, Таможенный и иные акты публичного права вместе взятые! Также подчеркнем, что этот закон во сто крат сложнее, чем подготовить проекты упоминаемых в программе законов (о госслужбе и общественном контроле и основах государственного управления и т.п.). Этот закон не имеет отношения к административным регламентам, что также надо учитывать в процессе работы и создания должного восприятия в обществе данного законопроекта. Учитывая невероятную сложность его понимания, рекомендуется внести дополнение к данному пункту в виде отдельного предложения – «создание исследовательской группы по подготовке Комментария к закону». Обычно такая задача возникает на другой стадии, в период правоприменения, однако в данной ситуации требуются нестандартные решения. Т.е. уже сегодня необходимо продумать его подготовку, формально рассчитанной на 3 года, вкл. 2-х летний срок вступления в силу. Для информации: ни одна страна в СНГ, из принявших аналогичный закон еще со времен начала 2000 г.г., не смогла на сегодня подготовить комментарий к закону, даже близко подойти к его решению (кроме Эстонии; в Белоруссии есть краткий комментарий, принятый в 2016 г.). Причин много, в т.ч. сложность теории административных процедур и необъятность практики применения закона как на уровне административных органов, так и в судах. Нам необходимо все учитывать и задолго до принятия закона закладывать прочную основу для более продуманной тактики и широкой стратегии его принятия, чем это было сделано (делается), например, в странах Южного Кавказа или Центральной Азии. Это предложение не несет финансовых обязательств для бюджета страны, однако его упоминание в таком важном документе позволит показать глубину нашего правопонимания и иной уровень ответственности не только за принятие закона, но и за эффективное его применение. Именно это указывалось в выступлениях главы государства Мирзиеева Ш.М. применительно к задачам парламента, правительства и иных сопричастных к законотворчеству структур. Нет и никаких научных препятствий в реализации данной задачи, т.к. примеры подготовки комментария к закону до его принятия уже имелись в СНГ. В данном случае государство приняло на себя обязательство принять закон как часть государственной программы, значит нет сомнений в том, что закон будет принят. Приняв это предложение, мы лишь даем возможность серьезно подготовиться к его адаптации в правовой системе страны. Упоминание в госпрограмме об этом аспекте применения закона – есть важный сигнал для общественности быть готовыми к совместному взаимодействию с законодателем. Очень просим, прежде чем отклонить данное предложение, продумать тактические плюсы, которые мы получаем в результате его принятия. Очень хотелось бы не только принять закон, но и принять его в совершенно иной инфраструктуре решений и степени готовности, чем это имеет место у соседей в странах региона и СНГ.
Перейти
Принято05.02.2017 12:06

Ваше предложение будет рассмотрено при реализации Программы.

Хван Леонид Борисович27.01.2017 00:44
1. Было бы правильным вернуться к старому наименованию закона - “Маъмурий процедуралар тўғрисида”. Термин «процедура» применяется в научной литературе и законодательстве сотню лет и в странах мира со сложившейся богатой правовой культурой административного права он звучит именно как процедура. Слово происходит от франц. «procédure», и далее восходит к латинскому «procedere». Русское слово «процедура» заимствовано через старо-нем. «prozedur». Лет 9-10 назад при обсуждении понятия «административная юстиция» в узбекском переводе как «маъмурий юстиция», была сделана попытка изменить его на сочетание «маъмурий адлияси». Однако, спохватившись многие поняли, что при таком подходе утрачивается внутреннее богатство термина, веками звучащего именно как «юстиция» (justiz, justice), за которым как известно скрыто особое предназначение и глубина административного правосудия как ветви, служащей гражданам, а не государственным органам, как ветви правосудия, где нет места применению мер административной ответственности. Ведь надо предполагать, что содержание термина должно как можно ближе соответствовать его изначальному смыслу в условиях, когда оно только начинает внедряться в правовую систему страны. Поэтому после завершения дискуссии, поддержку получил вариант «маъмурий юстиция». С учетом изложенного предлагается оставить прежнее название «маъмурий процедуралар», учитывая этимологию термина, а также достаточно широкое и устойчивое восприятие данного зарубежного правового института под наименованием «процедура» (procedure, procédure, procedura, procedimiento; англ., франц., итал., исп.). Тем самым будет подчеркнуто содержательно-прямое отношение национального закона к законам, регулирующим аналогичные правоотношения в европейских юрисдикциях. А нам важно это особо показать, т.к. данный закон как нельзя глубоко имеет своими корнями именно европейскую природу, а значит нашей страной был выбран именно этот путь реформы публичного права. Особо укажем, что этот термин в юридическом языке не создан, а именно заимствован из иностранного для выражения специальных и очень глубоких понятий и идей, который несет в себе термин «процедура». У термина, который звучит как «процедура», нет адекватного русского термина. И переводить его так, как вольно сделали в проекте программы не надо. У этого термина даже нет синонимической замены. У него сложнейшая семантика. Этим термином пытаются обозначать реалии иностранной правовой действительности Германии и США, Австрии и Швейцарии, отсутствующие в действительности стран СНГ и потому не имеющие общепринятых национальных терминологических эквивалентов. И ведь потому все говорят, что в странах СНГ никогда у нас не было того понимания, что стоит за термином «процедура» применительно к административно-правовой. Термин, предложенный в проекте программы, стирает специфику реалий данного иностранного правового института. Можно ведь просто передать звуки иноязычного слова (procedure, procédure, procedura, procedimiento) при помощи букв латинского алфавита (т.е. применить транскрипцию). Не «тартиб-таомиллар», а «prozeduralar» («prozedurasi», «prozedura» и т.д. по контексту). И уж точно это не «тартиб» (по-русски - «порядок»), т.к. в административном регулировании «порядок» у нас был всегда, а вот «нового отношения административного органа к человеку» не было. А «(procedure, procédure, procedura, procedimiento)» - это и есть новое отношение на новых неизвестным нам принципах в т.ч. справедливости, нравственности и морали управления (good governance). Потому даже в названии закона очень важно это отразить!!!
Перейти
Отклонено05.02.2017 12:13

Понятие "маъмурий тартиб-тамойиллар" уже в нескольких программах и нормативно-правовых актах использовано, и менять его на другое понятие нецелесообразно. Это может привести к непониманию и различным толкованиям.

Mamatqulov Nabi Farhodovich27.01.2017 00:40
Академия фаолиятини тубдан қайта кўриб чиқиш ва ислох қилиш , Академияга тингловчиларни қабул жараёнига академияга умуман талуқли  бўлмаган мутахасисларни жалб қилиш хамда қариндош уруғчиликка бархам бериш, қабул квотасини   вилоятлар кесимида тенг тақсимлаш, Академияга профессор-ўқитувчиларни жалб қилишда нафақат ғарб талимотини олган балки олган б илимларини Ўзбекистон шароитида тадбиқ қила оладиган   профессионал кадрларни танлаб олиш зарур. Ўқув жараёнини ташкил қилишда дастур ва режаларни бугунги кун талабларига мос келадиган,  аниқ мақсадларни  шакллантириш мақсадга мувовфиқдир. Академияда сифатли таълим жараёнини шакиллантиришда  ўқув сифатини, таълим бериш услубини тубдан ўзгартириш лозим. Таълим бериш жараёнида профессор ўқитувчилар томонидан  тайёрланган слайдлар ёки бир иккита кўргазмали қуроллар билан эмас балки фан ва мавзуга оид масалаларни хозирги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар жараёни билан боғлаб ўтилса, бундан ташқари профессор-ўқитувчилар тингловчиларни қўрқитиш эмас балки устоз –шогирд ананалари асосида таълим тарбия беришни йўлга қўйса. Таълим сифатини оширишни мақсад қилиб уни ортидан бошқа мақсадларини амалга оширган академиянинг ректор ва проректорларини хамда улар  томонидан ташкиллаштирилган ва кашф қилинган эскича қарашга эга экспертларини ўзини давлат атестатциясидан ўтказиш лозим. Ўзбекистон Республикаси молия вазирлиги томонидан максадли сарфланган маблағлар хамда Банк томонидан кредет олиб Ўзбекистон келажаги учун хизмат қилишни мақсад қилган, Академия ректори томонидан нохақ тингловчилар сафидан чиқарилган 43 нафар ёш раҳбар кадрларни келажаги билан қизиқиш хамда уларни ўқишини академияда қайта тиклаш учун махсус комиссия тузиш мақсадга мувофиқ.  
Перейти
Для информации06.02.2017 09:12

Маълумот сифатида олинди.

Жамолиддин Рахматуллаев26.01.2017 23:58
Бугунги кунда бир қанча соҳа ходимларини аттестациядан ўтиш, малака ошириш мезонлар норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибда солинган, масалан, ҳуқуқшунос, тибиёт, таълим ва бошқа. лекин вазирлик ва идораларнинг асосий 30% ташкил қилувчи молия, бухгалтерия соҳаси аттестациясини аниқ мезоналари белгиланмаган. Шу сабабли қуйидагиларни таклиф қиламан: давлат идорлари (вазирлик, қўмита ва бошқа бюджетдан молиялаштириладиган муассасалар) бухгалтерия ва иқтисод, молия бошқармаларини ходимларини оптималлаштириш, штат бирликларини аниқ мезонлар асосида ташкил қилиниши, уларни ҳар уч йилда малака оширишини ташкил қилиниши, шунингдек, Адлия вазирлиги, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар малкали мутахассислари ҳамда молия ва бошқа вазирликларнинг масъул ходимларидан иборат таркибда доимий фаолият юритувчи комиссия томонидан аттестациядан ўтказилса, мазкур соҳада фаолитият юритувчи кадрларни муносиблигини аниқлашни мукаммал ҳуқуқий асослари яратилган ҳисобланди
Перейти
Принято06.02.2017 08:46

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Sherzod Norbekov26.01.2017 23:57
Солик имтиёзларини бериш уйли билан товар ва хизматлар экспортини рагбатлантириш кк. шунда валюта тушуми купаяди.
Перейти
Для информации27.01.2017 20:57

Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.

Dilshod Ostonov26.01.2017 23:54
Олий таълим муассасасига ўқишга кириш механизмини соддалаштириш лозим. Хатто ўқитувчилар ҳам билмайдиган тест саволларини қўйиш қанчалик тўғри. Шунингдек, бу тест синовларидан ўтган болларга биринчи ярим йилликда нима учун мактаб, коллеж дастурини қайтаришади. Дарсларни ўзлаштира олмаганларни талабалар сафидан албатта чиқариш лозим. Кадрлар сифати ҳам зўр бўлади ва таълим муассасасининг ҳам мавқейи ошади.
Перейти
Отклонено06.02.2017 16:10

Амалдаги тизим ўзини оқлаб келмоқда.

Dilshod Ostonov26.01.2017 23:43
Кадрлар соҳаси фаолиятининг автоматлаштирилган Fkadr (http://fkadr.uz) номли электрон дастур кадрлар соҳасида ягона ва мукаммал бўлиб, маълумотларни марказлашган ҳолда мувофиқлаштиради, юртимизнинг энг чекка худудларида доимий интернет тармоғисиз ҳамда кадрлар соҳасида тажрибага эга бўлмаган ходимларнинг ҳам ишлашлари учун енгил фойдаланишга мўлжалланган. Дастурда муассасанинг ҳамда тасарруфидаги барча корхона ва ташкилотларнинг ходимлари тўғрисида 100 дан ортиқ маълумотлар бўйича World, Exel, PDF шаклида ҳисоботлар олиш ҳамда таққослаш имкони мавжуд, яъни вакант лавозимлар (лавозимнинг номи ва жойи бўйича), ҳарбий (махсус) унвонлар, эркаклар, аёллар, ёш бўйича, мукофотланганлар, республика ва халқаро миқёсда хизмат сафарига ва малака оширишда бўлганлар, бошқарув, техник, хизмат кўрсатувчилар, миллатлар, таълим муассасаси бўйича, паспорт маълумотларининг барча тури бўйича, ИНН, диплом, лавозим, Ф.И.Ш., туғилган йил, кун, ой, ҳудуд бўйича, мутахассислик коди бўйича, иш стажлари бўйича, меҳнат таътили, кадрлар заҳираси, хизмат сафари, номутахассис, ноқонуний бир неча лавозимда ишлаш, яқин қариндошларнинг бир давлат корхонасида бирининг назорати остида ишлаш, ишга бормасдан иш хақи олиш, илмий даража, илмий унвон, судланганлик ҳолати ва бошқа муҳим параметрлар бўйича. Шунингдек, дастурда ходимларнинг ишга келиб кетиши турникет ва веб камераларга (ходимнинг юз тузилишидан аниқлаш, таниш орқали) боғланган ҳолда автоматик тарзда мониторинг юритилиши мумкин. Дастур ортиқча қоғозбозликка, тизимдан маълумотларни, ҳисоботларни топшириш учун марказга келиб кетишга барҳам бериб, барча маълумотлар марказлашган серверда сақланиши ва ҳисобот бир шахс томонидан бир неча сонияда дастур орқали тайёрланиши, шунингдек, дастур офлайн ва онлайн тарзда ишлаш имконияти мавжудлиги натижасида маълумотларнинг аниқлиги ва оперативлийлиги таъминланади, иш унумдорлиги оширилади, шунингдек ноинсоф иш берувчилар ва ноинсоф ходимларнинг мақсадсиз, зарарли ҳаракатларига барҳам берилади. Fkadr дастури - энг замонавий ахборот хавфсизлиги воситаларидан бири рақамли электрон имзо воситасидан фойдаланиш имкониятига эга
Перейти
Для информации06.02.2017 09:05

Маълумот сифатида олинди.

Dilshod Ostonov26.01.2017 23:36
FKadr номли махсус дастур бор. Малакали мутахассислар бўлса тунишиб чиқишсин. СНГ да йўқ 100 дан ортиқ талабни қамраб олган.
Перейти
Для информации06.02.2017 09:04

Маълумот сифатида олинди.

Рамиль Рафиков26.01.2017 23:35
Очень хотелось бы прочитать пункты государственной программы на русском языке. Как это возможно сделать? Сайт предлагает только на узбекском языке, вне зависимости от выбранного языка.
Перейти
Для информации27.01.2017 18:06

Спасибо за ваш комментарий.

Dilshod Ostonov26.01.2017 23:22
Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ташкилий кадрлар хизмати бўйича давлат маслаҳатчиси - Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви Академияси ректори. Шундай ташкил қилишни таклиф қиламан...
Перейти
Отклонено27.01.2017 20:05

Таклифингиз асослантирилмаган.

Dilshod Ostonov26.01.2017 23:15
Ёш масаласига алоҳида этибор қаратилса. 30 ёшлан юқориларни ҳам олиш масаласи кўрилса. Бошқа соҳаларда банд бўлган юридик маълумотга эга ходимларни ҳам муддатли шартнома асосида ишга қабул қилиш механизмини йўлга қўйишса...
Перейти
Отклонено27.01.2017 19:50

Билдирилган таклифларигиз маъмурий ислоҳотлар билан боғлиқ, бу соҳага тааллуқли эмас.

Dilshod Ostonov26.01.2017 23:11
Мазкур қонун доирасида жиноий жавобгарликка тортилганларга нисбатан амнистия актини қўлламасликни таклиф қиламан.
Перейти
Отклонено27.01.2017 19:41

Қайд этган масалангиз Стратегия лойиҳаси доирасига тўғри келмайди.

Dilshod Ostonov26.01.2017 22:57
Малака ошириш ишларини доимий назарда тутиш лозим. Номзод кимнинг қўлида ишлаши ҳам жуда муҳим. Бошлиқ қайсидир маънода устозлик қилади яъни устозининг ҳислатлари кадрларга таъсири катта бўлади. Шу жиҳатларига эътибор қаратиш ҳам ўринли...
Перейти
Для информации06.02.2017 08:59

Маълумот сифатида қабул қилинди.

Dilshod Ostonov26.01.2017 22:50
Бош вазирнинг кадарлар билан ишлаш бўйича ўринбосари лавозимини киритишни таклиф қиламан. Таълимни, кадрларни иш билан таъминлашни, захира ходимларини шакллантириш ва улар билан доимо ишлаш, Илмий ишларни рағбатлантириш, амалдаги кадрлар фаолиятини таҳлил қилиш. Соҳаларнинг функционал вазифасидан келиб чиқиб, ютуқ ва муаммоларни ўрганиш, муаммоларга қарши самарали чоралар ишлаб чиқиш. Бу йўналишда асосан амалий иш тажрибага эга юридик маълумотли мутахассислар фаолият юритишса.... Масъулиятли лавозимларга Номзодларни танлашда объективлик таъминланади.
Перейти
Отклонено05.02.2017 11:43

Таклиф асослантирилмаган.

Xudoyshukurov Bahrom Adbiqayumovich26.01.2017 22:21
Академия фаолиятини тизимли қайта куриб чиқиш, профессор-ўқитувчилар профессионал базасини кучайтириш. Ўқув дастур ва режаларни бугунги кун талабларидан келиб чиқиб қайта аниқ мақсадли тарзда шакллантириш. Академияда таълим сифатини ошириш мақсадида ўқув сифатини, таълим бериш методикасини ўзгартириш (ҳозирда тингловчилар профессор-ўқитувчилар томонидан тайёрланган 10-15 та слайдни ёдлаш ва ҳар 2 ҳафта слайддан сўзма-сўз тушадиган тестларни ёдлаш билан овора). Реал ҳаётда мамлакат Президенти томонидан ўзининг аниқ таклифларига эга, ўзининг фуқаролик позицияси эга, ватанпарвар кадрларни тайёрлаш масаласи кун тартибига қуйилмоқда. Баҳолаш мезонлари ДТС асосида белгилаш мақсадга мувофиқ. Академия раҳбарияти “ўзини алоҳида давлат” сифатида ўтиш балларини 55 балл эмас, балки 65 балл қилиб белгилаган бу эса қонунчиликка тўғри келмайди. “Пахта плани” каби академияни натижасини кўрсатиш мақсадида тингловчилар сафидан чиқарилган 40 нафар ёш раҳбар кадрларни ўқишини академияда қайта тиклаш учун махсус комиссия тузиш мақсадга мувофиқ. Амалдаги академия раҳбарияти қайта тиклаш сўзини эшитгиси келмайди, сабаби бу уларнинг “сиёсатига тўғри келмайди”. Аслида Ўзбекистонда ягона таълим сиёсати, яъни баркамол авлодни тарбиялаш, Ўзбекистон истиқболига хизмат қиладиган раҳбар кадрлар заҳирасини яратишдан иборат.
Перейти
Для информации06.02.2017 09:11

Маълумот сифатида олинди.

Safarov Temur Uktamovich26.01.2017 21:43
Ёки уларни "Мулоқот маркази" , деб номлаш ҳам мумкин.
Перейти
Отклонено27.01.2017 18:52

Таклифингиз учун миннатдорчилик билдирамиз. Қайд этган масалангиз жорий этилаётган "Халқ қабулхона"лари институти ваколатларига кириши маълум қилинади.

Safarov Temur Uktamovich26.01.2017 21:41
Маҳалла фуқаролар йиғини ҳузурида “Ахборот маркази”ни ташкил этишни таклиф қиламан, бунинг натижасида фуқароларнинг мурожаатлари мувофиқлашитирилади (ягона электрон марказ орқали фуқароларнинг мурожаатлари таълуқлиги бўйича масъул ижрочига етиб боради, шунигдек вақт ва ортиқча қоғозбозликка чек қўйилади); ижтимоий, иқтисодий, мехнат ва бошқа турдаги масалаларни ҳудудий давлат органлари томонидан самарали ва тезкор ҳал этилиши натижасида жойдаги давлат ҳокимияти органларининг мавқеи ошади; маҳалла фуқаролар йиғини электрон сайти очилиши натижасида, давлат ҳокимияти ва бошқа органлари ўртасидаги ташкилий ва иқтисодий масалаларни тартибга солади ва унинг шафофлигини таъминлайди; маҳалла ҳудудида истиқомат қилувчи фуқароларнинг, айниқса, ёшларнинг ҳуқуқий ва коммуникатив яъни ахборот-технологияларидан фойдаланиш маъданиятини оширишга хизмат қилади, уларни интернет орақали экстремистик оқимларга кириб кетиш ҳолатлари олди олинади; маҳалла фуқаролар йиғини сайтини тузишда, ушбу ҳудудда истиқомат қилувчи ёшларни жалб этган ҳолда, маҳалланинг тарихи, салоҳияти, экологияси, бандликни таъминлаш, оилавий тадбиркорлик оид бўлган мавзулар билан бойитилади; Ўзбекистон Республикасида 10 мингга яқин маҳалла фуқаролар йиғинида бир штат бирлигида иш жойи “Ахборот маркази” ташкил этилиши натижасида, ёшлларимизнинг бир қисми иш билан таъминланади. Бу эса, ўз навбатида, миллий қадриятларимизга тўла мос келувчи тизимни ташкил қилишимиз мумкин. Бежиз "Маҳалла демократия мактаби" - деб айтишмайди.
Перейти
Отклонено27.01.2017 18:52

Таклифингиз учун миннатдорчилик билдирамиз. Қайд этган масалангиз жорий этилаётган "Халқ қабулхона"лари институти ваколатларига кириши маълум қилинади.

Зафар Аскаров26.01.2017 19:47
Бу лойиха албатта тошкент шахрида ишлаб юрган бошка вилоят фукароларига катта кулайлик яратади, лекин уртача 1-2млн оладиган давлат ишчиси нархи 2000 мин.иш хакидан юкори булган уй сотиб олишини кийин булади. Вахоланки иккаламчи бозорда уйлар нархи, бирламчи бозордагидан 2 баробар арзон. Биз фукароларга эркинлик яратмокчи булсак унда бу каби чеклов нотугри булиши мумкин. Яни бу табакаланишга олиб келди, шароити урта миенада булган оила бу имтиездан фойдаланолмай, узига тук яна уша тадбиркорлар бу уйларни сотиб олиши мумкин. Шу билан бирга, вилоятлардан келган фермер ва тадбиркорлар бу уйларни сотиб олиб яна ижарага бериб узи истикомат килишмайди чунки тадбиркорлик фаолиятини уз вилоятида олиб боради. Бу каби сабаблар уй жой нархларини бирламча бозорда кутарилишига ва яна уша урта хол, оликга ишонган фукаролар пул йигиш билан чекланиб колаверишади. Яна бир савол. Бу уйлар сотиб олингандан кейин, уй эгаси умри давомида вактинчалик руйхатда утиб умр курадими, уй узиники булсада?
Перейти
Для информации27.01.2017 19:26

Шарҳингизда таклиф ёритилмаган.

Салиев Козимбек Шухратович26.01.2017 17:50
Диний экстремизм ва миссионерлик фаолияти билан шуғулланган чет-эл ва ўз фуқароларимизга умрбод қамоқ жазоси хақида қонун қабул қилиш зарур.
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:31

Таклиф асослантирилмаган.

Салиев Козимбек Шухратович26.01.2017 17:45
Йирик ижтимоий, сиёсий ва маданий-оммавий тадбирлар ўтказилишидан аввал хар доим автомобил хайдовчиларига ва фуқароларга ноқулайликлар туғдирмаслик мақсадида ёпиладиган кўчалар хақида олдиндан маьлумот берилиши зарур.
Перейти
Для информации06.02.2017 10:15

Маълумот сифатида олинди.

Qurbanov Jumanazar Omonovich26.01.2017 17:40
"Юридик ва жисмоний шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ҳозирги кунда фақат давлат органларига тадбиқ этилган. Ушбу қонун нодавлат ва нотижорат ташкилотлари ёки тадбиркорлик субъектларига тадбиқ этилмаган. Яъни Жисмоний ва юридик шахслар ёки уларнинг вакиллари томонидан нодавлат ва нотижорат ташкилотларига ёки бошқа ташкилотларга мурожаат қилганда қонунда белгиланган муддат жавоб берилмаган тақдирдаям уларни жавобгарликка тортиб бўлмайди. Шунинг учун ушбу қонунга фақат давлат органлари эмас балки белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтган барча ташкилотларга тадбиқ этилса мақсадга мувофиқ.
Перейти
Принято27.01.2017 18:42

Таклифингиз кўриб чиқилади.

Rustambekov Islambek Rustambekovich26.01.2017 17:33
Инвестиция соҳасидаги қонун ҳужжатларини танқидий қайта кўриб чиқиш, жумладан: - ривожланган хорижий мамлакатларники каби (Масалан, Германия) инвестицияга доир муносабатларни тартибга солувчи нормаларни битта қонунда бирлаштириб акс эттириш, яъни Инвестицияга оид 3 та қонун ва бир қатор қонун соти ҳужжатларини битта янги қонун кўринишида қабул қилиш; - чет эл инвесторлари қаторига чет элда доимий яшовчи Ўзбекистон фуқароларини қайтадан қўшиш; - ички инвестицияларни иқтисодиётга жалб этиш мақсадида, маълум миқдордаги суммада (масалан 1 млн АҚШ долл) иқтисодиётга жалб этилаётган тадбиркорлик субъектлари ёки жисмоний шахсларга, чет эл инвесторлари / чет эл корхонаси/қўшма корхонага бериладиган имтиёзлардан фойдаланиш имконини бериш. (чет эл инвестори ва миллий инвестор ўртасидаги маълум нотенгликни йўқотиш, чунки амалда миллий инвестор даромадини репатриация қилиб олиб чиқиб кетмайди, балки яна фаолиятига жалб этади).
Перейти
Для информации28.01.2017 15:15

Ушбу таклиф ҳужжат лойиҳаси “Хорижий инвесторларни жалб этиш мақсадида инвестициявий жозибадорлигини ошириш.” бандида назарда тутилган.

Салиев Козимбек Шухратович26.01.2017 17:29
Қонун асосида МТМ да бир гурухда кўпи билан 25 бола бўлиши мумкин, лекин хозирги кунда бир гурухда камида 35 бола жойлаштирилади, Марказий халқ таьлими бошқармаси томонидан МТМда жой бўлмаса хам коррупция асосида ёки таниш билишчилик орқали болани боғчага жойлаштиришга справка берилаверади. Таклиф: МТМни қурилишини кескин кўпайтириш зарур.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:07
Маълумот сифатида олинди.
Салиев Козимбек Шухратович26.01.2017 17:19
Тадбиркорлик билан шуғулланмохчи бўлган битирувчиларга қандай қилиб кредит берилади? Ахир битирувчи кредитни тўлай олмаса зарарни қоплайдиган хеч нарсаси йўқку.
Перейти
Отклонено06.02.2017 15:36

Таклиф йўқ.

Салиев Козимбек Шухратович26.01.2017 17:10
Хозирги кунда олий таьлим муассасини битираётган талабага (бюджет ва шартнома асосида ўқиётганлар) институт ёки университет томонидан уч томонлама шартномани имзолашга хужжат берилмоқда. Бу хужжатни имзолаб келгандан сўнгина диплом берилмоқда. Аслида бу хужжат фақатгина олий таьлим муассасида давлат бюджети асосида ўқиётган талабаларга имзолашга берилиши зарур. Барча талабаларни иш билан таминладик деган хужжатларни олий таьлим муассаси Мехнат вазирлигига юборади. Мехнат вазирлиги эса Хукуматга ва Олий мажлисга жўнатилади ва нотўғри маьлумотлар асосида хар йили 1 миллионга якин одам иш билан таьминланди деган ёлғон маьлумотлар келтирилади.
Перейти
Отклонено06.02.2017 15:36

Таклифни мазкур бандга алоқаси йўқ.

Салиев Козимбек Шухратович26.01.2017 16:52
Россия, Корея, Япония ва яна бир қатор давлаталарнинг Меҳнат вазирлиги билан биргаликда Ўзбекистон худудида юқоридаги давлатларнинг мехнат йўналиши бўйича бўлимларини очиш зарур. Бу бўлимлар орқали чет эл давлат органлари иш билан таминланмаган фуқароларимизга ўз таклифларини билдирадилар. Шу ернинг ўзида конкурс орқали бу шахсларни ишга қабул қилиб ишга чет давлатига жўнатилади. Бу йўл орқали биринчидан фуқароларимиз нима иш ва қайси жойда иш билан шуғулланишлари аниқ. иккинчидан ойлик иш хақи кафолатланади ва иш хаққидан давлатимизга солиқ тўланади.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:33
Маълумот сифатида олинди.
Odilov Murod Elibayvich26.01.2017 16:49
Тошкент шаҳрида доимий пропискаси бўлмаган шахсларга ҳам уй-жой сотиб олиш ҳуқуқи берилаётгани яхши. Лекин энг кам иш ҳаққининг 2000 бароборидан юқори нархдаги уйни сотиб олиш тўғрисидаги қисмини ўйлаб кўриш керак. Давлат ва жамоат ташкилотларида ишлайдиган фуқаролар ойлик маошга бу уйни олиш имконияти йўқ. Бундай уйларни тадбиркорларгина олиш имконига эга бўлади. Тадбиркорлар бир кун Тошкентда бўлса бир кун қишлоқда бўлади. Давлат ва жамоат ташкилотларида ишлайдиган фуқаролар ҳар доим Тошкентда бўлади, шу ерда яшайди ва фарзандли бўлади. Айтмоқчи бўлганим, давлат ва жамоат ташкилотларида ишлайдиган фуқароларга уй-жой сотиб олиш нархини энг камида уч (3) баробар камайтириш керак ҳамда уларни давлат ва жамоат ташкилотида ишлашини инобатга олиб сотиб олинган уйга доимий прописка қилинишини ҳам таъминлаш керак. Чунки давлат ва жамоат ташкилотида ишлаётган фуқаро Тошкентда ишлаб шу ерда фарзандли бўлади ва шу ерга мослашади. Доимий прописка қилинмаса бир неча ўн йил ишлагандан кейин унинг олдида бир қанча муаммолар пайдо бўлади, фарзандининг боғчаси, мактаби, ўқиши, поликлиника хизматлари, фарзандининг доимий пропискаси қаерда бўлади ва шу кабилар. Ахир ходим 10 йил олдин Тошкентга келган бўлса шу ерда яшаган бўлса унинг қишлоқда на уй-жойи на макони бўлади. Давлат ва жамоат ташкилотларида ишлайдиган фуқароларга уй-жой сотиб олиш нархини пасайтириш ва доимий-прописка қилиниш имкониятини яратиб бериш керак.
Перейти
Отклонено27.01.2017 19:28

Шарҳингиз учун рахмат. Таклиф этаётган масалангиз амалдаги қонунчилик талабларига мос келмайди.

Qurbanov Jumanazar Omonovich26.01.2017 16:29
1. Ҳар бир Олий мажлис Қонунчилик палатаси депутати ва Сенат аъзосининг ўзи сайланган окрукдаги сайловчилар доимий алоқа ўрнатиш учун электрон алоқа тизими жорий этиш ҳам мақсадга мувофиқ. 2. Маҳаллий ҳокимят томонидан қабул қилинадиган қарорни қабул қилмасдан олдин депутат ёки сента аъзоси амалдаги қонунчиликка мос ёки мос эмаслигини аниқлик киритиш керак.
Перейти
Отклонено26.01.2017 17:10
Қайд этган масалангиз Дастур доирасида белгиланган.
Kadirov Anvarxodja Asatullayevich26.01.2017 16:27
Бошланишига хаммаёкка лазер считывателлар урнатиш албатта кимматлик килса керак, бунинг устига кондукторларнинг ишидан махрум булиши хам узок муддат микесида тугри йуналиш булсада киска муддатда негатив холатдир. Тошкент шахрида айнан кандай жорий килиниши деталларидан хабаримиз йук, лекин 2021 йилгача барча йирик шахарларда барча кондукторларнинг кулига считывателлар билан жихозлаб тулик накд пулсиз транспортда юришни жорий килишни режалаштиришни таклиф этаман. Шунда ишнинг катта кисми амалга оширилади, яъни автоматлаштирилган биллинг тизими ташкил этилади, чипли карталар жорий этилади, автобусларни кондукторсиз юрадиган даражада жихозлаш кейин хам молиявий имкониятга караб булаверади.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:01
Маълумот сифатида олинди.
Safarov Temur Uktamovich26.01.2017 16:21
Необходимо отметить, что в трудовом законодательстве, хотя установлено порядок разрешения коллективных трудовых споров по поводу установления новых или изменения существующих условий труда устанавливается з а к о н о м (ч.2 ст. 281 Трудового кодекса Республики Узбекистан), но до сегодняшнего дня не было разработано единого консолидированного нормативно-правового акта, который регламентировало бы в достаточной степени порядок разрешения данного вида спора. Необходимость данного введения востребовано тем, что в период интеграционного развития экономики и создании больших условий так для отечественных и зарубежных предпринимателей (свободные экономические индустриальные зоны). Решением данного возникшего вопроса может быть, только принятие Закона Республики Узбекистан «О порядке разрешения трудовых споров (конфликтов)». На сегодняшний день, как показывает зарубежный опыт в особенности стран СНГ , уже имеются специальные законодательные акты, которые направлены на разрешения таких споров. Основу правового регулирования коллективных трудовых споров составляют нормы и принципы международного трудового права, в особенности, положения, предусмотренные в конвенциях и рекомендациях Международной организации труда (КОНВЕНЦИЯ 154 Конвенция о содействии коллективным переговорам, Рекомендации № 92, 135, 143, 154, 158, 163 и др. ). В связи с этим, институт разрешения коллективных споров (конфликтов), требует отдельного законодательного рассмотрения. Так как, защита интересов прав трудящихся является обязанностью не только государства, но институтов гражданского общества, путем которого обеспечивается общественный контроль.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:28

Принято к сведению.

Kadirov Anvarxodja Asatullayevich26.01.2017 16:14
Экспорт хажмини ошириш учун табийки экспортга мулжалланган махсулот ва хизмат ишлаб чикарувчиларнинг сонини ва куламини кенгайтириш зарур. Бундай корхоналарни очиш учун эса якин ва узок кушниларимизнинг бозорини, у бозорлардаги истеъмолчиларнинг диди, талабини, у бозорларда амал килувчи конунларни, у бозорларнинг статистик курсаткичларини урганиш керак. Яъни, аввало чет эл бозорлари ва уларга махсулот олиб чикиш тартиби тугрисидаги максимал даражада тулик ахборот таъминотини ташкил этиш лозим. Балки махсус структуралар ташкил килинар, балки махсус маълумотлар базалари ташкил килинар ва тадбиркорлик субъектларига у маълумотлардан фойдаланиш ва тахлил килиш буйича методик кумак берилар. Хуллас, шу йуналишда хам чора-тадбирлар комплексини амалга ошириш лозим деб хисоблайман. Бундай маълумотларни чет мамлакатларнинг расмий манбаларидан, ишончли шаклда йигиш, узбек тилида тахлилий материалларни купайтириш, бу борада чет мамлакатлар билан хам хамкорликни йулга куйиш керак
Перейти
Для информации06.02.2017 14:11

Маълумот сифатида олинди.

Kadirov Anvarxodja Asatullayevich26.01.2017 16:00
Агар товарларни ишлаб чикаришда ишлатилувчи импорт килинувчи бутловчи кисмлар сифати лозим даражада назорат килинмаса, охир-окибат ушбу товар сифатига салбий таъсир килади.
Перейти
Для информации26.01.2017 17:33
Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.
Gayrat Gaziev26.01.2017 16:00
Юртимизда тадбиркорлик фаолиятини олиб боришда яратилаётган имкониятлар тақсинга сазовордир. "Товарларни ишлаб чиқариш учун бутловчи қисмларни импорт қилишда мувофиқлик сертификатини бериш муддатини, илгари худди шундай товар учун сертификат олган тақдирда 10 кундан уч кунгача қисқартириш" механизмини ишлаб чиқиш қисмида қуйидаги қўшимчани киритишни таклиф этаман: "синов бўйича меъёрий хужжатларда кўзда тутилган муддатларни инобатга олган холда 3 кундан кўп бўлмаган муддатда мувофиқлик сертификатларини бериш". Бу таклифни киритилиши айрим турдаги маҳсулотларни синаш муддатлари ҳар хил муддатни ташкил этишини кўзда тутган холда киритилмоқда ва бу орқали бутловчи қисмларни тўлиқ синамасдан туриб мувофиқлик сертификатини бериб юбориш холатлари олди олиниб республикамизга сифатсиз ва хавфли бўлган товарларни кириб келишининг олди олинади.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:12

Маълумот сифатида олинди.

Kadirov Anvarxodja Asatullayevich26.01.2017 15:58
Сертификация муддатини 3 кунгача кискартириш махсулотни сифат жихатидан тулаконли синаш имкониятларини чеклаб куяди, юкори технологияли ускуналарни сертификатлашни 3 кунда амалга оширишнинг умуман иложи йук. Бир турдаги махсулотга аввал сертификат олинди дегани, бу турдаги махсулотнинг кейинги партиясини синамаса хам булади дегани эмас, кайтадан алохида синаш керак урнатилган тартибга мувофик. Бу экспорт махсулотлари сифатига салбий таъсир курсатиб, келажакда экспорт ракобатдошлигига салбий таъсир килиши аник. Барча махсулот турларига бир хил муддат белгилаш тугри эмас, махсулотни синашга ва сертификация процедураларига сарфланадиган вакт махсулот турига, унинг мураккаблигига, турли хусусиятларига боглик.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:10

Маълумот сифатида олинди.

Ro'zimboyev Ulug'bek Komulovich26.01.2017 15:55
Shu band yuzasida shaxsiy fikrlarimni aytib o'tmoqchi edim. Agar xato yoki kamchiliklari bo'lsa aybga buyurmaysizlar. Albatta, bu yerda aytib o'tilgan "fuqaro o'z nomiga mulk sotib olishi va o'zi egalik qilishi mumkin" - bu fikr juda yaxshi, chunki Toshkent shahar va Toshkent viloyatidan boshqa hududda yashovchi fuqarolar orasida uchrab turadigan ko'ngilsiz xolatlardan biri (birovning nomiga uy olib, va ertaga esa o'sha birov uy egaligiga davo qilish holati) bartaraf qilish ko'zda tutilgan. Lekin "резидентлари томонидан қиймати энг кам ойлик иш ҳақи 2 минг бараваридан кам бўлмаган" degan joyi faqat yoqmadi... Ha, gap narxda. Bu summani topish tadbirkorlarga oson bo'lishi mumkindir, lekin u davlat ishchilari ancha qiynab qo'yadi, sababi oyida 2 millondan pul ortiqcha topgan davlat xizmatchisi 150 oy(inflyatsiyani hisobga olsak mayli 10 yil bo'lsin)da shu pulni to'lab bo'lishi mumkin. Bunaqa holatda xizmatchilarning kamida yarmi tammagir, poraxor kabi "tadbirkor"ga aylanadi. Yana bir tarafdan, bu yangi qurilayotgan uylar narxini oshishiga olib keladi.
Перейти
Для информации27.01.2017 19:21

Фикрингиз учун рахмат.

Kadirov Anvarxodja Asatullayevich26.01.2017 15:39
Ахолига куёш ёки шамол энергиясидан олинган энергиянинг ортиб колган кисмини сотиш хукукини бериш, масалан кушниларга. Натижада курилишда, уйларнинг томларида куёш панелларидан фойдаланишга рагбат пайдо булади. Куёшли улкамизда бу сохада катта потенциал мавжуд булиши мумкин. Халкаро тажрибани урганиш керак. Хозирда Франция ва Россияда куёш панелларига асосланган автомобиль йуллари курилмокда, бизда бу йуллар янада катта самара бериши мумкин.
Перейти
Принято06.02.2017 12:50

Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Bahodirov Bobur Bahodir o`gli26.01.2017 15:32
"Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистон ўртасида "Фарғона водийсида жойлашган анклавлар мақоми тўғрисидаги конвенция" лойиҳасини ишлаб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида Президент қарори". Мазкур уч тарафлама конвенцияда анклавларнинг ҳуқуқий мақоми, уларга ўтиш зангори коридорлар, анклавлар ҳудудида истиқомат қилувчи аҳолига тақдим этилувчи махсус режим каби тушунчаларни акс эттириш лозим.
Перейти
Для информации06.02.2017 10:16

Маълумот сифатида олинди.

Qurbanov Jumanazar Omonovich26.01.2017 15:25
Орол бўйи ҳудудлари Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида доимий истиқомат қилувчи аҳолисининг ҳаёти сифати ва шароитларни яхшилаш мақсадида Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятидан уй-жой сотиб олиш бўйича (яъни доимий прописка қилишда) имтиёзлар берилса мақсадга мувофиқ бўларди. 2. Ушбу ҳудудларда тадбиркорлик фаолиятини олиб бораётган тадбиркорлик субъектларини ривожлантириш мақсадида Марказий банк қайта молиялаштириш ставкасидан юқори бўлмаган ҳамда имтиёзли даври 6 ойдан кам бўлмаган кредитни тақдим этиш керак.
Перейти
Отклонено06.02.2017 14:35

Таклиф асосланмаган.

Karshiev Mirzoxid Erkinovich26.01.2017 15:10
Суд ишларини рўйхатга, ҳисобга ва назоратга олишни тўлиқ автоматлаштирилган ишларни бошқариш тизимини (case management system) жорий этиш орқали судларнинг самарали фаолиятини йўлга қўйиш
Перейти
Отклонено27.01.2017 18:26

Ушбу бандда Судлар фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий қилиш. Хусусан:

судьялар ўртасида ишларни автоматик равишда тақсимлаш тартибини жорий қилиш;

судларда ўз вақтида электрон тарзда ахборот алмашувини таъминловчи корпоратив алоқани жорий этиш, суд фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация тизимини киритиш;

суд қарорларининг ахборот-ҳуқуқий электрон базасини юритиш, шахсий ҳаёт дахлсизлигини таъминлаган ҳолда ва суд иштирокчиларининг розилиги билан барча суд қарорларини чоп этиш тартибини жорий қилиш (ёпиқ суд жараёнида кўриб чиқилганларидан ташқари) назарда тутилган.

Bahodirov Bobur Bahodir o`gli26.01.2017 15:08
Ўзбекистон Республикасининг "Йиғилишлар, митинглар, кўча юришлари ёки намойишлар уюштириш, ўтказиш тўғрисида" қонуни лойиҳасини ишлаб-чиқиш тўғрисида Президент қарори. Мазкур норматив-ҳуқуқий ҳужжатда жамоат тартиби, йиғилиш, митинг, кўча юришлари ва намойиш тушунчаларига таъриф бериб ўтиш лозим. Шунингдек ушбу муносабатлар иштирок етувчиларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, уларни ташкил етишга рухсат берувчи мутасадди ташкилотлар рўйхати ва тартиби белгилаб ўтиш лозим.
Перейти
Для информации06.02.2017 10:03

Маълумот сифатида олинди.

Станислав Пак26.01.2017 14:50
Мною 24.012017г. в 21:23 в данном пункте было представлено предложение, которое отклонено ответственными разработчиками по причине того, что предложение противоречит сущности настоящего пункта. Прошу повторно рассмотреть мое предложение так как если оно не подходит в данном пункте тогда его можно учесть в других или новых пунктах, кроме того не приведены основания по которым данный механизм нельзя внедрить хотя бы в размерах сумм, которые сами предприниматели инкассируют НАЛИЧНО. Это приведет к снижению цен на товары и услуги , а также будет стимулировать предпринимателей к полной инкассации наличной выручки, взамен ее сокрытия (как это не редко происходит на практике). Прошу подробнее изучить вопрос!
Перейти
Для информации26.01.2017 16:00
Спасибо за комментарий.
Gayrat Gaziev26.01.2017 14:30
Юқорида келтирилган танловлар билан бир қаторда "Йилнинг энг сифатли маҳсулоти" номли номинацияда хам тановларни ўтказиш мақсад мувофиқ.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:25

Маълумот сифатида олинди.

Karshiev Mirzoxid Erkinovich26.01.2017 14:25
Ушбу дастур ўз ичига давлат хизмати бўйича махсус ваколатли орган ташкил этиш, давлат хизматчиларининг ишга қабул қилиш, фаолиятини баҳолаш, уларга иш ҳақи тўлаш, лавозимда кўтариш, кадрлар заҳирасини ташкил этиш ва ишдан бўшатиш масалалари бўйича аниқ процедуралар белгиланган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиш, давлат хизматчилари ва уларнинг оила аъзоларининг даромад декларацияларини топшириш механизмларини ишлаб чиқиш кабиларни қамраб олиши керак.
Перейти
Отклонено27.01.2017 19:44

Билдирилган таклифларигиз маъмурий ислоҳотлар билан боғлиқ, бу соҳага тааллуқли эмас.

Аскаров Музаффар Турсунбоевич26.01.2017 13:44
Ўзбекистон Республикасининг «Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида доимий прописка қилиниши лозим бўлган шахслар—Ўзбекистон Республикаси фуқаролари тоифаларининг рўйхати тўғрисида»ги Қонуни ИЛОВАсининг 1-бандига қуйидаги тартибда ўзгартириш киритиш лозим: Қонун ҳужжатларига мувофиқ олинган уй-жойга эга бўлган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари (бундан буён матнда фуқаролар деб юритилади) — хусусий мулк қилиб олинган уй-жойга, шу жумладан якка тартибда уй-жой қуриш учун мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик қилиш ҳуқуқи асосида сотиб олинган, берилган ёки хусусийлаштирилган ер участкасиларида қурилган уй-жойга (ушбу уй-жой давлат рўйхатидан ўтгазилганидан сўнгра).
Перейти
Для информации27.01.2017 19:20

Таклифларингиз Дастурнинг 80-бандида накўрсатилган тадбир ижроси доирасида кўриб чиқилади.

Урмонов Жахонгир26.01.2017 09:35
Бугунги кунда илмий изланувчилар ва тадқиқотчиларга докторлик диссертацияни бажариш бўйича талаблар қўйилган. Хусусан 10 та махаллий журналларда мақола ва 2 та хорижда чиқариш белгиланган. Масалан иқтисодиёт сохасида республикада атига 10 га яқин илмий журналлар мавжуд. Лекин, уларнинг аксарияти пуллик бўлиб, битта мақола ўртача 200-300 минг сўмга чоп этилади. Хорижда эса 200-600 АҚШ доллари миқдорида. Бу эса тадқиқотчининг даромадига ва оилавий шароитига таъсир этмоқда. Россия Федерациясида докторантлар ва мустақил тадқиқотчиларга конференцияларда мақола чоп этиш бепул белгиланган ва журналларда мақола чоп этишга ҳам имтиёзлар қўлланилади. Илмий тадқиқот фаолияти билан шуғулланувчи катта илмий ходим изланувчилар ва мустақил изланувчилар томонидан халқаро ва ОАК эътироф этган республика илмий журналларида чоп этиладиган илмий мақолаларни бепул ёки имтиёзли чоп эттириш тизимини йўлга қўйиш. Шунингдек, мақола чоп этиш учун уларнинг иш хақидан йўналтирилган суммаларига нисбатан даромад солиғидан озод қилиш каби имтиёз бериш тартибини жорий этиш лозим.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:21
Маълумот сифатида олинди.
Урмонов Жахонгир26.01.2017 09:10
Хорижий мамлакатлар тажрибаси кўрсатишича кичик бизнес субъектларини аниқлаш мезонларига фаолият турига қараб ишчилар сони, йиллик даромади, капитал қўйилмалар миқдори, асосий фондлар миқдори ва йиллик айланмалар миқдори мезон сифатида олинган. Ўзбекистонда эса фақат ишчилар сони яъни 200 тагача белгиланган. Солиқ солишнинг соддалашган тартибига ўтишда ҳам мезон ишчилар сони белгиланган. Таклиф: Кичик бизнесни аниқлашда мезон сифатида ишчилар сони ва йиллик товар айланмасини киритиш лозим. Микрофирмалар -ишчилар сони 25 тагача ва товар айланмаси 500 млн сўмгача Кичик корхоналарда - ишчилар сони 25 дан 200 тагача ва йиллик товар айланмаси 500 млн дан 1 млрд. гача Ўрта корхоналар - ишчилар сони 200 дан 500 тагача ва йиллик товар айланмаси 1 млрд. дан 2 млрд. сўмгача каби мезонларда белгилаш. Шунингдек, солиққа тортишда ҳам табақалашган солиқ ставкасини қўллаш.
Перейти
Принято28.01.2017 16:03

Таклифингиз учун рахмат. Ушбу таклиф ишчи гурухи томонидан кўриб чиқилади.

Абдураимов Расул Соипжонович26.01.2017 07:46
Қишлоқлардаги МТМ аллақачонлар сотиб юборилган қишлоқ ахолисига қачон МТМ қурилиши мўлжалланмоқда? Таклифингизни асослантириб берсангиз. Қишлоқ жойлардаги МТМ биноларини назарда тутган эдим. Собиқ иттифоқ даврида Сирдарё тумани “Шоликор” ҚФЙ худудида 2 та болалар боғчаси бўлган ва барча гурухлар тўлалигича фаолият кўрсатган. Бугунги кунда бу бинолар шахсий турар жойлар сифатида сотиб юборилган лекин эгалари томонидан қаровсиз ётибди ёки қисман мақсадсиз фойдаланиб келинмоқда. Хозирги кунда “Шоликор” ҚФЙ худудида 670 та оилада қарийиб 3000 нафар фуқаролар яшаб истиқомат қилиб келмоқда. Шулардан 467 нафар болалар боғчаси ёки мактабгача таълим муассасаси тарбияланувчиси ёшидаги 2 ёшдан 6 ёшгача бўлган болажонлардир. 40 га яқин оилалар ўз фарзандлари камолини ўйлаб узоқ бўлсада, қимматли вақтларини ва йўлкира учун маблағларини аямасдан 20-30 км олисдаги шахар боғча ва мактабгача таълим муассасаларига хар куни фарзандларини олиб келиб, олиб кетишади. Бу холат кунига қанчадан-қанча овворагарчилик ва ноқулайликларни юзага келтирмоқда. Ахолининг асосий қисмида кунига шахарга фарзандини болалар боғчасига олиб бориб-келиш учун на вақти ва на йўлкира учун ошиқча маблағи мавжуд. Келажак авлодни соғлом, илмли, таълим-тарбияли, одоб-ахлоқли, маънавий етук, зехнли бўлиб ўсишида мактабгача таълим муассасаларининг ўрни бағоят каттадир. Бундай масканларда тарбия олган болажонлар 1 синфга қадам қўйганларида интелектуал жихатдан ўз тенгқурларидан ер-билан осмончалик фарқ қилиши хеч кимга сир эмас. Бундан ташқари ёшликда, айниқса болаликда берилган илм, таълим-тарбия, тошга ўйиб ёзилган битикдай боқий-ўчмас эканлигини унутмаслигимиз лозим. Турмуш қийинчиликлари ва тирикчилик деб фарзандларига таълим тарбия беришдай ота-оналик бурчини унутиб қўйган ота-оналар жуда кўп . Асосий вазифа пул топиш, кун кечириш ёки моддий бойлик йиғиш деб билиб, фарзандининг таълим-тарбияси эса кейинги ўринларга қўйилган. Бундай оилада ўсган фарзанд хам худбин, очкўз, жамиятимизга сариқ чақачалик хам нафи тегмайдиган инсон бўлиб етишмаслигига ким кафолат беради? Бу борада менинг фикрим шундай: тинч, адолатли, демократик жамиятда яшаётган эканмиз аввалом бор келажак авлод тарбиясида жамиятимиз жуда катта роль ўйнаши зарур деб биламан. Сабаби махаллада 670 та оила бўласа 670 та оилавий мухит, 670 та адолат, тенглик, таълим-тарбия, ва ҳ.к. тушинчалари мавжуд бўлади. Хамма ўз қаричи билан улчайди. Ўзбекистон Республикаси хуқуқий демократик давлат бўлиб умумэътироф этган нормалар асосида яратилган бош қомусимиз ва қонунларимиз мавужуд. Шундай экан бизга хар хил оилавий мухитда тарбияланиб, хар нарсани ўз қаричлари билан ўлчайдиган, озчилик бўлса хам калтафахм ёки худбин инсонлар эмас, умумэътироф этган нормалар асосида тенглик хамда адолат мезонларига, қонунларга хурмат ва итоат рухида тарбияланган ватан учун, жамиятимиз учун жонини фидо этувчи фарзандлар тарбиялашимиз зарур. Бу борада мактабгача таълим-тарбия муассасаларининг хам роли беқиёсдир. Илм олишлари қаторида миллий менталитетимизга хос, одоб-ахлоқли, тарбияли, зехнли, умумэътироф этилган меъзонлар асосида тарбияланишадилар. Қишлоқ жойларда МТМларини бир кун хам кечиктирмай қайта тиклаш ЗАРУР ва ШАРТ
Перейти
Для информации06.02.2017 16:06
Маълумот сифатида олинди.
Dilshod Ostonov26.01.2017 03:15
Аввало таниқли шахсларимизни Республикамизнинг илғор музейлари билан таништириш ва у ердаги муҳитни кўриб, қалбларидан ўтказиб олишлари лозим. Санъатимиз дарғаларини тарихимиз, истиқлол йўллари ва кечинмалари билан таништиришимиз ва қуроллантиришимиз зарур. Натижа юқорироқ бўлади
Перейти
Для информации06.02.2017 16:25
Маълумот сифатида олинди.
Dilshod Ostonov26.01.2017 03:00
Илмий изланишларда банд бўлганларнинг ойлик иш хақлардан даромад солиғи ушланмаса яхши бўлади ахир хар бир ишнинг негизиа фан ётади. Шунингдек изланишлара банд бўлганларга қўшимча имтиёз ва кафолатлар берилса ривожланиш ниҳоятда янада тезлашади
Перейти
Отклонено06.02.2017 16:20

Таклиф асосланмаган.

Dilshod Ostonov26.01.2017 02:28
Соҳалар бўйича конструкторларни тайёрлаш лозим, шунингдек, металга ишлов бериш йўналишида кадрлар тақчиллиги кўп
Перейти
Для информации06.02.2017 15:39

Маълумот сифатида олинди.

Dilshod Ostonov26.01.2017 01:44
Миллий хавфсизлик хизматига ишга олиш тартиби ва ишга олинган ходимларни иш билан таъминлаш масаласини кўриб чиқиш лозим. Соҳа бўйича масъул сифатида бириктирилган ходимлар бириктирилган соҳаси бўйича малакага эга эмас, бу эса маълум бир муаммоларни келтириб чиқаради. Шунинг учун бу хизматга тегишли соҳадан чиққан ва мазкур ишлаган соҳаси юзасидан чуқур билим ва амалий иш тажрибасига эга бўлган ходимлардан шакллантиршни кўзда тутиш лозим.
Перейти
Отклонено06.02.2017 08:44

Миллий хавфсизлик хизматида ҳарбий хизматчилар фаолият юритади ва уларнинг ҳуқуқий мақоми ҳарбий хизматга оид қонунчилик билан тартибга солинади.

Dilshod Ostonov26.01.2017 01:35
Меъёридан ортиқ ишлаш, дам олмаслик келажак авлод генафонига жуда салбий тасир қилади. Бу борада Меҳнат вазирлиги Молия вазирлигининг дублёри бўлишга бархам бериши лозим. Меҳнат қонунчилигини янги таҳрирда кўриб чиқиш лозим ва албатта амалиётдаги юқори малакали ходимларни жалб қилган ҳолда.
Перейти
Отклонено26.01.2017 17:20
Меҳнат қонунчилиги бўйича қайд этган масалангиз бўйича жавобгарлик масалалари қатъий белгиланган.
Dilshod Ostonov26.01.2017 01:25
Аввало кадрлар билан ишловчи ходимлар масаласини кўриб чиқиш лозим. Ҳар бир корхонада кадрлар бўлими корхона стратегиясини белгиловчи муҳим стратегик жой ҳисобланади. Шунинг учун вазирлик бўладими ёки энг қуйи ташкилот бўладими албатта кадрлар билан ишлаш хизмати бўлиши шарт. Бу кадрлар хизмати ходимлари йилига камида бир марта махсус малака ошириш ишларига жалб қилиниши лозим. Хақиқий ватанпарварлар бўлиши лозим. Вилоятларда, туманларда давлатнинг махсус уйлари бўлиши шарт, бу уйларда ратация қилинганлар ва хизмат сафарига борганлар яшашларига мўлжалланади. Шунингдек, юқори ташкилотларга узоқ муддатли стажировкага юбориш механизми ва бу ходимларнинг янги худудда ижтимоий кафолатларини ҳисобша олиш лозим, қонунчиликдаги тўсиқларни бартараф этишни таклиф этаман. Бу лойиҳани ишлаб чиқишда илтимос назариячилардан кўра амалиётчиларга кўпроқ мурожаат қилинса.
Перейти
Принято06.02.2017 08:45

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Muxammedov Ilyos Sultanovich26.01.2017 01:02
Эътиборингиз учун рахмат.
Перейти
Для информации26.01.2017 17:21
Ахборот учун
Мансур Ибрагимов25.01.2017 22:16
Қонун аниқ, лўнда ва оддий фуқаролар учун тушунарли бўлиши шарт. шу билан бирга қонунда унинг мазмунини мавхумлаштирувчи жумладар бўлмаслиги талаб этилади. Айрим қабул қилинаётган қонунларда шундай жумладар борки, уларни ҳар ким ҳохалаганча тушунади ёки талқин қилади. Масалан кўплаб қонунларда "...ва бошқа холатлар", "...шу кабилар" ёки шунга ўхшаш жумлалар борки уларни ҳар ким хохлаганча талқин қилади. Ёки айрим қонунларда "Ушбу қонунни бузганлик қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгарликка сабаб бўлади" деган норма билан якунланади, бироқ қайси қонун билан жавобгарлик белгилангани кўрсатилмайди. Келгусида қонун ижодкорлигида ушбу холатлар бартараф этилса мақсадга мувофиқ бўлади деб хисоблаймиз
Перейти
Отклонено26.01.2017 17:12
Стратегия лойиҳасида қонунчилик техникаси талабларига мувофиқ юридик терминлардан фойдаланилиши лозим.
Урмонов Жахонгир25.01.2017 18:35
Хорижий мамлкатларда самарали қўлланилиб келаётган «Солиқ таътиллари»ни янги ташкил этилган корхоналарга қўллаш. Бунда, «Солиқ таътиллари»ни қўллашда корхона 1 ёки 2 йилга солиқ тўлашдан вақтинча озод этилади. Солиқ имтиёзи ҳисобига бўшаган маблағларни корхонанинг инновацион ва технологик янгилашга, қўшимча иш жойларини ташкил этишга йўналтириши лозим.
Перейти
Отклонено28.01.2017 15:50

Солиқ таътиллари инвестиция лойиҳаларида иштирок этувчи корхоналарга назарда тутилган.

Урмонов Жахонгир25.01.2017 18:35
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2008 йил 11 ноябрда 1868-сон билан рўйхатга “Аҳоли пунктларини бориш қийин бўлган ва тоғли ҳудудлар таркибига киритиш тартиби тўғрисида” йўриқнома асосан бориш қийин худудлар (Бахмал, Зомин, Томди, Учкудук ва х.к) таркибига киритилган туманлар учун Адлия Вазирлигидан 2013 йил 4 апрелда 2449-сон билан рўйхатдан ўтган Низом бўйича ягона солиқ тўловининг базавий миқдорини қўллаш тартибини бекор қилиш ҳамда ўша худудда фаолият кўрсатаётган якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан тўланадиган қатъий белгиланган солиқни камайтириш лозим. Шундагина бориш қийин бўлган худудлар учун белгиланган преференциялардан тўлиқ фойдаланилади.
Перейти
Отклонено28.01.2017 15:48

Қўллаб-қувватламаймиз. Учта ходим ишлайдиган корхонанинг тушуми битта якка тартибдаги тадбиркорнинг тушумидан кам бўлмаслиги лозим. Кўрсатиб ўтилган туманларда ушбу фаолият тури бўйича ягона солиқ тўлови ва қатъий белгиланган солиқнинг ставкалари бошқа худудларга қараганда паст белгиланган.

Урмонов Жахонгир25.01.2017 18:34
Умумий овқатланиш (оилавий) корхоналарига солиқ юкини камайтириш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 27 декабрдаги ПҚ-2699-сонли қарорига мувофиқ белгиланган 10 фоизлик (8%) ягона солиқ тўлови ставкасини пасайтирилган ҳолда жойлашган жойига қараб табақалаштириш лозим. Бунда: умумий овқатланиш корхоналари жойлашган жойига қараб солиқ ставкасини табақалаштириш, яъни аҳолиси 100 минг ва ундан ортиқ шаҳарларда яппи тушумдан 9 фоиз (таълим муассасалардаги умумий овқатланиш корхоналарга 8 фоиз), бошка аҳоли пунктларида 8 фоиз (таълим муассасалардаги умумий овқатланиш корхоналарга 7 фоиз) ва узоқ тоғли жойларда 7 фоиз (таълим муассасалардаги умумий овқатланиш корхоналарга 6 фоиз) солиқ ставкаларида ундириш.
Перейти
Отклонено28.01.2017 15:43

Фаолият амалга ошириш жойи жойлашган ерига кўра табақалаштирилган ставкаларга эга бўлган умумий овқатланиш корхоналарининг чакана савдо корхоналари билан даромадлилик даражасини ҳисобга олган ҳолда ушбу таклифни қўллаб-қувватламаймиз.

Erkinjon Sabirov25.01.2017 18:29
Судьяликка илк бор тайёрланаётган номзодларни ўқитиш учун амалдаги 3 ойлик курсларни 9 ойгача узайтириш орқали ушбу курсларга амалиётдан кўпроқ машғулотларни кучайтириш зарур, ушбу курсларнинг якуний имтихонларида етарлича балл тўплаган тингловчиларни судьяликка тавсия этиш амалиётини жорий этиш мақсадга мувофиқ. Чунки , ҳозирда кўплаб номзодлар Марказда 3 ойлик курсларини тамомлаган кўплаб номзодлар сухбатга бирор маротаба ҳам чақирилмаяпти. Ўқишга фақат судьяликка ўтишга монелик қилувчи ҳолатлари йўқ бўлган номзодларни қабул қилиш лозим деб ҳисоблайман.
Перейти
Для информации27.01.2017 20:08

Билдирилган таклифингиз суд-ҳуқуқ қонунчилигини янада такомиллаштириш доирасида кўриб чиқилади.

Атабеков Азизбек Рахматович25.01.2017 18:15
Касса айланмалари прогнозларини белгилашда пластик карточкалар оркали савдо айланмасини кўпрок белгилаш керак. Накд пулни тадбиркор банк кассасига кирим килмай соликдан яшириши хам мумкин. Бунинг учун юкоридагидек пластик картадан савдони кўпайтиришни талаб этиш керак. Бу эса накд пул инфляциясини камайишига олиб келиши мумкин
Перейти
Принято28.01.2017 18:26

Ушбу масала мазкур фармон билан тасдиқланаётган дастурда инобатга олинган бўлиб, унга кўра хўжалик юритувчи субъектларга нақд пул тушуми прогнозини ўрнатиш бекор қилиниши кўзда тутилган.

Asqarbek Sobirov25.01.2017 18:12
Танлов очиқ-ошкора тарзда ва икки босқичда ўтказилиши таклиф этилади. Биринчи босқичда олдиндан берилган эълон бўйича талабгорларнинг аниқ соҳа ва мутахассислик бўйича билимлари компьютерда махсус дастур ёрдамида аниқланиши, компьютер аниқлаган натижалар асосида талабгорлар саралаб олиниши, иккинчи босқичда эса, сараланган талабгорлар билан уларнинг кенг сиёсий дунёқарашини ва одоб-ахлоқини ўрганиш учун комиссия томонидан улар билан алоҳида суҳбат ўтказилиши керак.
Перейти
Для информации26.01.2017 17:23
Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.
Атабеков Азизбек Рахматович25.01.2017 18:11
Банкларда амалда бўлаётган норматив хукукий хужжатларни хозирги замон талабларига асосан тубдан ўзгартириш, Республика ахоли тўғрисидаги тўлиқ маълумотларни ўз ичига олган ягона база ташкил этиш керак. Яъни кредит олиш учун бир канча хужжатлар талаб этмай оддийгина Республика базасидан ўша фуқаро маълумотлари тортиб олинади ва бошка ташкилотларга борган такдирда хам унинг кредит карздорлиги мавжудлиги базада куринади.
Перейти
Для информации28.01.2017 15:46

Ушбу таклиф Давлат дастури лойиҳасининг 129-бандида назарда тутилган.

Бундан ташқари,Кредиторларнинг ҳуқуқларини ҳимоялаш мақсадида “Гаров реестри тўғрисида”ги қарор қабул қилинган. Гаров реестрида барча қарздорлар бўйича маълумотлар акс эттирилади.

Атабеков Азизбек Рахматович25.01.2017 18:06
республика ҳудудида Ўзбекистон Республикасининг юридик ва жисмоний шахслари учун барча маҳсулотлар ва хизматларнинг нархларини хорижий валютада белгилаш амалиётини босқичма – босқич бекор қилиш учун чет элдан импорт килинадиган махсулотлар ва ярим тайёр махсулотларни ишлаб чикаришни махаллийлаштиришни молиялаштириш керак. Ишлаб чикаришдаги махсулотни таннархига таъсир этадиган ортикча тўловларни камайтириш керак
Перейти
Для информации26.01.2017 02:16
Изоҳингиз учун рахмат.
Атабеков Азизбек Рахматович25.01.2017 18:01
Чет эл валюта курсини бозор курсига якинлаштириш ва банк муассасалари оркали чет эл валютасини сотиб олиш бўйича янада соддарок тизим ишлаб чикиш
Перейти
Отклонено26.01.2017 16:05
Келгусида аниқ таклиф беришингиз сўралади.
Атабеков Азизбек Рахматович25.01.2017 17:57
Тадбиркорларга ойлик пул тушумларини белгилашда пластик карточкалар оркали савдо тушумини накд пулга нисбатан баландрок ва аксинча накд пул топшириш топширигини камрок белгилаш лозим. Бу билан биз баъзи бир тадбиркорлар накд пул билан соликдан кочган холда банкга топширмай пул айланма хосил килишини камайтириш мумкин.
Перейти
Отклонено27.01.2017 20:43

Мазкур масалангиз Дастурнинг 131 бандига ("Касса айланмалари прогнозларини маъмурий ўрнатиш амалиётига барҳам бериш") зид.

Аскаров Музаффар Турсунбоевич25.01.2017 17:36
Ўзбекистон Республикаси фуқароларини Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида доимий прописка қилиш тартиби тўғрисидаги Йўриқноманинг (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2012 йил 4 майда рўйхатдан ўтказилган, рўйхат рақами 2358) 4- бандига қуйидаги тартибда ўзгартириш киритиш мақсадга мувофиқ: Қонун кучга киргунга қадар, яъни 2011 йил 15 сентябргача олди-сотди, ҳадя, айирбошлаш шартномалари асосида, қонун ҳужжатларига мувофиқ мерос, якка тартибда уй-жой қуриш учун мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик қилиш ҳуқуқи асосида сотиб олинган, берилган ёки хусусийлаштирилган ер участкасиларида қурилган уй-жойга (ушбу уй-жой давлат рўйхатидан ўтгазилганидан сўнгра), хусусийлаштириш асосида ва суд қарорига кўра, шунингдек мазкур Йўриқномага мувофиқ уй-жой олган фуқаролар Рўйхатнинг 1-бандига асосан прописка қилинади. Ҳозирда фуқаролар якка тартибда уй-жой қуриш учун мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик қилиш ҳуқуқи асосида сотиб олинган, берилган ёки хусусийлаштирилган ер участкасиларини «Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида доимий прописка қилиниши лозим бўлган шахслар — Ўзбекистон Республикаси фуқаролари тоифаларининг рўйхати тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни кучга киргунга қадар, яъни 2011 йил 15 сентябргача олишган бўлсада, мазкур ер участкаларида қурилган уй-жой давлат рўйхатидан Қонун кучга кирганидан кейин расмийлаштирилган бўлса - фуқаролар Ички ишлар органи томонидан Рўйхатнинг 1-бандига асосан прописка қилинмаяпти. Мазкур ўзгартириш киритилиши Ўзбекистон Республикаси фуқароларини Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида доимий прописка қилиш тартиби тўғрисидаги Йўриқноманинг амалдаги қонунга мувофиқлаштиришга имконият яратади.
Перейти
Для информации27.01.2017 19:20

Таклифларингиз Дастурнинг 80-бандида кўрсатилган тадбир ижроси доирасида кўриб чиқилади.

Isayev Javlon Shoyatovich25.01.2017 17:18
Ўзбекистон Республикасида рақамли телевидениега босқичма-босқич ўтилиши муносабати билан, рақамли (DVB-T2 стандартидаги) сигналларни қабул қилувчи қурилмаларни (тюнер, cammodul) ишлаб чиқариш ва сотиш бўйича тадбиркорлик субъектларини ташкил этиш ва имтиёзлар бериш йўли билан қўллаб қувватлаш механизмини яратиш.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:01
Маълумот сифатида олинди.
Bahodirov Bobur Bahodir o`gli25.01.2017 17:16
14-модда 3-қисми *илтимосига кўра иборасини *розилигисиз сўзлари билан алмаштириш лозим.
Перейти
Отклонено27.01.2017 18:41

Таклиф этаётган масалангиз қайси қонун ҳужжати бўйича киритилаётганлиги ёки аниқ ёритилган бўлиши лозим.

Rizokulov Sarvar Axatkulovich25.01.2017 16:32
Бугунги кунда мамлакатимизда таълим сохасида кўп ютуқларга эришилган. Аммо шу қатори бир қанча камчилик ва хатоликлар мавжуд бўлиб, афсуски улар жамиятимиз энг кичик аъзоларини комил инсон бўлиб шакилланишига тўсиқинлик қилмоқда. Мактабгача таълим муассасалари тарбиячилари ва уларнинг ёрдамчилари тарбияланувчи болаларга салбий психологик, ҳатто жисмоний тазйиқ ўтказилишига қарши чоралар қабул қилиниши зарурдир. Аксарият ҳолларда тарбияланувчи болаларнинг мактабгача таълим муассасасига боришни хоҳламаслиги, болаларнинг истеъдодини намоён қила олмаслиги ва бошқа нохушликлар келиб чиқишига сабаб бўлмоқда. Ёш бола психологиясидан келиб чиқсак бола тазйиққа учраганини ота-онасидан яширади. Бу борада қуйидагиларни ўз ичига олган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва тадбиқ этишни лозим деб ўйлайман: 1. Мактабгача таълим муассасалари тарбиячилари ва уларнинг ёрдамчилари бола билан муносабат олиб бориш жараёнида уларга мос психологик ва жисмоний юкламаларни тўғри тақсимлаш борасида ҳозирги замон шароитидан ва керак бўлса хар бир тарбиячи ва тарбияланувчиларнинг ҳолатидан келиб чиқиб меъёрлар ўрнатилиши ва уларни доимий такомиллаштириб бориш тизимини жорий қилиш. 2. Мактабгача таълим муассасалари тарбиячилари ва уларнинг ёрдамчилари тарбия бериш (дарслар ўтилаётганда тушунтириш, болалар шўхлик қилишганда тинчлантириш, уларнинг ҳатти-ҳаракатларини (айниқса хожатга чиқиш холларида) тартибга солиш ва х.к.)да шахсий психологик позициясидан (“гапимга қулоқ солмайсанми ҳали!?...” приципига ўхшаш) келиб чиқиб эмас, балки болаларнинг психикасидан келиб чиқиб иш тутиши бўйича йўриқномаларни такомиллаштириш ва улар асосида танловлар ўтказиш (масалан, гуруҳдаги болаларнинг неча фоизи боғчага келишни интизорлик билан кутади ва х.к.). 3. Малакали ва юқори натижаларга эришилган “боғча опа”лар учун рағбатлантириш чораларини жорий этиш (фахрий ёрлиқ, болаларнинг бутун умри мобайнида эсда қоладиган “боғча опаси” номидан эсдалик совғаларини ташкиллаштиш, “туман, шаҳар, вилоят, республиканинг энг ... табиячиси” унвонини бериш ва х.к.). 4. Мактабгача таълим муассасаларининг болалар майдончаларида ва гуруҳнинг хар бир хонасида максимал даражада майдонни акс эттирадиган видео кузатув тизимини жорий қилиш.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:06
Маълумот сифатида олинди.
Bahodirov Bobur Bahodir o`gli25.01.2017 15:12
Кўп ҳолларда электрон мурожаатларни юбориш учун қўшимча маълумотлар талаб этилади, телефон рақам, электрон почта манзили, ИНН ва бошқалар. Мазкур ҳолатни қонунга мувофиқлаштириш мақсадида электрон мурожаат қилиш имконини берувчи ахборот тизимлар томонидан қўйилган талабларни имкон қадар умумий кўринишда 6-моддага киритиш лозим. 6-модда 3 қисми янги таҳрирда. Электрон мурожаатлар ушбу модданинг 1 ва 2 қисмларида ўрнатилган талабларга қўшимча тарзда ахборот тизимларида белгиланган талабларни қоноатлантириши лозим (телефон рақам, ИНН, ПИН ва бошқалар).
Перейти
Отклонено27.01.2017 18:37

Таклиф этаётган масалангиз қонунчилик талабларига ўзгартириш киритишни талаб этадиган масала эмас.

Гуландом Эргашева25.01.2017 15:10
Ўзбекистон Республикасининг резидентлари томонидан қиймати энг кам ойлик иш ҳақи 2 минг бараваридан кам бўлмаган, норезидентлар томонидан қиймати 100 минг долларидан кам бўлмаган янги қурилган кўчмас мулкни Тошкент шаҳри ва вилоятида сотиб олганлик учун 5-10 фоиз миқдорда давлат божи тўлаган ҳолда кўчмас мулкни эркин сотиб олиш ва эгалик қилиш; Бу ерда резидент тушунчаси Солик Кодексида келтирилган 19 моддага асосан белгиланадиган булса (Резидентом Республики Узбекистан признается: юридическое лицо, прошедшее государственную регистрацию в Республике Узбекистан; физическое лицо, постоянно проживающее в Республике Узбекистан или находящееся в Республике Узбекистан в совокупности сто восемьдесят три и более дней в течение любого последовательного двенадцатимесячного периода, заканчивающегося в текущем налоговом периоде.) Узр Солик Кодексини узбек тилида топа олмай колдим. Хорижий фукаролар Узбекистон худудида 183 кундан ортик булса резидентга айланиб резидентлар учун курсатилган талабларга тушиб колади, менимча бу жумлани "Ўзбекистон Республикасининг фукаролари томонидан қиймати энг кам ойлик иш ҳақи 2 минг бараваридан кам бўлмаган," редакцияда тасдикланса маъкул булармиди. Рахмат
Перейти
Принято27.01.2017 19:19

Таклифингиз cолиққа оид қонун ҳужжатларини такомиллаштириш доирасида кўриб чиқилади. Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базасининг www.lex.uz даги веб-порталида барча норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, шу жумладан кодекслар (рус ва ўзбек тилларида) жойлаштирилган бўлиб, улардан бепул фойдаланишингиз мумкин.

Sharipov Feruz Ibragimovich25.01.2017 15:05
Необходимо коренной пересмотр деятельности общественных советов, созданных при Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгашах народных депутатов областей и города Ташкента, на предмет превращения общественных советов в действующие органы общественного контроля за деятельностью местных органов власти и органов государственного и хозяйственного управления.
Перейти
Для информации06.02.2017 09:41

Принято к сведению.

Sharipov Feruz Ibragimovich25.01.2017 14:58
Необходимо разработать Программы мероприятий по предотвращению оттока высококвалифицированных специалистов за рубеж, в том числе предусматривающей комплексные меры по: коренному пересмотру программ и методики обучения в национальных учебных заведениях с целью внедрения самых передовых программ и методик подготовки кадров по наиболее востребованным экономикой страны специальности; предоставлению субъектам предпринимательства льгот по уплате налогов при найме на работу национальных высококвалифицированных специалистов, работающих по наиболее востребованным экономикой страны профессиям; предоставлению национальным высококвалифицированным специалистам, работающим по наиболее востребованным экономикой страны профессиям, специальных льгот по уплате налогов на доход и имущество при найме на работу национальных ысококвалифицированных специалистов-наиболее востребованных в экономике страны профессий.
Перейти
Принято26.01.2017 17:27
Ваше предложение будет учтено при проработке Программы.
Sharipov Feruz Ibragimovich25.01.2017 14:53
Необходимо разработать проект Программы развития системы «Электронное правительство» на 2017-2021 годы, в том числе предусматривающего: внедрение современных механизмов государственного управления, предусматривающих максимальное сокращение бумажного документооборота и внедрение информационно-аналитических систем, позволяющих оперативно принимать решения и организовывать их эффективное исполнение; повышение доступности государственных услуг путем внедрения единой системы электронной идентификации физических и юридических лиц; с внедрением системы оценки удовлетворенности деятельностью каждого органа государственной власти и управления и его руководителя; перевод всех видов государственных услуг, связанных с взаимодействием госучреждений с физическими, юридическим лицами, на интерактивную, бесконтактную основу с возможностью получения услуги по любым видам связи (Интернет, стационарная и мобильная телефонная связь, почтовая связь); полный пересмотр процессов оказания государственных услуг с внедрением национальных стандартов их оказания с учетом самой передовой зарубежной практики; обеспечение доступности государственных услуг путем активного расширения сети Интернет, увеличения его скорости и устойчивости, а также снижения стоимости Интернет-трафика; создание Ситуационных центров для организации мониторинга и эффективной координации исполнения решений государственных органов.
Перейти
Принято26.01.2017 17:34
Ваше предложение будет учтено при дальнейшей проработке Программы.
Sharipov Feruz Ibragimovich25.01.2017 14:49
Необходимо предусмотреть обязательную публикацию в открытых источниках, включая на официальных ведомственных веб-сайтах и ЕПИГУ обобщённых материалов с изложением внесённых предложений, их обоснований, а также мнения соответствующих ведомств об их принятии/непринятии с представлением необходимых обоснований и обеспечение эффективной системы обратной связи между физическими, юридическими лицами и государственными органами.
Перейти
Для информации06.02.2017 08:50

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Салиев Алишер Зафарович25.01.2017 13:43
Жахоннинг ривожланган давлатларида мавжуд булган тиббий сугурта йуналишини бизнинг Республикага амалга киритишни урганиб чикишни таклиф этаман
Перейти
Для информации06.02.2017 15:48

Маълумот сифатида олинди.

Azizbek Qayumov25.01.2017 12:55
Кичик тадбиркорлик фаолиятини янада ривожлантириш мақсадида ўз корпоратив карта маблагларини эркин фойдаланиш ва банк кредит маблағларини корпоратив карталарига ўтказган холда фойдаланиш имкониятини бериш керак
Перейти
Для информации06.02.2017 14:19

Маълумот сифатида олинди.

Nodir Hudayberdiyev25.01.2017 12:38
болалар ва ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш, уларни жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб этиш мақсадида мактаб ва касб-хунар коллежларда турли спорт турлари бўйича мактаб (коллеж) жамоаларини ташкил этиш (футбол, воллейбол, гандбол, баскетбол) ва мунтазам равишда мактаблар (коллежлар) ўртасида мактаб лигалари кўринишида мусобақалар ташкил этиш таклифи берилмоқда. Бу ўз навбатида ўқувчиларни 100% спортга жалб қилинишига, болаларда соғлом спорт руҳини шаклланишига, жамоада ишлай билишига, сабрга, дисциплинага, мақсадга жамоа билан бирга эришишга ўргатади. Шу билан бирга индивидуал спорт турлари билан шуғулланиш учун хам мактаб (коллеж) ўқувчилари учун имкониятлар яратиш (енгил атлетика, стол тенниси, сузиш, кураш, бадминтон, шаҳмат) Ушбу мусобақалар дастлаб туман, шаҳар, вилоят ва республика миқёсида ташкиллаштирилиши мумкин. Ушбу мусобақаларни ташкиллаштирадиган ва болалар спортини тартибга соладиган “Ўрта-махсус ўқув юртларининг миллий спорт ассоциациаси” тузиш таклифи берилмоқда. (АҚШ тажрибаси) Ушбу ва бошқа спорт турлари бўйича мусобақаларда юқори спорт натижаларини кўрсата олган, ўқувчи ва талабаларга спорт стипендияларини тақдим қилиш, олий ўқув юртларига имтихонсиз қабул қилиш таклифи берилмоқда. Истаган олий ўқув юртларига имтихонсиз кириш имконияти коллеж битирувчиларида спорт билан шуғулланиш учун жуда катта мотивация туғдиради. Бу эса ўз навбатида мактаб (коллеж) ўқувчилари орасида оммавий спорт билан шуғулланиш жадаллашига олиб келади. Олий ўқув юртлари спорт бўйича иқтидорли мактаб ва коллеж лигаларида юқори натижаларни қайд этган талабаларни қабул қилишлари учун талабалар спортини ҳам ислоҳ қилиш керак. Юқорида айтиб ўтилган мусобақалар олий ўқув юртлари даражасида ҳам давом эттирилиши керак.(олий ўқув юртлари ўртасида турли спорт турлари бўйича лига кўринишида мунтазам равишдаги мусобақалар) Буни тартибга соладиган “Талабалар миллий спорт ассоциациаси” тузиш таклифи берилмоқда. (АҚШ тажрибаси) Олий ўқув юртлари лигаларида ва умуман спорт соҳасида юқори натижаларни қайд этган талабаларга спорт стипендияси, грандлар ва контракт тўловларини тўлаб бериш имкониятларини яратиш таклифи берилмоқда. Бу ўз навбатида талабаларни спорт билан профессионал шуғулланиш, миллий олимпия заҳирасига қабул қилиниши ва олимпия ўйинларида иштирок этиш учун мотивация туғдиради. Умуман олганда бундай лигаларни, мусобақаларни ташкил этилиши болаларни оммавий спорт билан шуғулланишига, жисмонан ва руҳан соғлом бўлиб вояга етишишига ва шу билан ёшлар ўртасида жиноятчиликни камайишига олиб келади. Нега айнан АҚШ тажрибасини қўллаш мақсадга мувофиқ деган саволга қуйидаги статистика маълумотларини тақдим қиламан: 1. Ёзги олимпия ўйинларида давлатлар бўйича энг кўп олтин медалларни қўлга киритадиган учта давлатнинг бири мунтазам равишда АҚШ. Риодаги ёзги олимпия ўйинларида 46 та олтин медал. (1 ўрин) Бунинг сабаби спортнинг мактаб даражасидан оммавийлиги ва спортчиларнинг кўплари аввалига мактаб, кейин олий ўқув юртларида тарбия олганлиги (Тайгер Вудс, Майкл Джордан, Джон Иснер, Райн Лохте, Ребека Сони) 2. Олий ўқув юртларида 400 000 дан ортиқ талабалар спорт билан шуғулланади. 3. Талаба спортчи билан профессионал спортчилар ўртасида деярли фарқ йўқ.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:25

Маълумот сифатида олинди.

Мансур Ибрагимов25.01.2017 12:38
Шу билан бирга судьяларнинг одил судловни амалга ошириш борасидаги фаолиятига бирон-бир тарзда аралашганлик ёки судьяларнинг дахлсизлигини бузганлик учун ҳар бир судьяни тўғридан-тўғри "Судьялар олий кенгаши"га зудлик билан мажбурий маълумот, ахборот, билдирги ва шунга ўхшаш тарзда хабардор қилиш механизмини жорий этилса мақсадга мувофиқ бўлади деб ўйлаймиз.
Перейти
Принято25.01.2017 14:16
Таклифингиз Ҳаракатлар стратегияси дастурининг тегишли бандлари ижроси доираси кўриб чиқилади.
Бобохолов Сайфиддин Холмуродович25.01.2017 12:31
Олий ўқув юртларидаги талабаларнинг контракт тўловларини ҳам банк пластик карталари орқали ҳисоб рақамларга масофадан хизмат кўрсатиш тизимларидан фойдаланган ҳолда бир пайтнинг ўзида шартнома тузмасдан бир неча кишининг пластигидан тўлаш тизимини жорий этиш керак. Ҳозирда бунинг имкони йўқ, чунки олийгоҳларда контракт шартномаси икки ёки уч томонлама тузиларкан ва тегишли шахс тўлиқ суммани кўчириши керак бўларкан. Шу сабабли тегишли нормативларга ўзгартириш киритилиб, сўнгра шу асосда СМС-банкинг», «Интернет-банкинг», «Мобил-банкинг» хизматлари жорий этилса яхши бўларди
Перейти
Отклонено28.01.2017 15:11

Мавжуд қонунчилик талабларига зид. Ҳар қандай икки ёки уч томонлама муносабтлар шартнома асосида амалга оширилиши лозим.

Бахтиер Алибеков25.01.2017 12:27
Мажбурий нотариал тасдиқлаш ҳақидаги талабни бекор қилиш нормасини жисмоний шахсларга тегишли автомобилларни бошқариш учун бериладиган ишончномаларга ҳам татбик қилиш зарурияти мавжуд. Сабаб: 1. Ривожланган давлатларда бундай норма йўқ! Бизда эса ҳатто фарзанд ўз ота-онасига ва аксинча ота-она ўз фарзандларига тегишли автомобилларни бошқариш учун ишончнома (нотариал тасдиқланган, яна ДАН идораларида рўйхатдан ўтказилган ) керак! 2. Жавобгарликни суғурта қилиш жараёнида ҳайдовчилар рўйхати аниқлаштирилади, яъни автомобил эгаси ўз мулкини кимларга ишонишини тасдиқлаб беради-ку! 3. Юридик шахсларга тегишли автомобилларни бошқариш учун бериладиган ишончномалар нотариал тасдиқланмайди. Табиий савол туғилади, нима учун жисмоний шахсларга тегишли автомобилларни бошқариш учун ортиқча қоғозбозлик!? Натижа: 1. Давлат ишчиларини (нотариуслар ва ДАН ходимлари)нинг иш юкланмасини камайтиради; 2. Мамлакатдаги минглаб балки миллионлаб оилалар бюджетига фойда келтиради; 3. Миллионлаб жисмоний шахсларнинг нотариус ва ДАН идораларида бир неча соатлаб, баъзан кунлаб ўтказадиган вақтларини бошқа фойдали иш учун сарфлаш имконини беради.
Перейти
Принято27.01.2017 19:17

Таклифларингиз Дастурнинг 79-бандида кўрсатилган тадбир ижроси доирасида кўриб чиқилади.

Мансур Ибрагимов25.01.2017 12:26
Бундан ташқари, суд биноларини хавфсизлигини таъминлаш борасида судларнинг ихтисослаштирилишидан келиб чиқиб, Ички Ишлар вазирлигининг соха бўйича (жамоат тартибини сақлаш, жазоларни ижро этиш бошқармаси) мутахассислари билан хамкорликда қайта жихозлаш. Бунда қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланган ёки суд залидан қамоққа олинган шахсларни суд биносидан қочишларини ва бошқа фавқулотда холатларни келиб чиқмаслиги ҳамда олдини олишга қаратилган жихозлар билан таъминланишига алоҳида эътибор қаратиш, ИИБ меъёрий ҳужжатларига мос равишда қуриқлаш, кузатув камералари, ёнғинга қарши кураш анжомлари билан таъминлаш мақсадга мувофиқ бўлади деб ўйлаймиз.
Перейти
Для информации27.01.2017 18:16

Дастурнинг 64-бандида суд ҳокимияти нуфузига ва одил судловни амалга ошириш вазифаларига мос, қулай ва хавфсизлик, шунингдек моддий-техник жиҳатдан жиҳозланиш талабларига жавоб берадиган 2018-2021 йиллар учун мўлжалланган “Одил судлов уйлари” судларнинг намунавий биноларини қуриш дастури лойиҳасини ишлаб чиқиш кўрсатилган. Шу боис, таклифда кўрсатилган масала ушбу бандда назарда тутилган Дастурни ишлаб чиқиш жараёнида кўриб чиқилади.

Бобохолов Сайфиддин Холмуродович25.01.2017 12:25
Навоий вилоятидаги энг кўп субвенция оладиган туман Хатирчи ҳисобланади, туманда ишлаб чиқариш объектлари деярли йўқ деса ҳам бўлади. Шу сабабли мазкур туман бўйича ҳам комплекс ривожлантириш дастури ишлаб чиқилса яхши бўларди.
Перейти
Отклонено26.01.2017 17:59
Мазкур бандга асосан Республикадаги барча туманлар қамраб олинган.
Azizbek Qayumov25.01.2017 12:23
Фуқаролар турмуш фаровонлигини янада ошириш мақсадида "Истеъмол кредити" тўғрисидаги Қонунни (#33, 06.05.2016 й) қайта кўриб чиқиш керак. Мазкур Қонуннинг 15-модда 3-хат бошисида "Молиявий истеъмол кредити бериш Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқарилган истеъмол товарларини (хизматларни) ишлаб чиқарувчи корхона ёки реализация қилувчи ташкилотнинг банкдаги ҳисобварағига банк ёхуд бошқа кредит ташкилоти томонидан пул маблағлари ўтказиш йўли билан амалга оширилади" дейилган жумлани "Молиявий истеъмол кредити бериш Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқарилган истеъмол товарларини (хизматларни) ишлаб чиқарувчи корхона ёки реализация қилувчи ташкилот, хусусий тадбиркорларнинг банкдаги ҳисобварағига банк ёхуд бошқа кредит ташкилоти томонидан пул маблағлари ўтказиш йўли билан ҳамда фуқароларнинг шахсий пластик карталарига ўтказиш йўли билан амалга оширилади" жумласига ўзгартирилса мақсадга мувофиқ бўларди. Чунки, амалдаги Қонун бўйича савдо ва хизмат кўрсатиш билан шуғилланувчи ЯТТлар хисобварағларига истеъмол кредитларини ўтказиш мумкин эмас. Бу холат ЯТТ ва ахоли норозилигига олиб келмоқда. Шунингдек, истеъмол кредитларини фукаролар шахсий пластик карталарига ўтказиш йўли билан берилишини йўлга қўйилиши истеъмол кредит бозорини янада ривожланишига олиб келади.
Перейти
Отклонено28.01.2017 18:56

Савдо корхоналари томонидан аҳолига истеъмол товарларини молиявий истеъмолл кредит маблағлари ҳисобига чакана савдо фаолиятига киритилади. Бунда мазкур операция бўйича Вазирлар Маҳкамасининг қарори 19-бандига асосан товарларни нақд пулсиз ҳисоб китоблар бўйича сотиш учун белгиланган чекловлар татбиқ этилмайди.

Шунингдек, тижорат банклари томонидан аҳолига, шу жумладан пенсионерларга банк пластик карталари оркали “овердрафт” кредитлари ажратилиши кенг йўлга кўйилган бўлиб, ушбу кредит ҳисобига барча турдаги савдо нуқталарида товарлар (хизматлар) қилиш мумкинлигини маълум киламиз.

Мансур Ибрагимов25.01.2017 12:15
Замонавий суд биноларини янгиларини қуриш, мавжудларини қайта таъмирлашда илғор хорижий тажриба билан миллий менталитетимиз ва миллий меъморчилигимизни уйғунлаштирган холда қайта қуриш. Суд биносида судга ташриф буюрувчилар учун қулай бўлган санитария-гигиена хоналари, тез тиббий ёрдам пункти, она ва бола, нуронийлар, жисмоний имконияти чекланганлар учун алоҳида хоналар, жисноний ва юридик шахсларни қабул қилиш хонасини албатта мавжуд бўлишига эътибор қаратиш. Суд мажлислари залларини ихтисослаштириш, бурда якка тартибда ёки халқ маслахатчиларидан иборат таркибда кўриалдиган ишлар учун залларни алохида жихозлаш. Суд залларини илғор хорижий тажрибани ва миллий менталитетни инобатга олган жихозлаш, бунда прокурор, адвокатлар, жабрланувчилар, судланувчилар, фуқаровий даъвогар, фуқаровий жавобгар, таржимон, мутахиссис ва бошқалар учун алохида стол-стул, судга ташриф буюрган бошқа шахслар учун қулай ўриндиқлар, видео-аудио ёзувларни кўриш ва тинглаш учун махсус қурилмалар (монитор), суд жараёнини ёзиб бориш учун қурилмалар ва шу кабиларни бўлишинига эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ бўлиди. Зеъро суд давлат номидан фақат қонунга буйсуниб иш кўради, шу нуқтаий назарда судга ташриф буюрувчилар суднинг биносида ва одил суд олдида давлатнинг олдида қонун билан юзма-юз туриб сухбатлашади, савол-жавобларда қатнашади, ўз фикрларини баён қилади. Шу сабабли суднинг биноси, унда яратилган шарт-шароит, судьялар ва суд аппарати ходимлари шундай юксак мақомга мос бўлиши керак деб ўйлаймиз.
Перейти
Для информации27.01.2017 18:15

Дастурнинг 64-бандида суд ҳокимияти нуфузига ва одил судловни амалга ошириш вазифаларига мос, қулай ва хавфсизлик, шунингдек моддий-техник жиҳатдан жиҳозланиш талабларига жавоб берадиган 2018-2021 йиллар учун мўлжалланган “Одил судлов уйлари” судларнинг намунавий биноларини қуриш дастури лойиҳасини ишлаб чиқиш кўрсатилган. Шу боис, таклифда кўрсатилган масала ушбу бандда назарда тутилган Дастурни ишлаб чиқиш жараёнида кўриб чиқилади.

asli bax25.01.2017 12:00
маълумки китоб билим булоғи таклиф шундан иборатки хар бир китоб МP3 шаклида уқувчига таклиф этилса уқиш учун қулай ва осонлашади бу билан уқувчи купроқ шуғилланди мисол учун тарих фани китобининг овозли нусхаси булса уқувчи уни кўпроқ ўқийди деган фикирдаман.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:16

Маълумот сифатида олинди.

Aybek Kamalov25.01.2017 11:57
Вакант лавозимларни тўлдириш танловини ўтказиш тартиби тўғрисидаги қарорда номзодлар билан суҳбат ўтказувчи идораларора комиссия тузилиши назарда тутилиши лозим. Шунки, маълум бир давлат органларида номзодларни ишга қабул қилиш комиссиялари раҳбари шу ташкилотнинг раҳбари ҳисобланади. Бу эса, коррупция ҳолатларига йўл қўйилиши рискини келтириб чиқариши мумкин. Юқоридагилардан келиб чиқиб, холислик принципларини назарда тутган ҳолда холис мутахассислар томонидан суҳбат ўтказиш ва ишга қабул қилиш механизми жорий этиш мақсадга мувофиқ.
Перейти
Принято06.02.2017 08:57

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Бехзод Джумаев25.01.2017 11:55
Нақдсиз ҳисоб-китобларни амалга ошириш тизимини ривожлантиришда аҳолининг эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда тадбирларни белгилаб олиш лозим деб ҳисоблайман. Булар: биринчи навбатда, пластик карталардан онлайн тарзда масофавий коммунал тўловлар тизими хизматларини ривожлантириш; иккинчи навбатда, аҳоли эҳтиёжи билан боғлиқ харидлар масалан, савдо шахобчаларида хизматларнинг турларини кўпайтирган ҳолда пластик карталар орқали тўлов тизимини ривожлантириш. Бу орқали аҳолида танлаш имконияти жуда юқори бўлиши ва тўловларни амалга оширишдаги хизмат хақлари жуда паст бўлиши лозим. Учинчи навбатда, кунлик эҳтиёж моллари (озиқ-овқат, мева-сабзавот, сут маҳсулотлари ва бошқалар)ни сотиб олиш юзасидан буюртма бериш хизматларини кенг миқёсда жорий қилиш ва хизматлар учун тўловларни пластик карталар оркали онлайн тарзда амалга оширишни ривожлантириш. Тўртинчи навбатда, ҳозирги кунда аҳоли томонидан смартфон телефонларига бўлган қизиқиш ва ундан фойдаланиш даражасининг юқори эканлигини инобатга олиб, жамоат транспортларидан фойдаланганлик учун пластик карталардан тўловларни телефон ёрдамида амалга ошириш хизматини йўлга қўйиш бўйича махсус дастур ишлаб чиқишни ўйлаб кўриш лозим деб ҳисоблайман. Бешинчи навбатда, катта суммалар талаб қиладиган харидлар, асосан миллий автотранспорт воситаларини харид қилишда ҳисоб-китобни пластик карталар орқали амалга ошириш тизими ривожлантирилган тақдирда, машина олиш истагида бўлган фуқаро ўз пластик карточкасида етарли сумма тўплангунга қадар йиғиб юриши табиий ҳол деб ҳисоблайман. Олтинчидан, банкдан олинган кредит тўловларини онлайн тарзда пластик карталар орқали тўловларни амалга ошириш тизимини жорий қилиш лозим. Еттинчидан, бозор ҳудудидаги савдо шахобчаларини имкон қадар кўпроқ тўлов терминаллари билан таъминлаш ва хориждан товар олиб келувчи савдогар ёки тадбиркорларга терминалга тушган тушум ҳисобидан хорижий валюта карточкаларига тўлов амалга ошириш имкониятини жорий қилиш лозим деб ҳисоблайман. Ушбу ҳолатда, савдогар ҳам тўловни терминал орқали амалга оширишдан манфаатдор бўлган бўларди. Саккизинчи навбатда, пластик карталар орқали тўловларни амалга ошириш хизмат (Payme, UPay) турларини кўпайтириб, танлаш имкониятини яратиш лозим деб ҳисоблайман. Юқоридагиларни амалга оширишда Оммавий ахборот воситаларида рекламалар қилиш, ҳар хил тадбирлар орқали намойиш этиш, пластик карточкалар орқали тўлов тизими бўйича дастурлар ишлаб чиқиш бўйича танловлар эълон қилиш лозим деб ҳисоблайман. Ушбу тадбирларнинг амалга оширилиши нақд ва нақдсиз ҳисоб-китоблар орасидаги фарқнинг йўқолишига ёрдам берган бўларди.
Перейти
Отклонено25.01.2017 17:14
Ушбу таклиф “Нақдсиз ҳисоб-китоблар ҳажмини ва қамровини ошириш, шу жумладан иқтисодиёт соҳаларида тўловларнинг замонавий электрон шаклларини жорий этиш ва тадбиркорлик субъектларини рағбатлантириш, шунингдек банкдан ташқари айланишини қисқартириш” бандида назарда тутилган.
sherzod almatov25.01.2017 11:54
Давлат Бошқарув Академиясини битирган тингловчилар талабларга жавоб бериш учун қуйидаги чораларни қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади: 1. Инглиз тилида бемалол мулоқот қила оладиган тингловчиларни ўртача рейтинги 85% ва ундан юқори бўлса албатта чет элга камида ярим йилга тажриба ортириш учун чет эл давлат ташкилотларига амалиётга юбориш керак. Шундагина тингловчи замонавий қарор қабул қилиш малакасига эришади ва ҳозирда жаҳонда бўлаётган трендлани хис қилади. Хозирда раҳбар кадрларга қўйилаётган талаб хам шу. Агар тингловчи четдан амалий малака олиб келмаса шу тингловчи олдиндан ишлаб юрган тизмида айланиб юравериб сифат жиҳатидан янги босқичга чиқишини ундан кутиш тўғри эмас. 2. Академия фаолиятига бахо бериш тизмини ишлаб чиқиб уни амалиётга жорий қилиш керак. Семестирда 1 марта тингловчилар орасида ўқитувчиларга бахо бериш сўровномасини тарқатиш ва битириб кетган тингловчиларнинг сифатини давлат раҳбари танқид қилгандан кейингина фаолиятга бахо бериш бу қонақарли холат эмас. Тингловчиларга академия сайтида фанларни ўқитиш юзасидан кундалик бахо бериш имкониятини яратиш керак. Фақат бахо қўйишни анонимлигини ва комментарийсиз бахо қўйиш мумкинмаслигини дастурлаб қўйиш керак. Шунда муаммо нимадалиги аниқ бўлади, аноним бўлгани учун болалар дашномдан омон бўлади, бахо зудлик билан берилади, яъни ойлар утиб кетиб фан тугаганидан кейин эмас. Бундан ташқари битирган тингловчиларга дипломни тугатган кунидан 6 ой ўтиб шу тингловчи раҳбарияти томонидан тўлдирилган сифат сўровномаси эвазига бериш керак. Шунда академияни ўз махсули бўлган тингловчиларнинг сифатига шу махсулотнинг истеъмолчиси бўлган шу тингловчининг раҳбарияти томонидан билдирилган бахосини билиб сифатни янада яхшилаш бўйича тегишли чораларни амалга ошириши мумкин. 3. Тингловчиларни бахолашнинг жорий рейтинг тизимини яхшилаш керак чунки жорий рейтинг тизими астоидил ўқиган тингловчи билан юзаки ўқиган тингловчини фарқлаб бермаяпти. Ҳамма деярли бир хил бахо олмоқда. Бу ҳолатдан астоидил ўқиганларнинг янада чуқурроқ ўқиш истаги сўниб бормоқда. Албатта тингловчи фақат бахо учун ўқимайди, лекин атроф мухитнинг одамга таъсир қилишлиги каби психологик факторларниям эътиборсиз қолдириш керак эмас.
Перейти
Принято06.02.2017 09:10

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

asli bax25.01.2017 11:52
Маълумки янги иш бошлаётган коллеж битирувчилари маълум муддатга солиқ имтиёзларига эга хозирги кунда янгидан иш бошлаш ниятида бўлган фуқаролар бозордаги мавжуд рақобатчилар билан рақобатлашиши оғир кечади шу сабабли мазкур имтиёзни янги иш бошламоқчи бўлган фуқароларга қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади. Шунингдек, ижара туғрисидаги қонунни тубдан қайта кўриш лозим сабаби хар бир тадбиркор ижара билан юзлашади ижара тўлови олувчилар нархлари кун сайин кўтарилиши тадбиркорларнинг янада ривожланишига тўсиқ бўлмоқда.
Перейти
Отклонено28.01.2017 16:07

Қўллаб қувватламаймиз. Ушбу солиқ жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи ўрнига киритилган ва у барча ходимлар томонидан тўланади.

Aybek Kamalov25.01.2017 11:39
Якка тартибдаги тадбиркорларга нисбатан қатъий белгиланган солиқ ҳисоблашда, ҳудудларнинг иқтисодий-ижтимоий имкониятларини инобатга олиш лозим, масалан, айрим узоқ ва бориш қийин бўлган туманлар ҳудудларида деҳкон бозорлари ва савдо комплекслари ҳафтада 1 кун ёки 2 кун фаолият кўрсатади. Лекин, ушбу деҳкон бозорлари ва савдо комплексларида фаолият кўрсатадиган якка тартибдаги тадбиркорлар 30 кун учун қатъий солиқ тўлашга мажбур. Яъни улар ҳақиқатда 4-8 кун фаолият кўрсатган ҳолда 30 кун фаолият кўрсатган тадбиркор билан бир хилда қатъий солиқ тўлаб келмоқда. Бу каби доимий фаолият кўрсатмайдиган деҳкон бозорлари ва савдо комплексларида фаолият юритувчи якка тартибдаги тадбиркорларга қатъий солиқ ҳисоблашнинг алохида турини жорий этиш таклиф этилади.
Перейти
Отклонено28.01.2017 15:47

Қўллаб-қувватламаймиз. Ушбу тоифадаги тўловчилар учун қатъий белгиланган солиқнинг минимал ставкалари белгиланган. Қатъий белгиланган солиқ бўйича имтиёз колледж битирувчиларини иш билан таъминлаш мақсадида киритилган.

Azamat Kurultaev25.01.2017 11:38
Орфографик тузатиш: "Дунё ҳалқлари" сўзини "Дунё халқлари" сўзига алмаштириш лозим.
Перейти
Отклонено25.01.2017 14:18
Шарҳингизда таклиф мавжуд эмас.
Azamat Kurultaev25.01.2017 11:36
Орфографик тўзатиш: "тадбиқ этиш" сўзини -> "татбиқ этиш" сўзига алмаштириш лозим.
Перейти
Принято26.01.2017 01:53
Эътиборингиз учун рахмат.
Azizbek Qayumov25.01.2017 11:34
Тижорат банклари фаолияти самарадорлигини ошириш мақсадида пластик карталарга белгиланган ягона тарифни бекор қилиш ва тарифларни белганлаш бўйича банкларга ваколатни бериш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Чунки, бугунги кунда банк хизматларини ичида самарадорлиги йук банк махсулоти - бу пластик карталар билан боғлиқ операциялардир. Фуқаролар пластик карта қолдиқларига 9 % йиллик харажат хисобланиши банклар самарадорлигини тушириб юбормоқда. Пластик картадаги маблақларни омонатларга жалб қилишда хам омонат ставкаларини ортиб кетишига олиб келди. Шунинг учун, банклар самарадорлиги ва накдсиз ахоли омонатларини такомиллаштириш мақсадида пластик карта қолдиқларига 9 % ставкани йиллик 2 % га тушуришни таклиф этмоқчиман.
Перейти
Принято28.01.2017 18:23

Таклифингиз учун раҳмат. Келгусида пластик карточкалар асосидаги ҳисоб-китоблар бўйича ягона тарифлар режаси белгиланишида Сизнинг таклифингизда кўтарилган масала кўриб чиқилишини билдирамиз.

Мансур Ибрагимов25.01.2017 11:28
Зеъро, судьяларнинг одил судловни амалга ошириш борасидаги фаолиятига бирон-бир тарзда аралашганлик ёки судьяларнинг дахлсизлигини бузганлик учун жавобгарликнинг муқаррарлигини таъминламай туриб, том маънодаги судьяларнинг мустақиллиги ва уларнинг фақат қонунга бўйсунишини таъминлаб бўлмайди.
Перейти
Для информации26.01.2017 18:03
Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.
Abdullayev Elyor Erkinovich25.01.2017 11:27
Туман (шаҳар) ички ишлар органлари тузилмасида "Одам савдосига қарши курашиш" бўйича алоҳида масъул ходим (ўриндошлик ёки жамоатчилик асосида эмас) лавозимини жорий этиш лозим. Ушбу ходимни бошқа ишларга жалб этмаслик керак ва ушбу ходим вилоят ИИБ бошлиғига бўйсуниши лозим.
Перейти
Отклонено05.02.2017 11:05

Таклиф асосланмаган.

Azamat Kurultaev25.01.2017 11:24
Тақдим этиладиган ҳужжат шакли, амалга ошириш механизми, кутилаётган натижа қисмидаги "бўмаган" сўзини "бўлмаган" сўзига алмаштириш мақсадга мувофиқ.
Перейти
Принято26.01.2017 01:31
Эътиборингиз учун рахмат.
Azizbek Qayumov25.01.2017 11:23
Давлат дастурини муаффакиятли амалга ошириш, давлатимиз фуқароларини тадбиркорликка кенг жалб қилиш мақсадида тижорат банкларига марказлаштирилган республика фондларидан арзон ресурслар такдим этилиши даркор. Хусусий акциядорлик тижорат банкларида жалб қилинган ресурс таннархи Марказий банк кайта молиялаш ставкасидан ортиб кетиши натижасида илтиёзли кредит маблагларини фукаро ва тадбиркорларга ажратишда муаммолар юзага келмоқда. Тадбиркорликни кредит маблаглари хисобига йулга куйиш ва ривожлантириш кўп жихатдан кредит фоиз ставкасининг миқдорига бориб тақалади. Тижорат банклари хам минимал фойда хисобига бўлса хам ўз харажатларини қоплаган холда кредит маблагларини ажратиши керак. Шунинг учун, тижорат банкларига республика тараккиёт фонди ёки бошқа манбалар орқали йилига 3 % лик 10 йил муддатга ресурслар ажратилса мақсадга мувофиқ бўлар эди.
Перейти
Для информации06.02.2017 12:41

Маълумот учун олинди.

sTek >>>25.01.2017 10:57
Бугунги кунда қонунчилигимизда 50 дан ортиқ хаволаки нормалар мавжудлиги қонун ижодкорлиги соҳасини қайта кўриб чиқиш лозимлигини кўрсатмоқда. Шу боис қонун ижодкорлиги масаласини юридик таълим жараёнида шакллантириш муҳим ҳисобланади. Қонун ижодкорлиги кўникмалари узоқ муддатда шаклланишини инобатга олиб, юридик университетда "қонун ижодкорлиги" номли алоҳида махсус фан киртиш ҳамда бўлгуси қонун ижодкорларини ёшлигидан тарбиялаш таклиф этилади.
Перейти
Отклонено05.02.2017 11:17

Таклиф кўрилаётган бандга тааллуқли эмас. Юридик университетда бу йўналишда иш борилмоқда.

Gayrat Gaziev25.01.2017 10:54
Пластик карталардан тўловларни амалга оширишда ўзаро ишончни таъминлаш мақсадида, оила аъзоларининг пластик карталардан тўсиқсиз фойдаланишини амалга жорий этиш мақсадида Адлия Вазирлигидан рўйхатдан ўтган 1344 ва 2528-сонли Низомга ўзгартириш киритишни таклиф этаман. Яъни, пластик картадан фойдаланганда савдо ва бошқа пунктларда картанинг эгаси (паспорти билан) томонидан тўлов амалга оширилиши талаб этилмайди, шу холатни барча тўлов кассаларида хам жорий қилиш (масалан, ГАИда тўловларни амалга ошириш жараёнида оила аъзоларимнинг тўлов картасидан фойдаланиш учун уларни хам бирга "сарсон" бўлиб юриши мантиққа тўғри келмайди) мақсадга мувофиқ. Ушбу ўзгартиришлар халқ манфаатлари йўлида қилинаётган эзгу ишларнинг мантиқий давоми сифатида халқимиз томонидан ижобий қабул қилинишига аминман.
Перейти
Для информации28.01.2017 19:17

Мазкур дастурда белгиланган вазифалар юзасидан тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритилишида Сизнинг таклифингизда кўтарилган масала кўриб чиқилади.

Мансур Ибрагимов25.01.2017 10:45
Бундан ташқари, судьяларнинг дахлсизлиги Ўзбекистон Республикаси "Судлар тўғрисида"ги қонунининг 70-моддасида белгиланган. Бироқ судьяларнинг дахлсизлигини бузганлик учун амалдаги қонунларда жавобгарлик белгиланмаган. Шу нуқтаий назардан Жиноят кодексига 236-2-моддасини қўшимча равишда киритиб, унда "Судьянинг дахлсизлигини бузиш" деб номлаш ва унда "Судлар тўғрисида"ги қонунининг 70-моддасида белгиланган дахлсизлик кафолатларини бузганлик учун жиноий жавобгарлик масаласини ҳал қилиб ва жиддий жазо чоралари ва мажбурий қўшимча жазоларни белгилаш мақсадга мувофиқ бўлади. Юқоридаги билдирилган ҳар иккала таклиф судьяларнинг одил судловни амалга оиширишда мустақиллигини кафолатлашга хизмат қилади деб ўйлаймиз.
Перейти
Принято27.01.2017 18:03

Мазкур соҳадаги конунчиликни такомиллаштириш доирасида таклифда баён этилган масала кўриб чиқилади.

Мансур Ибрагимов25.01.2017 10:36
Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 112-моддасида судьяларининг одил судловни амалга ошириш борасидаги фаолиятига бирон-бир тарзда аралашишига йўл қўйилмаслиги ва бундай аралашиш қонугга мувофиқ жавобгарликка сабаб бўлиши; судьяларнинг дахлсизлиги қонун билан кафоланганлигини белгиланган. Ушбу Конституциявий нормадан келиб чиқиб, ЖК 236-моддасига тегишли ўзгартиш ёки қўшимча киритиш ёхуд 236-1-модда, яъни "Судьяларнинг одил судловни амалга ошириш борасидаги фаолиятига бирон-бир тарзда аралашиш" номли нормани киритиш ва унда судьяларнинг одил судловни амалга ошириш борасидаги фаолиятига бирон-бир тарзда аралашишнинг турлари (оғзаки, ёзма, тазйиқ, тахдид, таниш-билишчилик, ошна-оғайнигарчилик, суд раиси томонидан, юқори суд томонидан, хизмат ёки мансаб ваколатидан фойдаланиб, суд аппарати ходимлари орқали ва х.к) ни аниқ кўрсатиш ва келиб чиқиши мумкин бўлган оқибатларининг ижтимоий хавфлилик даражасидан келиб чиқиб бир нечта қисмлар (бандлар) ни ҳамда жиддийроқ санкицияларни, жумладан мажбурий қўшимча жазони (эгаллаб турган вазифаси ёки лавозимидан озод қилиш) белгилаш мақсадга мувофиқ бўлида.
Перейти
Принято27.01.2017 18:02

Дастурнинг 62-банди ижроси доирасида таклифингиз инобатга олинади.

Mehmonov Qambariddin Miradhamovich25.01.2017 10:34
Мазкур Инновация маркази фаолиятининг ҳуқуқий асослари аниқланиши лозим. Бунда Россия Федерациясида мавжуд бўлган "Сколково" лойиҳаси қўлланиладими? ёки "Кремний водийси" технологияси? Фикримча, Инновация Маркази ҳуқуқий мақомини белгилаш билан бирга айнан дастурий маҳсулотлар бозорини ривожлантириш, рақобатбардош ва дунёда рақобатлаша оладиган дастурий маҳсулотлар ишлаб чиқариш имконини берадиган ҳуқуқий механизмлар борасида фикр юритиш лозим. Фақатгина солиқ ва мажбурий тўловлардан озод қилиш етарли эмас. Асосийси дунё бозорига йўналтириш, маҳаллий буюртмаларда рақобат шаффофлигини таъминлаш, бу борада стратегик ёндашув бўлиши лозим. Бошқа шарҳларни илмий мақолаларимда бериб бораман.
Перейти
Для информации26.01.2017 17:30
Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.
Kadirov Anvarxodja Asatullayevich25.01.2017 10:28
Хар қандай инновацион фаолият учун дунё миқёсидаги янги ва ўта ихтисослашган ахборотдан фойдаланиш имконияти бўлиши зарур. Бундай ахборот асосан инглиз тилида ва уларнинг долзарб ва бирор амалий қийматга эга бўлганлари одатда чет эллик илмий муассасалар веб-сайтлари орқали валютага сотилади. Ҳозирда амалда корхоналар ўз ҳисобларида валюта ресурслари бўлган тақдирда ҳам шундай маҳсулотлар учун пул ўтказишда муаммоларга дуч келадилар. Ўйлайманки, интернет орқали тўловларни амалга ошириш имконини берувчи корпоратив VISA карталар юритишга рухсат бериш шу муаммога ечим бўлар эди.
Перейти
Отклонено06.02.2017 16:18

Таклиф мазкур бандга тааллуқли эмас.

Gayrat Gaziev25.01.2017 10:21
Давлат бошқаруви академиясига ўқишга кирган хар бир тингловчининг кейинги иш фаолияти юзасидан (қайси ташкилот ёки идорага ишга юборилади, унга қайси вазифалар юклатилади ва х.к.) ЎзР Президенти Аппаратининг аниқ режаси ишлаб чиқилиб, тингловчининг амалиётини (практикаси) шу вазифа тараққий этган мамлакатда ўташ тизимини жорий этиш. Хозирда тингловчининг кейинги тақдирини мониторинг қилиш тизими ўз самарасини бермаяпти. (Бошқача қилиб этганда давлат бошқаруви сохасида “ёнаётган” нуқталарга давлат бошқарувчилари “десант”ларни тайёрлаш тизимини жорий этиш керак). Бунда академия тингловчиларининг моддий-ижтимоий холатлари академияга қабул қилингунгача бўлган холатдан кам бўлмаслиги (ўртача иш хақи ва бошқа ижтимоий пакетлар сақланган холда таъминланиши)
Перейти
Для информации06.02.2017 09:10

Маълумот сифатида олинди.

Kadirov Anvarxodja Asatullayevich25.01.2017 10:09
Қишлоқ жойлардаги телекоммуникация инфраструктурасини кам ҳаражат билан ривожлантириш мақсадида қишлоқ жойларда қурилажак янги уйларнинг намунавий лойиҳаларда телекоммуникация инфраструктурасини албатта кўзда тутиш керак. Телефон линиялари, ва камида оптик кабел учун шахталар кўзда тутилиши керак. Хаммаси битганидан кейин эртага оптика олиб келаман деса хамма ёкни кавлашга, бузиб қайта қуришга тўғри келади, бу жуда қимматга тушганлиги учун кейин бу ишни ҳеч ким қилмайди. Бу қишлоқ жойларидаги инфраструктура ривожланиши учун муҳим.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:02
Маълумот сифатида олинди.
Kadirov Anvarxodja Asatullayevich25.01.2017 10:00
Трансформатор пунктларини қуришда ва қайта қуришда инобатга олиниши керак бўлган жиҳат: бизнинг қуёшли иқлимимизда, айниқса ёзги мавсумда трансформаторлар қизиб кетади, қизиганда қаршилик ортади ва электр энергиясининг йўқотилиши ортади. Хисоб-китоб қилиб кўриш керак, балки трансформатор пунктларининг атрофини ғишт ёки пахса қилиб ўраб, томини ёпиш энергетик самара олиб келар?
Перейти
Для информации06.02.2017 14:37

Маълумот сифатида олинди.

davron barnaev25.01.2017 09:48
Assalomu alaykum. Avvalambor, Biz yoshlarga berilayotga imkoniyatlar uchun raxmat. Davlat Boshqaruv akademiyasidagi yaratilgan sharoitlar juda yuqori darajada, shuningdek, ma'ruza hamda seminar o'tayotgan professional va yuqori malakali o'qituvchilarni Akademiya raxbariyati tomonidan tanlangani ham tahsinga loyiq. Faqatgina 2 ta muammo bor. Jumladan, 1) Davlat Boshqaruv Akademiyasiga kirayotgan tinglovchilarning oylik masalasi juda achinarli holatda turipti. Yanikim, Akademiyaga qabul qilinayotgan tinglovchining ish joyi saqlansada, uning oyligi faqat quruq oklad bo'lib qolmoqda, ya'ni premiya, qoshimcha oylik, ko'p yillik ishlagani uchun pul mablag'i (visluga let) va oziq-ovqat uchun uchun berilayotgan pullar ham berilmayapti. Qisqa qilib aytganda faqatgina 400-500 ming som oylik olib, akademiya tinglovchilari juda achinarli ahvolda qolmoqda. Malu'mli deyarli barcha tinglovchilar oilali fuqarolardir, natijada, o'qishdan bo'sh payti tinglovchilar qo'shimcha ishda ishlashga majbur bo'lishmoqda, o'z-o'zidan ma'lumki bu narsalar darslarni o'zlashtirish, kelgusida davlatimiz rahbariyati tinglovchilardan kutayotgan yuqori natijalarga erishishiga juda qattiq to'sqinlik qilmoqda. Vazirlik va idoralar o'z xodimlariga (o'qishga kirgan tinglovchilarga) ma'lum biror bir normativ hujjat bo'lmagani sababli faqatgina quruq oklad ish haqi to'lashga majbur bo'lmoqda. Bu masala bo'yicha akademiya tinglocvchilari tomonidan Mehnat vazirligi, Adliya vazirligi va boshqa qator vazirliklarga hatlar yo'llandi. Ammo natija yo'q. Bu masala bo'yicha hech kim akademiya tinglovchilari yordam bermayapti, natijada yuqorida yozib o'tganimdek kelgusida bu davlatimiz rahbariyati oldimizga qo'yayotgan vazifalarni to'laqonli bajarishga to'sqinlik qilish ehtimoli mavjud. 2) Yana bir masala bu tinglocvhilarning malakasini oshirishdir. Ma'lumki yurtimizda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, aholi farovonligigi ta'minlash maqsadida Biz yoshlar, akademiya tinglovchilari jonimizni berib xizmat qilishga tayyormiz. Biroq, Biz dunyoning rivojlangan mamlakatlaridagi yetakchi katta kompaniyalar tajribasi, umuman kamida 2 ta yoki 3 ta rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar ish tajribasini kamida 2 yoki 3 oydan har biriga borib, yashab o'rganmasak bo'lmaydi. O'rganishlar natijasida Biz tomonimizdan aynqisa dissertatsiya mavzularimiz bo'yicha ham aniq bir natija yoki takliflar bilan qaytishimizga ishonaman. Shu masalada ham amaliy yordam berishingizni so'rayman. E'tiboringiz uchun rahmat.
Перейти
Принято26.01.2017 01:18
Таклиф ва фикрларингиз мазкур Давлат дастури тасдиқлангандан сўнг Давлат бошқарув академияси фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони лойиҳасини ишлаб чиқиш жараёнида инобатга олинади.
Kadirov Anvarxodja Asatullayevich25.01.2017 09:47
Бизнес-омбудсман ваколатлари сирасига тадбиркорларнинг тадбиркорлик фаолияти борасидаги долзарб муаммолар, ривожланиш учун мавжуд тўсиқлар, қонунчиликни такомиллаштиришга оид таклиф ва ғояларини қабул қилиш ва алоҳида тадбиркорларни Парламентда тинглаш учун таклиф киритиш ваколати. Шу йўсинда тадбиркорларнинг Парламент диққатига сазовор фикрлари Парламент томонидан эшитилади, муҳокама қилинади ва қарор қабул қилинади. Бу тадбиркорликни ривожлантиришдаги Парламент ролини кучайтиради, Парламент ишини енгиллаштиради, қонунчиликнинг янада такомиллашувига хизмат қилади. Бу борада халқаро тажриба мавжуд. Хусусан, тарихдан маълумки, ушбу механизм Буюк Британияда мануфактураларнинг ривожланишида катта ахамият касб этган ва саноат инкилобига олиб келган.
Перейти
Принято25.01.2017 11:21
Шарҳингиз учун рахмат. Таклифингиз лойиҳа кўриб чиқилишида инобатга олинади.
Салиев Алишер Зафарович25.01.2017 09:32
оммавий тадбирларда ва умуман кундалик хаётда ушбу диний кийимларни умуман таъкиклаш эмас балки маълум бир принциплар асосида булишини таклиф киламан. Масалан Аёлларимизни юзи ёпик булиши мумкин эмас, кора рангдаги либос мумкин эмас, миллий урф одатларимиздан келиб чикиб маълум бир кийим фасонлари булса ва хоказо. Диний либосларни умуман таъкиклаш нотугри деб уйламан, чунки бу холат ижтимоий норозили келтириб чикаради
Перейти
Для информации06.02.2017 10:02

Маълумот сифатида олинди.

Салиев Алишер Зафарович25.01.2017 09:28
Орол денгизини куткариш учун 1. Каспий денгизидан канал олиб келиш ёки 2. Россия Федерацияси худудидан Козогистон оркали канал олиб келишни таклиф киламан
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:33

Таклиф асосланмаган.

Салиев Алишер Зафарович25.01.2017 09:24
Мактаб синфларида 35-40-45 хаттоки 50 укувчига булиб кетган, бу жуда кулгули холат, ушбу холатда укувчи 45 дакика давомида кандай билим олади? Бир синфда укувчи сони 25 кишидан ошмаслиги керак деб уйлайман.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:14
Маълумот сифатида олинди.
Салиев Алишер Зафарович25.01.2017 09:23
Барча вилоятларда факатгина Тошкент шахрида жойлашган университет ва институтларни филиалларини очиш керак деб уйламан. Шунда ижтимоий тенглик булади. Масалан. Нега энди вилоятдаги фукаро банк сохасида олий маълумот олиш учун Тошкент шахрига укишга боришга мажбур булади?
Перейти
Для информации06.02.2017 16:08

Маълумот сифатида олинди.

Салиев Алишер Зафарович25.01.2017 09:21
Умумий урта таълим тизимини кисман пуллик килиш керак. Таълим бепул булсин, лекин мактаблар моддий-техника базасини мустахкамлаш, таъмирлаш ишлари кисман ота-оналар хисобидан коплансин.
Перейти
Отклонено06.02.2017 16:08

Таклиф асосланмаган ва бу борада олиб борилаётган сиёсатга мувофик эмас.

Салиев Алишер Зафарович25.01.2017 09:20
Шу Карор чиккани яхши, лекин ижросичи? Куни кеча Бепантен детский мазь олдим, нархи 47000 сум экан, худди шу дори воситасини 2016 йил декабрь ойини урталарида 37000 сумга олган эдим. Буёги кизик булди-ку
Перейти
Для информации06.02.2017 15:41

Маълумот сифатида олинди.

Салиев Алишер Зафарович25.01.2017 09:15
Орол денгизини куткариш учун 1. Каспий денгизидан канал олиб келиш ёки 2. Россия Федерацияси худудидан Козогистон оркали канал олиб келишни таклиф киламан
Перейти
Отклонено06.02.2017 14:34

Таклиф асосланмаган.

Салиев Алишер Зафарович25.01.2017 09:14
Республикамиз электр энергия таъминотини яхшилаш учун Атом Электр Станцияси курилишини таклиф киламан.
Перейти
Отклонено28.01.2017 18:53

Таклифингиз асослантирилмаган.

Атабеков Азизбек Рахматович25.01.2017 09:10
Шундай Йирик ижтимоий, сиёсий ва маданий-оммавий тадбирлар ўтказилаётганда баъзи бир расмий фуқароларга диний кийим ва ибодат кийимлари тўғрисида аниқ тушунча берилиши керак.
Перейти
Для информации06.02.2017 10:01

Маълумот сифатида олинди.

Хожиакбар Жавлонов24.01.2017 23:33
Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексининг 773-моддасида мижознинг банкдаги ҳисобварақда турган пул маблағлари Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда нақд пул шаклида олиниши мумкинлиги кўрсатилган. Бироқ шу ўринда, шу кодекснинг 790-моддасида юридик шахслар ўртасидаги ҳисоб-китоблар, шунингдек фуқароларнинг тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириши билан боғлиқ ҳолда улар иштирокидаги ҳисоб-китоблар нақд пулсиз тартибда амалга оширилади деб белгиланган. Сиздан мазкур дастурга тадбиркорлар ҳам нақд пул шаклида ҳисоб-китобларни амалга ошириши учун шарт-шароитлар яратиб беришни назарда тутувчи банд киритишни таклиф қиламан. Бунда нақд пул шаклида ҳисоб-китобларни хохлаганича эмас, балки фақатгина ушбу тадбиркорнинг ўзи бундан олдинги даврда қанча пулни нақд кўринишда инкассация қилган бўлса шу суммадан ортмаган қийматда амалга оширишини белгилаш лозим.
Перейти
Принято28.01.2017 19:18

Билдирилган таклифлар, ҳаракатлар Давлат дастури лойиҳасининг 129 ва 132 бандларида ўз аксини топган.

Хожиакбар Жавлонов24.01.2017 23:32
Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексининг 773-моддасида мижознинг банкдаги ҳисобварақда турган пул маблағлари Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда нақд пул шаклида олиниши мумкинлиги кўрсатилган. Бироқ шу ўринда, шу кодекснинг 790-моддасида юридик шахслар ўртасидаги ҳисоб-китоблар, шунингдек фуқароларнинг тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириши билан боғлиқ ҳолда улар иштирокидаги ҳисоб-китоблар нақд пулсиз тартибда амалга оширилади деб белгиланган. Сиздан мазкур дастурга тадбиркорлар ҳам нақд пул шаклида ҳисоб-китобларни амалга ошириши учун шарт-шароитлар яратиб беришни назарда тутувчи банд киритишни таклиф қиламан. Бунда нақд пул шаклида ҳисоб-китобларни хохлаганича эмас, балки фақатгина ушбу тадбиркорнинг ўзи бундан олдинги даврда қанча пулни нақд кўринишда инкассация қилган бўлса шу суммадан ортмаган қийматда амалга оширишини белгилаш лозим.
Перейти
Принято28.01.2017 19:11

Билдирилган таклифлар, ҳаракатлар Давлат дастури лойиҳасининг 129 ва 132 бандларида ўз аксини топган.

Sharipov Abduhakimjon Ziyoitdinovich24.01.2017 22:58
Олий таълимнинг ўқув режаларини тубдан ислоҳ қилиш керак. Бир-бирини мазмунан такрорловчи фанлар ниҳоятда кўп. Ҳақиқий ўз сохаси бўйича мутахассис кадр чиқармоқчи бўлсак, уларни иш фаолиятларида керак бўладиган фанларга алоҳида эътибор бериш керак. Танлов фанларидан унумли фойдаланишни йўлга қўйиш учун замонавий ижтимоий-иқтисодий тараққиётга хизмат қилувчи фанларни ўргатиш зарур. Бугун тадбиркорлик муҳитини шакллантиришга хизмат қиладиган, илғор хорижий тажрибаларни таҳлил этадиган, Чет тиллари ва ИКТни ўргатишга қаратилган фанларни чуқурроқ ва кўпроқ ўқитиш мақсадга мувофиқ.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:02
Маълумот сифатида олинди.
Sharipov Abduhakimjon Ziyoitdinovich24.01.2017 22:47
Социал стратификациянинг замонавий назарияларини ўрганиш орқали турли гуруҳ ва қатламлар ўртасидаги муносабатлар, миллатлараро муносабатларнинг ҳамжиҳатлигини, ўзаро ҳамкорлиги, консенсусга эришувини таъминлаш зарур. Бу борада Миллий ғоямизнинг таркибий қисмлари бўлган ижтимоий ҳамкорлик, миллатларо тотувлик тамойилларини таълим тизимига кенгроқ жорий этиш учун илмий асосланган даллилардан фойдаланиш аҳамиятга эга.
Перейти
Для информации06.02.2017 12:32

Маълумот тариқасида олинди.

Sharipov Abduhakimjon Ziyoitdinovich24.01.2017 22:41
Миллатлараро тотувликни таъминлашга қаратилган хорижий тажрибаларни ўрганиш, уларни Ўзбекистон шароитида миллий қадриятлар билан бойитган ҳолда амалиётга жорий этиш механизмларини ишлаб чиқиш, бу соҳада асосланган илмий иш орқали ёндашувни ташкиллаштириш учун ОАК ва Фан ва технологияларни ривожлантириш қўмитаси томонидан грант ташкил этиб, чет элда хорижий тажриба орттириш, докторлик ишларини олиб борган ҳолда хулоса ва таклифлар ишлаб чиқиш зарур
Перейти
Принято06.02.2017 12:29

Маълумот тариқасида олинди.

Sharipov Abduhakimjon Ziyoitdinovich24.01.2017 22:27
Юқоридаги фикрларга қўшиламан. ОАКнинг илмий даража ва унвон олиш талабларини қайта кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ. Чет элларда Ph.D жорий этилган. Бу талабгорнинг олий таълим муассасида фаолият олиб боришга лаёқатини намоён қилади. бундан ташқари ҳақиқий фан докторлиги мавжуд бўлиб, у фан соҳасига тегишли ўзгартиришлар, ишлаб чиқаришда инновация яратган шахсга берилади. илмий унвонлар фақат фан соҳасида маълум ютуқларга эришган шахсларга эмас, илмий-педагогик фаолиятига қараб берилиши мақсадга мувофиқ. чунки, илмий унвон ОТМда талабгорнинг дарс бериш сифати, фанни ўзлаштирганлик даражасини белгилайди. Фаннинг фақат аниқ бир йўналишида, ихтисослгида янгилик яратган, ўзгартириш киритган ходим илмий даражага талабгор бўлиши мумкин. демак илмий даража фан ва унга ўзгартиришлар, янгиликлар киритган, илмий унвон фанни ўқитиш, янги сифатлар билан бойитган шахсларга берилиши мақсадга мувофиқ.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:17

Маълумот сифатида олинди.

Yuriy Naumov24.01.2017 22:13
Стимулирование кооперации между различными предприятий путем разработки закона "О кооперации". Данный закон и положение по его реализации должны определять порядок кооперации между различными хозяйствующими субъектами и стимулировать усилия хозяйствующих субъектов по кооперации в области совместного производства и маркетинга выпускаемой продукции. Система налогооболожения данных "кооперативов" должна стимулировать выпуск готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Пример, предприятие А производит пряжу, предприятие Б производит ткани, а предприятие В - одежду. В действующей системе: А заплатит налог, когда продаст свой товар Б. Б заплатит налог, когда продаст свой товар В.... Если принять закон о кооперации, то А, Б и В - смогут создать кооператив, внутри которого будет свободное движение продукции по цепочке ценностей. В результате, у В будет более конкурентоспособная по цене продукция на выходе, у него будет больше доход и шансов для реализации своей продукции на внешних рынках. Следовательно увеличится доля продукции с высокой добавленной стоимостью.
Перейти
Для информации28.01.2017 16:01

Для принятия данного предложения необходимо проработать данный вопрос учетом международного опыта, влияние предлагаемого порядка на доходную базу бюджета, а также на обеспечение простоты и налогообложения и налогового администрирования.

Yuriy Naumov24.01.2017 21:54
В новом законе надо учесть, что туристы - это не только те, кто в графе цель визита в декларации по прибытии указал "туризм", но и те кто приехал в деловую командировку, в гости к родственникам, с частным визитом, на соревнования или на учебу. Именно так туризм определяется международной ассоциацией туризма. Все, кто приезжает в страну, не с целью ПМЖ или работы - являются туристами и они все оставляют в стране свои деньги (в той или иной степени). Поэтому стратегия развития туризма и новый закон о туризме должны учитывать этот факт тоже и создать благоприятные условия и туристический продукт в т.ч. и для вышеуказанных категорий граждан.
Перейти
Для информации26.01.2017 03:14
Благодарим за Ваш комментарий. Он будет более подробно рассмотрен при разработке законопроекта и других нормативно-правовых актов в данной сфере.
Yuriy Naumov24.01.2017 21:29
Дополнить . Развитие электронной торговли ценными бумагами. Развитие системы предоставления брокерских и депозитарных услуг онлайн ... Цель - максимально упростить населению и потенциальным инвесторам покупать и хранить ценные бумаги.
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:43

Предложение не обосновано.

Станислав Пак24.01.2017 21:23
Может быть в данном пункте мое предложение не совсем подходит но все же... Я абсолютно поддерживаю стремление повсеместного и масштабного перехода к безналичным расчетам в нашей стране, так как это не секрет, что все эти мероприятия в первую очередь необходимы для развития экономики Узбекистана. Однако, является целесообразным предоставить возможность осуществлять наличные расчеты между предпринимателями, в том числе предприятиями общественного питания, хотя бы в пределах размеров тех сумм, которые они инкассировали именно в наличном порядке. Ведь сегодня предприниматель вынужден покупать себе сырье за более высокие цены, чем он мог бы купить при наличном расчете. Это также сказывается на себестоимости готовой продукции и услугах, те есть приводит к необоснованному росту цен. Поэтому, учитывая интересы предпринимателей и в целях создания им более благоприятных условий, предлагаю внести в законодательство также изменения и дополнения, которые позволили бы субъектам предпринимательства осуществлять наличные расчеты в пределах наличных сумм, инкассированных ими за прошлый период (налоговый или отчетный).
Перейти
Отклонено25.01.2017 19:00
Предложение противоречит сущности пункта, направленного, в первую очередь, на сокращение наличного денежного оборота и развитие безналичных расчетов. Спасибо за предложение.
Yuriy Naumov24.01.2017 21:20
1. Внедрение системы народного контроля за ценами. Еженедельные публикация на официальном сайте госкомстата цен на утвержденный перечень основных продуктов питания, товаров и услуг в разрезе регионов 2. Внедрения механизма отчетности (объяснения) ответственных лиц перед вышестоящими органами и населением за повышение цен на товары из перечня на более чем установленный процент в течении квартала. 3. Принятие закона о минимальной потребительской корзине.
Перейти
Для информации28.01.2017 15:36

Спасибо за Ваше предложение. Ваше предложение будет учтено при доработке проекта документа.

Кроме того, сообщаем что, в условиях рыночной экономики цены формируются исходя из спроса и предложения, а в командно-административной экономики цены могут контролироваться государственными органами. При этом, в проекте документа предусматривается постепенное сокращение декларирование цен на товары и услуги.

Yuriy Naumov24.01.2017 21:09
Проведение встреч и бесед с разными организациями в т.ч. международными - это постоянная текущая работа ответственных министерств и ведомств. Это их прямая функциональная обязанность. Упоминать это в стратегическом документе на 5 лет, по моему слишком "мелко". Предлагаю либо убрать этот пункт, либо переформулировать, чтобы было что-то более конкретное, чем просто "встречи и беседы". Например это может быть проведение разных исследований по темам показателей рейтинга, совместная разработка дорожных карт по улучшению ситуации и т.д. Также необходимо в стратегии указать конкретно, какие показатели есть сейчас и какие мы хотим достичь через 5 лет.
Перейти
Отклонено25.01.2017 17:15
В проекте документа это предусмотрено.
Yuriy Naumov24.01.2017 20:58
Дополнить пунктами: 1. Расширение возможностей по открытию депозитов с пластиковых карточек физических лиц. Внедрение требований, что условия депозитов, открываемых по пластиковым карточкам и путем внесения наличных средств, должны быть одинаковыми. Обоснование. В настоящее время очень мало банков предоставляют возможность отрыть депозиты с пластиковых карточек. 2. Стимулирование банков по внедрению системы cashback т.е. возврат части средств банками, потраченных с пластиковой карточки. Обоснование - это будет стимулом использовать карты, а не оплату наличными. 3. Внедрение механизма безпрепядственного снятия наличных средств из пластиковой карты. Обоснование. Данная мера повысит доверие к картам и безналичным расчетам. 4. Постепенная интеграция Uzcard c международными платежными системами. Обоснование. Данная мера позволит владельцам Uzcard осуществлять прямые платежи в иностранных интернет магазинах и зарубежом, что без сомнения повысит популярность данного средства платежа. 5. Расширение предложений банков по депозитам для юридических лиц.
Перейти
Принято25.01.2017 17:13
Данное предложение будет учтено при доработке проекта документа.
Станислав Пак24.01.2017 20:52
В статье 790 Гражданского кодекса Республики Узбекистан говорится, что расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности производятся в безналичном порядке. В свою очередь никому не секрет – это приводит к тому, что многим предпринимателям, в том числе предприятиям общественного питания, приходится покупать товары для осуществления своей предпринимательской деятельности за цены, более высокие, чем цены, за которые можно было бы их купить при наличном расчете. Данный фактор также в результате сказывается на себестоимости производимых товаров или оказываемых услуг. Поэтому, учитывая интересы предпринимателей и в целях создания им более благоприятных условий, предлагаю внести в законодательство также изменения и дополнения, которые позволили бы субъектам предпринимательства осуществлять наличные расчеты в пределах наличных сумм, инкассированных ими за прошлый период (налоговый или отчетный). Прошу дать подробный ответ со всеми обоснованиями!
Перейти
Принято28.01.2017 19:20

Ваше предложение изложено в пунктах 129 и 132 настоящей стратегии действий.

Ruslan Ahmedov24.01.2017 19:59
Aniq mehanizmlarni ham byurokratiyasiz ishlab chiqilsa yashi bo'lar edi.
Перейти
Для информации26.01.2017 01:51
Мазкур банднинг ижроси доирасида аник механизмларни жорий этиш албатта назарда тутилади.
Мансур Ибрагимов24.01.2017 19:14
Амалдаги ЖПК принципларига кўра, ишлар судларда кўрилаётганда иш юритиш тарафларнинг ўзаро тортишуви ва тенглиги асосида олиб борилади. ЖПК 50-бобида мустаҳкамланган суд муҳокамасининг умумий шартларида суд муҳокамасида прокурор иштироки учун алоҳида модда (409-модда) ажратилиб, унинг ваколатлари белгиланган. Адвокат учун эса алоҳида модда белгиланмаган. Келгусида ушбу қонунга тегишли ўзгартиши ва қўшимча киритиш орқали суд муҳокамасида тарафоарнинг ҳақиқий тенглигини таъминлаш, бунда прокурор ва адвокат учун тенг бўлган ҳуқуқ ва мажбурият белгилаш (амалдаги нормада прокурорнинг ваколатлари белгиланган) лозим, токи прокурор ҳам одил суднинг олдида ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлсин. Ана шунда тарафларнинг қонун ва одил суд тенглиги ва тортишувчилик принципи тўлақонли таъминланади. Чунки суд амалиётида ишда қатнашаётган прокурорлар исталган вақтда суд муҳокамасида қатнашада ёки қатнашмайди, далилларни текширишда тўла иштирок этмайди, оқибатда айблов хулосаси доирасида ўз музокара нутқини баён қилади. Бу эса ўз навбатида фуқаролар, судланувчилар, жабрланувчи ва бошқа иштирокчиларнинг ҳақли эътирозига сабаб бўлиб келмоқда.
Перейти
Для информации27.01.2017 18:17

Билдирилган таклифларингиз қонун ҳужжжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича лойиҳалар тайёрлашда кўриб чиқилиши маълум қилинади.

Мансур Ибрагимов24.01.2017 18:54
Ўзбекистон Республикаси Мехнат кодексининг 182-моддасига кўра, интизомий жазолар ишга қабул қилиш ҳуқуқи берилган шахслар (органлар) томонидан қўлланилади. Судьяларга нисбатан интизомий жазо қўллаш амалиётида эса ушбу қонунга зид равишда тегишли судларнинг вилоят судлари судьялари малака ҳайъатининг раиси томонидан қўзғатилган интизомий иш қўзғатиш тўғрисидаги қарори асосида малака ҳайъатининг қарори билан қўлланилади. Келгусида ушбу масалани ҳам қонуний тартибга солиш ёки Мехнат кодексида ушбу масалани алоҳида норма билан тартибга солиш мақсадга мувофиқ бўлади.
Перейти
Принято27.01.2017 18:05

Мазкур соҳадаги конунчиликни такомиллаштириш доирасида таклифда баён этилган масала кўриб чиқилади.

Ruslan Ahmedov24.01.2017 18:39
Рустамов Зафар Шавкатович, Xmd Xmd fikirlariga qo'shilgan holda, yuqoridagi takliflarga qo'shimza izoh va maqullashni taklif qilish: 1. Horijga chiqish uchun joriy chiqish vizasini (stiker) bekor qilib, joriy - biometrik passportlarni (10 yillik muddatli) saqlab qolishni taklif qilaman. Bu quyidagi yengillik va imkoniyatlarni keltirib chiqaradi: a) Hozirda horijda yurgan O'zbekiston fuqorolari avtomatik tarzda qonuniy(legalniy) holatini saqlab qolishadi, yani yangi uylab topilgan passport yoki hujjatlarni qaytadan rasmilashtirish tashvish va chiqimlarini oldini oladi ; b) Tashqi ishlar vazirligi qo'shimcha keraksiz chiqish hujjatni yaratish natijasida, qolgan davlatlarni ogohlantirish va ortiqcha amallarni bajarishini oldini olinadi, yani joriy biometrik passport bo'yicha bunday amallar qilib bo'lingan!!; c) dunyo davlatlardagi elchihonalarimizda biometrik passportni berish tartibi va jarayonlari yulga qoyib bo'lingan!!!; d) millionlab horijda yurgan o'zbekiston fuqorolarini vaqtini, sarmoyasini tejash imkoniyati; e) davlat vaqtini va sarmoyasini tejash imkoniyati; f) jahon andozalariga mos tushishi va tajribalaridan o'tib bo'lgan amaliyot (isbot talab qilinmaydigan); 2) Davlat ichki nazoratni yanada tartibga keltirish, byuroktratik amallarni maksimal kamaytirish, fuqorolardan ortiqcha hujjatlarni tegishli joylardan so'rovlarni kamaytishni oldini olish va boshqa qo'shimcha qulayliklarni yaratish maqsadida: a) Fuqoro ID kartasini joriy etish maqsadga muvofiqdir; b) Ushbu kartada fuqoro haqidagi hamma axborot saqlanishi kupgina qulayliklarni yaratadi, yani mahallalardan har hil malumotnomalarni surashni kamaytirish va oldini olish, soliq identifikaciya nomeri, turar joyi, tugilganlik sanasi, barmoq izlari, oilaviy holati va hokozolar. c) kredit olsih uchun ortiqcha hujjatlarni talab qilmaslikni keltirib chiqaradi, yani bankka fuqorolik ID kartasi bn borishning uzi kifoya hisoblanadi, bu esa tadbirkorlikka yana yul ochadi. Va kupgina qulayliklar ....
Перейти
Для информации27.01.2017 19:32

Таклифларингиз Дастурнинг 79 ва 80-бандларида кўрсатилган тадбир ижроси доирасида кўриб чиқилади.

arifbaev alisher abdurasulovich24.01.2017 18:39
Мазкур бандга Телекоммуникация инфратузилмаси жумласини қўшиш.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:07

Маълумот сифатида олинди.

Rizokulov Sarvar Axatkulovich24.01.2017 18:35
Дастурнинг 107 бандининг амалга ошириш механизми, кутилаётган натижа устунига қуйидагини қўшиш таклиф этилади: “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва шу ҳудуд фуқаролари ўртасида ахборот алмашинув тизимини жорий этиш.” Изоҳ: Мисол учун, Маҳаллага фуқораларни йиғишда ахборот-коммуникацион тизимлари орқали юбориш (SMS, Telegram ёки бошқа) тизимиларни жорий этиш.
Перейти
Отклонено27.01.2017 19:47

Таклиф этаётган масалангиз ушбу банд ижроси юзасидан назарда тутилган.

arifbaev alisher abdurasulovich24.01.2017 18:35
DVB-T2 стандартида ишловчи юқори қувватли ва кам қувватли рақамли телевидение узаткичларини ўрнатиш ва ишга тушириш.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:00
Маълумот сифатида олинди.
Rizokulov Sarvar Axatkulovich24.01.2017 18:34
Дастурнинг 69 бандини, хусусан “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқишда қуйидагиларни инобатга олиш таклиф этилади: - фуқаролар томонидан таклиф этиладиган ташаббуслар (ғоялар, лойихалар)ни муҳокама қилиш, бошқаларни фикрларини билиш мақсадида, “Фуқаролар ташаббуслари веб-портали”ни жорий этиш (веб-сайт для петиций); - Қонун лойиҳасида электрон порталлар орқали йўлланган мурожаатларни электрон рақамли имзосиз кўриб чиқиш учун қабул қилиш масаласини назарда тутиш.
Перейти
Отклонено27.01.2017 18:34

Тақдим этган таклифларингиз Стратегия талабларига ҳамда амалдаги қонунчиликка мувофиқ эмас.

Низомиддин Бахридинов Шахобиддинович24.01.2017 18:33
Дастурнинг Ижтимоий соҳани ривожлантиришнинг устувор йўналишларини қуйидаги банд билан тўлдириш: “Ўрта махсус ва касб-ҳунар таълими муассасаларида тўлов асосида махсус сиртқи ўқишларни ташкил этиш.” Изоҳ: Республикамизда ҳар йили ярим миллионга яқин коллеж ва лицей ўқувчилари ўқув масканларини битирадилар. Шулардан аксарияти Олий талим билим юртларига киришга ҳаракат қиладилар. Ўқишга кира олмаган лицей ўқувчиларнинг баъзилари ўз малакасини бирор соҳага йўналтириш учун турли пуллик ўқув курсларига кириб ўқийдилар ва шу орқали ишга жойлашиш муаммосини хал этишга ҳаракат қиладилар. Бунда асосий муаммолардан бири уларда мутахассислик дипломининг мавжуд эмаслиги бўлса, коллежни битирганлар учун эса ўз мутахассислиги бўйича иш топа олмаслигидир. Шу сабабли ишга жойлашган тақдирда хам келажакда лавозимда ўсиш имконияти чегараланади. Турли соҳа кохона ва ташкилотларини ўрта махсус малумотли кадрларга бўлган эхтиёжини қондириш, битирувчиларининг оқилона бандлигини, меҳнат бозорида талаб ва таклифларнинг мутаносиблиги таъминлаш, шу билан бирга ўрта махсус маълумотли мутахассисларнинг мехнат фаолиятида ўз ўрнини топиши учун касб-хунар коллежларида тўлов асосида махсус сиртқи ўқишларни ташкил этиш мақсадга мувофиқдир.
Перейти
Отклонено06.02.2017 15:38

Таклиф асосланмаган. Бундай тизим ўзини оқламаган.

Rizokulov Sarvar Axatkulovich24.01.2017 18:32
Дастурнинг 56 бандининг амалга ошириш механизми, кутилаётган натижа устунига қуйидагини қўшиш таклиф этилади: “Ҳар бир маҳаллаларда туну-кун хизмат кўрсатадиган (24/7) инфокиоскларни ўрнатиш.”
Перейти
Принято06.02.2017 09:46

Таклиф кўриб чиқилади.

Низомиддин Бахридинов Шахобиддинович24.01.2017 18:31
Дастурнинг 308 бандига қуйидаги қўшимчалар киритиш таклиф этилади: “Ахборот хавфсизлигига жавобгар мутахассисларни малакасини ошириш тартибини белгилаш, ахборот хавфсизлигини таъминлаш бўйича чора тадбирларни амалга оширмаган, эътиборсизлик билан ёндашаётган ходимларни ҳамда раҳбарларни жавобгарлиги масалаларини ўзида акс эттирувчи алоҳида ҳукумат қарори лойиҳасини тайёрлаш”
Перейти
Для информации06.02.2017 10:17

Маълумот сифатида олинди.

arifbaev alisher abdurasulovich24.01.2017 18:30
База станцияларини Республикамизнинг алоқа қамрови етарли даражада бўлмаган чекка тоғолди ҳудудлари ва чекка қишлоқларига ўрнатиш мақсадга мувофиқ.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:58

Маълумот сифатида олинди.

Низомиддин Бахридинов Шахобиддинович24.01.2017 18:30
Дастурнинг 124 бандининг амалга ошириш механизми, кутилаётган натижа устунига қуйидагилар таклиф этилади: “янги пластик картани очишга тўланадиган тўловни камайтириш, пластик картани амал қилиш муддатини узайтириш, тўлов терминалларидан фойдаланганлик учун ижара тўлови миқдорини икки мартага қисқартириш; пластик картадаги маблағларни бошқа картага ўтказиш бўйича кўрсатиладиган хизматлар учун тарифларни камайтириш;”
Перейти
Принято25.01.2017 17:12
Фикр ва таклифларингиз учун раҳмат. Ушбу таклиф ҳужжат лойиҳасини қайта кўриб чиқиш жараёнида ҳисобга олинади.
Rizokulov Sarvar Axatkulovich24.01.2017 18:29
Ҳаракатлар Стратегияси билан тасдиқланаётган 2017 йил учун мўлжалланган Давлат дастури лойиҳаси (кейинги ўринларда – Дастур)нинг 18 бандини, хусусан “Давлат хизмати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳасини ишлаб чиқишда Давлат бюджетидан молиялаштириладиган ҳамда ўзининг хўжалик ҳисобига эга бўлмаган давлат органлари ва улар тизимидаги корхоналар ҳодимларига бериладиган ойлик маошидан олинадиган даромад солиғини бекор қилиш ёки солиқ миқдорини камайтириш масаласини кўриб чиқиш таклиф этилади.
Перейти
Отклонено05.02.2017 12:20

Таклиф асослантирилмаган.

arifbaev alisher abdurasulovich24.01.2017 18:26
Республикамизнинг барча аҳоли яшаш масканларигача оптик толали алоқа кабелларини тортиш ва белгиланган сифатдаги охирги қурилмаларни ўрнатиш.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:54

Маълумот сифатида олинди.

DILMUROD Жавлиев24.01.2017 18:21
294-бандини Мобил интернет фойдаланувчиларига мўлжалланган, ёшларни юксак ахлоқий тарбиялаш, уларни интеллектуал салоҳияти ва ижтимоий фаоллигини янада оширишга хизмат қиладиган миллий ўйинларни ишлаб чиқиш, Мобил алоқа операторлари томонидан ушбу миллий ўйинларни бепул тақдим этиш ва тармоқ орқали ўйинлар учун алоҳида нарх ва трафиклар белгилаш(TAS-IX) чораларини кўриш деб ўқилиши
Перейти
Для информации06.02.2017 16:27

Маълумот сифатида олинди.

DILMUROD Жавлиев24.01.2017 18:18
211-бандини Қишлоқ жойларда барпо этилаётган намунавий массивларга ичимлик суви (415,3 км), электр (291,5 км), табиий газ (316,9 км) тармоқлари, ички йўллар (291 км) ва бозор инфратузилмаси объектлари (134 та) ва (замонавий оптик толали телекоммуникация инфратузилмаси) қуриш деб ўқилиши
Перейти
Принято06.02.2017 15:06

Таклиф кўриб чиқилади.

DILMUROD Жавлиев24.01.2017 18:16
208-бандини Республика ҳудудларида DVB-T2 стандартида ишловчи 66 та юқори қувватли ва 328 та кам қувватли рақамли телевидение узаткичларини ўрнатиш ва ишга тушириш деб ёзилиши
Перейти
Для информации06.02.2017 14:59

Маълумот сифатида олинди.

Атабеков Азизбек Рахматович24.01.2017 18:02
Ўзбекистон стандартизациялаш, метрология ва сертификатлаштириш агентлигининг 2 феврал 2011 йил кунидаги №05-273-сонли қарори билан рўйхатга олинган ва ичимлик сувини гигиеник талаблари ва сифатини назорат қилиш стандартлари тасдиқланган. Унга кўра дринаж (артизан), қудуқ сувлари юқоридаги Давлат стандартларига жавоб бермаслиги сабабли “техник сув” деб аталади ва истеъмолга яроқсиз хисобланади. Сув танқислиги Фарғона водийсида ёзги вақтда йиллик 1.5 млрд кубметр етади. Мисол қилиб айтганда хожатхона бочкаси сув сигими камида 10,0 литр ни ташкил этса, бир оилада ўртача 4 та одам яшаса уларни ўртача хисоб билан бир мартадан хожатхонадан фойдаланганлиги ва сувни оқизиб юбориш даражаси хар бирига камида 10 литр дан бир кунга 40 литрни ташкил этса бу эса бир ойда 1200,0 литрни бир йилди эса 14 400,0 литрни ташкил этади. Фарғона шахрида ўрта хисобда 1100 донадан зиёдроқ кўп қаватли турар жой бинолари мавжуд бўлиб унда аввалроқ этганимиздек хар бир хонадонда ўртача 4 дона фуқаролар истиқомад қилса 1100 уйда тахминан 55000 та хонадон уларда эса ўртача 220 000 дона ахоли истиқомад қилади. Энди уларнинг 1 кунлик хожатхонага ишлатадиган тоза ичимлик сув харажати 2 200 000,0 литр бир ойда 66 000 000,0 литр бир йилда эса 792 000 000,0 литр тоза ичимлик суви канализацияга оқизиб юборилади. Шахар худудида 120 донадан зиёдроқ корхона, ташкилотлар ва муассасалар канализациядан фойдаланса уларда ишлайдиган ишчи ходимларнинг сув сарфлари эса бир қанча миқдорларни ташкил этади. Агар Фарғона шахри маълум бир худудларга дринаж (артизан) ўрнатилиб ахолига канализация учун алохида қувурларда техник сув етказилиб берилса юкорида айтганимиздек 792 000 000,0 литр тоза ичимлик сувини асраб колган буламиз.
Перейти
Принято05.02.2017 11:54
Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.
Атабеков Азизбек Рахматович24.01.2017 17:54
Шундай Йирик ижтимоий, сиёсий ва маданий-оммавий тадбирлар ўтказилаётганда баъзи бир расмий фуқаролар "рўмол" ўраган аёлларни рўмолларини ечишни сўрайди ёки умуман уша тадбирга киритмайди бу эса турли хил норозиликка сабаб бўлади.
Перейти
Отклонено24.01.2017 17:58
Шарҳингизда муайян таклиф мавжуд эмас.
Qurbanbaev Qahramon Jumabaevich24.01.2017 17:34
Ҳозирда мавжуд бўлган база станцияни кенгайтириш модернизация қилиш эмас, балки ҳозирги кунда база станция мавжуд (мобил алоқа сигнали камрови етарли даражада) бўлмаган маҳаллалар (аҳоли яшаш пунктлари) да ўрнатилса мақсадга мувофиқ бўлар эди
Перейти
Для информации06.02.2017 14:57

Маълумот сифатида олинди.

Begaliyev O'tkirbek Murodqosimovich24.01.2017 17:16
ушбу ўрнатилаётган база станциялар асосан қишлоқ жойларга ҳамда бугунги кунда фамрови мавжуд бўлмаган ҳудудларга қўйилса мақсадга мувофиқ бўлади.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:56

Маълумот сифатида олинди.

Begaliyev O'tkirbek Murodqosimovich24.01.2017 17:10
Фақат оптик толали алоқа кабеллари тортилса, юқори тезликдаги интернетга уланиш, мультимедиа ва IPTV хизматларидан фойдаланишнинг имкони мавжуд эмас. Шу сабабли охирги қурилмаларни ҳам ўрнатиш бўйича аниқ режалар киритилиши лозим. Оптик алоқа кабелларини тортилсаю охирги қурилмалар бўлмас бефойда.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:38

Маълумот сифатида олинди.

Begaliyev O'tkirbek Murodqosimovich24.01.2017 17:04
Ушбу бандга, барпо этилаётган намунавий массивларни телекоммуникация хизматлари билан таъминлаш учун оптик толали алоқа кабелларини тортиш ва телекоммуникация қурилмаларини ҳам ўрнатилиши инобатга олишингизни сўрайман. Чунки ҳамма хизмат кўрсатилиб, фақат алоқа хизмати четда қолиб кетиши керак эмас.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:05
Маълумот сифатида олинди.
Shayzakov Anvar Muxammadovich24.01.2017 17:04
Аҳолига сифатли телекоммуникация хизматларини кўрсатиш мақсадида қишлоқ жойларда барпо этилаётган намунавий массивларга FTTH (GPON) технологиясини қўллаган ҳолда телекоммуникация обьектларини қуришни қурилиш смета ҳужжатларига киритиш.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:04

Маълумот сифатида олинди.

Султанов Усмон Джумакулович 24.01.2017 16:13
Юкоридаги келтирилган Ilham Eminov, Рустамов Зафар Шавкатович, Xmd Xmd, S. Kurbonov фикрлари жуда асосли, яъни: 1) Хозирги фукаро паспорти хориж давлатларига чикиш учун колдирилиши керак деб уйлайман. 2) Узбекистон худудида ID карта (Персонал айди карта) жорий этиш зарурдир. Ушбу ID карта фукарони тасдикловчи хужжат сифатида ишлатилиши, Ягона интерактив давлат хизмат порталига (my.gov.uz) кириш учун ва узини шахсини онлайн тизимда тасдиклаш, сайловларда овоз бериш, (келажакда онлайн тизимда овоз бериш) хамда электрон тарзда имзо чекиш учун жуда кулайдир. Барча маълумотлат карта чипида ёзилади. 1) ва 2) хисобга олганда, кушимча алохида ички-паспортни жорий этишни уринсиздир. ID карта киритиш Давлатимизнинг замонавий ахборотлаштириш тизимларини ривожлантиришига катта туртки буларди.
Перейти
Для информации27.01.2017 19:31

Таклифларингиз Дастурнинг 79 ва 80-бандларида кўрсатилган тадбир ижроси доирасида кўриб чиқилади.

Maxmudov Maqsudxon Ma`rufxonovich24.01.2017 15:59
Plastik kartalar orqali "joyida to`lov" xizmatlari qamrovini kengaytirish lozim, ya`ni biror savdo markaziga kirgan xaridor qilgan xaridi uchun o`z telefon raqamiga ulangan plastik kartochkasi orqali online to`lovni amalga oshira olsa ancha yaxshi bo`lar edi, o`z plastigini sotuvchiga berib terminalga ulab plastik kartasi maxfiy kod raqamini aytishiga hojat qolmaydi!
Перейти
Отклонено25.01.2017 17:11
Ушбу таклиф “Нақдсиз ҳисоб-китоблар ҳажмини ва қамровини ошириш, шу жумладан иқтисодиёт соҳаларида тўловларнинг замонавий электрон шаклларини жорий этиш ва тадбиркорлик субъектларини рағбатлантириш, шунингдек банкдан ташқари айланишини қисқартириш” бандида назарда тутилган.
Adizov Umidjon Abduraxmonovich24.01.2017 15:44
Жуда долзарб масала!
Перейти
Принято26.01.2017 01:22
Эътиборингиз учун рахмат.
Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 14:27
Якка Тадбиркорлар учун солик ставкасини нафакат фаолият курсатиш жойлари балки яна фаолият тури, маълум бир нормативлар асосида белгилаш керак. Каттагина мини-маркет ва кичкинагина дуконча хам бир хил солик туламаслиги керак
Перейти
Для информации28.01.2017 15:45

Энг юқори оборот суммасини белгилаган ҳолда, ушбу оборотга етганда, солиқнинг юқори ставкасини тўлашни назарда тутиб, чакана савдодаги якка тартибдаги тадбиркор учун киритилишини қўллаб-қувватлаймиз.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 14:24
Вилоятларда Иссиклик манбай тизимини янада кайта жонлантириш керак!!!
Перейти
Для информации26.01.2017 17:21
Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.
Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 14:14
худудларда тадбиркорлик фаолияти билан шугулланувчиларни барчасини соликка тортиши механизмини ишлаб чикиш керак, яъни уша кичик дуконлар, махалалларда савдо килувчи зонтик тагида пистафурушлар ва хоказо. Булар учун алохида солик тариф сеткаси ишлаб чикариш керак, оринмасдан солик тулашлари учун
Перейти
Отклонено28.01.2017 17:44

Таклиф учун рахмат, бироқ солиқ тизими Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида барча солиқ тўловчиларга нисбатан ягонадир. Бунда, “Ўзбекистон Республикасининг 2017 йилги асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва Давлат бюджети параметрлари тўғрисида”ги қарори билан барча турдаги тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи юридик ва жисмоний шахслар учун солиқ ставкалари белгиланган. Бундан ташқари, шаҳарларда ва бошқа аҳоли пунктларида жойлашган тадбиркорлик субъектлари учун пасайтирилган ставкалар белгиланган.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 14:12
ККС ва Акциз солигини Республика Бюджетига, колган барча солик ва йигимларни эса махаллий бюджетларда колдириш керак. Йул фондига ажратмаларни хам озрок кисмини Республикага, купрок кисмини махаллий бюджетга бериш керак. Шунда хар бир худуд уз имкониятларидан келиб чикиб ривожланади. Керак булса бир вилоятда укитувчи 1000 сум ойлик олса, иккинчи ривожланганрок вилоятда худди шунака укитувчи 1200 сум ойлик олсин. Энг кам ойлик иш хаки хам ривожланган вилоятда Республика белгилаб берган даражадан ошикрок хам булиши мумкин булади.
Перейти
Отклонено28.01.2017 17:32

Солиқлар қисми бўйича: Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексига асосан республика бюджети даромадларига юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи, ягона солиқ тўлови, жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи, қўшилган қиймат солиғи, акциз солиғи, ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ ва бошқалар киради.

Маҳаллий солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларга ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи, транспорт воситаларига бензин, дизель ёқилғиси ва газ ишлатганлик учун олинадиган солиқ, мол-мулк солиғи, ер солиғи, ягона ер солиғи ва бошқалар киради.

Бунда, белгиланган нормативларга мувофиқ умумдавлат солиқларининг, хусусан юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи, ягона солиқ тўлови, жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи, тадбиркорлик фаолиятининг айрим турлари бўйича қатъий белгиланган солиқ, қўшилган қиймат солиғи, акциз солиғи, ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ, сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқнинг бир қисми маҳаллий бюджетларга ўтказилиши назарда тутилган.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 14:11
ККС ва Акциз солигини Республика Бюджетига, колган барча солик ва йигимларни эса махаллий бюджетларда колдириш керак. Йул фондига ажратмаларни хам озрок кисмини Республикага, купрок кисмини махаллий бюджетга бериш керак. Шунда хар бир худуд уз имкониятларидан келиб чикиб ривожланади. Керак булса бир вилоятда укитувчи 1000 сум ойлик олса, иккинчи ривожланганрок вилоятда худди шунака укитувчи 1200 сум ойлик олсин. Энг кам ойлик иш хаки хам ривожланган вилоятда Республика белгилаб берган даражадан ошикрок хам булиши мумкин булади.
Перейти
Для информации28.01.2017 16:32

Даромадлари ўз ҳаражатларини қапламайдиган ҳудудларнинг солиқ ва бошқа мажбурий тўловлари, шу жумладан ҚҚС ва Акциз солиқлари ўша ҳудудларда қолдирилади. Ҳудудларда даромадлар базасини шакллантириш мақсадида 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг 3.5. бандида ҳудудлар даромадлари базасини шакллантириш масалаларига қаратилган.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 14:06
Махаллий хокимият органларига хам маблаг жалб этиш максадида кимматли когозлар эмиссия килишларига рухсат бериш керак. Кимматли когозлар бозорини жонлантириш учун реал иктисодиёт сохасини ривожлантириш чораларини куриш керак. Акциядорлик жамиятларида куп йиллар давомида акциядор булиб турувчи лекин маълум бир сабабларга кура акциядорлар йигилишида катнашмаган, тугатилган юридик шахслар ёки фукаро меросхурлари хам келмаган акциядорларнинг акцияларини тегишли тартибда Давлат фойдасига утказиш керак ва кайтадан янги акциядорларга сотиш керак. Конунчиликда Бир дона Акцияни номинал кийматини купайтириш керак, масалан 100000 сум килиб, ва акциядор булиш учун бир жамиятнинг устав фондини камида 0,1% микдорида акцияларини сотиб олиш шарт булиши керак. Шунда Акциядорларни сони бир жамиятда 1000 кишидан ошмайди. Кимматли когозлар профессионал иштирокчиларини операцион харажатларини камайтириш керак.
Перейти
Отклонено28.01.2017 17:10

В целях более широкого вовлечения населения по операциям с ценными бумагами и развитию рынка ценных бумаг полагаем не целесрообразным принятие данного предложения.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 13:58
менинг фикримча, миллий валютамизни баркарорлигига салбий таъсир курсатувчи биринчи омил бу хар йил Президент томонидан 1-2-3 маротабадан бюджет ташкилотлари ходимларини иш хаклари, стипендия ва пенсияларнинг хамда энг кам иш хакининг маълум бир фоизга оширилиб борилиши, бундай оширилишдан воз кечиб, иш хакларни индексация килиш керак, энг кам иш хаки эса оширилмаслиги керак
Перейти
Для информации28.01.2017 15:24

Иш ҳақини оширишдан асосий мақсад аҳолининг турмуш даражасини яхшилашдан иборат. Иш ҳақи миқдорини оширишда мамлакатдаги инфляция даражаси ҳисобга олинади. Шу билан бирга, энг кам иш ҳақи ҳозирги кунда фақат муайян бож тўловларига боғланган.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 13:55
Жуда яхши лойиха. Кора бозорни умуман йук килиш керак!
Перейти
Для информации25.01.2017 16:50
Шарҳингиз учун рахмат.
Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 13:52
Валюта кора бозори томири билан йук килиниб, эркин конвертация очилсагина накд ва накдсиз хисоб-китоблар бирхиллашади ва жамият секин аста накдсиз хисоб-китобга урганади ва бу соха ривож топади
Перейти
Отклонено25.01.2017 17:10
Ушбу таклиф “Ҳаракатлар стратегияси”нинг “Валютани тартибга солишнинг, миллий валютанинг эркин конвертация қилинишини таъминловчи миллий валюта қийматини шакллантиришнинг илғор бозор механизмларини босқичма-босқич жорий этиш.” бандида назарда тутилган.
Makhmudov Farkhod Bakhodirovich24.01.2017 13:13
Маънан ва жисмонан эскирган ускуналарни янгилаш ҳамда модернизация қилиш, ишлаб чиқаришда энергия самарадорлигини ошириш, технологик жараёнларни оптималлаштиришни назарда тутувчи комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш. Шу жумладан 2017-2018 йилларда саноат тармоқларидаги йирик корхоналарда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг таннархини ўртача 8 фоизга қисқартириш.
Перейти
Для информации28.01.2017 15:27

Ўзбекситон Республикасининг Президентининг 2016 йил 22 декабрдаги ПҚ-2692-сонли қарорида маънан ва жисмонан эскирган ускуналарни янгилаш, модернизация қилиш, ишлаб чиқаришда энергия ва материал сарфини камайтириш ҳамда технологик жараёнларни оптималлаштириш бўйича саноат тармоғидаги йирик корхоналар кесимида таннархни пасайтириш кўзда тутилган ва бугунги кунда ушбу корхоналар томонидан таннархни пасайтириш бўйича ишлаб чиқилган чора-тадбирлар тегишли вазирликлар билан келишиш учун киритилмоқда.

Бехзодбек Турамирзаев24.01.2017 13:06
Ўзбекистон Республикаси аҳолисининг демографик ўсиши уй-жойга бўлган талабнинг ҳам ортиб боришига сабаб бўляпти. Мазкур ҳолатдан келиб чиқан ҳолда, шаҳарларда ва қишлоқларда истиқомат қилаётган аҳолининг ўрта ва кам даромадли, шу билан бирга серфарзанд оилалар манфаатлари алоҳида эътиборга олиниши лозим. Шу масала бўйича ҳар бир маҳалла қошида алоҳида уй-жой комиссиялари ташкил этилиши лозим
Перейти
Для информации06.02.2017 15:12

Маълумот сифатида олинди.

Sulaymonov Jahongir G'iyazovich24.01.2017 12:57
Ижро учун масъулларга Халқ таълими, Олий ва ўрта махсус таълим муассасаларини қўшиш.
Перейти
Отклонено27.01.2017 19:39

Масъул идоралар сифатида фақат ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар киритилган.

Сарвар Абдуллаев24.01.2017 12:46
ижтимоий сохаларнинг хар бири (таълим, согликни саклаш каби) буйича республика жамоатчилик кенгашларини ташкил этиш
Перейти
Для информации26.01.2017 17:35
Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.
Sardor Nmmm24.01.2017 12:44
Ushbu bolimga barcha turdagi va darajadagi sudlarda ishni kurishni keyinga qoldirish asoslari, tartibi va eng kop muddatini qayta kurib chiqish masalasini ham kiritish kerak. Chunki ayrim sudlar, ayniqsa fuqarolik sudlari ishni bular bolmasga keyinga qoldiraveradilar. Masalan ishni kurishga 10 ta odam chaqirib ulardan birortasi kelmay qolsa hammani yana boshqatdan kamida bir oydan keyin chaqirishadi. Bu esa ortiqcha ovoragarchilik, xarajat, vaqt va norozikka, sud hokimiyatiga nisbatan hurmat va ishonchning yoqolishiga sabab bolmoqda. Hatto davogar bir necha marta qayta qayta sudga kelib javobgar yoki 3-shaxs kelmadi deb ish keyinga qolavergach, xafsalasi pir bulib keyingi majlisga kelmagan, zhundan kn sudya ishni kurmasdan qoldirgan holatlar juda kup.
Перейти
Отклонено27.01.2017 18:25

Ушбу бандда Судлар фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий қилиш. Хусусан:

судьялар ўртасида ишларни автоматик равишда тақсимлаш тартибини жорий қилиш;

судларда ўз вақтида электрон тарзда ахборот алмашувини таъминловчи корпоратив алоқани жорий этиш, суд фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация тизимини киритиш;

суд қарорларининг ахборот-ҳуқуқий электрон базасини юритиш, шахсий ҳаёт дахлсизлигини таъминлаган ҳолда ва суд иштирокчиларининг розилиги билан барча суд қарорларини чоп этиш тартибини жорий қилиш (ёпиқ суд жараёнида кўриб чиқилганларидан ташқари) назарда тутилган.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich24.01.2017 12:29
республика ҳудудида Ўзбекистон Республикасининг юридик ва жисмоний шахслари учун барча маҳсулотлар ва хизматларнинг нархларини хорижий валютада белгилаш амалиётини босқичма – босқич бекор қилиш; - Nega bosqichma bosqich - birdaniga emas?! Bas yetar bizda 2 ta milliy mobil kompaniya bor (Uzmobile,UMS) Nega endi o'zimizning kompaniyamizga o'z so'mimizda emas AQSH dollarida to'lov amalga oshirishimiz kerak? Bunga chek qo'yish kerak.
Перейти
Отклонено25.01.2017 17:20
Лойиҳанинг “Миллий валютанинг ва ички бозордаги нархларнинг барқарорлигини таъминлаш.”деб номланган бандида республика ҳудудида Ўзбекистон Республикасининг юридик ва жисмоний шахслари учун барча маҳсулотлар ва хизматларнинг нархларини хорижий валютада белгилаш амалиётини босқичма – босқич бекор қилиш масаласи ўз аксини топган.
Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich24.01.2017 12:25
Qora bozorda chet el valyutasi Markaziy bank belgilagan narxdan 2 barobar qimmat turgan bir paytda yuqoridagi rejalarni amalga oshirishni imkoni bo'larmikan? Avvalambor qora bozorni tartibga olish imkoni bo'lsa butunlay yoq qilish kerak. Barcha pullar faqatgina bank orqali aylanishi lozim.
Перейти
Отклонено25.01.2017 17:19
Лойиҳанинг “Миллий валютанинг ва ички бозордаги нархларнинг барқарорлигини таъминлаш.”деб номланган бандида республика ҳудудида Ўзбекистон Республикасининг юридик ва жисмоний шахслари учун барча маҳсулотлар ва хизматларнинг нархларини хорижий валютада белгилаш амалиётини босқичма – босқич бекор қилиш масаласи ўз аксини топган.
Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich24.01.2017 12:18
Kecha-yu kunduz tinim bilmay ishlab millionlab pul topayotganlar (Masalan: taksistlar,kichik kichik do'konchalar, aholiga ichimlik suvini tashib yetkazib beruvchilar) davlatga 1 tiyn ham soliq to'lashmayapti. Ularni barchasini soliqqa tortish kerak. Soliq to'lash tizimi, uning foydali tomonlari haqida tushuntirish ishlari olib borish kerak. Takror aytaman Nazorat qiluvchi organlarni tartibga olmay turib hukumat ko'zlagan maqsadiga yetisholmaydi. Ushbu organlar qachon o'z vazifasini to'liq ado etishga kirishsa shundagina biror natija bo'ladi deb umid qilish mumkin.
Перейти
Отклонено06.02.2017 12:45

Таклиф асосланмаган.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich24.01.2017 12:09
Tumanlarda yer serob. Aksaryat aholi hovlilarda yashashadi. Lekin hovlisiga bir jo'ya pomidor ekmaydi. Mahalla fuqarolari yig'ini raislarini bo'yniga qo'yish kerak: Idorasida spravka yozib o'tirishni bas qilib hovlima-hovli yurib har bir hovlisi bor oilani majbur qilsin bog' yaratishga. 1 quloch yer ham bo'sh yotmasin. Ko'chani bekorchi bosib ketgan. Ertadan kechgacha ko'chada karta o'ynaydi. Ana shularni qo'ymasin ko'chada bekor yurgani. Ishla desin. Bog' qil, Parnik qil desin.
Перейти
Для информации06.02.2017 12:44

Маълумот тариқасида олинди.

Sardor Nmmm24.01.2017 11:56
Poytaxt mintaqasida turar joy oldi sotdisini notarial tasdiqlashda doimiy propiska zarurligi haqidagi talabni ham qayta kurib chiqish kerak. Chunki amalda doimiy propiskasi bulmagan odam paytaxt mintaqasidan turar joy olishni istasa baribir boshqa birovni nomiga rasmiylashtirib bulsayam olyapti. Yani bu yul bilan uy joy bozorini yoki bu yerga kuchib kelishni kamaytib bulmaydi. Aksincha uy joyni boshqa birovning nomiga olish natijasida bu joy bilan bogliq nizolar, uyni nomiga olgan odam bu uy meniki deb talab qilishi kabi holatlar paydo bulmoqda. Shu sababli doimiy propiskasi bulmasayam turar sotib olish masalasini bu borada sudlarga kelib tushgan davolarmi tahlil qilgan holda kurib chiqish kerak.
Перейти
Для информации27.01.2017 19:30

Таклифларингиз Дастурнинг 79 ва 80-бандларида кўрсатилган тадбир ижроси доирасида кўриб чиқилади.

Mahmudov Zuhriddin Bahodirovich24.01.2017 11:50
Nazorat organlarini tartibga olmay turib naqdsiz va naqd pul orasidagi tafovutni yoqotib bo'lmaydi deb o'ylayman. Sotuvchilar naqd pulga 400 so'm turgan sementni plastik kartochkaga 520 so'm (ya'ni 30% qimmat) narxda bemalol hech qanaqa qo'rquvsiz sotmoqda. Departament ham Soliq idorasi xodimlari ham buni ko'rib turib ko'rmaganlikga olib o'tishadi. Qachonki qonun ustuvor bo'lsa, qonun ximoyachilari qonunni ximoya qilsa faqatgina ana shunda hukumat ko'zlagan maqsadiga yetadi.
Перейти
Для информации26.01.2017 02:09
Мазкур Давлат дастури лойиҳасининг 128-бандида нақд пулсиз кўринишда товар ва хизматлар сотишда сунъий юқори нархлар ўрнатганлик учун жавобгарликни ошириш орқали, ички бозорда нархнинг шаклланиш тартибини бошқаришда бозор механизмларини жорий қилишни назарда тутувчи Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳасини ишлаб чиқиш назарда тутилган.
Karshiev Mirzoxid Erkinovich24.01.2017 11:16
Янги тадбир таклиф қилинмоқда. Телекоммуникация хизматлари бозорида рақобат муҳитини такомиллаштириш мақсадида, "Ўзбектелеком" АЖнинг махсус таркибий қисмлари сифатида иш юритаётган Узонлайн интернет-провайдери, Узмобайл мобил операторини алоҳида юридик шахс сифатида ташкил этиш. Мавжуд тартибга кўра, Ўзбектелеком интернет хизматлари (ташқи канал) кўрсатувчи ягона монопол хисобланади, ва шу жиҳатдан бу компаниянинг ҳам улгурчи (провайдерларга) ҳам чакана (истеъмолчиларга) хизматлар кўрсатиши, манфаатлар тўқнашувини келтириб чиқаради.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:38

Маълумот сифатида олинди.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 10:46
Адлия вазирлигини Прокуратура билан бирлаштиришни. Прокуратура кошида Тергов Кумитаси ташкил килишни. Ички ишлар вазирлигида факат дастлабки тергов тизимини колдиришни. Тергов факат Тергов Кумитаси томонидан амалга оширилишини (МХХ тасарруфидаги ишлар бундан мустасно) таклиф киламан
Перейти
Отклонено27.01.2017 20:04

Таклифингиз асослантирилмаган.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 10:46
Давлат Ёнгинга карши курашиш Хизматини Фавкулодда вазиятлар вазирлигига утказишни хамда Мудофаа вазирлиги билан Фавкулодда вазиятлар вазирлигини бирлаштиришни таклиф киламан
Перейти
Отклонено27.01.2017 20:04

Таклифингиз асослантирилмаган.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 10:46
Давлат Пенсия тизимини тубдан ислох килиш керак. Масалан хозирда, органда 13-15 йил ишлаб пенсияга чикишяпти ва узок йиллар давомида юкори микдорда пенсия олишяпти, бошкалар эса 25-30-35 йил ишлаб 5-10-15-20 йил уртача пенсия оляпти. Бу нотугри менимча. Шундай пенсия тизими жорий килиш керакки, хар бир фукаро уз иш фаолиятидан келиб чикиб хар ойда Пенсия жамгармасига тулаган ажратмалари шахсий пуллари хисобланиб пенсияга чиккандан сунг маълум бир давр оралигида шу пулларини ишлатиши мумкин булса, ёки унинг меросхурлари! Яъни, Халк банкида жамгариб бориладигон пенсия тизимини умумдавлат пенсия тизими холатига узгартириш керак
Перейти
Для информации27.01.2017 20:03

Билдирилган таклифингиз Дастурнинг пенсия қонунчилигини янада такомиллаштиришни назарда тутадиган бандлари доирасида кўриб чиқилади.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 10:46
бу таклифим маърифат назаридан нотугридур, лекин, киморхона ва фохишахоналарни конунийлаштиришни таклиф киламан. Чет давлатларга ухшаб Казинолар очилса, биринчидан тартибли булади, иккинчидан Давлатимиз бюджетига соликлар туланади. Конуний публичный домлар очилса, биринчидан унча мунча одам у ерларга боришдан тийилади чунки уялиш келиб чикади, иккинчидан соликлар туланади, учинчидан хар хил юкумли касалликларни олдини олиш осон булади. ва албаттаки ноконуний тартибда фаолият олиб борилса жуда хам каттик жазолар мукаррар булиши шарт. Узр олдиндан бу таклифим учун. Ушбу таклифим хам ички ишлар ходимларига айнан тегишли, айникса профилактика инспекторлари, ППХ ходимлари орасида коррупция боткогига ботиш холатлари айнан шу сохаларда жуда куп
Перейти
Отклонено27.01.2017 20:03

Таклифингиз 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича ҳаракатлар стратегияси мақсад ва вазифаларга тўсқинлиқ қилади. Бундан ташқари, миллий манфаатларимиз, урф ва одатларимизга ҳам тўғри келмайди.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 10:44
Йул харакати хавфсизлиги сохаси буйича. Йул коидаларини бузганлик учун жарима микдорлари жуда катта килиб белгиланган, ва бунинг натижасида Йул харакати хавфсизлиги сохасида коррупция авжига чиккан, коида бузган хайдовчилар Давлатимиз бюджетига жарима тулашдан кочиб ЙХХБ ходимларига уша жаримани 10-20-30-40-50 фоизи микдорида пора пулларини таклиф этишадида, натижада инсон нафси кучли келиб пора олиш холатлари келиб чикади, буни олдини олиш учун куйидагича таклиф билдираман. Агар йул харакати коидаларини бузган хайдовчи авария холатини келтириб чикармаган булса, айбини тан олса, белгиланган жаримани факатгина 10 фоизи микдоридаги суммани 5 банк иш кунида тулаб бериши шарт булади. Агарда 5 банк иш кунидан ошиб кетса унда 20 фоизини ва хоказо. Мисол учун, 74888 сум жарима тулаши керак булган хайдовчи 7488 сум 80 тийин жарима тулайди.
Перейти
Для информации27.01.2017 20:01

Таклифингиз Дастурнинг 91 ва 94-бандларида кўрсатилган чора-тадбирларни амалга ошириш доирасида кўриб чиқилади.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 10:43
Хукукни мухофаза килувчи органларида коррупцияга карши курашишни янада кучайтириш, керак булса орган ходимлари коррупцияга аралашгани учун улар учун алохида тартибда жиноят кодексида кучайтирилган жазо чораларини киритишни таклиф киламан. Жиноят содир этган орган ходимлари алохида ажратилган эмас балки умумий камокхоналарда жазони уташи керак деб уйлайман
Перейти
Отклонено27.01.2017 20:01

Дастурнинг 89-бандида “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш назарда тутилган.

Самадов Фуркатжон 24.01.2017 10:19
Бугунги кунда Республикамизда илмий фаолият соҳасини, унинг бугунги ҳолати ва истиқболини янада ривожлантириш давлатимиз сиёсатининг асосий йўналишларидан биридир ва бу жараёнга бефарк булмасдан, хар бир илмий соха вакиллари оз булсада уз хиссларини кушиш мухим ахамиятга эга деб хисоблайман. Маълумки, хар бир олиб борилган илмий фаолият натижалари мамлакатмизнинг ёки чет элда жорий килинган махсус илмий маколаларда чоп этилиши ёки укув кулланма, дастур ва хисобот шаклида такдим этилиши шарт. Ушбу жараёнда, яъни илмий махсулот натижаларини чоп этиш учун куйилган талаблардан бири, шу ишга соха вакилларидан такриз (рецензия) олиш талаб этилади. Минг афсуски, хозирги кунда бирор илмий махсулотга такриз олиш, шунчаки расмиятчилик даражасига кутарилиб колган. Масалан, узингиз ёзган бирор маколангизга такриз олиш учун, узингиз аввалдан унга такриз ёзиб, тайёрлаб бирор соха вакилига олиб бориб «имзо» куйдириб келасиз. Ундан хам ачинарлиси, баъзи имзо куйиб бераетган «олимлар», бу макола узи нима хакида?, Талабларга жавоб берадими? Тугри ёзилганми? Такризда нималар ёзилган? каби саволлар билан кизикишмайди хам. Бирор ишга такриз бериш учун, такризчи шу ишни аввалдан урганиб чикиши, камчиликлари булса муаллифга ёки тахририятга хабар бериши, кейингина такриз бериши керак эмасми? Худди шу холат укув кулланма, монография, диссертация ва илмий лойиха хисоботларида хам кузатилади. Албатта ман хамма жойда ва барча такризчилар шунака демокчи эмасман, лекин аксарият холатлар шуни курсатиб турибди. Мамалакатимизда фаолият юритаётган илмий журналларнинг талабларидан бири хам, маколангизга 2 та такриз кушиб топширишингиз керак. Ундай булса, илмий журнал таркибидаги тахририят аъзолари (ред.коллегия)нинг вазифалари нимадан иборат? Хеч булмаганда 1 йилда 4 маротаба чикадиган журнал маколаларига жиддий ёндошиб, соха мутахассислари танкидий такриз берсалар булмайдими? Бу кетишда качон мамлакатимиздаги журналлар жахоннинг нуфузли журналлари каторига киради? Качон «импакт-фактор»га эга булади? Качон Web of Science, Scopus каби маълумотлар базасига киритилади. Халқаро¬ микёсда фаолият юритаётган илмий журналлар тажрибаларидан файдаланган холда куйидагиларни таклиф киламан: 1. Илмий фаолиятни бахолаш тизимидаги «Такриз» бериш жараёнини тубдан куриб чикиш; 2. Мамлакатимизда фаолият юритаётган илмий журналларга макола бериш талабларини узгартириб, маколани «такриз» билан бирга топшириш жараёнига чек куйиш, халқаро¬ микёсда фаолият юритаётган илмий журналлардан андоза олиш; 3. Хар бир илмий махсулотга (макола, монография, хисобот) унинг муаллифлари ва бажарилган такшилот курсатилмган холда тахририят ёки муассасалардан мустакил (независимый) такризчиларни жалб килиш. Хулоса килиб айтганда, мамлакатимизда илмий фаолият соҳасидаги ислоҳотлар, энг аввало, бажарилган тадқиқот¬ ишларининг сифатини янада ошириш, юртимизда фаолият юритаётган илмий журналларни илмий салохиятини юкорига кутаришда такриз бериш жараёни мухим ахамиятга эга деб хисоблайман.
Перейти
Для информации06.02.2017 16:16

Маълумот сифатида олинди.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 10:19
шахар ва туман хокимлари тушунчасини йук килишни, факатгина вилоят хокими булишини ва уни вилоят ахолиси сайлашини, ва сайланганидан сунг вилоят хокими шахар ва туманларга уз уринбосарларини (префект), хамда худудий бошкарма ва булимларни рахбарларини тайинланиши лозим. шунда хар бир рахбар 5 йил муддатга тайинланади ва халк учун виждонан хизмат килсагина кейинги 5 йилга тайинланиши мумкинлигини хис килади.
Перейти
Отклонено26.01.2017 17:24
Маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ваколатлари Қонун билан белгиланган.
Самадов Фуркатжон 24.01.2017 10:17
Считаю уже пора применение ИТ в сфере здравоохранения, в частности внедрение медицинскую информационную систему (МИС). Найти сегодня человека, особенно в интеллектуальной сфере, который не умеет писать на компьютере, достаточно трудно. Можно сказать, что те врачи, которые за последних 20 лет не научились работать с компьютером, очень сомнительного качества. Каким способом они поддерживают свои компетенции, если большинство курсов по повышению квалификации включает изучение информации в электронном виде? В данный момент, врачи заполняют от руки амбулаторную карту пациента или историю болезни который отнимает очень много времени. Внедрение в ЛПУ автоматизированных амбулаторных карт пациента или (для стационаров) электронную историю болезни соответствующий требованиям государственного стандарта могло бы значительно повысить качество обслуживания и предоставления медицинских услуг. Также, данную систему напрямую можно связать с МинЗРУз и Государственным комитетом статистики для эффективного мониторинга структуры заболеваемости, частоты обращаемости, гендерные соотношения и т.д. Также данная система очень полезная в научных целях, так как в данный момент для статистической обработки медицинских данных, ученые сначала вводят от руки все необходимые параметры в Excell затем приступают в обработку данных. Так как, в зарубежных странах электронная база данных пациентов налажено на высоком уровне, для ученых не приходиться тратить время на ввода данных от руки и они очень успешно пользуются с базой данных больницы для своих публикаций. Преимущества электронной медицинской карты (ЭМК): 1. Предоставит пользователям возможность быстро и удобно вносить информацию о пациенте. 2. Обеспечит безопасность доступа к ЭМК с учетом прав доступа пользователей к медицинской информации, утвержденной в медицинском учреждении. 3. Позволит просматривать ЭМК пациента и быстро находить нужную информацию в больших объемах медицинской документации. 4. Даст возможность формировать на основе ЭМК различные выписки, справки, эпикризы, печатать их и хранить копию этих документов. 5. Предоставит возможность наглядно просматривать медицинские данные по пациенту: диагнозы, лист назначений, строить различные графики, стат.обработки, отчёты и т.п. 6. Позволит настроить удобные протоколы для врачей любых специальностей. 7. Даст возможность прикреплять к ЭМК различные документы, например, голосовые сообщения. 8. Позволит в электронном виде передавать пациенту его ЭМК на различных носителях в формате, доступном для просмотра на любом компьютере ит.д.
Перейти
Принято06.02.2017 15:52

Предложения приняты к сведению.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 10:12
Молия вазирлиги билан Давлат Солик Кумитасини бирлаштиришни таклиф киламан
Перейти
Отклонено05.02.2017 11:31

Таклиф асослантирилмаган.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 10:11
халқ депутатлари Кенгашлари ваколатларини кенгайтириш, уз худуди буйича тегишли тартибда Узбекистон Республикаси Конунларига зид келмайдиган конунлар кабул килиш ваколатини бериш керак
Перейти
Отклонено26.01.2017 17:16
Халқ депутатлари Кенгашлари ваколатлари Қонун билан белгиланган.
Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 10:09
Махаллий хокимият органларини ваколатларини янада кенгайтириш ва уларнинг хар бир йуналиш буйича ваколатларини аник-равшан килиб ёзиб белгилаб куйиш керак
Перейти
Отклонено26.01.2017 17:15
Маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ваколатлари Қонун билан белгиланган.
Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 10:08
Махаллий хокимият органларини ваколатларини янада кенгайтириш ва уларнинг хар бир йуналиш буйича ваколатларини аник-равшан килиб ёзиб белгилаб куйиш керак
Перейти
Отклонено24.01.2017 15:19
Маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ваколатлари Қонун билан белгиланган.
Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 10:07
Адлия вазирлигини Прокуратура билан бирлаштиришни. Прокуратура кошида Тергов Кумитаси ташкил килишни. Ички ишлар вазирлигида факат дастлабки тергов тизимини колдиришни. Тергов факат Тергов Кумитаси томонидан амалга оширилишини (МХХ тасарруфидаги ишлар бундан мустасно) таклиф киламан
Перейти
Отклонено05.02.2017 11:30

Таклиф асослантирилмаган.

Салиев Алишер Зафарович24.01.2017 10:06
Давлат Ёнгинга карши курашиш Хизматини Фавкулодда вазиятлар вазирлигига утказишни хамда Мудофаа вазирлиги билан Фавкулодда вазиятлар вазирлигини бирлаштиришни таклиф киламан
Перейти
Принято05.02.2017 11:27

Таклиф асослантирилмаган.

Nozirbek Azimjonovich Muminov24.01.2017 10:02
Судлар фаолиятига ҳужжатларнинг тезкор алмашинувини таъминловчи "интранет" локал ҳужжат алмашинуви дастурини жорий этиш; суд мажлисида юритиладиган ҳужжатлар доирасини қисқартириш, бу борада илғор Ғарб давлатлари билан бир қаторда Жанубий Корея, Япония, Сингапур ва Ҳиндистон давлатларидаги бўлганидек тажрибаларни жорий этиш, хусусан суд мажлиси баённомасини электрон юритиш механизмини татбиқ этилиши таклиф этилади.
Перейти
Отклонено27.01.2017 18:23

Ушбу бандда Судлар фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий қилиш. Хусусан:

судьялар ўртасида ишларни автоматик равишда тақсимлаш тартибини жорий қилиш;

судларда ўз вақтида электрон тарзда ахборот алмашувини таъминловчи корпоратив алоқани жорий этиш, суд фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация тизимини киритиш;

суд қарорларининг ахборот-ҳуқуқий электрон базасини юритиш, шахсий ҳаёт дахлсизлигини таъминлаган ҳолда ва суд иштирокчиларининг розилиги билан барча суд қарорларини чоп этиш тартибини жорий қилиш (ёпиқ суд жараёнида кўриб чиқилганларидан ташқари) назарда тутилган.

Roziqov Bobojon Xalloq o'g'li24.01.2017 09:48
Қишлоқ жойларда барпо этилаётган намунавий массивларда аҳоли учун сифатли яшаш шароитлари ва қулайликлар яратиш мақсадида телекоммуникация инфратузилмаси объектлари (юқори тезликдаги интернет, симли телефон тармоғи, IP-TV технологияси асосида ишловчи телевидение) билан таъминланишини инобатга олиш.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:03
Маълумот сифатида олинди.
Roziqov Bobojon Xalloq o'g'li24.01.2017 09:33
DVB-T2 стандартидаги ишловачи рақамли телевидение узаткичларини ўрнатиш ва ишга тушириш.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:59

Маълумот сифатида олинди.

Абдураимов Расул Соипжонович24.01.2017 05:49
Давлат чегараси тўғрисидаги қонун хам қайтатдан кўриб чиқилиши ва бир қатор ўзгартиришлар киритилиши лозим деб ўйлайман. Хозирда унга кўра фермер хўжаликлари давлат чегарасидан 5-10 км узоқликда бўлган жойда жойлашган экин майдонларига ҳам кириб чиқиш учун қисм командирларидан 6 ойлаб хатто бир йиллаб рухсатномалар ололмасдан сарсон-саргардон. бўлиб оқибатда дала ишлари чала қолиб, қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда муаммоларга дуч келмоқда.
Перейти
Принято24.01.2017 18:01
Шарҳингиз учун рахмат. Таклифингиз лойиҳа қайта кўриб чиқилишида инобатга олинади.
Erkin Aslonov24.01.2017 00:02
Президентимиз томонидан туризмга жуда катта эътибор берилмокда. Лекин Биз жонажон Узбекистонимиз тарихини, тарихий биноларини ва тарихидаги буюк инсонларни жахонга куз-куз килмасак, бу борада юкори натижаларга эришишимиз кийин. Таклиф: Жахонни ларзага солган тарихий сиймоларимиз Ал-Бухорий, Амир Темур, Ибн Сино, Жалолиддин Мангу Берди ва бошка буюк тарихий сиймолар хакида жахоннинг машхур режиссёрлари билан хамкорликда фильмлар олинса (Гладиатор, Троя, 300 Спартиялик лар каби) ва бу киноларимизни дунёнинг барча давлатлари кизикиш билан томоша килганда эди давлатимиз туризм салохияти янада ривожланган буларди.
Перейти
Для информации27.01.2017 20:18

Спасибо за комментарий.

Erkin Aslonov23.01.2017 23:43
Хаммага маълумки хозирда Республикамизда 12 йиллик (9+3) мажбурий таълим мавжуд. Ушбу 12 йиллик давр учун барча харажатлар давлатимиз томонидан копланади. Агарда бу борадаги хорижий давлатлар амалиётларига карасак хаттоки бошлангич мактаблар хам контракт (туловлар) асосида амалга оширилади. Вилоят-туманларда жойлашган колледжларда укувчиларнинг сони жуда кам, сабаби ота-оналаримиз фарзандларининг билим олишига беэътиборсизлиги ва билимли ва замон талабига жавоб берадиган укитувчиларнинг камлиги. Таклиф: Ота-оналарнинг иш хоналари рахбариятига бевосита углини укиши хакида маълумот доимий етказиб бориш ва бу маълумотни оммага эълон килиш; 12 йиллик мажбурий таълим буйича укувчини мактабга боришини таъминлашни Ота-оналарга мажбурий килиб белгилаш; фарзанди учун дарс бераётган укитувчиларни ота-оналар томонидан танлаш имконини бериш. Шунингдек Олий укув юртларига кириш имтихонларини соддалаштириш ва укув жараёнини мураккаблаштириш (укишни хохлаганлар укишга киролмаяпти, укишга кирганлар яхши билим олмаса хам олий укув юртини тугатиб диплом оляпти.)
Перейти
Для информации06.02.2017 16:13
Маълумот сифатида олинди.
S. Kurbonov23.01.2017 22:14
Тошкент шаҳар жамоат транспорти хизматларини электрон тўловлар асосида амалга оширишда қуйидаги такликларим мавжуд: 1. Йўл чипталари ўрнига йўл чиплари сотилиши лозим. 2. Йўл чип карталарига исталган усулда (пластик ва нақд) пул туширишга қулай банкоматлар (пайнетга ўхшаш, пайнет орқали бўлса ҳам майли. 3. Автобус эшиклари олдида картадан пул ечиб оладиган мосламалар ўрнатиш (бошланишига автобус ҳайдовчиси олдида бўлгани маъқул, аҳоли тайёр эмас. Кейинчалик барча эшиклар олдига ўрнатилади) 4. Автобусда кузатиш камералар ўрнатилади, ва тўлиқ кузатиб туришиши лозим. Шунингдек, лазер турнекетлар ҳам, улар йўловчиларни санайди. Картадан ечилган пул ва йўловчилар сони бўйича компьютер дастур ҳисобот бериб туради (хайдовчига ва марказга). 5. Тўловлар бекатлар бўйича бўлади, бошидан охиригача борган кўпроқ, 2 бекат юрган анча кам тўлайди. 6. Бунда ривожланган давлат тажрибаси бизга анча асқотади: http://dubai-buses.com/index.aspx (бош меню) http://dubai-buses.com/buy.aspx (НОЛ карт менюси)
Перейти
Принято24.01.2017 11:29
Таклифларингиз учун раҳмат. Лойиҳани амалга ошириш жараёнида улар инобатга олинади.
S. Kurbonov23.01.2017 21:54
Юқоридагилар фикрига, хусусан З.Ш. Рустамов ва Хмд фикрига қўшилган ҳолда Uzbekistan ID card ни ишлаб чиқиш, уни мамлакатимизда барча фуқароларга ва кириб келаётган хорижий фуқароларга ҳам виза билан бирга жорий этиш лозим: - 16 ёшдан берилаётган паспортга қўшиб бериладиган ушбу ID картада солиқ идентификация рақами ҳам келтирилиши лозим. Ёки бир хил рақам бўлса, яна ҳам яхши. Фуқаролар ID картани доим ёнида олиб юриши шарт бўлади. Агар ID карта олиб юрилмаса, жарима қўлланилиши мумкин бўлади. Фуқарога жарима қўлланилиши мумкин ҳолатда ёки рағбатлантирилишида эса бу жуда қулай бўлади. - Хориж фуқаролари ва юртимизда маълум муддатга ташриф буюрган (визв очилган) фуқароларга ҳам ID карта берилиши лозим. Улар ҳам жарима ва рағбатлартиришларни чегарани кесиб ўтишларидан олдин ҳисоблашиб кетишларига осон бўлади. - Хуллас, жуда кўп яхши томонлари бор. Истасангиз, ривожланган давлатлардан бири бўлмиш - БАА тажрибасидан фойдаланишимиз мумкин: http://www.id.gov.ae/en/home.aspx
Перейти
Для информации27.01.2017 19:30

Таклифларингиз Дастурнинг 79 ва 80-бандларида кўрсатилган тадбир ижроси доирасида кўриб чиқилади.

S. Kurbonov23.01.2017 21:35
1. Йўл жамғармасига тушадигани маблағларни оқилона сарфланишини назорат қилиш билан бир қаторда "... км йўл таъмирланди" деган жумла ўрнига "... жойдаги ... кўчанинг ... кми таъмирланди ва ... йилга қадар ўнқир-чўнқирсиз хизмат қилиши сифатига жавобгармиз" деган жумла ишлатилса, мақсадга мувофиқ бўларди. 2. Хорижий тажрибалардан маълумки, чорраҳаларда ўнгга бурилишда тўхташмайди, қўшимча бурилиш йўлакчаларидан "йўл беринг" белгиси ва липпиллаб турувчи сариқ чироқ остида ҳаракатни давоб эттириш мумкин. Бу эса, тирбандликни камайтиради. Ҳаракатни тезлаштиради.
Перейти
Для информации28.01.2017 17:37

Ўзбекистон Республикаси шаҳарсозлик нормалари талабларидан келиб чиқадиган бўлсак, қурилиш сифатига пудратчи ташкилот маъсул ҳисобланади. Қурилиш объекти топширилгандан кейин 1 йил давомида 5 % гаров маблағи ушлаб қолинади ва тегишли муддат давомида сифат кўрсаткичлари техник талабларга жавоб берган тақдирда тўлаб берилади. Сизнинг 2-саволингизга Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси ходимлари жавоб бериши мақсадга мувофиқ бўлади деб ҳисоблаймиз.

Полвонов Асрор Абдулхаевич23.01.2017 20:26
Одатда, пахта режасини фермерлар қанчалик кўп бажарса, шунчалик ўзларига оғирроқ бўлади. Шу режани ошириб бажаришга унчалик иштиёқманд бўлишмайди. Ушбу ҳолатни бартараф этиш учун таклиф: Пахта етиштиришда, режали тизимдан воз кечиб, бозор иқтисодиётига мос ричагларни қўллаш керак. Масалан, 1 га ердан олинган маълум бир миқдор учун давлат томонидан кг учун 300 сўм тўланса, ундан ошган миқдор кг учун 500 сўм нарх жорий этиш мумкин.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:28

Маълумот сифатида олинди.

Полвонов Асрор Абдулхаевич23.01.2017 19:51
Дастурни амалга ошириш учун банклар юқори риск асосида, асосан янги ташкил этилган тадбиркорлик субъектларига кредит беришига тўғри келади. Шу сабабдан, банкларга кредитлар муаммога айланганда ҳаракат қилишлари учун ваколатларни кенгайтириш керак. Бунда, банкларга муаммо келиб чиққандан сўнг, 60 кун ичида банклар томонидан гаров мулкларини мустақил реализация қилиш ваколатини бериш мақсадга мувофиқ (мулклар банк розилиги асосида, автоматик равишда банк номига расмийлаштирилиши керак).
Перейти
Для информации28.01.2017 13:02

Эътиборингиз учун рахмат. Шартномавий мажбуриятларни ўз вақтида бажаримаган мижозларнинг қайтарилмаган кредитларни гаровдаги мол-мулк ҳисобидан қоплаш жараёнларини енгиллаштиришни назарда тутувчи Марказий банк томонидан тайёрланган қарор лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасига киритилган.

Farrukh Ruziev23.01.2017 19:46
Ҳаракатлар стратегияси лойиҳаси билан танишиб чиқиб, нақадар кенг кўламдаги чора-тадбирлар амалга оширилиши режалаштирилаётганини англаш қийин эмас. Лойиҳада тижорат банкларининг капиталлашувини ошириш қайд этилган, ушбу масалада қуйидаги таклифларни бераман: Базель қўмитаси талабларидан келиб чиқиб ЎзР МБ томонидан ишлаб чиқилган йўриқнома талабларини Тижорат банклари томонидан бажариб бориш ва кредит маблағларини узлуксиз ажратилишини таъминлашнинг муҳим манбаи сифатида Тижорат банкларига соф фойдани ошириш (имтиёзлар бериш, харажатларни қисқартириш ва ҳ.к)га шарт-шароит яратиш ва имтиёзлар ҳисобига олинган соф фойдани капиталлашувга йўналтиришни таклиф этаман. Масалан, ҳозирда МБ ягона Тариф режасига асосан жисмоний шахсларнинг пл.карточкалари қолдиғига йиллик 9% дан кам бўлмаган миқдорда фоиз ҳисобланади. Сонларда гапирадиган бўлсак, 1 ой давомида пл.картага 1.0 млн. сўм қолдиқ турса атиги 7.5 минг сўм фоиз туғади. Бу жисмоний шахс учун сезиларли аҳамият касб этмайди, лекин Тижорат банки учун ушбу харажат тури йилига тахминан 20-50 млрд сўмга айланади. Агар ушбу харажат турини бекор қилинса, банкларни капиталлашувига сезиларли туртки бўлади. бунинг ўрнига PayMe орқали ҳозирда 2% эвазига таклиф этилаётган пл.картадан бошқа пл.картага пул ўтказиш хизматини ЕОПЦ базасида жорий этилса ва хизмат текин (ёки 10 баравар арзон) қилинса, 1.0 млн. сўм ўтказмадан жисмоний шахс 20 минг сўм тежаши мумкин бўлади (ойига 7.5 сўм фоиз олгандан кўра 20 минг сўм тежаган ҳар қандай одамга маъқул келади). бунда истисно тариқасида пенсионерлар картаси қолдиғига фоиз ҳисоблаш амалиётини бекор қилмасдан қолдириш ҳам мақсадга мувофиқ бўлади. Бундай мисолларни таҳлиллар натижасида янада кўпайтирсак янада яхши бўлади деб ўйлайман. Эътиборингиз учун Раҳмат
Перейти
Принято28.01.2017 18:21

Таклифингиз учун раҳмат. Келгусида пластик карточкалар асосидаги ҳисоб-китоблар бўйича ягона тарифлар режаси белгиланишида Сизнинг таклифингизда кўтарилган масалалар кўриб чиқилишини билдирамиз.

айбек исаков23.01.2017 19:23
В раздел социальная зашита необходимо включить вопрос создания ассоциации инвалидов Узбекистана. В целях установления эффективного социального партнерства, между государственными органами и общественными организациями инвалидов, а также установления международного сотрудничества и координаций деятельности ННО инвалидов в этой сфере
Перейти
Для информации30.01.2017 12:24

Благодарим за внимание. Ваше предложение будет учтено в ходе исполнения Госпрограммы, после его принятия.

айбек исаков23.01.2017 19:19
Необходимо в стратегию в раздел социальная зашита включить вопрос о ратификации Узбекистаном Конвенции ООН о правах инвалидов. Так как, принцип сильной социальной защиты населения, является одним из пяти принципов, заложенных в основу социально-экономического развития Узбекистана. Благодаря этому принципу обеспечение благополучия социально уязвимых групп населения, в том числе 780 тыс. людей с инвалидностью, проживающих в республике, находится в центре построения социальной политики страны. 27 февраля 2009 года Республика Узбекистан подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов», показав свою приверженность защите прав инвалидов в соответствии с международными стандартами. В соответствии со ст. 43 Конвенции «Настоящая Конвенция подлежит ратификации подписавшими ее государствами», т.е. страны-члены ООН, подписавшие Конвенцию, берут на себя обязательство по её ратификации. По итогом доклада Узбекистана в ООН по Универсальному периодическому обзору в 2013г., Узбекистан принял 114 рекомендаций ООН, одной из первых рекомендаций, которую принял Узбекистан, была рекомендация по ратификации Конвенции ООН «О правах инвалидов». Справка: Конвенция о правах инвалидов, принята на генеральной ассамблее ООН 13 декабря 2006 года. На сегодняшний день из 193 государств членов, ООН 161 государств ратифицировали конвенцию, в том числе, из стран СНГ Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Туркменистан, Киргизстан, Молдова, Украина, Казахстан, и Российская Федерация.
Перейти
Для информации30.01.2017 12:23

Благодарим за внимание. Ваше предложение будет учтено в ходе исполнения Госпрограммы, после его принятия.

Бобохолов Сайфиддин Холмуродович23.01.2017 17:11
Агар мумкин бўлса I ва II гуруҳ харажатларини молиялаштиришни тўлиқ республика бюджети маблағлари ҳисобига қилиш керак. Ҳозир мактаб, мактабгача таълим муассасаси, тиббиёт бирлашмаси ходими иш ҳақисини ой охирида олса, коллеж, лицей ва бошқа республика бюджети ташкилоти ой бошида олади. Шу сабабли одатда маҳаллий бюджетга қарайдиган ташкилотлар аванс ҳам деярли олинмайди. Бу орқали эса жуда кўп нормативлар қўпол равишда бузилади, хусусан, Меҳнат кодексида ходимларга иш ҳақи тўлаш бир ойда камида икки марта бўлиши кераклиги белгилаб қўйилган. Шунингдек, бу орқали тегишли ҳудудни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш фақат IV гуруҳ харажатлари ҳисобига бўлиб, тегишли маҳаллий давлат ҳокимиятларининг ишлаши ҳам аниқ кўринарди. Уларнинг ҳаракати ишчи-ходимларнинг иш ҳақининг олиш муддатларига ҳам таъсир қилмасди.
Перейти
Отклонено28.01.2017 16:07

Бюджет кодексида ушбу ҳолат назарда тутилмаган

Karshiev Mirzoxid Erkinovich23.01.2017 16:41
Лойиҳада, шунингдек, давлат хизмати билан боғлиқ масалар бўйича ваколатли орган(лар), давлат хизматчилари классификацияси, давлат хизматчиларининг ҳуқуқ ва эркинликлари, давлат хизматчилари одоб-аҳлоқ қоидалари, хизматчиларнинг фаолиятини баҳолаш ва меҳнатига ҳақ тўлаш (тенг ишга тенг иш ҳақи тамойили асосида), кадрлар заҳираси ва кадрлар бошқариш тизими, уларнинг малакасини ошириш ва бошқа масалалар тартибга солиш таклиф этилади.
Перейти
Принято05.02.2017 12:19

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Salidjanov Ahror Adhamovich23.01.2017 16:38
Манимча ушбу конунда ягона тариф ставкасидаги хар бир разрядлар учун туланадиган ставкалари хам куриб чикилиши керак яъни оширилиши керак.
Перейти
Отклонено06.02.2017 08:50

Қонунда ҳар бир давлат органи, ташкилоти учун разряд ставкаларини белгилашни имкони йўқ.

Бобохолов Сайфиддин Холмуродович23.01.2017 16:27
Банклар томонидан ихтиёрий шахсга паспорт маълумотлари асосида пластик карта очишни ташкил этиш керак. Кўпчилик пластик карталар орқали савдо ва хизмат кўрсатишда муаммога дуч келаётган бўлсада, баъзи кишилар унинг қулайлик томонларини ҳам (айниқса пулни жамғариш жиҳатидан) яхши билишади. Шунингдек, 2016 йилнинг март ойида Марказий банк томонидан чиқарилган пластик карталарнинг дебет қолдиқларига банкнинг қайта молиялаш ставкасидан ошмаган ҳолда процентлар ҳисоблаш ҳақидаги қарорга ҳам деярли ҳеч қайси банк амал қилмаяпти менимча. Агар шу тизим ишлаганда ҳам пластик карталар бўйича норозилик бу даражада бўлмасди.
Перейти
Принято25.01.2017 17:09
Таклифингиз учун миннатдорчилик билдирамиз. Ушбу таклиф ҳужжат лойиҳасини қайта кўриб чиқиш жараёнида ҳисобга олинади.
Salidjanov Ahror Adhamovich23.01.2017 16:27
Сессиялардаги масалалар ва махаллий хокимият вакилларини хисоботлари танкидий куриб чикилиши зарур. Ушбу холатда конунчилик палатасидан келаётган депутатлар узлари сайланган худудга бормасдан бошка худудларга борган холда ушбу худудни ижтимоий иктисодий холатини атрофлича мухокама килиши зарур.
Перейти
Для информации27.01.2017 18:43

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатлари томонидан Давлат дастурлари ва қонунларнинг жойларда амалда рўёбга чиқарилиши даражаси ва ижтимоий-иқтисодий ҳолатларни ўрганиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг белгилаб берган кўрсатмаларига асосан жорий йилдан ҳудудлардан сайланган депутат ва сенаторлар томонидан ўзлари сайланган ҳудудга бормасдан бошқа ҳудудларга борган ҳолда ушбу ҳудуддаги ижтимоий-иқтисодий ҳолатини ўрганиш ва тегишли таклифлар киритиш ҳамда аниқланган хато ва камчиликларни бартараф қилиш бўйича чора-тадбирлар кўриш масаласи белгилаб олинди.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг жойларда ишларнинг ҳолатини ўрганиш ва халқ билан мулоқот қилишга доир фаолиятини тубдан такомиллаштиришга оид Олий Мажлис палаталари Кенгашларининг қўшма қарори лойиҳаси ишлаб чиқиш режалаштирилган бўлиб, ҳудудлардан сайланган депутат ва сенаторлар ҳар ойда 10-12 кун давомида бир туманда бўлиб, давлат ҳокимияти органлари фаолиятини ўрганиб, таҳлил қилиши, тегишли раҳбарларнинг ҳисоботини халқ депутатлари Кенгашлари сессияси муҳокамасига киритиши ҳамда тегишли хулосалар бериши назарда тутилмоқда.

Karshiev Mirzoxid Erkinovich23.01.2017 16:22
Аҳоли ва тадбиркорлар учун энг асосий муамммо электр энергияси таъминоти эканлигини ҳисобга олсак, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 4 мартдаги «2015-2019 йилларда ишлаб чиқаришни таркибий ислоҳ қилиш, модернизациялаш ва диверсикациялашни таъминлаш борасидаги чора-тадбирлар Дастури тўғрисидаги" Фармони ижроси ҳамда электр таъминоти ҳозирги аҳволи ва унинг мамлакат иқтисодий ривожи билан биргаликда ўсишини ҳисобга олган ҳолда, 2021 йилга қадар мамлакат электр таъминоти эҳтиёжларини тўлиқ қоплаш ва экспорт қилиш дастури қабул қилиниши мақсадга мувофиқ. Бунда: 1) янги электр қувватларини ишга тушириш ва эскиларини модернизация қилиш 2) Узбекэнерго АЖ тизимида йўл қўйилаётган электр энергияси йўқотишлари ва ички харажатлар ҳажмини камайтириш (маълумот учун: ишлаб чиқарилаётган 59 ГВт с электр энергеясининг бор йўғи 46-47 Гвт с истеъмолчиларга етказиб берилган.) 3)Юқори кучланишли ва паст кучланишли электр тармоқларини модернизация қилиш 4) Истеъмолчилар билан ҳисоб-китоб тизимини тубдан такомиллаштириш, шу жумладан давлат-хусусий шериклиги асосида 5) Муқобил электр манбаларидан фойдаланишни қўллаб қувватлаш, шу жумладан "яшил" тарифлар ва хусусий сектор иштирокида ва б.
Перейти
Принято23.01.2017 19:18
Таклифингиз учун рахмат. Қайд этган масалангиз Дастур лойиҳаси қайта кўриб чиқилишида инобатга олинади.
Nozirbek Azimjonovich Muminov23.01.2017 16:15
Ўзбекистон Республикасининг "Ўзбекистон Республикасида судлар фаолиятини молиялаштириш тўғрисида"ги қонунни қабул қилиш, мазкур қонунда судлар фаолиятини молиялаштириш, уларни ижтимоий қўллаб қувватлаш, суд фонди маблағларини йўналтириш, судларнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш механизмларини белгилаш таклиф этилади.
Перейти
Отклонено23.01.2017 18:22
Давлатт дастури лойиҳасининг 62-бандида судьяларнинг меҳнатига ҳақ тўлаш нормалари ва пенсия таъминоти механизмини белгилаш, шу жумладан судлар фаолиятини фақат бюджет маблағлари ҳисобидан молиялаштириш тартибини жорий этишни назарда тутувчи "Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш белгиланган.
Karshiev Mirzoxid Erkinovich23.01.2017 15:30
Ушбу бандга қўшимча сифатида, ёки янги тадбир сифатида таклиф қилинмоқда. Барча соғлиқни сақлаш муассаларида беморларга хизмат кўрсатиш тизимини тубдан ўзгартириш, шу жумладан, қабулхона (регистратура) фаолиятини янгилаш, телефон ва интернет орқали врач қабулига ёзилиш, врачнинг видеоконференция орқали консультация бериши, беморларнинг қоғоздаги "касаллик варақалари"ни босқичма-босқич электрон шаклга ўтказиш бўйича пилот лойиҳалар амалга ошириш
Перейти
Для информации06.02.2017 15:50

Маълумот сифатида олинди.

Utkur Kamilov23.01.2017 14:20
Предлагается ввести институт частного нотариата и предоставить им большую свободу действий. На данный момент, процедура регистрации и нотариального заверения сильно тормозят инвестиционную деятельность!
Перейти
Принято06.02.2017 09:25

В Программе это предусмотрено.

Utkur Kamilov23.01.2017 14:18
Предлагается определить, что кодекс по своей иерархии стоит выше чем закон, но ниже чем Конституция. То есть, сначала идет Конституция, потом Кодекс(ы), затем законы, а затем подзаконные акты. Таким образом мы сможем придать основным регуляторам отношений - то есть Кодксам, гораздо больший вес, чем они имеют сейчас.
Перейти
Отклонено24.01.2017 15:24
Вопросы относительно действий нормативно-правовых актов указаны в Законе Республики Узбекистан "О нормативно-правовых актах".
Nurali Shodiev23.01.2017 13:48
Mamlakatimizda Ijtimoiy sheriklikning samarasini oshirish uchun, avvalo, bu borada fuqarolik jamiyati institutlari va davlat idoralari rahbar xodimlarining ijtimoiy sheriklik borasidagi bilim va ko`nikmalarini oshirish talab etiladi. Ijtimoiy sheriklik davlat va jamiyat manfaati uchun naqadar zarur va samarali ekanligini ular anglashi va chuqur his etishi zarur. |Ayniqsa mahalliy hokimiyat idoralari rahbarlari ijtimoiy sheriklik mohiyatini to`g`ri anglashi lozim. Shu nuqtai nazardan viloyat hokimlari o`rinbosarlari va tuman hokimlari o`quvlarida ijtimoiy sheriklikning mohiyati va ahamiyati hususida ma`ruza va muhokamalar joriy etilishi maqsadga muvofiq, deb o`ylayman. Bu esa joylardagi jamoatchilik komissiyakarining ham faoliyati samarali kechadi
Перейти
Принято24.01.2017 15:26
Таклифингиз учун рахмат. Мазкур таклифингиз ҳужжатни қайта ишлаб чиқилишида инобатга олинади.
Salidjanov Ahror Adhamovich23.01.2017 13:19
Ушбу конун хужжатини ишлаб чикишда Давлат бошкарувчиларини "Касамёдига" алохида боб ажратилиши зарур. ЯЪни "хар бир давлат бошкарувчиси уз васифасига киришидан аввал узининг иймон эътикодидан келиб чиккан холда конституция ёки мукаддас китобларга кул куйган холда касамёд кабул килиши зарур". Давлат хизматчиларини маошларини хозирги истеъмол товарлари саватчасидаги харид кобилиятига нисбатан манимча 1,5 баробар булиши зарур. Шуни айтиш зарурки истеъмол товарлари саватчасидаги мавжуд булган махсулотлар ва курсатилган хизматлар сонини кайта хисоб китоб килиб чикиш зарур, Шундан келиб чиккан холда уларни (Давлат хизматчилари) маошларини белгилаш максадга мувофик. Давлат хизматчиларига уй-жой ажратилиши ва маълум бир вактдан сунг уни хусусийлаштриш масаласи хам хал этилмоги лозим.
Перейти
Для информации27.01.2017 18:57

Эътибор берилса, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича ҳаракатлар стратегиясининг биринчи бўлими айнан давлат ва жамият қурилиши тизимини такомиллаштиришга қаратилган.
Шу билан бирга, ушбу масалалар тегишли қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш жараёнида ўрганиб чиқилади.
Бундан ташқари, ҳаракатлар стратегиясининг 26-бандига мувофиқ Давлат хизматчиларининг моддий ва ижтимоий таъминотини тубдан такомиллаштириш масаласида Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳасини ишлаб чиқиш режалаштирилган бўлиб, лойиҳада давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари ходимларига иш ҳақи тўлашнинг ягона тариф сеткасини такомиллаштириш;
давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлариходимлари фаолияти самарадорлиги натижасидан келиб чиқиб, рағбатлантириш чораларини кўриш;
давлат идораларида кўп йиллик хизмат қилгани учун ойлик иш ҳақига устамалар тўлаш тизимини қайта кўриб чиқиш;
давлат хизматчилари учун давлат уй-жой фондини шакллантириш;
идоравий уй-жойлар қуриш дастурини ишлаб чиқиш назарда тутиш масаласи кўриб чиқилмоқда.

Файзулла Агзамов23.01.2017 11:46
Таклиф этилаетган ахборот тизимни яратишга Давлат кадастр тизимларини юритувчи 22 та ваколатли давлат органларни ижрочи сифатида киритиш максадга мувофик! Хар бир маъсул давлат органи томонидан давлатга тегишли маълумотлар киритилмас экан бу тизим тулик эффектини бермайди! Ушбу ахборот тизимини яратиш факат ахоли еки тадбиркорларга эмас балки давлат учун вилоят, шахар, туман инфратузилмаси ривожлантиришга хизмат килади! масалан Градостроительный кадастр шахар туманларнинг инфратузилмасини ривожлантиришга яъни ахолига кулайликлар яратишга учун хизмат курсатиш обьектларини барпо этишга, кишлок хужалиги кадастри сугариладиган ерлар тугрисида ва унга ишлатиладиган сувларни самарадорлигини оширишга, Кишлок жойларда арик каналларни тозалашга кетаетган маблагларни самарали ишлатиш, Электр энергия тармокларини самарали бошкариб боришга олиб келадаи ва хаказо ! бу тизим фойдали томонлари тугрисида куп гапирса булади! шу билан бир каторда давлат томонидан амалга оширилган харажатлар 4-5 йилда узини оклайди!
Перейти
Принято06.02.2017 09:29

Таклиф Дастур ижроси жараёнида кўриб чиқилади.

Bunyodbek Ibragimov23.01.2017 11:05
суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини Судьяликка номзодлар учун ягона марказлашган йилда бир ёки бир неча бор ўтказиладиган судьялар малака имтиҳонини жорий қилиш ва ушбу имтиҳонларниннг шаффофлигини ва очиқлигини таъминлаш(чунки марказлашган ягона малака имтиҳони мавжуд бўлмай, бўш ўринларга қараб ўтказилади ва танловда қатнашиш истагини билдирган номзодлар орасидан ўтказилади); Судьяларнинг маҳаллийчилик ва уруғ аймоқчилик таъсирига тушмаслик учун туғилган вилоятида судьялик фаолиятини қилишга чеклов жорий этиш; Суд бошқаруви бўйича таклифлар: А. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Судьяларни танлаш ва лавозимларга тавсия этиш бўйича олий малака комиссияси (ОМК) - ОМК ни Қонунчилик Палатаси Спикери, Сенат Раиси, Президенти ва Олий Суд ва Олий хўжалик суд Раислари томонидан ҳар бири 4 та аъзони тайинлаш орқали шаклланитириш; -аъзоларнинг ярмидан кўпчилигини судья ва профессор ўқитувчилар ташкил қилиши лозим; - ОМК қарорлари(тақдимнома ва хулосалари)ни тегишли тартиб эълон қилиш ва уларнинг юридик кучини(Президент учун мажбурий ёки тавсиявий) белгилаш; -ОМК қарорларини Президент томонидан кўриб чиқиш тартибини белгилаш(рад қилиш ва қайтариш асослари) Б. Судьяларнинг малака ҳайъатлари фаолияти янада яхшилаш - СМҲ лари фаолиятини(аъзолари ва қарорлари) очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш; - СМҲ лар қонунчиликка кўра судьялар конференцияларида(СК) шакллантириш ва СК ларни чақириш ва ташкил этиш тартибини белгилаш(2014 йил 22 апрелдаги ЎРҚ-368-сонли Ўзбекистон Республикаси Қонуни билан ТАСДИҚЛАНГАН Судьяларнинг малака ҳайъатлари тўғрисида НИЗОМнинг 4-моддасига кўра СМҲ лар СК лар томонидан шакллантирилади деб белгиланган) В. Констициявий суд судьяларини тайинлаш тартибини ислоҳ қилиш - ваколат муддатини умрбод қилиш - Қонунчилик Палатаси Спикери, Сенат Раиси, Президент, Олий Суд ва Олий хўжалик суд Раислари, Адлия вазири ва Адвакотлар палатаси Раиси томонидан ҳар бири 1 та аъзодан Сенатга тақдимнома киритиш орқали шаклланитириш
Перейти
Принято27.01.2017 18:02

Таклифингиз мазкур бандда назарда тутилган тадбирни амалга оширишда кўриб чиқилади.

Эгамбердиев Азизбек Абдумаликович23.01.2017 09:34
Ассалому алайкум! Шаҳарлар қуриладиган арзон кўп қаватли уйларни олишга даъвогар бўлган, банкнинг ипотека кредитини тўлашга қобилияти мавжуд фуқароларнинг кўп эканини эътиборга олиб, ушбу уйларни ажратишда турли ноқонуний ҳолатларни олдини олиш мақсадида бу борадаги муносабатларни қонуний тартибга солиш мақсадга мувофиқ. Чунки, айрим шаҳарларда ипотека кредити олишга даъвогарларни сони 7 мингтагача чиққан. Ушбу ҳужжатда кимларга уй-жой берилади, кимлар томонидан ипотека кредити шартнмоаси тузишга тавсия этилади, оила аъзолари сони, мавжуд уй-жой ва олинадиган хонадондаги хоналар сони бўйича талаблар белгилаб қўйилиши зарур. Ушбу каби қонуности ҳужжатлари амалга оширилаётган жуда катта ижтимоий сиёсатнинг обрўсини мустаҳкамлайди. Агар, 200 та хонадонга даъвогарлик қилаётган 7000 оиланинг 3500 таси тўлов қобилиятига эга бўлса ҳам, агар ушбу ҳолатда хонадонларни ажратиб беришни банкнинг ихтиёрига ташлаб қўйилса, банк кредит сиёсатидан келиб чиқиб, энг иқтисодий бақувват оилаларга уй ажратади(Банкка тўлов қобилияти қанча юқори бўлса шунча яхши). Бунда қолган 3300 та оила ҳар бир оилада 5 нафардан аъзо бўлса салкам йигирма минг фуқарони орзу-истаклари рўёбга чиқмай қолади. Айнан шу тоифага мўлжалланган давлат сиёсати самарадорлига путур етади. Юқоридагилардан келиб чиқиб, арзон хонадонлар қуриб битказилгунга қадар ушбу уйларни ажратиш тартиби ишлаб чиқилиши ва ОАВда эълон қилиниши ва, фуқароларга тушунтирилиши мақсадига мувофиқ бўлади.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:11
Маълумот сифатида олинди.
Botir Umarov23.01.2017 01:54
Айнан ушбу масалани тезлаштириш шарт. Давлат хизматчиси бўлган одам бировни қўлига қараб қолиши керакмас. Ана шунда коррупцияни олди олинади. Молия вазирлиги белгилаб бераётган маошга ишга бориб келиш ҳаражатлариниям қоплай олмайдику, рўзғор уёқда турсин. Кейин давлат хизматчиси ўзича "йўл қидиришга" тушади ва афсуски бу давлатда янада қимматроққа айланади. Тийинни иқтисод қиламиз деб сўмларни йўқотаётганимизни наҳотки бизнинг иқтисодчиларимиз тушуниб етишмаса? Айнан ўшандай иқтисодчиларимизни биринчи навбатда солиқ декларациясини топширишга мажбур қилиш керак: қандай қилиб ўзи белгилаб бераётган ойлигига данғиллама ховлию қўша-қўша машина олганини декларацияда исботлаб кўрсатсин оиласи билан биргаликда.
Перейти
Для информации06.02.2017 08:48

Таклиф учун рахмат.

Botir Umarov23.01.2017 01:48
Маъмурий ислоҳотни биринчи навбатда қилиш керак ҳамда Давлат хизматчиларига ҳақиқий ҳалол ишлайдиган одамларни олиб келишга шароитни яратиш керак. Акс ҳолда Стратегиядан кўзда тутилган бошқа вазифалар ёки қоғозда қолади ёки уларни жойлардаги ижрочилари ўзларининг шахсий манфаатлари йўлида талқин қиладилар. Шунинг учун, биринчи навбатда Давлат хизматчилари тизимини тубдан қайта кўриб чиқиш шарт. Ҳалол меҳнати натижасида оиласини ҳалол боқа олмаса, уйида рўзғори бут бўлмаса, унинг ҳаёли бузилиб виждонига қарши иш қилиб қўйиши мумкин. Бир маротаба шундай қилгандан кейин эса бу одатий нормага айланиб кетиши мумкин. Шуни инобатга олиб, Давлат бош ислоҳотчи экан, Давлат хизматчиси ҳам малакали ва кўзи ҳамда қорни тўқ бўлиши шарт.
Перейти
Принято26.01.2017 00:48
Эътибор ва фикрларингиз учун рахмат. Харакатлар стратегиясининг 18-бандида "Давлат хизмати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш ва унда давлат хизмати тизимини ташкил этиш ва фаолият кўрсатишининг асосий тамойиллари, давлат хизматининг кадрлар таркибини шакллантириш, давлат хизматига ишга ўтиш, хизматни ўташ ва хизматдан кетиш масалалари, бу борадаги кафолатлар тартибга солиниши назарда тутилмоқда.
Botir Umarov23.01.2017 01:41
Шу қўшма қарорсиз депутат ва сенаторлар ўз сайловчилари билан учраша олишмайдими? Ёки бошқачасига: қўшма қарордан кейин улар учрашиб бир фойда келтириша оладими оддий сайловчиларга? Шуни аниқроқ таҳлил қилиб, механизмларини тўлиқроқ ёритиш керак, бўлмаса Президентимиз айтганларидек кампаниябозлик бўлиб қолиши мумкин.
Перейти
Отклонено26.01.2017 17:09
Илтимос таклиф этаётган масалангизни ёритинг.
Vokhidjon Ahmadjonov22.01.2017 23:53
Ушбу бўлимда Ўзбекистон Республикасининг келгусидаги сув хавсизлигини таъминлаш билан боғлиқ бўлган асосий вазифалар ёритилиши керак. Афсуски, ушбу бўлим сув хўжалиги соҳасини эртанги кун талабларига мослаштириш ва эртанги кунимизни кафолатли сув билан таъминлаш имконини берадиган тадбирларни тўлиқ қамраб олмаган. Шу сабабли ушбу бўлимни қуйидаги вазифалар ва йўналишлар билан тўлдириш талаб этилади: - Сув истеъмолчилари уюшмаларининг (СИУ) фаолиятларини янада ривожлантириш (уларни фаолият юритиш ва молиявий механизмларини такомиллаштириш) , СИУ-ларнинг моддий техник базасини кучайтириш (уларга имтиёзли лизинг асосида мелиоратив техникалар етказиб бериш), СИУ-лар фаолиятини республика миқёсида мувофиқлаштирувчи ва уларга амалий ёрдам кўрсатувчи бошқарув механизмни жорий этиш (СИУлар Федерациясини тузиш ва СИУларни оптимизациялаш), СИУ-ларнинг фолиятига боғлиқ меъёрий ҳужжатларни такомиллаштириш (СИУ тўғрисидаги Қонунни ва бошқа меъёрий ҳужжатларни қабул қилиш); - қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологиялар ва усуллардан кенг фойдаланишни йўлга қўйиш мақсадида бу борадаги мавжуд механизмларни такомиллаштириш (сувни тежайдиган технологияларни жорий этишга кўмаклашадиган махсус Фонд ташкил этиш, консалтинг хизматларини ривожлантириш, имтиёзларни кенгайтириш, бу борадаги тарғибот ва ташвиқот ишларини жадаллаштириш); - Республикада сув хўжалигини бошқариш принциплари ва асосларини такомиллаштириш (Сув хўжалиги вазирилигини тузиш ва сув хўжалигини бошқариш принципларини такомиллаштириш. Чунки ҳозирда Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги мавжуд ҳолда "етказиб берувчи" ва "истеъмолчи" битта ташкилот сифатида фаолият юритиб бу ривожланиш ва рақобат принципларига зиддир. Сув хўжалигини бошқариш принципи охирги бор 2003 йилда, яъни 14 йил аввал янгиланган бўлиб, ҳозирда уни янада такомиллаштириш ва янги талабларга ва чақириқларга мослаштириш талаб этилади); - сувдан фойдаланишда бозор принципларини жорий қилиш (сув хўжалиги ҳамон 100% давлат бюджетидан молиялаштирилади, қишлоқ хўжалигида эса сув текин унга ҳақ олинмайди. Бу эса сувни тежашга бўлган энг катта тўсиқдир. Мисол учун, миллионлаб маблағ сарф этиш йўли билан томчилатиб суғориш технологиясини жорий этган фермер ва эскича усулда эгатлаб суғоришни амалга оширадиган фермерга нисбатан хеч қандай имтиёз ва ютуқга эга бўлмайди. Ҳатто сердаромад ҳисобланган мева-забзавотчилик ва боғдорчилик билан шуғулланадиган фермер хўжаликлари ҳам ҳозирда сувга ҳақ тўламайдилар. Ривожланган давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, сув хўжалигига бозор принципларини жорий қилиш сувни тежашнинг энг асосий омилидир). Шунингдек, айтиб ўтиш жоизки, матнда келтириб ўтилган "0,5 км қирғоқбўйи минтақасини ҳимоялаш" 5 йил учун бу жуда ҳам "арзимас" тадбир сифатида кўринмоқда. Шунинг учун, бу каби тадбирларни яна бир бор кўриб чиқиш ёки унга тегишли тузатишларни киритиш талаб этилади.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:32

Маълумот сифатида олинди.

Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 23:18
Қишлоқлардаги МТМ аллақачонлар сотиб юборилган қишлоқ ахолисига қачон МТМ қурилиши мўлжалланмоқда?
Перейти
Отклонено23.01.2017 19:40
Таклифингизни асослантириб берсангиз.
Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 23:15
Жуда тўғри. Ушбу қарор жуда хам хом ишланган ва бўшлиқларга эга. Нафақалар белгилашда қийинчиликлар туғдирмоқда.
Перейти
Для информации26.01.2017 01:18
Эътиборингиз учун рахмат.
Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 23:07
Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларида фуқаролар йиғини раисининг ўринбосари – кексалар ва фахрийлар ишлари бўйича маслаҳатчилари жамоатчилик асосида иш юритиши белгиланган. Жамоатчилик асосида иш бир кун боради икки кун боради шу билан тўхтайди. Сабаби ким текинга ишлашни хохлайди? Ахир аввал иқтисод кейин сиёсат дейилган-ку. Ўзини ўзи бошқариш органлари раисининг ўринбосарига хам қатъий ойлик иш хаққи белгиланиши шарт. Тажрибамдан келиб чиқган хулосам шу.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:56

Маълумот сифатида олинди. Масала бўйича 2017 йил 3 февраль куни "Маҳалла институтини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони қабул қилинган.


Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 22:59
100% ҚВПларни физиотерапия ускуналари (дарсонвал, УВЧ, электрофарез ва бошқала) билан таъминланишига эришиш керак деб ўйлайман. Чунки физиотерапиянинг зарарсиз ва самарали эканлигини гувохи бўлганман.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:53
Маълумот сифатида олинди.
Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 22:49
кенг қамровли тиббий кўриклар жадвал асосида белгиланган муддатлардагина амалга оширилади, бунинг устига кўпгина холатда юзаки для галочки ўтказилади. Таклифим барча туман оилавий поликлиникаларни зудлик билан энг замонавий диагностика апаратлари (МРТ ва бошқа) билан таъминлаш ва бу апаратларда ишлай оладиган етук кадрлар билан таъминлаш чораларини кўриш зарур. Даволаниш пуллик бўлса хам халқ учун диагностикани текин қилиб қўйиш шарт.Шундагина оддий фуқароларимиз тез-тез тиббий кўрикдан ўтиб туради. Касалликни қанча олдин аниқланса шунча тез ва енгил бартараф этиш мумкинлиги сир эмас. Шунда вақтни ўтказиб катта маблағлар сарфлаб, валюта эвазига хориждан келтирилган қиммат дори-дармонларга хожат қолмайди. Ахир ўзингиз ўйланг бошдан оёқ МРТ диагностикаси 1 милион сўмга яқин бўлса камдан кам фуқаролар текширтириш учун мурожаат қилади. Охир ётиб қолгунича текширувдан ўтмайди ва қимматли вақтлар бой берилган бўлади.
Перейти
Для информации06.02.2017 15:41
Маълумот сифатида олинди.
Vokhidjon Ahmadjonov22.01.2017 22:49
"йирик сув ўлчаш сиғимлари" бу хато ибора. Сув хўжалигида бунақа тушунчанинг ўзи мавжуд эмас. Ушбу сўзда шу тушунчани ишлатишдан бўлган мақсад аниқ эмас. Тўғрилаш талаб этилади.
Перейти
Принято06.02.2017 14:29

Маълумот сифатида олинди.

Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 22:21
Республика ҳудудларида мобил алоқа операторларининг 1843 та база станцияларини ўрнатиш ва такомиллаштириш, 3G. 4G қамрови ҳудудларини максимал даражада кенгайтириш деган ибора билан тўлдирилса.
Перейти
Отклонено23.01.2017 19:21
Таклифингиз учун рахмат. Мазкур бандда Сиз томонингиздан қайд этилган масала назарда тутилган.
Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 22:15
Республика йўл жамғармасига тушадиган ва ёқилғи (бензин, газ) истемоли учун олинадиган (ёқилғи нархига қўшилган) солиқларни махаллий бюджетда қолдириш керак.
Перейти
Отклонено28.01.2017 17:31

Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 23-моддасида Транспорт воситаларига бензин, дизель ёқилғиси ва газ ишлатганлик учун олинадиган солиқ маҳаллий солиқлар жумласига киради. Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодексининг 52-моддасига асосан, транспорт воситаларига бензин, дизель ёқилғиси ва газ ишлатганлик учун олинадиган солиқ маҳаллий бюджетларининг даромадлари сифатида маҳаллий бюджетга қолдирилади.

Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 22:03
Фақат юқорида қайд этилган туман ва вилоятлар эмас балки бошқа қишлоқ жойларда хам ичимлик суви муаммоси бор.
Перейти
Отклонено23.01.2017 19:13
Таклифингиз учун рахмат. Бироқ, мазкур масала Дастурда инобатга олинган ҳамда уни бажарилиши жараёнида амалга оширилади.
Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 21:15
Ахолиси 3000 нафардан ошган қишлоқларда Туман ободонлаштириш бўлимининг 1 нафар ишчи ходимини бириктирган холда кейинчалик қайта ишлаш корхоналарига юборилишини ташкиллаштирилган холда барча турдаги қайта ишланадиган маиший чиқиндиларни (қоғоз, пластик, хар хил турдаги метал ва бошқаларни) қабул қиладиган пункт фаолиятини ташкиллаштириш лозим деб биламан.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:34

Маълумот сифатида олинди.

Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 14:51
профилактика инспекторлари фаолиятини ташкил этиш принциплари, улар фаолиятини баҳолашнинг мезонлари, профилактика инспектори лавозимига тайинланадиган шахсларга қўйиладиган талаблар, уларнинг вазифа ва функциялари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари, ўзаро ҳамкорликни, шу жумладан фуқаролар йиғини раиси (оқсоқоли) ва аҳоли билан ҳамкорликни амалга ошириш тартибини назарда тутувчи Ички ишлар органлари таянч пунктлари тўғрисидаги низом . БЕЛГИЛАБ ҚЎЙИШ КЕРАК-КИ ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРЛАРИНИ ХИЗМАТ ВАЗИФАСИДАН ТАШҚАРИ ХАР ХИЛ ХИЗМАТЛАРГА ЖАЛБ ҚИЛИШНИ ТАЪҚИҚЛАШ ЛОЗИМ. Ақс холда қачон қарасанг қишлоқ хўжалиги ишларида бўлади. Техника йиғаяпмиз, далага гўнг чиқартираяпмиз, минерал ўғитларни кузатаяпмиз деган гаплар билан жиноятчиликни олдини олиш бўлган асосий вазифаси қолиб кетмоқда. Шахарларда билмадим-у Қишлоқда профилактика инспекторини топиш анқони уруғини топиш билан тенг бўлиб қолди. Қўпол қилиб айтганда профилактика инспекторини қишлоқ жойда худудга занжирлаб қўйишдан бошқа чора қолмаяпди. Шахсий тажрибамдан.
Перейти
Отклонено27.01.2017 19:44

Дастурнинг 92-бандида “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ва унинг ҳудудий органлари фаолиятининг самарадорлигини янада ошириш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонини ишлаб чиқиш ва киритиш кўрсатилган.

Расулов Анвар Хамидович22.01.2017 14:46
Agar iloji bo`lsa 2721 ta mahallani nomi va joylashgan joyini ko`rsatish kerak. Shunda o`sha mahalladagi fuqarolar transformatorlar rostdan ham ta`mirlandimi yuqmi bilishadi. Sababi hozirda transformatorlarni tamirlash qo`l uchida nomigagina, usti yaltiroq qilib tamirlanayapti.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:36

Маълумот сифатида олинди.

Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 14:33
Адвокатларга лицензия беришни адлия органлари ваколатидан бошқа шундай бир тузилма ёки органларга бериш керак-ки, у органлар давлат органлари таркибида бўлмаслиги лозим. сабаб баъзи "ташкилот"лар томонидан тайёрланган ишларга адвокатлар хам аралашишни хохламайди. "Менга тинчлик керак, битта имо ишоралари билан лицензиямни хам олиб қўйишади" деб қўрқишади аралашмайди. Олдинги изохларимда келтирганимдай хатто судлар хам баъзи "ташкилот"лар хохишига қарши боришни хохламайди. Бунинг учун ўша "ташкилот"нинг давлат ичидаги ички ишларга аралашувини камайтириш, чеклаш керак. Бунинг учун ички ишлар идоралари бор.
Перейти
Для информации27.01.2017 20:09

Маълумот учун.

Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 14:33
Адвокатларга лицензия беришни адлия органлари ваколатидан бошқа шундай бир тузилма ёки органларга бериш керак-ки, у органлар давлат органлари таркибида бўлмаслиги лозим. сабаб баъзи "ташкилот"лар томонидан тайёрланган ишларга адвокатлар хам аралашишни хохламайди. "Менга тинчлик керак, битта имо ишоралари билан лицензиямни хам олиб қўйишади" деб қўрқишади аралашмайди. Олдинги изохларимда келтирганимдай хатто судлар хам баъзи "ташкилот"лар хохишига қарши боришни хохламайди. Бунинг учун ўша "ташкилот"нинг давлат ичидаги ички ишларга аралашувини камайтириш, чеклаш керак. Бунинг учун ички ишлар идоралари бор.
Перейти
Отклонено27.01.2017 20:09

Дунёнинг кўпгина ривожланган давлатларда адвокатларга лицензия бериш адлия органларига топширилган. Сиз томондан билдирилган асос бунга сабаб бўлаолмайди, чунки адвокатда дахлсизлик ҳуқуқи мавжуд. Шундай экан, адвокат фақат қонун устуворлигига таяниш керак.

Aza Eshankulov22.01.2017 14:23
Хамма банкларда Пластик карталар билан онлайн тарзда кредитларни сундиришни йулга куйиш керак!
Перейти
Принято25.01.2017 17:08
Изоҳингиз учун рахмат. Таклифингиз кўриб чиқилади.
Расулов Анвар Хамидович22.01.2017 14:13
nafaqat plastik kartochkalaridan balki bankdagi hisob raqamidan ham erkin foydalanish imkonini berish kerak.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:18

Маълумот сифатида олинди.

Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 14:04
Энг асосийси молиялаштириш манбаи кўрсатилиши шарт. Бизда эса жамоатчилик асосида, хомийлар маблағлари асосида деган бўлмағур иборалар кўп ишлатилади. Амалда кўриб турибмиз қандай қилиб "ўз хохиши билан мажбурий хомийлик"лар ташкиллаштирилаётганлигини.
Перейти
Отклонено26.01.2017 17:38
Аниқ таклиф беришингизни сўраймиз.
Расулов Анвар Хамидович22.01.2017 14:03
Tender savdolarida shaffoflikni ta`minlash zarur. Hozirgi tenderlar 100% korrupsiyalashgan
Перейти
Для информации26.01.2017 17:23
Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.
Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 14:00
муҳим ижтимоий, социал-иқтисодий аҳамиятга эга қонунлар ва бошқа бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқишнинг барча босқичларида ушбу лойиҳаларни Интернет тармоғидаги расмий веб-сайтларга жойлаштиришнинг мажбурийлиги; ЖУДА ХАМ ТЎҒРИ
Перейти
Для информации26.01.2017 01:24
Эътиборингиз учун рахмат.
Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 13:49
Хокимларни халқ сайлов йўли билан сайлашини таклиф қиламан. Акс холда хокимлар бошқа жойдан олиб келиниб қўйилади махаллий халқнинг муаммоларга қизиқиш кам ёки тушунмайди. Шу худудда яшаган, шу худудда ўсиб унган, шу худуд учун жонини берувчи инсонларни халқ ўзи сайлаши керак деб ўйлайман.
Перейти
Принято06.02.2017 09:06

Маълумот сифатида олинди.

Расулов Анвар Хамидович22.01.2017 13:46
Tadbirkorlardan Kassa planini bajarishni talab qilish bu eng katta to`siq. Kassa plani nimaga bajarilmayotgani sababini hamma juda yaxshi tushunadi. Eng yaxshisi o`sha sabablarni yo`qotish kerak.
Перейти
Отклонено23.01.2017 17:26
Сизинг шарҳингизда муйаян таклиф акс эттирилмаган. Мазкур шарҳингиз учун миннатдорчилик билдирамиз.
Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 13:42
"давлат идораларида кўп йиллик хизмат қилгани учун ойлик иш ҳақига устамалар тўлаш тизимини қайта кўриб чиқиш" Айниқса хуқуқ тартибот идоралари , ватан олдидаги бурчларини хар хил "идоралар"да охиригача одо этиб муддати етганлиги сабабли ёш бўла туриб нафақага чиққан ва яна хукмат, халқ, талаби, таклифи билан ватанимиз ривожланишига ўз хиссаларини қўшаётган давлат хизматчилари иш хаққиларига қўшимча устамаларни жорий этиш лозим деб ўйлайман.
Перейти
Для информации06.02.2017 08:56

Маълумот учун олинди.

Расулов Анвар Хамидович22.01.2017 13:39
Абдураимов Расул Соипжоновичning fikriga to`liq qo`shilaman. Qonunda hamma narsa aniq ko`rsatilishi kerak. Hech qanday noaniqliklar bo`lmasligi shart.
Перейти
Для информации28.01.2017 15:22

Аниқ таклифлар киритишингизни сўраймиз.

Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 13:31
Давлат идораларининг кўпгина хизматчилари шанба хатто якшанба кунлари хам ишлашади, лекин дам олиш кунларига қўшимча хақ тўлаш тугул дам олиш кунлари иш куни сифатида ойлик маош табелида кўрсатилмайди ва хақ тўланмайди. Бунинг учун қатий чоралар кўриш вақти етди. Давлат идоралари хизматчилари темир одам эмас.
Перейти
Отклонено26.01.2017 17:19
Меҳнат қонунчилиги бўйича қайд этган масалангиз бўйича жавобгарлик масалалари қатъий белгиланган.
Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 13:23
Адвокатларга лицензия беришни адлия органлари ваколатидан бошқа шундай бир тузилма ёки органларга бериш керак-ки, у органлар давлат органлари таркибида бўлмаслиги лозим. сабаб баъзи "ташкилот"лар томонидан тайёрланган ишларга адвокатлар хам аралашишни хохламайди. "Менга тинчлик керак, битта имо ишоралари билан лицензиямни хам олиб қўйишади" деб қўрқишади аралашмайди.
Перейти
Принято25.01.2017 14:18
Таклифингиз адвокатура фаолиятини такомиллаштириш бўйича назарда тутилган бандлар ижроси доирасида кўриб чиқилади.
Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 13:04
Muminov Bekzod Artikovichнинг фикрига тўлиқ қўшиламан. Терговда қандай бўлган бўлса шундай якун топмоқда Судьяларнинг ўз фикрига эга эмаслиги яққол кўриниб қолмоқда. Судьялар мустақил эмас. Айниқса баъзи бир ташкилот томонидан тайёрланган жиноят иши 200% фоизлик кўрсаткич беради у идора билан судьялар хам "хазиллашишни" хохлашмайди
Перейти
Принято24.01.2017 16:57
Дастурнинг 58, 65, 68-бандларида сиз кўрсатган муаммолар ечими бўйича чоралар назарда тутилган.
Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 12:51
“Халқ қабулхоналари”ни ташкил этишдан кўра Вилоят ва туман хокимларига фуқаролардан тушган аризалар билан ишлаш бўйича Хоким ўринбосари лавозимини жорий этиш мақсадга мувофиқ бўлса керак. Хоким ўринбосарига кўмакчи сифатида бир штат бирлигида инспектор лавозими жорий қилиш керак. Менимча икки нафар ходим бемалол кўпгина масалаларни ечишга улгуради. Республика бўйича қанчадан қанча бино қурилиши ва жихозлаш ишларига, харажатлар ва овворагарчиликга хожат йўқ деб ўйлайман. Бундан ташқари ўзини ўзи бошқариш органларида хам раиснинг ўринбосари лавозими жорий қилинган бўлиб бу ўринбосар жамоатчилик асосида иш юритиши белгиланган. Жамоатчилик асосида иш бир кун боради икки кун боради шу билан тўхтайди. Сабаби ким текинга ишлашни хохлайди? Ахир аввал иқтисод кейин сиёсат дейилган-ку. Ўзини ўзи бошқариш органлари раисининг ўринбосарига хам қатъий ойлик иш хаққи белгиланиши шарт. Тажрибамдан келиб чиқган хулосам шу.
Перейти
Отклонено06.02.2017 09:34

Таклиф асосланмаган. Халқ қабулхоналари ўз самараси беряпти.

Расулов Анвар Хамидович22.01.2017 12:39
Juda to`g`ri taklif hozir qayerga borsang ichki tartibda shunaqa ichki nizomda bunaqa deyishadi. lekin oddiy aholiga usha hujjatlarni ko`rsatishmaydi. agar bu ichki hujjatlar ommaga oshkor etilsa juda ko`p qonunga zid bo`lgan holatlar bartaraf etiladi.
Перейти
Для информации26.01.2017 00:55
Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.
lenovo notebook22.01.2017 11:33
Жуда яхши ишларни уйлаяптилар ҳурматли Президентимиз. Нақдсиз ҳисоб-китоблар ҳажмини ошириш учун ўзимизда ишлаб чиқарилаётган енгил автомобилларни ҳам ҳеч қандай тўсиқсиз пластик карточка орқали сотиб олиш имкони йўлга қўйилса жудаям яхши бўлади деб уйлайман. Ҳозирги мавжуд тизимда айрим чекловлар ва талаблар мавжуд.
Перейти
Отклонено25.01.2017 17:03
Ушбу масала «Ҳаракатлар стратегияси»нинг «Миллий валютанинг ва ички бозордаги нархларнинг барқарорлигини таъминлаш.» бандида назарда тутилган.
Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 10:15
қишлоқ хўжалик экин майдонларини мақбуллаштиришга эхтиёткорлик билан ёндошиш зарур. Хокимлар томонидан маълум бир худуда етиштириш ноқулай бўлган сабзовот ва бошқа қишлоқ хўжалиги экинларини мажбурий жойлаштириш холатларига бархам бериш керак. Гипс майдонларга пиёз, саримсоқпиёз, картошка ёки шунга ўхшаган экинлар жойлаштирилмоқда. Бундай холатлар мавжуд. Туб ахолининг фикр муолохозаларини ўрганган холда ва уларнинг фикрларидан келиб чиқиб шу худуднинг хусусиятларидан келиб чиқиб қишлоқ хўжалиги экинларини жойлаштириш лозим.
Перейти
Для информации06.02.2017 14:27

Маълумот сифатида олинди.

Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 09:17
Булардан ташқари чиқиндиларни йиғиш, қайта ишлашга қаратилган лойиха ва тадбирларни изчил амалга ошириш керак. Хам атроф мухит ифлосланишини олдини оламиз хам яхшигина даромад.
Перейти
Для информации28.01.2017 12:56

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 3 декабрдаги “Республика аҳоли пунктларида санитария жиҳатидан тозалаш тизимини ривожлантириш ва такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қабул қилинган. Мазкур қарор билан :

- 2014-2015 йилларда республика шаҳарларида санитария жиҳатидан тозалаш бўйича ихтисослаштирилган ташкилотларни махсус техника билан жиҳозлаш дастури;

- 2014-2015 йилларда туманларнинг ободонлаштириш бошқармаларини махсус техника билан жиҳозлаш дастури;

- 2014-2015 йилларда республика аҳоли пунктларида ахлатларни тўплаш шохобчаларини қуриш ва уларни контейнерлар билан жиҳозлаш дастури;

- 2014-2015 йилларда ободонлаштириш бошқармаларининг фаолият кўрсатаётган қаттиқ маиший чиқиндилар полигонларини тартибга солиш ва уларни махсус техника билан жиҳозлаш дастури;

- 2014-2015 йилларда санитария жиҳатидан тозалаш бўйича ихтисослаштирилган ташкилотларнинг фаолият кўрсатаётган қаттиқ маиший чиқиндилар полигонларини тартибга солиш ва уларни махсус техника билан жиҳозлаш дастури;

- 2014-2015 йилларда республика минтақаларида ободонлаштириш бошқармаларининг қаттиқ маиший чиқиндилар янги полигонларини қуриш ва уларни махсус техника билан жиҳозлаш дастури;

- 2014-2015 йилларда республика шаҳарларида, туманлар марказларида, шаҳар посёлкаларида ва қишлоқ аҳоли пунктларида санитария жиҳатидан тозалашни ташкил этишга доир комплекс тадбирлар тасдиқланди.

Юқоридаги дастур ва комплекс тадбирларга асосан Республикадаги 157 туман ободонлаштириш бошқармаларининг санитар тозалаш участкаларига 990 та чиқинди ташивчи махсус техника ва 445 та бошқа турдаги техникалар бюджет ҳисобидан харид қилинди.

Шунингдек мазкур дастур ва комплекс тадбирларга мувофиқ ҳудуларда 17 919 та чиқинди тўплаш пунктлари қурилди ва улар 10 015 та контейнерлар билан таъминланди ҳамда 192 та полигон тартибга келтирилди.

Бугунги кунда Вазирлар Маҳкамасининг мазкур қарори билан белгиланган тадбирлар ижросини сўзсиз таъминлаш ва аҳолига санитар тозалаш тизимини янада яхшилаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017-2021 йилларда қаттиқ маиший чиқиндилар билан ишлаш тизимини такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастурларини тасдиқлаш ва келгусида Давлат назоратини кучайтириш Дастурини амалга ошириш тўғрисида"ги Қарори лойиҳаси ишлаб чиқилиб, тегишли вазирлик ва идоралар билан келишилган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига тақдим қилинди. Ушбу қарорнинг амалга оширилиши натижасида:

1. Аҳолидан маиший чиқиндиларни олиб чиқиш хизматлари сифати оширилади ва ушбу чиқиндиларни қаттиқ маиший чиқинди полигонларида кўмиш бўйича яхлит тизим яратилади.

2. Туманлар Ободонлаштириш бошқармалари қўшимча равишда 237 дона махсус техникалар (110 дона мусоровоз ва 127 дона ассенизатор) билан таъминланади;

3. 1428 та ноқонуний пайдо бўлган ахлатхоналар бартараф этилади.

4. Мавжуд 168 та чиқинди полигонлари тўлиқ тартибга келтирилади.

5. Қаттиқ маиший чиқиндилардан органик ўғитлар ишлаб чиқиш тизими жорий этилади (Ихтисослаштирилган санитар тозалаш корхоналари учун 17 дона ва Ободонлаштириш бошқармалари учун 151 дона электромеханик ускуналар харид қилинади).

6. Аҳолининг жавобгарлигини кучайтириш орқали аҳолининг маиший чиқиндилар билан ишлаш тизими бўйича тушунтириш ишлари тизимли равишда шаклланади.

7. Санитар тозалаш хизматлари билан қўшимча қамраб олинади ва натижада қамров даражаси 63 % дан 93 % га эришилади.
Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 08:34
Махаллий бюджет даромад манбаига Республика "йўл фондига йиғилаётган маблағларни киритишни таклиф қиламан. туманлардан йўл фондига милиардлаб маблағлар тушаётгани билан асфальт йўлнинг ўзи қолмади айниқса махаллий ахамиятга эга йўллар. Мина майдони деса хам бўлади." қисқаси "Плотим налоги а где дороги ?"
Перейти
Для информации28.01.2017 16:06

Йўл жамғармаси маблағлари ҳудудлараро ва халқаро йўлларни таъмирлаш учун ишлатилади. Маҳаллий аҳамиятга эга йўллар маҳаллий бюджет томонидан таъмирланади.

Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 08:29
Тармоқлар ва минтақаларни барқарор ривожлантириш ҳисобига ижтимоий муаммоларнинг ҳал этилишини таъминловчи маҳаллий бюджетларнинг даромад манбаини кенгайтириш. Махаллий бюджет даромад манбаига Республика "йўл фондига йиғилаётган маблағларни киритишни таклиф қиламан. туманлардан йўл фондига милиардлаб маблағлар тушаётгани билан салкам шудгорни ичида автомашинада юрибмиз" қисқаси "Плотим налоги а где дороги ?"
Перейти
Для информации28.01.2017 16:00

Йўл жамғармаси маблағлари ҳудудлараро ва халқаро йўлларни таъмирлаш учун ишлатилади. Маҳаллий аҳамиятга эга йўллар маҳаллий бюджет томонидан таъмирланади.

Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 08:23
Салиев Козимбек Шухратович фикрини қўллаб қувватлайман
Перейти
Отклонено24.01.2017 18:06
Илтимос келгусида ўз таклифингизни киритинг.
Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 08:20
"Давлат маблағлари ҳақидаги маълумотларнинг шаффофлигини таъминлашга, пул-кредит сиёсати воситаларини янада такомиллаштириш ҳамда уларнинг самарадорлигини оширишга, нақд пул муомаласи механизмларини такомиллаштиришга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш" "ва хукумат порталида лойиха мухокамасини амалга ошириш" сўзлари билан тўлдирилиши лозим деб хисоблайман.
Перейти
Отклонено28.01.2017 13:06

Ўз навбатида, мазкур талаблар норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини Ҳукумат порталида мухокама қилинишини ҳам назарда тутади. Шу муносабат билан юқоридаги 132-бандни "ва хукумат порталида лойиха мухокамасини амалга ошириш" деган сўзлар билан тўлдиришга зарурат йўқ.

Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 08:07
"мамлакат иқтисодий ривожланишининг замонавий талабларига жавоб бермайдиган ҳужжатларни бекор қилиш (ёки талабга жавоб бермайдиган қисмларига ўзгартиришлар киритиш) ибораларини киритишни таклиф қиламан.
Перейти
Принято23.01.2017 17:22
Мазкур шарҳингиз учун миннатдорчилик билдирамиз. Сизнинг таклифингиз дастурнинг қайта кўриб чиқилишида инобатга олинади.
Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 07:55
"республика ҳудудида Ўзбекистон Республикасининг юридик ва жисмоний шахслари учун барча маҳсулотлар ва хизматларнинг нархларини хорижий валютада белгилаш амалиётини босқичма – босқич бекор қилиш;" Конкрет 2017 йилнинг охирига қадар батамом бекор қилишни таклиф қиламан. Акс холда ўзгаришларга ишонмайман. Бекор қилиш вақти конкрет белгиланмаганлиги менга ўзбек халқ мақолини эслатади. "У кунгача ё афанди ўлади ё эшшаги" Сабаб шу вақтгача хеч ким билмасмиди алоқа компаниялар хизмати қаёқдаги АҚШ долларида хизмат кўрсатиб келаётганлигини. Кўз юмилган бундан кейин хам хали узоқ йиллар кўз юмилиши мумкин. Алоқа компаниялари Россияда рубльда, хатто қирғизистон сомда хизмат кўрсатади Ўзбекистонни қаери кам Қирғизистондан.
Перейти
Для информации28.01.2017 14:54

Ўзбекистон Республикаси “Телекоммуникациялар тўғрисида”ги Қонунга мувофикЎзбекистон Республикасида фаолият юритаётган мобил алоқа компанияларига кунлик, ойлик абонент тўловлари, тариф режалари ва интернет тўпламларн нархларини мустащл равишда ўзлари белгилайди. Абонент тўловларини белгилашда асосан хар ойда тўланадиган мажбурий тўловлар ва соликлар, хар йили тўланадиган давлат божлари, мутахассисларнинг иш хаки харажатлари, база станциялар ва бопща ускуналарнинг амортизацияси, энергоресурсларга харажатлар, эксплуатация харажатлари, соликлар, бюджетга мажбурий тўловлар, телекоммуникация тармоқдарига хамда техник ускуналарга хизматлар кўрсатиш бўйича ва бошка харажатлар ҳисобга олинади.

Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 07:42
"2017 йил давомида электр энергияси, газ ва коммунал хизматлар учун тарифларнинг ошишига йўл қўймаслик бўйича чораларни кўриш. " Фақат буларнинггина эмас бошқа турдаги хаёт учун мухум бўлган манополлаштирилган озиқ овқат ва бошқа кундалик эхтиёж молларини хам нархини қатъий назоратга олиши шарт. Масалан шакар, совун, ўсимлик мойлари, ва бошқалар. Сабаб, бу нарсаларни халқ ўз томорқасида етиштириб ололмайди. Халқ етиштирган қишлоқ хўжалиги махсулотлари бозорда салкам текин нархда, лекин давлат монополиясидаги нарсалар нинг нархи отни калласидай. Давлат дехқондан пахтани жуда хам арзон сотиб олади айниқса пастроқ навлардаги пахтани (терганига арзимайди) лекин шу пахтанинг чигитидан олинган мой ва совунлар жуда хам қиммат. Бунинг учун катта-катта мой экстракт заводларида амалдорлар томонидан ўғирликларни йўқотиш керак.
Перейти
Отклонено25.01.2017 17:17
Лойиҳанинг “Миллий валютанинг ва ички бозордаги нархларнинг барқарорлигини таъминлаш” бўлимида нархнинг шаклланиш тартибини бошқаришда бозор механизмларини жорий қилиш, маҳсулотлар, ишлар ва хизматларга нархларни декларация қилиш тартибини босқичма-босқич қисқартириш ҳамда кейинчалик 2020 йилда уни бекор қилиш масаласи кўрилмоқда.
Абдураимов Расул Соипжонович22.01.2017 07:23
"тўлов терминалларидан фойдаланганлик учун ижара тўлови миқдорини икки мартага қисқартириш;" Жуда хам тўғри таклиф. Қишлоқ жойларда тўлов терминаллари билан савдо қилаётган савдо шахобчалари ва бошқа ахолига хизмат кўрсатиш шахобча ва пунктларида тўлов терминалларидан фойдаланганлик учун ижара хаққи олмаслик лозим. Қишлоқ жойларда интернетнинг бугунги бир пулга қиммат ахволида ушбу тўлов терминалларидан фойдаланаётган савдо шахобчалари эгаларига хайкал қўйса арзийди. Қишлоқда тўлов терминали орқали бир операция учун интернет ёмонлиги сабабли қимматла вақтларимизни йўқотмоқдамиз.
Перейти
Для информации28.01.2017 18:40

Шархингиз учун рахмат.

Алишер Ишматов22.01.2017 07:19
"Олий таълим туғрисида"ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш лозим
Перейти
Отклонено06.02.2017 16:01

Таклиф асосланмаган. Сохага оид тегишли конун мавжуд.

Алишер Ишматов22.01.2017 07:06
Ижро учун масъулларга Фавкулодда вазиятлар вазирлигини кушиш лозим
Перейти
Для информации26.01.2017 17:32
Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.
Abduraxmon Abdullayev22.01.2017 06:59
оғзаки ва ёзма қарз шартномасига асосан қарзни тўлашдан бўйиг товлаётган ҳолларда фуқаролик судларига даъво аризалар киритилишида давлат божини тўлиқ бекор қилиниши мақсадга мувофиқ. Бунда қарз шартномаси билан боғлиқ ариза ва шикоятларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга келиб тушиши камаяди. Зеро, ҳозирда фуқаролар прокуратура ёки ИИБларга мазкур ҳолат бўйича жуда кўп аризалар билан мурожаат қилишади. Бироқ, мурожаат фуқаролик судига тааллуқлилиги сабабли фуқароларга тушунтириш берилади. Бироқ, мазкур жавоб хати фуқарони қаноатлантирмайди ва фуқаро томонидан қайта ариза ёзилишига ва мурожаатларнинг сунъий осишига сабаб бўлади. Давлат божи бўлмаганда фуқаро фуқаролик судларига тўғридан тўғри даъво ариза киритса, ва судда буни исботлаб берса суднинг ҳал қилув қарори якуний ҳисобланади.
Перейти
Отклонено22.01.2017 07:32
Давлат божини умуман бекор қилиш таклиф қилинаётган масалалар бўйича судга асоссиз даъво аризалари сони кескин ошишига, натижада судларда иш ҳажми кўпайишига олиб келиши мумкин. Бу эса одил судлов сифатига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
Игорь Пугач21.01.2017 16:49
Разработать нормативный документ, или поправки в уже действующие документы, обеспечивающие безусловное выполнение права клиента получать свои средства из банка по первому требованию в желаемой им форме. Не так как сейчас, в Законе "О гарантиях свободы предпринимательской деятельности" говорится, что предприниматель имеет право свободно распоряжаться своими средствами. А пошагово. Что происходит, если банк затягивает платеж? Не дает наличные деньги? и т.п. потому что пока не будет управы на банки, будет нелегальный внебанковский оборот денежных средств в наличной форме.
Перейти
Отклонено23.01.2017 17:15
Комментарий не затрагивает вопросов, предусмотренных данным пунктом программы.
Игорь Пугач21.01.2017 16:23
"инвестицион лойиҳаларни молиялаш ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни кредитлаш кўламини янада ошириш". Нельзя требовать этого от банков, если не давать им под это средства. кредитование новых проектов и малого бизнеса - дело очень рискованное. а если требовать административно увеличить кредитование, то реальная процентная ставка для заемщиков вырастет. Не та, которая наисана в описании кредита, а та, которую придется платить с учетом различных "дополнительных услуг" и "оговорок".
Перейти
Принято23.01.2017 17:14
Спасибо за ваш комментарий. Ваше мнение будет учтено при дальнейшей проработке программы.
Игорь Пугач21.01.2017 15:23
Этот пункт, очевидно, должен быть исключен. Тем более, что у нас знают в основном одну меру ценового регулирования - установление предельного уровня рентабельности. Думаю, что ситуация на розничном рынке медикаментов скоро нам покажет, что это не тот путь, который приведет нас к желаемой цели.
Перейти
Для информации28.01.2017 15:22

Спасибо за Вами высказанное мнение.

Игорь Пугач21.01.2017 15:11
Не нужно здесь нового всеобъемлющего постановления президента. Надо вернуться к системе валютного регулирования, существовавшей на 1 июля 1994 года. а все последующие 2наслоения" критически пересмотреть. сум вводился как свободно конвертируемая валюта, во всяком случае, по текущим операциям и до осени 1996 года в этой сфере проблем практически не было.
Перейти
Для информации28.01.2017 15:33

Спасибо за Ваше мнение. Проектом «Стратегий действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах» предусматривается поэтапное внедрение передовых рыночных механизмов валютного регулирования, формирования курса национальной валюты, обеспечивающих ее свободную конвертируемость и реализация этих пунктов позволит положительно решить изложенные Вами проблемы.

Mamasharipov Mannap Gapurovich21.01.2017 11:17
Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонунига ўзгартириш ва қўшимча киритиш бўйича таклифлар. Янги таклиф этилаётган таҳрир: 6-модда. Мурожаатларга қўйиладиган талаблар Электрон мурожаат электрон рақамли имзо ёки идентификациялашнинг ягона ахборот тизими билан тасдиқланган ва электрон ҳужжатнинг уни идентификация қилиш имкониятини берадиган бошқа реквизитларига эга бўлган электрон ҳужжат шаклида бўлиши керак. Электрон мурожаат қонунда белгиланган талабларга мувофиқ бўлиши керак. Жисмоний шахснинг фамилияси (исми, отасининг исми), унинг яшаш жойи тўғрисидаги маълумотлар ёки юридик шахснинг тўлиқ номи, унинг жойлашган ери (почта манзили) тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилмаган ёхуд улар ҳақида ёлғон маълумотлар кўрсатилган, шунингдек имзо (электрон рақамли имзо) ёки идентификациялашнинг ягона ахборот тизими билан тасдиқланмаган мурожаатлар аноним мурожаатлар деб ҳисобланади. АСОС: Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 17 декабрдаги 365-сон қарори 19-модда. Мурожаатларни кўриб чиқиш муддатлари Ариза ёки шикоят масалани мазмунан ҳал этиши шарт бўлган давлат органига келиб тушган кундан эътиборан ўн беш кун ичида, ариза ва шикоятларни кўриб чиқиш учун текшириш ўтказиш, қўшимча материаллар сўраб олиш ёхуд бошқа чора-тадбирлар кўриш зарур бўлган ҳолларда, уларни кўриб чиқиш муддатлари тегишли давлат органи раҳбари томонидан истисно тариқасида узоғи билан бир ойга узайтирилиши мумкин, бу ҳақда мурожаат этувчига беш кунлик муддатда хабар қилинади, шу жумладан, ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш йўли билан. Таклиф давлат органига келиб тушган кундан эътиборан бир ойгача бўлган муддатда кўриб чиқилади, қўшимча ўрганишни талаб этадиган таклифлар бундан мустасно, бу ҳақда таклифни киритган жисмоний ёки юридик шахсга ўн кунлик муддатда хабар қилинади, шу жумладан, ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш йўли билан. Электрон шаклдаги мурожаатни кўриб чиқиш муддати масалани мазмунан ҳал этиши шарт бўлган давлат органига келиб тушган биринчи иш кунидан бошланади. АСОС: Амалиётда давлат органлари ва мурожаатчилар орасида мурожаатларни кўриб чиқиш муддатлари бўйича тушунмовчиликлар юзага келаётгани сабабли ушбу моддага янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида” Қонуни 24-моддасига (Норматив-ҳуқуқий ҳужжат мазмунига қўйиладиган талаблар - Норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг матни лўнда, оддий ва равон тилда баён этилади. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатда фойдаланиладиган тушунчалар ва атамалар турлича изоҳлаш имкониятини истисно этадиган, уларнинг қонун ҳужжатларида қабул қилинган маъносига мувофиқ ягона шаклда қўлланилади) биноан ўзгартириш киритиш мақсадга мувофиқ. Шунингдек, давлат органлари фаолиятининг самарадорлигини, тезкорлигини ва шаффофлигини таъминлаш, уларнинг масъулиятини ва ижро интизомини кучайтириш, аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари билан ахборот алмашишни таъминлашнинг қўшимча механизмларини яратиш (ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш йўли билан) мақсадида мурожаатчини уни хабардор қилиш механизмини фақат ёзма шаклда эмас балки қўшимча мавжуд воситалар билан хабардор қилиш мақсадга мувофиқ бўлади. 23-модда. Мурожаатни кўриб чиққан давлат органининг мажбуриятлари Мурожаатларга жавоблар, мумкин қадар, мурожаат этилган тилда баён қилинади, бунда давлат тилида юборилган мурожаатга давлат тилида жавоб берилиши шарт, мурожаатда кўрсатилган ҳар бир масала бўйича важларни рад этувчи ёки тасдиқловчи аниқ асосларни (заруратга қараб қонун ҳужжатлари нормаларига ҳаволалар қилинган ҳолда) ўз ичига олган бўлиши керак. АСОС: (амалдаги Қонундаги нормаларга кўра агар мурожаатчи давлат тилида мурожаат қилса унга (нормада "имкон қадар мурожаат этилган тилда" дейилган) бошқа тилда ҳам жавоб берилиши мумкин. Мурожаатчи эса ўша бошқа тилни билмасачи?) демак асос: Амалиётда давлат органлари ва мурожаатчилар орасида мурожаатларни кўриб чиқишда тушунмовчиликлар юзага келаётгани сабабли ушбу моддага янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида” Қонуни 24-моддасига (Норматив-ҳуқуқий ҳужжат мазмунига қўйиладиган талаблар - Норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг матни лўнда, оддий ва равон тилда баён этилади. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатда фойдаланиладиган тушунчалар ва атамалар турлича изоҳлаш имкониятини истисно этадиган, уларнинг қонун ҳужжатларида қабул қилинган маъносига мувофиқ ягона шаклда қўлланилади) биноан ўзгартириш киритиш мақсадга мувофиқ.
Перейти
Принято27.01.2017 18:30

1-3 таклифлар “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонунга ўзгартириш ва қўшимча киритиш жараёнида кўриб чиқилади.

Шунингдек, “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонуннинг 1-моддасига кўра ушбу Қонуннинг мақсади давлат органлари ва давлат муассасаларига (бундан буён матнда давлат органлари деб юритилади) жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари (бундан буён матнда мурожаатлар деб юритилади) соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат.

“Давлат тили тўғрисида”ги Қонуннинг 9-моддасига асосан давлат ҳокимияти ва бошқарув органларида иш давлат тилида юритилади ва заруриятга қараб бошқа тилларга таржима қилиниши таъминланади.

Шу муносабат билан тўртинчи таклифдаги масалалар тегишли қонун ҳужжатларида тартибга солинганлиги маълум қилинади.

Яъни заруриятга қараб мурожаат этувчиларга жавоб хатлари таржима қилиб берилиши мумкин.

Xmd Xmd21.01.2017 10:47
Агар ахолига кулайлик яратмокчи булсангиз, хозирги мавжуд булган биометрик паспортни хорижий паспорт тарикасида кабул килиш керак. Ички паспорт учун эса ID карта ташкил килиниши зарур. З.Ш.Рустамовнинг фикрига тула кушиламан. Лекин ахолига кийинчиликни тугдирмокчи булсангиз, унда хозирги биометрик паспортга кушимча янада битта паспорт - хорижга чикиш учун паспорт ташкил килинади. Шунда савол тугилади - нима учун шунча маблаг сарф килиб биометрик паспорт ташкил килинди.
Перейти
Отклонено22.01.2017 07:36
Таклифлар мазкур банд ижросини таъминлаш жараёнида кўриб чиқилиши мумкин. Дастурда кўрилаётган масала бўйича ислоҳотларнинг умумий йўналиши белгиланган. Аниқ механизмлар Фармон қабул қилингандан сўнг ишлаб чиқилади.
Игорь Пугач21.01.2017 10:33
И снова мы будем набирать льготные кредиты и гранты. а потом скажем. кредиты,хоть и льготные, надо отдавать в валюте, а по грантам было софинансирование правительства РУз. и если конвертацию открыть, то в сумах эти затраты (на возврат кредитов и покрытие затрат по софинансированию) вырастут и на госфинансы будут давить. Поэтому конвертацию снова не откроем, а ограничимся "мониторингом валютного рынка". И вся экономика будет страдать. А может не надо государству вмешиваться в процесс привлечения инвестиций, не ставить никаких целевых показателей. Бизнесу надо, он сам юудет искат партнеров, а если эти партнеры смогут без проблем вывезти из Узбекистана свою часть заработанной прибыли, то и сами придут, без всякой госпрограммы. природный, инфраструктурный и другой потенциал у страны большой.
Перейти
Отклонено23.01.2017 16:57
Комментарий не содержит конкретных предложений, а также не связан с сущностью мероприятия предусмотренного данным пунктом программы.
Akmaljon Yo'lchiyev21.01.2017 06:14
Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 135-моддаси “Одам савдоси” ҳамда 168-модда “Фирибгарлик” жиноятларига мисол: Одамларни иш билан таъминлаш учун чет давлатга олиб чиқиб кетган шахсга нисбатан ариза берилган бўлиб, суриштирув давомида одамларни иш билан таъминлашга ваъда берган шахс чет эл фуқаросининг сўзига ишониб ҳаракат қилганлиги ва одамларни унинг ёнига бошлаб борганлиги, кейинчалик эса одам олиб борган шахснинг ўзи ҳам жабрланувчилар қатори ишлаб, иш ҳақини ололмасдан, чет эл фуқароси томонидан содир этилган қилмишнинг қурбони бўлганлиги маълум бўлиб қолмоқда. Бундай ҳолларда чет эл фуқаросига нисбатан жиноий таъқиб олиб боришнинг имкони йўқ. Таклиф. Қўзғатилмаган иш бўйича Минск конвенцияси асосида алоҳида топшириқ юбориб, унинг жавоби келгунга қадар суриштирувни тўхтатиб туриш ёки суриштирув вақтида айрим ҳужжатларни рус тилига таржима қилиб, жиноий қилмиш содир этган шахс яшаётган давлатга юбориш бўйича ҳуқуқий асос яратиш.
Перейти
Для информации27.01.2017 19:35

Таклифингиздан жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштиришда фойдаланилади.

Akmaljon Yo'lchiyev21.01.2017 06:11
Ўзбекистон Республикаси ЖПКда айрим турдаги ижтимоий хавфи катта бўлмаган ва унча оғир бўлмаган жиноятларнинг турлари бўйича “Жабрланувчининг шикоятига асосан жиноят иши қўзғатиш” (325-модда), “Ярашув тўғрисидаги ишлар бўйича иш юритиш” (62-боб), “Ишни судга қадар юритиш босқичида амнистия актини қўллаш” (63-боб) каби нормалар мавжуд бўлиб, уларни қўлланилиши амалиётда ўзини оқлаб келмоқда. Хориж амалиёти ўрганилиб, миллий кодексларимиздаги нормаларни ҳисобга олган ҳолда, Ўзбекистон Республикаси ЖПКга ишни судга қадар юритиш босқичини қуйидаги соддалаштирилган усулини таклиф этилади: ЖПКнинг 13-бўлими (Алоҳида тоифадаги жиноят ишларини юритиш)га янги “Айбни бўйнига олиш ҳақидаги келишув бўйича иш юритиш” номли 631-боб киритиш. Мазкур тоифадаги ишлар ижтимоий хавфи катта бўлмаган ва унча оғир бўлмаган жиноятлар бўйича ўз айбига тўла иқрор бўлган, етказилган зарарнинг хажми ва хусусиятини амалда тан олган, шунингдек жиноят иши қўзғатишга сабаб бўлган ўз қилмишининг ижтимоий хавфлилик даражаси ва оқибатларини тушуниб етган шахсга нисбатан юритилади. Бунда, тергов қисқартирилган шаклда (форматда), жиноят ишида гумон қилинаётган шахснинг ёки унинг ҳимоячисининг илтимосномаси асосида ЖПКнинг 43-боби (Дастлабки терговнинг умумий шартлари)даги қоидаларни ҳамда қуйидаги чеклашларни ҳисобга олган ҳлда олиб борилади: Айбни бўйнига олиш ҳақидаги келишув (кейинги матнларда келишув деб юритилади) бўйича иш юритишга йўл қўйилмайди, агар, - гумон қилинувчи вояга етмаган бўлса; - тиббий йўсиндаги мажбурлов чорасини қўллаш учун асос бўлса; - шахс муқаддам ўта хавфли рецидивист деб топилган бўлса; - шахс оғир ва ўта оғир турдаги жиноятда гумон қилинаётган бўлса; - гумон қилинувчи тергов олиб борилаётган тилни билмаса; - жабрланувчи бундай келишувга рози бўлмаса. Иш юритиш тартиби: Суриштирувчи ёки терговчи ижтимоий хавфи катта бўлмаган ёки унча оғир бўлмаган жиноят содир этган шахсга гумон эълон қилинганидан кейин, биринчи сўроқ қилинишидан аввал, содир этган қилмиши ва шахси юқоридаги талабларга жавоб берса, келишув бўйича иш юритишга илтимоснома киритиш ҳуқуқига эга эканлигини тушунтиради ва бу ҳақида сўроқ баённомасида кўрсатиб ўтади. Гумон қилинувчи илтимоснома бермаса, тергов умумий тартибда олиб борилади. Агар у илтимоснома беришни хоҳласа, (х) сутка ичида ёзма равишда имзоси билан тақдим этади ва илтимосномага ҳимоячи ҳам имзо чекади. Илтимоснома терговчи томонидан (х) сутка ичида кўриб чиқилиб, қуйидаги қарорлардан бирини қабул қилади: 1. Илтимосномани қаноатлантириш ва айбни бўйнига олиш ҳақида келишув бўйича иш юритиш тўғрисида; 2. Илтимоснома рад этиш тўғрисида; Илтимонома қаноатлантирилган тақдирда, суриштирувчи ёки терговчи асосан кечиктириб бўлмайдиган тергов ҳаракатларини ўтказади ва уларнинг ўзига хослиги қуйидагилар билан изоҳланади: - гумон қилинувчи, унинг ҳимоячиси, жабрланувчи ёки унинг вакили томонидан рад этилмаган далилларни текширилмаслик; - агар иш учун аҳамиятли янги маълумотлар бериши мумкин бўлмаса, гумон қилинувчи, унинг ҳимоячиси, жабрланувчи ёки унинг вакили талаб қилмаса, терговолди текшириш даврида тушунтириш хати олинган гувоҳларни сўроқ қилмаслик, - терговолди текшириш даврида мутахассиснинг ёзма хулосаси олинган бўлиб, у ишни тўғри квалификация қилиш учун етарли бўлса, судга оид экпертиза ва бошқа текширувларни ўтказмаслик. Суриштирув, терговчи ишнинг якуни бўйича “айбни бўйнига олиш ҳақида келишув тўғрисида” қарор тузади ва уни тасдиқлаш учун прокурорга юборади. Прокурор ишни (х) суткада кўриб чиқиб, қуйидаги қарорлардан бирини қабул қилади: 1. Келишувни тасдиқлаш ва ишни судга юбориш тўғрисида; 2. Келишув асосида ишни кунлаш учун асослар етарли эмас деб топиб, қўшимча далиллар тўплаш учун қайтариш тўғрисида; 3. Ишни умумий асосларга кўра тергов олиб бориш учун қайтариш тўғрисида; 4. Жиноят ишини ҳаракатдан тугатиш ҳақида; Келишувни тасдиқлаган прокурор ишни судга юборади. 2. Амалиётда навбатчилик қисмининг хабарига асосан тергов-тезкор гурухи ходиса содир бўлган жойга етиб борганида ҳодиса содир бўлган жой бошқа туман ёки шаҳар ҳудудига тегишли эканлиги аниқланган ҳолатларда ҳодиса жойини кўздан кечириш жараёни сансалорликка солиниб, жиноятни иссиқ изидан фош этишга қаратилган дастлабки терговолди суриштирув ҳаракатлари ўз вақтида ўтказилмаслиги оқибатида жиноятлар очилмасдан қолишига ёки жиноят фош этиш жараёни қийинлашишига сабаб бўлмоқда. ЖПКнинг 346-моддасига тергов олди суриштирув материалларини худудий жихатдан тегишлилиги бўйича юборишни белгиловчи жумлалар билан тўлдириш лозим бўлади.
Перейти
Для информации27.01.2017 19:35

Таклифингиздан жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштиришда фойдаланилади.

Akmaljon Yo'lchiyev21.01.2017 06:07
ЖПКнинг 346-моддасига тергов олди суриштирув материалларини худудий жихатдан тегишлилиги бўйича юборишни белгиловчи жумлалар билан тўлдириш таклиф этилади
Перейти
Отклонено27.01.2017 19:34

Таклифларингиз мазкур банд ижросини таъминлаш жараёнида кўриб чиқилади.

Akmaljon Yo'lchiyev21.01.2017 06:06
Ўзбекистон Республикасининг Жиноят процессуал кодексига киритиш таклиф этилаётган ўзгартиш ва қўшимчалар лойихаси: Ўзбекистон Республикаси ЖПКда айрим турдаги ижтимоий хавфи катта бўлмаган ва унча оғир бўлмаган жиноятларнинг турлари бўйича “Жабрланувчининг шикоятига асосан жиноят иши қўзғатиш” (325-модда), “Ярашув тўғрисидаги ишлар бўйича иш юритиш” (62-боб), “Ишни судга қадар юритиш босқичида амнистия актини қўллаш” (63-боб) каби нормалар мавжуд бўлиб, уларни қўлланилиши амалиётда ўзини оқлаб келмоқда. Хориж амалиёти ўрганилиб, миллий кодексларимиздаги нормаларни ҳисобга олган ҳолда, Ўзбекистон Республикаси ЖПКга ишни судга қадар юритиш босқичини қуйидаги соддалаштирилган усулини таклиф этилади: ЖПКнинг 13-бўлими (Алоҳида тоифадаги жиноят ишларини юритиш)га янги “Айбни бўйнига олиш ҳақидаги келишув бўйича иш юритиш” номли 631-боб киритиш. Мазкур тоифадаги ишлар ижтимоий хавфи катта бўлмаган ва унча оғир бўлмаган жиноятлар бўйича ўз айбига тўла иқрор бўлган, етказилган зарарнинг хажми ва хусусиятини амалда тан олган, шунингдек жиноят иши қўзғатишга сабаб бўлган ўз қилмишининг ижтимоий хавфлилик даражаси ва оқибатларини тушуниб етган шахсга нисбатан юритилади. Бунда, тергов қисқартирилган шаклда (форматда), жиноят ишида гумон қилинаётган шахснинг ёки унинг ҳимоячисининг илтимосномаси асосида ЖПКнинг 43-боби (Дастлабки терговнинг умумий шартлари)даги қоидаларни ҳамда қуйидаги чеклашларни ҳисобга олган ҳлда олиб борилади: Айбни бўйнига олиш ҳақидаги келишув (кейинги матнларда келишув деб юритилади) бўйича иш юритишга йўл қўйилмайди, агар, - гумон қилинувчи вояга етмаган бўлса; - тиббий йўсиндаги мажбурлов чорасини қўллаш учун асос бўлса; - шахс муқаддам ўта хавфли рецидивист деб топилган бўлса; - шахс оғир ва ўта оғир турдаги жиноятда гумон қилинаётган бўлса; - гумон қилинувчи тергов олиб борилаётган тилни билмаса; - жабрланувчи бундай келишувга рози бўлмаса. Иш юритиш тартиби: Суриштирувчи ёки терговчи ижтимоий хавф